Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Mübariz Behbudov Tarverdi, mubariz_b@mail.ru, Abşeron rayonu (15.09.2017) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 15860)
Mən aşağıdakı məzmunda sual vermişdim: ali təhsilə malik qızım 01.09.2016-cı il tarixdən 01.07.2017-ci il tarixədək müddətli əmək müqaviləsi əsasında özəl təhsil müəssisəsində müəllim köməkçisi vəzifəsinə işə qəbul edilib. 11.03 2017-ci il tarixdə sosial məzuniyyətə (126 günlük analıq məzuniyyətinə) çıxmışdır. 01.07.2017-ci il tarixdə təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi müqavilə müddətinin bitməsi səbəbindən əmək müqaviləsinə xitam vermişdir. İş yerindən əmək haqqı barədə verilən arayış əsasında qızımın əmək haqqı belə olmuşdur: 2016-cı il üzrə sentyabr -- 130,0 azn, oktyabr -- 130,0 azn, noyabr -- 130,0 azn, dekabr -- 118,18 azn, 2017-ci il üzrə yanvar -- 130,0 azn, fevral -- 130,0 azn, mart -- 468,73 azn, aprel -- 0,00, may -- 0,00, iyun -- 0,00, Cəmi: -- 1236,91 azn. Xahiş edirəm bu arayış üzrə orta aylıq əmək haqqının məbləği barədə mənə məlumat verin. Göründüyü kimi, məqsədim müavinətin hesablanmasına aydınlıq gətirmək yox, konkret misal üzrə orta aylıq əmək haqqının məbləğini bilmək idi. Mümkünsə, bu arayış üzrə orta aylıq əmək haqqı məbləği barədə məlumat verin.
2-ci sualım: Yuxarıda göstərilən halda orta aylıq əmək haqqı məbləğini müəyyən etmək üçün ümumi əmək haqqı (1236,91 azn) 7-yə (faktiki əmək haqqı alınan ayların sayına) bölünür yaxud 10-a (əmək müqaviləsinin müddətdə olduğu ayların sayına)? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, 08.09.2017-ci il tarixdə verilən cavabda (İD: 15827) səlahiyyətlərimiz çərçivəsində qanunvericilik aktlarına istinad etməklə ümumi istiqamətləndirici məlumat verilmişdir. Konkret məlumatın alınması üçün aidiyyəti qurumlara müraciət etmək məsləhət görülmüşdür.

Əlavə məlumatın verilməsi səlahiyyətlərimizə aid olmadığına görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyini və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar 2017-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsən Həsənov, Delta@79mail.ru, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 50 dəfə, ID: 15859)
1. Hörmətli vergi əməkdaşları! Şərti olaraq A,B hüquqi şəxsləri ortaq olaraq (50:50) yeni bir C hüquqi şəxsi təsis edirlər.Yeni təsis edilən C hüquqi şəxsi təqvim ilinin yekununa müvafiq olaraq (mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra) xalis mənfəətini təsisçilər arasında bölüşdürür. Bu zaman təsisçi olmuş A və B hüquqi şəxsi aldıqları gəlir (xalis mənfəət) yenidən vergi tutma obyekti hesab edilirmi?
2. Hüquqi şəxsin iki təsiscisi var. Həmin təsisçilərin müəssisənin rəhbər orqanlarında (əmək müqaviləsi bağlanmaqla) işləmək hüququ varmı, yoxdursa hansı qanunvericilik normaları ilə. Xahiş edirik sualı cavablandırarkən hansı qanunvericiliyə istinad edəcəyinizi göstərəsiniz.

1.Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş dividend hesab olunur.

Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsinə uyğun olaraq rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur, dividendi alan hüquqi şəxslərin həmin gəlirindən isə bir daha vergi tutulmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci  122-ci maddələri.

2.Cavab: Bildiririk ki, hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ Konstitusiya ilə müəyyən olunan hüququdur.

Əmək Məcəlləsinə əsasən əmək münasibətlərində vətəndaşlığına, cinsinə, irqinə, dininə, milliyyətinə, dilinə, yaşayış yerinə, əmlak vəziyyətinə, ictimai-sosial mənşəyinə, yaşına, ailə vəziyyətinə, əqidəsinə, siyasi baxışlarına, həmkarlar ittifaqlarına və ya başqa ictimai birliklərə mənsubiyyətinə, qulluq mövqeyinə, həmçinin işçinin işgüzar keyfiyyətləri, peşəkarlıq səriştəsi, əməyinin nəticələri ilə bağlı olmayan digər amillərə görə işçilər arasında hər hansı ayrı-seçkiliyə yol verilməsi, həmin amillər zəminində bilavasitə və ya dolayısı ilə imtiyazların və güzəştlərin müəyyən edilməsi, habelə hüquqlarının məhdudlaşdırılması qəti qadağandır.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyanın 35-ci maddəsi, Əmək Məcəlləsinin 16-cı maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Nəbiyev, elchin_n@hotmail.com (15.09.2017) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15858)
Sualım Sadələşdirilmiş vergi ilə bağlıdır. Müəssisə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir. Təsisçi satışdan mədaxil olan pul vəsaitlərini bankdan ilin ortalarında hansı qaydada məxaric edə bilər? Xahiş edirik bu prosesi tam izah edəsiniz. Öncədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, təsisçi hüquqi şəxsdən pul vəsaitlərini xalis mənfəətin bölüşdürülməsi nəticəsində, dividend şəklində əldə edə bilər.

Divivend dedikdə hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş başa düşülür.

