Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Abidov Mahmud Təhmasib, abidov904@gmail.com (17.08.2017) (Oxunub: 45 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 15763)
Mən öyrənmək istəyirdim ki, digər rayonlarda (Zərdab, Ağcəbədi) qeydiyyatda olan (yaşayış yeri) şəxslər Quba rayonunda vergilər idarəsindən VÖEN ala bilərmi? Ala bilərsə necə ala bilər?

Bildiririk ki, fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız.

Mülki Məcəllənin 27.1-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxsin adətən yaşadığı yer onun yaşayış yeri sayılır. Şəxsin bir neçə yaşayış yeri ola bilər.

Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən fərdi sahibkarlar və bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər yaşadıqları yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınırlar,  vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər uçota alındıqda yaşadıqları ünvan barəsində məlumatlar onların şəxsi məlumatlarına daxil edilir.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq vergi ödəyicilərinin qeydiyyatda olduqları ünvan ilə yaşadıqları ünvanın fərqli olduğu hallarda vergi uçotu yerinin düzgün müəyyən edilməsi baxımından faktiki yaşayış yeri barədə müvafiq sənəd təqdim edilməklə fiziki şəxs faktiki yaşayış yeri üzrə vergi uçotuna alına bilər.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotuna alına da  bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “ASAN imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

“ASAN İmza” sertifikatlarının verilməsi ASAN xidmət mərkəzində və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində həyata keçirilir. Asan İmza üçün müraciət edən şəxs tərəfindən ilk növbədə hər hansı mobil operatordan (AzercellBakcellNar Mobile) Asan İmza SİM kartı əldə edilməli, daha sonra tələb olunan digər sənədlərlə ASXM-ə müraciət edilməlidir. Təqdim edilmiş sənədlərin düzgünlüyü yoxlanıldıqdan sonra müraciət etmiş şəxslə ASXM arasında yazılı müqavilə bağlanılır və ona müvafiq sertifikat çap olunaraq kağız daşıyıcıda təqdim edilir.

Hər hansı səbəbdən vergi uçotu üçün ərizəni elektron qaydada təqdim etmək mümkün olmadıqda vergi uçotuna alınmaq üçün fiziki şəxs özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsi ilə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə yaşadığı yer (şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən) üzrə vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Müvafiq sənədlər vergi orqanına daxil olduğu gündən sonrakı 1 gün müddətində fiziki şəxs ödənişsiz olaraq vergi uçotuna alınır.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33.1-ci və 34.1-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 27.1-ci maddəsi və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elyaz Xəlilli İbrahim, khelyazz@hotmail.com, Bakı (17.08.2017) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15762)
Vergi ödəyicisinin gələcəkdə yaranacaq vergi öhdəliyinə görə hüquqi ünvan olaraq göstərilən yaşayış sahəsi bu öhdəlik qarşısında hər hansı bir məsuliyyət daşıyırmı? Daha dəqiq olaraq vergi öhdəliyinə görə hüquqi ünvan olaraq göstərilən yaşayış sahəsinə həbs qoyulması və s. bu kimi hallar müşahidə oluna bilərmi?

Bildiririk ki, hüquqi şəxs mülkiyyətində ayrıca əmlakı olan, öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdeh olan xüsusi yaradılmış şəxsdir.

Qeyd olunanlar əsasən hüquqi ünvan kimi qeyd edilən daşınmaz əmlak hüquqi şəxsin balansında olduğu halda hüquqi şəxs öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla cavabdehlik daşıyır, daşınmaz əmlak hüquqi şəxsin balansında olmadığı halda isə həmin əmlaka tələb yönəldilməsinə yol verilmir.

Bax: Mülki Məcəllənin 43.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mirzalı Qurbanov Alış, qurbanovmirzali1@mail.ru, Bakı (17.08.2017) (Oxunub: 45 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 15761)
Müəssisə uzun müddətdir işləməyib.Yenidən bərpa edilir, ancaq əvvəlki dövrə vergiyə borc vardır və sadələşmiş vergi ilə işləyibdir. İndiki dövrdə heç bir hesabatda balans və ya ona bərabər olan hesabatlar yoxdur. Sual mən həmin müəssisəni yenidən işlədəndə komissiya yaradıb yenidən qiymətləndirmə etməliyyəmi və ƏDV ödəyicisi kimi uçota durmalıyam?

Bildiririk ki, fəaliyyətini müəyyən dövrdə dayandıran şəxsin sərəncamında qalan aktivlər fəaliyyətin bərpası zamanı da vergi ödəyicisinin uçotunda olmalıdır, əks tədirdə aktivlərin olmaması vergitutma məqsədləri üçün malların təqdim olunması kimi dəyərləndirilir.

Eyni zamanda qanunla müəyyən edilmiş vergiləri, habelə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada hesablanmış faizləri, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını və digər məcburi ödənişləri ödəmək vergi ödəyicisinin vəzifərlərinə aid edilir.

Vergi və ya cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün, ancaq bir ildən çox olmamaq şərti ilə, vergi ödəyicisindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi miqdarında faiz tutulur.

Xatırladırıq ki, hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması, yaxud hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının ixtisaslaşdırılmış açıq hərraclarda satılması yaxud vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması üçün vergi orqanı tərəfindən məhkəməyə müraciət edilə bilər.  

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi və ya bir əqd üzrə əməliyyatın ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olduqda həmin şəxs ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmalıdır.

Onu da bildiririk ki, qeydiyyatdan keçməli olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxs vergi orqanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında könüllü ərizə verə bilər.

Eyni zamanda bildiririk ki, şəxsin öz əmlakını qiymətləndirmək hüququ vardır və bununla əlaqədar daşınmaz əmlaka münasibətdə qiymətləndirmə fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən səlahiyyətli orqan olan Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.1-ci, 23-cü, 59-cu, 155.1-ci156-cı maddələri, Azərbaycan Respublikasının 25.06.1998-ci il tarixli, 510-IQ nömrəli “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Qanununun 2, 3, 4, 6, 7 və 14-cü maddələri, “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 1998-ci il tarixli, 774 ¹–-li Fərmanı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsən Həsənov, Delta@79mail.ru, Bakı (17.08.2017) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15760)
Hörmətli vergi əməkdaşları 01.01.2017-ci il tarixində qüvvəyə minmiş Vergi Məcəlləsinin 58.8. Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə, habelə vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə bu Məcəllənin 130-1-ci 130.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda: 58.8.2. malların alışını və ya mədaxilini təsdiq edən bu Məcəllənin 58.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan sənədlərdən ən azı biri olmadıqda â– alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası nəzərdə tutuldugu göstərilmişdir. AR-nın Malıyya Nazirliyinin kollegiyasının 30 iyun 2017-ci il tarixli Q-08¹– li “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə qərarına görə yeni cidi hesabat blankları təsdiq edilmişdi. Sual olunur VM 58.8 və 58.8.2.ci maddəsinə görə nəzərdə tutulan sənədlərdən ən azı biri olmadıqda dedikdə AR-nın Malıyya Nazirliyinin kollegiyasının 30 iyun 2017-ci il tarixli Q-08¹– li “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə qərarına görə yeni ciddi hesabat blankları (malların təhvil-qəbul aktı, malların alış aktı, malların təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası, yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi, malların qaytarılması aktı, malların anbardan mətbəxə buraxılışı qaimə-fakturası,malların mətbəxdən anbara qaytarılması aktı) da nəzərdə tutulurmu?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 130.1-1ci maddəsi ilə iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydaları nəzərdə tutulur.

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli qərarı ilə “İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın və “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 aprel tarixli 1341 nömrəli Fərmanının icrası məqsədi ilə müvafiq ciddi hesabat blanklarının formaları təsdiq edilmişdir.

Göstərilənlərə əsasən ictimai iaşə və ya pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərində malların alışını və ya mədaxilinin təsdiqi üçün adı çəkilən Qərarla ilə təsdiq edilmiş lazımi sənədlərdən hər hansı birinin olmaması Vergi Məcəlləsinin 58.8.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş maliyyə sanksiyasının tətbiqinə əsas verir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.8-ci130.1-1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın və “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”  2017-ci il 19 aprel tarixli 1341 nömrəli Fərmanı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə 30.06.2017-ci il tarixli Q-08 nömrəli qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rasim, Şamaxı rayonu (17.08.2017) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15759)
Səhvən yerli büdcəyə ödənilən torpaq əmlak və əmlak vergi məbləği dövlət büdcəsinə ödənilib. Həmin vəsaiti geri, yəni yerli büdcəyə qaytarılması hansı qaydada aparılır?

Bildiririk ki, vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyaları üzrə artıq ödəməniz olduqda, həmin məbləğlər digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi və ya razılığınızla sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir.

Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qalan məbləğləri qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına təqdim edəcəyiniz yazılı ərizəyə əsasən 45 gün ərzində qaytarılır. Sözügedən ərizədə vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN-ni), bank rekvizitləri, artıq ödəmələrin məbləği, onların yaranma tarixləri və səbəbləri göstərilməlidir.

Tərəfinizdən artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğinin qaytarılması və ya əvəzləşdirilməsi hesabat dövrü qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tələb edilə bilər.

Vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyaları üzrə artıq ödəməniz olduqda qeyd edilənləri nəzərə alaraq İnternet vergi idarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Yeni müraciət” bölməsindən uçotda olduğunuz vergi orqanına “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılmasi barədə Ərizə” forması ilə elektron qaydada, poçt və ya uçotda olduğunuz vergi orqanının vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri vasitəsi ilə kağız daşıyıcısında müraciət edə bilərsiniz.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 70-ci, 85.5-ci  87-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli, 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Murad Tağızadə, tagizademurad86@gmail.com, Bakı (17.08.2017) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 15764)
1.1. Bu ID: 15740 suala verdiyiniz cavabda sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin gömrükdə ödədiyi vergini əvəzləşdirə biləmədiyi üçün malın dəyərinin üstünə gəldiyini bildirməmisiz. Bəs ƏDV ödəyicisi olan MMC hər hansısa bir səbəbdən ƏDV-ni əvəzləşdirə bilmədiyi hallarda o da ƏDV-ni malların dəyərinə gələ bilərmi? (deyəki bir qaimə üzrə malların dəyərini nağd ödədi həm əsası həm də V-ni, bu qaimə üzrə aldığı malların dəyərinə gələ bilərmi ƏDV-ni?)
1.2. Ümumiyyətlə ƏDV ödəyiciləri, öz təqsirləri ucbatından əvəzləşdirilə bilmədiyi malların ƏDV-sini həmin partiya malların üstünə gələ bilərmi?
1.3. Malın dəyərini qabaqcadan (05.02.2017 ƏDV məbləğ-depozit hesabına, 02.03.2017 əsas məbləğ-nağdsız) ödəyən ƏDV ödəyicisi, sonradan (10.04.2017 də evhf alır) aldığı evhf-ya görə əvəzləşmə edə bilərmi? Yəni bu əməliyyatda əvəzləşməni etmək hüququ hansı aya düşür?
2.1. Hər hansı bir usta taxtadan və dəmirdən vitrin düzəldirsə (malları yığmaq üçün rəflər) və bunu hər hansısa bir şirkətə satırsa bu zaman ustanın vergi öhdəliyi yaranırmı? Yoxsa ustanın düzəldib satdığı bu vitrin vergidən azaddırmı usta üçün?
2.2. Ümumiyyətlə MMC hər hansı bir malı, əmlakı, əsas vəsaiti və s. marketing xərci olaraq digər bir şirkətə verə bilərmi əvəzsiz olaraq?
2.2.1.Misal üçün hədiyyə olaraq tanıtım üçün hər hansı bir şirkətə MMC-nin mallarını satır deyə 3000 azn-lik mal verir əlavə əvəzsiz tanıtım üçün. Bu zaman vergi öhtəliyi yaranırmı verən MMC üçün?
2.2.2. Deyək ki, MMC digər bir şirkətə vitrin verir üzərində MMC-nin mallarının satılması üçün bu zaman vergi öhtəliyi yaranırmı verən MMC üçün?
2.2.3. Və bilmək istəyirəm ki, 2.2.1. və 2.2.2.-dəki misallardakı xərcləri verən MMC marketing xərci olaraq gəlirdən çıxılan xərclərə aid edə bilərmi?

1.1-1.2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin, o cümlədən ƏDV ödəyicisinin əvəzləşdirilməsinə hüququ olmayan ƏDV məbləği malların və ya xidmətlərin dəyərinə aid edilir və gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduqda vergi tutulan gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci143-cü maddələri.

1.3. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV ödəyicisi tərəfindən alınmış elektron vergi hesab-fakturasında göstərilən malların (işlərin və xidmətlərin) ƏDV-siz dəyəri nağdsız qaydada həmin malları (işləri və xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına köçürüldükdə və həmin mallar (işlər və xidmətlər) sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə edildikdə ödənilən ƏDV məbləği əvəzləşməyə qəbul edilir.

Sorğunuzda qeyd etdiyiniz halda elektron vergi hesab-faktura aprel ayında alındığına görə ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısı tərəfindən aprel ayında aparıla bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsi.

2.1. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti sayılmaqla fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başlandığı günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edilərək vergi uçotuna alınmalı, əldə olunan gəlirdən tətbiq edilən vergitutma sisteminə uyğun olaraq vergi hesablanaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Vergitutma sistemləri barədə ətraflı məlumat almaq üçün saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsinin “Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri”, “Gəlir vergisinin ödəyiciləri olan fərdi sahibkarların vergi öhdəlikləri”, “ƏDV ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri” hissələri ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci, 33-cü, 34-cü maddələri, VIII, X, XI XVII fəsilləri.

2.2. Cavab: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu maddəsinə əsasən mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçinin girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi malların təqdim edilməsi sayılır.

Əmlakın əvəzsiz qaydada digər şəxsə verilməsi əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi olduğu üçün əmlak təqdim edilməsi sayılır. Aktivlərini əvəzsiz əsasla və güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxs təqdim edilən aktivin bazar qiyməti ilə onun Vergi Məcəlləsinin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı fərqi gəlirinə aid etməlidir.

Müvafiq olaraq malların hədiyyə verilməsi malların təqdim edilməsi sayılmaqla malları hədiyyə verən şəxs mükəlləfiyyət növünə uyğun olaraq mənfəət və ya sadələşdirilmiş vergini hesablayaraq bəyan etməklə dövlət büdcəsinə ödəməlidir. Eyni zamanda bu əməliyyat zamanı əvəzsiz əsaslarla alınmış hədiyyənin bazar qiyməti hədiyyəni alanda vergi öhdəliyi yaradır.

Eyni zamanda bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Onu da bildiririk ki, vergi ödəyicisi haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə və ya digər şəxlərə mal verdiyi ( iş gördüyü və ya xidmət göstərdiyi) halda bu əməliyyat ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat sayılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu14-cü, 108-ci, 142-ci, 143-cü159.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənağa Hüseynov Tofiq, hesenaga1996@gmail.com, Ağdam (17.08.2017) (Oxunub: 24 dəfə, ID: 15758)
Azərbaycan Respublikasında vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) əldə etmək üçün mütləq qeydiyyatda olduğum ərazi üzrə fəaliyyət göstərən rayon vergilər şöbəsinə müraciət etməliyəm?

Bildiririk ki, fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız.

Mülki Məcəllənin 27.1-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxsin adətən yaşadığı yer onun yaşayış yeri sayılır. Şəxsin bir neçə yaşayış yeri ola bilər.

Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən fərdi sahibkarlar və bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər yaşadıqları yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınırlar,  vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər uçota alındıqda yaşadıqları ünvan barəsində məlumatlar onların şəxsi məlumatlarına daxil edilir.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq vergi ödəyicilərinin qeydiyyatda olduqları ünvan ilə yaşadıqları ünvanın fərqli olduğu hallarda vergi uçotu yerinin düzgün müəyyən edilməsi baxımından faktiki yaşayış yeri barədə müvafiq sənəd təqdim edilməklə fiziki şəxs faktiki yaşayış yeri üzrə vergi uçotuna alına bilər.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotuna alına da bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “ASAN imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

“ASAN İmza” sertifikatlarının verilməsi ASAN xidmət mərkəzində və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində həyata keçirilir. Asan İmza üçün müraciət edən şəxs tərəfindən ilk növbədə hər hansı mobil operatordan (AzercellBakcellNar Mobile) Asan İmza SİM kartı əldə edilməli, daha sonra tələb olunan digər sənədlərlə ASXM-ə müraciət edilməlidir. Təqdim edilmiş sənədlərin düzgünlüyü yoxlanıldıqdan sonra müraciət etmiş şəxslə ASXM arasında yazılı müqavilə bağlanılır və ona müvafiq sertifikat çap olunaraq kağız daşıyıcıda təqdim edilir.

