Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

 

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il 22 dekabr tarixli,
i-163 ¹–-li əmri ilə
təsdiq edilmişdir
Əlavə

Əlavələrin ¹–-si

Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun tərtib olunmuş ciddi hesabat blanklarının Siyahısı

A

B

1

Vəkalətnamə f.¹– M-2

2

Mədaxil qəbzi f. ¹– 10MQ

3

Mədaxil qəbzi f . ¹– 1 MQ

4

Qaimə-faktura f. ¹– 2Q

5

Qaimə-faktura f. ¹– QF-1

6

Kassa mədaxil orderi f. ¹– KO-1

7

Qiymətli metalların, qiymətli daşların, tərkibində qiymətli metallar olan məmulatlar və materialların əyarlanması, damğalanması və analiz edilməsi üçün qəbul qəbzi forma ¹– QM-1

8

Zərgərlik işləri üçün sifariş qəbzi f. ¹– SQ-1

9

Törədilmiş inzibati xətaya görə cərimə qəbzi forma ¹– CQ-4

10

Yük vurma orderi (dəniz limanında) f. ¹– VA-1

11

Yük boşaltma orderi (dəniz limanında) f. ¹– VA-2

12

Yük «Avia-Qaiməsi» f. ¹– YAQ-1

13

Şəhərlərarası sərnişindaşıma bileti f. ¹– DYSB-1

14

Şəhərlərarası sərnişindaşıma bileti f. ¹– SNSB-1

15

Şəhərlərarası sərnişindaşıma bileti f. ¹– YUSB-1

16

Yerli hava yollarında istifadə olunan sərnişin bileti f. ¹– HYSB-1

17

Daxili sərnişindaşıma bileti f. ¹– DSB-1

18

Baqaj qəbzi f. ¹– HYBQ-1

19

Baqaj bileti f. ¹– BB-1

20

Müxtəlif yığımlar qəbzi f. ¹– AMYQ-1

21

Dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində xidmətlərə görə yığımlar qəbzi f. ¹– DYYQ-1

22

Hava gəmilərinə xidmət göstərilməsinə görə rüsum və tariflər üzrə hesab f. AH-1

23

Əlavə poçt xidmətləri üçün mədaxil qəbzi f. ¹– PÇ-4

24

Poçt göndərişləri üçün mədaxil qəbzi f. ¹– PÇ-1

25

Teleqram üçün mədaxil qəbzi f. ¹– TQ-2

26

Pul baratları üçün mədaxil qəbzi f. ¹– PÇ-5

27

Sürətli poçt xidmətləri üçün mədaxil qəbzi f. ¹– EMS-23

28

Kuryer xidmətləri üçün mədaxil qəbzi f. ¹– EMS-23K

29

Mənzil-kommunal xidməti üçün mədaxil qəbzi f. ¹– 4MQ

30

Məişət tullantılarının daşınması üçün mədaxil qəbzi f. ¹– 5MQ

31

Qeyri-yaşayış sahələrindən istismar haqqı üçün mədaxil qəbzi f. ¹– 6MQ

32

Qaz sərfi üçün mədaxil qəbzi f. ¹– 10-QAZ

33

Qaz sərfi üçün mədaxil qəbzi f. ¹– 11-QAZ

34

Elektrik enerjisi satışı üzrə mədaxil qəbzi f. ¹– 14MQ

35

Bütün növ sığorta haqları üçün mədaxil qəbzi f. ¹– 7-S

36

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üçün mədaxil qəbzi f. ¹– 11-DSS

37

Ödəniş qəbzi f. ¹– ÖQ-1

38

Rabitə xidmətləri üçün ödəniş qəbzi f. ¹– ÖQ-2

39

Rabitə xidmətləri üçün ödəniş qəbzi f. ¹– ÖQ-4

40

Rabitə xidmətləri üçün ödəniş qəbzi f. ¹– ÖQ-5

41

Parklar üçün atraksion bileti f. ¹– AB-1

42

Muzeyə giriş bileti f. ¹– MB-1

43

Bələdçi bileti f. ¹– MB-2

44

Tamaşa (konsert) bileti f. ¹– 1-TB

45

Restorana giriş bileti f. ¹– RB-1

46

«Kino bileti» (forma ¹– KB-1)

47

Dəniz gəzintisi bileti F. ¹– SB-7

48

«Turizm yollayışı»nın f. ¹– TY-1

49

Putyovka f. ¹– SM-1

50

Mehmanxana qəbzi f. ¹– 17MQ

51

Birdəfəlik dayanacaq haqqı qəbzi f. ¹– PD-1

52

Dövlət vergi sistemində istifadə olunan qeyri-vergi tədiyyələrinin qəbulu üçün qəbz f. ¹– 10V

53

Əhalidən vergilərin qəbulu üçün qəbz f. ¹– 24V

54

Vergi hesab-fakturası

55

Girov bileti f. ¹– GB-1

56

Təhqiqat və ibtidai istintaq dövründə götürülmüş pulların qəbulu qəbzi f. ¹– QQ-1

57

Təhqiqat və ibtidai istintaq dövründə götürülmüş qiymətli əşyaların qəbulu qəbzi f. ¹– QQ-2

58

Maddi sübut sayılan pulların və qiymətli əşyaların qəbulu qəbzi f. ¹– QQ-3

59

Dövlət özəlləşdirmə çeklərinin alqı-satqısı haqqında qəbz (f. ¹– 13-ÖÇ)

60

«Meşə məhsullarının buraxılış orderi» (forma ¹– MM-4)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il 22 dekabr tarixli,
I-163 ¹–-li əmri ilə
təsdiq edilmişdir

Müəssisə və təşkilatların, həbelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun tərtib olunmuş ciddi hesabat blankları

Ə

L

A

V

Ə

T

İ

K

İ

Ş

Y

E

R

İ

Forma ¹– M-2

________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

_______________________________________________________________________

Vəkalətnamə

Seriya _________ nömrə ________ «____»__________ _____il

«_____»_____________ _____ilədək etibarlıdır

Verilir ___________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, a.a., şəxsiyyətini təsdiq edən

_______________________________________________________________________

sənədin adı, seriyası, ¹–-si, verildiyi tarix)

Nə üçün ________________________________________________________________

(malsatanın və onun təqdim etdiyi sənədlərin adı,

________________________________________________________________________

nömrəsi, tarixi və digər lazımi rekvizitləri)

Arxada göstərilənləri almaq üçün_____________________________________________

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i

Əlavə məlumat üçün arxaya bax

KƏSMƏK XƏTTİ

Forma ¹– M-2

_______________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

________________________________________________________________________

Vəkalətnamənin kötüyü

Seriya _________ nömrə ________ «____»__________ _____il

«_____»_____________ _____ilədək etibarlıdır

Verilir ___________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, a.a., şəxsiyyətini təsdiq edən

________________________________________________________________________

sənədin adı, seriyası, ¹–-si, verildiyi tarix)

Nə üçün __________________________________________________________________

(malsatanın və onun təqdim etdiyi sənədlərin adı,

________________________________________________________________________

nömrəsi, tarixi və digər lazımi rekvizitləri)

Arxada göstərilənləri almaq üçün ____________________________________________

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i

Əlavə məlumat üçün arxaya bax

 

Sıra ¹–-si

Əmlakın (qiymətlilərin)
adı və ölçüləri

Ölçü vahidi

Qiyməti

Miqdarı
(yazı ilə)

Məbləği
(manatla)

Vəkalətnaməni alan _____________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

imzasını təsdiq edirəm

Rəhbər: _______________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

Baş mühasib ___________________________________________

(imza və tarix)

 

Vəkalətnaməni aldım:

__________________________________

(imza və tarix)

Vəkalətnaməni verdim:

İcraçı ______________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

___________________________________

(imza və tarix)

İcra barədə qısa məlumat

 

İcraçı __________________________________

(imza və tarix)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il 22 dekabr tarixli,
I-163 ¹–-li əmri ilə
təsdiq edilmişdir

Forma ¹– KO-1

 

Forma ¹– KO-1

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i,

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i,

fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

KASSA MƏDAXİL ORDERİ

Seriya __________ nömrə____________

«_____»____________20___ il.

Kimdən _______________________________

(pul ödəyənin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

________________________________________

şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, ünvanı)

Nə üçün _____________________________

(məqsədi aydın yazmaq)

_______________________________________

Məbləğ ________________________________

(rəqəm və yazı ilə tam aydın göstərmək)

______________________________________ _____________________________________

___________________________ man.____ qəp.

Kassaya mədaxil edilmişdir

M.Y. Rəhbər

Baş mühasib

Kassir

fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

KASSA MƏDAXİL ORDERİNİN QƏBZİ

Seriya __________ nömrə____________

«_____»____________20___ il.

Kimdən __________________________________

(pul ödəyənin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı

_________________________________________

şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, ünvanı)

Nə üçün __________________________________

(məqsədi aydın yazmaq)

__________________________________________

Məbləğ ___________________________________

(rəqəm və yazı ilə tam aydın göstərmək)

_________________________________________ ________________________________________

___________________________ man.____ qəp.

Kassaya mədaxil edilmişdir

M.Y. Rəhbər

Baş mühasib

Kassir

 

Kassa mədaxil orderinə əlavə edilən sənədlərin adı, nömrəsi, tarixi və mədaxil olan məbləğin maddələr üzrə bölgüsü

 

Kassa mədaxil orderinə əlavə edilən sənədlərin adı, nömrəsi, tarixi və mədaxil olan məbləğin maddələr üzrə bölgüsü

   
   
   
   
   

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i

Ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il 22 dekabr tarixli,
I-163 ¹–-li əmri ilə
təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 2Q

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURA

Seriya __________ nömrə____________ «_____»____________20___ il.

Kimdən_______________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

______________________________________________________________________________

Kimə_________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

______________________________________________________________________________

Sıra ¹–-si ______________________________________________________________________

Qiymətlilərin adı və ölçüləri_______________________________________________________

Ölçü vahidi____________________________________________________________________

Miqdarı_______________________________________________________________________

Vahidinin qiyməti _______________________________________________________________
(manatla)

Məbləği _______________________________________________________________________
(manatla)

Sair qeydlər___________________________________________________________________

1____________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________

4____________________________________________________________________________

5____________________________________________________________________________

6____________________________________________________________________________

7____________________________________________________________________________

CƏMİ

AKSİZ________ %

ƏDV____________%

YEKUNU:

_____________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim __________________________________ ______________________

(soyadı, a., a.a.) (imza və tarix)

Təhvil aldım____________________________________ ______________________

(soyadı, a., a.a.) (imza və tarix)

Rəhbər_____________________________ Baş mühasib_______________________

(imza və tarix) (imza və tarix)

M.Y.

______________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i

 

Forma ¹– 2Q

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURANIN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə____________ «_____»____________20___ il.

Kimdən________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

______________________________________________________________________________

Kimə__________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəriciləri)

______________________________________________________________________________

Sıra ¹–-si ______________________________________________________________________

Qiymətlilərin adı və ölçüləri_______________________________________________________

Ölçü vahidi____________________________________________________________________

Miqdarı_______________________________________________________________________

Vahidinin qiyməti _______________________________________________________________
(manatla)

Məbləği _______________________________________________________________________
(manatla)

Sair qeydlər___________________________________________________________________

1____________________________________________________________________________

2____________________________________________________________________________

3____________________________________________________________________________

4____________________________________________________________________________

5____________________________________________________________________________

6____________________________________________________________________________

7____________________________________________________________________________

CƏMİ

AKSİZ______%

ƏDV___________%

YEKUNU:

_____________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim __________________________________ ______________________

(soyadı, a., a.a.) (imza və tarix)

Təhvil aldım____________________________________ ______________________

(soyadı, a., a.a.) (imza və tarix)

Rəhbər_____________________________ Baş mühasib_______________________

(imza və tarix) (imza və tarix)

M.Y.

_____________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– QF-1

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURA

Seriya __________ nömrə____________ «_____»____________20___ il.

Kimdən_________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəricilər)

_______________________________________________________________________________

Kimə___________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəricilər)

 

SATILAN MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

Ölçü vahidi

Miqdarı

Qiyməti

(manat)

Məbləği

(manat)

Kodu

adı

           
           
           
           

Cəmi

 

ƏDV_________%

 

Yekunu

 

 

Yekunu (sözlə)__________________________________________________________________

(yazı ilə)

__________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT TARALAR

Taranın

Qiyməti

(manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

           
           
           
             

 

Cəmi tara fərqi: ________________________________________________________________

Faktura məbləği: _______________________________________________________________

Yekun məbləği__________________________________________________________________

(yazı ilə)

_____________________________________________________manat_____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

BAŞ MÜHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

       

\Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i

 

Forma ¹– QF-1

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURANIN SURƏTİ

Seriya __________ nömrə____________ «_____»____________20___ il.

Kimdən________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəricilər)

______________________________________________________________________________

Kimə__________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəricilər)

 

SATILAN MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

Ölçü vahidi

Miqdarı

Qiyməti

(manat)

Məbləği

(manat)

Kodu

adı

           
           
           
           

Cəmi

 

ƏDV_________%

 

Yekunu

 
             

 

Yekunu (sözlə)_________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT TARALAR

Taranın

Qiyməti

(manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

           
           
           

 

Cəmi tara fərqi: _________________________________________________________________

Faktura məbləği: _______________________________________________________________

Yekun məbləği_________________________________________________________________

(yazı ilə)

________________________________________________________________manat_____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

BAŞ MÜHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

       

\Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i

 

Forma ¹– QF-1

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

QAİMƏ-FAKTURANIN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə____________ «_____»____________20___ il.

Kimdən________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəricilər)

______________________________________________________________________________

Kimə__________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri üzrə başqa lazımi göstəricilər)

 

SATILAN MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

Ölçü vahidi

Miqdarı

Qiyməti

(manat)

Məbləği

(manat)

Kodu

adı

           
           
           
           

Cəmi

 

ƏDV_________%

 

Yekunu

 
             

 

Yekunu (sözlə)__________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT TARALAR

Taranın

Qiyməti
(manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

           
           
           

 

Cəmitara fərqi: _________________________________________________________________

Faktura məbləği: _______________________________________________________________

Yekun məbləği__________________________________________________________________

(yazı ilə)

______________________________________________________manat_____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

BAŞ MÜHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

       

\Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 1MQ

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________ nömrə _______________

«_____»______________20____ il.

____________________________________________________________________________

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

 

Sıra
¹– si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği (manatla)

           
           
           
           
           

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

İcraçı________________________________ ________________________

(soyadı, a., a.a.) (imza və tarix)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– 1MQ

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________ nömrə _______________

«_____»______________20____ il.

______________________________________________________________________________

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

 

Sıra ¹– si

Məhsul, iş və xidmətin adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği (manatla)

           
           
           
           
           

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

_______________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

İcraçı____________________________________ ________________________

(soyadı, a., a.a.) (imza və tarix)

M.Y.

_______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 10 MQ

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

___________________________________________________________________________

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________nömrə _______________

«_____»______________20____ il.

______________________________________________________________________________

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

Sıra__________________________________________________________________________

¹– si_________________________________________________________________________

Məhsul, iş və xidmətin adı_______________________________________________________

Ölçü_________________________________________________________________________

vahidi________________________________________________________________________

Miqdarı______________________________________________________________________

Vahidinin qiyməti______________________________________________________________

(manatla)

Məbləği_______________________________________________________________________

(manatla)

Cəmi

ƏDV_______%

Yekunu

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

______________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişçi______________________________

(soyadı, a., a.a.)

