Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!


Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Firuzə Ağamalıyeva Cavanşir, xanimim@mail.az (17.01.2017) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 14531)
Fransanın A bankının Azərbaycandakı filialı Latviyanın B bankında müxbir hesab açır və açılmış müxbir hesab barəsində Azərbaycan Vergilər Nazirliyinə heç bir məlumat vermir. Həmin hesaba Avstriyanın X bankından 3000 000 AURO vəsait daxil olunur. Banka hansı sanksiyalar tətbiq edilir? Cavabım: burada 58.11 mötərizədəki yazılana görə müxbir hesaba sanksiya tətbiq olunmur: həm müxbir hesab açıb VN-nə xəbər vermədiyinə, görə həm də digər bankdan həmin müxbir hesaba köçürülən məbləğə görə, düzdür?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 58.11-ci maddəsi şəhadətnamə-dublikat alınmadan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında açılmış hesaba görə vergi ödəyicisinin məsuliyyət məsələsini müəyyən edir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında hesabların açılması üçün vergi orqanlarından alınmış şəhadətnamə-dublikatların bildiriş hissəsində müvafiq qeydlər etməklə, bu hesablar üzrə əməliyyatlar aparıldığı tarixədək vergi orqanına təqdim etmək vergi ödəyicisinin vəzifəsidir. 

Qeyd edilən maddənin tələbinə görə vergi orqanından şəhadətnamə-dublikat alınmadan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün yalnız qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında hesab açılarsa bu hesaba mədaxil edilmiş pul vəsaitinin 100 faiz miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Bu maddə aşağıda qeyd olunan halları istisna edir, yəni həmin halların baş verməsi qeyd olunan maddənin məqsədləri üçün vergi qanunvericiliyinin pozulması hesab edilmir.

- rezident banklar tərəfindən qeyri-rezident banklarda müxbir hesabların açılması;

- qeyri-rezidentlər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan hesabların açılması.

Nəzərə almaq lazımdır ki, rezident banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər rezident kredit təşkilatları tərəfindən şəhadətnamə-dublikat olmadan vergi ödəyicilərinə hesablaşma hesablarının və digər hesabların açılmasına görə banklara və qeyd edilən kredit təşkilatlarına maliyyə sanksiyasının tətbiqi məsələsi Vergi Məcəlləsinin 60-cı maddəsi ilə tənzimlənir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci, 16.1.11-ci, 58.11-ci60-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Abbasov Zaur Rüstəm oğlu, xalid.xalidzade@mail.ru, Bakı (17.01.2017) (Oxunub: 24 dəfə, ID: 14530)
Salam. Xarici mərc oyunları saytlarının birində oynamaq üçün “Mastercard” tələb olunur. Udduğum məbləği “Mastercard”ıma köçürəndə həmin məbləğdən vergi tutulurmu. Azərbaycan tərəfindən? Yoxsa tutulmur? Əgər tutulmursa özüm könüllü VÖEN hesabı açdırıb vergini ödəməliyəmmi? Yəqin ki fikrimi ümumilikdə başa düşdünüz.

Bildiririk ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq idman mərc oyunlarının xarici virtual satıcıları Azərbaycan Respublikasında idman mərc oyunlarının operatoru ilə bağlanmış müqavilə əsasında ölkə ərazisində virtual şəraitdə fəaliyyət göstərə bilərlər. Bu qaydada fəaliyyət göstərən xarici virtual satıcılara idman mərc oyunlarında iştirakla bağlı vəsait ödənilərkən bankların həmin vəsaitdən ƏDV hesablayaraq büdcəyə ödəmək öhdəliyi yaranmır. Bununla yanaşı, idman mərc oyunlarının operatoru ilə müqavilə bağlamış xarici virtual satıcı tərəfindən iştirakçılara mərc oyunları ilə bağlı uduş ödənilərkən həmin uduşdan ödəmə mənbəyində verginin uduşu ödəyən şəxslər tərəfindən tutulduğunu nəzərə alaraq banklar tərəfindən iştirakçının hesabına daxil olan belə uduşdan vergi tutulmur.

Azərbaycan Respublikasında idman mərc oyunlarının operatoru ilə müqavilə bağlamadan fəaliyyət göstərən idman mərc oyunlarının xarici virtual satıcılarının ölkə ərazisində virtual şəraitdə göstərdikləri fəaliyyət vergitutma məqsədləri üçün idman mərc oyunlarının təşkili sahəsində göstərilən xidmətlər hesab edilmir. Belə xidmətlər qeyri-rezident virtual satıcının elektron qaydada göstərdiyi iş və xidmət hesab edilməklə banklar tərəfindən onlara köçürülən məbləğə ümumi qaydada 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanır və alıcının hesabından tutulmaqla büdcəyə ödənilir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında idman mərc oyunlarının operatoru ilə müqavilə bağlamadan fəaliyyət göstərən xarici virtual satıcılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasındakı iştirakçılara ödənilən uduş məbləğindən uduşu əldə edən şəxsin hesabının olduğu bank tərəfindən ümumi qaydada vergi tutulur.

Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.45-ci, 101.5-ci, 125.1.8-ci, 150.1.10-cu və 169.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hüseyn Qarayev Həsən, huseynqarayev0@gmail.com (13.01.2017) (Oxunub: 105 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14529)
18 yaşı tamam olmamış şəxs sahibkarlıqla məşğul ola bilər? Və əgər ola bilərsə onun sahibkarlıq fəaliyyətindən vergi necə tutulur?

1. Cavab: Bildiririk ki, fiziki şəxsin vergi orqanında vergi uçotuna dayanmasına əsas şəxsin mülki hüquqlar əldə etmək və həyata keçirmək, özü üçün mülki vəzifələr yaratmaq və icra etmək qabiliyyətindən irəli gələn fəaliyyət, habelə mülki münasibətlər çərçivəsində göstərilən fəaliyyət nəticəsində Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunan vergitutma bazasından müvafiq vergilərin ödənilməsidir.

Mülki hüquq fəaliyyət qabiliyyəti tam həcmdə fiziki şəxsin, yetkinlik yaşına, yəni 18 yaşına çatdıqda əmələ gəlir.

16 yaşı tamam olmuş yetkinlik yaşına çatmayan əmək müqaviləsi üzrə işlədikdə, valideynlərinin, övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin razılığı ilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda tam fəaliyyət qabiliyyətli sayıla bilər. Hər iki valideynin, övladlığa götürənlərin və ya himayəçinin razılığına əsasən qəyyumluq və himayəçilik orqanının qərarı ilə, belə razılıq olmadıqda isə məhkəmənin qərarı ilə yetkinlik yaşına çatmayan tam fəaliyyət qabiliyyətli sayılır.

Müvafiq olaraq 16-18 yaş aralığında olan şəxslər qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada tam fəaliyyət qabiliyyətli hesab olunduqda vergi uçotuna alına bilərlər.

