Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Anar Babayev, b_anar@hotmail.com, Bakı (08.10.2018) (Oxunub: 59 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17415)
ID: 17334 verdiyiniz cavaba görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu sualla əlaqədar bəzi dəqiqləşmələr etmək istəyirdim. Hosting xidmətinə görə Azərbaycan Respublikasında nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentə rezident müəssisə tərəfindən bank hesabı vasitəsilə hər ay 325 EUR xidmət haqqı ödənir. Cavabda qeyd etmisiniz ki, bu ödənilən məbləğ həm ödəmə mənbəyindən 10% vergiyə, həm də 18% ƏDV cəlb olunur. Xahiş edirəm ki, hesablama qaydası barədə suallarımı cavablandırasınız. 1. 361.11 EUR *10%= 36.11 EUR ; 2. 361.11 EUR * 18%=65 EUR yoxsa 325 EUR * 10% və 325 EUR * 18%. Xahiş edirəm ki, hansı hesablama qaydasının tətbiq ediləcəyini göstərdiyim misala uyğun qeyd edəsiniz.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezident tərəfindən rezident şəxslərə göstərilən hostinq xidmətlərinin dəyərinə, sorğunuzda qeyd edilən halda həmin xidmətin dəyəri 361,11 EUR olan ödənişin aparıldığı gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsinə ilə manatla 18 faiz dərəcə ilə ƏDV tətbiq edilməklə yanaşı, həm də ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi hesablanaraq tutulmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125.1.5-ci və 168.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Mirzaxanov İlqar, elnur-mirzexanov1980@mail.ru (08.10.2018) (Oxunub: 53 dəfə, ID: 17414)
Bilmək istərdim VÖEN-i olan fiziki şəxs hesabına hər rüb bir aylıq statistik müayinə işi ilə əlaqədar xidmət haqqı verildikdə vergi necə tutulmalıdır? Qeyd edim ki, rübdə bir dəfə olan bir aylıq xidmət haqqının dəyəri 291.33 manat təşkil edir.

Sorğunuzdan sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olduğunuz qənaətinə gələrək bildiririk ki, sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə əldə edilmiş ümumi hasilat, habelə satışdankənar gəlirlərin həcmi təşkil etdiyindən, rübün ayları üzrə təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri həmin rüb üzrə təqdim edilən “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin müvafiq olaraq 801-ci, 802-ci və 803-cü sətirlərində, təqdim edilmiş həmin mallara (işlərə, xidmətlərə) görə daxil olmuş ödənişlərin cəmi isə rüb üzrə müvafiq bəyannamənin 804-cü sətrində əks etdirilməlidir.

Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi tərəfindən bu vergini xərclər nəzərə almadan təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə rüb ərzində əldə olunan hasilatın həcmindən Bakı şəhərində fəaliyyət göstərdikdə 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda öz istehsal sahəsi, daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə fəaliyyət göstərdikdə isə 2 faiz dərəcə ilə hesablayaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödəməlidir. Burada istehsal sahəsi dedikdə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin istehsal və ya digər fəaliyyət növü olmasından asılı olmayaraq onun sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi obyekt nəzərdə tutulur.

Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi və onun əlavələrinin tərtib edilməsi qaydaları ilə (o cümlədən onların tərtib edilməsini əyani şəkildə nümayiş etdirən video təlimatlarla) Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytının “Aktual” bölməsinin “Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri üçün Praktiki Vəsait hissəsində tanış ola bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci, 220.1-ci və 220.2-ci maddələri və Vergilər Nazirliyinin 16.10.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Babayev, b_anar@hotmail.com, Bakı (08.10.2018) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 17413)

Rezident müəssisə xarici ölkədə yerləşən qeyri-rezidentə hosting xidmətinin göstərilməsi üçün hər ay xarici valyutada ödənişlər edir. Bu ödənişlər zamanı rezident müəssisənin hansı vergi öhdəlikləri yaranır?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 06.09.2018-ci il tarixdə (İD:  17334) cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramin Dadaşov Cənnət, ramin_dadashzada@mail.ru, Bakı (08.10.2018) (Oxunub: 38 dəfə, ID: 17412)
1. Müştərinin hesabında dondurmalı sərəncam varsa, hesabdakı vəsait dondurulmalı sərəncamda göstərilən məbləğdən azdırsa, növbəti günlərdə dondurmalı sərəncam geri çağırılmadan, alınmalı sərəncam gələrsə sərəncamların icrası necə olur? (Misal: hesabda 800 azn pul var. 31.06.2018-də 1200 azn dondurulma sərəncamı daxil olub, 03.07.2018 1600 azn alınmalı sərəncam daxil olur)
2. Eyni gündə həm dondurulmalı və alınmalı sərəncam daxil olarsa, onları necə icra edilir?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında sərəncam olan vergi ödəyicisinin həmin hesablarına borcların dövlət büdcəsinə alınması haqqında icra (ödəniş) sənədi olan sərəncam daxil olduqda bank tərəfindən ilk növbədə borcların dövlət büdcəsinə alınması haqqında icra (ödəniş) sənədi olan sərəncam vergi ödəyicisinin müvafiq hesablarında olan əlavə vəsait hesabına, əlavə vəsait olmadıqda isə dondurulmuş vəsait hesabına icra edilməlidir.

Vergi ödəyicisinin borc məbləği dəyişdikdə (artdıqda və ya azaldıqda) vergi ödəyicisinin bank və ya digər kredit təşkilatlarında olan hesablarına dəyişməli dondurulmalı və/və ya alınmalı sərəncamlar göndərilir və bu sərəncam icraya qəbul edildikdən sonra hesabda mövcud olan əvvəlki sərəncam qüvvədən düşür.

Vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin banklarda və ya digər kredit təşkilatlarında olan milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarına verilmiş icra (ödəniş) sənədi olan dondurulmalı və (və ya) alınmalı sərəncamlar vergi ödəyicisinin borc məbləği tam ləğv edildikdən sonra elektron və ya kağız daşıyıcısı formasında geri qaytarılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 23.1.7-ci və 65-ci maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zərnigar Şirəliyeva Qasım, zarnigarmajnunova@gmail.com, Bakı (03.10.2018) (Oxunub: 139 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17411)
Müəssisə işçisini xarici ölkəyə ezamiyyətə göndərir və bütün xərclər (aviabilet xərcləri, gündəlik, mehmanxana, rabitə, şəhərdaxili nəqliyyat və digər xidmətlərlə bağlı xərclər) yerli turizm şirkətinin təqdim etdiyi hesab-fakturaya əsasən bank vasitəsilə ödənilir. Bu zaman aşağıdakı suallara cavab verməyinizi xahiş edirik:
1. Ezamiyyə normasından artıq ödənən məbləğ gəlir vergisinə cəlb edilirmi?
2. İşçi tərəfindən əlavə hansı təsdiqedici sənədlər təqdim olunmalıdır?
3. Gündəlik ezamiyyə xərcləri norma daxilində olarsa, norma daxili xərcləri təsdiqləyən və əlavə sənədlər təqdim olunmalıdırmı? Xahiş edirik qanuna istinad edərək ətraflı məlumat verəsiniz.

1. Cavab: Bildiririk ki, ezamiyyə xərclərinin faktiki məbləği qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq olduğu halda faktiki ezamiyyə xərclərinin əvəzi xərclərin çəkilməsini təsdiq edən sənədlər əsasında ödənilərsə, bu qaydada ödənilmiş ezamiyyə xərci fiziki şəxsin vergi tutulan gəlirinə aid edilmir.

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq ödənilən faktiki ezamiyyə xərclərinin məbləği müvafiq sənədlərlə təsdiq edilmədiyi halda isə, həmin xərclərin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq olan hissəsi işçinin vergiyə cəlb olunan gəlirinə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.3-cü 109.7-ci maddələri.

2 və 3. Cavab: Bildiririk ki, ezamiyyə xərclərinin norması və verilməsi qaydalarını tənzimləyən Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarında və Maliyyə Nazirliyinin qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin ezamiyyə qaydaları”nda Azərbaycan Respublikasının ərazisində ezamiyyətə göndərilən şəxslər tərəfindən təsdiqedici sənədələrin təqdim olunması göstərilir.

Ezamiyyə xərclərinin rəsmiləşdirilməsi barədə əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Paşazadə Ramil Ələddin, ramipasasoy@gmail.com, Şəki (03.10.2018) (Oxunub: 96 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17410)
Mənim qardaşım onlayn qeydiyatdan keçərək VÖEN açdırıb. Faktiki ünvan Bakı şəhəri ünvanı qeyd edib. Lakin VÖEN kartı Şəki şəhəri üçün regional olan 11 saylı Vergilər Ərazi İdarəsinə göndərilib. Qardaşım nə etməlidir ki, həmin VÖEN kartı Bakı şəhərindəki Vergi idarəsinə göndərilsin?

Vergi orqanlarında uçota alınmaq üçün vergi ödəyiciləri tərəfindən müvafiq ərizə onların yaşadığı (şəxsiyyət vəsiqəsi üzrə qeydiyyatda olduğu) yer üzrə vergi orqanına verilir.

Bununla belə, vergi uçotu yerinin dəyişdirilməsi üçün qardaşınız və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən yaşayış yerini təsdiqləyən rəsmi sənəd (məsələn: evlər idarəsindən arayış) əlavə olunmaqla hal-hazırda vergi uçotunda olduğu vergi orqanına təqdim edilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri, Azərbaycan Respublikasının 04.04.1996-ci il tarixli 55-IQ nömrəli “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Qanunu

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mikayıl Mürsəlov İsrayıl, murselov7072@mail.ru, Bakı (03.10.2018) (Oxunub: 91 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17409)
Öyrənmək istədiyim odur ki, kiçik parnik və gübrələrin idxalı üçün gömrük rüsumu ve ƏDV ödənilirmi? Maddələrlə fikir bildirən olsa yaxşı olar

Bildiririk ki, mineral gübrələrin, pestisidlərin idxalı və satışı ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlara aid edilmişdir

Bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların idxalı və satışı isə ƏDV-dən azaddır.

İdxal-ixrac əməliyyatları sahəsində vergi orqanlarının səlahiyyətlərinin gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirildiyini nəzərə alaraq ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-7 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcələsinin 164.1.31-ci164.1.34-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Royal Camalov, royaljamalov@gmail.com, İsmayilli rayonu (03.10.2018) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17408)
Bank qarşısında kredit öhdəliyi olan müəssisənin əsas vəsaitlərinin qalıq dəyəri həmin öhdəlikdən az olduğu halda yenidən qiymətləndirmə həyata keçirilir və əsas vəsaitlərin bazar dəyərinin bu öhdəlikdən çox olduğu kənar qiymətləndirici tərəfindən təsdiqlənir. Məhkəmə qətnaməsi ilə həmin borc qarşılığında əsas vəsaitlərin təqdim edilməsinə qərar verilmişdirsə borc ilə balans dəyəri arasındakı mənfi fərq və ya yenidən qiymətləndirmədən sonrakı əsas vəsaitlərin bazar dəyəri ilə banka olan borc arasında müsbət fərq mənfəət vergisinə münasibətdə Vergi Məcəlləsinin hansı maddələri ilə tənzimlənir?

Bildiririk ki, əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) mənfəət vergisinin vergitutma obyektini yaratmır.

Eyni ilə yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranmış mənfi fərq də xərc kimi nəzərə alınmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci 104.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad Bayramov, resad2@mail.ru (03.10.2018) (Oxunub: 116 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17407)
Mən fiziki şəxs olaraq VÖEN-i olan sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəliyyət göstərirəm. Hər-hansı XXX MMC ilə alqı-satqı müqaviləsi əsasında bazardan mal alıb üstünə gəlir faizimi qoyub XXX MMC-yə satışımı həyata keçirirəm. Mən malı bazardan aldığıma görə mənə e-qaimə təqdim olunmur. Amma qarşı tərəfə satışımı rəsmi şəkildə e-qaimə ilə həyata keçirirəm. Belədə mənim "elektron qaimə" sistemimdə yalnız Göndərilən qaimələr hissəsi doldurulub, Gələn qaimələr yoxdur. Bu hal mənim üçün hər-hansı vergi riski yaratmır ki?
İkinci sualım odur ki, mən satışları topdansatış kimi yalnız bir müəssisəyə həyata keçirirəm. Bunun hər-hansı problemi ola bilərmi mənə və ya qarşı tərəfə?

