Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

"Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları", "Dövlət reyestr kitabı", "Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə", "Dövlət reyestrin-dən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi", "Dövlət qeydiyya

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın, habelə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında[1]

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 aprel tarixli, 48 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları , Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin filialının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəliyinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin filialının adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi , Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması , Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabı , Xarici kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestr kitabı , Publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitabı , Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabı və Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestr kitabı təsdiq edilsin (əlavə olunur).[2]

2. Bu qərar dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 13 aprel 2005-ci il

70

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi

 

QAYDALARI

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Qaydalar Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 aprel tarixli, 48 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq hazırlanmışdır və kommersiya, qeyri-kommersiya və publik hüquqi şəxslərin, dini qurumların, xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filiallarının (bundan sonra - qurum), həmçinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxsin nümayəndəliyi və ya filialı, habelə digər qurumların dövlət reyestrinin (bundan sonra - dövlət reyestri) aparılması, istifadəsi və mühafizəsi qaydalarını müəyyən edir.[3]

1.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını həyata keçirən orqanlar qarşılıqlı əlaqədə və vəhdətdə fəaliyyət göstərirlər.[4]

1.3. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestri "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" 2004-cü il 12 aprel tarixli 48 nömrəli, "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı bəzi fərmanlarına dəyişikliklər edilməsi və bəzi fərmanlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə" 2004-cü il 2 dekabr tarixli 149 nömrəli və "Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatının "bir pəncərə" prinsipinə uyğun təşkili ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" 2008-ci il 20 fevral tarixli 713 nömrəli fərmanlarına, bu Qaydalara və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq aşağıdakı orqanlar tərəfindən aparılır:

1.3.1. qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin, xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin, habelə təhsil müəssisələrinin dövlət reyestri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi bölgü üzrə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində təsis edilən siyasi partiyalar, xarici ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri istisna olmaqla, digər qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır;[5]

1.3.2. kommersiya hüquqi şəxslərinin, xarici kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin və publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestri Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi bölgü üzrə həmin Nazirliyə bilavasitə tabe olan vergi orqanlarının, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyinin bu Qaydalara uyğun tərtib etdikləri reyestrlərin məlumatları əsasında Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin informasiya sistemində elektron daşıyıcılarda mərkəzləşdirilmiş qaydada tərtib edilir;[6]

1.3.3. dini qurumların dövlət reyestri Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsi tərəfindən aparılır.[7]

1.4. Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin, habelə təhsil müəssisələrinin dövlət reyestri (bundan sonra - qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən öz səlahiyyətləri daxilində aparılır. [8]

1.5. Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri (bundan sonra dövlət reyestri) dövlət qeydiyyatına alınmış şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə bilavasitə tabe olan vergi orqanlarının öz səlahiyyətləri daxilində bu Qaydalara uyğun tərtib etdikləri reyestrlərin məlumatları əsasında Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin informasiya sistemində elektron daşıyıcılarda mərkəzləşdirilmiş qaydada tərtib edilir. [9]

1.6. Vahid dövlət reyestri Azərbaycan Respublikasının vahid informasiya ehtiyatıdır və qeydiyyat orqanları informasiya ehtiyatının mühafizəsini və qanunla müəyyən edilmiş qaydada istifadəsini təmin edirlər.[10]

1.7. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestri Azərbaycan Respublikasının dövlət mülkiyyətindədir.

 

2. Dövlət reyestrinin əsas prinsipləri

 

2.1. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq dövlət reyestrinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

2.1.1. dövlət reyestri vahiddir; [11]

2.1.2. dövlət reyestri vahid forma, metod və prinsiplər əsasında aparılır, kağız və elektron daşıyıcılarda tərtib edilir.

2.2. Dövlət reyestrinin elektron daşıyıcılarda tərtib edilməsi vahid təşkilati, metodoloji və texniki-proqram prinsiplərinin tətbiqinə əsaslanır və dövlətin digər informasiya sistemləri və şəbəkələri ilə onun qarşılıqlı əlaqədə və vəhdətdə fəaliyyət göstərməsi təmin edilir. [12]

2.3. Dövlət reyestri aşağıdakılardan ibarətdir:

2.3.1. qurumların təşkili, qeydiyyatı, yenidən təşkili, ləğvetmə prosesində olması, ləğv edilməsi, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının və xarici qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya nümayəndəliyinin fəaliyyətinin dayandırılması və bərpası barədə məlumatlar;[13]

2.3.1-1. Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı ilə əlaqədar bağlanmış sazişin (bundan sonra - Saziş) qüvvədə olma müddəti barədə məlumat;[14]

2.3.2. təsis sənədlərində dəyişikliklərin edilməsi və qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi barədə məlumatlar; [15]

2.3.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxsin nümayəndəliyi və ya filialı, habelə digər qurumları barədə məlumatlar;

2.3.3-1. ləğv edilmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının və xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin əmlak məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunması, quruma edilmiş xəbərdarlıqlar, verilmiş göstərişlər və onların icrası barədə, habelə fəaliyyətinin dayandırılması və bərpası barədə məlumatlar;[16]

2.3.4. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş və saxlanmaq üçün qeydiyyat orqanına təqdim edilmiş sənədlər toplusu.

2.3.5. elektron informasiya, habelə kommersiya və qeyri-kommersiya qurumlarına, publik hüquqi şəxslərə dair kağız daşıyıcılarda olan məlumatlar.[17]

2.4. Kommersiya, qeyri-kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin reyestr məlumatlarının daşıyıcıları olan dövlət reyestr kitabları, Reyestrdə dəyişiklik edilməsi barədə müraciətlər kitabları, Arxiv sənədlərinin uçotu kitabları və əvvəllər başqa orqanlarda qeydiyyata alınmış qurumların uçot kitabları da dövlət reyestrinin tərkibinə daxil edilir.[18]

2.5. Elektron informasiya daşıyıcıları dövlət reyestrinin tərkib hissəsidir.

2.6. Dövlət reyestri illər üzrə və Azərbaycan Respublikasının hər bir inzibati ərazi vahidi (rayon və ya şəhər) üzrə aparılır. Kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin reyestri ayrı-ayrılıqda aparılır.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin qərarı ilə qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestri digər meyarlar üzrə də aparıla bilər.[19]

2.7. Dövlət qeydiyyatının ərazi aidiyyəti qurumun hüquqi ünvanı əsasında müəyyən edilir.

 

3. Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatlar

 

3.1. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 130.1-ci maddəsinə və Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinə əsasən dövlət reyestrində aparılan yazıda reyestrə daxil edilmiş qurumlar barədə aşağıdakı məlumatlar əks etdirilməlidir: [20]

3.1.1. qurumun adı (firma);

3.1.2. qurumun hüquqi ünvanı (daimi fəaliyyət göstərən orqanının, siyasi partiyada rəhbər orqanlarının qərargahının yerləşdiyi yerə dair məlumat); [21]

3.1.3. qurumun təşkilati-hüquqi forması;

3.1.4. maliyyə ili;

3.1.5. vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslər üçün), qeyri-kommersiya qurumunun və təhsil müəssisəsinin qeydiyyat nömrəsi; [22]

3.1.6. qurumun hər bir təsisçisinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri; təsisçi hüquqi şəxsdirsə, onun adı, hüquqi ünvanı və qeydiyyatı, təsisçi dövlətdirsə, təsisetmə səlahiyyəti verilmiş dövlət orqanının adı, hüquqi ünvanı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (olduğu halda), təsisçi bələdiyyədirsə, bələdiyyənin adı, hüquqi ünvanı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında məlumatlar; [23]

3.1.7. qurumun hər bir qanuni təmsilçisinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri;

3.1.8. hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaratdığı qurumların olduğu yer, təşkilati-hüquqi forması və qeydiyyatı haqqında məlumatlar;

3.1.9. hüquqi şəxsin əmlakının, təsisçilərin paylarının yüklülüyü;

3.1.10. qurumun ləğvetmə prosesində olması;

3.1.11. ləğvetmə prosesinin ümumi müddətinin keçməsi ilə əlaqədar ləğvetmə prosesinə yenidən başlanılması;[24]

3.1.12. qurumun ləğv edilməsi;[25]

3.1.13. təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik və qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi.[26]

3.2. Dövlət reyestrində bu Qaydaların 3.1-ci bəndində və Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 14.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumatlardan əlavə, hüquqi şəxsin təşkilati-hüquqi formasından asılı olaraq aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

3.2.1. kommandit ortaqlığında hər bir kommanditçinin mayasının miqdarı;

3.2.2. məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə və ya səhmdar cəmiyyətində nizamnamə kapitalının miqdarı, hər bir təsisçinin mayasının miqdarı, direktorlar şurası (müşahidə şurası) yaradıldığı halda, onun hər bir üzvünün adı, soyadı, atasının adı və yaşayış yeri;[27]

3.2.2-1. publik hüquqi şəxsdə - nizamnamə fondunun miqdarı, təsisçi (təsisçilər) tərəfindən verilmiş əmlakın miqdarı, direktorlar şurası (müşahidə şurası) yaradıldığı halda, onun hər bir üzvünün adı, soyadı, atasının adı və yaşayış yeri;[28]

3.2.3. qeyri-kommersiya təşkilatlarında - fəaliyyət predmeti və məqsədləri, fəaliyyət ərazisi qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan təsisçisinin (təsisçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi;[29]

3.2.3-1. dini qurumların mənsub olduğu dini konfessiya haqqında məlumatlar;

3.2.3-2. qeyri-hökumət təşkilatlarında - ictimai birliyin üzvlərinin sayı, icra orqanlarının tərkibi və səlahiyyət müddəti, qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan qanuni təmsilçisinin (təmsilçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi ləğv edilmiş qurumun əmlak məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunması, quruma edilmiş xəbərdarlıqlar, verilmiş göstərişlər və onların icrası barədə, habelə fəaliyyətinin dayandırılması və bərpası barədə məlumatlar;

3.2.3-3. fondlarda - himayəçilər şurasının üzvləri, fondun nizamnamə kapitalının və təsisçilərin əmlak paylarının həcmi;

3.2.3-4. xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - Azərbaycan Respublikasında filial və ya nümayəndəliyi olan xarici qeyri-hökumət təşkilatının təsisçiləri, habelə filial və ya nümayəndəliyin icra orqanlarının tərkibi və səlahiyyət müddəti, qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan qanuni təmsilçisinin (təmsilçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi rəhbərinin müavininin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı, yaşayış yeri, səlahiyyət müddəti, ləğv edilmiş qurumun əmlak məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunması, quruma edilmiş xəbərdarlıqlar, verilmiş göstərişlər və onların icrası, habelə fəaliyyətinin dayandırılması (tarixi və müddəti) və bərpası (tarixi) barədə məlumatlar;[30]

3.2.4. təhsil müəssisələrində - mülkiyyət növü, ali idarəetmə orqanının üzvləri, kommersiya hüquqi şəxsi olan təhsil müəssisəsində nizamnamə kapitalı və təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı haqqında məlumatlar;[31]

3.2.5. Sazişin qüvvədə olma müddəti barədə məlumat.[32]

 

4. Dövlət reyestrinin aparılması

 

4.1. Qurumlar barədə məlumatlar aşağıdakılar mövcud olduqda dövlət reyestrinə daxil edilir:

4.1.1. qurumlar qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət qeydiyyatına alındıqda;

4.1.2. qurumun dövlət qeydiyyatına alınması barədə məhkəmənin qərarı olduqda;

4.1.3. quruma qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina barədə cavab verilmədikdə.

4.2. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin Qeydiyyat (reyestr) məlumatları qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestr kitablarında yazılır. Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestr kitabları kağız və elektron variantda tərtib edilir.[33]

4.2-1. Kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin qeydiyyat (reyestr) məlumatları AVİS-ə işlənilməklə, məlumat bazasına daxil edilir. Məlumatlar elektron daşıyıcılardan emal edilir və sistem tərəfindən dövlət qeydiyyatı nömrəsi (vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi) verilir. Kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitablarının kağız variantı qeydiyyat məlumatlarının elektron daşıyıcılardan kağız üzərinə çap edilərək, xüsusi kitablara tikilməklə aparılır. Kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və qeydiyyat məlumatlarının dəyişdirilməsi zamanı dövlət reyestr kitabına həmin dəyişikliyi özündə əks etdirən yeni səhifə əlavə edilir.[34]

4.3. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestr kitabları kağız daşıyıcısı üzərinə parça yapışdırılmış qalın karton üzlü, qalın və keyfiyyətli kağızda, möhkəm cildlənmiş vəziyyətdə 34x27 sm ölçüdə tərtib edilir, qaytanlanır və möhürlənir.[35]

4.4. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin Hər bir reyestr kitabı il tamam olduqda bağlanır və növbəti il üçün yeni kitab tərtib edilir.[36]

4.4-1. Kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslər üzrə hər reyestr kitabına sayı 50-dən az olmayan kommersiya qurumuna və publik hüquqi şəxsə aid məlumatlar yığılır. Qurumların sayı çox olduqda, informasiya sistemində verilmiş nömrəyə uyğun yeni kitab açılır. [37]

4.5. Kommersiya hüquqi şəxslərin Dövlət reyestr kitabı hər bir quruma dair və hər biri 4 səhifə olan 2 bölmədən ibarətdir (1-ci bölmə Ümumi məlumatlar , 2-ci bölmə Təsisçilər, paylar, nizamnamə kapitalı adlanır). qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestr kitabları hər bir quruma dair hər biri 2 səhifədən ibarət olan 2 hissədən ibarətdir (1-ci hissə Ümumi məlumatlar , 2-ci hissə Məqsədi, əmlak vəziyyəti adlanır). Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestr kitablarında hər bir quruma 4 səhifə ayrılır. Reyestr kitablarının sonunda 4 səhifə xüsusi qeydlər üçün nəzərdə tutulur.[38]