Hər hansı səbəbdən vergi uçotu üçün ərizəni elektron qaydada təqdim etmək mümkün olmadıqda vergi uçotuna alınmaq üçün fiziki şəxs özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsi ilə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə yaşadığı yer (şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən) üzrə vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Müvafiq sənədlər vergi orqanına daxil olduğu gündən sonrakı 1 gün müddətində fiziki şəxs ödənişsiz olaraq vergi uçotuna alınır.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları, fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü və 34-cü maddələri, Mülki Məcəllənin 27.1-ci maddəsi və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mehrəliyev Əkrəm Oruc, a.mexraliyev@mail.ru, Qax rayonu, Qoragan kəndi (17.08.2017) (Oxunub: 24 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15757)
Yaşadığım kəntdə 2014-cü ilə qədər (2014-cü il də daxil) Qarabağ veteranlarına vergidə güzəşt var idi, 2014-cü ildən isə bələdiyyə bütün vergini üstümə işləyir, bu nə dərəcədə düzgündür, çünki axırıncı dəfə 2014-cü ildə evimə gələn vergi işçisi əmlak vergisindən başqa qalan bütün vergilərdən azad olduğumu dedi, amma son 3 ildə vergini üstümə tam işləyirlər, xahiş edirəm sualıma aydınlıq gətirəsiniz.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən muzdla işləyən və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində güzəşt hüququ verən sənədlərdən (müharibə veteranı vəsiqəsi, müvafiq dövlət orqanlarının arayışları) biri təqdim edildiyi halda 400 manat və aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli, yəni 155 manat çıxılır, yerdə qalan məbləğdən 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən müharibə veteranına güzəştin verilməsi Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

Bundan başqa, binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslərin binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisinin məbləği 30 manat, mülkiyyətində olan torpaqlara görə torpaq vergisinin məbləği isə 10 manat azaldılır.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq bələdiyyələr öz ərazilərində vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcəsini azaltmaq barədə qərar qəbul edə bilərlər.

Bələdiyyə orqanının hərəkətindən və hərəkətsizlizliyindən isə Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə iş mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 4.4-cü, 102.1.6-cı, 102.2-ci, 199.3-cü207.2-ci maddələri,  “Azərbaycan Respublikasında 2017-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 450-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Nağızadə Xosrov, farid-nagizade@mail.ru, Bakı (17.08.2017) (Oxunub: 21 dəfə, ID: 15756)
Fərdi qaydada sahibkarlıqla məşğul olmamaq haqqında arayışı əvvəllər Nərimanov rayonunda yerləşən Vergilər Departamentindən almaq olurdu. İndi isə həmin arayışı verən bölmənin ünvanı dəyişib. Zəhmət olmasa yeni ünvan barədə məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş  Departamentinin ünvanı Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti, 15 ünvanına dəyişdirilmişdir.

Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamentinə aid olan xidmət mərkəzlərinin ünvanları barədə ətraflı məlumat saytımızın “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Bəxtiyar Ramiz oğlu, bextiyar_111@mail.ru, Bakı şəhəri (15.08.2017) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15755)
Salam. Yeni təsis edilmiş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə təsisçi fiziki şəxs tərəfindən mal qoyuluşu şəklində yardım edilə bilərmi? Əgər bu cür yardim mümkündürsə, hansı sənədlər tələb olunur və qanunvericilikdə hansı maddələrdə qeyd edilmişdir? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır. Təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Belə ki, vergi ödəyicisi olan təsisçi tərəfindən malların əvəzsiz şəkildə hüquqi şəxsə verilməsi onun üçün malların təqdim edilməsi, malları əvəzsiz qaydada əldə etmiş hüquqi şəxs üçün isə  satışdankənar gəlir sayılır. Bu zaman hər iki tərəf üçün malların bazar qiyməti əsasında müəyyənləşdirilən dəyərindən mükəlləfiyyət növlərinə uyğun olaraq mənfəət (gəlir) və ya sadələşdirilmiş vergi üzrə öhdəlik yaranır.

Təsisçi tərəfindən malların hüquqi şəxsin nizamnamə fonduna qoyulması isə tərəflər üçün vergitutma obyektini təşkil etmir.

Bunlarla yanaşı, ƏDV ödəyicisinin əvəzsiz qaydada digər şəxslərə mal verməsi malların təqdim edilməsi sayılmaqla ƏDV tutulan əməliyyat sayılır ki, bu zaman əvəzsiz verilən mallara görə ödənilmiş və əvəzləşdirilmiş ƏDV-nin məbləğləri həmin malların verildiyi ayda yenidən hesablanaraq dövlət büdcəsinə bərpa edilir.

Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair məlumatın verilməsi Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Vergitutma ilə bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu13.2.12-ci, 14-cü, 18-ci96-cı104.1-cü, 142-ci159.1-ci159.4-cü219-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmməd Kinyazov Kamran, mehemmed.kinyazov@mail.ru, Bakı şəhəri (15.08.2017) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 15754)
Salam aleykum.
1) Operativ yoxlama zamanı uçotdan gizlədilən mal-material aşkar olunarsa bu mal-materialın heç bir sənədi olmadığından operativ yoxlamanın işçiləri tərəfndən hansı qiymətə dəyərləndirilir: bazardakı satış qiymətinəmi, yoxsa bazardakı topdansatış qiymətinə? Çünki bu qiymətləndirmədə ümumi məbləğə həm vergi işçiləri bizə birinci dəfə olduğundan 10 faiz cərimə hesablayacaqlar, həm də ki, o dəyərləndirdikləri məbləği biz uçota almalıyıq. Buradan digər bir sual yaranır:
2) tutaq ki, uçotdan gizlədilmiş mal-material məbləği 200.000 manat məbləğindədir, biz 10 faiz sanksiyadan sonra bu mal-materialı uçota götürdük, sonradan həmin o 200.000 manatlıq mal-materialı ƏDV ödəyicisi olduğumuzdan 250.000 manata satanda əlavə də 18 faiz ƏDV, bu da 45.000 manat. Mənfəət vergisi ödəyicisi olduğumuzdan indi mənə maraqlı olan məqam budur ki, biz bu malı 250.000 manata satanda mənfəət vergisini hesablamaq üçün 250.000x20 faiz, yoxa (250.000-20.000)x20 faiz? Əlavə olaraq da, zənnimcə, heç burada 45.000 ƏDV-də əvəzləşməsi olmayacaq. Əgər yazdıqlarımda mənim səhvlərimdə dolayı aydın olmayan məqamlar olsa telefonla əlaqə saxlayarsınız. Köməklik göstərsəniz çox şad olarıq.

1. Cavab: Bildiririk ki, vergi nəzarəti tədbiri zamanı uçotdan gizlədilmiş və ya uçota alınmayan mallar aşkar edildiyi halda vergi orqanının nümayəndələri tərəfindən Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş malların alışını təsdiq edən sənədlər olmadıqda, lakin həmin malların alışını özündə əks etdirən digər ilkin uçot sənədləri mövcud olduqda malların dəyəri uçot sənədləri əsasında, belə sənədlər olmadığı halda isə bu malların topdansatış bazar qiyməti nəzərə alınmaqla Vergi Məcəlləsinin 58.8.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

   Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü58.8-ci maddələri.

   2. Cavab: Bildiririk ki, rezident müəssisə üçün mənfəət vergisi təqvim ili ərzində əldə etdiyi gəlir ilə (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərqdən hesablanır.

   Uçotan gizlədilmiş mallar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada uçota alındıqdan sonra malların təqdim edilməsindən əldə edilmiş gəlirdən gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər çıxıla bilər.

   Eyni zamanda bildiririk ki, ƏDV ödəyicisi tərəfindən ƏDV ödəməklə alınmış mallara görə Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin müddəalarına əsasən ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilir. Digər hallarda isə əvəzləşdirilmədikdə və ya əvəzləşdirməyə hüquq olmadıqda həmin məbləğlər malın dəyərinə aid edilməklə uçota alınır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci, 150-ci və 175-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Göyüşov Feyzi, fgoyushov@yahoo.com, Bakı şəhəri (15.08.2017) (Oxunub: 58 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 15753)
Hörmətli, vergi əməkdaşı, aşağıdakı maddəyə izah verməyinizi xahiş edirəm. 166.2-ci maddəsi bəzi məqamlara aydınlıq gətirin:
1) təhvil verilməyən işlər üçün əməliyyatın dəyərinin bir qismi avans olaraq ödəmə hesablaşma hesabına və ya kassa hesabına edilmişdir və VHF 5 gün ərzində təqdim edilməyib. ƏDV depozit hesabına ödəniş edilməyib. Belə olan halda hesaba daxil edilən məbləğ 166.2 maddəsinin məqsədəri üçün vergi tutulan əməliyyat ödənilən nə qədər hissə təşkil ediləcək və vaxtı?
2) Təhvil verilməyən işlər üçün əməliyyatın dəyərinin bir qismi avans olaraq ödəmə hesablaşma hesabına və ya kassa hesabına edilmişdir və VHF 5 gün ərzində təqdim edilməyib. ƏDV depozit hesabına ödənilib. Belə olan halda hesaba daxil edilən məbləğ 166.2 maddəsinin məqsədəri üçün vergi tutulan əməliyyat ödənilən nə qədər hissə təşkil ediləcək və vaxtı?
3) Təhvil verilməyən işlər üçün əməliyyatın dəyərinin bir qismi avans olaraq ƏDV depozit hesabına edilib. Lakin əsas məbləğ ödənişi işlər təhvil veriləndən sonra edilib. Belə olan halda hesaba daxil edilən məbləğ 166.2 maddəsinin məqsədəri üçün vergi tutulan əməliyyat ödənilən nə qədər hissə təşkil ediləcək və vaxtı? 166.2. Ödəmə bu Məcəllənin 166.1.1-ci və ya 166.1.2-ci maddələrində göstərilən müddət başlananadək həyata keçirildikdə, ödəmədən sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası verilmirsə, vergi tutulan əməliyyat ödəmə həyata keçirildikdə aparılmış sayılır?

