Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Elnar Aliyev, Türkiyə (21.02.2019) (Oxunub: 2 dəfə, ID: 18015)
Niyyətim tez bir zamanda Bakıya gəlməkdir. Sualım budur, bir biznes qurmağa niyyətim var bilmək istəyirəm ki, dövlətimizin hər hansı bir dəstəyi olacaqmıdı. Vergiləri biznesi qurmadan əvvəlmi ödəyirəm yoxsa qurduqdan sonramı ?

Bildiririk ki, sorğunuza əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirmək üçün fiziki şəxs olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək və ya elektron qaydada gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi Məcəlləsində sahibkarlığın inkişafını stimullaşdıran bir sıra vergi güzəştləri nəzərdə tutulmuşdur. Sahibkarlıq fəaliyyətinə başladıqdan sonra, vergiyə cəlb olunan fəaliyyət həyata keçirildikdə vergi ödəmək öhdəliyi yaranır.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Babayev, anar.babaevv@gmail.com, Bakı (21.02.2019) (Oxunub: 5 dəfə, ID: 18014)
Vergi Məcəlləsinin 106.9-cu maddəsi güzəştin alınması hüququnu pərakəndə satış qaydasında malların satışını həyata keçirən ticarət fəaliyyəti və ya ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə şamil edir. Sual : əgər müəssisə xidmət sahəsində (sürətli poçt xidməti) fəaliyyət göstərirsə, yuxarıda qeyd olunan güzəştdən istifadə etmək hüququ varmı?

Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan mənfəət vergisinin məbləği 2019-cu il yanvarın 1- dən 3 il müddətinə “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş POS- terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən edilən verginin 25 faizi həcmində azaldılır.

Maddədə göstərilən vergi güzəşti pərakəndə ticarət və ictimai iaşə sahəsində nağdsız ödənişlərdən istifadənin  stimullaşdırılması məqsədini daşıyır və yalnız pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyətlərinə aid edildiyindən, xidmət və digər sahələrə tətbiq olunması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci, 13.2.56-cı, 13.2.62-ci, 106.9-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əflatun, azmetbuat@mail.ru, Bakı (21.02.2019) (Oxunub: 4 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18013)
Müəssisə və təşkilatlarda xidməti müqavilə ilə hər hansı xidmətin göstərilməsi məqsədi ilə sifarişçi və icraçı arasında mülki-hüquqi müqavilə bağlanılarsa hesablanmış xidmətin dəyərindən DSMF üçün tutulma və ya 25% hesablama müəssisənin hesabına olmalıdır yoxsa vətəndaşın ? Mülki-hüquqi müqavilə əsasında vətəndaşın VÖENi olmadan təşkilat ilə müqavilə bağlaya bilərmi? Bu zaman DSMF üçün 25% hansı çıxış edən tərəfdən hesablanır və ya tutulur ? Əgər Mülki-hüquqi müqavilə bağlamış VÖENİ olmayan vətəndaşın DSMF-yə 25% hesablanmış xərci müəsisə tərəfindən qarşılanarsa bu zaman hesablanmış məbləğ xərcə aid edilirmi?

Mülki hüquqi müqavilə ilə çalışan şəxs vergi uçotunda olmadığı halda gəliri ödəyən şəxs ödəmə mənbəyində 14 faiz gəlir vergisi, 25 faiz məbləğində sosial sığorta haqqı tutub büdcəyə köçürməlidir. Qeyd olunanlara əsasən, ödənişi ödəyən şəxs digər şəxsdən müvafiq məbləğləri tutaraq büdcəyə ödəməlidir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə olunması ilə bağlı xərclər, həmçinin qanunla müəyyən edilmiş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır. Sorğunuzda qeyd olunan halda, hüquqi şəxs tərəfindən digər şəxsin əvəzinə ödənilən sosial sığorta haqqı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığı üçün gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramin İsgəndərov, isgramin@gmail.com, Sumqayıt (21.02.2019) (Oxunub: 4 dəfə, ID: 18012)
Hüquqi şəxslərə xidmət göstərən (Reklam sahəsində) və işçi sayı 10 nəfərdən az olan, əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadan az olan hüquqi şəxs sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərmi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən dövriyyəsindən asılı olmayaraq, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Buna əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə xidmət göstərən müəssisə mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir və əldə olunan gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla mənfəətin 20 faizi məbləğində mənfəət vergisi ödəyir.

Mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75 faizi mənfəət vergisindən azaddır.

Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 saylı “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında qərarına əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri dedikdə işçilərinin orta siyahı sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200 min manat və az olan sahibkarlıq subyektləri nəzərdə tutulur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 106.1.20-ci, 218.5.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Elyarov, turalsearch@gmail.com, Bakı (20.02.2019) (Oxunub: 131 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 18011)
Salam. Müəssisə 27 dekabr 2018 -ci ildə işçilərə əmək haqqı ödənişlərini etmək və digər kreditorlara olan borcunu ödəmək üçün təsisçidən müvəqqəti faizsiz borc alır və həmin borcu 03.01.2019-cu il tarixində təsisçiyə borcu qaytarır. Göstərilən borcun alınması zamanı həmin dövrə olan kreditlərin orta faiz dərəcəsinə uyğun faiz hesablanıb həmin faizdəndə 10 faiz ÖMV hesablanmalıdır? Borc 1 həftəlik alınsada mütləq şəkildə illik faiz tətbiq olunmalıdır? Çünki banka gedib krediti 1 illik götürəndə 1 illik faizi hesablayır, amma vaxtından əvvəl krediti bağlayanda hesablanan faiz aşağı düşür. Biz isə borc alınan anda illik faiz tətbiq edirik. Borcun 27 dekabr 2018-ci ildə alınıb, onun faizinin 03.01.2019-cu il tarixində büdcəyə 10 faiz vergisinin ödənilməsi zamanı maliyyə sanksiyasına məruz qalırmı? (Borcun alınan gündən faizindən ÖMV-nin həmin gündə ödənilməməsi)

