Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Yetər Tariverdiyeva (14.06.2018) (Oxunub: 18 dəfə, ID: 17148)
Vəkillər gəlir vergisini ödəmək üçün büdcə təsnifatın kodu 111121 saylı istifadə edə bilərlərmi?

Bildiririk ki, vəkillik fəaliyyətindən gəlir əldə fiziki şəxslər vergilərini “Muzdlu işə aid olmayan  fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi” adlı 111121 büdcə təsnifatı koduna uyğun ödəyə bilərlər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərəh Ağayeva, Sumqayıt (14.06.2018) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 17147)
E-qaimə göndərdikdən sonra EVHF göndərən zaman 0,01 qəpik fərq yaranır və “uyğunzuluq var” göstərilir, EVHF göndərilmir. Miqdarı, vahidinin buraxılış qiyməti eyni yazıldığı halda.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilmiş məsələnin həlli ilə əlaqədar hazırda aidiyyəti işlər görülür və yaxın zamanda mövcud problemin aradan qaldırlması nəzərdə tutulmuşdur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Leyla Abdullayeva Şahin, leyla.shahin89@gmail.com (14.06.2018) (Oxunub: 28 dəfə, ID: 17146)
Vergi borcuna görə bank kartım bloklanıb. Bu gün səhər borcla bağlı ödəniş etmişəm. Hesabımın məxsus olduğu bankdan bildirdilər ki, nazirlik borc sərəncamının geri götürülməsi ilə bağlı bildiriş göndərməlidir ki, kart blokdan açılsın. Zəhmət olmasa deyə bilərsizmi bu nə vaxt olacaq?

Bildiririk ki, vergi orqanının vergilər üzrə borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı bank və ya kredit təşkilatına verildikdə və bu zaman vergilər üzrə borclar dövlət büdcəsinə alındıqda və ya dondurulduqda, vergi orqanı digər banklara və ya kredit təşkilatlarına verilən sərəncamların dərhal geri qaytarılmasını təmin edir.

Qeyd olunan geri qaytarılma vergi orqanının vergi yükünü nəzərə alınmaqla mümkün qədər qısa müddət (bir qayda olaraq 1-2 gün) ərzində həyata keçirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mikayıl Qasımov Əliş, mikayil_62@mail.ru (14.06.2018) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17145)
1. Müəssisə nəqliyyat vasitələri üçün onların aid olduqları servis məntəqələrinə vaxtaşırı yağ dəyişmə (bu xidmətə sürtgü yağları, yağ, hava, yanacaq, kondinsionerlər üçün filtirlər istifadə olunur) texniki baxış və s. xidmətlərə görə vəsait ödəyir. Bu xidmətlərə görə ödənilmiş vəsaitlər müəssisənin təmir xərclərinə aid edilə bilərmi? Əgər təmir xərclərinə aid edilərsə, həmin xərclər nəqliyyat vasitələrinin qalıq dəyərinin 5 %-dən çox olarsa, bu halda Vergi Məcəlləsinin 115.2-ci maddəsinə əsasən həmin 5 %-dən artıq olan məbləğ nəqliyyat vasitələrinin qalıq dəyərinin artırılmasına aid etmək olarmı?
2. Müəssisənin cari hesabda vəsaiti olmadığı üçün mal satan təşkilata aldığı malın dəyərini ödəmədən, həmin malın ƏDV məbləğini depozit hesabından əvvəldən ödəyə bilərmi?
3. Müəssisənin qeyri-istehsal sahəsində çalışan işçilərə mənfəət hesabına hesabladığı əmək haqqı fonduna nəzərən 22 % DSMF və 0,5% işsizlik sığortası üçün hesablanmış vəsaitlər müəssisənin xərclərinə aid edilə bilərmi? Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

1. Cavab: Bildiririk ki, mövcud avadanlığın gündəlik istifadəsi məqsədi ilə çəkilən xərclər təmir xərcləri kimi deyil, istismar xərcləri hesab olunmaqla gəlirin əldə olunması üçün çəkildiyi halda bilavasitə gəlirdən çıxıla bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, malın dəyəri ödənilmədən depozit hesabından ƏDV-nin ödənilməsinə vergi qanunvericiliyində məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.6-ci175.1-ci175.8-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər gəlirdən çıxılır. Buna əsasən müəssisə tərəfindən gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olmayan qeyri-kommersiya fəaliyyəti sahəsində çalışan işçilərə hesabanmış əmək haqqına görə 22 % DSMF-na ayırmalar və işgötürənin hesabına 0,5% işsizlik sığortası üçün hesablanmış vəsaitlər gəlirdən çıxılmayan xərc kimi müəssisənin sərbəst mənfəəti hesabına maliyyələşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmməd Labazanov Labazan, mahammad-rmm@mail.ru, Balakən rayonu (14.06.2018) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 17144)
Kənd bələdiyyəsindən uzun müddətli icarəyə götürülmüş torpağın minimum vergisi nə qədər ola bilər?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən vergitutma məqsədləri üçün torpaq sahəsi 3 kateqoriyaya bölünüb:

a) Kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulan və təyinatı üzrə istifadə olunan;

b) Kənd təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulan, lakin təyinatı üzrə istifadə olunmayan;

c) Digər (yaşayış, sənaye, nəqliyyat və s. təyinatlar üzrə) istifadə olunan torpaqlar.

