Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

Maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən tərtib edən təşkilatların illik maliyyə fəaliyyəti haqqında məlumatlarının, o cümlədən dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan istifadəyə aid olan informasiyanın internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması


 

S/N Vergi orqanı Fayl
1 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti Yüklə
2 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi Yüklə
3 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamenti Yüklə
4 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsi Yüklə
5 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsi Yüklə
6 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin İdxal-İxrac əməliyyatları üzrə nəzarət Baş İdarəsi Yüklə
7 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Çağrı Mərkəzi Yüklə
8 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 2 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsi Yüklə
9 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 3 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
10 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin  4 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
11 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 5 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
12 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 6 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsi Yüklə
13 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 8 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
14 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 9 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
15 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 10 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
16 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 11 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsi Yüklə
17 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 12 saylı Ərazi Vergilər Baş İdarəsi Yüklə
18 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 13 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
19 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 14 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
20 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Ağdam rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
21 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Cəbrayıl rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
22 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Füzuli rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
23 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Kəlbəcər rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
24 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Laçın rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
25 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Şuşa rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
26 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Xocalı rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
27 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Xocavənd rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
28 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Qubadlı rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
29 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Zəngilan rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
30 İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi Yüklə

 

S/N Vergi orqanı Fayl
1 Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi Yüklə
2 Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Departamenti Yüklə
3 Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamenti Yüklə
4 Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamenti Yüklə
5 Vergilər Nazirliyi yanında İdxal-ixrac əməliyyatları üzrə nəzarət Departamenti Yüklə
6 Vergilər Nazirliyi yanında Çağrı Mərkəzi Departamenti Yüklə
7 2 saylı Ərazi Vergilər Departamenti Yüklə
8 3 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
9 4 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
10 5 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
11 6 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
12 8 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
13 9 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
14 10 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
15 11 saylı Ərazi Vergilər Departamenti Yüklə
16 12 saylı Ərazi Vergilər Departamenti Yüklə
17 13 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
18 14 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi Yüklə
19 Ağdam rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
20 Cəbrayıl rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
21 Füzuli rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
22 Kəlbəcər rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
23 Laçın rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
24 Şuşa rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
25 Xocalı rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
26 Xocavənd rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
27 Qubadlı rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
28 Zəngilan rayon Vergilər Şöbəsi Yüklə
29 Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Yüklə