Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!


Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. Sual-cavab bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. Sual-cavab bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Abdullayev Gündüz Tapdıq, gwndwzabdullayev@bk.ru, Bakı (16.03.2017) (Oxunub: 22 dəfə, ID: 15034)
Bilmək isdərdim səhifədə - işə qəbulla bağlı bölmə harada yerləşir?

Bildiririk ki, saytımızda “İşə qəbul Müsabiqələr” bölməsi əsas səhifədə yerləşir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədli Rəvan Ariz, Zərdab rayonu (16.03.2017) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 15033)
Dövriyyəni necə yoxlaya bilərəm?

Bildiririk ki, gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda, onlardan istifadə etməklə İnternet Vergi İdarəsinin “E-bəyannamə, ƏDV-DH və ŞHV” bölməsinə daxil olaraq “Məlumat axtar” alt bölməsində İnternet Vergi İdarəsinə göndərilən paket fayllar üzrə “Paket axtar” menyusu vasitəsilə müəyyən meyar (misal olaraq, tarix intervalı) üzrə dövriyyələriniz barədə məlumatları özündə cəmləşdirən və tərəfinizdən vergi orqanına təqdim olunan bəyannamələr barədə məlumatı əldə edə bilərsiniz.

Bununla yanaşı, dövriyyələriniz barədə arayışın, habelə təqdim etdiyiniz vergi hesabatının və digər sənədlərin vergi orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş surətinin alınması üçün sərbəst formada hazırlanmış ərizə ilə İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən onlayn qaydada vergi orqanına müraciət edə bilərsiniz.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmzanız) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olmadıqda vergi uçotunda olduğunuz vergi orqanına kağız daşıcısında müraciətlə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə gəlməklə və ya poçt vasitəsilə vergi orqanına təqdim edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məcidov Ramzes Əhməd, ramzes@azercell.com, Bakı (16.03.2017) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 15032)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyəcək fərdi sahibkarın möhürü olması mütləqdir, yoxsa fiziki imza yetərlidir?

Bildiririk ki, qanunvericilikdə fiziki şəxsin möhürə malik olması zəruri hal kimi nəzərdə tutulmamışdır.

Eyni zamanda öz istəyinizlə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müraciət edərək möhür almağınıza hər hansı bir məhdudiyyət də yoxdur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramil Cəfərzadə Məhəmməd, ramil.jafarzada@gmail.com, Daşkəsən rayonu, Bayan kəndi (16.03.2017) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 15031)
1. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin cari il üçün ümumi gəliri 250.000 manat, amortizasiya ayırmaları nəzərə alınmadan gəlirdən çıxılan xərcləri 150.000 manat, ilin sonuna avadanlığın qalıq dəyəri 400 manatdır. Bu fiziki şəxsin cari il üçün vergiyə cəlb ediləcək gəliri nə qədər olacaq? Mən bunu belə hesablayıram. 250.000-150.000 = 100.000 manat 400 x 20% = 80 manat 100.000-80=99.920 manat. Cavab 99.920 manat tapıram. Amma düzgün cavab 99.600 manat olmalıdır. Yəni burada 100.000-400=99.600 manat. Dəzgahın qalıq dəyəri 400 manat tam şəkildə gəlirdən çıxılıb. Xahiş edirəm buna aydınlıq gətirəsiniz. Nəyə görə 400 manat məbləğ gəlirdən tam şəkildə çıxılıb? Amortizasiya edilib çıxılmalı deyilmi?
2. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin il ərzində ümumi gəliri 350.000 manat, əsas vəsaitin təqdim edilməsindən yaranan maliyyə nəticəsi və amortizasiya ayırmaları nəzərə alınmadan gəlirdən çıxılan xərcləri 250.000 manat, qalıq dəyəri 600 manat olan əsas vəsaitin təqdim edilməsindən əldə etdiyi məbləğ 550 manat, istismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlərinin ilin sonuna qalıq dəyəri 2.000 manat, geoloji kəşfiyyat işlərinə, təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərcləri 10.000 manatdır. Bu fiziki şəxsin həmin il üçün vergiyə cəlb ediləcək gəliri nə qədər olacaq? 350.000-(250.000+550+2.000)=97.450 manat. Yuxarıdakı misalda 550 manat və 2.000 manat məbləğ nə üçün xərc kimi gəlirdən çıxılıb?
3.  Hüquqi şəxs cari ildə əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyəri 10.000 manat olan qurğunu 2 il müddətinə icarəyə götürmüş, bu qurğuya cari ildə 2.000 manat təmir xərci çəkmiş və bu məbləği icarə haqqı ilə əvəzləşdirməmişdir. Cari il üçün bu hüquqi şəxsin ümumi gəliri 60.000 manat, təmir xərcləri nəzərə alınmadan xərcləri 34.000 manat olarsa, hüquqi şəxsin vergiyə cəlb edilən mənfəəti nə qədər olar? 10.000 x 2% = 200, 11.800x7%=7%=826, 60.000-34.000-200-826 = 24.974 manat. Əslində isə düzgün cavab 25.800 manat olmalıdır. Yuxarıda göstərilən 826 manat nəzərə alınmamışdır. Xahiş edirəm bunlara aydınlıq gətirəsiniz. 

1. Cavab: Bildiririk ki, ilin sonuna əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri 500 manatdan və ya ilkin dəyərinin 5 faizindən az olduqda, qalıq dəyərinin məbləği gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci13.2.17-ci və 114.8-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ, həmin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərindən azdırsa, yaranmış fərq gəlirdən çıxılır. Yəni qeyd olunan halda əsas vəsaitin qalıq dəyəri 600 manat olduğundan yaranmış fərq 50 manat (600-550) gəlirdən çıxılır.

Eyni zamanda geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hazilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclərə 25 faiz dərəcə ilə amortizasiya hesablanaraq gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 114.2.10-cu, 114.3.5-ci və 114.9-cu maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, hər il üçün qurğuların təmir xərcinin gəlirdən çıxılan məbləği onların ilin sonuna qalıq dəyərinin 2 faiz həddi ilə məhdudlaşır. Bu məhdudlaşdırmadan artıq olan məbləğ isə cari vergi ilinin sonuna əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin artmasına aid edilir.

