Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 17 281 521,6 min manat, xərclər 17 416 453,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.

Maddə 2

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:

Sıra -si

Göstəricilər

Məbləğ (manatla)

 

Gəlirlər

17 281 521 568

1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

812 977 101

2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 252 014 735

3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

30 596 127

4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

105 087 638

5.

Əlavə dəyər vergisi

2 366 934 231

5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

883 366 308

6.

Sadələşdirilmiş vergi

111 420 490

7.

Aksiz

531 497 621

7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz

76 850 191

8.

Yol vergisi

46 160 521

8.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

17 510 135

9.

Mədən vergisi

125 782 699

10.

Gömrük rüsumları

230 622 140

11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar

350 562 630

12.

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

2 476 800

13.

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar

2 730 772

14.

Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

818 323

15.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

1 272 000

16.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

9 905 000 000

17.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5 197 120

18.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

6 616 356

19.

Aksiz markaların satışından daxilolmalar

4 178 905

20.

Dövlət rüsumu

103 429 127

21.

«Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu»na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar

5 852 145

22.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

160 151 492

23.

Sair daxilolmalar

120 142 595

 

Xərclər

17 416 452 989

1.

Ümumi dövlət xidmətləri

1 027 018 225

1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri

342 305 281

1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

82 744 788

1.3.

elm xərcləri

116 732 321

1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

9 697 522

1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

212 411 313

1.6.

yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya

4 997 000

1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

258 130 000

2.

Müdafiə

1 400 688 506

2.1.

müdafiə qüvvələri

1 275 199 696

2.2.

milli təhlükəsizlik

120 740 974

2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 307 270

2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

2 440 566

3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

929 162 694

3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

39 212 179

3.2.

hüquq mühafizə

777 521 694

3.3.

prokurorluq

50 942 547

3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

61 486 274

4.

Təhsil

1 453 180 951

4.1.

məktəbəqədər və ibtidai təhsil

102 131 267

4.2.

natamam və orta təhsil

766 446 216

4.3.

internat və xüsusi məktəblər

51 491 841

4.4.

texniki-peşə məktəbləri və liseylər

71 639 741

4.5.

ali təhsil

140 185 503

4.6.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 699 129

4.7.

təhsil sahəsində digər xidmətlər

316 587 254

5.

Səhiyyə

609 384 821

5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

91 901 703

5.2.

xəstəxanalar

315 489 461

5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

5 301 396

5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3 505 544

5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

193 186 717

6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1 769 555 226

6.1.

sosial müdafiə xərcləri

1 750 785 033

6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

1 044 300 000

6.2.

sosial təminat xərcləri

18 770 193

7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

240 808 533

7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

112 643 316

7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

60 270 156

7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

56 103 943

7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

11 791 118

8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

437 919 000

8.1.

mənzil təsərrüfatı

102 052 310

8.2.

kommunal təsərrüfatı

313 338 587

8.3.

su təsərrüfatı

21 418 624

8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

1 109 479

9.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

468 190 352

9.1.

kənd təsərrüfatı

446 147 187

9.2.

meşə təsərrüfatı

10 097 089

9.3.

balıqçılıq və ovçuluq

1 955 306

9.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

3 634 109

9.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

6 356 661

10.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

5 783 716 049

10.1.

tikinti

5 766 705 423

10.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

5 763 706 006

10.2.

faydalı qazıntılar

15 010 679

10.3

geodeziya və xəritəçəkmə

1 999 947

11.

Nəqliyyat və rabitə

85 415 860

11.1.

nəqliyyat

75 234 140

11.2.

rabitə

10 181 720

12.

İqtisadi fəaliyyət

185 469 798

12.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

34 999 759

12.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

20 000 000

12.3.

çoxsahəli inkişaf layihələri

129 887 097

12.4.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

582 942

13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

3 025 942 974

13.1.

məqsədli büdcə fondları

272 508 000

13.1.1.

«Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fondu

180 000 000

13.1.2.

«Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu»

92 508 000

13.2.

ehtiyat fondları

1 136 822 723

13.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

299 706 880

13.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

837 115 843

13.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1 616 612 251

13.3.1.

2012-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

5 016 705

 

Büdcə kəsiri

134 931 421

 

2013-cü il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı

464 989 900

Maddə 3

2012-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2013-cü il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 31 may 2013-cü il

661-IVQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (7 iyun 2013-cü il, 123).
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.