Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. Sual-cavab bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. Sual-cavab bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Mirfail Məmmədov Faiq, mirfail92@mail.ru, Saatlı (10.07.2018) (Oxunub: 179 dəfə, Orta qiymət: 1.75, ID: 17222)
Cənab Prezidentin yeni verdiyi sərəncam və imzaladığı fərmana əsasən ölkəyə xaricdən gətirilən mobil cihazlara vergi tətbiq olunacaq. Mən bilmək istəyirəm bu vergi nə vaxt tətbiq olunacaq? Həmin vergi tətbiq olunan vaxta qədər biz mobil cihazları əvvəlki qaydada dövlət rüsumu ödəyərək qeydiyyatdan keçirə bilərikmi? Sərəncamda verginin qanuna uyğunlaşdırılmasına 3 ay vaxt verilib....Bu nə deməkdir, yəni 3 ay müddətinə verginin məbləği müəyyənləşdirilənə qədər biz telefonlarımızı əvvəlki qaydada qeydiyyatdan keçirə biləcəyikmi? Ümumiyyətlə bu sərəncam və fərman haqqında bir anlaşılan izah versıniz çox sevinərəm. 

Bildiririk ki, mobil cihazların qeydiyyata alınması zamanı dövlət rüsumunun tətbiqini tənzimləyən “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu” 2018-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

Qeyd olunan qanuna əsasən satış və digər sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən idxal olunarkən gömrük rüsumu və ƏDV tutulmaqla rəsmiləşdirilmiş mobil cihazlar istisna olmaqla, fiziki şəxs tərəfindən şəxsi istehlakı üçün ölkəyə gətirilən mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə dövlət rüsumu tutulmalı, mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə dövlət rüsumunun məbləğləri isə hər il üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmalıdır.

Mobil cihazların qeydiyyatı ilə bağlı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 27 iyun 2018-ci il tarixli 1187-VQD nömrəli Qanunu, ““Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 iyun tarixli 1187-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26 dekabr tarixli 621 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyun 2018-ci il tarixli 149 nömrəli Fərmanı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 1.75

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vəliyev, veliyevs@outlook.com, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 142 dəfə, ID: 17221)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan "A" şəxsi digər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan "B" şəxsinə 70.000 manatlıq avadanlığı hədiyyə etdiyi halda "A" və "B" şəxsləri üçün ayrılıqda hansısa vergi öhdəliyi yaranır?

Bildiririk ki, mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçinin girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi malların təqdim edilməsi sayılır.

Həmçinin, digər müəssisələrin fəaliyyətində payçı kimi iştirakdan gəlir, müəssisəyə məxsus səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər, habelə mal və xidmət (iş) istehsalı və satışı ilə bilavasitə bağlı olmayan əməliyyatdan götürülən digər gəlirlər, o cümlədən cərimə və zərərin ödənilməsi şəklində alınmış məbləğ, xarici valyuta əməliyyatları üzrə artan məzənnə fərqi, qanunvericiliyə müvafiq iddia müddəti keçmiş kreditor deponent borc məbləğləri vergi ödəyicisinin satışdankənar gəlirləri hesab edilir.

Göstərilənlərə əsasən sorğunuzda qeyd edilən halda “A” şəxsi tərəfindən “B” şəxsinə hədiyyə edilən avadanlıq “A” şəxsi üçün malların təqdim edilməsindən gəlir, “B” şəxsi üçün isə satışdankənar gəlir hesab olunmaqla sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu, 13.2.12-ci, 14-cü, 108-ci, 142-ci, 143-cü  <159.4-cü> maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kənan Bəşirov Gündüz, besirov.k@gmail.com, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 106 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17220)
Mən elektron ticarətlə məşğul olmaq istəyirəm, ancaq məhsullar ölkədən xaricdədir və satış da ölkədən xaricdə olacaq. Yəni mən sadəcə burdan idarə edəcəm və qazandığım pulu da burada istifadə edəcəm. Bunun üçün vergi ödəməliyəm? Əgər ödəməliyəmsə hansı vergiləri ödəməliyəm?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının rezidenti hesab edilən fiziki şəxslərin xarici ölkədə əldə olunan gəliri həmin şəxsin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlir kimi qəbul olunur, bu gəliri əldə edən şəxs Azərbaycan Respublikasında vergi uçotuna dayanaraq xaricdə əldə etdikləri gəlirlərini “Gəlir vergisinin bəyannaməsi”ni təqdim etməklə bəyan etməli və hesablanmış gəlir vergisini ödəməlidir.

