Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Tural Mustafayev Mahir, tural.mustafaev@gmail.com, Şəki (31.03.2018) (Oxunub: 86 dəfə, ID: 16873)
12.03.2018-ci ildə aşağıdakı sualı sizə ünvanlamışdım. Müqavilənin dəyərinin xarici valyuta ilə göstərilməsinə görə maliyyə sanksiyası və ya inzibati məsuliyyət varmı? Məsuliyyət olduğu halda hansı normativ aktlarla nəzərdə tutulur? Cavabında isə siz bildirmişdiniz ki: Məsuliyyət məsələsi ilə bağlı isə bildiririk ki, qanunvericilikdə bununla əlaqədar konkret məsuliyyət tədbiri müəyyən edilməsə də, Mülki Məcəllənin 337-ci maddəsinə əsasən Mülki Məcəllədə müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozmaqla bağlanmış əqd etibarsızdır. İndi isə bununla bağlı yeni sual yaranır: 1. Əgər heç bir tərəf müqavilənin etibarsız hesab edilməsi bağlı tələb ilə çıxış etmirsə, o zaman qanunverilicikdə də konkret məsuliyyət tədbirinin nəzərdə tutulmadığına görə, müqavilənin tətbiqi ilə bağlı hansı hüquqi nəticələr yarana bilər? 2. Bu halda Müqavilənin təyinatı üzrə icra edilməsinə hər hansı məhdudiyyət varmı, varsa necə?

Eyniməzmunli sorğunuz (ID: 16760) 12.03.2018 tarixdə cavablandırılmışdır. Bildiririk ki, Mülki Məcəllədə müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozmaqla bağlanmış əqd tərəflərin tələbindən asılı olmayarq Mülki Məcəlləyə əsasən etibarsız hesab edilir.

Eyni zamanda xatırladırıq ki, “Sual-cavab” rubrikası vergi mütəxəssisləri tərəfindən vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə onların elektron müraciətlərinin izahedici xarakter daşımaqla cavablandırılması prosesini əhatə edir. Müqavilənin hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsi Mülki Məcəllənin predmeti olduğundan aidiyyəti üzrə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Bax: Mülki Məcəllənin 337-ci maddəsi, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27.01.2017-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ülvi Mehrəliyev, ulvi_mekhraliyev@hotmail.com (31.03.2018) (Oxunub: 124 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16872)
İlk növbədə operativ və dəqiq cavablarınıza görə sizə minnətdarlığımızı bildirir, fəaliyyətlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Sualım bundan ibarətdir:
1. Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi neçə faizdir?
2. AR rezidenti qeyri-rezidentdən daşınar əmlakı icarəyə götürür, lakin Azərbaycandan kənarda istifadə edir (Azərbaycanda istifadə etməsi nəzərdə tutulmayıb). Bu zaman qeyri-rezidentə ödədiyi icarə haqqından ÖMV tutulmalıdırmı? Öncədən minnətdaram.

1.  Cavab: Bildiririk ki, sadələşdirilmiş verginin dərəcələri Vergi Məcəlləsinin 220-ci maddəsi ilə müəyyən edilmişdir.  

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220-ci maddəsi.

2. Cavab: Sorğunuzda qeyd olunan məsələyə ilə bağlı daha ətraflı məlumatın alınması üçün müvafiq sözügedən əməliyyata dair məlumatı və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil Məhərrəmov Əli, ramil1984@yahoo.com, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 47 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 16871)
Qiymətli kağızlar bazarında investor rolunda fiziki və hüquqi şəxslər çıxış edirlər. İnvestorlar faiz və dividend gəlirlərlə yanaşı investisiya qiymətli kağızların təqdim edilməsindən də gəlir əldə edə bilərlər. İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alqı-satqı əməliyyatları üzrə çəkilən hansı növ xərcləri hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin və fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanmasında nəzərə alına bilər? - Fond birjasına ödənilən komissiya (komissiya həm qiymətli kağızın alış əməliyyatına görə həm də qiymətli kağızının satış əməliyyatına görə tutulur) - Milli Depozit Mərkəzinə qiymətli kağızların saxlanılmasına görə ödənilən haqq. - İnvestisiya şirkətinə (broker) ödənilən komissiya (komissiya həm qiymətli kağızının alış əməliyyatına görə həm də qiymətli kağızının satış əməliyyatına görə tutulur) - Konkret əməliyyat çərçivəsində/üçün investisiya şirkəti tərəfindən investisiya məsləhətinin verilməsi.

Bildiririk ki, qiymətli kağızların təqdim olunması nəticəsində əldə edilən gəlirdən, yəni onların satış qiyməti ilə nominal dəyəri arasındakı fərqdən əldə edilən gəlirdən vergi ödəyicisinin statusundan asılı olaraq gəlir vergisi və ya mənfəət vergisi hesablanaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənməlidir. Bununla belə, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci13.2.16.6-cı96.1-ci104.1-ci 108-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nəsibov Murad, info@bakinar.com, Bakı şəhəri (31.03.2018) (Oxunub: 71 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16870)
VM -ni 175.2, 175.3 ,175.4 cü maddələrinə əsasən ikili əməliyyatlar aparılarsa, müvafiq nisbətə uyğun olaraq əvəzləşdirilməsinə icazə verilməyən ƏDV məbləğlərinin və müvafiq əsas məbləğə uyğun xərclərin mənfəət vergisinin məqsədləri üçün gəlirdən çıxılmasına yol verilirmi? Sağ olun.

Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında gəlirdən çıxılır. Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq əvəzləşdirilməsinə icazə verilməyən ƏDV məbləği malların və ya xidmətlərin dəyərinə aid edilir və gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduqda vergi tutulan gəlirdən çıxılır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Vergi Məcəlləsinin 175.2-ci və 175.3-cü maddələrində qeyd olunan hallarda əvəzləşdirilməsinə icazə verilməyən məbləğlər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olmadığı üçün həmin məbləğin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci143-cü  175-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ceyhun İsmayılov İlqar, ceyhunn.ismailov@gmail.com, Sumqayıt (31.03.2018) (Oxunub: 68 dəfə, ID: 16869)
Avtomobillərin pərakəndə satışı faəliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirəm. Mal alıcıya satılır, lakin ödəniş hissə-hissə aparılır. Yəni satıcı ilə aramızda alqı-satqı müqaviləsi bağlansa da faktiki olaraq malın rəsmi satışı onun dəyəri tam ödənildikdən sonra həyata keçirilir. Malın dəyəri tam ödənənə qədər faktiki olaraq sahibi mənəm. Vergi ödəyicisi kimi sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçəcəyimi nəzərə alsaq, birinci sualım budur ki, vergitutma obyekti rüb ərzində alıcıdan aldığım vəsait (hasilat) ola bilərmi? Burada problem ondadır ki, Məcəllədə sadələşmiş vergi avans məbləğə görə deyil, malın satışına görə əldə edilmiş hasilata görə hesablanır. Belə çıxır ki, mən vəsaiti əldə edəcəm, amma vergini satılmış mala görə vəsaiti tam əldə etdikdən sonra, alqı-satqı rəsmi qaydada həyata keçirildikdən sonra ödəyəcəm. Bu halda bağladığımız ilkin müqavilənin alqı satqı müqaviləsi adlandırılması vergi məqsədləri üçün bizə problem yarada bilərmi? Malın dəyəri tam ödənildikdən sonra bir başqa problem yaranır. Belə ki, mən satışa görə əldə etdiyim hasilatın vergisini ödəməliyəm. Hesabatda hasilat hesabat rübündən əvvəl də həyata keçirilib, amma mal hesabat verdiyim dövrdə rəsmi satılıb, yəni avtomobil alıcının adına rəsmiləşdirilib. İkinci sualım, göstərmək istədiyim fəaliyyət malların alıcıya son istehlak məqsədi ilə satılmasından ibarətdir və bu da vergi məcəlləsinə görə pərakəndə ticarət sayılır. Pərakəndə ticarətdə nağd pul hesablaşmarı nəzarət kassa aparatı ilə həyata keçirilməlidir. Lakin işləri səyyar qaydada həyata keçirməyi planlaşdırıram, yəni avtomobili maşın bazarından alıram və satışı orda həyata keçirirəm, faktiki olaraq icarə obyektim yoxdur. Bilmək istərdim ki, bu fəaliyyət səyyar fəaliyyətdir və NKA tətbiq olunmalıdırmı və olunmalıdırsa, NKA tətbiqi hansı yolla aparılmalıdır, hansı təsərrüfat subyektinə qeydiyyata qoyulmalıdır?

1. Cavab: Sorğunuzda qeyd olunan halda müqavilənin şərtləri, tərəflərin vəzifə və öhdəliklərinin aydın olmadığını nəzərə alaraq və vergitutma aspektlərinin ətraflı cavablandırılmasının təmin olunması məqsədi ilə aydın olmayan məqamlar barədə ətraflı izahat verməklə, eyni zamanda bağlanmış müqavilələri təsdiqləyən zəruri sənədləri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

 2. Cavab: Bildiririk ki, avtomobillərin satışı səyyar qaydada həyata keçirildikdə nəzakər-kassa aparatının quraşdırılması məcburiyyəti qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır. Bununla belə, nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman alıcıya çek, qəbz, bank çıxarışları və digər ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək və həmin çek, bank çıxarışları və ya ciddi hesabat blanklarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məlumatların əks etdirilməsini təmin etmək və pərakəndə ticarət fəaliyyəti zamanı malların (işlərin, xidmətlərin) alıcılarına onların tələbinə əsasən elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi  hesab-faktura təqdim etmək vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Eyni zamanda qeyd edirik ki, mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsinin əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini, habelə sair əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini mülki qanunvericilik müəyyənləşdirir. Mülki hüquq subyektlərinin iradə sərbəstliyi, müqavilələr azadlığı mülki qanunvericiliyin əsas prinsiplərindəndir.  

Xatırladırıq ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 16.1.9-cu, 16.1.11-7-ci219-cu maddələri, Mülki Məcəllənin 390-cı maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İmamalıyev Nağı İsmayıl, sokol01041960@gmail.com, Cəbrayıl rayon (31.03.2018) (Oxunub: 83 dəfə, ID: 16868)
Bilmək istəyirəm onlayn internet üzərindən VÖEN sifariş etmək mümkündürmü?

Bildiririk ki, vətəndaşın onlayn qaydada vergi uçotuna alınması üçün ilk öncə onun Asan İmza "Şəxsi (vətəndaş)" tipli sertifikatı olmalıdır. Vergi orqanına onlayn qaydada “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə”nin göndərilməsi qaydası ilə Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az internet saytının (Internet Vergi Idarəsinin)”  “Yardım” bölməsində və ya https://youtu.be/mMfOxs7bArg linkinə daxil olmaqla “Fiziki şəxsin onlayn qeydiyyatı”na dair vieotəlimatla tanış olmaqla fiziki şəxs kimi qeydiyyatınızı onlayn qaydada həyata keçirə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamran Abdullayev, kabdullayev482@gmail.com (31.03.2018) (Oxunub: 95 dəfə, Orta qiymət: 4.75, ID: 16867)
İşçiyə mart ayının 27-dək aylıq əmək haqqı ilə birlikdə 30 günlük məzuniyyət haqqı ödənilib və işçi növbəti əmək məzuniyyətinə gedib. Bu zaman işçinin aylıq gəliri və məzuniyyət haqqından gəlir vergisi necə tutulmalıdır?

Bildiririk ki, işçiyə verilən əmək məzuniyyətinin günləri müxtəlif aylara təsadüf etdiyi halda məzuniyyət haqqının hər aya düşən hissəsi həmin ayların əmək haqqı ilə cəmlənərək gəlir vergisinə cəlb edilir.

