Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

456 Vergi dəyicilərinin inventarlaşdırılması və onlara yeni eyniləşdirmə n mrələrinin verilməsi işinin yekunlaşdırılması haqqında

Vergi dəyicilərinin inventarlaşdırılması və onlara yeni eyniləşdirmə n mrələrinin verilməsi işinin yekunlaşdırılması haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

"Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-c il 29 dekabr tarixli 169 n mrəli Fərmanının 1.4-c bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.   Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergi dəyicilərinə yeni 10 (on) rəqəmli eyniləşdirmə n mrələrinin verilməsi işinin başa atması ilə əlaqədar "Vergi dəyicilərinə eyniləşdirmə n mrəsinin verilməsi və tətbiq edilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 21 dekabr tarixli 222 n mrəli qərarının 3-c bəndi 2005-ci il 1 iyul tarixdən q vvədən d şm ş hesab edilsin.

2.   M əyyən edilsin ki, 2005-ci il iyulun 1-dən etibarən Azərbaycan Respublikasında vergi dəyiciləri tərəfindən tərtib edilən m hasibat, statistika hesabatlarında, vergi və y k-g mr k bəyannamələrində, g mr k, bank və b t n digər dəniş sənədlərində və ciddi hesabat blanklarında, bağlanılan təsərr fat m qavilələrində, habelə əhali ilə nağd hesablaşmaların aparılması n istifadə edilən nəzarət-kassa aparatlarının eklərində "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-c il 12 fevral tarixli 30 n mrəli Fərmanına əsasən inventarlaşdırmadan ke miş vergi dəyicilərinə d vlət vergi orqanları tərəfindən verilmiş yeni 10 (on) rəqəmli eyniləşdirmə n mrələri g stərilməlidir. Vergi dəyicilərinin hər hansı tədiyə, bank və g mr k sənədində (vergilər və sosial sığorta zrə dəniş halları istisna olmaqla) V EN k hnə qayda ilə 9 (doqquz) rəqəmlə g stərildikdə, həmin sənədlər etibarsızdır və dənişi aparan m vafiq bank idarələri, vergi və g mr k orqanları tərəfindən bu sənədlərin icra n qəbul edilməsinə yol verilmir.

3.   Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət g stərən b t n vergi dəyiciləri 2005-ci il iyulun 1-dən 9 (doqquz) rəqəmli V EN-lə ap etdirdikləri istifadə edilməmiş ciddi hesabat blanklarının məhv edilməsi n Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-c il 27 avqust tarixli 118 n mrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "M əssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş x susiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları" ilə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata ke irilməsini təmin etsinlər.

4. Bu qərar imzalandığı g ndən q vvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 17 may 2005-ci il

№ 91

 

 

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.