Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Nuriyev Nizami Dünyamalı, nizami709bf@mail.ru, Bakı (29.11.2018) (Oxunub: 105 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17587)
A istehsalçı müəssisəsi istehsal etdiyi məhsulları B müəssisəsinə və ya vergi orqanında qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxsə elektron qaimə tərtib etməklə təqdim edir. B müəssisəsi və ya vergi orqanında qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxs A istehsalçı müəssisəsinin ona təqdim etdiyi malların dəyərini nağd qaydada ödəyir. A istehsalçı müəssisəsi həmin pulu kassaya mədaxil edərək, kassa mədaxil orderinin qəbzini B müəssisəsinə və ya vergi orqanında qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxsə təqdim edir. Bu əməliyyatın aparılmasında hər hansı bir qanun pozuntusu varmı? Əgər varsa qanun pozuntusunun olmaması üçün nə etmək lazımdır?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsinə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verməlidir.

Həmçinin Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsinə əsasən, həmin qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Sorğunuzda qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı bildiririk ki, A istehsalçı müəssisəyə elektron qaimə-faktura əsasında təqdim etdiyi malların dəyərini nağd qaydada qəbul etməsinə görə qanunvericilikdə hər hansı bir məsuliyyət tədbiri nəzərdə tutulmayıb. Lakin, B müəssisəsi və ya vergi orqanında qeydiyyatdan keçmiş fiziki şəxs tərəfindən Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsinin tələblərini pozmaqla aparılan əməliyyatlara görə həmin şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 58.7-1- ci maddəsinə əsasən qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci71-1-ci maddələri, Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü və 3.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Əliyev, elnur.alisoy@gmail.com, Sumqayıt (22.11.2018) (Oxunub: 313 dəfə, Orta qiymət: 2.9, ID: 17586)
Əgər işlərin və xidmətlərin təqdim olunması zamanı elekton qaimə faktura yazılmışdırsa, "İşlərin və xidmətlərin görülməsinin təhvil-təslim aktı"nın doldurulmasına ehtiyac vardırmi? Xahiş edirəm hər iki halı "vardır" və "yoxdur" cavablarını qanunvericiliyə əsasən cavablandırasınız.

Bildiririk ki, elektron qaimə-faktura “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən tərtib edilir və həmin qaydalara əsasən elektron qaimə-faktura malların (işlərin, xidmətlərin) alıcıya təqdim edilməsi barədə məlumatları özündə əks etdirən sənədlər (müqavilələr (əqdlər), təhvil-təslim aktları, malların alınması üçün vəkalətnamə və s.) əsasında doldurulur və bu barədə məlumat isə elektron qaimə-fakturanın "Əsas" rekvizitində öz əksini tapır. 

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 10    Orta qiymət: 2.9

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Babayev, b_anar@hotmail.com, Bakı (22.11.2018) (Oxunub: 245 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17585)
Müştəri mağazadan mal (iş, xidmət) alarkən posterminal vasitəsilə ödəniş edir. Posterminal vasitəsilə ödəniş edərkən müştəriyə NKA çeki verilməlidirmi? Əgər verilməlidirsə, onda bir əməliyyat 2 dəfə hesablanmış olmayacaqmı? Zəhmət olmasa müvafiq qanunvericiliyə əsaslanmaqla cavablandırardınız.

Bildiririk ki, istehlakçının hüququnun təmin olunması məqsədi ilə xidmətin dəyəri nağdsız qaydada POS-terminal vasitəsi ilə ödənildikdə vergi ödəyicisi tərəfindən alıcıya məbləğin ödənildiyini təsdiqləyən POS-terminal çıxarışı ilə yanaşı Vergi Məcəlləsinin 50.8-ci maddəsində qeyd olunan göstəriciləri özündə əks etdirən NKA çekləri də təqdim edilməlidir.

Vergitutma məqsədləri üçün eyni məbləğin həm POS-terminala, həm də nəzarət-kassa aparatına daxil edilməsi halı nəzərə alınaraq bu əməliyyatlara bir əməliyyat kimi baxılmalı və bəyannamə tərtib edilərkən əməliyyatların biri nəzərə alınmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 16.1.9-cu, 50.8-ci və 58.7-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 19.09.1995-ci il tarixli, 1113 nömrəli İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Elyarov, turalsearch@gmail.com, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 179 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17584)
Salam. Təmir-tikinti xərclərinin bölüşdürülməmiş mənfəətdən silinmə ilə bağlı olan qarşılıqlı əlaqəli 3 sualım vardır: 1.Müəssisənin balansında olan binada təmir-tikinti işləri aparılacaqdır.Təsisçi qərar verərsə ki,təmir-tikinti işlərinə çəkilən bütün xərclər vergilər məcəlləsinin 115-ci maddəsində göstərilən təmir xərci norması ilə deyil,birbaşa müəssisənin əvvəlki illərinin bölüşdürülməmiş mənfəətindən istidadə edilsin.Bildiyiniz kimi Beynəlxalq mühaibat uçotuna əsasən müəssisənin inkişafı məqsədilə bölüşdürülməmiş mənfəətdən istifadədə heç bir məhdudiyyət qoyulmamışdır.Təmir-tikinti xərclərinin əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına ödənilməsi Vergi və Beynəlxalq mühasibat uçotu baxımından hər hansı ziddiyyət yaratmır? 2.Təsisçinin qərarı ilə əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəətdən təmir-tikinti xərclərini çəkmək olarsa,Mənfəət bəyannamaməsinin 1 ¹–li Əlavəsində bu zaman təmir-tikinti xərcləri qədər əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəətindən silinməni,silinmiş təmir-tikinti xərclərinin Əsas vəsaitin (binanın) dəyərinin üzərinə gəlinməsi,ümümiyyətlə 1¹–li əlavədə təmir-tikinti xərclərin əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına silinmə nəticəsində Cəmi aktivlər, Cəmi Kapital və öhdəliklər sətrində məlumatların daha düzgün daxil edilməsi (dövr ərzində daxil olma,təqdim edilmə və silinmə bölmələrinin həm aktiv,həm kapital hissəsi göstərilməklə) daha dəqiq necə olacaqdır? 3.Yuxarıda göstərilən əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəətindən ödənilən təmir xərcləri binanın dəyərinə gəldikdən sonra təmir-tikinti xərcləri qədər artan binanın yeni dəyərinin amortizasiyaya necə cəlb olunub-olunmamasına cavab istəyirik.

