Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Elçin Quliyev Bayram, mig.jin@gmail.com, Bakı (18.01.2018) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16473)
1. Mən 2017ci ilin Dekabr ayının 22-si Gürcüstandan özümə 1 maşın gətirdim. Gömrük qeydiyyatı edib bütün rüsumlarıda ödədim. 2018-ci ilin yanvarın 10-da maşını alqi-satqı müqaviləsi ilə satdım 17000 Azn-ə. Bu gün mənə vergilərdən zəng vurub deyirlər ki, maşına görə 4% vergi verməlisən. İndi bilmək istiyirəm ki, bu nə vergisidi bu necə tənzimlənir? Əgər varsa qanuni rüsumu nə qədərdi? Mən axı gömrükdə rüsumları ödədim.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən və ya istifadə edilmiş əmlakdan başqa, daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsindən gəlir gəlir vergisindən azaddır.

Eyni zamanda sadələşdirilmiş vergi sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatdan, habelə satışdankənar gəlirlərin həcmindən Bakı şəhəri üzrə 4 faiz, respublikanın digər şəhər və rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə isə 2 faiz dərəcə ilə hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilir.

Odur ki, vergi risklərinin aradan qaldırılması, vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə vergi orqanı tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə istifadə edilən və ya istifadə edilmiş malların təqdim edilməsinin vergiyə cəlb edilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada zəruri tədbirlər həyata keçirilə bilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.7-ci və 219.1-ci maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Banu Kərimova Fazil, kerimovabanu126@gmail.com (18.01.2018) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16472)

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi hüquqi şəxs hansı hesabatları tərtib etməlidir? Xaricdən material idxal edirsə, gömrük bəyənnamələri vergiyə necə tanıdılır?

Bildiririk ki, mükəlləfiyyəti yalnız sadələşdirilmiş vergi olan hüquqi şəxs tərəfindən  hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi” vergi orqanına təqdim edilməli və həmin müddətədək hesablanmış vergilər dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi çəkilmiş xərclər, o cümlədən gömrük orqanlarında bəyan edilərək ödənilmiş vergi nəzərə alınmadan təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatdan, habelə satışdankənar gəlirlərin həcmindən hesablanır.

Həmçinin hüquqi şəxsin rəhbəri vəzifələrini icra edən şəxs ilə əmək müqaviləsi bağlanmalı və “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”  hesabat ilindən sonrakı ilin yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı daha geniş məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci və 221.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlqar Gadirov, ilgar72@yandex.ru, Bakı (18.01.2018) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16471)
Azərbaycan vətəndaşıyam, sahibkarliq fəaliyyəti ilə məşgul olmaq istəyirəm, bir xarici ölkədən başqa bir xarici ölkəyə Azərbaycandan tranzit olaraq mal keçirmək və satışı ilə məşğul olmaq və şirkət açmaq istəyirəm, Azərbaycanda satışla məşgul olmayacam. Bu fəaliyyət üçün və ya Şirkəti qeydiyyatdan keçirmək üçün nə edilməlidir və hansi sənədlər lazım olacaq? Öncədən təşəkkürlər

Sorğunuzdan yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxs yaratmaq istədiyiniz  qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyd edilən formada hüquqi şəxsin yaradılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısını “Bir pəncərə” bölməsinin eyniadlı pəncərəsindən əldə edə bilərsiniz.

Vergi öhdəlikləriniz vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən ibarət olacaqdır. Qeyd olunmalıdır ki, fəaliyyətiniz respublika hüdudlarından kənarda həyata keçirildiyindən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilməzsiniz.

Nəzərə alınmalıdır ki, tranzit yük daşınması qaydasında, müvəqqəti idxal şəklində Azərbaycan Respublikası ərazisinə buraxılan mallar və ya gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq daxili istehlak üçün idxal edilmiş və ya qəbul olunmuş sayılmayan mallar ƏDV-nin məqsədləri üçün idxal malları hesab edilmir.

Qeydiyyatın aparılması ilə, habelə vergi öhdəlikləri ilə bağlı daha ətraflı məlumatın əldə olunması məqsədi ilə saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsi ilə tanış olmağınızı, tanışlıqdan sonra əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il tarixli, 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Qanunun 5-ci və 7-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 159.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zamin Məlikov, m.zamin17@gmail.com (18.01.2018) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16470)
AR VM-nin 60.1.2 maddəsində tətbiq edilən cərimənin maksimum həddi müəyyən edilib: “Bu zaman tətbiq edilən maliyyə sanksiyasının məbləği həmin ödəmə tapşırıqlarında və ya vergi orqanının sərəncamında göstərilən məbləğin 50 faizindən çox olmamalıdır.» Bununla bağlı 2 halı nəzərinizə çatdırırıq:
1. Vergi orqanı tərəfindən daxil olan sərəncam 5.000 Azn, hesablaşma hesabından ödəmə tapşırığı ilə xərclənən pul 3.000 Azn.
2. Vergi orqanı tərəfindən daxil olan sərəncam 5.000 Azn, hesablaşma hesabından ödəmə tapşırığı ilə xərclənən pul 7.000 Azn.
60.1.2 maddədə konkret olaraq qeyd edilmədiyini nəzərə alaraq hər 2 hal üzrə cərimə hesablanmalı olan məbləği bildirməyinizi xahiş edirik.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 60.1.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq sorğunuzda qeyd etdiyiniz birinci halda növbəliliyi pozmaqla aparılmış əməliyyatın məbləği 3000 AZN olduğundan tətbiq ediləcək maliyyə sanksiyası 1500 AZN məbləğində, ikinci halda isə növbəliliyi pozmaqla verginin ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinin verdiyi tapşırıqla bağlı olmayan aparılmış əməliyyatın məbləğinin 50%-nin (7000*50%=3500 AZN) vergi orqanının sərəncamında göstərilən məbləğin (5000 AZN) 50%-dən cox olması səbəbindən tətbiq ediləcək maliyyə sanksiyası 2500 AZN məbləğində olacaqdır.   

