Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Elnur, Bakı (22.06.2019) (Oxunub: 8 dəfə, ID: 18755)
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 16 iyun 2017-ci il tarixli “İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası” da sadalanan sənədlərin (ciddi hesabat blanklarının) tətbiq olunmaması zamanı hansı vergi cərimələri tətbiq oluna bilər? Xatırlatmaq istəyirəm ki, söhbət elekton sənədlərdən getmir (elektron qaimə faktura və elektron vergi hesab fakturası)

Bildiririk ki, qeyd olunan qanunvericilik aktında sadalanan sənədlər ciddi hesabat blanklarıdır və onların formasını Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi təsdiq edir. Ciddi hesabat blankları təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, təşkilatların və fərdi sahibkarların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində əmtəə-pul dövriyyəsini əks etdirən, forma və rekvizitləri müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilən, xüsusi seriya və nömrəsi olan ilkin uçot sənədidir.

Eyni zamanda, ilkin uçot sənədləri  maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının aparılması üçün mühasibat uçotu subyektinin rəhbərinin göstərişini təsdiq edən və ya bu əməliyyatların baş verməsinə hüquq verən, habelə mühasibat uçotunun aparılmasına əsas verən yazılı və ya elektron daşıyıcılarda olan təsdiqedici sənədlərdir.

Ciddi hesabat formalarının tətbiqi ilə bağlı daha ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə mühasibat uçotunun təşkili və aparılması sahələrində  tənzimlənməni həyata keçirən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Həmçinin bildiririk ki, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin), o cümlədən vergidən azad edilən gəlirlərinin (xərclərinin) və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə mühasibat sənədlərinin və vergilərin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan digər sənədlərin, habelə alınan gəliri (hüquqi şəxslər üçün çəkilən xərcləri də) və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Vergi ödəyicilərində bütün maliyyə sənədlərini, mühasibat kitablarını, hesabatları, smetaları, nağd vəsaitləri, qiymətli kağızları və başqa  qiymətliləri, bəyannamələri və vergilərin hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı olan digər sənədlərin, habelə elektron daşıyıcılarındakı məlumatların müəyyən edilmiş müddətlərdə təqdim edilməməsinə və ya bilərəkdən təhrif olunmaqla təqdim edilməsinə, habelə elektron və (və ya) kağız formatda məlumatlar tam oxunaqlı şəkildə 5 ildən az olmamaqla üzrlü səbəb olmadan saxlanılmamasına görə vergi ödəyicisinə 1000 manat məbləğində maliyyə  sanksiyası tətbiq edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü, 16.1.7-ci, 57.3-cü, 130.1-1-ci maddələri, 16 iyun 2017-ci il tarixli 1460 saylı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın yekun müddəaları, "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının  29 iyun 2004-cü il tarixli 716-IIQ saylı Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bəşirova Yeganə Ədalət, ybashirova@azecolab.com (22.06.2019) (Oxunub: 6 dəfə, ID: 18754)
Salam. Sualım məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının ödənişi ilə bağlıdır. Ətraf mühit haqqında məsləhət xidmətləri göstərən gəlir vergisi ödəyicisi olan fiziki şəxslər minimum əmək haqqının 20% miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta ödənişləri edirlər. Bu zaman bu ödənişlər yalnız gəlir olan aylarda edilir yoxsa hər ay ödənilməsi məcburidir?

Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola şəxslər faəliyyət göstərdikləri ay üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş dərəcələrlə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyirlər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Həşimov Səfər, eleskerovcavidan@gmail.com, Bakı (22.06.2019) (Oxunub: 9 dəfə, ID: 18753)
Salam. Sualım cari vergi ödəmələrinin hesablanması ilə bağlıdır. Belə ki, müəssisə 2018-ci ilin ilk 10 ayını (Yanvar-Oktyabr) aylarını sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmuş və yalnız Noyabr ayının 1-dən mənfəət vergisi ödəyicisi olmuşdur. Buradan belə aydın olur ki, Müəssisə 2018-ci il üçün təqdim etdiyi mənfəət vergisi bəyannaməsində yalnız 2 ayın dövriyyəsini göstərmişdir. Bilmək istərdim ki, bu halda Müəssisə 2019-cu ilin rübləri üzrə cari vergi ödəmələrini AR Vergi Məcəlləsinin 151.1-ci maddəsinə əsasən (yəni 2018-ci il üçün təqdim etdiyi mənfəət vergisi bəyannaməsində göstərilmiş mənfəət vergisi öhdəliyini 25%-nə vurmaqla) hesablaya bilərmi? Öncədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergini tətbiq edən hüquqi şəxs mənfəət vergisinin ödəyicisi olduqları tarixdən etibarən müvafiq olaraq mənfəət vergisi üzrə cari vergi ödəmələrini müəyyən etməli və dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər. Bu zaman həmin vergi ödəyiciləri tərəfindən cari vergi ödəmələri yalnız onların mənfəət vergisinin ödəyicisi olduqları tarixdən başlayaraq sonrakı hesabat dövrləri üzrə müəyyən edilir. Belə vergi ödəyicilərinin əvvəlki hesabat ilində fəaliyyətləri olmadıqda və ya mənfəət vergisi tətbiq edilmədiyi təqdirdə cari vergi ödəmələri Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən edilir.