1) Təmir-tikinti xərclərinin əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına ödənilməsindən asılı olmayaraq təmir xərcləri Vergi Məcəlləsinin 115-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş norma daxilində gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

2) Əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına çəkilən təmir xərclərinin mənfəət vergisi bəyannaməsinin 1 nömrəli Əlavəsində əks etdirilməsi ilə əlaqədar İqtisadi təhlil və ekspertiza departamentinin rəyinin öyrənilməsi zəruridir.

3) Əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına çəkilən təmir xərclərinin normadan artıq olan hissəsi binaların qalıq dəyərinə aid edilir və Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq amortizasiya hesablanır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Allahverən İbrahimov, allahveran-ibragimov@mail.ru, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 87 dəfə, ID: 17583)
Azərbaycan Respublikası 13.2.39.3-cü çü maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin 13.2.39.1-ci maddəsində göstərilmiş hüquqi şəxslərin sərbəst balansa, cari və ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələridir. Vergi Məcəlləsinin 33-cü maddəsinə sahibkarliq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərin bu Məcəllənin 13.2.39.3-cü maddəsində göstərilmiş filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələri, habelə qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış filialları və daimi nümayəndəlikləri ayrıca uçota alınır və onlara VÖEN verilir. Vergi Məcəlləsinin 103-cü maddəsinə əsasən mənfəət vergi ödəyiciləri nəzərdə tutumuş və aşağıda göstərlən kimidir. 103.1. Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri-rezident müəssisələr mənfəət vergisinin ödəyiciləridir. 103.2. Fiziki şəxs olmayan hər hansı xarici şəxs bu Məcəllənin 137-ci maddəsinə uyğun olaraq birgə sahibkarlıq fəaliyyətinin obyekti kimi baxılmalı olmadığını sübut etməyincə, bu fəsilin məqsədləri üçün ona müəssisə kimi baxılır. 103.3. Bu Məcəllənin 103.1-ci və 103.2-ci maddələrinin müddəaları bu Məcəllənin 13.2.39.3-cü maddəsində göstərilənlərə şamil edilmir. Göstərlərə əsasən vergi ödəyicisinin sərbəst balansa, cari və ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələri olduqda mənfəət vergi bəyannaməsinin həmin filalı və həmçinin digər təsərufat sübyektlərinin mənfəət vergi bəyannaməsini həmin sübyektləri yaradan vergi ödəyicisi təqdim edir. Göstərilən sübyektlərin digər vergi bəyannamələrinin göstərlən sübyekti özü və ya göstərilən subyekti yaradan vergi ödəyicisi təqdim etməlidirmi sualına cavab verməyinin Sizdən xahiş edirəm .

Mülki Məcəllənin 53.3-cü maddəsinin müddəalarına əsasən nümayəndəliklər və filiallar hüquqi şəxs deyildirlər və hüquqi şəxsin təsdiq etdiyi əsasnamələr üzrə fəaliyyət göstərirlər.

Eyni zamanda, hüquqi şəxsin ayrıca uçota alınan və VÖEN verilən filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələrinin hüquqi şəxsdən fərqli vergi mükəlləfiyyəti üzrə təsis edilməsi vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamışdır. Buna əsasən hüquqi şəxsin struktur bölmələrinin vergi öhdəlikləri ilə bağlı vergi bəyannamələri hüquqi şəxsin özü tərəfindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əvəz Alməmmədov, evez-Almemmedov@mail.ru, Agstafa (21.11.2018) (Oxunub: 157 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17582)
Salam, hörmətli vergi əməkdaşları. Cari il üçün mənfəət arayışı (beyannaməsi) təqdim edilmədiyi təqdirdə rüblük mənfəət vergisinin hesablanması və tələb olunması vergi orqanlarının səlahiyyətlərinə verilmişdir. Mən vergi ödəyicisi olaraq hesablanmış (cari ilin 3 rübü ücün) mənfəət vergisinin hesablanma formasını vergi orqanından tələb etmək hüququm varmı?

Vergi orqanlarından qeydiyyat (uçot) yeri üzrə qüvvədə olan vergilər və onların ödənilməsi qaydasını və şərtlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar, vergi ödəyicilərinin hüquq və vəzifələri, vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri haqqında əvəzsiz olaraq yazılı məlumat almaq vergi ödəyicisinin hüquqlarına aid edilmişdir. Buna əsasən vergi ödəyicisinin hesablanmış (cari ilin 3 rübü üçün) mənfəət vergisinin hesablanma formasını vergi orqanından tələb etməsinə qanunvericilikdə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Pərvin Bayramov , pervinbayramov@gmail.com, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 149 dəfə, Orta qiymət: 2.5, ID: 17581)
Salam. Sualım nağdsız hesablaşmalar haqqında qanun barədədi. Qanunun 3.1.2 maddəsində qeyd olunur ki, ödəniş terminalları ilə həyata keçirilən hesablaşmalar nağdsız hesablaşmalar sayılır. Qanunun digər maddəsində qeyd olunur ki, 3.2. Hər iki tərəf vergi ödəyicisi olan şəxs arasında hesablaşmalar üzrə nağdsız ödəniş yalnız bu Qanunun 3.1.1-ci maddəsində müəyyən olunmuş formada həyata keçirilə bilər. Tutaq ki, Fərdi sahibkar vergi öhdəliyi üzrə yaranmış vergi borcunu ödəniş terminalları vasitəsi ilə həyata keçirir (E-pay və s.). Lokal Gəlirlər Departamentinində VÖEN-i olduğuna görə hər iki tərəf vergi ödəyicisi sayılır və bu halda ödəniş yalnız 3.1.1 maddəsinə əsasən həyata keçirilməli olduğu halda ödəniş terminalları vasitəsi ilə həyata keçirir. Əgər fərdi sahibkar ödəniş terminalları vasitəsi ilə vergi borcunu ödəyirsə onda belə çıxır ki, qanunun 3.2 maddəsini pozmuş olur. Onda belə olan halda qanunda ödəniş terminallarının göstərilməsinə və ölkəmizdə ödəniş terminallarında vergi borcunun ödənilməsinə görə VERGİ panelinin olmasına nə kimi ehtiyac var? Bu ödəniş terminalının olması bu qanunun pozulması anlamına gəlmirmi?

Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.4.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş vergilərin, gömrük rüsumları və yığımlarının, qanunla müəyyən edilmiş inzibati cərimələrin, maliyyə sanksiyalarının və faizlərin ödənilməsi Qanunun 3.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş nağdsız hesablaşmaların hər üç növü üzrə (bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürmə yolu ilə, ödəniş terminalları ilə və birbaşa nağd qaydada bank hesabına köçürülməklə) həyata keçirilə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 2.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həbib Əliyev, yasif123@mail.ru, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 188 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17580)
Salam. Hər hansı azad olmaya düşməyən sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və dövriyyəsi 50-60 min olan mənfəət vergisi ödəyicisi müəssisə məcburi olaraq ƏDV ödəyicisi olmalıdırmı, yoxsa dövriyyəsi 200 mini keçəndən sonra ƏDV ödəyicisi olmalıdır?

Aksizli malların istehsalçıları və sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməyən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla digər vergi ödəyicilərinin ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olmadığı təqdirdə ƏDV-nin məqsədləri üçün məcburi qeydiyyata dair ərizə vermək öhdəliyi yaranmır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aqil Məmmədov, aqil_mammadov@gmail.com, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 164 dəfə, Orta qiymət: 2.33, ID: 17579)
Mən fərdi qaydada müqavilə əsasında 10 gün müddətində xarici ölkədə xidmət göstərib gəlir əldə etmişəm. Getməzdən öncə mənim bank hesabıma nəqliyyat və qalmaq pulu ödənilib. Mən xaricdə göstəriyim xidmətə görə əldə etdiyim gəlir və hesabıma köçən nəqliyyat və qalmaq üçün olan puldan hansı vergiləri ödəməliyəm? Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisiyəm.

Sadələşdirilmiş vergi üzrə öhdəlik fərdi sahibkarların və hüquqi şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərdiyi fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlərinə (ümumi hasilatın cəminə) Bakı şəhəri və respublikanın digər regionları üzrə müvafiq olaraq 4 və 2 faiz vergi dərəcələri tətbiq edilməklə həyata keçirilir.

Buna əsasən fiziki şəxs tərəfindən xarici ölkədə göstərilən xidmətin müqabilində əldə olunan xidmət haqlarından gəlirin əldə olunması ilə bağlı çəkilən xərclər çıxılmaqla qalan fərqdən gəlir vergisi hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bununla yanaşı Vergi Məcəlləsinin 127.1-ci maddəsinə əsasən rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınır. Bu zaman nəzərə alınan məbləğ Azərbaycan Respublikasında həmin gəlirdən və ya mənfəətdən müəyyən edilmiş dərəcələrlə tutulan verginin məbləğindən çox olmamalıdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 2.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elman Qasımov, elmanqasimov@mail.ru, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 146 dəfə, ID: 17578)
1. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs öz mülkiyyətində olan səhmləri (digər hüquqi şəxsdə iştirak payını) fiziki şəxslərə satır. Bu halda hansı vergi öhdəlikləri yaranır?
2. Səhmlərin satış dəyəri 200 000 manat keçdiyi halda ƏDV öhdəliyi yaranırmı?

Vergi Məcəlləsinin 164.1.17-ci maddəsinə əsasən, hüquqi şəxsin iştirak paylarının və ya səhmlərinin təqdim edilməsindən ƏDV tutulmur.

Bununla yanaşı sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin öz mülkiyyətində olan səhmləri (digər hüquqi şəxsdə iştirak payını) fiziki şəxslərə təqdim etməsi zamanı əldə olunan gəlirlərindən sadələşdirilmiş vergi hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əziz Misrixanov , salamov9909@gmail.com, Bakı (21.11.2018) (Oxunub: 172 dəfə, ID: 17577)
1. Holdinqə daxil olan müəssisələr arasında, eləcə də digər müəssisələr arasında hazırda mal, iş və xidmətlər üzrə hesablaşmaların qarşılıqlı əvəzləşdirilməsinə icazə verilirmi (məlum olduğu kimi, 1996-cı ildə hökumətin belə bir qərarı var idi) və əgər indi də qanunvericiliklə buna icazə verilirsə, əvəzləşdirmə hansı qaydada aparılmalıdır?
2. Müəssisələr arasında mövcud olan köhnə borcların hazırda qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi mümkündürmü? Bu proses necə olmalıdır?

Tərəflər arasında malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi, habelə əvvəlki əməliyyatlar üzrə yaranmış borcların qarşılıqlı surətdə əvəzləşdirilməsi iki tərəf arasında mülki münasibətlər qaydasında tənzimlənir.