Bax: Vergi Məcəlləsinin 60.1.2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseyn Hüseynov, husseynh@mail.ru, Bakı (18.01.2018) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 16469)

Bir müəssisə digər müəssisəyə xidmət göstərir və xidmət 30.12.2017-ci ildə bitir. Sənədləşmə, yəni e-qaimə faktura təqdim edilir 10.01.2018-ci ildə. Sualım bundan ibarətdir ki, qaiməni alan müəssisə - həmin qaimə üzrə xərci hansı ildə tanımalıdır?
Xahiş edirəm ki, cavabda göstərəcəyiniz VM maddəsi (136) ilə yanaşı konkret bu hal üçün 2017-ci və ya 2018-ci il olduğunu açıq qeyd edəsiniz.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun aparılmasında əsas prinsiplərdən biri müəssisənin maliyyə hesabatlarında informasiyanın düzgün təqdimatı onun maliyyə vəziyyətinin və fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini qərəzsiz, təhrifsiz, manipulyasiyasız və ya əhəmiyyətli faktları gizlətmədən, mahiyyətin formadan üstünlüyü konsepsiyası əsasında, mümkün qədər obyektiv əks etdirməsini nəzərdə tutur. Bu o deməkdir ki, Konseptual Əsasların və ya müvafiq Milli Mühasibat Uçotu Standartının tanınma meyarlarına uyğun gələn və hesabat tarixinə və ya hesabat dövründə mövcud olan aktivlərə, öhdəliklərə, kapitala, gəlirlərə və xərclərə təsir göstərmiş bütün təsərrüfat əməliyyatları və digər hadisələr maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirilməlidir.

Bu baxımdan da, istər mühasibat uçotunun, istərsə də vergi qanunvericiliyinin tələbləri nəzərə almaqla tərəfinizdən xərclər çəkilən dövrdə, yəni 2017-ci ildə nəzərə alınmalıdır.

Əlavə olaraq nəzərinizə çatdırırıq ki, elektron qaimə-faktura vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına elektron qaimə-faktura mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt verilməlidir.

Elektron qaimə-faktura malların təqdim edilməsindən sonra tərtib edildikdə elektron qaimə-fakturanın “Əlavə qeydlər” sətrində təqdim edilən malların təqdim edilməsinin hansı dövrdə (ayda) həyata keçirilməsi göstərilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 130-cu və 136-cı maddələri, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 23 iyul 2007-ci il tarixli I - 73/1 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları”, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.01.2017-сi il tarixli Q-01 nömrəli Kollegiya Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”nın 7.3-cü bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Seymur Kazımov Namiq, seymurkazimov85@gmail.com (18.01.2018) (Oxunub: 49 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16468)
Pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlar hüquqi və fiziki şəxslərə (VÖEN-i olan) nağdsız hesablaşma aparılmaqla, eyni zamanda həm qaimə hesab faktura, həm də nəzarət kassa aparatının çekini verməlidirmi?

Bildiririk ki, malların pərakəndə ticarət qaydasında satışı üzrə ödənişlər POS-terminal vasitəsi ilə nağdsız qaydada qəbul edildikdə alıcıya POS-terminal çıxarışı ilə yanaşı Vergi Məcəlləsinin 50.8-ci maddəsində qeyd olunan göstəriciləri özündə əks etdirən NKA çekləri, sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin tələbi ilə isə həmçinin elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası da təqdim edilməlidir.

Bu zaman hüquqi şəxs və ya fərdi sahibkarlar tərəfindən ödəniş birbaşa satıcının hesablaşma hesabına köçürmə qaydasında edildikdə isə alıcıya elektron-qaimə faktura təqdim edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci və 71-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur, Zaur.Suleymanov@aac.az, Bakı (18.01.2018) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16467)
1. Salam. Belə bir sualım var ki, bina tikintisi ilə məşğul olan sadələşmiş vergi ödəyicisi, həm də xaricdən satış üçün malllar gətirib satır. Belə halda, biz tikintinin və kommersiya fəaliyyətinin gəlirləri və xərclərini ayrılıqda aparmalıyıqmı? İki dəfə bəyannamə verməliyik?
2. Bildiririk ki, qeyri-rezident hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filialı mənfəət vergisinin ödəyicisi olmalı və baş ofis tərəfindən filialın bank hesabına köçürülən məbləğlərdən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər və icbari ödənişlər çıxdıqdan sonra qalan məbləğdən mənfəət vergisi hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməlidir. Sizin bu cavabınızda, icbari ödənişləri nə kimi xarakterizə edərsiniz?

1. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa borcludur.

Bu baxımdan da, sorğunuzda sözügedən vergi ödəyicisi hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini tikinti-quraşdırma işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi”ni, idxal olunmuş malların təqdim olunması ilə bağlı isə bu fəaliyyətli bağlı tətbiq etdiyi vergitutma sisteminə uyğun olaraq müvafiq vergi bəyannaməsini (“Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”ni, “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”ni və (və ya) “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsi”ni) nəzərdə tutulmuş müddətlərdə vergi orqanına təqdim edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 130-cu, 149-cu, 177-ci, 221.3-cü və 221.5-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, icbari ödənişlər məfhumu vergi ödəyicisinin ödədiyi sosial sığorta haqlarını, dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə və digər səlahiyyətli orqanların tutduğu dövlət rüsumunu, icazə haqlarını və yığımları, habelə bir sıra vergiləri (əmlak, torpaq, yol və mədən vergiləri) özündə ehtiva edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kəmalə Qasımova, rijova_natalya@mail.ru (18.01.2018) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16466)
Əməkdar mədəniyyət işçisi və Əməkdar müəllim Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri adı vəsiqəsi verilib. Gəlir vergisi tutulur ya necə?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən verilən fəxri adlara (əməkdar həkim, əməkdar tibb işçisi və s.) görə ödənilən aylıq təqaüd dövlət təqaüdü hesab edilməklə gəlir vergisindən azaddır.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Adil Həsənov, Delta123@mail.ru (18.01.2018) (Oxunub: 29 dəfə, ID: 16465)
Hörmətli vergi əməkdaşları. Sualımız icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş xərclərin icarəçi tərəfindən gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilməsinə cəkilən təmir xərcləri icarə haqqı ilə əvəzləşdirilmədiyi və həmin əsas vəsaitin içarəcinin balansına götürüldüyü halda haqqında, eyni zamanda əsas vəsaitin icarəçinin balansına götürüldüyü halda həmin əsas vəsaitə amortizasiya ayırmaları hesablana və hesablanmış amartizasiya ayırmaları gəlirdən cixila bilər.
Sual olunur: əsas vəsaitin balansa götürülməsi dedikdə nə başa düşülür (yəni mülkiyyət hüququnun ötürülməsidirmi və yaxud başqa nə)? Sualı cavablandırarkən cavabı Vergi Məcəlləsinin maddələri ilə əsaslandırmagı Sizdən xahiş olunur

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını müəyyən edir.