Eyni zamanda qurğular üçün amortizasiya ayırmaları 7 faizədək amortizasiya norması onların vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinə tətbiq edilməklə hesablanır və gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 114-cü  115-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


A.Fərəcova, faracova66@mail.ru (16.03.2017) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 15030)
ƏDV ödəyicisi olan hüquqi müəssisənin kassasında bank hesabında pul vəsaiti yoxdur. Ayın 20-ə kimi idxal olunmuş mallara görə 200.000 AZN dəyərində gömrük rüsumlarını vergi ödəyicisi olmayan təsisçinin vəsaiti hesabına ödənilmişdir. Həmin ayın 25-də satışdan pul daxil olur. Bu zaman təsisçinin borcu Nağdsiz hesablaşmalar haqqında Qanunun 3.3-cü maddəsinə uyğun aparılmalıdır? Bu nə dərəcədə düzgündür?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi olmayan təsisçiyə faizsiz borc məbləği müvafiq Qanunun 3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan həddlər daxilində nağd şəkildə qaytarıla bilər.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.6-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əli Həbibli Əbulfəz, alihabibli2@gmail.com (16.03.2017) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 15029)
Zəhmət olmasa ədəbiyyat siyahısın fayl şəklində göndərə bilərsiniz?

Bildiririk ki, saytımızın “İşə qəbul. Müsabiqə” bölməsinin müvafiq altbölməsində dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqənin test imtahanı mərhələsinin suallarını (məntiq və informatika sahələri üzrə suallar istisna olunmaqla) özündə əks etdirən ədəbiyyat siyahısı yerləşdirilmişdir (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=musabiqe&cat=).

 Əlavə olaraq bildiririk ki, “Sual-cavab” elektron xidməti vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir. “Sual-cavab” bölməsinə daxil olmuş müraciətin cavabının yazılı qaydada müraciət edən şəxsin ünvanına və ya elektron poçt ünvanına göndərilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar 2017-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədov Daşdəmir Mahmud, eminbaba1993@mail.ru, İsmayıllı rayonu (16.03.2017) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 15028)
Ticarət fəaliyyəti göstərən hüquqi şəxs yanacağı əhaliyə nağd satır. Eyni zamanda müqavilə bağlayaraq qaimə ilə nağdsız qaydada başqa hüquqi şəxslərə (idarə və müəssisələrə) satış edir. ƏDV hesabatında topdan satış dövriyyəsinə hüquqi şəxslərə qaimə ilə satılan malın dövriyyəsi yazılmalıdırmı?

Bildiririk ki, ƏDV ödəyicisi ƏDV bəyannaməsində hesabat ayı ərzində təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) görə aldığı və almalı oldğu məbləği, habelə təqdim edilməmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə aldığı avans məbləğləri əks etdirməlidir.

Müvafiq olaraq da sorğunuzda qeyd olunan halda istər pərakəndə, istərdə topdansatış dövriyyəsi ƏDV bəyannaməsində görstərilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159-cu, 161.1-ci174.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Alxasov Vasif Səlahəddin, avasif1969@mail.ru, Şəki şəhəri (15.03.2017) (Oxunub: 83 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15027)
Müəssisə ƏDV ödəyicisi olan şirkətdən mal-material almışdır. Həmin mallar təqdim edilmiş qaimə-faktura əsasında mədaxil olunmuşdur. Eyni zamanda EVHF alınmışdır. Lakin ödəniş edilməmişdir. Bir müddətdən sonra həmin malların bir qismi (satılmadığı üçün) geri qaytarılır. Bu zaman müəssisələr arasında hansı sənədlər tərtib olunmalıdır. Qaytarılan mallar qaimə faktura ilə, yoxsa akt tərtib etməklə qaytarılmalıdır?

Bildiririk ki, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair məlumatın verilməsinə Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Emil Həsənov Həsən, qulya.87@mail.ru, Bakı (15.03.2017) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15026)
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası bitirmişəm və hərbi xidmətdə olmamışamsa Vergilər Nazirliyində texniki işçi kimi işləyə bilərəmmi? Qanunla buna icazə var?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbul vakansiyalar yarandıqda iki mərhələdən ibarət olan müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir.

Aşağıdakı şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün keçirilən müsabiqədə iştirak edə bilərlər:

- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayanlar;

- dövlət vergi orqanlarındakı vəzifə funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan müvafiq ali təhsilə malik olmayan şəxslər;

- müvafiq ixtisas üzrə elmi dərəcəsi olan, ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, yüksək peşə hazırlığına və ya iş təcrübəsinə malik şəxslər istisna olmaqla yaşı 35-i keçmiş vətəndaşlar;

- əyani şöbə üzrə ali təhsil alan vətəndaşlar;

- qanunla müəyyən olunmuş müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş (qanuni əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olanlar və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilənlər istisna olmaqla) çağırış yaşlı vətəndaşlar;

- üzərindən məhkumluğu götürülməyən və ya ödənilməyən namizədlər.

Sorğunuzda qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti funksional qurum olan İnsan resursları idarəsi ilə 4038135 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Dadaşov Vüsal İmamverdi, vusaldadashov@gmail.com, Bakı (15.03.2017) (Oxunub: 62 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15025)
Şirkətin (MMC) direktoru xarici ölkəyə getmiş və geri dönməmişdir. Bu ərəfədə Asan imzanın vaxtı bitmişdir, heç bir əməliyyat aparmaq mümkün olmur. Şirkətin təsisçisi və direktoru eyni adamdır. Şirkətin işçiləri işdən cıxmaq üçün ərizə təqdim edirlər, başqa iş tapırlar, lakin işdən çıxmaları və yeni iş yerlərində işə qəbul olunmaları mümkün olmur, çünki Asan imza yoxdur. İşçilər hara müraciət edirlərsə nəticəsi olmur, ya cavab verilmir, ya da məhkəməyə müraciət etmələri bildirilir. Vergilərin hesablanması isə davam edir. Bu halda vergi orqanları nə kimi köməklik göstərə bilərlər? Bu hallar üzrə qanun boşluğunun ortadan qalxması üçün nə kimi iş aparılır?