1-3. Cavab: Bildiririk ki, ödəmə malların təqdim edilməsindən (işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən) əvvəl həyata keçirilirsə və 5 gün ərzində həmin mallar təqdim edilib (işlər görülüb, xidmətlər göstərilib) elektron vergi hesab-fakturası təqdim olunmursa, belə olan halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt sayılır.

Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan ödəmə dedikdə isə malların (işlərin, xidmətlərin) əsas məbləğinin (ƏDV-siz dəyərinin) həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına avans qaydasında ödənilməsi nəzərdə tutulur. Müvafiq olaraq sorğunuzda qeyd edilən qaydada alınmış avans məbləği, həmin avansın alındığı ayda ƏDV-yə cəlb edilir.

Əlavə olaraq xatırladırıq ki, vergi ödəyicisi tərəfindən malların dəyəri ödənilən gündən gec ƏDV məbləğinin ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı, 166.2-ci və 176.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elvin Nağıyev, e.nagiyev@outlook.com, Bakı (15.08.2017) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15752)
1) Bu sualın 1 ci bəndi üzrə (ID: 15614)) verdiyiniz cavabdan belə qənaətə gəlirəm ki, daşınmaz əmlakın təqdim edilməsinə görə də elektron qaimə və eVHF göndərilməlidir qarşı tərəfə. Həmçinin 3-cü bəndə verdiyiniz cavabda isə hüquqi şəxsin daşınmaz əmlakının təqdim edilməsi ƏDV-yə cəlb edilmədiyini və mənfəət vergisi baxımdan gəlir hesab edimədiyini bildirmisiz. Bəs biz qarşı tərəfə elektron qaimə yazdıqda daşınmaz əmlaka görə o zaman bu vergi online sistemdə gəlir kimi görəcək bunu? Əgər ƏDV tutulan əməliyyat deyilsə, elektron qaimədə və eVHF-da ƏDV-ni 0 göstərəcəyik?
2) 21.07.2017 tarixli ID: 15646 sual verdiyiniz cavab VM 220.2 maddəsi ilə ziddiyyət təşkil etmir? Cavabda 2% bildirmisiz, amma fiziki şəxs online fəaliyyət göstərir, yəni hər yerdə, tək olduğu yerdə deyil. 220.2 də sadalanan (o halda tətbiq edilir ki, vergi ödəyiciləri özünün istehsal sahəsi, daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərmiş olsunlar.) həmin ərazidə işlədiyinə dair heç nə yoxdur axı. Xahiş edirəm ətraflı cavab verəsiniz.
3) Əgər hər hansısa bir B MMC digər bir A MMC-yə əsas və ƏDV məbləğ köçürdürsə, avans olaraq və A MMC 30 gün ərzində qaimə eVHF yazmadığı təqdirdə A MMC-nin depozit hesabından hansı əsasla ƏDV məbləği silinə bilər? (ID: 15704 -nin verdiyi sual baxın z.o.)
4) İki hüquqi şəxs qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər deyilsə əgər, təsisçilər və drektorları, öz aralarında borc müqaviləsi bağlayıb biri digərinə borc verən zaman hər hansı vergi öhdəliyi yaranırmı? Yəni faizsiz olaraq borc verilir. Və müqavilədə də qeyd olunur faizsiz olaraq verildiyi.
5) Hər hası bir fiziki şəxs (VÖEN-i yoxdur) digər bir hüquqi şəxsə faizsiz borc verə bilərmi? Yəni hər hansısa vətəndaş bir hüquqi şəxsə faizsiz müəyyən müddətə borc verir faizsiz və qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər deyillər. Bu zaman vergi öhdəliyi yaranırmı?
6) ID: 15701 bu suala - 2.2. Təsisçi əvvəllər vergi ödəyicisi olub və sonra VÖEN-i ləğv edib ümumiyyətlə. Təsisçinin VÖEN-ni ləğv edildiyi gündən sonrakı göndən etibarən təsisçiyə olan borcun qaytarılmasını, şirkətin kassasında (30 mindən çox məbləği) pulu götürüb təsisçinin şəxsi bank hesabına mədaxil etmək nağdsız sayılacaqmı, yəni “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (3.1.3. birbaşa nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar) görə nağdsız sayılacaqmı? â– cavab verdiniz ki, bu nağd sayılır. 1. Bu necə olur? Alan təsisçi üçünmü, yoxsa hüquqi şəxs üçünmü nağd sayılır? 2. Nə üçün Nağdsız hesablaşmalarda 3.1.3 nağdsız əməliyyat olunduğu yazıldığı təqdirdə Siz bunun nağd olduğunu deyirsiz? Bəyəm qanunda yazıb ki, bunu təsisçi borcu bu şəkildə qaytarılsa, nağd sayılacaq? Bunun vergi ödəyicisi olmayan bizim misaldakı kimi təsisçinin borcunun qaytarılması əməliyyatında nağdsız sayılmayacağına dair həmin qanunda hər hansı müddəa var? 3. Bəs hüquqi şəxs kassadan pulu götürüb hansı qaydada qaytarsa nağdsız sayılacaq? 4. Təsisçinin bank hesabına ödəniş terminalları vasitəsi ilə etsə də nağd sayılacaq? Elədirsə əgər, bu maddə nəyə lazımdır (3.1.2. ödəniş terminalları ilə həyata keçirilən hesablaşmalar;)?

1. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edərkən, işləri görərkən və xidmətləri göstərərkən elektron qaimə-fakturalarını təqdim etməlidirlər.

Hüquqi şəxs tərəfindən mülkiyyətində olan daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi əməliyyatı ƏDV-yə cəlb olunmadığından təqdim edilmiş elektron qaimə-fakturada “Vergi tutulan əməliyyatlardan ödənilməli ƏDV” sütununda “0” qeyd edilir.

Eyni zamanda daşınmaz əmlakın təqdim edilməsindən əldə edilən gəlir mənfəət vergisinə deyil, sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilir və alqı-satqı əməliyyatını təqsdiqləyən notarius tərəfindən tutularaq dövlət büdcəsinə köçürülür

Bax: VergiMəcəlləsinin 71-1-ci, 150.1.9-cu, 150.3-1-ci, 155.1-ci, 218.4.3-cü219.3-1-ci219.5-ci  220.8-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

2. Cavab: 21.07.2017-ci il tarixdə verilmiş cavaba əlavə olaraq (İD:15646) bildiririk ki, 2 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi, vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu yerlə deyil, faktiki olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerə görə müəyyənləşdirilir. Bu zaman həmin fəaliyyətin respublikanın regionlarında göstərilməsi ilə yanaşı, onun bu fəaliyyəti göstərdiyi regionda istehsal sahəsinin, daşınmaz əmlakının və işçi qüvvəsinin olması da zəruridir.

Qeyd olunanlara əsasən respublikanın digər şəhər və rayonlarında özünün istehsal sahəsi, daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə fəaliyyət göstərməyən sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi hesabat dövründə əldə etdiyi hasilatdan 4 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergini hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəyir.  

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.1-ci220.2-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, Əlavə dəyər vergisinin depozit hesabı ƏDV-nin mədaxili, uçotu, hərəkəti və dövlət büdcəsinə məxarici ilə bağlı əməliyyatlar aparılan vahid xəzinə hesabıdır.

Vergilər Nazirliyi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada hazırlanmış ödəniş tapşırığına əsasən ƏDV-nin depozit hesabından pul vəsaitləri aşağıdakı hallarda dövlət büdcəsinə və dövlət gömrük orqanlarının xəzinədarlıq orqanlarında açılmış müvafiq depozit hesabına köçürülür:

- əlavə dəyər vergisi üzrə vergi öhdəliyinin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi üçün;

- vergi ödəyicisinin rəsmi müraciətinə əsasən.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 65.2.3-cü maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi Qaydaları”.

4-5. Cavab: Vergi Məcəlləsinin 142.1-ci maddəsinə əsasən aktivlərini əvəzsiz əsasla və ya güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxsin gəliri həmin aktivin bazar qiymətinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı fərqdən ibarətdir. Buna əsasən sorğuda göstərilən hallarda verilmiş faizsiz borc məbləğinə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilməli olan faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 123.1-ci142.1-ci maddələri.