____________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

İcraçı_________________________________

(soyadı, a., a.a.)

_____________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

___________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– 10 MQ

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

___________________________________________________________________________

MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________ nömrə _______________

«_____»______________20____ il.

____________________________________________________________________________

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

Sıra__________________________________________________________________________

¹– si_________________________________________________________________________

Məhsul, iş və xidmətin adı_______________________________________________________

Ölçü_________________________________________________________________________

vahidi________________________________________________________________________

Miqdarı______________________________________________________________________

Vahidinin qiyməti______________________________________________________________

(manatla)

Məbləği_______________________________________________________________________

(manatla)

Cəmi

ƏDV_______%

Yekunu

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişçi______________________________

(soyadı, a., a.a.)

_____________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

İcraçı__________________________________

(soyadı, a., a.a.)

______________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– 10 MQ

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

_____________________________________________________________________________

MƏDAXİL QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya ___________ nömrə _______________

«_____»______________20____ il.

___________________________________________________________________________

(Məhsul, iş və xidmət sifarişçisinin adı , VÖEN-i, bank rekvizitləri, ünvanı və digər rekvizitləri)

Sıra__________________________________________________________________________

¹– si_________________________________________________________________________

Məhsul, iş və xidmətin adı_______________________________________________________

Ölçü_________________________________________________________________________

vahidi________________________________________________________________________

Miqdarı______________________________________________________________________

Vahidinin qiyməti______________________________________________________________

(manatla)

Məbləği_______________________________________________________________________

(manatla)

Cəmi

ƏDV_______%

Yekunu

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişçi_____________________________

(soyadı, a., a.a.)

_____________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

İcraçı_________________________________

(soyadı, a., a.a.)

______________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– SQ-1

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ZƏRCƏRLİK İŞLƏRİ ÜÇÜN SİFARİŞ QƏBZİ

Seriya________nömrə_________

Sifarişçi________________________________________________________________________

(İş sifariş edənin soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri və ünvanı )

_____________________________________________________________________________

İcraçı _________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri və ünvanı )

____________________________________________________________________________

Sifariş verilən işin məzmunu, xüsusiyyəti

Əsaslandırma

Qiyməti (manat)

Yekun

Cəmi ödənilib ___________________________________________________ manat______qəp

(məbləğ sözlə yazılır)

Sifarişçidən sifarişi yerinə yetirmək üçün alınan qiymətli metallar

Qiymətli metalın adı

Əyarı

Çəkisi (qramla)

Ərimə (yanma) itgisi (qramla)

Hazır məmulatın çəkisi (qramla)

Sifarişin qəbulu zamanı

Əlavə

Sifarişçidən sifarişi yerinə yetirmək üçün alınan qiymətli daşlar

Daşın adı və digər əlamətləri

Miqdarı

Çəkisi (qramla)

Təhvil aldım __________________________ «____» ____________ _____il

İcraçının (ustanın) imzası

Təhvil verdi __ ________________________ «____» ____________ _____il

sifarişçinin imzası

M.Y.

Aşağıdakı hazır məmulatı geri aldım:

Qiymətli metalın və qiymətli daşın adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Sifarişçi ___________________________ «_____» «__________________» _________il

(imza)

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– SQ-1

_________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ZƏRCƏRLİK İŞLƏRİ ÜÇÜN SİFARİŞ QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya________nömrə_________

Sifarişçi________________________________________________________________________

(İş sifariş edənin soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri və ünvanı )

______________________________________________________________________________

İcraçı _________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri və ünvanı )

______________________________________________________________________________

Sifariş verilən işin məzmunu, xüsusiyyəti

Əsaslandırma

Qiyməti (manat)

Yekun

Cəmi ödənilib ____________________________________________________ manat______qəp

(məbləğ sözlə yazılır)

Sifarişçidən sifarişi yerinə yetirmək üçün alınan qiymətli metallar

Qiymətli metalın adı

Əyarı

Çəkisi (qramla)

Ərimə (yanma) itgisi (qramla)

Hazır məmulatın çəkisi (qramla)

Sifarişin qəbulu zamanı

Əlavə

Sifarişçidən sifarişi yerinə yetirmək üçün alınan qiymətli daşlar

Daşın adı və digər əlamətləri

Miqdarı

Çəkisi (qramla)

Təhvil aldım __________________________ «____» ____________ _____il

İcraçının (ustanın) imzası

Təhvil verdi __ ________________________ «____» ____________ _____il

sifarişçinin imzası

M.Y.

Aşağıdakı hazır məmulatı geri aldım:

Qiymətli metalın və qiymətli daşın adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Sifarişçi ___________________________ «_____» «__________________» _________il

(imza)

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– SQ-1

_________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ZƏRCƏRLİK İŞLƏRİ ÜÇÜN SİFARİŞ QƏBZİNİN SURƏTİ ¹–1

Seriya________nömrə_________

Sifarişçi_______________________________________________________________________

(İş sifariş edənin soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri və ünvanı )

______________________________________________________________________________

İcraçı __________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri və ünvanı )

______________________________________________________________________________

Sifariş verilən işin məzmunu, xüsusiyyəti

Əsaslandırma

Qiyməti (manat)

Yekun

Cəmi ödənilib ___________________________________________________ manat______qəp

(məbləğ sözlə yazılır)

Sifarişçidən sifarişi yerinə yetirmək üçün alınan qiymətli metallar

Qiymətli metalın adı

Əyarı

Çəkisi (qramla)

Ərimə (yanma) itgisi (qramla)

Hazır məmulatın çəkisi (qramla)

Sifarişin qəbulu zamanı

Əlavə

Sifarişçidən sifarişi yerinə yetirmək üçün alınan qiymətli daşlar

Daşın adı və digər əlamətləri

Miqdarı

Çəkisi (qramla)

Təhvil aldım __________________________ «____» ____________ _____il

İcraçının (ustanın) imzası

Təhvil verdi __ ________________________ «____» ____________ _____il

sifarişçinin imzası

M.Y.

Aşağıdakı hazır məmulatı geri aldım:

Qiymətli metalın və qiymətli daşın adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Sifarişçi ___________________________ «_____» «__________________» _________il

(imza)

_______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– SQ-1

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ZƏRCƏRLİK İŞLƏRİ ÜÇÜN SİFARİŞ QƏBZİNİN SURƏTİ ¹–2

Seriya________nömrə_________

Sifarişçi________________________________________________________________________

(İş sifariş edənin soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri və ünvanı )

__________________________________________________________________________

İcraçı _________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri və ünvanı )

_____________________________________________________________________________

Sifariş verilən işin məzmunu, xüsusiyyəti

Əsaslandırma

Qiyməti (manat)

Yekun

Cəmi ödənilib ___________________________________________________ manat______qəp

(məbləğ sözlə yazılır)

Sifarişçidən sifarişi yerinə yetirmək üçün alınan qiymətli metallar

Qiymətli metalın adı

Əyarı

Çəkisi (qramla)

Ərimə (yanma) itgisi (qramla)

Hazır məmulatın çəkisi (qramla)

Sifarişin qəbulu zamanı

Əlavə

Sifarişçidən sifarişi yerinə yetirmək üçün alınan qiymətli daşlar

Daşın adı və digər əlamətləri

Miqdarı

Çəkisi (qramla)

Təhvil aldım __________________________ «____» ____________ _____il

İcraçının (ustanın) imzası

Təhvil verdi __ ________________________ «____» ____________ _____il

sifarişçinin imzası

M.Y.

Aşağıdakı hazır məmulatı geri aldım:

Qiymətli metalın və qiymətli daşın adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Sifarişçi _________________________ «_____» «__________________» _________il

(imza)

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– CQ -4

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

TÖRƏDİLMİŞ İNZİBATİ XƏTAYA GÖRƏ CƏRİMƏ QƏBZİ

Seriya ___________ nömrə ___________

«_____» _________________ ___il

İnzibati cərimə tətbiq edən vəzifəli şəxs _____________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

______________________________________________________________________________

İnzibatı məsuliyyətə cəlb edilən şəxs barədə məlumatlar ________________________________ ______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, a.a. və digər lazımi məlumatlar)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ____________________ maddəsinə əsasən tətbiq edilir

İnzibati xətanın törədildiyi yer və vaxt ______________________________________________ ______________________________________________________________________________

Cərimə məbləği _________________________________________________________________

(yazı ilə)

________________________________________________________________ manat_____qəp.

İnzibati cəriməni tətbiq edən vəzifəli şəxs ___________________________________________

(imza)

İnzibati məsuliyyətə cəlb edilən şəxs _______________________________________________

(imza)

 

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– CQ -4

_______________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

TÖRƏDİLMİŞ İNZİBATİ XƏTAYA GÖRƏ CƏRİMƏ QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________ nömrə ___________

«_____» _________________ ___il

İnzibati cərimə tətbiq edən vəzifəli şəxs _____________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

İnzibatı məsuliyyətə cəlb edilən şəxs barədə məlumatlar _______________________________ ______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, a.a. və digər lazımi məlumatlar)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ____________________ maddəsinə əsasən tətbiq edilir

İnzibati xətanın törədildiyi yer və vaxt ______________________________________________ ______________________________________________________________________________

Cərimə məbləği _________________________________________________________________

(yazı ilə)

________________________________________________________________ manat_____qəp.

İnzibati cəriməni tətbiq edən vəzifəli şəxs ____________________________________________

(imza)

İnzibati məsuliyyətə cəlb edilən şəxs ________________________________________________

(imza)

 

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 4-DƏM

___________________________________________________________________________

(təşkilatın adı, VÖEN-i və digər lazımi rekvizitləri)

ƏMƏK QANUNVERİCİLİYİNİN VƏ ƏMƏK MÜHAFİZƏSİ QAYDALARININ

POZULMASINA GÖRƏ CƏRİMƏNİN TƏTBİQİ HAQQINDA QƏRAR

Seriya __________ nömrə ____________

«_____»____________20____ il

Qərarın tərtib olunduğu ərazi_____________________________________________________

(şəhər, rayon)

İnzibati xətalar haqqında tərtib edilən____nömrəli «___» _________ ____il tarixli Protokola müvafiq, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 53-cü və 54-cü maddəsinin _____hissəsinə sasən____________________________________________________________

(aşkar edilmiş pozuntuların qısa məzmunu)

___________________________________________________________________________görə

QƏRARA ALIRAM

Cavabdeh______________________________________________________________________

(Hüquqi şəxs olduqda onun səlahiyyətli nümayəndəsinin və ya

_____________________________________________________________________________

fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

İş yeri və vəzifəsi________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Ünvan_________________________________________________________________________

Orta aylıq əmək haqqının məbləği__________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

_________________________________________________________________________manat

Cərimə köçürülməlidir___________________________________________________________

(bankın adı, ünvanı, hesablaşma hesabının nömrəsi)

______________________________________________________________________________

Baş əmək (əmək) müfəttişi________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

M.Y.

Qərarı aldım____________________________________________________________________

(cavabdeh şəxsin imzası və tarixi)

 

Forma ¹– 4-DƏM

____________________________________________________________________________

(təşkilatın adı, VÖEN-i və digər lazımi rekvizitləri)

ƏMƏK QANUNVERİCİLİYİNİN VƏ ƏMƏK MÜHAFİZƏSİ QAYDALARININ

POZULMASINA GÖRƏ CƏRİMƏNİN TƏTBİQİ HAQQINDA QƏRARIN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə ____________

«_____»____________20____ il

Qərarın tərtib olunduğu ərazi_____________________________________________________

(şəhər, rayon)

İnzibati xətalar haqqında tərtib edilən____nömrəli «___» _________ ____il tarixli Protokola müvafiq, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 53-cü və 54-cü maddəsinin _____hissəsinə sasən_____________________________________________________________

(aşkar edilmiş pozuntuların qısa məzmunu)

___________________________________________________________________________görə

QƏRARA ALIRAM

Cavabdeh______________________________________________________________________

(Hüquqi şəxs olduqda onun səlahiyyətli nümayəndəsinin və ya

______________________________________________________________________________

fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

İş yeri və vəzifəsi_________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Ünvan_________________________________________________________________________

Orta aylıq əmək haqqının məbləği__________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

_________________________________________________________________________manat

Cərimə köçürülməlidir___________________________________________________________

(bankın adı, ünvanı, hesablaşma hesabının nömrəsi)

________________________________________________________________________________________

Baş əmək (əmək) müfəttişi________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, tarix)

M.Y.

Qərarı aldım____________________________________________________________________

(cavabdeh şəxsin imzası və tarixi)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– VA-1

________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

YÜK VURMA ORDERI

Seriya ___________ nömrə _____________

Yükvurma tarixi ________________________________________________________________

Gəminin adı ____________________________________________________________________

Hansı limandan hansı limana gedir _________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Sifarişçi _______________________________________________________________________

Ödəyici _______________________________________________________________________

(adı, atasının adı və soyadı)

_______________________________________________________________________________

(pasportun seriyası, nömrəsi, kim tərəfindən və hansı tarixdə verilib, qeydiyyatda olduğu ünvan və digər məlumatlar)

Vaqonun növü və tipi ___________________________________________________________

Vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın nömrəsi ______________________________________ ______________________________________________________________________________

(vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi)

Vaqonun uzunluğu _____________________________________________________________

Yükün adı _____________________________________________________________________

Yükvurma haqqı ___________manat_______qəp. (1 paqon-metr üçün) ƏDV (%)__________

Cəmi yükvurma haqqı ____________________________________________________________ ______________________________________________________________ manat_______qəp.

İcraçı_________________________________________________________________________

icraçının soyadı, adı və imzası)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– VA-1

________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

YÜK VURMA ORDERINİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________ nömrə _____________

Yükvurma tarixi _______________________________________________________________

Gəminin adı ___________________________________________________________________

Hansı limandan hansı limana gedir _________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Sifarişçi _______________________________________________________________________

Ödəyici _______________________________________________________________________

(adı, atasının adı və soyadı)

______________________________________________________________________________

(pasportun seriyası, nömrəsi, kim tərəfindən və hansı tarixdə verilib, qeydiyyatda olduğu ünvan və digər məlumatlar)

Vaqonun növü və tipi ___________________________________________________________

Vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın nömrəsi ______________________________________ ______________________________________________________________________________

(vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi)

Vaqonun uzunluğu _____________________________________________________________

Yükün adı _____________________________________________________________________

Yükvurma haqqı _____________manat________qəp. (1 paqon-metr üçün) ƏDV (%)_______

Cəmi yükvurma haqqı ___________________________________________________________ _____________________________________________________________ manat_______qəp.

İcraçı__________________________________________________________________________

icraçının soyadı, adı və imzası)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– VA-1

________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

YÜK VURMA ORDERINİN SURƏTİ

Seriya ___________ nömrə _____________

Yükvurma tarixi _______________________________________________________________

Gəminin adı ___________________________________________________________________

Hansı limandan hansı limana gedir _________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Sifarişçi _______________________________________________________________________

Ödəyici _______________________________________________________________________

(adı, atasının adı və soyadı)

______________________________________________________________________________

(pasportun seriyası, nömrəsi, kim tərəfindən və hansı tarixdə verilib, qeydiyyatda olduğu ünvan və digər məlumatlar)

Vaqonun növü və tipi ___________________________________________________________

Vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın nömrəsi ______________________________________ ______________________________________________________________________________

(vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi)

Vaqonun uzunluğu _____________________________________________________________

Yükün adı ____________________________________________________________________

Yükvurma haqqı ___________manat_______qəp. (1 paqon-metr üçün) ƏDV (%)__________

Cəmi yükvurma haqqı ___________________________________________________________ ______________________________________________________________ manat_______qəp.

