Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Yeganə Bəşirova Ədalət, ybashirova@azecolab.com (07.12.2018) (Oxunub: 179 dəfə, Orta qiymət: 3.8, ID: 17617)
Salam. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər (fəaliyyət sahəsi ətraf mühitin haqqında məsləhət xidmətləri) 2019-cu ildən 2 % sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri yoxsa ƏDV ödəyiciləri olacaqlar?

Bildiririk ki, qeyd etdiyiniz sahədə fərdi qaydada fəaliyyət göstərən şəxslər vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə xidmət göstərərsə - sadələşdirilmiş, vergi orqanında uçotda olan şəxslərə xidmət göstərərsə - gəlir vergisinin ödəyicisi olacaqlar. Eyni zamanda, bu o demək deyil ki, gəlir vergisinin ödəyiciləri mütləq ƏDV ödəyicisi olmalıdırlar. Ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200 min manata qədər olduqda, həmin şəxslərin məcburi qaydada ƏDV ödəyicisi olması ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə heç bir müddəa daxil edilməyib.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3.8

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Faik Əliyev Firuz, ERVEARGN@gmail.com (07.12.2018) (Oxunub: 106 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17616)
Ayın sonuncu günü e-qaimə təqdim olunur .Həmin ay üzrə ƏDV bəyyanaməsində dövriyyəni əks etdirmək olar ya yox?

Bildiririk ki, vergi tutulan əməliyyatın vaxtı həmin əməliyyat üçün ödəmə 30 gün müddətində həyata keçirildikdə, ödəmənin həyata keçirildiyi, ödəmə 30 gündən sonra həyata keçirildikdə isə, ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt sayılır. Mallar (işlər, xidmətlər) təqdim olunduqdan sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası verilmirsə və ödəmə 30 gün ərzində həyata keçirilmirsə, vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt malların (işlərin, xidmətlərin) göndərildiyi və ya təqdim edildiyi vaxt hesab olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Səlimov, vusal_selimov@yahoo.com (07.12.2018) (Oxunub: 88 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17615)
Salam. Firma Rusiyadan malı alır və İrana satır. Həmin mallar Azərbaycan sərhədlərindən daxil olmadan birbaşa İrana gedir. Bu halda, işlər Azərbaycandan kənarda həyata keçirilir. Həyata keçirilmiş işlərə görə Azərbaycanda olan şirkət satılmış malların haqqını Azərbaycandakı cari bank hesabına alır. Bir sözlə, işlər Azərbaycandan kənarda həyata keçirilir, amma vəsait Azərbaycandakı bank hesabı vasitəsilə alınır. Vergi orqanları xaricdə həyata keçirilən mal alışlarını (Azərbaycana gəlmədiyi üçün gömrükdən keçmir və maya dəyəri formalaşmır) sonradan satılan malların maya dəyəri kimi necə əks etdirə bilər? Yəni, vergi orqanına hesabat təqdim edərkən hesabına daxil olan vəsaitin onun dövriyyəsi olduğunu, amma eyni zamanda, satışın maya dəyərini əks etdirən alışların xaricdə olduğunu hansı yollarla, hansı sənədləşmə ilə çatdıra bilər? Vergi orqanı hansı sənədləşmələr olduğu halda xaricdə alınıb və xaricdə satılan malların alış xərclərini tanıyır? Bu proseslər zamanı hansı vergi öhdəlikləri formalaşır?

Rezident hüquqi şəxs tərəfindən Rusiyadan alınan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmadan üçüncü ölkəyə İran İslam Respublikasına satılmasından əldə edilmiş gəlirdən bu gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər və icbari ödənişlər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğdən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanıb dövlət büdcəsinə ödənilir.

Rezident hüquqi şəxs tərəfindən malların təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda həyata keçirildiyi üçün həmin əməliyyat Azərbaycan Respublikasında ƏDV tutulan əməliyyat sayılmır.

Eyni zamanda malların bir ölkədən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmadan üçüncü ölkəyə daşınması zamanı rezident hüquqi şəxslə qeyri-rezident daşıma şirkətləri arasında müqavilə bağlandığı halda qeyri-rezidentin beynəlxalq daşımalar üzrə xidmətlərdən əldə etdiyi gəlirləri ödəmə mənbəyində 6 faiz dərəcə ilə cəlb edilir.

Bunlarla yanaşı malların alğı-satqısını təsdiq edən sənədlər qismində tərəflər arasında bağlanmış alğı-satqı müqavilələri, qaimələr, təhvil-təslim aktları, bank çıxarışları və digər ilkin-uçot sənədləri çıxış edir.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vergi Məcəlləsinin 13-cü, 87-ci, 98-ci, 101-ci, 102-ci, 103-cü, 104-cü, 159-cu, 166-cı, 168-ci, 175-ci maddələri və Azərbaycan Respublikasının “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu ilə tənzimlənir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qıztamam Qasımova Səməndər qızı, Bakı (07.12.2018) (Oxunub: 151 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17614)
Mən bilmək istərdim ki, 2019 ildən gəlir vergisi necə tutulacaq?

Bildiririk ki, dövlət sektorunda çalışan şəxsin (əmək kitabçasının olduğu yerdə) əmək haqqı 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisi hesablanmış məbləğdən 200 manat (əmək haqqının vergi tutulmayan hissəsi) çıxılmaqla 14 faiz dərəcəsi ilə hesablanacaq.  İşçinin vergi tutulan aylıq gəliri 2500 manatdan çox olduqda, 2500 manatdan artıq olan hissənin 25 faizinin üzərinə 350 manat gəlməklə gəlir vergisi tutulacaq.

Qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində muzdla işləyən şəxslərin əmək haqqının 8000 manatadək olan hissəsindən gəlir vergisi tutulmayacaq. Əmək haqqı 8000 manatdan çox olduqda isə 8000 manatdan çox olan məbləğin 14 faizi həcmində gəlir vergisi hesablanacaq.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ülkər Məmmədova, ulkersalam@gmail.com, Bakı (07.12.2018) (Oxunub: 90 dəfə, ID: 17613)
Salam. Şəxsi hesab vərəqəsindəki artıq ödəmələrin dövlət büdcəsinə olan əvəzləşmələrdən başqa hansı formada istifadə edə bilərik? Oradakı məbləğin dövlət tərəfindən vergi ödəyicisinə istifadə etməsi üçün qaytarılması mümkündürmü?

Vergi Məcəlləsinin 87.1-ci maddəsinin müddəalarına əsasən vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilmiş məbləğləri onların hesablanmış məbləğlərindən artıq olduqda, artıq ödənilmiş məbləğlər digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına və vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir.

Vergi Məcəlləsinin 87.3-cü maddəsinə əsasən isə bu Məcəllədə başqa hallar müəyyən edilməmişdirsə, artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qalan məbləğləri vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən 45 gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır.

Bununla yanaşı artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları” ilə tənzimlənir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Salmanova S., sadaqat_salmanova@yahoo.com (07.12.2018) (Oxunub: 66 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17612)
Salam. ƏDV qeydiyyatında olan A müəssəsi müqavilənin şərtləri əsasında malın 50% dəyərin qadaqcadan ƏDV qeydiyyatında olan B müəssəsinin bank hesabına köçürür və qalan 50% mal gömrükdə olduqda ödəyir.Qarşı tərəf EVHF-nı mal təqdim edikdə və A müəssəsi ƏDV-ni depozit hesabına daxil edir. Vergi Məcəlləsinin (VM) 58.6 və 175.1.3,175.8 maddələrində uyğun prosedur aparılır. Bilmək istərdim ki, əməliyyatlar zamanı VM-nin müəddaları pozulurmu?

Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsinə əsasən ödəmə bu Məcəllənin 166.1.1-ci və ya 166.1.2-ci maddələrində göstərilən müddət başlananadək həyata keçirildikdə, ödəmədən sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası verilmirsə, vergi tutulan əməliyyat ödəmə həyata keçirildikdə aparılmış sayılır. Vergi tutulan əməliyyat üçün iki və ya daha çox ödəmə aparılırsa, hər ödəmə ödəniş miqdarında ayrıca əməliyyat üçün həyata keçirilmiş sayılır.

Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan ödəmə dedikdə malların (işlərin, xidmətlərin) əsas məbləğinin (ƏDV-siz dəyərinin) həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına avans qaydasında ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Bunlarla yanaşı Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsinə əsasən Məcəllənin 175.1.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq, bu Məcəllənin 175.8-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicisi tərəfindən malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən gec ƏDV məbləğinin ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Günel Isgəndərova Arzuman, isgenderova2018gunel@mail.ru, Bakı (07.12.2018) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17611)
Salam. Sualım Vergi Məcəlləsinin 13.2.39.1 ,103,147 maddələri arasında əlaqə ilə bağlıdır.13.2.39.1-ci maddəni başa düşdüm. Aydın şəkildə izah olunub. 103-cü maddəni isə başa düşməkdə çətinlik çərkirəm. Vergi Məcəlləsinin 103.3-cü maddəsi 103.1 və 103.2 maddələrinin 13.2.39.1 maddəsinə daxil olmadığını göstərir. Buna aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm.

Vergi Məcəlləsinin 13.2.39.1-ci maddəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxsləri, 13.2.39.3-cü maddəsi isə həmin hüquqi şəxslərin sərbəst balansa, cari və ya digər hesablara malik olan filiallarını, struktur bölmələrini və ya digər ayrıca bölmələrini tənzimləyir.

Vergi Məcəlləsinin 103-cü maddəsində mənfəət vergisinin ödəyiciləri müəyyən edilmişdir. Həmin maddədə də qeyd olunmuşdur ki, bu maddənin müddəaları Məcəllənin 13.2.39.3-cü maddəsində göstərilən şəxslərə, yəni  hüquqi şəxslərin sərbəst balansa, cari və ya digər hesablara malik olan filiallarına, struktur bölmələrinə və ya digər ayrıca bölmələrinə şamil olunmur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Firuzə Dadaşova Rövşən qızı, dadashova.firuza@mail.ru, Bakı (07.12.2018) (Oxunub: 47 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17610)
İşçiyə əvvəlki illərdə istifadə olunmamış əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları onun ödənildiyi ayın əməkhaqqına əlavə olunmadan hər il üzrə ayrı-ayrılıqda gəlir vergisinə necə cəlb edilməlidir? Hər bir il üçün hesablanmış kompensasiya haqqından ölkə üzrə qüvvədə olan yaşayış minimumu və vergi güzəşti çıxılaraq vergiyə cəlb olunmalıdır, yoxsa heç bir azadolma və güzəşt tətbiq edilmədən 14% gəlir vergisi cəlb edilməlidir? Həmçinin son haqq-hesab hesablanan zaman istifadə edilməmiş məzuniyyət günlərinə görə kompensasiya haqqı hər bir iş ili üçün hesablanmış məzuniyyət haqqından ölkə üzrə qüvvədə olan yaşayış minimumu və vergi güzəşti çıxılaraq vergiyə cəlb olunmalıdır, yoxsa heç bir azadolma və güzəşt tətbiq edilmədən 14% gəlir vergisi cəlb edilməlidir?

