Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Vətən Əkbərova Elxan, vatanaz.18@gmail.com (11.11.2017) (Oxunub: 96 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16117)
1) ƏDV ödəyicisi MMC malları idxal edib NKA vasitəsilə satır. Mallar əsasən sifarişlə gətirilir və sifariş qəbul olunanda avans ödəniş qəbul etmək zərurəti yaranır. Avansı KMO-lə qəbul etmək mümkündürmü və məbləğə məhdudiyyət varmı? Malın satışı zamanı həmin avans NKA-da necə nəzərə alınmalıdır?
2) Müəssisənin təsisçisi xarici hüquqi şəxsdir. Təsisçi ilə faizsiz borc müqaviləsi yalnız tərəflər arasında bağlanmışdır. Notarial təsdiq zəruridirmi?
3) Müəssisə xaricdəki tədarükçüyə borcunu müqavilədə nəzərdə tutulandan gec qaytarır və qarşı tərəf iddia qaldırmır. Bununla bağlı cərimə tətbiq oluna bilərmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan bəzi istisnalar nəzərə alınmaqla pərakəndə ticarət üzrə nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirmək vergi ödəyicisinin vəzifəsi hesab olunur.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd olunan halda avans ciddi hesabat blankı deyil, NKA vasiti ilə aparılmalıdır.

Ödənişin hansı qaydada NKA vasitəsi ilə aparılması barədə məlumatı Sizə xidmət edən STXM-nin nümayəndəsindən dəqiqləşdirməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci16.1.8-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, Mülki Məcəllədə mütləq qaydada notarial qaydada təsdiq daşınmaz əmlaka sahiblik və istifadə hüququnu təsdiqləyən müqavilələrə şamil edilir.

Pul öhdəliyini özündə ehtiva edən əqd tərəflərin hüquqlarının müdafiəsi baxımından notarial təsdiq məqsədəuyğundur.  

Bax: Mülki məcəllənin 146-cı438-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, mülki qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olaraq əqd çərçivəsində bir tərəfin (sifarişçinin) digər şəxs (tədarükçü) qarşısında öhdəlikləri həmin birinci şəxs tərəfindən müqavilədə nəzərdə tutulan müddətlərdə icra edilmədikdə əks tərəf qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada müqavilə ilə müəyyənləşdirilən dəbbə pulunu tələb etmək hüququndadır.

Zərərçəkən şəxs tələb hüququnundan istifadə etməyərək iddia qaldırmadıqda dəbbə tətbiq olunmur.

Bax: Mülki Məcəllə 462-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rahid Babayev Firudin oglu, rahidbabayev@yahoo.com (11.11.2017) (Oxunub: 80 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16116)
Salam. Bir neçə təsərrüfat subyekti (mağaza) olan hüquqi şəxs (ƏDV ödəyicisi) aylıq ƏDV hesabatında hər bir obyekt üzrə məlumatı 9 nömrəli əlavədə qeyd etməlidirmi? Əgər qeyd etməyibsə bu barədə əvvəlki aylar üçün dəqiqləşdirmmiş hesabat göndərməlidirmi?

Bildiririk ki, “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nə Əlavə №– 9-da ƏDV ödəyicisiyə məxsus hər bir təsərrüfat obyekti barədə məlumatlar götərilməlidir.

Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar göstərilməli olan məlumatlara uyğun olmadığı hallarda vergi ödəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dövri üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 72.5-ci maddəsi, vergilər nazirinin 20.08.2015-ci il tarixli 1517040101183800 №–-li Əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nə Əlavə №– 9-ün tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yasin Şirinov, yasinshirinov@mail.ru, Beyləqan şəhəri (11.11.2017) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16115)
“A” müəssisəsi sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaqla 5.000 manat məbləğində podrat müqaviləsi ilə iş həcmi götürür və bunun icrası üçün vergi ödəyicisi olan digər fiziki, yaxud hüquqi şəxsləri dəvət edir. İş başa çatdıqdan sonra vəsaiti alan “A” müəssisəsi, müqavilə şərtləri əsasında uyğun olaraq yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərə görə onlara çatası 3.000 manat məbləği tam ödəyir. “A” müəssisəsi bəyannamə təqdim edilərkən vergiyə cəlb olunan gəliri 5.000 manat, yoxsa 2.000 manat göstərməlidir?

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyici vergini hər hansı xərci nəzərə almadan rüb ərzində podrat müqaviləsinə görə görülən işlərdən əldə olunan hasilatdan, yəni sorğunuzda qeyd olunanlara əsasən 5.000 manatdan hesablamalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mustafa Mustafayev, mustafayev1951@mail.ru, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16114)
Hər hansı müəssisədə yükdaşıyan, qaynaqçı və digər fəhlə peşələrində işləmək üçün vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmək qanuna uyğundurmu?

Bildiririk ki, hər hansı hüquqi və ya fiziki şəxslə əmək müqaviləsini bağlayaraq müəyyən işləri görməli olan şəxsin vergi orqanında vergi uçotuna durması tələb olunmur.

Bununla belə qeyd olunmalıdır, bəzi işəgötürənlər dövlət qarşısında məsuliyyətlərini və eyni zamanda məsrəflərini minimallaşdırmaq məqsədi ilə müəyyən hallarda işçilərinin bacarıqlarından  əmək müqaviləsinə əsasən işləyən muzdlu işçi deyil, mülki müqavilə üzrə xidmət göstərən şəxs kimi istifadə edir. Bu halda fiziki şəxsin fəaliyyəti sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur və həmin şəxs qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada vergi uçotuna durmalıdır.

Məlumat üçün bildiririk ki, qeyd olunan şəkildə işə cəlb olunma ilk növbədə işçinin maraqlarına ziddir - həmin şəxs əmək müqaviləsinin verdiyi bir sıra üstünlüklərdən məhrum olmaqla yanaşı eyni zamanda vergi orqanları, DSMF və statistika orqanları ilə mütəmadi ünsiyyətdə olmalı, müxtəlif hesabat formalarını təqdim etməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tarverdiyev Həbib Hüseyn oğlu, boss.habib@mail.ru, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 73 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16113)
Salam. BTP proqramını Windows 10 əməliyyat sistemli kompüterə quraşdırdım, amma proqram açılmır. Təlimatda göstərilən ardıcıllıqla prosedurları etdim. JAVA- BTP-BTP patch. Amma proqramın pəncərəsi açılmır kompüterdə. Nə etməliyəm?

Bildiririk ki, elektron xidmətlərin tətbiqi zamanı yaranan problemlə əlaqədar Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsinə müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla Mirzəhüseyn, sintigam7@gmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16112)
Müəssisə öz işçilərini xalis mənfəəti hesabına ərzaqla və ya nahar yeməyi ilə təmin edirsə, təqdim olunan mal (yemək və ya ərzaq) həmin işçilərin gəliri hesab oluna bilərmi?