İcraçı_________________________________________________________________________

icraçının soyadı, adı və imzası)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– VA-2

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

YÜK BOŞALTMA ORDERI

Seriya ___________ nömrə _____________

Yükboşaltma tarixi _____________________________________________________________

Gəminin adı ___________________________________________________________________

Hansı limandan hansı limana gəlir _________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Sifarişçi _______________________________________________________________________

Ödəyici _______________________________________________________________________

(adı, atasının adı və soyadı)

_______________________________________________________________________________

(pasportun seriyası, nömrəsi, kim tərəfindən və hansı tarixdə verilib, qeydiyyatda olduğu ünvan və digər məlumatlar)

Vaqonun növü və tipi ___________________________________________________________

Vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın nömrəsi ______________________________________ ______________________________________________________________________________

(vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi)

Vaqonun uzunluğu _____________________________________________________________

Yükün adı ____________________________________________________________________

Yükboşaltrma haqqı ________manat_______qəp. (1 paqon-metr üçün) ƏDV (%)__________

Cəmi yükvurma haqqı ___________________________________________________________ _______________________________________________________________ manat_______qəp.

İcraçı__________________________________________________________________________

(icraçının soyadı, adı və imzası)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– VA-2

________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

YÜK BOŞALTMA ORDERINİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________ nömrə _____________

Yükboşaltma tarixi _____________________________________________________________

Gəminin adı ____________________________________________________________________

Hansı limandan hansı limana gəlir __________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Sifarişçi _______________________________________________________________________

Ödəyici ________________________________________________________________________

(adı, atasının adı və soyadı)

______________________________________________________________________________

(pasportun seriyası, nömrəsi, kim tərəfindən və hansı tarixdə verilib, qeydiyyatda olduğu ünvan və digər məlumatlar)

Vaqonun növü və tipi ___________________________________________________________

Vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın nömrəsi ______________________________________ _______________________________________________________________________________

(vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi)

Vaqonun uzunluğu _____________________________________________________________

Yükün adı _____________________________________________________________________

Yükboşaltrma haqqı ________manat_______qəp. (1 paqon-metr üçün) ƏDV (%)__________

Cəmi yükvurma haqqı ___________________________________________________________ _____________________________________________________________ manat_______qəp.

İcraçı__________________________________________________________________________

(icraçının soyadı, adı və imzası)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– VA-2

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

YÜK BOŞALTMA ORDERINİN SURƏTİ

Seriya ___________ nömrə _____________

Yükboşaltma tarixi _____________________________________________________________

Gəminin adı ___________________________________________________________________

Hansı limandan hansı limana gəlir _________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Sifarişçi _______________________________________________________________________

Ödəyici _______________________________________________________________________

(adı, atasının adı və soyadı)

______________________________________________________________________________

(pasportun seriyası, nömrəsi, kim tərəfindən və hansı tarixdə verilib, qeydiyyatda olduğu ünvan və digər məlumatlar)

Vaqonun növü və tipi ___________________________________________________________

Vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın nömrəsi ______________________________________ _______________________________________________________________________________

(vaqonun nömrəsi və qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və tarixi)

Vaqonun uzunluğu _____________________________________________________________

Yükün adı _____________________________________________________________________

Yükboşaltrma haqqı ________manat_______qəp. (1 paqon-metr üçün) ƏDV (%)__________

Cəmi yükvurma haqqı ___________________________________________________________ _____________________________________________________________ manat_______qəp.

İcraçı__________________________________________________________________________

(icraçının soyadı, adı və imzası)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– DYSB-2

____________________________________________________________________________

(müəssisənin adı, VÖEN-i və digər rekvizitlər)

BEYNƏLXALQ SƏRNİŞİN BİLETİ

Seriya __________ nömrə____________

 

QATAR

¹–

getmə

vaqon

¹–

qiymət

manat

sənədin növü

gün

ay

saat

dəqiqə

bilet

plaskarta

                 

 

Forma ¹– DYSB-2

______________________________________________________________________________

(müəssisənin adı, VÖEN-i və digər rekvizitlər)

BEYNƏLXALQ SƏRNİŞİN BİLETİNİN

qatar bələdçisi üçün nəzarət kuponu

Seriya __________ nömrə____________

 

QATAR
¹–

getmə

Vaqon
¹–

Qiymət
manat

sənədin növü

gün

ay

saat

dəqiqə

bilet

plaskarta

                 

 

Forma ¹– DYSB-2

____________________________________________________________________________

(müəssisənin adı, VÖEN-i və digər rekvizitlər)

BEYNƏLXALQ SƏRNİŞİN BİLETİNİN

bilet kassiri üçün nəzarət kuponu

Seriya __________ nömrə____________

 

QATAR

¹–

getmə

vaqon

¹–

qiymət

manat

sənədin növü

gün

ay

saat

dəqiqə

bilet

plaskarta

                 

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– DYSB-1

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ŞƏHƏRLƏRARASI SƏRNİŞİN BİLETİ

Seriya __________ nömrə____________

Qatar _________________________________________________________________________

(qatarın növü, dövlət nişanı və s. rekvizitləri)

Marşrut¹– ____________________________________________________________________

Reys ¹– ______________________________________________________________________

Yola düşmə vaxtı _______________________________________________________________

(saat, dəqiqə)

Sərnişin _______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________

(şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası, ¹–, verildiyi yer və tarix)

G Tarixi_______________________________________________________________________

(gün, ay, il)

E Haradan ____________________________________________________________________

D Haraya ______________________________________________________________________ Qiyməti: 1. Tam ________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

Ş _______________________________________________________________ manat_____qəp

2. Güzəştli _______________________________________________________ manat_____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

Vaqon ___________________________________ Yer ¹– ______________________________

(tipi və ¹–)

Satış tarixi _____________________________________________________________________

(gün, ay, il)

İcraçı _________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imza)

M.Y.

Qeyd: Azərbaycan Respublikası ərazisində şəhərlərarası və respublikadan kənara

dəmir yolu nəqliyyatı ilə sərnişindaşınması zamanı istifadə olunur.

_______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– DYSB-1

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ŞƏHƏRLƏRARASI SƏRNİŞİN BİLETİNİN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə____________

Qatar _________________________________________________________________________

(qatarın növü, dövlət nişanı və s. rekvizitləri)

Marşrut¹– _____________________________________________________________________

Reys ¹– _______________________________________________________________________

Yola düşmə vaxtı _______________________________________________________________

(saat, dəqiqə)

Sərnişin _______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

________________________________________________________________________________________________________

(şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası, ¹–, verildiyi yer və tarix)

G Tarixi_________________________________________________________________________

(gün, ay, il)

E Haradan ____________________________________________________________________

D Haraya _____________________________________________________________________

İ Qiyməti: 1. Tam _______________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

Ş ______________________________________________________________manat_____qəp

2. Güzəştli _______________________________________________________ manat_____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

Vaqon ____________________________________ Yer ¹– _____________________________

(tipi və ¹–)

Satış tarixi _____________________________________________________________________

(gün, ay, il)

İcraçı _________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imza)

M.Y.

Qeyd: Azərbaycan Respublikası ərazisində şəhərlərarası və respublikadan kənara

dəmir yolu nəqliyyatı ilə sərnişindaşınması zamanı istifadə olunur.

____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– SNSB-1

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ŞƏHƏRLƏRARASI SƏRNİŞİN BİLETİ

Seriya __________ nömrə____________

Gəmi __________________________________________________________________________

(qatarın növü, dövlət nişanı və s. rekvizitləri)

Marşrut¹– ______________________________________________________________________

Reys ¹– ________________________________________________________________________

Yola düşmə vaxtı ________________________________________________________________

(saat, dəqiqə)

Sərnişin ________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________

(şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası, ¹–, verildiyi yer və tarix)

G Tarixi_________________________________________________________________________

(gün, ay, il)

E Haradan _____________________________________________________________________

D Haraya ______________________________________________________________________

İ Qiyməti: 1. Tam _______________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

Ş ________________________________________________________________manat_____qəp

2. Güzəştli _______________________________________________________ manat_____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

Kayut __________________________________________ Yer ¹– ________________________

(tipi və ¹–)

Satış tarixi _____________________________________________________________________

(gün, ay, il)

İcraçı _________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imza)

M.Y.

Qeyd: Azərbaycan Respublikasından kənara su nəqliyyatı ilə sərnişindaşınması

zamanı istifadə olunur.

____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– SNSB-1

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ŞƏHƏRLƏRARASI SƏRNİŞİN BİLETİNİN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə____________

Gəmi _________________________________________________________________________

(qatarın növü, dövlət nişanı və s. rekvizitləri)

Marşrut¹– _____________________________________________________________________

Reys ¹– _______________________________________________________________________

Yola düşmə vaxtı _______________________________________________________________

(saat, dəqiqə)

Sərnişin _______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________

(şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası, ¹–, verildiyi yer və tarix)

G Tarixi_______________________________________________________________________

(gün, ay, il)

E Haradan ____________________________________________________________________

D Haraya _____________________________________________________________________

İ Qiyməti: 1. Tam ______________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

Ş __________________________________________ manat_____qəp

2. Güzəştli ______________________________________________________ manat_____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

Kayut ____________________________ Yer ¹– _____________________________________

(tipi və ¹–)

Satış tarixi _____________________________________________________________________

(gün, ay, il)

İcraçı _________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imza)

M.Y.

Qeyd: Azərbaycan Respublikasından kənara su nəqliyyatı ilə sərnişindaşınması

zamanı istifadə olunur.

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

f. ¹–YÜSB-1

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ŞƏHƏRLƏRARASI SƏRNİŞİN BİLETİ

Seriya_______ nömrə_______

 

Marşrut

Qiymət

(manatla)

Yola düşmə

Avtobusun

¹–-si

Yer ¹–-si

Güzəştl

(manatla)

tarixi

vaxtı

             

 

Sərnişin_______________________________________________________________________

(soyadı, adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri)

_____________________________________________________________________________

İcraçı_________________________________________________________________________

(soyadı, adı, imza və tarix)

M.Y.

Qeyd: Azərbaycan Respublikası ərazisində və respublikadan kənara avtobusla

sərnişindaşınması zamanı istifadə olunur.

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

f. ¹–YÜSB-1

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ŞƏHƏRLƏRARASI SƏRNİŞİN BİLETİNİN KÖTÜYÜ

Seriya_______ nömrə_______

 

Marşrut

Qiymət (manatla)

Yola düşmə

Avtobusun

¹–-si

Yer ¹–-si

Güzəştl (manatla)

tarixi

vaxtı

             

 

Sərnişin________________________________________________________________________

(soyadı, adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi göstəriciləri)

_______________________________________________________________________________

İcraçı__________________________________________________________________________

(soyadı, adı, imza və tarix)

M.Y.

Qeyd: Azərbaycan Respublikası ərazisində və respublikadan kənara avtobusla

sərnişindaşınması zamanı istifadə olunur.

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– YAQ-1

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisinin tam adı, ünvanı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri)

YÜK AVİA-QAİMƏSİ

Seriya __________ nömrə___________

 

Göndərən aeroport ______________________

Yük göndərənin adı və ünvanı_______________

______________________________________

Telefon: ____________

Qəbul edən aeroport __________________

Yükü alanın adı və ünvanı ____________

__________________________________

Telefon: ____________

 

Yükün adı

Yerin sayı

Yükün çəkisi (kq)

Qablaşdırmanın növü

Xüsusi qeydlər

Əlavə qeydlər____________________

Tələb olunan sənədlər _____________

(icazə sertifikat)

Yük_______________________________

(rəqəm və yazı ilə göstərilir)

____________________________man___qəp dəyərində qiymətləndirilib

Yük alan məlumatlandırılıb ________________

 

Göndərilən zamanı

Ödəmə

man

ƏDV

Qəbul edən aeroportun qeydiyyatı

Yükün verilməsi haqqında

1

2

3

4

5

6

Tarif 1 kq

   

Yük cəmi_______________yer

Çəki __________________kq

Vəkalətnamə______________

(¹–-si, kim tərəfindən və nə vaxt verilib)

__________________________

Pasport seriya ______¹– ______

Yükü qəbul etdim «____»_______200__il

__________ _________ M.Y.

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

Yükü təhvil verdim_________

(soyadı, adı, atasının adı)

(təhvil-təslimçi) __________

(imza)

Yükün verilməsi zamanı ödəniş ___________________________

(məbləğ rəqəm və yazı ilə göstərilir)

_______________man____qəp

Xəzinədar _______ ________ Ş.Y.

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

Tarifə görə məbləğ

   

Dəyər qiymətinə görə

   

Emal

   

Blank

   

Cəmi

   

Ümumi ______________

(rəqəm və yazı ilə göstərilir)

__________man__qəp

Göndərilən zamanı ödənilib ____________

___________________man__qəp

(məbləğ rəqəm və yazı ilə göstərilir)

Ödəmə növü: nağd, avans hesabına, köçürmə yolu ilə

(lazım olanın altından xətt çəkmək)

Xəzinədar ___________ ______________

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

Ş.Y.

Yük göndərən ________ ______________

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

M.Y.

Yükü qəbul etdim «____»______ 200___ il

____________________ _____________

(təhvil-təslimçinin soyadı, adı, atasının adı) (imza)

 

Göndərilmə

Qəbul etmə

Aeroportun kodu

tarix

Reysin

¹–-si

Yerin sayı

Yükün çəkisi kq

Aeroportun kodu

tarix

Reysin ¹–-si

Yerin sayı

Yükün çəkisi kq

                   

 

Qeyd: Yük Avia-Qaiməsi 6 nüsxədən ibarət olur.