Bundan başqa, fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli məbləğində olan hissəsi, yəni 173 manat (2018-ci il üzrə) gəlir vergisi hesablanarkən çıxılır.

Belə ki, işçinin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində aylıq əmək haqqı 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli məbləğində olan hissəsi, yəni 173 manat (2018-ci il üzrə) məğləğində güzəşt nəzərə alınmaqla ona mart ayında iş günlərinə görə hesablanmış əmək haqqı və həmin aya düşən günlərə görə hesablanan məzuniyyət haqqı cəməlnməklə ayrılıqda, aprel ayına düşən günlərə görə hesablanan məzuniyyət haqqı və həmin ayda iş günlərinə görə hesablanacaq əmək haqqı cəmlənməklə ayrılıqda Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlir vergisi hesablanaraq tutulmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 101.1-ci və 102.1.6-cı maddələri,  “Azərbaycan Respublikasında 2018-ci il üçün yaşayışminimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1 dekabr 2017-ci il tarixli 906-VQ nömrəli, Əmək Məcəlləsinin 105-1-ci və 140-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.75

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Niyaz Kalbiyev, kalbiyev_@mail.ru, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 98 dəfə, ID: 16866)
ƏDV vergi ödəyici olan alıcı (sifarişçi) ƏDV ödəyicisi olan satıcıya (podratçıya) 2 ay əvvəl avans köçürdüyü halda, alıcı (sifarişçi) öz depozit hesabından satıcının (podratçının) depozit hesabına avansa mütənasib 18% ƏDV məbləğini köçürməyə borcludur, yoxsa yox?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olaraq ƏDV ödəyicisi digər ƏDV ödəyicisinə ödəniş, o cümlədən də avans ödəniş edən zaman malların (işlərin və xidmətlərin) ƏDV-siz dəyərini nağdsız qaydada həmin malları (işləri və xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV-nin məbləğini isə ƏDV-nin depozit hesabına köçürməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci175.1.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yunisli Rəhim Sahib, rehimsalahov@mail.ru, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 78 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16865)
Onlayn alış-veriş zamanı xarici ticarət saytlarından məhsul aldığımız zaman 18% ƏDV ödəmliyik?

Bildiririk ki, virtual ticarət meydanlarından malların elektron ticarət qaydasında alışına sayından asılı olmayaraq yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən ƏDV tətbiq olunmur.

Onu da qeyd edək ki, müəyyən şərtlər nəzərə alınmaqla fiziki şəxsin şəxsi istehlakı üçün alınan malların güzəştli qaydada (gömrük ödənişlərini, yəni gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları, dövlət rüsumu və haqq ödənilmədən) gömrük sərhədindən keçirilməsi nəzərdə tutulur və bu da öz əksini “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”nda tapmışdır.

Həmin Qaydalarla tanış olmağınızı, aydın olmayan məqamlar barədə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə bu sahədə səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-7 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsi 20.5-ci169.1-ci maddələri, Gömrük Məcəlləsinin 1.0.17-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 305 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2012-ci il tarixli, 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əziz Əlibabayev Qərib, al.aziz2011@mail.ru, Sumqayıt (31.03.2018) (Oxunub: 66 dəfə, ID: 16864)
2-ci qrup ümumi xəstəlik əlil əmlak vergsindən azad olurmu?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan şəxslərə əmlak vergisindən güzəştin verilməsi Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 199-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ataş, atawsun@mail.ru, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16863)
“Sual-cavab” bölümündən siz tərəfdən belə bir cavab oxudum. Aydınlaşdırmaq istədim. Qeyd edilənlərə əsasən qeyri-rezidentə ödənilməli olan məbləğdən 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilməli (500 manat x 100% : 90%= 555.55 manat*18%) və ƏDV ödəyicisi tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 169-cu maddəsinə uyğun olaraq əvəzləşdirilməlidir. Bilmək istərdik bu tənlik nə deməkdir. (500 manat x 100% : 90%= 555.55 manat*18%)=99.999. Bu halda indi 99.99 Azn ƏDV ödəməliyik? Yoxsa (500*18%=90 və ya 423.72*18%=76.27)

Bildiririk ki, vergiyə cəlb olunma tərəflər arasında başlanmış müqavilənin şərtlətindən asılı olaraq müəyyən olunur.

Məsələn, müqavilənin şərtlərində xidmətin ümumi dəyəri kimi 500 manat qeyd olunduqda, ƏDV həmin məbləğdən hesablanmalıdır (500 manat*18%=90 manat).

Müqavilənin şərtlərində xidmətn dəyəri deyil, qeyri-rezidentə ödənilməli olan məbləğ kimi 500 manat qeyd olunduqda, bu halda ödəmə mənbəyində tutulan vergi məbləği də qeyri-rezidentə ödənilməli olan məbləğin üzərinə gəlinməli, bu yolla müəyyən olunmuş xidmətin ümumi dəyərindən ƏDV hesablanmalıdır. Sorğunuzda istinad etdiyiniz cavabda verilən yazılış da məhz bu halı nəzərdə tutmuşdur.

Bax: Mülki Məcəllənin 2.2-ci, 6-cı və 390-cı maddələri, Vergi Məcəlləsinin 125-ci169-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nəsib Fərrux, nasibfer@gmail.com, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16862)
Sualım korporativ kartdan xərclənən vəsaitin nəzərə alınması ilə bağlıdır. Şirkət kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərir sadələşmiş, ƏDV, mənfəət vergilərdən azaddır. Şirkət öz bank hesabına bağlı olan korporativ kartdan işçiləri üçün yemək, şirkətin maşınları üçün yanacaq və s. qarşılığında elektron qaimə təqdim edilməyən, ancaq çek təqdim edilən xərcləri ödəyirsə, bu qeyd olunan şirkət üçün hər hansı vergi öhdəliyi yaradırmı? Vergi Məcəlləsi 109.8-ci maddəyə əsasən kassa çekinin mənfəət və ya gəlirdən çıxılma zamanı malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmadığını bilirəm. Ancaq mənfəət və gəlir vergisindən azad olan vergi ödəyicisi üçün bunun hər hansı vergi riskinin və öhdəliyinin olub-olmadığını bilmək istəyirəm.