Bildiririk ki, ASAN imzasının “İş” tipli sertifikatının verilməsinə əsas sertifikatı alan şəxsin belə sertfikatı əldə etmək hüququnu təsdiqləyən müvafiq sənəddir. Müəyyən əmək funksiyasını yerinə yetirən şəxs üçün belə sənəd qismində əmək müqaviləsi çıxış edir. Müəssisənin rəhbərinin əmək müqaviləsinin qüvvədə olması ASAN imzanın da qüvvədə olmasına dəlalət edir.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd olunan vəziyyətin həlli Vergilər Nazirliyi tərəfindən deyil, maraqlı tərəflər arasında, zərurət yarandıqda məhkəmə qaydasında baş verməlidir.

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasında işçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərinin, həmin münasibətlərdən törəyən digər hüquqi münasibətlərin Əmək Məcəlləsi ilə tənzimləndiyini nəzərə alaraq əmək müqaviləsinin bağlanılmasının, ona dəyişiklik edilməsinin və ya xitam verilməsinin elektron qaydada qeydiyyata alınması prosedurası ilə bağlı aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsəduyğundur.

Bax: Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsi, Vergilər nazirinin 29 fevral 2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi Təlimatı” və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nazlı Səfərli, nazsafarlee@gmail.com, Bakı (15.03.2017) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 15024)
Sualım dividendlər təkrar ödənildikdə VM-nin 122.2-ci maddəsinin ikinci abzasında qeyd olunmuş "həmin gəlir yenidən dividend şəklində verilən zaman vergiyə cəlb olunmur" müddəası ilə bağlıdır. Belə ki, rezident müəssisə qeyri-rezident müəssisəyə dividend verir və ödəmə mənbəyində 10% vergi tutur. Qeyd edilən qeyri-rezident müəssisə həmin dividend gəlirindən özünün Azərbaycan rezidenti olan fiziki şəxs olan təsisçisinə dividend ödəyir. Biz başa düşürük ki, 122.2-ci maddəyə əsasən fiziki şəxsin dividend gəliri Azərbaycanda vergiyə cəlb olunmamalıdır.
1. Azərbaycan rezidenti olan fiziki şəxs 122.2-ci maddəyə əsasən Azərbaycanda bu dividend gəlirindən vergi verməlidirmi?
2. Hansı sənədlər təqdim edilməlidir ki, sübut olunsun ki, dividend həmin gəlirlərdən ödənilib (yeni qeyri rezident müəssisə rezident müəssisədən aldığı dividend gəlirindən fiziki şəxsə dividend ödəyib)?
3. Fiziki şəxs qeyri-sahibkarlıqdan əldə edilmiş dividend gəlirini, Azərbaycanda vergiyə cəlb olunmadığı halda belə bəyan etməlidirmi? etməlidirsə hansı qaydada?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur. Dividendin faktiki sahibi olan fiziki və hüquqi şəxslərdən vergi tutulmuşdursa, dividendi alan fiziki və hüquqi şəxslərin həmin gəlirindən bir daha vergi tutulmur.

Göründüyü kimi, həmin maddədə rezident şəxslərdən alınan dividendlərin vergiyə cəlb olunmasından bəhs edilir.

Belə ki, vergi orqanı vergi uçotunda olan hüquqi şəxslərin təsisçiləri barədə məlumatlara, habelə aparılan səyyar vergi yoxlamarına əsasən dividendlərin vergidən yayınma riskinə nəzarət etmək imkanı var.

Qeyri-rezident hüquqi şəxslərə münasibətdə belə nəzarət mexanizmlərinin olmaması Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsinin onlara şamil olmasına imkan vermir. 

Sorğunuzda qeyd olunan halda da qeyri-rezidentin rezidentə ödədiyi dividendlər rezident şəxs tərəfindən bəyan edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsi.

3. Cavab: Bildiririk ki, ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulmayan (tutulması mümkün olmayan) gəlirləri olan və ya royaltidən gəliri olan fiziki şəxslər, yaxud Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda gəlir əldə edən rezident fiziki şəxslər yaşadıqları yer üzrə vergi uçotuna duraraq hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq əldə etdikləri gəliri “Gəlir vergisinin bəyannaməsi” ilə bəyan etməlidirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33.4-cü149.1.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramil Cəfərzadə Məhəmməd, ramil.jafarzada@gmail.com, Daşkəsən şəhəri (15.03.2017) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15023)
Xahiş edirəm sualıma aydınlıq gətirəsiniz. Vergi Məcəlləsinin 102.2.5. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarının (ərlərinin); 400 manat azadolma; 102.4.1. həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları (ərləri). Bu şəxslərin arvadlarına (ərlərinə) güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar; 100 manat azadolma.
Sualım odur ki, həlak olmuş döyüşçünün arvadına (əgər təkrar nikaha girməyibsə) nə qədər güzəşt düşür? 100 yoxsa 400 manat?

Bildiririk ki, həlak olmuş döyüşçünün arvadına Vergi Məcəlləsinin 102.2.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan güzəşt verilir.

