Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
S/S E-XİDMƏTLƏR İNZİBATİ REQLAMENTLƏR Video izah
1 Elektron bəyannamənin qəbulu Yüklə  
2 Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi Yüklə  
3 "Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz"in verilməsi Yüklə Bax
4 Gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə ərizələrin qəbulu Yüklə  
5 Elektron vergi hesab-fakturasının qəbulu Yüklə  
6 Vahid depozit hesabı vasitəsilə ƏDV üzrə elektron ödənişlərin və əvəzləşmələrin aparılması
(ƏDV-nin büdcəyə ödənilməsi, digər vergi ödəyicilərinin sub-uçot hesablarına köçürülməsi, Dövlət Gömrük Komitəsinə ödənilməsi, digər vergilərin dövlət büdcəsinə ödənilməsi (yalnız ƏDV ödəyiciləri üçün))
Yüklə Bax
7 Vergi və digər büdcə daxilolmalarının internet vasitəsilə ödənilməsi Yüklə  
8 Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayışın təqdim edilməsi Yüklə Bax
9 Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması Yüklə  
10 Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı - “Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı” barədə ərizənin təqdim olunmasına dair İstifadəçi təlimatı Yüklə  
11 Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi Yüklə Bax
12 ƏDV məqsədləri üçün onlayn qeydiyyat Yüklə Bax  
13 Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatı Yüklə  
14 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı Yüklə Bax
15 Nəzarət-kassa aparatının onlayn qeydiyyatı və qeydiyyatdan çıxarılması Yüklə  
16 POS-terminalın onlayn qeydiyyatı Yüklə  
17 POS-terminalın onlayn qeydiyyatdan çıxarılması Yüklə  
18 Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi Yüklə Bax
19 Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi Yüklə  
20 Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi Yüklə  
21 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi Yüklə  
22 Fiziki şəxslərin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması Yüklə Bax
23 Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması Yüklə Bax
24 Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması Yüklə  
25 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn dayandırılması Yüklə Bax
26 Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası Yüklə Bax
27 Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası Yüklə Bax
28 Hüquqi şəxsin filialının, nümayəndəliyinin fəaliyyətinin onlayn bərpası Yüklə  
29 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin onlayn bərpası Yüklə Bax
30 ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatın onlayn ləğv edilməsi Yüklə Bax
31 Vergi ödəyicisinin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatdan çıxarılması Yüklə  
32 Vergi ödəyicisinin  filialının, nümayəndəliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması Yüklə  
33 Azərbaycan Respublikasında kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə kommersiya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunması ilə bağlı müraciətlərin qəbulu və dərcolunma faktını təsdiq edən sənədin verilməsi Yüklə  
34 Asan imza istifadəçi İD-sinin dəyişdirilməsi Yüklə Bax
35 Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması Yüklə Bax
36 Dövlət Vergi Xidmətinə göndərilmiş müraciətlərin, sorğuların və məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənməsi Yüklə  
37 Vergi borcu barədə arayışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu Yüklə Bax
38 Şəxsi hesab vərəqədən çıxarışın verilməsi üçün müraciətin qəbulu Yüklə Bax
39 Üzləşmə aktlarının verilməsi üçün müraciətin qəbulu Yüklə Bax
40 Satınalmalar üzrə məlumatların onlayn təqdim edilməsi Yüklə  
41 "Vergi partnyorluğu Sazişi"nin bağlanılması üçün ərizələrin qəbulu Yüklə  
42 Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi Yüklə Bax
43 Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatlarının verilməsi Yüklə Bax
44 ƏDV ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi Yüklə Bax
45 İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi Yüklə  
46 Büdcə rekvizitləri barədə məlumatın verilməsi Yüklə Bax
47 Kommersiya hüquqi şəxsin adının unikallığının yoxlanılması Yüklə Bax
48 Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab Yüklə Bax
49 Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət Yüklə Bax
50 Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya və digər hüquqpozma halları barədə məlumatın onlayn verilməsi Yüklə Bax  
51 Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi Yüklə  
52 Vergi orqanlarında vakant vəzifələr üzrə qeydə alınmış namizədlər barədə statistik məlumatların verilməsi Yüklə  
53 Vergi orqanlarına xidmətə qəbul üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Yüklə
54 Vergi kalkulyatoru Yüklə  
55 Hazır sənəd barədə məlumatın verilməsi Yüklə  
56 Çağrı Mərkəzində vergi qanunvericiliyi və elektron xidmətlərin tətbiqi ilə bağlı sualların cavablandırılması Yüklə  
57 Çağrı Mərkəzində vergidən yayınma halları və vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkəti (hərəkətsizliyi) barədə müraciətlərin qəbulu Yüklə  
58 Çağrı Mərkəzində vergi növləri barədə məlumatın verilməsi Yüklə  
59 Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi Yüklə Bax
60 Çağrı Mərkəzində SMS vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin SMS ilə cavablandırılması Yüklə  
61 Çağrı Mərkəzində qeyri-iş saatlarında zəng etmiş şəxsin sonradan onunla canlı rejimdə əlaqə yaradılması barədə müraciətin qəbulu Yüklə  
62 Çağrı Mərkəzi vasitəsilə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsinin təqdim edilməsi Yüklə  
63 Riskli vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi Yüklə Bax