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyi vergitutmanın ümumi, bərabər və ədalətli olmasına əsaslanır.

Müvafiq olaraq Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsində qeyd olunan müddəa vergi ödəyiciləri arasında mövcud olan xüsusiyyətlər nəzərə alınmadan hər bir vergi ödəyicisinə münasibətdə öz qüvvəsini saxlayır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xəzər Cüməliyev Cavad, khazar.jumaliyev@gmail.com, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 16861)
Vergi orqanlarında sadələşmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçib, elektron ticarət saytı açmaq istəyirəm. Bu saytda hər hansı bir VÖEN-i olmayan fiziki şəxs özünə məxsus təzə və ya işlənmiş bir məhsulu satışa çıxardır müəyyən məbləğdə və bu məhsulu diğər bir fiziki şəxs online, yəni elektron qaydada bank kartı vasitəsilə alır. Bu zaman həmin şəxslərdən hər hansı bir vergi tutulur və ya yox? Tutulursa hansı qaydada? Mən vasitəçi olaraq, yəni sayt sahibi və mənim elektron portalımda iki fiziki şəxs VÖEN-i yoxdursa alış-veriş etdikdə onların ödənişləri mənim bank hesabıma düşür və alqı-satqı prosesində narazılıq yoxdursa satıcıya müvafiq xidmət haqqı tutularaq məhsulunun ödənişi bank vasitəsilə köçürmə yolu ilə ödənilir. Bu zaman həmin fiziki şəxslərə hər hansı bir vergi öhdəliyi yaranırmı? İki alqı-satqı edən satıcı VÖEN-i olmadan qazanc əldə edir. Bu zaman vasitəçinin öhdəliyi nədir? Vergini satıcı əvəzinə vasitəçi məbləğdən tutub ödəməlidirmi? Öncədən diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm sualı cavablandırasınız. “Elektron ticarət haqqında” qanunda bu sualların cavabını tapa bilmədim.

Bildiririk ki, mövcud qanunverilikdə malları təqdim edən şəxslərdən ödəmə mənbəyində verginin tutulması və malları təqdim edən şəxsin əvəzinə vergi agenti, yəni vergini tutmalı olan şəxs tərəfindən verginin ödənilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Bununla belə, vergi ödəyicisi olmayan şəxslərə alınmış malların müqabilində ödəmələr aparılan zaman aparılmış ödəmələr barədə qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada məlumatlar vergi orqanına verilməlidir.

Fəaliyyətinizlə bağlı əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 17-ci, 73-cü150.1.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ruslan Mahmudov Vaqif, Ruslan-aslanov@mail.ru, Xırdalan şəhəri (31.03.2018) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 16860)
Salam. Mənə məktub gəlir, amma oxuya bilmirəm parolu da bilmirəm. 1002345801 VÖEN budur. Xahiş edirəm başa salardınız, oxunulmamış məktubları necə oxumaq olur. Bir də bu VÖEN firmaya aiddir "Avtopark-p" adlı bu firma bağlanmışdır 2011-ci ildən fəaliyyət göstərmir. Amma mənə məktub gəlir 27 oxunulmamış məktub var.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin fəaliyyətin dayandırılması ilə həmin şəxsin bağlanması (ləğvi) eyni məna daşımır. Birinci halda hüquqi şəxs vergi uçotunda qalır, sadəcə onun mükəlləfiyyəti (vergi ödəmək öhdəliyi) müvəqqəti olaraq passivləşdirilir.

Vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış və vergi uçotunda olan hər bir vergi ödəyicisnin fərdi elektron qutusuna məlumatlandırma və maarifləndirmə işinin aparılması çərçivəsində müəyyən sənədlər (uyğunsuzluq məktubları, bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar və s.) göndərilir.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az rəsmi internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz.

Onu da qeyd edək ki, istifadəçi kodu, parol və şifrə itirildikdə (və ya unudulduqda) yeniləri əldə etmək üçün “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə” ilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə səlahiyyətli şəxs tərəfindən müraciət edilməlidir. Qeyd edilən sənədlər təqdim edildikdən sonra 1 gün müddətində qapalı zərfdə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrə məlumatları təqdim ediləcəkdir.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”, vergilər nazirinin 19.05.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları(Xidmət kodu: 1.7), vergilər nazirinin 27.02.2015-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Elektron sənəd mübadiləsi haqqında” Ərizənin doldurulma Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hafiz Həsənov, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 74 dəfə, ID: 16859)
Mənim keçmişdə VÖEN-im vardı. 15 il bundan qabaq o vaxtı onu bağlamışam. İndi yenə mənə məktub gəlib ki, onu bağlamalısınız mən də başqa şəhərdəyəm. VÖEN-mi bağladığım zaman mənə yenə də deyilir ki, VÖEN-i bağlayın, mən də hələ ki, gələ bilmirəm. Nə etməliyəm? Mənə kömək göstərin parol, kod, şifrə heç nə yadımda qalmayıb.

Bildiririk ki, fəaliyyətinizə xitam vermədən fəaliyyətinizi müəyyən müddətə dayandırdığınıza görə Sizə məxsus VÖEN (1301211352) ləğv edilməyib, hal-hazırda da mövcuddur.

Fəaliyyətinizi yenidən müvəqqəti dayandırmaq üçün Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayışı təqdim etməlisiniz. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməli, qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə isə fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir.

Gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki “Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

İstifadəçi kodunuzu, parol və şifrənizi unudulduqda yeni istifadəçi kodu, parol və şifrəni və ya Asan İmzanı istənilən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə və onların köməyi ilə müvafiq ərizəni elektron qaydada təqdim edə bilərsiniz. Asan İmza ilə bağlı zəruri məlumatı saytımızın aidiyyəti bölmsəində əldə edə bilərsiniz (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=134).

