Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

"Sual-Cavab" bölməsi vasitəsilə verilən cavablar vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində rəsmi şərh deyil və vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi istiqamətində tövsiyə xarakterlidir.

Burada mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq kommersiya (vergi) sirri təşkil edən məlumatlar verilmir. VÖEN haqqında, müəssisənin nizamnamə fondu (nizamnamə kapitalı) haqqında, vergi qanunvericililiyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında və vergi ödəyicilərinin razılığı ilə aşkar edilən məlumatlar istisna olmaqla digər məlumatlar kommersiya (vergi) sirri hesab olunur.