_______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– HYBQ-1

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisinin tam adı, ünvanı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri)

BAQAJ QƏBZININ KÖTÜYÜ

Seriya ________ nömrə ________

Marşrut

Reys

Tarix

Ümumi çəki

Ödənilən

çəki

¹–-li biletə

Dan

kimi

kimi

kimi

1 kq. üçün tarif (Manatla)

Qiymətli əşya üçün

(Manatla)

Yükün bildirilən qiyməti

Nağd pulla

(Manatla)

Sənəd üzrə

(Manatla)

Sənədin seriyası və nömrəsi

M.Y. İcraçı ___________________________________ _______________________________

(soyadı, adı, a.a.,) (imza və tarixi)

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– HYBQ-1

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisinin tam adı, ünvanı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri)

BAQAJ QƏBZI

Seriya ________ nömrə ________

 

Marşrut

Reys

Tarix

Ümumi çəki

Ödənilən

çəki

¹–-li biletə

Dan

         

kimi

 

kimi

kimi

 

1 kq. üçün tarif (Manatla)

Qiymətli əşya üçün
(Manatla)

Yükün bildirilən qiyməti

Nağd pulla
(Manatla)

Sənəd üzrə
(Manatla)

Sənədin seriyası və nömrəsi

     

M.Y. İcraçı ____________________________ _______________________________________

(soyadı, adı, a.a.,) (imza və tarixi)

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– HYBQ-1

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisinin tam adı, ünvanı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri)

BAQAJ QƏBZINİN SURƏTİ

Seriya ________ nömrə ________

 

Marşrut

Reys

Tarix

Ümumi çəki

Ödənilən
çəki

¹–-li biletə

Dan

         

kimi

 

kimi

kimi

 

1 kq. üçün tarif (Manatla)

Qiymətli əşya üçün
(Manatla)

Yükün bildirilən qiyməti

Nağd pulla
(Manatla)

Sənəd üzrə
(Manatla)

Sənədin seriyası və nömrəsi

     

M.Y. İcraçı ____________________________ _______________________________________

(soyadı, adı, a.a.,) (imza və tarixi)

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– HYBQ-1

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisinin tam adı, ünvanı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri)

BAQAJ QƏBZINİN SURƏTİ

Seriya ________ nömrə ________

 

Marşrut

Reys

Tarix

Ümumi çəki

Ödənilən
çəki

¹–-li biletə

Dan

         

kimi

 

kimi

kimi

 

1 kq. üçün tarif (Manatla)

Qiymətli əşya üçün
(Manatla)

Yükün bildirilən qiyməti

Nağd pulla
(Manatla)

Sənəd üzrə
(Manatla)

Sənədin seriyası və nömrəsi

     

M.Y. İcraçı ____________________________ ________________________________________

(soyadı, adı, a.a.,) (imza və tarixi)

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹–BB-1

__________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

BAQAC BİLETİNİN KÖTÜYÜ

Seriya__________ nömrə__________

«_____»____________ ___il

Y

Ü

K

Ü

N

Adı ___________________________________________________________________________

Çəkisi_________________________________________________________________________

Rüsum________________________________________________________________________ __________________________________________________________________manat____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

_____________________________________________________________________________

(digər lazımi göstəricilər)

M.Y. İcraçı ____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza və tarix)

_______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹–BB-1

_________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

BAQAC BİLETİ

Seriya__________ nömrə__________

«_____»____________ ___il

Y

Ü

K

Ü

N

Adı __________________________________________________________________________

Çəkisi________________________________________________________________________

Rüsum________________________________________________________________________ _________________________________________________________________manat____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

_____________________________________________________________________________

(digər lazımi göstəricilər)

M.Y. İcraçı ___________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza və tarix)

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹–BB-1

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

BAQAC BİLETİ

Seriya__________ nömrə__________

«_____»____________ ___il

Y

Ü

K

Ü

N

Adı __________________________________________________________________________

Çəkisi_________________________________________________________________________

Rüsum________________________________________________________________________ __________________________________________________________________manat____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

______________________________________________________________________________

(digər lazımi göstəricilər)

M.Y. İcraçı ____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza və tarix)

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹–DSB-1

______________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun

__________________________________________adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

DAXİLİ SƏRNİŞİNDAŞIMA BİLETİ

Seriya________ nömrə_________

Qiyməti _________man._________qəp.

Nəqliyyatın növü________________________

Marşrutun ¹–-si_________ Tarix

_____________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsi adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– DYYQ -1

57 AZ (ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri) Kod

Dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində xidmətlərə görə

YIĞIMLAR QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya _________ nömrə_________

Yığımın alındığı yer _____________________________________________________________

Ödəyici barədə məlumatlar _______________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və lazımi göstəricilər)

Yığımın alınma səbəbi ___________________________________________________________

Ödənilən məbləğ ____________________________________________________manat___qəp

(yazı ilə)

Yığımı alan vəzifəli şəxs _____________________________________________ _____________

(soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi) (imza)

Ödəyicinin imzası ________________ «____» _____________ ___il

____________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– DYYQ -1

57 AZ (ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri) Kod

Dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində xidmətlərə görə

YIĞIMLAR QƏBZİ

Seriya _________ nömrə_________

Yığımın alındığı yer _____________________________________________________________

Ödəyici barədə məlumatlar _______________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və lazımi göstəricilər)

Yığımın alınma səbəbi ___________________________________________________________

Ödənilən məbləğ __________________________________________________________manat

(yazı ilə)

Yığımı alan vəzifəli şəxs _____________________________________________ _____________

(soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi) (imza)

Ödəyicinin imzası ________________ «____» _____________ ___il

_____________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i

 

Forma ¹– AMYQ-1

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri)

MÜXTƏLIF YIĞIMLAR QƏBZININ KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə ____________

Sərnişinin _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Alınmışdır _________________________________________________________________görə

(xidmətin növü)

__________________________________________________________________manat____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

________________________________________________________________________ əsasən

(sərnişin biletinin ¹–-si)

 

Nağd (manatla)
(məbləğ rəqəm və yazı ilə göstərilir)

Sənəd üzrə (manatla)
(məbləğ rəqəm və yazı ilə göstərilir)

Sənədin tipi, serİyası və
¹–-si

     
     

 

Xəzinədar/İmza ________________________ Tarİx _______________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y. __________ ¹–-li qəbzə əlavə

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– AMYQ-1

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri)

MÜXTƏLIF YIĞIMLAR QƏBZI

Seriya __________ nömrə ____________

Sərnişinin _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Alınmışdır ________________________________________________________________görə

(xidmətin növü)

________________________________________________________________manat____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

_______________________________________________________________________ əsasən

(sərnişin biletinin ¹–-si)

 

Nağd (manatla)
(məbləğ rəqəm və yazı ilə göstərilir)

Sənəd üzrə (manatla)
(məbləğ rəqəm və yazı ilə göstərilir)

Sənədin tipi, serİyası və
¹–-si

     
     

 

Xəzinədar/İmza ________________________ Tarİx _______________________

(soyadı, adı, atasının adı, imzası)

M.Y. __________ ¹–-li qəbzə əlavə

__________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– AH-1

______________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisinin tam adı, ünvanı, VÖEN-i və digər lazımi göstəriciləri)

Hava gəmilərinə xidmət göstərilməsinə görə rüsum və tariflər üzrə

HESAB

Seriya _______ nömrə _________

1. Reysin nömrəsi və uçuşun məqsədi_______________________________________________

2.Hava gəmisinin sahibi, ölkə_____________________________________________________

3. Ödəyici_____________________________________________________________________

4.Hava gəmisinin növü və nömrəsi_________________________________________________

5. Maksimal uçuş kütləsi_________________________________________________________

6. Hərəkət marşrutu ____________________________________________________________

7. Enmə tarixi və vaxtı ___________________________________________________________

8. Uçuş tarixi və vaxtı____________________________________________________________

9. Ortodromik məsafə___________________________________________________________

 

Rüsum və tariflərin siyahısı

dəyəri

Qeyd

manat

ABŞ $

 

10. Rüsumlar

     

enmə

     

dayanacaq

     

mateoroloci təminat

     

hava limanından istifadəsi üçün

     

11. Bort qidası

     

12. Xidmət növləri

texniki xidmət

     

kommersiya xidməti

     

yerüstü xidmət

     

13. Ərazi üzərindən uçubkeçmə

     

14. Bayraqdan istifadə etmə

     

15. Əlavə xidmətlər

     

hava starteri

     

isitmə aqreqatı

     

elektrik enercisi mənbəyi

     

buzun təmizlənməsi

     

yedəkləmə

     

sərnişin trapları

     

sərnişinlər üçün avtonəqliyyat

     

yolgöstərmək

     
       

16. CƏMİ:

     

17. Ödəniş

     

köçürmə

nağd

     
     

 

Mühasib (xəzinədar) / İmza Ödəyici və ya onun nümayəndəsi / İmza

M.Y. «___»_________ __il

M.Y. «___»_________ __il

Qeyd: mavi, ağ və çəhrayı rəngli nüsxələrdən ibarətdir.

 

 

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– PÇ-4

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i

Əlavə poçt xidmətləri üçün

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya _______ nömrə__________

Kimdən_______________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Xidmətin adı__________________________________________________________________

Məbləğ_______________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________man.___qəp

İcraçı_________________________________________________________________________

(soyadı, adı, a.a, )

İmza___________ «____» __________ __il

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– PÇ-4

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i

Əlavə poçt xidmətləri üçün

MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya _______ nömrə__________

Kimdən_______________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Xidmətin adı___________________________________________________________________

Məbləğ________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________man.___qəp

İcraçı_________________________________________________________________________

(soyadı, adı, a.a, )

İmza___________ «____» ____________ __il

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Qanunvericiliyə əsasən, poçt göndərişləri ilə əlaqədər ərizə (şikayət) və iddialara poçt göndərişlərinin qəbulu tarixindən etibarən, 6 ay müddətində baxılır.

Poçt göndərişlərinin itkisinə, zədələnməsinə, oğurlanmasına görə rabitə müəssisəsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada tam maddi məsuliyyət daşıyır.

Ş.Y.


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– PÇ-1

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i

POÇT GÖNDƏRİŞLƏRİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya _______ nömrə__________

Kimdən_______________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Göndərişin növü_______________________________________________________________

(adi və ya qiymətli məktub, banderol, bağlama və s.)

Çatdırma üsulu________________________________________________________________

(tələb olunanadək, xəbərdarlıqla və s.)

Qiyməti_______________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________________________________________________________man.____qəp

Veriləndə ödəniləsi məbləğ_______________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

_________________________________________________________________ man.____qəp.

Hara__________________________________________________________________________

(dəqiq ünvanı)

Kimə _________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Çəkisi_________________________________________________________________________

(kq, qram)

Çəki haqqı_____________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________________________________________________________ man.____qəp

Sığorta haqqı__________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________________________________________________________ man.____qəp

Əlavə xidmət haqqı______________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________________________________________________________ man.____qəp

Cəmi məbləğ___________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________________________________________________________ man.____qəp

İcraçı__________________________________________________________________________

(soyadı, a, a.a,)

İmza ________________________ «___»________ ___il

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– PÇ-1

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

POÇT GÖNDƏRİŞLƏRİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya _______ nömrə__________

Kimdən________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Göndərişin növü________________________________________________________________

(adi və ya qiymətli məktub, banderol, bağlama və s.)

Çatdırma üsulu__________________________________________________________________

(tələb olunanadək, xəbərdarlıqla və s.)

Qiyməti________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________man.____qəp

Veriləndə ödəniləsi məbləğ________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________________________________________________________ man.____qəp.

Hara__________________________________________________________________________

(dəqiq ünvanı)

Kimə _________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Çəkisi_________________________________________________________________________

(kq, qram)

Çəki haqqı_____________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________ man.____qəp

Sığorta haqqı___________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________________________________________________________ man.____qəp

Əlavə xidmət haqqı______________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________ man.____qəp

Cəmi məbləğ___________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________ man.____qəp

İcraçı__________________________________________________________________________

(soyadı, a, a.a,)

İmza _______________________________________________________ «___»________ ___il

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– TQ-2

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

Teleqram üçün mədaxil qəbzi

Seriya _________ nömrə__________

Kimdən_______________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Hara_________________________________________________________________________

(ünvan)

Kimə_________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı)

Sözlərin sayı___________________________________________________________________

Teleqramın növü_______________________________________________________________

(adi, təcili, xəbərdarlıq və s.)

Göndərmə haqqı________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

_______________________________________________________________manat______qəp.

Qəbul edildi____________________________________________________________________

(saat, dəqiqə)

İcraçı_________________________________________________________________________

(soyadı, a, a.a,)

İmza «___»________ ___il

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– TQ-2

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

Teleqram üçün mədaxil qəbzinin kötüyü

Seriya _________ nömrə__________

Kimdən________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Hara__________________________________________________________________________

(ünvan)

Kimə__________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı)

Sözlərin sayı___________________________________________________________________

Teleqramın növü________________________________________________________________

(adi, tə cili, xəbərdarlıq və s.)

Göndərmə haqqı________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

_______________________________________________________________manat______qəp.

Qəbul edildi___________________________________________________________________

(saat, dəqiqə)

İcraçı__________________________________________________________________________

(soyadı, a, a.a,)

İmza «___»________ ___il

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– PÇ-5

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

Pul Baratları üçün mədaxil qəbzi

Seriya __________ nömrə_____________

Kimdən_______________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Baratın növü__________________________________________________________________

(poçt və ya teleqraf)

Çatdırılma üsulu________________________________________________________________

(evə çatdırma, xəbərdarlıq və s.)

Baratın məbləği________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

________________________________________________________________manat_____qəp.

Hara _________________________________________________________________________

(dəqiq ünvanı)

Kimə _________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Rüsum__________________________________________________________manat_____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

İcraçı__________________________________________________________________________

(soyadı, a, a.a,)

İmza___________________«___»________ ___il

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– PÇ-5

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

Pul Baratları üçün mədaxil qəbzinin kötüyü

Seriya __________ nömrə_____________

Kimdən_______________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Baratın növü___________________________________________________________________

(poçt və ya teleqraf)

Çatdırılma üsulu________________________________________________________________

(evə çatdırma, xəbərdarlıq və s.)

Baratın məbləği_________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

________________________________________________________________manat_____qəp.

Hara _________________________________________________________________________

(dəqiq ünvanı)

Kimə __________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin tam adı)

Rüsum__________________________________________________________manat_____qəp

(rəqəm və yazı ilə)

İcraçı_________________________________________________________________________

(soyadı, a, a.a,)

İmza___________________«___»________ ___il

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– EMS-23K

________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

KURYER XİDMƏTLƏRİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya __________ nömrə___________

 

Göndərən__________________

(adı, soyadı, atasının adı)

_________________________

__________________________

(ünvanı)

_____________________________

Tel:______________________

Alıcı__________________

(adı, soyadı)

_____________________

______________________

(ünvanı)

______________________

Tel:__________________

Çatdırma növü: Zonalar:

TƏCİLİ

I ZONA

   

GÜN İÇİ

II ZONA

KÜTLƏVİ

III ZONA

SAİR

IV ZONA

Çəki

Kq

Qabın sayı Ədəd

Tərkibi

Ödəmə növü:

Nağd

Kütləvi göndərişlər üçün

sayı

¹–¹–

     

 

Sifarişçi

Kontakt ¹–

RÜSUM _________________________

(məbləğ rəqəm və yazı ilə)

_____________________man.____qəp

Qeyd:

   

 

Göndərənin imzası

Tarix:

Saat:

Qəbul edən işçi:

İmza:

Çatdıran işçi:

İmza:

Alıcının imzası Tarix: Saat:

     

T/olunan sənəd:

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– EMS-23K

________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

KURYER XİDMƏTLƏRİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə___________

 

Göndərən__________________

(adı, soyadı, atasının adı)

_________________________

__________________________

(ünvanı)

_____________________________

Tel:______________________

Alıcı__________________

(adı, soyadı)

_____________________

______________________

(ünvanı)

______________________

Tel:__________________

Çatdırma növü: Zonalar:

TƏCİLİ

I ZONA

   

GÜN İÇİ

II ZONA

KÜTLƏVİ

III ZONA

SAİR

IV ZONA

Çəki

Kq

Qabın sayı Ədəd

Tərkibi

Ödəmə növü:

Nağd

Kütləvi göndərişlər üçün

sayı

¹–¹–

     

 

Sifarişçi

Kontakt ¹–

RÜSUM _________________________

(məbləğ rəqəm və yazı ilə)

_____________________man.____qəp

Qeyd:

   

 

Göndərənin imzası

Tarix:

Saat:

Qəbul edən işçi:

İmza:

Çatdıran işçi:

İmza:

Alıcının imzası Tarix: Saat:

     

T/olunan sənəd:

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

GÖNDƏRİŞİN İÇİNDƏKİLƏR:

Göndərişin içində silahların, partlayıcı maddələrin, narkotik maddələr və preparatların başqa öndərişlərə və işçilərə ziyan vura biləcək əşyaların və müvafiq qanunvericiliklə qadağan olunmuş bütün digər əşyaların göndərilməsi qəti qadağandır.