Bildiririk ki, işə götürən tərəfindən yemək xərclərinin çəkilməsinin nəticəsi kimi, yəni sorğunuzda qeyd olunan ərzaq və ya hazır yemək şəklində əldə edilən gəlir işçinin vergi tutulan gəlirə aid deyildir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramin Adbullazadə Rafiq, ramin-abdullazade@mail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 98 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16111)
Vergi ödəyicisi olmayan təsisçi təsisçisi olduğu hüquqi şəxsə borc verərsə,
1) Müqavildə faiz qeyd oluna bilərmi?
2) 1-ci sualın nəticəsindən asılı olaraq proses hansı formada rəsmiləşdirilir?

Bildiririk ki, Mülki Məcəllənin 390-cı maddəsinə əsasən fiziki və hüquqi şəxslər azad surətdə müqavilələr bağlaya və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər. Mülki Məcəllədə göstərildiyi hallar istisna olmaqla müqavilə şərtləri tərəflərin istəyi ilə müəyyənləşdirilir.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, müəyyən müddətə və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaiti kredit sayılır, kreditlərin verilməsi isə bankların və bank olmayan kredit təşkilatının fəaliyyətinə aid edilərək lisenziya tələb edən fəaliyyət növlərinin siyahısına daxil edilmişdir. Müvafiq olaraq da lisenziyası olmayan fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən ona məxsus pul vəsaitlərinin faiz ödəmək şərti ilə digər şəxsə verilməsi qanunun tələblərinə uyğun deyildir.

Qanunun tələblərinə uyğun olmayan fəaliyyət nəticəsində gəlirin əldə olunması həmin şəxsi vergi öhdəliklərindən azad etmir və bu şəkildə faiz gəlirlərini ödəyən vergi ödəyicisi 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergini tutmalı, bəyan etməli və dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Kredit siyasətinə dair əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96-ci və 123-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülnar İsmayılzadə Nizami qızı, ismayilzade.gulnar@mail.ru, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 66 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16110)
Salam. Mən keçən ildən VOEN açıb Fiziki şəxs kimi xidməti müqavilə ilə tərcüməçi işləyirəm. İndiyə kimi bütün vergiləri 11111 təsnifat kodu ilə vermişəm. Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz təsnifat kodu məndə necə olmalıdır? 11111 düzdürmü və ya düz deyilsə indiyə kimi bu təsnifat kodu ilə ödəməyim hər hansı bir problem yaradarmı?

Bildiririk ki, 11111 deyil, 111111 büdcə təsnifat kodu muzdlu  işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisinin kodu olaraq işəgötürən tərəfindən muzdla işləyən işçidən tutuduğu gəlir vergisi ödənilərkən istifadə olunur.

Vergi ödəyicisi kimi xidməti müqavilə ilə işləyən şəxs isə tətbiq etdiyi vergitutma sisteminə uyğun olaraq müvafiq kodu seçməlidir. Misal olaraq, sadələşdirilmiş vergi ödəyicis oldğunuz təqdirdə tərcümə xidmətlərinin göstərilməsindən əldə olunan hasilatdan hesablanan sadələşdirilmiş vergi 114327 büdcə təsnifat kodu göstərilməklə ödənilməldir.

Büdcə təsnifat kodlarının tam siyahısı ilə saytımızın “Bir pəncərə” bölməsinin “ “Vergi və dövlət rüsumlarını hara köçürməli?” albölməsində tanış ola bilərsiniz (birbaşa link - http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=71).

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Leyla Əfəndiyeva Nemət qızı, afandiyeva2013@gmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16108)
1) Beynəlxalq və ölkədaxili təşkil olunan müsabiqələrdə qalib gələn şəxslərə təqdim olunan pul mükafatı hansı vergi növünə cəlb olunur və neçə faizlə (maddə göstərilməklə)?
2) Beynəlxalq müsabiqədə qalib gələn rezident şəxslərə nağd və ya nağdsız yolla ödənilən pul mükafatı hansı vergi növünə cəlb olunur və neçə faizlə (maddə göstərilməklə)?
3) Beynəlxalq müsabiqədə qalib gələn qeyri - rezident şəxslərə nağd və ya nağdsız yolla ödənilən pul mükafatı hansı vergi növünə cəlb olunur və neçə faizlə (maddə göstərilməklə)?
4) Ümumiyyətlə müsabiqələrdə pul şəklində təqdim olunan gəlir müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq hər bir yer və kateqoriya üzrə ayrı-ayrılıqda vergiyə cəlb olunur? (məsələn: A kateqoriyası I yer, E kateqoriyası III yer) (maddə göstərilməklə)
5) Beynəlxalq və ölkədaxili təşkil olunan müsabiqələrdə qalib gələn qeyri-rezident şəxslərə təqdim olunan pul mükafatı ÖMV və ƏDV-yə cəlb olunurmu? (maddə göstərilməklə)
6) Yuxarıdakı qeyd olunan müsabiqələrin konkret olaraq hansı sahəni əks etdirməsi vacibdirmi ya bütün növ müsabiqələrə aiddir? Yəni sulları cavablandırdığınızda bütün növ müsabiqələri nəzərə alacaqsınız? (maddə göstərilməklə)
7. Vergi Məcəlləsində birdəfəlik xarakter daşıyan müsabiqələrdə hər hansı vergiyə cəlb olunmama kimi güzəşt nəzərdə tutulmuşdurmu? Təşəkkür edirəm!

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, müsabiqələrdən əldə olunan mükafatlar Vergi Məcəlləsinin 96-cı maddəsinə uyğun olaraq müsabiqənin iştirakçısının gəliri kimi gəlir vergisinin vergitutma obyektini təşkil edir.

Bununla belə, Vergi Məcəlləsinin 102.1.15-ci maddəsi ilə belə gəlirləri əldə edən şəxslərə güzəşt verilir. Belə ki, rezident fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasında və ya onun hüdudlarında kənarda keçirilən yarışlarda və müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatlarının tam dəyəri gəlir vergisindən azad edilir.

Beynəlxalq yarışlarda və müsabiqələrdə ödəniş formasından asılı olmayaraq pul şəklində alınan mükafatların dəyəri 4000 manatadək, respublika, şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində isə 200 manatadək olan hissəsi vergiyə cəlb olunmur, qeyd olunan məbləğdən artıq məbləğlər isə Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan dərəcələrlə gəlir vergisinə cəlb olunurlar.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci, 97.1-ci, 101.1-ci və 102.1.15-ci maddələri.

3 və 5. Cavab: Bildiririk ki, qeyri-rezident vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunmalı olan gəliri onun Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əldə etdiyi gəlirlərdən ibarət olur.

Müvafiq olaraq da qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasından kənarda keçiriləın müsabiqədən əldə olunan gəliri Azərbaycan Respublikasında vergiyə cəlb olunmur.

Azərbaycan Respublikasında keçirilən müsabiqədə mükafatlanan qeyri-rezidentin 4000 manatdan artıq olan mükafat məbləğindən Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə uyğun olaraq ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı, müvafiq bəyannamə təqdim etməklə tutulmuş vergi dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Müsabiqədə iştirak görə və müəyyən nailiyyətin əldə olunmasın müqabilində verilən mükafat ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96.2-ci, 97.2-ci, 101.1-ci102.1.1.5-ci maddələri.