4.6. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestr kitablarının Hər səhifənin sağ yuxarı hissəsində qeydiyyat (reyestr) nömrəsi, qurumun dövlət qeydiyyatının tarixi və səhifənin sıra nömrəsi göstərilir.[39]

4.6-1. Kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitablarının hər səhifəsinin yuxarı sağ hissəsində Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN) , Kitab nömrəsi və Kitabdakı sıra nömrəsi göstərilir. Bu məlumatlar informasiya sistemində müəyyən edilərək, kitabın müvafiq vərəqində çap edilir.[40]

4.7. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestr kitablarının üstündə Dövlət reyestr kitabının kodu (nömrəsi), reyestrin aparıldığı il və reyestrin başlanğıc və son sayını göstərən rəqəmlər göstərilməlidir (misal üçün, C1, 2004, Reyestr 1-50).[41]

4.8. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestr kitablarında yol verilmiş səhvlər yeni qeyd etməklə aradan qaldırılır. Bu halda qüvvəsini itirməli olan qeydin üstündən xətt çəkilir və bu qaydalara uyğun yeni qeydlər edilir. Yeni qeyddə qüvvəsini itirmiş yazıya istinad edilməlidir.[42]

4.8-1. Kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitablarında yol verilmiş səhvlər informasiya sistemində düzəliş etməklə aradan qaldırılır.[43]

4.9. Dövlət reyestr kitablarının tətbiq edilməsi məsələləri ilə bağlı dövlət qeydiyyat orqanlarına metodiki rəhbərliyi qeyri-kommersiya qurumları və təhsil müəssisələri üzrə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslər üzrə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, dini qurumlar üzrə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirirlər.[44]

4.10. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestr kitablarının hər sütununda qeydə alınmalı faktlar aşağıdakı qaydada kodlaşdırılır:

A) adı; B) təşkilati-hüquqi forması; C) hüquqi ünvanı; M) maliyyə ili; R) fəaliyyət ərazisi; V) hüquqi varislik: F) hüquqi şəxsin təsisçiliyi ilə yaradılmış filial, nümayəndəliklər və digər qurumlar haqqında məlumatlar; L) ləğv edilməsi; FD) qeyri-hökumət təşkilatlarında və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - fəaliyyətinin dayandırılması və bərpası haqqında məlumatlar; XG) qeyri-hökumət təşkilatlarında və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - quruma edilmiş xəbərdarlıqlar, verilmiş göstərişlər və onların icrası haqqında məlumatlar; ÜS) qeyri-hökumət təşkilatlarında - ictimai birliyin üzvlərinin sayı T) hər bir qanuni təmsilçinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri haqqında məlumatlar; "RM) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - filial və ya nümayəndəliyin rəhbərinin müavininin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı, yaşayış yeri, səlahiyyət müddəti barədə məlumatlar; N) fondlarda Himayəçilər Şurasının üzvlərinin hər birinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri haqqında məlumatlar; S) hər bir təsisçinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri, təsisçi hüquqi şəxsdirsə, onun adı, hüquqi ünvanı və qeydiyyatı haqqında məlumatlar; XT) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - Azərbaycan Respublikasında filial və ya nümayəndəliyi olan xarici qeyri-hökumət təşkilatının təsisçiləri barədə məlumatlar; İ) fəaliyyət predmeti və məqsədi (dini qurumlar üçün həm də mənsub olduğu dini konfessiya); K) fondlarda nizamnamə kapitalının miqdarı; P) fondlarda təsisçilərin əmlak payının miqdarı; İO) qeyri-hökumət təşkilatlarında və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - qurumun icra orqanlarının tərkibi və səlahiyyət müddəti qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan qanuni təmsilçisinin (təmsilçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi haqqında məlumatlar; E) təhsil müəssisəsinin ali idarəetmə orqanının üzvləri haqqında məlumat; J) Kommersiya təhsil müəssisələrində nizamnamə kapitalı və təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı; G) təhsil müəssisələrinin mülkiyyət növü; SZ) Sazişin qüvvədə olma müddəti barədə məlumat; SM) Sazişin qüvvədə olma müddətinin uzadılması müddəti haqqında məlumat; LP) qurumun ləğvetmə prosesində olması barədə məlumat; LY) ləğvetmə prosesinin ümumi müddətinin keçməsi ilə əlaqədar qurumun ləğvetmə prosesinə yenidən başlanılması barədə məlumat; Ə) qeyri-hökumət təşkilatlarında və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - ləğv edilmiş qurumun əmlak məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunmasına dair məlumatlar; Q) digər qeydlər.[45]

4.11. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin Qeydə alınmış hər bir faktın sonrakı dəyişikliyində faktın koduna istinad edilməlidir. Hər bir faktın qeydiyyatı sıra ardıcıllığı ilə (misal üçün, A-1, A-2, A-3 və s.).

Faktların qeydə alınma tarixi sütununda qeydə alınmış faktların və dəyişikliyin sayına istinad edilməklə, onların qeydiyyat tarixi göstərilir (A-1 21.03.2003, A-2 10.01.2004, A-3 30.05.2004 və s.).

4.12. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestr kitablarına daxil edilən məlumatlar bu məlumatların əks etdirilməsi üçün ayrılmış hissəyə yerləşmirsə, həmin hissəyə əlavə vərəqlər tikilməlidir. Əlavə edilmiş vərəqin yuxarı sağ hissəsində qurumun qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi və əsas səhifənin nömrəsi göstərilməklə hərflərlə sıralanmalıdır. Belə əlavələr edildikdə, reyestri aparan şəxs reyestr kitabının xüsusi qeydlər üçün ayrılmış hissəsində müvafiq əlavə barəsində qeyd yazmalıdır.[46]

4.13. Dövlət reyestr kitablarının elektron variantı forma və məzmun etibarilə kağız daşıyıcılardan fərqlənmir. Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestr kitablarının elektron variantı vahid proqram texniki təminat əsasında tərtib edilir. Kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestri məlumatları müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarında istifadə edilməklə hazırlanmış xüsusi proqram təminatı vasitəsilə AVİS-də toplanır və müxtəlif aparat platformalarından istifadə edilməklə mühafizə edilir.[47]

4.14. Dövlət reyestr kitabı ali təhsili olan şəxs tərəfindən aparılır. [48]

4.15. Dövlət reyestr kitabı tərtib edildikdə aşağıdakılar təmin olunmalıdır:

4.15.1. qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin reyestrinin illər və inzibati-ərazi vahidləri (rayon, şəhər) üzrə tərtib edilməsi; [49]

4.15.2. qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin reyestr nömrələrinin say ardıcıllığına əməl edilməsi; kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin reyestr nömrələrinin xüsusi alqoritm əsasında hazırlanmış proqram tərəfindən verilməsinə əməl edilməsi;[50]

4.15.3. reyestrə daxil edilən qurumun adının və digər məlumatların təqdim edilmiş sənədlər əsasında düzgün yazılması;

4.15.4. reyestrdə əks etdirilən məlumatların bütöv verilməsi.

4.15.5. qurumların adlarının unikallığının gözlənilməsi. [51]

4.16. Dövlət reyestr kitabında qeydlər aydın və yığcam şəkildə yazılmalıdır.

4.17. Dövlət reyestr kitabı Azərbaycan Respublikasının bütün qeydiyyat orqanlarında Azərbaycan dilində tərtib edilir. Xarici adlar Azərbaycan dilinin tələffüz qaydalarına uyğun şəkildə Azərbaycan əlifbası ilə yazılmalıdır.

4.18. Kağız və elektron daşıyıcılardakı qeydlər arasında ziddiyyət olduqda, qanunvericilikdə digər qayda nəzərdə tutulmayıbsa, kağız daşıyıcılardakı qeydlər üstün qüvvəyə malik olur.

 

5. Qurumların qeydiyyat (reyestr) nömrəsi [52]

 

5.1. Dövlət qeydiyyatına alınan qurumlara vahid və təkrarolunmaz qeydiyyat nömrəsi verilir.[53]

5.2. Qeydiyyat nömrəsi:

5.2.1. dövlət reyestrində;

5.2.2. qurumun dövlət reyestrində qeydiyyata alınmasını təsdiq edən dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamədə, dövlət reyestrindən çıxarış və nizamnamədə (əsasnamədə);

5.2.3. qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılan Ədliyyə qəzetində, dini qurumların dövlət qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən buraxılan Cəmiyyət və din qəzetində, kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən buraxılan Vergilər qəzetində məlumat (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) dərc olunur.[54]

5.3. Qeyri-kommersiya qurumlarının Qeydiyyat nömrəsi hər bir inzibati-ərazi vahidi (rayon və şəhər) üzrə qeydiyyata alınmış (həmçinin, uçota alınmış) qurumların ümumi sayının ardıcıllığına uyğun olaraq başlayır və davam etdirilir. Dövlət reyestr kitabının dəyişməsi və ya növbəti ilin başlanması qeydiyyata alınan qurumlara verilən nömrə ardıcıllığını dəyişmir.[55]

5.3-1. Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən 10 rəqəmdən ibarət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN) verilir. Qeydiyyat nömrəsindəki birinci iki rəqəm ərazi inzibati vahidinin kodunu, sonrakı altı rəqəm sıra sayını göstərir. Doqquzuncu rəqəm xüsusi alqoritm tərəfindən verilir, onuncu rəqəm isə hüquqi statusa uyğun olaraq seçilir. İnformasiya sistemi qeydiyyat nömrələrinin unikallığını təmin edir.[56]

5.4. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin Dövlət qeydiyyat (reyestr) nömrəsində qeydiyyat orqanının kodu, dövlət qeydiyyatının ili, Dövlət reyestr kitabının kodu və qurumun reyestr kitabında sıra sayı göstərilir. Qeydiyyat orqanlarının kodu bu Qaydalara əlavədə müəyyən edilmişdir.[57]

5.5. Qeyri-kommersiya qurumlarının Qeydiyyat (reyestr) nömrəsindəki birinci dörd hərf və ya rəqəmlər inzibati ərazi vahidinin (rayon, şəhər) kodunu, ikinci iki rəqəm isə qeydiyyat ilini göstərir. Bu rəqəmlərdən sonra kitabın kodu göstərilir və tire işarəsi qoyulmaqla qurumların qeydiyyatının sıra sayını göstərən rəqəmlər yazılır. Dövlət reyestr kitablarının kodu hərf işarəsi ilə başlayır və ondan sonra sıra sayla rəqəm əlavə edilir (A1, A2 və s.). Dövlət reyestr kitabının kodu 999-a çatdıqda növbəti kod nömrəsi başqa hərf işarəsi altında yenidən 1-dən başlayır və 999-a qədər davam edir. Hər bir inzibati-ərazi vahidi üzrə qeydiyyat kitablarının kodu müvafiq inzibati-ərazi vahidinin adının baş hərfi ilə göstərilir (misal üçün, 0204-S11-2815). Əgər inzibati-ərazi vahidlərinin adı eyni hərflə başlayırsa, bu halda kodlar dəyişdirilə və ya inzibati-ərazi vahidinin adının birinci iki hərfindən istifadə edilə bilər.[58]

5.6. Qurum ləğv edildiyi halda ləğv edilmiş quruma mənsub qeydiyyat nömrəsi silinmir və başqasına verilmir və bu barədə reyestrdə qeyd aparılır.

5.7. Reyestrdə dəyişiklik edilərkən, o cümlədən qurumun adı, təşkilati-hüquqi forması dəyişildikdə, qeydiyyat nömrəsi dəyişilmir.

5.8. Başqa dövlət orqanlarında qeydiyyata alınmış qurumlar bu Qaydalara uyğun şəkildə reyestrə daxil edilirlər. Bu halda qurumun əvvəlki qeydiyyat məlumatları reyestr kitabının hüquqi varislik sütununda qeyd edilir və dövlət reyestrindən çıxarışda əks etdirilir. Bu qurumlar reyestrə daxil edilərkən, ilkin qeydiyyatdan sonra baş vermiş bütün dəyişikliklər reyestrdə yazılmalıdır.

 

6. Dövlət reyestrindən istifadə

 

6.1. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 15.2-ci maddəsinə əsasən dövlət qeydiyyatına alınmış və (və ya) dövlət reyestrinə daxil edilmiş hər bir quruma qeydiyyat orqanı tərəfindən onun dövlət qeydiyyatına alındığı və ya dövlət reyestrinə daxil edildiyi vaxt dövlət reyestrindən çıxarış göndərilməlidir (verilməlidir).[59]

6.2. Dövlət reyestrindən çıxarış müəyyən edilmiş formada, qeydiyyat orqanının səlahiyyətli vəzifəli şəxsinin imzası ilə verilir və gerbli möhürlə təsdiqlənir.

