Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Anar Qarayev Çingiz oğlu, a_qarayev@mail.ru, Bakı (20.04.2017) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15184)
Salam. Vergi Məcəlləsinə edilmiş yeni dəyişikliyə əsasən, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayı üzrə 200000 manatdan artıq olmayan xidmət sahəsində fəliyyət göstərən vergi ödəyicisi tərəfindən görülmüş xidmət üzrə elektron qaimə faktura 2018-ci ilin yanvar ayının 1-tarixindən təqdm edilməlidirmi yoxsa 2017-ci ilin aprel ayının 1-i tarixindən və əgər 2018-ci ilin yanvar ayından həyata keçirilməsi halı olarsa bizə hal hazırda təqdim edilən kağız hesab fakturadan əlavə qaimə faktura təqdim edilməlidirmi? Qeyd edim ki, xidmət göstərən vergi ödəyicisi ticarət və ictimai iaşə sahəsindəd ə fəaliyyət göstərmir.Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sahibkarlıqf əaliyyəti məqsədləri üçün malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zamanı ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və vergitutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyətii lə məşğul olan vergi ödəyicilərit ərəfindən 2017-ciil 1 aprelt arixdən, bütün digər vergi ödəyiciləri tərəfindən 2018-ci il 1 yanvar tarixdən etibarən elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir.   

Qeyd edilənlərə əsasən tərəfinizdən 2018-ci ilin 1 yanvar tarixdən etibarən elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir. Həmin tarixə kimi isə Nazirlər Kabinetinin 27.08.2004-cü il tarixli 118 nömrəliqərarı ilə təsdiqedilmiş “Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqiQaydalarına uyğun olaraq uçotunuzu aparmalısınız.

Mühasibat uçotunun təşkili və aparılması Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrinə aid edildiyindən bu barədə suallarınız yaranarsa Maliyyə Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Pənahov Emin Mehti, Penahov.emin@mail.ru, Bakı (20.04.2017) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15183)
Salam. Mən Ayna Sultanovun yanındakı Vergilər departamentində Asan İmza ilə bağlı müqavilə bağlamalıyam, vaxtım olmadığı üçün bilmək istərdim 6-cı günü işləyirmi və yaxud qabaqcadan zəng edərək növbə tutmaq olarmı vaxt təyin edərək?

Bildiririk ki, Vergi ödəyicilərinə Xidmət Mərkəzləri iş günləri (həftənin I-V günləri) saat 09:00-dan saat 18:00-dək fasiləsiz işləyir. Zəruri hallarda xidmət mərkəzləri mövcud qanunvericiliyin tələbləri nəzərə alınmaqla qeyri-iş vaxtlarında fəaliyyət göstərə bilər. Xidmət mərkəzlərinə gələn vergi ödəyiciləri növbəlilik qaydasında təmsilçi tərəfindən qəbul edilərək onlara müvafiq xidmətlər göstərilir. Əvvəlcədən zəng edərək növbəyə yazılmaq imkanı mövcud deyildir. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin, hamilə qadınların növbədən kənar qəbulu isə növbədə gözləyən digər şəxslərin razılığı ilə həyata keçirilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəcəb, rajab.huseynov@gmail.com (20.04.2017) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15182)
Salam. Lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan hüqüqi və ya fərdi sahibkarlar lombardı rəsmiləşdirərkən bu əməliyyatları nağd qaydada apara bilərmi? Qabaqcadan təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, lombard fəaliyyəti çərçivəsində pul vəsaitlərinin faiz müqabilində borca verilməsi kredit hesab edildiyindən lombardlar tərəfindən həmin əməliyyat nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Eyni zamanda alınmış kreditlərin qaytarılması vergi orqanında uçotda olmayan şəxslər tərəfindən nağd qaydada ödənilə bilər. Vergi ödəyicisi tərəfindən faiz müqabilində alınmış borc məbləğləri yalnız Qanunun 3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş məhdudiyyət daxilində nağd qaydada qaytarıla bilər.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü və 3.4-cümaddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmməd Hacı-Əzizli İlham, mahammad.hajiazizov@gmail.com (20.04.2017) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15181)
Salam. Sualım Vergi Məcəlləsinin 219.3-cü maddəsi ilə bağlıdır. Həmin maddədə qeyd olunub ki, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün, dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla, tikilən binanın yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, o cümlədən təqdim edilmək üçün ayrıca tikilən fərdi, şəxsi yaşayış və bağ evlərinin sahələri vergitutma obyektidir. Bu maddənin məqsədləri üçün tikilən binanın hər mərtəbəsinin ümumi sahəsi vergitutma obyektidir. Misal: binanın ümumi sahəsi 10000 m2-dir, əgər dövlətə ayrılan hissə 2000 m2-dırsə onda vergitutma obyekti 8000 m2 olmalıdır. Bu maddənin mahiyyətini mən düzmü başa düşmüşəm? Sizə əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergitutma sistemini seçmiş bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla, tikilən binanın hər mərtəbəsinin ümumi sahəsi (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri daxil olmaqla) vergitutma obyektidir. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında “qeyri-yaşayış sahəsi” anlayışı və ya həmin sahəyə binanın hansı hissələrinin aid edilməsi birbaşa müəyyən edilməsə də, Mənzil Məcəlləsinin 12.2-ci maddəsinə əsasən yaşayış sahəsi dedikdə - Mülki Məcəlləyə uyğun olaraq daşınmaz əmlak hesab edilən və vətəndaşların daimi yaşaması üçün yararlı olan (müəyyən edilmiş sanitariya və texniki norma və qaydalara, qanunvericiliyin digər tələblərinə cavab verən) ayrıca sahə başa düşülür.

Mənzil Məcəlləsinin 35.1-ci maddəsinə uyğun olaraq yaşayış binasının tərkib hissəsinin mülkiyyətçilərinə həmin binada mənzillərin hissəsi olmayan və binada birdən artıq sahəyə xidmət etmək üçün nəzərdə tutulan obyektlər (o cümlədən mənzillərarası pilləkən meydançaları, pilləkənlər, liftlər, lift şaxtası və ya digər şaxtalar, dəhlizlər, texniki mərtəbələr, çardaqlar, mühəndis qurğuları olan zirzəmilər, həmin binada birdən artıq sahəyə xidmət edən avadanlıq (texniki zirzəmi), habelə binanın daşıyıcı və daşıyıcı olmayan konstruksiyalarını ayıran dam örtükləri, binada sahələrin daxilində və onların hüdudlarından kənarda yerləşən və birdən artıq sahəyə xidmət edən mexaniki, elektrik, sanitar-texniki və digər avadanlıq, yaşıllaşdırma və abadlaşdırma elementləri də daxil olmaqla binanın yerləşdiyi torpaq sahəsi, binaya xidmət etmək, onun istismarı və abadlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş həmin torpaq sahəsində yerləşən obyektlər) ümumi paylı mülkiyyət hüququ ilə mülkiyyətçilərə məxsusdur və həmin sahələrin sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadəsi nəzərdə tutulmadıqda bu hissələr sadələşdirilmiş vergiyə yaşayış sahəsi kimi cəlb olunmalıdır.