Göründüyü kimi, aktivlərinin uçotunun qurulması, o cümlədən də əsas vəsaitlərin balansa götürülməsi qaydası Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənmir.

Odur ki, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının, o cümlədən əsas vəsaitlərin hərəkətinin sənədləşdirilməsinə dair Sizi qane edə biləcək ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə mühasibat uçotunun təşkili və aparılması sahələrində tənzimlənməni həyata keçirən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədova Əsmər Əli, memmedovaesmer496@gmail.com, Bakı (18.01.2018) (Oxunub: 21 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16464)
Bildirirəm ki, 28.11.2017-ci il tarixdə verdiyim sual tam cavablandırılmamışdır. Bir daha xahiş edirəm ki, kredit təşkilatı tərəfindən kredit məbləği və faiz məbləği güzəşt edildikdə kredit təşkilatına münasibətdə yaranan vergi öhdəlikləri barədə məlumat verəsiniz. Bu zaman kredit təşkilatının güzəşt etdiyi əsas kredit məbləği və güzəşt məbləği onun gəliri hesab ediləcək, yoxsa əsas məbləğ deyil, güzəşt edilən faiz məbləği gəlirdən çıxılan xərc kimi nəzərə alınacaq?

28.11.2017-ci il tarixdə verilən cavaba (İD: 16185) əlavə olaraq bildiririk ki, kredit təşkilatı tərəfindən kredit götürən şəxsə güzəşt olunan əsas kredit məbləğinin bir hissəsi və hesablanmalı olan faizlər kredit təşkilatının vergitutma obyektini təşkil etmir.

Bununla yanaşı, güzəşt olunan əsas kredit məbləğinin bir hissəsi gəlirdən çıxılmır, kredit təşkilatının sərəncamında qalan vəsaitlər hesabına aid edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 104.1-ci və 108-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Süsən İbrahimova Fəxrəddin, susen.ibrahimova.90@mail.ru, Zaqatala ş. (18.01.2018) (Oxunub: 65 dəfə, ID: 16463)

Salam. Sizə işlə bağlı müraciət etmişdim, hələ cavab gəlməyib. İmtahan nə vaxt olacaq?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin 26.12.2017-ci il tarixli əmri ilə edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq elan edilmiş işə qəbul üzrə müsabiqənin test imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə razılaşdırılmış tarixdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müəyyən etdiyi yerdə və vaxtda keçiriləcəkdir. Test imtahanının keçiriləcəyi tarix və namizəd kimi qeydə alınmış namizədlərin imtahana buraxılış vərəqələrinin götürülməsi tarixi barədə Nazirliyin rəsmi internet saytında əlavə məlumat veriləcəkdir.

İşə qəbulla bağlı əlavə məlumat almaq üçün saytımızın “İşə qəbul Müsabiqələr” bölməsində yerləşdirilmiş məlumatlar ilə tanış ola və (012) 403 8135 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaxar Dərişov, tapyuva@mail.ru, Qax ş. (18.01.2018) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16462)
1. Müəssisə idxal olunan taxıl məhsullarının topdan satışı ilə məşğul olur. Biz bilirik ki, buğda ƏDV-dən azaddır digər məhsullar isə azad deyildir. Bu məhsulların satışı və idxalı zamanı idxalda ƏDV-li mala görə ödənilən ƏDV-nin bugda satışına görə tam əvəzləşdirmir və ya satış çox olanda ümumiyyətlə əvəzləşdirmir. Misal. İdxal olaraq 100.000 manat ƏDV-si 18.000 AZN Satış olaraq 100.000 manat ƏDV-dən azad mal satılıb. Bu halda sahibkar əvəzləşdirilməyən 18.000 AZN-ni bugdanın qiymətinə əlavə olaraq gələrək satmalıdır. Bu halda buğdanın qiyməti artır. Prezidentimiz buğdanın qiyməti qalxmasın deyə sərəncam verdi. Bu halda avtomatik olaraq buğdanın qiyməti qalxır bu da sərəncama ziddir. Necə ola bilər ki, büdcə ilə hesablaşmalarda qarışıq elementlər üzrə əməliyyatlar ayrı-ayrı elementlər üzrə aparılmır. Bu halda nə etməliyik. Buğda üçün ayrı MMC, qarğıdalı üçün isə ayrı MMC açmalıyıq?
2. VM-nin 134.1.27 və 164.1.27 maddələrinə əsasən topdan satış qaydada taxıl məhsulları satırıq.Taxıl məhsullarını idxal yolu ilə əldə edirik. Buğda ƏDV-dən azad olduğu üçün ƏDV-li mallara görə ödədyimiz ƏDV vergisini əvəzləşdirməkdə çətinliklərlə rastlaşırıq. ƏDV bəyannaməsinə görə 315 sətrdə 175.4 maddəsinə görə əvəzləşməyə yol veriməyən hissə kimi tələb edir buna baxıb Vergi idarələridə bizi məcbur etməyə istəyirlər ki, əvəzləşmə proqramın tələbinə görə olsun bu haldada məhsulun maya dəyəri artır. MMC-də hər bir məhsul üzrə uçot gedir bundan başqa elektron vergi sistemində ayrı ayrılıqda nə qədər ƏDV-li ,ƏDV-siz mal satmışıq görünür. Xahiş edirəm bu məsələ barəsində mənə izahat verəsiniz. Əvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu müraciətləriniz 12.01.2017-ci tarixdə Vergilər Nazirliyində qəbulda olduğunuz zaman vergi orqanı əməkdaşları tərəfindən şifahi olaraq ətraflı cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Alim Rəhimov İsa, rehimovmiralim@mail.ru (18.01.2018) (Oxunub: 94 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 16461)
İşçiyə istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiya hesablayarkən gəlir vergisi hesablanan zaman ölkə üzrə yaşayiş minimumu nəzərə alınmalıdırmı?