Mülki münasibətləri tənzimləyən Мülki Məcəllənin 106-3.2-ci maddəsinə uyğun olaraq səhmdar cəmiyyət nizamnamədə müəyyən edilməsindən asılı olaraq dövriyyədə olan səhmlər üzrə aralıq (rüblük, yarımillik) və illik dividendlər ödəyə bilər.

Мülki Məcəllənin 90-1-ci maddəsində isə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş xalis mənfəətin iştirakçılar arasında bölüşdürülməsi cəmiyyətin ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilən qərar əsasında cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilməsi bildirilmiş, eyni zamanda mənfəətin bölüşdürülməsi haqqında qərarın qəbul edilə bilmədiyi hallar göstərilmişdir.

Bax: Мülki Məcəllənin 90-1-ci106-3.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elcan Talibov Əlixan, elcan.talibov@gmail.com, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15857)
Mən bu yaxınlarda keçiriləcək imtahanla bağlı sual vermək istərdim. Mənim ixtisasım uyğun gəlmədi, bu dəfəki müsabiqəyə dəyişiklik gözlənilirmi?

Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samad Babayev Zivar, president27@yahoo.com, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 15856)
Mənim sualım ondan ibarətdir ki, mən onlayn alış etmişəm buyee.jp saytından. Köhnə raritet audio mallar almışam və buna görə Xalq bankın onlayn kartından istifadə etmişəm. Və hər dəfə mal alanda həm malın 18% və həm də yol xərcindən 18% bank kartdan tuturdu. Mən 195 Çağrı Mərkəzinə zəng etdim və araşdırdım ki, bu tam qanunsuzdur. Mal alışına və malın Azərbaycana gətirilməsinə görə 18% tutulmamalıdır. Uzun sürən təftişdən sonra bank malın 18% tutulan hissəsini qaytardı. Ancaq yol xərci hansı ki, 18% tutulmuşdur qaytarmadı. Deyir ki, bu Vergilər Nazirliyinin göstərişidir. Servis haqqından 18% tutulmalıdır. Ancaq mən Çağrı Mərkəzinə müraciət etmişəm və onlar məni başa salıb ki, əgər ancaq malın göndərilməsi xərcidirsə onda heç bir % tutulmur. Və bank bu pulları qaytarmalıdır. Bank isə deyir ki, əgər bələdirsə bizə Vergilər Nazirliyindən yazılı müraciəti lazimdir ki, bu buyee.jp saytında mal alarkən həm də malın göndərilməsin də (shipping) heç bir % tutulmamalıdır. Hansı halda tutulmalıdırsa qoy bizə anlatsınlar. Xahiş edirəm ki, mənim emailmə cavab gondərin ki, malın yol xərcindən də tutulmur. Orda Yaponiyadan mal alarkən 2 dəfə pul ödəmək lazım olur. Bir mal alarkən pul tutulur və mal prefekturadan mərkəzə gələndə və ordan Tokiodan Azərbaycana gələndə yol xərci yənə ödəməlisən. Bank hər iki onlayn ödəmədə 18% tutur. Bu artıq bir maldan 36% haqq deməkdir. Bu çox boyuk pul edir.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda otel xidmətlərinin və aviabiletlərin sifarişi üzrə xidmətlər istisna olmaqla, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmayan şəxslər tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə ödənişlər aparılarkən qeyri-rezidentə ödənilməli olan məbləğə ödənişi həyata keçirən yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialları tərəfindən ƏDV hesablanmalı və büdcəyə ödənilməlidir.

Elektron qaydada xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi dedikdə informasiya sistemlərindən istifadə edilməklə xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi, o cümlədən internet şəbəkəsi vasitəsi ilə elektron kitabların, musiqilərin, audio-video materialların, qrafik təsvirlərin, virtual oyunların, proqram təminatlarının yüklənməsi, reklamların yerləşdirilməsi və digər analoji iş və xidmətlər üzrə həyata keçirilən fəaliyyət nəzərdə tutulur.

Virtual ticarət meydanlarından, o cümlədən də www.buyee.jp saytından malların elektron ticarət qaydasında satışının, habelə həmin malların digər dövlətin ərazisindən Azərbaycan respublikasında yerləşən məntəqəyə gətirilməsinin yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən ƏDV-yə cəlb olunması isə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmur.

Məlumat üçün bildiririk ki, daşımaya görə xidmət haqqı qeyri-rezident şəxsə məxsus elektron pul kisəsinə köçürüldüyü halda əməliyyatı həyata keçirən yerli bank, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən rezidentdən köçürülən məbləğin 10 faizi miqdarında ödəmə mənbəyində vergi tutulur.

Əlavə olaraq qeyd etmək istərdik ki, “Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab” rubrikasına daxil olmuş müraciətin cavabının yazılı qaydada müraciət edən şəxsin ünvanına və ya elektron poçt ünvanına göndərilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 125.1-1-ci, 165.1.4-cü, 169.1-ci169.3-cü maddələri, Elektron ticarət haqqında Azərbaycan Respublikasının 10.05.2005-ci il tarixli 908-IIQ nömrəli Qanununun 1.0.1-ci maddəsi Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyiciləri ilə sual-cavab elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentin 1.2-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qocayev Rahib Əflatun, Ağdaş şəhəri (15.09.2017) (Oxunub: 51 dəfə, Orta qiymət: 3.25, ID: 15855)
Sizin ID: 15788 saylı sualıma verilən cavabdan belə qənaətə gəlirəm ki, fiziki şəxsin etdiyi maliyyə yardımı qaytarılan zaman həmin dövrdə ödənilən bank faizlərinə uyğun faiz hesablanmalı və həmin ödənilən faiz məbləğindən 10% vergi ödənilməlidir. Fiziki şəxsə etdiyi maliyyə köməkliyinə görə heç bir əlavə faiz verilməzsə ödənişi olduğu kimi qaytarılarsa sahibkar gələcək yoxlamalarda ödəmədiyi əlavə faizə və tutmadığı vergiyə görə hər hansı məsuliyyət daşıyırmı?

