Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Ağayev Elçin, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18401)
Salam.Sualım ƏDV dövriyyəsi və Partnorluq Sazışı ilə bağlıdır.İlk öncə bilmək istərdim Partnorluq Sazışı hal-hazırda mövcuddur ya yox? Əvvəlki dövrdə imzalanmış Partnorluq Sazışinin icrası hal-hazırda məcburidir? 2-ci sual ƏDV ilə bağlıdır. Məsələn mən, fevral ayı üzrə 10000 azn-lik e-vhf ilə mal almışam, lakin onun 6000 azn-lik dəyərini satmışam, qeyd olunan dövr üzrə ƏDV bəyannaməsi təqdim edilərkən, dövriyyə kimi hansı məbləğ götürülməlidir?

Cavab 1. Bildiririk ki, “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin formasına əsasən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə vergi hesabatlarının təqdim edilməsinin, vergilərin hesablanmasının və ödənilməsininin təmin olunması Saziş üzrə vergi ödəyicilərinin hüquq və vəzifələrinə aid edilmişdir.

Sazişlə müəyyən edilmiş öhdəliklər vergi orqanı və ya vergi ödəyicisi tərəfindən vaxtında və tam yerinə yetirilmədikdə, Sazişi ləğv etmək istəyən tərəf bu barədə 10 (on) gün müddətində digər tərəfə niyyətini və əsaslandırılmış səbəbləri əks etdirən yazılı məlumatı təqdim edir. Saziş ləğvetmə barədə məlumat təqdim edildiyi aydan sonrakı ayın 1-dən qüvvədən düşür.

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə xitam verildikdə və ya ləğv edildikdə, həmin tarixdən Saziş qüvvədən düşmüş hesab edilir.

Qeyd olunanlara əsasən fəaliyyətinizi müvəqqəti dayandırdıqda vergi partnyorluğu sazişi bağladığınız vergi orqanına ərizə ilə müraciət etməlisiniz. Fəaliyyətinizə xitam verdikdə isə ərizə ilə müraciət etməyə zərurət yaranmır.

Əsas: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 19 iyul tarixli 190 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”.

Cavab 2. ƏDV-nin vergitutma bazasını malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi təşkil etdiyindən, sorğunuzda qeyd olunan vergi tutulan əməliyyatların həcmi 6000 manat təşkil edir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 159-cu, 161.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Teymur Quliyev Zahid, teymurzahidoqlu@gmail.com, Ağdam (18.04.2019) (Oxunub: 24 dəfə, ID: 18400)
Sualım belədir:(Əslində təklif hesab oluna bilər) Fiziki və Hüquqi Şəxsin sahibkarlıq uçotu haqqında Şəhadətnaməsini yeni sürücülük vəsiqəsi və ya vətəndaşın identifikasiya, yaxud bankların pul kartı kimi formada təqdim etmək olarmı? Həmin şəhadətnamə ilə sahibkar istənilən bankomata yaxınlaşıb öz vergi fəaliyyəti haqqında məlumatlar ala bilsin, həmin karta pul qoya bilməklə vergi borclarını ödəsin. Balansında depozit yerləşdirə bilsin ki, verdiyi rüblük hesabata əsasən, həmin puldan vergi borcları çıxılsın, yəni bu, sadəcə təklif formasıdır, hesab edirəm ki, nazirliyin peşəkar mütəxəssisləri daha yaxşı variant tətbiq edə bilər. Vergilər Nazirliyi öz tərəf müqabillərinə ən yaxşı elektron xidmət göstərən bir nazirlik kimi digər bütün nazirlik və başqa dövlət qurumlarının hamısından beş addım öndədir. Ümid edirəm, Şəhadətnamə məsələsində də yeni və orijinal bir xidmət göstərilər.

Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə dair konkret, əsaslandırılmış təkliflərinizi aidiyyəti üzrə saytımızın “Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərinizi bizə yaza bilərsiniz” bölməsinə göndərə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamal Poladov Kamil, Kamal_palid@mai.ru, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18399)
Salam. Mən ƏDV ödəyicisiyəm. Yanvar ayında dövriyyəm 40 000 manat olmuşdur. İşçilərimin sayı isə 5 nəfər təşkil edir. İndidən təxminən görürəm ki illik dövriyyəm 200000 manatdan artıq olacaq. Bu baxımdan bilmək istəyirdim ki yanvar və növbəti aylar üzrə ƏDV bəyannaməsi təqdim etdiyimiz zaman bəyannamənin müvafiq hissəsində sahibkarlıq növü hansın seçməliyəm? Yəni Mikro və ya Kiçik sahibkar? Yanvar ayında bəyannamə təqdim etdiyimiz zaman mikro seçib sonradan kiçik sahibkar növünü seçə bilərikmi bəyannamədə?

Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 saylı “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında qərarına əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri dedikdə işçilərinin orta siyahı sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200 min manat və az olan sahibkarlıq subyektləri nəzərdə tutulur.

Qərara əsaən illik gəlirə hesabat ili ərzində təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri, həmçinin satışdankənar gəlirlər aid edilir. Sahibkarların mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkar kimi müəyyənləşdirilməsi üçün “işçilərin orta siyahı sayı” və “illik gəlir” meyar göstəricilərindən daha yüksək olanı əsas götürülür.

Əvvəlki ilin yekunlarına əsasən təqdim etdiyiniz bəyannamədə mikro ya kiçik sahibkarlıq subyekti bəndini seçə bilərsiniz.