6.3. Hər bir şəxs özü barəsində dövlət reyestrindəki yazılarla tanış olmaq, dövlət reyestrindən çıxarışı və qeydiyyat üçün təqdim olunmuş sənədlərin surətlərini tələb etmək hüququna malikdir. Müvafiq qeydiyyat orqanı istənilən maraqlı şəxsin tələbi ilə 15 gün müddətində qurumun dövlət qeydiyyatına alınması və ya alınmaması barədə məlumat verməlidir.[60]

6.4. Dövlət reyestrindən çıxarışlar sorğu əsasında üçüncü şəxslərə də verilir. Bu halda çıxarışda əks olunan məlumatlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sorğuya uyğun verilir.[61]

6.5. Dövlət reyestrindən çıxarışlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sənədlərin surəti şəklində də verilir. Sənədlərin surəti, dövlət orqanları və təsisçilər istisna olmaqla, digər şəxslərə rüsum ödənilməklə verilir.[62]

6.6. Qurumların dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinə daxil edilməsinə dair, habelə qurumların təşkili və fəaliyyəti ilə əlaqədar dərc edilməsi, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər məlumatlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) ümumi tanışlıq üçün dövlət qəzetində dərc edilir.[63]

6.7. Qeyri-kommersiya qurumları (habelə dini qurumlar) və təhsil müəssisələri (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) dövlət qeydiyyatına alındıqdan və dövlət reyestrinə daxil edildikdən sonra hər ay müəyyən edilmiş formada Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika KomitəsinəƏmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilir.[64]

6.8. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda dövlət qeydiyyatına alınmış qeyri-kommersiya qurumları (habelə dini qurumlar) və təhsil müəssisələri ləğv edildikdə və ya dövlət reyestrindəki yazılar ləğv edildikdə, habelə qeyri-hökumət təşkilatları və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri fəaliyyətini dayandırdıqda və bərpa etdikdə, bu barədə (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika KomitəsinəƏmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilir. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada fəaliyyətini dayandırmış vergi ödəyicisi olan qeyri-hökumət təşkilatları və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri barədə məlumatları hər il avqust ayının 10-dək və fevral ayının 10-dək Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edir.[65]

6.8-1. Kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını aparan orqan:[66]

hər gün dövlət qeydiyyatına aldığı və dövlət reyestrinə daxil etdiyi kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslər barədə məlumatları (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə elektron və (və ya) kağız daşıyıcı formasında göndərir;[67]

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda dövlət qeydiyyatına alınmış kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslər ləğv edildikdə və ya dövlət reyestrindəki yazılar ləğv edildikdə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə bir gün müddətində bu barədə məlumat (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) verir.[68]

6.9. Elektron daşıyıcılarda tərtib edilən reyestr məlumatlarının saxlanılması və ötürülməsi zamanı dövlət statistika orqanlarında tətbiq edilən texniki-iqtisadi və sosial informasiyanın aşağıdakı təsnifatlarından istifadə edilir:

6.9.1. dövlət reyestrinə daxil edilmiş qurumların təşkilati-hüquqi formaları üzrə təsnifatı;

6.9.2. dünya ölkələrinin təsnifatı;

6.9.3. ölkə üzrə inzibati-ərazi vahidlərinin təsnifatı;

6.9.4. fəaliyyət növləri üzrə təsnifat.

 

7. Reyestrin mərkəzləşmiş qaydada aparılmasının təmin edilməsi[69]

 

7.1. Qeydiyyat orqanları reyestr məlumatlarının mühafizəsini təmin etmək, həmçinin istifadəçilərin imkanlarını genişləndirmək məqsədi ilə həmin məlumatları Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi şəxslərin mərkəzi reyestr şöbəsinə 30 gün müddətində təqdim edirlər.

7.2. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Mərkəzi reyestr şöbəsi həmin məlumatların elektron daşıyıcılara köçürülməsini, mühafizəsini, daim yeniləşməsini və informasiya mübadiləsini təmin edir.

 

8. Dövlət qeydiyyatı orqanlarında saxlanmaq üçün verilmiş sənədlərin mühafizəsi

 

8.1. Dövlət qeydiyyatına alınmış hər bir qurum, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyata alınmış hüquqi şəxsin yaratdığı qurumlar barədə məlumatlar reyestrə daxil edildikdən sonra onların qeydiyyata alınması və reyestrə daxil edilməsi üçün təqdim edilmiş sənədlər saxlanılmaq üçün arxivə verilir.

8.2. Dövlət reyestr məlumatlarını əks etdirən və qeydiyyat üçün təqdim edilən sənədlər toplusu, o cümlədən dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və dövlət reyestrindən çıxarış arxivdə müvafiq qurumun qeydiyyat nömrəsi altında saxlanılır.

8.3. Arxiv işinə məsul şəxs dövlət qeydiyyatına alınmış qeyri-kommersiya qurumun və təhsil müəssisəsinin arxiv sənədlərinin qeydiyyat nömrələrinin ardıcıllığı üzrə arxivdə saxlanılmasını təşkil edir. Arxiv sənədlərinin itməsi, korlanması və məhv olmasının qarşısının alınması təmin edilir. Arxiv havası dəyişdirilən, quru, kənar şəxslərin daxil olmasına qadağa qoyulan, yanğından təhlükəsizliyi təmin edilən yerdə təşkil edilir. [70]

8.4. qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin Arxiv sənədlərinin hərəkəti xüsusi kitabda əks etdirilir. Qeydiyyat orqanında Arxiv sənədlərinin hərəkəti kitabı tətbiq edilir. Həmin kitabda arxivə təhvil verilmiş qeydiyyat sənədləri haqqında qısa məlumatlar əks etdirilir. Arxiv işinə məsul şəxs arxiv sənədini qeydiyyat orqanının əməkdaşlarına kitabda imza etdirməklə təhvil verir və təhvil alır. Dövlət qeydiyyatına alınmış kommersiya qurumlarının, publik hüquqi şəxslərin arxiv sənədlərinin saxlanılması qaydaları Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir.[71]

8.5. Qeydiyyata alınmış hər bir qurumun qeydiyyata və saxlanmağa verilmiş bütün sənədləri xüsusi qovluqda saxlanılır. Qovluğun üzərində qurumun adı və qeydiyyat nömrəsi (vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi) yazılır. Sənədlər bir qovluğa yerləşmədikdə, tələb olunan sayda qovluqlarda yerləşdirilir. Bu halda hər bir qovluğun üzərində qurumun adı və qeydiyyat nömrəsi (vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi) ilə yanaşı, qovluqlar da sıra ardıcıllığı ilə rəqəmlərlə nömrələnir (Qovluq 1, 2 və s.).[72]

8.6. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı barədə müraciətlər kitabı, dövlət reyestr kitabları, Reyestrdə dəyişiklik edilməsi barədə müraciətlər kitabı, Arxiv sənədlərinin uçotu kitabı və əvvəllər başqa orqanlarda qeydiyyata alınmış qurumların uçota alınması barədə tərtib edilmiş Uçot kitabı xüsusi müddət təyin edilənədək saxlanılır və mühafizə edilir. Dövlət reyestr kitablarında qeydiyyata alınmış bütün qurumlar ləğv edildiyi halda, həmin kitab sonuncu ləğvetmədən sonra 75 il saxlanılır.[73]

8.6.1. Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı barədə müraciətlər kitabında ərizənin daxil olma nömrəsi və tarixi, hüquqi şəxsin adı və təşkilati-hüquqi forması, müraciət etmiş şəxs (ərizəçi) haqqında məlumat, sənədin icra vəziyyəti və təhvil verilməsi (göndərilməsi) haqqında qeydlər göstərilir.

8.6.2. Reyestrdə dəyişiklik edilməsi barədə müraciətlər kitabında müraciətin daxil olma nömrəsi və tarixi, qurumun adı, təşkilati-hüquqi forması, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, müraciətin qısa məzmunu, sənədin icra vəziyyəti və təhvil verilməsi (göndərilməsi) haqqında qeydlər göstərilir.

8.6.3. Arxiv sənədlərinin uçotu kitabında qurumun adı, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, təşkilati-hüquqi forması, saxlanılan sənədlər haqqında məlumatlar göstərilir.

8.7. Qeydiyyatda olan qurumun arxiv sənədləri müddətsiz saxlanılır. Ləğv edilmiş qurumların arxiv sənədlərinin saxlanma müddəti qurumun dövlət reyestrindən çıxarıldığı gündən sayılmaqla 75 ildir.

8.8. Ləğv edilmiş qurumların qeydiyyat sənədləri ləğvetmə ilə əlaqədar təqdim edilmiş bütün sənədlərlə birlikdə arxivdə saxlanılır. Həmin qurumların ayrıca siyahısı tutulur.[74]

8.9. Qeydiyyatından imtina edilmiş qurumların, həmçinin reyestrdə qeydə alınmalı faktların dəyişikliyinin qeydiyyatından imtina sənədlərinin 3 il müddətinə saxlanılması təmin edilir.

8.10. Saxlanılma müddəti bitmiş sənədlər məhv edilir və bu barədə akt tərtib edilir.

8.11. Qurumun arxiv sənədləri tapılmadıqda və ya itmiş olduqda, həmin sənədlərin bərpası üçün tədbirlər görülür. Bu məqsədlə təsisçilərdə olan hüquqi şəxsin qeydiyyata alınmış nizamnaməsinin, şəhadətnaməsinin, statistika orqanının verdiyi şəhadətnamənin və s. təsis sənədlərinin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti alınır.[75]

 

9. Dövlət reyestr məlumatlarının mühafizəsi

Dövlət reyestrinin mühafizəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilir.

Qeyd. Bu Qaydalarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.[76]

 

 


 

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması,

istifadəsi və mühafizəsi Qaydalarına

ƏLAVƏ[77]

 

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı orqanlarının kodları

 

Sıra -si

Qeydiyyat orqanı

Kod

1.

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

11

2.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

12

3.

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi

13

4.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə Bakı bölgə şöbəsi

01

5.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə Sumqayıt bölgə şöbəsi

02

6.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə Gəncə bölgə şöbəsi

03

7.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə Xaçmaz bölgə şöbəsi

04

8.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə Lənkəran bölgə şöbəsi

05

9.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə İmişli bölgə şöbəsi

06

10.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə Göyçay bölgə şöbəsi

07

11.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə Şəmkir bölgə şöbəsi

08

12.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə Zaqatala bölgə şöbəsi

09

13.

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə Bərdə bölgə şöbəsi

10

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

 

Kabinetinin 2005-ci il 13 aprel

 

tarixli 70 nömrəli qərarına

 

Əlavə [78]

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

 

Kabinetinin 2008-ci il 3 dekabr

 

tarixli 265 nömrəli qərarı ilə

 

təsdiq edilmiş mətndə

 

 

Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması[79]

 

 

 

____________________________________

 

____________________________________

 

(dövlət qeydiyyatı orqanının adı)

 

 

 

____________________________________

 

____________________________________

 

_____________________________ tərəfindən

 

(təsisçi və səlahiyyətli şəxs haqqında məlumatlar)

 

 

 

 

ƏRİZƏ

 

 

____________________________________

dövlət qeydiyyatına alınmasını xahiş edirik.

(qurumun adı və təşkilati-hüquqi forması)

 

 

 

Qeydiyyata alınmaq üçün təqdim edilən faktlar və saxlanmağa verilən sənədlər düzgündür. Yanlış məlumat verilməsinə görə qanunla məsuliyyət müəyyən edilməsindən xəbərdaram.

 

 

Qoşma:

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

(saxlanmaq üçün qeydiyyat orqanına təqdim edilən sənədlər barədə məlumat)

 

 

Təsisçi (təsisçilər) və ya Səlahiyyətli şəxs (şəxslər):

 

_____________________________

____________________

 

(soyadı, adı, atasının adı)

(imza)

 

Qeyd. Təsisçi fiziki şəxs (şəxslər) olduqda, ərizədə onun (onların) soyadı, adı, atasının adı, yaşadığı yer, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi və verilmə tarixi, qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan təsisçisinin (təsisçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi göstərilməlidir.[80]

Təsisçi hüquqi şəxs olduqda, ərizədə onun (onların) adı, olduğu yer və qeydiyyat nömrəsi göstərilməlidir.

Ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda, ərizədə onun soyadı, adı, atasının adı, yaşadığı yer, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verilmə tarixi, vəkalətnamə haqqında məlumatlar göstərilməlidir.

Ərizə notariat qaydasında təsdiq edilməlidir.

Qoşulan sənədlər barədə məlumatlar ayrı-ayrı sətirlərdə qeyd olunur.

 


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi[81]

 

1. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa və Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 aprel tarixli, 48 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq hazırlanmışdır. [82]

2. Dövlət reyestrindən çıxarış qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatını həyata keçirən orqanlar tərəfindən verilən, qurumun dövlət qeydiyyatına alınmasını təsdiq edən, qeydiyyata alınmış faktları, o cümlədən təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliyi və qeydiyyata alınmış faktların sonrakı dəyişikliyini özündə əks etdirən hüquqi sənəddir. [83]

3. Dövlət reyestrindən çıxarış xüsusi blank formasında tərtib olunur. Çıxarış İşləmək üçün kağız formatları 9327- 60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4(210x297mm) formatda hazırlanır, üstündə Dövlət gerbi təsvir edilir və qeydiyyat orqanının adı, dövlət reyestrinin kateqoriyası (kommersiya, qeyri-kommersiya və s.) göstərilir. [84]

4. Dövlət reyestrindən çıxarışda Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 3.1-ci bəndində göstərilən ümumi məlumatlarla yanaşı, təşkilati-hüquqi formasından asılı olaraq həmin Qaydaların 3.2.3-cü yarımbəndində göstərilən digər məlumatlar da əks etdirilir (1 nömrəli əlavə).[85]

5. Dövlət reyestrindən çıxarış dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı olduqda, dövlət qeydiyyatına alınmış qurumun adı, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, təşkilati-hüquqi forması, mülkiyyət növü, hüquqi ünvanı, eyniləşdirmə kodu, dəyişikliyin məzmunu və hüquqi əsasları (dəyişikliyin qeydə alınmasına əsas verən sənədlər) və dəyişikliyin qeydiyyat tarixi mütləq qaydada göstərilməlidir. [86]

6. Reyestrdə bir neçə fakt üzrə dəyişiklik edilməsi barədə eyni vaxtda müraciət edildiyi halda, baş vermiş bütün dəyişikliklər çıxarışda qeyd edilir (2 nömrəli əlavə). [87]

7. Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili zamanı digər məlumatlarla yanaşı, hüquqi varislik faktı da çıxarışda qeyd edilməlidir.

8. Başqa dövlət orqanlarında qeydiyyata alınmış qurumların reyestrə daxil edilməsi zamanı çıxarışda həm də onların ilkin qeydiyyat tarixi və nömrəsi, əvvəlki qeydiyyat orqanı və hüquqi varislik faktları qeyd edilməlidir. [88]

9. Dövlət reyestrindən çıxarış Dövlət reyestr kitabında yazılmış və qüvvədə olan bütün məlumatları, həmçinin hüquqi qüvvəsini itirmiş sonuncu faktı əks etdirir.