Bildiririk ki, vergi öhdəliklərinin hər hansı səbəbdən düzgün müəyyən edilməməsinə səbəb olan vergi riskinin aradan qaldırılması məqsədi ilə vergi orqanı Vergi Məcəlləsinin 37-ci maddəsinə uyğun olaraq kameral qaydada vergi yoxlaması apara, vergi ödəyicisindən əlavə məlumat, sənəd və izahat tələb edə bilər.

Onu da qeyd edək ki, vergi ödəyicisi öz növbəsində vergi tutulan gəlirin dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa borcludur. Bu zaman malların alışı elektron qaimə-faktura, satan şəxs vergi ödəyicisi olmadığı halda isə forması Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli və 04.10.2017-ci il tarixli Q-12 nömrəli Qərarları ilə təsdiq edilmiş “Malların alış aktı”nın forması (MAA-1) (http://www.e-qanun.az/framework/36018) ilə rəsmiləşdirilməlidir. “Malların alış aktı”nda satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatlarının (FİN, seriyası və nömrəsi) göstərilməsi mütləqdir.

Bununla belə, malların təqdim edilməsi sahibkarlıq fəaliyyəti sayılmaqla həmin malları (vergidən azad edilən mallar istisna olmaqla, məsələn kənd təsərrüfatı məhsulları) təqdim edən şəxs üçün vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olur.

Bu baxımdan da malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

İkinci sualınızla əlaqədar bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində mülki müqavilələrin bir və ya bir çox şəxslərlə bağlanması vergi ödəyicisinə verilən bir hüquqdur və bu hüquqdan istifadə vergi qanunvericiliyinin pozulması kimi qiymətləndirilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.69-cu, 13.2.70-ci, 23.1.6-1-ci, 37-ci, 58.1-ci və 71-1-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 390-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli 1341 nömrəli və 16 iyun 2017-ci il 1460 nömrəli Fərmanları ilə təsdiq olunmuş “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası” və “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlahə Əliyeva Arif, ilahehe@mail.ru, Sumqayıt (03.10.2018) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17406)
Mən bakalavr və magistr pilləsini Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinde "İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi" ixtisası üzrə bitirmişəm. Hal-hazırda Azərbaycan Turizm və Menecment Univeristetində "İqtisadi fəaliyyət növləri" ixtisası üzrə qiyabi fəlsəfə doktorluğu üzrə təhsil alıram. Mən vergiyə imtahan vere bilərəm?

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Göstərilənlərə əsasən müraciətinizin vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərinin həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırılacağını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlamaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamal Quluzadə Habil, kamal.guluzada@gmail.com, Lənkəran rayonu (03.10.2018) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17405)
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə Kommersiya qurumunun dövlət reyestri məlumatları barədə: Məlumat üçün bildirim ki, pasient olaraq Ə.Rəcəbli -3 küçəsi , bina 10-da yerləşən “Sağlam Ailə” klinikasının xidmətlərindən istifadə edirəm. Göstərilən xidmətlərə görə hər dəfə həmin klinikada ödəniş etsəm də sonda mərkəzin Kassası tərəfindən ödənişi təsdiq edən qəbz təqdim olunmur və buna görə də həmin klinika haqqında vətəndaş olaraq əldə etməyim hüququm olan sadə məlumatları (hüquqi ünvan, VÖEN) əldə edə bilmirəm. Buna görə də xahiş edirəm ki, yuxarıda qeyd etdiklərimi nəzərə alıb, “Sağlam ailə” MMC-ə dair Vergilər Nazirliyinin dövlət reyestrində əldə etməyə hüququm olan məlumatları mənə göndərəsiniz. Hörmətlə, vətəndaş Quluzadə Kamal Habil oğlu!

Bildiririk ki, adında “Sağlam Ailə” ifadəsi olan bir neçə hüquqi şəxs mövcuddur.

Belə ki, “Sağlam Ailə” MMC-nin VÖEN-i 1300235691, “Sağlam Ailə hospitalı” MMC-nin VÖEN-i 1303675271, "Sağlam Ailə poliklinikası" MMC-nin VÖEN-i 1401733801, "Sağlam Ailə klinikası" MMC-nin VÖEN-i isə 1303676341 kimidir.

Onu da bildiririk ki, kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları haqqında məlumatı əldə etmək üçün “Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları haqqında məlumat” elektron xidmətindən istifadə edərək “Ada görə” və “VÖEN-ə görə” axtarışlarından yararlana bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Emin Həsənli Saleh, hesenli777@gmail.com (03.10.2018) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17404)
Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan hüquqi şəxs öz istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsulunu sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan fiziki şəxslərə satır, lakın ödəniş fiziki şəxslər (alıcı) tərəfindən nağd şəkildə hüquqi şəxsin (satıcı) bank hesabına mədaxil edilir, yəni alıcı fiziki olaraq nağd pul almır. Bu halda yuxarıda qeyd edilən nağd satış necə rəsmiləşdirilməlidir? Satıcı malı alıcıya təhvil verərkən hansı ciddi hesabat blankından istifadə etməlidir? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, malların pərakəndə qaydada nağd şəkildə satışı nəzarət-kassa aparatlarının çekləri, nağdsız qaydada malları təqdim edən şəxsin hesabına ödənilməsi isə bank çıxarışları ilə rəsmiləşdirilməlidir.