25.08.2017-ci il tarixli cavaba (ID: 15788) əlavə olaraq bildiririk ki, ödəmə mənbəyində gəlirdən (mənfəətdən) vergi tutmadan həmin məbləği ödəyən hüquqi şəxslər və onların müvafiq işçiləri və ya fiziki şəxslər verginin tutulmamasına və büdcəyə köçürülməməsinə görə Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 92-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3.25

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil Məhərrəmov Əli, ramil.maharramov@fimsa.az (15.09.2017) (Oxunub: 54 dəfə, ID: 15854)
Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsində "dividendin faktiki sahibi olan fiziki və hüquqi şəxslər" anlayışı mövcuddur. Bu maddə ilə əlaqədar olaraq,"dividendin faktiki sahibi olan hüquqi şəxs" anlayışını dəqiqləşdirə bilərsiz? "Dividendin faktiki sahibi olan hüquqi şəxs" ilə "Dividendin faktiki sahibi olmayan hüquqi şəxs" anlayışları arasındaki fərq nədir? Nümunə verə bilərsiz?

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş dividend sayılır, həmin ödənişləri dividendi verən rezident hüquqi şəxsdən alan şəxs isə Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsində “dividendin faktiki sahibi” ifadəsi ilə qeyd olunur.

Maddənin daha aydın başa düşülməsi üçün aşağıdakı misalı diqqətinizə çatdırırıq:

Səhmdar cəmiyyətin təsisçilərindən biri olan hüquqi şəxsə ilin sonunda cəmiyyət tərəfindən 10.000 manat dividend hesablanmış, ödəmə mənbəyində 1.000 manat (10.000*10%=1.000)  vergi tutulmuş, 9.000 manat ödənilmişdir. 

Həmin hüquqi şəxsin il üzrə mənfəət vergisi bəyannaməsi tərtib edilərkən hesablanmış 10.000 manat dividend məbləği ümumi gəlirdə nəzərə alınmaqla yanaşı, ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edildiyindən vergi tutulan gəlir hesablanılarkən nəzərə alınmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Səlimov, vusal_selimov@yahoo.com (15.09.2017) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 15853)
1. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs (VÖEN-i olan) regionda kənd təsərrüfatı mallarını yerli kəndlilərdən alaraq Bakıda hüquqi şəxsə satır. Fiziki şəxsin sadələşmiş vergi ödəyicisi olduğunu nəzərə alsaq, həmin şəxsin hansı vergi öhdəliyi yaranır və satış zamanı önun bank hesabına ödənilən ödənişin çıxarılması limiti necə müəyyən edilir?
2. Hüquqi şəxs digər hüquqi şəxsə faizsiz borc verə bilərmi? Bu halda hər hansı vergi öhdəliyi formalaşırmı?

1. Cavab: Bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən regionlarda alınaraq Bakı şəhərində təqdim olunan kənd təsərrüfatı məhsulların satışından əldə edilən ümumi hasilatdan 4 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanmalı, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Fiziki şəxs tərəfindən sahibkarlıq məqsədləri çərçivəsində öz maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə aparılan məxaric əməliyyatları “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunla müəyyən olunmuş hədd (15.000 manat) daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Xatırladırıq ki, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.1-ci, 220.12-ci və 221-ci maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında”  Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

2. Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxs mülkiyyətində olan maddi və qeyri-maddi əmlaka sərəncam vermək, o cümlədən də özünəməxsus pul vəsaitlərini borc vermək hüququndadır.

Vergi Məcəlləsinin 142.1-ci maddəsinə əsasən aktivlərini əvəzsiz əsasla və ya güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxsin gəliri həmin aktivin bazar qiymətinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı fərqdən ibarətdir. Buna əsasən sorğuda göstərilən hallarda verilmiş faizsiz borc məbləğinə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilməli olan faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 123.1-ci və 142.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq_635@mail.ru, Bakı (15.09.2017) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15852)
Mənə dedilər ki, ölkədən 1.000 dollardan yuxarı pul çıxardanda, əlavə 1% vergi tutulur. Bu düzdür?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının qərarı ilə təsdiq olunmuş Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən xarici valyutanın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması Qaydalarına əsasən rezident və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər məbləği 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalentinədək olan xarici valyutanı gömrük orqanında şifahi formada bəyan etməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər.

Rezident və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər 10.000 (on min) ABŞ dolları ekvivalenti məbləğindən 50.000 (əlli min) ABŞ dolları ekvivalenti məbləğinədək olan xarici valyutanı onun əvvəllər Azərbaycan Respublikasına nağd şəkildə gətirilməsini təsdiq edən gömrük sənədlərini və yazılı formada bəyannaməni gömrük orqanına təqdim etməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər.