Eyni zamanda meyarda illik göstəricilərə əsasən müəyyən edildiyi üçün, vergi ödəyicisinin aid olduğu kateqoriya ilin tamamında yekun göstəricilərinə əsasən müəyyən edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Raqil, raqil121@bk.ru, BAKI (18.04.2019) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 18398)
Salam Əmlak vergisi bəyannaməsi üzrə Vergidən azad olunan əmlakın dəyəri bölməsində yeni tətbiq olunan (199.14. Mikro sahibkarlıq subyekti olan şəxslər əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar.) qeyd olunmamasdir və ilik hesabat göndərdikdən sonra avtomatik olaraq 15.02.2019 il tarixi üçün əlavə əmlak cari vergi ödəməsi hesablayır və borc kimi yazılır, bu düzdürmü? Mikro sahibkar olduğumuzu sistem özü təyin edir, ya biz ərizə ile müraciət etməliyik. Sağ olun

Bildiririk ki, 1 yanvar 2019-cu il tarixdən mikro sahibkarlıq subyekti olan vergi ödəyiciləri əmlak vergisini ödəməkdən azad edilmişdir. Sorğunuzda qeyd olunan imkanın yaradılması üçün müvafiq proqram təminatı hazırlanma mərhələsindədir və yaxın tarixdə istifadəyə veriləcək. 2018-ci il əmlak vergisi bəyannaməsinə əsasən avtomatik hesablanmış cari vergi ödəmələrinə, aparılmış təhlillər əsasında vergi ödəyicisinin uyğun gəldiyi meyara olaraq düzəlişlər edilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüqar Əfəndiyev, ugur-sv@hotmail.com (18.04.2019) (Oxunub: 21 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18397)
Sual 1; "A" MMC tərəfindən 2017-ci il üzrə təqdim edilən mənfəət bəyannaməsinin 1 saylı əlavəsinin 1.3.2-ci sətrində dövrün sonuna malların qalığı düzgun əks etdirılməmişdir. Belə ki 1 saylı alavənin 1.3.2-ci sətrində malların qalığı faktiki anbar qalıqdan 10000 manat az göstərilmişdir. 01.01.2018-ci il tarixə qədər olan dövr üzrə "A" MMC-də səyyar vergi auditi aparılmış və və həmin tarixədək bütün vergilər, o cümlədən mənfəət vergisi üzrə aparılan auditin nəticələri aktla rəsmiləşdirilmişdir. Məlum olduğu kimi vergi yoxlaması aparılmış dövrlər üzrə vergi bəyannamələrinə dəqiqləşdirilmənin verilməsi mümkün deyildir. Bu baxımdan "A" MMC 2017-ci ilin mənffəət bəyannnaməsinə dəqiqləşdirmə verməlklə 1 saylı əlavədə dövrün sonuna mal qalığını 10000 manat artira bilmir. Faktiki olaraq isə həmin 10000 manatlıq mal 2018-ci ildə elektron qaimə-faktura əsasında satılmışdır. Məlumdur ki, "A" MMC 2018-cu ilin mənfəət bəyannaməsi təqdim edərkən 10000 manat məbləği bəyannamənin 1 saylı əlavəsinin 1.3.2-ci sətrinin "dövr ərzində daxil olmuşdur" sutununda göstərildikdə, aidiyyatı vergi orqanı tərəfindən kameral sorğu göndərilməklə qeyd edilən məbləğin qanunvericiliklə müəyyən edilən alış sənədinin olmadığı bildiriləcəkdir. Sualım ondan ibarətdir ki, "A" MMC 2018-ci ilin mənfəət bəyannaməsıni təqdim edərkən qeyd edilən 10000 manat məbləği bəyannamənin 1 saylı əlavənin 1.3.2 saylı sətrində hansı qaydada əks etdirməlıdir? Sual 2; Əvvəllər sadələşmiş vergi odəyicisi olan "B" MMC vergi qanunvericiliyinin tələbinə əsasən ərizə ilə müraciət etməklə 01.01.2019-cu il tarixdən mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmişdir.2018-ci ildə "B" MMC-nin işçi sayi 1 nəfər, vergiyə cəlb olunan dövriyyəsi isə 25000 manat təşkil etmişdir. "B" MMC qanunverciliyin tələblərinə əsasən gəlir və xərclərinin uçotunu aparır. Qanunvericiliyin tələbinə əsasən "B" MMC mikro sahibkarlıq subyekti kimi mənfəət vergisinin 75 % faiz güzəştlə ödəyəcəkdir. Eyni zamanda vergi məcəlləsinin 106.10-cu maddəsinə əsasən "B" MMC -nin təsisçisinə ödəniləcək dividend məbləği 10 % vergidən azaddır. "B" MMC tərəfindən 2019-cu ilin yanvar ayı üzrə qanunvericilliyin tələbinə əsasən hesablanan cari mənfəət vergisı fevral ayının 10-da dövlət büdcəsinə ödənilmişdir. Sualım ondan ibarətdir ki, "B" MMC yanvar ayı üzrə hesablanmış mənfəətdən dividend məbləğini təsisçinin bankda açılmış cari hesabına ödəyə bilərmi və bank tərəfindən bu ödənişlə bağlı "B" MMC-dən hansı sənədlər tələb oluna bilər?

Cavab 1. Bildiririk ki, vergi orqanının və ya vergi ödəyicisinin təşəbbüsü ilə vergi orqanının əməkdaşı tərəfindən vergi yoxlamasının nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktda dürüst olmayan və (və ya) təhrif olunmuş, yəni mövcud olandan fərqli əks etdirilmiş məlumatlar aşkar etdikdə, hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 3 il ərzində yoxlanılmış vergi dövrü üçün növbədənkənar səyyar vergi yoxlamaları keçirilə bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 38.3.2-ci maddəsi

Cavab 2. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan rezident müəssisə tərəfindən həmin müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan fiziki və hüquqi şəxslərə ödənilən dividendlər 2019-cu il yanvarın 1-dən etibarən müvafiq olaraq gəlir və mənfəət vergisindən azaddır. Buna əsasən 1 yanvar 2019-cu il tarixədək formalaşan bölüşdürürlməmiş mənfəət hesabına dividendin ödənilmə tarixindən asılı olmayaraq vergiyə cəlb edilir. 1 yanvar 2019-cu il tarixdən göstərilən fəaliyyət üzrə formalaşan mənfəətin bölüşdürülməsi isə bu maddənin tələblərinə uyğun olaraq vergidən azaddır.

Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.3-cü maddəsinə əsasən bu Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Buna əsasən hüquqi şəxs tərəfindən onun təsisçilərinə təqvim ayı ərzində dividendlərin nağd qaydada ödənilməsi Qanunun 3.3-cü maddəsində göstərilən hədlər daxilində həyata keçirilə bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 102-ci106-cı maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.3-cü maddəsi

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf Nuhov İlham, enrio_89@mail.ru, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 18 dəfə, ID: 18396)
Salam, bilmək istəyirdim Azərbaycan vətəndaşı ilə rəsmi nikahda olan xarici vətəndaş (Ukrayna) rəsmi işlədiyi müddətdə Azərbaycan vətəndaşından fərqli olaraq əlavə vergiyə cəlb olunurmu, yoxsa elə eyni məbləğdir? Cəlb olunursa hansı məbləğdə? Hansı qanunlara əsasən? Xarici vətəndaş özümü ödəməlidir yoxsa müəssisə bu vergini? (olunursa) Zəhmət olmasa cavablayardız. Sağolun!

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin vətəndaşlığından asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələrinin müəyyən edilməsi qadağandır.

Rezident müəssisə tərəfindən muzdla işləyən fiziki şəxsin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs) aylıq gəlirindən Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci və 101.1-1-ci maddələrinə əsasən gəlir vergisi hesablanır və təyinatı üzrə büdcəyə ödənilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 3.6-cı, 101.1-ci, 101.1-1-ci, 150.1.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Müşviq Qarayev Mehdi, mushviq.qarayev@ibar.az, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 12 dəfə, ID: 18395)
Salam maddə 16.1.11-6 və 16.1.11-6.1-in izahını verərdiniz. Bank əməliyyatları dedikdə yəni banklar tərəfindən xidmət göstərilən müştərilərin işçiləri üçün əmək haqqını almaq məqsədiyənən sifariş etdikləri kartların dəyərini banklara ödəmək üçün yeni dəyişikliyə əsasən banklar tərəfindən elektron qaimə faktura göndərilməlidir?

Bildiririk ki, bank əməliyyatlarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən müştərilərin hesabları üzrə xidmətlərin göstərilməsi zamanı sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura verməsi istisna edilmişdir.

Banklar tərəfindən göstərilən xidmətlərin təyinatının müəyyən edilməsi ilə bağlı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Amin Murtuzazadə Rasim, Amin.murtuz@gmail.com, Xırdalan (18.04.2019) (Oxunub: 12 dəfə, ID: 18394)
Cips.org saytından 35£ dəyərində 2 fərqli kitab sifarişi verdikdə hesabımdan 18% ƏDV tutuldu. Bank mənə bu cür məlumat verdi? Bilmək istərdim bu hansı maddəyə əsasən tutulub? Özüm üçün telefon və ya başqa əşya sifariş verdikdə nə olacaq? Kitab onlayn deyil, fiziki əşyadır.

Bildiririk ki, virtual ticarət meydanlarından elektron ticarət qaydasında satışının ƏDV-yə cəlb olunması Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

Bank tərəfindən tutulan əlavə məbləğlər və artıq tutulmuş vergi məbləğinin qaytarılması ilə bağlı aidiyyəti üzrə müştərisi olduğunuz banka müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 169.1-ci maddəsi

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nemət Şabanov, nemtsabanov@gmail.com (18.04.2019) (Oxunub: 9 dəfə, ID: 18393)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi tərəfindən 2018-ci ilin noyabr ayında təqdim edilmiş və qarşı tərəfdən qəbul edilmiş elektron qaiməyə 2019-cu ildə dəqiqləşmə verilə bilərmi? Dəqiqləşməyə səbəb malın çeşidinin və miqdarının qaimədə düzgün yazılmaması olmuşdur. “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları” nın 3.7-ci bəndinə əsasən dəqiqləşmənin aparılması mümükündür. Sualımız belədir? Bu dəqiqləşmə nəticəsində yaranan dövriyyə 2018-ci ilin 4-cü rübünün dəqiqləşdirilmiş sadələşdirilmiş bəyannaməsində dövriyyə kimi göstərilməklə, verginin hesablanması isə pulun daxil olduğu 2019-cu ilin 1-ci rübündə yenidən sadələşdirilmiş bəyannamə verilməklə aparılmalıdırmı və dəqiqləşmiş elektron qaimə qarşı tərəf üçün 2018-ci ildə xərc maddəsi kimi qəbul olunacaqmı?

Bildiririk ki, vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi üçün əsas verən hallar müəyyən edildikdə (əməliyyat tam və ya qismən ləğv edildikdə, o cümlədən mal tam və ya qismən geri qaytarıldıqda, əməliyyatın xarakteri dəyişdikdə, qiymətlərin aşağı düşməsi və s.), elektron qaimə-fakturanın dəqiqləşdirilməsi qiymətləndirmə bazasında dəyişikliyın baş verdiyi hesabat dövründə aparılır. Elektron qaimə-faktura malların (işlərin, xidmətlərin) alıcıya təqdim edilməsi barədə məlumatları özündə əks etdirən sənədlər (müqavilələr (əqdlər), təhvil-təslim aktları, malların alınması üçün vəkalətnamə və s.) əsasında doldurulur və bu barədə məlumat elektron qaimə-fakturanın  “Əsas” rekvizitində öz əksini tapır. Dəqiqləşdirilmiş elektron qaimə-faktura təqdim edildiyi halda, elektron qaimə-fakturanın “Növü” rekvizitində “Dəqiqləşdirilmiş” qeydi seçilməklə dəqiqləşdirilən elektron qaimə-fakturanın seriyası, nömrəsi və dəqiqləşdirmənin səbəbi “Əlavə qeydlər” rekvizitində göstərilir.