Bu baxımdan da, sorğunuzda qeyd olunan şəxsin cari vergi məbləği Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kərimov Ümid Nəbi, karimovumid95@mail.ru, Bakı (22.06.2019) (Oxunub: 8 dəfə, ID: 18752)
Hörmətli Həmkarlar! Aşağıdaki yaranan sualların cavablandırılmasında köməklik etməyinizi rica edirik : İşçinin əmək müqaviləsinə xitam verilən zaman, ona ödənilən cari iş ilinə görə istifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə pul əvəzi vergiyə cəlb edildikdə Əmək haqqıdan ayrılıqda hesablanmalıdır və ya Əmək haqqı ilə toplanıb gəlir vergisinə və sosial sığorta haqlarına cəlb edilməlidir ? Nümunə: Əməkdaş 01.02.2017-ci ildə işə qəbul olunub və hər iş ili üzrə məzuniyyətindən tam istifadə edib (30 təqvim günü). 05.04.2019-cu ildə işçi öz xahişi ilə əmək müqaviləsinə xitam verilir və 05.02.2019 â– 05.02.2020 iş ilinə görə 4 gün istifadə edilməmiş əmək məzuniyyəti qalıb və bu 300 manat təşkil edir Əmək haqqı â– 500 manat İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə pul əvəzi (cari iş ilinə görə) â– 300 manat Əmək haqqına görə sosial sığorta haqqı: (500-200)*10%+6 = 36 manat İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə pul əvəzinə görə sosial sığorta haqqı: (300-200)*10%+6 = 16 manat Əgər yuxarıda qeyd olunan nümunədəki hesablama düzgündürsə, İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətinə görə pul əvəzi və ona görə hesablanmış sosial sığorta haqları Məcburi Dövlət Sosial Sığortası üzrə hesabatda (rüblük) necə əks olunmalıdır ? Göstərilənləri nəzərə alaraq, yuxarıda qeyd olunan suallara münasibət bildirməyinizi xahiş edirik Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları ayrı-ayrılıqda, o cümlədən cari iş ilinə görə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə ödənilən kompensasiya haqqı ödəniş aparılan ayın əmək haqqına əlavə edilmədən ayrılıqda fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına cəlb edilir.

Eyni zamanda gəlir vergisinin məqsədləri üçün hər il üzrə ayrılıqda hesablanmış kompensasiya haqlarından Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi ilə müəyyən edilən 200 manat çıxılır.

Eyni zamanda bildiririk ki, yuxarıda qeyd olunanlara əsasən “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat” formasında dəyişikliklər edilməsi nəzərdə tutulmuşdur və dəyişikliklər edildikdən sonra hesabatın təqdim olunmasında müvafiq texniki imkan yaradılacaqdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Muradov Yusif, muradov1970@mail.ru, Bakı (22.06.2019) (Oxunub: 7 dəfə, ID: 18751)
Salam, mənim sualım anbarla bağlıdır. Fiziki şəxsin mağazasının anbarı da vergiyə cəlb olunurmu, anbara görə vergi nə qədərdir?

Bildiririk ki, rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri əmlak vergisinin vergitutma obyektini təşkil edir.

Digər vergi növləri olan sadələşdirilmiş vergi, gəlir vergisi və əlavə dəyər vergisinin hər birinin ayrıca vergitutma obyekti və xüsusiyyətləri vardır. Sorğunuzda qeyd olunan şəxs sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduqda, əldə etdiyi hasilatdan xərclər çıxılmadan 2 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi ödəməlidir. Gəlir vergisi ödəyicisi olduqda isə əldə etdiyi gəlirlərindən xərclərini çıxdıqdan sonra 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi ödəməlidir. Qeyd olunan şəxs ƏDV ödəyicisi olduqda isə, təqdim etdiyi mal, iş və xidmətlərə görə əlavə olaraq 18% dərəcə ilə ƏDV ödəməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin VIII, IX, X, XI, XIII və XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsamyılov Polad Rauf, hitman11443@gmail.com, Xaçmaz (22.06.2019) (Oxunub: 6 dəfə, ID: 18750)
Salam, sualımız ondan ibarətdir ki, bir vətəndaş əgər pensiya alırsa və kiçik bir iş yeri varsa o nə qədər vergi ödəməlidir? Özüm 50 manat pensiya alıram, öz VÖEN-im də var. Belə olan təqdirdə mən bir vətəndaş olaraq vergi ödəməliyəm yoxsa yox. Bu suala ətraflı olaraq olaraq cavab istəyirəm sizdən.

Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər vergi uçotuna alınarkən seçdiyi vergitutma metodundan asılı olaraq (sadələşdirilmiş və ya gəlir, əlavə dəyər vergisi) ödəyirlər. Qeyd olunan vergi növlərinin öz xüsusiyyətləri var. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi republika ərazisində əldə etdiyi gəlirlərə görə əldə etdiyi hasilatın 2 faizi həcmində vergi ödəyir. Gəlir vergisi ödəyiciləri isə gəlirlərindən gəlirin əldə olunması ilə bağlı olan xərclərini çıxdıqdan sonra 20 faiz dərəcə ilə vergi ödəyirlər. Bundan əlavə qeyd olunan vergi növlərinin azadolmaları və güzəştləri mövcuddur.Müraciətinizdə fəaliyyətinizin xarakteri qeyd olunmadığı üçün daha dəqiq məlumat verilməsi mümkün deyil. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, müraciətinizi dəqiqləşdirərək yenidən Sual-Cavab bölməsinə, o cümlədən Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülnarə Osmanova, gulnara.osmanova@professionalsupport.center, Bakı (18.06.2019) (Oxunub: 138 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 18749)
Əsas fəaliyyət növünün kodu 10710 olan bir istehsal müəssisəsi müəssisənin həyətində yerləşən və öz mülkiyyətində olan artezianın suyunu VÖEN-lə fəaliyyət göstərən fiziki şəxsə (avtoyuma sahibi) e-qaimə əsasında sata bilərmi? Əgər sata bilərsə satış ƏDV-yə cəlb olunurmu?

Bildiririk ki, aktivlərin təqdim edilməsindən əldə edilən gəlir, aktivlərin təqdim edilməsindən daxilolmalar və aktivlərin Vergi Məcəlləsinin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı müsbət fərq deməkdir. Digər şəxslər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura vermək həmin həmin şəxslərin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Eyni zamanda ƏDV qeydiyyatında olan müəssisə tərəfindən həmin əmlakın satışı (ƏDV nəzərə alınmadan) ƏDV-yə (18 faiz dərəcə ilə) cəlb edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Mirzaxanov İlqar, elnur-mirzexanov1980@mail.ru, Sabirabad (18.06.2019) (Oxunub: 107 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18748)
Salam, Avtovağzalda bilet satışı həyata keçirilmirsə mən Vergilər Nazirliyinə şikayət edə bilərəmmi? Çünki bilet satılmırsa vergidən yayınma halları baş verir.