Bütün digər hallarda xarici valyutanın rezident və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasından çıxarılması yalnız müvəkkil banklar və poçt rabitəsinin milli operatoru vasitəsilə köçürmə yolu ilə həyata keçirilə bilər

Qeyd olunanlar barədə əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 3 mart 2016-cı il tarixli 16/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən xarici valyutanın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 iyun tarixli 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 3.1.22-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zəkiyev Amid Akif, azakiyev@beu.edu.az, Sumqayıt şəhəri (15.09.2017) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 15851)
Bilmək istərdim ki, gəlir vergisindən güzəşt hüququnun əldə edilməsinə dair arayış Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada olmalıdır yoxsa yerli icra hakimiyyəti və ya bələdiyyələr tərəfindən verilmiş arayış formasıda qəbul olunur?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsində qeyd olunan güzəştlər Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada deyil, Nazirlər Kabinetinin 4 nömrəli Qərarı ilə təsdq olunan “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”nda göstərilən sənədlərə əsasən verilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.8-ci maddəsi, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla Mirzəhüseyn, sintigam7@gmail.com, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 122 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15850)
Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən müəssisənin mühasibatlıq sənədləri arxivləşdirilərək məhv edilməsi üçün vergi orqanlarına müraciət edib buna icazə alınmalıdırmı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 71.4-cü maddəsinə əsasən mühasibat uçotu sənədləri, o cümlədən elektron və (və ya) kağız formatda məlumatlar tam oxunaqlı şəkildə 5 ildən az olmamaqla qanunla müəyyən edilmiş müddətdə saxlanmalıdır.

Vergi Məcəlləsində mühasibat uçotu sənədlərinin arxivləşdirilməsi zamanı vergi orqanlarından icazənın alınması nəzərdə tutulmamışdır.

Mühasibat uçotunun sənədlərinin saxlanması ilə bağlı aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsəduyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sevil Hüseynova Qabil, berdr.poliqraf@gmail.com, Bərdə (11.09.2017) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 15849)
Mənim rəhbərlik etdiyim ÇAPÇI ATM İKF-sı kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü ilə vasitəçi kimi məşğul olmaq istəyir. Həmin məhsulları xarici ölkədən olan iş adamı ilə baglanmış müqavilə əsasında, onun vəsaiti hesabına ölkədən ixrac ediləcəkdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının vasitəçi kimi tədarükü zamanı hansı vergi növündən istifadə etməliyik? Əvvəlcədən öz təşəkkürümü bildirirəm.

Sorğunuzdan kənd təsərrüfatı mallarını fermerlərdən alaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində xarici şəxsə satdığınız və malların həmin şəxs tərəfindən ixrac edildiyi qənaətinə gələrək bildiririk ki, bu halda satışdan əldə edilmiş gəlirdən tətbiq etdiyiniz vergitutma sisteminə (sadələşdirilmiş vergi və ya mənfəət vergisi, ƏDV) uyğun olaraq vergini hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməlisiniz.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu fərqlər barədə ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Əlavə suallarınız yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə məlumat əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin IX, XI XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Musayev Əziz Ənvər, eli@mail.ru, Tovuz rayonu (11.09.2017) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15848)
Salam. Mən sığorta vasitəçiliyi ilə məşğulam. Bu fəaliyyətimə uyğun olaraq A təşkilatı işçilərini icbari sığortalamaq üçün bank hesabıma 1120 Azn vəsait köçürür, mən isə həmin vəsaiti tam şəkildə işçiləri B sığorta şirkətində sığortalamaq üçün şirkətin hesabına köçürürəm. Şirkət isə öz növbəsində 15% (168 Azn) komisiyon haqqını mənim bank hesabıma köçürəcək. Mənim faktiki gəlirim 168 Azn-dir. Mən sadələşdirilmiş vergi bəyənnaməsini 1120 Azn-ə görə yoxsa 168 Azn-ə görə verməliyəm? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm

Bildiririk ki, mülki qanunvericiliyə əsasən komissiya müqaviləsinə görə bir tərəf (komisyonçu) digər tərəfin (komitentin) tapşırığı ilə muzd müqabilində öz adından, lakin komitentin hesabına, onun göstərişlərinə əməl etmklə bir və ya bir neçə əqd bağlamağı öhdəsinə götürür.

Bu baxımdan şəxsin digər şəxsə göstərdiyi vasitəçilik xidmətləri ilkin sənədlərlə (komissiya müqaviləsi, təsərrüfat əqdlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ödəmə sənədləri, hesab-fakturalar və təsdiqedici digər sənədlərlə) təsdiq edilmək şərti ilə komisyonçu şəxs komitentin müəyyən etdiyi qiymətləri tətbiq etdikdə sadələşdirilmiş vergiyə komissiya haqqının məbləği (168 manat) cəlb olunmalıdır.

Yuxarıda qeyd olunan qaydada rəsmiləşdirilmə aparılmadıqda isə sadələşdirilmiş vergi müştəridən alınan ümumi məbləğdən hesablanmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi, Mülki Məcəllənin 808.1-ci810.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil, mr.xambatov@mail.ru (11.09.2017) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15847)
Narkoloji dispanserdən arayış?