Sorğunuzda qeyd olunan halda, göstərilən əməliyyat 2018-ci ilin 4-cü rübündə baş verdiyi üçün 2019-cu ildə edilən ödənişlər 2018-ci ildə qüvvədə olan qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olaraq 4 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilməklə müvafiq bəyannamə vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Qeyd olunan xərclər gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduğu halda vergi ödəyicisinin gəlirlərindən çıxılan xərclərə aid edilə bilər.

Məlumat üçün bildiririk ki, səyyar vergi yoxlamaları zamanı əsas məqsədi vergi üstünlüyü əldə etmək olan vergidən yayınma sxemi aşkar etdikdə faktiki iqtisadi göstərici əsas götürülməklə vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin hesablanmasını təmin etmək vergi orqanının hüquqlarına aid edilmişdir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.70-ci23.1.6-1-ci maddələri və “Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasi Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 saylı qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hacıyev İbrahim Elton, ist661@mail.ru (18.04.2019) (Oxunub: 11 dəfə, ID: 18392)
Salam! Sizə bu barədə fevral 2019 da sual göndərsəmdə nədənsə heç bir cavab gəlməmişdir. Təkrar olaraq eyni sualı bir daha göndərirəm. Deməli , işçini sınaq müddəti ilə (stajçı kimi) işə qəbul edərkən əmək müqaviləsini kağız formatda tərtib etdikdən sonra ƏSMM-nin elektron bazasında qeydiyyata almaq lazımdırmı? Əgər bu olmazsa nə kimi tədbir görülür? Ümumiyyətlə işçini sinaq müddəti ilə (stajçı kimi) işə qəbul edilmənin qaydasını deyərdiniz zəhmət olmasa . Cavabınızı gözləyirəm... əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, oxşar məzmunlu müraciətiniz  (04.04.2019, ID: 18303) səhifəmizdə cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Validə Səlimova Fuad, validasova@gmail.com, Sumqayıt (18.04.2019) (Oxunub: 10 dəfə, ID: 18391)
Salam. Mən 2018-ci ilin aprel ayında işdən çıxmışam, elə həmin ay da Fiziki şəxsin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı arayış almışam. Dayandırılma müddəti aprelin 16-da bitir. Mən bu müddət ərzində heç bir yerdə işləməmişəm. Lakin, mənə Sumqayıt 2 saylı ərazi vergilər departamentindən bildirilib ki, 16 manat vergi borcum var. Mən arayışı alanda "mal qalığı", "pul vəsaitləri" və "debitor borcları"nın 0 manat olduğu qeyd edilib. Fəaliyyəti dayandırmaqla bağlı arayış alsam da həmin vaxtdan sonra da borcum yarana biləcəyi ilə bağlı heç bir məlumat verilməyib. Bilmək istəyərdim ki, mən son bir ildə işləməsəm də, dondurulma müddətinin bitməsinə hələ bir ay vaxt qalsa da mənim borcum niyə və necə yarana bilər? Əgər qalıq borcu işlədiyim vaxta aiddirsə bu haqda vergi dairəsi tərəfindən məlumatlandırılmamağım normal haldır? Nəticə olaraq mən son bir ildə fəaliyyətimi və vergi ödənişimi dayandırdığım və bu zaman heç bir borcum olmaması ilə bağlı arayış vərəqi aldığım üçün arxayın idim?!

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, həmin fəaliyyətin və ya əməliyyatların dayandırılması günündən gec olmayaraq vergi orqanına arayış təqdim etməlidir və qeyd olunan arayış əsasında, vergi borcunun olub-olmamasından asılı olmayaraq vergi ödəyicisinin fəaliyyəti dayandırılır.

Eyni zamanda vergi ödəyicisinin vergi borcu yarandıqda, bu barədə vergi ödəyicisinə “Onlayn kargüzarlıq” bölməsi vasitəsilə borc bildirişi göndərilir.

Vergi borcunun məbləği kommersiya sirri hesab edilməsə də, vergi ödəyicisinin vergi borcunun yaranması barədə məlumat kommersiya və (və ya) vergi sirri hesab olunan məlumat sayılır, “Sual-cavab” bölməsində isə kommersiya və (və ya) vergi sirri təşkil edən məlumatlar verilmir.

Vergi borcunuz barədə ətraflı məlumatın alınması üçün vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Məmmədov Elton, mferid880@gmail.com, Mingəçevir (18.04.2019) (Oxunub: 25 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18390)
Salam. Mənim 10 kvadratmetr ticarət köşküm var. Mən onu 20 manata icarəyə vermişəm. Sualım budur, bilmək istəyirəm gəliri vergisini kim ödəməlidir. İcarəyə verən, yoxsa icarəyə götürən?və gəlir vergisi necə hesablanır?

Oxşar məzmunlu müraciətiniz 19.03.2019-cu il tarixdə səhifəmizdə cavablandırılmışdır (ID: 18202).