Bu halda rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi öhdəliklərinin müəyyən olunması zamanı nəzərə alınır. Bu zaman rezident digər dövlətdə ödənilən gəlir vergisini və ya gəlirdən hesablanan digər vergini xərc kimi gəlirdən çıxa bilmir, xaricdə vergiyə cəlb olunan gəlirləri də daxil olmaqla, bütün gəlirlərindən bu gəlirdən çıxıla bilən bütün xərcləri çıxır, yaranan fərqdən Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan vergi dərəcələri ilə gəlir vergisini hesablayır, hesablanmış vergi məbləğindən xaricdə ödənilən gəlir vergisini və ya gəlirdən hesablanan digər vergini çıxır, yerdə qalan məbləği isə büdcəyə ödəyir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5.1-ci, 33-cü, 34-cü, 97-ci və 127-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Asif Əmirov Firidun, intelligent83@yahoo.com, Abşeron, Digah (10.07.2018) (Oxunub: 73 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17219)
1. ƏDV-nin bəyannaməsində vergiyə cəlb edilən əməliyyatlarla yanaşı, ƏDV-dən azad olan əməliyyatlar da göstərilməlidir. ƏDV-dən azad olan əməliyyatların bəyannamədə əks etdirilməsi üçün həmin əməliyyatların hansı hesabat dövrünə aid olması müəyyənləşdirilməlidir. Lakin Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsi vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxtı müəyyən edir. ƏDV-dən azad olan əməliyyatların bəyannamədə əks etdirilməsi üçün həmin əməliyyatların vaxtı hansı maddəyə əsasən müəyyən ediləcək?
2. Vergi Məcəlləsi qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsinin 2 əsas formasını müəyyən edir. Əgər qeyri-rezident Azərbaycanda daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərərsə onlar rezident vergi ödəyiciləri üçün müəyyən edilmiş qaydada, yəni gəlirlərdən xərcləri çıxmaqla gəlir və mənfəət vergisi ödəyirlər. Əgər qeyri-rezident Azərbaycanda daimi nümayəndəlik yaratmadan fəaliyyət göstərərsə bu zaman onlar gəlirlərdən xərcləri çıxmadan ödəmə mənbəyində gəlir və mənfəət vergisinə cəlb edilirlər. Məntiqi düşüncə ilə yanaşsaq qeyri-rezidentlərin ƏDV-yə cəlb edilməsi də eyni formada aparılmalıdır. Yəni, daimi nümayəndəliklər üzrə ƏDV bəyannamə formasında, daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentlər üzrə ƏDV isə ödəmə mənbəyində tutulmalıdır. Lakin Vergi Məcəlləsinin 125.1-ci maddəsində həmin maddənin daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentlərə aid olduğu birbaşa göstərilsə də, 169.1-ci maddədə bu hal qeyd edilməmiş və vergi ödəyicisi ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezident kimi təsnifləşdirilmişdir ki, bu da daimi nümayəndəliyi olan qeyri-rezidentləri də əhatə edir. Sual ondan ibarətdir ki, ardıcıl 12 aylıq dövrdə vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan az olan qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərdikləri xidmətlərə görə 169.1-ci maddəyə uyğun olaraq agent tərəfindən ƏDV-yə cəlb edilməlidirlərmi?
3. Vergi Məcəlləsinin 113-cü maddəsinə əsasən Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər (əsas vəsaitlərin alınması və qurulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital xarakterli digər xərclər istisna olmaqla) gəlirdən çıxılır. Vergi Məcəlləsinin digər 114.2.1-ci maddəsində deyilir ki, elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən əvadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər amortizasiya edilmir. Yuxarıda göstərilən maddələrə əsasən belə bir sual formalaşır: - özəl tibb müəssisəsi özünün gələcək fəaliyyətində istifadə etmək üçün dəyəri 700.000 manat, istifadə müddəti 10 il olan laboratoriya avadanlığı alarsa həmin avadanlığı gəlirindən hansı formada çıxmalıdır (amortizasiya etməlidir, yoxsa 10 il keçdikdən sonra birbaşa xərcə salmalıdır)? 

1. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV-dən azad olunan əməliyyatların vaxtı da Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsinə əsasən müəyyən olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi uçotunda olan, lakin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin gördüyü işlər, göstərildiyi xidmətlər vergi agenti tərəfindən ƏDV-yə cəlb olunmur, həmin nümayəndəliklər vergi öhdəliklərini mükəlləfiyyətlərinə uyğun olaraq özləri müəyyən edir və yerinə yetirir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

3. Cavab: Bildiririk ki, istifadə müddəti 1 ildən çox və dəyəri 500 manatdan çox olan avadanlığın alınması ilə bağlı xərclər kapital xarakterli xərc hesab olunduğuna görə həmin aktivin dəyəri gəlirdən amortizasiya ayırmaları şəklində çıxılmalıdır.

Məlumat üçün bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 114.2.1-ci maddəsi elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlara aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci, 109.1-ci, 113-cü114-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəsulzadə Ülviyyə Orxan, r.ulviya@rambler.ru, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 93 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17218)
Salam. İşçilərin ezamiyyə qaydalarına əsasən mehmanxana xərcləri - işçiyə ezamiyyətdə olduğu müddətdə hər təqvim günü üçün (yolda olduğu müddət nəzərə alınmadan) ödənilir. Bilmək istərdim, əgər işçi bir günlük respublika daxilində ezamiyyətə gedirsə, bu bir günlük ezamiyyət yolda olduğu müddət kimi tanınmır və bu zaman ezamiyyə xərclərinin bir günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsinin 50 faizini vergi ödəyicisinin gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilirmi? Yoxsa 50 faiz mənfəət hesabına silinməlidir? 

Bildiririk ki, Maliyyə Nazirliyinin müvafiq Qərarına əsasən daimi yaşayış yerinə qayıtmaq imkanı olan ezam olunan işçiyə belə bir yerə ezam olunduğu zaman yalnız müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında yol xərci ödənilir.

İşçinin hər gün ezam olunma yerindən özünün daimi yaşayış yerinə qayıda bilməsi məsələsi hər bir konkret halda məsafənin uzaqlığı, nəqliyyat əlaqəsinin şəraiti, yerinə yetirilən tapşırığın xarakteri, həmçinin də işçiyə istirahət üçün şərait yaradılmasının vacibliyi nəzərə alınmaqla, ezam olunan işçinin işlədiyi təşkilatın rəhbəri tərəfindən həll edilir.