10. Dövlət reyestrindən çıxarışda hüquqi şəxslərin təşkilati-hüquqi formasından və növündən asılı olan məlumatlar öz əksini tapır. [89]

 


 

Dövlət reyestrindən çıxarışın forması və

çıxarışda göstərilən məlumatların həcminə

1 nömrəli əlavə[90]

 

______________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

 

KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARININ

DÖVLƏT REYESTRİNDƏN ÇIXARIŞ

 

1. Qurumun adı

______________________________________

2. Qeydiyyat tarixi

______________________________________

3. Qeydiyyat -si

______________________________________

4. Eyniləşdirmə kodu

______________________________________

5. Təşkilati-hüquqi forması

______________________________________

6. Maliyyə ili

______________________________________

7. Hüquqi ünvanı

______________________________________

8. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və ya səhmdar cəmiyyətində nizamnamə kapitalının miqdarı

______________________________________

9. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və ya səhmdar cəmiyyətində təsisçilər və onların mayasının miqdarı

______________________________________

10. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və ya səhmdar cəmiyyətində müşahidə şurasının üzvləri

______________________________________

11. Kommandit ortaqlığında hər bir kommanditçinin mayasının miqdarı

______________________________________

12. Qanuni təmsilçi

______________________________________

13. Qeydiyyata alınmanın hüquqi əsasları

______________________________________

______________________________________

 

(çıxarışın verildiyi tarix)

 

__________________

 

______________________________________

______________________________________

(vəzifəli şəxsin adı və soyadı)

(imza və möhür)

 

 


 

Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcminə

1 nömrəli əlavə[91]

 

______________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

 

QEYRİ-KOMMERSİYA QURUMLARININ VƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN

DÖVLƏT REYESTRİNDƏN ÇIXARIŞ[92]

 

1. Qurumun adı

______________________________________

2. Qeydiyyat tarixi

______________________________________

3. Qeydiyyat -si

______________________________________

4. Eyniləşdirmə kodu

______________________________________

5. Təşkilati-hüquqi forması

______________________________________

6. Maliyyə ili

______________________________________

7. Hüquqi ünvanı

______________________________________

8. Fəaliyyət ərazisi

______________________________________

9. Fəaliyyət predmeti və məqsədi

______________________________________

10. Dini qurumların mənsub olduğu konfessiya

______________________________________

10-1. Qeyri-hökumət təşkilatının (xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayəndəliyinin) icra orqanları, icra orqanlarının tərkibi və səlahiyyət müddəti (hər biri ayrılıqda) [93]

______________________________________

10-2. İctimai birliyin üzvlərinin sayı

______________________________________

10-3. Xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayəndəliyinin) təsisçiləri

______________________________________

11. Fondlarda təsisçilər

______________________________________

12. Fondlarda nizamnamə kapitalı və təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı

______________________________________

13. Fondlarda Himayəçilər şurasının üzvləri

13-1. Təhsil müəssisəsinin ali idarəetmə orqanının üzvləri

13-2. Kommersiya hüquqi şəxsi olan təhsil müəssisəsində nizamnamə kapitalı və təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı

13-3. Təhsil müəssisəsinin mülkiyyət növü[94]

______________________________________

14. Qanuni təmsilçi

______________________________________

15. Qeydiyyata alınmanın hüquqi əsasları

______________________________________

______________________________________

 

(çıxarışın verildiyi tarix)

 

__________________

 

______________________________________

______________________________________

(vəzifəli şəxsin adı və soyadı)

(imza və möhür)

 

 


 

Dövlət reyestrindən çıxarışın forması

və çıxarışda göstərilən məlumatların həcminə

3 nömrəli əlavə

______________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

 

KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARININ DÖVLƏT

REYESTRİNDƏN ÇIXARIŞ

 

1. Qurumun əvvəlki adı

______________________________________

2. Qurumun yeni adı

______________________________________

3. Qeydiyyat tarixi

______________________________________

4. Qeydiyyat -si

______________________________________

5. Eyniləşdirmə kodu

______________________________________

6. Hazırkı təşkilati-hüquqi forması

______________________________________

7. Əvvəlki təşkilati-hüquqi forması

______________________________________

8. Hüquqi varislik

______________________________________

9. Əvvəlki hüquqi ünvanı

______________________________________

10. Hazırkı hüquqi ünvanı

______________________________________

11. Nizamnamə kapitalının əvvəlki miqdarı

______________________________________

12. Nizamnamə kapitalının hazırkı miqdarı

______________________________________

13. Əvvəlki təsisçilər və nizamnamə kapitalında payların miqdarı

______________________________________

14. Hazırkı təsisçilər və nizamnamə kapitalında payların miqdarı

______________________________________

15. Dəyişikliklərin hüquqi əsası

______________________________________

16. Dəyişikliklərin qeydiyyat tarixi

______________________________________

______________________________________

 

(çıxarışın verildiyi tarix)

 

__________________

 

______________________________________

______________________________________

(vəzifəli şəxsin adı və soyadı)

(imza və möhür)

 

 


 

Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcminə

2 nömrəli əlavə[95]

 

______________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

 

QEYRİ-KOMMERSİYA QURUMLARININ VƏ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN

DÖVLƏT REYESTRİNDƏN ÇIXARIŞ[96]

 

1. Qurumun əvvəlki adı

______________________________________

1. Qurumun hazırkı adı

______________________________________

2. Qeydiyyat tarixi

______________________________________

3. Qeydiyyat -si

______________________________________

4. Eyniləşdirmə kodu

______________________________________

5. Əvvəlki təşkilati-hüquqi forması

 

5. Hazırkı təşkilati-hüquqi forması

______________________________________

6. Maliyyə ili

______________________________________

7. Əvvəlki hüquqi ünvanı

______________________________________

7. Hazırkı hüquqi ünvanı

______________________________________

8. Əvvəlki fəaliyyət ərazisi

______________________________________

8. Hazırkı fəaliyyət ərazisi

______________________________________

9. Əvvəlki fəaliyyət predmeti və məqsədi

______________________________________

9. Hazırkı fəaliyyət predmeti və məqsədi

______________________________________

10. Dini qurumların mənsub olduğu konfessiya

______________________________________

10-1. Qeyri-hökumət təşkilatının əvvəlki icra orqanları (hər biri ayrılıqda) [97]

______________________________________

10-2. Qeyri-hökumət təşkilatının hazırkı icra orqanları (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-3. Qeyri-hökumət təşkilatının icra orqanlarının əvvəlki tərkibi (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-4. Qeyri-hökumət təşkilatının icra orqanlarının hazırkı tərkibi (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-5. Qeyri-hökumət təşkilatının icra orqanlarının əvvəlki səlahiyyət müddəti (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-6. Qeyri-hökumət təşkilatının icra orqanlarının hazırkı səlahiyyət müddəti (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-7. İctimai birliyin üzvlərinin əvvəlki sayı

______________________________________

10-8. İctimai birliyin üzvlərinin hazırkı sayı

______________________________________

10-9. Xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayəndəliyinin) əvvəlki təsisçiləri

______________________________________

10-10. Xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayəndəliyinin) hazırkı təsisçiləri

______________________________________

10-11. Xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayəndəliyinin) əvvəlki icra orqanları (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-12. Xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayəndəliyinin) hazırkı icra orqanları (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-13. Xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayən-dəliyinin) icra orqanlarının əvvəlki tərkibi (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-14. Xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayən-dəliyinin) icra orqanlarının hazırkı tərkibi (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-15. Xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayəndəliyinin) icra orqanlarının əvvəlki səlahiyyət müddəti (hər biri ayrılıqda)

______________________________________

10-16. Xarici qeyri-hökumət təşkilatının filialının (nümayəndəliyinin) icra orqanlarının hazırkı səlahiyyət müddəti (hər biri ayrılıqda)";

______________________________________

11. Fondlarda əvvəlki təsisçilər

______________________________________

11. Fondlarda hazırkı təsisçilər

______________________________________

12. Fondlarda əvvəlki nizamnamə kapitalı və təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı

______________________________________

12. Fondlarda hazırkı nizamnamə kapitalı və təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı

______________________________________

13. Fondlarda əvvəlki Himayəçilər şurasının üzvləri

______________________________________

13-1. Təhsil müəssisəsinin ali idarəetmə orqanının əvvəlki üzvləri

13-2. Təhsil müəssisəsinin ali idarəetmə orqanının hazırkı üzvləri

13-3. Kommersiya hüquqi şəxsi olan təhsil müəssisəsində əvvəlki nizamnamə kapitalı və əvvəlki təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı

13-4. Kommersiya hüquqi şəxsi olan təhsil müəssisəsində hazırkı nizamnamə kapitalı və hazırkı təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı

13-5. Təhsil müəssisəsinin əvvəlki mülkiyyət növü

13-6. Təhsil müəssisəsinin hazırkı mülkiyyət növü[98]

______________________________________

14. Əvvəlki Qanuni təmsilçi

______________________________________

15. Hazırkı qanuni təmsilçi[99]

______________________________________

16. Hüquqi varislik[100]

______________________________________

17. Qeydiyyata alınmanın hüquqi əsasları

______________________________________

18. Dəyişikliklərin qeydiyyat tarixi

______________________________________

______________________________________

 

(çıxarışın verildiyi tarix)

 

__________________

 

______________________________________

______________________________________

(vəzifəli şəxsin adı və soyadı)

(imza və möhür)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

_______________________________ qanuni təmsilçisinin hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı orqanında saxlanmaq üçün təqdim etdiyi imza nümunələri

 

1.

Təmsilçinin adı, atasının adı və soyadı

 

2.

Təmsilçinin vətəndaşlığı, pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin -si və verilmə tarixi

 

3.

Təmsilçinin daimi yaşadığı ünvan

 

4.

Təmsil olunan hüquqi şəxsin firma adı və ya təmsil olunan fiziki şəxsin adı, soyadı və ölkə mənsubiyyəti

 

5.

Təmsilçilik hüququ verən sənədin növü, tarixi və təmsilçinin səlahiyyət müddəti

 

6.

Təmsilçinin imza nümunələri

1. __________ 2. __________ 3. __________

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR[101]

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

 

Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında

 

ŞƏHADƏTNAMƏ

 

Qeydiyyat _________

 

Hüquqi şəxsin adı ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Hüquqi şəxsin əvvəlki adı ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dəyişikliyin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix _____________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası ______________________________________________

M.Y.

 

Qeyd. Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə İşləmək üçün kağız formatları 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4(297x210mm) formatda hazırlanmalıdır.

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

 

Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında

 

ŞƏHADƏTNAMƏ

 

Qeydiyyat _________

 

Hüquqi şəxsin adı ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix ______________________________________________

____________________________________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası ____________________________________________

 

M.Y.

 

Qeyd. Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə İşləmək üçün kağız formatları 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4(297x210mm) formatda hazırlanmalıdır.

 

 

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir[102]

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Təhsil müəssisəsinin dövlət qeydiyyatı haqqında

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Hüquqi şəxsin adı___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix_______________________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası_____________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Təhsil müəssisəsinin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Təhsil müəssisəsinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət

qeydiyyatı haqqında

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Hüquqi şəxsin adı __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Hüquqi şəxsin əvvəlki adı______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Dəyişikliyin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix ___________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası _____________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Təhsil müəssisəsinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Xarici təhsil müəssisəsinin nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatı haqqında

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Qurumun adı ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Qurumun dövlət qeydiyyatına alındığı tarix_____________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası____________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Xarici təhsil müəssisəsinin nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Xarici təhsil müəssisəsinin nümayəndəliyinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında

 

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Qurumun adı____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Qurumun əvvəlki adı_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Dəyişikliyin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix____________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası______________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Xarici təhsil müəssisəsinin nümayəndəliyinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Xarici təhsil müəssisəsinin filialının dövlət qeydiyyatı haqqında

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Qurumun adı____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Qurumun dövlət qeydiyyatına alındığı tarix_____________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası_____________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Xarici təhsil müəssisəsinin filialının dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Xarici təhsil müəssisəsinin filialının adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Qurumun adı ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Qurumun əvvəlki adı ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Dəyişikliyin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix __________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası _____________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Xarici təhsil müəssisəsinin filialının adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatı haqqında

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Qurumun adı_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Qurumun dövlət qeydiyyatına alındığı tarix_____________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası____________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin filialının dövlət qeydiyyatı haqqında

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Qurumun adı_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Qurumun dövlət qeydiyyatına alındığı tarix_____________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası____________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin filialının dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəliyinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Qurumun adı________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Qurumun əvvəlki adı________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Dəyişikliyin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix____________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası _____________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəliyinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2011-ci il 8 dekabr

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin filialının adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında

Şəhadətnamə

 

Qeydiyyat _________

Qurumun adı ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Qurumun əvvəlki adı ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Dəyişikliyin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix____________________________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası _____________________________________________________________

M.Y.

Qeyd. "Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin filialının adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə", "İşləmək üçün kağız formatları" - 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4 (297x210 mm) formatda hazırlanmalıdır.";

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

 

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və ya filialının dövlət qeydiyyatı haqqında

 

ŞƏHADƏTNAMƏ

 

Qeydiyyat _________

 

Qurumun adı _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Qurumun dövlət qeydiyyatına alındığı tarix _______________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası ______________________________________________

M.Y.

 

Qeyd. xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və ya filialının dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə İşləmək üçün kağız formatları 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4(297x210mm) formatda hazırlanmalıdır.

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(dövlət qeydiyyat orqanının adı)

 

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və ya filialının adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında

 

ŞƏHADƏTNAMƏ

 

Qeydiyyat _________

 

Qurumun adı _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Qurumun əvvəlki adı __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Dəyişikliyin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix _____________________________________

Vəzifəli şəxsin adı, soyadı və imzası ______________________________________________

M.Y.