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Abdullayev, cavka999@gmail.com, Ağdam (18.04.2019) (Oxunub: 13 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18389)
Sığortaedənin uçot nömrəsini (SUN) Vergilər Nazirliyi sifariş verir amma vətəndaşlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim edir?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 33.10-cu maddəsinə əsasən Vergi orqanı bu Məcəlləyə uyğun olaraq vergi ödəyicilərini uçota aldıqdan sonra 1 iş günü müddətində bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) elektron formada məlumat verir.  Qeyd olunan maddədə “orqan” dedikdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub  özü-özlərini və başqalarını sığortaedən fiziki şəxslərin DSMF orqanlarında sığortaedən və sığortaolunan kimi uçotu Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin təqdim etdiyi uçot məlumatları əsasında aparılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sultan Ömərov, Omersultan@mail.ru, Sumqayıt (18.04.2019) (Oxunub: 15 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18388)
Fiziki şəxs özünə məxsus nəqliyyat vasitələri ilə daşınma xidmətini həyata keçirir. Bunun üçün hər bir texnika üçün fərqlənmə nişanı alıb, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Eyni zamanda fiziki şəxs həmin texnikaları işlətmək üçün sürücü vəzifəsinə işçiləri işə qəbul etmişdir. Bilmək istəyirəm, 1. Bu zaman fiziki şəxs yenə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi sayılırmı? 2. Fiziki şəxs həmin nəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisinin ödəyicisidirmi?

Cavab 1. Vergi Məcəlləsinin 156-cı maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ölkə daxilində yüklərin daşınmasını mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridirlər və xidmətin həyata keçirildiyi yerdən asılı olaraq hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün hesablanmış sadələşdirilmiş vergini ödəməklə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən təqvim ayının sonunadək öz istəklərinə uyğun olaraq növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan “Fərqlənmə nişanı” almalıdırlar. Qeyd olunan fəaliyyəti işçi cəlb edərək həyata keçirdikdə, həmin şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ itirilmir və işçilərə ödəniş edən şəxs Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci və ya 101.1-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada gəlir vergisini, o cümlədən sosial və işsizlik sığorta haqlarını tutmalı, təyinatı üzrə köçürdərək bu barədə vergi orqanına hesabat təqdim etməlidirlər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 101-ci, 218.4.1>, <150-ci maddələri, "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanunu, "İşsizlikdən sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının 30 iyun 2017-ci il tarixli 765-VQ nömrəli Qanunu

Cavab 2. Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci maddəsinin müddəalarına əsasən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri, həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri əmlak vergisinin vergitutma obyekti sayılır.

Göründüyü kimi, fiziki şəxslərə məxsus digər nəqliyyat vasitələri əmlak vergisinin vergitutma obyekti hesab edilmir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Toğrul Ibrahimli Ziyatay, togrul.ibrahimlu09@gmail.com, Gəncə (18.04.2019) (Oxunub: 9 dəfə, ID: 18387)
Salam. Mən bilmək istəyirdim ki, 30.03.2019 olacaq imtahana buraxılış vərəqini almaq üçün şəxs özü deyildə onun şəxsiyyət vəsiqəsi ilə digər şəxs gəlib ala bilərmi?

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Müvafiq müraciətinizin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərini həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya 4038135 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsrafil Qaffari Qafar, qaffari@mail.ru, Gəncə (18.04.2019) (Oxunub: 6 dəfə, ID: 18386)
Salam. 2019-cu il 1 yanvar qüvvəyə minmiş qərara əsasən Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş və ya müharibədən sonra vəfat etmiş döyüşçülərin övladları hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır. Mənim atam 2006-cı ildə vəfat edib, döyüşlərdə istirak edib. Qarabağ veteranıdır, mən bununla əlaqədar işlədiyim müəssisəyə hansı sənədləri verməliyəm? Gəncə avtomobil zavodunda işləyirəm.

Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə əsasən həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin övladlarının muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır. Maddədə qeyd olunan şəxs aşağıda qeyd olunan sənədlərdən birini və doğum haqqında şəhadətnaməni təqdim etməklə müvafiq güzəştdən istifadə edə bilər:

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin vəsiqəsi;

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər, rayon şöbəsinin arayışı;

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin arayışları;

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 102.2.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yasin Rza oğlu Şirinov, yasinshirinov@mail.ru, Bakı (18.04.2019) (Oxunub: 12 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18385)
Səhmləri 100% dövlətə məxsus olan ASC-nin balansında olan nəqliyyat vasitəsi, təsisçinin tələbi ilə ƏMDK-nin təşkil etdiyi hərracda 8000 manata satılmış və həmin vəsait tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödətdirilmişdir. Əmlakın satıldığı tarixə balans (qalıq) dəyəri 3000 manat olmuşdur. ASC Mənfəət vergisinin ödəyicisi olmaqla ƏDV qeydiyyatındadır. Xahiş edirəm əməliyyatın mühasibat uçotunda və Mənfəət bəyannaməsində necə əks etdirilməli olduğu barədə köməklik edəsiniz.

Bildiririk ki, aktiv qərəzsiz, yaxud onun sahibinin iradəsindən asılı olmayaraq məhv edildikdə, ləğv olunduqda və ya özgəninkiləşdirildikdə bu əməliyyatdan daxilolmalar əgər aktivin ləğv edildiyi, yaxud özgəninkiləşdirildiyi ildən sonrakı ilin axırınadək analoji aktivə və ya eyni xarakterli aktivə təkrar investisiya edilərsə bu əməliyyatdan əldə edilən gəlir və ya zərər mənfəət və ya gəlir vergisinin məqsədləri üçün nəzərə alınmır.

Buna misal olaraq, vergi ödəyicisinin əmlakının dövlət ehtiyacları üçün alınmasını göstərmək olar.

Mənfəət vergisinin bəyannaməsində aktivlərin təqdim edilməsi 201-ci və 202-ci sətirlərlə tənzimlənir. Lakin, sorğunuzda qeyd olunan halın mənfəət vergisinin vergitutma obyketinin olub-olmamasına münasibət bildirilməsi qeyd olunan cəmiyyətin nizamnaməsindən, həmçinin qeyd etdiyiniz əməliyyatın xarakterindən asılıdır.