Vergi Məcəlləsinin 102.4.1-ci maddəsində isə güzəşt hüququ vəzifəsini icra edərkən vəfat edən dövlət qulluqçularının həyat yoldaşlarına verilir. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.2.5-ci102.4.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Azər Qənbərov Oqtay, gazer1970@mail.ru (15.03.2017) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15022)
Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən 125-ci maddəyə 125.1.9-cu bəndi əlavə edilmiş və 01.01.2017-ci il tarixdən etibarən güzəştli vergi tutulan ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş subyektlərə birbaşa və ya dolayısı ilə edilən ödənişlər 10 faiz ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilir. Rezident müəssisənin həmin subyektlərə 01.01.2017-ci il tarixə əvvəlki hesabat dövrlərində alınmış mallara görə kreditor borcları qalmışdır. Bu səbəbdən, həmin mallar artıq istifadə edildiyindən həmin subyektlərə malın pulu ödənildikdə, qeyri-rezident şəxs tutulan vergi məbləği ilə razılaşmadığından və vergi qanunvericiliyinə edilən dəyişikliyə əsasən Qanunun tətbiqi məcburi olduğundan hesablanmış vergi pulu ödəyən müəssisənin hesabına həyata keçirilir.
Eyni zamanda, beynəlxalq daşımalara görə güzəştli vergi tutulan ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş subyektlərə ödəniş aparılarkən həmin ödənişlərdən ödəmə mənbəyində verginin hesablanması zamanı Vergi Məcəlləsinin 125.1.4-cü (6 faiz) və yaxud 125.1.9-cu (10 faiz) maddələrindən hansının tətbiq ediləcəyi qeyd edilənlərə əsasən, əvvəlki hesabat dövrlərində alınmış və istifadə edilmiş malın dəyəri rezident müəssisə tərəfindən güzəştli vergi tutulan ölkədə qeydiyyatdan keçmiş qeyri-rezidentə tam ödənilməli olduğu halda hesablanmış əlavə ödəmə mənbəyində vergi məbləğinin pulu ödəyən rezident şəxsin mənfəət vergisinin hesablanması nöqteyi-nəzərindən gəlirdən çıxılan xərclərinə aid edilib-edilməməsinə, eləcə də həmin subyektlərə beynəlxalq daşımalara görə ödəniş zamanı hansı vergi dərəcəsinin tətbiq edilməsi məsələsinə münasibət bildirməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlər və  qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə  edilən ödənişlər 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bu baxımdan da güzəştli ölkədə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektə edilən ödənişlərdən, o cümlədən daşıma haqqından da ödəmə mənbəyində 6 faizdən əlavə olaraq 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalıdır.

Onu da xatırladırıq ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Odur ki, mahiyyət etibarı ilə qeyri-rezidentin gəlirinin tərkib hissəsi olan ödəmə mənbəyində tutulan vergi Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, yəni qeyri-rezidentə ödənilən xərclər gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduğu halda gəlirdən çıxıla bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 125.1.4-cü125.1.9-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Səbuhi Eyvazov Sahib, mail@sebuhieyvazov.com, Salyan rayonu (15.03.2017) (Oxunub: 50 dəfə, ID: 15021)
Mən VÖEN açdırmışam, mənə dedilər ki, sığortaya pul ödəməlisən. Bu həqiqətən bələdirmi?

Bildiririk ki, fərdi qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs məcburi dövlət sosial sığortası ilə əhatə edilərək fəaliyyət növünə uyğun olaraq “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respulikasının Qanununun 14-cü maddəsində nəzərdə tutulan məbləğlərdə sosial ayırmalar etməlidir.

Məcburi sosial sığorta haqlarının hesablanması ilə bağlı müvafiq məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respulikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanununun 12-ci və 14-cü maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyun 2016-cı il tarixli 976 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramil Cəfərzadə Məhəmməd, ramil.jafarzada@gmail.com, Daşkəsən şəhəri (15.03.2017) (Oxunub: 48 dəfə, ID: 15020)
Vergi yurisdiksiyası nədir? Xahiş edirəm misal göstərməklə izah edəsiniz.

Bildiririk ki, kontekstdən asılı olaraq vergi yurisdiksiyası dedikdə dövlətin qanunları ilə təsbit olunan vergi orqanının səlahiyyətlərinin əhatə edildiyi hüquqi sfera və ya müstəqil vergi qanunvericiliyinin tətbiq olduğu ərazi başa düşülə bilər.

Qeyd olunan məsələ barədə ətraflı məlumatın mənimsənilməsi üçün iqtisadi nəzəriyyəyə dair əsərlərlə tanış olmağınız məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Qocayev Rahib Əflatun oğlu, Ağdaş şəhəri (15.03.2017) (Oxunub: 21 dəfə, ID: 15019)
Müəssisəmiz 2014-cü il 21 yanvar tarixində fəaliyyətini dayandırmışdır. Tərəfimizdən vergi orqanına Mənfəət vergisinin bəyannaməsi və 1 nömrəli əlavə təqdim edilmişdir. 2014-2015-ci illər üzrə öhdəlik yaranmadığı ücün müəssisə Mənfəət vergisi bəyannaməsini ilin sonlarında təqdim edilməmişdir. 2016-cı il dekabrın 27-də müəssisə fəaliyyətini bərpa etmiş və illik Mənfəət vergisi bəyannaməsində kecmiş illərin zərəri sütununda 2014-2015-ci illərin zərərləri (V.M.-121.1) qeyd olunmuşdur. Bildirmək istərdim ki, 2014-cü ilin vergiləri torpaq, əmlak, yol vergisi növbəti ildə təqdim edildiyi ücün ilin əvvəlində fəaliyyəti dayandıran zaman xərc sütununda göstərilməmişdir. Vergi orqanında 2015-ci ilin xərcini hesabat verilmədiyi ücün qəbul edilmədiyi, 2014-cü il ücün dəqiqləşdirilmiş bəyannamə verilməsi bildirilmişdir. Sual: 2016-cı ilin Mənfəət vergisi bəyannaməsində müəssisə ili zərərlə cıxması ilə bərabər kecmiş illərin zərərləri sütununda 2014-2015-ci, yəni kecmiş illərin zərərini göstərə bilərmi? Yoxsa, nəyə görə. Qabaqcadan təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, müraciətinizdə qeyd olunan məsələlər aidiyyəti üzrə araşdırılır və nəticəsi barədə Sizə məlumat veriləcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sevil Qəhrəmanova, nqamuhasib@gmail.com, Sumqayıt (14.03.2017) (Oxunub: 89 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15018)
Şirkətin əməkdaşına bədbəxt hadisəyə görə (evi yanıb) şirkət 1.000 manat maddi yardım edib. Bu məbləğdən gəlir vergisi tutulmalıdır?

Bildiririk ki, 2.000 manatadək olan birdəfəlik müavinət gəlir vergisindən azad edilmişdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məhəmməd Kinyazov Kamran, mehemmed.kinyazov@mail.ru, Bakı (14.03.2017) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15016)
Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında əmək və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı nə kimi vergi öhdəlikləri olduğu haqda məlumat almaq istərdim. 