Yuxarıda qeyd olunan torpaq sahələrinin hər bir kateqoriyasına görə Vergi Məcəlləsində ayrı-ayrı vergi dərəcələri nəzərdə tutulmuşdur. Torpaq sahələrinin hər bir kateqoriyası üzrə həmin sahələrin yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq torpaq vergisinin hesablanması üçün saytımızın “Faydalı” bölməsinin “Vergi kalkulyatoru” hissəsində yerləşdirilmiş “Torpaq vergisinin hesablanması” hesablayıcı kalkulyatorundan istifadə edə bilərsiniz.

Torpaq vergisinin dərəcələri Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilir, lakin bələdiyyələr öz ərazilərində vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcəsini azaltmaq barədə qərar qəbul edə bilərlər.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırq ki, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsi zamanı icarə haqqı həmin torpağa görə ödənilməli olan torpaq vergisinin 2 misli miqdarından az olmamalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsi 4,4-cü6.1.6-cı, 8.1.1-ci, 206.1-ci206.1-1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddinin müəyyən edilməsi barədə” 3 dekabr 2000-ci il tarixli 226 nömrəli qərarı, Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2000-ci il tarixli 230 nömrəli “Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balların müəyyənləşdirilməsi haqqında” Qərarı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Babaşov Elvin Rasin, elvin.babashov@inbox.ru, Sabirabad (13.06.2018) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17143)
Hər hansı bir hüquqi şəxsin nizamnaməsini və hüquqi ünvanını təsdiq edən rəsmi sənədi Vergi orqanlarından almaq olarmı?

Bildiririk ki, kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla, hər bir şəxs dövlət reyestrindəki yazılarla, o cümlədən hüquqi şəxsin nizamnaməsi və qurumun hüquqi ünvanı (daimi fəaliyyət göstərən orqanının, siyasi partiyada rəhbər orqanlarının qərargahının yerləşdiyi yerə dair məlumat) barədə məlumatlarla tanış olmaq, dövlət reyestrindən çıxarışı və qeydiyyat üçün təqdim olunmuş sənədlərin surətlərini tələb etmək hüququna malikdir. 

Dövlət reyestrin çıxarışlar hüquqi şəxsə rüsumsuz verilir. Eyni zamanda dövlət reyestrindən çıxarışlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sorğu əsasında üçüncü şəxslərə də verilir. Dövlət reyestrindən çıxarışlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sənədlərin surəti şəklində də verilə bilər. Sənədlərin surəti, dövlət orqanları və təsisçilər istisna olmaqla, digər şəxslərə rüsum ödənilməklə verilir. 

Kommersiya qurumunun sənədlərin surəti şəklində dövlət reyestrindən çıxarışın alınması üçün sərbəst formada müraciət ərizəsi və dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (dövlət orqanları və hüquqi şəxsin təsisçiləri istisna olmaqla) ilə ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə (Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Departamentininn inzibati binasında yerləşən xidmət mərkəzində yalnız həmin Departamentin vergi ödəyiciləri üçün), Naxçıvan MR Vergilər Nazirliyinin Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı şöbəsinə, Milli Gəlirlər Departamentinin Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsinə (şəffaf vergi partnyorluğu əsasında fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri üçün ərazi prinsipi nəzərə alınmır) müraciət edilməlidir. Bu xidmətin icra müddəti 7 iş günü müəyyən edilmişdir.

            Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın 7.45-ci bəndinə əsasən vergi orqanlarında qeydiyyata alınmış kommersiya qurumlarının kommersiya sirri və (və ya) vergi sirri hesab edilməyən dövlət reyestri məlumatları https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/commersialChecker.jsp elektron ünvan üzrə keçid etdikdə əldə oluna bilər.

Bax:Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqındaAzərbaycan Respublikasının 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanununun III fəsli, Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı", Vergilər Nazirliyinin 19.05.2017-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartları5.6-cı və 6.10-e –ci bəndləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rövşən Rəhimov, rahimov.rovshan@mail.ru, Bakı (13.06.2018) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17142)
A şirkətinin təsisçisi B şirkəti, B şirkətinin təsisçisi isə fiziki şəxsdir. Təsisçi fiziki şəxs B şirkətinə faizsiz təsisçi borcu verir ki, B şirkəti həmin vəsaiti öz törəməsi A şirkətinə borc versin. Bu halda eyni vəsaitin iki dəfə borc verilməsi vəziyyəti alınır . Sualb - Bu halda təsisçidən faizsiz borclara görə vergi qanunverciliyi ilə hesablanmalı şərti faizlərdən 10 % vergi, həm təsisçi fiziki şəxsə münasibətdə, həmdə B şirkətindən A şirkətinə borca görə - iki dəfə vergi tutulur?