Bununla yanaşı əməliyyatın xarakteri tam açıqlanmaqla, həmin əməliyyat üzrə müvafiq təsdiqedici sənədlərlə birgə vergi orqanına müraciət edilməsi tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Toğrul Mahmudov Əli, togrulmahmudov2213@mail.ru, Bakı (19.11.2018) (Oxunub: 150 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17576)
ƏDV ödəyicisi olan “A” hüquqi şəxs (emal zavodu) işçilərinin qidalanma ehtiyaclarının ödənilməsi zəruriyyəti ilə əlaqədar daşınmaz əmlakını (yeməkxana binasını) vergi ödəyicisi olan “B” fiziki şəxsə əvəzsiz istifadəyə vermişdir. “A” hüquqi şəxs 100 faizlə dövlətə məxsus sərbəst mənfəəti olan (büdcədən maliyyələşməyən) vergi ödəyicisidir. Yuxarıda qeyd olunanları əməliyyat üzrə “A” hüquqi şəxsin hansı vergi öhdəliklərinin olduğu barədə ətraflı məlumat verməyinizi sizdən xahiş edirəm.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin mülkiyyətdə olan əmlakın digər şəxsə əvəzsiz istifadəyə verilməsi vergitutma məqsədləri üçün əmlakın icarəyə verilməsi kimi dəyərləndirildiyi üçün icarə müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməli, həmin müqavilədə mütləq qaydada bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla icarə haqqı göstərilməli, vergi tutulan gəlirlərə aid edilməklə bu gəlirdən mənfəət verigisi hesablanaraq bəyan edilməklə büdcəyə ödənilməlidir.

Bununla yanaşı, həmin hüquqi şəxs ƏDV ödəyicisi olduqda, bu əməliyyat ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat hesab olunmaqla Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq ƏDV-yə cəlb olunmalıdır.

Əks təqdirdə isə vergi öhdəlikləri müəyyənləşdirilərkən əmlakı istifadəyə verən hüquqi şəxsə Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsinə əsasən müəyyən olunan bazar qiymətləri tətbiq olunaraq vergi hesablanacaqdır.

Bax: Mülki Məcəllənin 700-ci732-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 14.3.5-ci, 124.3-cü, 124.4-cü, 159-cu, 218.5.2-ci maddələri və “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həmid Hüseynov Samid, hamid.huseyn@gmail.com (19.11.2018) (Oxunub: 186 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17575)
MMC-nin təsisçisi dəyişən zaman hansı vergi öhdəlikləri yarana bilər? MMC-nin əsas vəsaitinin olub-olmamasının bu vergi öhdəliyinə təsiri varmı?

Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsdə təsisçi dəyişikliyi həmin hüquqi şəxsin təsisçiləri tərəfindən iştirak paylarının digər təsisçilərə təqdim eilməsi (satılması) anlamını verir.

İştirak payları digər şəxslərə təqdim etdiyi (satdığı) halda alqı-satqı müqaviləsinin bağlandığı tarixə aktivlərin xalis dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı müsbət fərqdən, habelə iştirak payları aktivlərin xalis dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim edildikdə onların satış qiyməti ilə nominal dəyəri arasındakı fərqdən rezident təsisçi fiziki şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcələrlə gəlir vergisi, rezident təsisçi hüquqi şəxslər tərəfindən isə Vergi Məcəlləsinin 105.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir. Bu zaman qeyd edilən təsis payı digər şəxsə təqdim edildikdə, həmin hüquqi şəxsin balansında olan aktiv və passivlər də nəzərə alınmalıdır.

Rezident hüquqi şəxsin təsisçisi olan qeyri-rezident şəxs tərəfindən həmin rezident hüquqi şəxsdəki təsis paylarının (iştirak paylarının) rezident şəxslərə təqdim edilməsindən əldə olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilməklə ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir. Qeyd edilən gəlirin ödəmə mənbəyində vergi tutulması mümkün olmayan hallarda isə qeyri-rezident şəxsin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirləri üzrə vergi öhdəlikləri həmin qeyri-rezidentin özü tərəfindən vergi orqanında uçota alınaraq gəlir (mənfəət) vergisinə cəlb edilməklə və ya onun təyin etdiyi vergi agenti tərəfindən yerinə yetirilir.

Bununla belə, hüquqi şəxslərin təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmş faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalı, həmin dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün bu dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq qeydiyyat orqanına ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizədə baş vermiş dəyişiklik göstərilməli və həmin dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər təqdim edilməlidir. Təsisçi dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün yeni təsisçinin (təsisçilərin) qərarı, yeni təsisçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (alqı-satqı, bağışlama, dəyişmə müqavilələri) müvafiq ərizə forması ilə birlikdə hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu vergi orqanına təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.6-cı, 96.1-ci, 99.3.8-ci, 101.2-ci, 104.1-ci, 125.1.5-ci, 142.1-ci, 143-cü, 149.1-ci, 164.1.17-ci maddələri və Azərbaycan Respublikasının12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestri haqqındaQanunun 9.1-ci və 9.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qurbanov Əziz Samir, edik@mail.ru, Goranboy (19.11.2018) (Oxunub: 135 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17574)
Salam. Sığorta agentləri sadələşdirilmiş vergi hesabatı verirlər. Mən bilmək istəyirəm ki, mən sığorta agenti kimi fəliyyət göstərəcəm, hansı vergi hesabatını verməliyəm?

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməli olan verginin məbləği haqqında vergi orqanlarına “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”ni verməli və həmin müddətdə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə suallarla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Şöhrəddin Şərəfəddin, Seref@Pal.az, Gəncə (19.11.2018) (Oxunub: 187 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17573)
Babadan nəvəyə daşınmaz əmlak hədiyyə olaraq bağışlanırsa buna görə nə qədər vergi rüsumu tutulur?

Bildiririk ki, babanın hədiyyə verdiyi yaşayış sahəsində nəvə 5 ildən az müddətdə qeydiyyatda olduğu halda təqdim olunma ümumi qaydada vergiyə cəlb olunmalıdır.

