Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikasında antiinflyasiya tədbirlərinin g cləndirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 31 may tarixli 242 n mrəli Fərmanının 4.2. bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı g ndən q vvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 28 sentyabr 2005-ci il

№ 178

 

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 n mrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin)

 

SİYAHISI

 

Sıra

№-si

Malların (işlərin, xidmətlərin) adı

1

2

1.

Elektrik enerjisi

2.

Xam neft və neftdən emal olunan əsas məhsullar (idxal olunan ekoloji norması avro-5 tələblərinə uyğun, oktan ədədi 95 və daha y ksək olan avtomobil benzinləri istisna olmaqla)[1]

2-1.

Naftalan nefti[2]

3.

Təbii qaz

4.

Maye qaz(topdansatış)[3]

5.

D vlət mənzil fondunun yaşayış sahələrindən sosial kirayə və ya kirayə m qavilələri zrə istifadəyə (kirayəyə), həmin sahələrin saxlanması və təmirinə g rə haqlar[4]

6.

Daşınmaz əmlakın və torpaq sahələrinin kadastrı, qeydiyyatı və texniki inventarlaşdırılması ilə bağlı xidmətlər, ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla) d vlət və bələdiyyə torpaqlarının icarə haqqı, satış qiymətləri, sahələr zrə məlumatların verilməsi xidmətləri[5]

6-1.[6]

Bələdiyyələrə daşınmaz əmlakın d vlət reyestrinin məlumatlarının verilməsi xidmətləri

7.

İ məli və texniki su

8.

İstilik enerjisi

9.

İstilik təchizatı[7]

10.

Neft və neft məhsullarının magistral boru kəmərləri ilə nəqli xidmətləri

11.

Təbii qazın boru kəmərləri ilə nəqli, saxlanması və paylanması xidmətləri

12.

B t n n v nəqliyyat xidmətləri (magistral və yerli dəmir yolu xətlərinin, yol qurğu və tikililərinin istismarı, hərəkəti, idarəetmə, hərəkət və dəniz zg l y n n təhl kəsizliyi fəaliyyəti, dəmir yolu stansiyaları və sərnişin vağzalları, respublika ərazisində y k və sərnişin daşıma xidmətləri; aeroport xidmətləri, aeroportların u uş zolaqları və qurğuların istismarı, hava gəmilərinə aviasiya və aeronaviqasiya xidmətləri, aviasiya təhl kəsizliyinin təmin edilməsi xidmətləri, u uşların təhl kəsizliyini təmin etmək məqsədilə hava gəmilərinə g stərilən texniki xidmətlər, respublika ərazisində y k və sərnişin daşıma xidmətləri; su limanı sahəsində xidmətlər (liman qurğularının istismarı, və y kaşırma), Xəzər dənizində d vlətə məxsus gəmi ilə respublika ərazisində y k və sərnişin daşıma; metro nəqliyyatında yolların, tunellərin və stansiyaların istismarı, hərəkəti, idarəetmə və hərəkət təhl kəsizliyi, sərnişin daşıma fəaliyyəti; şəhərlərarası və şəhərdaxili mumi istifadədə olan nəqliyyatla sərnişin daşıma və s.)[8]

12-1.[9]

Dəmir yolu və dəniz nəqliyyatı ilə tranzit y klərin daşınması, tranzit y klərlə bağlı liman qurğularının istismarı, dəniz terminalları tərəfindən y kaşırma və dəniz limanında g stərilən digər xidmətlər, həm inin bu xidmətlər zrə nəqliyyat-ekspedisiya xidmətləri

13.

Rabitə sahəsində xidmətlər ( mumi istifadədə olan elektrik, po t və teleqraf rabitəsi xidmətləri, qəbuledici-verici radio və televiziya stansiyalarının, y ksəktezlikli qurğuların istismarı və nəzarəti, beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhərdaxili və rayon telefon rabitəsi və s.)

14.

D vlətə məxsus kommunal təsərr fatı sahəsində əsas xidmətlər (mənzil, məhəllə-daxili fərdi qarajdan və qeyri-yaşayış sahələrindən istifadə haqqı, yaşayış evlərində liftdən istifadə edilməsi, məişət tullantılarının daşınması və zərərsizləşdirilməsi, irkab suların axıdılması və s.)[10]

15.[11]

D vlətə məxsus təhsil sahəsində xidmətlər (orta ixtisas təhsili m əssisələrinə, ali təhsil m əssisələrində ali təhsilin bakalavriat və magistratura (əsas (baza ali) tibb təhsili və rezidentura) səviyyələrinə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında magistratura səviyyəsinə mərkəzləşdirilmiş qaydada tələbə qəbulu ilə bağlı imtahanların ke irilməsi dənişli əsaslarla kadr hazırlığı (ali təhsil pilləsinin bakalavriat, magistratura səviyyələri, ikinci təhsil), orta ixtisas və peşə təhsili və s.)[12]

16.

