Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Maddə 1

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12061000,0 min manat, xərcləri 12748000,0 min manat (o cümlədən mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 11613958,2 min manat, yerli gəlirləri 447041,8 min manat və mərkəzləşdirilmiş xərcləri 11439980,0 min manat, yerli xərcləri 1308020,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin

Maddə 2

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

(min manatla)

Gəlirlərin mənbələri

Dövlət büdcəsinin gəlirləri

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

690000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

1210000,0

2.3.

Əlavə dəyər vergisi

2121600,0

2.3.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

818000,0

2.4.

Aksiz

495000,0

2.4.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz

79000,0

2.5.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

102000,0

2.6.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

35000,0

2.7.

Yol vergisi

36000,0

2.7.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

8000,0

2.8.

Mədən vergisi

129000,0

2.9.

Sadələşdirilmiş vergi

95000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

215000,0

2.11.

Dövlət rüsumu

85000,0

2.12.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

4000,0

2.13.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5000,0

2.14.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar

296400,0

2.15.

Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

813,2

2.16.

«Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu»na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar

3918,5

2.17.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

1380,0

2.18.

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar

2827,8

2.19.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

6480000,0

2.20.

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

23560,5

2.21.

Aksiz markaların satışından daxilolmalar

3500,0

2.22.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

26000,0

Maddə 3

Müəyyən edilsin ki, «Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fondu və «Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu» dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

3.1.

«Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fondu

170000,0

3.1.1.

Yol vergisi

36000,0

3.1.2.

Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

10000,0

3.1.3.

İdxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

53000,0

3.1.4.

İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

51000,0

3.1.5.

Azərbaycan Respublikası ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

10400,0

3.1.6.

Nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların illik texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

9600,0

3.2.

«Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu»

100000,0

3.2.1.

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar

2827,8

3.2.2.

«Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu»na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar

3918,5

3.2.3

«Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.16-cı, 2.18-ci və 3.1.1.-3.1.6-cı maddələrində nəzərdə tutulan daxilolmalar istisna olmaqla, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait

93253,7

Maddə 4

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.

Maddə 5

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulsun.

Maddə 6

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələrdən göstərilən normativlər üzrə ayırmalar hesabına formalaşır:

6.1.

Bakı şəhəri üzrə gəlirlərdən («Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa)

97,0 faiz


Aşağıdakı mənbələr üzrə daxilolmalardan:


6.2.

Gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar, Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, aksiz markalarının satışından daxilolmalar, dövlət büdcəsindən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, «Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu»na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar, «Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri

100,0 faiz

Maddə 7

Şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aşağıdakılar verilir:

7.1. Bakı şəhəri üzrə («Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) - Bakı şəhəri üzrə gəlirlərin 3,0 faizi;

7.2. Digər şəhər və rayonlar üzrə («Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa) - müvafiq şəhər və rayonlar üzrə gəlirlərin 100 faizi.

Maddə 8

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir.


Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ (manatla)

8.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

1142632845,0

8.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri

321338275,0

8.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

93979318,0

8.1.3.

elm xərcləri

108720757,0

8.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

15695808,0

8.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

346698687,0

8.1.6.

yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya

3500000,0

8.1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

252700000,0

8.2.

Müdafiə

1325061150,0

8.2.1.

müdafiə qüvvələri

1233122486,0

8.2.2.

milli təhlükəsizlik

86955665,0

8.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2326428,0

8.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

2656571,0

8.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

712886919,0

8.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

43020732,0

8.3.2.

hüquq mühafizə

621438000,0

8.3.3.

prokurorluq

48082703,0

8.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

345484,0

8.4.

Təhsil

1338536523,0

8.4.1.

məktəbəqədər və ibtidai təhsil

95345539,0

8.4.2.

natamam və orta təhsil

758322758,0

8.4.3.

internat və xüsusi məktəblər

49630249,0

8.4.4.

texniki-peşə məktəbləri və liseylər

72776933,0

8.4.5.

ali təhsil

125292329,0

8.4.6.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

5021267,0

8.4.7.

təhsil sahəsində digər xidmətlər

232147448,0

8.5.