Göründüyü kimi, çəklimiş nəqliyyat xərcləri (ezam olunma yerinə getmək və qayıtmaq, ölkədaxili xərclər) təqdim edilən sənədlər əsasında ödənilir və Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilən norma daxilində faktiki ezamiyyə xərcləri kimi gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 109.7-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Həşimov Səfər, eleskerovcavidan@gmail.com, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 69 dəfə, ID: 17217)
Sualım sonradan ləğv olunmuş elektron VHF-lər ilə bağlıdır. Hər hansı VHF aprel ayında satıcı tərəfindən göndərilib və həmin dövr üçün təqdim olunmuş ƏDV bəyannaməsinin 308-ci sətrinə daxil edilib (əvəzləşdirilib). Lakin, may ayının sonuncu günündə göndərilmiş VHF satıcı tərəfindən dəqiqləşdirilmişdir. Bu halda bildiyiniz kimi, ƏDV bəyannaməsinə və Əlavə 1-ə dəqiqləşmə verilməlidir. Eyni zamanda, yeni VHF may ayı tarixi ilə göndərildiyi səbəbindən aprel ayına görə göndərilmiş Əlavə 1-də göstərilməsi mümkün olmur. Bu halda müvafiq əvəzləşdirilməli ƏDV məbləği hansı dövr üçün olan ƏDV bəyannaməsində göstərilməlidir? Həmçinin, müvafiq məbləğ ƏDV bəyannaməsinin hansı sətrinə daxil edilməlidir?

Bildiririk ki, elektron vergi hesab-fakturanın dəqiqləşdirilməsi elektron vergi hesab-fakturası təqdim edildikdən sonra Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsində nəzərdə tutulan qaydada vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi üçün əsas verən hallar üzə çıxdıqda (əməliyyat tam və ya qismən ləğv edildikdə, o cümlədən mal tam və ya qismən geri qaytarıldıqda, əməliyyatın xarakteri dəyişdikdə, qiymətlərin aşağı düşməsi və s.) qiymətləndirmə bazasında dəyişikliyın baş verdiyi hesabat dövründə aparılır.

Vergi tutulan əməliyyatda dəqiqləşdirilmə aparılan hallarda bəyannamədə büdcəyə çatası ƏDV-nin məbləği düzgün göstərilməmişdirsə, büdcəyə ödənilməli olan ƏDV-nin məbləği həmin halların yarandığı hesabat dövrü (sizin halda – may ayı) üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş bəyannamədə dəqiqləşdirilir. Bu zaman vergi tutulan əməliyyatın azalmasından və artırılmasından asılı olaraq 318-ci və ya 319-cu sətirlərdə düzəliş edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 176-cı175.5-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2009-cu il tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayeva Leyla Rafiq, agayeva.leyla@llist.ru (10.07.2018) (Oxunub: 65 dəfə, ID: 17216)
Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinə əsasən işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edildikdə və ya işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə işçilərə orta əmək haqqından az olmamaqla işdənçıxarma müavinəti ödənilir. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasinin qanununun 15-ci maddəsinə görə işçilərin sayının azaldılması, ştatların ixtisar edilməsi və ya işçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilərkən birdəfəlik ödənilən məbləğlər məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan gəlir növlərinə aid edilmişdir. Bilmək istərdik ki, yeni ixtisar qaydasına əsasən ixtisar edilən işçilərə ödənilən müavinətə görə vergi tutulmalıdırmı?

Bildiririk ki, əmək müqaviləsi Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin “a” və “b” bəndləri ilə ləğv edilərkən işçiyə işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir.

bir ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqı miqdarında;

bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,4 misli miqdarında;

beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,7 misli miqdarında;

on ildən çox əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı iki misli miqdarında.

Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsinə əsasən işçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar gəlir vergisindən azad edilir.

Müvafiq olaraq işçilərin ixtisarı zamanı qeyd olunan qaydada onlara ödənilən vəsait gəlir vergisinə cəlb olunmamalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsi, Əmək Məcəlləsinin  70-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Əhmədov İbrahim, farid-akhmedov@yandex.ru, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 94 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17215)
Salam. Bilmək istəyirəm ki, Moskva əyalətləri (məsələn, , ) üçün günlük ezamiyyət xərci nə qədərdir? Günlük xərc Moskva ilə eynidirmi?

Bildiririk ki, müvafiq qərara əsasən Rusiya Federasiyasının ərazisinə ezam olunan işçiyə 150 ABŞ dolları məbləğində ezamiyyə xərcinin əvəzinin ödənilməsi nəzərdə tutulsa da, həmin ölkənin 2 şəhəri, o cümlədən də Moskva şəhəri istisna edilərək bu şəhərlər üçün gündəlik norma 240 manata qədər artırılmışdır.

Onu da qeyd edək ki, Moskva vilayətində yerləşən Dubna şəhəri Moskva şəhərinin inzibati ərazisinə daxil deyildir.

Sözügedən mövzu barədə daha ətraflı və dolğun məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəhimova Səidə Nadir,, saem71@mail.ru, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 71 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17214)
Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə 2018-ci ilin yanvar ayında edilən dəyişiklərə görə 77-ci maddənin 3-cü bəndinə əsasən işçilərin ixtisarı zamanı onlara müəyyən məbləğdə işdən çıxarma müavinəti verilməlidir. Bilmək istərdik ki, həmin müavinət ödənilərkən məbləğdən vergi tutulmalıdırmı? Xahiş edirik mövzu ilə bağlı köməklik göstərəsiniz.

Bildiririk ki, əmək müqaviləsi Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin “a” və “b” bəndləri ilə ləğv edilərkən işçiyə işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir.

bir ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqı miqdarında;

bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,4 misli miqdarında;

beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,7 misli miqdarında;

on ildən çox əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı iki misli miqdarında.

Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsinə əsasən işçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar gəlir vergisindən azad edilir.