Həmçinin, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə səlahiyyətli qurum olan Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1-11-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elmar Əhmədov Arif oğlu, elmaraxmedov@gmail.com (03.10.2018) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17402)
Bizim firmamız xaricdən mal alıb daxildəki firmaya satacaqdı. Bunun üçün də daxildəki firma ilə müqavilə bağlayaraq məbləğin (həm əsas, həm də ƏDV) 22.06.2018-ci il tarixdə 37.080 avans ödənişi kimi bizim depozit hesabımıza etdilər. Malların xaricdən alınıb gətirilməsi və təhvil verilməsi 30 gündən çox çəkdiyi üçün depozit hesabımıza vurulan avans məbləği depozit hesabımızda 30 gündən çox gözlədi. Sizin də bildiyiniz kimi, mal təhvil verilmədən qaimə-fakturanın kəsilməsi mümkünsüz olduğu üçün biz faktura kəsə bilmədik. Vergi əməkdaşları depozit hesabımızda olan 37026.09 AZN-lik avans məbləğinə kameral hesabladı və depozitimizdən büdcəyə sildi. İndi mən bilmək istəyirəm iyun ayı üçün dəqiqləşdirilmiş ƏDV bəyannaməsi verməliyəmmi? Yəni 37.080 (əsas məbləğ 20.600) manat məbləği alınmış avans sətrində göstərməliyəmmi?

Bildiririk ki, ödəmə malların təqdim edilməsindən (işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən) əvvəl həyata keçirilirsə və 5 gün ərzində həmin mallar təqdim edilib (işlər görülüb, xidmətlər göstərilib) elektron vergi hesab-fakturası təqdim olunmursa, belə olan halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır. Vergi tutulan əməliyyat üçün iki və ya daha çox ödəmə aparılırsa, hər ödəmə ödəniş miqdarında ayrıca əməliyyat üçün həyata keçirilmiş sayılır.

Buna əsasən sorğunuzda göstərilən halda müəssisəniz tərəfindən təqdim ediləcək malların dəyəri avans olaraq əldə edildikdən sonrakı 5 gün ərzində mallar təqdim edilmədiyindən ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı mallar üçün avans ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır. Bu zaman malların dəyəri üçün avans olaraq ödənilmiş məbləğ ödənişin həyata keçirildiyi hesabat dövrünün bəyannaməsində əks etdirilməklə hesablanmış ƏDV məbləği dövlət büdcəsinə ödənilir.

Belə ki, təqdim ediləcək malların (işlərin, xidmətlərin) hesabına əvvəlcədən alınmış ödənişlərin ƏDV nəzərə alınmadan məbləği müvafiq dövr üzrə ƏDV-nin bəyannaməsinin 301.1-ci sətrinin C1/B1 xanasında, ƏDV məbləği C2/B2 xanasında, eyni zamanda təqdim ediləcək malların hesabına əvvəlcədən alınmış ödənişlərin ƏDV nəzərə alınmadan məbləği həmin bəyannamənin 3 nömrəli əlavəsinin 301.1.8-ci sətrinin C1 xanasında, təqdim ediləcək işlərin və xidmətlərin hesabına əvvəlcədən alınmış ödənişlərin ƏDV nəzərə alınmadan məbləği isə 301.2.7-ci sətrinin C1 xanasında göstərilir.

Eyni zamanda, Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsində nəzərdə tutulan vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi halları istisna olmaqla, əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlara uyğun olmadığı hallarda vergi ödəyiciləri tərəfindən həmin hesabat dövrü üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci72.5-ci 166.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Daşqın Cümşüdov Elbrus oğlu, cumsudov.dasqin@mail.ru, Bakı (03.10.2018) (Oxunub: 36 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17401)
Mən biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə üzrə) fakültəsinin magistr pilləsini bitirmişəm. Bilmək istəyirəm ki, Vergilər Nazirliyinə işə qəbul üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərəm?

Bildiririk ki, işə qəbulla bağlı müsabiqə vakansiyalar yarandıqda keçirilir və bu zaman vakansiyalara uyğun olan ixtisaslar üzrə namizədlərin seçimi həyata keçirilir. Müsabiqə barədə elanlar yerləşdirilərkən saytımızda namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisaslar barədə məlumatlar verilir.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə 4038135 nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Musabəyov Anar Yusif oğlu, anarmusabeyov@mail.ru (03.10.2018) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17400)
MMC-nin balansında nəqliyyat vasitəsi olmadığından direktor (həm də təsisçi), MMC-nin bütün işlərilə bağlı öz şəxsi avtomobilindən istifadə etməli olur.
1-ci sual: MMC ilə avtomobilin sahibi (direktor) arasında da icarə müqaviləsi bağlanmalıdırmı?
2-ci sual: avtomobilin istismar xərcləri MMC-nin vergiyə cəlb olan gəlirindən çıxıla bilərmi?

Bildiririk ki, direktora məxsus şəxsi avtonəqliyyat vasitəsinin onun rəhbərlik etdiyi hüquqi şəxsin məqsədləri üçün istifadəsi tərəflər arasında bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla bağlanmış icarə müqaviləsi əsasında həyata keçirilməlidir. Bu zaman müqavilədən irəli gələn vergi öhdəlikləri də qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq yerinə yetirilməlidir.

           Eyni zamanda, icarəyə götürülmüş əsas vəsaitin təmirinə çəkilmiş xərclər icarə haqqı ilə əvəzləşdirilmədikdə bu əsas vəsaitin icarəçinin balansına götürüldüyü hal istisna olmaqla icarəçi tərəfindən çəkilmiş təmir xərcləri gəlirdən çıxılmır. İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitin təmirinə çəkilmiş xərclər icarə haqqı ilə əvəzləşdirildikdə təmir xidmətinə görə çəkilən xərclər icarə haqqı şəklində gəlirdən çıxılır.      