Eyni zamanda tikilən binanın sahibkarlıq (kommersiya) fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadəsi nəzərdə tutulan və ya istifadə olunan hissələri isə qeyri-yaşayış sahəsi kimi qiymətləndirilməli və yüksəldici əmsal tətbiq etməklə vergiyə cəlb olunmalıdır.

        Qeyd etdiyiniz misalda dövlətə ayrılan 2000 kvadratmetr istisna olmaqla qalan 8000 kvadratmetr sahə sadələşdirilmiş verginin vergi tutma obyektini təşkil edəcəkdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.3-cü maddəsi, Mənzil Məcəlləsinin 12.2-ci35.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnarə Aslanova, elnara_aslanova@mail.ru, Bakı (20.04.2017) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15180)
Salam. Əmlakın icarəyə verilməsi xidmət fəaliyyət növünə aid edilir, ya da başqa bir fəaliyyət növünə? Diqqətiniz ücün təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, vergitutma məqsədləri üçün xidmət dedikdə malların təqdim edilməsi sayılmayan, nəticələri maddi ifadə kəsb edən fəaliyyət nəzərdə tutulur və əmlakın icarəyə verilməsi də bu fəaliyyət növünə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vəlixanov Kamran Adil, valikhanov.kamran@gmail.com, Qusar rayonu (20.04.2017) (Oxunub: 24 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15179)
Salam. Sizin 11.04.2017-ci il tarixində cavab verdiyiniz aşağıdakı sualla bağlı əlavə sual yaranmışdır.
Vəlixanov Kamran Adil, valikhanov.kamran@gmail.com, Qusar (11.04.2017) (ID: 15136). Fiziki şəxs öz bank kartından ödəniş edərək xarici dövlətə məxsus şirkətin səhmlərini almaq istəyir. Səhmləri xarici broker vasitəsilə alacaqsa, bu halda onun kartından edilən ödənişə ƏDV və ya digər vergi hesablanırmı və əgər hesablanırsa VN tərəfindən təqdim edilən siyahıda hansı kod altında təsnifləşdirilir bu cür ödənişlər? Bildiririk ki, qeyri-maddi aktivlər ƏDV məqsədləri üçün mal sayılmadığından səhmlərin alışı ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmir. Eyni zamanda, səhmlərin, istiqraz vərəqələrinin, sertifikatların, veksellərin, çeklərin və digər qiymətli kağızların tədavülü ilə bağlı əməliyyatlar maliyyə xidmətlərinə aid edildiyindən xarici brokerə ödənilən xidmət haqqı da ƏDV-yə cəlb olunmur.
Cavabınızdan bəlli oldu ki, xarici brokerə edilən ödənişlər ƏDV-yə cəlb olunmur. Lakin VN təqdim etdiyi ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatların siyahısında 6211 kod altında brokerlər/dilerlər xidməti göstərilib və plastik kart vasitəsilə xarici brokerlərə edilən bütün ödənişlər bu kod altında qeydiyyata alınır və 18% ƏDV tutulur.
Xahiş edirəm bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz.

Bidiririk ki, öncəki cavabımızda qeyd edildiyi kimi səhmlərin, istiqraz vərəqələrinin, sertifikatların, veksellərin, çeklərin və digər qiymətli kağızların tədavülü ilə bağlı əməliyyatlar maliyyə xidmətlərinə aid edildiyindən xarici brokerə ödənilən xidmət haqqı da ƏDV-yə cəlb olunmur. Maliyyə xidmətlərinə aid edilməyən əməliyyatlar üzrə edilmiş ödənişlər isə ümumi qaydada ƏDV-ə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.8-ci, 13.2.9-cu, 13.2.14.4-cü 164.1.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Göyüşov Fərid Feyzi, goyushovf@gmail.com, Abşeron (19.04.2017) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15178)
VM bəndinə əsasən, 16.1.11-6. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura vermək; Əgər satıcı tərəfindən alıcıya göstərilən xidmətlərə və işlərə görə e-qaimə təqdim edilməyibsə (yazılmayıbsa) və alıcı bu iş və xidmətləri xərcə daxil etmişdirsə və ödəniş etmişdirsə və alıcıya səyyar yoxlama vaxtı bu xərclərə görə alıcıya hər hansı bir maliyyə sanksiyası və ya cərimə yazıla bilərmi?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə bu Məcəllənin 130-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.8.2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fidan Mənsimzadə, fidan.mansim@hotmail.com (19.04.2017) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15177)
01.04.2017-ci il tarixindən tətbiq olunan dəyişikliklərə əsasən, A şirkəti B şirkətinə elektron qaimə-faktura göndərir, bu zaman B şirkəti təsdiqi necə göstərməlidir ki, bu malları qəbul etmişdir? Yaşıl rənglə "təsdiq gözləyir" yazılan zaman necə təsdiq olunmalıdır?

Bildiririk ki, alıcının təsdiqləyənədək göndərilən elektron qaimə-faktura sətrin rəngi yaşıl olmaqla “Təsdiq gözləyir” kimi görünür, qaiməni alan şəxs onu gücləndirilmiş elektron imza təsdiqlədikdə isə “Normal”-a çevrilir.

Bax: “Elektron qaimə-fakturanın istifadəçi təlimatı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ülviyyə Əzmmədova, ulya841@mail.ru (19.04.2017) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15175)
Salam. Azərbaycanla işləyən xarici şirkət Vergilər Nazirliyindən yerli Azərbaycan şirkətinin bankrot olması barəsində rəsmi məlumat almaq istəyir. Bunun üçün bu xarici şirkət hara və hansı formada müraciət etməllidir ki, istədiyi sənədi alsın?

Bildiririk ki, vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən vergi ödəyiciləri haqqında əldə etdikləri və ya onlara etibar edilən, kommersiya və (və ya) vergi sirri hesab edilməyən hər hansı məlumatın məxfiliyini qorumağa borcludurlar.

Aşağıdakı məlumatlar istisna olmaqla, vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyici barədə əldə edilən istənilən məlumat kommersiya və (və ya) vergi sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab edilir:

- vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən;

- vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında;

- müəssisənin Nizamnamə fondu (nizamnamə kapitalı) haqqında;

- vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında;

- vergi ödənişləri üzrə borclar;

- hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindəki məlumatlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla).

Göründüyü kimi, hüquqi şəxsin kommersiya və (və ya) vergi sirrini təşkil edən məlumatları onun razılığı əsasında qanuni təmsilçisi olmayan digər şəxslərə açıqlana bilər. Həmin razılıq isə vergi ödəyicisi tərəfindən Mülki Məcəllənin müddəalarına uyğun olaraq digər şəxslərə verilən etibarnamə (vəkalətnamə) ilə təsdiqlənməlidir.