Avtomobil nəqliyyatı sahəsində dövlət tənzimləməsini, əhalinin və iqtisadiyyatın avtomobil nəqliyyatı ilə daşımalara və digər nəqliyyat xidmətlərinə ehtiyacının təmin olunmasına, beynəlxalq və ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarına dair qayda və tələblərə, habelə bu sahədə Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına riayət edilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirən qurum Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətİ olduğu üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Əsas: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 20 iyul tarixli 472 nömrəli Fərmanı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sərxan Namətov, elnur.muradov90@mail.ru, Ağdaş (18.06.2019) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18747)
Salam. Əmimin adına Ağdaş rayon Kükəl kəndində 52 sot həyətyanı torpaq sahəsi var. Əmim dünyasını dəyişdiyinə yerdə yoldaşı qalıb. Mən bilməy istəyirdim ki, bu torpaq mənə bağışlanma zamanı vergidən azad olunurmu? Onu da qeyd edim ki, şəhid ailəsiyik, eyni zamanda 2-ci qrup əliləm. Bağışlanma zamanı mənə hər hansısa vergi güzəşti olacaqmı və ya hansı yolla vergidən azad olunur. Çox xahiş edirəm sualımı cavablandırasınız.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 218.4.5-ci maddəsinə əsasən 102.1.3.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halda, yəni torpaq miras və ya hədiyyə yolu ilə  ailə üzvünə keçdikdə vergi tutulması nəzərdə tutulmamışdır.

Vergi ödəyicisinin ailə üzvləri Vergi Məcəlləsinin 13.2.7-ci maddəsində qeyd olunmuşdur və bacı və qardaş övladları da ailə üzvlərinin siyahısına aid edilmişdir. Ona görə şəxsin əmisi tərəfindən bağışlanan torpaq sahəsi və ya sorğunuzda qeyd olunan halda fiziki şəxsin əmisinə məxsus torpaq sahəsini əmisi vəfat etdikdən sonra miras formasında əldə etməsi vergiyə cəlb olunmur.

Qeyd olunan maddədə ərin qardaşları ailə üzvləri hesab olunsa da, ərin qardaşının övladları ailə üzvləri siyahısına aid edilməmişdir. Ona görə torpaq sahəsi fiziki şəxsin əmisinin arvadı tərəfindən həmin şəxsə təqdim olunduğu halda Vergi Məcəlləsinin 220.8-ci maddəsində qeyd olunan qaydada vergiyə cəlb olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mulkali Şirinov Əhməd, shirin962@mail.ru, Şamaxı (18.06.2019) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18746)
1) Vergilər İdarəsindən müəssisə reyestrdən çıxarışı necə ala bilər? 2) MMC bankdan aşağı faizlə kredit götürərkən vergilər idarəsindən hansı sənəd alınır?

Cavab 1. Bildiririk ki, kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla, hər bir şəxs dövlət reyestrindəki yazılarla, o cümlədən hüquqi şəxsin nizamnaməsi və qurumun hüquqi ünvanı (daimi fəaliyyət göstərən orqanının, siyasi partiyada rəhbər orqanlarının qərargahının yerləşdiyi yerə dair məlumat) barədə məlumatlarla tanış olmaq, dövlət reyestrindən çıxarışı və qeydiyyat üçün təqdim olunmuş sənədlərin surətlərini tələb etmək hüququna malikdir.

Dövlət reyestrin çıxarışlar hüquqi şəxsə rüsumsuz verilir. Eyni zamanda dövlət reyestrindən çıxarışlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sorğu əsasında üçüncü şəxslərə də verilir. Dövlət reyestrindən çıxarışlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sənədlərin surəti şəklində də verilə bilər. Sənədlərin surəti, dövlət orqanları və təsisçilər istisna olmaqla, digər şəxslərə rüsum ödənilməklə verilir.

Cavab 2. Bildiririk ki, bankdan kredit vəsatinin alınması üçün tələb olunan sənədlər barədə məlumatı aidiyyəti üzrə banka müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Səbuhə Appayeva, Sebuheappayeva@gmail.com, Xaçmaz (18.06.2019) (Oxunub: 96 dəfə, ID: 18745)
Salam. Bizim şirkət 6 nəfər işçidən ibarət kiçik şirkətdi. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Müdir vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdadır və fiziki şəxsdir. Müdiri işə götürməliyik? İşçilərdən 1-i 200, digərləri 180 manat əmək haqqı alır. 1-ci sualım. İşçilərə görə DSMF-ə nə qədər pul ödəməliyik? Neçə faizlə? Müdirə görə DSMF-ə və Vergiyə nə qədər pul ödəməliyik? Neçə faizlə? DSMF-ə və Vergiyə ödəniləcək ödənişlərin son günüləri hansılardır? Öncədən təşəkkürlər

Bildiririk ki, hüquqi şəxs ilə rəhbəri arasında Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi bağlanmalıdır.

1 yanvar 2019-cu il tarixdən qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektorunda işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirləri 8000 manatadək olduqda vergi 0 faiz, 8000 manatdan çox olduqda 8000 manatdan çox olan məbləğin 14 faizi məbləğində müəyyən edilir. Həmin şəxsin sosial sığorta haqqına cəlb edilən aylıq gəliri 200 manat və az olarsa məbləğin 3 faiz, 200 manatdan çox olduqda 6 manat+200 manatdan çox hissənin 10 faizi miqdarında sosial sığorta haqqı tutulur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində “Əmək haqqından tutulmaların hesablanması kalkulyatoru” istifadəyə verilmişdir. Kalkulyatordan istifadə etməklə  siz əmək haqqı məbləğini daxil etməklə gəlir vergisi və digər tutulmalar barədə məlumat əldə edə bilərsiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci, 101.1-1-ci101.1-2-ci maddələri, "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanunu, “Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun Meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 18 fevral 2019-cu il tarixli 56 saylı Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həmzəli Rüfət Şaiq, hamzali95@mail.ru (18.06.2019) (Oxunub: 87 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18744)
Salam. Türkiyə Qeyri rezident şirkət bizə yükdaşıma üzrə 330 avroluq və consulting 2000 dollarlıq xidmət göstərmişdir. Ödənişlər bəyannamələr haqqında məlumat verərdiz.

Bildiririk ki, qeyri-rezidentə beynəlxalq daşıma xidməti ilə ödənilən vəsaitdən ödəmə mənbəyində 6 faiz dərəcə ilə vergi tutularaq büdcəyə ödənilməli və bu barədə vergi orqanına bəyannamə təqdim edilməlidir. Qeyd olunan xidmətə görə ödənişlər ƏDV-yə 0 faiz dərəcə ilə cəlb olunur.