 

Qeyd. xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə İşləmək üçün kağız formatları 9327-60 dövlətlərarası standartlar üzrə A4(297x210mm) formatda hazırlanmalıdır. [103]

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabı[104]

 

Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN) Qeydiyyata alındığı tarix

Kitabın nömrəsi Kitabdakı sıra nömrəsi

Maliyyə ili Ləğv edilmə tarixi

 

 

Sıra nömrəsi

Kommersiya hüquqi şəxsinin adı

Faktın qeydə alındığı tarix

A

B

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra nömrəsi

Hüquqi ünvanı

Hüquqi varislik

Filial, nümayəndəlik və digər qurumlar haqqında məlumat

Qanuni təmsilçilər

Müşahidə şurasının üzvləri

Nizamnamə kapitalının miqdarı

Təsisçilərin adı və payların miqdarı

Təşkilati hüquqi forması

Faktın qeydə alındığı tarix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR[105]

 

reyestr nömrəsi _________________

qeydiyyat tarixi _________________

səhifə ____________

 

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestr kitabı

 

I hissə

Ümumi məlumatlar

 

1

2

3

4

5

A) adı

B) təşkilati-hüquqi forması

C) hüquqi ünvanı

M) maliyyə ili

S) təsisçi

XT) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində

- Azərbaycan Respublikasında filial və ya nümayəndəliyi olan xarici qeyri-hökumət təşkilatının təsisçiləri barədə məlumatlar

SZ) Sazişin qüvvədəolma müddəti barədə məlumat

FD) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - fəaliyyətinin dayandırılması və bərpası haqqında məlumatlar

XG) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - quruma edilmiş xəbərdarlıqlar, verilmiş göstərişlər və onların icrası haqqında məlumatlar

LP) qurumun ləğvetmə prosesində olması barədə məlumat

L) ləğv edilməsi

T) qanuni təmsilçilər

İO) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - qurumun icra orqanlarının tərkibi və səlahiyyət müddəti qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan qanuni təmsilçisinin (təmsilçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi haqqında məlumatlar

RM) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - filial və ya nümayəndəliyin rəhbərinin müavininin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı, yaşayış yeri, səlahiyyət müddəti barədə məlumatlar

faktların qeydə alınma tarixi

vəzifəli şəxsin (qeydiyyatçının) imzası

 

 


 

reyestr nömrəsi _________________

qeydiyyat tarixi _________________

səhifə ___________

 

II hissə

 

Məqsədi, əmlak vəziyyəti

 

1

2

3

4

İ) fəaliyyət predmeti və məqsədi

Ə) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - ləğv edilmiş qurumun əmlak məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunmasına dair məlumatlar

Q) digər qeydlər

faktların qeydə alınma tarixi

vəzifəli şəxsin (qeydiyyatçının) imzası

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR[106]

 

Xarici kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestr kitabı

 

Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN) Qeydiyyata alındığı tarix

Kitabın nömrəsi Kitabdakı sıra nömrəsi

Maliyyə ili Ləğv edilmə tarixi

 

 

Sıra nömrəsi

Kommersiya qurumunun adı

Faktın qeydə alındığı tarix

A

B

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra nömrəsi

Hüquqi ünvanı

Qanuni təmsilçilər

Təsisçi barədə məlumat

Təşkilatın hüquqi forması

Faktın qeydə alındığı tarix

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli, 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR[107]

 

reyestr nömrəsi _________________

qeydiyyat tarixi _________________

səhifə ____________

 

Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabı

 

I hissə

Ümumi məlumatlar

 

1

2

3

4

5

A) adı

B) təşkilati-hüquqi forması

C) hüquqi ünvanı

M) maliyyə ili

R) fəaliyyət ərazisi

S) təsisçilər

V) hüquqi varislik

F) hüquqi şəxsin təsisçiliyi ilə yaradılmış filial, nümayəndəliklər və digər qurumlar haqqında məlumat

FD) qeyri-hökumət təşkilatlarında - fəaliyyətinin dayandırılması və bərpası haqqında məlumatlar

XG) qeyri-hökumət təşkilatlarında - quruma edilmiş xəbərdarlıqlar, verilmiş göstərişlər və onların icrası haqqında məlumatlar

LP) qurumun ləğvetmə prosesində olması barədə məlumat

L) ləğv edilməsi

T) qanuni təmsilçilər

İO) qeyri-hökumət təşkilatlarında - qurumun icra orqanlarının tərkibi və səlahiyyət müddəti qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan qanuni təmsilçisinin (təmsilçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi haqqında məlumatlar

ÜS) qeyri-hökumət təşkilatlarında ictimai birliyin üzvlərinin sayı

N) fondlarda Himayəçilər şurasının üzvləri

faktların qeydə alınma tarixi

vəzifəli şəxsin (qeydiyyatçının) imzası

 

 


 

reyestr nömrəsi _________________

qeydiyyat tarixi _________________

səhifə ____________

 

II hissə

 

Məqsədi, əmlak vəziyyəti 

 

1

2

3

4

5

İ) fəaliyyət predmeti və məqsədi (dini qurumlar üçün həm də mənsub olduğu dini konfessiya)

K) fondlarda nizamnamə kapitalının miqdarı

P) fondlarda təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı

Ə) qeyri-hökumət təşkilatlarında - ləğv edilmiş qurumun əmlak məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunmasına dair məlumatlar

Q) digər qeydlər

faktların qeydə alınma tarixi

vəzifəli şəxsin (qeydiyyatçının) imzası

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2017-ci il 9 iyun tarixli 255 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir. [108]

 

Publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitabı[109]

 

Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN) _____________

Qeydiyyata alındığı tarix _______________

Kitabın nömrəsi________________________

Kitabdakı sıra nömrəsi__________________

Maliyyə ilinin ləğvedilmə tarixi__________

 

 

Sıra nömrəsi

Publik hüquqi şəxsin adı

Faktın qeydə alındığı tarix

A

B

C

 

 

 

 

 

 

 

Sıra nömrəsi

Hüquqi ünvanı

Hüquqi varislik

Filial, nümayəndəlik və digər qurumlar haqqında məlumat

Qanuni təmsilçilər

Direktorlar Şurasının

(müşahidə şurasının) üzvləri

Nizamnamə fondunun miqdarı

Təsisçilərin adı və verdikləri əmlakın miqdarı

Faktın qeydə alındığı tarix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       26 sentyabr 2005-ci tarixli 177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

2.       14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, 12, maddə 1228)

3.       14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, 10, maddə 903)

4.       4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853)

5.       3 dekabr 2008-ci il tarixli 265 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 12, maddə 1104)

6.       3 iyun 2010-cu il tarixli 102 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, 6, maddə 548)

7.       16 iyul 2010-cu il tarixli 140 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, 7, maddə 705)

8.       10 may 2011-ci il tarixli 72 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 5, maddə 445)

9.       08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248)

10.    9 aprel 2012-ci il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 04, maddə 391)

11.    22 may 2012-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2012-ci il, 112, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 05, maddə 491)

12.    16 noyabr 2012-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2012-ci il, 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 11, maddə 1200)

13.    5 may 2014-cü il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 14 may 2014-cü il, 99; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 05, maddə 548)

14.    13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748)

15.    2 sentyabr 2014-cü il tarixli 296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 9 sentyabr 2014-cü il, 195; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 09, maddə 1121)

16.    5 sentyabr 2014-cü il tarixli 298 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 18 sentyabr 2014-cü il, 203; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 09, maddə 1122)

17.    2 fevral 2015-ci il tarixli 22 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, 2, maddə 212)

18.    21 sentyabr 2016-cı il tarixli 354 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 24 sentyabr 2016-cı il, 209, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, 9, maddə 1581)

19.    9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230)

20.    6 oktyabr 2017-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 7 oktyabr 2017-ci il, 219, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 10 , maddə 1879)

21.    27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 26 sentyabr 2005-ci tarixli 177 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə qərarın adından və 1-ci bəndindən Dövlət qeydiyyatı orqanında saxlanılmaq üçün təqdim olunan imza nümunələrinin formaları sözləri çıxarılmışdır.

4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə adında və 1-ci bəndində Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi Dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin məzmunu nun sözləri müvafiq olaraq Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması sözləri ilə əvəz edilmişdir.

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə qərarın adında hər iki halda "qurumlarının" sözündən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri, "şəhadətnamə"," sözündən sonra "Təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə"," sözləri əlavə edilmişdir.

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə adından və 1-ci hissəsindən Təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , və və təhsil müəssisələrinin sözləri çıxarılmışdır.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə qərarın adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları , Dövlət reyestr kitabı , Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi və Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması nın təsdiq edilməsi haqqında

 

[2] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə 1-ci hissədə hər iki halda "qurumlarının" sözündən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri, "şəhadətnamə"," sözündən sonra "Təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə"," sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə qərarın 1-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları , Dövlət reyestr kitabı , Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə , Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi və Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

[3] 10 may 2011-ci il tarixli 72 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 5, maddə 445) ilə təsdiq edilmiş "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 1.1-ci bəndində "qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin" sözlərindən sonra ", habelə təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir, 1.4-cü bəndində "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri" sözləri "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin, habelə təhsil müəssisələrinin dövlət reyestri (bundan sonra - qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri)" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 1.1-ci bənddə kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin, habelə təhsil müəssisələrinin sözləri kommersiya, qeyri-kommersiya və publik hüquqi şəxslərin sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 1.2-ci bənd çıxarılmışdır.

 

[5] 9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 1.3.1-ci yarımbənddən , habelə təhsil müəssisələrininvə təhsil müəssisələrinin sözləri çıxarılmışdır.

 

[6] 22 may 2012-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2012-ci il, 112, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 05, maddə 491) ilə 1.3.1-ci və 1.3.2-ci yarımbəndlər yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.3.1. qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin, xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin, habelə təhsil müəssisələrinin dövlət reyestri öz səlahiyyətləri daxilində müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır;

1.3.2. kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri dövlət qeydiyyatına alınmış şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə bilavasitə tabe olan vergi orqanlarının öz səlahiyyətləri daxilində bu Qaydalara uyğun tərtib etdikləri reyestrlərin məlumatları əsasında Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin informasiya sistemində elektron daşıyıcılarda mərkəzləşdirilmiş qaydada tərtib edilir;

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 1.3.2-ci yarımbəndə şəxslərinin sözündən sonra və publik hüquqi şəxslərin sözləri əlavə edilmişdir.

 

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 1.3.2-ci yarımbəndinə şəxslərinin sözündən sonra , xarici kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin sözləri, orqanlarının sözündən sonra , habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyinin sözləri əlavə edilmişdir.

 

[7] 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, 12, maddə 1228) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın, 1.3-cü bəndindən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, sözləri çıxarılmışdır.

 

4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 1.3-cü bənddən vahid mərkəzləşdirilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən sözləri çıxarılmışdır, 149 nömrəli sözlərindən sonra isə və Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatının bir pəncərə prinsipinə uyğun təşkili ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 2008-ci il 20 fevral tarixli 713 nömrəli sözləri əlavə edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 1.3-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.3. Hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 2004-cü il 12 aprel tarixli, 48 nömrəli və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı bəzi fərmanlarına dəyişikliklər edilməsi və bəzi fərmanlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə 2004-cü il 2 dekabr tarixli, 149 nömrəli və Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatının bir pəncərə prinsipinə uyğun təşkili ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 2008-ci il 20 fevral tarixli, 713 nömrəli fərmanlarına, bu Qaydalara və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır.

 

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 1.3.3-cü yarımbəndinə Komitəsi sözündən sonra və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsi sözləri əlavə edilmişdir.

 

[8] 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, 10, maddə 903) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 1.4-cü bənddə "hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üzrə bölgə orqanları" sözləri "rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 1.4-cü bənddə Hüquqi şəxslərin vahid dövlət reyestri (bundan sonra - vahid dövlət reyestri) sözləri Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

16 iyul 2010-cu il tarixli 140 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, 7, maddə 705) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 1.4-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin öz səlahiyyətləri daxilində dövlət qeydiyyatına alınmış şəxslər barəsində bu Qaydalara uyğun tərtib etdikləri reyestrlərin məlumatları əsasında Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən tərtib edilir.

 

[9] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 1.5-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.5.   Vahid dövlət reyestr məlumatları Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində mərkəzləşmiş şəkildə toplanır və mühafizə edilir.

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 1.4-cü və 1.5-ci bəndlər ləğv edilmişdir.

 

[10] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 1.6-cı bənddən vahid sözü hər iki halda çıxarılmışdır

 

[11] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 2.1.1-ci yarımbənd çıxarılmışdır.

 

[12] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 2.2-ci bənddən vahid sözü çıxarılmışdır.

 

[13] 5 may 2014-cü il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 14 may 2014-cü il, 99; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 05, maddə 548) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 2.3.1-ci yarımbəndə "yenidən təşkili," sözlərindən sonra "ləğvetmə prosesində olması, müddətin keçməsi ilə əlaqədar ləğvetmə prosesinə yenidən başlanılması və" sözləri əlavə edilmişdir.

 

13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 2.3.1-ci yarımbənddə "və ləğv edilməsi" sözləri ", ləğv edilməsi, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının və xarici qeyri-hökumət təşkilatının filial və ya nümayəndəliyinin fəaliyyətinin dayandırılması və bərpası" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 sentyabr 2014-cü il tarixli 296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 9 sentyabr 2014-cü il, 195; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 09, maddə 1121) ilə 2.3.1-ci yarımbənddən , müddətin keçməsi ilə əlaqədar ləğvetmə prosesinə yenidən başlanılması sözləri çıxarılmışdır.

 

[14] 5 may 2014-cü il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 14 may 2014-cü il, 99; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 05, maddə 548) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın yeni məzmunda 2.3.1-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

2 sentyabr 2014-cü il tarixli 296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 9 sentyabr 2014-cü il, 195; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 09, maddə 1121) ilə 2.3.1-1-ci yarımbənddən , həmin müddət uzadıldığı halda onun uzadılması müddəti haqqında məlumat sözləri çıxarılmışdır.