Bununla belə qeyd olunmalıdır ki, vergi ödəyicisinin müflis olub-olmaması barədə məlumatlar Vergilər Nazirliyi sərəncamında olmur və qurum tərəfindən bu səpgidə məlumatın verilməsi də mümkün deyildir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsən Həsənov, Delta@79mail.ru (19.04.2017) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15174)
Hörmətli vergi əməkdaşları! AR NK 14 mart 2017-ci il tarixli “Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 89 saylı qərarının 3.9-cu maddəsinə görə ƏDV ödəyicisi olan şəxslər tərəfindən elektron qaimə-faktura təqdim olunduqdan 5 (beş) gün müddətində hər hansı dəqiqləşdirilmiş əməliyyat aparılmadıqda, təqdim edilmiş elektron qaimə-fakturaya əsasən Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin proqram təminatı vasitəsilə həmin vergi ödəyicisi üçün avtomatik elektron vergi hesab-fakturası hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olundugu qeyd edilmişdir. Sual olunur əgər ƏDV ödəyicisi satılmış mala görə eyni gündə alıcıya elektron qaimə-faktura və elektron vergi hesab-fakturanı Asan imza vasitəsi ilə göndərmişdirsə, Vergilər Nazirliyi yenidən 5 (beş) gün ərzində öz proqram təminatı vasitəsilə həmin vergi ödəyicisinə (vergi ödəyicisinə verilmiş Asan imza olmadan) avtomatik elektron vergi hesab-fakturası təqdim etmək hüququna malikdirmi?

Bildiririk ki, qaimə-faktura əsasında təqdim olunan elektron vergi hesab-fakturası yalnız 1 nüsxədə (bilavasitə vergi ödəyicisi tərəfindən və ya Vergilər Nazirliyinin proqram təminatı vasitəsi ilə) tərtib olunmalıdır, sistemin də fəaliyyət göstərilməsi məhz bu tələbə uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir. Bu məqsədlə də müvafiq proqram təminatı yaradılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hakim, hakimbaki@inbox.ru (19.04.2017) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15176)
Salam. Bu yaxında bir banka müraciət etdim. Orada mənim aylıq qazancımı bilmək üçün elektron qaydada daxil olub aylıq əmək haqqım barədə öyrəndilər, lakin mən onlara əlavə gəlirim olduğunu, yəni sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirim olduğu və Vergilər Nazirliyinə hesab təqdim etdiyimi dedim. Onlar isə bu gəlirin elektron bazada qeyd olmadığını söylədi və dedilr ki, get Vergilər Nazirliyndən arayış gətir ki, nə qədər qazancın var. Halbuki mənim aldığım əmək haqqı da və sahibkarlıq fəaliyyətimdən gəlir də mənim qazancımdır. İndi sizdən soruşmaq istərdim ki, mümkündürmü bir vətəndaşın aylıq illik gəlirin həm əmək haqqı kimi, həmçinin sahibkar kimi ümumi bir bazada yüklənsin və görmək mümkün olsun, çünki mən öz gəlirmi göstərmək üçün Vergilər Nazirliyinə gedib oradan arayış almalıyam. Əmək haqqım isə elektron bazada görsənir. Bu, əlavə vaxt itkisidir, yəni çox gözəl olardı ki, əmək haqqı gəliri kimi sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir də bir sistemdə qeyd olsun və banklar bunu online sistemdə görə bilsin.

Bildiririk ki, vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən vergi ödəyiciləri haqqında əldə etdikləri və ya onlara etibar edilən, kommersiya və (və ya) vergi sirri hesab edilməyən hər hansı məlumatın məxfiliyini qorumağa borcludurlar.

Aşağıdakı məlumatlar istisna olmaqla, vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyici barədə əldə edilən istənilən məlumat kommersiya (vergi) sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab edilir:

- vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən;

- vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında;

- müəssisənin Nizamnamə fondu (nizamnamə kapitalı) haqqında;

- vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında;

- vergi ödənişləri üzrə borclar;

- hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindəki məlumatlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla).

Göründüyü kimi, vergi ödəyicisinin kommersiya və (və ya) vergi sirrini təşkil edən məlumatların vergi orqanı tərəfindən ümumi görüntü üçün yerləşdirilməsi Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun deyildir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rüstəmov Şahin Yasin oğlu, sahin_rustamov@mail.ru, Bakı (19.04.2017) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15173)
01.01.2016-cı il tarixdə qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli Qanunu ilə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilmiş və Vergi Məcəlləsinin 218.1.3-cü maddəsinə əsasən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (özünə məxsus və ya cəlb edilən vəsait hesabına əhalinin fərdi (şəxsi) ehtiyaclarını ödəmək və ya kommersiya məqsədləri üçün öz gücü ilə və ya müvafiq ixtisaslı peşəkar sifarişçi və ya podratçı cəlb etməklə bina tikdirən, habelə bu tikintinin və ya başa çatmış obyektin mülkiyyətçisi olan hüquqi və ya fiziki şəxslər) sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər. Həmin Məcəllənin 218.4.3-cü maddəsinə əsasən mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini (fiziki şəxsin azı 5 (beş) il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi, həmçinin bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş təqdim edilmə halları istisna olmaqla) həyata keçirən şəxslər Vergi Məcəllənin 218.1-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridir.
Məcəllənin 219.3-cü maddəsinə əsasən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün, dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla, tikilən binanın yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, o cümlədən təqdim edilmək üçün ayrıca tikilən fərdi, şəxsi yaşayış və bağ evlərinin sahələri vergitutma obyektidir. Bu maddənin məqsədləri üçün tikilən binanın hər mərtəbəsinin ümumi sahəsi vergitutma obyektidir.
Həmin Məcəllənin 219.5-ci maddəsinə əsasən sadələşdirilmiş vergini ödəyən hüquqi şəxs ƏDV-nin və mənfəət vergisinin, fiziki şəxs (hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs də daxil olmaqla) isə gəlir vergisinin və ƏDV-nin ödəyicisi deyil. Məcəllənin 220.8-ci maddəsinə əsasən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi bu Məcəllənin 219.3-cü maddəsində göstərilən vergitutma obyektinin hər kvadratmetri üçün 45 manat, bu Məcəllənin 218.4.3-cü maddəsində göstərilən şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi bu Məcəllənin 219.3-1-ci maddəsində göstərilən vergitutma obyektinin hər kvadratmetri üçün 15 manat olmaqla bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydada hesablanır.
01.01.2016-cı il tarixdə qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli Qanununun 2-ci maddəsinə əsasən həmin qanun qüvvəyə minənədək tikinti obyektinin tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış şəxs öz seçiminə uyğun vergiləri bu Qanun qüvvəyə minənədək mövcud olan qaydada da ödəyə bilər. Tikinti obyektinin tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış şəxs bu Qanun qüvvəyə mindikdən sonrakı 30 gün müddətində Vergilər Nazirliyinə öz seçimi barədə yazılı formada məlumatı təqdim etməlidir. Bu maddə ilə müəyyən edilmiş müddətdə yazılı formada məlumatı təqdim etməyən şəxsə sadələşdirilmiş vergi bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada hesablanır. Bu Qanun qüvvəyə minənədək tikinti obyektinin tikinti-quraşdırma işlərinə və vergi ödəməyə başlamış şəxs bu Qanunla müəyyən olunan sadələşdirilmiş vergini ödədiyi zaman bu Qanun qüvvəyə mindiyi tarixədək ödənilmiş ƏDV və sadələşdirilmiş vergi nəzərə alınır. Bunlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin 7-ci bəndinə əsasən isə fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquq məsuliyyətini aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilir. Başqa normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilmir.
Sual 1: 2016-cı ilin yanvar ayının 1-dək (2005-2006-cı illər ərzində) tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış və başa çatdırmış, yəni mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmayan, eyni zamanda, 01.01.2016-cı il tarixədək yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin bir hissəsini təqdim etmiş və buna görə əlavə dəyər və mənfəət vergisini ödəmiş vergi ödəyicisi (20.10.2015-ci il tarixli qanun qüvvəyə mindikdən sonrakı 30 gün müddətində Vergilər Nazirliyinə öz seçimi barədə yazılı formada məlumatı təqdim etməmiş), 2016-cı ilin yanvar ayının 1-dən sonra təqdim etdiyi yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə hansı verginin ödəyicisidir?
Sual 2: Yuxarıda qeyd olunan vergi ödəyicisində keçirilən səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanı tərəfindən hesablama aparılarkən hansı növ vergi hesablanmalıdır? (Qeyd: sadələşdirilmiş vergi vergi ödəyicisinin vəziyyətini yüngülləşdirir, yəni daha az məbləğdə vergi hesablanır.)