Fiziki şəxsin iş yerindən əldə etdiyi əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlədən istifadə edilməyən əmək məzuniyyətinə görə kompensasiya onun muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlərinə aid edildiyindən işəgötürən tərəfindən ödənilən kompensasiya işçinin vergi tutulan gəlirlərinə aid edilməklə kompensasiyanın verildiyi ayda gəlir vergisinə cəlb edilir.

Buna əsasən işəgötürən tərəfindən işçiyə əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları ayrı-ayrılıqda, o cümlədən cari iş ilinə görə istifadə olunmamış məzuniyyətə görə ödənilən kompensasiya haqqı ödəniş aparılan ayın əmək haqqına əlavə edilmədən ayrılıqda Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə əsasən gəlir vergisinə cəlb edilir və Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsinin müddəaları nəzərə alınır. Bu zaman əvvəlki illərə görə ödənilən kompensasiya haqlarının vergiyə cəlb edilməsi zamanı həmin illərdə qüvvədə olmuş qanunvericiliyin müddəaları tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsalə Əmirova Aydın, Vusala.amirova@gmail.com, Bakı (07.12.2018) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 4.67, ID: 17609)
Salam. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs dedikdə yalnız VÖEN açdırmış fiziki şəxslər nəzərdə tutulur, yoxsa hüquqi şəxsin təsisçisi də (öz adına VÖEN açdırmamış) sahibkar qismində çıxış edir?

Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci maddəsinə əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə öz riski ilə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsi olan fəaliyyətidir.

Fiziki şəxs vergi orqanında uçota alınaraq (VÖEN əldə edərək) sahibkarlıq fəaliyyəti ilə  yanaşı qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə də məşğul ola bilər.

Bununla yanaşı fiziki şəxsin hər hansı hüquqi şəxsin təsisçisi olması  onun sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması hesab edilmir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 4.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əli (07.12.2018) (Oxunub: 48 dəfə, ID: 17608)
Salam. Hüquqi şəxs kredit borcunu (və ya kredit borcu üzrə hesablanmış faizləri) kredit verən təşkilatın daxili kassasına ödəyə bilər? A şirkəti B şirkətindən 5000 AZN dəyərində mal alıb, 5000 manatı onun daxili kassasına ödəməsi mümkündür? Qeyd edim ki, nə A şirkətinin nə də B şirkətinin həmin ayda başqa bir hesablaşması olmayacaq.

Hüquqi şəxs tərəfindən alınmış kreditlərin kredit təşkilatına qaytarılması, habelə bir müəssisə tərəfindən digər müəssisəyə malların dəyərinin ödənilməsi “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əziz Misrixanov, salamov9909@gmail.com, Bakı (06.12.2018) (Oxunub: 96 dəfə, ID: 17607)
1. Holdinqə daxil olan müəssisələr arasında, eləcə də digər müəssisələr arasında hazırda mal, iş və xidmətlər üzrə hesablaşmaların qarşılıqlı əvəzləşdirilməsinə icazə verilirmi (məlum olduğu kimi 1996-cı ildə hökumətin belə bir qərarı var idi) və əgər indi də qanunvericiliklə buna icazə verilirsə, əvəzləşdirmə hansı qaydada aparılmalıdır?
2. Müəssisələr arasında mövcud olan köhnə borcların hazırda qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi mümkündürmü? Bu proses necə olmalıdır?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuza 21.11.2018-ci il tarixdə (İD:17577) “Sual-cavab” bölməsində yerləşdirilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Ağadadaşov, ilham_62@mail.ru, Bakı (06.12.2018) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17606)
Mənim sualım Publik Hüquqi Şəxslərlə əlaqədardır. 1. Publik Hüquqi Şəxs aprel ayında təsis edilmişdir. VM-nin 218.5.7. maddəsinə əsasən publik hüquqi şəxsin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Lakin buna baxmayaraq PHŞ təsis edildiyi tarixdən 4 ay sonra ƏDV ödəyicisi olmaq üçün müraciət etmiş və Vergilər Nazirliyi tərəfindən PHŞ-ə ƏDV ödəyicisinin bildirişi təqdim edilmiişdir. Bu halda PHŞ qeyd olunan 4 ay üçün ƏDV-ni hesablayıb ödəməlidirmi? 2. PHŞ-in nizamnamə kapitalı əmlak (avadanlıq) və pul vəsaiti hesabına formalaşmışdır. Hal-hazırda PHŞ tərəfindən qalıq dəyəri olan əsas vəsaitlərin balasdan silinməsi zamanı PHŞ silinən əsas vəsaitlərə görə ƏDV hesablayaraq ödəməlidirmi?

1.    Cavab: Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə əsasən publik hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.
Eyni zamanda publik hüquqi şəxsin ƏDV qeydiyyatına alındığı dövrə qədər göstərdiyi xidmətlərdən əldə etdiyi gəlirləri yalnız mənfəət vergisinə cəlb edilir və onun ƏDV-nin məqsədləri üçün məcburi qeydiyyata alınması Vergi Məcəlləsinin 155-ci maddəsində göstərilən dövriyyə həddini keçməsi ilə şərtlənir.