 Bu zaman verginin məbləği satılan mənzilin sahəsinin hər kvadratmetrinə 15 manat, həmçinin Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunan müvafiq əmsalın tətbiqi yolu ilə müəyyən olunur.

Daşınmaz əmlakın yerləşdiyi torpaq sahəsi də sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təşkil edir. Verginin məbləği yaşayış fondunun, həyətyanı sahəsinin və bağ sahəsinin tutduğu torpaq sahəsinin hər kvadratmetrinə 0,5 manat, habelə torpağın yerləşdiyi ərazi üzrə tətbiq olunan əmsal tətbiq edilməklə müəyyən olunur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə suallarla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsi 218.4.3-cü220.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fuad İbrahimli Allahyar, fuad-197878@mail.ru, Füzuli (19.11.2018) (Oxunub: 134 dəfə, ID: 17572)
Mənim Horadiz şəhərində 20 kvadrat metrlik obyektim var, lakin bu bölgədə ticarət zəif olduğuna görə necə vaxtdır işləmirdi. İcarəyə verəndən bir ay sonra məmurlar gəlib deyirlər ki, 400 manat ver bizə gətirək kassa qoyaq. Bu nə qədər düzgündür? Mən başqa bir yerdən kassa aparatı alıb quraşdıra bilərəmmi və mən fəaliyyəti olmadığı halda VÖEN almalıyammı?

Bildiririk ki, icarəyə verilən təsərrüfat subyektində nəzarət kassa aparatını icarəyə verən şəxs deyil, ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan həmin obyekti icarəyə götürən şəxs qoymalıdır.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi orqanları tərərfindən nəzarət kassa aparatlarının satışı həyata keçirilmir. Nəzarət kassa aparatının vergi orqanlarında uçota qoyulması isə ödənişsizdir.

Əlavə olaraq nəzərinizə çatdırırıq ki, fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız halda bu fəaliyyətə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Bu barədə ətraflı məlumat ilə Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində tanış ola, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı

əlavə məlumata zərurət yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mehmanov Ramil Rahil, ramil_8181@mail.ru, Tərtər (19.11.2018) (Oxunub: 195 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17571)
Fiziki şəxslər 15.000 (on beş min) manat qədər nağd alış-veriş edə bilərlərmi? Və bu Vergi Məcəlləsində harada göstərilir?

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Qeyd olunan müddəa vergi ödəyiciləri tərəfindən malların alışını tənzimləyir, vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərin nağdsız alış-verişi məhdudlaşdırılmır.

Cavabın əsaslandırılması: Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü və 3.5-ci bəndləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Habil Nəbiyev, habil.nabiyev@basf.com (19.11.2018) (Oxunub: 101 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17570)
Almaniyada fəaliyyət göstərən şirkət Azərbaycan Respublikasına birbaşa satdığı mallardan, Azərbaycan Respublikasında yerləşən və təsis etdiyi şirkətə komissiya ödəyərsə, Azərbaycan Respublıkasında yerləşən şirkət həmin məbləğ üzərindən ƏDV ödəməlidirmi? Xahiş edirəm ki, cavabı VM-nin müvafiq maddələrinə əsaslanmaqla cavablayasınız.

Bildiririk ki, rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərilməsi zamanı ƏDV-nin məqsədləri üçün malların göndərilməsi Vergi Məcəlləsinin 172.3-cü maddəsinə əsasən agent tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 172.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Xaliqzade Ruslan, Cavidd_091@mail.ru, Bakı (19.11.2018) (Oxunub: 133 dəfə, ID: 17569)
Vergi orqanında işləyib sonradan çıxıb yenidən qayıtmaq üçün müsabiqənin vaxtı gözləməlidir yoxsa bir başa vergi orqanında işləmək üçün sənəd vermək olar? Yaş həddi varmı vergi orqanında işləyibsə? Ətraflı məlumat yazardınız zəhmət olmasa.

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Sorğunuzun “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı olduğu üçün Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Onu da xatırladırıq ki, vergi orqanlarına işə qəbul Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”na əsasən keçiririlir.

Bax: Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin  24 iyun 2014-cü il  tarixli1417040100819300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişDövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Imanov Cavanşir, imanov.cavid@gmail.com, Bakı (19.11.2018) (Oxunub: 86 dəfə, ID: 17568)
1. Sizə müraciətimin səbəbi olaraq bildirmək istəyirəm ki, podratçı ilə bağlanmış Xidmət müqaviləsinin AR Vergi Məcəlləsinin 13.2.11- ci maddəsinin tələblərinə uyğun olub-olmamağı barədə yardımçı olasınız. Detallı olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, podratçı verdiyimiz sifariş əsasında beton qarışığı istehsal edir və istehsal olunan beton qarışığını bizim müştərilərə çatdırılması xidmətini göstərir. Beton qarışığının istehsalı zamanı zəruri olan materiallar müəssisənin maliyyə durumundan asılı olaraq bəzi vaxtlarda müəssisə tərəfindən (bütün hallarda sement ilə təchiz olunması mütləq şəkildə müəssisənin öhdəliyindədir), bəzi hallarda isə podratçı tərəfindən təchiz olunur. Podratçı tərəfindən təchiz olunan materillardan asılı olaraq xidmətin dəyəri müxtəlif qiymətlərlə müəyyən olunmuşdur.Yuxarıda açıqlaması verilən əməliyyatın AR Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci maddəsində qeyd olunan Xidmət sayılırmı və eyni zamanda podratçı ilə tərəfimizdən bağlanmış Xidmət Müqaviləsi AR Vergi Məcəlləsinin tələblərini pozmur? Baş verən əməliyyat Xidmət göstərmə əməliyyatı deyilsə, onda hansı əməliyyat sayılır və qanunvericiliklə necə tənzimlənir? Xahiş edirəm bununla bağlı suala konkret cavab verərdiniz.
2. Sizdən aşağıdakı məsələ ilə bağlı rəsmi rəy verməyinizi xahiş edirəm. Malların təqdim edilməsi və e-qaimənin verilməsi 31.08.2018 tarixdə baş vermişdir. AR VM-nin 68.1 və 68.2-ci maddələrini nəzərə alsaq bu əməliyyat üçün 30 gün müddəti hansı tarixdə başlayır və son müddət hansı tarixə təsadüf edir?
3. 28.06.2018 tarixdə mal təqdim edilmiş və e-qaimə verilmişdir. 29.06.2018 tarixdə EVHF verilmişdir. Bu əməliyyat üçün iki dəfə ödəmə olmuşdur. 28.06.2018 və 16.07.2018 tarixlərdə. Hesabat dövrü hansı tarixə nəzərə alınmalıdır? Mümkünsə köməklik göstərərdiniz.

