Axtar
az|рус|eng
Müsabiqə

Ədəbiyyat siyahısı

(iqtisadçı və digər ixtisaslar üçün) 

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası  
 2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi  
 3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi - 1,2-ci fəsillər, 24-28, 41 və 42-ci maddələr, 4-cü fəsil, 135-139, 146, 6-cı fəsil, 178, 181, 203, 212, 213, 225-ci maddələr, 13-14-cü fəsillər, 16-cı fəsil, 5-ci bölmə, 19-cu fəsil, 389, 390, 460, 560, 567, 614, 627, 646, 666, 675, 700, 710, 747, 787, 883, 884, 937, 965, 971-973, 997,1077, 1096-1101, 1133-1135, 1159-1160, 1166-cı maddələr
 4. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi - 1-2-ci fəsillər, 21-25-ci maddələr, 5-ci fəsil, 38-ci maddə, 7-12-ci fəsillər, 86, 94, 95-ci maddələr, 14-15 və 17-18-ci fəsillər, 150, 398, 401-408, 413, 430, 431, 450-451, 460- 461  467, 530-532, 545, 598, 602-ci maddələr
 5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi - 2-12,19,28,31-32-ci maddələr, 7-ci fəsil, 57,62-ci maddələr, 10-11-ci fəsillər, 89-91 və 94-cü maddələr, 15-16-cı fəsillər, 114,     122-124-cü maddələr, 19-20-ci fəsillər, 131-132, 137, 154, 175, 179 və 186-cı maddələr
 6. “Vətəndaş müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
 7. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
 8. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
 9. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 10. 10. “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
 11. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
 12.  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublİkasının Qanunu
 13.  “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 14.  “Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
 15.  “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  
 16.  “Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı  
 17.  “Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanları tərəfindən inventarizasiyanın aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı  
 18.  “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı  
 19.  “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
 20.  İqtisadi nəzəriyyə, Maliyyə, Büdcə Sistemi (dərs vəsaitləri)
 21.  Mühasibat uçotu (“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 18 yanvar tarixli Q-01 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”, 2016-cı il 18 yanvar tarixli Q-02 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması Qaydası”, Q-03 nömrəli 2016-cı il 03 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması Qaydaları” və A.Kərimov “Mühasibat uçotu, vergilər” (nəzəri-praktiki vəsait) – Bakı, 2014)

 


Ədəbiyyat siyahısı 

(hüquqşünaslıq ixtisası üçün)

 

 1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
 2. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu
 3. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi  
 4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi - 1,2-ci fəsillər, 24-28, 41 və 42-ci maddələr, 4-cü fəsil, 135-139, 146, 6-cı fəsil, 178, 181, 203, 212, 213, 225-ci maddələr, 13-14-cü fəsillər, 16-cı fəsil, 5-ci bölmə, 19-cu fəsil, 389, 390, 460, 560, 567, 614, 627, 646, 666, 675, 700, 710, 747, 787, 883, 884, 937, 965, 971-973, 997,1077, 1096-1101, 1133-1135, 1159-1160, 1166-cı maddələr
 5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi – 1-23, 30, 40-2, 41-45-ci fəsillər
 6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi  - 1-2-ci fəsillər, 21-25-ci maddələr, 5-ci fəsil, 38-ci maddə, 7-12-ci fəsillər, 86, 94, 95-ci maddələr, 14-15 və 17-18-ci fəsillər, 150, 398, 401-408, 413, 430, 431, 450-451, 460- 461  467, 530-532, 545, 598, 602-ci maddələr
 7. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi – 1-13-cü fəsillər
 8. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi -  2-12,19,28,31-32-ci maddələr, 7-ci fəsil, 57,62-ci maddələr, 10-11-ci fəsillər, 89-91 və 94-cü maddələr, 15-16-cı fəsillər, 114, 122-124-cü maddələr, 19-20-ci fəsillər, 131-132, 137, 154, 175, 179 və 186-cı maddələr
 9. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi - 1-7-ci fəsillər, 41-44, 46, 55, 75, 162-1, 192, 192-1, 193, 205-1, 205-2, 213, 213-1, 303, 306-cı maddələr
 10.  Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi – 1-4, 6, 8-11, 14-16-cı fəsillər, 154-157-ci maddələr, 18-19, 23-28, 30-31 və 34-38-ci fəsillər
 11.  “Vətəndaş müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
 12.  “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
 13.  “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 14.  “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 15.  “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu,  
 16.  “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
 17.  “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  
 18.  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublİkasının Qanunu  
 19.  “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 20.  “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 21.  “Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
 22.  “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  
 23.  “Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı  
 24.  “Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanları tərəfindən inventarizasiyanın aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı  
 25.  “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı  
 26.  İqtisadi nəzəriyyə, Maliyyə, Büdcə Sistemi (dərs vəsaitləri)
 27.  “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.