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 07.03.2017-ci il tarixdə (İD: 14939) cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bədrəddin Babayev, bm.babayev@mail.ru, Zaqatala (14.03.2017) (Oxunub: 67 dəfə, ID: 15015)
ƏDV əvəzləşdirilməsi hansı məqsədlər üçün aparıla bilər (mümkündürsə ətraflı) siyahı.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergi növlərindən biri olan, məzmun etibarı ilə dolayı vergi növünə aid edilən əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi mexanizmi və proseduralarına əsasən ƏDV konkret müəssisəsinin yükü olmayıb, təkrar istehsal prosesində zəncirvari olaraq istehlakçıların üzərinə keçirilir. ƏDV universal xarakter daşıyaraq istehsal və tədavül prosesinin hər bir mərhələsində alqı və satqı arasındakı fərqdən ödənilən vergi kimi çıxış edir.

ƏDV-nin hesablanması zamanı vergi ödəyicisinin büdcə qarşısında olan vergi öhdəliyi ƏDV tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdən ibarətdir.

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı isə əlavə dəyər vergisi ticarət əlavəsindən hesablanan verginin məbləğidir.

Əvəzləşdirmə dedikdə, vergi ödəyicilərinin hesabat dövrü ərzində həyata keçirdikləri əməliyyatlar (Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı istisna olmaqla) çərçivəsində ödədikləri ƏDV məbləğlərinin Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq verilən elektron vergi hesab-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini təsdiq edən sənədlərə əsasən nəzərə alınması başa düşülür.

Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi üçün:

- verginin məbləği xüsusi ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilməlidir;

- malın (işin xidmətin) dəyəri nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödənilməlidir;

- alınmış mal (iş, xidmət) sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə olunmalıdır;

- vergi ödəyicisinə təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) elektron vergi hesab-fakturaları verilməlidir.

Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri ödənişin formasından asılı olmayaraq verginin əvəzləşdirilməsinə əsas verir.

Göstərilən tələblərə əsasən ödənilən ƏDV məbləğinin büdcədən əvəzləşdirilməsinə vergi qanunvericiliyində məhdudiyyət qoyulmur.

Qeyd olunanların daha aydın başa düşülməsi üçün diqqətinizə şərti məbləğlər üzərində bir misal təqdim edirik: ƏDV ödəyicisi hesabat dövrü ərzində alınan mallara görə malı satan ƏDV ödəyicisinin hesablaşma hesabına 100 manat, ƏDV-nin depozit hesabına isə 18 manat ödəmişdir. Bununla yanaşı, 100 manat dəyərində mal idxal olunmuş və gömrük orqanlarına 18 manat vergi ödənilmişdir. Alınmış mallar hesabat ayında 354 manata (300 manat malın dəyəri, 54 manat ƏDV məbləği) başqa şəxsə satılmışdır. Bu halda sözügedən vergi ödəyicisinin ƏDV üzrə büdcə qarşısında olan vergi öhdəliyi 18 manat (54-18-18=18 manat) təşkil edir.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Azər Qənbərov Oqtay, gazer1970@mail.ru (14.03.2017) (Oxunub: 44 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15014)
Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən 125-ci maddəyə 125.1.9-cu bəndi əlavə edilmiş və 01.01.2017-ci il tarixdən etibarən güzəştli vergi tutulan ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş subyektlərə birbaşa və ya dolayısı ilə edilən ödənişlər 10 faiz ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilir. Rezident müəssisənin həmin subyektlərə 01.01.2017-ci il tarixə əvvəlki hesabat dövrlərində alınmış mallara görə kreditor borcları qalmışdır. Bu səbəbdən, həmin mallar artıq istifadə edildiyindən həmin subyektlərə malın pulu ödənildikdə, qeyri-rezident şəxs tutulan vergi məbləği ilə razılaşmadığından və vergi qanunvericiliyinə edilən dəyişikliyə əsasən Qanunun tətbiqi məcburi olduğundan hesablanmış vergi pulu ödəyən müəssisənin hesabına həyata keçirilir. Qeyd edilənlərə əsasən, əvvəlki hesabat dövrlərində alınmış və istifadə edilmiş malın dəyəri rezident müəssisə tərəfindən qeyri-rezidentə tam ödənilməli olduğu halda hesablanmış əlavə ödəmə mənbəyində vergi məbləğinin pulu ödəyən rezident şəxsin mənfəət vergisinin hesablanması nöqteyi-nəzərindən gəlirdən çıxılan xərclərinə aid edilib-edilməməsinə münasibət bildirməyinizi xahiş edirəm. 

Bildiririk ki, güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və  qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə  edilən ödənişlər 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmalıdır.

Digər tərəfdən, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Odur ki, mahiyyət etibarı ilə qeyri-rezidentin gəlirinin tərkib hissəsi olan ödəmə mənbəyində tutulan vergi Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, yəni qeyri-rezidentə ödənilən xərclər gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduğu halda gəlirdən çıxıla bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci125.1.4-cü125.1.9-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rafiq Qasımov, qiro87@mail.ru, Bakı (14.03.2017) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 15013)
A şirkəti neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərir. Şirkət öz brendinin tanınması, imicinin artırılması məqsədilə müxtəlif tədbirlərdə, əhəmiyyətli layihələrdə sponsorluq edir.
1. Şirkət öz sahəsi ilə bağlı, yəni neft-qaz sərgisində təşkilatçılıq xərcləri ilə bağlı sponsorlardan biridir və bu səbəbdən 40.000 Azn ödəniş edir. Bu məbləğ reklam xərci olaraq gəlirdən çıxılan xərc sayılırmı?
2. Şirkət voleybol komandalarından birinə sponsorluq edir ki, bu səbəbdən tədbirlərdə, idman meydançalarında, idmançıların formalarında şirkətin adı reklam edilir. Bunun müqabilində sponsorluq çərçivəsində aylıq 40.000 Azn ödəniş həyata keçirir. Qeyd edilən ödənişlər gəlirdən çıxılan xərc olaraq xərcə silinə bilərmi? Belə ödənişlərə hər hansı məhdudiyyət varmı?
3. Şirkət öz brendini tanıtmaq məqsədilə TV kanallarda, reklam tablolarında, jurnal-qəzetlərdə, tədbirlərdə öz reklamını həyata keçirir. Bunun nəticəsində dolayı yolla şirkət daha da çox tanınmaqla yeni müştərilər cəlb edir ki, şirkətin gəlirləri artır. Yuxarıda qeyd edilən reklamla bağlı şirkətin etdiyi ödənişləri gəlirdən çıxılan xərclər olaraq hesabatlarında göstərə bilərmi? Qeyd edilən reklam xərclərinin gəlirdən çıxılması ilə bağlı hər hansı məhdudiyyət varmı?