Cavabın əsaslandırılması: Mülki Məcəllənin 28-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 33.1-ci, 33.4-cü34.1-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni başlayan fiziki şəxs vergi öhdəliyini vergi uçotuna alınarkən təqdim olunan “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında Ərizə”sində seçilən vergitutma metoduna uyğun olaraq hər hansı xərc nəzərə alınmadan ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatının həcmi 200.000 manat və ondan az olduqda Bakı şəhərində 4 faiz, digər ərazilərdə 2 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş verginin, gəlirdən çıxılan xərclər nəzərə alınmaqla formalaşan gəlirdən 20 faiz dərəcə ilə hesablanan gəlir vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin (gəlir vergisinin tətbiqi ilə yanaşı) ödəyicisi kimi yerinə yetirə bilər.

 Fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (təsərrüfat subyetinin uçota alınması, NKA-nın və POS-terminalın qeydiyyatı, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 33.1-ci, 33.2-ci, 33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci34.3-cü maddələri və VIII, X, XI, XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nigar, nigar baki@mail.ru, Bakı (13.01.2017) (Oxunub: 112 dəfə, Orta qiymət: 4.75, ID: 14528)
Salam. Nə üçün ƏDV tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxtın təyin edilməsi bu qədər mürəkkəb tərzdə təyin olunub? Yəni bir sadə versiya ilə bu ödəməni etmək olmazdı? Ödəmə 30 gün müddətində olarsa. Ödəmə 30 gündən sonra olarsa. 30 gündən sonra həyata keçirildikdə malların təqdim edildiyi, işlərin görüldüyü və xidmətlərin göstərildiyi gündən 5 gün müddətində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası verilibsə, gündən 5 gün müddətində deyil, sonrakı günlərdə verilmişdirsə, ƏDV-nin ödəyiciləri olmayan alıcılara pərakəndə mal göndərildikdə və ya xidmət göstərildikdə, elektron vergi hesab-fakturası əvəzinə qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya qəbz və ya çek verilə bilər və s. Bu qədər mürəkkəb nə üçün sadəcə 18 faiz tutulsun. Onunla da iş tamam olsun. Bu qədər mürəkkəb olduqda yəqin cərimə etmək üçün düsünülüb

Bildiririk ki, istər malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim olunmasından sonrakı 5 gün müddətində elektron vergi hesab-fakturasının verilməsi, istər 30 gün müddətindən ödəmənin aparılması əsasən vergi ödəyicisinin maraqlarına xidmət edir.

Belə ki, ƏDV dolayı vergi növü olaraq istehlak vergisi, yəni istehlakçının ödədiyi bir vergidir. Bununla belə, vergi məbləği büdcəyə bilavasitə istehlakçı tərəfindən deyil, malların (işlərin, xidmətlərin) satıcısı tərəfindən bəyan edilir və ödənilir. Satıcı malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinin, habelə ƏDV məbləğinin alıcı tərəfindən ödənilib-ödənilməməsindən asılı olmayaraq ƏDV-ni dövlət büdcəsinə hər ay ödəməlidir. Bu zaman alıcı tərəfindən ödəmə yerinə yetirilmədikdə satıcı dövlət büdcəsinə öz vəsaitlərini ödəməli olur, bu da onun dövriyyə vəsaitlərinin azalmasına səbəb olmaqla iqtisadi fəallığına mənfi təsir göstərir.

Məhz bu səbəbdən də sorğunuzda qeyd olunan qaydada vergitutma əməliyyatının vaxtının müəyyən olunması vergi ödəyicilərinə alıcının ödəməli olduğu məbləği satıcıya köçürənə qədər əlavə vaxt “qazanmağa” və özünə məxsus vəsaiti dövlət büdcəsinə ödəməməyə şərait yaradır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.75

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İlknur Sadiqov Ramiz, ilknur535@gmail.com, Şəmkir (13.01.2017) (Oxunub: 106 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14527)
Salam. Mən online alış-veriş saytı açıb Azərbaycan istehsalı malları xarici ölkələrə satmaq istəyirəm. Bunun üçün vergi ilə bağlı nə etməliyəm?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına (Sizin halda – 14 saylı Ərazi Vergilər Idarəsinə) gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi öhdəlikləriniz isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV) ibarət olacaqdır.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu fərqlər barədə ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Əlavə suallarınız yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 33.2-ci, 33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci34.3-cü maddələri, VIII, X, XI,  XIV  XVII fəsilləri,İcarə haqqındaAzərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Babayev Ceyhun İspər, Stom131_16@mail.ru (13.01.2017) (Oxunub: 132 dəfə, ID: 14526)
Bərbər aylıq nə qədər vergi ödəməlidir? Konkret bir məbləğ deyərdiniz, zəhmət olmasa.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsində mütləq rəqəmlə respublika ərazisində sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslərin, habelə Vergi Məcəlləsinin 220.8-ci maddəsində qeyd olunan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan, sabit verginin ödəyiciləri olan şəxslərin vergi öhdəlikləri ifadə olunur.

Bərbərin vergi öhdəlikləri isə həmin şəxsin vergi mükəlləfiyyətindən (sadələşdirilmiş vergi, gəlir vergisi, ƏDV) asılı olaraq müəyyən olunur. Həmin öhdəliklər barədə ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsinin “Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri”, “Gəlir vergisinin ödəyiciləri olan fiziki şəxslərin vergi öhdəlikləri” və “ƏDV ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri” hissələri ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin VIII, X, XIXVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Musabəyov Anar Yusif oğlu, anarmusabeyov@mail.ru (13.01.2017) (Oxunub: 70 dəfə, ID: 14525)
70 m2 ərazidə 1 nəfər muzdlu işçi ilə çamaşırxana və kimyəvi təmizləmə xidməti göstərən fiziki şəxs NKA quraşdırmalıdırmı?

Bildiririk ki, nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman alıcıya çek, qəbz, bank çıxarışları və digər ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək və həmin çek, bank çıxarışları və ya ciddi hesabat blanklarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məlumatların əks etdirilməsini təmin edilməsi vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

01.01.2017-ci il tarixdən qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsi bəzi fəaliyyət növlərini istisna etməklə pərakəndə ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilməsini təsbit edir.

Müvafiq olaraq sorğunuzda qeyd edilən fəaliyyət növləri ilə məşğul olan şəxslər nağd hesablaşmaları ciddi hesabat blankları ilə rəsmiləşdirə bilərlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci16.1.9-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bəhruz Rzazadə İbrahim, 5avq2002@gmail.com, Sumqayıt (13.01.2017) (Oxunub: 86 dəfə, ID: 14524)
Salam. Bilmək istəyirəm ki, yeni elan olunmuş vakansiyalarla bağlı namizədlər konkret olaraq hansı qanunlardan, məcəllələrdən və digər normativ hüquqi sənədlərdən oxuyub hazırlaşmalıdırlar. Sağ olun.

Bildiririk ki, test imtahanları Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) tərəfindən, müsahibə mərhələsi isə Vergilər Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyası tərəfindən keçirilirdi.