Bildiririk ki, işçiyə istifadə edilməmiş məzuniyyət günləri üçün əvvəlki illərə görə ödənilən kompensasiyadan gəlir vergisi hesablanarkən ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli nəzərə alınmır, tam olmayan sonuncu iş ilinin kompensasiya haqqı isə verildiyi ayın əmək haqqı ilə birlikdə hesablanan zaman ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli vergitutulan gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 101-ci, 102.1.6-cı və 150-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərrux, nasibfer@gmail.com, Bakı (18.01.2018) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 16460)
1. Sualım əvvəl balansda olmayan əsas vəsaitlərin uçota alınması zamanı yaranan vergi öhdəlikləri ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən MMC şirkətin fəaliyyətinin qurulması zamanı əsas vəsaitləri alarkən, anbar və s. tikintisi zamanı çəkilən xərclərin qarşılığında təsdiqedici sənədlər əldə edə bilməmişdir. Hazırda kənar auditor rəyi və ya daxili qiymətləndirmə-inventarizasiya ilə həmin əsas vəsaitləri uçota almaq niyyətindədir və aşağıdakı 2 ssenaridən biri üzrə bunu etmək niyyətindədir: 1. Əsas vəsaitlərin, avadanlıqların, bina, tikili və qurğuların və s. inventarizasiyası keçirilərək balansa alınma. 2. kənar audit rəyi əsasında nizamnamə kapitalı kimi bütün təsisçilərin payının bərabər dəyərdə faiz nisbətini dəyişmədən artırılması. Hər 2 ssenari üzrə bu dəyərlilərin gəlir kimi qəbul edilməsi və ümumilikdə vergi öhdəliyinin yaranıb-yaranmaması barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Belə başa düşürəm ki, 2018-ci ilin sonunadək əmlak vergisində kənd təsərrüfatı müəssisələrinin azadolması olduğu üçün bu vergi tətbuq olunmayacaqdır, lakin 2019-cu ildən tətbiq olunmağa başlayacaqdır, bu barədə də məlumat verin zəhmət olmasa.
2. Sualım tikintisi davam etməkdə olan binanın balansa alınması və əmlak vergisinin verilməsi və həmçinin amortizasiya hesablamaları ilə bağlıdır. MMC istehsal üçün 2 mərtəbəli bina tikməkdədir və 2017-ci ilin sonuna tikinti ilə bağlı iş icraçısından bir neçə elektron qaimə alınmışdır, ancaq tikinti yekunlaşmamışdır. Müvafiq olaraq tikintinin MMC adına olduğunu göstərən heç bir sənəd də yoxdur. Bu halda MMC ona təqdim olunan elektron qaimələr əsasından həmin dəyərdə (elektron qaimələrdə göstərilən) tikilini uçota alıb əmlak vergisi verməlidirmi? və buna müvafiq olaraq amortizasiya hesablaya bilərmi? Təşəkkür edirəm.

1. Cavab: Bildiririk ki, Sizin eyni məzmunlu sorğunuz 15.01.2018-ci il tarixdə (İD: 16459) cavablandırılmışdır.

2. Cavab: Əsas vəsaitlərin istismara və balansa qəbulu qaydaları ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət olunması tövsiyə olunur.

Bildiririk ki, müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyərindən 1 faiz dərəcəsi ilə əmlak vergisi hesablanmalı, bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir və amortizasiya ayırmaları müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlər üzrə hesablanır.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114-cü və 198.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərrux, nasibfer@gmail.com, Bakı şəhəri (15.01.2018) (Oxunub: 129 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16459)
Sualım əvvəl balansda olmayan əsas vəsaitlərin uçota alınması zamanı yaranan vergi öhdəlikləri ilə bağlıdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən MMC şirkətin fəaliyyətinin qurulması zamanı əsas vəsaitləri alarkən, anbar və s. tikintisi zamanı çəkilən xərclərin qarşılığında təsdiqedici sənədlər əldə edə bilməmişdir. Hazırda kənar auditor rəyi və ya daxili qiymətləndirmə-inventarizasiya ilə həmin əsas vəsaitləri uçota almaq niyyətindədir və aşağıdakı 2 ssenaridən biri üzrə bunu etmək niyyətindədir: 1. Əsas vəsaitlərin, avadanlıqların, bina, tikili və qurğuların və s. inventarizasiyası keçirilərək balansa alınma. 2. kənar audit rəyi əsasında nizamnamə kapitalı kimi bütün təsisçilərin payının bərabər dəyərdə faiz nisbətini dəyişmədən artırılması. Hər 2 ssenari üzrə bu dəyərlilərin gəlir kimi qəbul edilməsi və ümumilikdə vergi öhdəliyinin yaranıb-yaranmaması barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Belə başa düşürəm ki, 2018-ci ilin sonunadək əmlak vergisində kənd təsərrüfatı müəssisələrinin azadolması olduğu üçün bu vergi tətbuq olunmayacaqdır, lakin 2019-cu ildən tətbiq olunmağa başlayacaqdır, bu barədə də məlumat verin zəhmət olma

Bildiririk ki, müəssisələrin balansına götürülmüş əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri əmlak vergisinin vergitutma obyekti sayılır və vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının orta illik qalıq dəyəri götürülür.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi və fiziki şəxslər isə həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlaka görə 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə yəni, 01.01.2019-cu il tarixədək əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar.

Eyni zamanda bildiririk ki, hüququ şəxsin 100 faiz iştirak payına sahib olan təsisçinin (və ya təsisçilərin) bu hüquqi şəxsdə iştirak payı əvəzinə nizamnamə kapitalına əmlak qoyduqda həmin əmlaka mülkiyyət hüququ həmin hüquqi şəxsə keçir və bu halda Vergi Məcəlləsinin 146-cı maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla təsisçi və hüquqi şəxs üçün aktivlərin verilməsi onların vergiyə cəlb olunan təqdim edilməsi sayılmır.