2.    Cavab: Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə və müvafiq əvəzləşdirmə alırsa və ya almaq hüququna malikdirsə, belə mallardan (işlərdən, xidmətlərdən) qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsi, fövqəladə hallardan başqa malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması vergi tutulan əməliyyat sayılır.  Buna əsasən əsas vəsaitlər tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinərkən həmin əsas vəsaitlər ƏDV ödənilməklə əldə edilmişdirsə və müvafiq əvəzləşmə alınmışdırsa və ya vergi ödəyicisinin əvəzləşmə almaq hüququ olmuşdursa həmin əsas vəsaitin balansdan silinməsi zamanı qalıq dəyəri ƏDV-yə cəlb edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Cəlilov Adil, a.a.jalilov@gmail.com, Bakı (06.12.2018) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17605)
A müəssisəsi hüquqi şəxsdir, 18%-lik ƏDV ödəyicisidir. A müəssisəsi B müəssisəsinə rabitə xidməti göstərir. Bu xidmət daimi əsasda göstərilir və xidmətin aylıq dəyəri 118,0 AZN (o cümlədən ƏDV: 18,0 AZN) təşkil edir. 2018-ci ilin sentyabr ayında göstərilmiş rabitə xidmətinə görə A müəssisəsi 30.09.2018-ci il tarixində elektron-qaiməni, 06.10.2018-ci il tarixində isə elektron VHF-ni B müəssisəsinə təqdim etmişdir. B müəssisəsi bu xidmət üzrə A müəssisəsinə 25.10.2018-ci il tarixində 118,0 AZN ödəniş etmişdir. Sual: A müəssisəsinin bu əməliyyat üzrə ƏDV öhdəliyi hansı ayda yaranır?

Sualınızla bağlı bildiririk ki, ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın aparılma vaxtı Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsi ilə müəyyən edilir.

Eyni zamanda vergi qanunvericiliyinə əsasən müqavilə üzrə xidmətlərin müntəzəm və ya daimi əsasda göstərilməsi zamanı vergi tutulan əməliyyatın vaxtı həmin əməliyyat üçün hər dəfə ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt hesab edilir. Vergi tutulan əməliyyat üçün elektron vergi hesab-fakturası xidmətlər göstəriləndən 5 gün ərzində verilməlidir. Göstərilən xidmətlərə görə 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi-hesab fakturası təqdim edilmədiyi halda ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtı xidmətlərin tam başa çatdığı vaxt və ya göstərilən xidmətlərə görə ödəmə əvvəlcədən həyata keçirilmişdirsə əməliyyatın hər hansı hissəsinin ödənildiyi vaxt sayılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hacı Hacıyev Zaur, hajiyev23@gmail.com, Sumqayıt (06.12.2018) (Oxunub: 86 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17604)
Qara və əlvan metal almaq isdəyirəm lakin metal aldıqım insanlar bu metalları küçədən toplayırlar və mən metalı aldığım zaman heç bir sənədləşmə işi apara bilmirəm. Bu növ alışdar zamanı nə etməliyəm ki, rəsmi alış sayılsın?

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 16 iyun tarixli 1460 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-cı il tarixli 1341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın 3.2-ci maddəsinin müddəalarına əsasən mallar vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərdən alındıqda, “Malların alış aktı” tərtib edilir. “Malların alış aktı”nda satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatlarının (FİN, seriyası və nömrəsi) göstərilməsi mütləqdir. Belə malların anbara təhvil verilməsi “Malların təhvil-qəbul aktı” ilə sənədləşdirilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Validə Hacızadə, valida.hacizade@gmail.com, Bakı (06.12.2018) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17603)
Müştəri bir nəfərə görə ezamiyyə ödənişini etmək üçün çek kitabçası ilə məxaric edə bilərmi yaxud yanlız nağdsız etməlidir? Yaxud artıq edilibsə cəriməsi nə qədərdir?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununun (bundan sonra – Qanun) 3.4.4-cü maddəsinə əsasən əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatlar yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilir.

Qanunun müddəalarında göründüyü kimi əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər (işəgötürən) tərəfindən ödənilən ezamiyyə haqları yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilir. İşçilər tərəfindən həmin məbləğin bank hesabından nağd qaydada çıxarılması qanunvericiliklə məhdudlaşdırılmır və 1 % faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi tutulmur.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsinin müddəalarına əsasən Qanunun 3.4.4-cü maddəsinin tələblərinin pozulmasına görə ödənişi həyata keçirən vergi ödəyicisinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qulamov Elnur, Qulamov72@bk.ru, Bakı (06.12.2018) (Oxunub: 77 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17602)
ƏDV ödəyicisi olan müəssisə digər ƏDV ödəyicisindən xidmət alır. E-Qaimə 9 ay üçün oktyabr ayında verilmişdir. Hər ay vəsait ödənilmişdir. Lakin ƏDV ödənilməmişdir. İndi VHF əsasən ƏDV tam ödənilərsə, oktyabr ayında ƏDV-ni əvəzləşdirmək olarmı?

Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə əsasən bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, əvəzləşdirilən ƏDV-nin məbləği vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödəmələr üzrə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilən vergi məbləği sayılır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan  Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1 və 176.4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair” 3 sentyabr 2015-ci il tarixli Qərarının 3-cü hissəsində qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1 və 176.4-cü maddələrinin mənasına görə təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin ƏDV-siz dəyəri yalnız nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) tam olaraq ödənildikdə, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarla ödənildikdə vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab fakturası üzrə ödənilmiş vergi məbləği əvəzləşdirilən ƏDV məbləği sayılır.

Göründüyü kimi vergi ödəyicisinin verilmiş elektron vergi hesab fakturası üzrə ödənilmiş ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququ yalnız həmin fakturada göstərilmiş malların (işin, xidmətin) ƏDV-siz dəyərinin nağdsız qaydada təqdim edənə, ƏDV-nin məbləğinin isə ƏDV-nin depozit hesabına ödənilməsi zamanı yaranır.