Odur ki, Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətlərinin yeni yaranan Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsə həvalə edildiyini nəzərə alaraq test suallarının əhatə etdiyi mövzular barədə ətraflı, dolğun və dəqiq məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bununla belə qeyd edə bilərik ki, test imtahanı üçün tərtib edilmiş suallar əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi Məcəlləsindən və digər qanunvericilik aktlarından, məntiqdən və informatikadan ibarət olur.

Cavabın əsaslandırılması:Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 2016-cı il tarixli 860  nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Zahid Bağırov Gülhəsən, bagirov.zahid@mail.ru, Lənkəran (13.01.2017) (Oxunub: 98 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14523)
Himayəsində özümdən başqa işləməyən və az yaşlı 3 nəfər olan işçi 450 manat əmək haqqı alır. 01.01.2017-ci il tarixdən ondan əmək haqqından gəlir vergisi neçə tutulacaq?

Bildiririk ki, əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəlir 2500 manatadək olduqda ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (2017-ci il üzrə 155 manat) məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

İşçinin himayəsində azı 3 uşaq olduğundan əsas iş yerinə müvafiq təsdiqedici sənədlər (ər və arvaddan birinin güzəştdən istifadə edib-etməməsi barədə onların əsas iş yerindən işəgötürənin arayışı və Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada yerli icra hakimiyyəti və ya bələdiyyələr tərəfindən verilmiş arayış) təqdim edildiyi andan işçinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 50 manat məbləğindəazaldılır.

Beləliklə də, sorğunuzda qeyd olunan hal üzrə əsas iş yerində aylıq əmək haqqı 450 manat olduğu və qeyd edilən güzəşt hüququnu təsdiq edən sənədlər təqdim edildiyi təqdirdə ödəniməli olan gəlir vergisinin məbləği ((450-155-50)*14%)=34,3 manat təşkil edir. Əsas iş yeriniz olmadığı təqdirdə isə əmək haqqının tam məbləğindən gəlir vergisi tutulur.

Xatırladırıq ki, təqaüd, pensiya və işsizlik müavinəti alan şəxslər (uşaqlardan başqa), dövlət təminatında olan şəxslər (texniki-peşə məktəblərinin şagirdləri, uşaq və körpə evlərində tərbiyə alanlar), xüsusi məktəblərin şagirdləri və internat evlərində olan, saxlanmasına görə qəyyumlardan haqq alınmayan uşaqlar, habelə tam dövlət təminatındakı məktəblər yanında internatlarda olan uşaqlar himayədə olanlara aid edilmir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, muzdlu işdən gəlir əldə edən şəxslərin aylıq əmək haqlarından gəlir vergisi ilə yanaşı işəgötürən tərəfindən 3 faiz məbləğində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məcburi sosial sığorta haqları, habelə həmkarlar ittifaqına üzvü olan işçilərin əmək haqqından bundan əlavə müəyyən edilmiş faizdə üzvlük haqları hesablanaraq tutulur.

Zərurət yarandıqda məcburi sosial sığorta ilə əlaqədar Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, həmkarlar ittifaqına ödənilməli olan üzvlük haqları barədə isə aidiyyəti üzrə müvafiq həmkarlar ittifaqı təşkilatına müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı, 102.5-ci, 102.6-cı102.8-ci maddələri, "Azərbaycan Respublikasında 2017-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 450-VQ nömrəli Qanunu və Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanununun 12-ci, 14-cü və 15-ci maddələri, “Həmkarlar ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 fevral 1994-cü il tarixli 792 nömrəli Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyun 2016-cı il tarixli 976 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hicran Muradova, nejda84@mail.ru (13.01.2017) (Oxunub: 72 dəfə, ID: 14522)
Hüquqi şəxs şirkətə məxsus kartla onlayn alış-veriş edir, şirkətə lazım olan avadanlıq, mal material vəs. alır. Bu zaman ödənilən ƏDV malın dəyərinin üzərinə gələrək mədaxil olur? Onlayn alınan mal-material xərcə salına bilər?

Bildiririk ki, alınmış elektron vergi hesab-fakturasında göstərilən malların (işlərin və xidmətlərin) ƏDV-siz dəyəri ƏDV ödəyicisi tərəfindən nağdsız qaydada həmin malları (işləri və xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına köçürüldükdə və həmin malların (işlər və xidmətlər) sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulduqda ödənilən ƏDV məbləği əvəzləşməyə qəbul edilir.

Müvafiq olaraq plastik kartı vasitəsi ilə bank hesabından vergi ödəyicisnin ƏDV-nin depozit hesabına ödənilməmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir. Vergi ödəyicisinin əvəzləşdirilməsinə hüququ olmayan ƏDV məbləği isə vergi qanunvericiliyin digər tələblərinə riayət olunduqda Vergi Məcəlləsinin 108-ci143-cü maddələrinə uyğun olaraq malların və ya xidmətlərin dəyərinə aid edilir.

Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, vergi ödəyicisinin vergi tutulan gəlirindən çıxmaq istədiyi xərclər, o cümlədən onlayn qaydada alınmış malların dəyəri həmin malların alışını təsdiqləyən müvafiq sənədlərlə (elektron vergi hesab-fakturası, qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura ilə) təsdiqləndiyi və gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduğu halda çıxılır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin və kapital xarakterli digər xərclərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmədiyindən, alınmış avadanlığın dəyəri müvafiq təsdiqedici sənədlər olduqda, yalnız amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxıla bilər.

Vergitutma ilə bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.40-cı, 58.6-cı, 108-ci, 109.1-ci, 114.3.2-ci, 143-cü175.1-ci, 175.8-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2007-ci il tarixli 219 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mehtizadə Hüseynalı, Gəncə (13.01.2017) (Oxunub: 123 dəfə, Orta qiymət: 3.33, ID: 14521)
400 manat əmək haqqı alıram. 2017-ci ildə həmin əmək haqqına gəlir vergisi necə hesablanacaq. Xahiş edirik bu barədə məlumat verəsiniz.

Bildiririk ki, muzdla işləyən fiziki şəxsin aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda 14 faiz, 2500 manatdan çox olduqda isə 350 manat üstəgəl 2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisi tutulur.

01.01.2017-ci il tarixdən qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli məbləğində olan hissəsi, yəni 155 manat gəlir vergisindən azad edilir.

Bu baxımdan sorğunuzda qeyd edilən halda əmək kitabçanızın olduğu əsas iş yerində ödəməli olduğunuz gəlir vergisinin məbləği 34,30 manat (400 manat -155 manat)*14%)təşkil edəcəkdir.Əsas iş yeriniz olmadığı təqdirdə isə əmək haqqının tam məbləğindən gəlir vergisi tutulur.

Əlavə olaraq xatırladırıq ki, muzdlu işdən gəlir əldə edən şəxslərin aylıq əmək haqlarından gəlir vergisi ilə yanaşı işəgötürən tərəfindən 3 faiz məbləğində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məcburi sosial sığorta haqları, habelə həmkarlar ittifaqına üzvü olan işçilərin əmək haqqından bundan əlavə müəyyən edilmiş faizdə üzvlük haqları hesablanaraq tutulur.