Respublikamızdan kənarda olduğunuz təqdirdə müvafiq qaydada etibarnamə verməklə səlahiyyətli şəxs təyin edə və onun vasitəsi ilə sözügedən ərizəni vergi orqanına göndərə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci, 16.3-cü38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəmşid İrzaquliyev, irzaquliyev58@mail.ru, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 16858)
N saylı hərbi sənaye nazirliyinə aid olan zavodlardan biri nazirliyin sifarişlərini yerinə yetirmək üçün kənardan mal və material alır. Bilmək istərdim ki, zavod aldığı mal-materiala görə ƏDV azaddır, yoxsa "0" dərəcə tətbiq olunmalıdır?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 164.1.19-cu maddəsinə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan bütün növ texnika və texniki vasitələr, onların ehtiyat hissələri, silah-sursat idxalı, müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal edilən texnologiyalar, avadanlıqlar və dəstləşdirici hissələr ƏDV-dən azad edilmişdir.

Qeyd olunan maddədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan bütün növ texnika və texniki vasitələr, onların ehtiyat hissələri, silah-sursat idxalına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal edilən texnologiyalara, avadanlıqlara və dəstləşdirici hissələrə münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi həyata keçirir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 164.1.19-cu maddəsi, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədəAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 avqust 2000-ci il tarixli 393 nömrəli Fərmanının 1.27-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sakit Əliyev, sakas@mail.ru, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 29 dəfə, ID: 16857)
1. Rusiya şirkəti Azərbaycanda şirkət təsis etmişdir. Azərbaycandakı rezident şirkətin onun təsisçisi olduğu qeyri-rezident Rusiya şirkəti ilə əməliyyatlarına transfer qiyməti tətbiq ediləcəkmi? 2. Azərbaycan şirkəti Gürcüstanda şirkət təsis etmişdir. Azərbaycan rezident şirkətinin onun təsis etdiyi qeyri-rezident Gürcüstan şirkəti ilə əməliyyatlarına transfer qiyməti tətbiq ediləcəkmi?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının rezidenti ilə onunla qarşılıqlı surətdə asılı olan qeyri-rezident şəxslər arasında həyata keçirilən əməliyyatlarda transfer qiyməti tətbiq oluna bilər.

Bir şəxs digər şəxsin əmlakında (nizamnamə kapitalında) bilavasitə və ya dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 20 faizdirsə, belə şəxslər qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxs hesab olunurlar.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd olunan hər 2 halda transfer qiymətləri tətbiq oluna bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-1.2.1-ci18.2.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Məcidov Vaqif, elcin.mecidov171@gmail.com, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 43 dəfə, ID: 16856)
1. Müəssisəmizin 2015-ci ildən vergi borcu yaranmışdır. Lakin müəssisənin işi olmadıgına görə borclarımızı vaxtında ödəyə bilməmişik. Hal-hazırda yeni müqavilələr imzalamaq istəyirik, lakin vergi borcu ilə əlaqədar imzalaya bilmirik. Yazıb sizdən soruşmaq istəyirəm ki, yaranmış vergi borcunu görəcəyimiz işlərdən daxil olan vəsaitlər hesabına hissə-hissə ödəyə bilərikmi?
2. Ölkə prezidentinin vergi borclarının silinməsi üzrə müvafiq sərəncamından indi yararlana bilərəmmi, sərəncamın icrası müddətində maliyyə imkanlarımız olmadığına görə yararlana bilməmişdim.

1. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin hesablarında və ya kassasında vəsaitin, habelə onun əmlakının olub-olmamasından asılı olmayaraq vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məcburidir.

Bu baxımdan da, vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyinin gələcək dövrlərin maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarından əldə ediləcək vəsait hesabına yerinə yetirilməsi isitsna olunmur.

O da nəzərə aslınmalıdır ki, vergi ödəyicisi vergi öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə vergilərin, habelə gecikdirilməyə görə hesablanmış faizlərin büdcəyə ödənilməsini təmin etmək baxımından vergi orqanı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq tədbirlər görür (bank hesabına sərəncamın qoyulması, əmlakın siyahıya alınması, siyahıya alınmış əmlakın hrrəcda satılması).

Bax: Vergi Məcəlləsinin 59.1-ci, 65-ci, 89-cu90-cı maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicilərinin vergilərin Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməməsinə görə hesablanmış faizlər üzrə 01.01.2017-ci il tarixə vergi orqanlarındakı şəxsi hesab vərəqələrində mövcud olan borcları və Vergi Məcəlləsinin 58.7-ci maddəsinə əsasən tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları üzrə yaranmış 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə vergi orqanlarındakı şəxsi hesab vərəqələrində mövcud olan borcları silinir.

Vergi orqanları tərəfindən aparılmış digər vergi nəzarəti tədbirləri və yoxlamalar zamanı vergi ödəyicilərinə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları üzrə yaranmış vergi borclarının silinməsi isə müəyyən müddət ərzində borcların müəyyən hissəsinin ödənilməsindən asılı olaraq silinir.

Belə ki, 01.01.2017-ci il tarixdən sonra əmələ gəlmiş vergi borclarının silinməsi mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: “Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2016-cı il tarixli 474-VQ nömrəli Qanununun 2-ci maddəsi, “Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 dekabr tarixli 474-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 2017-ci il tarixli 1196 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramid Cafarov Sakit, ramilcafarov55@gmail.com, Cəlilabad (31.03.2018) (Oxunub: 53 dəfə, ID: 16855)
Mən sayt vastəsi ilə (aliexpressd-ən) telefon almaq istəyirəm 5 ədəd. Bunun müqabilində nəsə vergi ödəməliyəmmi? Bir ay ərzində neçə Azn-lik alış-veriş edə bilərəm, yəni hansısa limit varmı?