Bunlarla yanaşı, Vergi Məcəlləsinin 58.6-ci maddəsinə əsasən bu Məcəllənin 175.1.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq bu Məcəllənin 175.8-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicisi tərəfindən malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən gec ƏDV məbləğinin ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Həsənli Sultan, Tural.Hesenli@retail.az, Bakı (06.12.2018) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17601)
A Şirkəti B Şirkətinə B Şirkətinin distrubyutorluq etdiyi malları satdığına görə dövriyyəsinin müəyyən faizi dərəcəsində “dövriyyədən bonus” adı ilə xidmət təqdim edir. Təqdim olunan xidmətin elektron qaimə-faktura və elektron vergi hesab-fakturasında məbləği ƏDV-ə cəlb olunmadan B şirkətinə göndərilir. Lakin VM-nin 164-cü maddəsində vergidən azadolmalarla bağlı təqdim olunan xidmət azadolma obyekti deyil. B Şirkəti EVHF əsasında ƏDV-siz məbləğin ödənişini A Şirkətinə icra edir. Belə olan təqdirdə B Şirkəti VM-nin 58.6 maddəsinə əsasən maliyyə sanksiyasına məruz qala bilərmi yoxsa yalnız qeyd olunan vəziyyətdə yalnız A Şirkətinə VM-nin 58.1 maddəsi tətbiq olunur?

Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsinə əsasən Məcəllənin 175.1.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq, bu Məcəllənin 175.8-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyicisi tərəfindən malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən gec ƏDV məbləğinin ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Alınmış mal (iş, xidmət) üzrə əməliyyatın tam dəyəri (ƏDV daxil olmaqla) bank hesabına ödənildiyi halda vergi ödəyicisinə Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsinin tətbiqi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur.

Vergi Məcəlləsinin 159.1-ci maddəsinin müddəalarına əsasən malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi və vergi tutulan idxal ƏDV-nin vergitutma obyektidir.

Qeyd edilənlərə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən göstərilən xidmətlər müqabilində büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Azat Yaqub, Azad1957y@mail.ru, Gəncə şəhəri (06.12.2018) (Oxunub: 60 dəfə, ID: 17600)
1. Fiziki şəxs (vergi ödəyicisi) digər fiziki şəxsə (vergi ödəyicisinə) daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsinə görə icarəçiyə göstərilən xidmət üçün elektron qaimə təqdim edir. İcarə haqqını ciddi hesabat blankı olan kassa mədaxil orderi vasitəsilə ala bilərmi?
2.Fiziki şəxs (vergi ödəyicisi) digər hüquqi şəxsdən aldığı malların məbləğinin hər ay 15000 manatadək olan hissəsini nağd qaydada ödəyə bilərmi?

 1.    Cavab: Vergi qanunvericiliyinə əsasən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir.

Bunlarla yanaşı, Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu maddəsinə əsasən nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman alıcıya çek, qəbz, bank çıxarışları və digər ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək və həmin çek, bank çıxarışları və ya ciddi hesabat blanklarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məlumatların əks etdirilməsini təmin etmək vergi ödəyicisinin vəzifəsidir.

Buna əsasən göstərilən icarə xidmətlərinin müqabilində fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə elektron qaimə-faktura təqdim edilir və nağd pulun qəbulu kassa mədaxil orderi ilə rəsmiləşdirilir.

2. Cavab: Azərbaycan Respublikasının “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununun (bundan sonra Qanun) 3.3-cü maddəsinə əsasən bu Qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Göründüyü kimi vergi ödəyicisi tərəfindən digər vergi ödəyicisinə malların dəyərinin ödənilməsi adıçəkilən Qanunun 3.3-cü maddəsində göstərilən hədlər (15 000 manat və 30 000 manat olmaqla) daxilində həyata keçirilə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mehtizadə Hüseynalı Mürsəl (06.12.2018) (Oxunub: 77 dəfə, ID: 17599)

Fiziki şəxs həkim fəaliyyəti ilə məşğuldu, Lisenziyası var. Kassa mədaxil qəbzi ilə işləyir. 4 (dörd) nəfər işçi qəbul etsə kassa mədaxil qəbzi ilə işləyə bilərmi?

Bildiririk ki, işçilərin sayından asılı olmayaraq həkim fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən əhali ilə pul hesablaşmaların aparılması zamanı nağd pulun qəbulu kassa mədaxil qəbzi ilə rəsmiləşdirilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


A.Məmmədov, axmammadov@gmail.com, Bakı (05.12.2018) (Oxunub: 56 dəfə, ID: 17598)
Salam. Xarici ölkədə təsis edilmiş hüquqi şəxs olan şirkət Azərbaycan Respublikasında özünün Filialını dövlət qeydiyyatından keçirib. Filialın əsas məqsədi şirkətin Azərbaycandakı kommersiya fəaliyyətini həyata keçirməkdir. Filial ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçib. Filial Azərbaycanda beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən maliyyələşən layihənin həyata keçirilməsində iştirak edir. Layihə üzrə filialın yerinə yetirdiyi işlərə görə ödənişlər şirkətə (baş ofisə) aparılır. Filial öz növbəsində bu ödənişlərin hamısını Azərbaycanda ƏDV və mənfəət vergisi məqsədləri üçün tanıyır və bəyan edir. Öz fəaliyyəti çərçivəsində filial Azərbaycanda müxtəlif mal, xidmət və işlər satın alır. Filialın baş ofisi (Şirkət) satın alınan iş, xidmət və malların dəyərinin əsas (ƏDV-siz) hissəsini köçürmə yolu ilə satıcı və təchizatçıların bank hesabına ödəyir. Filial isə bu cür iş, xidmət və malların ƏDV-sini satıcı və təchizatçıların ƏDV depozit hesabına ödəyir. Filial Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə uyğun olaraq satıcı və təchizatçılara ödənilmiş ƏDV məbləğlərini əvəzləşdirir. Xahiş edirəm müraciətdə qeyd olunan hərəkətlərin Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi çərçivəsində olmasını təsdiqləyəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə əsasən bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, əvəzləşdirilən ƏDV-nin məbləği vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödəmələr üzrə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilən vergi məbləği sayılır.

Bunlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci176.4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair”  3 sentyabr 2015-ci il tarixli Qərarının 3-cü hissəsində qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci176.4-cü maddələrinin mənasına görə təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin ƏDV-siz dəyəri yalnız nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) tam olaraq ödənildikdə, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarla ödənildikdə vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab fakturası üzrə ödənilmiş vergi məbləği əvəzləşdirilən ƏDV məbləği sayılır.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi ilə tənzimlənir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fuad Tahirov Həsən, f.t@list ru, Bakı (04.12.2018) (Oxunub: 169 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17597)
Salam. ƏDVQR yazılışının mənasını bilmək istiyirəm.

Bildirik ki, ƏDVQR abreviaturasının açılışı "qeyri–rezidentə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisi"dir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Müşfiq Mirzəmmədov Musa, vmirzammadov@mail.ru, Şəki (04.12.2018) (Oxunub: 106 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17596)
Salam. Pay torpaqlarına görə vergi borcuma haradan online baxa bilərəm və hesablanması necədir? Qeyd edim ki, arpa əkini üçün istifadə edilir.

Bildiririk ki, http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=e-xidmetler&file=out&pid=79 ünvanına daxil olmaqla, VÖEN-nizi daxil edərək vergi borcunuzu öyrənə bilərsiz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nəcəfəliyev Hikmət Əziz, hikmet.necefeliyev.1974@mail.ru, Bakı (04.12.2018) (Oxunub: 206 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17595)
Salam. Vergi Məcəlləsində olan dəyişikliklərlə bağlı BTP proqramında hansı əlavə və dəyişikliklər olacaq? DSMF-nin hesabatı BTP-də verginin hesablanması bölməsinə əlavə ediləcək? Bu dəyişikliklərə əsasən vergi və DSMF-nin hesabatı bir yerdə olacaq?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə bağlı bir sıra bəyannamə, hesabat formalarına və onların tərtib edilməsi qaydalarına dəyişikliklərin layihəsi hazırlanma mərhələsindədir.

Bəyannamə, hesabat formalarına və onların tərtib edilməsi qaydalarına edilən əlavələr və dəyişikliklər təsdiqləndikdən sonra sorğuda qeyd olunanlar barədə məlumat veriləcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Paşayev Mübariz, ferid1pasayev@gmail.com (03.12.2018) (Oxunub: 162 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17594)
Salam. Mən Bakı şəhərində çayxana açmaq istəyirəm. Obyektdə işlərin çoxunu ortağm və mən görəcəyik. Obyektdə 1 işçim olacaq. Bunun üçün vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmək, gördüyüm iş və işlətdiyim işçi üçün vergi ödənişlərinin həyata keçirilməsi qaydalarını və ödəniləcək verginin məbləğini bilmək istərdim.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və bu fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başlanan günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalıdır. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

“Vergi orqanlarında vergi ödəyicilərinin uçotunun aparılmasına dair Qaydalar”a əsasən Vergi ödəyiciləri öz eyniləşdirmə nömrələri ilə təsərrüfat subyektlərinin olduqları yer üzrə uçota alınırlar. Vergi ödəyicisi tərəfindən təsərrüfat subyekti (obyekti) olduğu yer üzrə uçota alındıqda “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizə” kağız formasında və ya “İnternet Vergi İdarəsi” vasitəsilə elektron qaydada doldurularaq vergi orqanına təqdim edilir. Ərizəyə təsərrüfat subyektinin bu fəaliyyətini yerinə yetiriləcəyi ünvanı təsdiq edən sənədin  (mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər sənədin) surətləri əlavə edilir.

Vergi öhdəlikləri isə vergi uçotuna alınarkən təqdim olunan ərizədə seçilmiş vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV) ibarət olacaqdır.

Belə ki, fiziki şəxs sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğu və vergi tutulan əməliyyatının həcmi ardıcıl 12 ay (aylar) ərzində 200.000 manatdan artıq olmadığı halda xərclər nəzərə alınmadan rüb ərzində əldə olunan hasilatın həcmindən Bakı şəhəri üzrə 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda 2 faiz sadələşdirilmiş vergini, gəlir vergisinin ödəyicisi olduğu təqdirdə il ərzində əldə etdiyi gəlirlə həmin gəlirin əldə olunması üçün çəkilən sənədləşdirilmiş və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun gəlirdən çıxıla bilən xərclərin fərqindən 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisinı hesablayaraq ödəməlidir.

Vergi Məcəlləsinin 218.1.2-ci maddəsinə əsasən vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ictimai iaşə fəliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdir. Bu şəxslər tərəfindən sadələşdirilmiş vergi Məcəllənin 219.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş vergitutma obyekti üzrə, ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə 8 faiz dərəcə ilə hesablanır.

Sahibkarlıq fəaliyyətinizi muzdlu işçi cəlb etməklə həyata keçirdiyiniz halda isə onunla əmək müqaviləsi bağlamalı və bağlanmış əmək müqaviləsinin məlumatlarını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron informasiya sisteminə daxil edərək onun hüquqi qüvvəyə minməsi üçün müvafiq bildiriş əldə etməlisiniz.