Müraciətinizdə qeyd olunan əməliyyat, o cümlədən cəmiyyətinizin nizamnaməsi ilə müəyyən edilən məlumatları təqdim etməklə, vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməklə sorğunuz barədə dəqiq məlumat əldə edə bilərsiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 144.1.3-cü (gəlirin və ya zərərin qəbul edilməməsi) maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyev İlkin Etibar, bakuyek@list.ru (18.04.2019) (Oxunub: 7 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18384)
Salam. Mən fərdi sahibkaram müəyyən bir avandanlıqlar vasitəsilə mənfəət əldə edirəm. Mən bu avadanlıqları alan zaman kimdən alınıbsa yalnız müqavilə bağlanıb və müqavilədə avadanlığın satışının qiyməti qeyd olunub amma elektron hesab faktura ve elektron qaimə faktura göndərilməyib. Hal hazırda isə avadanlığın alışından 6 ay keçməsinə baxmayaraq indi avadanlığa görə elektron hesab faktura göndərmək mümkündür. Malın alışından bir neçə müddət sonra yuxarıda qeyd etdiyim sənədlərin göndərilməsinə görə vergi yoxlaması zamanı problem yarana bilər?

Bildiririk ki,  “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən elektron qaimə-faktura elektron formada hazırlanan və malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs tərəfindən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə təqdim edilən ilkin uçot sənədidir. Vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına elektron qaimə-faktura mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt  verilir.

Vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən olunan gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur.

Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının  müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada müəyyən edilən hallarda tərtib olunan alış aktları, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə bu Məcəllənin 130.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında tətbiq olunmalıdır. Qeyd olunan sənədlərdən ən azı biri olduqda maliyyə sanksiyası tətbiq edilmir.
Əsas: Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü, 58.8.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf İbrahimov İsmayıl, raufibrahimov@yahoo.com (12.04.2019) (Oxunub: 206 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18383)
Salam. Topdansatış ticarət fəaliyyəti nədir?

Vergi Məcəlləsində istifadə olunan mülki, ailə və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik sahələrinin anlayışları, əgər bu Məcəllədə digər məna nəzərdə tutulmamışdırsa, həmin qanunvericilik sahələrində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilir.
Vergitutma məqsədləri üçün topdansatış  dedikdə, malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin) onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün və yalnız bu Məcəllədə müəyyən edilmiş qaydada elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-faktura təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti hesab olunur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.1-ci, 13.2.63-cü maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Babayev Nemət Cənnət, nemet-610@mail.ru (12.04.2019) (Oxunub: 150 dəfə, Orta qiymət: 4.43, ID: 18382)
Salam. Misalçün mən müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş lotoreyada 500 manat pul udmuşam. Zəhmət olmasa deyərdiniz bu məbləgdən hansı çıxılmalar olur? Həm lotoreyanı almağa qoyduğum pul, həm də 10 manat güzəşt hər ikisi bu uduşdan çıxılırmı?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən maliyyə bazarlarına nəzarət orqanında qeydiyyatdan keçmiş lotereyalardan pul şəklində əldə edilən uduşların 10 manatadək olan hissəsi fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azaddır. Buna əsasən maliyyə bazarlarına nəzarət orqanında qeydiyyatdan keçmiş lotereyaların keçirilməsindən əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) iştirakla bağlı ödənilən pul vəsaiti (pul qoyuluşu) çıxılmaqla qalan məbləğin 10 manatadək olan hissəsi fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azaddır. Əldə edilən uduşların 10 manatdan artıq olan hissəsindən isə 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 101.5-ci102.1.26-cı maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 7    Orta qiymət: 4.43

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Valehova Gunay Yusif, ismail.mustafaza@gmail.com, Gəncə (12.04.2019) (Oxunub: 196 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18381)
Salam. İşsizlikdən sığorta haqları bildiyimiz kimi Vergilər Nazirliyinə ödənilir. Bəs sığortaçı kimdir? Vergiler Nazirliyi yoxsa başqa qurum. Öncədən minnətdaram.

Bildiririk ki, işsizlikdən sığorta haqqının hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata keçirir.
İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, sığortaçı dedikdə işsizlikdən sığorta sahəsində idarəetməni (işsizlikdən sığorta haqqının hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarət üzrə fəaliyyət istisna olmaqla) həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı nəzərdə tutulur. Qeyd olunan maddədə nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fəxri Ağaməmmədov, agfaxri@gmail.com, Bakı (12.04.2019) (Oxunub: 115 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18380)
Salam. Beynəlxalq nəqliyyat daşımaları həyata keçirən hüquqi şəxs daşıma icazəsini (blank) daşımanı həyata keçirən başqa bir şəxsə təqdim edə bilərmi?

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.
Sorğunuzda qeyd olunan məsələnin Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmədiyi üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Taleh Hətəmov, Bakı (12.04.2019) (Oxunub: 184 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18379)
Salam bir sualıma cavab istəyirəm. Qonşumun 29 yaşı var. Ara sıra sudurqa keçirirdi deyə. Əsgərlikdə olmayıb. İndi səhəti yaxşıdı bundan əvvəl də işləyib .İndi vergilərin imtahanına hazırlaşır. Bilmək istəyir ki, imtahanı keçdiyi halda onu vergi orqanlarına işə qəbul edəcəklərmi?