Bildiririk ki, müəyyən şərtlər nəzərə alınmaqla fiziki şəxsin şəxsi istehlakı üçün alınan malların güzəştli qaydada (gömrük ödənişlərini, yəni gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları, dövlət rüsumu və haqq ödənilmədən) gömrük sərhədindən keçirilməsi nəzərdə tutulur və bu da öz əksini “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”nda tapmışdır.

Qaydaların müddəalarına uyğun olaraq fiziki şəxs özünün və ailə üzvlərinin şəxsi istifadəsi və istehlakı məqsədləri üçün ən azı 2 ədəd eyni və (və ya) eynicinsli malı güzəştli qaydada gömrük sərhədindən keçirmək hüququna malikdir, bu şərtlə ki Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların ümumi gömrük dəyəri 1500 ABŞ dolları ekvivalenti məbləğindən (müşayiət edilən hər bir yetkinlik yaşına çatmamış fiziki şəxsə görə əlavə 500 ABŞ dolları ekvivalenti məbləğindən) artıq olmasın. Beynəlxalq poçt göndərişləri və ya daşıyıcı şirkət vasitəsilə eyni fiziki şəxsin adına 30 gün müddətində ümumi gömrük dəyəri 1000 ABŞ dolları ekvivalenti məbləğindən artıq olmayan gömrük ərazisinə gətirilən mallar gömrük ödənişlərini ödəmədən gömrük sərhədindən keçirilə bilər.

Həmin Qaydalarla tanış olmağınızı, aydın olmayan məqamlar barədə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə bu sahədə səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-7 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsi 20.5-ci169.1-ci maddələri, Gömrük Məcəlləsinin 1.0.17-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 305 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2012-ci il tarixli, 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ülvu, ulvi1012@mail.ru, Sumqayıt (31.03.2018) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 16854)
Mənim VÖEN-im var. İstəyirəm özəl bir restoranda mülki hüquqi müqavilə bağlayıb aşpaz kimi fəaliyyət göstərim. Mən sabit vergi ödəyicisi ola bilərəm ya yox? Restoranın mühasibi deyir ki, sabit vergi ödəyicisi ancaq şəxs fərdi evlərdə işləyən aşpazlara aiddir. Yəni restoran kafe və s. kimi yerlərdə mülki müqavilə ilə işləyən aşpazlar sadələşdirilimiş vergi (rüb 4%) ödəyicisi sayılırlar. Bu düzdürmü? Mən aşpaz kimi restoranda sabit aylıq vergi ödəyicisi ola bilərəmmi?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin sabit verginin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməsi həmin şəxslərə verilən hüquq deyil, məcburi xarakter daşıyan vəzifədir.

Bu baxımdan da mülki hüquqi müqavilə əsasında aşpaz fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs fəaliyyətini həyata keçirməyə başlayanadək, könüllü olaraq növbəti ay, rüb, yarımil və ya il üçün “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almalıdır.

Bununla belə, qeyd edilməlidir ki, sorğunuzda qeyd olunan şəkildə, yəni gün ərzində müəyyən şəxsə məxsus əmlakdan, resurslardan istifadə etməklə, həmin şəxsin iş vaxtı ərzində müəyyən fəaliyyətin göstərilməsi artıq əmək funksiyasının icrası anlamını verir və belə olan halda tərəflərin münasibətləri artıq mülki hüquq müqavilə ilə deyil, əmək müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.7-1-ci və 218.4-cü maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İmran İskəndərov Cəbrayıl, urudoglui@mail.ru, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 16853)
Mən avtomobilə qoşulan köşk vasitəsilə respublikanın müxtəlif bölgələrində səyyar ticarətlə məşğul olmaq istəyirəm. Bunun üçün hansı qaydalar mövcuddur? İcazə lazımdırmı? Vergilər necə ödənilməlidir? Ətraflı haradan məlumat ala bilərəm? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi öhdəlikləriniz isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV) ibarət olacaqdır.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu fərqlər barədə, habelə qeydiyyatla bağlı prosedurlar barədə ətraflı məlumatı Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsindən, əlavə məlumata zərurət yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz.

Onu da bildiririk ki, malların səyyar (mövsümi) satışına olan müəyyən tələblərlə Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”nda tanış ola bilərsiniz

Bunula yanaşı nəzəriniz çatdırırıq ki, “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən səyyar (mövsümi) ticarət yerlərinin müəyyən edilməsinə görə icazə tələb olunur.

Səyyar ticarətinin həyata keçirilməsinin reallaşdırılması barədə əlavə məlumatı aidiyyəti üzrə əldə etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 33.2-ci, 33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci və 34.3-cü maddələri, VIII, X, XI, XIV XVII fəsilləri, Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanunu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydalarının 20-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nəbizadə Arzu Famil, Arzu.nebizade.2014@gmail.com, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 26 dəfə, ID: 16852)
Sualım VÖEN-in pin kodu ilə bağlıdır. MMC-nin fəaliyyətini bir müddətlik dondurduğum halda VÖEN-in pin kodunu və VÖEN-in özünü itirmişəm. Bu problemin həlli ilə bağlı nə etmək olar?

Bildiririk ki, vergi şəhadətnaməsi itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə sərbəst formada müraciət əsasında sənədlər daxil olduğu gündən sonrakı 1 gün müddətində şəhadətnamənin yeni nüsxəsi verilir.

İstifadəçi kodu, parol və şifrə itirildikdə (və ya unudulduqda) yenisini əldə etmək üçün “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə” ilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edilməlidir. Qeyd edilən sənədlər təqdim edildikdən sonra 1 gün müddətində qapalı zərfdə Sizə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrə məlumatları təqdim ediləcəkdir.