TARİFLƏR

Tariflər göndərişlərin çəkisinə, çatdırmanın tezliyinə və çatdırma məsafəsinə görə təyin edilmişdir. Ödəniş nağd yolla və hesabdan-hesaba köçürmə yolu ilə aparılır.

QABLAŞDIRMA

Göndərişlər göndərici tərəfindən içindəkilərin xarakterinə və daşınmanın tələblərinə uyğun olan qablarda verilir. Göndərici qablaşdırmanın keyfiyyəti üçün məsuliyyət daşıyır. Göndərici qəbul vaxtı göndərişin içindəkilərin yoxlanılmasına etiraz etməməlidir.

MƏSULİYYƏT

Göndərici ünvanların düzgünlüyü üçün məsuliyyət daşıyır. EMS-AZƏREKSPRESSPOÇT yalnız göndərici qarşısında məsuliyyət daşıyır.

TƏLƏBLƏR.

Zərərin ödənilməsi haqqında tələblər EMS-AZƏREKSPRESSPOÇT tərəfindən yazılı qaydada göndərişin qəbul tarixindən 10 gündən gec olmayaraq qəbul olunur.

 

Forma ¹– EMS-23K

________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

KURYER XİDMƏTLƏRİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya __________ nömrə___________

 

Göndərən__________________

(adı, soyadı, atasının adı)

_________________________

__________________________

(ünvanı)

_____________________________

Tel:______________________

Alıcı__________________

(adı, soyadı)

_____________________

______________________

(ünvanı)

______________________

Tel:__________________

Çatdırma növü: Zonalar:

TƏCİLİ

I ZONA

   

GÜN İÇİ

II ZONA

KÜTLƏVİ

III ZONA

SAİR

IV ZONA

Çəki

Kq

Qabın sayı Ədəd

Tərkibi

Ödəmə növü:

Nağd

Kütləvi göndərişlər üçün

sayı

¹–¹–

     

 

Sifarişçi

Kontakt ¹–

RÜSUM _________________________

(məbləğ rəqəm və yazı ilə)

_____________________man.____qəp

Qeyd:

   

 

Göndərənin imzası

Tarix:

Saat:

Qəbul edən işçi:

İmza:

Çatdıran işçi:

İmza:

Alıcının imzası Tarix: Saat:

     

T/olunan sənəd:

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– EMS-23K

________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

KURYER XİDMƏTLƏRİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİNİN TALONU

Seriya __________ nömrə___________

 

Göndərən__________________

(adı, soyadı, atasının adı)

_________________________

__________________________

(ünvanı)

_____________________________

Tel:______________________

Alıcı__________________

(adı, soyadı)

_____________________

______________________

(ünvanı)

______________________

Tel:__________________

Çatdırma növü: Zonalar:

TƏCİLİ

I ZONA

   

GÜN İÇİ

II ZONA

KÜTLƏVİ

III ZONA

SAİR

IV ZONA

Çəki

Kq

Qabın sayı Ədəd

Tərkibi

Ödəmə növü:

Nağd

Kütləvi göndərişlər üçün

sayı

¹–¹–

     

 

Sifarişçi

Kontakt ¹–

RÜSUM _________________________

(məbləğ rəqəm və yazı ilə)

_____________________man.____qəp

Qeyd:

   

 

Göndərənin imzası

Tarix:

Saat:

Qəbul edən işçi:

İmza:

Çatdıran işçi:

İmza:

Alıcının imzası Tarix: Saat:

     

T/olunan sənəd:

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– EMS-23

_______________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

SÜRƏTLİ POÇT XİDMƏTLƏRİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya __________ nömrə___________

 

Kimdən _____________

(adı, soyadı)

Kimə___________________

(adı, soyadı)

Tarix _____________

___________________

_______________________

Saat______________

___________________

(ünvan)

_______________________

(ünvan)

Çəki______________

(kq)

__________________

__________________

Ödəmə növü _____________

Tel:_______________

Tel:____________________

Nağd____ Köçurmə ____

 

Kod ¹–:

Qeyd:

Sənəd___Beynəlxalq___Xəbərnaməli___

Mal____Daxili____Qapıdan qəbul____

Sığorta məbləği__________man _________qəp

 

Poçt rüsumu___________________________

(rəqəm və yazı ilə)

_________________________man ______qəp

Qablaşdırma rüsumu __________________

(rəqəm və yazı ilə)

_____________________ man ___________qəp

Damğa

Göndərənin imzası_____________________

Əlavə xidmət rüsumu____________________

(rəqəm və yazı ilə)

_____________________ man ______qəp

Qəbul edənin imzası____________________

Əlavə xidmət rüsumu____________________

(rəqəm və yazı ilə)

_____________________ man ______qəp

____________________________________

Sığorta rüsumu_________________________

(rəqəm və yazı ilə)

_________________________ man ______qəp

Cəmi__________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

_______________________ man ______qəp

Qəbul edənin imzası____________________

_______________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– EMS-23

_______________________________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı, VÖEN-i)

SÜRƏTLİ POÇT XİDMƏTLƏRİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya __________ nömrə___________

 

Kimdən _____________

(adı, soyadı)

Kimə_____________________

(adı, soyadı)

Tarix ____________________

___________________

_______________________

Saat______________

___________________

(ünvan)

_______________________

(ünvan)

Çəki______________

(kq)

__________________

__________________

Ödəmə növü _____________

Tel:_______________

Tel:____________________

Nağd____ Köçurmə ____

 

Kod ¹–:

Qeyd:

Sənəd___Beynəlxalq___Xəbərnaməli___

Mal____Daxili____Qapıdan qəbul____

Sığorta məbləği__________man _________qəp

 

Poçt rüsumu___________________________

(rəqəm və yazı ilə)

________________________man ______qəp

Qablaşdırma rüsumu ____________________

(rəqəm və yazı ilə)

_____________________ man ___________qəp

Damğa

Göndərənin imzası_____________________

Əlavə xidmət rüsumu_____________________

(rəqəm və yazı ilə)

_____________________ man ______qəp

Qəbul edənin imzası____________________

Əlavə xidmət rüsumu____________________

(rəqəm və yazı ilə)

_____________________ man ______qəp

____________________________________

Sığorta rüsumu_______________________

(rəqəm və yazı ilə)

______________________ man ______qəp

Cəmi_____________________________

(rəqəm və yazı ilə)

______________________________ man ______qəp

Qəbul edənin imzası_______________

_______________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 14 MQ

_________________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı və VÖEN-i)

Elektrik enercisi satışı üzrə mədaxil qəbzi

Seriya ______________________ nömrə___________

«_____»________________________200___il

Ödəyici ________________________________________

(Adı, kodu, qeydiyyat nömrəsi və digər lazımi göstəriciləri)

______________________________________________

Ünvan__________________________________________ _________________________________________________

Ödəniş dövrü

Sayğacın göstəriccsi

ilədək

ildən

fərq

tarif

məbləği

Ödənilməlidir ______________________manat ______qəp

hesabat dövrü məbləği+əvvəlki qalıq borcu

Ödənilib ___________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________ manat ______qəp

Qalıq borcu _______________________manat______qəp

Hesabat dövrünün sonu üçün

İcraçı___________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imza)

Ödəyici ___________________________________________

(imza)

M.Y.

_________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– 14 MQ

_____________________________________________

(ciddi hesabat blnın sifarişçisinin tam adı, hüquqi ünvanı və VÖEN-i)

Elektrik enercisi satışı üzrə mədaxil qəbzinin kötüyü

Seriya _________________________ nömrə___________

«_____»___________________________200___il

Ödəyici _________________________________________

(Adı, kodu, qeydiyyat nömrəsi və digər lazımi göstəriciləri)

_____________________________________________

Ünvan_____________________________________________ __________________________________________________

Ödəniş dövrü

Sayğacın göstəriccsi

ilədək

ildən

fərq

tarif

məbləği

Ödənilməlidir _______________________manat ______qəp

hesabat dövrü məbləği+əvvəlki qalıq borcu

Ödənilib ___________________________________________

(yazı ilə)

__________________________________ manat ______qəp

Qalıq borcu ________________________manat______qəp

Hesabat dövrünün sonu üçün

İcraçı____________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imza)

Ödəyici ___________________________________________

(imza)

M.Y.

______________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 4 MQ

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya __________ nömrə _______________

«______»______________ ________ il.

Ödəyici_________________________________________________ Ailə tərkibi______nəfər

(soyadı, adı, atasının adı)

Ünvanı______________________________________________________________________

(manatla)

Ödəniş dövrü

(ay, il)

Mənzil

kirayəsi

Özəlləşdirilmiş

mənzillərdən

İstismar yığımı

Torpaq vergisi

Qazanxana

xidmətləri

Məişət tullantılarının daşınması

Sair

CƏMİ

Yekun məbləğ ____________________________________________________man_____qəp

(rəqəmlə və yazı ilə)

İcraçı _______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

M.Y.

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– 4 MQ

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTİ ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə _______________

«______»______________ ________ il.

Ödəyici__________________________________________________ Ailə tərkibi______nəfər

(soyadı, adı, atasının adı)

Ünvanı______________________________________________________________________

(manatla)

Ödəniş dövrü

(ay, il)

Mənzil

kirayəsi

Özəlləşdirilmiş

mənzillərdən

İstismar yığımı

Torpaq vergisi

Qazanxana

xidmətləri

Məişət tullantılarının daşınması

Sair

CƏMİ

Yekun məbləğ _____________________________________________________man_____qəp

(rəqəmlə və yazı ilə)

İcraçı _______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 5 MQ

__________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

MƏİŞƏT TULLANTILARININ DAŞINMASI ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya __________ nömrə _____________

«_____»_______________ _______ il.

Ödəyici________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı və ünvanı)

____________________________________________________________________________

Ödəniş dövrü__________________________________________________________________

(ay, il)

Müqavilə_____________________________________________________________________

(¹– və tarix)

Məbləğ______________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ manat_____qəp

İcraçı__________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

M.Y.

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– 5 MQ

__________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

MƏİŞƏT TULLANTILARININ DAŞINMASI ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə _____________

«_____»_______________ _______ il.

Ödəyici________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı və ünvanı)

_____________________________________________________________________________

Ödəniş dövrü__________________________________________________________________

(ay, il)

Müqavilə_____________________________________________________________________

(¹– və tarix)

Məbləğ_______________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ manat_____qəp

İcraçı_________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

M.Y.

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 6 MQ

__________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHƏLƏRİNDƏN İSTİSMAR HAQQI ÜÇÜN

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya __________ nömrə _____________

«_____»_______________ _______ il.

Ödəyici________________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı və ünvanı)

_______________________________________________________________________________

Ödəniş dövrü__________________________________________________________________

(ay, il)

Müqavilə______________________________________________________________________

(¹– və tarix)

Məbləğ_________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ manat_____qəp

İcraçı__________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

M.Y.

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– 6 MQ

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHƏLƏRİNDƏN İSTİSMAR HAQQI ÜÇÜN MƏDAXİL QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə _____________

«_____»_______________ _______ il.

Ödəyici_______________________________________________________________________

(hüquqi və ya fiziki şəxsin adı və ünvanı)

______________________________________________________________________________

Ödəniş dövrü__________________________________________________________________

(ay, il)

Müqavilə______________________________________________________________________

(¹– və tarix)

Məbləğ________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ manat_____qəp

İcraçı__________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

M.Y.

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 11-qaz

____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

H/H ¹–_____________________________________________________________________

(bank rekvizitləri)

Qaz sərfi üçün mədaxil qəbzi

Seriya _________ nömrə__________

İstifadəçinin ¹–-si _______________________________________________________________

İstifadəçi______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Ünvan________________________________________________________________________

Ailə tərkibi__________nəfər Güzəşt: 100%_______nəfər, 50%__________nəfər

Sayğacın göstəricisi (m.kub)

Tarif

(manatla)

Məbləğ

(manatla)

Hesabat dövrünün

əvvəlinə

Hesabat dövrünün

sonuna

Fərq

Cəmi-Məbləğ___________________________________________________________________

(yazı ilə)

________________________________________________________________manat______qəp

İcraçı___________________________________________ «____»______________ _______il

(soyadı, adı, a.a., imzası)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– 11-qaz

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

H/H ¹–________________________________________________________________________

(bank rekvizitləri)

Qaz sərfi üçün mədaxil qəbzinin kötüyü

Seriya _________ nömrə__________

İstifadəçinin ¹–-si _______________________________________________________________

İstifadəçi_______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Ünvan_________________________________________________________________________

Ailə tərkibi__________nəfər Güzəşt: 100%_______nəfər, 50%__________nəfər

Sayğacın göstəricisi (m.kub)

Tarif

(manatla)

Məbləğ

(manatla)

Hesabat dövrünün

əvvəlinə

Hesabat dövrünün

sonuna

Fərq

Cəmi-Məbləğ___________________________________________________________________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________manat______qəp

İcraçı____________________________________________ «____»______________ _______il

(soyadı, adı, a.a., imzası)

M.Y.

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 10-qaz

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

H/H ¹–______________________________________________________________________

(bank rekvizitləri)

Qaz sərfi üçün mədaxil qəbzi

Seriya _________ nömrə__________

İstifadəçinin ¹–-si _______________________________________________________________

İstifadəçi______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Ünvan_________________________________________________________________________

Ailə tərkibi__________nəfər Güzəşt: 100%_______nəfər, 50%__________nəfər

Qaz cihazlarının adı

Sayı

Qaz sərfi, m3

Tarif

(manatla)

Məbləğ

(manatla)

Cəmi-Məbləğ___________________________________________________________________

(yazı ilə)

________________________________________________________________manat______qəp

İcraçı_______________________________________________ «____»____________ _______il

(soyadı, adı, a.a., imzası)

M.Y.

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– 10-qaz

____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

H/H ¹–_____________________________________________________________________

(bank rekvizitləri)

Qaz sərfi üçün mədaxil qəbzinin kötüyü

Seriya _________ nömrə__________

İstifadəçinin ¹–-si _______________________________________________________________

İstifadəçi_______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Ünvan_________________________________________________________________________

Ailə tərkibi__________nəfər Güzəşt: 100%_______nəfər, 50%__________nəfər

Qaz cihazlarının adı

Sayı

Qaz sərfi, m3

Tarif

(manatla)

Məbləğ

(manatla)

Cəmi-Məbləğ___________________________________________________________________

(yazı ilə)

_____________________________________________________________manat______qəp

İcraçı_______________________________________ «____»____________ _______il

(soyadı, adı, a.a., imzası)

M.Y.

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 7-S

____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Bütün növ sığorta haqları üçün mədaxil qəbzi

Seriya __________ nömrə _____________

«_____»_______________ _______ il.

Sığorta olunan__________________________________________________________________

(fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, a.a., hüquqi şəxs olduqda tam adı, VÖEN-i və digər göstəriciləri)

______________________________________________________________________________

Ünvanı_________________________________________________________________________

Sığorta şəhadətnaməsi____________________________________________________________

(seriya, nömrə və tarix)

Sığortanın növü_________________________________________________________________

(müqaviləyə uyğun sığorta adları)

Sığortanın müddəti______________________________________________________________

(başlama və qurtarma tarixi-gün, ay, il)

Ümumi sığorta məbləği___________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

________________________________________________________________manat_____qəp

Sığorta olunanın nümayəndəsi___________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Ödəniləsi məbləğ________________________________________________________________

(tam və ya qismən, rəqəm və yazı ilə)

________________________________________________________________manat_____qəp

İcraçı______ ___________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

Ödəyici________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– 7-S

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Bütün növ sığorta haqları üçün mədaxil qəbzinin kötüyü

Seriya __________ nömrə _____________

«_____»_______________ _______ il.