Bildiririk ki, müəssisə tərəfindən təsisçidən alınmış pul vəsaiti borc kimi rəsmiləşdirildiyi halda verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi və borcun alındığı müddət nəzərə alınmaqla faizlər borcun qüvvədə olduğu günlər üçün hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci maddəsinə əsasən verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnaz Qarayeva Kərəm, qarayevaelnaz@mail.ru, Bakı (20.02.2019) (Oxunub: 121 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18010)
Salam, mən bilmək istəyirdim DUTY FREE. AZ MMC adlı təşkilata satılan spirtli içkilər, yəni aksizli mallar aksiz markası ilə markalanmalıdır yoxsa yox? Xahiş edirəm ətraflı məlumat verərdiniz.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 183.1-ci maddəsinin müddəalarına əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində aksizli malların istehsalı və ya idxalı ilə məşğul olan bütün müəssisələr və fiziki şəxslər, habelə Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda bilavasitə özü və ya podratçı vasitəsilə aksizli mallar istehsal edən və istehsal etdiyi yerdə vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan Azərbaycan Respublikasının rezidentləri aksizin ödəyiciləridirlər.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən aksizli malların istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılması aksizin vergitutma obyektini təşkil edir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 8 yanvar tarixli 10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Aksiz tutulan mallara, o cümlədən idxal mallarına aksiz markalarının tətbiqi” Qaydalarının 2.1.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində qeyd olunan aksizli mallar, habelə spirtli içkilərin bütün növləri  (qablaşdırılmamış halda istisna olmaqla) aksiz markaları ilə markalanmalıdır.

Həmin Qaydalarda Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal olunan markalanmalı mallara  tətbiq edilən aksiz markaları bu malların istehsal olunduğu yerdə onların istehsalçıları və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan markalanmalı mallara  (pivə istisna olmaqla) tətbiq edilən aksiz markaları həmin malların istehsalçıları və ya Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənar onların satışında vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən subyekt tərəfindən yapışdırılması göstərilmişdir. Sorğuda göstərilən halda cəmiyyət tərəfindən malların (spirtli içkilərin) rüsumsuz ticarət mağazasına aksiz markası ilə markalanmadan təqdim olunması adıçəkilən Qaydalarda istisna edilməmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Arzu, aliyevaarzu123@gmail.com, Bərdə (20.02.2019) (Oxunub: 83 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18009)
Salam. Bəzi təşkilatlar bizim müəssisədə istehsal olunan etil yeyinti spirti almaq istəyir. (misal üçün: apteklər, parfumeriya, boya istehsalı məşğul olanlar). Bir istehsal müəssisəsi olaraq satılacaq etil yeyinti spirtinidə (açıq şəkildə-boçkada) aksiz vergisinin göstərilib və ya göstərilməməsinə dair aydınlıq gətiriməsini xahiş edirik.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən aksizli malların istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılması aksizin vergitutma obyektini təşkil edir. Bu zaman istehsal edilən aksizli mallar istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxıldığı vaxtda həmin mallar üçün aksizlər hesablanıb dövlət büdcəsinə ödənilir.

Qeyd edilənlərə əsasən aksizli malların istehsalçısı tərəfindən təqdim edilən aksizli mallara görə alıcılara verilən elektron qaimə-fakturanın müvafiq xanasında aksizin məbləği əks olunmalıdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tünzalə Şərifova, tunzala.sharifova@gmail.com, Bakı (20.02.2019) (Oxunub: 115 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18008)
Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) xidmət göstərəriksə, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi əldə etdiyimiz gəlirdən xərclər çıxılmadan 2 % sadələşdirilmiş vergi , digər şəxslərə xidmət göstərdiyimiz halda isə əldə etdiyiniz gəlirdən xərclər çıxılmaqla 20 % dərəcə ilə mənfəət vergisi ödəməli oldugumuzu bilərək hüquqi şəxslərin verməli olduqları hesabatlar - bəyənnamələr (rüblük və ya aylıq) hansı bəyənnamələri verməliyik. Müəssisəmizin fəaliyyəti hüquqi və konsaltinq xidmətləridir. Bu barədə ətraflı məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Sualınızın 2019-cu ildən etibarən mənfəət vergisi ödəyicisi olan şəxslərə aid olduğu halda bildiririk ki, mənfəət vergisi üzrə hesabat dövrü il olduğu üçün bəyannamələr illik formada hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq təqdim edilir.

Cari vergi ödəmələri isə rüb başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində ödənilməli, rüb ərzində mənfəətdən və ya gəlirdən hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına arayış təqdim edilməlidir. Cari vergi ödəmələri hesabat ili başa çatdıqdan sonra yenidən haqq-hesab edilir və bu zaman hesablanmış cari vergi məbləği hesabat üzrə vergi məbləğindən çox olduğu halda artıq hesablanmış cari vergi və ona uyğun faiz məbləğləri azaldılır.

Əvvəlki ildə gəlir vergisi ödəyicisi olmadığınız halda siz 151.5-ci maddədə nəzərdə tutulan qaydada, mənfəətdən və ya gəlirdən verginin məbləğinin 75 faizindən az olmamaqla cari vergini hesablamalısınız və bu barədə rüb başa çatdıqdan sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq arayış təqdim etməlisiniz.

Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergilər barədə bəyannaməni ƏDV və sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri hesabat ilindən sonrakı ilin yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq, digərləri isə gəlirin ödənildiyi rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilir.

Hüquqi şəxsin icarəyə götürdüyü obyekt olarsa icarə haqqı fiziki şəxslərə ödənildiyi halda ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalı, rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, 2018-ci ilin IV rübündən etibarən məcburi dövlət sosial və işsizlik sıgortası üzrə hesabatlar Vergilər Nazirliyinə təqdim olunmalıdır. Qeyd olunan hesabatlar hesabat rübü başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi forma üzrə hesabatları vergi orqanına təqdim etməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Məmmədov, taxesgov@yahoo.com (20.02.2019) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18007)
Salam, Bilirəm ki, vergi ödəyicisi olmayan təsisçidən borc məbləğlərinin nağd qaydada alınmasına Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda məhdudiyyət nəzərdə tutulmur. Bu məhdudiyyətə Nağdsız hesablaşmalar haqqında â–nun 3.3. Bu Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manat aiddirmi ya vergi ödəyicisi olmayan təsisçi otuz min manatdan artıqda ödəyə bilərmi nağdsız qaydada.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi olmayan təsisçidən borc məbləğlərinin nağd qaydada alınmasına “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda məhdudiyyət nəzərdə tutulmur.

Müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçidən faizsiz pul vəsaitlərinin alınması və qaytarılması üzrə hesablaşmalar isə yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax:  “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zamiq İsmayılzadə, ismayilzadazamig@gmail.com (20.02.2019) (Oxunub: 56 dəfə, ID: 18006)
Qeyd etmək istərdim ki, “A” MMC, “B” MMC ilə “müvəqqəti işçi qüvvəsinin təmin” edilməsi ilə bağlı xidmət müqaviləsi bağlamışdır. Bu baxımdan “B” MMC ilə olan müqavilənin icra olunması üçün “A” MMC vergi uçotunda olan fiziki şəxslərlə ( təmizlikçi, ofisiant və digər xidmət sektor nümayəndələri ilə) xidmət müqaviləsi imzalayır və həmin fiziki şəxslər xidmətləri “B” MMC-də icra edirlər. “A” MMC fəaliyyəti ilə əlaqədar bütün vergi (mənfəət və ədv) və məcburi ödənişləri ödəyir. Öz növbəsində qeyd olunan müvafiq fiziki şəxslərə görə nəzərdə tutulmuş vergi və məcburi ödənişlər vaxtı-vaxtında və tam surətdə fiziki şəxslər tərəfindən icra olunur. Əlavə olaraq qeyd edim ki, işin xarakteri daimi olmadığından münasibətlər xidmət müqaviləsi ilə tənzimlənir. Yuxarıda yazılanlara əsasən “A” MMC-nin qeyd olunan fəaliyyətində hər hansı bir qanunvericilik pozuntusu varmı? Əgər varsa, işçi qüvvəsinin təmin edilməsi fəaliyyətinin düzgün qaydası qanunvericilik əsasında necə olmalıdır?

Bildiririk ki, sorğunuzda göstərilənlərə dair qanunvericilikdə hər hansı bir kənarlaşma müəyyən edilməmişdir. Bununla belə, sorğunuzda qeyd olunan halda müqavilənin şərtləri, tərəflərin vəzifə və öhdəlikləri barədə ətraflı izahat verməklə, eyni zamanda bağlanmış müqavilələri təsdiqləyən zəruri sənədləri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət edildiyi halda qeyd olunan əməliyyat üzrə yaranan vergi öhdəliklərinə münasibət bildirilə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qəhrəmanov İslam Rövşən oğlu, islamqv@gmail.com, Bakı (20.02.2019) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 18005)
Salam. Sığorta agenti olan fizki şəxs həm icbari sığorta müqavilələrinin satışı ilə həmdə digər sığorta müqavilələrinin satışı ilə məşğuldur. Aşağıda qeyd olunan maddəyə əsasən icbari sığorta müqavilələrinin satışı ilə məşğul olan fiziki şəxs sadələşdirilmiş vergi mükəlləfiyətçısıdır. 218.5. Aşağıda göstərilən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur: 218.5.1. aksizli və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallar istehsal edən şəxslər; 218.5.2. kredit təşkilatları, sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları, investisiya fondları və bu fondların idarəçiləri, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər, lombardlar; 218.5.2-1. Bu Məcəllənin 218.5.2-ci və 218.5.10-cu maddələrinin müddəaları icbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta agentlərinə tətbiq edilmir. 218.5.13. bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan və icbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən şəxslər istisna olmaqla, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər. Yuxarıda qeyd olunan ARVQ-dən olan çıxarışa əsasən könüllü növlərin satışı ilə məşğul olan sığorta agentinin gəlir vergisi mükəlləfiyətcisidir. - Eyni şəxs həm sadələşdirilmiş həm də gəlir vergisi ödəyicisi ola bilərmi? - Həm icbari həmdə könüllü müqavilələrin satışı ilə məşğul olan fiziki şəxs sığorta agenti hansı vergi mükəlləfiyyətçisi olacaq. - İcbari sığorta müqavilələrinin satışı ilə məşğul olan fiziki şəxs digər xidmətləridə göstərirsə (məsələn konsaltinq) hansı vergi mükəlləfiyətlərinin ödəyicisi olmalıdır.

Eyni məzmunlu müraciət saytımızda cavablandırılmışdır (13.02.2019, ID: 17955).