Müvafiq olaraq işçilərin ixtisarı zamanı qeyd olunan qaydada onlara ödənilən vəsait gəlir vergisinə cəlb olunmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsi, Əmək Məcəlləsinin  70-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Verdiyev Toğrul Namiq, Togrulverdiyev@gmail.com, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 90 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17213)
Bilmək istərdim ki, taksi fəaliyyətilə məşğul olanlar vergi hesabatı verməlidirlər?

Bildiririk ki, yalnız avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri bu fəaliyyətə görə vergi orqanlarına bəyannamə vermirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.4.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İbrahimov Rövşən İbrahim, ibrahimovrovshan@mail.ru, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 62 dəfə, ID: 17212)
2015-ci ilin noyabr ayında reklam xidməti göstərmişik, ancaq o dövrdə VHF yazılmayıb və dövriyyədə də əks etdirilməyib. Hal-hazırda həmin əməliyyat üzrə qaimə-faktura təqdim edilmədən VHF yaza bilərikmi? 2015-ci il üzrə səyyar vergi yoxlaması olub, indiki dövrdə dövriyyəni göstərə bilərikmi?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar yalnız vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı günədək təqdim edilə bilər.

Digər tərəfdən, səyyar vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra yoxlama zamanı aşkar edilməyən və vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan halların vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarına könüllü olaraq bəyan edilməsi mümkündür. Bu məqsədlə vergi ödəyiciləri tərəfindən könüllü vergi açıqlaması edildiyi halda bu barədə vergi orqanına forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən hesabat təqdim edilməli, təqdim edilmiş hesabat üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən yalnız hesablanmış vergi məbləği büdcəyə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 72.5-ci, 72.5-1> və <72.5-2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mikayıl Abdiyev Fəhrəddin, mikailabdiyev@gmail.com, Xırdalan (10.07.2018) (Oxunub: 74 dəfə, ID: 17211)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi rubün 1-ci ayı 3.000 AZN 2-ci ayı 2.500 AZN 3-cü ayı 3.000 AZN iş görmüşdür. Hesablaşma hesabına avans olaraq 1-ci ay 5.000 AZN və 3-cü ay 10.000 AZN vəsait yatırılmışdır. Sadələşdirilmiş vergi hansı məbləğlərdən hesablanmalıdır? Avansdan yoxsa görülmüş işlərə görə kəsilmiş fakturadan?

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə əldə edilmiş ümumi hasilat təşkil etdiyindən, sorğunuzda qeyd olunanlara əsasən vergi 1-ci və 3-cü ay üzrə görülən işlərə mütənasib ödənilən məbləğlərdən (3.000 və 3.000 manat) hesablanmalıdır.

Bununla belə qeyd olunmalıdır ki, ödəmə tapşırıqlarında avans ödəmələrinin təyinatı konkret göstərilmədikdə, vergiyə 1-ci rüb ərzində göstərilmiş xidmətlərin tam dəyəri (8.500 manat) cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil Məhərrəmov Əli, ramil1984@yahoo.com, Bakı (04.07.2018) (Oxunub: 78 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17210)
Salam. Vergilər Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsində qeyd olunmuş 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən 7 (yeddi) il müddətində yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində yaranmış fərq) və faiz gəlirlərin gəlir vergisindən azad olunması həmçinin qeyri-rezident fiziki şəxslərə (daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərməyən) şamil edilirmi? 

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 13.2.3-cü maddəsinə əsasən fiziki şəxs anlayışı ilə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər əhatə olunur.

 Odur ki, Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsində də fiziki şəxs dedikdə həm Azərbaycan Respubkiasının vətəndaşları, həm də əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər nəzərdə tutulur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.3-cü102.1.22-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yevqeniy Obuxovskiy Valentinoviç, y.obukhovsky@expressbank.az (04.07.2018) (Oxunub: 96 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17209)
Salam. Hüquqi şəxsin bir neçə bankda cari hesabları mövcuddur. Vergi orqanı tərəfindən bu banklara 10 000 manat alınmalı sərəncamlar göndərilir. Banklardan biri hüquqi şəxsin cari hesabından 10 000 manat vergi borcunu silir və ya müştəri özü ƏDV sub-uçot hesabından 10 000 manat sərəncamın məbləğını ödəyir. Bu zaman digər bankda müştərinin alınmalı sərəncamını vergi orqanı tərəfindən geri götürənədək həmin hüquqi şəxsin cari hesabında olan 15 000 manat müştəri tərəfindən digər əməliyyatları aparıla bilərmi və hansı məbləğ üzrə əməliyyatlar aparıla bilər?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 25.06.2018-ci il tarixdə (İD:17183) cavablandırılmışdır.

Bir daha sorğunuzda göstərilmiş məbləğlərə müvafiq olaraq bildiririk ki, qeyd etdiyiniz halda vergi orqanı tərəfindən sərəncamın geri götürülməsinədək hüquqi şəxsin digər bankda olan cari hesabındakı 15000 manat məbləğin  dondurulmuş hissəsi, yəni 10000 manat vergi ödəyicisi tərəfindən istifadə edilə bilməz. Dondurulmuş məbləğdən artıq olan hissənin, yəni 5000 manatın isə vergi ödəyicisi tərəfindən istifadəsinə məhdudiyyət qoyulmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kənan Quluyev Sənan oğlu, kenan.quluyev82@gmail.com, Goranboy (04.07.2018) (Oxunub: 77 dəfə, ID: 17208)
Salam. İnternet üzərində online sınaq imtahan satışını həyata keçirmək üçün məndə olan hesab nömrəsinə ödənişlər edilərsə həmin hesab nömrəsinə VÖEN açdırmaq olarmı? Yəni ümumilikdə online satışı tam rəsmiləşdirmək üçün hansı prosedurları keçməliyəm? 