4, 6 və 7. Cavab: Bildiririk ki, insan fəaliyyətinin hansı sahəsinə aid edilməsindən Vergi Məcəlləsində müsabiqə və yarışlarda alınan mükafatlara yanaşma eynidir, mükafatlanan şəxsin müvəffəqiyyətinin kateqoriyasından asılı deyildir.

Onu da bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 102.1.15-ci maddəsində nəzərdə tutulan güzəşt müsabiqənin insan fəaliyyətinin hansı sahəsinə aid edilməsindən, onun dövrülüyündən asılı olmayaraq müvafiq statusu olan müsabiqələrdə əldə olunan məbləğlərə şamil olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci102.1.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İrzaquliyev Cəmşid İsmayıl oğlu, irzaquliyev58@mail.ru, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 78 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16107)
1."N" adlı müəssisənin əmrlə rəsmiləşdirilmiş inventarizasiya komissiyası inventarizasiya zamanı özünün anbarında olan, xarab və ya yararsız hala düşmüş mal və materialların silinmə aktı ilə rəsmiləşdirdikdə bu akta daha hansı sənədlər əlavə olunmalıdır.
2. Akt əsasında silinmiş mal-materialların ləğvində vergi öhdəliyi yaranırmı və yaranırsa onlar hansı vergi növləridir. Təşəkkür edirəm.

1. Cavab: Bildiririk ki, Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair məlumatın alınması Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

2. Cavab: Bildiririk ki, müvafiq qaydada rəsmiləşdirmə aparılmaqla silinmiş mal-materialların bazar qiymət gəlir, alş qiyməti isə xərc kimi mənfəət (gəlir) verisinin məqdsədləri üçün nəzərə alınmalıdır.

ƏDV ödəyicisi malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə etmişdirsə və müvafiq əvəzləşdirmə almışdırsa və ya almaq hüququna malikdirsə, fövqəladə hallardan başqa malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat sayılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 130.1-ci, 159.5-ci161.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Abdullayev Oktay, modret@mail.ru, Xırdalan (11.11.2017) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16106)
Salam. Mənim 2014-2016 illərdə kiçik sahibkarlıq fəaliyyətim olub (uşaqlar üçün kusrslar) "GNOME KİDS CLUB" fiziki şəxsəm, sadələşmiş 4% vergimi vaxtlı-vaxtında ödəmişəm, işlədiyim obyekt bacımın adına olduğuna görə aramızda icarə müqaviləsi bağlanıb 150 manat dəyərində, amma icarə vergisinin olduğundan xəbərim olmayıb. Emin adlı əməkdaşınız fəaliyyətimin ilk aylarında mənimlə əlaqə saxlayaraq fəaliyyətim haqda bilgilər aldı və daha sonra hər ay vergi ödənişindən sonra onunla əlaqə saxlayırdım hər hansı bir əskiklik varmı deyə, o da cavabında hər şeyin qaydasında olduğunu deyirdi. 2016-cı ilin əvvələrində təxminən artıq 1 ildən çox fəaliyyət göstərmişdim və mənə Emin zəng vuraraq bildirdi ki, mən 2015-ci ilin 1-ci və 2-ci rüb icarə vergisini ödəməmişəm, hesabatını verməmişəm və ona görə mənə həm icarə vergisinin borcu həm də sanksiyalar tədbiq olmaqla 126 manat cərimə yazılıb. Bunu biləndə öz iradımı bildirdim və dedim ki, Emin müəllim necə olur ki mən 4% vergimi vaxtlı-vaxtındə ödədiyim halda mənə cərimə olunur, o da öz növbəsində mənə dedi ki, bu sadələşmiş vergi yox, icarə vergisidir. Mən ona bildirdim ki, mənim bu cür vergi olduğundan xəbərim yoxdur və sizinlə mütəmadi olaraq vergi ödəyəndən sonra əlaqə saxlayırdım. Bəs nə üçün mənə bildirməmisiz ki, bu cür vergi növü olduğunu. O, isə mənə anlaşılmazlıq olduğunu bildirərək, çıxış yolu cəriməni ödəməkdən keçir, mən bu cəriməni ödədim və 2016-cı ildə fəaliyyətimi uğursuz olduğuna görə dayandırdım və VÖEN 2300085732 dondurdum. Bir aydan sonra mənə yenə zəng gəldi, Emin müəllimdən ki, bəs 2015-ci ili 3-4 rüblərə görə də eyni səbəbdən sanksiya tədbiq olunub. Təbii ki, mən qəzəblənərək sizin haqda şikayət edəcəyimi bildirdim, bu mənə bir uğursuz kiçik sahibkar kimi çox ağır gəldi və mənəvi olaraq çox təsirləndim ki, vergi işçiləri sahibkara yardım etmək əvəzinə onu bu cür qeyri-etik və hiyləliklə cərimə olmasında bir başa məsuliyyətsizliyini səbəb görürəm. Ümumiyyətlə bu cür vergi yanaşmasını doğru hesab etmirəm. Bu gün taksi fəaliyyəti üçün Vergilər Nazirliyinin Ziya Bünyadov prospektində olan şöbəsinə gedərək VÖEN -ni aktivləşməyimi istədim və bank hesabı açmaq üçün bildiriş istədim, mənə dedilər ki, sizin 125.37 m.qəpik vergi və sansiya borcunuz qaldığına görə biz bunu edə bilmərik. Bəli, mən 2-ci səfər 2016-cı ildə cərimə olunanda fəaliyyətimi dayandırmışdım, amma mənə yazılan cərimənin düzgün olmadığımı düşünürəm və son olaraq sizdən xaiş edirəm bu məsələni araşdırasız və insanlıq prinsipi ilə bu məsələyə baxıb bir köməklik edəsiz. Hörmətlə Anar Abdullayev.

Bildiririk ki, sorğunuz baxılması üçün aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.

Məlumat üçün bildiririk ki, vergi orqanının əməkdaşının qeyri-etik hesab etdiyiniz davranışı ilə rastlaşdığınız halda saytmızın “Sual-cavab” deyil, “Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi” bölməsinə müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq2972_12@hotmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 73 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 16105)
109-cu maddədə qeyd edilib ki, nəzarət kassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur. Sual: söhbət ancaq mallardan gedir. Yəni, xidmətlərə görə kassanın çekini xərcə salmaq olar. Düzgündür?
Və ikinci sual: POS terminalın çekini xərcə salmaq olar?

Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsinin müddəaları yalnız malların alışına münasibətdə tətbiq edilir.

Mülki hüquqi xarakterli müqavilə üzrə işlərin (xidmətlərin) dəyərinin ödənilməsini təsdiq edən Maliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi formada çap edilmiş ciddi hesabat blankları (mədaxil qəbzi, çek və s.) vergi ödəyicisinin xərclərini təsdiq edən sənəd hesab edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsi, Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları», Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının  “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 №–li Qərarı.

2. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsində ödənişi istənilən qaydada aparılan malların dəyərinin yalnız nəzarət-kassa aparatının çekləri və ya qəbzləri ilə rəsmiləşdirilməsinin gəlirdən çıxılması məhdudlaşdırılır.

