Axtar
az|рус|eng
Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları


AKRONİMLƏR: AR - Azərbaycan Respublikası, MR - Muxtar Respublika, NK - Nazirlər Kabineti, VN - Vergilər Nazirliyi, MGD Vergilər Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Departamenti, BŞLGD Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Departamenti, BŞKSİD Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamenti, ƏVD və ƏVİ - Ərazi Vergilər Departamentləri və İdarələri, RVŞ Rayon Vergilər Şöbələri, VM Vergi Məcəlləsi

Tam mətni göstər

1) Qeydiyyat və vergi uçotu
2) Məlumat (status) dəyişikliyi
3) Ləğv (qeydiyyatdan çıxma)