Bununla yanaşı, icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin icarəçinin balansına götürülməsi və mühasibat kitablarında əks etdirilməsi ilə bağlı aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət oluna bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi, Mülki Məcəllənin 700-cü732-ci maddələri, “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Məhərrəmov, anar.j.maharramov@gmail.com (03.10.2018) (Oxunub: 50 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17399)
Xahiş edirəm, Vergi Məcəlləsinin 14.5-ci maddəsinin (14.5. Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən bu Məcəllənin 18-ci maddəsi ilə müəyyən edilən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat yalnız o halda nəzərə alına bilər ki, onların münasibətləri həmin əməliyyatın nəticəsinə təsir göstərməmiş olsun.) ətraflı, misallarla izahını verəsiniz.
2. Vergi orqanında qeydiyyatda olan qarşılıqlı surətdə asılı olmayan şəxslər arasında bağlanmış borc müqaviləsinə əsasən alınmış borc geri qaytarıldıqda hər hansı vergi hesablana bilərmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, sözügedən maddəyə əsasən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat yalnız o halda nəzərə alına bilər ki, onların münasibətləri həmin əməliyyatın nəticəsinə təsir göstərməmiş olsun.

Yəni vergi ödəyicisinin fəaliyyəti vergi orqanı tərəfindən yoxlanılan zaman vergi orqanının hüququ var ki, qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyatlara bazar qiyməti tətbiq etsin. Vergi orqanları qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyatlarda vergidən yayınma halı aşkar etdikdə bu hüquqdan istifadə etməklə vergiləri hesablayırlar.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.5-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, qarşılıqlı əlaqəli olmayan şəxslər arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən verilmiş faizsiz borc məbləğinə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilməli olan faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü123.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla, sintigam7@gmail.com (01.10.2018) (Oxunub: 122 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 17398)
ƏDV ödəyicisi olan şirkət balansında olan əsas vəsaiti satdığı halda onun hansı vergi öhdəliyi yaranır?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə əsasən hüquqi şəxslər tərəfindən daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi zamanı təqdim etmə üzrə müqaviləni təsdiq edən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulur və həmin daşınmaz əmlakın təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlər hüquqi şəxsin mənfəət vergisi məqsədləri üçün vergi tutulan gəlirlərinə aid edilmir.

   Eyni zamanda aparılmış əməliyyatlar ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmədiyindən, həmin daşınmaz əmlaka görə ödənilmiş və əvəzləşdirilmiş ƏDV-nin məbləğləri təqdimetmənin baş verdiyi ayın ƏDV bəyannaməsində yenidən hesablanmaqla dövlət büdcəsinə bərpa edilir.

ƏDV ödəyicisi olan hüquqi şəxsin balansında olan daşınan əmlakın təqdim edilməsi isə ƏDV və mənfəət vergisi üzrə vergi öhdəliyi yaradır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci, 108-ci, 150.1.9-cu, 159-cu, 175-ci218.4.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elgün Kərimov, İstanbul (01.10.2018) (Oxunub: 95 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17397)
Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Amma İstanbulda Hüquqi şirkətim var. Şirkətimin Azərbaycanda filalını açmaq istəyirəm. Açmaq qaydalarını bilirəm, amma Vergi Məsələləri çaş baş edib məni. Filial açılarsa, o zaman hüquqi şəxs kimi yenə 20 faiz mənfəət və 18 faiz ƏDV ödəməliyik, yoxsa fərqlidir. Qeyd edim ki, bütün bank hesabatları Türkiyədəki şirkət üzərindən aparılacaq və yerli filaların xərcləri və gəlirləri şəxsi fiziki şəxsə köçürüləcək. Bu halda biz Türkiyədə mənfəət vergisi versək, o zamab Bakıdakı filarlar da verməlidir. Prosedur necə olacaq. Nəzərə alın ki, mən qeyri-rezident olmayacam Bakıda çünki Azərbaycan vətəndaşıyam. Təşəkkürlər öncədən.

Azərbaycan Respublikasnın rezidenti olan fiziki şəxs tərəfindən digər ölkədə təsis etdiyi hüquqi şəxsin Azərbaycan  Respublikasında yaratmalı olduğu filialının vergi öhdəlikləri barədə soruşulduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyri-rezident hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filialı mənfəət vergisinin ödəyicisidir və onun Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi bütün gəlirlərindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər və icbari ödənişlər çıxıldıqdan sonra mənfəət yarandığı halda, həmin mənfəətdən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanıb bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilir.

Eyni zamanda, qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən mənfəət vergisindən əlavə olaraq bu filialın xalis mənfəətindən həmin qeyri-rezidentə köçürdüyü (verdiyi) hər hansı məbləğdən, yaxud qeyri-rezidentin  gördüyü hər hansı işlər (xidmətlər) üçün Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi gəlirə görə onun filialı tərəfindən edilən ödənişlərdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalıdır.

Bunlarla yanaşı, qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı filialı ƏDV ödəyicisi olduğu halda filial tərəfindən təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinə ƏDV tətbiq edilməli, təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) ƏDV-siz dəyəri nağdsız qaydada filialın bank hesabına, ƏDV-nin məbləği isə filialın ƏDV depozit hesabına ödənilməlidir.

“Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları”nın 6.1-ci bəndinə əsasən qeyri-rezident razılığa gələn digər dövlətdə vergi ödəyərkən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin nəzərə alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının müvafiq vergi orqanına  elektron və ya kağız daşıyıcısında doldurulmuş “Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsi haqqında” Ərizə (bundan sonra - DTA-04 forması) (Əlavə №– 6) təqdim etməklə, onun tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergi məbləğlərinin təsdiq edilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər.

Onu da bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasnın rezidenti olan fiziki şəxs Azərbaycan Resbublikasında və onun hüdudlarından kənarda, o cümlədən digər dövlətdə təsis etdiyi hüquqi şəxsdən təsisçi kimi dividend şəkilində əldə etdiyi gəlirlərindən Azərbaycan Resbublikasında gəlir vergisi hesablamalı, bəyan etməklə digər dövlətdə ödənilmiş vergi nəzərə alınmaqla hesblanmış gəlir vergisini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.4-cü, 96.1-ci, 104.2-ci, 105.1-ci, 126-cı, 127-ci, 149-cu, 159.2-ci, 175-ci maddələri və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 12.06.2017-cü ilə tarixli 1717050000009300 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları”nın 6.1-ci bəndi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Süleymanov Elşad, Cavid_Suleymanov_91@mail.ru, Bakı (01.10.2018) (Oxunub: 83 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17396)
Sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində qarşı tərəfə ödəniş edərkən əsas məbləği ödəyib ƏDV hissəni növbəti gün ödəyəriksə və ya əksinə ədv hissəni ödəyib növbəti gün əsas hissəni ödəyəriksə həmin ƏDV-ni əvəzləşdirmə hüquqİ verilir?