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, qanunla verilən seçim hüququ tikinti-quraşdırma işlərini başlamış və tikintisi davam edən, sadələşdirilmiş vergi öhdəliyi tam olaraq yerinə yetirilməyən obyektlərə aid edilirdi. Sorğunuzda sözügedən vergi ödəyicisi belə işləri tamamlayaraq yalnız tikilmiş obyektlərin təqdim olunması ilə məşğul olduğunu nəzərə alaraq həmin şəxsə münasibətdə sadələşdirilmiş verginin tətbiq olunması mümkün deyil və bu şəxs vergi öhdəliklərini 01.01.2016-cı il tarixədək qüvvədə olan vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq, yəni təqdim olunan mənzillərə ƏDV-ni tətbiq etməklə müəyyən etməlidir.

Müvafiq qaydada da səyyar vergi yoxlaması zamanı satılan mənzillərdən ƏDV və mənfəət vergisi hesablanmalıdır.

Normativ hüquqi aktın qüvvəsinin geriyə şamil edilməsi ilə bağlı bildiririk ki, bütün normativ hüquqi aktların deyil, yalnız fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquq məsuliyyətini aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilir. Bununla yanaşı, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilmiş vergiləri ödəmək hər bir vergi ödəyicisinin konstitusional vəzifəsidir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 149-cu maddəsinin VII bəndinə əsasən, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquq məsuliyyətini aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilir. Həmin bəndin ikinci cümləsində isə qeyd edilmişdir ki, başqa normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilmir.

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2010-cu il tarixli, 21-IVKQ nömrəli Konstitusiya Qanununun 4.1.1-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin III hissəsinin 1-7-ci bəndlərinə və IV hissəsinə əsasən qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları Azərbaycan Respublikasının normativ xarakterli aktları hesab edilir.

Bunlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 49.3 və 49.6-cı maddələrinin şərh edilməsi haqqında” 06 avqust 2002-ci il tarixli Qərarında göstərilir ki, dövlət büdcəsinə köçürülməli pul məbləği vergi ödəyicisinin öz şəxsi mülkiyyətində olsa da, istədiyi kimi sərəncam vermək hüququna malik deyil və bu pulu mütəmadi olaraq dövlətə köçürməlidir. Əks halda, digər şəxslərin, habelə dövlətin hüquqları və qanunla qorunan maraqları pozulmuş olardı. Vergi ödəmək vəzifəsində cəmiyyətin ümumi maraqları əks olunub. Dövlət təkcə vergi ödəyicilərinin deyil, həm də cəmiyyətin digər üzvlərinin hüquqlarını və qanuni maraqlarını müdafiə etmək məqsədilə vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi üzrə tədbirlər görmək hüququna malikdir və belə tədbirlər həyata keçirilməlidir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 82-ci maddəsinin və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 52 və 90.1-ci maddələrinin şərh edilməsinə dair” 13 sentyabr 2011-ci il tarixli Qərarında qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 16-cı maddəsinin I hissəsinə görə Azərbaycan dövləti xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsinin və layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına qalır. Bu funksiyaların həyata keçirilməsinin təmin edilməsi qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəməklə bağlı fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəzifələrini yaradır. Konstitusiyanın 73-cü maddəsində təsbit olunmuş vergi ödəmək vəzifəsi dövlətin şərtsiz tələbi kimi bütün vergi ödəyicilərinə şamil olunur.

Bax: “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1384-IVQD nömrəli Qanununun 2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qasımov Orxan İlqar oğlu, qasimovorxan89@.gmail.com, Bakı (19.04.2017) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15172)
Mənim xəbərim olmadan açılan 2 dənə MMC-yə mən rəhbər təyin edilmişəm və mənim o firmalarnan heç bir əlaqəm yoxdur, bu halda həmin şəxslər necə cəzalanır və siz bununla bağlı hansı tədbirləri görə bilərsiz? Yəni ki, mən sizə müraciət etsəm ki, ərizə ilə bu şəxslərdən şikayətçiyəm sizin mənə cavabınız nə olacaq?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar olaraq Vergilər Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Departamentinin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsinə müraciət etməyiniz məsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyeva Aidə Rafiq qızı, eliyeva_aide83@mail.ru (19.04.2017) (Oxunub: 45 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15171)
Əsas vəsaitə 1988-ci ildə ilkin dəyərlərlə köhnəlmə hesablanmış və bitmişdir. İndiyə kimi heç bir kapitallaşma olmayıb. Bizim mükəlləfiyyətdə 01.01.2017-ci ildən əmlak vergisi bəyannaməsi aktivləşib. 2017-ci ildən əsas vəsaitimizdə (bina) təmir getdiyi üçün kapitallaşma gedir. Bilmək istərdik ki, biz əmlak vergisi bəyannaməsi göndərməliyikmi və göndərəriksə necə hesablanmalıdır?