Onu da qeyd edək ki, xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat onun həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.17-ci, 13.2.33-cü, 69.1-ci, 125.1.4-cü, 165.1.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsən Hüseynov, tk_xt2001@mail.ru, Bakı (18.06.2019) (Oxunub: 74 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18743)
İtaliyanın UNİNETTUNO universiteti mənim ezamiyyə xərclərimi ödəmək üçün Azərbaycan Respublikasının vergi identifikator kodunu soruşur. Məlumat üçün İtaliyanın kodu göndərirəm.

Bildiririk ki, hər bir vergi ödəyicisinə bütün vergilər üzrə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən malların keçirilməsi ilə bağlı ödənişlər üzrə Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində vahid olan vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) verilir.

Vergi orqanında uçota alınmaq üçün fiziki şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən vergi orqanına “Fiziki şəxsin uçotu haqqında ərizə”  verilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi orqanında uçota alınmaq üçün Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyev Rauf Hüseyn, e.rauf@agrolizing.gov.az (18.06.2019) (Oxunub: 77 dəfə, ID: 18742)
Salam, mülki müqavilə ilə işləyən işçilərin ezam xərcləri gəlirdən azaddırmı?

Bildiririk ki, ezamiyyə xərcləri əmək müqaviləsi ilə çalışan işçilər üçün nəzərdə tutulduğu üçün mülki-hüquqi müqavilələr ilə çalışan şəxslər üçün hansısa xərclərin ödənilməsi ezamiyyə xərcləri hesab olunmur və həmin şəxslərin gəliri hesab olunur.

Həmin şəxslər vergi ödəyicisi olduqda gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir, gəlirlərindən xərclərini çıxmaqla 20 faiz dərəcə ilə vergi ödəyirlər.  

Mülki-hüquqi müqavilə ilə xidmət göstərən şəxs vergi orqanında uçotda olmadığı halda, gəliri ödəyən şəxs tərəfindən ödəmə mənbəyində 2500 manatadək 14 faiz, 2500 manatdan artıq olan hissənin 25 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi və 25 faiz məbləğində sosial sığorta haqqı tutularaq büdcəyə ödənilməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci, 102.1.30-cu, 150.1.7-ci218.5.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Konstantin Alexander oğlu Burenin, constantin.burenin@gmail.com (18.06.2019) (Oxunub: 63 dəfə, ID: 18741)
Mən əmək müqaviləsi bağlamağı planlaşdırıram. İşəgötürən qismində Azərbaycan ərazisində nə nümayəndəliyi, nə də filialı olmayan və Gürcüstan rezidenti olan hüquqi şəxs çıxış edir. İşəgötürən mənə Azərbaycan ərazisində yerinə yetirəcəyim tapşırıqlar verəcəkdir. Mənə təklif olunan əmək müqaviləsi məktuba əlavə olunur. Sizdən aşağıdakı məsələlər üzrə məsləhət almaq istəyirəm: 1. Belə bir müqavilə ilə işə düzəldikdə AR-nın "Sosial sığorta haqqında" Qanunu ilə müəyyən olunmuş sosial sığorta sistemində necə iştirak edə bilərəm? 2. Belə bir müqavilə ilə AR-da müəyyən olunmuş vergiləri və haqları necə ödəməliyəm? 3. Belə bir müqavilə ilə AR-nın "Əmək pensiyaları haqqında" Qanununda nəzərdə tutulmuş zəruri pensiya ayırmalarını necə edə bilərəm? 4. Belə bir müqaviləni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qeyd etməliyəmmi?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə Azərbaycan Respublikasında nümayəndəliyi, filialı olmayan qeyri-rezident hüquqi şəxslə əmək müqaviləsinin bağlanması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Qeyd olunan münasibətlər mülki-hüquqi müqaviləyə əsasən rezident şəxsin sahibkarlıq fəaliyyətindən gəliri hesab olunmaqla ümumi qaydada vergfiyə cəlb olunur. Tərəflər arasında mülki hüquqi müqavilə bağlandığı halda siz vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçota alınmalı və gəlir vergisi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz. Bu halda əldə etdiyiniz gəlirlərə görə xərclər çıxıldıqdan sonra 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi və müvafiq olaraq sosial sığorta haqqı ödəməlisiniz.

Eyni zamanda qeyri-rezident hüquqi şəxs istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Respublikasında üst-üstə 90 gündən az olmayaraq bilavasitə və ya müvəkkil edilmiş şəxs vasitəsilə tam və ya qismən sahibkarlıq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi halda onun vergiyə cəlb olunması daimi nümayəndəliyin vergiyə cəlb olunması qaydasında həyata keçirilməlidir.

Sorğunuzda qeyd olunan digər məsələlər bilavasitə əmək qanunvericiliyinin tətbiqindən irəli gəldiyini nəzərə alaraq ətraflı məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Babayev Vahid, anar.babaevv@gmail.com, Bakı (18.06.2019) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 3.4, ID: 18740)
Salam. "A" MMC "B" MMC-dən 4260 man dəyərində danışıq kartları alır və həmin danışıq kartlarını da "C" MMC-yə 4260 man, yəni aldığı qiymətə də satır. Bu hər iki alqı-satqı əməliyyatları zamanı heç bir e-qaimə və EVHF təqdim olunmur. Bu əməliyyatlar üçün "A" MMC "B" MMC-dən ona məxsus danışıq kartlarını satdığı üçün 10 % dəyərində komissiya əldə edir və bu komissiya məbləğinə görə işlərin təhvil-təslim aktı tərtib olunur, e-qaimə və EVHF tətbiq olunur. Müəssisələr arasında üçtərəfli müqavilə mövcud deyildir, müqavilə "A" MMC ilə "C" MMC arasında və "A" MMC-ilə "B" MMC arasında mövcuddur. Yuxarıda qeyd olunan əməliyyatlar qanunvericilik baxımından həyata keçirilməsi düzgündürmü? Xahiş edirəm ki, ətraflı izah edəsiniz.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan müqavilələr (podrat, tapşırıq, komisyon) vergi qanunvericiliyi ilə deyil, mülki qanunvericiliyin müddəaları ilə tənzimlənir. Mülki Məcəllə ilə bağlı sizi maraqlandıran suallar ilə aidiyyəti üzrə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fizuli Yusifov, fizi17@mail.ru, Sumqayıt (18.06.2019) (Oxunub: 62 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18739)
Salam, Bildiririk ki, xaricdən müxtəlif tipli xammal-materialların idxalı ilə məşğul oluruq. Belə ki, şirkət işə başlamaq üçün cəlb etdiyi vəsaitə xaricdən xammal-materialların alınması üçün istehsalçı şirkətə invoys dəyəri 10000 ABŞ dolları məbləğində vəsait ödəmişdir. Lakin mallar ölkəyə daxil olduqda Gömrük Komitəsi malların dəyərinə statistik dəyər tətbiq edərək ƏDV-ni 15000 ABŞ dollarından hesablamış və şirkət tərəfindən 4590 AZN ödənilmiş və əvəzləşdirilmişdir (şirkət ƏDV ödəyicisidir). Bazarda isə digər satıcılar tərəfindən həmin malların aşağı qiymətə satılması faktı aşkar olunmuşdur. Bununla bağlı VM-nin 14, 159.3, 159.5, 166, 167-ci və s. maddələri bizə məlumdur. Sorğu yazmağımızda əsas məqsəd malların maya dəyərinin 10000 ABŞ dolları yoxsa 15000 ABŞ dollarından (statistik dəyər) hesablanmalı olduğunu bilmək istəyirik. Məsələn 10000 ABŞ dollarına aldığımız malları 12000 ABŞ dollarına satmaq istəsək hansı vergi öhdəlikləri yaranacaq? Xahiş edirik sorğuya tam aydınlıq gətirməklə rəsmi cavab verəsiniz.

Bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir.

Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi istehsal etdiyi, yaxud satın aldığı malların istehsal xərclərinə və ya satınalma qiymətlərinə əsasən müəyyənləşdirilən dəyərini uçotda əks etdirməyə borcludur. Vergi ödəyicisi bu malların saxlanmasına və nəql olunmasına çəkilən xərcləri də onların dəyərinə daxil etməlidir.

Aktivlərin dəyərinə onların alınması, gətirilməsi, istehsalı, tikilməsi, quraşdırılması və qurulması üçün çəkilən xərclər, həmçinin vergi ödəyicisinin gəlirdən çıxmaq hüququna malik olduğu xərclər və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım (yenidən qiymətləndirilmə nəticəsində yaranan müsbət fərq) istisna edilməklə, aktivlərin dəyərini artıran digər xərclər daxil edilir.

Göründüyü kimi, ƏDV məbləği gümrük orqanlarının müəyyən etdiyi dəyərdən hesablansa belə, idxal edilən aktivlərin uçotu formalaşan faktiki dəyərlə aparılmalıdır.

Gömrük qanunvericiliyi və mühasibat uçotunun aparılmasına dair Sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı aidiyyəti üzrə müvafiq olaraq Dövlət Görük Komitəsinə və Maliyyə Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 139.2-ci, 143-cü162.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Alı Mustafayev, az.pressa@mail.ru, Mingəçevir (18.06.2019) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 18738)
Salam, mən Bakı şəhərinə VÖEN-imi köçürdə bilərəm? Həm də mən VÖEN-imi itirmişəm bərpa edə bilərəm Bakıda ?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə, dəyişiklik baş verən gündən 40 gün müddətində vergi orqanına müraciət edilməlidir. Vergi ödəyicisi bu barədə müraciəti müvafiq ərizəni (“Fiziki şəxsin uçotu haqqında Ərizə”) bilavasitə uçotda olduğu vergi orqanına təqdim etməklə və ya poçt vasitəsi ilə göndərməklə həyata keçirir.

Onu da qeyd edək ki, dəyişiklik baş verən gündən 40 gün müddətində uçot məlumatlarında (vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınma haqqında ərizədə qeyd olunan rekvizitlər) dəyişiklik haqqında məlumatın vergi orqanına təqdim edilməməsinə görə vergi ödəyicisinə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Vergi ödəyicisinin bir təsərrüfat subyekti (obyekti) olduqda və həmin təsərrüfat subyekti (obyekti) vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu vergi orqanından  kənarda olduqda vergi ödəyicisi həmin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu ünvan üzrə yenidən uçota alınır. Vergi ödəyicisinin iki və daha çox təsərrüfat subyekti (obyekti) olduqda həmin vergi ödəyicisi iqtisadi maraqlar mərkəzinin yerləşdiyi ünvan üzrə yenidən uçota alınır.

Fiziki şəxsin uçotu haqqında şəhadətnamə itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə fiziki şəxsin müraciəti əsasında 2 gündən gec olmayaraq şəhadətnamənin yeni nüsxəsi verilir.  Bu zaman verilən nüsxənin üzərində fiziki şəxsin uçotu haqqında şəhadətnamənin yeni nüsxə olması barədə müvafiq qeyd aparılır. 

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 34-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Çıraqzadə Müsəddiq İmamverdi, museddiq_lider@rambler.ru (18.06.2019) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18737)
Gəncə şəhərində yaşayış binasında mənə məxsus olan sahəsi 80kv.m mənzildən obyekt kimi istifadə üçün rəsmi qaydada icazə almışam. Yenidən bu obyekti hər hansı bir vergi ödəyicisi, mikro sahibkar olan fiziki şəxsə icarəyə vermişəm. Bu obyektə əmlak vergisi hesablanmasını xahiş edirəm ətraflı izah edəsiniz. Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi mülkiyyətində tikililər və ya onların hissələri olan fiziki şəxslər əmlak vergisinin ödəyicilədir. Fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətdə olan evin yaşayış sahələrinə münasibətdə 30 kvadratmetrədək olan hissəsindən əmlak vergisi tutulmur. Sorğunuzda qeyd olunan halda, mənzilin qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə edildiyi üçün, hər kvadratmetrinə görə Gəncə şəhərində 0,3 manat tətbiq olunur (80 x 0,3=24).

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 198-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamal Quluzadə, kamal.guluzada@gmail.com, Bakı (18.06.2019) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18736)
Hörmətli VN! Aşağıdakı sualları cavablandırmağınızı xahiş edirəm: 1. AR Vergilər nazirinin 24.02.2003-cü il tarixli əmri ilə təsdiq olunmuş "Səyyar vergi yoxlamasının təyin olunmasına dair Tələblər", habelə həmin əmrin yeni redaksiyada təsdiq edilməsi haqqında Nazirliyin 24.02.2004-cü il tarixli əmrinin mətnini nə qədər cəhd göstərsəm də internetdən əldə edib tanış ola bilmirəm. Buna görə də həmin əmrləri göndərməyinizi və ya haradan əldə edə biləcəyim haqqında məlumatı bildirməyinizi xahiş edirəm. Həmçinin onların qüvvədə olub-olmadığını da bildirməyiniz xahiş olunur. 2. Bakı şəhər Lokal Gəlirlər Departamenti Vergilər Nazirliyinin tabeliyində olan bilavasitə vergi orqanı hesab olunurmu və həmin Departamentin əsasnaməsini necə əldə edə bilərəm? Təşəkkürlər!