Pərakəndə ticarət obyektlərindən malların alınmasına görə nəzarət kassa-aparatının çeki ilə yanaşı ciddi hesabat blankı olan qaimə-faktura və ya ya elektron-qaimə faktura alındığı halda həmin malların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci109.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Səlimov, vusal_selimov@yahoo.com (11.11.2017) (Oxunub: 38 dəfə, Orta qiymət: 3.33, ID: 16104)
Salam. Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında AR qanununda (01.01.2017 tarixindən qüvvəyə minmiş) qeyd edilmiş 13.2.16.14-1-ci və 125.1.9-cu maddələrinin əlavə edilməsi özündə güzəştli vergi tutulan ölkələrə və ərazilərə köçürülən vəsaitlərin 10% dərəcəsi ilə ÖMV-yə cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Lakin 11 iyul 2017 tarixində qanun qüvvəyə minmiş və vergi ödəyicilərinə bu müddətdən sonra köçürülmüş vəsaitlərə görə 10% dərəcəsi ilə vergi hesablanmışdır. Bu barədə vergi ödəyicilərinə kameral yoxlamanın nəticəsi ilə əlavə vergilər hesablanaraq məktub göndərilmişdir. Məktub 3-cü rübü əhatə etmişdir. Xahiş edirik Qanunun 11 iyul 2017-ci il tarixində qüvvəyə minməsi haqqında vergi ödəyicilərinə hər hansı xəbərdarlıq və ya məlumat xarakterli məktublar göndərilib-göndərilmədiyi barədə məlumat verəsiniz. Əgər məktublar göndərilməyibsə vergi ödəyiciləri qərarın məhz həmin tarixdə qüvvəyə minəcəyini əvvəlcədən və ya Qanun qüvəyyə mindikdən sonra necə əldə edə bilərdilər? Bu halda vergi ödəyicilərinə əlavə ÖMV məbləğlərinin hesablanması nə dərəcədə düzgündür? Əvvəlcədən təşəkkür.

Bildiririk ki, 2017-ci ilin əvvəlində dəyişikliklər edilərkən Vergilər Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış məlumatlarda Siyahının sonrakı dövrdə hazırlanması qeyd olunmuş, vergi ödəyicilərinə KİV vasitələrinin izlənməsi tövsiyə olunmuşdur.

Sorğunuzda sözügedən “Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin Siyahısı” imzalandığını tarixdə bütün aparıcı KİV vasitələrində dərc olunmuş və eyni zamanda vergi ödəyicilərinə müvafiq məlumatın verilməsini təmin etmək məqsədi ilə bizim saytımızda da yerləşdirilmişdir (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=1284).

Bununla yanaşı, vergi ödəyicisi vergi orqanında vergi uçotuna dair ərizə ilə müraciət edərkən müəyyən hüquqlarla yanaşı müəyyən vəzifərləri öz üzərinə götürür. Belə vəzifələrdən biri də vergi ödəyicisi kimi qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda vergi agenti qismində müvafiq vergiləri düzgün və vaxtında hesablamağa, onları vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməkdən ibarətdir.

Qeyd olunan vəzifələrin layiqincə icra edilməsi üçün vergi ödəyicisi Konstitusiya hüququndan istifadə edərək istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, o cümlədən də vergi orqanına müraciət etməklə vergilər və onların ödənilməsi qaydasını və şərtlərini tənzimləyən normativ-hüquqi aktlar haqqında əvəzsiz olaraq yazılı məlumat almaq ixtiyarındadlr.

Bu baxımdan da istənilən vergi ödəyicisi vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə, Vergilər Nazirliyinin “195-1” Çağrı Mərkəzinə və “Sual-cavab” bölməsinə müraciət etməklə müvafiq əldə edə bilər.

Bax: Azərbaycan Respublikası Konbstitusiyasının 50-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 15.1.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kənan Qasımov Qasım, kqasimov58@gmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 16103)
Salam. Mən 10 gün əvvəl Memar Əcəmi ərazisinde "Beyoglu” adlı kafedə qarson işləyirdim. İşdən çıxmışam və indi bilmək istəyirəm ki, mənim onlarla əmək müqaviləm var?

Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əmək münasibətlərini nəzarət edən səlahiyyətli qurum Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

İşçi əmək müqaviləsi bildirişləri barədə məlumat əldə etmək üçün beş mümkün autentifikasiya vasitəsindən (Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən verilmiş elektron imza kartı, ASAN imza, elektron hökumət sistemi tərəfindən vətəndaşa verilmiş istifadəçi adı və şifrə, smartfon və planşetlər üçün mobil autentifikasiya sertifikatı və ya smartfon ilə daxil olma) birindən istifadə edərək müvafiq portala daxil olmalı, daha sonra “E-Xidmətlər” bölməsinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan elektron xidmətlər siyahısından “Əmək müqaviləsi bildirişləri barədə məlumatların işçilər tərəfindən əldə edilməsi” xidmətini seçməlidir. Adı çəkilən elektron xidmətə daxil olduqda işçi hazırda işlədiyi və ya əvəllər işləmiş olduğu işəgötürənlər tərəfindən sistemə daxil edilmiş bildirişləri ilə tanış ola, müəyyən edilmiş parametrlər əsasında axtarış apara, “ətraflı baxış” düyməsi ilə bildirişin bütün məlumatlarına baxa, yükləyə, bildirişi və ya bildirişin sistemdə qeydiyyata alınmasında dair məlumatı çap edə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kazım Cəfərov Cəfər, kazim_ceferov@mail.ru, İmişli şəhər (11.11.2017) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16102)
Mən Qarabağ Müharibəsi veteranıyam. Bu səbəbdən istəyirdim ki, yaşadığım rayon üzrə ev növbəsinə dayanım. Vaxtı ilə, təxminən 2013-cü ildə mənim adıma qısa müddətə ev olub, notariat qaydada alqı-satqı olub və həmin ev satılıb. Mülk mənim adımda qısa müddətə olduğu üçün həmin ünvana heç bir qeydiyyatım olmayıb. Çünki, mən əvvəl İmişli şəhər Təbriz küçəsi 1 saylı evdə qeydiyyatda olmuşam, hal-hazırda da həmin ünvanda qeydiyyatdayam. Hal-hazırda heç bir mülk, daşınmaz əmlak sahibi deyiləm. Qeyd edim ki, 8 saylı Vergilər İdarəsindən mənə verilən sadə arayışda alqı-satqı olsa da, həmin satılan evin ünvanı göstərilir (Özgəniləşdirilib qeyd olunub). Faktiki həmin evin sahibi başqa şəxsdir. İcra hakimiyyətindən mənə bildilirir ki, adında nə vaxtsa ev oluduğu üçün sən 10 il ev növbəsinə dayana bilməzsən. 1. Bu nə dərəcədə doğrudur? 2. Bilmək istərdim ki, mən indi ev növbəsinə dayana bilərəmmi? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuza 27 oktyabr 2017-ci il tarixində (ID: 16027) səlahiyyətlərimiz daxilində cavab verilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Naciyə Məmmədova, naciya.mammadova@scip.az, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 51 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16101)
"Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı" MMC 1 illik xidmət müqaviləsi bağlayıb. Xidmət müqaviləsinə əsasən aylıq gəlir əldə edir. Gəlirin əsas məbləği bank hesabına, ƏDV hissəsi depozit hesabına köçürülür. Hər iki tərəf ƏDV ödəyicisidir. Belə halda "Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı"na hər hansı güzəşt şamil olunurmu, yoxsa dövlət büdcəsinə vergi ödəməlidir?