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Timur Yunusov, khalilturke@yahoo.com, Sumqayıt (20.02.2019) (Oxunub: 81 dəfə, ID: 18004)
Salam. Xidməti müqavilə əsasında xarici dövlətin diplomatik missiyasından hər ay 1800AZN brut (gross) ödəniş alan fərdi sahibkar nə qədər vergi ödəməlidir? DMSF-yə nə qədər ödəniş etməlidir bəs? Təşəkkürlər.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz. Buna əsasən fərdi sahibkar kimi digər hüquqi şəxslərə xidmət göstərdiyinizi nəzərə alaraq sizin sadələşmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququnuz olmadığından1 yanvar 2019-cu il tarixdən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz.

Sorğunuzda qeyd olunan halda əldə etdiyiniz gəlirdən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər çıxılmaqla 20 faiz dərəcə ilə vergi hesablanmalıdır. O da nəzərə alınmalıdır ki, 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xasbulatova Dilbər, xdilber94@gmail.com, Sumqayıt (20.02.2019) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 18003)
Eyni VÖENlə iki obyekti ada keçirmək olarmı? Olursa vergiləri necə ödənilir?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin birdən çox təsərrüfat subyektinin (obyekti) olmasına qanunvericilikdə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rüstəm Məmmədov, mr.mamedov@gmail.com (20.02.2019) (Oxunub: 77 dəfə, ID: 18002)
Salam, Bizim müəssisəmiz istehsal fəaliyyəti ilə (qeyri dövlət və qeyri neft) məşğul olan mənfəət vergisi ödəyicisidir. İstehsalat sahəsində işləyən işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən hər saat üçün 3 manat xalis ödəniş ediləcəyi razılaşdırılıb. Yəni bütün vergilər və sosial yığımlar müəssisə hesabına ödənir. Misal: ay ərzində 150 saat işləyən işçi hər saatı 3 manatdan olmaqla cəmi 450 manat xalis əmək haqqı almalıdır. Halda işçinin hesablanmış əmək haqqısı 487.16 manat olur. Həmçinin, 34.72 manat Sosial sığorta və 2.44 manat İşsizlikdən sığorta tutulur. Nəticədə 450 manat işçiyə ödənir. Bu mövzuda aşağıdakı suallarımız yaranıb:
1) Əmək müqaviləsində xalis əmək haqqı razlaşdırıla bilərmi? Əgər olarsa e-gov.az-da müqaviləni qeydiyyata salarkən hara qeyd etmək lazımdır?
2) Əmək müqaviləsində saatlıq tarif razılaşdırıla bilərmi? Əgər olarsa e-gov.az-da müqaviləni qeydiyyata salarkən hara qeyd etmək lazmıdır?
3) Yuxarıda göstərilən hesablama qanunla icazə veriləndirmi? Xahiş edirəm, cavabı qanunvericilik ilə əsaslandırasız.

Bildiririk ki, işçilərin əməyi vaxtamuzd, işəmuzd və əməyin ödənilməsinin digər sistemləri ilə ödənilir. Əməyin ödənilməsi işin fərdi və kollektiv nəticələrinə görə aparıla bilər.

Sorğunuzda qeyd olunan suallar barədə ətraflı məlumatı aidiyyatı üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraicət etməyiniz məqsədə uyğundur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində “Əmək haqqından tutulmaların hesablanmasıkalkulyatoru” istifadəyə verilmişdir. Kalkulyatordan istifadə etməklə  siz əmək haqqı məbləğini daxil etməklə gəlir vergisi və digər tutulmalar barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. 

Bax; Əmək Məcəlləsinin 157-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamran Əhmədov, narmak12@gmail.com (20.02.2019) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18001)

Hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstəririk və 10 il müddətində sadələşdirilmiş verginin ödəyicisiyik. Bu 10 ildə işçi sayı 10 nəfərdən az və 12 aylıq əməliyyatların həcmi 200 000 manatdan aşağıdır. Suallarım budur: 1. Yeni qanunvericiliyə görə 2019 ildən şirkət hansı vergilər ödəməlidir? 2. 2018 il üçün sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi kimi hər rübün sonunda əldə olunan gəlirlərdən 4% vergi ödəmələri etmişik, həmçinin 4 rübün 4% vergi ödəmələrini. Yeni 2019 ildə sona çatmış 2018 ilə aid gəlir ilə bağlı hər hansı bir vergiöhdəlıkimiz varmı? 3. resident müəssisənin təsisçisi olan fiziki şəxs Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş 102.1.22-1-ci və 106.10-cu maddələrə əsasən 2018 ilin nəticələrinə görə dividend gəliri vergisindən azaddırmı?

Cavab 1 və 2. Sorğunuzda hüquqi şəxsin fəaliyyət sahəsi qeyd olunmadığı üçün, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnun müəyyən edilməsi mümkün olmamışdır. Bununla belə, Vergi Məcəlləsinin 218.5-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən 1 yanvar 2019-cu il tarixdən aşağıdakı şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ məhdudlaşdırılmışdır.

  • işçi sayı 10 nəfərdən çox olan istehsal fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər;
  • topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər;
  • vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər (bu Məcəllənin 218.4.1-ci220.10-cu maddələrində nəzərdə tutulan şəxslər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla);
  • qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının, habelə almazın (emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş və emal olunmamış, çeşidlənməmiş, çərçivəyə salınmamış və bərkidilməmiş almaz) satışını həyata keçirən şəxslər;
  • xəz-dəri məmulatlarının satışını həyata keçirən şəxslər;
  • bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan və icbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən şəxslər istisna olmaqla, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər.

Cavab 3. Qeyd olunan maddələr 1 yanvar 2019-cu ilədək dövrləri əhatə edən fəaliyyət həmin dövrdə qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən dividendlər ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad Bayramov, resad2@mail.ru (20.02.2019) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18000)
Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların alış aktı” forması ilə alınmış mallar Mənfəət Vergisi məqsədləri üçün Gəlirdən çıxılan xərc kimi nəzərə alınmalıdırmı?

Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə olunması ilə bağlı çəkilən xərclər gəlirdən çıxıla bilər. Vergi uçotunda olmayan ayrı-ayrı fiziki şəxslərdən malların alışı “Malların alış aktı” ilə rəsmiləşdirildiyi halda həmin xərclər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduqda vergi ödəyicisi tərəfindən gəlirdən çıxıla bilər.

Xatırladırıq ki, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Tahiqli Qəribşah, z.tahirli@mail.ru, Xaçmaz (20.02.2019) (Oxunub: 59 dəfə, ID: 17999)
Salam,dəqiqləşdirmək istəyiriki ki,İXTİSASLAŞDIRILMAMIŞ MAĞAZALARDA SAİR MƏHSULLARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI ilə məşgul olan vöenli ƏDV ilə işləyən fiziki şəxsin - kassa üzrə satışın hər hansı bir limti varmı?

Bildiririk ki, pərakəndə satış malların alıcıya son istehlak məqsədi ilə təqdim olunmasıdır, malların alıcıya onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün satışı isə artıq topdansatış fəaliyyəti hesab olunur.

Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsi vergi ödəyicilərinin mədaxil deyil, məxaric əməliyyatlarına şamil edilir. Bu baxımdan pərakəndə ticarət obyektlərində istehlakçılara (vətəndaşlara) təqdim edilmiş mallara görə əldə edilmiş nağd pul vəsaitinin qeyd edilən qanunun 3.3-cü maddəsi ilə məhdudlaşdırılmış həddən çox olmasına məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abbasova Zülfiyyə İslam, zulfiyya3@mail.ru, Gəncə (20.02.2019) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17998)
Salam. Sualım belədirki Hüquqi şəxs Qeyri rezident şəxslə xidmət müqaviləsi bağlayıb.Həmin müqaviləyə əsasən xarici vətəndaşa vəsait ödənməlidir. Ödəniləcək məbləğdən vergi nece tutulacaq və hesablama necə olacaq.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentə onun tərəfindən göstərilən xidmətlə bağlı edilən ödənişlərdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutularaq növbəti rübün 20-dən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan edilməli və dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bununla yanaşı, göstərilən xidmətlərin müqabilində qeyri-rezident şəxsə haqq ödəyən rezident şəxs qeyri-rezidentə ödənməli olan məbləğə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-ni tətbiq etməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.18-ci13.2.11-ci125.1.5-ci159.2-ci168.1.5-ci və 169-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayılov Elşən Rövşən, elhuso543@hotmail.com, SUMQAYIT (20.02.2019) (Oxunub: 43 dəfə, ID: 17997)
Salam hər vaxtınız xeyir . Mənim sizə vöenlə bağlı sualım olacaqdı . Mən noyabr ayında bir dükan icarəyə götürüb min bir xırdavat ev əşyaları satırdım . Alver zəif olduğu üçün mən bu ilin 03.01.2019 tarixində dükanən fəaliyyətini dayandırdım . Bu ilin birinci rübündə hesabat verməliydim . Ancaq dükan fəaliyətini dayandırdığı üçün hesabat verməmişəm . Hal hazırda işləmirəm və vöen mi bağlatmaq istəyirəm . Bunun üçün neynəməliyəm ? Birdəki dükan fəaliyyətə başlayandan sonra mənə qeyri qanuni fəaliyət göstərdiyimə görə cərimə yazılıb . Ama mən həmin vaxtı qeydiyata düşmüşdüm ancaq kassa aparatı dükanda yox idi . Buna görə də köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm.

Vergi uçotunuzun ləğv edilməsi üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” və uçota alınmanı təsdiq edən şəhadətnamə ilə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə gəlməklə və ya gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən ASAN İmzanız) olduqda, vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotunuzun ləğv edilməsi üçün ərizə təqdim edə bilərsiniz.

Qeyd olunan normativ hüquqi aktlara əsasən vergi orqanında müvafiq prosedurlar (aktiv bank hesablarının bağlanılması, vergi ödəyicisinin nəzarət-kassa aparatının, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılması, vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsinə vergi borcunun ödənilməsi, təqdim edilməmiş bəyannamələrinin təqdim edilməsi, son səyyar vergi yoxlaması və s.) başa çatdırıldıqdan sonra fiziki şəxs vergi uçotundan çıxarılır və bu barədə ona məktub göndərilir.

Fiziki şəxsin ləğv edilməsi ilə əlaqədar yerinə yetirilməli olan prosedurlar barədə ətraflı məlumatı internet səhifəmizin müvafiq bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mirzəyev Kənan (20.02.2019) (Oxunub: 52 dəfə, ID: 17996)
Salam. Bilmək istərdim ki, MMC sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olaraq topdan satış ehtiyyat hissələri satışını həyata keçirir. Və bəzi hallarda malların yalnız A nöqtəsindən B nöqtəsinə çatdırılmasını təmin edir. Bu zaman fəhlə xidmətindən yararlanır. Əgər təhvil təslim aktı olsa Cəmiyyətin xərci sayıla bilərmi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Buna əsasən topdansatış qaydasında ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə 1 yanvar 2019-cu il tarixdən mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir və əldə olunan gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla mənfəətin 20 faizi məbləğində mənfəət vergisi ödəyir.

Mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75 faizi mənfəət vergisindən azaddır.

Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 saylı “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında qərarına əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri dedikdə işçilərinin orta siyahı sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200 min manat və az olan sahibkarlıq subyektləri nəzərdə tutulur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 105-ci, 106.1.20-ci, 108-ci, 109-cu, 218.5.9-cu maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Taliya Axundova, talya8686@mail.ru, Bakı (20.02.2019) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17995)
Salam, 8 yanvar 2019-cu il tarixindən hüquqi şəxs kimi qeydiyatdan keçmiçmişəm, qanunvericiliydə edilən dəyişikliklərə əsasən bütün sənədlər elektron variantında aparılır. Bank hesabı açmaq üçün bildirişlər asan imza vasitəsilə müvafiq banka göndərilmişdir, bank tərəfindən bildirşlər alınmışdır, lakin bank hesabın açılması üçün müvafiq sənədlərin (nizamnamı, möhür, və s.) təqdim olunmasını tələb edir. Bununla əlaqədar sözüqedən sənədlərin banka hansı formatda təqdim olunmasına dair məlumat verməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, 28 dekabr 2018-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Qanunun 5-1.8-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin, nizamnamənin və dövlət reyestrindən çıxarışın kağız daşıyıcıda qeydiyyat orqanı tərəfindən verilməsi zərurəti aradan qaldırılmışdır.

Həmin qanunun 18.1-ci maddəsinə əsasən kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla, hər bir şəxs dövlət reyestrindəki yazılarla tanış olmaq, dövlət reyestrindən çıxarışı və qeydiyyat üçün təqdim olunmuş sənədlərin surətlərini tələb etmək hüququna malikdir.

Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin, nizamnamənin və dövlət reyestrindən çıxarışın qeydiyyat orqanı tərəfindən  kağız daşıyıcıda verilməsi zərurətinin aradan qaldırılması, vergi ödəyicisini həmin sənədləri əldə etmək hüququndan məhrum etmir.

Eyni zamanda bildiririk ki, hüquqi şəxsin qeydiyyatını təsdiq edən sənədlərin (nizamnamə, şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış) banklar tərəfindən elektron əldə edilməsi üçün texniki imkan yaradılmışdır.

Bu məqsədlə bankın əməkdaşı İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq” bölməsinə daxil olaraq “Reyestr məlumatlarına baxış” bölməsində hüquqi şəxsin VÖEN-ni və şəhadətnamə-dublikatın nömrəsini yığmaqla hüquqi şəxsin qeydiyyatını təsdiq edən sənədləri (nizamnamə, şəhadətnamə, reyestrdən çıxarış) öz kompüterinə yükləyə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Quliyev Orxan, q.orxan@yahoo.com, Bakı (20.02.2019) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17994)
Misal1: İşçi 23 yanvar 2019-cu il tarixindən etibarən 01 mart 2019-cu il tarixinədək əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirir (xəstələnir). 03 yanvar-22 yanvar 2019-cu il tarixlərinə görə 14 iş günü işləmiş işçiyə 210 azn hesablanır. İşəgötürənin üzərinə düşən ilk 14 təqvim gününə görə xəstəliyin 7 iş günü yanvar ayına düşməklə hesablanmış məbləğ 105 azn , 3 iş günü isə fevral ayına təsadüf etməklə 45 manat təşkil edir. Fevral ayından qalan 17 iş gününə düşən hissəsinə görə DSMF-in hesabına 255 azn hesablanılır. Sual : Belə olan təqdirdə büdcə təşkilatında fevral ayı üzrə gəlir vergisi necə və hansı qaydada hesablanmalıdır ?
Misal2: İşçi 10 yanvar 2019-cu il tarixindən etibarən 29 yanvar 2019-cu il tarixindək əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirir (xəstələnir). 03-09 yanvar 2019-cu il tarixlərinə görə 5 iş günü işləmiş işçiyə 75 azn və 30-31 yanvar 2019-cu il tarixlərinə görə isə 30 azn hesablanılır. İşəgötürənin üzrərinə düşən ilk 14 təqvim gününə görə xəstəliyin 10 iş gününə hesablanmış məbləğ 150 azn təşkil edir. 14 təqvim günündən çox olan hissəyə yəni 4 iş gününə düşən hissəsinə görə DSMF-in hesabına 60 azn hesablanılır. Sual : Belə olan təqdirdə büdcə təşkilatında yanvar ayı üzrə gəlir vergisi necə və hansı qaydada hesablanmalıdır?

Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinin qeyd hissəsinə əsasən əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməsinə görə 14 gün üçün işəgötürənin öz vəsaiti hesabına ödənc həyata keçirdiyi halda, həmin ödəncdən gəlir vergisini tutaraq, müvafiq qaydada muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsini vergi orqanına verməyə borcludurlar.

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə 14 gündən artıq olan günlər üçün ödənişlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata keçirildiyindən, fond tərəfindən həmin ödənişlər üzrə gəlir vergisi hesablanmalı, hesablanmış vergini növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq büdcəyə köçürülməli və muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Göründüyü kimi, işçiyə xəstəlik vərəqəsinə əsasən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə hər ay üzrə hesablanaraq ödənilən müavinətlər muzdla işləyən işçinin muzdlu işlə əlaqədar alınan aylıq gəlirinə aid edilməli və işçinin həmin aylardakı aylıq gəlirinin ümumi məbləğindən hər bir ay üzrə (əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə hesablanaraq ödənilən müavinətlər də daxil olmaqla) ayrılıqda Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində göstərilən cədvələ uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsində güzəşt və azadolmalar nəzərə alınmaqla işəgötürən tərəfindən ödəmə mənbəyində gəlir vergisi hesablanaraq tutulmalı, müvafiq qaydada bəyan edilməklə növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq büdcəyə köçürülməlidir.