1-3. Cavab: Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Odur ki, çəkilməsi bilavasitə gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduğu təsdiqlənən reklam xərcləri məhdudiyyət qoyulmadan vergi tutulan gəlirdən çıxıla bilər.

Əyləncə xərclərinin gəlirdən çıxılmasına isə yol verilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci və 109.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İmanov Elnur Fərəməz, sheriff80@list.ru, Bakı (14.03.2017) (Oxunub: 33 dəfə, ID: 15012)
Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisənin ilk vergi öhdəliyi 2015-ci ilin 3-cü rübündə 13.379 Azn olmaq şərtilə yaranmışdır. Və 2015-ci ilin oktyabr ayının 20-dək aidiyyatı üzrə ödənilmişdir. 2016-cı ilin yanvar ayında qanuna dəyişikliklə əlaqədar yeni hesablama metodu seçilmişdir. Öhdəçilik 2016-cı ilin 1-ci rübündən etibarən 10 rüb olmaqla şəxsi vərəqədə əksini tapmışdır. Sonradan şəxsi vərəqəyə ilk ödənilən 13.379 Azn əvvəlki öhdəlik hesablama kimi verilmiş və 10 rüb, hər rüb 1337 manat olmaqla azalma verilmişdir. Xahiş edirik, ilkin ödənişin 10 rübə bölünərək nəzərə alınmasının qanunvericiliyə uyğun olub-olmaması barədə fikrinizi bildirəsiniz. Belə ki, qanuna uyğundursa müvafiq maddə və ya digər istinad sənədi barədə cavabda qeyd edilməsini xahiş edirik.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 221.5-ci maddəsinin müddəalarına əsasən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini Vergi Məcəlləsinin 220.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada tikinti-quraşdırma işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi forma üzrə vergi orqanına bəyannamə təqdim edirlər. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş bəyannamə vergi orqanına təqdim edildikdən sonra hesablanmış vergi bərabər hissələrlə 10 faiz həcmində hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq öhdəlik tam yerinə yetirilənədək dövlət büdcəsinə ödənilir.

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1384-IVQD nömrəli Qanununun 2-ci maddəsində qeyd olunmuşdur ki, bu Qanun qüvvəyə minənədək tikinti obyektinin tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış şəxs öz seçiminə uyğun vergiləri bu Qanun qüvvəyə minənədək mövcud olan qaydada da ödəyə bilər. Tikinti obyektinin tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış şəxs bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonrakı 30 gün müddətində Vergilər Nazirliyinə öz seçimi barədə yazılı formada məlumatı təqdim etməlidir. Bu maddə ilə müəyyən edilmiş müddətdə yazılı formada məlumatı təqdim etməyən şəxsə sadələşdirilmiş vergi bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada hesablanır. Bu Qanun qüvvəyə minənədək tikinti obyektinin tikinti-quraşdırma işlərinə və vergi ödəməyə başlamış şəxs bu Qanunla müəyyən olunan sadələşdirilmiş vergini ödədiyi zaman bu Qanun qüvvəyə mindiyi tarixədək ödənilmiş ƏDV və sadələşdirilmiş vergi nəzərə alınır.

Odur ki, tikinti-quraşdırma işlərinə 2015-ci ilin 4-cü rübündə başlanılmış binalar üzrə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə edən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yeni metodla sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi təqdim edilir və hesablanmış vergi öhdəliyi (həmin binaya görə əvvəlki dövrlər üçün ödənilmiş sadələşdirilmiş vergi və ƏDV məbləğləri çıxıldıqdan sonra qalan məbləğ) bərabər hissələrlə 10 faiz həcmində olmaqla 2016-cı ilin 1-ci rübündən başlayaraq 10 rüb ərzində hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq öhdəlik tam yerinə yetirilənədək dövlət büdcəsinə ödənilir. 

Qeyd olunan məsələyə dair əlavə məlumata ehtiyac yarandıqda müvafiq təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya Vergilər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.5-ci maddəsi, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1384-IVQD nömrəli Qanununun 2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rais Hüseynov Arzuman, raishuseynov@gmail.com, Bakı (14.03.2017) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 15011)
1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliynə müvafiq olaraq təsis edilən, Azərbaycan Respublikasında idarəetmə yeri olan hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikasının rezidenti ilə digər eyni hüquqi şəxs statusuna malik Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan müəssisə arasında xarici valyuta (ABŞ dolları, avro və s.) ilə (Azərbaycan Respubllikası ərazisində istehsal olunmuş malların alqı-satqısı zamanı, iş və xidmətlər göstərilməsinə görə) müqavilə bağlayıb, əməliyyat aparmaq olarmı?
2. Əgər belə hal mümkündürsə, onda bu əməliyyatla bağlı sənədləşmə və hesablaşma qanunvericiliyə uyğun olaraq necə həyata keçirilməlidir?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, Mülki Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq pul öhdəliyi manatla ifadə edilməlidir. Yalnız tərəflərdən biri xarici fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə, tərəflər pul öhdəliyini, əgər bu, qanunla qadağan edilməyibsə, xarici valyutada da müəyyənləşdirə bilərlər.