 

[15] 13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 2.3.2-ci yarımbəndə "edilməsi" sözündən sonra "və qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[16] 13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"na yeni məzmunda 2.3.3-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[17] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 2.3-cü bəndə yeni məzmunda 2.3.5-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 2.3.5-ci yarımbənddə "hüquqi şəxslərinə" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 2.3.5-ci yarımbənddə "qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinə və" sözləri "kommersiya və qeyri-kommersiya qurumlarına, habelə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 2.3.5-ci yarımbənddə habelə təhsil müəssisələrinə, sözləri publik hüquqi şəxslərə sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 2.4-cü bəndin birinci abzasında "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilsin, həmin bəndin birinci və ikinci abzaslarında "edilə bilər" sözləri "edilir" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 2.4-cü bəndin əvvəlinə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin sözləri əlavə edilmişdir və həmin bəndə yeni məzmunda ikinci abzas əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 2.4-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2.4. Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin və təhsil müəssisələrinin Reyestr məlumatlarının daşıyıcıları olan Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı barədə müraciətlər kitabı , Dövlət reyestr kitabı , Reyestrdə dəyişiklik edilməsi barədə müraciətlər kitabı, Arxiv sənədlərinin uçotu kitabı və əvvəllər başqa orqanlarda qeydiyyata alınmış hüquqi şəxslərin uçot kitabları da dövlət reyestrinin tərkibinə daxil edilir.

Kommersiya hüquqi şəxslərinin reyestr məlumatlarının daşıyıcıları olan Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabı nın məlumatları dövlət reyestrinin tərkibinə daxil edilir.

 

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 2.4-cü bəndinə qeyri-kommersiya sözlərindən sonra qurumlarının sözü əlavə edilmişdir və ikinci halda hüquqi şəxslərin sözləri qurumların sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 2.6-cı bəndin ikinci abzasında dövlət reyestri sözlərindən əvvəl qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin sözləri əlavə edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 2.6-cı bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın və həmin bəndin ikinci abzasında "qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

22 may 2012-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2012-ci il, 112, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 05, maddə 491) ilə 2.6-cı bəndin ikinci yarımbəndi ləğv edilmişdir.

 

[20] 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, 12, maddə 1228) ilə 3.1-ci bəndindən Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 130.1-ci maddəsinə və sözləri çıxarılmışdır.

 

[21] 13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 3.1.2-ci yarımbəndə "ünvanı" sözündən sonra "(daimi fəaliyyət göstərən orqanının, siyasi partiyada rəhbər orqanlarının qərargahının yerləşdiyi yerə dair məlumat)" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[22] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 3.1.5-ci yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

qurumun eyniləşdirmə kodu;

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 3.1.5-ci yarımbənddə "qeyri-kommersiya qurumunun" sözlərindən sonra "qeyri-kommersiya qurumunun" sözləri əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 3.1.5-ci yarımbəndə kommersiya qurumları sözlərindən sonra və publik hüquqi şəxslər sözləri əlavə edilmişdir və həmin yarımbənddən və təhsil müəssisəsinin sözləri çıxarılmışdır.

 

[23] 6 oktyabr 2017-ci il tarixli 414 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 7 oktyabr 2017-ci il, 219, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 10 , maddə 1879) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 3.1.6-cı yarımbəndinə qeydiyyatı sözündən sonra , təsisçi dövlətdirsə, təsisetmə səlahiyyəti verilmiş dövlət orqanının adı, hüquqi ünvanı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (olduğu halda), təsisçi bələdiyyədirsə, bələdiyyənin adı, hüquqi ünvanı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi sözləri əlavə edilmişdir.

 

[24] 2 sentyabr 2014-cü il tarixli 296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 9 sentyabr 2014-cü il, 195; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 09, maddə 1121) ilə 3.1.11-ci yarımbənd ləğv edilmişdir.

 

[25] 5 may 2014-cü il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 14 may 2014-cü il, 99; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 05, maddə 548) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 3.1.9-cu yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 3.1.10-cu-3.1.12-ci yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[26] 13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 3.1.12-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 3.1.13-cü yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[27] 9 aprel 2012-ci il tarixli 79 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 04, maddə 391) ilə təsdiq edilmiş Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 3.2.2-ci yarımbəndində müşahidə şurası sözləri direktorlar şurası (müşahidə şurası) sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları na məzmunda 3.2.2-1-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[29] 13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 3.2.3-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3.2.3. qeyri-kommersiya təşkilatlarında fəaliyyət predmeti və məqsədləri, fəaliyyət ərazisi, fondlarda himayəçilər şurasının üzvləri, fondun nizamnamə kapitalı və təsisçilərin əmlak paylarının həcmi, həmçinin dini qurumların məqsədi, fəaliyyət ərazisi, mənsub olduğu dini konfessiya haqqında məlumatlar;

 

2 fevral 2015-ci il tarixli 22 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, 2, maddə 212) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 3.2.3-cü yarımbəndinə fəaliyyət ərazisi sözlərindən sonra qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan təsisçisinin (təsisçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi sözləri, 3.2.3-2-ci yarımbəndinə səlahiyyət müddəti, , 3.2.3-4-cü yarımbəndinə (birinci halda) səlahiyyət müddəti, , 4.10-cu bəndinin İO yarımbəndinə səlahiyyət müddəti sözlərindən sonra qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan qanuni təmsilçisinin (təmsilçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi sözləri əlavə edilmişdir.

 

[30] 13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"na yeni məzmunda 3.2.3-1-ci - 3.2.3-4-cü yarımbəndlər əlavə edilmişdir.

 

[31] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 3.2.3-cü yarımbənddə "haqqında məlumatlar." sözləri nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və aşağıdakı məzmunda 3.2.4-cü yarımbənd əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 3.2.4-cü yarımbəndi ləğv edilmişdir.

 

[32] 5 may 2014-cü il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 14 may 2014-cü il, 99; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 05, maddə 548) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 3.2.4-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 3.2.5-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

2 sentyabr 2014-cü il tarixli 296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 9 sentyabr 2014-cü il, 195; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 09, maddə 1121) ilə 3.2.5-ci yarımbənddən , həmin müddət uzadıldığı halda onun uzadılması müddəti haqqında məlumat sözləri çıxarılmışdır.

 

[33] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.2-ci bəndin birinci cümləsinin əvvəlinə Qeyri-kommersiya qurumlarının sözləri əlavə edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 4.2-ci bəndin birinci cümləsində "Qeyri-kommersiya qurumlarının" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.2-ci bəndin birinci cümləsindən, 4.3-cü və 4.4-cü bəndlərdən, 4.5-ci bəndin birinci cümləsindən, 4.6-cı və 4.7-ci bəndlərdən, 4.8-ci bəndin birinci cümləsindən, 4.9-cu bənddən, 4.10-cu bəndin birinci abzasından, 4.11-ci bəndin birinci abzasının birinci cümləsindən, 4.12-ci bəndin birinci cümləsindən, 4.13-cü bəndin ikinci cümləsindən, 4.15.1-ci, 4.15.2-ci, 5.2.3-cü yarımbəndlərdən, 5.4-cü bənddən, 6.8-ci bəndin birinci cümləsindən, 8.4-cü və 8.6-cı bəndlərin birinci cümlələrindən ismin müvafiq hallarında və təhsil müəssisələri sözləri çıxarılmışdır.

 

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.2-ci bəndinin birinci cümləsində Dövlət reyestr kitabında sözləri qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestr kitablarında sözləri ilə, ikinci cümləsində isə Dövlət reyestr kitabı sözləri Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestr kitabları sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[34] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə yeni məzmunda 4.2-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.2-1-ci bəndin birinci və dördüncü cümlələrə qurumlarının sözündən sonra , publik hüquqi şəxslərin sözləri əlavə edilmişdir və üçüncü cümləyə kitabı nın sözündən sonra , Publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitabı nın sözləri əlavə edilmişdir.

 

[35] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 4.3-cü, 4.4-cü, 4.6-cı, 4.7-ci, 4.8-ci, 5.4-cü bəndlərdə, 4.10-cu bəndin birinci abzasında, 4.11-ci, 4.12-ci, 5.3-cü və 5.5-ci bəndlərin birinci cümlələrində, 4.13-cü bəndin ikinci cümləsində "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin" sözləri, 4.13-cü bəndin birinci cümləsində, 4.15.1-ci, 4.15.2-ci və 5.2.3-cü yarımbəndlərdə "qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin" sözləri və 4.5-ci bənddə "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin" sözləri "qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.3-cü bəndində Dövlət reyestr kitabı sözləri dövlət reyestr kitabları sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[36] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.3-cü və 4.4-cü bəndlərin əvvəlinə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin sözləri əlavə edilmişdir.

 

[37] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə yeni məzmunda 4.4-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.4-1-ci bəndin birinci cümləsinə qurumları sözündən sonra və publik hüquqi şəxslər sözləri, qurumuna sözündən sonra və publik hüquqi şəxsə sözləri əlavə edilmişdir.

 

[38] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.5-ci bəndin birinci cümləsi çıxarılmışdır.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.5-ci bəndinin birinci cümləsində kitabı sözü kitabları sözü ilə, bölmədən sözü hissədən sözü ilə, bölmə sözü hər iki halda hissə sözü ilə, ikinci cümləsində isə Filial və nümayəndəliklərin Dövlət reyestr kitabında sözləri Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestr kitablarında sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[39] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.6-cı bəndin əvvəlinə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabının sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.6-cı, 4.7-ci (birinci halda) və 4.9-cu bəndlərində və 4.10-cu bəndin birinci abzasında kitabının sözü kitablarının sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[40] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə yeni məzmunda 4.6-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.6-1-ci bəndə kitabı nın sözündən sonra , Publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitabı nın sözləri əlavə edilmişdir.

 

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.2-1-ci bəndinin üçüncü və 4.6-1-ci bəndinin birinci cümlələrində Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabı nın, Publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitabı nın sözləri Kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitablarının sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[41] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.7-ci bənddə Kitabın sözü Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabının sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.8-ci bəndin birinci cümləsinin əvvəlinə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.8-ci bəndinin birinci cümləsində Dövlət reyestr kitabında sözləri dövlət reyestr kitablarında sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[43] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə yeni məzmunda 4.8-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.8-1-ci bəndə kitabı nda sözündən sonra , Publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitabı nda sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.8-1-ci bəndində Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestr kitabı nda, Publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitabı nda sözləri Kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestr kitablarında sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.9-cu bənddə həyata keçirir sözləri və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 4.9-cu bənddə "Ədliyyə Nazirliyi" sözlərindən sonra ", Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri əlavə edilmişdir.

 

22 may 2012-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2012-ci il, 112, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 05, maddə 491) ilə 4.9-cu bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.9. Dövlət reyestr kitabının tətbiq edilməsi məsələləri üzrə dövlət qeydiyyat orqanlarına metodiki rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.9-cu bəndə kommersiya qurumları sözlərindən sonra və publik hüquqi şəxslər sözləri əlavə edilmişdir.

 

[45] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.10-cu bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.10. Dövlət reyestr kitabının hər sütununda qeydə alınmalı faktlar aşağıdakı qaydada kodlaşdırılır: kommersiya hüquqi şəxslərində: A-adı, B-təşkilati-hüquqi forması, C-hüquqi ünvanı, E-eyniləşdirmə kodu, M-maliyyə ili, V- hüquqi varislik, F-tabeliyində olan hüquqi şəxslər, filial və nümayəndəliklər, L-ləğv edilməsi, T-qanuni təmsilçilər, onların vətəndaşlığı və yaşayış yeri, N- müşahidə şurasının üzvləri, S-təsisçilər və ya kommanditçilər, onların vətəndaşlığı və yaşayış yeri, K-nizamnamə kapitalının miqdarı, P-payların miqdarı; qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərində: R-fəaliyyət ərazisi, N-fondlarda himayəçilər şurasının üzvləri, İ-fəaliyyət predmeti və məqsədi, K-fondlarda nizamnamə kapitalının miqdarı, P-fondlarda təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı və s.

 

3 iyun 2010-cu il tarixli 102 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, 6, maddə 548) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 4.10-cu bəndinin "F" yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

F) hüquqi şəxsin təsisçiliyi ilə yaradılmış filial, nümayəndəliklər və digər qurumların adı, olduğu yer, təşkilati-hüquqi forması və qeydiyyatı haqqında məlumatlar;

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 4.10-cu bəndin ikinci abzasında "P" yarımbəndindən sonra aşağıdakı məzmunda "E", "J" və "G" yarımbəndləri əlavə edilmişdir.

 

5 may 2014-cü il tarixli 119 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 14 may 2014-cü il, 99; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 05, maddə 548) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.10-cu bəndə G yarımbəndindən sonra yeni məzmunda SZ , SM , LP və LY yarımbəndləri əlavə edilmişdir.

 

13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 4.10-cu bəndə "L) ləğv edilməsi;" sözlərindən sonra "FD) qeyri-hökumət təşkilatlarında və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - fəaliyyətinin dayandırılması və bərpası haqqında məlumatlar; XG) qeyri-hökumət təşkilatlarında və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - quruma edilmiş xəbərdarlıqlar, verilmiş göstərişlər və onların icrası haqqında məlumatlar; ÜS) qeyri-hökumət təşkilatlarında - ictimai birliyin üzvlərinin sayı" sözləri, "T) hər bir qanuni təmsilçinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri haqqında məlumatlar;" sözlərindən sonra "RM) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - filial və ya nümayəndəliyin rəhbərinin müavininin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı, yaşayış yeri, səlahiyyət müddəti barədə məlumatlar;" sözləri, "S) hər bir təsisçinin adı, soyadı, atasının adı, vətəndaşlığı və yaşayış yeri, təsisçi hüquqi şəxsdirsə, onun adı, hüquqi ünvanı və qeydiyyatı haqqında məlumatlar;" sözlərindən sonra "XT) xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - Azərbaycan Respublikasında filial və ya nümayəndəliyi olan xarici qeyri-hökumət təşkilatının təsisçiləri barədə məlumatlar;" sözləri, "P) fondlarda təsisçinin əmlak payının miqdarı;" sözlərindən sonra "İO) qeyri-hökumət təşkilatlarında və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - qurumun icra orqanlarının tərkibi və səlahiyyət müddəti haqqında məlumatlar;" sözləri, "LY) ləğvetmə prosesinin ümumi müddətinin keçməsi ilə əlaqədar qurumun ləğvetmə prosesinə yenidən başlanılması barədə məlumat;" sözlərindən sonra "Ə) qeyri-hökumət təşkilatlarında və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərində - ləğv edilmiş qurumun əmlak məsələlərinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunmasına dair məlumatlar;" sözləri əlavə edilmişdir.