“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, Mingəçevir Sənaye Parkı, Qaradağ Sənaye Parkı və Pirallahı Sənaye Parkının idarəedici təşkilatı olduğunu nəzərə alaraq bildiririk, Azərbaycan Pespublikasının Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatına və ya operatoruna müxtəlif vergi növləri üzrə nəzərdə tutulan güzəştlər Vergi Məcəlləsinin 106.1.12-ci, 164.1.15-ci, 199.8-ci və 207.4-cü maddələrində qeyd olunmuşdular.

Digər hallarda, o cümlədən sorğunuzda qeyd olunan əməliyyatın həyata keçirilməsi zamanı yaranan vergi öhdəlikləri ümümi qaydada yerinə yetirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 106.1.12-ci, 164.1.15-ci, 199.8-ci207.4-cü maddələri maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənzadə Hafiz Habil oğlu, Hafiz_95@list.ru (11.11.2017) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16100)
Salam. İqtisad Universitetinin kommersiya fakültəsini bitirmişəm. Hərbi xidmətdən bu il gəlmişəm. Vergilər Nazirliyinə may ayında olan imtahana hazırlaşıram. Deyilənə görə Vergilər Nazirliyinə bu il kommersiya fakültəsini bitirənləri qəbul etmirlər. Bu nə dərəcədə düzgündur? Çox xahiş edirəm məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbul ilə bağlı namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisasların siyahısı ilə bu linkdə tanış ola bilərsiniz: http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=musabiqe&news=93.

MBA proqamı üzrə qeyd olunan ixtisaslardan fərqli ixtisaslar üzrə təhsil almış namizədlərin ixtisaslarının uyğunluğuna Komissiya tərəfindən baxılaraq qərar verilir.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 telefon nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səbuhi Cəbiyev, cebiyev001@mail.ru (11.11.2017) (Oxunub: 27 dəfə, ID: 16099)
Sığorta ödənişi isə sığorta hadisəsi baş verdikdə, icbari sığorta qanunlarına və ya sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən "maliyyə kompensasiyasıdır". "maliyyə kompensasiyası"na ƏDV daxil deyil ki? Bu hardasa qeyd olunub?
Daha izahlı suallımı sizə qeyd edim. Əgər hüquqi şəxsə məxsus avtomobilə dəymiş zərəri sığorta şirkəti qarşılayanda ƏDV-ni ödəməməlidir ki? Deyək ki, biz şirkət olaraq avtomobili daxili kredit hesabımıza sürücüyə ödənişi bitirənə qədər avtomobili idarə etmək üçün etibarnamə veririk. Qəza zamanı avtomobilimizə zərər dəyir. Sığorta şirkəti zərəri hesabladıqdan sonra hesabımıza ƏDV-ni ödəməmək şərti ilə ödəniş edir. Bu düzgündürmü?

01 noyabr 2017-ci il tarixdə verilən cavaba (İD: 16060) əlavə olaraq bildiririk ki, maliyyə xidmətlərin, o cümlədən sığorta əməlliyatlarının ƏDV-yə cəlb olunmaması Vergi Məcəllləsinin 13.2.14.7-ci və 164.1.2-ci maddələrinin müddəalarından irəli gəlir.

Əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəllləsinin 13.2.14.7-ci164.1.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramik Ağayev, agharam@yandex.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 50 dəfə, ID: 16098)
Salam. Rezident ƏDV ödəyici hüquqi şəxs mülki şəxsdən avtomobil alıb öz balansına salır. Avtomobilin qiyməti 15.000 AZN nağd qaydada satıcıya ödənilir və DYP-də şirkət adına qeydiyyata salınır. Bu zaman alıcı tərəfindən agent olaraq hər hansı bir vergi öhdəliyi yaranırmı? Ümumiyyətlə bu prossesdə hər hansı bir vergi öhdəliyi yaranırmı?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən və ya istifadə edilmiş əmlakdan başqa, daşınan maddi əmlakın, o cümlədən də avtonəqliyyat vasitəsinin təqdim edilməsindən gəlir gəlir vergisindən azad edilmişdir.

Odur ki, mülki (vergi ödəyicisi olmayan) şəxsin satdığı avtomobil həmin şəxsdə gəlir vergisi üzrə vergi öhdəliyini yaratmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.7-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəsul Məmmədov Şirməmməd oğlu, rasul.mammadov1978@gmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 41 dəfə, ID: 16097)
Salam. Sizdən xahiş edirəm ki, Həmkarlar İttifaqı təşkilatlarının bank hesabında olan pul vəsaitinin nağd şəkildə istifadəsinin hansı vergi maddələri ilə tənzimlənməsi və bu vəsaitlərin hansı limit çərçivəsində olduğunu, o cümlədən bu vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı vergi orqanlarına hansı hesabatların təqdim edilməsi barədə ətraflı məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.4.4-cü maddəsinə əsasən Qanunun 3.3-cü maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatlar nağdsız qaydada ödənilməlidir.

Qanunun 3.3-cü və 3.4.4-cü maddələrinin tələblərinin pozulmasına görə ödənişi həyata keçirən vergi ödəyicisinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Eyni zamanda hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə banklar və poçt rabitəsinin milli operatorları tərəfindən 1% faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanıb tutularaq hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq hesablanmış vergi bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə köçürülür.

Bunlarla yanaşı, Qanunun 3.4-cü maddəsində göstərilən yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməli olan ödənişlər istisna olmaqla, həmkarlar ittifaqları tərəfindən təsərrüfat fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə xərclərin çəkilməsi, o cümlədən cari təmir xərclərinin ödənilməsi həmin Qanunun 3.3-cü maddəsində göstərilən 15.000 manat hədd daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsi "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Лейла Ализаде, leyla.alizade@ness-az.com, Баку (11.11.2017) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 16096)
Согласно Постановления №– 14 Кабинет министров Азербайджанской Республики О нормах командировочных расходов суточные нормы командировочных расходов на территории Азербайджанской Республики в районных центрах, поселках городского типа и селах — 45 манатов и 80 процентов от суточной нормы командировочных расходов составляют гостиничные расходы. Согласно Налоговому кодексу Азербайджанской Республики статьям «98.3. Возмещение фактических командировочных расходов, а также суточные выплаты членам плавсостава на морском транспорте вместо командировочных расходов, установленных соответствующим органом исполнительной власти, либо иных рабочих расходов в доход не включается» и «109.7. Из дохода не вычитывается часть фактических командировочных расходов, превышающая норму, установленную соответствующим органом исполнительной власти». На основе вышеуказанного прошу ответит на нижеследующие вопросы: Работник был командирован на три дня в район и согласно Постановлению №– 14 Кабинета министров Азербайджанской Республики ему было выплачено авансом 135 Азн (45*3). Согласно подтверждающим документам об оплате гостиничные расходы составили 120 Азн. Еще 15 Азн было потрачено на еду без подтверждающих документов об оплате.
1. Учитывая требования Постановления №– 14 Кабинета министров Азербайджанской Республики, 80 процентов от суточной нормы командировочных расходов составляют гостиничные расходы можно ли из дохода вычитывать гостиничные расходы 120 Азн (135*80%=108 Азн)?
2. Если работник не предоставляет подтверждающих документов об оплате на еду 15 Азн можно ли из дохода вычитывать эту сумму или это сумма может ли считаться доходом работника?