Bildiririk ki, ƏDV ödəyicisi tərəfindən alınmış elektron vergi hesab-fakturasında göstərilən malların (işlərin və xidmətlərin) ƏDV-siz dəyəri nağdsız qaydada həmin malları (işləri və xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına köçürüldükdə və həmin mallar (işlər və xidmətlər) kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulduqda ödənilən ƏDV məbləği əvəzləşməyə qəbul edilir.

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 3 sentyabr 2015-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1 və 176.4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair” Qərarında qeyd olunmuşdur ki, təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin ƏDV-siz dəyəri yalnız nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) tam olaraq ödənildikdə, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarla ödənildikdə vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab fakturası üzrə ödənilmiş vergi məbləği əvəzləşdirilən ƏDV məbləği sayılır.

Lakin alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) ƏDV məbləği həmin malların (işlərin, xidmətlərin) əsas dəyərinin ödənildiyi gündən gec ödənildiyi halda vergi ödəyicisinə vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı, 175.1-ci, 175.8-ci176.3-cü, 176.4-cü maddələri və Azərbaycan Respublikasi Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 03.09.2015-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1 və 176.4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Faiq Kəlbəliyev, faiq_kel@mail.ru, Bakı şəhəri (01.10.2018) (Oxunub: 88 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17395)
Xaricdən onlayn 1 ədəd (40 AZN-lik ) məhsul almaq istəyirəm. Vergi ödəməliyəm?

Bildiririk ki, virtual ticarət meydanlarından malların elektron ticarət qaydasında alışına sayından asılı olmayaraq yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən ƏDV tətbiq olunmur.

Müəyyən şərtlər nəzərə alınmaqla fiziki şəxsin şəxsi istehlakı üçün alınan malların güzəştli qaydada (gömrük ödənişlərini, yəni gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları, dövlət rüsumu və haqq ödənilmədən) gömrük sərhədindən keçirilməsi nəzərdə tutulur və bu da öz əksini “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”nda tapmışdır.

Həmin Qaydalarla tanış olmağınızı, aydın olmayan məqamlar barədə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə bu sahədə səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-6 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsi 20.5-ci, 169.1-ci, 169.3-cü maddələri, “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 10.05.2005-ci il tarixli 908-IIQ nömrəli Qanununun 1.0.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 305 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları” və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2012-ci il tarixli, 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Babayev Elşən Rövşən oğlu, ELIS_158@MAIL.RU, Bakı (01.10.2018) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17394)
Mən işlə bağlı VÖEN açdırmışam. Fiziki şəxs kimi işlə təmin olmağım üçün VÖEN-i yenidən bağladım. Lakin indi mənə yenə VÖEN-lə bağlı mesajlar gəlir Vergilər Nazirliyinin qaynar xəttindən. Bu barədə mənə məlumat verərdiz.

Bildiririk ki, vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış hər bir vergi ödəyicisi üçün İnternet Vergi İdarəsində fərdi elektron qutu yaradılır. Elektron qutusu olan vergi ödəyicilərinə sənədlər (Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktublar, bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar və s.) onların fərdi elektron qutusuna göndərilir.  Vergi orqanından göndərilən hər hansı sənədin yalnız kağız daşıyıcısında göndərilməsi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, digər hallarda fərdi elektron qutusu olan şəxslərlə yazışmalar elektron formada aparılır. Qeyd edək ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən istənilən sənəd rəsmi statusa malikdir.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Elektron qutuya göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az internet saytına (İnternet Vergi İdarəsinə) daxil olaraq açılan pəncərədə “Giriş” düyməsini sıxıb “Sistemə giriş səhifəsi”ndə istifadəçi kodu, parol, şifrəni yazıb və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) olduqda müvafiq məlumatları daxil edib “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olaraq “Gələnlər” qovluğuna keçid etmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mirzəyeva Xatimə, khatima.mirzoyeva@gmail.com (01.10.2018) (Oxunub: 50 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17393)
Bir hüquqi şəxs digər hüquqi şəxsə gecə reysləri koordinator edən VÖEN-i olan fiziki şəxslər üçün ödəniş edəcək (həmin şəxslər ilə xidmət müqaviləsi bağlanılacaq). Bu halda ödənişi alan hüquqi şəxsin hər hansı bir vergi öhdəliyi yaranırmı? (hər iki şirkət ƏDV ödəyicisidir).

Bildiririk ki, müraciətinizin mahiyyətinin tam aydın olmadığını nəzərə alaraq sorğunuzu dəqiqləşdirməklə ətraflı şəkildə izah edərək yenidən “Sual-cavab” bölməsinə, həmçinin vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəmşid İrzaquliyev, irzaquliyev58@mail.ru, Bakı (01.10.2018) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17392)
Keçən həftənin 2-ci günü bir sual ünvanlamışdım. E-poçtuma bildiriş gəlmədi. Xahiş edirəm bildirəsiniz, anbarda olan mal-materialların silgisindən hər hansı vergi öhdəliyi yaranırmı. Yaranırsa hansı vergi növü üzrədir.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 24.08.2018-ci il tarixdə “Sual-cavab” bölməsinə daxil olmuş və 24.09.2018-ci il tarixdə (İD: 17372) cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəhimova Səidə Nadir, saem71@mail.ru, Bakı (01.10.2018) (Oxunub: 55 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17391)
Наша компания хочет сдать в аренду автобус. Для этого нужно написать код для заполнения электронной налоговой фактуры. При использовании таблицы кодов представленной налоговой инспекцией я нашла "Сдача в аренду автобусов с водителем", но мне нужен без водителя. Мы сдаем только автобус. Заранее благодарю.