Bu zaman müqavilədə əks olunan əmək haqqından tərəfinizdən ödəmə mənbəyində Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində göstərilən dərəcələrlə gəlir vergisi tutulmalı, müvafiq bəyannamə ilə bəyan edilməli və dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Vergi uçotu ilə bağlı bəzi prosedurlar, habelə qeyd olunan vergitutma sistemləri barədə daha ətraflı və dolğun məlumatın alınması üçün ,saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rüfət Səlimov Nəcəf, rufetselimov1988@gmail.com, Bakı (03.12.2018) (Oxunub: 134 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17593)
Sualım obyektin icarə verilməsindən əldə olunan gəlirlə bağlıdır. Məsələn: "A" MMC-nin Daşınmaz əmlakı var və o sadələşdiilmiş vergi ödəyicisir. "A" MMC obyektini digər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisnə "B" MMC icarəyə verir. Bu zaman "A" MMC-nin gəlirləri vergilər məcələsinin 218.5.4 bəndinə əsasən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ olmur. Bu zaman 2 sualım yaranır:
1. "A" MMC hər ay "B" MMC-ə aylıq icarə barədə elektron qaimə göndərməlidirmi?
2."A" MMC hansı bəyannamələri təqdim etməlidir?

1-ci sualla bağlı. Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-cı maddəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura vermək vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

“Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadə qaydaları” Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin 14 mart tarixli, 89 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilir. Həmin qərarın 3.3-cü bəndində göstərilir ki, vergi ödəyicisi tərəfindən malın (işin, xidmətin) alıcısına elektron qaimə-faktura mal (iş, xidmət) təqdim edilən vaxt verilir. Sizin qeyd etdiyiniz halda Vergi Məcəlləsinin 135-ci maddəsinə əsasən gəlir almaq hüququnun yarandığı vaxtdan sonra, müqavilə şərtlərinə riayət etmək şərti ilə elektron-qaimə faktura təqdim edilməlidir.

2-ci sualla bağlı. Vergi Məcəlləsinin 218.5.4-cü maddəsinə əsasən əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltidən gəlir əldə edən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 221.7-ci maddəsində qeyd edilir ki, əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltidən gəlir əldə edən şəxslər bu fəaliyyətlə yanaşı, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda, qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada, digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququna malikdirlər. Bu halda əmlakın icarəyə verilməsi, royalti və digər fəaliyyət növləri üzrə əldə edilən gəlirlərin və xərclərin uçotu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparılır.

Hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisinin fəaliyyəti yalnız əmlak icarəsi ilə bağlıdırsa, həmin hüquqi şəxs mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmalı, hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq, icarə gəlirlərini və həmin gəlirlərlə bağlı xərclərini göstərməklə mənfəət vergisinin bəyannaməsini təqdim etməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ruslan Behbudov Bayram, ruslan_behbudov@yahoo.com, Sumqayıt (03.12.2018) (Oxunub: 115 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17592)
İşçinin ezamiyyədə olduğu günlər üzrə saxlanılan orta əmək haqqının hesablanması haqqda aşağıda qeyd olunan misal üzərindən məlumat verməyinizi xahiş edirik. 1. İşçi noyabr ayında 5 gün ezamiyyədə olmuşdur. 2. İşçinin ezamiyyədə olduğu ay (noyabr) üzrə əmək haqqı - 1000 AZN 3. Əvvəlki 2 ayın əmək haqqı - oktyabr 1000 AZN (23 iş günü), sentyabr 800 AZN Ə/H+200 AZN məzuniyyət= cəmi 1000 AZN (20 iş günü). Ezamiyyədə olduğu günlər üzrə saxlanılan orta əmək haqqı =?

Bildirmək istərdik ki, sualınız Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətinə aid edilən məsələlərlə bağlı deyil.

Məlumat üçün bildiririk ki, orta əmək haqqı və onun hesablanması qaydası Əmək Məcəlləsinin 177-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Həmin maddənin 2-ci bəndində göstərilir ki, əmək məzuniyyəti dövrü üçün verilən əmək haqqı istisna olmaqla qalan bütün hallarda işçinin orta əmək haqqı ödənişdən əvvəlki iki təqvim ayı ərzində qazandığı əmək haqqının cəmi həmin aylardakı iş günlərinin sayına bölməklə bir günlük əmək haqqı tapılır və alınan məbləğ əmək haqqı saxlanılan iş günlərinin sayına vurulmaqla müəyyən edilir.

Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan ödənclər Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 iyul tarixli, 126 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilir. Həmin qərara əsasən əmək, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti dövründə saxlanılan orta əmək haqqı orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınır. Beləliklə sizin misalda,

İşçinin ezamiyyədə olduğu günlər üzrə saxlanılan orta əmək haqqı = (1000 + 800 + 200) / (23 + 20) * 5 = 232,56 manat təşkil edəcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Rüstəm Abdülhəmid, mr.mamedov@gmail.com (03.12.2018) (Oxunub: 73 dəfə, ID: 17591)
1. A müəssisəsi B müəssisəsinə 2017-ci ilin yanvar ayında xidmət satır. 30.01.2017 və 31.01.2017 tarixləri istirahət günləridir. 02.02.2017 tarixində görülmüş xidmətlər hesablanır, müqavilədə göstərilən qiymətlə 100 USD kimi dəyərləndirilir və elektron qaimə yazılır. 07.02.2017 tarixində VHF yazılır. Suallar: 1. Elektron qaimə üçün hansı günün məzənnəsi əsas götürülür?
2. B müəssisəsi 30.03.2017 tarixində pulu ödəmək istəyir. AZN ekvivalenti hesablamaq üçün müqaviləyə əsasən ödəniş tarixinin məzənnəsi əsas götürülməlidir. ƏDV hansı məbləğdə ödənməlidir?
3. Əgər ödənən ƏDV ilə VHF-dakı ƏDV fərqli olsa VHF dəqiqləşməlidirmi? Əks halda B müəssisəsi ƏDV-ni hansı məbləğdə əvəzləşdirməlidir?
4. Əgər B müəssisəsi A-dan avans almış olsa idi və xidmət göstərdiyi vaxt məzənnə fərqli olsa idi hansı məzənnə ilə VHF və elektron qaimə göndərməlidir?