Zərurət yarandıqda məcburi sosial sığorta ilə əlaqədar Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, həmkarlar ittifaqına ödənilməli olan üzvlük haqları barədə isə aidiyyəti üzrə müvafiq həmkarlar ittifaqı təşkilatına müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 101.1-ci102.1.6-cı maddələri, "Azərbaycan Respublikasında 2017-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 450-VQ nömrəli Qanunu, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanununun 12-ci, 14-cü və 15-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Miramil Baxışov Müzəffər, miri077@mail.ru, Bakı (13.01.2017) (Oxunub: 63 dəfə, ID: 14520)
Müsabiqənin test mərhələsində istifadə olunacaq normativ hüquqi aktlar hansılardır?Saytda elan olunmayıb.

Bildiririk ki, test imtahanları Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) tərəfindən, müsahibə mərhələsi isə Vergilər Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyası tərəfindən keçirilirdi.

Odur ki, Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətlərinin yeni yaranan Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsə həvalə edildiyini nəzərə alaraq test suallarının əhatə etdiyi mövzular barədə ətraflı, dolğun və dəqiq məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bununla belə qeyd edə bilərik ki, test imtahanı üçün tərtib edilmiş suallar əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi Məcəlləsindən və digər qanunvericilik aktlarından, məntiqdən və informatikadan ibarət olur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 2016-cı il tarixli 860  nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Röyal Yusubov Asim oğlu, Bakı (13.01.2017) (Oxunub: 55 dəfə, ID: 14519)
Şirkəti ən asan yolla necə bağlaya bilərəm?

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin ləğvinin, yəni onun mövcudluğuna və fəaliyyətinə hüquq və vəzifələri hüquq varisliyi qaydasında başqa şəxslərə keçmədən xitam verilməsinin müəyyən prosedurası mövcuddur.

Hüquqi şəxsin təsisçilərinin (iştirakçılarının) və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanının qərarı ilə hüquqi şəxs ləğv edildikdə hüquqi şəxsin ləğv edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edən iştirakçı və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanı hüquqi şəxsin cari fəaliyyətinə rəhbərlik edən icra orqanından hüquqi şəxsin bütün kreditorlarının tələblərini 12 ay ərzində qarşılamaq üçün ödəmə qabiliyyətinin olmasını təsdiq edən rəsmi bəyanatın (aktiv və passivlərinin vəziyyəti barədə) qəbul edilməsini tələb edir. Hüquqi şəxsin icra orqanı ləğvetmə qərarından ən çoxu 20 gün əvvəl bu bəyanatı qəbul edir və ya belə bəyanatın qəbul edilməsinin mümkünsüz olduğunu bildirir.

Hüquqi şəxsin ləğvi haqqında qərarla ləğvetmə komissiyası (təsviyəçi) təyin edilir, ləğvetmə qaydası və müddətləri müəyyənləşdirilir və ləğvetmə prosesi başlayır.

Ləğvetmə komissiyası (təsviyəçi) təyin olunduğu gündən sonra 10 gün müddətində Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə hüquqi şəxsin ləğv edilməsi və kreditorlarının tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatı dərc etdirir. Bu məlumat hər dəfə 15-20 gün fasilə ilə daha iki dəfə eyni qaydada dərc etdirilir. Kreditorların tələblərinin irəli sürülməsi müddəti ləğvetmə haqqında ilk məlumatın dərc edildiyi gündən etibarən 60 gündən az ola bilməz.

Kommersiya hüquqi şəxsin ləğv prosesində olması barədə məlumatların hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün ləğvetmə komissiyası (təsviyəçi) təyin olunduğu gündən sonra 15 gün müddətində təsisçi yaxud ləğvetmə komissiyasının səlahiyyətli üzvləri tərəfindən imzalanmış ərizəyə ləğvetmə qərarını, ödəmə qabiliyyətinin olmasını təsdiq edən rəsmi bəyanatı, Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında məlumatın dərc edildiyi mətbu nəşrdə (“Vergilər” qəzetində)hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, kreditorların tələblərinin bildirilməsi qaydası və müddəti haqqında ilk məlumatın dərc olunmasını təsdiq edən sənədi və möhürü əlavə etməklə hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu vergi orqanına təqdim etməlidir.

Təqdim edilmiş sənədlər qanunvericiliyə zidd olmadıqda, 5 gün müddətində hüquqi şəxsin ləğvetmə prosesində olması barədə qeyd reyestrə daxil edilir.

Ləğvetmə komissiyası (təsviyəçi) qalan əmlakın bölünməsindən və ya istifadə edilməsindən sonra 10 gün ərzində hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarılması üçün müvafiq vergi orqanına ləğvetmə balansını, qalıq əmlakın bölünməsi (istifadə edilməsi) planını əks etdirən hesabatı və həmin əmlakın iştirakçılara təqdim edilməsini təsdiq edən sənədi, hüquqi şəxsin qeydiyyat şəhadətnaməsinin və nizamnaməsinin (əsasnaməsinin) əslini və üzərində “ləğv prosesindədir” yazılmış möhürü təqdim etməlidir.

Ləğvetmə barədə zəruri sənədlər təqdim edildikdən sonra müvafiq vergi orqanı həmin sənədlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır və çatışmazlıq aşkar edilmədikdə, ərizəni aldığı vaxtdan 7 gün müddətində qurumun reyestrdən çıxarılması barədə qərar qəbul edir.

Hüquqi şəxsin ləğvi bu barədə qeydin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan başa çatmış, hüquqi şəxs isə mövcudluğuna son qoymuş sayılır.

Ləğvetmə prosesinin ümumi müddəti hüquqi şəxsin ləğv edilməsi barədə məlumatın hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan etibarən bir ildən çox olmamalıdır.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması:Vergi Məcəlləsinin 34.7.3-cü maddəsi, Mülki Məcəllənin 59-cu, 60-cı61-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının12.12.2003-cü il tarixli, 560-IIQ nömrəli Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqındaQanununun 16-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Süleyman, eminhosting@hotmail.com (13.01.2017) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 14518)
Salam.Xarici saytlarda valyuta ticarətləri və başqa broker saytlarından alınan gəlirdən vergi tutulur yoxsa yox?

Bildiririk ki, rezidentlik statusu Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci maddəsində müəyyən olunan rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir.