1. Cavab: Bildiririk ki, xidmət (iş)dedikdə malların təqdim edilməsi sayılmayan, nəticələri maddi ifadə kəsb edən fəaliyyət xidmət (iş) sayılır. Xidmətlərin göstərilməsi (işlərin görülməsi) zamanı istifadə olunan mallar ayrıca təqdim edilmirsə və ya xidmətin (işin) dəyərinə daxil edilməyən kompensasiyalı xərclər müqavilədə və ya ödəniş sənədlərində ayrıca göstərilmirsə, həmin mallar və ya xərclər xidmətin (işin) ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir.

Qeyd olunanlar vergi qanunvericiliyinin ümumi prinsiplərini əhatə edir, lakin sorğunuzda müəyyən məlumatların tam aydın olmadığını nəzərə alaraq həmin məsələnin vergitutma aspektlərinin dolğun və ətraflı cavablandırılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə sözügedən əməliyyata dair məlumatı və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci maddəsi.

2 və 3. Cavab: Bildiririk ki, elektron qaimə-fakturanın hazırlanaraq qeydə alındığı (göndərildiyi) tarix həmin elektron qaimə-fakturanın verilmə tarixi sayılır. Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan 30 günlük müddət axımı isə elektron qaimə-faktura üzrə malların təqdim olunduğu tarixdən sonrakı gündən hesablanır.

ƏDV üzrə vergi tutulan əməliyyatın vaxtı həmin əməliyyat üçün ödəmə 30 gün müddətində həyata keçirildikdə ödəmənin həyata keçirildiyi 30-cu gün qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş günü, ödəmə 30 gündən sonra həyata keçirildikdə isə ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxtın son günü qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş günü sayılır.

Ödəmə dedikdə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası əsasında 30 gün ərzində eyni vaxtda malların (işlərin, xidmətlərin) ƏDV-siz dəyərinin həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV məbləğinin isə ƏDV-nin depozit hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Sorğunuzun 3-cü bəndində qeyd olunan halda malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim ediləməsi ilə bağlı verilmiş ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasında göstərilən məbləğ iyul ayında tam ödənildikdə ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı kimi iyul ayı hesab olunacaqdır. Əks halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edildiyi vaxt, yəni iyun ayı olacaqdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 68-ci, 166.1-ci, 176.3-cü maddələri və “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları” və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 sentyabr tarixli 156 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”nın 2.4-cü bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mustafayev Rizvan İskəndər, rizvan.mustafayev.1976@mail.ru, Yevlax (19.11.2018) (Oxunub: 124 dəfə, ID: 17567)
Mənə yardımçı olun zəhmət olmasa. Boş bəyannamə göndərmək istəyirəm ancaq göndərə bilmirəm yazilir ki, səhfvdir. Zehmet olmasa yardim edin.

Bildiririk ki, qeyd etdiyiniz hal üzrə hər hansı texniki problem mövcud deyildir.

Elektron xidmətlər və onların tətbiqi zamanı yaranan xətalar ilə bağlı ətraflı məlumatı  saytımızın “Xidmətlər” bölməsinin “Xətaların izahı” altbölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Vergilər Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərdən istifadə zamanı çətinlik yarandıqda operativ köməklik göstərilməsi üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəsul Süleymanov Nazim, suleymanov.rasul@gmail.com, Bakı (19.11.2018) (Oxunub: 79 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17566)
Sualım iştirak paylarının alışı ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən rezident hüquqi şəxs digər Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən rezident hüquqi şəxsin iştirak payı səhmlərinin 50%-ni almaq istəyir. Alan şirkət hüquqi şəxsin nominal qiyməti 10 manat olan səhminə 6 manat vermək niyyətindədir. Yəni nizamnamə kapitalında qeyd olunan hər səhm üçün 4 manat az. Bilmək istərdik bu halda səhmləri nominal qiymətindən aşağı aldığına görə alıcı rezident hüquqi şəxsə hər hansı vergi yükü yaranır ya yox?

