Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə + Əlavə 1, Əlavə 2
Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizənin doldurulma qaydası
Zip Excel  
Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında ərizə (Kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxs) Zip Excel  
Təsisçi-hüquqi şəxslər barədə məlumat (Kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxs) Zip Excel  
Təsisçi-fiziki şəxslər barədə məlumat (Kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxs) Zip Excel  
Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat (Kommersiya hüquqi şəxs) Zip Excel  
Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin e-qeydiyyat ərizələri Zip   Word
Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dövlət qeydiyyatı haqqında e-ərizənin qəbul edilməsi barədə təsdiqetmə bildirişi Zip   Word
Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotuna alınması haqqında ərizə
"Qeyri-kommersiya qurumunun vergi uçotuna alınması haqqında ərizə" formasının və onun əlavələrinin tərtib olunma qaydası
Şəhadətnamə forması
Zip Excel  

Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat (Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında və qeyri-kommersiya hüquqi şəxsin, fiziki şəxsin uçota alınması haqqında ərizələrə əlavə)

Zip Excel  
Hüquqi şəxsin xarici ölkədə nümayəndəliyinin və filialının yaradılması barədə məlumat (Kommersiya hüquqi şəxs) Zip Excel  
Hüquqi şəxsin (təşkilatın) filialının (bölməsinin) vergi uçotuna alınması haqqında ərizə və onun doldurulma qaydası
Şəhadətnamə forması
Zip    
Yenidən təşkil olunmuş hüquqi şəxs barədə məlumat (Kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxs) Zip Excel  
Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə
Fiziki şəxsin uçotu haqqında Şəhadətnamə forması
Xüsusi vergi rejiminin tətbiqi barədə məlumat
Zip Excel  
Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyata alınması haqqında ərizə və onun doldurulma qaydası Zip    
Vergi ödəyicisinin əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğv olunmasına dair ərizə Zip Excel  
Vergi Məcəlləsinin 33.8-ci maddəsində göstərilən subyektlərin vergi uçotuna alınması barədə ərizə və onun doldurulma qaydası Zip    
Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizə forması və doldurulma qaydası
"İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı" (İFNT)
Zip    
Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında ərizə Zip    
Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə  Zip    
Vergi ödəyicisinin filialının, numayəndəliyinin və təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə uçota alınması haqqında arayış     Word
Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə və doldurulma qaydası Zip    
Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə və doldurulma qaydası
Video təlimat
Zip    
Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə Zip Excel  
Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında ərizə Zip Excel  
"Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz"in alınması üçün ərizə forması + Əlavə
Tərtib olunma qaydası
  Excel  
Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış Zip Excel  
Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə Zip Excel  
Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmə barədə məlumatlar forması Zip   Word
Azərbaycan Respublikasında idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxs barədə məlumatlar forması Zip   Word
İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməsi haqqında məlumat forması Zip Excel  
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsin seçdiyi vergitutma metodu barədə məlumat forması Zip Excel  

Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında məlumat mübadiləsi haqqında ərizə və onun doldurulma qaydası

Zip    
Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsinə dair müqavilə forması Zip   Word
ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyata alınması haqqında ərizə Zip Excel  
ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyata alınması üçün təqdim etdiyi ərizədəki çatışmazlıqlar barədə bildiriş Zip   Word
ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyatına xitam verilməsi haqqında ərizə Zip Excel  
ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyata alınması haqqında arayış Zip   Word
ƏDV-nin qaytarılması sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar operator və satıcı arasında bağlanan xidmət müqaviləsi     Word
ƏDV-nin qaytarılması sistemi çərçivəsində istifadə edilən stikerin forması və tətbiqi qaydası Zip   Word
Ticarət festivalları dövründə ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyata alınması haqqında ərizə Zip Excel  
Ticarət festivalları dövründə ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyatına xitam verilməsi haqqında ərizə Zip Excel  
Ticarət festivalları dövründə ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyata alınması haqqında arayış Zip   Word
Ticarət festivalları dövründə ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış həyata keçirmək istəyən vergi ödəyicisinin satıcı kimi qeydiyyata alınması üçün təqdim etdiyi ərizədəki çatşmazlıqlar barədə bildiriş Zip   Word
Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə arayış
Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə Arayışın tərtib olunma qaydası
Zip Excel  
Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə
Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəyə əlavə
Müşahidə şurasının üzvləri barədə məlumat
Yenidən təşkil olunmuş hüquqi şəxs barədə məlumat
Publik hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizənin tərtib olunma qaydası
Zip Excel  
Transfer qiymətlərinin üsullarının əvvəlcədən razılaşdırılması haqqında Ərizə forması Zip Excel  

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti ilə Vergi müvəkkilləri arasında Əməkdaşlıq Sazişinin nümunəvi forması

Vergi müvəkkili olmaq istəyən hüquqi şəxsin müraciət ərizəsi

Vergi müvəkkillərinin müraciətlərinin cavablandırılması Qaydaları (Əlavə 1)

Vergi müvəkkillərinin xidmət göstərdiyi vergi ödəyicilərinə münasibətdə keçiriləcək nəzarət tədbirləri üzrə Qaydalar (Əlavə 2)

Vergi orqanı ilə əməkdaşlıq edərək vergi müvəkkili kimi fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin birbaşa bu xidməti göstərən işçiləri üçün təlimin təşkili və keçirilməsi Qaydaları (Əlavə 3)

Vergi müvəkkili olmaq istəyən hüquqi şəxsin birbaşa bu xidməti göstərəcək işçilərinin imtahandan keçirilməsi Qaydaları

Zip