Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 15700702,2 min manat, xərclər 15397522,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.

Maddə 2

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:

Sıra -si

Göstəricilər

Məbləğ (manatla)

 

Gəlirlər

15700702182

1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

715679984

2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2134000528

3.

Əlavə dəyər vergisi

2222680623

3.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

834997218

4.

Aksiz

480154026

4.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz

62759656

5.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

103867532

6.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

35320967

7.

Yol vergisi

40298973

7.1.

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

12196366

8.

Mədən vergisi

129770039

9.

Sadələşdirilmiş vergi

100393968

10.

Gömrük rüsumları

231575300

11.

Dövlət rüsumu

106842358

12.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5681188

13.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5121991

14.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar

197661583

15.

Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

798484

16.

«Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu»na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar

5207886

17.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

1200000

18.

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar

3235537

19.

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar

9000000000

20.

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

2098982

21.

Aksiz markaların satışından daxilolmalar

3594714

22.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

108683200

23.

Sair daxilolmalar

66834319

 

Xərclər

15397522021

1.

Ümumi dövlət xidmətləri

1071775956

1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri

281851501

1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri

69658987

1.3.

elm xərcləri

106104362

1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

14196148

1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

343767333

1.6.

yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya

3497625

1.7.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

252700000

2.

Müdafiə

1345288988

2.1.

müdafiə qüvvələri

1217877859

2.2.

milli təhlükəsizlik

123070053

2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

1993401

2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

2347675

3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

710290509

3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

35526943

3.2.

hüquq mühafizə

629448452

3.3.

prokurorluq

44993989

3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

321125

4.

Təhsil

1268528881

4.1.

məktəbəqədər və ibtidai təhsil

93886426

4.2.

natamam və orta təhsil

718646739

4.3.

internat və xüsusi məktəblər

50286187

4.4.

texniki-peşə məktəbləri və liseylər

67016976

4.5.

ali təhsil

150205542

4.6.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4467429

4.7.

təhsil sahəsində digər xidmətlər

184019582

5.

Səhiyyə

493425223

5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

83978348

5.2.

xəstəxanalar

264978529

5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

4318858

5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3119657

5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

137029831

6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

1495362012

6.1.

sosial müdafiə xərcləri

1478252401

6.1.1.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert)

886000000

6.1.2.

sosial müavinətlər, yardımlar və digər sosial ödənişlər

586780142

6.1.3.

sığorta-pensiya təminatı və əmək haqqı sistemində islahatlar

5472259

6.2.

sosial təminat xərcləri

17109611

7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

189853187

7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

106345485

7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

53889400

7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

26130927

7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

3487375

8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

312342837

8.1.

mənzil təsərrüfatı

102946780

8.2.

kommunal təsərrüfatı

204776729

8.3.

su təsərrüfatı

4156812

8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

462516

9.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

444731999

9.1.

kənd təsərrüfatı

424408612

9.2.

meşə təsərrüfatı

9339179

9.3.

balıqçılıq və ovçuluq

1690352

9.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

3301092

9.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

5992764

10.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

5866257015

10.1.

tikinti

5852760650

10.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

5851583317

10.2.

faydalı qazıntılar

13496365

11.

Nəqliyyat və rabitə

61594565

11.1.

nəqliyyat

57540286

11.2.

rabitə

4054279

12.

İqtisadi fəaliyyət

118329834

12.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

34999987

12.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

20000000

12.3.

çoxsahəli inkişaf layihələri

62623797

12.4.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

706050

13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

2019741015

13.1.

məqsədli büdcə fondları

263253700

13.1.1.

«Avtomobil Yolları» Məqsədli Büdcə Fondu

170000000

13.1.2.

«Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu»

93253700

13.2.

ehtiyat fondları

437907922

13.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu

209990057

13.2.2.

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu

227917865

13.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1318579393

13.3.1.

xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər

1086970640

13.3.2.

dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri

132657945

13.3.3.

digər xidmətlər üzrə xərclər

88967590

13.3.4.

2011-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

9983218

14.

Büdcə artıqlığı (profisit)

303180161

15.

2012-ci il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı

382911452

Maddə 3

2011-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2012-ci il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 29 may 2012-ci il

367-IVQD

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (21 iyun 2012-ci il, 135). 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.