Cavab 1. Bildiririk ki, müraciətinizdə qeyd etdiyiniz qanunvericilik aktları qüvvədən düşmüşdür və hazırda səyyar vergi yoxlaması ilə bağlı bütün məsələlər Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi Qaydaları" ilə tənzimlənir.

Cavab 2. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin struktur bölməsi olan Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Departamentinin  Azərbaycan Respublikasının Vergilər nazirinin 23 may 2019-cu il tarixli 1917040100688100 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməsi ilə saytımızın “Haqqında” bölməsinin “Əsasnamələr” altbölməsində tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad İsgəndərov Roman, isgandarovrashad@gmail.com, Gəncə (18.06.2019) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 18735)
Salam! Təşkilat olaraq bizə borclu fiziki və hüquqi vergi ödəyicisi şəxslərlə əlaqədar fəaliyyət və hüquqi ünvanları barədə məlumatları elektron (və ya başqa şəkildə) olaraq necə əldə edə bilərəm? Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin ünvanları barədə məlumatlar Vergi Məcəlləsinin 30-cü maddəsinə uyğun olaraq kommersiya (vergi) sirrini təşkil etdiyinə görə vergi orqanının baza məlumatlarından hər hansı formada belə məlumatlar verilmir.

Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla, hər bir şəxs dövlət reyestrindəki yazılarla, o cümlədən hüquqi şəxsin nizamnaməsi və qurumun hüquqi ünvanı (daimi fəaliyyət göstərən orqanının, siyasi partiyada rəhbər orqanlarının qərargahının yerləşdiyi yerə dair məlumat) barədə məlumatlarla tanış olmaq, dövlət reyestrindən çıxarışı və qeydiyyat üçün təqdim olunmuş sənədlərin surətlərini tələb etmək hüququna malikdir.

Eyni zamanda dövlət reyestrindən çıxarışlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) sorğu əsasında üçüncü şəxslərə də verilir.

Kommersiya qurumunun sənədlərin surəti şəklində dövlət reyestrindən çıxarışın alınması üçün sərbəst formada müraciət ərizəsi və dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd (dövlət orqanları və hüquqi şəxsin təsisçiləri istisna olmaqla) ilə ərazi prinsipi nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edilməlidir. Bu xidmətin icra müddəti 7 iş günü müəyyən edilmişdir.

Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın 7.45-ci bəndinə əsasən vergi orqanlarında qeydiyyata alınmış kommersiya qurumlarının kommersiya sirri və (və ya) vergi sirri hesab edilməyən dövlət reyestri məlumatları https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/commersialChecker.jsp elektron ünvan üzrə keçid etdikdə əldə oluna bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsi, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanunu, Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı", Vergilər Nazirliyinin 19.05.2017-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartları” 5.6-cı və 6.10-e –ci bəndləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yasin Babayev, yasin.babayev@gmail.com (18.06.2019) (Oxunub: 42 dəfə, ID: 18734)
Salam. Müəssisəmiz nəqliyyat vasitəsini sığorta (kompleks sığorta fransiza 300 azn) müqaviləsinə əsasən (e-qaimə alıb) sığorta haqqı 2500 azn ödəyərək sığortalamışıq. Hazırda sığorta haddisəsi baş verdiyindən sığorta müəssisəsi nəqliyyat vasitəsini (servis xidməti müəssisəsində) təmir etdirib bizə təhvil verəcək, eyni zamanda bizdən fransiza məbləğini (azadolma məbləğini-300 azn) tələb edir və həmin məbləğin əvvəzində heç bir qaimə vermir. Mən 300 azn məbləği xərc kimi vergi uçotu baxımdan xərc kimi necə tanımalıyam?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan sığorta hadisəsi nəticəsində yaranmış zərər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olmadığına görə gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir və sərbəst mənfəət hesabına maliyyələşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci109-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Şərif Soltan, msharif@mail.ru, Bakı (18.06.2019) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 18733)
Salam. Mənim sualım Vergi Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə aiddir. Mən fiziki şəxsəm, Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən bir təqvim ilinin üst-üstə 183 gününü bir başqa ölkədə (məsələm Gürcüstanda) iş məqsədiylə deyil, yaşamaq məqsədiylə olmuş, həmin təqvim ilinin 1-2 ayını 3-cü ölkədə muzlu işdə işləmişəm. Belə halda gəlir vergisini Azərbaycanda ödəməliyəm ya yox. 2-ci sualım: necə təqvim ili hesab olunur 1 yanvar â– 31 dekabr yoxsa başqa cür.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 13.2.5.1-ci maddəsinin ikinci və üçüncü abzaslarında Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə (hər hansı birində) fiziki şəxsin olma müddəti 182 gündən artıq olmadıqda, həmin fiziki şəxs aşağıdakı ardıcıllıqla göstərilən meyarlarla Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır:

daimi yaşayış yeri;

həyati mənafelərinin mərkəzi;

adətən yaşadığı yer;

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı.

Eyni zamanda, fiziki şəxs vergi ilində Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı son gündən etibarən bu vergi ilinin sonunadək olan dövr ərzində Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti sayılır, bu şərtlə ki, həmin şəxs bilavasitə növbəti vergi ilində Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti olsun.

Rezident fiziki şəxsin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir. Rezidentlərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün bu Məcəllə ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir.

Bununla yanaşı, Vergi Məcəlləsinin 127-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınır. Bu zaman nəzərə alınan məbləğ Azərbaycan Respublikasında həmin gəlirdən və ya mənfəətdən müəyyən edilmiş dərəcələrlə tutulan verginin məbləğindən çox olmamalıdır.