Müvafiq olaraq digər dövlətlərdə qeydiyyata alınmış elektron birjalar vasitəsi ilə gəlir əldə edən rezident şəxslərin belə gəlirləri Azərbaycan Respublikasında vergitutma obyektini təşkil edir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığına dair əlavə suallarla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci  97.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Süleymanova Fatma Məzahir qızı, f_suleimanova@mail.ru (13.01.2017) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 14517)
Hörmətli şura üzvləri “Azərlotereya “ ASC-ti AR “ Lotereyalar haqqında” qanuna uyğun olaraq lotereya təşkilatçısı kimi fəaliyyət göstərir. Bildiyiniz kimi, 23.12.2016-cı il tarixdə qəbul edilmiş AR Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında AR Qanunu artıq qüvvədədir. 01.01.2017-ci il tarixdən VM-nin 101.5 maddəsi ilə lotereyaların keçirilməsindən pul şəklində əldə edilən uduşlardan, işitrakla bağlı ödənilən pul vəsaiti çıxılmaqla, qalan məbləğdən 10% dərəcə ilə vergi tutulur. VM-nin 150.3.2-ci maddəsi ilə uduşu verən şəxs 101.5-ci maddəsinə uygun olaraq gəlir vergisini hesablamağı və büdcəyə köçürməyə borcludur. Tərəfimizdən uduşlu lotereya biletlerinin qəbulu uduş fondu oynanıldığı tarixdən etibarən 7 (yeddi) iş günündən gec olmayaraq başlamalı və 90 (doxsan) iş günündən az olmamalıdır. “Lotereya haqqında” qanunun 2.0.9 maddəsində, lotereya bileti -lotereyada iştirak hüququnu verən, uduşlu olduğu halda uduş fondunun müəyyən hissəsinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd olduğu qeyd edilir. VM-nin fiziki şəxslərin gəlir vergisi barədə fəslinin 96.1 maddəsində rezident gəlirləri üzrə vergitutma obyekti vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəlirləri ilə həmin dövr üçün gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir. Bu maddə ilə müəyyən olur ki, 2016-cı ildə udulmuş lotereya biletlərinin sahiblərinın gəlirləri 2016-cı ilə aid edilir. Eyni zamanda uduşlu lotereya biletinin alış dəyəri də 2016-cı ilə aiddir. Bu halda 2016-cı ildə lotereyaların keçirilməsindən lotereya iştirakçıları tərəfindən udulmuş, lakin 2017-ci ildə ödənilən uduş məbləğinə gəlir vergisi şamil olunur ya yox. Sualımızınkonkret və aydın cavablandırılmasını Sizdən xahiş edirik.

Bildiririk ki, heç bir şəxsin üzərinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik olan və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilməyən, yaxud Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydalardan fərqli olaraq müəyyən edilən vergilər ödəmək vəzifəsi qoyula bilməz.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən Qanunda qeyd edilən Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər 1 yanvar 2017-ci tarixdən qüvvəyə minir. Odur ki, 2016-cı ildə lotereya uduşlarının gəlir vergisinə cəlb edilməsi nəzərdə tutulmadığından, o dövrə aid uduşların bu il ödənilməsi zamanı vergiyə cəlb edilməsi Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 3.8-ci maddəsi, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 454-VQD nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Gülsüm Quliyeva Sahib, gulsum.quliyeva441@gmail.com (13.01.2017) (Oxunub: 57 dəfə, ID: 14516)
Salam. Tutaq ki, müəssisə topdan və pərakəndə yanacaq satışı ilə məşğuldur,bəzi şirkətlərə müqaviləyə əsasən dizel yanacağını 0,58 qəpikdən satmış və VHF-nı da 0,58 qəpikdən vermişdir. Lakin bildiyimiz kimi dizelin rəsmi satış qiyməti 0,60 qəpikdi. Müəssənin 0,58 qəpikdən satıb və VHF-sı verməsi daha sonra Vergilər Nazirliyi tərəfindən nöqsan kimi tutulacaqmı yoxsa heç bir problem çıxmayacaq?

Bildiririk ki, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər qanunvericiliklə qiymətləri dövlət tənzimlənməsində olan məhsullara (mallara, işlərə, xidmətlərə) qiymətlərin tənzimlənməsinə dair qərarları yerinə yetirərək müvafiq tənzimlənən qiymətləri tətbiq edirlər. Həmin şəxslər müvafiq məhsullara (mallara, işlərə, xidmətlərə) tənzimlənən qiymətlərin düzgün tətbiq olunmasına və qiymətləri tənzimlənən məhsullara (mallara, işlərə, xidmətlərə) sərbəst qiymətlərin tətbiq edilməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Göründüyü kimi, qiymətləri dövlət tənzimlənməsinə aid edilmiş məhsulların (malların, işlərin, xidmətlərin) satışı Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş satış tariflərinə uyğun həyata keçirilməli, verginin məbləği sərbəst qiymətdən deyil, tənzimlənən qiymətdən hesablanmalıdır.

Əks halda verginin hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldıldıqda azaldılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci161.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 30.05.2003-cü il tarixli 462-IIQ nömrəli “Tənzimlənən qiymətlər haqqında” Qanununun 8.1-ci, 9-cu3.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Tərlan Musayev Əjdər oğlu, musayevterlan11@gmail.com, Sumqayıt (13.01.2017) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 14515)
Salam.
1. Mənim yük qazelim var. Sifarişlə işləyirəm. Eşitmişəm ki, məcburi “Fərqlənmə nişanı” almalıyam. Ona görə saxlayırlar cəriməsi 40 manatdı. Xahiş edirəm başa salın bu fərqlənmə nişanı vacibdirmi, vacibdirsə haradan alım?
2. Yükdaşımaya görə VÖEN açdırmaq istəyirəm, aylıq ödənişi hara edəcəm? Çeki haradan alacam?

Bildiririk ki, müəyyən ödəmə müqabilində yük daşımaların həyata keçirilməsi sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur, vergi qanunvericiliyi baxımından sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs isə sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalıdır.

Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Respublika daxilində sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən fiziki şəxs vergi orqanında vergi uçotuna dayandıqdan sonra hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün Nəqliyyat Nazirliyidən, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşıma və taksi minik avtomobilləri ilə sərnişindaşıma həyata keçirildikdə isə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən təqvim ayının sonunadək öz istəklərinə uyğun olaraq növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan «Fərqlənmə nişanı» almalıdır.

«Fərqlənmə nişanı» almaq üçün vergi ödəyicisinin ərizəsinə həmin fəaliyyət üçün sadələşdirilmiş verginin ödənilməsini təsdiq edən, avtomobil nəqliyyatı vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanının seriya və nömrəsi göstərilən bank ödəniş sənədi əlavə edilməlidir.«Fərqlənmə nişanı» vergi ödəyicisinin təsdiq edilmiş formada ərizəsinə əsasən iki iş günündən gec olmayaraq verilir.

«Fərqlənmə nişanı» olmadan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və ya yük daşınma xidmətinə görə isə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 58.2-ci, 218.4.1-ci221.4.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramiz Ağayev Bəxtiyar, ramizaghayev@mail.ru (13.01.2017) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 14514)
Salam. Mən şəkər tozundan nabat bişirib marketlərə vermək istəyirəm. Pul qazanmaq üçün. Mən hara və kimə müraciət edib bu işlə bağlı VÖEN alım?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Təsərrüfat subyektini (obyektini), yəni şəkər tozunun bişirildiyi yerobyektin yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanına, o cümlədən əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”), vergi orqanından qapalı zərfdə verilən istifadəçi kodu, şifrə və parol olduqda müvafiq surətdə elektron qaydada müraciət etməklə uçota qoymalısınız.