Sığorta olunan_________________________________________________________________

(fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, a.a., hüquqi şəxs olduqda tam adı, VÖEN-i və digər göstəriciləri)

______________________________________________________________________________

Ünvanı________________________________________________________________________

Sığorta şəhadətnaməsi___________________________________________________________

(seriya, nömrə və tarix)

Sığortanın növü_________________________________________________________________

(müqaviləyə uyğun sığorta adları)

Sığortanın müddəti______________________________________________________________

(başlama və qurtarma tarixi-gün, ay, il)

Ümumi sığorta məbləği___________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

________________________________________________________________manat_____qəp

Sığorta olunanın nümayəndəsi____________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Ödəniləsi məbləğ________________________________________________________________

(tam və ya qismən, rəqəm və yazı ilə)

_________________________________________________________________manat_____qəp

İcraçı______ ___________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

Ödəyici________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

M.Y.

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 11-DSS

__________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üçün mədaxil qəbzi

Seriya __________ nömrə ___________

"______" ______________ _____il

Bu qəbz əsasında ödənilən
məbləğ vətəndaşa pensiya
təminatı hüququ verir, ödə-
niş dövrü əmək stacına daxil
edilir

Ödəyici________________________________________________________________________

(hüquqi şəxs olduqda — sığorta olunanın (sığorta edilənin) adı, VÖEN-i, ünvanı və digər

__________________________________________________________________________

(lazımi göstriciləri; fiziki şəxs olduqda — soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və digər lazımi göstəriciləri)

Ödənişin adı____________________________________________________________________

(tədiyyənin adı-sosial sığorta, şəxsi cərimə, penya, maliyyə sanksiyası və s.)

Ödəniş dövrü______________________________________________________________

(hesablandığı dövr)

Məbləğ________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

______________________________________________________________manat____qəp

Ödəyən________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza və tarix)

İcraçı__________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza və tarix)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– 11-DSS

_______________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üçün mədaxil qəbzinin kötüyü

Seriya __________ nömrə ___________

"______" ______________ _____il

Bu qəbz əsasında ödənilən
məbləğ vətəndaşa pensiya
təminatı hüququ verir, ödə-
niş dövrü əmək stacına daxil
edilir

Ödəyici________________________________________________________________________

(hüquqi şəxs olduqda — sığorta olunanın (sığorta edilənin) adı, VÖEN-i, ünvanı və digər

____________________________________________________________________________

(lazımi göstriciləri; fiziki şəxs olduqda — soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və digər lazımi göstəriciləri)

Ödənişin adı___________________________________________________________________

(tədiyyənin adı-sosial sığorta, şəxsi cərimə, penya, maliyyə sanksiyası və s.)

Ödəniş dövrü___________________________________________________________________

(hesablandığı dövr)

Məbləğ________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

______________________________________________________________manat____qəp

Ödəyən________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza və tarix)

İcraçı_________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza və tarix)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– ÖQ-2

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ÖDƏNİŞ QƏBZİ

Seriya _______ nömrə_________

Telefon _________________________

Hesab __________________________

Müştərinin adı _________________________________________________________________

Ünvan ________________________________________________________________________

Dövr _________________________________________________________________________

 

Xidmətin növü

Xidmət vahidinə uyğun tarif

Məbləğ

manatla

     
     
     

CƏMI

   

 

Cəmi məbləğ ___________________________________________________________________

(yazı ilə)

________________________________________________________________man.______qəp

İcraçı _________________________________________________________________________

«____»____________ 200___ il

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– ÖQ-2

___________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ÖDƏNİŞ QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya _______ nömrə_________

Telefon _________________________

Hesab __________________________

Müştərinin adı _________________________________________________________________

Ünvan _______________________________________________________________________

Dövr ________________________________________________________________________

 

Xidmətin növü

Xidmət vahidinə uyğun tarif

Məbləğ

manatla

     
     
     

CƏMI

   

 

Cəmi məbləğ __________________________________________________________________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________man.______qəp

İcraçı _________________________________________________________________________

«____»____________ 200___ il

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– ÖQ-5

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ÖDƏNİŞ QƏBZİ

Seriya _______ nömrə_________

Müştərinin adı _________________________________________________________________

(müştəri fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, a.a., hüquqi şəxs olduqda tam adı)

Ünvan ________________________________________________________________________

Qeydiyyat ¹–-si _________________________________________________________________

 

Məzmun

Ay

Saat

Məbləğ

       
       
       

CƏMİ

     

 

Cəmi məbləğ __________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________man.______qəp

İcraçı _________________________________________________________________________

«____»____________ 200___ il

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– ÖQ-5

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ÖDƏNİŞ QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya _______ nömrə_________

Müştərinin adı _________________________________________________________________

(müştəri fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, a.a., hüquqi şəxs olduqda tam adı)

Ünvan ________________________________________________________________________

Qeydiyyat ¹–-si _________________________________________________________________

 

Məzmun

Ay

Saat

Məbləğ

       
       
       

CƏMİ

     

 

Cəmi məbləğ ___________________________________________________________________

(yazı ilə)

________________________________________________________________man.______qəp

İcraçı _________________________________________________________________________

«____»____________ 200___ il

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– ÖQ-4

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ÖDƏNİŞ QƏBZİ

Seriya _______ nömrə_________

Sifariş ¹– _______Ödəniş ______________________________________________man____qəp

(yazı ilə)

Əlaqə yaradılan şəhər ___________________________________________________________

Tarix ___________________________ İcraçı ________________________________________

(gün, ay, il) (imza)

Kəsmə xətti

Tarix _____________________________________________________________________

(gün, ay, il)

ÖDƏNİŞ QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya _______ nömrə_________

Sifariş ¹– __________________ Çağırılan məntəqə __________________________________

Telefon_______________________________________________________________________

Kimə ________________________________________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

Qəbul vaxtı

____s.____d.

Qəbul etdi

¹–_________

Verilmə vaxtı

____s. ____d.

Yerinə yetirdi

¹–______

S-12
SX
Arayış
Danışıq vaxtı

____s._____d.

Ötürdü

¹– ________

Xidməti qeydlər

Kabina

¹– _______

SV
BVC
GSY

Qəbul etdi

¹–_________

Davametmə müddəti

____s.____d.

Ötürmə vaxtı

____s._____d.

Z
TC
PE
Faks
NAT
AS
IQC

Xidmətin

dəyəri

____man.____qəp

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Sifarişçidən alındı _________________________________________________man_______qəp

Xidmətin dəyəri __________________________________________________ man_______qəp

Qalıq ___________________________________________________________ man_______qəp


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– AB-1

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Parklar üçün atraksion

biletinin kötüyü

Seriya _______ nömrə______

Qiyməti:___ ___manat____qəp

Məsul şəxs_________________

(İmza)

M.Y.

«____»_____ _____ci il

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– AB-1

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Parklar üçün atraksion

bileti

Seriya _______ nömrə______

Qiyməti:___ ___manat____qəp

Məsul şəxs_________________

(İmza)

M.Y.

«____»_______ _____ci il

____________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– AB-1

N

Ə

Z

A

R

Ə

T

Ü

Ç

Ü

N

 

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– AB-1

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Parklar üçün atraksion biletinin kötüyü

Seriya _______ nömrə______

Qiyməti:___ ___manat____qəp

«____»_______ _____ci il

____________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Parklar üçün atraksion bileti

Seriya _______ nömrə______

Qiyməti:___ ___manat____qəp

«____»_______ _____ci il

___________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– AB-1

N

Ə

Z

A

R

Ə

T

Ü

Ç

Ü

N

 

 

 

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

1. Məktəb yaşına qədər uşaqlar axşam seanslarına buraxılmır.

2. Üçüncü zəngdən sonra tamaşa zalına daxil olmaq qadağandır

3. Seans zamanı mobil telefonlar söndürülməlidir.

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

   

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

F.¹– KB-1

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Kino biletinin kötüyü

Seriya _______ nömrə______

Sıra_____ Yer_____

Qiyməti:___ ___manat____qəp

«____»_______ _____ci il

Seans başlanır_____________

(saat, dəqiqə)

____________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

F.¹– KB-1

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Kino bileti

Seriya _______ nömrə______

Sıra_____ Yer_____

Qiyməti:___ ___manat____qəp

«____»_______ _____ci il

Seans başlanır_____________

(saat, dəqiqə)

___________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

F.¹– KB-1

N

Ə

Z

A

R

Ə

T

Ü

Ç

Ü

N

 

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– MB-1

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Muzeyə giriş biletinin kötüyü

Seriya _______ nömrə______

Yerli vətəndaşlar

Tam ________manat_________qəp

Güzəştli ______manat______qəp

Xarici vətəndaşlar:

Tam ________manat_________qəp

Güzəştli ______manat______qəp

Tarix «___»____________ci il

____________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– MB-1

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Muzeyə giriş bileti

Seriya _______ nömrə______

Yerli vətəndaşlar

Tam _________manat________qəp

Güzəştli ______manat_____qəp

Xarici vətəndaşlar:

Tam _________manat________qəp

Güzəştli ______manat_____qəp

Tarix «___»____________ci il

___________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– MB-1

N

Ə

Z

A

R

Ə

T

Ü

Ç

Ü

N

 

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– MB-2

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Bələdçi bileti

Seriya _______ nömrə______

Yerli vətəndaşlar

Tam ________manat_________qəp

Güzəştli ______manat______qəp

Xarici vətəndaşlar:

Tam ________manat_________qəp

Güzəştli ______manat______qəp

Bələdçi _____________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Tamaşaçılırın sayı ______

Tarix «___»____________ci il

____________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– MB-2

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Bələdçi biletinin kötüyü

Seriya _______ nömrə______

Yerli vətəndaşlar

Tam _________manat________qəp

Güzəştli ______manat_____qəp

Xarici vətəndaşlar:

Tam _________manat________qəp

Güzəştli ______manat_____qəp

Bələdçi _____________________

(soyadı, adı, atasının adı)

Tamaşaçılırın sayı ______

Tarix «___»____________ci il

___________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– MB-2

N

Ə

Z

A

R

Ə

T

Ü

Ç

Ü

N

 

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– ÖQ-1

___________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ÖDƏNİŞ QƏBZİ

Seriya _______ nömrə_________

Müştərinin adı _________________________________________________________________

Ünvan ________________________________________________________________________

Dövr __________________________________________________________________________

Xidmətin növü _________________________________________________________________

Məbləği (ƏDV ilə) _______________________________________________________________ __________________________________________________________________manat_____qəp

(yazı ilə)

İcraçı ________________________________________________________________________

M.Y.

«____»___________________ 200___ il

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– ÖQ-1

___________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ÖDƏNİŞ QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya _______ nömrə_________

Müştərinin adı _________________________________________________________________

Ünvan ________________________________________________________________________

Dövr _________________________________________________________________________

Xidmətin növü _________________________________________________________________

Məbləği (ƏDV ilə) ______________________________________________________________ _________________________________________________________________manat_____qəp

(yazı ilə)

İcraçı _______________________________________________________________________

M.Y.

«____»___________________ 200___ il

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– SB- 7

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Dəniz gəzintisi

biletinin kötüyü

Seriya _______ nömrə______

Qiyməti:___ ___manat____qəp

Uşaqlar üçün__Böyüklər üçün__

___________________________

Lazım olanın altından xətt çəkmək

«____»_______ _____ci il

____________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– SB- 7

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Dəniz gəzintisi

bileti

Seriya _______ nömrə______

Qiyməti:___ ___manat____qəp

Uşaqlar üçün__Böyüklər üçün__

___________________________

Lazım olanın altından xətt çəkmək

«____»_______ _____ci il

___________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– SB- 7

N

Ə

Z

A

R

Ə

T

Ü

Ç

Ü

N

 

 

 

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

5 yaşınadək uşaqlar üçün gəzinti pulsuzdur

5 yaşından 10 yaşınadək olan uşaqlar

üçün gəzinti haqqı böyüklər üçün

təyin edilmiş gəzinti haqqının

50%-i məbləğindlə müəyyən edilir

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

   

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 1TB

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Tamaşa (konsert)
biletinin kötüyü

Seriya _______ nömrə______

Tamaşa yeri_______________

____________________________

(tamaşa göstərildiyi yerin tam adı və dəqiq ünvanı)

Parter: Sıra______ Yer______

Amfiteatr: Sıra_____ Yer____

Loca: Sıra_______ Yer_______

Tərəf:______________________

(sağ və ya sol)

Sektor:____________________

(nömrə)

Qiyməti:___ ___manat____qəp

Tarix: «__»________200___il

Başlanır_________________

(saat, dəqiqə)

____________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– 1TB

__________________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Tamaşa (konsert)
bileti

Seriya _______ nömrə______

Tamaşa yeri_______________

____________________________

(tamaşa göstərildiyi yerin tam adı və dəqiq ünvanı)

Parter: Sıra______ Yer______

Amfiteatr: Sıra_____ Yer____

Loca: Sıra_______ Yer_______

Tərəf:______________________

(sağ və ya sol)

Sektor:____________________

(nömrə)

Qiyməti:___ ___manat____qəp

Tarix: «__»________200___il

Başlanır_________________

(saat, dəqiqə)

___________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– 1TB

N

Ə

Z

A

R

Ə

T

Ü

Ç

Ü

N

 

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 13-ÖÇ

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

Dövlət özəlləşdirmə çeklərinin alqı-satqısı haqqında qəbz

Seriya __________ nömrə__________

Əməliyyatın tarixi «____»______________ ____il.

Lisenziya şəhadətnaməsi__________________________________________________________

(seriyası, nömrəsi və tarix)

Əməliyyatın növü_______________________________________________________________

(alqı və ya satqı)

Alan şəxs_______________________________________________________________________

(fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxs olduqda tam adı, VÖEN -i, ünvanı)

____________________________________________________________________________

Özəlləşdirmə çeklərinin miqdarı____________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

_________________________________________________________________________ədəd

Özəlləşdirmə çeklərinin məzənnəsi__________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________ manat___qəp

Ümumi məbləğ__________________________________________________________________ ____________________________________________________________________manat___qəp

(rəqəm və yazı ilə)

İcraçı_______________________________________ ___________________________________

(soyadı, adı, atasının adı) (imza)

M.Y.