Bildiririk ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır.

Vergi Məcəlləsinin 14.3.2-ci maddəsinə əsasən təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Odur ki, təsisçi fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsə, həmin hüquqi şəxs tərəfindən isə təsisçisi olduğu digər hüquqi şəxsə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və  müvafiq olaraq təsisçi fiziki və hüquqi şəxsə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 18-ci110-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Rauf Məstəliyev, orxan.mesteliyev@mail.ru (13.06.2018) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 17141)
Mal-material idxalına görə tərəfimizdən güzəştli vergi tutulan ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş subyektlərə edilən ödənişlərə görə ( 425.000 AZN ) Vergi Məcəlləsinin 128 -ci maddəsinə əsasən 42.500 AZN Ödəmə Mənbəyindən Vergi hesablanmışdır. Lakin , Əməliyyat baş tutmadığına görə (qarşı tərəfdən malın təqdim edilməməsi) ödənilmiş vəsait sonradan geri qaytarılmışdır. Hesablanmış ÖMV-nin bərpa edilməsi (azaldılması) üçün Dəqiqləşmiş hesabat verilə bilər və yaxud hesablanmış vergi hansı qaydada bərpa edilməlidir?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilmiş halda, yəni əməliyyat ləğv olunduqda və ödənilən məbləğ geri qaytarıldıqda vergi agenti tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 72.5-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla həmin hesabat dövri üçün dəqiqləşdirilmiş bəyannamə verilir.

Dəqiqləşdirilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləği əvvəl təqdim edilmiş hesabat üzrə büdcəyə ödənilməli vergi məbləğindən az olduqda hesablanmış vergi və faiz məbləğləri azaldılır. Vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı günədək təqdim edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.14-1-ci, 72.5-ci, 125.1.9-cu150-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Muradova Hicran Baba, hbmuradova@gmail.com, Bakı (13.06.2018) (Oxunub: 59 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 17140)
Qeyri-rezidentə xidmətə görə 40.000 usd ödəniş etdim. Hər hansı bir xidmət göstərib. Bu xərc gəlirdən çıxılan xərcdi.
1. müqavilədə məbləğ 40.000 usd göstərilib, demək mən 40.000-dən 10% tutub ÖMV, qalanı isə qeyri-rezidentə ödəyirəm? Ya əlavə 40.000-dən özüm ödəyirəm?
2. Bu xərcə ÖMV daxil düşür?

Bildiririk ki, xidmətin dəyəri qeyri-rezidentə ödənilərkən, ödənilən həmin məbləğdən (sorğunuzda qeyd edilmiş halda 40.000 usd) 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı, qalan məbləğ qeyri-rezidentin hesabına köçürülməlidir. Bu halda qeyri-rezidentin xidmətinin tam dəyəri (40.000 usd) gəlirin əldə edilməsi ilə bağlıdırsa gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci 125-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhədbala, ehed.qurbanov@mail.ru (13.06.2018) (Oxunub: 50 dəfə, ID: 17139)
Salam, mən sadəcə elektron qaydada iş yerim haqqında məlumatların hansı elektron ünvanda yerləşdiyini öyrənmək istəyirəm. Xahiş edirəm köməklik göstərəsiniz.

Sorğunuzdan əmək müqaviləniz barədə məlumat əldə etmək istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, əmək müqaviləsi bildirişləri barədə məlumatları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin “Əmək müqaviləsi bildirişləri barədə məlumatların işçilər tərəfindən əldə edilməsi” elektron xidməti vasitəsi ilə əldə edə bilərsiniz.

Bu barədə ətraflı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mübarək Yusifli Mübariz, mubarek.91@mail.ru, Gəncə (13.06.2018) (Oxunub: 53 dəfə, ID: 17138)
Salam A.Kərimov “Mühasibat uçotu, vergilər” (nəzəri-praktiki vəsait) â– Bakı, 2014) kitabı satışda 2018 versiyası var və satıcı deyirki içərisindəkilər tamamilə fərqlidi, biz bunun hansını əldə edək növbəti test imatahanı üçün bunlar çox fərqli kitabdı xahiş edirəm ki, buna aydınlıq verərdiz mən bir çox nömrələr ilə əlaqə saxlamışam Vergilər Nazirliyi ilə amma cavab almamışam.

Bildiririk ki, dövlət vergi orqanlarına işə qəbul elan edildikdə müsabiqənin test imtahanı mərhələsinin suallarını özündə əks etdirən ədəbiyyat siyahısı “İşə qəbul. Müsabiqə” bölməsinin müvafiq altbölməsində yerləşdiriləcəkdir.