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış (qeydiyyat) yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyət vəsiqəsinin surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi öhdəlikləriniz vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV, icarəyə götürülən əmlak olduqda icarəyə verənə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində tutulan vergi, muzdlu işçi olduqda muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi və s.) ibarət olacaqdır.

Fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər, habelə vergi öhdəlikləriniz barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax:: Vergi Məcəlləsinin 33-cü, 34-cü maddələri və VIII, X, XI, XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Camal, camal_2009@yahoo.com.tr, Yevlax (30.06.2018) (Oxunub: 111 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17207)
Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi qrant müsabiqəsində qalib gəlmiş layihəyə müəyyən məbləğdə qrant ayrılır. Və bu qrantın məbləği işlərin (xidmətlərin) görülməsi üçün istifadə olunacaq. Bu məbləğ Nazirlikdən deyildi ki, adıma xüsusi plastik kart açılmalı və qrantın məbləği həmin kart hesabına köçürüləcək. Banka gedirəm deyirlər ki, Vergilər İdarəsi dublikat verir qayıdıb bankda hesab açılır və kart alırsan (10 manata). Ya da köhnə cari hesabı karta yönəldək. Bilmək istəyirəm ki, Qrant layihənin məbləğindən vergi verməliyəm yoxsa yox? Söhbət Qrantdan gedirsə bildiyimə görə vergi tutulmamalıdır, DSMF verməli deyiləm. Çünki mənim bu Qrantda mənfəətim və ya gəlirim-əmək haqqım yoxdur. Sadəcə ayrılan Qrant məbləği təlim kursu üçün istifadə ediləcək. Burada əsas məqsəd odur ki, Qrantın məbləği kart hesabına köçürülsün və mən bu məbləği xidmətlər üçün yalnız elektron qaydada köçürməliyəm. Sizdən xahişim odur ki, zəhmət olmasa mənə ətraflı, sadə dildə, dəqiq məlumat verərdiniz.

Bildiririk ki, vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə  fərdi sahibkarlar və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər yaşadıqları yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınır, vergi mükələfiyyətinə uyğun olaraq bəyannamə təqdim etməli və yaranmış vergi öhdəliklərini yerinə yetirməlidirlər.

Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Fiziki şəxs vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilər. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmayan vergi ödəyicisinin vergi orqanına təqdim etdiyi ərizəyə əsasən ona 2 iş günündən gec olmayaraq bank hesabları açmaq üçün şəhadətnamə-dublikat verilir. Şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün ərizə” forması vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə vergi orqanına kağız formada və ya vergi ödəyicisinin istifadəçi kodu, şifrə və parolu və ya ASAN imzası olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə elektron qaydada vergi orqanına göndərilir.

Banklar hüquqi şəxslərə, onların filial və nümayəndəliklərinə, fərdi sahibkarlara yalnız onlar vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikatını təqdim etdikdən sonra bank hesabları açırlar.

Vergi öhdəliklərinə gəldikdə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınmış qrant müqaviləsi üzrə resipiyent olan şəxslərin qrant vəsaiti şəklində əldə etdiyi gəlirlərindən vergi öhdəliyinin yaranması Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

Eyni zamanda qrantın verilməsi və alınması haqqında müqavilələr həmin qrantlar hesabına resipiyentlərə malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə görə ƏDV sıfır (0) dərəcə ilə tutulur.

Qrant predmeti olan layihə başa çatdırıldıqdan sonra resipiyent fiziki şəxsin sərəncamında hər hansı maliyyə vəsaiti və (və ya) başqa maddi vəsait qalarsa, qalan vəsait təyinatı üzrə sərf edilmədiyi halda resipiyent fiziki şəxs həmin vəsaitdən Vergi Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəlir vergisi hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Bunlarla yanaşı, qrant müqaviləsi üzrə resipiyent şəxslər tərəfindən qrant predmeti olan layihə üzrə işlərin görülməsi məqsədilə işçi cəlb edildikdə öz işçilərinə ödənilən əmək haqlarından Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, habelə ödəmə mənbəyində tutulmalı olan digər gəlirlər olduqda Vergi Məcəlləsinin 150-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlir vergisi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilir.

Qeydiyyatla və bank hesabının açılması ilə bağlı prosedurlar, habelə vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsindən əldə edə, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna edilməli ödənişlər barədə məlumat almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanına Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü, 34-cü, 35-ci,101.1-ci165.1.2-ci maddələri, Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 216 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası .

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abbas Aslanov Siyafət, aslanovabbas@gmail.com, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 126 dəfə, ID: 17206)
Mənim müraciətim vergi orqanlarında işləməklə bağlıdır. Mən hazırda ölkədəki Dövlət Universitetlərinin birində İqtisadiyyat üzrə 3-cü kursda (qiyabi) təhsil alıram. Bilmək istəyirəm ki, qiyabi oxuya-oxuya Vergilər Nazirliyinə imtahan verə bilərəm?