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 10 V

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

QEYRİ-VERGİ TƏDİYƏLƏRİNİN QƏBULU ÜÇÜN QƏBZ

Seriya ______________ nömrə_______________

______ _______________ _______il

Tədiyəçi_________________________________________________________________________

(vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i və ünvanı və digər lazımi göstəriciləri tam göstərilir)

______________________________________________________________________________

(fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və digər lazımi göstəriciləri)

Tədiyənin növü__________________________________________________________________

Ödəniş dövrü___________________________________________________________________

(əsas sənədin adı, seriyası, ¹–-si və digər lazımi göstəriciləri)

Məbləğ________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________manat____qəp

Tədiyəçiı__________________________________________________ _____ __________ __il

(soyadı, adı a.a., imza)

İcraçı_____________________________________________________ _____ __________ __il

(soyadı, adı a.a., imza)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– 10 V

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

QEYRİ-VERGİ TƏDİYƏLƏRİNİN QƏBULU ÜÇÜN QƏBZİN KÖTÜYÜ

Seriya ______________________ nömrə_____________________

______ _______________ _______il

Tədiyəçi_______________________________________________________________________

(vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i və ünvanı və digər lazımi göstəriciləri tam göstərilir)

_______________________________________________________________________________

(fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və digər lazımi göstəriciləri)

Tədiyənin növü_________________________________________________________________

Ödəniş dövrü__________________________________________________________________

(əsas sənədin adı, seriyası, ¹–-si və digər lazımi göstəriciləri)

Məbləğ________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________________________________________________________manat____qəp

Tədiyəçiı__________________________________________________ _____ __________ __il

(soyadı, adı a.a., imza)

İcraçı_____________________________________________________ _____ __________ __il

(soyadı, adı a.a., imza)

M.Y.

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 24 V

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ƏHALİDƏN VERGİLƏRİN QƏBULU ÜÇÜN QƏBZ

Seriya ______________ nömrə_______________

______ _______________ _______il

Ödəyici _______________________________________________________________________

(vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i və ünvanı və digər lazımi göstəriciləri göstərilir)

_____________________________________________________________________________

(fiziki şəxs olduqda soyadı,adı, atasının adı, ünvanı və digər lazımi göstəriciləri)

Ödənişin növü__________________________________________________________________

(tədiyyənin növü)

Ödəniş dövrü___________________________________________________________________

(hesablandığı dövr)

Məbləğ________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________manat___qəp

Ödəyiçi __________________________________________ «__________» ___________ ____il

(soyadı, adı və a.a., imza)

M.Y.

İcraçı_______________________________________________«________» ___________ ____il

(soyadı, adı və a.a., imza)

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– 24 V

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişçisi hüquqi şəxs olduqda onun adı və VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VÖEN-i)

ƏHALİDƏN VERGİLƏRİN QƏBULU ÜÇÜN QƏBZİN KÖTÜYÜ

Seriya ______________ nömrə_______________

______ _______________ _______il

Ödəyici ________________________________________________________________________

(vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i və ünvanı və digər lazımi göstəriciləri göstərilir)

_____________________________________________________________________________

(fiziki şəxs olduqda soyadı,adı, atasının adı, ünvanı və digər lazımi göstəriciləri)

Ödənişin növü___________________________________________________________________

(tədiyyənin növü)

Ödəniş dövrü___________________________________________________________________

(hesablandığı dövr)

Məbləğ_________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________________________________________________manat___qəp

Ödəyiçi __________________________________________ «__________» ___________ ____il

(soyadı, adı və a.a., imza)

M.Y.

İcraçı_______________________________________________«________» ___________ ____il

(soyadı, adı və a.a., imza)

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– SM-1

_________________________

(Ciddi hesabat bl-nın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

PUTYOVKA

Seriya ___ nömrə_______

Müddəti:

«____» ______ ___il tarixdən

«____» _____ ___il tarixədək

Qiyməti________________ ______________man____qəp

_______________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

K

Ü

Ç

Ü

N

Y

E

R

Forma ¹– SM-1

_____________________

(Ciddi hesabat bl-nın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

GERİ QAYTARILAN TALON

Seriya ___ nömrə_______

_____________________

(müalicə və ya istirahət

_____________________

müəssisəsinin adı və VÖEN-i)

Müddəti:

«___» _____ ___il tarixdən

«___» _____ ___il tarixədək

____________________

(putyovka alan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

____________________

Sağlamlıq müəssisəsində oldu(lar)

«___» _____ ___il tarixdən

«___» _____ ___il tarixədək

Məsul şəxs ____________

(imza)

M.Y.

Putyovkanı verən təşkilata mütləq qaytarmaq üçün müalicədə və ya istirahətdə olan şəxsə verilir

____________________

(ciddi hesabat blankını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

K

Ü

Ç

Ü

N

Y

E

R

Forma ¹– SM-1

___________________

(Ciddi hesabat bl-nın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

YAŞAYIŞ TALONU

Seriya __ nömrə______

Müddəti:

«___» ____ ___il tarixdən

«___» ____ ___il tarixədək

____________________

(putyovka alan şəxsin soyadı, adı,

_____________________

atasının adı)

Korpus ¹–___ Otaq ¹–___

Talon verdi____________

(imza)

____________________

YEMƏK TALONU

Seriya ____ nömrə_____

Müddəti:

«___» ____ ___il tarixdən

«___»_______il tarixədək

____________________

(putyovka alan şəxsin soyadı, adı,

____________________

atasının adı)

Stol ¹–_______________

Talon verdi___________

(imza)

___________________

(ciddi hesabat bl-nı çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

KƏSMƏK ÜÇÜN YER

TALON Seriya ________ nömrə________

Müddəti: «____» __________ ___il tarixdən «____» __________ ___il tarixədək

Qiyməti_______________manat _______qəp

 

Məsul şəxs tərəfindən hesabat qaydasında mühasibata təhvil verilir

_______________

Məsul şəxs tərəfindən hesabat qaydasında mühasibata təhvil verilir

K

Ə

S

M

Ə

K

Ü

Ç

Ü

N

Y

E

R

Putyovka ilə gələn şəxs öz pasportunu və 2 ay müddətində aldığı sanator-kurort kartasını qeydiyyat otağına təqdim etməlidir.

İstirahətə gələnlər isə həkimdən sağlamlıq haqqında arayış təqdim etməlidirlər. Ailəvi istirahətə gələnlərin hamısının sağlamlıq haqqında arayışı olmalıdır.

16 yaşadək uşaqlar yalnız öz valideynləri və ya yaşlı ailə üzvləri ilə birlikdə gələ bilərlər.

Əsassız gecikənlərin günləri bərpa edilmir.

Qeyd: Putyovka almış şəxs hər hansı səbəbə görə müalicəyə gedə bilmirsə, onu dərhal aldığı təşkilata qaytarmalıdır.

K

Ə

S

M

Ə

K

Ü

Ç

Ü

N

Y

E

R

___________________________

(putyovka alan şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

__________________________

İş yeri______________________

Vəzifəsi_____________________

Ailəvi getdikdə ______________

__________________________

(ailə üzvlərinin soyadı, adı, atasının adı)

__________________________

Putyovkanı verən təşkilatın adı

Putyovka verildi:

«____»___________ _____il

Məsul şəxs _______________

(imza)

M.Y.

Qeyd: Tam doldurulmamış, imza və möhürlə təsdiq edilməmiş putyovka qəbul olunmur.

 

KƏSMƏK ÜÇÜN YER

Forma ¹– SM-2

__________________________

(Sifarişçinin adı, VÖİN-i və digər lazımi göstəriciləri mətbəə tərəfindən həkk edilir)

Ambulator müalicə üçün KURSOVKA

(seriya və nömrələr mətbəə tərəfindən həkk edilir)

__________________________

Müddəti _________________

__________________199___il

Qiyməti______________man

K

Ə

S

M

Ə

K

Ü

Ç

Ü

N

Y

E

R

R

Kursovkanı verən təşkilata mütləq qaytarmaq üçün müalicədə olan şəxsə verilir

Geri qaytarılan talon

(seriya və nömrələr mətbəə tərəfindən həkk edilir)

________________________

(müalicə və ya istirahət müəssisəsinin adı)

_________________________

Müddəti________________ ______________199_____il

_________________________

(s.a.a.a)

_________________________ _________________________ _____________________

Sağlamlıqmüəssisəsində oldu(lar)

________dən__________dək

______________199____il

Məsul

şəxsin

imzası

M.Y.

K

Ə

S

M

Ə

K

Ü

Ç

Ü

N

Y

E

R

R

Yaşayış talonu

(seriya və nömrələr mətbəə tərəfindən həkk edilir)

______199__il

_____________

(s.a.a.a)

_____________ _____________ __________

Korpus ¹–____

Otaq ¹–______

Talon verdi__

(imza)

_____________

Yemək talonu

(seriya və nömrələr mətbəə tərəfindən həkk edilir)

199___il

_____________

(s.a.a.a)

_____________ _____________ __________

Stol ¹–______

Talon verdi_

(imza)

 

KƏSMƏK ÜÇÜN YER

Müddəti__________________________

__________________________199____il

Qiyməti_________________________man

TALON

(seriya və nömrələr mətbəə tərəfindən həkk edilir)

forma ¹– SM-2-nin arxa tərəfi

Məsul şəxs tərəfindən hesabat qaydasında mühasibata təhvil verilir

Məsul şəxs tərəfindən hesabat qaydasında mühasibata təhvil verilir

K

Ə

S

M

Ə

K

Ü

Ç

Ü

N

Y

E

R

Kursovka ilə gələn şəxs öz pasportunu və 2 ay müddətində aldığı sanator-kurort kartasını qeydiyyat otağına təqdim etməlidir. İstirahətə gələnlər isə həkimdən sağlamlıq haqqında arayış təqdim etməlidirlər. Ailəvi istirahətə gələnlərin hamısının sağlamlıq haqqında arayışı olmalıdır. 16 yaşadək uşaqlar yalnız öz valideynləri və ya yaşlı ailə üzvləri ilə birlikdə gələ bilərlər. Əsassız gecikənlərin günləri bərpa edilmir.

Kursovka almış şəxs hər hansı səbəbə görə müalicəyə gedə bilmirsə, onu dərhal aldığı təşkilata qaytarmalıdır.

K

Ə

S

M

Ə

K

Ü

Ç

Ü

N

Y

E

R

Soyadı, adı, atasının adı _____________________________ _____________________________ _____________________________

İş yeri________________________ _____________________________ _____________________________

Vəzifəsi_____________________ _____________________________

Kursovkanı verən təşkilatın adı

_____________________________ _____________________________ _____________________________

Kursovka verildi:

«____»____________199__il

Kursovkanı verən məsul şəxsin imzası

_____________________________

M.Y.

_____________________________

Tam doldurulmamış, imza və möhürlə təsdiq edilməmiş kursovka qəbul olunmur.


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– PD-1

_______________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

BİRDƏFƏLİK DAYANACAQ HAQQI

QƏBZİ

Seriya __________ nömrə ____________

Qiyməti ___________manat ______qəp

________________ «____»____________ __il

(məsul şəxsin imzası)

____________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

 

Forma ¹– PD-1

_________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

BİRDƏFƏLİK DAYANACAQ HAQQI QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya __________ nömrə ____________

Qiyməti ___________manat ______qəp

_________________ «____»____________ __il

(məsul şəxsin imzası)

_________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– RB-1

_____________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Restorana giriş bileti

Seriya _____ nömrə_______

Qiyməti____manat____qəp

Tarix «___»___________ci il

_______________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– RB-1

_______________________

(Ciddi hesabat blanklarının sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Restorana giriş biletinin kötüyü

Seriya ______ nömrə______

Qiyməti___manat_______qəp

Tarix «___»_________ci il

_____________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı, VÖEN-i)

K

Ə

S

M

Ə

X

Ə

T

T

İ

Forma ¹– RB-1

N

Ə

Z

A

R

Ə

T

Ü

Ç

Ü

N

 

Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– QQ-1

_______________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Təhqiqat və ibtidai istintaq dövründə götürülmüş pulların qəbulu qəbzi

Seriya ___________ nömrə_____________

«_____» _______________ _________il

Vətəndaş _______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü)

______________¹–-li «_____» ________________________tarixli cinayət işi (inzibati

xəta ) ilə əlaqədar götürülmüş _____________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə pul nişanlarının növləri üzrə adı göstərilməklə)

______________________________________________________________________________

Cəmi _________________________________________________________________________

_____________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əskinazlar təhvil verilir.

Əsas: ___________¹–-li «_____» ______________ 20____ il tarixli hökm (qərar).

Qəbul etdi ______________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

Təhvil verdi ____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– QQ-1

____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Təhqiqat və ibtidai istintaq dövründə götürülmüş pulların qəbulu qəbzinin surəti

Seriya ___________ nömrə_____________

«_____» _______________ _________il

Vətəndaş ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü)

______________¹–-li «_____» ________________________tarixli cinayət işi (inzibati

xəta ) ilə əlaqədar götürülmüş _____________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə pul nişanlarının növləri üzrə adı göstərilməklə)

_______________________________________________________________________________

Cəmi __________________________________________________________________________

_____________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əskinazlar təhvil verilir.

Əsas: ___________¹–-li «_____» ______________ 20____ il tarixli hökm (qərar).

Qəbul etdi: _____________________________________________________________________

(qəbul edənin soyadı və imzası)

Təhvil verdi ____________________________________________________________________

(təhvil verənin soyadı və imzası)

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– QQ-1

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Təhqiqat və ibtidai istintaq dövründə götürülmüş pulların qəbulu qəbzinin kötüyü

Seriya ___________ nömrə_____________

«_____» _______________ _________il

Vətəndaş ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü)

______________¹–-li «_____» ________________________tarixli cinayət işi (inzibati

xəta ) ilə əlaqədar götürülmüş _____________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə pul nişanlarının növləri üzrə adı göstərilməklə)

_______________________________________________________________________________

Cəmi __________________________________________________________________________

_____________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əskinazlar təhvil verilir.

Əsas: ___________¹–-li «_____» ______________ 20____ il tarixli hökm (qərar).

Qəbul etdi: _____________________________________________________________________

(qəbul edənin soyadı və imzası)

Təhvil verdi ____________________________________________________________________

(təhvil verənin soyadı və imzası)

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– QQ-2

____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Təhqiqat və ibtidai istintaq dövründə götürülmüş qiymətli əşyaların qəbulu qəbzi

Seriya ___________ nömrə_____________

«_____» _______________ _________il

Vətəndaş _______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü)

_____________¹–-li «_____» ________________tarixli cinayət işi (inzibati xəta) ilə əlaqədar götürülmüş

 

Sıra

Götürülmüş qiymətli
əşyanın adı

Qiyməti
(manatla)

Miqdarı

Məbləği
(manatla)

         
         
         
         
         

 

Cəmi _________________________________________________________________________

_____________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əşyalar təhvil verilir.

Əsas: ___________¹–-li «_____» ______________ 20____ il tarixli (hökm) qərar.

Qəbul etdi: _____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

Təhvil verdi ____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– QQ-2

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Təhqiqat və ibtidai istintaq dövründə götürülmüş qiymətli əşyaların qəbulu qəbzinin surəti

Seriya ___________ nömrə_____________

«_____» _______________ _________il

Vətəndaş ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü)

_____________¹–-li «_____» __________________________tarixli cinayət işi (inzibati xəta) ilə əlaqədar götürülmüş

 

Sıra

Götürülmüş qiymətli
əşyanın adı

Qiyməti
(manatla)

Miqdarı

Məbləği
(manatla)

         
         
         
         
         

 

Cəmi _________________________________________________________________________

_____________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əşyalar təhvil verilir.

Əsas: ___________¹–-li «_____» ______________ 20____ il tarixli (hökm) qərar.

Qəbul etdi: ____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

Təhvil verdi ____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– QQ-2

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Təhqiqat və ibtidai istintaq dövründə götürülmüş qiymətli əşyaların qəbulu qəbzinin kötüyü

Seriya ___________ nömrə_____________

«_____» _______________ _________il

Vətəndaş ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü)

_____________¹–-li «_____» _____________________tarixli cinayət işi (inzibati xəta) ilə əlaqədar götürülmüş

 

Sıra

Götürülmüş qiymətli
əşyanın adı

Qiyməti
(manatla)

Miqdarı

Məbləği
(manatla)

         
         
         
         
         

 

Cəmi _________________________________________________________________________

_____________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əşyalar təhvil verilir.

Əsas: ___________¹–-li «_____» ______________ 20____ il tarixli (hökm) qərar.