Səhiyyə

546118884,0

8.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

88840959,0

8.5.2.

xəstəxanalar

272989435,0

8.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

4863761,0

8.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3418894,0

8.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

176005835,0

8.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1324085745,0

8.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

1305857147,0

8.6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

691000000,0

8.6.2.

sosial təminat xərcləri

18228598,0

8.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

202350881,0

8.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

119204499,0

8.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

51491582,0

8.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

26064693,0

8.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

5590107,0

8.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

227683253,0

8.8.1.

mənzil təsərrüfatı

18577370,0

8.8.2.

kommunal təsərrüfatı

204264936,0

8.8.3.

su təsərrüfatı

4377388,0

8.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

463559,0

8.9.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

448033596,0

8.9.1.

kənd təsərrüfatı

426026946,0

8.9.2.

meşə təsərrüfatı

9651188,0

8.9.3.

balıqçılıq və ovçuluq

2027492,0

8.9.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

3585506,0

8.9.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

6742464,0

8.10.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

3396469329,0

8.10.1.

tikinti

3383000000,0

8.10.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

3380000000,0

8.10.2.

faydalı qazıntılar

13469329,0

8.11.

Nəqliyyat və rabitə

64602544,0

8.11.1.

nəqliyyat

60552880,0

8.11.2.

rabitə

4049664,0

8.12.

İqtisadi fəaliyyət

112890200,0

8.12.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

35000000,0

8.12.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

14000000,0

8.12.3.

çoxsahəli inkişaf layihələri

62934150,0

8.12.4.

İqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

956050,0

8.13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

1906648131,0

8.13.1.

məqsədli büdcə fondları

270000000,0

8.13.1.1.

«Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fondu

170000000,0

8.13.1.2.

«Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu»

100000000,0

8.13.2.

ehtiyat fondları

260000000,0

8.13.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

160000000,0

8.13.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

100000000,0

8.13.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1376648131,0

8.13.3.1.

Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər

1087000000,0

8.13.3.2.

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri

152000000,0

8.13.3.3.

Digər xidmətlər üzrə xərclər

137648131,0

Maddə 9

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 10

Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 4420000000,0 manat, o cümlədən şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ 447041782,0 manat, «Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 58000000,0 manat, yerli xərcləri 1305875000,0 manat olmaqla, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait 858833218,0 manat təsdiq edilsin.

Həmin şəhər və rayonların yerli xərclərindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 2145000,0 manat təsdiq edilsin.

(manatla)

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Xərclər

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait

Cəmi

o cümlədən

şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ

«Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ


Şəhərlər:


1.

Bakı

4064777400

121081182

28738000

121081182


2.

Gəncə

22008000

21106000

902000

54128369

33022369

3.

Sumqayıt

46108000

44536000

1572000

60608375

16072375

4.

Lənkəran

12792000

12272000

520000

30066153

17794153

5.

Şəki

10900000

10114000

786000

31263546

21149546

6.

Yevlax

7576000

6774000

802000

20508610

13734610

7.

Mingəçevir

7124000

6836000

288000

27278125

20442125

8.

Şirvan

8408000

7980000

428000

15015271

7035271

9.

Naftalan

829000

791000

38000

2886389

2095389

10.

XankəndiRayonlar:


11.

Abşeron

24600000

18078000

6522000

24027209

5949209

12.

Ağcabədi

4576000

4364000

212000

21477029

17113029

13.

Ağdam

4586000

4428000

158000

33965630

29537630

14.

Ağdaş

3700000

3570000

130000

17341965

13771965

15.

Ağstafa

3456000

3276000

180000

15148137

11872137

16.

Ağsu

2640000

2502000

138000

12501892

9999892

17.

Astara

7425000

2639000

4786000

16567825

13928825

18.

Balakən

3868000

3212000

656000

13856926

10644926

19.

Beyləqan

3217000

3103000

114000

14780820

11677820

20.

Bərdə

7232000

7014000

218000

27247868

20233868

21.

Biləsuvar

4072000

3272000

800000

14049779

10777779

22.

Cəbrayıl

922000

848000

74000

11948128

11100128

23.

Cəlilabad

6166000

5920000

246000

29187159

23267159

24.

Daşkəsən

1648000

1608000

40000

10775106

9167106

25.

Füzuli

4462000

4396000

66000

25655815

21259815

26.

Gədəbəy

2926000

2810000

116000

23939305

21129305

27.

Goranboy

3549000

3375000

174000

23112559

19737559

28.

Göyçay

5820000

5652000

168000

19686088

14034088

29.

Göygöl

3480000

3350000

130000

13023082

9673082

30.

Hacıqabul

3222000

3082000

140000

9993726

6911726

31.