Bildiririk ki, müsahibə mərhələsini keçən namizədlər işlə təmin olunmaları üçün 5 gün ərzində narkoloji dispanserindən müayinədən keçərək yoxlama aktını və arayışı nazirliyin müvafiq struktur vahidinə təqdim etməlidirlər.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məsələlər barədə 0124038135 nömrəli telefonla Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamentinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nofəl Məmmədov Şaiq, mammadov.nofal@gmail.com, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 69 dəfə, ID: 15846)
Qeyri-rezidentin göstərdiyi xidmət ilə bağlı aşağıda misal üzrə göstərilmiş suala cavab verməyinizi xahiş edirəm. Qeyri-rezident yanvar ayında ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçən rezident vergi ödəyicisinə xidmət göstərir. Göstərilmiş bu xidməti qəbul edən vergi ödəyicisi yanvar ƏDV bəyannaməsinin 306-cı sətrinə xidmətin dəyərini daxil edərək vergi öhdəliyini bəyan edir. Mart ayında büdcəyə həmin göstərilmiş xidmətə görə ƏDV məbləği ödənilir. May ayında isə qeyri-rezidentin göstərdiyi xidmətə görə xidmətin dəyəri ödənilir. Bu halda ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi üçün ƏDV bəyannaməsinin 312-ci sətrinə xidmətin dəyəri mart bəyannaməsinə yoxsa may bəyannaməsinə daxil edilməlidir?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq sorğunuzda qeyd olunan halda əvəzləşdirmə may ayının ƏDV bəyannaməsində qeyd olunmalıdır 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 169-cu175-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mirzəli Ziya Süleyman, ziya.mirzali@mail.ru, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 15845)
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə işə qəbulla bağlı elektron müraciətdə diplomun sürəti tələb olunur . Diplomun hansı üzünün sürəti lazımdır?

Bildiririk ki, diplomun surəti dedikdə ali təhsilin alınmasını təsdiqləyən səhifə nəzərdə tutulur.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Ələkpərov, zaur_635@mail.ru (11.09.2017) (Oxunub: 88 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15844)
Mənim İD: 15810 olan sualımla bağlı qaranlıq qalan sual var. Malı satmışam iyunda, qaiməni vermişəm oktyabrda. Hansı məntiqə əsasən mən iyunda ƏDV hesablamalıyam?

05.09.2017-ci il tarixdə verilən cavaba (İD: 15810) əlavə olaraq bildiririk ki, ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat malların təqdim edilməsi sayılır, malların təqdim edilməsi dedikdə isə mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi başa düşülür.

Sorğunuzda qeyd etdiyiniz kimi, mallar digər şəxsə iyun ayında təqdim olunmuşdur və məhz bu səbəbdən də həmin əməliyyata ƏDV iyun ayında hesablanmalıdır.

Əlavə olaraq xatırladırıq ki, “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na uyğun olaraq vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına elektron qaimə-fakturanı mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt verməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu159.1-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq Manafov, rafiq_manafov@mail.ru (11.09.2017) (Oxunub: 86 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15843)
Mən Sizin “Sual-cavab” blokunuzu artıq 3 ildir oxuyuram və sualım yarandı. Son illərdə bütün vergi ödəyicilərini bir sual maraqlandırır в– 166-cı maddədə qeyd edilən "ödəmə" sözü nə deməkdir? Bununla bağlı o qədər sizə sual verilib və hər dəfə ayrı-ayrı cavab yazmısınız. Gah deyirsiniz "ƏDV-siz məbləğ" nəzərdə tutulub, gah deyirsiniz "həm əsas məbləğ, həm ƏDV". Xahiş edirəm ki, bütün vergi ödəyicilərə və oxuyuculara bunun məntiqini izah edəsiniz və belə suallar artıq yaranmasın. Siz məntiqi izah etsəz, qaydalar avtomatik aydın olacaq. Təşəkkür. Yaxşı olardı ki, nəzəriyyə baxımından da izah edəsiniz. Çünki bu məcəllənin prinsipləri və məntiqi nəzəriyyəyə əsaslanır. Sağ olun.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsində ödəmə dedikdə eyni vaxtda malların (işlərin, xidmətlərin) ƏDV-siz dəyərinin həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV məbləğinin isə ƏDV-nin depozit hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan ödəmə dedikdə isə malların (işlərin, xidmətlərin) əsas məbləğinin (ƏDV-siz dəyərinin) həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına avans qaydasında ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı aydın olmayan məqamlar barədə ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Muradova Fəridə Rəfayıl, faridamuradova533@gmail.com, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 71 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15842)
Yanlış ödənilmiş vergini necə geri qaytarmaq olar?

Bildiririk ki, vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış məbləğlərindən artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğləri digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilir və ya vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir. Bundan sonra artıq ödəmələr vergi ödəyicisinin yazılı müraciəti əsasında müvafiq inzibati prosedurlar yerinə yetirilməklə 45 gün ərzində qaytarılır.

Vergi ödəyicisi büdcəyə artıq ödəmələrin qaytarılması üçün qeydiyyatda olduğu vergi orqanına ərizə ilə müraciət etməlidir. Ərizədə vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN-ni), bank rekvizitləri, artıq ödəmələrin məbləği, onların yaranma tarixləri və səbəbləri göstərilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 87-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Musayev Taleh İsgəndər, mtaleh66@gmail.com, Qazax rayonu (11.09.2017) (Oxunub: 43 dəfə, ID: 15841)
VÖEN kartımı itirmişəm, VÖEN-i necə bağlaya bilərəm?

Bildiririk ki, vergi şəhadətnaməsi itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə fiziki şəxsin sərbəst formada müraciəti əsasında sənədlər daxil olduğu gündən sonrakı 1 gün müddətində şəhadətnamənin yeni nüsxəsi verilir.

Vergi ödəyicilərinin uçot sənədlərinin dublikatının verilməsi üçün sərbəst formada ərizəni elektron qaydada vergi orqanına təqdim edə bilərsiniz. VÖEN-in yeni nüsxəsini əldə etmək və ya yazılı formada ərizəni təqdim etmək üçün özünüz və ya səlahiyyətli nümayəndəniz vasitəsi ilə qeydiyyata olduğunuz vergi orqanına müraciət edilməlidir.