Bununla belə, rezident şəxslər arasında manatla bağlanmış müqavilələr üzrə ödənişlərin xarici valyutada aparılmasına qanunvericilikdə məhdudiyyətlərin olub-olmaması barədə aidiyyəti üzrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına və ya Mərkəzi Banka müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Mülki Məcəllənin 439.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 16 yanvar tarixli, 590-IIQ nömrəli “Banklar haqqında” Qanununun 38.1-ci maddəsi, "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə monitorinqi xidmətinin Hüquq və metodologiya şöbəsi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bayramov Əlfəddin Əhmədağa, alfaddin.bayramov@socar.az, Sumqayıt (14.03.2017) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 15010)
Uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun müəyyən olunması meyarının 4.5-ci bəndinə uyğun olaraq 3 yaşındakı uşaq uşaqlıqdan əlildir. Əlilliyə görə 74 manat sosial müavinət təyin olunub. Vergilər Məcəlləsinin 102.4.4-cü maddəsinin uşağın işləyən valideynlərindən birinə tətbiq edilib-edilməməsi barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə yaşayan həyat yoldaşı kimi vergi tutulmalı olan aylıq gəliriniz 100 manat məbləğində gəlir vergisindən azaldılır.

Bu güzəşt hüququ aşağıda qeyd olunan sənədlərin birinin təqdim edildiyi andan yaranır və yalnız əsas iş yerinizdə (əmək kitabçanızın olduğu yerdə) həyata keçirilir:

- himayədə olma faktı barədə məhkəmə orqanlarının qərarı;

- ər və arvaddan birinin güzəştdən istifadə edib-etməməsi barədə onların əmək kitabçasının olduğu işəgötürənin arayışı;

- uşağın doğulması haqqında şəhadətnamənin surəti;

- birgə yaşamaq haqqında mənzil-kommunal istismar sahələrinin yaxud icra hakimiyyəti nümayəndəliklərinin arayışları;

- rayon (şəhər) əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin arayışı.

Bununla yanaşı, tibbi-sosial ekspertiza keçirərək əlilliyi və 18 yaşınadək uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu qiymətləndirilməsi, bunun əsasında əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların sosial müdafiə tədbirlərinə ehtiyaclarını müəyyən edilməsi tibbi-sosial ekspert komissiyaları (TSEK) tərəfindən həyata keçirildiyini nəzərə alaraq 18 yaşınadək uşağın sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna dair əlavə məlumatın alınması üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinə müaciət etməyiniz daha məqsəduyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsininin 102.1.6-cı, 102.4.4-cü və  102.8-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 4 yanvar 2001-ci il tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”, “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının  7 fevral 2006-cı il tarixli 55-IIIQ nömrəli Qanununun 7.0.4-cü maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 fevral 2016-cı il tarixli 36 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Tibbi-sosial ekspert komissiyaları haqqında Əsasnamə”nin 1.3-cü bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ziya Ramazanov İlqar oğlu, ziya86ramazanov@yahoo.com, Bakı (14.03.2017) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 15009)
Salam. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda malların təqdim edilməsi ƏDV və digər vergilər üzrə vergiyə cəlb olunurmu?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda malların təqdim edilməsi ƏDV-nin vergitutma bazasını təşkil etmədiyindən ƏDV-yə cəlb edilmir.

Lakin vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda malların təqdim edilməsindən əldə edilən gəliri gəlir və ya mənfəət vergisinə cəlb edilir.

Sadələşdirilmiş vergi isə Bakı şəhərində 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda isə 2 faiz dərəcə ilə müəyyən olunmaqla yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisində əldə olunan gəlirə (hasilata) tətbiq olunur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 96-cı, 104-cü159-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Orxan Əliyev Mahal oğlu, Orxanali91@mail.ru, Bakı (14.03.2017) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 15008)
Salam.
1. Vergi orqanlarına imtahan vermək üçün ərizə verən zaman magistr diplomunu əlavə etmək lazım deyilmi?
2.Vergi orqanı vergi ödəyicinin artıq ödəmənin qaytarılması barədə ərizəsi daxil olduqdan sonra 50 gündən sonra artıq ödəməni qaytarırsa, neçə günə faiz hesablayıb vergi ödəyicisinə ödəməlidir? 50-45=5 günə yoxsa, 50 günün hər bir gününə?

1.Cavab: Bildiririk ki, dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün müraciət edən şəxs tərəfindən müəyyən edilmiş formada elektron ərizə ilə Vergilər Nazirliyinə müraciət edilən zaman ali təhsili və ixtisası təsdiq edən bakalavr və ya magistr diplomlardan birininin əlavə edilməsi zəruridir.

Bax: Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinin 24 iyun 2014-cü il tarixli 1417040100819300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”.

2.Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə artıq ödəmələrin qaytarılması barədə vergilərin büdcəyə daxil olmasının təmin edən orqanlara ərizə verildiyi tarixdən məbləğlər geri qaytarılanadək gecikdirilən hər gün üçün (ödəmə günü də daxil olmaqla) vergi ödəyicisinə müvafiq məbləğin 0,1 faizi məbləğində faiz ödənilir. Vergi ödəyicisinin artıq ödənilmiş məbləğlərinin qaytarılmasına dair vergilərin büdcəyə daxil olmasını təmin edən orqanlara ərizə verdiyi müddətdən 45 gün ərzində məbləğ qaytarılarsa, vergi ödəyicisinə faiz ödənilmir.

Müvafiq olaraq, qeyd etdiyiniz misalda 5 gün üçün faiz ödənilməldir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 87.4-cü maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli, 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rahim Rəhimov İsa, eftechrahim@mail.ru, Bakı (14.03.2017) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 15007)
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.14.5-ci və 109.3. maddələrində göstərilmiş müalicə-profilaktik yeməklər dedikdə hansı yeməklər nəzərdə tutulur? Əmək şəraiti zərərli, ağır olan işçilərə verilməli olan bu yeməklərin siyahisinin və tərkibinin nədən ibarət olduğu haqda məlumat vermənizi Sizdən xahiş edirəm.

Sorğunuzda qeyd edilən məsələ Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətinə aid edilmədiyindən aidiyyəti üzrə Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fidan Qaralı Ilqar, gfidan@azstat.org, Bakı (14.03.2017) (Oxunub: 36 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15006)
Salam. Online ticarət sistemində tutulan vergi haqqında ətraflı məlumat almaq istəyirəm. Tutulan vergi xarici valyutaya yaxud yerli valyutaya əsasən hesablanır? Tutulan vergi ƏDV vergisidirmi? Əlavə olaraq bank rusumları da olurmu? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, vergi orqanlarında uçotda olmayan şəxslər tərəfindən qeyri-rezidentdən elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin alınmasına görə aparılan ödənişlərdən bank tərəfindən alıcının hesabından ƏDV hesablanmalı və ödənilməlidir. Elektron ticarət qaydasında alınan mallara görə ödənilən məbləğdən ƏDV-nin hesablanması Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində vergilər Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatla hesablanır və ödənilir.