Eyni zamanda bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Vergi orqanlarında işəqəbulla bağlı müracitlərin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərini həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mübariz Ənvər Rəhimov, raqmu@mail.ru, Qəbələ (13.06.2018) (Oxunub: 38 dəfə, ID: 17137)
İstehsal müəssisəsinin aldığı mal materialı satan hüquqi şəxs (malsatan) və həmin istehsal müəssisənin hazır məhsul alıcısı olan hüquqi şəxs (müştəri) eyni bir müəssisədirsə və aldığı mallara görə yaranmış kreditor, satdığı hazır məhsula görə yaranmış debitor, qarşılıqlı vəsait köçürmələri olmadan mal mübadiləsi formasında əvəzləşdirilə bilərmi? Bu zaman ƏDV köçürmələri və əvəzləşmələri hansı qaydada və nə vaxt aparılmalıdır?

Sorğunuzda qeyd edilmiş halda iki hüquqi şəxs arasında barter əməliyyatlarının həyata keçirildiyi qənaətinə gələrək bildiririk ki, ƏDV ödəyiciləri olan barter müqaviləsinin iştirakçıları tərəfindən malların təqdim edilməsinə görə tərəflər bir-birinə elektron vergi hesab-fakturası verməlidir. 

Belə ki, barter müqaviləsi əsasında əməliyyatlar aparılarkən, habelə debitor və kreditor borclarının əsas məbləği ödənilməyərək qarşılıqlı qaydada əvəzləşdirilərkən həmin əməliyyatlara görə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə ƏDV məbləğləri ƏDV-nin depozit hesabına nağdsız qaydada ödənildiyi halda həmin məbləğlər əvəzləşdirilir.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi ödəyicisi malın alıcısına (işlərin, xidmətlərin sifarişçisinə) elektron vergi hesab-fakturasını mal göndəriləndən (iş görüləndən, xidmət göstəriləndən) sonra 5 gündən gec olmayaraq verməyə borcludur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159.4-cü, 175.1-ci və 176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Müşfiq Səlimov, musfiq.salimov@mail.ru, Bakı (13.06.2018) (Oxunub: 59 dəfə, ID: 17136)
Sualım dividendin əsas vəsait kimi ödənilməsi zamanı yaranan vergi öhdəlikləri?

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş dividend sayılır.

Vergi Məcəlləsinin 122-ci maddəsinə uyğun olaraq rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur və dividendi alan fiziki və hüquqi şəxslərin həmin gəlirindən bir daha vergi tutulmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci və 122-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Natiq Kərimov Ağakərim, nk76@rambler.ru, Bakı (13.06.2018) (Oxunub: 44 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17135)
ƏDV ödəyicisi olan yerli şirkət xarici şirkət ilə Azərbaycan Respublikasında da mühəndis-məsləhət xidməti göstərilməsi üçün müqavilə bağlayır. Müqavilə şərtlərinə görə verilmiş invoysa əsasan xarici valyutanı hesablaşma hesabımıza ödəyir. Bir sözlə xidmətimiz ixrac olunur. 1. VM 165.1.3-cü və 168.1.5-ci maddələrinə əsasən şirkətin ƏDV öhdəliyi 0 dərəcə olur, yoxsa 18% bəyan olunmalıdır?
2. Xarici şirkət bizdən heç bir akt və ya qaimə faktura istəmir. Ancaq invoys əsasında ödəniş edir. Vergilər Nazirliyi gəliri tanınması üçün invoysdan əlavə sənəd istəyəcəkmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, rezident tərəfindən mühəndis və məsləhət xidmətləri kimi təshifləşdirilən xidmətlərin qeyri-rezidentinə göstərilməsi xidmətlərin ixracı anlamını verir və ƏDV-yə sıfır (0) faiz dərəcəsi ilə cəlb olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 165.1.3-cü və 168.1.5-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, invoys (hesab-faktura) bank ödənişinə əsas verən bir sənəd olduğunu nəzərə alaraq ödənişin müqabilində göstərilən xidmətlərin qeyri-rezident tərəfindən qəbul olunduğunu təsdiqləyən ilkin sənədin olması məqsədəuyğundur.

Bununla belə, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının, o cümlədən göstərilən xidmətlərin sənədləşdirilməsinə dair Sizi qane edə biləcək ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə mühasibat uçotunun təşkili və aparılması sahələrində tənzimlənməni həyata keçirən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Teymur Sultanov, teymur_sultanov@hotmail.com, Sumqayıt (13.06.2018) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17134)
ƏDV-dən azad və sıfır dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb olunma anlayışları eynidirmi? Deyilsə aralarındakı fərq nədir?