 

2 sentyabr 2014-cü il tarixli 296 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 9 sentyabr 2014-cü il, 195; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 09, maddə 1121) ilə 4.10-cu bəndin SMLY yarımbəndləri ləğv edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.10-cu bəndin E , J və G yarımbəndləri ləğv edilmişdir.

 

[46] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.11-ci və 4.12-ci bəndlərin birinci cümlələrinin əvvəlinə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin sözləri əlavə edilmişdir.

 

22 may 2012-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2012-ci il, 112, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 05, maddə 491) ilə 4.12-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.12. Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin Dövlət reyestr kitabına daxil edilən məlumatlar həmin məlumatların əks etdirilməsi üçün ayrılmış bölmənin vərəqlərinə sığışmırsa, həmin bölməyə əlavə vərəqlər tikilə bilər. Əlavə olunmuş vərəqin yuxarı sağ hissəsində reyestr nömrəsi və tarixi, əsas səhifənin nömrəsi və ona əlavə olunmuş əlifba işarəsi göstərilməlidir. Bu cür əlavələr edildikdə, reyestr kitabının xüsusi qeydlər üçün ayrılmış hissəsində müvafiq bölməyə artırılmış əlavə barəsində reyestri aparan şəxs tərəfindən qeyd yazılmalıdır.

 

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.12-ci bəndinin birinci cümləsində kitabına sözü kitablarına sözü ilə, hər iki halda bölməyə sözü hissəyə sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[47] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.13-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

4.13. Dövlət reyestr kitabının elektron variantı forma və məzmun etibarilə kağız daşıyıcılardan fərqlənmir. Dövlət reyestr kitabının elektron variantı vahid proqram-texniki təminat əsasında tərtib edilir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.13-cü bəndin birinci cümlədə Kommersiya və qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət sözləri Dövlət sözü ilə əvəz edilmişdir və üçüncü cümləyə şəxslərinin sözündən sonra , publik hüquqi şəxslərin sözləri əlavə edilmişdir.

 

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.13-cü bəndinin ikinci cümləsində Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestr kitabı nın sözləri Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestr kitablarının sözləri ilə, üçüncü cümləsində hüquqi şəxslərinin sözləri qurumlarının və sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[48] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.14-cü bənddən təhsilli, hüquqşünas ixtisasına malik sözləri təhsili sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[49] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.15.1-ci yarımbənddə reyestrin sözü qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin reyestrinin sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[50] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4.15.2-ci yarımbəndin əvvəlinə qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin sözləri əlavə edilmişdir və həmin yarımbəndə yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.15.2-ci yarımbəndin ikinci cümləsinə şəxslərinin sözündən sonra və publik hüquqi şəxslərin sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 4.15.2-ci, 5.2.3-cü yarımbəndlərində və 5.3-cü, 5.5-ci bəndlərin birinci cümlələrində hüquqi şəxslərinin sözləri qurumlarının sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[51] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə yeni məzmunda 4.15.5-ci yarımbənd əlavə edilmişdir.

 

[52] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 5-ci bölmənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. QEYDİYYAT (REYESTR) NÖMRƏSİ

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 5-ci hissənin adında "Qeyri-kommersiya qurumlarının" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

22 may 2012-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2012-ci il, 112, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 05, maddə 491) ilə 5-ci hissənin adı yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin qeydiyyat (reyestr) nömrəsi

 

[53] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 5.1-ci bənddə alınan quruma sözləri alınan qeyri-kommersiya qurumuna sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 5.1-ci bənddə "qeyri-kommersiya qurumuna" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisəsinə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

22 may 2012-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2012-ci il, 112, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 05, maddə 491) ilə 5.1-ci bənddə qeyri-kommersiya qurumuna və təhsil müəssisəsinə sözləri qurumlara sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[54] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 5.2.3-cü yarımbənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.2.3. dövlət qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən dərc olunan məlumatlarda əks etdirilir.

16 noyabr 2012-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2012-ci il, 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 11, maddə 1200) ilə 5.2.3-cü yarımbəndə məlumat sözündən sonra (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sözləri əlavə edilmişdir.

 

5 sentyabr 2014-cü il tarixli 298 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 18 sentyabr 2014-cü il, 203; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 09, maddə 1122) ilə 5.2.3-cü yarımbəndinə Ədliyyə qəzetində, sözlərindən sonra dini qurumların dövlət qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən buraxılan Cəmiyyət və din qəzetində, sözləri əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 5.2.3-cü yarımbəndə şəxslərinin sözündən sonra və publik hüquqi şəxslərin sözləri əlavə edilmişdir.

 

[55] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 5.3-cü bəndin birinci cümləsinin və 5.4-cü bəndin əvvəlinə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin sözləri əlavə edilmişdir.

 

[56] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə yeni məzmunda 5.3-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 5.3-1-ci bəndin birinci cümləsinə şəxslərinə sözündən sonra , publik hüquqi şəxslərə sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 5.3-1-ci bəndinin birinci cümləsində hüquqi şəxslərinə sözləri qurumlarına və sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[57] 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, 10, maddə 903) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 5.4-cü bəndin ikinci cümləsi çıxarılmışdır.

 

[58] 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, 10, maddə 903) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 5.5-ci bəndin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Qeydiyyat (reyestr) nömrəsindəki birinci iki rəqəm qeydiyyat orqanının kodunu, ikinci iki rəqəm qeydiyyatın ilini göstərir.

4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı() ilə 5.5-ci bəndin birinci cümləsinin əvvəlinə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin sözləri əlavə edilmişdir və həmin bənddə üç rəqəm sözləri dörd hərf və ya rəqəmlər sözləri ilə əvəz edilmişdir və dördüncü, beşinci və altıncı cümlələr çıxarılmışdır.

 

[59] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 6.1-ci bənddə vaxtdan ən geci 3 gün keçənədək sözləri vaxt sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[60] 16 noyabr 2012-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2012-ci il, 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 11, maddə 1200) ilə 6.3-cü bəndin birinci cümləsinə şəxs sözündən sonra özü barəsində sözləri əlavə edilmişdir.

 

[61] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 6.4-cü bəndin ikinci cümləsində "olaraq tam və ya qismən ola bilər" sözləri "verilir" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

16 noyabr 2012-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2012-ci il, 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 11, maddə 1200) ilə 6.4-cü bəndin ikinci cümləsinə məlumatlar sözündən sonra (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sözləri əlavə edilmişdir.

 

[62] 22 may 2012-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 23 may 2012-ci il, 112, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 05, maddə 491) ilə 6.5-ci bəndin birinci cümləsində verilə bilər sözləri verilir sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

16 noyabr 2012-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2012-ci il, 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 11, maddə 1200) ilə 6.5-ci bəndin birinci cümləsinə çıxarışlar sözündən sonra (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sözləri əlavə edilmişdir.

 

[63] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 6.6-cı bənddə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılan Ədliyyə sözləri dövlət sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

16 noyabr 2012-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2012-ci il, 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 11, maddə 1200) ilə 6.6-cı bəndə məlumatlar sözündən sonra (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sözləri əlavə edilmişdir.

 

[64] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 6.7-ci bənddə Qurumlar sözü Qeyri-kommersiya qurumları sözləri ilə əvəz edilmişdir.

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 6.7-ci bənddə "Qeyri-kommersiya qurumları" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələri" sözləri əlavə edilmişdir.

16 noyabr 2012-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2012-ci il, 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 11, maddə 1200) ilə 6.7-ci bəndə müəssisələri sözündən sonra (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sözləri əlavə edilmişdir.

21 sentyabr 2016-cı il tarixli 354 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 24 sentyabr 2016-cı il, 209, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, 9, maddə 1581) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.7-ci bəndində, 6.8-ci bəndinin birinci cümləsində, 6.8-1-ci bəndinin ikinci və üçüncü abzaslarında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sözləri ilə əvəz edilmişdir.

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.7-ci bənddən və təhsil müəssisələri (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sözləri çıxarılmışdır.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.7-ci bəndinə və 6.8-ci bəndinin birinci cümləsinə qurumları sözündən sonra (habelə dini qurumlar) sözləri, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə sözlərindən sonra , Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə sözləri əlavə edilmişdir.

 

[65] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 6.8-ci bənddə hüquqi şəxslər sözləri qeyri-kommersiya qurumları sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 6.8-ci bənddə "qeyri-kommersiya qurumları" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələri" sözləri əlavə edilmişdir.

 

16 noyabr 2012-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2012-ci il, 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 11, maddə 1200) ilə 6.8-ci bəndə bu barədə sözlərindən sonra (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sözləri əlavə edilmişdir.

 

13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 6.8-ci bəndə "yazılar ləğv edildikdə," sözlərindən sonra "habelə qeyri-hökumət təşkilatları və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri fəaliyyətini dayandırdıqda və bərpa etdikdə," sözləri və yeni məzmunda ikinci cümlə əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.8-ci bəndin birinci cümləsindən (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sözləri çıxarılmışdır.

 

[66] 9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.8-1-ci bəndin birinci abzasa Kommersiya hüquqi şəxsinin, sözlərindən sonra publik hüquqi şəxsin sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.8-1-ci bəndinin birinci abzasında Kommersiya hüquqi şəxsinin, publik hüquqi şəxsin habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filiallarının sözləri Kommersiya qurumlarının və publik hüquqi şəxslərin sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[67] 9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.8-1-ci bəndin ikinci abzasa kommersiya hüquqi şəxslərinin, sözlərindən sonra publik hüquqi şəxslərin sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.8-1-ci bəndinin ikinci abzasında kommersiya hüquqi şəxslərinin, publik hüquqi şəxslərin habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsin nümayəndəlik və filialları sözləri və dövlət reyestrinə daxil etdiyi kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslər sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[68] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə yeni məzmunda 6.8-1-ci bənd əlavə edilmişdir.

16 noyabr 2012-ci il tarixli 261 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 20 noyabr 2012-ci il, 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012-ci il, 11, maddə 1200) ilə 6.8-1-ci bəndin ikinci abzasına məlumatları sözündən və üçüncü abzasına məlumat sözündən sonra (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sözləri əlavə edilmişdir.

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.8-1-ci bəndin üçüncü abzasa kommersiya hüquqi şəxsinin, sözlərindən sonra publik hüquqi şəxsin sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 6.8-1-ci bəndinin üçüncü abzasında kommersiya hüquqi şəxsinin, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin publik hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filialı sözləri kommersiya qurumları və publik hüquqi şəxslər sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[69] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 7-ci bölmə çıxarılmışdır.

 

[70] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 8.3-cü bəndin birinci cümləsində qurumun sözündən əvvəl qeyri-kommersiya sözləri əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 8.3-cü bəndin birinci cümləsindən və təhsil müəssisəsinin sözləri çıxarılmışdır.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 8.3-cü bəndin birinci cümləsində "qeyri-kommersiya qurumun" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisəsinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[71] 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, 10, maddə 903) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 8.4-cü bəndin üçüncü cümləsi çıxarılmışdır.

 

4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 8.4-cü bəndin birinci cümləsinin əvvəlinə qeyri-kommersiya qurumlarının sözləri və həmin bəndə yeni məzmunda dördüncü cümlə əlavə edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 8.4-cü bəndin birinci cümləsində "qeyri-kommersiya qurumlarının" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 8.4-cü bəndin dördüncü cümləsinə kommersiya qurumlarının sözlərindən sonra , publik hüquqi şəxslərin sözləri əlavə edilmişdir.

 

[72] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 8.5-ci bəndin ikinci və dördüncü cümlələrində qeydiyyat nömrəsi sözlərindən sonra (vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi) sözləri əlavə edilmişdir.

 

[73] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 8.6-cı bəndin birinci cümləsinin əvvəlinə Qeyri-kommersiya qurumlarının sözləri əlavə edilmişdir.

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"n 8.6-cı bəndin birinci cümləsində "Qeyri-kommersiya qurumlarının" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 8.6-cı bəndinin birinci cümləsinə başqa sözündən əvvəl əvvəllər sözü əlavə edilmişdir və həmin bənddə ismin müvafiq hallarında Dövlət reyestri kitabı sözləri ismin müvafiq hallarında dövlət reyestr kitabları sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[74] 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, 10, maddə 903) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"nın 8.8-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

8.8 Ləğv edilmiş qurumların qeydiyyat sənədləri ləğvetmə ilə əlaqədar təqdim edilmiş bütün sənədlərlə birlikdə qovluğa tikilərək arxivdə ayrıca saxlanılır və həmin qurumların ayrıca siyahısı tutulur.

 

[75] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 8.11-ci bəndin ikinci cümləsindən , statistika orqanının verdiyi şəhadətnamənin sözləri çıxarılmışdır.

 

[76] 9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları nın 9-cu hissənin mətnindən sonra yeni məzmunda Qeyd əlavə edilmişdir.

 

[77] 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, 10, maddə 903) ilə "Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin aparılması, istifadəsi və mühafizəsi Qaydaları"na Əlavə - "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı orqanlarının kodları" çıxarılmışdır.