Доводим до Вашего сведения, что в указанном случае целесообразно указать код 11585 «Услуги по аренде и лизингу без оператора прочих сухопутных транспортных средств»

Обоснование: “Коды товаров, работ, услуг, используемые при заполнении электронных накладных-фактур»

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yusubova Nigar Oqtay, love_is_song@mail.ru (01.10.2018) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17390)
VÖEN necə ləğv olunur?

Bildiririk ki, fiziki şəxs fəaliyyətinə xitam vermək istədikdə gücləndirilmiş elektron imzası ilə (o cümlədən ASAN imza) olduqda, vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotunun ləğv edilməsi üçün ərizə təqdim edə bilər. Bunun üçün İnternet Vergi İdarəsi portalının (www.e-taxes.gov.az) “Onlayn kargüzarlıq” bölməsinə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsi ilə daxil olaraq vergi orqanına müvafiq ərizə təqdim edilməlidir.

Hər hansı səbəbdən ərizəni elektron qaydada təqdim etmək mümkün olmadıqda vergi uçotunun ləğv edilməsi üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” və uçota alınmanı təsdiq edən şəhadətnamə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə gəlməklə təqdim edilə bilər.

Vergi uçotundan çıxarılanadək vergi uçotuna alınma barədə vergi şəhadətnaməsi, vergi uçotuna alındıqdan sonra ləğv edilmə tarixinədək sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olduğu halda bu dövr üzrə müvafiq vergi bəyannaməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda isə “Vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında Arayış” vergi orqanına təqdim edilməli, dövlət büdcəsinə vergi borcu olduğu halda borc ödənilməlidir.

Qeyd edilən prosedurlara əməl edildikdən sonra vergi orqanı vergi ödəyicisini vergi uçotundan çıxararaq VÖEN-i vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirir və vergi ödəyicisinə “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 34.5-ci, 34.7.3-cü38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar tarixli 2017-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş ““Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Çərkəzli, turaleconomics@mail.ru, Bakı (01.10.2018) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17389)
Bildiyiniz kimi, elektron qaimələr iş və xidmətin başa çatdığı ayda təqdim edilir. İş hər ayın 30-və ya 31-ci günündə başa çatır. Bilmək istəyirəm ki, elektron qaimənin hər ayın sonunda verilməsi mütləqdirmi? Xidmət avqust 31-də yekunlaşarsa sentyabrın 1-də elektron qaimənin verilməsində qanuna zidd maddə varmı?
2.Xidmət müqaviləsinə əsasən aylıq xidmətin elektron qaiməsinin hər ayın aid olduğu ayın əvvəlində vurulması nə dərəcədə düzgündür?

1. Cavab: Bildiririk ki, “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən ilkin uçot sənədi olan elektron qaimə-faktura vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt verilir.

Bununla belə, “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na uyğun olaraq ilkin uçot sənədləri əməliyyatların baş verdiyi anda, bu mümkün olmadıqda isə əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra tərtib edilməlidir.

Qeyd olunanlara əsasən müəssisə tərəfindən hər hansı səbəbdən göstərilən xidmətə görə əməliyyatın baş verdiyi anda elektron qaimə-fakturanın təqdim edilməsi mümkün olmadıqda, elektron qaimə-faktura sonrakı dövrdə tərtib edilə bilər və bu zaman elektron qaimə-fakturanın “Əlavə qeydlər” sətrində təqdim edilən malların təqdim edilməsinin hansı dövrdə (ayda) həyata keçirilməsi göstərilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.01.2017-сi il tarixli Q-01 nömrəli Kollegiya Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”nın 7.3-cü bəndi.

2. Cavab: Bildiririk ki, elektron qaimə-faktura malın (işin, xidmətin) alıcısına mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxtda verildiyindən təqdim edilməmiş mal, görülməmiş iş və ya xidmət üçün əvvəlcədən elektron qaimə-fakturanın təqdim edilməsi vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafet Yolcuyev Əlipaşa oğlu, rafet.azerimail.ru, Salyan rayonu (01.10.2018) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17388)
1. Ölkəyə gətirilən avtomobil üçün gömrükdə 18 faiz əlavə dəyər vergisi ödənilir. O maşını bir müddət sürürəm və yaxud gətirən kimi satıram belə olan halda mən sadələsmiş vergi ödəməliyəm? Əgər sadələsmiş ödənirsə əlavə dəyər vergisi bu zaman necə olur o vətəndaşa geri qaytarılırmı. Xahiş edirəm aydınlıq verəsiniz.
2. Mən 1994-2000-ci illər baş dövlət vergi müfətişliyinin Salyan rayonu üzrə vergi müfəttişliyində vergi müfəttışi vəzifəsində çalışmışam. İşlədiyim müddətdə heç bir ciddi nöqsan buraxmamışam. Lakin 2000-ci ilin mart ayında Vergilər Nazirliyi yarananda respublika üzrə 1500 nəfər o cümlədən mən də bu sistemə təzədən işə götürülmədim. Halbuki mənim 20 yanvar yaralısı kimi liqotum olub. Həm də himayəmdə 4 az yaşlı usaq olub. Mən nə qədər çalışdımsa məni işe götürmədilər. O vaxtki rəhbərliyin vkusuna uyğun gəlmədim. Sonra 2001-ci ildə mən imtahan verdim, Vergilər Nazirliyinin ehtiyatda olan kadrlar siyahısına alındım. Evə məktub gəldi, lakin yenə mənə maneələr oldu işe çağrılmadım. Mən indiki rəhbərliyin qəbuluna gəlmək istərdim. Savadımdan istifadə edərək vergi sistemində yenidən xidmət göstərmək istərdim. Mən nə etməliyəm? Xahiş edirəm mənə məsləhət verəsiniz.

Cavab: Bildiririk ki, gəlir götürmək məqsədi ilə əmlakın təqdim olunması sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur, sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən və ya istifadə edilmiş əmlakın təqdim olunması vergiyə cəlb olunan əməliyyat hesab olunur və sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna alınan şəxsin vergitutma obyektini təşkil edir.