Bildiririk ki, ƏDV-dən azad olunma və ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb olunma fərqli məfhumlardır, onların arasında olan fərq isə ondan ibarətdir ki, ƏDV-dən azad olunan, yaxud ƏDV-ə cəlb edilməyən əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən ödənilən ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir, sıfır (0) dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlar aparan şəxslər isə ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175.6-cı175.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədova Tünzalə Mülazim, muhasibatrtyf@mail.ru, Göygöl (13.06.2018) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 17133)
Mən bilmək istəyirəm ezam olunan işçinin özünün daimi yaşayış yerinə hər gün qayıtmaq imkanı olan belə bir yerə ezam olunduqda yalnız yol xərci ödənilirsə bu məsafə necə kilometrə qədər hesab olunur ?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan və Maliyyə Nazirliyinin müvafiq  Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın müddəasından irəli gələn məsələyə dair əlavə izahatın verilməsi Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından bu barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sevinc Ədilova Şöhrət, sevinc.edilova26@gmail.com, Bakı (13.06.2018) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 17132)
Turizm agentliyində vergi hesablanması və hesabatların verilməsi ilə bağlı məlumatları necə eldə edə bilərəm? Zəhmət olmasa ətraflı məlumat verərdiniz. Bu sahə ilə bağlı təcrübəm olmadığından soruşuram.

Bildiririk ki, məhz turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə münasibətdə vergi qanunvericiliyində vergilərin hesablanması və bəyan edilməsi ilə bağlı xüsusi qayda nəzərdə tutulmamışdır. Digər vergi ödəyiciləri kimi, bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəlikləri vergi uçotuna alınarkən təqdim olunan ərizədə seçilmiş vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir (mənfəət) vergisi, ƏDV) ibarət olacaqdır.

Qeyd olunan vergitutma sistemləri barədə daha ətraflı və dolğun məlumatın alınması üçün saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseyn Hüseynov, Bakı (13.06.2018) (Oxunub: 21 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17131)
Sualım AR VM -nin 108-ci maddəsi ilə bağlıdır. Belə ki, həmin maddədə qeyd olunduğu "qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır" dedikdə nələr nəzərdə tutulur. Misal uçun:
1. Müəssisənin ƏDV-yə 18 % dərəcə ilə cəlb olunan və ƏDV-dən azad olan gəlir dövriyyəsi olduğu halda, bildiyimiz kimi ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi vergiyə cəlb olunan hissənin xususi çəkisinə uygun aparılır. Bəs qalan ƏDV-ni gəlirdən cıxılan xərcə aid etmək olarmı?
2. Müəssisə AR VM 175.3-cü maddəsi ilə əvəzləşdirilməsinə icazə verilməyən ƏDV məbləğlərini gəlirdən cixilan xərcə aid edə bilərmi?
3. Müəssisənin əvəzləşdirmədiyi ƏDV-i gəlirdən çıxılan xərcə aid edilə bilərmi? Burda həm əvələşdirmə hüququ alan müəssisə tərəfindən qaynaqlanan səbəbdən, həm də qarşı müəssisə tərəfindən yaranan səbəbdən əvəzləşdirilməyən ƏDV nəzərdə tutulur.

1-3. Cavab: Bildiririk ki, xüsusi çəki prinsipi əsas götürülməklə əvəzləşdirilmə aparılan zaman əvəzləşdirilməyən ƏDV məbləği Vergi Məcəlləsinin 108-ci və 143-cü maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla aktivin dəyərinə əlavə edilməklə gəlirdən çıxıla bilər.

Əyləncə, yemək və sosial xarakterli xərclərə görə ödənilən ƏDV məbləği 109-cu və 143-cü maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla aktivin dəyərinə əlavə edilməklə gəlirdən çıxıla bilməz.

Ümumən, əvəzləşdirilməsi mümkün olmayan ƏDV məbləğinin gəlirdən çıxılması vergi məbləği üzərinə əlavə edilən müvafiq malın (işin, xidmətin) təyinatından asılı olaraq və Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 109-cu və X fəslin digər aidiyyəti maddələri əsas götürülməklə gəlirdən çıxıla bilər.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci və 143-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Nadirov Sürətdin, faridnadirov2017@gmail.com (13.06.2018) (Oxunub: 25 dəfə, ID: 17130)
Bizim idarə dövlət büdcəsi idarəsidir. Vergi ödəyicisi deyilik, amma VÖEN-imiz var. Biz başqa bir dövlət büdcəsi idarəsinə Elektron qaimə ilə mal verdikdə bizim idarəmiz və həmin idarə üçün Sadələşdirilmiş və ya ƏDV vergisi hesablanmayacaq ki? Bizim idarə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzidi və bizə Vaksinlər əvəzsiz olaraq İnovvasiya və Təchizat mərkəzindən gəlir və biz də o vaksinləri əvəzsiz olaraq Rayon Səhiyyə təşkilatlarına veririk. Heç bir topdan və pərakəndə satış etmirik.