Təsərrüfat subyekti (obyekti) öz mülkiyyətinizdə olmadıqda həmin obyektin mülkiyyətçisi ilə Sizin münasibətlər icarə müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməlidir. Müqavilədə icarəyə verilən əmlakın tərkibi və dəyəri, icarə haqqının məbləği, icarənin müddətləri, əmlakın ikinci əldən icarəyə verilməsi (icarəyə götürülmüş əmlakın icarəyə verilməsi) imkanına münasibət, icarəyə götürülmüş əmlakı tam bərpa və təmir etmək sahəsində tərəflərin vəzifə bölgüsü, icarəyəverənin icarəçiyə əmlakı müqavilə şərtlərinə uyğun vəziyyətdə vermək vəzifəsi, icarəçinin əmlakdan müqavilə şərtlərinə uyğun surətdə istifadə etmək, icarə haqqını ödəmək və müqaviləyə xitam verildikdən sonra əmlakı müqavilədə şərtləşdirilmiş vəziyyətdə icarəyəverənə qaytarmaq vəzifəsi nəzərdə tutulmalı, bundan başqa icarə müqaviləsinə tərəflərin başqa vəzifələri də daxil edilə bilər.

Vergi öhdəlikləriniz isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV, icarəyə götürülən əmlak olduqda icarəyə verənə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində tutulan vergi, muzdlu işçi olduqda muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi və s.) ibarət olacaqdır.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu fərqlər barədə ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Əlavə suallarınız yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci, 33.2-ci, 33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci34.3-cü maddələri, VIII, X, XI,  XIV  XVII fəsilləri,İcarə haqqındaAzərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ceyhun Əzimov Hacıbaba oğlu, a.jeyhun@gmail.com, Bakı (13.01.2017) (Oxunub: 75 dəfə, ID: 14513)
Salam. Sualım yeni qəbul olunmuş “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” ilə bağlıdır. Qanunun 3.4 və 3.9-cu maddəsində deyilir: 3.4. Bu Qanunun 3.3­cü maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq aşağıdakı hesablaşmalar yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilir: 3.4.9. turagentlərə ödəmələr. Qanunun qeyd edilən maddələrinə əsasən yalnız vergi ödəyicisi olan şirkətlər turizm agentliyinə ancaq nağdsız qaydada ödəniş həyata keçirməlidirlər, yaxud da bu qayda vergi ödəyicisi olmayan adi vətəndaşlara da şamil olunur? Məsələn, hər hansı bir vətəndaş (vergi ödəyicisi olmayan) aviabilet və ya otel rezervasiya edərkən turizm şirkətinə nağd ödəniş edə bilər, ya yox?

Bildiririk ki, “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun müddəalarına uyğun olaraq turların komplektləşdirilməsi, turizm məhsulunun formalaşdırılması, hərəkətə gətirilməsi və satışı ilə məşğul olan turizm təşkilatı turoperator, turoperator tərəfindən turların satışı, turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi və satışı üzrə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs isə turagent hesab olunur.

Turist dedikdə istirahət, sağlamlaşdırma, tanış olma, idraki (tarix və mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iş-peşə (vəzifə borclarının icra edilməsi istisna olmaqla), idman və dini məqsədlərlə getdiyi ölkədə (yerdə) ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərtilə, 24 saatdan 12 ayadək müddətdə müvəqqəti olan şəxs başa düşülür.

Vergi Məcəlləsində isə şəxs məfhumu istənilən hüquqi və ya fiziki şəxs, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxsi əhatə edir.

Bu baxımdan, 01.01.2017-ci il tarixdən etibarən “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanununun digər müddəalarından asılı olmayaraq turagentlərə ödəmələri edən müştərilər statusundan asılı olmayaraq pul vəsaitlərini yalnız nağdsız qaydada turagentlərin hesablarına ödəməlidirlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2-ci maddəsi, “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 iyun 1999-cu iltarixli 674-IQ nömrəli Qanununun 1-ci maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.1-ci və 3.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Eynur Qərənizadə Mübariz, eynur.bv@mail.ru, Sumqayit (13.01.2017) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 14511)
Salam. Mən imtahan üçün elektron ərizə formasin doldurdum. Ancaq mənə iş nömrəsi verilmədi. Zəhmət olmasa mənə iş nömrəsi verilməməyi barədə məlumat verəsiz.

Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumatın alınması üçün 4038135 əlaqə saxlamağınız məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əhmədov Hümbət Məhəmməd oğlu, humbet54@gmail.com, Bakı (13.01.2017) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14510)
Salam. Biz metal qırıntılarını fərdi adamlardan alıb, əridib, ixrac edirik. Lakin bizə mal verən şəxslərin VÖEN-i yoxdur. Çünki onlar 50 kq 100 kq və yaxud 5 kq ildə çox olsa 2, 3 dəfə mal verir. Bunlar vergiyə necə cəlb olunur və ya necə rəsmiləşdirilir, onların ciddi hesabat blankları (qaimə fakturaları) yoxdur. Biz onların verdiyi malı hansı sənədlə qəbul etməliyik və ödənişi necə etməliyik. Əvvəlcədən minnətdarlıq edirəm.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur.

Vergi ödəyicisi malları sahibkarlıq subyektlərindən aldıqda malların alışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sənədlərlə (vergi hesab-fakturası, elektron qaimə-faktura, qaimə-faktura, qəbz, çek və s.), vergi uçotunda olmayan (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan) ayrı-ayrı fiziki şəxslərdən aldıqda isə mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada (tərəflərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin rekvizitləri əks olunmaqla tərtib edilən akt, müqavilə) rəsmiləşdirilir və bu malların alınmasına çəkilən xərclər gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olduqda onların dəyəri bazar qiyməti nəzərə alınmaqla gəlirdən çıxılır.

Bu halda alış aktında alınmış malların məlumatları (ad, miqdar, qiymət və digər xarakterik göstəriciləri) və satıcının rekvizitləri (şəxsiyyətini müəyyənləşdirən məlumatlar) göstərilməlidir.

Bununla yanaşı, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Onu da qeyd edək ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən əlvan və qara metal qırıntılarının qəbulu nağd qaydada satın alına bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü, 71-ci, 73-cü130-cu maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Cəfərli Kənan Şamil, cafarli.kanan@gmail.com, Bakı şəh (13.01.2017) (Oxunub: 82 dəfə, ID: 14509)
Salam. Vergilərin dövlət qulluğu imtahanında informatikadan office proqrammları 2007 düşür ya 2010?

Bildiririk ki, test imtahanları Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) tərəfindən, müsahibə mərhələsi isə Vergilər Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyası tərəfindən keçirilirdi.