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə əmək haqqının hesablanması barədə daha ətraflı məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı isə Vergilər Nazirliyinin (195-1) nömrəli Çağrı Mərkəzinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Mirzaxanov İlqar, elnur-mirzexanov1980@mail.ru, Sabirabad (20.02.2019) (Oxunub: 43 dəfə, ID: 17993)
Salam,mən 2018-ci ilin noyabr ayında mülki hüquqi müqavilə ilə bir aylıq işləmişəm və 631.23 manat müayinəni apardığım üçün rayon statistika idarəsi tərəfindən VÖENi olan fiziki şəxs kimi xidmət haqqı almışam, bilmək istərdim mən sosial sığorta haqqını, aldığım bu məbləğ üçün də cəmi 1 ay köçürməliyəmdə, yəni 15.60 (rayon yeri olduğu üçün minimum əmək haqqının 12% - i) manat köçürməliyəm də?

Qeyd etdiyiniz dövrdə qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən rayon mərkəzlərində fəaliyyət göstərən şəxslərin ödəməli olduğu məcburi dövlət sosial sığorta haqqı minimum aylıq əmək haqqının 20 faiz məbləğinin 60 faizi (130*20%*60%=15.60) həcmində təşkil etdiyi üçün sorğunuzda qeyd etdiyiniz hesablama qanunvericiliyə uyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ziya Rəsulov Nəsir, Resulovziya038@gmail.com, Sabirabad (20.02.2019) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 17992)
Salam vergi orqanlarına imtahana hansı vəsaitlərdən istifadə edim mənə köməklik edərdiniz.

Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul üzrə müsabiqənin test imtahanı mərhələsində namizədlərə təqdim olunacaq 100 test tapşırığından 80-ni əhatə edən Ədəbiyyat siyahısı saytımızın “İşə qəbul. Müsabiqələr” bölməsində yerləşdirilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zahir Salahov Oqtay, zahir_salahov@list.ru (20.02.2019) (Oxunub: 23 dəfə, ID: 17991)
Salam. Sığorta agenti olan fiziki şəxs həm icbari sığorta müqavilələrinin satışı ilə həmdə digər sığorta müqavilələrinin satışı ilə məşğuldur. Aşağıda qeyd olunan maddəyə əsasən icbari sığorta müqavilələrinin satışı ilə məşğul olan fiziki şəxs sadələşdirilmiş vergi mükəlləfiyətçısıdır. 218.5. Aşağıda göstərilən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur: 218.5.1. aksizli və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan mallar istehsal edən şəxslər; 218.5.2. kredit təşkilatları, sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları, investisiya fondları və bu fondların idarəçiləri, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər, lombardlar; 218.5.2-1. Bu Məcəllənin 218.5.2-ci və 218.5.10-cu maddələrinin müddəaları icbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta agentlərinə tətbiq edilmir. 218.5.13. bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan və icbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən şəxslər istisna olmaqla, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər. Yuxarıda qeyd olunan ARVQ-dən olan çıxarışa əsasən könüllü növlərin satışı ilə məşğul olan sığorta agentinin gəlir vergisi mükəlləfiyətcisidir. - Eyni şəxs həm sadələşdirilmiş həm də gəlir vergisi ödəyicisi ola bilərmi? - Həm icbari həmdə könüllü müqavilələrin satışı ilə məşğul olan fiziki şəxs sığorta agenti hansı vergi mükəlləfiyyətçisi olacaq. - İcbari sığorta müqavilələrinin satışı ilə məşğul olan fiziki şəxs digər xidmətləridə göstərirsə (məsələn konsaltinq) hansı vergi mükəlləfiyətlərinin ödəyicisi olmalıdır.

Eyni məzmunlu müraciət saytımızda cavablandırılmışdır (13.02.2019, ID: 17955).

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qurbanov Cavid Məzahir, ja.gurbanov@gmail.com, Bakı (20.02.2019) (Oxunub: 59 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17990)
Salam. Mən bilmək istəyirdim ki, əgər 2018 ildə 4 %-lik sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərən sahibkar dövr ərzində (3 ay hesabat dövrü) 1000 azn gəlir əldə etmiş və büdcəyə 40 azn sadələşdirilmiş vergi ödəmişdir. Lakin 2019-cu ildə gəlir vergisi ödəyicisinə çevrilmiş və 1000 azn gəlir əldə etmiş, lakin gəlirin əldə edilməsilə bağlı xərci olmayıb. Bilmək istəyirdik ki, dövr ərzində əldə etdiyi gəlirə görə ödəməli olduğu vergi məbləği nə qədər olacaq və hesablanma qaydasını bildirərdiniz zəhmət olmasa.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Buna əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə xidmət göstərən müəssisə mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir və əldə olunan gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla mənfəətin 20 faizi məbləğində mənfəət vergisi ödəyir.

Mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75 faizi mənfəət vergisindən azaddır.

Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 saylı “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında qərarına əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri dedikdə işçilərinin orta siyahı sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200 min manat və az olan sahibkarlıq subyektləri nəzərdə tutulur.

Misalınıza əsasən illik gəliriniz 12000 manat, xərciniz olmazsa ödəməli olduğunuz illik mənfəət vergisi 600 manat müəyyən edilir: (gəlir-xərc) * 20%- 75% güzəşt

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 106.1.20-ci, 218.5.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Tahirli Qəribşah, z.tahirli@mail.ru, Xaçmaz (20.02.2019) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 17989)
Salam,VÖEN-li fiziki şəxs meyvə bağında podratcı müqavilə ilə sezonluq işləyir, Hüquqi şirkətə xidmət göstərir, (misal 2000 azm nəğd pul aldı) qanunvericilkdə həmin şəxs hansı vergi öhdəliyi yaranır?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz. Buna əsasən fərdi sahibkar kimi digər hüquqi şəxslərə xidmət göstərdiyini nəzərə alaraq qeyd etdiyiniz şəxsin sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququ olmadığından 1 yanvar 2019-cu il tarixdən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlidir.