Onu da qeyd edək ki, müraciət vergi ödəyicisinin özü və ya onun səlahiyyətli şəxs tərəfindən edilə bilər. Bu baxımdan da hüquqi şəxsin qanuni təmsilçi tərəfindən yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi, səlahiyyətli şəxs tərəfindən isə əlavə olaraq etibarnamə də təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 38.8-ci maddəsi, Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası, vergilər nazirinin 19.05.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları(Xidmət kodu: 1.7), vergilər nazirinin 27.02.2015-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Elektron sənəd mübadiləsi haqqında” Ərizənin doldurulma Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamil Manafov Camaləddin, kamil.kapa@gmail.com, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 28 dəfə, ID: 16851)
Mən hüquqi xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar VÖEN açdırmışam, amma ödənişi ekspress ödəmə terminallarında etmək istəyərkən orda sadələşdirilmiş verginin hansı növünün seçilməsində çətinlik çəkirəm. Zəhmət olmasa köməklik edərdiniz.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi kimi xidməti müqavilə ilə işləyən şəxs tətbiq etdiyi vergitutma sisteminə uyğun olaraq müvafiq kodu seçməlidir. Misal olaraq, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi oldğunuz təqdirdə hüquqi xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan hasilatdan hesablanan sadələşdirilmiş vergi 114329 büdcə təsnifat kodu göstərilməklə ödənilməldir.

Büdcə təsnifat kodlarının tam siyahısı ilə saytımızın “Bir pəncərə” bölməsinin “Vergi və dövlət rüsumlarını hara köçürməli?” albölməsində tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Müşfiq Abbaszadə Tahir, musfiq.abaszade@gmail.com, Sumqayıt (31.03.2018) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16850)
1. Vergi ödəyicinin ƏDV qeydiyyatı ləğv edilir. Bu zaman onun tabeliyində 10.000 manat mal qalıb və həmin malın ƏDV-si əvəzləşdirilib. Bilir ki 159.6-cı maddəyə əsasən ləgv etmə zamanı tabelikdə qalan mallar təqdim edilən mallar kimi qiymətləndirilir. Bəs vergi ödəyicisi əvəzləşdirdiyin ƏDV 163.1.2-ci maddəyə əsasən əməliyyatın xarakterinin dəyişilməsi kimi qiymətləndirilib büdcəyə bərpa oluna bilər? Yəni vergi ödəyicisi həm 10.000 18% ödəməlidir, həm də 100000.00 18%- in büdcəyə bərpa etməlidir?
2. Vergi ödəyicinin ƏDV cəlb edilən dövriyyəsi 1.000, ƏDV azad isə 500 manatdır. Vergi ödəyicisi nağdsız qaydada 500 manatlıq vergi hesab-faktura əsasında malın pulun ödəyib və 90 manat ƏDV-ni əvəzləşdirmək istəyir. V.M-sinin 175.4-cü maddəsinə əsasən ƏDV azad əməliyyat aparırsa ödəyicinin əvəzləşdirdiyi məbləğ ümumi dövriyyədəki xüsusi çəkisinə uyğun əvəzləşdiriləcək. ƏDV azad əməliyyat ümumi dövriyyənin xüsusi çəkisi 33.33 faizdir, yəni ödəyici 90 manatın 33.33 % əvəzləşdirə bilməyəcək bəs həmin məbləğ 90*33.33%=29.99 manat malların üzərinə əlavə olunacaq?

1. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV qeydiyyatının ləğvi əməliyyatın xarakterinin dəyişməsi anlamını vermir və bu hal müvafiq olaraq Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsi ilə tənzimlənmir.

ƏDV ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar həmin vaxt və vergi tutulan əməliyyat çərçivəsində təqdim edilən mallar kimi qiymətləndirilir, onların ƏDV nəzərə alınmadan formalaşan dəyərindən (hər hansı rüsumlar, vergilər və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) ƏDV hesablanır və büdcəyə ödənilir.

Beləliklə vergi ödəyicisi tərəfindən mallar alınan zaman büdcədən əvəzləşdirilən ƏDV məbləği yenidən büdcəyə qaytarılmış olur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159.6-cı161.3-cü maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin əvəzləşdirilməsinə hüququ olmayan ƏDV məbləği vergi qanunvericiliyin digər tələblərinə riayət olunduqda malların dəyərinə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci143-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Eyvazova Mətanət Rzaqulu, kamalkamalov1969@mail.ru, Bakı (31.03.2018) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 16849)
Biz əvəzsiz maliyyə yardımı alırıq. Bilirik ki, bu maliyyə yardımı VM-nin 13.2.12-ci maddəsinə əsasən satışdankənar gəlirdir. Maliyyə yardımı bildiyimiz kimi ƏDV-nin vergitutma obyekti deyil, ancaq 219-cu maddəyə əsasən sadələşmişin və 104-cü maddəyə əsasən mənfəətin vergitutma obyektidir. Biz hazırda sadələşmiş vergi ödəyicisiyik. Belə olan halda bir neçə suala aydınlıq gətirmənizi xahiş edirik.
1. Əvəzsiz maliyyə yardımının həçmi ardıcıl 12 ayda 200.000 manatı ötərsə, mənfəət ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmalıyıqmı?
2. Maliyyə yardımına e-qaimə verilirmi? (Bizcə verilə bilməz, çünki, bu iş və xidmət deyildir və e-qaimə doldurularkən maliyyə yardımına dair 10 rəqəmli kod yoxdur).

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər, o cümlədən bu Məcəllənin 218.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hüquqdan istifadə etməyən ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (Vergi Məcəlləsinin  218.4.1-ci, 218.4.2-ci və 218.4.3-cü maddələrində göstərilənlər istisna olmaqla) Vergi Məcəlləsinin 157.3.1-ci maddəsində göstərilən tarixdən 10 gün ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

Eyni zamanda sorğuda göstərilən əməliyyatın xarakteri tam açıqlanmaqla, bu əməliyyat üzrə müvafiq təsdiqedici sənədlər, habelə maliyyə yardımının verilməsi ilə bağlı tərəflər arasında bağlanmış müqavilə və vergi ödəyicisinin fəaliyyət sahələri barədə müvafiq məlumatlar Vergilər Nazirliyinə təqdim edildiyi halda qeyd olunan əməliyyat üzrə yaranan vergi öhdəliklərinə münasibət bildiriləcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əli Tağıyev Sabir, Tagiyevali@mail.ru, Bakı (28.03.2018) (Oxunub: 125 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16846)
Dövlət Büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilat (AMEA-nın təşkilatı) hər hansı göstərdiyi büdcədənkənar xidmətə və ya işə görə elektron qaimə verməlidirmi?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir.