Bildiririk ki, mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi vergi qanunvericiliyində malların təqdim edilməsi hesab olunur, malların təqdim olunması ƏDV-nin, malların təqdim olunması nəticəsində əldə olunan hasilat isə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təşkil edir.

İstər ƏDV-nin tətbiqini tənzimləyən Vergi Məcəlləsinin XI fəslində, istərsə də sadələşdirilmiş verginin tətbiqini tənzimləyən XVII fəsildə sorğunuzda qeyd olunan halda güzəştli qaydada vergiyə cəlb olunma qeyd olunmadığından, Mərkəz tərəfindən mükəlləfiyyətinə uyğun müvafiq qaydada vergi hesablanmalıdır.

Qeyd olunanlarla bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159-cu219.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səməd Bayramov Elmin, semedbayram291@gmail.com, Qəbələ rayonu (13.06.2018) (Oxunub: 31 dəfə, ID: 17129)
Salam mən bilmək isdəyirəm ki, əgər bir şəxs qanunsuz olaraq vergi müfəttişi adı ilə mağazalardan vergi yığırsa və bununla bağlı çoxlu şüphələr varsa sizə müraciət edərək araşdırılmağı tələb etmək olarmı?

Bildiririk ki, vergilərin, gömrük rüsumları və yığımlarının, həmçinin yerli vergi və ödənişlərin ödənilməsi yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.Qeyd edilən ödənişlərin nağd qaydada qəbuluna yol verilmir.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi orqanının və ya onun vəzifəli şəxsinin hərəkətindən (hərəkətsizliyindən), habelə vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı konkret faktlar barədə qeyri-anonim olaraq saytımızın “Müraciətlər” bölməsinin “Onlayn müraciətlər” alt bölməsinə, Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax:Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 27.12.2001-ci il tarixli 244-IIQ nömrəli Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında Qanun,  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Haqverdiyev Rəşad Fərhad, r.f.h@mail.ru (13.06.2018) (Oxunub: 33 dəfə, ID: 17128)
Qeyri-rezident hüquqi şəxs Azərbaycan Resbuplikasının rezidenti olan Bankda hesab açmaq üçün şəhadətnamə-dublikat təqdim etməlidirmi?

Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan hesabların açılması halları istisna olmaqla, qeyri-rezidentlər tərəfindən milli və xarici valyutada bank hesablarının açılması üçün vergi orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli ərizəyə əlavə edilməlidir.

Bax: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 03.12.2012-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişBanklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın 7-ci hissəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Güllər Cəfərova Elxan, Flowers-1987@list.ru, Gəncə şəhəri (13.06.2018) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 17127)
Əgər fiziki şəxs xaricdən özününün istifadəsi üçün mal gətiribsə onu satış məqsədi ilə satırsa bu halda dövlətə nə qədər vergi ödəməlidir?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi öhdəlikləriniz isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV) ibarət olacaqdır.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu fərqlər barədə, habelə qeydiyyatla bağlı prosedurlar barədə ətraflı məlumatı “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsindən, əlavə məlumata zərurət yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü, 34-cü maddələri, VIII, X, XI, XIVXVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsən Baxışov, ustaramazan999@gmail.com (13.06.2018) (Oxunub: 31 dəfə, ID: 17126)
Qeyri-rezident hüquqi şəxs ƏDV ödəyicisi rezident hüquqi şəxsin idxal nəticəsində yaranmış ona olan 100.000 avro məbləğində borcunu bağışlayır. Sual: Bu zaman rezident hüququ şəxsin hansı vergi öhdəlikləri yaranır.

Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsə bağışlanmış borc pul vəsaitləri onun gəliri   hesab olunmaqla satışdankənar gəlir kimi bəyan edilərək ümumi qaydada mənfəət vergisinə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104-cü105-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sədiyev Əhməd.M Şahin, axmed.sediyev@mail.ru, Şəki şəhəri (13.06.2018) (Oxunub: 18 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17125)
Mümkünsə sualıma əsaslı cavab verərdiniz “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Qanununun 109-cu maddəsində qeyd edilir: Hakimlər dövlət tibb xidmətilə təmin olunurlar. Hakimlərə müalicə olunmaları üçün onların iki aylıq əmək haqqı məbləğində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada pul təminatı verilir. Sözügedən pul təminatı gəlir vergisinə cəlb edilir?

Bildiririk ki, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətlər istisna olmaqla, dövlət müavinətləri, əvəzsiz dövlət köçürmələri, dövlət pensiyaları, dövlət təqaüdləri, işçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunları və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları əsasında dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına fərdi birdəfəlik ödəmələr və ya maddi yardımlar gəlir vergisindən azaddır.

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hakimlər dövlət tibb xidmətilə təmin olunurlar, hakimlərin müalicə olunmaları üçün onların iki aylıq əmək haqqı məbləğində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada pul təminatı verilir.