 

[78] 3 dekabr 2008-ci il tarixli 265 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 12, maddə 1104) ilə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin, xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin nümayəndəlik və filiallarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması yeni mətndə təsdiq edilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 13 aprel tarixli 70 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin, xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filiallarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin

FORMASI

1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər normativ hüquqi aktlara əsasən qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin, xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin nümayəndəlik və filiallarının (bundan sonra - qurum) dövlət qeydiyyatına alınması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" 2004-cü il 12 aprel tarixli 48 nömrəli və "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı bəzi fərmanlarına dəyişikliklər edilməsi barədə" 2004-cü il 2 dekabr tarixli 149 nömrəli və Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatının bir pəncərə prinsipinə uyğun təşkili ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 2008-ci il 20 fevral tarixli 713 nömrəli fərmanlarına və digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq aidiyyət prinsipi üzrə dövlət qeydiyyat orqanına ərizə ilə müraciət edilməlidir.

2.   Ərizə təsisçi (təsisçilər) və ya onun (onların) müvafiq qaydada vəkil etdiyi şəxs tərəfindən imzalanır və notariat qaydasında təsdiqlənir.

3.   Ərizədə aşağıdakılar göstərilir:

3.1.1.    təsisçi (təsisçilər) fiziki şəxs olduqda - onun (onların) adı, soyadı, atasının adı, yaşayış yeri, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi və verilmə tarixi;

3.1.2.    təsisçi (təsisçilər) hüquqi şəxs olduqda - onun (onların) adı, olduğu yer və qeydiyyat nömrəsi;

3.1.3.    ərizə səlahiyyətli şəxs tərəfindən imzalandıqda - habelə onun adı, soyadı, atasının adı, yaşayış yeri, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi, verilmə tarixi və vəkalətnamə haqqında məlumatlar.

4. Ərizəni imzalayan şəxs ərizədə təsis edilən qurumun admı, təşkilati-hüquqi formasını göstərməli, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 131.4-cü və 132.4-cü maddələrinə uyğun olaraq qeydiyyata verilən faktların və saxlanmağa verilən sənədlərin düzgünlüyünü təsdiqləməlidir. Bunun üçün ərizədə aşağıdakı məzmunda qeyd yazılır:

"Qeydiyyata alınmaq üçün təqdim olunan faktlar və saxlanmağa verilən sənədlər düzgündür. Yanlış məlumat verilməsinə görə qanunla məsuliyyət müəyyən edilməsindən xəbərdaram.".

5.   Ərizədə saxlanmaq üçün qeydiyyat orqanına təqdim edilən sənədlər barədə məlumat göstərilməlidir.

6.   Açıq səhmdar cəmiyyətlərində ərizə səhmdarların, kooperativlərdə isə üzvlərin ümumi yığıncağının qərarı ilə seçilmiş səlahiyyətli şəxslər tərəfindən imzalana bilər.

7.   Təsis sənədlərində dəyişiklik edilməsi və qeydə alınmalı faktların dəyişməsi barədə ərizədə qurumun adı, təşkilati-hüquqi forması, qeydiyyat tarixi və nömrəsi, həmçinin dəyişikliyin məzmunu (nizamnamə kapitalının artırılması, təsisçilərin dəyişməsi və s.) öz əksini tapmalıdır.

 

[79] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 dekabr tarixli 265 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması"nın adında "Qeyri-kommersiya qurumlarının" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması nın adından və təhsil müəssisələrinin sözləri çıxarılmışdır.

 

[80] 2 fevral 2015-ci il tarixli 22 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, 2, maddə 212) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət qeydiyyatına alınması barədə ərizənin forması nın Qeyd hissəsinin birinci abzasına nömrəsi və verilmə tarixi sözlərindən sonra , qurumun əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olan təsisçisinin (təsisçilərinin) daimi yaşamaq üçün icazə müddətinin bitməsi tarixi sözləri əlavə edilmişdir.

 

[81] 9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi nin adından, 1-ci və 2-ci hissələrindən və təhsil müəssisələrinin sözləri çıxarılmışdır.

 

[82] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 1-ci bəndində Dövlət reyestrindən sözləri Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi"nin adında və 1‑ci hissədə "Qeyri-kommersiya qurumlarının" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[83] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 2-ci bənddə hüquqi şəxslərin sözləri qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi"nin 2-ci hissədə "qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin" sözləri "qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[84] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 3-cü bənddən , dövlət reyestrinin kateqoriyası (kommersiya, qeyri-kommersiya və s.) sözləri çıxarılmışdır.

 

[85] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4-cü bənddə 3.2-ci bəndində sözləri 3.2.3-cü yarımbəndində sözləri ilə, (1 və 2 nömrəli əlavələr) sözləri isə (1 nömrəli əlavə) sözləri ilə əvəz edilmişdir.

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi"nin 4-cü hissədə "3.2.3-cü yarımbəndində" sözləri "3.2.3-cü və 3.2.4-cü yarımbəndlərində" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi nin 4-cü hissəsində və 3.2.4-cü yarımbəndlərində sözləri yarımbəndində sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[86] 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, 10, maddə 903) ilə "Dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi"nin 5-ci bəndindən "mülkiyyət növü," sözləri çıxarılsın;

 

4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı() ilə 5-ci bənddən eyniləşdirmə kodu, sözləri çıxarılmışdır.

 

[87] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 6-cı bənddə (3 və 4 nömrəli əlavələr) sözləri (2 nömrəli əlavə) sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[88] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 8-ci bənddə Yenidən qeydiyyat, həmçinin başqa sözləri Başqa sözü ilə əvəz edilmişdir və və hüquqi varislik faktları sözləri çıxarılmışdır.

 

[89] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 10-cu bənddən və növündən sözləri çıxarılmışdır.

 

[90] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 1 və 3 nömrəli əlavələr çıxarılmışdır.

 

[91] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 2 nömrəli əlavənin yuxarı sağ küncündə Dövlət reyestrindən sözləri Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən sözləri ilə, 2 nömrəli əlavə sözləri 1 nömrəli əlavə sözləri ilə əvəz edilmişdir və 4-cü bənd çıxarılmışdır.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə 1 nömrəli əlavənin yuxarı sağ küncündə "Qeyri-kommersiya qurumlarının" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[92] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə 1 nömrəli əlavənin adında "Qeyri-kommersiya təşkilatlarının" sözləri "Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi nin 1 nömrəli əlavə - Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən Çıxarış nın adından və təhsil müəssisələrinin sözləri çıxarılmışdır.

 

[93] 13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi" üzrə 1 nömrəli əlavəyə yeni məzmunda 10-1-ci-10-3-cü hissələr əlavə edilmişdir.

 

[94] dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə 1 nömrəli əlavənin 13-1-ci, 13-2-ci və 13-3-cü hissələr əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi nin 1 nömrəli əlavə - Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən Çıxarış nın 13-1-ci, 13-2-ci və 13-3-cü hissələr ləğv edilmişdir.

 

[95] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə 4 nömrəli əlavənin yuxarı sağ küncündə Dövlət reyestrindən sözləri Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən sözləri ilə, 4 nömrəli əlavə sözləri 2 nömrəli əlavə sözləri ilə əvəz edilmişdir və 4-cü bənd çıxarılmışdır.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə 2 nömrəli əlavənin yuxarı sağ küncündə "Qeyri-kommersiya qurumlarının" sözlərindən sonra "və təhsil müəssisələrinin" sözləri əlavə edilmişdir.

 

[96] 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, 10, maddə 903) ilə "Dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi"nə 4 nömrəli əlavənin 14-cü bəndində "Qanuni təmsilçi" sözləri "Bu qanuni təmsilçi" sözləri ilə əvəz olunsun və 16-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə 2 nömrəli əlavənin adında "Qeyri-kommersiya təşkilatlarının" sözləri "Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi nin 2 nömrəli əlavə - Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən Çıxarış ının adından və təhsil müəssisələrinin sözləri çıxarılmışdır.

 

[97] 13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi" üzrə 2 nömrəli əlavəyə yeni məzmunda 10-1-ci - 10-16-cı hissələr əlavə edilmişdir.

 

[98] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə 2 nömrəli əlavəyə 13-1-ci - 13-6-cı hissələr əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi nin 2 nömrəli əlavə - Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən Çıxarış ının 13-1 13-6-cı hissələr ləğv edilmişdir.

 

[99] 13 iyun 2014-cü il tarixli 195 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2014-cü il, 142, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 6, maddə 748) ilə "Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi" üzrə 2 nömrəli əlavədə ikinci halda "14" rəqəmi "15" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir və 15-17-ci hissələr müvafiq olaraq 16-18-ci hissələr hesab edilmişdir.

 

[100] 16 iyul 2010-cu il tarixli 140 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, 7, maddə 705) ilə "Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrindən çıxarışın forması və çıxarışda göstərilən məlumatların həcmi"nə 2 nömrəli əlavə"yə yeni məzmunda 15-ci bənd əlavə edilmişdir, 15-ci və 16-cı
bəndlər müvafiq olaraq 16-cı və 17-ci bəndlər hesab edilmişdir.

 

[101] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə həmin qərarla təsdiq edilmiş Hüquqi şəxsin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə nin və Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə nin adında və Qeyd hissəsində Hüquqi şəxsin sözləri Qeyri- kommersiya hüquqi şəxsinin sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin qərarla təsdiq edilmiş Xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filialının dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə nin adında və Qeyd hissəsində, Xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filialının adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə nin adında Xarici hüquqi şəxsin sözləri xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[102] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə"dən sonra yeni mətn əlavə edilmişdir.

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə qərara əlavələr - Təhsil müəssisəsinin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə , Təhsil müəssisəsinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə , Xarici təhsil müəssisəsinin nümayəndəliyinin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə , Xarici təhsil müəssisəsinin nümayəndəliyinin adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə , Xarici təhsil müəssisəsinin filialının dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə , Xarici təhsil müəssisəsinin filialının adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə ləğv edilmişdir.

 

[103] 08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və ya filialının dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə" və "Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və ya filialının adında edilmiş dəyişikliyin dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə" ləğv edilmişdir.

 

[104] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə həmin qərarla təsdiq edilmiş Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestri nin forması yeni redaksiyada verilmişdir.

 

[105] 16 iyul 2010-cu il tarixli 140 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, 7, maddə 705) ilə "Xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestri"nin adında "Xarici hüquqi şəxslərin" sözləri "Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir və "E" yarımbəndi çıxarılmışdır.

 

08 dekabr 2011-ci il tarixli 200 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, 12, maddə 1248) ilə "Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestri"nin adı yeni redaksiyada verilmişdir və "T) qanuni təmsilçilər" sözlərindən sonra "S) təsisçi" sözü əlavə edilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin

DÖVLƏT REYESTRİ

 

9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının və təhsil müəssisələrinin dövlət reyestrinin xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin nümayəndəlik və filialları bölməsi nin adından və təhsil müəssisələrinin sözləri çıxarılmışdır.

 

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrinin xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin nümayəndəlik və filialları bölməsi nin əlavəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

reyestr nömrəsi _________________

qeydiyyat tarixi _________________

səhifə ____________

 

Qeyri-kommersiya qurumlarının dövlət reyestrinin xarici qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin nümayəndəlik və filialları bölməsi

 

1

2

3

4

5

A) adı

B) təşkilati-hüquqi forması

C) hüquqi ünvanı

E) eyniləşdirmə kodu

M) maliyyə ili

T) qanuni təmsilçilər

S) təsisçi

L) ləğv edilməsi

faktların qeydə alınma tarixi

vəzifəli şəxsin (qeydiyyatçının) imzası

 

[106] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə həmin qərarla təsdiq edilmiş Xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestri nin formasından sonra Xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestri nin forması əlavə edilmişdir.

 

[107] 4 sentyabr 2008-ci il tarixli 202 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, 9, maddə 853) ilə həmin qərarla təsdiq edilmiş Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestri nin I bölməsindən E yarımbəndi çıxarılmışdır və II bölmədə S yarımbəndindən fondlarda sözü çıxarılmışdır.

27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestri nin əlavəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

reyestr nömrəsi _________________

qeydiyyat tarixi _________________

səhifə ____________

 

Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestri

I bölmə

Ümumi məlumatlar

 

1

2

3

4

5

A) adı

B) təşkilati-hüquqi forması

C) hüquqi ünvanı

E) eyniləşdirmə kodu

M) maliyyə ili

R) fəaliyyət ərazisi

V) hüquqi varislik

F) hüquqi şəxsin təsisçiliyi ilə yaradılmış filial, nümayəndəliklər və digər qurumlar haqqında məlumat

L) ləğv edilməsi

T) qanuni təmsilçilər

N) fondlarda Himayəçilər şurasının üzvləri

faktların qeydə alınma tarixi

vəzifəli şəxsin (qeydiyyatçının) imzası

 

 

reyestr nömrəsi _________________

qeydiyyat tarixi _________________

səhifə ____________

 

II bölmə

Məqsədi, əmlak vəziyyəti

 

1

2

3

4

5

S) fondlarda təsisçilər

İ) fəaliyyət predmeti və məqsədi (dini qurumlar üçün həm də mənsub olduğu dini konfessiya)

K) fondlarda nizamnamə kapitalının miqdarı

P) fondlarda təsisçilərin əmlak paylarının miqdarı

Q) digər qeydlər

faktların qeydə alınma tarixi

vəzifəli şəxsin (qeydiyyatçının) imzası

 

[108] 9 iyun 2017-ci il tarixli 255 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 iyun 2017-ci il, 126, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 6 , maddə 1230) ilə Qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestri nin formasından sonra Publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestri nin forması əlavə edilmişdir.

 

[109] 27 iyul 2018-ci il tarixli 330 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 31 iyul 2018-ci il, 168, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 7, II kitab, maddə 1663) ilə qərarla təsdiq edilmiş əlavələr - Kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət reyestri , Xarici kommersiya hüquqi şəxslərinin filial və nümayəndəliklərinin dövlət reyestri və Publik hüquqi şəxslərin dövlət reyestri nin adlarında reyestri sözü reyestr kitabı sözləri ilə əvəz edilmişdir.
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.