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının iştirakçıların əlavə payları hesabına artırılması üçün “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında ərizə”yə nizamnamə kapitalının artırılması barədə hüquqi şəxsin təsisçilərinin ümumi yığıncağının qərarı, nizamnaməyə dəyişiklik layihəsi (2 nüsxədə), nizamnamə yeni redaksiyada təsdiq edilirsə, əvvəlki nizamnamə, yeni redaksiyada təsdiq edilmiş nizamnamə (2 nüsxədə) və nizamnamə kapitalına pul formasında ödənilməyən əmlakın qiymətləndirilməsi haqqında müstəqil auditorun rəyi əlavə edilərək dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 iş günündən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Əsas vəsaitlərin balansa götürülməsi barədə ətraflı məlumat almaq üçün isə aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 146-cı,197.1.3-cü199.9-cu maddələri, Mülki Məcəllənin  90.6-cı90.7-ci maddələri və Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında 12 dekabr 2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf Qarayev, raufgarayev@mail.ru (15.01.2018) (Oxunub: 134 dəfə, Orta qiymət: 3.5, ID: 16458)
Vergi Məcəlləsinin 58.8 maddəsində qeyd edilir ki, qaimə faktura və ya elektron qaimə-faktura və sair sənədlərin biri olmadıqda 58.8.1 maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Sual yaranır əgər Nazirlər Kabinetinin 89 qərarına əsasən elektron qaimə-faktura ilkin uçot sənəd sayılırsa və elektron qaimə-faktura yalnız vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş şəxslər tərəfindən hazırlanır və təqdim edilirsə, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən alıcıya pərakəndə qaydada mal (iş, xidmət) təqdim edildikdə, ona qəbz və ya çek verilirsə qaimə-faktura nəyə lazımdır? Vergilər Nazirliyinin maddələrindən elektron qaimə-faktura ola-ola, qaimə-faktura niyə sənəd kimi qəbul olunur? 2018-ci ilin yanvarın 1-dən tətbiq olunan elektron qaimə-fakturadan sonra, kağız daşıyıcısı olan qaimə-faktura ləğv olunmalı idi. Amma hazırda, o da öz qüvvəsindədir. İlkin sənəd kimi qəbul olunur. Xahiş edirəm ətraflı cavab verin. Əksər hallarda sizin cavablar dolğun olmur, sualdan yayınan formada cavab verirlən kimi görünür.

Bildiririk ki, ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir.

Odur ki, sorğunuzda qeyd edilmiş məsələ ilə əlqədar olaraq ətraflı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları»

Ümumi qiymətlərin sayı: 8    Orta qiymət: 3.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Piriyev, turalpiriyev1987@gmail.com, Naxçıvan şəhəri (15.01.2018) (Oxunub: 180 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 16457)
Bildiyiniz kimi 2018-ci il üçün yaşayış minimumunu ölkə üzrə 173 manat və əmək qabiliyyətli əhali üçün 183 manat təyin olunub.
1. Sualım budur ki, mən hər hansı müəssisə və ya təşkilatda, şirkətdə çalışıramsa 183 manat vergidən azad ediləcək?
2. Digər sualım budur ki, ölkə üzrə yaşayış minimumu dedikdə nə başa düşürük? Vaxt ayırıb cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirəm.

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, yaşayış minimumu minimum istehlak səbətinin dəyəri və icbari ödənişlərin cəmindən ibarət sosial normadır. Minimum istehlak səbəti dedikdə isə insanın sağlamlığının və həyat fəaliyyətinin minimum səviyyəsi üçün zəruri olan ərzaq, qeyri-ərzaq malları və xidmətlərin elmi normalar əsasında müəyyən edilmiş toplusu nəzərdə tutulur.

Ölkə üzrə təsdiq edilmiş yaşayış minimumu əmək haqqının minimum məbləğinin, pensiyaların baza hissəsinin, müavinətlərin, təqaüdlərin, digər ödənişlərin və ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə ehtiyac meyarının müəyyən edilməsinin əsasın təşkil edir. Azərbaycan Respublikasında minimum əmək haqqı və pensiyaların baza hissəsi, ehtiyac meyarının həddi mərhələlərlə ölkə üzrə yaşayış minimumu səviyyəsinə yüksəldilir.

Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsinə əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli, illik gəliri 30000 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12 misli məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

Sorğunuzda da qeyd edildiyi kimi 2018-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 173 manat müəyyən edildiyindən 01.01.2018-ci il tarixdən etibarən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda 173 manat məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azad ediləcəkdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi,Yaşayış minimumu haqqındaAzərbaycan Respublikasının 5 oktyabr 2004-cü il tarixli 768-IIQ nömrəli  və “Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında1 dekabr 2017-ci il tarixli 906-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur, terry-13@mail.ru, Bakı şəhəri (15.01.2018) (Oxunub: 92 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16456)
Satış qaimələri uçot sistemindən e-qaimə portalına inteqrasiyasını edirik. Hal-hazırda biz uçot sistemindən olan qaimələri .xml formatına (nümunəyə uyğun olaraq) çeviririk və daha sonra fərqli qeyd edib e-qaimə çevirib paketləyib göndəririk. Elə etmək olar kı, sistemdən qaiməni birbaşa e-qaiməyə və ya arxivə çevirib portala yükləyək?

Bildiririk ki, hazırda vergi ödəyiciləri tərəfindən elektron qaimə-fakturalarının onlayn və oflayn rejimdə hazırlanması mümkündür.

Belə ki, oflayn rejimdə vergi ödəyicisi elektron qaimə-fakturasını tərtib etmək üçün xüsusi proqram təminatı vasitəsilə internetdən istifadə etmədən hazırlayır və paketləyir. Sonra paket faylını oflayn rejimdə “Asan DOC client” və ya “e-İmzalayıcı” proqramların biri vasitəsilə imzalayır. Sonda gücləndirilmiş elektron imza vasitəsindən istifadə etməklə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsini seçib “Elektron qaimə” altbölməsinə daxil olur və imzalanmış “adoc” və ya “edoc” tipli faylı “Paket göndər” düyməsi vasitəsilə sistemə yükləyir. Yükləmə zamanı sistem tərəfindən elektron qaimə-fakturalara unikal seriya və nömrələr verilir və qarşı tərəfin elektron qutusuna göndərilir. Bundan sonra bütün digər əməliyyatlar onlayn rejimdə aparılır.