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.
Müvafiq müraciətinizin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərinin həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


E.Mustafayev, elchin_mus@mail.ru (12.04.2019) (Oxunub: 131 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18378)
Salam. Biz Azərbaycan Respublikasında yerləşdiyi zavodumuza xaricdən avadanlıq almaq istəyirik. Avadanlığa dair müəyyən testlər və mühəndislik işlərinin bir hissəsi istehsalçı olmayan qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan hüdudlarından kənar görüləcək. Sual: avadanlığa dair müəyyən testlər və mühəndislik işlərinin qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan hüdudlarından kənar görüləcək işlərə ƏDV tətbiq olunacaq və yox? Əvvəlcədən öz minnətdarlığımızı bildiririk.

Bildiririk ki, mühəndislik xidmətlərin göstərilməsi zamanı vergi tutulan əməliyyatın göstərildiyi yer kimi xidmətin alıcısının yeri müəyyən edildiyindən tərəfinizdən qeyri-rezidentin xidmətinin dəyərinə ƏDV hesablanmalı, əməliyyatın aparıldığı ay üçün ƏDV-nin bəyannaməsi verilərkən ödənilməli, verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəmə sənədinə əsasən Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq ödənilmiş vergini əvəzləşdirməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 168.1.5-ci, 169-cu, 175-ci maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyev Sultan Hamlet, Sultanaliyev1990@mail.ru (12.04.2019) (Oxunub: 153 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18377)
Salam. Özəl şirkətdir, xidmətlə məşğuldur və kassa metodu ilə işləyir. Bank hesabları da var. Sualım odur ki, müştəri gəlib ödənişi pos terminalla ödəyəndə həmin dəqiqə kassaya vurulmalıdır ya yox? Bəzi insanlar deyir ki, vurulmalıdır bəziləri deyirki vurulmalı deyil. Banka gələn ödənişi ayrıca uçotunu aparıb və vergiyə ödəniş edilməlidir. Mənə hansı maddəyə uyğun oldğunu da deyə bilərsiz ki mənim əlimdə sübut kimi sənəd olsun. Zəhmət olmasa. Diqqətivizə görə təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, istehlakçının hüququnun təmin olunması məqsədi ilə xidmətin dəyəri nağdsız qaydada POS-terminal vasitəsi ilə ödənildikdə vergi ödəyicisi tərəfindən alıcıya məbləğin ödənildiyini təsdiqləyən POS-terminal çıxarışı ilə yanaşı Vergi Məcəlləsinin 50.8-ci maddəsində qeyd olunan göstəriciləri özündə əks etdirən NKA çekləri də təqdim edilməlidir.
Vergitutma məqsədləri üçün eyni məbləğin həm POS-terminala, həm də nəzarət-kassa aparatına daxil edilməsi halı nəzərə alınaraq bu əməliyyatlara bir əməliyyat kimi baxılmalı və bəyannamə tərtib edilərkən əməliyyatların biri nəzərə alınmalıdır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 16.1.9-cu, 50.8-ci  58.7-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 19.09.1995-ci il tarixli, 1113 nömrəli “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ziya Ramazanov, ziya86ramazanov@yahoo.com, Bakı (12.04.2019) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18376)
Sual 1. 158.2. maddədə 158.1. maddə istisna edilir. 16.3. maddəni nəzərə alaraq, yəni vergi ödəyicisi məsələn 2 il müddətinə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırarsa 158.2. maddəni tətbiq edə bilər? 158.2. maddədə 16.3. maddə istisna edilmir. Sual 2. 159.6. maddəyə əsasən vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar həmin vaxt və vergi tutulan əməliyyat çərçivəsində təqdim edilən mallar kimi qiymətləndirilir. Həmin mallar sadələşdirilmiş vergi ödəyicisindən alınarsa və ya ƏDV ödəyicisindən alınıb, lakin əvəzləşdirmək hüququ olmazsa (məsələn ƏDV nağd ödənilərsə) yaxud ƏDV-ni əvəzləşdirmək hüquq olduğu halda əvəzləşdirmə aparılmazsa 159.6. maddənin müddəaları tətbiq edilir?

Cavab 1. Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 158.1-ci maddəsində vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırıldığı halda, vergi orqanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunmasına dair ərizə təqdim edilməsi istisna edilmiş, sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırmamış şəxsin ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatların aparılmasını dayandırdığı halda ƏDV qeydiyyatının ləğvinin mümkünlüyü nəzərdə tutulmuşdur.

Vergi Məcəlləsinin 158.2-ci maddəsinə əsasən  isə vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırmayaraq vergiyə cəlb olunan əməliyyatlar apardığı, lakin həmin əməliyyatların ümumi məbləğinin əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində 100.000 manatdan çox olmadığı və ƏDV-nin məqsədləri üçün son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən bir il keçdiyi halda ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunmasına dair vergi orqanına ərizə verə bilər.

Cavab 2. Vergi Məcəlləsinin 159.6-cı maddəsinə əsasən vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar həmin vaxt və vergi tutulan əməliyyat çərçivəsində təqdim edilən mallar kimi qiymətləndirilir.

Vergi Məcəlləsinin 159.7-ci maddəsinə əsasən isə bu maddənin digər müddəalarından asılı olmayaraq, malları ƏDV-nə cəlb edilən əməliyyatlar nəticəsində əldə edən, lakin bu malları əldə edərkən Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə əsasən ƏDV-ni əvəzləşdirməyə hüququ olmayan şəxsin həmin malları göndərməsinə vergi tutulan əməliyyat kimi baxılmır.

Göründüyü kimi malları alarkən ƏDV ödəyən, lakin ödənilmiş bu ƏDV məbləğini əvəzləşdirməyə hüququ olmayan şəxsin həmin malları göndərməsinə vergi tutulan əməliyyat kimi baxılmır. Bu halda malların ƏDV-nə cəlb olunan əməliyyatlar nəticəsində əldə olunması o deməkdir ki, belə mallar yalnız müəyyən olunmuş qaydada elektron vergi hesab-fakturaları ilə rəsmiləşdirilməklə və ƏDV ödəməklə əldə edilmiş olsun. Digər hallarda Vergi Məcəlləsinin bu maddəsinin müddəaları tətbiq olunmur.