Vergi ödəyicisi kimi fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması və ya fəaliyyətə xitam verilməsi üçün yerinə yetirilməli olan hərəkətlər fərqlidir.

Belə ki, fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq istəyən vergi ödəyicisi Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayışı təqdim etməlidir. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməli, qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə isə fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir və müvafiq bəyannamələrin vergi orqanına təqdim olunması üzrə öhdəlik yaranır.

Vergi ödəyicisi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdıqda, fəaliyyətin dayandırıldığı tarixədək olan dövr üzrə öz üzərinə düşən vergi öhdəliklərini (bəyannamələrin təqdim olunması, vergi məbləğlərinin ödənilməsi) mütləq qaydada yerinə yetirməlidir.

Fəaliyyətə xitam vermək və vergi uçotundan çıxmaq üçün isə vergi ödəyicisi uçotda olduğu vergi orqanına Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə və vergi şəhadətnaməsi vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda onun əsli təqdim edilməlidir. Vergi şəhadətnaməsi itirildikdə isə vergi ödəyicisi tərəfindən yazılı məlumat əlavə olaraq təqdim edilməlidir.

Vergi orqanı tərəfindən fiziki şəxs vergi uçotundan çıxarıldıqda ona verilmiş VÖEN vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirilir və ona “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərilir.

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə xitam verildikdə vergi orqanı tərəfindən məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna göndərilir.

Onu da qeyd edək ki, gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması və ya ləğvi mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılmasıvə “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlamentlər vasitəsi ilə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci, 16.3-cü, 30-cu, 34-cü və 38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”, Vergilər Nazirliyinin 19.05.2017-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartları(Xidmət kodu: 3.3.6), Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament və 24 dekabr 2007-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu arasında sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatı, vergi və sosial-sığorta uçotu məlumatlarının mübadiləsi haqqında Razılaşma

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abdulla Qədirov Elxan, abdulla.gadirov@gmail.com (11.09.2017) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 15840)
Kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi, becərilməsi və onların satışı eyni şəxs tərəfindən yerinə yetirilirsə, satışa görə hansı vergi tutulur?
Bundan əlavə, əgər bitki məhsullarından müxtəlif məhsullar hazırlanırsa (məsələn, kompot, konserv, mürəbbə və s.) onların satışına hansı Vergi Məcəlləsinə uyğün vergi faizi dərəcəsi müəyyən edilir və ya ümumiyyətlə edilirmi?
Bitki məhsullarının satışı zamanı odəniləcək vergi barədə məlumat almaq istərdim. Hansı halda vergi tutulur onların satışından və hansı halda tutulmur?

Bildiririk ki, 1 yanvar 2014-cü il tarixdən 5 il müddətinə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri mənfəət vergisindən, hüquqi və fiziki şəxslərin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr ƏDV-dən azad edilmiş, həmin şəxslərin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə etdikləri hasilatın həcmi isə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektinə daxil edilməmiş, eyni zamanda fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından alınan gəlirləri müddət məhdudiyyəti qoyulmadan gəlir vergisindən azad edilmişdir.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı dedikdə sənaye üsulu (o cümlədən xüsusi broyler təsərrüfatları, avtomatlaşdırılmış tövlə sistemləri və sair) da daxil olmaqla, heyvanların və quşların yetişdirilməsi, bəslənməsi, diri şəkildə olarkən onlardan məhsulların (ilkin formada, yarımfabrikat kimi istifadə olunaraq yeni məhsula çevrilmədən, kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən, konservləşdirilmədən) əldə edilməsi, bitkiçilik məhsullarının becərilməsi nəzərdə tutulur.

Kənd təsərrüfatı məhsullarından müxtəlif məhsullar hazırlanması (kompot, konserv və s.) isə artıq emal hesab olunur və belə məhsulların satışına sözügedən güzəştlər şamil olunmur, satışı həyata keçirən şəxs tətbiq etdiyi vergitutma sisteminə uyğun olaraq müvafiq vergi öhdəliklərini yerinə yetirməlidir.

Qeyd olunanlarla əlaqədar əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.60-cı, 102.1.11-ci, 106.1.14-cü, 164.1.18-ci, 199.9-cu219.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şəfiyeva Şəhla Fərman, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 48 dəfə, ID: 15839)
Gəlir əldə etmək üçün hüquqi şəxsin təsisçisi borc olaraq istehsala xərclənəcək xərclər üçün pul qoyur. Hüquqi müəssisə istehsal başa çatdıqda, yəni gəlir əldə etdikdə təsisçiyə olan borcu hansı şəkildə geri qaytara bilər? Təsisçinin bank hesabına ödəndikdə təsisçi pulu nağdlaşdıra bilərmi?

Bildiririk ki, vergi orqanında uçotda olmayan təsisçidən alınmış borc məbləğləri vergi ödəyicisinin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində göstərilən şəxslər kateqoriyasına aid olmasından asılı olaraq həmin maddədə göstərilən hədlər daxilində (30 000 manat və ya 15 000 manat) nağd qaydada qaytarıla bilər. Təqvim ayı ərzində 30 000 manatdan və ya 15 000 manatdan artıq hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Adıçəkilən Qanunun 3.4.6-cı maddəsinə əsasən vergi orqanında qeydiyyatda olan təsisçiyə isə borc məbləğləri yalnız nağdsız qaydada qaytarılmalıdır.