Bildiririk ki, hüquqi şəxs tərəfindən digər hüquqi şəxsə məxsus səhmlərin nominal dəyərindən aşağı qiymətə əldə edilməsi ilə bağlı gəlir həmin hüquqi şəxsin satışdankənar gəlirlərinə aid edilir və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş ümumi qaydada mənfəət vergisinə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Mahmudov Mahmud, anar632@gmail.com (19.11.2018) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17565)
Bildiyiniz kimi, qiymətli kağızlar alındığı zaman ödənilən məbləğ qiymətli kağızın alış qiyməti və son kupon ödənişi günündən alış gününə qədər yığılmış faizlər məbləğinin cəminə bərabər olur. Növbəti kupon ödənişi tarixində isə kupon ödənişinin məbləği tam olaraq əldə edilir, yəni qiymətli kağızı alıdığımız zaman ödədiyimiz faiz məbləğini də geri alırıq. Məsələn: tutaq ki, nominal dəyəri 100 manat və faiz dərəcəsi 15% olan qiymətli kağızı aldığımız zaman 105 manat ödəmişik və bunun 101 manatı əsas məbləğ, 4 manatı isə həmin günə qədər yığılmış faizlərdir. Növbəti kupon ödənişi tarixində 15 (100*0.15) manat əldə edirik, hansı ki, bunun 4 manatı alış zamanı ödədiyimiz yığılmış faizlərdir. MHBS-a əsasən faiz gəlirləri 15-4=11 manat olur və həmin 4 manat isə faiz gəliri deyil, çünki, həmin 4 manatı qiymətli kağızı əldə edən zaman öz ödədiyimiz məbləğdir. Vergi qanunvericiliyinə əsas həmin 4 manatı neçə tanımalıyıq? Bu faiz gəliri sayılır ya yox?

Bildiririk ki, qiymətli kağızların alınması ilə bağlı çəkilən xərclər onun dəyərinə, həmin qiyməti kağızlarla bağlı dividend, faizlər və s. formada əldə edilən ödənişlər isə satışdankənar gəlirlərə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qədimov Mərdayıl Fərhad, begi712@mail.ru (16.11.2018) (Oxunub: 115 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17564)
Yazıb Sizə bildirirəm ki, Mən Bakı şəhəri Balaxanı qəsəbəsində 1971-ci ildən əmim oğlu Nəzərov Musa Bəynəzər oğlu ilə qeydiyyatsız yaşayıram evin mənə aid olan hissəsində komunallar mənim adıma, ona aid olan hissədə onun adınadır. 14.10.2018-ci ildə evə sənəd almışam bütün ev mənim adımadır. İndi əmim oğlunun payını verməliyəm notarius deyir qeydiyyatın heç kim yoxdu vergi ödəməlisən. Mənim icra numayəndəliyindən sənədim var ki, anam da, mən də, yoldaşım və uşaqlar 1971-ci ildən burda yaşayırıq evin sənədi olmadığına görə qeydiyyata düşə bilməmişik. Sualım budur: mən vergi ödəməliyəm?

Bildiririk ki, fiziki şəxsin 5 ildən az dövrdə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahəsinin təqdim edilməsi zamanı müqaviləni təsdiq edən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilir.

 Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218.4.3-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tağıyev Nahid Şəmkir, nhdtgyv2017@gmail.com, Sumqayıt (16.11.2018) (Oxunub: 80 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17563)
Vergi ödəyicisi tərəfindən 2017-ci ildə tikilən bina həmin ilin sonunda müvafiq qurum tərəfindən sökülmüşdür. Həmin binanın tikintisinə 300.000 manat xərc çəkilmişdir. VM-nin 109.1-ci maddəsinə əsasən əsas vəsaitlərin qurulmasına və kapital xarakterli digər xərclər gəlirdən çıxıla bilməz, çünki VM-nin 114-cü maddəsinə əsasən həmin əsas vəsaitin tikintisinə çəkilən xərc sonrakı hesabat illərində amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxılır. Sualım ondan ibarətdir ki, tikildiyi hesabat ilində sökülən binaya çəkilən xərc, sonrakı hesabat illərində amortizasiya ayırmaları formasında xərcə salınmadığından, həmin hesabat ilində mənfəət vergisi bəyannaməsində gəlirdən çıxılan xərc kimi nəzərə alına bilərmi?

Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Sorğunuzda qeyd olunan halda hər hansısa gəlirin əldə edilmədiyi qənaətinə gəlindiyindən çəkilmiş xərcin də gəlirdən çıxılması nəzərdə tutulmur.

Bununa belə, sorğunuzda qeyd olunan məsələnin vergitutma aspektlərinin dolğun və ətraflı cavablandırılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə sözügedən əməliyyata dair məlumatı və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Namiq Ələkbərov Tofiq, namik.alekberov@gmail.com, Bakı (16.11.2018) (Oxunub: 134 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17562)
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş mədaxil qəbzi (ciddi hesabat blankı) üzrə ödənilmiş mehmanxana xərci, ezamiyyədə olmuş işçiyə təşkilat tərəfindən ödənilməlidir?

Bildiririk ki, işçi ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra ezamiyyət ilə əlaqədar xərclədiyi vəsaitlərin məbləği haqqında avans hesabatını 3 gün ərzində təqdim etməlidir.

Pul avansı ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına uyğun ezamiyyət günləri üçün tələb olunan xərclərdən (gündəlik, mehmanxana, rabitə, şəhərdaxili nəqliyyat və s.) və nəqliyyat xərclərindən ibarətdir.

Mehmanxana xərcləri işçiyə ezamiyyətdə olduğu müddətdə hər təqvim günü üçün (yolda olduğu müddət nəzərə alınmadan) ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsi daxilində müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında, təsdiqedici sənədlər təqdim edilmədiyi hallarda isə ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsinin 50 faizi miqdarında ödənilir.

Ezamiyyənin rəsmiləşdirilməsinə dair əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aynur Kərimova, aynur_kerimova@hotmail.com, Bakı (16.11.2018) (Oxunub: 141 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17561)
İstifadə edilməyən ötən illərin əmək məzuniyyəti işçiyə ödənilən zaman a) işçi işdən çıxdıqda, b) işçi işləyən zaman gəlir vergisi necə hesablanmalıdır? İşçinin əmək müqaviləsi 05 yanvar 2015-ci ildən qüvvədədir. 01 noyabr 2018-ci ildə işdən çıxır və istifadə etmədiyi 2015, 2016, 2017-ci illərə görə əmək məzuniyyəti və son haqq-hesab 01 noyabr 2018-ci ildə ödənilməlidir. Ödəniş necə hesablanmalıdır? Maddəyə istinad etməklə

Bildiririk ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmamış əmək məzuniyyətinə görə işçiyə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları hər il üzrə ayrı-ayrılıqda, tam olmayan sonuncu iş ilinin kompensasiya haqqı isə onun verildiyi ayın əmək haqqı ilə birlikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq gəlir vergisinə cəlb olunur.