ƏDV ödənilmədən əldə edilmiş əsas vəsaitlərə gəldikdə, ƏDV qeydiyyatı ləğv edilərkən vergi ödəyicisinin sahibliyində qalan, əvvəllər ƏDV-siz əldə olunan və əldə edilərkən ƏDV-si əvəzləşdirilməmiş əsas vəsaitlər həmin vaxt və vergi tutulan əməliyyat çərçivəsində təqdim edilən mallar kimi qiymətləndirilir. Bu halda amortizasiya hesablanan əsas vəsaitlərə ƏDV, həmin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinə əsasən hesablanır.

Əlavə olaraq onu da bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 161.3-cü maddəsinə əsasən Vergi Məcəlləsinin 159.4-cü, 159.5-ci və 159.6-cı maddələrində göstərilən hallarda vergi tutulan əməliyyatın dəyəri təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin ƏDV nəzərə alınmadan formalaşan dəyərindən (hər hansı rüsumlar, vergilər və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) ibarət olur. Vergi tutulan əməliyyatın dəyəri Vergi Məcəlləsinin 159-cu maddəsində göstərilən qaydada müəyyən edilir. Bu qayda Vergi Məcəlləsinin 159.6-cı maddəsinə uyğun olaraq qeydiyyat ləğv edildikdə, əldə qalan mallara da tətbiq edilir.

Məcəllənin 166.4-cü maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 159.6-cı maddəsi tətbiq edildikdə, ləğvetmənin qüvvəyə minməsindən bilavasitə əvvəlki vaxt (gün) malların göndərilməsi vaxtı sayılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Emil, geroin-86@mail.ru, Bakı (12.04.2019) (Oxunub: 102 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18375)
Salam. Müəssisə tərəfindən digər müəssisəyə ictimai iaşə xidməti (yeməklərin paylanması) göstərilirsə, bu xidmət üzrə digər vergi ödəyicisinə xidmət göstərən vergi ödəyicisi mənfəət(gəlir) mükəlləfiyyətində olmalıdırmı?

Bildiririk ki, ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən sadələşdirilmiş verginin tətbiqi hüququ məhdudlaşdırılmamışdır.

Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 218.1.2-ci maddəsinə əsasən həmin şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün ictimai iaşə fəaliyyəti – fəaliyyət göstərdiyi xidmət obyektinin ərazisində və ya səyyar qaydada alıcıya istehlak məqsədilə hazırlanmış (bişirilmiş) qida (yeyinti) məhsullarının təqdim edilməsi ilə əlaqədar sahibkarlıq fəaliyyətidir

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.56-cı, 218.1.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Məmmədov Elton, mferid880@gmail.com (12.04.2019) (Oxunub: 125 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 18374)
Salam mənim sualım. Mənim14 kv maqazinim var. Bu maqazini icarəyə vermişəm. Mənim adıma olan VÖEN fəaliyyəti dayandırılıb. İcarəyə verdiyim adamın VÖEN-i Fəaliyyəti bərpa olunub . sualım budu 14/% vergini kim verməlidir? Nəzərinizə çatdırım ki icarə müqaviləsi vergi idarəsində qeydə alınıb. Yəni notariusda bağlanmayıb.

Oxşar məzmunlu müraciətiniz 19.03.2019-cu il tarixdə səhifəmizdə cavablandırılmışdır (ID: 18202).

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Qasımov Alim, qasimovcavid1996@gmail.com, Gəncə (12.04.2019) (Oxunub: 119 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18373)
Pos terminal vasitəsilə satılan mallar pərakəndə yoxsa topdan ticarətə aid edilir?

Pərakəndə satış malların alıcıya son istehlak məqsədi ilə təqdim olunmasıdır, malların alıcıya onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün satışı isə artıq topdansatış fəaliyyəti hesab olunur.Hər iki halda malların dəyəri nağdsız qaydada (POS-terminal vasitəsilə) ödənilə bilər.

Topdansatış ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərində (obyektlərdə) malların təqdim edilməsi (satışı) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş elektron qaimə-faktura və elektron vergi hesab-faktura tərtib edilməklə həyata keçirilir. Malların dəyəri nağdsız qaydada (POS-terminal vasitəsilə) ödənildikdə, alıcıya (vergi ödəyicisinə) qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura, yaxud elektron vergi hesab-fakturası ilə yanaşı, POS-terminaldan çıxarış verilir.

Pərakəndə ticarət zamanı alıcıya POS-terminal çıxarışı ilə birlikdə NKA çeki təqdim edilməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci, 13.2.63-cü, 16.1.8-ci, 16.1.9-cu maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şərif əliyev Məhəmmədəli, aliyev.serif@mail.ru, Sumqayıt (12.04.2019) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18372)
Salam məni maraqlandıran bir suala cavab verməyinizi xahiş edirəm.Taxıl məhsulları ƏDV-dən azad olunub.Ticarətlə məşğul olan fiziki şəxs un istehsal edən müəsissədən satış üçün aldığı unu necə satmalıdı üstünə18% ƏDV gəlməlidi yoxsa bunun üçün hər hansı bir güzəşt nəzərdə tutulub.Alınmış mala görə ƏDV ödənilmir və əvəzləşmə aparıla bilməz.Əgər alış qiymətinin üzərinə 18% gəlinsə unun qiyməti çox baha olur.Əvvəlcədn minnətdarlığımı bildirirəm.

Oxşar məzmunlu müraciətiniz 16.03.2019-cu il tarixdə səhifəmizdə cavablandırılmışdır (ID: 18172)

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.