Təsisçi tərəfindən bank hesabındakı vəsaitin nağdlaşdırılmasının vergiyə 1% dərəcə ilə cəlb olunması təsisçinin vergi ödəyicisi olduğu təqdirdə baş verir, təsisçi ödəyici olmadıqda vergi tutulmur.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır. Təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən təsisçi tərəfindən müəssisəyə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Vergitutma ilə bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü və 3.4-cü maddələri, Vergi Məcəlləsinin 14-cü110-cu220.12-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Məmmədov Yusif, zaurxl@gmail.com, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 38 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15838)
Fiziki şəxs (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi) olaraq ƏDV ödəyicicindən icarəyə götürdüyü qeyri-yaşayış sahəsini sahibkarlıq məqsədilə başqa bir ƏDV ödəyicisinə subicarəyə verir. Burada fiziki şəxs (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi) Vergi Məcəlləsinə müvafiq hansı vergitutma öhdəliyi ilə işləməlidir? VM-nin 218.5 və 221.7 maddəsi ilə sadələşdirilmiş ödəyici ola bilməz. Belə olduqda hansı vergi öhdəliyi ilə işləmək olar, yəni 18% ƏDV yaxud 14% gəlir vergisi? Xahiş edirik bizə bununla bağlı aydınlıq gətirəsiniz.

Bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən icarəyə götürülmüş əmlak digər vergi ödəyicisinə subicarəyə verildiyi halda, həmin əmlakı subicarəyə götürən vergi ödəyicisi ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergini tutmalı, “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan etməli və büdcəyə köçürməlidir.

Fəaliyyəti yalnız icarə fəaliyyətindən ibarət olan subicarəyə verən fiziki şəxs tərəfindən bəyannamə verilmir.  

Bax: Vergi Məcəlləsinin 124-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil Cəfərzadə Məhəmməd, ramil.jafarzada@gmail.com, Daşkəsən şəhəri (11.09.2017) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 15837)
1. Hüquqi şəxs öz texnikalarını yanacaqla təmin etmək məqsədilə fiziki şəxsdən 50.000 manat dəyərində dizel yanacağı almaq üçün həmin fiziki şəxsin cari hesabına 50.000 manat əsas hesaba və 9.000 manat depozit hesabına köçürmə yolu ilə ödəniş etmişdir. Sualım budur ki, hüquqi şəxs əvəzləşdirmə yolu ilə ƏDV depozit hesabına köçürülmüş 9000 manatı geri ala bilərmi?
2.Nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirmək 2 maddədə göstərilib. 16.1.8-ci maddədə göstərilir ki, qəzet və jurnalların satışı (belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda), kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı, səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti, qiymətli kağızların və lotereya biletlərinin satışı və elektrik enerjisi, qaz, su, isti su təchizatı və mərkəzi qızdırma sistemi obyektlərinin fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilmir.
Lakin, 15.1.15-ci maddədə göstərilir ki, qəzet və jurnalların satışı (belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda), kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı, səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti, qiymətli kağızların və lotereya biletlərinin satışı və elektrik enerjisi, qaz, su, isti su təchizatı və mərkəzi qızdırma sistemi obyektlərinin fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Sualım budur ki, qəzet və jurnalların satışı (belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda), kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı, səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti, qiymətli kağızların və lotereya biletlərinin satışı və elektrik enerjisi, qaz, su, isti su təchizatı və mərkəzi qızdırma sistemi obyektlərinin fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmaları nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilir yoxsa keçirilmir? Və bu maddədə nə üçün belə bir anlaşılmazlıq var?
3. Vergilərin tətbiq olunmasına dair məsələləri haradan əldə edə bilərəm?

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi üçün:

- verginin məbləği xüsusi ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilməlidir;

- malın (işin xidmətin) dəyəri nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödənilməlidir;

- vergi ödəyicisinə təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) elektron vergi hesab-fakturaları verilməlidir;

- alınmış mal (iş, xidmət) sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə olunmalıdır.

Qeyd olunan şərtlərin hamısı yerinə yetirildikdə, yəni təqdim olunmuş elektron vergi hesab-fakturasına əsasən dəyəri və vergi məbləği göstərilən şəkildə ödənilən yanacaq sahibkarlıq məqsədləri üçün istifadə edildikdə ƏDV məbləği əvəzləşdirilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 16-cı maddəsi vergi ödəyicilərinin vəzifələrini, yəni qeyri-şərtsiz icra etməli olan hərəkətləri tənzimləyir və həmin maddənin altmaddəsi olan Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsində qeyd olunan şəxslər istisna olmaqla, pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan digər şəxslərin NKA-nı tətbiq etməsi göstərilir.

Satış dövriyyəsi ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olan qəzet və jurnalların satıcıları istisna kimi nağd hesablaşmalarını ciddi hesabat blankları ilə rəsmiləşdirə bilərlər.

Vergi Məcəlləsinin 16-cı maddəsi vergi ödəyicilərinin hüquqlarını, yəni məcburi olmayan, lakin edilə biləcək hərəkətlərini tənzimləyir və həmin maddənin altmaddəsi olan Vergi Məcəlləsinin 15.1.15-ci maddəsi qəzet və jurnalların satıcılarına ciddi hesabat blanklarının imtina edərək NKA tətbiq etmək hüququnu verir. Həmin hüquqdan istifadə edib-etməmək isə vergi ödəyicisinin müstəqil seçimidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 15-ci16-cı maddələri.