Qəbul etdi: _____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

Təhvil verdi ___________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– QQ-3

_______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Maddi sübut sayılan pulların və qiymətli əşyaların qəbulu qəbzi

Seriya ___________ nömrə_____________

«_____» _______________ _________il

Saxlanma kamerası _____________________________________________________________

(ünvanı, telefonu)

Vətəndaş ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü)

__________¹–-li «_____» _________________________tarixli cinayət işinə (inzibati

xətaya) əsasən qıbul edilən maddi sübut ____________________________________________ _______________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə pul nişanlarının növləri üzrə adı göstərilməklə)

Cəmi __________________________________________________________________________ _________________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əskinazlar və (və ya)

 

Sıra

Əşyaların adları və görünüşlərinə görə yazılışı

Qiyməti

(manatla)

Miqdarı

Məbləği
(manatla)

         
         
         
         
         

 

Forma ¹– QQ-3

______________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Maddi sübut sayılan pulların və qiymətli əşyaların qəbulu qəbzi

Seriya ___________ nömrə_____________

«_____» _______________ _________il

Saxlanma kamerası _____________________________________________________________

(ünvanı, telefonu)

Vətəndaş _____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü)

__________¹–-li «_____» _________________________tarixli cinayət işinə (inzibati

xətaya) əsasən qıbul edilən maddi sübut ____________________________________________ ______________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə pul nişanlarının növləri üzrə adı göstərilməklə)

Cəmi __________________________________________________________________________ _________________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əskinazlar və (və ya)

 

Sıra

Əşyaların adları və görünüşlərinə görə yazılışı

Qiyməti

(manatla)

Miqdarı

Məbləği
(manatla)

         
         
         
         
         

 

_________________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əşyalar təhvil verilir.

Qəbul etdi: _____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

Təhvil verdi ____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– QQ-3

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Maddi sübut sayılan pulların və qiymətli əşyaların qəbulu qəbzinin surəti

Seriya ___________ nömrə_____________

«_____» _______________ _________il

Saxlanma kamerası _____________________________________________________________

(ünvanı, telefonu)

Vətəndaş ______________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü)

__________¹–-li «_____» _________________________tarixli cinayət işinə (inzibati

xətaya) əsasən qıbul edilən maddi sübut ____________________________________________ ______________________________________________________________________________

(rəqəm və yazı ilə pul nişanlarının növləri üzrə adı göstərilməklə)

Cəmi _________________________________________________________________________ _________________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əskinazlar və (və ya)

 

Sıra

Əşyaların adları və görünüşlərinə görə yazılışı

Qiyməti

(manatla)

Miqdarı

Məbləği
(manatla)

         
         
         
         
         

 

_________________________man_____qəp. dəyərində____ədəd əşyalar təhvil verilir.

Qəbul etdi: _____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

Təhvil verdi ____________________________________________________________________

(qəbul edənin vəzifəsi, soyadı, adı, a.a. və imzası)

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– 17 MQ

___________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

MEHMANXANA QƏBZİ

Seriya ___________ nömrə___________

Müştəri_______________________________________________________________________

(hüquqi şəxs olduqda adı, VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________

Gəldi __________________________________ Getdi __________________________________

(gün, ay, il) (gün, ay, il)

Mehmanxanada yaşadığı günlərin sayı _________

Xidmətin növü

Ölçü

Vahidi

Miqdarı

Qiyməti

Məbləği

Cəmi

X

X

X

Məbləğ ________________________________________________________________________

(yazı və rəqəm ilə)

__________________________________________________________ manat_______qəp

İcraçı______________________________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

_____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– 17 MQ

____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

MEHMANXANA QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya ___________ nömrə___________

Müştəri_______________________________________________________________________

(hüquqi şəxs olduqda adı, VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________

Gəldi __________________________________ Getdi _________________________________

(gün, ay, il) (gün, ay, il)

Mehmanxanada yaşadığı günlərin sayı ________________________

Xidmətin növü

Ölçü

Vahidi

Miqdarı

Qiyməti

Məbləği

Cəmi

X

X

X

Məbləğ _______________________________________________________________________

(yazı və rəqəm ilə)

_____________________________________________________________ manat_______qəp

İcraçı__________________________________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

_______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– 17 MQ

_______________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

MEHMANXANA QƏBZİNİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________ nömrə___________

Müştəri___________________________________________________________

(hüquqi şəxs olduqda adı, VÖEN-i, fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________________________________________________________

Gəldi __________________________________ Getdi __________________________________

(gün, ay, il) (gün, ay, il)

Mehmanxanada yaşadığı günlərin sayı _________

Xidmətin növü

Ölçü

Vahidi

Miqdarı

Qiyməti

Məbləği

Cəmi

X

X

X

Məbləğ _______________________________________________________________________

(yazı və rəqəm ilə)

_____________________________________________________________ manat_______qəp

İcraçı________________________________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

______________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹– GB-1

_____________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

GİROV BİLETİ

Seriya ___________ nömrə___________

Forma ¹– GB-1

Kassa orderi

Seriya ______________

Nömrə______________

Ssuda verilsin

__________man_____qəp

Nəzarətçi____________

(soyadı, adı və imzası)

Ssudanı aldım

________man_____qəp

__________________

(girovverənin imzası)

«____» ______»20___il

Anbar ¹– _____yarus_____rəf_____

Girov qəbul edilib «___»________» ______il

Qiyməti __________________

(yazı ilə)

________man____qəp

Qiyməti üzrə % ___________________

Girovun çıxarılması vaxtı «___»________»___il

Ssuda ________________________

(yazı ilə)

________________man___qəp

Ssuda üzrə %___________________

     

 

Girovverən__________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________Pasport: seriya_____________¹–__________________

Girov verilən əşyaların (qiymətlilərin) adı ________________________

__________________________________________________________ ______________________________________________manat____qəp

(ümumi qiymətləndirmə məbləği yazı ilə)

Əşyaların siyahısı,qiymətləndirmə məbləği, qiymət üzrə və ssudanın %-ləri ilə razıyam: _________________Girovverən

(imza

Forma ¹– GB-1

Hesablaşma talonu

(Seriya __________

Nömrə________ )

Qəbul edilsin _____man_____qəp

Nəzarətçi________

(imza)

Kassaya qəbul edilib ___man____qəp

Aldım___________

(kassirin imzası)

«___»_____»____il

 

Mütəxəssis __________________

(imza)

Girovu məsuliyyətli mühafizəyə qəbul etdi:

Anbardar_________________

(imza)

Ssuda verilib ______________

(yazı ilə)

________________man____qəp

«____» _____________»______il

Nəzarətçi _________________

(imza)

M. Y.

Nəzarətçi____________________

(imza)

____________________________

(gün, ay, il)

Girov çıxarıldıqda hesablaşma ____

___________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________man____qəp

Ssuda üzrə %_________________

Yekunu______________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________ man____qəp

Aldım ___________ ____________

(kassirin imzası) (gün, ay, il)

Forma ¹– GB-1

Anbar talonu

Seriya ___________

Nömrə___________

Anbar ¹–___yarus___rəf___

Girov verilsin_________

(səlahiyyətli şəxsin imzası)

Geri aldım______

(girovverənin imzası)

«___»_____»_il

 

_______________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– GB-1

_________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

GİROV BİLETİNİN SURƏTİ

Seriya ___________ nömrə___________

 

Anbar ¹– ______yarus_______rəf______

 

Girov qəbul edilib «___»______» ____il

Girovun çıxarılması vaxtı «__»_»__il

Qiyməti ____________________________

(yazı ilə)

Ssuda ________________________________

(yazı ilə)

________________________man____qəp

__________________________man___qəp

Qiyməti üzrə % ______________________

Ssuda üzrə %__________________________

 

Girovverən_____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________Pasport: seriya________________¹–___________________________

Girov verilən əşyaların (qiymətlilərin) adı ____________________________________________

 

______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________manat____qəp

(ümumi qiymətləndirmə məbləği yazı ilə)

Əşyaların siyahısı,qiymətləndirmə məbləği, qiymət üzrə və ssudanın %-ləri ilə razıyam: _____________________________________________________________________Girovverən

(imza)

 

Mütəxəssis ___________________________

(imza)

Girovu məsuliyyətli mühafizəyə qəbul etdi:

Anbardar____________________________

(imza)

Ssuda verilib _______________________

(yazı ilə)

________________________man____qəp

«____» _______________»______il

Nəzarətçi _____________________________

(imza)

M. Y.

Nəzarətçi_______________________________

(imza)

______________________________________

(gün, ay, il)

Girov çıxarıldıqda hesablaşma ________

_____________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

___________________________man____qəp

Ssuda üzrə %________________________

Yekunu___________________________

(rəqəm və yazı ilə)

______________________ man_______qəp

Aldım _______________ ______________

(kassirin imzası) (gün, ay, il)

 

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Forma ¹– GB-1

_________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

GİROV BİLETİNİN KÖTÜYÜ

Seriya ___________ nömrə___________

 

Anbar ¹– ______yarus_______rəf______

 

Girov qəbul edilib «___»______» ____il

Girovun çıxarılması vaxtı «__»_»__il

Qiyməti ____________________________

(yazı ilə)

Ssuda ________________________________

(yazı ilə)

________________________man____qəp

__________________________man___qəp

Qiyməti üzrə % ______________________

Ssuda üzrə %__________________________

 

Girovverən_____________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________Pasport: seriya________________¹–__________________________

Girov verilən əşyaların (qiymətlilərin) adı ____________________________________________

 

______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________manat____qəp

(ümumi qiymətləndirmə məbləği yazı ilə)

Əşyaların siyahısı,qiymətləndirmə məbləği, qiymət üzrə və ssudanın %-ləri ilə razıyam: _____________________________________________________________________Girovverən

(imza)

 

Mütəxəssis ___________________________

(imza)

Girovu məsuliyyətli mühafizəyə qəbul etdi:

Anbardar______________________________

(imza)

Ssuda verilib __________________________

(yazı ilə)

____________________________man____qəp

«____» _______________________»______il

Nəzarətçi ______________________________

(imza)

M. Y.

Nəzarətçi______________________________

(imza)

______________________________________

(gün, ay, il)

Girov çıxarıldıqda hesablaşma ________

_____________________________________

(rəqəm və yazı ilə)

__________________________man____qəp

Ssuda üzrə %___________________________

Yekunu_______________________________

(rəqəm və yazı ilə)

______________________ man_______qəp

Aldım _______________ ______________

(kassirin imzası) (gün, ay, il)

 

____________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blanklarının çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

GİROV ŞEY QOYANLARIN NƏZƏRİNƏ:

Lombard tərəfindən kreditlər (ssudalar) 1 ay müddətindən 3 ay müddətinədək verilir.

Lombard tərəfindən verilmiş kredit (ssuda) müqavilədə («Girov bileti»ndə) göstərilmiş müddətdə qaytarılmadıqda girovqoyana əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməklə əlavə (10 günədək) vaxt verilir.

Əlavə verilmiş vaxt (30 gün) müddətində kredit (ssuda) qaytarılmazsa, girov lombardın mülkiyyətinə keçir. Bu halda Lombard tərəfindən girov satışa çıxarılır və müqavilədə nəzərdə tutulan qiymətlə birinci olaraq girov qoyana təklif olunur.

Şeylərin satılmasından hasil olan pul qalığı məbləğindən Lombarda çatacaq bütün borc pul məbləği (girov qoymaqla pul, saxlanılmaq üçün faiz və satılma xərci) çıxıldıqdan sonra girovverənə verilir.

Girovverən müqavilədə («Girov bileti»ndə) göstərilən vaxt müddətində və ona əlavə verilmiş vaxt ərzində qaytarmazsa və ya ümumiyyətlə Lombarda gəlməzsə, bu halda girovverən həmin əmlakı geri tələb etmək və girovun satışında iştirak etmək hüquqlarından məhrum olunur. Belə olan təqdirdə girov istənilən hüquqi və fiziki şəxslərə bazar qiymətlərinə uyğun satılır.

Hesablaşmalar 10 günlüklər üzrə icra edilir, yəni 1 gün və 1 gündən artıq, 10 günə qədər müddət üçün 10 günün haqqı tutulur.

Lombarda girov qoyulmuş şeylər Lombard tərəfindən korlanarsa, yaxud itirilərsə, lombard müdiriyyəti şeylərin qiymətini, girov müqaviləsində və girov biletində göstərilmiş məbləği dairəsində 3 gün müddətində girovverənə ödəyir.

Girovverən girovunu götürmək üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd pasport təqdim etməlidir.

Qoyulmuş girovun dəyəri 10.000.000 manatadək olan hallarda əlavə olaraq girov müqaviləsi bağlanılması tələb olunur. Bu halda bu «Girov bileti» müqavilə qüvvəsinə malikdir. Ziddiyyətli hallarda girovverənin tələbi ilə «Girov bileti»nə qanunvericiliklə nəzərdə tutulan şərtləri və girovverənin əlavə şərtlərini nəzərə almaqla girov müqaviləsi bağlanılıb əlavə edilə bilər.

«Girov bileti»nə lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin spesifik xüsusiyyətə malik olan sənədləri də əlavə edilə bilər.

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər şərtlər də xəbərdarlıq məqsədilə «Girov bileti»nə çap edilə bilər.


Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
2005-ci il «____» _________
Tarixli _____¹–li əmri ilə
Təsdiq edilmişdir
Əlavə

Forma ¹–MM-4

_____________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarıın sifarişçisinin adı və VÖEN-i)

Meşə məhsullarının buraxılış orderi

Seriya __________nömrə____________

«______» _______________ 20___ il

Müəssisə ________________________________ Meşəbəylik____________________________

Buraxılışa məsul şəxs ____________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

Müəssisənin «____»___________20____ il tarixli ___ ¹–-li naryadına əsasən

______________________________________________________________________________ ____________________________________________________vəkalətli nümayəndəsi vasitəsilə

(alıcının soyadı, adı, atasının adı)

aşağıdakı meşə məhsulları buraxılsın:

¹–

Çeşidin adı, ölçüsü

Ölçü vahidi

Sortu

Cinsi

Miqdarı

Qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Yekunu

x

x

x

x

Miqdarı_______________________________________________________________________

Meşə məhsullarının dəyəri _____________________________ manat _____qəp. ödənilmişdir.

«___»_____200__cü il tarixli ____ ¹–-li bank ödəniş tapşırığına əsasən

__________________________________manat _____qəp. məbləği nağd aldım_____________

(imza)

Daşınma müddəti__________________________________________________20___il tarixədək

Meşəbəyi___________________________________ Mühasib ___________________________

(imza) (imza)

Orderi aldım: ____________________________________________ _______________________

(alıcının soyadı, adı, atasının adı) (imza)

______________________________________________________________________________

(ciddi hesababat blanklarını çap edən şəxsin adı və VÖEN-i)

 

Meşə məhsullarının daşınmasına dair qeydlər :

Tarix

Məhsulun adı

Ölçü vahidi

Miqdarı

Nəqliyyat növü və ¹–-si

Meşə gözətçisi -İmza

Alıcı

İmza

Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.