Bildiririk ki, dövlət vergi orqanlarındakı vəzifə funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan müvafiq ali təhsilə malik olmayan şəxslər vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün keçirilən müsabiqədə iştirak edə bilməzlər.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumatın alınmasına zərurət yarandıqda 4038135 telefon nömrəsi ilə aidiyyəti üzrə əlaqə saxlamağınız məqsədəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinin 24.06.2014-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydalarının 10.2-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fuad Yusifov Ali, talleyran@gmail.com, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 79 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 17205)
Qeyri-rezident müəssisə (A), Azərbaycanda əhaliyə internet üzərindən xidmət göstərmək istəyir. Lakin ödənişləri rezident müəssisə (B) vasitəsi ilə qəbul edir. Rezident müəssisə (B) xidmətinə görə öz faizini götürüb qalan məbləği qeyri-rezident müəssisəyə (A) ödəyir. Bu zaman hansı vergi öhdəlikləri yaranır?
1. Rezident müəssisə (B) qeyri-rezidentə ödədiyi pul üçün əlavə ƏDV və ödəmə mənbəyindən 10 % ödəməlidir?
2.Qeyri-rezident yalniz öz ölkəsində gəlir vergisi ödəyərək kifayətlənə bilərmi?
Xahiş edirəm, konkret cavab verin, misal çəkin və Vergi Məcəlləsindəki maddələrə istinad edin.

Bildiririk ki, qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında onlayn xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən gəlir Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı maddəsinə əsasən Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunduğundan qeyri-rezidentə ödənilməli olan gəlirin məbləğindən 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi və 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanaraq tutulmalı və dövlət büdcəsinə köçürülməlidir.

Bununla yanaşı sorğunuzdan tərəflər arasında bağlanmış müqavilənin xarakteri, iştirakçıları və onların vəzifə və öhdəlikləri kimi məqamlar tam aydın olmadığından, xüsusən də “B” müəssisəsi kimi qeyd etdiyiniz hüquqi şəxsin fəaliyyətinin mahiyyəti bildirilmədiyindən, qeyd olunan məsələnin vergitutma aspektlərinin dolğun və ətraflı cavablandırılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə sözügedən əməliyyata dair məlumatı dəqiqləşdirməklə və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Məlumat üçün bildiririk ki, gələcəkdə həyata keçiriləcək vergi tutulan əməliyyatlar üzrə vergi öhdəliklərinin və vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrin vergi orqanı tərəfindən əvvəlcədən müəyyən edilməsi üçün müvafiq məbləğdə dövlət rüsumunu ödəməklə vergi orqanına müraciət etmək hüququnuz da vardır. Vergi orqanının sözügedən hal üzrə qərarı qərar qəbul edilən əməliyyatla bağlı münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda əməliyyat baş tutanadək dəyişiklik baş verdiyi hallar istisna olmaqla 3 il müddətində məcburi hüquqi qüvvəyə malik olur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı, 125.1.5-ci, 159-cu və 173-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qulam Ağayev Ağa, agayevqulam@gmail.com, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 70 dəfə, ID: 17204)
2-ci ali təhsilimin ixtisası müsabiqədə iştirak etməyə imkan verir, hal hazırda qiyabi 2-ci ali təhsil alıram, qiyabi oxuya oxuya müsabiqədə iştirak edə bilərəm? İşə qəbul ola bilərəm?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 25 iyun 2018-ci il tarixdə (İD:  17180) cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tagi Tagizade Kamal, tagi.tagizade@rambler.ru, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 80 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17203)
AR qeydiyyatdan keçmiş MMC (ƏDV ödəyicisidir) xarici ölkədən (məsələn: Almaniya) mal (məsələn: geyim-ayaqqabı) alır. Mal alınarkən qarşı tərəf, yəni mal göndərən Almaniya firması Almaniyada mənim üçün malların çeşidlənməsi, qruplaşdırılması yüklənməsi ilə əlaqədar olaraq xidmət göstərir və bunun üçün də ayrıca İnvoys göndərir. Sualım belədir: həmin o servisə görə ödəniş edərkən hansı vergi öhdəliklərim yaranır və nə üçün? Zəhmət olmasa maddələrlə izah edərdiniz.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən halda qeyri-rezident tərəfindən göstərilən xidmətlərin müqabilində ödənilməli olan vəsaitdən rezident müəssisə 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergi tutmalıdır.

Daşınan əmlakla bağlı xidmətlərin faktiki göstərildiyi yer xarici dövlət olduğundan ƏDV üzrə vergi öhdəliyi yaranmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci, 125.1.5-ci, 159.2-ci və 168.1.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynov Ariz Cəbrayıl, huseynov.ariz87@gmail.com, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 111 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17202)
Müəssisə VÖEN olmayan fiziki şəxslə xidmət müqaviləsi bağlamışdır. Xidmət müqaviləsinə əsasən fiziki şəxs müəssisəyə lahiyələrin icrasi üçün məsləhət xidməti göstərir. Suallar bunlardı 1. Bu halda müəssisə fiziki şəxsin ezamiyyə, telefon və s. xərclərini ödədikdə bunu xərcinə sala bilərmi?
2. Bu növ xərcləri ödədikdə bu xərclər ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmalıdır?

Bildiririk ki, müəssisə tərəfindən xidməti müqavilə əsasında ona xidmət göstərən VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxsə müqavilənin yerinə yetirilməsindən irəli gələn xərclərin---  əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə ödənilən məbləğlər fiziki şəxsin gəliri hesab olunmaqla Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində qeyd olunan dərəcələrlə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmalıdır.

Müqavilənin icrası ilə əlaqədar müəssisə tərəfindən fiziki şəxsə ödənilən xərclər, o cümlədən də sorğunuda qeyd xərclər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduğu halda müəssisənin vergi tutulan gəlirindən çıxıla bilər.