С учетом того, что данное Ваше обращение носит повторный характер, рекомендуем Вам ознакомиться с уже размещенными ответами на нашей странице (ID: 16093).

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq2972_12@hotmail.com, Bakı (11.11.2017) (Oxunub: 44 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16095)
1. İD: 16088 sualıma çox gözəl və çox savadlı formada cavab verdiniz. Çox aydın yazdınız. Super! Bu cavabı yazan əməkdaşınıza xüsusi təşəkkür bildirmək istəyirəm. Halal olsun! 2. “Bankların, sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin kapitallaşma səviyyəsinin artırılmasının stimullaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanuna əsasən bankın, sığorta və təkrarsığorta şirkətinin mənfəətinin nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilmiş hissəsi 2009-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətində mənfəət vergisindən azad olunmuşdur. Lakin Vergi Məcəlləsində bu qeyd olunmayıb və yaxud hanısa dəyşiklik olsa idi, Məcəllədə həmin sözlərin üstündən xətt çəkilərdi. Lakin, belə hal yoxdur. Məcəllənin 2.4-cü maddəsinə əsasən vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar yalnız bu Məcəllə ilə müəyyənləşdirilir. Xahiş edirəm, aydınlıq gətirin ki, niyə bu azadolma Vergi Məcəlləsində heç vaxt öz əksini tapmamışdır. Təşəkkür.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 01.01.2014-cü lil tarixədək qüvvədə olan 2.4.5-cü maddəsinin redaksiyasında “və müddətli güzəştlərin” ifadəsi mövcud idi ki, saytımızda yerlədirilən bu Məcəllənin mətnindəki üstü xətt çəklmiş ifadədən də görünür.

Bu isə öz növbəsində sorğunuzda qeyd olunan 3 illik güzəştin Vergi Məcəlləsi ilə deyil, “Bankların, sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin kapitallaşma səviyyəsinin artırılmasının stimullaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə verilməsinə əsas vermişdir.

Onu da qeyd edək ki, 01.01.2014-cü il tarixdən etibarən bütün vergi güzəştləri yalnız Vergi Məcəlləsində öz əksini tapır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 01.01.2014-cü lil tarixədək qüvvədə olan 2.4.5-cü maddəsi, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 22 noyabr 2013-cü il tarixli 824-IVQD nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Лейла Ализаде, Баку (07.11.2017) (Oxunub: 78 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16093)
Согласно Постановления №– 14 Кабинета министров Азербайджанской Республики «О нормах командировочных расходов суточные нормы командировочных расходов на территории Азербайджанской Республики в районных центрах, поселках городского типа и селах — 45,0 манатов и 80 процентов от суточной нормы командировочных расходов составляют гостиничные расходы.
Согласно Налоговому кодексу Азербайджанской Республики статьям «98.3. Возмещение фактических командировочных расходов, а также суточные выплаты членам плавсостава на морском транспорте вместо командировочных расходов, установленных соответствующим органом исполнительной власти, либо иных рабочих расходов в доход не включается» и «109.7. Из дохода не вычитывается часть фактических командировочных расходов, превышающая норму, установленную соответствующим органом исполнительной власти».
На основе вышеуказанного прошу ответит на нижеследующие вопросы: Работник был командирован на три дня в район и согласно Постановлению №– 14 Кабинета министров Азербайджанской Республики ему было выплачено авансом 135 АЗН (45*3). Согласно подтверждающим документам об оплате гостиничные расходы составили 120 АЗН. Еще 15 Азн было потрачено на еду без подтверждающих документов об оплате.
1. Учитывая требований Постановления №– 14 Кабинета министров Азербайджанской Республики 80 процентов от суточной нормы командировочных расходов составляют гостиничные расходы можно ли из дохода вычитывать гостиничные расходы 120 АЗН (135*80%=108 Азн)?
2. Если работник не предоставляет подтверждающих документов об оплате на еду 15 АЗН, можно ли из дохода вычитывать эту сумму или это сумма может ли считаться доходом работника?

Доводим до Вашего сведения, что согласно статье 109.7 Налогового кодекса,  из дохода не вычитывается часть фактических командировочных расходов, превышающая норму, установленную соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно соответствующему Указу Президента Азербайджанской Республики, прерогатива устанавливать нормы командировочных расходов закреплена за Кабинетом Министров.

В соответствующих правилах Министерства финансов же 80% указанной Кабинетом министров нормы должны составлять подтвержденные документально гостиничные расходы, остальные 20% - не требующие документального подтверждения ежедневные расходы (питание, связь, внутригородской транспорт и пр.).

В силу этого, в упомянутом Вами случае, если гостиничные расходы составляют не меньше 80% указанных командировочных норм, однако общая сумма командировочных расходов не превышает установленную Кабинетом министров норму, командировочные расходы подлежат к вычету из дохода в полном объеме, вне зависимости от превышения конкретно гостиничных расходов, как совокупность документально подтвержденных гостиничных расходов и ежедневных расходов.