6. Cavab: Bildiririk ki, şirkətin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən nağd pul vəsaitinin birbaşa vergi ödəyicisi olmayan təsisçinin bank hesabına köçürülməsi nağdsız ödəniş hesab edilir.

Hər iki tərəf vergi ödəyicisi olduqda isə nağdsız hesablaşmalar bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə aparılmalıdır.

 Bax: Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.1-ci və 3.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad Piriyev, rashad.piriyev@gmail.com, Şirvan ş. (14.08.2017) (Oxunub: 92 dəfə, Orta qiymət: 3.6, ID: 15751)
Salam. Hüquqi şəxs digər sadələşmiş mükəlləfiyyəti olan hüquqi şəxsdən qeyri-yaşayış sahəsini icarəyə götürüb və icarə haqqını bank hesabına köçürür. Bu halda vergini icarəyə götürən (ödəmə mənbəyində tutulan vergi) ödəməlidir, yoxsa icarəyə verən həmin məbləği gəlir kimi tanıyıb 4%-lə vergi ödəməlidir? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, rezident müəssisələrə və ya qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliklərinə icarəyə verdikləri əmlaka görə onlara ödənilən icarə haqqından icarə götürən fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən ödəmə mənbəyində vergi tutulmur, əmlakını icarəyə verən həmin şəxslər vergi öhdəliklərini mənfəət vergisinin  ödəyicisi olmaqla ümumi qaydada özləri yerinə yetirirlər.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edənlərin bu fəaliyyət üzrə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.

Belə ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs əmlakını icarəyə verərsə, əmlakın icarəyə verilməsi fəaliyyəti ilə əlaqədar mənfəət vergisinin ödəyicisi olmalı, bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən həmin gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilmiş xərcləri çıxdıqdan sonra qalan məbləğdən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablayaraq hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddət ərzində də hesablanmış mənfəət vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Həmçinin əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edən şəxslər bu fəaliyyətlə yanaşı, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda, əldə edilən gəlirlərin və xərclərin uçotunu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparmaqla digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə sadələşdirilmiş vergini tətbiq edərək hesabat rübündüən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsini” ilə vergi öhdəliklərini bəyan etmək hüququna malikdirlər.

Əmlakını icarəyə verən hüquqi şəxsin 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) icarə xidməti və digər xidmətlərin cəmi 200.000 manatdan artıq olduqda onun tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verilməlidir. Əməliyyatların cəmi 200.000 manat və ondan az olduqda isə ƏDV məqsədləri üçün məcburi qeydiyyat öhdəliyi yaranmır.

Həmçinin bir əqd və ya müqavilə üzrə əmlakını icarəyə verən hüquqi şəxs tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatın ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olduqda, bu əməliyyat ƏDV tutulan əməliyyat sayılır və həmin əməliyyatı həyata keçirən hüquqi şəxs bu əməliyyatın aparıldığı günədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

Vergi ödəyicisi ƏDV qeydiyyatına alındığı halda əmlakın icarəyə verilməsi və digər fəaliyyəti mənfəət vergisinə və ƏDV-yə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci, 105.1-ci, 124 -cü, 149-cu, 155.1-ci, 159-cu, 173-cü, 218-ci, 219-cu və 221.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3.6

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədova Esmira Əli Bala, Esmira38@list.ru, Bakı şəhəri (14.08.2017) (Oxunub: 66 dəfə, Orta qiymət: 4.67, ID: 15749)
SV bəyannaməsinin 812-ci sətrində rüb ərzində təqdim olunmuş malların dəyəri yazılmışdır. Yəni 809 810 811 sətirlərin cəmi kimi başa düşülür. Amma həmin 812-ci sətrdə 809 810 811 sətrlərin cəmi avtomatik yazılmır. Həmin sətrə 3 ay ərzində təqdim olunmuş mallarıin məbləğini yazanda 6 % sadələşdirilmiş vergi hesablanır. Amma vergi məcəlləsinə görə SV gələn pullardan hesablanmalıdır. Xahiş edirəm deyəsiz həmin sətrin məzmunu səhv gedib, yoxsa elə həmin sətrə əsasən təqdim olunmuş mallara görə 6% SV ödənilməlidir?

Bildiririk ki, “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsinin” 2-ci bölməsinin 2-ci hissəsi “Vergi Məcəlləsinin 220.1-1-ci maddəsinə əsasən” (809-815-ci sətirlər) vergi tutulan əməliyyatının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən doldurulur.

Belə ki, qeyd edilən bəyannamənin 809, 810 və 811-ci sətirlərində müvafiq olaraq rübün 1-ci, 2-ci və 3-cü aylarında təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri, 812-ci sətrində isə rübü ərzində təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlər) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin həcmi əks etdirilir və bəyannamənin 812-ci sətrin “Ticarət” sütununda əks etdirilmiş məbləğə 6 faiz, “İctimai iaşə” sütununda əks etdirilmiş məbləğə 8 faiz vergi dərəcəsi tətbiq edilməklə vergi hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218.1.2-ci, 219.1-ci və 220.1-1-ci maddələri, vårgilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq ådilmiş Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Göyüşov Feyzi, fgoyushov@yahoo.com, Bakı şəhəri (14.08.2017) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 4.75, ID: 15748)
Əgər görülən işlər üçün VHF 5 gün ərzində verilibsə, ödənilməli məbləğin ƏDV-si ilə 10 gün müddətində, əsas məbləğ ödənişi 20 gün sonra ödənilibsə (yəni ƏDV və əsas məbləğ eyni gündə deyil) vergitutma məqsədləri üçün 166-cı maddəyə əsasən vergitutma vaxtı və məbləği nə qədər edir?

Bildiririk ki, ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı sifarişçi müqavilə üzrə təqdim edilmiş malların, göstərilmiş xidmətlərin, görülmüş işlərin dəyərini 30 gün müddətində ödədikdə ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt, 30 gündən gec ödədikdə isə malların, xidmətlərin, işlərin təhvil verilməsindən 5 gündən gec olmayaraq verilmiş elektron vergi hesab-fakturasının tarixi, elektron vergi hesab-fakturası 5 gündən gec verildiyi halda isə malların, xidmətlərin, işlərin təhvil verilməsi tarixi hesab olunur.

Ödəmə dedikdə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası əsasında 30 gün ərzində eyni vaxtda malların (işlərin, xidmətlərin) ƏDV-siz dəyərinin həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV məbləğinin isə ƏDV-nin depozit hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Sorğunuzda qeyd olunan halda görülmüş işlərin həm ƏDV-siz dəyəri, həm də ƏDV məbləği işlərin gürülməsindən sonra 30 gün müddətində ödənildiyi halda ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı ödəmələrin tam aparıldığı tarix, 30 gündən sonra aparıldığı halda isə elektron vergi hesab-fakturasının təqdim edildiyi tarix hesab ediləcəkdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.75

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayılov Sərvər Rəsul, Server17@list.ru, Bakı (14.08.2017) (Oxunub: 66 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15747)
Salam. Hal-hazırda vergi ödəyicisi kimi yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduğum halda hansı halda fərqlənmə nişanından azad olunuram?

Bildiririk ki, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri kimi hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün Nəqliyyat Nazirliyindən, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşıma və taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşıma həyata keçirildikdə isə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən təqvim ayının sonunadək öz istəklərinə uyğun olaraq növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan “Fərqlənmə nişanı” almalıdırlar.

«Fərqlənmə nişanı» olmadan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və ya yük daşınma xidmətinə görə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bununla blə, vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə öz istehsal fəaliyyətini təmin etmək üçün özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə olunan avtomobil nəqliyyat vasitələri sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilmir və bu nəqliyyat vasitələri üçün hər hansı haqq ödənilmədən “Xüsusi fərqlənmə nişanı” alınır. Bu zaman, həmin yüklərin vergi ödəyicisinə məxsus olduğu müvafiq təsdiqedici sənədlərlə (qaimə-faktura, əmtəə-nəqliyyat qaiməsi, sifariş-tapşırıq  və s.) təsdiqlənməlidir. “Xüsusi fərqlənmə nişanı” almış vergi ödəyiciləri avtomobil nəqliyyatı vasitələrini satarkən və ya icarəyə verərkən, habelə bu maddədə nəzərdə tutulmayan digər məqsədlər üçün istifadə edərkən ən azı bir iş günü əvvəl “Xüsusi fərqlənmə nişanı”nı onu vermiş orqana geri qaytarmalıdır.