Bu baxımdan təşkilat qeyd olunan kateqoriyaları xidmət göstərdikdə müvafiq qaydada  elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir. Vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərə isə elekron qaimə-faktura verilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sədaqət İsayeva Ağarza, isada21@rambler.ru, Bakı (28.03.2018) (Oxunub: 115 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16845)
Təşkilat ƏDV odəçisidir. Təsisçilərin biri xarici vətandaşıdır. Azərbaycana gəlib müəssisənin işi ilə tanış olmağa. Gəliş üzrə xərclər (aviabilet, hotel) mənfəətdən çıxmaq olar, yoxsa yox?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxsin təsisçiləri və onların təsis etdikləri hüquqi şəxslər mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri hesab edilir və hüquq münasibətlərində yalnız öz adlarından iştirak edirlər. 

Digər tərəfdən, vergi qanunvericiliyin tələbinə əsasən gəlirdən gəlirin əldə olunması ilə bağlı çəkilmiş xərclər çıxıla bilər.

Bu baxıimdan da xarici təsisçinin ölkəyə gəlməsi ilə əlaqədar çəkilən xərclər hüquqi şəxs tərəfindən gəlirdən çıxıla bilməz.

Bax: Mülki Məcəllənin 52-ci maddəsi. Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Abidov Elxan, anarabidov@yahoo.com, Qəbələ (28.03.2018) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16844)
Booking.com onlayn rezervasiya sistemi ilə gələn qonaqlara görə hüquqi şəxs qeyri-rezidentə kommisyon ödəyir. Bu məbləğ 10% ÖMV-yə cəlb olunur. Bilmək istəyirəm ki, ödənilən məbləğ ƏDV-yə cəlb olunurmu? Ödənilən net məbləğin 500 manat olduğunu qəbul edərək xahiş edirəm bu məsələni göstərilən məbləğ üzərində izah edəsiniz.

Bildiririk ki, sorğuda qeyd etdiyiniz halda xüsusi elektron şəbəkə vasitəsi ilə göstərilən xidmətin alıcısı Azərbaycan Respublikasında yerləşdiyinə görə ƏDV-nin məqsədləri üçün xidmətlərin faktiki göstərildiyi yer Azərbaycan Respublikasının ərazisi hesab edilir.

Qeyd edilənlərə əsasən qeyri-rezidentə ödənilməli olan məbləğdən 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilməli (500 manat x 100% : 90%= 555.55 manat*18%) və ƏDV ödəyicisi tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 169-cu maddəsinə uyğun olaraq əvəzləşdirilməlidir

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159.2-ci və 168.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əfəndiyeva Leyla Nemət, afandiyeva2013@gmail.com (28.03.2018) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 16843)
Əgər əsas vəsaitin daxil olduğu kateqoriya üzrə əşyaların ilin sonuna qalıq dəyəri 500 manatdan azdırsa, köhbəlnədən sonra qalıq dəyərini necə təyin etmək olar? Yəni bütün əşyaların qalıq dəyərini silmək lazımdır ya kateqoriyanın yekun məbləğini əsas tutmaq lazımdır? Məsələn: maşın və avadanlıqlar kateqoritası üzrə əşyalar kompüterin 200 manat, printerin 150 manat və s. qalıq dəyəri varsa bu əşyaları necə amortizasiya edib qalıq dəyəri çıxardaq? Kateqoriya üzrə və ya ayrılıqda əşyalar üzrə. Xahiş edirəm qısa zamanda cavablandırardınız.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsində ilin sonuna qalıq dəyəri 500 manatdan az olan əsas vəsaitin gəlirdən çıxılması təsbit olunmuşdur.

Bu baxımdan da əsas vəsaitlərin məcmu qalıq dəyəri 500 manatdan artıq olduqda belə, hər bir əsas vəsait (vəsaitlər) üzrə qalıq dəyəri 500 manatdan aşağı olan vəsaitin (vəsaitlərin) dəyəri gəlirdən çıxıla bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114.6-cı114.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərrux, nasibfer@gmail.com, Bakı (28.03.2018) (Oxunub: 90 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16842)
Sualım özü üçün bina tikən hüquqi şəxslə bağlıdır. Hüquqi şəxs satmaq məqsədilə deyil, öz istifadəsi üçün hündürmərtəbəli bina, otel, iş mərkəzi, ofis və s. tikirsə bu halda kv metri üçün 45 manat * zona əmsalı * qeyri-yaşayış əmsalı ilə sadələşdirilmiş vergiyə və ya VM 138-ci maddəsinə əsasən mənfəət və ƏDV-nə cəlb olunurmu? Belə başa düşürük ki, tətbiq olunmur və tikili bitdikdən sonra ancaq əmlak vergisi tətbiq olunur, ancaq siz tərəfdən təsdiq olunmasını istərdim.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 138-ci maddəsində Uzunmüddətli müqavilə üzrə istehsal, quraşdırma və ya tikinti, yaxud bunlarla bağlı xidmətlərin və işlərin podratçı tərəfindən digər şəxsə göstərilməsi, bina tikintisi ilə məğul olan şəxs tərəfindən əhalinin fərdi (şəxsi) ehtiyaclarını ödəmək və ya kommersiya məqsədləri üçün binanın tikilməsi nəzərdə tutulur.

Müvafiq olaraq təsərrüfat üsulu ilə daxili məqsədlər üçün tikilən daşınmaz əmlak tikinti mərhələsində sadələşdirilmiş və ya mənfəət və ƏDV-yə tikinti zamanı cəlb olunmur, həmin əmlak balansa daxil edildikdə əmlak vergisi üzrə vergitutma obyekti yaranır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 138-ci, 159-cu218.13-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.