Sorğunuzda qeyd edilmiş qaydada elektron qaimə-fakturanın göndərilməsi isə hazırda mümkün deyildir, gələcəkdə proqram təminatında dəyişikliklər edildikdə nəzərə alına bilər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, elektron qaimə fakturaların onlayn və offlayn rejimdə hazırlanması qaydası ilə bağlı ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi idarəsinin (www.e-taxes.gov.az) Yardım bölməsi vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

Bax: ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və ya Vergi Məcəlləsinin 218.12-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyiciləri üçün Elektron qaimə-faktura (e-Qaimə)” altsisteminin İstifadəçi Təlimatı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüqar İsmayılov Rasim, vuqar.ismayilov.r@mail.ru (15.01.2018) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16455)
Sahibkar Bakı şəhərində yerləşən X şirkəti ilə elektron faktura əsasında malların satışını təşkil edir. Satışdan edilmiş məbləğin 2% və ya 4 %-ni vergi ödəməyin meyyarı necə ölçülmüş olacaq belə olan halda? 1. Sahibkarın qeydiyyatı Bakı, fəaliyyət yeri regiondursa. 2. Sahibkarın qeydiyyatı Bakı, fəaliyyət yeri Bakıdırsa... hansı meyarlara əsasən tənzimlənir ?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri fəaliyyət göstərdikləri ərazidən və əməliyyatlarının xarakterindən asılı olaraq hesabat dövrü ərzində əldə edilmiş ümumi hasilatdan yaranan vergi öhdəliklərini 2 faiz və ya 4 faiz dərəcə ilə hesablamaqla dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Belə ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri 4 faiz dərəcə ilə, respublikanın digər şəhər və rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri isə 2 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunurlar.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq 2 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi, vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu yerlə deyil, faktiki olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerə görə müəyyənləşdirilir. Bu zaman həmin fəaliyyətin respublikanın regionlarında göstərilməsi ilə yanaşı, onun bu fəaliyyəti göstərdiyi regionda istehsal sahəsinin, daşınmaz əmlakının və işçi qüvvəsinin olması da zəruridir.

Göründüyü kimi, 2 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş verginin tətbiqi vergi ödəyicisinin respublikanın digər regionlarında fəaliyyət göstərməsi ilə yanaşı, onun istehsal sahəsinin, daşınmaz əmlakının və işçi qüvvəsinin olması halları ilə şərtləndirilir.

Qeyd olunanlara əsasən respublikanın digər şəhər və rayonlarında özünün istehsal sahəsi, daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə fəaliyyət göstərməyən sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi hesabat dövründə əldə etdiyi hasilatdan 4 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergini hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəyir. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.1-ci220.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Ağadadaşov Güldadaş, samir.agadadashov@gmail.com, Bakı (15.01.2018) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16454)
Əgər mən ev icarəsində vasitəçilik xidmətləri təqdim edirəmsə və vergi ödəmək istəyirəmsə, mən nə etməliyəm?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi öhdəlikləriniz vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV və s.) ibarət olacaqdır.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq edilməli hərəkətlər barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyinə dair əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri, VIII, X, XI XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mahmud Şabanov Kamiloviç, mmaho94@gmail.com, Zaqatala rayonu (15.01.2018) (Oxunub: 55 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16453)
Vergilər nazirliyinin axırıncı imtahan vaxtı nə vaxtdır? Dəqiq olmasa da təxminən nə vaxt keçiriləcək?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin 26.12.2017-ci il tarixli əmri ilə edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq elan edilmiş işə qəbul üzrə müsabiqənin test imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə razılaşdırılmış tarixdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müəyyən etdiyi yerdə və vaxtda keçiriləcəkdir. Test imtahanının keçiriləcəyi tarix və namizəd kimi qeydə alınmış namizədlərin imtahana buraxılış vərəqələrinin götürülməsi tarixi barədə Nazirliyin rəsmi internet saytında əlavə məlumat veriləcəkdir.

İşə qəbulla bağlı əlavə məlumat almaq üçün saytımızın “İşə qəbul Müsabiqələr” bölməsində yerləşdirilmiş məlumatlar ilə tanış ola və (012) 403 8135 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayev Orxan Gülağa, aghayevorkhan299@gmail.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 131 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16452)
Fiziki şəxs Sərəncam alıb bina tikmək istəyir və binanı tikmək üçün 2017-ci ilin 4-cü rübündə kotlovan qazıb, amma maddi vəsaiti olmadığına görə işi dayandırır.
1. Bilmək istəyirik ki, fiziki şəxs 4-cü rüb 2017-ci ilə görə hansı hesabatı verməlidir?
2. Əgər yarımçıq qalan tikintini 2018-ci ilin 1-ci rübü ərzində hüquqi şəxsə satırsa, bu necə rəsmiləşməlidir və fiziki şəxs 1-cü rübün 2018-ci ilində hansı hesabatı verəcək, hüquqi şəxs 1-ci rübün 2018-ci ilində hansı hesabat verməlidir? Qeyd edim ki, həm hüquqi şəxs, həm də fiziki şəxs hər 2-si sadələşmiş vergi ödəyicisidirlər.
3. Podratçı təşkilat 4-cü rüb, 2017-ci ildə iş görüb, amma rəsmiləşməsi 1-ci rübün 2018-ci ilinə təsadüf edir. Podratçı təşkilatın 4-cü rüb üzrə sadələşmiş vergi hesabatı necə olmalıdır?

1. Cavab: Bildiririk ki, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini tikinti-quraşdırma işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim edirlər.

Tikinti-quraşdırma işləri dedikdə tikinti layihəsində nəzərdə tutulmuş işlərin, o cümlədən tamamlama və abadlıq işlərinin yerinə yetirilməsi nəticəsində obyektin inşası və ya təmiri, yenidən qurulması yaxud bərpası nəzərdə tutulur.

Müvafiq olaraq bina tikintisi ilə bağlı tikinti yerinin qazılmasına başlnması artıq tikinti-quraşdırma işlərinin başlanması anlamını verir və müvafiq olaraq fiziki şəxs tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 221.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan qaydada sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.5-ci maddəsi, Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 3.0.17-ci maddəsi.