Bildiririk ki, ilin əvvəlinə balans dəyəri olmayan əsas vəsaitin təmiri nəticəsində formalaşan məbləğ əsas vəsaitin dəyərinə aid edilməli, Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq amortizasiya ayırmaları və eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 202-ci maddəsinə uyğun olaraq əmlak vergisi hesablanmalı, hesablanmış əmlak vergisi isə müvafiq bəyannamə ilə bəyan edilməlidir.

Əlavə suallarınız yarandıqda ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114-cü202-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Namaz Sarıbəy, orxan.namaz@gmail.com, Bakı (19.04.2017) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15170)
Salam. 1) A müəsisəsi B müəssisəsinə mart ayının 17-də ciddi hesabat blankı olan kağız qaimə-faktura təqdim etmişdir. VHF isə aprel ayında təqdim etmişdir. B müəssisində VHF məbləğin həm əsas məbləğ, həm də ƏDV aprel ayının 20-də A müəssisəsinə ödəniş etmişdir. A müəssisəsi VHF məbləğin mart ayının ƏDV hesabatında göstərməlidir yoxsa aprel ayının ƏDV hesabatında?
2) Satıcı A (ƏDV ödəyicisi) müəssisəsi alıcı B (ƏDV ödəyicisi) müəssisəsinə mart ayında 10.000 manat əsas məbləğ olan elektron vergi hesab-faktura təqdim etmiş və VHF-ni mart ayının ƏDV hesabatına daxil etmişdir. B müəssisəsi də VHF dəyərin mart ayında da ödəmişdir. A müəssisəsi 10.000 manat əsas məbləğ olan malları aprel ayında B müəssisəsinə təhvil vermişdir. 07.04.2017-ci il tarixdə ciddi hesabat blankı olan kağız qaimə-faktura təqdim etmişdir. Bununla bağlı A müəsisəsi hər-hansı qanun pozuntusu etmiş sayılır? Bununla bağlı hər hansı sanksiya ola bilər? Onu da qeyd edim ki, A müəssisəsi B müəssisəsinə elektron qaimə-faktura təqdim etsəydi, bildiyimiz kimi, e-qaimə faktura qaydalara əsasən avtomatik olaraq proqram vasitəsilə 5 gün sonra VHF olaraq təqdim olunur. Belə olduğu halda A müəssisəsi üçün ikiqat dövriyyə yaranmış olur. Xahiş edirəm, ətraflı məlumat verəsiniz.

1. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda ödəmə malların göndərilməsindən sonrakı 30 gün müddətində aparılmadığından ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı kimi 17 mart müəyyən olunur və əməliyyat da mart ayının bəyannaməsində göstərilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, malların satıcısı tərəfindən elektron vergi hesab-fakturası yalnız mallar təqdim edildikdən sonra verilməli idi.

Malların satıcısına elektron vergi hesab-fakturasının vaxtından əvvəl verilməsinə görə maliyyə sanksiyası nəzərdə tutulmasa da, malları alan şəxs vaxtından əvvəl əvəzləşdirmə apardıqda həmin şəxsə qarşı maliyyə sanksiyası tətbiq oluna bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 176-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramazanov Bəhram Namaz oğlu, bahramramazanov@yahoo.com, Bakı (19.04.2017) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15169)
Salam. 25 oktyabr 2008-ci ildə müqavilə əsasında əmək haqqı almaq üçün VÖEN almışam. 01 aprel 2009-cu ildə müqavilə dayandırıldı və VÖEN-dən bir daha istifadə etmədiyim üçün dayandırdım. Bu gün də istifadə etmirəm. Həmin VÖEN-ni sadələşdirilmiş verği ödəyicisi kimi istifadə etmək üçün hara müraciət etmək lazımdır? Əgər mümkün deyilsə, həmin VÖEN-ni ləğv etmək üçün nə etməliyəm?

Bildiririk ki, cari ilin aprel ayının 20-dən gec olmayaraq 2017-ci ilin I rübü üzrə boş “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”ni təqdim etməklə həm fəaliyyətinizi aktivləşdirilmiş, həm də sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnu seçdiyinizi təsdiqləmiş olursunuz.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.3-cü218.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Багирли Фират Акиф, firat.baghirli@gmail.com (19.04.2017) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15168)
Недавно я хотел купить товар на сайте ebay.com, а точнее запчасть для компьютера. При покупке сайт выдал ошибку, что на балансе недостаточно средств, хотя на балансе было достаточно средств. Оплата производилась через банковскую карту "BankRespublika", поэтому я позвонил в техническую поддержку банка, где мне сказали, что сайт попадает в какой-то список услуг и надо пополнить баланс еще на 18% от стоимости товара. Сайт ebay предоставляет услугу продавцам, а не покупателям, а продавцы в свою очередь предоставляют свои товары покупателям. Недавно читал, что 18% не будут вводить за покупки на сайте ebay.com, а теперь мне говорят нет, вы должны заплатить 18% от стоимости товара, так как сайт в каком-то списке идет как сайт услугa. Вопрос такой: почему я должен платить дополнительно 18%, если я покупаю товар, а не услугу?

Доводим до Вашего сведения, что согласно действующему законодательству, налогообложению НДС подлежит приобретение физическим лицом в виртуальном пространстве работ и услуг, покупка товаров объекта налогообложения не составляет.

Данное положение зафиксировано в статьях 169.1 и 169.3 Налогового кодекса.

Что касается непосредственно Вашей проблемы, то для разрешения возникшей ситуации рекомендуем повторно обратиться в банк, клиентом которого Вы являетесь.

Напоминаем также, что с запросами по поводу осуществления банковских операций Вы можете также обратиться в Центральный банк Азербайджанской Республики и  Палату надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

Смотри: статьи 169.1 и 169.3 Налогового кодекса.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yadulla Qabilov Kazım, Ygabilov@gmail.com, Bakı (19.04.2017) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15167)
Salam. Mən VÖEN-lə otelin məndən istədiyi sənədləri onlara təqdim etmişəm və işləməyə başlamışam, amma otel mənimlə müqavilə bağlamayıb, Bu nə qədər düzdür? Bir də VÖEN-lə işləyənlərin məzuniyyət haqları vardımı, yoxsa hansı haqlara malikdir? Bunun haqqında mənə məlumat versəniz minnətdar olaram.
Təşəkkürlər.

Sorğunuzdan fərdi sahibkar kimi xidmətlərin göstərildiyi qənaətinə gələrək bildiririk ki, iki şəxs arasında yaranan mülki münasibətlər mülki hüquqi müqavilə ilə rasmiləşdirilir.

Mülki müqavilə dedikdə, azad şəkildə bağlanan mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması nəzərdə tutulur.

Mülki müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri ödənişsiz vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyi ərizədə seçilən vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV) ibarət olur.

Bundan başqa, belə şəxslər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məcburi sosial sığorta haqlarını da ödəməlidir.