D vlətə məxsus ixtisaslaşdırılmış m əssisələrdə tibbi yardım, m ayinə, m alicə və sanitar sahələrdə xidmətlər

17.

Təbii sərvətlər (hidrometeorologiya və meşə təsərr fatı sahələrindən başqa) sahəsində əsas xidmətlər (geoloji və ekoloji ekspertizanın aparılması, sənədlərin və informasiyaların verilməsi)

18.

Hidrometeorologiya xidmətləri

19.

Standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və patentləşdirmə xidmətləri[13]

20.

Karantin tədbirlərinin həyata ke irilməsi xidmətləri

21.

Baytarlıq sahəsində əsas xidmətlər ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla)[14]

22.

D vlətə məxsus laboratoriya xidmətləri (malın mənşə lkəsinin m əyyən edilməsi zrə ekspertiza və Avropa İttifaqı lkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhl kəsizliyinin qiymətləndirilməsi zrə laboratoriya və ekspertiza xidmətləri, nəzarət-toksikologiya)[15]

23.

Meşə təsərr fatı sahəsində əsas xidmətlər (meşə sahələrinin icarə qiyməti, əsas meşə və kol cinslərinin k k st buraxılış nırxları)

24.

Tikinti, memarlıq və şəhərsalma sahəsində xidmətlər ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla)[16]

25.

Zərərli maddələrin daşınması və zərərsizləşdirilməsi xidmətləri

26.

Meliorasiya və su təsərr fatı sahəsində əsas xidmətlər (baş su təmizləyici qurğu-ların, magistral borular, su kəməri şəbəkəsi və onların zərindəki təzyiq və tənzimləyici qurğuların, su anbarlan, kanallar, kollektorlar və bəndlərin istismarı və s.)

27.

Dərman vasitələrinin ekspertiza xidmətləri, d vlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələri[17]

28.

D vlət yollarının salınması və saxlanılması xidmətləri

29.

Torpaqlara bioloji, biokimyəvi və kimyalaşdırma xidmətləri

30.

Ov uluq sahəsində (su və meşə heyvanlarının ovlanması, ov uluq biletinin qiyməti) xidmətlər

31.

Bankların və digər kredit təşkilatlarının DGK-nın reyestrinə salınması

32.

DYPİ-nin xidmətləri ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla)[18]

33.

X susi rabitə xidmətləri

34.

D vlətə məxsus protez-ortopedik bərpa mərkəzinin xidmətləri

35.

D vlətə məxsus daşınmaz və daşınan əmlakın qiymətlərinin m əyyən edilməsi

36.

K ə reklamlarının yerləşdirilməsi, yayımı və reklam tarifi[19]

37.

Gəmilərə texniki baxış xidmətləri ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla)[20]

38.

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyələrə məxsus olan idman obyektlərində ke irilən idman yarışlarına giriş tarifləri, vətəndaşların belə obyektlərdən istifadə etmələri n abonementlərin qiymətləri, b dcə vəsaitləri hesabına maliyyələşən mərkəzi təşkilatların g stərdikləri xidmətlər[21]

39.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında D vlət Dəniz Agentliyi xidmətləri ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla)[22]

40.

Yaşayış binalarının, o c mlədən mənzillərin elektrik, qaz və su xətlərinə qoşulma xidmətləri[23]

41.

Yoxlama və digər nəzarət tədbirləri ər ivəsində yoxlayıcı orqanlar tərəfindən fiziki və h quqi şəxslərdən malların (məhsulların) g t r lməsi, daşınması, saxlanılması, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi ilə bağlı xidmətlər[24]

42.

D vlət qulluğu zrə test imtahanlarında iştirak etmək[25]

43.

Azərbaycan Respublikasının g mr k ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan malların, g mr k orqanlarının sərəncamında olan anbarlar istisna olmaqla, m vəqqəti saxlanc və g mr k anbarlarında saxlancı ilə bağlı xidmətlər[26]

44.

Əmlak h quqlarını kollektiv əsasda idarə edən təşkilatların Azərbaycan Respublikasının Əqli M lkiyyət Agentliyinə dədiyi illik haqq[27]

45.