Əlavə olaraq xatırlkadırıq ki, göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən aparan şəxs, qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada ödənilmiş məbləğlər haqqında vergi orqanına məlumat verməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 73-cü, 108-ci150.1.7-ci madələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Çərkəzli, turaleconomics@mail.ru, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17201)
1. Müəssisəyə müəssisənin işçiləri olan direktor, mühasib və s. şəxslər tərəfindən faizsiz borc verilə bilərmi? Bu zaman verilən faizsiz borca görə olan nümünə mümkünsə verərdiniz.
2. Faizsiz verilən borc müqaviləsində vergi məqsədləri üçün bazar qiymətində kreditlər üzrə orta faiz dərəcəsi nəzərə alınıb 10% ödəmə mənbəyi hesablanıb ödənilir dövlət büdcəsinə. Sırf 10% vergi məbləğini çıxartmaq üçün faiz məbləği çıxarırıq, ancaq faktiki də alınmış məbləğə görə direktora, və s. borc verən şəxsə faiz ödənilmir. Bu zaman ödənilməyən faiz yoxdursa vergiyə 10% ÖMV hesablanması nə dərəcədə düzgündür?
3. Faizli borc verilməsi lisenziya tələb olunan sahə olduğuna görə direktor və s. işçilərin müəssisəyə borc verməsi lisenziya olmadan pul verməsi nə dərəcədə düzgündür? Yuxarıda göstərilən hər 3 sualda direktor ayrıca fiziki şəxsdir, təsisçi deyildir. Suallara direktorun müəssisəyə faizsiz borc verilməsi cəhətdən cavablandırmağınızı xahiş edirəm.

Bildiririk ki, müəssisəyə digər şəxslər tərəfindən faizsiz borc verilməsinə qanunvericilikdə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır. Borc tərəflər arasında qanunvericiliyə uyğun olaraq bağlanılan borc müqaviləsinə əsasən verilə bilər.

Onu da bildiririk ki, təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Hüquqi şəxsin direktoru ilə hüquqi şəxs qarşılıqlı sürətdə asılı olan şəxslər hesab edildiyindən direktorun hüquqi şəxsə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Həmçinin qarşılıqlı əlaqəli olmayan şəxslər arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən verilmiş faizsiz borc məbləğinə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilməli olan faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında faizsiz borc məbləği üzrə tərəflər arasında müqavilə bağlandığı halda faktiki olaraq faiz öhdəliyi yaranmır. Maliyyələşdirmə xidmətinin həyata keçirilməsi zamanı dövlət büdcəsinə ödənilməli verginin məqsədləri üçün hesablanmış faizlər yalnız vergitutma məqsədləri üçün tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü123.1-ci və 142.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rais Hüseynov Arzuman, raishuseynov@gmail.com, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17200)
Hörmətli Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları. Təmsil etdiyim təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı sualım var. Təmsil etdiyim müəssisə ilə Bakı şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin sanitariya və texniki təmizlik idarəsi arasında müqavilə bağlanmış və bağlanmış müqaviləyə əsasən sahibsiz heyvanların zərərsizləşdirilməsi xidməti həyata keçirilmişdir. Sualım belədir: sahibsiz heyvanların zərərsizləşdirilməsi ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə çəkilən xərc AR VM-nin 108-ci maddəsinə əsasən maya dəyərinə aid edilməlidirmi yoxsa AR VM-nin 109-cu maddəsinə əsasən sosial xarakterli xərclərinə aid edilərək müəssisənin sərəncamında qalan sərbəst mənfəət hesabına ödənilməlidirmi?

Sizinlə telefon vasitəsilə yaradılmış əlaqə zamanı təmsil etdiyiniz təşkilatın təmir–tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu və işçilərin təhlükəsizliyi məqsədilə Bakı şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin sanitariya və texniki təmizlik idarəsi tərəfindən sizin təşkilata sahibsiz heyvanların zərərsizləşdirilməsi xidməti göstərildiyini qeyd etdiyinizi nəzərə alaraq bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə əsasən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır. Sorğunuzda qeyd edilən halda sahibsiz heyvanların zərərsizləşdirilməsi xidmətinə görə çəkilən xərc gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olmadığını və sosial xarakter daşıdığını nəzərə alaraq bu xərclərə münasbətdə Vergi Məcəlləsinin 109-cu maddəsi tətbiq edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci109-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qoşqar Məmmədov Ədalət, mamedovvv@hotmail.com, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17199)
Əgər hər hansı xarici beynəlxalq okran yük daşıma firmasına yükü daşıdığı üçün pul ödənilərsə, həmin firma xarici firma olduğu üçün mən vergi ödəməliyəm? Və ödəməliyəmsə bu neçə faizdir?

Sorğunuzda beynəlxalq yükdaşıma xidmətini qeyd etdiyinizi nəzərə alaraq bildiririk ki, qeyri-rezident şəxslərin beynəlxalq daşıma xidmətləri ilə bağlı əldə etdikləri gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunmaqla 6 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125.1.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zeynallı Vüsal Səyad, vusal.zeynalli@yahoo.com, Şəmkir (30.06.2018) (Oxunub: 60 dəfə, ID: 17198)
Mən dekabr ayında elan olunan imtahanlarda iştirak etmişəm. İndi eşitdim ki, imtahan vermək üçün ixtisaslara məhdudiyyət qoyulub. Mən Azərbaycan Texniki Universitetinin bakalavr və magistr pilləsini bitirmişəm. Bakalavr ixtisasım "Menecment", magistr ixtisasım isə "Strateji idarəetmə" dir. Mən növbəti imtahanlarda iştirak edə bilərəm?

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı elanlar olduqda saytımızda namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisaslar barədə məlumatlar yerləşdirilir. Işə qəbulla bağlı elanlarla, o cümlədən ən son yerləşdirilmiş 30.04.2018-ci il tarixli elan ilə müəyyən edilmiş müsabiqə şərtləri barədə məlumatlar ilə saytımızdan bu ünvanda tanış ola bilərsiniz .

