Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
Tədiyyələrin büdcə təsnifat kodları Zip Excel  
Büdcə səviyyəsinin kodu Zip Excel  
Hüquqi şəxslərin təşkilati-hüquqi formalarının təsnifatı Zip   PDF
İqtisadi fəaliyyət növlərinin statistik təsnifatı Zip Excel  
Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması qaydaları     PDF