Axtar
az|рус|eng
Qanunvericilik

Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə

Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin respublika daxilində neft məhsullarının qiymətlərinin və onların satışından dövlət büdcəsinə daxilolmaların tənzimlənməsi barədə razılaşdırılmış təkliflərini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan və satılan neft məhsullarına 2007-ci il 8 yanvar tarixindən aşağıdakı aksiz dərəcələri tətbiq edilsin: [1]

 

Sıra -si

Neft məhsullarının adı

Aksiz vergisinin dərəcəsi (faizlə)

1

2

3

1.

Avtomobil benzini Aİ-95

64,0

2.

Avtomobil benzini Aİ-92

65,0 42,0

3.

Avtomobil benzini Aİ-80

66,0

4.

Dizel yanacağı

18,0

5.

Reaktiv mühərrik yanacağı

9,0

6.

Nafta (ilkin emal benzini)

13,0

7.

Maye qaz

22,0

8.

Mühərrik yanacağı (DT-36)

24,0

9.

Mühərrik yanacağı (DT-20)

31,0

10.

Soba mazutu

3,0

11.

Bitum ( BN-60/90, BNB-60/70)

11,0

12.

Bitum (MQO)

34,00

13.

Bitum (BNV, BNB- 70/30, BNB-85/25)

31,00

14.

Ağ neft (KO-20)

32,00

15.

Qaz benzini

37,00

16.

Mühərrik yağı (M-12VB, M-14V2)

52,00

17.

Sənaye yağları (İ-12A, İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V)

72,00

18.

Turbin yağları (T-22, T-30, T-46)

39,00

19.

Transformator yağı (T-1500)

54,00

20.

Digər yağlar (AK-15, S-11, XM-6, K-12, K-19, VM-4)

56,00

21.

Koks (KT-A)

19,00

22.

Koks (KT-T)

19,00

23.

Koks (KT-Q)

18,00

 

2.       "Neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 1 noyabr tarixli 165 nömrəli qərarının 1-ci bəndi və "Neft məhsullarının qiymətlərinin respublika daxilində tənzimlənməsi barədə " Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 1 noyabr tarixli 165 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 31 yanvar tarixli 15 nömrəli qərarının 1-ci bəndi qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3.       Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı"nın 4-cü bəndinə "Maye qaz" sözlərindən sonra "(topdansatış)" sözü əlavə edilsin.

4.   Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 6 yanvar 2007-ci il

1

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

14 mart 2007-ci il tarixli 51 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, 3, maddə 307) 02 dekabr 2013-cü il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, 12, maddə 1625) 06 fevral 2014-cü il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 02, maddə 190)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

 

[1] 14 mart 2007-ci il tarixli 51 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, 3, maddə 307) ilə qərarın 1-ci bəndinin cədvəl hissəsinə 26-cı yeni sətir əlavə edilmişdir.

 

02 dekabr 2013-cü il tarixli 333 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, 12, maddə 1625) ilə 1-ci bəndinin cədvəl hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

Sıra

si

Neft məhsullarının adı

Aksiz vergisinin dərəcəsi (%-lə)

1 ton üçün

1

2

3

1.

Avtomobil benzini Aİ-95

101,00

2.

Avtomobil benzini Aİ-92

92,00

3.

Avtomobil benzini Aİ-80

93,00

4.

Dizel yanacağı

24,00

5.

Məişət soba yanacağı

28,00

6.

Ağ neft (KO-20)

32,00

7.

Reaktiv mühərrik yanacağı

14,00

8.

Nafta (ilkin emal benzini)

19,00

9.

Maye qaz (butan-butilen və propan-propilen fraksiyası)

30,00

10.

Qaz benzini

37,00

11.

Mühərrik yanacağı DT-36

52,00

12.

Mühərrik yanacağı DT-20

61,00

13.

Soba mazutu

11,00

14.

Motor yağı M-12VB, M-14V2

52,00

15.

Sənaye yağları 1-12A, İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V

72,00

16.

Turbin yağları T-22, T-30, T-46

39,00

17.

Transformator yağı T-1500

54,00

18.

Digər yağlar AK-15, S-ll, XM-6, K-12, K-19, VM-4

56,00

19.

Koks K-8

19,00

20.

Koks K-0

19,00

21.

Koks K-0,25

19,00

22.

Koks ümumi

18,00

23.

Bitum BN-60/90, BNB-60/70

33,00

24.

Bitum MQO

34,00

25.

Bitum BNV, rubraks A-30, BNB- 70/30, BNB-85/25

31,00

26.

Kimya sənayesi üçün ilkin benzin fraksiyası

8,00

 

 

06 fevral 2014-cü il tarixli 35 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014-cü il, 02, maddə 190) ilə 1-ci bəndinin cədvəl hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

Sıra -si

Neft məhsullarının adı

Aksiz vergisinin dərəcəsi (faizlə)

1.

Avtomobil benzini Aİ-95

159,00

2.

Avtomobil benzini Aİ-92

134,00

3.

Avtomobil benzini Aİ-80

134,00

4.

Dizel yanacağı

57,0

5.

Reaktiv mühərrik yanacağı

68,0

6.

Nafta (ilkin emal benzini)

70,0

7.

Maye qaz

69,0

8.

Mühərrik yanacağı (DT-36)

170,0

9.

Mühərrik yanacağı (DT-20)

160,0

10.

Soba mazutu

147,0

11.

Bitum (BN-60/90, BNB-60/70)

180,0

12.

Bitum (MQO)

34,00

13.

Bitum (BNV, BNB-70/30, BNB-85/25)

31,00

14.

Ağ neft (K.O-20)

32,00

15.

Qaz benzini

37,00

16.

Mühərrik yağı (M-12VB, M-14V2)

52,00

17.

Sənaye yağlan (1-12A, İ-20V, İ-40A, İ-8B1, İ-30V)

72,00

18.

Turbin yağlan (T-22, T-30, T-46)

39,00

19.

Transformator yağı (T-1500)

54,00

20.

Digər yağlar (AK-15, S-l 1, XM-6, K-12, K-19, VM-4)

56,00

21.

Koks (KT-A)

19,00

22.

Koks (KT-T)

19,00

23.

Koks (KT-Q)

18,00

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.