Eyni zamanda bildiririk ki, xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş xüsusi təyinatlı (sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində onlara digər vergi ödəyiciləri tərəfindən göstərilən bu cür xidmətlər istisna olmaqla), habelə dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının, hasilatın pay bölgüsü, əsas ixrac boru kəməri haqqında və bu qəbildən olan digər sazişlər çərçivəsində fəaliyyət göstərən xarici podratçıların və subpodratçıların, dövlət fondlarının, xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan avtomobil nəqliyyatı vasitələri üçün «Fərqlənmə nişanı» alınmır.   

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.2-ci218.4.1-ci, 219.2-ci220.5-ci, 220.6-cı, 221.4-cü, 221.4.13-cü maddələri və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09.02.2006-cı il tarixli 40 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarına görə verginin ödənilməsi xüsusiyyətləri, habelə “Fərqlənmə nişanı” və “Xüsusi fərqlənmə nişanı”nın tətbiq edilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bağırov Zahid Gülhəsən, bagirov.zahid@mail.ru, Lənkəran şəhəri (14.08.2017) (Oxunub: 56 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15746)
A və B müəssisəsi (və yaxud fiziki şəxslər) ƏDV ödəyiciləridirlər. A müəssisəsi aylıq 300 manat icarə haqqı olmaqla B müəssisəsinə obyekt icarə verib. B müəssisəsi aylıq (büdcəyə ödəmək şərti ilə) məbləğin 14% saxlamaqla 258 manatı A müəssisəsinə ödəyir. Bilmək istəyirəm, A müəssisəsi bu 258 manatdan 18% ƏDV ödəməlidir ya yox?

Bildiririk ki, rezident müəssisələrə və ya qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliklərinə icarəyə verdikləri əmlaka görə ödənilən icarə haqqından icarəyə götürən fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən ödəmə mənbəyində vergi tutulmur, əmlakını icarəyə verən həmin şəxslər vergi öhdəliklərini mənfəət vergisinin  ödəyicisi olmaqla ümumi qaydada özləri yerinə yetirirlər. Belə ki, bu fəaliyyətdən əldə edilən gəlirdən həmin gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilmiş xərclər çıxdıqdan sonra qalan məbləğdən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanaraq hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddət ərzində də hesablanmış mənfəət vergisinin məbləği dövlət büdcəsinə ödənilməlidir. Bununla yanaşı, hüquqi şəxsin qeyd edilən fəaliyyətdən əldə etdiyi gəliri ƏDV məqsədləri üçün vergitutma obyekti yaratmaqla müvafiq qaydada ƏDV-yə cəlb edilir.

Vergi ödəyicisi (fiziki və ya hüquqi şəxs) daşınan və daşınmaz əmlakı fiziki şəxsdən icarəyə götürdükdə isə fiziki şəxsin vergi ödəyicisi olub-olmamasından asılı olmayaraq ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergini tutmalı, gəlirin ödənildiyi rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergini bəyan etməli və büdcəyə köçürməlidir.

Fiziki şəxs tərəfindən əmlakın icarəyə verilməsi qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunduğuna görə ƏDV məqsədləri üçün vergitutuma obyekti təşkil etmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 99.3-cü104-cü, 105-ci, 108-ci, 124-cü, 149-cu150.3-cü152-ci və 221.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fazil Ələkbərov Şəmistan oğlu, fazia1955@gmail.com, Bakı (11.08.2017) (Oxunub: 59 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15745)
Salam. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşmiş vergi ödəyicisi vergi tutma obyektini müəyyəmləşdirən zaman V.M-nin 219.3-cü maddəsinə uyğun tikilən binanın yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini ayrı-ayrılıqda binanın hər mərtəbəsinin ümumi sahəsini götürməlidirlər. Sual: qeyri-yaşayış sahəsinə nələr aid edilməlidir, tikilən binanın zirzəmisi nədir?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında “qeyri-yaşayış sahəsi” anlayışı və ya həmin sahəyə binanın hansı hissələrinin aid edilməsi birbaşa müəyyən edilməsə də, Mənzil Məcəlləsinin 12.2-ci maddəsinə əsasən yaşayış sahəsi dedikdə - Mülki Məcəlləyə uyğun olaraq daşınmaz əmlak hesab edilən və vətəndaşların daimi yaşaması üçün yararlı olan (müəyyən edilmiş sanitariya və texniki norma və qaydalara, qanunvericiliyin digər tələblərinə cavab verən) ayrıca sahə başa düşülür.

Mənzil Məcəlləsinin 35.1-ci maddəsinə uyğun olaraq yaşayış binasının tərkib hissəsinin mülkiyyətçilərinə həmin binada mənzillərin hissəsi olmayan və binada birdən artıq sahəyə xidmət etmək üçün nəzərdə tutulan obyektlər (o cümlədən mənzillərarası pilləkən meydançaları, pilləkənlər, liftlər, lift şaxtası və ya digər şaxtalar, dəhlizlər, texniki mərtəbələr, çardaqlar, mühəndis qurğuları olan zirzəmilər, həmin binada birdən artıq sahəyə xidmət edən avadanlıq (texniki zirzəmi), habelə binanın daşıyıcı və daşıyıcı olmayan konstruksiyalarını ayıran dam örtükləri, binada sahələrin daxilində və onların hüdudlarından kənarda yerləşən və birdən artıq sahəyə xidmət edən mexaniki, elektrik, sanitar-texniki və digər avadanlıq, yaşıllaşdırma və abadlaşdırma elementləri də daxil olmaqla binanın yerləşdiyi torpaq sahəsi, binaya xidmət etmək, onun istismarı və abadlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş həmin torpaq sahəsində yerləşən obyektlər) ümumi paylı mülkiyyət hüququ ilə mülkiyyətçilərə məxsusdur.

Mənzil Məcəlləsinin tələblərinə əsasən çoxmənzilli binanın ümumi əmlakına paylı mülkiyyət hüququ olan sahə mülkiyyətçiləri ümumi mülkiyyətə sahiblik, ondan istifadə etmək, habelə Mənzil Məcəlləsi ilə və mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədlərdə barəsində sərəncam vermək hüquqlarına malikdirlər. Belə ki, binanın ümumi əmlakı olan obyektlər bilavasitə sahə mülkiyyətçiləri olan şəxslərə xidmət etmək məqsədi daşıdığını və həmin şəxslərin mənzilləri ilə bağlılığını nəzərə alaraq, həmin sahələrin sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadəsi nəzərdə tutulmadıqda bu hissələr sadələşdirilmiş vergiyə yaşayış sahəsi kimi cəlb olunmalıdır

Vergi Məcəlləsində yaşayış sahəsindən fərqli olaraq qeyri-yaşayış sahəsinə yüksəldici əmsalın tətbiqi qeyri-yaşayış sahəsindən istifadə etməklə gəlir əldə etmək imkanlarının olması ilə bağlıdır. Bu baxımdan tikilən binanın sahibkarlıq (kommersiya) fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadəsi nəzərdə tutulan və ya istifadə olunan hissələri qeyri-yaşayış sahəsi kimi qiymətləndirilməli və yüksəldici əmsal tətbiq etməklə vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.3-cü maddəsi, Mənzil Məcəlləsinin 12.2-ci35.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əli Qurbanov Yusif oğlu, ali.qurbanov@socar.az, Bakı (11.08.2017) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 15744)
Salam. Mən Əmircan qəsəbəsində 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yaşayıram. Bələdiyyə məndən yaşadığım mənzilin ümumi sahəsinə görə əmlak vergisi tələb edir. Qanunda çoxmənzilli yaşayış binası yazılmayıb (binanın mülkiyyətçisi Bakı şəhər İcra hakimiyyətidir), eyni zamanda qanunda yaşayış sahəsi göstərilir (mənzilin ü/s 76 kv.m, y/s 45.04 kv.m.). Bələdiyyənin bu tələbi doğrudurmu?

Bildiririk ki, yerli vergilərin (bələdiyyə vergilərinin) qanunvericiliyə uyğun olaraq hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət bələdiyyələrin vergi xidməti orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

Bələdiyyələr tərəfindən fiziki şəxslərin əmlak vergisi yalnız onların xüsusi mülkiyyətində olan binaların sahəsinə uyğun olaraq Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə bələdiyyələr tərəfindən sabit tədiyə şəklində hesablanır və verginin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişi hər il 1 avqust tarixinədək mənzilin mülkiyyətçisinə çatdırılır. Mənzilin mülkiyyətçisi isə hesablanmış əmlak vergisinin məbləğini bərabər hissələrlə 15 avqust və 15 noyabr tarixlərinədək banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələrindən istifadə edilməklə yerli büdcəyə (bələdiyyə büdcəsinə) ödəyir.