Beynəlxalq standart eyniləşdirmə n mrələrinin verilməsinə g rə haqq

46.

Nəzarət markasının alınmasına g rə haqq

47.

Xarici d vlətlərin h quqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikasının h dudlarından kənarda Azərbaycan folkloru n munələrindən kommersiya məqsədi ilə istifadəsinə g rə haqq

48.[28]

A ıq məkanda reklam yayımı

49.[29]

D vlət ilkin kəmiyyət vahidləri etalonlarından kəmiyyət vahidlərinin t r lməsinə, uyğunluğu qiymətləndirən qurumların akkreditasiyasına, Azərbaycan Respublikasının Patent haqqında və Əmtəə nişanları və coğrafi g stəricilər haqqında qanunlarında nəzərdə tutulan xidmətlər ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla)

 


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

6 yanvar 2007-ci il tarixli 1 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 45) 19 mart 2007-ci il tarixli 57 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 3, maddə 312) 08 oktyabr 2007-ci il tarixli 161 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 1021) 7 fevral 2008-ci il tarixli 35 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 116) 10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) 30 sentyabr 2009-cu il tarixli 157 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 846) 1 dekabr 2009-cu il tarixli 186 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 12, maddə 1061) 29 mart 2010-cu il tarixli 53 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) 14 aprel 2010-cu il tarixli 68 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 4, maddə 359) 16 iyul 2010-cu il tarixli 136 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 07, maddə 702) 23 dekabr 2010-cu il tarixli 241 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1122) 31 mart 2014-c il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 3, maddə 321) 23 oktyabr 2014-c il tarixli 352 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 2014-c il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1322) 14 aprel 2015-ci il tarixli 107 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2015-ci il, № 86, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 474) 28 yanvar 2016-cı il tarixli 23 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2016-cı il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 366)

16.    25 fevral 2016-cı il tarixli 89 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 31 mart 2016-cı il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 610)

17.    11 may 2016-cı il tarixli 191 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 15 may 2016-cı il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 951)

18.    2 avqust 2016-cı il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 avqust 2016-cı il, № 169, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1431)

19.    1 sentyabr 2016-cı il tarixli 327 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 4 sentyabr 2016-cı il, №194, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1555)

20.    18 noyabr 2016-cı il tarixli 467 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 noyabr 2016-cı il, № 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1955)

21.    26 yanvar 2017-ci il tarixli 18 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 28 yanvar 2017-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 131)

28 mart 2017-ci il tarixli 112 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 30 mart 2017-ci il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 510) 14 avqust 2017-ci il tarixli 329 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 15 avqust 2017-ci il, № 176, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1617) 15 dekabr 2017-ci il tarixli 556 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2504) 27 iyun 2018-ci il tarixli 280 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 29 iyun 2018-ci il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1377) 13 iyul 2018-ci il tarixli 296 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 17 iyul 2018-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, II kitab, maddə 1630) 27 avqust 2018-ci il tarixli 358 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 29 avqust 2018-ci il, № 191, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1809) 8 noyabr 2018-ci il tarixli 478 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 noyabr 2018-ci il, № 255) 18 dekabr 2018-ci il tarixli 539 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 21 dekabr 2018-ci il, № 288) 19 dekabr 2018-ci il tarixli 542 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289) 21 yanvar 2019-cu il tarixli 13 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 yanvar 2019-cu il, № 18)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 


[1] 31 mart 2014-c il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 3, maddə 321) ilə "Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın 2-ci s tununun 2-ci bəndinə "məhsullar" s z ndən sonra "(idxal olunan ekoloji norması avro-5 tələblərinə uyğun, oktan ədədi 95 və daha y ksək olan avtomobil benzinləri istisna olmaqla)" s zləri əlavə edilmişdir.

 

[2] 14 avqust 2017-ci il tarixli 329 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 15 avqust 2017-ci il, № 176, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 8, maddə 1617s) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na yeni məzmunda 2-1-ci sətir əlavə edilmişdir.

 

[3] 6 yanvar 2007-ci il tarixli 1 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 45) ilə 178 n mrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın 4-c bəndinə "Maye qaz" s zlərindən sonra "(topdansatış)" s z əlavə edilmişdir.