Əmək məzuniyyəti — işçinin normal istirahəti, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün işdən ayrılmaqla öz mülahizəsi ilə istifadə etdiyi müddəti Əmək Məcəllədə nəzərdə tutulandan az olmayan istirahət vaxtıdır. Əmək Məcəlləsi işçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərini tənzimləyir.

Müvafiq olaraq da mülki hüquq müqaviləsi əsasında xidmət göstərən vergi ödəyicisinə əmək məzuniyyətin verilməsi nəzərdə tutulmur.

Bax: Əmək Məcəlləsinin 2.1-ci 113.1-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 389-cu390-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Azat Yaqub oğlu, Azad1957y@mail.ru, Gəncə şəhəri (19.04.2017) (Oxunub: 35 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15166)
Mənfəət verğisinin bəyannaməsinin 200.1-ci (Malların təqdim edilməsindən gəlir) və 200.2-ci (İşlərin görülməsindən və xidmətlərin göstərilməsindən gəlir) sətirlərində göstərilmiş məbləğ bəyannamənin 1 nömrəli əlavəsinin 1.3 kodu (Ehtiyatlar) sətrinin "Təqdim edilmiş", "Silinmiş" və "Ləğv edilmişdir" xanalarının cəminə, yaxud yalnız "Təqdim edilmiş" xanasının məbləğinə bərabər olmalıdır?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən bəyannamənin müvafiq sətri həmin bəyannaməyə Əlavə 1-in sözügedən sətrinin hər 3 sütunun cəminə bərabər olmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu maddəsi, vergilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamran Hüseynov Asif, kamranhuseyn57@gmail.com (19.04.2017) (Oxunub: 24 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15165)
Hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisi təqvim ilində geoloji-kəşfiyyat işlərinə 64.000 manat, həmin işləri aparmaq üçün istifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlərə 30.000 manat xərc çəkmişdir. Bu hüquqi şəxsin həmin təqvim ili üçün ümumi gəliri 120.000 manat, amortizasiya ayırmaları nəzərə alınmadan gəlirdən çıxılmalı olan xərcləri isə 40.000 manat olarsa, vergiyə cəlb edilməli olan mənfəəti nə qədər olar? burada qeyri-maddi aktivlər neçə faizlə amortzasiya olunur?

Bildiririk ki, rezident müəssisə üçün vergitutma obyekti onun mənfəətidir, yəni bütün gəlirləri (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə Vergi Məcəlləsinin X fəslində göstərilən, gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərqdir.

Gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər gəlirdən çıxılır.

Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi-tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər (əsas vəsaitlərin alınması və qurulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital xarakterli digər xərclər istisna olmaqla) gəlirdən çıxılır.

İstifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər 10 faizədək, istifadə müddəti məlum qeyri-maddi aktivlər isə illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə amortizasiya olunur.

Vergi qanunvericiliyini daha dərindən mənimsəmək üçün qeyd olunan maddələrinin müddəalarını əsas götürərək hesablamaları müstəqil olaraq aparmağınızı tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci, 108-ci, 113-cü 114.3.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səfər Ağababa oğlu Məmmədov, safar82.82@mail.ru, Şabran (19.04.2017) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 15164)
1) Satışdankənar gəlirlər Vergi Məcəlləsinin 97.3-cü, 98-ci, 99-cu maddərində qeyd olunan konkret hansı gəlirlərə daxildir?
2) Azərbaycan Respublikası rezidentinin apardığı valyuta mübadiləsi əməliyyatları vergiyə cəlb edilirmi? Cəlb edilirsə konkret hansı qanununvericiliyin normaları əsas götürülür (xahiş olunur həmin aktları qeyd edəsiniz)?
3) Valyuta mübadiləsi əməliyyatları sahibkarlıq fəaliyyəti sayılırmı? Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 6-cı maddəsində qeyd olunur ki, sahibkar öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əməl etməklə valyuta əməliyyatları aparmaq hüquqlarına malikdir. Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olarmı ki, valyuta əməliyyatları aparmaq ayrılıqda sahibkarlıq fəaliyyəti sayılmır?

1. Cavab: Bildiririk ki, satışdankənar gəlirlər yalnız Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci maddəsində konkret göstərilən gəlirlərlə məhdudlaşdırılmır, mal və xidmət (iş) istehsalı və satışı ilə bilavasitə bağlı olmayan əməliyyatdan əldə edilən digər gəlirləri də əhatə edir.

Bu baxımdan da bütün satışdankənar gəlirlər barədə məlumatın verilməsi qeyri-mümkündür.

Maddədə konkret qeyd olunan gəlirlərə gəldikdə isə, digər müəssisələrin fəaliyyətində payçı kimi iştirakdan gəlir və səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq gəlirlərinə (Vergi Məcəlləsinin 99.3-cü maddəsi), bağlanmış müqavilələr üzrə ödənilmiş cərimə və zərər, habelə vergi ödəyicisinin xarici valyuta əməliyyatları üzrə artan məzənnə fərqi, qanunvericiliyə müvafiq iddia müddəti keçmiş kreditor deponent borc məbləğləri isə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı gəlirə aid edilir (Vergi Məcəlləsinin 99.2-ci maddəsi).

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci99-cu maddələri.

2 və 3. Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 59-cu maddəsinə əsasən hər kəsin öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmağı şəxsin Konstitusiya ilə təsbit olunmuş hüququdur.

Mülki Məcəllənin 13-cü, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1-ci və Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci maddələrinin müddəalarına uyğun olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinə şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsi olan fəaliyyət aid edilir.

“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qeyd etdiyiniz 6-cı maddəsinə əsasən valyuta əməliyyatları aparılması sahibkarın hüquqlarına aid edilmişdir.

“Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 1.7-ci maddəsinə əsasən valyuta əməliyyatları dedikdə, aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

a) valyuta sərvətlərinə mülkiyyət hüququnun və digər hüquqların keçməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar, o cümlədən ödəniş vasitəsi kimi xarici valyutadan və xarici valyutada ödəniş sənədlərindən istifadə edilməsi;

b) valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və göndərilməsi, eləcə də Azərbaycan Respublikasından çıxarılması və göndərilməsi;

c) beynəlxalq pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi.

Digər tərəfdən, Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci maddəsinə əsasən  vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını Vergi Məcəlləsi müəyyən edir, Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci maddəsinə əsasən isə rezidentlərin gəlirləri üzrə vergitutma obyektinə vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri daxil edilir.

Xarici valyuta əməliyyatları üzrə artan məzənnə fərqi isə Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci maddəsinə əsasən şəxsin satışdankənar gəlirinə aid edilir.