Bunlarla yanaşı, bələdiyyə tərəfindən fiziki şəxslərdən qanunsuz vergilərin yığılması barədə aidiyyəti üzrə bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edilməsi tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 8.1.1-ci, 8.1.2-ci, 32.2-ci197.1.1-ci, 198.1.1-ci, 199.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının “Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” 27 dekabr 2001-ci il tarixli, 244-IIQ nömrəli Qanunu və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 aprel 2006-cı il tarixli, 391 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.12-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şərif Əliyev Məhəmmədəli, aliyev.serif@mail.ru, Sumqayıt (11.08.2017) (Oxunub: 59 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15743)
Sovet dövründən qalma çoxmərtəbəli binalarda olan mənzillərdə yaşayan sakinlərdən həm mənzil istismar sahələri, həm də yerli bələdiyyələr mənzil kirayəsi və əmlak vergisi yığırlar. Xahiş edirəm mənə izah edəsiniz, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur? Əvvəlcədən öz minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış sahəsinə görə əmlak vergisi həmin əmlakın ümumi sahəsinin 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin hər kvadratmetrinə görə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə müvafiq bələdiyyələr tərəfindən hesablanır və verginin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişi hər il 1 avqust tarixinədək mənzilin mülkiyyətçisinə çatdırılır. Mənzilin mülkiyyətçisi isə hesablanmış əmlak vergisinin məbləğini bərabər hissələrlə 15 avqust və 15 noyabr tarixlərinədək banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələrindən istifadə edilməklə yerli büdcəyə (bələdiyyə büdcəsinə) ödəyir.

Mənzil kommunal istismar idarələrinə vətəndaşlar tərəfindən ödənilən məbləğlər isə vergi deyil, dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yerləşən yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı) və özəlləşdirilmiş mənzillərin mülkiyyətçilərinə evlərin saxlanılması üçün xidmət haqqıdır. Mənzil (ev) xidməti tarifləri, habelə yaşayış binalarında liftdən istifadəyə görə ödənişlər Nazirlər Kabinetinin 10.03.2000-ci il tarixli 40 nömrəli Qərarı ilə, mərkəzi istilik sisteminin fəaliyyətinin təşkili və isti su təchizatı ilə bağlı xidmətlərin haqqı Tarif Şurasının müvafiq qərarları ilə müəyyən edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 8-ci, 197.1.1-ci, 198.1.1-ci 199.1-ci 200-cü maddələri, Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2001-ci il tarixli 244-IIQ nömrəli Qanununun 7-ci və 11.4-cü maddələri, Azərbaycan Respublikasında dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı) və mənzil-kommunal xidmətlərinə görə tariflərin təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 10.03.2000-ci il tarixli 40 nömrəli Qərarı, “Azəristiliktəchizat” ASC tərəfindən göstərilən xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədəTarif (Qiymət) Şurasinin 4 nömrəli 24.10.2011-ci il tarixli Qərarı, Bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədəTarif (Qiymət) Şurasının 5 nömrəli 24.10.2011-ci il tarixli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vəfa Əliyeva Tofiq qızı, vafa420@gmail.com, Bakı (11.08.2017) (Oxunub: 96 dəfə, Orta qiymət: 3.4, ID: 15742)

Salam. Təsisçi müəssisəyə faizsiz borc verdikdə, hər hansı vergi öhdəliyi yaranırmı? Öncədən təşəkkür.

Bildiririk, təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında (təsisçi və hüquqi şəxs) həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən təsisçinin hüquqi şəxsə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bunlarla yanaşı, borc müqavilələri faizlə şərtləndirildiyi halda Vergi Məcəlləsinin 110-cu maddəsinin müddəalarına əsasən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslərin bir-birinə ödədikləri faizlərin faktiki məbləği (hesablamalar metodundan istifadə edildikdə - ödənilməli faizlərin məbləği) faizlərin aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə, oxşar müddətə verilmiş banklararası kredit hərracında olan və ya hərraclar keçirilmədiyi təqdirdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dərc etdiyi banklararası kreditlər üzrə faizlərin orta səviyyəsinin 125 faizdən artıq olmamaqla gəlirdən çıxılır.

Eyni zamanda bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü110-cu maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Qəhrəmanov İmaməddin, tural.qaxramanov@gmail.com, Bakı (11.08.2017) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15741)
Salam. Mən X şirkətinin direktoruyam, Sizin portaldan, yəni sistemdən adımı direktorluqdan çıxartdırdım. Vergi orqanlarında olan sənədlərdə adım qalıb. Yəni Asan İmza, reyesterdən çıxarış mənim adımadır. Mən yeni direktor təyin etmək üçün nə etməliyəm, hara müraciət olunmalıdır? Qərar dəyişikliyində nə yazılmalıdır? Mümkünsə köməklik göstərərdiz. Təşəkkürlər.

Bildiririk ki, hüquqi şəxslərin təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalıdır.

Kommersiya hüquqi şəxsin rəhbərinin dəyişdiyi halda bu dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün həmin dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 iş günündən gec olmayaraq “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında Ərizə”, yeni rəhbərin təyin olunması barədə təsisçinin qərarı və yeni rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti ilə hüquqi şəxsin qeydiyyat yeri Bakı şəhəri olduqda Vergilər Nazirliyi yanında Milli Gəlirlər Departamentinin Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsinə müraciət edilməlidir. Sənədlər vergi orqanına təqdim edildikdən sonra 5 iş günü müddətində dəyişiklik həyata keçirilir.

Hüquqi şəxslərin qeydiyyatına dair ərizə və sənəd nümunələrini Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinin “Bir Pəncərə” bölməsinin Lazımı sənədlər alt bölməsindən,  kommersiya hüquqi şəxsin məlumat dəyişikliyi üçün lazımı sənədlərin siyahısı ilə “Xidmətlər” bölməsinin Vahid standartlaralt bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Azərbaycan Respublikasının 12.12.2003-cü il tarixli, 560-IIQ nömrəli Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanununun 9.1-ci və 9.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əlizamin Quliyev Teyyub, quliyev.alizamin@mail.ru, Şirvan (11.08.2017) (Oxunub: 58 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15740)
Sadələşmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs mal-materialın idxalı zamanı ƏDV ödəməlidirmi?

: Bildiririk ki, tətbiq olunan vergitutma sistemindən asılı olmayaraq, ƏDV-dən azad edilən idxal malları istisna olmaqla vergi ödəyiciləri, o cümlədən də sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri tərəfindən idxal etdikləri mallara görə idxal zamanı dövlət gömrük orqanları tərəfindən ƏDV tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilir.

Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri ödənilmiş ƏDV üzrə əvəzləşdirmə hüququna malik olmadığından, idxal zamanı ödənilmiş ƏDV-nin, habelə gömrük rüsumlarının məbləğini malların dəyərinə aid etməlidir. Bu zaman sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi xərclər nəzərə alınmadan satışdan əldə edilən hasilatdan müvafiq dərəcə ilə vergini hesablayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20-ci, 25-ci139.2-ci, 143-cü, 159.1-ci, 162-ci, 164-cü, 170-ci, 220.1-ci220.1-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aynur Dadaşova Rahil, dadashova.74@mail.ru, Bakı (10.08.2017) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15739)
Salam. 2016-cı ilin yanvar ayından ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Ukrayna şirkətində çalışmağa başladım. Müqavilə bağlandı. Müqaviləyə əsasən, aylıq məvacibim 200 azn idi, lakin mənə aylıq fix 315 manat maaş verilirdi. Oktyabr ayına qədər maaşda gecikmələr olsa da verilirdi. Oktyabr ayında mənim üçün bank hesabı açıldı. O vaxtdan bəri iki dəfə kartımla yox, nağd pul almışam: 600 manat (yəni iki ayın pulu). İyun ayında öz xoşumla ərizə yazdım işdən azad olmaq üçün. Aradan iki ay keçib, lakin müdirim mənə nə qalan 6 ayımın maaşını verir, nə də əmək kitabçamı. Bu halda nə etməliyəm? Qeyd edim ki, bizi işə alanda satışdan asılı olmayaraq fix maaşımız 315 manat göstərilsə də, müdir satış etmədiyim ayların maaşını da kəsəcəyini deyir. Bu nə dərəcədə doğrudur və mən maaşımı necə ala bilərəm?

Bildiririk ki, işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin şərtlərinə riayət olunmasına Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzarət edir və bu səbəbdən də aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz daha məqsəduyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə"

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


David Sakitov, davidsakitov1974@mail.ru, Bakı şəhəri (10.08.2017) (Oxunub: 63 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15738)
Pərakəndə ticarət fəaliyyəti göstərən şirkət yerli istehsal olan quş ətinin uçotunu ayrıca aparır. Satılan quş ətinin maya dəyəri 50.000 manat, ticarət əlavəsi 10.000 manat və ticarət əlavəsindən hesablanan ƏDV 1.800 manat olmuşdur. ƏDV-yə 18 faiz cəlb olunan əməliyyat məbləği 90.000 manatdır. Yuxarıda qeyd olunan əməliyyatlar ƏDV-nin bəyannaməsinin hansı sətr kodlarına â– 301.2, 301.2.1 və 303 yazılacaqdır?