Обоснование: статья 109.7 Налогового кодекса, Указ Президента Азербайджанской Республики №– 393 от 30 августа 2000-го года, «Правила командирования работников» Министерства финансов Азербайджанской Республики от №– Г-01 от 18 января 2012-го года. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rais Hüseynov Arzuman, raishuseynov@gmail.com, Bakı (07.11.2017) (Oxunub: 105 dəfə, Orta qiymət: 2.33, ID: 16092)
Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, satış üçün nəzərdə tutulan əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri 170.316, köhnəlməsi 126.944 və qalıq dəyəri 43.372 manat təşkil etmişdir. Müəssisə tərəfindən yenidən qiymətləndirmə sayəsində əsas vəsaitlərin satış qiyməti 74.512 manat müəyyən olunmuşdur. Göstərilən əsas vəsaitlər digər bir müəssisəyə 74.512 manat dəyərində satılmış və Vergi Məcəlləsinin 114.7-ci maddəsinə əsasən əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin qalıq dəyərindən artıqdırsa, yaranmış fərq gəlirə daxil edilmişdir. Sualım belədir:
1. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin gəlirlər bölməsinin 201-ci sətrində satışı həyata kecirilmiş əsas vəsaitin 74.512 manat dəyəri göstərilərsə onda əsas vəsaitin 43.372 manat qalıq dəyəri mənfəət bəyannaməsinin xərclər bölməsinin hansı sətrində əks olunmalıdır?
2. Mənfəət vergisi bəyannaməsinin gəlirlər bölməsinin 201-ci sətrində satışı həyata kecirilmiş əsas vəsaitin 31.140 manat (74.512 satış qiyməti-43.372 qalıq dəyəri =31.140) dəyəri xalis gəlir kimi nəzərə alınmalıdırmı?
Xahiş edirəm, göstərilən əməliyyatların mənfəət vergisi bəyannaməsinin gəlirlər və xərclər bölməsinin hansı sətrində və necə öz əksini tapması barədə ətraflı məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda əsas vəsaitin təqdim olunmasından əldə olunan 74.512 manat bəyannamənin “Amortizasiya olunan əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən gəlir” adlı 201-ci sətrində, əsas vəsaitinqalıq dəyəri isə “Təqdim edilmiş əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri” adlı 227.9-cu sətrində göstərilməlidir.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş ““Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 2.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhərrəmova Təranə Akif, muhasib1c@yahoo.com, Bakı (07.11.2017) (Oxunub: 58 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16094)
Şirkətimizin fəaliyyəti, xarici istehsalcı şirkətin distribyutoru olaraq malların idxalından, topdan və pərakəndə satışından ibarətdir. Suallar:
1. Şirkətmiz xaricdən (“L” ölkəsindən) mal idxal edir. Distribyutor müqaviləsinə əsasən ödəniş hesab (invoys) təqdim edildiyi tarixdən etibarən 90 gün ərzində olunmalıdır. Lakin malları vaxtında sata bilmədiyimizə görə, 2014 və 2015-ci ildə gələn malların borcları (invoyslar) 2016-cı il ərzində ödəmişik. Soruşmaq istəyirik ki, idxal olunan malların (idxal bəyannaməsi üzrə) faktiki ödəniş günü yaranan məzənnə fərqini mənfəətdən düşə bilərikmi? Tərəflər arasında bağlanan müqavilədəki “ödəmə müddəti” şərti, Vergi Məcəlləsinin verdiyi hüququn istifadəsinə əngəl törədirmi?
2. “L” ölkəsindən idxal etdiyimiz malları daxili bazalrda alıcı tapa bilmədiyimizə və borcumuz olduğuna görə xarici bazarda müştəri tapdıq və onlara satdıq. 2011-2015-ci illər ərzində idxal olunan bəzi malları 2016-cı ildə idxal maya dəyərinə (USD ilə) “T” ölkəsinə (müvafiq ixrac bəyannaməsi ilə) ixrac etmişik. Nəzərə alınmalıdır ki, bu mallar idxal və ixrac zaman eyni USD dəyərinə sahib olsalar da, məzənnə fərqindən ötürü idxal və ixrac gününə olan manat ilə qiymətləri fərqlidir. Bu ixracın nəticələri 2016-cı ilin dövriyyəsinə salınmış və müvafiq bəyannamələrdə öz əksini tapmışdır. Bu halda büdcə ilə başqa hansı hesablaşmalar olmalıdır?
3. 2016-cı ildə böyük həcmdə alan pərakəndə bəzi alıcılarımıza xüsusi endirimlər etmişik. Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsi tədbiq edilirkən 14.6.1-ci nəzərə alına bilərmi? Bu maddə tətbiq edilirkən, satıcı olaraq bizim hüquqlarımız necə qorunmalıdır?

1. Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun aparılmasında gəlirlərin və xərclərin təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin daxil olması və ya xaric olması zamanı deyil, bu əməliyyatların baş verdiyi anda tanınması şərtləndirilir.

Eyni zamanda, xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat onun həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır.

Bu baxımdan valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranmış fərq müqvilədə nəzərdə tutulan müddətin pozulmasından asılı olmayaraq müvafiq ilin “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”ndə gəlir və xərc kimi nəzərə alına bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 69-cu, 104-cü, 130-136-cı maddələri, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2007-ci il “ 23 ” iyul tarixli I - 73/1 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları”.

2. Cavab: Bildiririk ki, malların ixracı sıfır (0) faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb olunur.

Sıfır (0) dərəcəsi ilə ƏDV tutulan əməliyyatlar isə ƏDV cəlb olunan əməliyyatlar hesab edilir və belə əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ƏDV-nin depozit hesabı vasitəsilə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq əvəzləşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 165.1.3-cü175.7-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda sözügedən maddədə bazar qiymətləri müəyyən olunarkən qiymətlərə təsir göstərə biləcək əsas amillərin siyahısı verilmişdir. Qeyd olunan amillər, ilk növbədə də göndərilmiş malların (görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) həcmi (əmtəə partiyasının həcmi), malları güzəştli qiymətlə təqdim olunmasına əsas verir, bir şərtlə ki, Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsində göstərilən digər tələblər yerinə yetirilsin.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vilayət İmanov Əli, vilayat.imanov@mail.ru, Bakı (07.11.2017) (Oxunub: 99 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16091)
Sadələşmiş vergi ödəyicisi sürücülük xidməti göstərir. A şirkətinə məxsus avtomobili Almaniyadan Azərbaycana gətirilməsi üçün 800 AZN dəyərində xidmət müqaviləsi bağlayır. Bundan əlavə olaraq şirkət sürücüyə 3.000 Azn (yanacaq, ezamiyyə, yol xərci və sair) ödəyir. Bu zaman sürücü sadələşmiş vergi olaraq hansı məbləğdən vergi ödəməlidir. Yəni (800 x 4%= 24 Azn) yoxsa (800+3.000 x 4%=152 Azn). Təşəkkür edirəm

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq işçinin daimi iş yerindən müəyyən olunmuş müddətə başqa yerə xidməti tapşırığı yerinə yetirmək üçün getməsi xidməti ezamiyyət sayılır. Fərdi sahibkarlıqla məşğul olan şəxsin müqaviləyə əsasən yerinə yetirməli olan xidmətlərin təmin olunması üçün digər əraziyə getməsi ezamiyyə hesab olunmur.

Onu da bildiririk ki, sadələşdirilmiş verginin məqsədləri üçün xidmətin göstərilməsi üçün ödənilən əlavə məbləğ hasilatın tərkib hissəsi kimi qəbul olunmalı və müvafiq dərəcə ilə vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bununla belə nəzərinizə çatdırırıq ki, əmlakın xarici dövlətdən Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi beynəlxalq daşıma anlamını verir, belə daşımaları tətbiq edən şəxslərin isə sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququ yoxdur.

Bu baxımdan vergi orqanına müraciət edərək mükəlləfiyyətinizi dəyişməklə fəaliyyətinizi sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi deyil, gəlir vergisinin ödəyicisi kimi həyata keçirməli və müvafiq qaydada, yəni əldə olunan gəlirlərlə çəkilən və sənədlərlə təsdiqlənən xərclər arasında fərqdən 20 faiz dərəcə ilə vergini hesablamalı, bəyan etməli və ödəməlisiniz.