Bu baxımdan da, sahibkar tərəfindən yuxarıda qeyd olunan valyuta əməliyyatlarının aparılmasına qanunvericilikdə icazə verilir, belə əməliyyatların gəlir əldə etmək məqsədi ilə aparılması sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur, bu əməliyyatların aparılması nəticəsində yaranan məzənnə fərqi tətbiq olunan vergi növünə uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci və 219.1-ci maddələrinə əsasən gəlirə və ya zərərə aid edilir.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 59-cu maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 1.1.-ci, 13.2.12-ci , 13.2.37-ci, 69-cu, 96.1-ci, 104.1-ci 219.1-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 13-cü maddəsi, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” 15 dekabr 1992-ci il tarixli 405 nömrəli Qanununun 1-ci və 6-cı maddələri, “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 oktyabr 1994-cü il tarixli 910 nömrəli Qanununun 1.7-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülzar Filmanova Fərhad, gfilmanova@gmail.com, Bakı (19.04.2017) (Oxunub: 27 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15163)
Salam. Təqaüdçü olan biri istifadəsində olan əmlaka görə əmlak vergisi ödəməlidir?

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri əmlak vergisinin vergitutma obyekti təşkil edir.

Lakin bununla yanaşı, binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla pensiyaçıların binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisininin məbləği 30 manat qədər azaldılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci 199.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Asəf Ömərov Məmməd oğlu, asefomarov@gmail.com (19.04.2017) (Oxunub: 26 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15162)
Salam. Mən VÖEN ilə bank hesabı açmaq istəyirəm. Banka müraciət etdim, dedilər saytda bildiriş verməyiniz lazımdır. Mən də cəhd etdim, amma alınmadı. Mənə bu sahədə köməklik göstərə bilərsinizmi?

Bildiririk ki, bank idarəsində hesab açmaq istəyən vergi ödəyicisinin gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda şəhadətnamə-dublikat alınması üçün İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən onlayn qaydada müraciət edilməsi mümkündür və bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “Xidmətlər” bölməsinin  “E-Xidmətlər” alt bölməsindəki Bank idarələrində hesabların açılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə, eyni zamanda İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Bununla yanaşı, bank idarəsində hesab açmaq məqsədilə şəhadətnamə-dublikat alınması üçün vergi ödəyicisi uçotda olduğu vergi orqanına ərizə (Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə) ilə şəxsən və ya etibarnamə (fiziki şəxslər üçün notarial qaydada təsdiq edilməklə) ilə səlahiyyət verilmiş nümayəndə vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə müraciət edə bilər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, bank hesabının açılması məqsədi ilə şəhadətnamə-dublikat vergi ödəyicisinin büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmadıqda, 2 gündən gec olmayaraq verilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 35-ci maddəsi, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar 2017-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Bank idarələrində hesabların açılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əlizadə Niyazi Xanlar, Ağstafa (19.04.2017) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15161)
Salam. Mən bilmək istəyirəm ki, əgər hərbi geyim mağazası açsam ona görə lisenziya almalıyam, yoxsa yalnız dövlət vergisi ödəməliyəm? Əgər dövlət vergisi kifayət edirsə, təxminən 45 kv metr obyekt üçün nə qədər vergi ödəməliyəm?

Bildiririk ki, “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda müəyyən olunan lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri sırasında hərbi geyimin tikilşi nəzərdə tutulmamışdır.

Vergi öhdəlikləriniz isə istismar olunan sahəyə deyil, vergi uçotuna alınarkən təqdim olunan “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə”də seçilən vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV, icarəyə götürülən əmlak olduqda icarəyə verənə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində tutulan vergi, muzdlu işçi olduqda muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi və s.) ibarət olacaqdır.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu özəlliklər barədə ətraflı məlumat almaq üçün “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Bax: “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart tarixli 176-VQ nömrəli Qanunu, Vergi Məcəlləsinin Xüsusi hissəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlkin Sadıqzadə Şahin oğlu, ilkins@box.az, Tovuz rayonu (18.04.2017) (Oxunub: 94 dəfə, Orta qiymət: 4.2, ID: 15160)
Salam, hörməti vergi əməkdaşları. Vergi Məcələsinə edilmiş müvafiq dəyişikliklər əsasında malların alışını təsdiq edən sənədlərin siyahısında elektron qaimə, elektron vergi hesab-fakturası, qaimə-faktura, malların idxalını təsdiq edən gömrük bəyannamələri göstərilmişdir. Müəssisənin əsas fəaliyyət növü dənlik bitkilərdən un və un məmulatlarının istehsalıdır. Əhali öz şəxsi təsərrüfatında becərdikləri dənli bitkiləri təqdim etdikdə (əhalidə göstərilən sənədlərdən heç biri olmadıqda) hansı formada müəssisə qəbul edə bilər? Həmin malların alışını təsdiq edən forma kimi nə göstərilməlidir ki, gələcəkdə mal qalığı və yaxud malların alınmasına sərf edilən xərc kimi tanınsın? Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki,vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq aparmağa, gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur.

Vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı məhsullarının qəbulu zamanı həmin şəxslərin Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura təqdim etmək hüququ yoxdur. Sahibkarlar tərəfindən həmin şəxslərdən kənd təsərrüfatı məhsullarının alışı malların alışına dair alış aktı ilə sənədləşdirilməli və həmin sənəddə malları təqdim edən şəxsə dair məlumatlar (şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin FİN-i, seriya və nömrəsi, fiziki şəxsin adı) əks etdirilməlidir.

Vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı məhsullarınınalışı qeyd edilən qaydada sənədləşdirildiyi halda həmin məhsulların alınmasına çəkilən xərclər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduqda onların dəyəri bazar qiyməti nəzərə alınmaqla gəlirdən çıxılır.

Onu da qeyd edək ki, 01.01.2017-ci il tarixdən qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 130.1-1-ci maddəsində iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydalarının müəyyən olunması təsbit olunur, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanında verilən tapşırığa əsasən Vergilər Nazirliyi tərəfindən hazırlanan həmin qaydalarda, o cümlədən alış aktının xüsusi formasının işlənməsi də nəzərdə tutulur.

Xatırladırıq ki, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.8-ci, 14.6.5-ci, 16.1.3-cü, 71-ci, 73-cü130-cu maddələri, Mülki Məcəllənin 20-ci fəsli.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayıl Əhmədov, tepat94@mail.ru, Tovuz rayonu (18.04.2017) (Oxunub: 113 dəfə, Orta qiymət: 3.5, ID: 15159)
Salam. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanuna əsasən dövriyyədən asılı olaraq 15.000 və 30.000 AZN məbləğində məxaric əməliyyatı aparılmalıdır. Amma müştərilər mal alarkən (vergi ödəyiciləridir) ödənişləri nağd qaydada ödəməyə üstünlük verirlər. Bilmək istərdik, mal satan ödəyici hansı cərimə gözləyir?