O da nəzərə alınmalıdır ki, 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin  102.1.30-cu 218.5.10-cu maddələr

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Murtuzov, konsaltinqaudit2017@mail.ru, Neftçala (20.02.2019) (Oxunub: 28 dəfə, ID: 17988)
Maddə 65. Vergilər üzrə borcların alınması qaydası 65.2.1.1. vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər bu Məcəllənin 65.1-ci maddəsi nəzərə alınmaqla müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə; 65.2.1.2. vergi orqanının hesabladığı vergilər, faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən bu Məcəllənin 65.1-ci maddəsində göstərilən bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) şikayət verilmədikdə; bu madələr ilə aşağıdakı 65.3. Vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait olduqda vergi orqanının sərəncamı bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən həmin sərəncamın daxil olduğu gün icra edilir. 65.4. Vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait olmadıqda və ya o, vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsinə, yaxud bu Məcəllə ilə müəyyən edilən həcmdə vəsaitin dondurulmasına kifayət etmədikdə vergi orqanının sərəncamı bankda və ya digər kredit təşkilatında saxlanılır və vergi ödəyicisinin hesablarına vəsait daxil olduqca icra edilir. Maddələr arasında ziddiyyət yoxdurmu? Cavabınız üçün minnətdaram.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 65.2.1.1 və 65.2.1.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, digər hallarda vergi orqanının hesabladığı və ya yenidən hesabladığı vergilər, faizlər və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra sənədi olan sərəncam verir.

Vergi Məcəlləsinin 65.2.1.1-ci65.2.1.4-cü maddələrində isə vergi ödəyicisinin özü bəyan etdiyi zaman və ya özünün razılığı olduğu üçün banka dondurulmalı deyil, alınmalı sərəncam göndərilir.

Vergi Məcəlləsinin 65.2.1.2-ci maddələsində isə vergi orqanının hesabladığı vergilər, faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) şikayət verilmədikdə alınmalı sərəncamı təqdim edilir. 65.2.1.3-cü maddədə isə məhkəmənin və ya Vergilər Nazirliyinin qərarı olduqda həmin qərara uyğun olaraq həyata keçirilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynli Qalib Alim oğlu, qalib1980@yahoo.com, Bakı (20.02.2019) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 17987)
Salam. Mənim sualım budur ki, maliyyə, mühasibat və hüquqi məsləhət xidmətləri göstərmək məqsədilə hüquqi şəxs yaratsam hansı vergi ödəyicisi olmalıyam? Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz.Bəs həm vergi ödəyicisi olmayan şəxslərə, həm vergi ödəyicisi olan hüquqi və fiziki şəxslərə xidmət göstərərəmsə hansı vergi ödəycisi olmalıyam? Həm sadələşdirilmiş, həm gəlir vergisi? Bu halda vergi necə hesablanır? Xahiş edirəm ətraflı cavablandırasınız. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Qeyd olunan maddəyə əsasən yalnız əhaliyə xidmət göstərən vergi ödəyiciləri sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilər.

Buna əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə xidmət göstərən müəssisə mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir və əldə olunan gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla mənfəətin 20 faizi məbləğində mənfəət vergisi ödəyir.

Mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75 faizi mənfəət vergisindən azaddır.

Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 saylı “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında qərarına əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri dedikdə işçilərinin orta siyahı sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200 min manat və az olan sahibkarlıq subyektləri nəzərdə tutulur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Güllü Həsənova Həsən, hasanova-83@inbox.ru, Sumqayıt (20.02.2019) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17986)
Salam. Mənim həyat yoldaşım Sumqayıt şəhərində bərbər kimi fəaliyyət göstərir. Vergilər haqqında yeni qanunu oxudum, anlamadım. Orada bərbərlər barədə açıq məlumat yox idi. Sumqayıt şəhəri üzrə tətbiq olunan əmsal 1.5-dir bəs sadələsdirilmiş vergininməbləği nədir? Sizə zəhmət deyilsə cavablandırsanız cox sevinərəm.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan (qadın və ya kişi bərbərləri olmasına fərq qoyulmadan) şəxslər  aylıq 15 manat məbləğə Sumqayıt şəhəri üçün 1,5 əmsalı tətbiq etməklə 22.5 manat sadələşdirilmiş vergi ödəyir və “Sabit verginin ödənilməsi haqqında qəbz” alaraq fəaliyyət göstərir.

Sadələşdirilmiş verginin ödənilməsi barədə sabit qəbz əldə edən şəxslərin vergi öhdəliyi yerinə yetirilmiş hesab edilir. Bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi orqanına bəyannamə təqdim etmək öhdəlikləri yaranmır.

Məlumat üçün qeyd edək ki, vergi ödəyicisi “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz”i almaq üçün yazılı müraciət etdikdə, sadələşdirilmiş verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəniş sənədini müraciətinə əlavə edir, elektron qaydada müraciət etdikdə isə, ödənişi müraciətin edildiyi zaman elektron qaydada həyata keçirir. Ödəniş sənədində vergi ödəyicisinin VÖEN-i göstərilməlidir. Vergi ödəyicisi hesablanmış sabit vergini tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödədikdən sonra ona müvafiq olaraq kağız daşıyıcısında və ya elektron qaydada “Sabit verginin ödənilməsi haqqında qəbz” verilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin  220.10-cu maddə 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.