Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə

İşçi sayı barədə məlumat

Cəmi

Kişilər

Qadınlar

Ştat üzrə

2736

2297

439

%-lə

84

16

Ştatdankənar və büdcədənkənar vəsait hesabına

908

551

357

%-lə

61

39

Cəmi

3644

2848

796

%-lə

78

22