Axtar
az|рус|eng

Vergi Testi

Cavablandırılıb: 0, Düzgün: 0, Səhv: 0, Faiz: 0%
1 / 50
¹643. Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmayan vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilirmi?
A.
B.
C.
D.
2 / 50
¹9. Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları kimin xeyrinə şərh edilməlidir?
A.
B.
C.
D.
3 / 50
¹809. Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs üzrlü səbəbdən vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət üzrə müddəti buraxmışdırsa, yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin müddət necə bərpa edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
4 / 50
¹672. Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün istifadə olunan “Əmlakın qalıq dəyəri” anlayışı aşağıdakı hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A.
B.
C.
D.
5 / 50
¹907. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxsin fəaliyyətinə xitam verildikdə ƏDV məqsədləri üçün vergi dövrü hansı dövrü əhatə edir?
A.
B.
C.
D.
6 / 50
¹884. Aktivlərin verilməsi aşağıdakı hansı hallarda onların vergiyə cəlb olunan təqdim edilməsi sayılmır?
1) şəxs və ya şəxslər qrupu aktivləri hər hansı hüquqi şəxsə bu hüquqi şəxsdə iştirak payı əvəzinə verirsə (hər hansı öhdəlik götürməklə və ya götürməməklə)
2) şəxs və ya şəxslər qrupu bilavasitə mübadilədən sonra hüquqi şəxsdə iştirak paylarının 50 faizinə sahib olursa

3) şəxs və ya şəxslər qrupu bilavasitə mübadilədən sonra hüquqi şəxsdə iştirak paylarının 100 faizinə sahib olursa

4) şəxs və ya şəxslər qrupu aktivləri hər hansı hüquqi şəxsə bu hüquqi şəxsdə iştirak payı əvəzinə vermirsə
A.
B.
C.
D.
7 / 50
¹550. Mirasların dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur (mirasın ailə üzvlərindən alındığı hallar istisna olmaqla)?
A.
B.
C.
D.
8 / 50
¹903. Rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün kim tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır?
A.
B.
C.
D.
9 / 50
¹496. Yerin təkindən çıxarılan bentonit gillərinə görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
10 / 50
¹507. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç aya qədər qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
11 / 50
¹468. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mehsullarına aksiz dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.
12 / 50
¹871. Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır?
1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
2. müharibə əlilləri
3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]
4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]
5. Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
A.
B.
C.
D.
13 / 50
¹262. Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının açıq hərracda satılması barədə müraciətinə məhkəmə hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq baxır?
A.
B.
C.
D.
14 / 50
¹515. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ilə qədər qalan, oturacaq yerlərinin sayı 31 və çox olan xarici dövlətlərin avtobusları üçün hansı məbləğdə yol vergisi ödənilməlidir?
A.
B.
C.
D.
15 / 50
¹383. Xarici ölkənin ərazisində tətbiq olunan verginin dərəcəsi Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan vergi dərəcəsindən ən azı neçə dəfə kiçik olduqda həmin xarici ölkə güzəştli vergi tutulan ölkə sayılır?
A.
B.
C.
D.
16 / 50
¹948. Aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A.
B.
C.
D.
17 / 50
¹900. ƏDV-nin məqsədləri üçün nəqletmenin həyata keçirildiyi yer [işlər, xidmətlər bu nəqletmə ilə bağlı olduqda] hara sayılır?
A.
B.
C.
D.
18 / 50
¹570. Fiziki şəxslərin aşağıdakı hansı gəlirləri vergidən azaddır?
1. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması zamanı ödənilən kompensasiya
2. Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinə və onun ailə üzvlərinə ödənilən pensiya, müavinət və digər ödənişlərin məbləği
3. Kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat orqanlarının əməkdaşlarına əməliyyatlara görə verilən mükafat
4. Dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri
5. Birinci və ikinci qrup müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin tam məbləği
A.
B.
C.
D.
19 / 50
¹378. Fiziki şəxsin daşınan və daşınmaz əmlakı üçün icarə haqqından ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?
A.
B.
C.
D.
20 / 50
¹26. Aşağıdakılardan hansı qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən gəlirinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
21 / 50
¹504. Torpaq vergisi hansı məbləğlərdə və hansı tarixlərindən gec olmayaraq ödənilir?
A.
B.
C.
D.
22 / 50
¹202. Verginin məqsədləri üçün barter əməliyyatları malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri ilə satışı kimi qiymətləndirildikdə, müvafiq əməliyyatlar necə rəsmiləşdirilməlidir?
A.
B.
C.
D.
23 / 50
¹472. Fiziki şəxslər mühərriki olan hava nəqliyyatı vasitəsinə görə əmlak vergisini hansı qaydada və dərəcələrlə ödəyirlər?
A.
B.
C.
D.
24 / 50
¹593. Vergi ödəyicisinin istifadə etdiyi uçot metodu dəyişdirilərkən verginin məbləğinə təsir göstərən mühasibat əməliyyatlarına düzəlişlər nə vaxt aparılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
25 / 50
¹423. ƏDV-nin ödəyicilərinin reyestri hansı orqan tərəfindən aparılır?
A.
B.
C.
D.
26 / 50
¹71. Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?
A.
B.
C.
D.
27 / 50
¹358. Qurğular üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
28 / 50
¹596. Hesablama metodundan istifadə edilərkən vergi ödəyicisi müqavilə üzrə iş görürsə və ya xidmət göstərirsə, hansı vaxt gəlirin əldə edildiyi vaxt sayılır?
A.
B.
C.
D.
29 / 50
¹52. Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməyə bilər?

