Axtar
az|рус|eng
Müsabiqə

Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsində namizədlərə təqdim olunacaq
100 test tapşırığından 80-ni əhatə edən

Ədəbiyyat siyahısı - 1

(iqtisadçı və digər ixtisaslar üçün)

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası  

2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi  

3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi - 1, 2-ci fəsillər, 24-28, 41 və 42-ci maddələr, 4-cü fəsil, 135-139, 146, 6-cı fəsil, 178, 181, 203, 212, 213, 225-ci maddələr, 13-14-cü fəsillər, 16-cı fəsil, 5-ci bölmə, 19-cu fəsil, 389, 390, 460, 560, 567, 614, 627, 646, 666, 675, 700, 710, 747, 787, 883, 884, 937, 965, 971-973, 997,1077, 1096-1101, 1133-1135, 1159-1160, 1166-cı maddələr

4. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi - 1-2-ci fəsillər, 21-25-ci maddələr, 5-ci fəsil, 38-ci maddə, 7-12-ci fəsillər, 86, 94, 95-ci maddələr, 14-15 və 17-18-ci fəsillər, 150, 398, 401-408, 413, 430, 431, 451, 460- 461, 467, 477-1-ci, 530-532, 545, 598, 602-ci maddələr

5. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

6. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

7. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

8. ””Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

9. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

10.  “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

11. “Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

12. İqtisadi nəzəriyyə, Maliyyə, Büdcə Sistemi (“Makroiqtisadiyyata giriş” Məmmədhəsən Meybullayev və “Ekonomiksin əsasları” Qreqori Mənkyu)

13. Mühasibat uçotu (“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30 yanvar 2017-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”)

14. Gömrük (Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi – 2, 3, 5, 7, 13, 64, 73, 75, 149, 150, 166, 222-224, 226, 231, 237, 238, 240, 242-244, 246, 247, 249, 258, 267, 271-ci maddələr, “Gömrük Tarifi Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı, “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı, Nazirlər Kabinetinin 22 iyul 2014-cü il tarixli 263 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları” və 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 305 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərədə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”)

15. Sosial və işsizlikdən sığorta (“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “İşsizlikdən sığorta haqqında”  Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığorta üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti  itirmiş işçilərə işəgötürəninn vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”)

 

Ədəbiyyat siyahısı - 2

(hüquqşünaslıq ixtisası üçün)

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

2 .“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu

3. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi  

4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi - 1,2-ci fəsillər, 24-28, 41 və 42-ci maddələr, 4-cü fəsil, 135-139, 146, 6-cı fəsil, 178, 181, 203, 212, 213, 225-ci maddələr, 13-14-cü fəsillər, 16-cı fəsil, 5-ci bölmə, 19-cu fəsil, 389, 390, 460, 560, 567, 614, 627, 646, 666, 675, 700, 710, 747, 787, 883, 884, 937, 965, 971-973, 997,1077, 1096-1101, 1133-1135, 1159-1160, 1166-cı maddələr

5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi – 1-23, 30, 40-2, 41-45-ci fəsillər

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi  - 1-2-ci fəsillər, 21-25-ci maddələr, 5-ci fəsil, 38-ci maddə, 7-12-ci fəsillər, 86, 94, 95-ci maddələr, 14-15 və 17-18-ci fəsillər, 150, 398, 401-408, 413, 430, 431, 451, 460- 461, 467, 477-1, 530-532, 545, 598, 602-ci maddələr

7. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi – 1-13-cü fəsillər

8. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi -  2-12,19,28,31-32-ci maddələr, 7-ci fəsil, 57,62-ci maddələr, 10-11-ci fəsillər, 89-91 və 94-cü maddələr, 15-16-cı fəsillər, 114, 122-124-cü maddələr, 19-20-ci fəsillər, 131-132, 137, 154, 175, 179 və 186-cı maddələr

9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi - 1-7-ci fəsillər, 41-44, 46, 55, 73-2, 75, 162-1, 192, 192-1, 193, 205-1, 205-2, 213, 213-1, 303, 306-cı maddələr

10. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi – 1-4, 6, 8-11, 14-16-cı fəsillər, 154-157-ci maddələr, 18-19, 23-28, 30-31 və 34-38-ci fəsillər

11. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

12. “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

13. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

14. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu,  

15. “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

16. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  

17.  “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

18. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

19. “Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

20. Gömrük (Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi – 2, 3, 5, 7, 13, 64, 73, 75, 149, 150, 166, 222-224, 226, 231, 237, 238, 240, 242-244, 246, 247, 249, 258, 267, 271-ci maddələr, “Gömrük Tarifi Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı, “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı, Nazirlər Kabinetinin 22 iyul 2014-cü il tarixli 263 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları” və 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 305 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərədə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”)

21. Sosial və işsizlikdən sığorta (“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığorta üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti  itirmiş işçilərə işəgötürəninn vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”)

Qeyd: Müsabiqənin test imtahanı mərhələsində namizədlərə təqdim olunan 100 test tapşırığının 20-sini məntiqi təfəkkürün müəyyən edilməsi istiqamətində test tapşırıqları təşkil edəcək.


Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.