Odur ki, Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətlərinin yeni yaranan Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsə həvalə edildiyini nəzərə alaraq test suallarının əhatə etdiyi mövzular barədə ətraflı, dolğun və dəqiq məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuşDövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 2016-cı il tarixli 860  nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Yaşar, yasar.pasayev@inbox.ru, Bakı (13.01.2017) (Oxunub: 51 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 14508)
Salam. Bilmək istərdim müəssisələr obyektin altında olan torpaqlar üçün vergi və bəyannamə verməlidirmi? Əgər bəyannamə verməlidirsə o zaman niyə vergi bölümündə bu haqda yazılmayıb? Sadəcə yazılıb hesablama verməlidir, yəni bəyannamə yox. (Torpaq vergisi: Torpaq vergisi üzrə hesabat dövrü təqvim ilidir. Müəssisələr torpaq sahəsinin ölçüsünə və torpaq vergisinin dərəcələrinə əsasən torpaq vergisini illik olaraq hesablayır və may ayının 15-dən gec olmayaraq hesablamaları vergi orqanına verirlər)

Bildiririk ki,fiziki şəxslərin və müəssisələrin Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri, o cümlədən tikililərin və qurğuların altında olan torpaqlar vergitutma obyekti sayılır.

Torpaq vergisini müəssisələr torpaq sahələrinin ölçüsünə və torpaq vergisinin dərəcələrinə əsasən illik olaraq hesablayır və mayın 15-dən gec olmayaraq hesablamaları vergi orqanına verirlər.

Vergi Məcəlləsinin 72-ci maddəsinə əsasən isə Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün vergi hesabatı vergi bəyannaməsindən ibarətdir. Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi hesabatını verməyə borclu olan vergi ödəyiciləri vergi hesabatını Vergilər Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi formada və yerdə vergi orqanına verməlidirlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 72-ci, 205-ci208.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Eldar Məmmədov Həmid oğlu, imdadov@mail.ru, Quba şəhəri (13.01.2017) (Oxunub: 56 dəfə, ID: 14507)
Notariat kontorunda torpaq alqı-satqısı zamanı mənə satıcı olaraq 300 manat torpaq vergisi ödəməli olduğum bildirilmişdir. Bunun hansı qanuna əsasən olduqunu soruşduqum zaman 16 dekabr 2016-cı ildə Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklə əlaqədar olduğu bildirilmişdir. Sizdən Xahiş edirəm ki, bunun Vergi Məcəlləsinin hansı maddəsinə əsasən tətbiq olunduğunu və hansı qaydalarla hesablandığını izah edəsiniz. Sorğuma cavab verəcəyinizə görə sizə öncədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Sorğunuzdan təqdim olunan torpaq sahəsinin təqdim olunması qənaətinə gələrək bildiririk ki, 01.01.2017-ci ildə qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu, 219.3-1-ci, 220.8-ci220.8.3-cü maddələrinin müddəalarına uyğun olaraq torpaq sahələrinin təqdim olunması sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təşkil edir. Verginin məbləği yaşayış fondunun, həyətyanı sahəsinin və bağ sahəsinin tutduğu torpaq sahəsinin hər kvadratmetrinə 0,5 manat, habelə Quba rayonu üçün müəyyən olunan 0,5 əmsalın tətbiqi edilməsi ilə müəyyən olunur.

Torpaq sahəsinin təqdim olunmasına hesablanan vergi məbləği alqı-satqı müqavilələrini təsdiqləyən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin (təyinatı üzrə istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq) təqdim edilməsi üzrə sadələşdirilmiş vergi torpağın sahəsini kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla 1 hektarı üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunan şərti bala və kənd təsərrüfatı torpaqların 1 şərti balının torpaq vergisi dərəcəsi olan 0,06-ya vurmaqla hesablanmış torpaq vergisinin 2 misli məbləğində hesablanır.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nu ilə təsdiq olunmuş Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu, 206-cı, 219.3-1-ci, 220.8-ci220.8.3-cü maddələri, Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2000-ci il tarixli 230 nömrəli “Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balların müəyyənləşdirilməsi haqqında Qərarı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elnur Kərimov Faiq oğlu, k.elnur@mail.ru, Bakı (13.01.2017) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14506)
Salam. Zəhmət olmasa dəqiq müəyyənləşdirilməsi çətin olan vergitutma bazası üzrə bəzi suallarıma aydınlıq gətirərdiz: "A" şirkəti xarici vətəndaşlara (turistlərə) Azərbaycanda turizm xidmətləri (otel, ekskursiya, nəqliyyat və s.) göstərir və sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir (Bakı qeydiyyatı).
Sual 1: "A" şirkəti (vəkalət alan) "B" oteli (vəkalət verən) ilə müqavilə bağlayıb. "A" şirkəti "B" otelində xarici turist üçün otaq bron edib və bunun müqabilində turistdən 1000 AZN (şərti olaraq) məbləğində vəsait mədaxil edib. "A" şirkəti müqavilədə qeyd olunan qiymətlərə əsasən "B" otelinə 950 AZN vəsait ödəyib (ƏDV daxil olmaqla). Yəni "A" şirkətinin gəliri 50 AZN təşkil edib. Bu halda vergi necə hesablanır və vergitutma bazası hansı rəqəmdir?
Sual 2: "A" şirkəti xarici turistlərə yerli fiziki şəxslərlə əməkdaşlıq edərək nəqliyyat xidməti göstərir. Turistdən aldığı vəsaitin 4% miqdarında sadələşdirilmiş vergini ödəyir. Bu halda "A" şirkəti nəqliyyat üzrə xərclərini göstərməyə borcludurmu?
Sual 3: 1 yanvar 2017-ci ildən turagentliklər yalnız nağdsız ödənişlər qəbul edə bilərlər. Bu qanun həmçinin icazə vermir ki, turagent xərclərini nağd olaraq ödəsin? Və sifarişçinin turagentin bank hesabına (banka yaxınlaşaraq) vəsait daxil etməyi qeyri-nağd ödəniş sayılırmı? Əvvəlcədən təşəkkürlər!

1 2. Cavab: Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsin şəxsə göstərdiyi vasitəçilik xidmətləri ilkin sənədlərlə (komissiya müqaviləsi, təsərrüfat əqdlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ödəmə sənədləri, hesab fakturalar və təsdiqedici digər sənədlərlə) təsdiq edildiyi halda turagentin vergi öhdəliyi digər şəxsə (otelə və sərnişin daşıması ilə məşğul olan fiziki şəxslərə) göstərdiyi vasitəçilik xidmətinin dəyərindən hesablanır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 4 iyun 1999-cu il tarixli, 674-IQ nömrəli “Turizm haqqında” Qanunu.

3. Cavab: Bildiririk ki, “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun müddəalarına uyğun olaraq turoperator, yəni turların komplektləşdirilməsi, turizm məhsulunun formalaşdırılması, hərəkətə gətirilməsi və satışı ilə məşğul olan turizm təşkilatı tərəfindən turların satışı, turizm məhsulunun hərəkətə gətirilməsi və satışı üzrə vasitəçilik fəaliyyəti göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs turagent hesab olunur.

Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda turagentlərə ödəmələrin yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməsi təsbit olunur.