1. Qəzet və jurnalların satışı [belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda]
2. Qiymətli kağızların satışı
3. Avtomobillərin və minik avtomobil vasitələrinin pərakəndə satışı
4. Sərnişin və yük daşıma (dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə) fəaliyyəti (oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa)
5. İxtisaslaşdırılmış mağazalarda meyvə və tərəvəzlərin pərakəndə satışı
A.
B.
C.
D.
30 / 50
¹209. Vergi öhdəliyi nədir?
A.
B.
C.
D.
31 / 50
¹794. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçmişdirsə, şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?
A.
B.
C.
D.
32 / 50
¹283. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?
A.
B.
C.
D.
33 / 50
¹799. Vergi Məcəlləsinin 157-ci və 158-ci maddələrinə müvafiq olaraq ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat qüvvəyə minmədən və ya ləğv edildiyi halda ƏDV üzrə elektron vergi hesab-fakturasının təqdim edilməsinə görə vergi ödəyicisinə təqdim edilmiş elektron vergi hesab-fakturasında göstərilmiş vergi məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
34 / 50
¹686. Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq müqavilə (kontrakt) əsasında, haqqı ödənilməklə yerinə yetirilən əmək fəaliyyəti (vergi məqsədləri üçün) necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
35 / 50
¹58. Verginin tutulması mümkün olmadığı hallarda neçə gün müddətində vergi agenti bu barədə vergi orqanına yazılı məlumat verməlidir?
A.
B.
C.
D.
36 / 50
¹189. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
37 / 50
¹257. Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı siyahıya alınan bütün əmlak baxış üçün hansı şəxslərə təqdim edilir?
A.
B.
C.
D.
38 / 50
¹868. Aşağıdakı hansı gəlirlər qeyri ■sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərə aiddir?

1. sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq
verilməsinə görə alınan gəlir
2. vergi ödəyicisinin aktivlərinin ilkin qiymətinin artdığını göstərən hər hansı digər gəlir [təqdim olunduğu təqdirdə] — əmək haqqından başqa.
3. sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
4. əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir
5. faiz gəliri
A.
B.
C.
D.
39 / 50
¹685. Yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınması necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
40 / 50
¹858. Vergi ödəyicisinin şikayətə baxılan müddət ərzində aşağıdakılardan hansını ödəməmək hüququ vardır?
A.
B.
C.
D.
41 / 50
¹456. Aksizli malları alan və bu malları vergi tutulan digər aksizli malların istehsalı üçün istifadə edən şəxs malları alarkən ödənilmiş aksiz məbləğini hansı qaydada əvəzləşdirir?
A.
B.
C.
D.
42 / 50
¹474. Çernobıl AES-də şüa xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin icarəyə verdikləri binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği nə qədər azaldılır?
A.
B.
C.
D.
43 / 50
¹93. Vergi ödəyiciləri olan hüquqi şəxslər (kommersiya hüquqi şəxsləri habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları istisna olmaqla) hansı halda vergi orqanında uçota alına bilməzlər?
A.
B.
C.
D.
44 / 50
¹590. Nəqliyyat vasitələri üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?
A.
B.
C.
D.
45 / 50
¹747. Vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən verilmiş ərizədə göstərilənlərin düzgünlüyünə kim cavabdehdir?
A.
B.
C.
D.
46 / 50
¹917. Müxtəlif vergi dərəcələri ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə uçot ayrı-ayrı aparılmadıqda, hansı vergi dərəcəsi tətbiq edilir?
A.
B.
C.
D.
47 / 50
¹434. Müəssisənin bir əməliyyat çərçivəsində bir vergi ödəyicisi tərəfindən digər vergi ödəyicisinə təqdim edilməsi müəssisəni təqdim edən şəxsi əvvəlki vergi dövrləri üçün vergiləri, faizləri və ya maliyyə sanksiyalarını ödəməkdən azad edirmi?
A.
B.
C.
D.
48 / 50
¹109. Şəhadətnamə-dublikat alındığı tarixdən neçə gün müddətində hesabın açılması üçün istifadə olunmadıqda qüvvədən düşmüş hesab edilir?
A.
B.
C.
D.
49 / 50
¹630. Vergi qanunvericiliyindən başqa aşagıdakı hansı qanunvericilik aktına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
50 / 50
¹281. Əmlakın satılmasından əldə edilən məbləğlər ilk növbədə hansı ödənişin yerinə yetirilməsinə yönəldilir?
A.
B.
C.
D.
|


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.