Malların idxalı vergidən azad edilən idxal istisna edilməklə, ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan idxal sayılır. Mövcud qanunvericilikdə avtonəqliyyat vasitələrinin idxalı ƏDV-dən azad olunmadığından sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi tərəfindən gömrükdə ödənilən ƏDV məbləği avtonəqliyyat vasitəsinin dəyərinə aid edilməlidir.

Bax: Vergmi Məcəlləsinin 13.2.37-ci, 102.1.7-ci159.3-cü maddələri.

Cavab: Bildiririk ki, yaşı 35-i keçmiş vətəndaşlar bir qayda olaraq orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün keçirilən müsabiqədə iştirak edə bilməzlər.

Bununla belə, müvafiq ixtisas üzrə elmi dərəcəsi olan, ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, yüksək peşə hazırlığına və ya iş təcrübəsinə malik şəxslərin test imtahanından azad olunmasına komissiya qərar verir.

Sorğunuzda qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumatın alınması üçün (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zeynalov Nizami Tahir oğlu, credogroupmmc@gmail.com (01.10.2018) (Oxunub: 51 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17387)
Mən fərdi sahibkar, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olaraq fəaliyyət göstərirəm. Göstərdiyim xidmətlərə görə ödənişlər nağdsız qaydada hesablaşma hesabına köçürülür. Eyni zamanda ƏDV ödəyicisi olan hüquqi şəxsin (müəssisənin) həmtəsisçisiyəm. Həmtəsisçi olaraq, həmtəsisçisi olduğum müəssisəyə iki tərəfli borc müqaviləsi əsasında borc vermişəm. Vergi Məcəlləsinə əsasən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olaraq fəaliyyətimdən əldə etdiyim gəliri (müvafiq vergilər ödənildikdən sonra qalan vəsaiti) istənilən yönümdə istifadə etmək hüququm vardır. Bunu nəzərə alıb, həmtəsisçisi olduğum müəssisəyə (borc müqaviləsi əsasında) köçürmə etmək üçün, cari hesablaşma hesabım olan banka müraciət etdim, lakin bank bu köçürməni qəbul etmədi. Sualım bundan ibarətdir ki, yuxarıda qeyd olunan və bank tərəfindən qəbul edilməyən köçürmə Vergi Məcəlləsinin hər hansı bir maddəsinə ziddiyyət təşkil edir?. (Qeyd edim ki, bu sualla əlaqədar eyni zamanda Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatasına da müraciət etmişəm) Xahiş edirəm bu barədə mənə ətraflı cavab verəsiniz. Öncədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, müəssisəyə digər şəxslər tərəfindən faizsiz borc verilməsinə qanunvericilikdə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır. Borc tərəflər arasında qanunvericiliyə uyğun olaraq bağlanılan borc müqaviləsinə əsasən verilə bilər.

Qarşılıqlı əlaqəli olmayan şəxslər arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən verilmiş faizsiz borc məbləğinə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilməli olan faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü123.1-ci maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aygün Qurbanova Elşad qızı, ayan-1985@mail.ru (01.10.2018) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17386)
Mən, məsələn, Azərbaycan Respublikasının vergi orqanında qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxsəm və məndə müəyyən bir bankın terminalı, kassası var. Xaricilər gəldi və məndən mal almaq və öz kredit kartı etmək istədi. Terminal vasitəsilə bir çek vurmaq və malların siyahısı ilə bir faktura verirəm. kartından silinən pul avtomatik olaraq bankdakı bank hesabına köçürülür. Terminal yoxlama çekinə əlavə olaraq kassanın çekini pozmaq məcburiyyətindəyəm?

Bildiririk ki, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən istehlakçı 14 gün ərzində qüsurlu malın geri qaytarılmasının və ya dəyişdirilməsinin təmin edilməsini tələb edə bilər.

Qanuna əsasən istehlakçının tələbinə qəbz, mal və ya kassa çeki, zəmanət müddəti olan mallar üzrə isə texniki pasport və ya onu əvəz edən digər sənəd təqdim edildikdə baxılır.

Məhz bu səbəbdən də, sorğunuzda qeyd olunan halda pərakəndə ticarət obyektində satılan mala NKA çekinin verilməsi məqsədəuyğundur.

Əlavə olaraq onu da qeyd edək ki, vergitutma məqsədləri üçün eyni məbləğin həm hesablaşma hesabı, həm də nəzarət-kassa aparatına daxil edilməsi halı nəzərə alınaraq bu əməliyyatlara bir əməliyyat kimi baxılmalı və bəyannamə tərtib edilərkən əməliyyatların biri nəzərə alınmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu, 16.1.11-1-ci173.2-ci maddələri, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 19 sentyabr tarixli 1113 nömrəli Qanununun 7-ci və 17-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”nın 4.1-ci və 5.37-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Arzu Əliyeva Elşad, aliyevaarzu123@gmail.com, Bərdə şəhəri (27.09.2018) (Oxunub: 103 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17385)
Səhvən ƏDV qeydiyyatı ərizəsi təqdim edərək vergi orqanında ƏDV qeydiyyatına durmuşam. Bilmək istəyirəm ki, VM-nin 158.1-ci maddəsinə əsasən ƏDV-ə cəlb olunan əməliyyatların aparılmasının dayandırılmasına görə ƏDV qeydiyyatını ləğv edib yenidən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərəmmi? Qeyd edim ki, minik avtomobillərinin icarəsi və lizinqi fəaliyyət növü ilə məşğulam.

Bildiririk ki, lizinq fəaliyyətindən və əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edən şəxslər sadələşdirilmiş vergini tətbiq edə bilməzlər.

Eyni zamanda bidiririk ki, əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edən şəxslər bu fəaliyyətlə yanaşı, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda isə digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququna malikdir. Bu halda əmlakın icarəyə verilməsi və digər fəaliyyət növləri üzrə əldə edilən gəlirlərin və xərclərin uçotu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparılmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218.5-ci 221.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.