Bax: Əmək Məcəlləsinin 135-ci, 140-cı 144.2-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 101.1-ci102.1.6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Heydərli, heyder096@gmail.com, Bakı (16.11.2018) (Oxunub: 133 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17560)
100.000 manatlıq avtomobili 10.000 manata 5 illiyə icarəyə götürülmüşdür, İcarəyə götürən şirkət buna amortizasiya hesablaya bilər?
İcarəyə götürən avtomobil balansda əks olunmalıdır?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq vergitutma məqsədləri üçün amortizasiyanın hesablanması yalnız vergi ödəyicisi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada uçota alınmış əsas vəsaitərə münasibətdə aparılır.

Bu baxımdan da icarəyə götürən şəxs avtonəqliyyat vasitəsini bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq uçota aldıqda amortizasıya ayırmalarını hesablayaraq gəlirdən çıxa bilər.

İkinci sualınızla əlaqədar bildiririk ki, icarəyə verilən əmlak tərəflərin arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq istər icarəyə verənin, istərsə də icarəyə götürənin balansında uçota alına bilər.

Əsas vəsaitlərin uçotu ilə bağlı geniş və dolğun məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsi, “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sədullayev Rəşad Rahib, resad.sedu@gmail.com (16.11.2018) (Oxunub: 102 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17559)
Fiziki şəxsin sahibkar olaraq bank hesabına bu il oktyabr ayının əvvəlində 280 manat pul köçürülmüşdür. Sahibkar bu puldan nə qədər vergi ödəyəcək və son ödəmə tarixi nə vaxtdır? Vaxtında ödənilməzsə cərimə nə qədər olacaq?

Sorğunuzdan sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyi barədə soruşulduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan sahibkar üçün vergitutma obyektini təqdim olunmuş mallara, görülmüş işlərə və ya göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan hasilat, habelə satışdankənar gəlirlərin (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər istisna edilməklə) həcmi vergitutma obyektidir.

Odur ki, sorğunuzda sözügedən halda mal (iş, xidmət) təqdim olunubsa, vergitutma əməliyyatı 4-cü rübdə baş vermiş hesab olunur, 21 yanvar 2019-cu il tarixədək müvafiq bəyannamə təqdim olunmalı və hesablanan vergi məbləği ödənilməlidir.

Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri fəaliyyət göstərdikləri ərazidən və əməliyyatlarının xarakterindən asılı olaraq hesabat dövrü ərzində əldə edilmiş ümumi hasilatdan yaranan vergi öhdəliklərini 2 faiz və ya 4 faiz dərəcə ilə hesablamaqla dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Bununla yanaşı Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri 4 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunurlar.

Respublikanın digər şəhər və rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri 2 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunurlar.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq 2 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi, vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu yerlə deyil, faktiki olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerə görə müəyyənləşdirilir. Bu zaman həmin fəaliyyətin respublikanın regionlarında göstərilməsi ilə yanaşı, onun bu fəaliyyəti göstərdiyi regionda istehsal sahəsinin, daşınmaz əmlakının və işçi qüvvəsinin olması da zəruridir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsi 219.1-ci220.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Elyarov, turalsearch@gmail.com, Bakı (16.11.2018) (Oxunub: 71 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17558)
Qarşılıqlı əlaqəli 2 sualım vardır.
1. Daşınmaz əmlakı icarəyə verən müəssisənin binanın daxili və xarici hissələrinin təmiri nəticəsində 10.000 manat məbləğində təmir xərci yaranmışdır. Müəssisənin əvvəlki illərindən 12.000 manat istifadə edilməmiş bölüşdürülməmiş mənfəəti yaranmışdır. Yaranmış 10.000 manatlıq təmir xərcini müəssisənin əvvəlki illərinin bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına (12.000 manatın 10.000 manat təmir xərcinə istifadəsi) silinməsi mümkündürmü? Mümkündürsə bölüşdürülməmiş mənfəətin təmir xərcinə yönləndirilməsi hər hansı vergi öhdəliyi yaratmır ki? Xahiş edirəm suala aydın şəkildə konkret bəli və xeyr olaraq cavab verəsiniz.
2. Əgər təmir xərcinin bölüşdürülməmiş hesabına silinməsi mümkündürsə mənfəət bəyannaməsinin əlavəsində bölüşdürülməmiş mənfəətdən təqdim edilmə və ya silinmə hissəsinə yazmaqla yekunlaşdırırıq?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin təmir xərcləri Vergi Məcəlləsinin 115.1-ci maddəsində müəyyən edilən həddlərdə gəlirdən çıxılır. Təmir xərclərinin müəyyən edilmiş normadan artıq olan məbləği cari vergi ilinin sonuna əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin artırılmasına aid edilir və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxılır.

Bununla belə, Vergi Məcəlləsinin müddəaları, yalnız təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləğini məhdudlaşdırır və vergi ödəyicilərinin digər mənbələr, o cümlədən də bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına təmir işlərini həyata keçirməsini qadağan etmir.

Bölüşdürülməmiş mənfəətin istifadəsi “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin Əlavə 1-nin “Əvvəlki illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət” sətirinin “Təqdim edilmiş, silinmiş və ləğv edilmişdir” sütünlarından birində göstərilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 15.8-ci maddəi, vergilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli 1717040100030800 ¹–-li Əmri ilə təsdiq edilmiş ““Mənfəət vergisinin bəyannaməsi’nə Əlavə ¹– 1-in tərtib edilməsi Qaydası”

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.