 

[4] 14 aprel 2010-cu il tarixli 68 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 4, maddə 359) ilə "Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın 5-ci bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. Mənzil kirayəsi (d vlət fondu zrə)

 

[5] 10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 6-cı bənddə kadastrı xidmətləri s zlərindən sonra ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

30 sentyabr 2009-cu il tarixli 157 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 846) ilə təsdiq edilmiş "Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın 6-cı bəndində "Daşınmaz əmlak və d vlət torpaqlarının kadastrı xidmətləri" s zləri "Daşınmaz əmlakın və torpaq sahələrinin kadastrı, qeydiyyatı və texniki inventarlaşdırılması ilə bağlı xidmətlər" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 27 iyun 2018-ci il tarixli 280 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 29 iyun 2018-ci il, № 141, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 6, maddə 1377) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na yeni məzmunda 6-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[7] 18 noyabr 2016-cı il tarixli 467 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 noyabr 2016-cı il, № 258, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 1955) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 9-cu hissəsində İsti su və istilik təchizatı xidmətləri s zləri İstilik təchizatı s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 7 fevral 2008-ci il tarixli 35 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 116) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 12-ci bəndində ictimai s z mumi istifadədə olan s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

23 oktyabr 2014-c il tarixli 352 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 2014-c il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1322) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 12-ci sətrində və hərəkət s zləri , hərəkət və dəniz zg l y n n s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

28 yanvar 2016-cı il tarixli 23 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2016-cı il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 366) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 12-ci hissəsindən birinci halda , respublika ərazisində y k və sərnişin daşıma s zləri ıxarılmışdır.

 

11 may 2016-cı il tarixli 191 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 15 may 2016-cı il, № 104, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 5, maddə 951) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 12-ci hissəsindən hərəkət və s zləri ıxarılmışdır və həmin hissədə y kaşırma və hərəkət təhl kəsizliyi s zləri və y kaşırma s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 25 fevral 2016-cı il tarixli 89 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 31 mart 2016-cı il, № 66, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 03, maddə 610) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na yeni məzmunda 12-1-ci sətir əlavə edilmişdir.

 

23 oktyabr 2014-c il tarixli 352 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 28 oktyabr 2014-c il, № 234, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-c il, № 10, maddə 1322) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 12-ci sətrində və hərəkət s zləri , hərəkət və dəniz zg l y n n s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

28 yanvar 2016-cı il tarixli 23 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 7 fevral 2016-cı il, № 28; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 02, II kitab, maddə 366) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 12-ci hissəsindən birinci halda , respublika ərazisində y k və sərnişin daşıma s zləri ıxarılmışdır.

 

[10] 14 aprel 2010-cu il tarixli 68 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 4, maddə 359) ilə "Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın 14-c bənddən "mənzil," s z ıxarılmışdır.

 

[11] 29 mart 2010-cu il tarixli 53 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) ilə 15-ci bəndində ali məktəblərin m xtəlif pillələrinə və orta təhsil bazasında orta ixtisas məktəblərinə s zləri ali təhsil pilləsinin m xtəlif səviyyələrinə və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas m əssisələrinə s zləri ilə, ali bakalavr, magistratura s zləri ali təhsil pilləsinin bakalavriat, magistratura səviyyələri s zləri ilə, peşə təhsili s zləri ilk peşə-ixtisas təhsili s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 15-ci bənddən , xarici lkələrin ali təhsil m əssisələrinin diplomlarının tanınması s zləri ıxarılmışdır.

26 yanvar 2017-ci il tarixli 18 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 28 yanvar 2017-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 131) ilə 15-ci hissədə ali təhsil pilləsinin m xtəlif səviyyələrinə və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas m əssisələrinə tələbə qəbulu zamanı abituriyentlərdən sənədlərin g t r lməsi, s zləri orta ixtisas təhsili m əssisələrinə, ali təhsil m əssisələrində ali təhsilin bakalavriat və magistratura (tibb təhsili zrə əsas təhsil və rezidentura) səviyyələrinə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında magistratura səviyyəsinə mərkəzləşdirilmiş qaydada tələbə qəbulu ilə bağlı imtahanların ke irilməsi. s zləri ilə əvəz edilmişdir.

8 noyabr 2018-ci il tarixli 478 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 13 noyabr 2018-ci il, № 255) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 15-ci hissəsində tibb təhsili zrə əsas təhsil s zləri əsas (baza ali) tibb təhsili s zləri ilə əvəz edilmişdir.

19 dekabr 2018-ci il tarixli 542 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 22 dekabr 2018-ci il, № 289) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 15-ci hissəsində ilk peşə-ixtisas s zləri peşə s z ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 19-cu bənd ıxarılmışdır.

