Dövlət Vergi Xidməti
Qanunvericilik
Bəyannamə
Xidmətlər
Bir pəncərə
Müraciət
Əlaqə
Dövlət qeydiyyatına alınmışdır  2019-2020-ci illərdə kommersiya hüquqi şəxslərin elektron dövlət qeydiyyatı 
2020-ci il  2019-cu il  fərq (artım + azalma -) E-qeydiyyatın xüsusi çəkisi %-lə E-qeydiyyatın yerli investisiyalı MMC-lərin ümumi sayında xüsusi çəkisi %-lə
say faiz 2020 2019 2020 2019
Kommersiya hüquqi şəxslər: 9230 15888 -6658 -41,9 x x x x
 - yerli investisiyalı MMC-lər: 7785 12522 -4737 -37,8 x x x x
 - e-qeydiyyat: 6763 11149 -4386 -39,3 73,3 70,2 86,9 89,0
 - yeni üsul ilə (finkod+mobil) 1062 955 107 11,2 11,5 6,0 13,6 7,6