Banklardan rüsumun tutulması məlumatı əldə etmək aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına və ya müvafiq banka müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 9-cu, 69-cu, 169.1-ci  169.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Tahirli Zülfi Musa, tahirli.zulfu@mail.ru (14.03.2017) (Oxunub: 38 dəfə, ID: 15005)
Salam. Mənə tenderdə iştirak etmək üçün ərizə forması göndərə bilərsiz? Əvvəlcədən təşəkkür.

Bildiririk ki, tenderdə iştirak üçün sənəd formalarının müəyyən edilməsi Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmədiyi üçün aidiyyəti üzrə İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Orxan Məmmədov, orkhanmammadov15@gmail.com, Bakı (14.03.2017) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15004)
Salam. Yük gömrük bəyannaməsinin bütün məbləğləri (o cümlədən ƏDV) 31.01.2017-ci il tarixində odənilmişdir. YGB-nin tarixi isə 01.02.2017-dir.
1. YGB hansı ayda əvəzləşməyə salınmalıdır?
2. Əgər YGB-nin tarixi 31.01.2017-dir, amma ödəniş 01.02.2017-də aparılıbsa, onda hansı ayda əvəzləşdirmək olar?
3. Müəssisə şəhadətnamə-dublikat almaq üçün 01.02.2017-ci il tarixində müraciət edir və AVİS-in bildirişində qeyd olunur ki, "03.02.2017 taxindən etibarən Siz banka müraciət edə bilərsiniz". Sual: şəhadətnamə-dublikatın verilmə tarixi hansı vaxt sayılır - 01 fevral yoxsa 03 fevral? Xahiş edirəm, əsaslandırasınız.
4. Dövlət büdcəsinə borc olanda, POS terminal açmaq olar?
5. Borcun ümidsiz borc kimi hesab olunması üçün mütləq Vergilər Nazirliyinin razılığı olmalıdır? Müəssisələr öz arasında borcun ümidsiz hesab olunmasına qərar verə bilməzlər?
6. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 247-1 maddəsinə əsasən "Vergilərin və digər icbari ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı tərtib edilməsi qanunla müəyyən edilmiş başqa sənədlərin Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyə orqanlarına təqdim edilməməsinə və ya vaxtında təqdim edilməməsinə görə ‐ fiziki şəxslər 25 manatdan 30 manatadək miqdarda, vəzifəli şəxslər 40 manatdan 60 manatadək miqdarda cərimə edilir. Yəni, hüquqi şəxs bəyannaməni vaxtında göndərməsə, Vergilər Nazirliyi 40 manat maliyyə sanksiyası tətbiq edəcək və Ədliyyə Nazirliyi 40-60 manat cərimə tətbiq edəcək. Düzgündür?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, hər iki sorğunuzda qeyd edilən halda ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi barədə məlumat 2017-ci ilin fevral ayı üçün təqdim edilən bəyannamədə qeyd edilməlidir (Dövlət Gömrük Komitəsindən daxil olmuş məlumatlar nəzərə alınmaqla).

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175-ci  176.5-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, vergi orqanı vergi ödəyicisinin  ərizəsi əsasında vergi ödəyicisinə 2 gündən gec olmayaraq şəhadətnamə-dublikat verir. Şəhadətnamə dublikatın verildiyi tarix onun verilmə tarixi hesab edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 35.1-ci maddəsi.

4. Cavab: Bildiririk ki, POS-terminalın quraşdırılması üçün vergi ödəyicisinin aktiv bank hesabı olmalıdır.

Vergi ödəyicisinin bank hesabı olduğu təqdirdə POS terminalın quraşdırılması üçün vergi borcunun olmaması kimi bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, POS terminalın quraşdırılması üçün bank hesabı olmayan vergi ödəyicilərinə bank hesabının açılması məqsədi ilə şəhadətnamə-dublikat büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borc olmadıqda verilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 35-ci maddəsi.

5. Cavab: Bildiririk ki, əgər malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə daxil edilmişdirsə, vergi ödəyicisi onlarla bağlı olan ümidsiz borc məbləğini gəlirdən çıxmaq hüququna malikdir. Ümidsiz borc məbləğinin gəlirdən çıxılmasına vergi ödəyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc məbləğinin dəyəri olmayan borc kimi silindiyi vaxt yol verilir. 

Hüququ pozulmuş şəxsin iddiası ilə hüququn müdafiəsi üçün müəyyən edilən iddia müddəti vergi qanunvericiliyi ilə deyil, mülki hüquq münasibətlərinin subyektləri arasında mülki münasibətləri tənzimləyən Mülki Məcəllə ilə müəyyənləşdirilir.

Mülki Məcəllənin müddəalarına görə ümumi iddia müddəti 10 il, müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti 3 il, daşınmaz əşyalarla bağlı müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti 6 il, vaxtaşırı icra edilməli öhdəliklərdən irəli gələn tələblər üzrə iddia müddəti isə 3 il təşkil edir. Tələblərin ayrı-ayrı növləri üçün Mülki Məcəllə ilə ümumi müddətə nisbətən qısaldılmış və ya uzadılmış xüsusi iddia müddətləri təyin edilə bilər və bu xüsusi iddia müddətlərinə də ümumi qaydalar şamil edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 111.1-ci111.2-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 18-ci fəsli, Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 10 iyun tarixli 1997-ci il 310-IQ nömrəli Qanunu.

6. Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını Vergi Məcəlləsi müəyyən edir.

Vergi hesabatını və ya vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmaması haqqında arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) qərarına əsasən 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Sorğunuzda qeyd edilən müddəa hal-hazırda qüvvədə olan İnzibati Xətalar Məcəlləsində mövcud deyildir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 1-ci, 16.2-ci və 57-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.