 

[14] 10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 21-ci bənddə (qida və emal n nəzərdə tutulan heyvan mənşəli məhsulların və xammalın zəruri baytar-sanitar keyfiyyətinin təminatına nəzarət, heyvanların profilaktiki, epizootiya əleyhinə, sanitariya tədbirlərinin aparılması, əhalini insan və heyvanlar n mumi olan xəstəliklərdən qorumaq tədbirləri və s.) s zləri ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 23 dekabr 2010-cu il tarixli 241 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1122) ilə təsdiq edilmiş "Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın 22-ci bəndində "mənşə sertifikatlarının verilməsi" s zləri "malın mənşə lkəsinin m əyyən edilməsi zrə ekspertiza və Avropa İttifaqı lkələrinə ixrac olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və təhl kəsizliyinin qiymətləndirilməsi zrə laboratoriya və ekspertiza xidmətləri" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 24-c bənddə ((d vlətə məxsus orqanlar tərəfindən g stərilən xidmətlər) (obyektin qiymətinin hesablanması, elmi-tədqiqat və layihə işləri, layihə-axtarış işləri, layihə-smeta sənədlərinin ekspertizası, tikintidə istifadə olunan bazis əmsalları, inşaat pasportlarının hazırlanması, po t nvanlarının verilməsi və s.)) s zləri ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla) s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[17] 14 aprel 2015-ci il tarixli 107 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 24 aprel 2015-ci il, № 86, № 86, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, № 4, maddə 474) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 27-ci sətri yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

27.

Dərman preparatlarının sınağının ke irilməsi xidmətləri

 

[18] 10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 32-ci bəndin sonuna ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[19] 10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 36-cı bənddən yerləşdirilməsi, s z ıxarılmışdır.

 

1 sentyabr 2016-cı il tarixli 327 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 4 sentyabr 2016-cı il, №194, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1555) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 36-cı hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[20] 10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 37-ci bəndin sonuna ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

[21] 1 dekabr 2009-cu il tarixli 186 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı () ilə təsdiq edilmiş "Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın 38-ci bəndində "B dcə" s z "Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyələrə məxsus olan idman obyektlərində ke irilən idman yarışlarına giriş tarifləri, vətəndaşların belə obyektlərdən istifadə etmələri n abonementlərin qiymətləri, b dcə" s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[22] 19 mart 2007-ci il tarixli 57 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 3, maddə 312) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na 39-cu bənd əlavə edilmişdir.

 

08 oktyabr 2007-ci il tarixli 161 n mrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 1021) ilə 39-cu bəndindən "Nazirlər Kabineti yanında" s zləri ıxarılmışdır.

 

10 iyun 2009-cu il tarixli 90 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 06, maddə 491) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 39-cu bəndin sonuna ( D vlət r sumu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlər istisna olmaqla) s zləri əlavə edilmişdir.

 

21 yanvar 2019-cu il tarixli 13 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 24 yanvar 2019-cu il, № 18) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 39-cu hissəsində D vlət Dəniz Administrasiyasının s zləri Nəqliyyat, Rabitə və Y ksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında D vlət Dəniz Agentliyi s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[23] 16 iyul 2010-cu il tarixli 136 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 7, maddə 702) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na 40-cı bənd əlavə edilmişdir.

 

[24] 2 avqust 2016-cı il tarixli 291 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Azərbaycan qəzeti, 6 avqust 2016-cı il, № 169, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 8, maddə 1431) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na yeni məzmunda 41-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[25] 26 yanvar 2017-ci il tarixli 18 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 28 yanvar 2017-ci il, № 19, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 1, maddə 131) ilə yeni məzmunda 42-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[26] 28 mart 2017-ci il tarixli 112 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 30 mart 2017-ci il, № 64, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 3, maddə 510) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na yeni məzmunda 43-c hissə əlavə edilmişdir.

 

[27] 15 dekabr 2017-ci il tarixli 556 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 16 dekabr 2017-ci il, № 278, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, II kitab, maddə 2504) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na yeni məzmunda 44-47-ci hissələr əlavə edilmişdir.

27 avqust 2018-ci il tarixli 358 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 29 avqust 2018-ci il, № 191, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №8, maddə 1809) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı nın 44-c hissəsində M əllif H quqları s zləri Əqli M lkiyyət s zləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[28] 13 iyul 2018-ci il tarixli 296 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 17 iyul 2018-ci il, № 156, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №7, II kitab, maddə 1630) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na yeni məzmunda 48-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[29] 18 dekabr 2018-ci il tarixli 539 n mrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ( Xalq qəzeti, 21 dekabr 2018-ci il, № 288) ilə Qiymətləri (tarifləri) d vlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı na yeni məzmunda 49-cu hissə əlavə edilmişdir.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.