Bildiririk ki,qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsi və Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlqar Abdullayev Binyət oğlu, ilqar_19652@mail.ru, Bakı (18.04.2017) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15158)

Mən hüquqi şəxa yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulam. Fiziki şəxs Abdullayev İlqar Binyət oğlu. Fiziki Şəxsin VÖEN-i: 2003990642. 05.04.2017-ci il tarixdə apus.az saytı vasitəsilə VÖEN-i: 2003990642 üzrə 2 dəfə 40 manat (cəmi 80 manat) ödəniş etmişəm. Amma saytdan ödəniş qəbzi ala bilmədim. Bankla əlaqə saxlamışam və 80 manat kartımdan silindiyini təsdiqləyiblər. Xahiş edirəm, 80 manat vəsaitin Vergilər Nazirliyinin hesabına oturmasını təsdiq edəsiniz.

Bildiririk ki, xəzinədarlıq orqanından ödənilmiş vəsaitin büdcəyə daxil olmasını təsdiqləyən məlumat vergi orqanına kağız daşıyıcısında, sənədin surəti kimi verildiyi halda həmin sənədin surətinin alındığı gündən sonrakı 2 iş günü, elektron şəkildə verildikdə isə 1 iş günü ərzində vergi orqanının əməkdaşı tərəfindən vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsinə daxil edilir.

Qeyd olunan müddəalar Vergi Məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun hazırlanmış Vergi orqanlarında hesablanmış və ödənilmiş vəsaitlərin uçotunun aparılması qaydaları haqqında Metodiki Göstərişlər” ilə tənzimlənir.

Vergi borcu və ödənilmiş vergilər ilə bağlı məlumat vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edilməklə, gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda, onlardan istifadə edilməklə “İnternet Vergi İdarəsi”dən (“E-bəyannamə & ƏDV-DH & ŞHV” “Məlumat axtar” “Şəxsi hesab vərəqəsi”) (https://login.e-taxes.gov.az/login/)  daxil olmaqla əldə edilə bilər.

Bax: Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin  07.07.2008-ci il tarixli əmri ilə  təsdiq edilmiş “Vergi orqanlarında hesablanmış və ödənilmiş vəsaitlərin uçotunun aparılması qaydaları haqqında Metodiki Göstərişlər”in 6.1-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nadir, Nadir83@box.az, Bakı (18.04.2017) (Oxunub: 79 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 15157)
A firmasının 01.01.2017-ci il tarixinə B firmasına 100.000 manat borcu olmuşdur. 2017-ci ildə A firması B firmasına 2016-cı ildə yaranmış həmin borcun hamısını bir dəfəyə nağd ödəyir. Bu əməliyyata, yəni 2016-cı ildə yaranmış 100.000 manat borcun 2017-ci ildə bir dəfəyə nağd ödənilməsinə görə “Nağdsız hesablaşmalar barədə” Qanunun tələbləri baxımından bu firmalar hansı maliyyə sanksiyalarına məruz qala bilər?

Bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər 2017-ci il yanvarın 1-dən, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər 2017-ci il aprelin 1-dən yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.Bu  zaman malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxs təqvim ayı ərzində vergi ödəyicisi olan eyni müştəridən qanunla müəyyən olunmuş həddən yuxarı, habelə 1 əqd çərçivəsində həmin həddən yuxarı nağd pul vəsaiti qəbul edə bilməz.   

Qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax:Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kərimov Gündüz Saleh oğlu, gunduz_kerimov@yahoo.com (18.04.2017) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 15156)
Kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs öz fəaliyyəti dayandırırmış, amma bu barədə o malsatan firmaya bildirməmişdir və ondan nağd yolla mal almaqda davam edir. Firma isə həmin fiziki şəxsə malları elektron qaimə ilə yox, adi qaimə-faktura ilə göndərir və malların dəyərini də ondan nağd alır. Bu halda hansı qanun pozuntuları baş verir və buna görə fiziki şəxs və firma ayrı-ayrılıqda nə kimi məsuliyyət daşıyırlar?

Bildiririk ki, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və Vergi Məcəlləsinin 218.1.2-ci maddəsində göstərilən şəxslər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar təqdim edilmiş (yola salınmış) mallara, görülmüş işlərə və göstərilmiş xidmətlərə görə   2017-ci il 1 aprel tarixdən, bütün digər vergi ödəyiciləri tərəfindən 2018-ci il 1 yanvar tarixdən malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısı olan hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara (malların, işlərin, xidmətlərin sifarişçisinə) elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir. Vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturadan ən azı biri olmadıqda isə alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə isə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Digər tərəfdən, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər 2017-ci il yanvarın 1-dən, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər 2017-ci il aprelin 1-dən yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Bu  zaman malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxs təqvim ayı ərzində vergi ödəyicisi olan eyni müştəridən qanunla müəyyən olunmuş həddən yuxarı, habelə 1 əqd çərçivəsində həmin həddən yuxarı nağd pul vəsaiti qəbul edə bilməz.   Qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax:Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü, 58.7-1-ci, 58.8.2-ci71-ci,“Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi və Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Muradlı Babək Ramil, muradlib92@mail.ru, Bakı (18.04.2017) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15155)
Elektron qaimənin offline rejimdə hazrlanması üçün yaradılmış EFP proqramında göstərilən Excel formasını yüklə bölməsindən necə istifadə etmək olar? Bu bölmə bizi çoxlu adda malların tək-tək yazılşından azad edəcəkmi?

Bildiririk ki, eFP proqramı MS Excel faylından faktura məlumatlarını import etmək imkanına malikdir. Bunun üçün əvvəlcə, faktura məlumatları MS Excel-də tələb olunan formada hazırlanır. Həmin formanın doldurulma nümunəsi İnternet Vergi İdarəsinin e-Vergi hesab-fakturası bölməsində yerləşirilmişdir ("eVHF_Excel_Import_Numune.xls" adlı fayl).

Sonra  EFP proqramı açılaraq Fayl -> Yeni -> Faktura və ya Fayl -> Yeni -> Əvəzləşdirmə menyulurana keçilir və Excel düyməsi basılır. Nəticədə məlumatlar eFP-yə import olunur.Əgər məlumatların doldurulması həmin formanın tələblərinə uyğundursa, o zaman bütün sətrlər proqrama import olunacaq, əks halda bu əməliyyat yerinə yetirilməyəcək. Alınmış fakturanı Qeyd et menyusu vasitəsilə yadda saxlayarkən, əvvəlcə məlumatlar yoxlanılır, səhv olmadıqda yaddaşda qeyd olunur. Sonra paket faylları “Asan DOC client" proqramı vasitəsilə imzalanılır (bu proqramı Asan İmza saytının (http://asanimza.az) “ASAN DOC” bölməsindən endirmək olar). Əlavə olaraq bildiririk ki, elektron qaimə fakturaların onlayn və offlayn rejimdə hazırlanması qaydası ilə Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi idarəsinin (www.e-taxes.gov.az) Yardım bölməsi vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

Bax: ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və ya Vergi Məcəlləsinin 218.12-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyiciləri üçün Elektron qaimə-faktura (e-Qaimə)” altsisteminin İstifadəçi Təlimatı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.