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Knyazov Məhəmməd Kamran, mehemmed.kinyazov@mail.ru, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17197)
Müəssisə lisenziyalı fəaliyyətlə məşğuldur. Lisenziya qaydaları pozularaq daha çox məhsul istehsal olunmuş, ancaq daha çox istehsal etdiyimiz məhsulun vergiləri düzgün bəyan edərək ödənilib. Lisenziya qaydaları pozularaq artıq istehsal olunmuş məhsul satılıb. Bu halda məhkəmədə əldə edilən gəlirin hamısı müsadirə olunur yoxsa müsadirə olunan gəlirə çəkilmiş xərc nəzərə alınır?

Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziya tələb olunduğu hallarda belə lisenziya almadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa, yaxud lisenziyada nəzərdə tutulmuş şərtlərin pozulması ilə və ya xüsusi icazə olmadan mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardan istifadə etməklə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə görə inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə edilir. Bu əməli ilk dəfə törətmiş şəxs inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə və ya inzibati xəta nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə inzibati məsuliyyətdən azad olunur.

Bu əməl xeyli məbləğdə (iyirmi min manatdan artıq) ziyan vurduqda və ya həmin məbləğdə gəlir əldə etməklə törədildikdə, Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.

Qeyd olunan məsələ ilə bağlı ətraflı məlumatın alınması üçün İqtisadiyyat Nazirliyinə və Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 398-ci maddəsi, Cinayət Məcəlləsinin 192-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Azad Yaqub, Azad1957@mail.ru, Gəncə (30.06.2018) (Oxunub: 87 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17196)
Fiziki şəxs (vergi ödəyicisi) digər fiziki şəxsdən (vergi ödəyicisi) icarəyə verdiyi daşınmaz əmlak üçün icarə haqqını nağd qaydada alaraq ciddi hesabat blankı olan kassa mədaxil orderi vasitəsilə rəsmiləşdirə bilərmi?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd olunan fiziki şəxs icarəyə verilən əmlaka görə vergi ödəyicisinə elektron qaimə-faktura verməli, bununla yanaşı isə göstərilən xidmətin müqabilində edilən ödənişin alınmasını təsdiqləyən mədaxil qəbzini təqdim etməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi,Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi haqqındaAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli qərarı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-02 nömrəli 09 yanvar 2013-cü il tarixliCiddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotunun aparılması Qaydaları

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid İmanov, imanov.cavi@gmail.com, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 88 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17195)
E-qaimə və EVH olduğu halda qaimə-fakturanın və vergi hesab-fakturanın blank şəklində verilməsi və yaxud alınması vacib sayılır?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir. Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan, lakin elektron qutusu olmayan alıcıya elektron qaimə-faktura ştrix-kod əks olunmaqla çap edilir və mal (iş, xidmət) hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisinin imza və möhürü ilə, fiziki şəxs olan vergi ödəyicisinin isə imzası ilə (möhür olduqda möhürlə) təsdiqlənməklə təqdim edilir.

Mallar (işlər, xidmətlər) vergi ödəyicisi (satıcı) tərəfindən ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən və ya e-qutusu olmayan alıcılara, həmçinin pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və məişət xidməti sahələrində təqdim edildikdə, elektron vergi hesab-fakturası alıcıların tələbi ilə İnternet Vergi İdarəsində yaradılmış elektron vergi hesab-fakturası sistemində hazırlanır, qeydə alınır, çap edilir və hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisinin imza və möhürü ilə, fiziki şəxs olan vergi ödəyicisinin isə imzası ilə təsdiqlənməklə verilə bilər.

Digər halda kağız daşıyıcıda elektron qaimə-fakturanın və ya elektron vergi hesab-fakturasının təqdim edilməsinə zərurət yoxdur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları” və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 sentyabr tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Etibar Turalov Tahir, etibtur@mail.ru, Bakı (30.06.2018) (Oxunub: 49 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17194)
Firmanın balansında torpaq vardır. Əmlak vergisi bəyannaməsində torpağın dəyərini vergidən azad olan əmlakın qalıq dəyərində göstərəcəyikmi?

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin əmlak vergisinin vergitutma obyektini müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərin, yəni  istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan çox olan Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq amortizasiya edilməli olan maddi aktivlər təşkil edir.

Torpaq amortizasiya oilunmadığından əsas vəsaitlərə aid edilmir, əmlak verigisinin vergitutma obyektini təşkil etmir və “Əmlak vergisinin bəyannaməsi”nin tərtibatında nəzərə alınmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci, 114.2-ci və 197.1.3-cü maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayilova Mahirə Camal, mahirei@bk.ru (30.06.2018) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17193)
Lpo bankın balansında olan Gəncə şəhəri 0.04625 ha torpaq sahəsində yerləşən 88.9 kv.m ümumi sahəsi olan daşınılmaz əmlak üçün torpaq vergisi hansı sahəyə verilir?

Bildiririk ki, torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq barəsində mülkiyyət və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənədlər əsasında torpaq sahəsinə, o cümlədən tikililərin və qurğuların altında olan torpaqlara, həmçinin obyektlərin sanitariya mühafiəsi üçün zəruri olan torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyə şəklində hesablanır.

Sorğunuzda qeyd edilən halda müəssisə tərəfindən torpaq vergisi istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq balansında olan sahəyə Vergi Məcəlləsinin 206.3-cü maddəsində qeyd olunan dərəcəni tətbiq etməklə hesablanmalıdır.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 206.3-cü208.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.