Odur ki, qeyd olunan məhdudiyyət “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun müddəalarına uyğun olaraq turagent kimi təsnifləşdirən şəxslərə ödəmələr edən şəxslərə (müştərilərə) şamil olunur.

Digər şəxslərə (turoperatorlara) ödəmələr edən ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Onu da qeyd edək ki,  birbaşa nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar nağdsız hesablaşmalara aid edilir.

Cavabın əsaslandırılması: “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 iyun 1999-cu iltarixli674-IQ nömrəli Qanununun 1-ci maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.1.3-cü, 3.3-cü və 3.4.9-cü bəndləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elxan Manaflı, Elxan_manafli@mail.ru, Bakı (13.01.2017) (Oxunub: 98 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 14505)
109.8. maddəyə görə nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur. Əgər ciddi hesabat blankında qaimə-faktura da çekə əlavə olunursa, çeki və qaimə-fakturani xərc maddəsi kimi tanımaq olarmı?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, istifadə etdiyi uçot metodunda xərclərin və daxilolmaların müddətləri və uçotu qaydasına dair bütün tələblər nəzərə almaqla onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur. Bu zaman gəlirlərin və xərclərin uçotunu hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq aparır, vergitutma məqsədləri üçün gəlirlər və xərclər Vergi Məcəlləsinə əsasən müəyyən edilir.

Digər tərəfdən, nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman alıcıya çek, qəbz, bank çıxarışları və digər ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək və həmin çek, bank çıxarışları və ya ciddi hesabat blanklarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məlumatların əks etdirilməsini təmin etmək vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Ciddi hesabat blankları təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, təşkilatların və fərdi sahibkarların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində əmtəə-pul dövriyyəsini əks etdirən, forma və rekvizitləri müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilən, xüsusi seriya və nömrəsi olan ilkin uçot sənədidir.

Ciddi hesabat blanklarına aid edilən, özündə baş vermiş əqd barədə zəruri məlumatları (əmtəə dövriyyəsini) tam olaraq əhatə etməyən NKA çekləri və ya qəbzlərin xərc sənədi kimi qəbul olunmaması Vergi Məcəlləsinin yalnız 109.8-ci maddəsi ilə deyil, digər qanunvericilik aktları, o cümlədən də Vergi Məcəlləsinin digər maddələri ilə təsbit olunur və bu yanaşma eyni şəkildə vergi orqanları tərəfindən əvvəlki illərdə də tətbiq olunurdu, sadəcə olaraq bu maddənin əlavəsi ilə vergi ödəyicilərinin bir qismində bəzi hallarda yaranan qeyri-aydınlıq aradan qaldırılır.

Vergi ödəyicisi digər vergi ödəyicisindən malların (işlərin, xidmətlərin) nağd qaydada alışını NKA çeki və ya qəbzi ilə yanaşı uçotun aparılması üçün müvafiq məlumatları özündə əks etdirən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura ilə rəsmiləşdirdiyi halda isə gəlirin əldə olunması məqsədi ilə çəkilən xərclər mənfəət (gəlir) vergisinin məqsədləri üçün xərc kimi nəzərə alınır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu, 108-ci, 109.8-ci130.1-ci maddələri, Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş «Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları», Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının  “Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında” 04 aprel 2016-cı il tarixli Q-09 ¹–li Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fazil Ələkbərov Şəmistan oğlu, fazia1955@gmail.com, Bakı (13.01.2017) (Oxunub: 66 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 14504)
V.M.-nin 125.1-1 maddəsində yer alan "elektron pul kisəsi" ifadəsinin V.M.-nin 13-cü maddəsində nə üçün məna açıqlaması verilməyinizi xahiş edirik.

Bildiririk ki,"elektron pul kisəsi" anlayışı Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini, habelə elektron ticarət haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyəti müəyyən edən Elektron ticarət haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanununda verilir və verilən tərifə əsasən elektron pul kisəsi fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən köçürülmüş pul vəsaitlərini saxlamağa və onların tapşırığı ilə elektron ödənişləri həyata keçirməyə imkan verən, bank və ya kredit təşkilatı sayılmayan proqram təminatını ehtiva edir.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının Elektron ticarət haqqında10 may 2005-ci i il tarixli 908-IIQ nömrəli Qanununun 1.0.9-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sədili Nərmin Elvin, Qəbələ (10.01.2017) (Oxunub: 173 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 14503)
İşə qəbul imtahanları hansı fənnlərdən olur?

Bildiririk ki, test imtahanları Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) tərəfindən, müsahibə mərhələsi isə Vergilər Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyası tərəfindən keçirilirdi.

Odur ki, Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətlərinin yeni yaranan Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsə həvalə edildiyini nəzərə alaraq test suallarının əhatə etdiyi mövzular barədə ətraflı, dolğun və dəqiq məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bununla belə qeyd edə bilərik ki, test imtahanı üçün tərtib edilmiş suallar əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi Məcəlləsindən və digər qanunvericilik aktlarından, məntiqdən və informatikadan ibarət olur.

Cavabın əsaslandırılması:Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş“Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 2016-cı il tarixli 860  nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Kamal Hüseynzadə Rafiq, kamalhuseyn1993@gmail.com, Sumqayıt (10.01.2017) (Oxunub: 113 dəfə, ID: 14502)
Salam. Mən e-ərizə formasın doldurdum işə qəbul ilə bağlı. Ancaq mən subay seçməyimə baxmayaraq, evli kimi göstərir, o mənə problem olacaq ya yox? Xahiş edirəm cavablandırın.

Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumatın alınması üçün 4038135 əlaqə saxlamağınız məqsədəuyğundur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sevinc Məmmədova Eldar, sevda-eliyeva-83@mail.ru, Sumqayıt (10.01.2017) (Oxunub: 111 dəfə, ID: 14501)
Salam. Vergilərlə bağlı elan edilmiş müsabiqədə iştirak etmək üçün hansı fənnlərdən imtahan vermək lazımdır?
Bir də mən elektron ərizəni doldurarkən cins olaraq avtomatik olaraq qadın cinsi yerinə kişi cinsi yazılıb. Xahiş edirəm bu səhfi nəzərə alasınız.

1. Cavab: Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumatın alınması üçün 4038135 əlaqə saxlamağınız məqsədəuyğundur.

2. Cavab: Bildiririk ki, test imtahanları Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) tərəfindən, müsahibə mərhələsi isə Vergilər Nazirliyinin Müsabiqə Komissiyası tərəfindən keçirilirdi.

Odur ki, Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyasının səlahiyyətlərinin yeni yaranan Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsə həvalə edildiyini nəzərə alaraq test suallarının əhatə etdiyi mövzular barədə ətraflı, dolğun və dəqiq məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bununla belə qeyd edə bilərik ki, test imtahanı üçün tərtib edilmiş suallar əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi Məcəlləsindən və digər qanunvericilik aktlarından, məntiqdən və informatikadan ibarət olur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş“Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 aprel 2016-cı il tarixli 860  nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.