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən gəlir vergisinin ödəyicilərinin öhdəlikləri barədə məlumatla saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində tanış ola bilərsiniz

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci və 219.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Həşimov Səfər, eleskerovcavidan@gmail.com, Bakı (07.11.2017) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 16090)
Sualım vergi ödəyicisinin malı birbaşa satıcıdan deyil, komisyonçudan aldığı hal ilə əlaqəlidir. Mallar komisyonçudan alındıqda 172.5.6-cı maddəyə əsasən qiymətə ƏDV daxil edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq VHF göndərilə bilmir. Lakin satıcı həmin malların satışına görə ƏDV-yə cəlb olunur və bu zaman eyni satış əməliyyatına görə 2 dəfə ƏDV ödənilir. Xahiş edirəm bu halda ƏDV əvəzləşdirilməsinin hər hansı bir yolla mümkün olub-olmaması barədə məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, malların komitentin (malların sahibinin) komisyonçu (malları satan) vasitəsilə alıcılara satılması zaman ƏDV 2 dəfə tətbiq olunmur. Belə ki, komitent malların dəyərini müəyyənləşdirir və qiyməti formalaşdırır (o cümlədən ƏDV tətbiq etməklə), həmin dəyərlə də komisyonçu malı alıcıya satır. Komisyonçu öz növbəsində ƏDV-ni komisyonçuya satış üzrə göstərilən xidmətə tətbiq edir.

Beləliklə də, hər bir vergitutulan əməliyyat vergiyə yalnız 1 dəfə cəlb olunur, komitent malların satışından hesablanan ƏDV məbləğini komisyonçunun xidmət haqqına hesablanan vergi məbləği qədər azaldır, komisyonçu bu əməliyyat çərçivəsində əvəzləşdirmə aparmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 172-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nağiyev Elşad Köçəri, memmed-622@mail.ru, Sumqayıt (07.11.2017) (Oxunub: 87 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16089)
Salam aleykum. Yaşı 18-dən yuxarı eşitmə və danışma qüsuru olan şəxs vergi orqanında uçota alına bilərmi? Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, hər kəsin öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olaq şəxsin Konstitusiya ilə təsbit olunmuş hüququdur.

Fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti şəxsin öz hərəkətləri ilə mülki hüquqlar əldə etmək və həyata keçirmək, özü üçün mülki vəzifələr yaratmaq və icra etmək qabiliyyətidir. Fiziki şəxsin mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti, o, yetkinlik yaşına, yəni 18 yaşına çatdıqda tam həcmdə əmələ gəlir.

Müvafiq olaraq yetkinlik yaşına çatmış şəxs vergi uçotuna durmaq məqsədi ilə müraciət etdikdə, müəyyən fiziki qüsürların olmasına baxmayaraq vergi orqanı həmin şəxsi vergi uçotuna alır.

Əlavə olaraq qeyd edirik ki, mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq ağıl zəifliyi və ya ruhi xəstəlik nəticəsində öz hərəkətlərinin mənasını başa düşməyən və ya öz hərəkətlərinə rəhbərlik edə bilməyən şəxslər məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayıla bilər. Onlar üzərində qəyyumluq müəyyənləşdirilir. Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış fiziki şəxsin adından əqdləri onun qəyyumu bağlayır. Fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış şəxsin bağladığı əqd sonradan qəyyumun razılığı ilə etibarlı hesab edilə bilər.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 59-cu maddəsi, Mülki Məcəllənin 28-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq2972_12@hotmail.com, Bakı (07.11.2017) (Oxunub: 56 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16088)
Mənim İD: 16056 sualımı ətraflı cavablandırdığınız üçün Sizə təşəkkürümü bildirirəm. İndi isə zəhmət olmasa, izah edin, torpaqların satılması niyə ƏDV obyekti yaratmır? Aydın məsələdir, məcəllədə qeyd olunub. Amma mən məntiqi bilmək istərdim.

Bildiririk ki, torpağın ƏDV-nin məqsədləri üçün mal kimi qəbul olunmaması tək Azərbaycanda deyil, ƏDV-ni tətbiq edən bir çox dövlətlərdə (məsələn, Avropa ölkələrində) qəbul olunmuş bir praktikadır. Bunun kökləri iqtisadi nəzəriyyədə, misal olaraq D.Rikardonun əsərlərində torpağın istehsalın xüsusi bir amili kimi qəbul olunasındadır.

Belə ki, mahiyyət etibarı ilə ƏDV universal xarakter daşıyaraq istehsal və tədavül prosesinin hər bir mərhələsində alqı və satqı arasındakı fərqdən, yəni iqtisadi terminologiyaya əsasən – yeni yaradılan dəyərdən - ödənilən vergi kimi çıxış edir. Torpaq rentası nəzəriyyəsinə əsasən isə torpaq məhdud bir təbii resursdur, yeni torpağı “yaratmaq” və ya mövcud olan torpaqlara hər hansı əlavəni etmək qeyri-mümkündür.

Məhz bu baxımdan da ƏDV-nin iqtisadi modelində bir qayda olaraq torpaqla bağlı əməliyyatlar vergitutma obyektini təşkil etmir.

Qeyd olunan məsələ ilə bağlı daha geniş məlumatı əldə etmək üçün iqtisadi nəzəriyyəyə aid əsərlərlə tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rövşən Rəhimov, rahimov.rovshan@bakinar.com, Bakı (07.11.2017) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 16087)
ƏDV ödəyicisi cəmiyyət mart ayında illik üzvlük haqları qəbul edir, üzvlük haqqı birdəfəlik ilin 3-cü ayında ödənilir. Müqavilə şərtləri iki fərqli formada bağlanılmışdır. Bir halda göstərilir ki, əgər müqaviləyə üzv olan şəxs xitam verərsə o zaman vəsait geri qaytarılmayacaqdır. Digər halda isə aylara mütənasib olaraq bölünərək xitam tarixi üzrə artıq qalan məbləğ geri qaytarlır. Vəsait bir halda 5-ci ayında ödənilmişdir. Bu hallarda aylıq ƏDV-yə cəlb edilmə və mənfəət vergisinə cəlbetmə necə olacaqdır? Təşəkkür edirik.

Bildiririk ki, qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları üzvlük haqları mənfəət vergisindən azad edilmişdir, hər hansı qeyri-kommersiya qurumunun iştirakçısı olmaq üçün müəyyən dövrülüklə ödənilən üzvlük haqqı iş (xidmət) hesab edilmədiyindən ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmir.

Lakin sorğunuzda qeyd olunanlardan ödəmənin müqabilində hər hansı xidmətin göstərilməsi başa düşüldüyünü nəzərə alaraq bildiririk ki, xidmətin göstərilməsindən əldə olunan gəlir tətbiq olunan uçot metoduna uyğun olaraq vergiyə cəlb olunur, ƏDV üzrə öhdəlik isə Vergi Məcəlləsinin 161-ci və 166-cı maddələrə uyğun olaraq müəyyən olunur.

ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat isə Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsinə uyğun dəqiqləşdiriməlidir. Sorğunuzda göstərilən məsələyə dair daha təfərrüatlı və konkret məlumatın alınması üçün müvafiq təsdiqedici sənədlərlə vergi ödəyiciləri xidmət mərkəzinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104-cü, 106.1.2-ci, 130-cu, 159-cu və 163-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.