2. Cavab: Sorğunuzdan bina tikintisi üçün qazılmış ərazinin təqdim olunduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, torpaq sahəsinin təqdim olunması alqı-satqı müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməsi, notarius tərəfindən təsdiqlənməli və onun tərəfindən də Vergi Məcəlləsinin 220.8-ci maddəsində qeyd olunan dərəclərlə vergiyə cəlb olunmalı, tutulmuş vergi bəyan edilməli və büdcəyə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 150-ci218.4.5-ci, 219.3-2-ci və 220.8-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, mülki qanunvericiliyə əsasən podrat müqaviləsinə və ya işin xarakterinə əsasən işlərin qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etməyə borcludur. Podratın nəticəsi şərtləşdirilmiş keyfiyyətə uyğun, qüsurlardan azad olduğu halda və ya keyfiyyət şərtləşdirilmədikdə podratın nəticəsi müqaviləyə uyğun istifadə və ya adi istifadə üçün yararlı olduğu halda sifarişçi yerinə yetirilmiş işi podrat müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş müddətdə qəbul etmirsə, bu halda iş qəbul edilmiş sayılır.

Müvafiq olaraq da sorğunuzda qeyd olunan halda podratçı tərəfindən 2017-ci ildə görülən, lakin işlərin təhvil-təslimi və işlərin müqabilində haqqın ödənilməsi 2018-ci ilin I rübündə baş verdikdə, sadələşdirilmiş vergi məhz həmin I rübdə bəyan edilməlidir. Bununla belə, 2017-ci ilin IV rübü ərzində görülmüş, lakin haqqı ödənilməmiş işlərin dəyəri isə həmin rübü üzrə Sadələşdiirlmiş verginin bəyannaməsinin müvafi olaraq 801-ci, 802-ci və 803-cü sətirlərində əks etdirilməlidir.

Bax: Mülki Məcəllənin 752.1-ci, 756.1-ci, 762-ci, 770-ci, Vergi Məcəlləsinin isə 13.2.11-ci və 219.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağası Səfərov Asəf, mistersafarov@gmail.com (13.01.2018) (Oxunub: 134 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16451)
Hüquqi şəxs öz istifadəsi üçün hər hansı ofis avadanlıqları alır. Məbləğin çox alınmaması üçün avadanlıqları ikinci əldən, yəni VÖEN olmayan fiziki şəxslərdən alırsa
1. Bunları hansı sənədlərlə rəsmiləşdirməlidir?
2. Vergi məqsədləri üçün bu avadanlıqları əsas vəsaitlərə daxil edib amortizasiya hesablamaq olarmı?

1. Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi pərakəndə ticarət və topdansatış ticarət fəaliyyəti sahələrində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydalarına əsasən vergi ödəyicisi malları vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərdən aldıqda “Malların alış aktı” tərtib edilir və və belə malların anbara təhvil verilməsi “Malların təhvil-qəbul aktı” ilə sənədləşdirilir. “Malların alış aktı”nda satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatlarının (FİN, seriyası və nömrəsi) göstərilməsi mütləqdir.

“Malların alış aktı”nın forması (MAA-1) isə Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir (http://www.e-qanun.az/framework/36018).

Bununla belə, malların təqdim edilməsi sahibkarlıq fəaliyyəti sayılmaqla həmin malları (vergidən azad edilən mallar istisna olmaqla, məsələn kənd təsərrüfatı məhsulları) təqdim edən şəxs üçün vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olur.

Bu baxımdan da malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu, 73-cü və 130-1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli 1341 nömrəli və 16 iyun 2017-ci il 1460 nömrəli Fərmanları ilə təsdiq olunmuş “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası” və “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”.

2. Cavab: Bildiririk ki, alınmış aktivlərin dəyəri 500 manatdan, isitismar müddəti 1 ildən artıq olduqda, həmin aktivlər əsas vəsaitlərə aid edilməlidir.

Allnmış əsas vəsaitləri gəlirin əldə olunması prosesində istifadə edildikdə, hesablanan amortizasiya ayırmaları gəlirdən çıxıla bilər.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci, 108-ci və 114-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülər Alıyeva, aliyeva_gular@yahoo.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 108 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16450)
Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara bank hesablarından çek vərəqi ilə məxaric əməliyyatlarının aparılması zamanı tutulan nağdlaşdırma komissiyasının xərc kimi tanınması üçün 01.01.2018-dən etibarən banklar e-qaimə tərtib etməlidirmi?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyində banklar tərəfindən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə göstərilən xidmətlərə görə elektron qaimə-fakturanın təqdim edilməsi istisna edilməmişdir.

Belə ki, bank tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara maliyyə xidmətlərinin (depozitlərin idarə edilməsi, tədiyyələr, köçürmələr və s.) göstərilməsi tərəflər arasında bağlanmış müqavilələrlə tənzimlənir. Bağlanmış müqavilələr əsasında hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara göstərilən xidmətlər (maliyyə xidmətləri, dövrü olaraq yerinə yetirilən inkassasiya xidmətləri, seyf xidmətləri və digər bu kimi xidmətlər) müntəzəm və ya daimi əsasda göstərildiyindən həmin xidmətlərə görə alıcılara hər ayın yekunları üzrə göstərilən xidmətlərin ümumi dəyərinə elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir.

Bunlarla yanaşı, bank tərəfindən müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilməyən birdəfəlik xidmətlərə görə hər əməliyyat üzrə ayrılıqda elektron qaimə-faktura təqdim edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-ci71-1-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mətanət Hüseynova, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 103 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 16449)
Bizim idarə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Bizə büdcədən maliyyə yardımı ayrılarsa həmin maliyyə yardımına görə idarə 4% vergi ödəməlidir?

Bildiririk ki, maliyyə yardımı satışdankənar gəlir kimi sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təşkil edir və müvafiq dərəcə ilə vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci219.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aslan Rüstəmov Nazim, rustamv.aslan@mail.ru (13.01.2018) (Oxunub: 132 dəfə, Orta qiymət: 4.8, ID: 16448)
Sizə əmək haqqı ilə bağlı sual vermək isteyirəm. Məsələn: Bir nəfər müharibə veteranıdır, 3 uşağı var. Əmək haqqı 723 manatdır. Onun gəlir vergisi necə tapılacaq? Güzəşt veteranlar üçün 400 manatdır. 3 uşağı olanda 50 manat güzəşt var. Bunun gəlir vergisi (723-(400+173+50))*14%- belə hesablanacaq?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsi güzəşt hüququ olan şəxsə Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı (2018-ci il üzrə 173 manat), 102.2.7-cü (400 manat) və 102.5-ci (50 manat) maddələrinin eyni zamanda tətbiqini istisna etmir və bu baxımdan da qeyd etdiyiniz hesablama qaydası düzgündür.