Bunlarla əlaqədar olaraq “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hakimlərə müalicə olunmaları üçün iki aylıq əmək haqqı məbləğində verilən pul təminatı yuxarıda qeyd olunan dövlət müavinəti hesab edildiyi təqdirdə  gəlir vergisinə cəlb edilmir.

Əks halda Vergi Məcəlləsinin 102.1.3-cü maddəsinə əsasən müalicə üçün verilən məbləğlərin təyinatı üzrə ödənildiyini təsdiq edən müvafiq sənədlər təqdim edilmək şərti ilə müalicə haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın, birdəfəlik müavinətin dəyərinin 1000 manatadək olan hissəsi, xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın, birdəfəlik müavinətin dəyərinin 2000 manatadək olan hissəsi gəlir vergisindən azad olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci102.1.3-cü maddələri, Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 1997-ci il tarixli, 310-IQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Nadirov Surətdin, faridnadirov2017gmail.com (13.06.2018) (Oxunub: 12 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17124)
İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi tərəfindən Siyəzən rayonu Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə uşaq kontingentinin peyvəndlənməsi üçün əvəzsiz olaraq vaksinlər və peyvəndlər göndərilir. Biz də öz növbəmizdə həmən vaksinləri və peyvəndləri Siyəzən rayonunda yerləşən Poliklinikaya, Diaqnostika Mərkəzinə və kəndlərdə yerləşən ambulator mərkəzlərə əvəzsiz olaraq veririk. Biz bu adı çekilən vaksin və peyvənd materiallarını Qaimə-Faktura əsasında veririk. Məqsəd vaksin və peyvənd materiallarınin dəqiq uçotunun aparılmasıdır. Xatırladaq ki, heç bir topdan və pərakəndə satış etmirik. Zəhmət olmazsa bizə etdiyimiz əməliyyata uyğun gələn kod təqdim edəsiniz ki, biz bu kodla elektron qaimə tərtib edək.

Bildiririk ki, dərman vasitələri elektron-qaimə fakturada 3003100000-3004320000, 3004390000-300490000 aralıqlarında olan kodlarından müvafiq olanı seçilərək qeyd edilə bilər.

Eyni zamanda bildiririk ki, elektron qaimə-fakturaları tərtib etmək üçün nəzərdə tutulan mal (iş və xidmət) kodları İnternet Vergi İdarəsinin “e-Qaimə-faktura” bölməsinin “İstifadəçi təlimatları” hissəsində yerləşdirilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf Həsənov Teymur, rrauf_80@mail.ru, Gəncə şəhəri (11.06.2018) (Oxunub: 105 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17123)
Mühərrik xaricdən gətirilərək respublikada təmir olunur və təmir olunduqdan sonra geri qaytarılır və əvəzində pul alınır. Misal üçün, Ukraynada yerləşən təşkilat mühərrikini təmirə yollayır Azərbaycana və müqavilədə göstərilir ki, təmir olunan mühərrikə görə 100.000 manat pul verəcək əlavə olaraq müqavilədə Ukrayna şirkəti öz mühərrikinin dəyərini 200.000 manat göstərir. Mühərrik təmir olunub qurtardıqdan sonra Ukrayna şirkəti 100.000 manatı bizim hesaba köçürür. Lakin mal ixraca gedən zaman Gömrük orqanı malın ixrac dəyərini 300.000 manat qeyd edir ki, bunun nəticəsi olaraq vergi orqanın malların təqdim edilməsindən gəlir kimi 300.000 manat vəsaiti vergiyə cəlb edir baxmayaraq ki, tərəfimizdən bu işin görülməsinə görə 100.000 manat pul alırıq. Sual: vergi orqanı malların təqdim edilməsindən gəlir kimi 100.000 manat əvəzinə niyə 300.000 manat götürür və bunu necə düzəltmək olar?

Bildiririk ki, kameral vergi yoxlamalarının aparılması vergi ödəyicisinin hüququ kimi təsbit olunmuşdur.

Eyni zamanda, vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumatlar, o cümlədən də vergi ödəyicisinin idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi məlumatlar isə vergilərin hesablanmasına əsas verən bir amildir.

Odur ki, sorğunuzda qeyd olunan halda vergi orqanı təmir xidmətini yerinə yetirən şəxs tərəfindən bəyan edilən və gömrük orqanından məlumat mübadiləsi nəticəsində əldə edilən məlumatı əsas götürməklə vergiləri hesablaya bilər.

Digər tərəfdən, məlumat üçün nəzərinizə çatdırmaq istərdik gömrük qanunvericiliyi xüsusi gömrük prosedurlarının tətbiqinə imkan verir və şərtlərindən asılı olaraq belə gömrük rejimlərinin (məsələn, müvəqqəti idxal rejiminin) tətbiqi yaranmış problemin həllinə kömək edə bilər.