Fiziki şəxs yuxarıda qeyd olunan meyarlara əsasən digər dövlətin rezidenti hesab olunduqda isə həmin şəxsin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirdən Azərbaycan Respublikasında vergi ödənilmir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci, 13.2.6-cı, 96-cı, 97-ci, 101.3-cü, 127-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zikrulla Əfəndiyev Abdulrauf, zekrulla@mail.ru, Qusar (18.06.2019) (Oxunub: 56 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18732)
Təsərrüfat subyektində mövcud olan malların qalığı faktiki alış qiymətləri ilə götürülür, yoxsa satış qiymətləri ilə. Mal qalığı anlayışı barədə qısa məlumat verməyinizi Sizdən xahiş edirəm. Əvvəlcədən minnetdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi özünün mülkiyyətində olan və sonradan satılmaq, yaxud məhsul istehsalı, işlər görülməsi və ya xidmətlər göstərilməsində istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulan hər hansı malı əmtəə-material ehtiyatlarına aid etməyə borcludur. Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi istehsal etdiyi, yaxud satın aldığı malların istehsal xərclərinə və ya satınalma qiymətlərinə əsasən müəyyənləşdirilən dəyərini uçotda əks etdirməyə borcludur. Vergi ödəyicisi bu malların saxlanmasına və nəql olunmasına çəkilən xərcləri də onların dəyərinə daxil etməlidir.

Əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu apararkən vergi ödəyicisi mənəvi cəhətdən köhnəlmiş və ya dəbdən düşmüş qüsurlu malın, yaxud digər səbəblər üzündən istehsalına çəkilmiş xərclərdən (satınalma qiymətindən) yüksək qiymətə satıla bilməyən malın (məhsulun) dəyərini onların satıla biləcəyi qiyməti əsas götürməklə qiymətləndirə bilər.

Vergi ödəyicisi onun ixtiyarında olan malların fərdi uçotunu aparmırsa, o, əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu orta maya dəyəri ilə qiymətləndirmə metodundan istifadə etməklə aparmaq hüququna malikdir.

Vergi Məcəlləsinin 58.8.2-ci nə əsasən səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının  müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada müəyyən edilən hallarda tərtib olunan alış aktları, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə bu Məcəllənin 130.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında tətbiq olunmalıdır

Məcəllənin 58.8.2-ci maddəsinin məqsədləri üçün malların dəyəri dedikdə həmin malların alış qiyməti, malların alış qiymətini müəyyən etmək mümkün olmadığı halda isə topdansatış bazar qiyməti nəzərdə tutulur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 58.8.2-ci, 58.16-cı, 139-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad Allahverdiyev Camal, allahverdiyevrcg@gmail.com, Qəbələ (18.06.2019) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18731)
ƏDV qeydiyyatında olan şəxs 2018-ci il fevral ayında 40 000 manat məbləğində 18% dərəcəsinə cəlb olunan əməliyyat, 30 000 manat məbləğində ƏDV-dən azad əməliyyat, 20 000 manat məbləğində 0% ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyat və 10 000 manat dəyərində isə Vergi Məcəlləsinin 168-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmət göstərib. Həmçinin, müəssisə 118 000 manat dəyərində (o cümlədən, 18 000 manat ƏDV) EVHF-lar üzrə mal və ya xidmət alıb və nağdsız qaydada ödəyib. Müəssisə alınmış EVHF-lar üzrə ödədiyi 18 000 manat ƏDV-nin hansı hissəsini əvəzləşdirə bilər?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatlarla yanaşı, ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar aparılarkən həmin əməliyyatlara aid olan mallar (işlər, xidmətlər) üzrə uçot sənədləşdirilmiş məlumatlar əsasında ƏDV ödənilməklə və ƏDV-dən azad edilməklə mədaxil edilən malların (işlərin, xidmətlərin) satışı üzrə uçot ayrı-ayrılıqda (ƏDV-dən azad olunan malların satışı üzrə ayrılıqda sənədləşdirilmiş məlumatlar mövcud olduqda) aparıldığı halda ƏDV tutulan əməliyyatlar üçün alınmış mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə uyğun olaraq tam məbləğdə əvəzləşdirilir.

Mallar (işlər, xidmətlər) üzrə uçot sənədləşdirilmiş məlumatlar üzrə ayrı-ayrılıqda aparılmadıqda ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi Vergi Məcəlləsinin 175.4-cü maddəsinə uyğun olaraq aparılmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülnar Əyyubova Nəsrulla, gulya.eyyubova@mail.ru (18.06.2019) (Oxunub: 39 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 18730)
Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 100 manat, xalis aktivlərinin dəyəri isə 10 000 manatdır və bir təsisçisi var. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına 66 manat pul şəkilində pay qoymaqla ikinci bir təsisçi əlavə olunur. Bu halda cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 166 manat olmaqla iki təssisçidən (60%/40% paya malik) ibarət olur. Bu halda hər hansı bir vergi öhdəliyi yaranırmı? Həmçinin nizamnamə kapitalı artırılmazdan öncə bölüşdürülməmiş mənfəət iki təsisçi arasında 60%/40% nisbətlərində bölünə bilərmi? Bu halda hansı vergi öhdəliyi yaranır?

Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsdə təsisçi dəyişikliyi həmin hüquqi şəxsin təsisçiləri tərəfindən iştirak paylarının digər təsisçilərə təqdim eilməsi (satılması) anlamını verir.

Hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalındakı iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim edildikdə faktiki təqdimetmə qiyməti ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının və ya səhmin nominal dəyəri arasındakı fərq, iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən aşağı qiymətə (güzəştli qiymətlə) təqdim edildikdə isə alqı-satqı müqaviləsinin bağlanıldığı tarixə xalis aktivlərin mütənasib dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı fərq vergiyə cəlb edilən gəlirdir (mənfəətdir).