Xaçmaz

10845000

10093000

752000

26670154

16577154

32.

Xızı

1275000

1266000

9000

5394294

4128294

33.

Xocalı

235000

223000

12000

3054435

2831435

34.

Xocavənd

472600

454600

18000

4545507

4090907

35.

İmişli

5650000

5430000

220000

17909418

12479418

36.

İsmayıllı

3300000

3114000

186000

18451857

15337857

37.

Kəlbəcər

976000

947000

29000

17425948

16478948

38.

Kürdəmir

4086000

3916000

170000

16357812

12441812

39.

Qax

2918000

2814000

104000

15299162

12485162

40.

Qazax

4052000

3878000

174000

17547682

13669682

41.

Qəbələ

5856000

5672000

184000

16905594

11233594

42.

Qobustan

2151000

2063000

88000

7511393

5448393

43.

Quba

9670000

9374000

296000

26140711

16766711

44.

Qubadlı

2125000

2045000

80000

9738967

7693967

45.

Qusar

4406000

4230000

176000

17184411

12954411

46.

Laçın

1740000

1680000

60000

19261338

17581338

47.

Lerik

1592000

1524000

68000

15702377

14178377

48.

Masallı

7090000

6796000

294000

23610524

16814524

49.

Neftçala

3756000

3624000

132000

14768632

11144632

50.

Oğuz

1724000

1630000

94000

10029458

8399458

51.

Saatlı

5102000

5002000

100000

16270042

11268042

52.

Sabirabad

6210000

6080000

130000

23033858

16953858

53.

Salyan

6126000

5920000

206000

22024509

16104509

54.

Samux

2180000

2096000

84000

11124587

9028587

55.

Siyəzən

2668000

2626000

42000

7250617

4624617

56.

Şabran

3456000

3370000

86000

10405319

7035319

57.

Şamaxı

6270000

6130000

140000

20239314

14109314

58.

Şəmkir

6108000

5756000

352000

33035851

27279851

59.

Şuşa

1035000

1021000

14000

6335055

5314055

60.

Tərtər

2834000

2748000

86000

12859883

10111883

61.

Tovuz

7958000

3978000

3980000

30311298

26333298

62.

Ucar

2964000

2874000

90000

14125286

11251286

63.

Yardımlı

1516000

1478000

38000

12031205

10553205

64.

Zaqatala

6340000

6060000

280000

22369170

16309170

65.

Zəngilan

850000

824000

26000

7603045

6779045

66.

Zərdab

2374000

2316000

58000

12224219

9908219


Cəmi:

4420000000

447041782

58000000

1305875000

858833218

Maddə 11

Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə Bakı şəhəri üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin tənzimlənməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bu Qanunun 6.1-ci və 7.1-ci maddələri ilə müəyyən edilmiş Bakı şəhəri üzrə gəlirlərdən dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinə və Bakı şəhəri üzrə yerli gəlirlərə ayırma normativlərinin müvafiq olaraq 2 faiz-bənddən çox olmamaqla artırılması və azaldılması yolu ilə həyata keçirilir.

Maddə 12

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

(manatla)

12.1.

Daxili dövlət borcu üzrə

120406246,0

12.1.1.

faiz ödənişləri

30316246,0

12.1.2.

əsas borc üzrə ödənişlər

90090000,0

12.2.

Xarici dövlət borcu üzrə

226292441,0

12.2.1.

faiz ödənişləri

141865813,0

12.2.2.

əsas borc üzrə ödənişlər

84426628,0

Maddə 13

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci ildə daxili dövlət borcunun yuxarı həddi (limiti) 1200000,0 min manat, xarici dövlət borcunun yuxarı həddi (limiti) 2 300 000,0 min manat təsdiq edilsin.

Maddə 14

Dövlət büdcəsinin icrası prosesində «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə müvafiq olaraq müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşmə mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

Maddə 15

Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 687000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən və daxili və xarici borclanmadan, o cümlədən xaricdə qiymətli kağızların yerləşdirilməsindən, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar və 2011-ci il 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçirilsin.

Maddə 16

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 15121062,3 min manat müəyyən edilsin.

Maddə 17

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il icmal büdcəsinin kəsiri 8704661,1 min manat məbləğində müəyyən edilsin.

Maddə 18

Bu Qanun 2011-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 22 oktyabr 2010-cu il

1093-IIIQ

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (26 noyabr 2010-cu il, 259).
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.