Bildiririk ki, ƏDV-nin ticarət əlavəsindən hesablanması Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı tətbiq edildiyindən və kənd təsərrüfatı məhsullarının emal edilərək satılması kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına aid edilmədiyindən, həmin məhsulların pərakəndə satışı zamanı ƏDV ümumi dövriyyədən hesablanır. Quş ətinin satışı isə 2017-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edilmişdir.

Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsinin 303 kodlu “ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar” adlı sətrinin C1 xanasında qanunvericiliyə müvafiq olaraq vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV-dən azad edilmiş dövriyyə məbləği, C4 xanasında ƏDV-dən azad olunan əməliyyatların ümumi dövriyyədə xüsusi çəkisi faizlə qeyd edilir və eyni zamanda bu sətrin açıqlaması bəyannamənin 5 nömrəli Əlavəsində, Vergi Məcəlləsinin 164.1.37-ci maddəsinə əsasən göstərilən əməliyyatlar isə azadolmalar isə həmin əlavənin 303.27-ci sətrində göstərilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 153-cü, 159-cu və 164.1.37-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası” və “Əlavə Dəyər Vergisinin bəyannaməsi”nə Əlavə ¹– 5 tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavadova Sevinc Sabir qızı, seva_cavadova22@mail.ru, Xırdalan şəhəri (10.08.2017) (Oxunub: 71 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15737)
Salam. Fiziki şəxs müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırmışdır (ƏDV ödəyicisi). Fəaliyyət müvəqqəti olaraq dayandırıldıqda fiziki şəxsin mal qalığı olmuşdur. Həmin mal qalığına vergi ƏDV hesablanırmı?

Bildiririk ki, fəaliyyət dayandırıldığı zaman qalıq qalmış mallara görə ƏDV hesablanmır.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, “Fiziki şəxsin fəaliyyətinin dayandıırlması Ərizəsi”nin “Mal qalığı” xanasında həmin mallar barədə məlumatlar əks etdirilməlidir.

Fəaliyyətini müəyyən dövrə dayandıran şəxsin sərəncamında qalan aktivlər fəaliyyətin bərpası zamanı da vergi ödəyicisinin uçotunda olmalıdır, əks tədirdə aktivlərin olmaması vergitutma məqsədləri üçün malların təqdim olunması kimi dəyərləndirilir.

Bax: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin 12 yanvar 2016-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış» formasının doldurulması Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nadir, Nadir83@box.az, Bakı şəhəri (10.08.2017) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15736)
Hüquqi şəxs (nəqliyyat şirkəti) nəqliyyat vasitəsinin sahibi olan fiziki şəxslə icarə və ya digər əşya hüquqlarına dair müqavilə deyil, adi xidmət müqaviləsi bağlayıb onun vasitəsilə digər hüquqi şəxsin yüklərini daşıyır. Bu əməlyyatla bağlı aşağıdakı suallırımı cavablandırmanızı xahiş edirəm. 1. Bu halda nəqliyyat şirkəti Vergi Məcəlləsinin 218.4.1 maddəsinə görə sadələşmiş verginin ödəyicisi olmalımı, əgər olacaqsa onun vergisi necə hesablanmalıdır?
2. Bu halda nəqliyyat vasitəsinin sahibi olan fiziki şəxs hansı vergiləri ödəməlidir?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxs sadələşdirimiş vergi ödəyicisi hesab olunur və daşımanın xarakterindən, nəqliyyat vasitəsinin növündən, oturacaq yerlərinin sayından və xidmətin həyata keçirildiyi yerdən asılı olaraq Vergi Məcəlləsinin 220.5-ci və 220.6-ci maddələri ilə müəyyən edilən qaydada vergini hesablayaraq öz istəyinə uyğun təqvim ayının sonunadək növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan "Fərqlənmə nişanı" alarkən dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.

Daşıma vergi uçotunda olmayan fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirildikdə həmin şəxsə ödənilən xidmət haqqından Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan dərəcələrlə ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı, bəyan edilməli, büdcəyə köçürülməli və aparılan ödəmə barədə vergi orqanına məlumat verilməlidir.

Daşıma vergi uçotunda olan fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirildikdə isə onlar tətbiq etdikləri vergitutma metoduna uyğun olaraq ödənilən xidmət haqqından vergini hesablayıb bəyan edərək dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 73-cü, 101.1-ci, 150.1.7-ci, 150.3-cü, 218.4.1-ci, 220.5-ci və 220.6-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Əlirzayev Güloğlan, alirzayev@mail.ru, Sumqayıt şəhəri (10.08.2017) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 2.5, ID: 15735)
Salam. Zəhmət olmasa aşağıdakı suallarımı ətraflı şəkildə cavablandırın:
1. Yeni qanunlara əsasən, ərzaq məhsullarının topdansatışı ilə məşğul olan vergi ödəyicisi (ƏDV ödəyicisi), satışını yalnızca e-qaimə ilə həyata keçirməlidir. Mənə maraqlı odur ki, əgər belə vergi ödəyicisi məcburiyyətdən satışlarını e-qaimə ilə həyata keçirə bilmirsə, yaxud bir hissəsini həyata keçirə bilirsə, buna baxmayaraq dövriyyəsini tam şəkildə vergiyə cəlb edirsə, bu halda e-qaimənin yazılmamasına görə hər hansı cərimə nəzərdə tutulurmu? Ümumiyyətlə e-qaimədən istifadə etmədən satış aparılmasına görə sahibkara hansı cərimələr nəzərdə tutulur?
2. «Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən, ƏDV ödəyiciləri təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30 min manatdan artıq ödənişləri yalnız nağdsız qaydada aparmalıdırlar. Bu qanun topdansatışla məşğul olan ƏDV ödəyicisinə münasibətdə necə tətbiq olunmalıdır? Topdansatışla məşğul olan ƏDV ödəyicisi satdığı malların dəyərini nəzarət kassa aparatından istifadə edərək qəbul edə bilərmi? Topdansatış müəssisənin NKA-dan istifadə etməsi hər hansı qanun pozuntusu sayılırmı və əgər sayılırsa hansı məsuliyyət tədbiri və ya cərimə nəzərdə tutulur? Eynilə satılmış malın dəyərinin mədaxil qəbzi ilə və yaxud kassa mədaxil orderi ilə qəbul olunması mümkündürmü?

1. Cavab: Bildiririk ki, səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə, habelə vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektronqaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə Vergi Məcəlləsinin 130.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 130.1-1-ci  58.8-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununun 3.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış bütün vergi ödəyiciləri, o cümlədən topdansatış ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Topdansatış malların alıcıya satışının onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qaimə-faktura və ya elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-faktura təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyətidir.

Alıcıya malların sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə etmək məqsədləri üçün topdansatış qaydasında satışı vergi ödəyicisinin statusundan asılı olaraq qaimə-faktura və ya elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-faktura ilə, son istehlak məqsədi ilə pərakəndə qaydada satışı isə nəzarət-kassa aparatının çekləri ilə rəsmiləşdirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci, 13.2.63-cü16.1.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 2.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rasim Quliyev, rasimg06@gmail.com, Bakı (10.08.2017) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15734)
Salam.
1. Xahiş edirəm 220.8.1-ci maddədə göstərilən əmsalların fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan mənzillərə deyil, yalnız bina tikintisi fəaliyyəti üzrə satışlara aid olduğunu təsdiqləyəsiniz.
2. Əmlak vergisi üzrə ödəyicilər fiziki şəxslərə və müəssisələrə bölünüb. Bəs hüquqi şəxs yaratmadan fərdi sahibkarlar hansı kateqoriyaya aiddir, vergitutma qaydası necədir?

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əmsallar həm bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, həm mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin, o cümlədən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən satın alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin və həm də mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini (fiziki şəxsin azı 5 (beş) il ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi, həmçinin bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş təqdim edilmə halları istisna olmaqla) həyata keçirən şəxslər üçün sadələşdirilmiş verginin məbləği hesablanarkən bina və ya torpaq sahəsi Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndlərində yerləşdikdə Nazirlər Kabinetinin 30.12.2015-ci il tarixli 412 nömrəli qəraqı ilə təsdiq edilmiş zonalardan asılı olaraq tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxs yaratmadan fərdi sahibkar dedikdə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslər nəzərdə tutulur.

Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxs vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyi ərizədə seçdiyi vergitutma metoduna uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin, gəlir vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin (gəlir vergisinin ödəyicisi də olmaq şərti ilə) ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilər.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin hər birinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu fərqlər barədə ətraflı məlumat almaq üçün ilk olaraq “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsinin “Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri”, “Gəlir vergisinin ödəyiciləri olan fərdi sahibkarların vergi öhdəlikləri”, “ƏDV ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri” hissələri ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin VIIIXXI və XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.