Qeyd olunan gəlirdən (mənfəətdən) rezident təsisçi fiziki şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcələrlə gəlir vergisi, rezident təsisçi hüquqi şəxslər tərəfindən isə Vergi Məcəlləsinin 105.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Eyni zamanda, Cəmiyyətin fəaliyyəti zamanı əldə edilmiş aktivlərin, o cümlədən pul vəsaitlərinin (təsisçiyə borcların verilməsi və ya alınmış borcların əvəzinin qaytarılması istisna olmaqla) təsərrüfat fəaliyyətinin məqsədlərindən kənar digər məqsədlər üçün təsisçiyə verilməsi, habelə təsisçinin digər şəxslərə olan borclarının əvəzinin ödənilməsi vergitutma məqsədləri üçün dividend ödəmələrinə bərabər hesab edilir və bu zaman bu Məcəllənin 122.1- ci maddəsi ilə ödəmə mənbəyində vergi tutulur.
Əsas: Vergi Məcəlləsinin 96.5-ci, 101.2-ci, 104.6-cı, 105.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mirzaxan Mirzəyev Dadaş, Mirzaxan.Mirzayev@socar.az (18.06.2019) (Oxunub: 45 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 18729)
Müəssisəmiz ƏDV ödəyicisidir. Tikinti və təmir işləri ilə məşğuldur.Müəssisəmizin depozit hesabına yanvar 2019-cu ildə 36000.00 manat ƏDV məbləği daxil olmuşdur.Əsas məbləğ isə 200000.00 manat bankda olan hesablaşma hesabına fevral 2019-cu ildəs daxil olmuşdur.Tikinti və təmir işlərinin yarısı 2019 â– cu ilin fevral ayında yerdə qalan hissəsi isə 2019-cu ilin mart ayında forma2-yə əsasən təhvil verilmişdir. Sual:Bilmək istərdik ƏDV bəyannaməsinin hansı ayında hesablama vermək düzgündür. ƏDV-nin depozitə daxil olduğu ayda (yanvar) , əsas məbləğin daxil olduğu ayda (fevral) və yaxud tikinti və təmir işlərinin təhvil verildiyi aylarda (fevral və mart)?

Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsinə əsasən ödəmə bu Məcəllənin 166.1.1-ci və ya 166.1.2-ci maddələrində göstərilən müddət başlananadək həyata keçirildikdə, ödəmədən sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası verilmirsə, vergi tutulan əməliyyat ödəmə həyata keçirildikdə aparılmış sayılır. Vergi tutulan əməliyyat üçün iki və ya daha çox ödəmə aparılırsa, hər ödəmə ödəniş miqdarında ayrıca əməliyyat üçün həyata keçirilmiş sayılır.

Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan ödəmə dedikdə malların (işlərin, xidmətlərin) əsas məbləğinin (ƏDV-siz dəyərinin) həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına avans qaydasında ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kərimov Kamal Camal, kkarimov@socar.az (18.06.2019) (Oxunub: 50 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 18728)
Müəssisəmiz ƏDV ödəyicisidir və xidmət işləri ilə məşğul olur. Gələcəkdə görüləcək iş və xidmətlərə görə müəssəmizin depozit hesabına yanvar 2018-ci il tarixdə 50 000.00 ƏDV daxil olmuşdur. Əsas məbləğ isə 277 777.78 manat fevral 2018-ci ildə bankda olan hesablaşma hesabımıza daxil olmuşdur. İş xidmət isə mart 2018-ci il tarixində başa catmış və təhvil verilmişdir. Sual: ƏDV bəyannaməsinin hesabatında hesablanmış ƏDV məbləği hansı ayın bəyannaməsində göstərilməlidir. (yanvar, fevral və ya mart 2018-ci il)

Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsinə əsasən ödəmə bu Məcəllənin 166.1.1-ci və ya 166.1.2-ci maddələrində göstərilən müddət başlananadək həyata keçirildikdə, ödəmədən sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası verilmirsə, vergi tutulan əməliyyat ödəmə həyata keçirildikdə aparılmış sayılır. Vergi tutulan əməliyyat üçün iki və ya daha çox ödəmə aparılırsa, hər ödəmə ödəniş miqdarında ayrıca əməliyyat üçün həyata keçirilmiş sayılır.

Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan ödəmə dedikdə malların (işlərin, xidmətlərin) əsas məbləğinin (ƏDV-siz dəyərinin) həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına avans qaydasında ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abbasova Dilbər Efrədin, dilber69@mail.ru, Xırdalan (18.06.2019) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 18727)
Salam. Müəssisə 2018-ci il sentyabr ayında fəaliyyətini bərpa edib. Həmin il işlər görülməyib, xidmət göstərilməyib və müvafiq olaraq gəlir əldə etməyib. Lakin işçilərə əmək haqqı hesablanıb, gəlir vergisi, sosial sığorta haqqları hesablanaraq büdcəyə ödənilib. Eyni zamanda təsisçi tərəfindən daxil edilən vəsait hesabına material alınıb. Alınmış materiallar 2018-ci il üçün təqdim edilmiş Mənfəət Vergisi Bəyannaməsinin 1 saylı Əlavənin 1.3.4 Sair ehtiyatlar sətrinə, xərclərə daxil ediləcək hesablanmış əmək haqqı və sosial sığorta haqları 2018-ci il Mənfəət Vergisi Bəyannaməsinin 1 saylı Əlavənin Gələcək Dövrün xərcləri sətrinə qeyd edilmişdir. 2019-cu ilin yanvar ayından müəssisə işlər görərək gəlir əldə etmişdir. Sualım belədir: 2018-ci il üçün hesablanmış və 1 saylı Əlavənin Gələcək Dövrün xərcləri sətrinə qeyd edilmiş əmək haqqı və sosial sığorta haqları 2019-cu il xərclərinə daxil edildiyində həmin il təqdim ediləcək Mənfəət Vergisi Bəyannaməsinin Xərclər bölməsinin hansı sətrində qeyd ediləcək və bu xərclər nəzərə alınacaqmı?

Bildiririk ki, müəssisəsi tərəfindən il ərzində iş, xidmət təqdim olunmadığı və gəlirin əldə edilmədiyi halda qeyd olunan xərclər (cəlb edilmiş işçilərə ödənilmiş əmək haqları, sosial sığorta haqları və s.) iş və xidmətlərin təqdim edilməsi nəticəsində gəlir əldə olunduğu hesabat dövründə gəlirdən çıxılır.

Eyni zamanda bildiririk ki, çəkilmiş xərclər “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin 2-ci hissəsinin (Hesabat dövründə gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər) müvafiq sətirlərində əks etdirilir. Mənfəət vergisinin bəyannaməsinin doldurulma qaydasi ilə saytımızın “Bəyannamə” bölməsində tanış ola bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 131-cü134-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Hacıyev, , , i_haciyev@mail.ru, Yevlax (18.06.2019) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 18726)
İcarədən vergi ödəməsinin təsnifat kodunu bilirəm amma ödəmə tapşırığında hansı hesaba ödənilməsini tapa bilmirəm.

Bildiririk ki, Vergi və digər büdcə ödənişləri köçürülən dövlət xəzinədarlıq orqanlarındakı hesablar saytımızın Bir pəncərə bölməsinin "Vergi və dövlət rüsumlarını hara köçürməli?" altbölməsində yerləşdirilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2019

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.