3. Cavab: Sorğunuzdan təst suallarının sorğulduğunu təxmin edərək bildiririk ki, test imtahanları Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) tərəfindən, müsahibə mərhələsi isə Vergilər Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyası tərəfindən keçirilirdi.

Odur ki, Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətlərinin yeni yaranan Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsə həvalə edildiyini nəzərə alaraq test suallarının əhatə etdiyi mövzular barədə ətraflı, dolğun və dəqiq məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aqil Hüseynli, huseynliaqil11@gmail.com, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 15836)
Bilmək istərdim ki, hər hansısa fərd öz illik gəlir vergisi barədə (annual income tax return) arayış ala bilərmi, elə bir sistem mövcüddurmu?

Vergilər Nazirliyindən ödədiyiniz vergilər barədə arayış əldə etmək istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda, onlardan istifadə etməklə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Yeni müraciət” bölməsindən elektron qaydada, poçt vasitəsi ilə və ya uçotda olduğunuz vergi orqanının vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə kağız daşıyıcısında sərbəst formada ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz. Vergi ödəyicisinin ödədiyi vergilər barədə arayış 5 iş günü müddətində verilir.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 19.05.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları” (Xidmət kodu: 5.1.8).

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ирада Набиева, irada.nabiyeva1@gmail.com, Баку (11.09.2017) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 15835)
В пивоварне на территории Азербайджанской Pеспублики производят пиво. Готовое пиво не разливают в бутылки и какие-либо другие емкости. Его продают, разливая из бочки для приготовления сразу в кружки. Отмечу, что производство и продажа пива происходит в одном помещении. За пределы пивной пиво не вывозят. Считается ли это продукция подакцизным товаром? Заранее спасибо.

Сообщаем, что статья 190.1 Налогового Кодекса в качестве подакцизного товара классифицирует, наряду с рядом других товаров, также и пиво.

Исходя из этого, упомянутое в Вашем запросе разливное пиво также является подакцизным товаром.

В случае необходимости, для получения дополнительной информации по данному вопросу Вы можете обратиться в Call-центр 195 Министерства по налогам или в центры обслуживания налогоплательщиков.

Смотри: статья 190.1 Налогового Кодекса.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Babək Mahmudov Əli, isgandarli1994@mail.ru, Şəmkir rayonu (11.09.2017) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 15834)
Biznesin idarə edilməsi ixtisası üzrə təhsil alanlar Vergilər Nazirliyinə vakansiya seçimində niyə iştirak edə bilmir? Zəhmət olmasa səbəblərini göstərərdiz.

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbul ilə bağlı namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisasların siyahısı ilə bu linkdə tanış ola bilərsiniz: http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=musabiqe&news=93.

MBA proqamı üzrə qeyd olunan ixtisaslardan fərqli ixtisaslar üzrə təhsil almış namizədlərin ixtisaslarının uyğunluğuna Komissiya tərəfindən baxılaraq qərar verilir.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid İsgəndərli Səhman, Hell.mashal@mail.ru, Sumqayıt (11.09.2017) (Oxunub: 16 dəfə, ID: 15833)
26.08.2017 elan olunmuş vakansiyalar üzrə Biznesin idarə edilməsi ixtisası olan şəxslər sənəd verə bilərmi? Biznesin idarə edilməsi ixtisası Elanda gostərilmiş 20-ci ixtisasa uygun deyilmi? 20. İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi (sahələr üzrə).

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbul ilə bağlı namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisasların siyahısı ilə bu linkdə tanış ola bilərsiniz: http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=musabiqe&news=93.

MBA proqamı üzrə qeyd olunan ixtisaslardan fərqli ixtisaslar üzrə təhsil almış namizədlərin ixtisaslarının uyğunluğuna Komissiya tərəfindən baxılaraq qərar verilir.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qədirli Emin Şahin, emin.gedirli96@gmail.com, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15832)
Elektron vergi hesab-fakturada yol vergisinə yer verildiyi halda nəyə görə Vergilər Məcəlləsinin 176-cı maddəsi, yəni elekton vergi hesab-faktura bölməsində bunun haqqında bir şey yazılmayıb?

Bildiririk ki, “Sual-cavab” üzrə elektron xidmət vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir.

Vergi qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə xidmət edən təkliflərlə bağlı internet səhifəsinin “Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərinizi bizə yaza bilərsiniz” bölməsinə göndərməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq_ilyasov123@mail.ru, Bakı (11.09.2017) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 15831)
Xahiş eidrəm, 179.1-ci maddənin məntiqini mənə izah edəsiniz. Niyə dövriyyənin minimum 50% "0" dərəcə ilə olanda, onda dövlət büdcəsi cəmi 20 gün ərzində artıq ödənilmiş (əvəzləşdirilmiş) vergiləri geri qaytarır? Niyə məcəllə belə asanlıqla vergiləri büdcədən geri qaytarır?

Bildiririk ki, ƏDV-nin 0 (sıfır) dərəcə ilə tutulmasının tətbiq edilməsində məqsəd sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən vergi ödəyicilərində müəyyən işlərin görülməsini, xidmətlərin göstərilməsini və əməliyyatların aparılmasını təşviq etməkdir.

Vergi Məcəlləsinin sorğunuzda qeyd olunan maddəsi də məhz bu baxımdan da sıfır (0) faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunan əməliyyatlar nəticəsində vergi ödəyicisində yaranmış artıq ödəmələrin 20 gün ərzində qaytarılmasını nəzərdə tutur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 165-ci və 179.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.