Xatırladırıq ki, müharibə veteranına və üç azyaşlı uşağa görə güzəşt hüquqlarının qüvvəyə minməsi üçün işçinin əsas iş yerinə (əmək kitabçasının olduğu yerə) Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydaları ilə müəyyən olunan sənədlər təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı, 102.2.7-cü, 102.5-ci102.8-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı, “Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1 dekabr 2017-ci il tarixli 906-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.8

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yunis Yunisov Vüqar, yunisovyunis@gmail.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16447)
Salam. Mən əgər sadələşmiş vergi ödəyicisi olan şirkət təsis etmək istəsəm bununla bağlı hansı prosedurları etməliyəm və sadələşmiş vergi üçün nizamnamə kapitalı formalaşdırmalıyam?

Sorğunuzdan yerli investisiyalı kommersiya hüquqi şəxs yaratmaq istədiyiniz  qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyd edilən formada hüquqi şəxsin yaradılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı “Bir pəncərə” bölməsinin eyniadlı pəncərəsində yerləşdirilmişdir.

Təsis olunacaq hüquqi şəxsin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərilməsi üçün təqdim olunacaqKommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında ərizəsində müvafiq xananın işarələnməsi tələb olunur.

Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı, habelə hüquqi şəxsin fəaliyyəti ilə bağlı digər prosedurlar (bank hesabının açılması, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota və NKA-nın qeydiyyata alınması) və onun vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatla saytımızın Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində tanış ola bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü və 34-cü maddələri, Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il tarixli, 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Qanunun 5-ci və 7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Шевченко Надежда Васильевна, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 4.67, ID: 16446)
Налогоплательщик (18% физическое лицо) хочет сдавать в аренду помещение юридическому лицу. Кто и какие налоги будет платить? И как налогоплательщик будет платить налог с оборота? (18%)

Доводим до Вашего сведения, что сдача физическим лицом недвижимого имущества в аренду признается непредпринимательской деятельностью, и потому объектом налогообложения в целях НДС не является.

В случаях, когда арендополучателем выступает налогоплательщик (юридическое или физическое лицо), доход, получаемый арендодателем, декларируется и облагается налогом не самим арендодаталем, а лицом, его выплачивающим.

Поэтому, в указанном Вами случае юридическое лицо в качестве налогового агента обязано не позднее 20-го числа месяца, следующего после отчетного квартала, задекларировать доход физического лица от аренды и, удержав с этого дохода 14%, перечислить удержанный налог не позднее упомянутой даты в бюджет.

Обоснование: статьи 17, 124 и 150 Налогового кодекса.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Məmmədov Qəhrəman, bakulegal@gmail.com, Bakı (13.01.2018) (Oxunub: 49 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16445)
Уважаемые коллеги! Общество с ограниченной ответственностью, учредителями которого являются иностранные юридические лица, в 2005 году в результате приватизации приобрело земельный участок в Баку стоимостью 200.000 манат. В настоящее время ООО намеревается продать данный земельный участок за 800 000 манат, в связи с этим просим Вас прояснить следующие вопросы:
1. Кроме упрощенного налога, который уплачивается продавцом у нотариуса, могут ли удерживаться какие либо иные налоги в связи с продажей земли за 800 000 манат, налог на прибыль, НДС и др.?
2. Могут ли стороны осуществить продажу земли намного ниже рыночной стоимости, например, если рыночная цена на данную категорию земли составляет 800 000 манат, может ли продавец принять решение о продаже земли за 400 000 манат, полагаем, что с точки зрения налогообложения это не должно вызвать каких либо обязательств, так как вне зависимости от цены налоги платятся фиксировано в нотариальной конторе. Прошу подтвердить.

Доводим до Вашего сведения, что продажа земельных участком подлежит налогообложению лишь упрощенным налогом и других налоговых обязательств у продавца не возникает.

Учитывая тот факт, что налогообложение земельного участка осуществляется пропорционально площади, а не стоимости указанного участка, для целей налогообложения реализация земельного участка по стоимости, заниженной относительно рыночной стоимости, дополнительных налоговых обязательств также не вызывает.

В то же время, в связи с тем, что осуществленные операции не являются объектом налогообложения НДС, суммы НДС, уплаченные и зачтенные за данное недвижимое имущество, заново пересчитываются в декларации НДС за месяц, в котором было осуществлено предоставление, и восстанавливаются в государственный бюджет.

Обоснование: статья 150.1.9, 218.4.5, 219.3-2, 219.5 и 220.8 Налогового кодекса.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səmədzadə Nəzrin Əlövsət, nezrin.semedzade@mail.ru, Xırdalan şəhəri (13.01.2018) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 16444)
Salam. Mənim hər hansı tərcümə xidməti göstərilməsi üzrə müqaviləm var. Müqavilə üzrə xidmətin müddəti 8 aydır. Xidmətin dəyəri işi tam yerinə yetirdikdən sonra ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu halda aylar üzrə yerinə yetirilmiş tərcümə xidmətinə keçici aktlar tərtib olunmalıdır ya yox?

Bildiririk ki, mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsinin əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini, habelə sair əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini mülki qanunvericilik müəyyənləşdirir. Mülki hüquq subyektləri arasında yaranmış mülki münasibətlər çərçivəsində tərəflərin vergi öhdəliklərinin müəyyən olunması vergi qanunvericiliyinə və onun tələblərinə əsaslanır.

Vergi qanunvericiliyin tələblərinə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verməlidir.

Müvafiq olaraq, müqvilənin şərtlərində işin 8 aydan sonra fərdi sahibkara və ya hüquqi şəxsə təhvil verilməsi nəzərdə tutulduğu halda tərəfinizdən elektron qaimə-faktura həmin dövrdə, işlərin tədricən, hissə-hissə təhvil verilməsi nəzərdə tutulduğu halda isə müvafiq hissələrə görə də elektron qaimə-fakturası verilməlidir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ödəyicisi olmayan şəxsə göstərilən tərcümə xidmətinə görə elektron qaimə-faktura verilməməlidir, ödənişin alınmasını təsdiqləyən mədaxil qəbzinin verilməsi kifayət edər.

Cavabın əsaslandırılması: Mülki Məcəllənin 2.2-ci, 6-cı və 390-cı maddələri, Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-02 nömrəli 09 yanvar 2013-cü il tarixli “Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotunun aparılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.