Həmin prosedurlarının xüsusiyyətləri, habelə gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı vergitutma prosesi ilə bağlı ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20.5-ci23.1-ci və 67.1.9-cu maddələri, Gömrük Məcəlləsinin 166-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Həsənov Akif, samir_hasanov1982@mail.ru, Mingəçevir şəhəri (11.06.2018) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17122)
Fiziki şəxs kimi kassa metodu ilə ticarət fəaliyyəti göstərən vergi ödəyicisi 2017-ci ilin aprel ayından fəaliyyətə başlayaraq, ilin sonunadək bütün malları e-QF və e-VHF vasitəsilə əldə edərək həmin e-VHF və e-QF üzrə ödənişlər bank vasitəsilə nağdsız qaydada həyata keçirmişdir. Həmin il üzrə kassa metodu ilə gəlir vergisi bəyannaməsi təqdim edilən zaman dəyəri nağdsız qaydada ödənimiş malların hamısı təqdim edilməmiş və həmin mallardan növbəti ilə qalıq göstərilmişdir. Gəlir vergisi bəyannaməsinin 1226.4-cü sətir üzrə xərc hissəsində nağdsız qaydada ödənilmiş və 1 saylı əlavədə 1.3.2-ci sətirdə dövr ərzində daxil olmuş malların tam dəyəri göstərilməlidirmi? İl ərzində fəaliyyətə başlayan və əldə edilmiş mallara görə e-VHF alan vergi ödəyicisi zərərlə işləyə bilməzmi? Xahiş edirəm (İD: 13472 və 13605 nömrəli) sullarla əlaqəsini və fərqini izah edəsiz cavabınızın.

Bildiririk ki, kassa metodu ilə işləyən vergi ödəyicisi hesabat ilində gəlirdən yalnız əldə olunmuş gəlirin əldə olunması məqsədi ilə alınmış malların dəyərini xərc kimi nəzərə ala bilər, yəni sorğunuzda qeyd olunan halda satılmış malların dəyəri gəlirdən çıxıla bilər.

Qeyd olunanlarla bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 129-cu133-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavadova Sevinc Sabir, seva_cavadova22@mail.ru, Xırdalan şəhəri (11.06.2018) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17121)
Səhiyyə xidməti fəaliyyəti ilə məşğul olan MMC Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsinə əsasən mədaxil qəbzləri tətbiq etməklə fəaliyyət göstərə bilər? Əgər cəmiyyət NKA quraşdırmışdırsa, əhali ilə nağd hesablaşmaları NKA tətbiq etməklə apara bilərmi və bu hal vergi qanunvericiliyinin pozulması halı kimi qiymətləndirilmir ki?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan istisnalar nəzərə alınmaqla, nağd hesablaşmaları aparan vergi ödəyicisi elektron qaimə-fakturanın verilməsindən asılı olmayaraq mütləq qaydada NKA çekini təqdim etməlidir.

Qeyd olunanlara əsasən səhiyyə müəssisələri nağd pul hesablaşmalarını NKA tətbiq etmədən, ciddi hesabat blankları vasitəsi ilə rəsmiləşdirə bilərlər.

Bununla belə, həmin müəssisələrin öz istəklərinə əsasən nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməsi də məhdudlaşdırılmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 15.1.15-ci16.1.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sərxan Oruclu, o.serxan@mail.ru (11.06.2018) (Oxunub: 74 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17120)
VÖEN 1801428032 Mənim borcum var?

Bildiririk ki, 06.06.2018-ci il tarixə vergi borcunuz yoxdur.

Məlumat üçün bildiririk ki, vergi borcundan artıq məbləğ ödənildikdə, artıq ödənilmiş məbləğ digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına və ya vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir.

Xatırladırıq ki, vergi borcunuz barədə məlumatı Vergilər Nazirliyinin 195-1 Çağrı Mərkəzinə zəng edərək “3” düyməsini seçib öz VÖEN-nizi daxil edib “#” düyməsini sıxmaqla və ya saytımızın "Xidmətlər" bölməsinin "E-xidmətlər" alt bölməsindəki "Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi" elektron xidmətə aid pəncərəyə VÖEN-nizi daxil etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bununla yanaşı, vergi borcu ilə bağlı məlumat vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edilməklə, gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda, onlardan istifadə edilməkləİnternet Vergi İdarəsi”dən (“E-bəyannamə & ƏDV-DH & ŞHV” “Məlumat axtar” “Şəxsi hesab vərəqəsi”) və ya İkitərəfli SMS xidməti”nə  qoşulmaqla əldə edilə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Dadaşov Elnur Sərvər, dadashovelnur@mail.ru, Bakı (11.06.2018) (Oxunub: 80 dəfə, ID: 17119)
Ərzaq marketlərində kassa aparatları mütləqdir yox onu tac pos əvəzləyir ?

Bildiririk ki, ticarət obyektində ərzaq satışını həyata keçirən vergi ödəyicisi nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə rəsmiləşdirməlidir.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.