1-ci sualla bağlı bildiririk ki, “Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli, 89 nömrəli qərarının 2.3-cü bəndində qeyd edilir ki, elektron qaimə-fakturada məbləğ Azərbaycan Respublikasının pul vahidi – manatla göstərilir. Əgər alıcı xarici hüquqi və ya fiziki şəxs olarsa, xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan əməliyyat Vergi Məcəlləsinin 69-cu maddəsinə uyğun olaraq həmin əməliyyatın həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır.

2-ci sualla bağlı bildiririk ki, qeyd olunduğu kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 14 mart tarixli, 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları” nın 2.3-cü bəndinə əsasən elektron qaimə-fakturada məbləğ Azərbaycan Respublikasının pul vahidi – manatla göstərilir. Bu səbəbdən əməliyyatın rəsmiləşdirilməsi və ƏDV-in ödənilməsi üçün məzənnə heç bir əhəmiyyət kəsb etmir.

3-cü sualla bağlı bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 sentyabr tarixli, 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə qaydaları”nın 4.2-ci bəndinə əsasən elektron vergi hesab-fakturasında məbləğ milli valyutada (manatla) göstərilməlidir. Bu baxımdan məzənnə fərqinə görə ƏDV-in dəqiqləşdiril- məsinə ehtiyac yaranmır.

4-cü sualla bağlı bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsində göstərilir ki, “Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır və Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır. Bu səbəbdən rezidentlərdən xarici valyutada avansların alınması qanuna uyğun əməliyyat deyil. Əgər avans məbləğləri qeyri-rezidentlərdən alınmışdırsa, Vergi Məcəlləsinin 69-cu maddəsinə əsasən xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat onun həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır.

Sizinlə yaradılan telefon əlaqəsi vasitəsilə müəyyən edilmişdir ki, sualınızda qeyd etdiyiniz A və B müəssisələri hər ikisi rezidentdir və verilən suallar bir əməliyyatla bağlıdır. Bunları nəzərə alaraq konkret sizin halda əməliyyatla bağlı qanunuvericilyin tələbləri aşağıdakı kimidir:  “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsində göstərilir ki, “Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır və Azərbaycan Respublikasının ərazisində manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır”. Mülki Məcəllənin 439.1-ci maddəsinə əsasən “Pul öhdəliyi manatla ifadə edilməlidir. Əgər tərəflərdən biri xarici fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə, tərəflər pul öhdəliyini, əgər bu, qanunla qadağan edilməyibsə, xarici valyutada da müəyyənləşdirə bilərlər”. Digər hallarda, o cümlədən 2 rezident arasında bağlanan müqavilələrdə pul öhdəliyi manatla ifadə edilməlidir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, qanunvericilikdə Azərbaycan Respublikasında təkcə ödənişlərin deyil, pul öhdəliyinin ifadə olunduğu müqavilələrin də manatla bağlanması tələb kimi qoyulur. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 439.1, 439.2 və 439.7-ci maddələrinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğunluğunun yoxlanılması və həmin maddələrin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair 14.05.2015-ci il tarixli qərarında göstərilir ki, pul öhdəliyi alqı-satqı, icarə, podrat, xidmət, kredit müqaviləsi və digər müqavilələr əsasında əmələ gəlir. Deməli, sualınızda göstərilən halda A və B müəssisələri arasında xidmət müqaviləsi milli valyuta ilə bağlanmalı və ödəniş də eyni valyuta ilə həyata keçirilməlidir. Mülki Məcəllənin 337.1-ci maddəsində isə qeyd edilir ki, Mülki Məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozmaqla bağlanmış əqd etibarsızdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ələkbərov Namiq, rovshanaleskerov@yahoo.com, Bakı (30.11.2018) (Oxunub: 129 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17590)
Salam. Xarici ölkə səfirliyi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olmayan qonaqları üçün mehmanxanaya rezervasiya məktubu göndərir. Məktubda qeyd olunub ki, qonaqların hər biri hesablarını özlərinə məxsus olan plastik kartla ödəyəcəklər. Daha sonra səfirlik həmin pulu onların kartlarına köçürəcək. Bu halda qonaqların hesabları ƏDV-yə cəlb olunmalıdırmı?

Vergi Məcəlləsinin 159.1-ci maddəsinə əsasən malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı tətbiq edilən ticarət əlavəsi və vergi tutulan idxal vergitutma obyektidir.

Qeyd edilənlərə əsasən səfirlik tərəfindən əcnəbilərin mehmanxanada yerləşdirilməsinə görə onların (fiziki şəxslərin) hesablarına vəsaitin köçürülməsi tərəflər arasındakı müqavilədə (kompensasiyalı xərclərin qarşılanması və s. kimi maddələrin olması) təsbit edildiyi və əcnəbi şəxslərin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri kimi ödənilmədiyi halda ƏDV-yə cəlb edilmir.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vergi Məcəlləsinin 13-cü, 125-ci, 159-cu165-ci maddələri ilə tənzimlənir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Əliyev, elchinaliyev1955@gmail.com (30.11.2018) (Oxunub: 152 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17589)
Xahiş edirəm, beynəlxalq yük daşımalarına çəkilən xərclərin Vergi Məcəlləsinin hansı maddəsinə əsasən və neçə faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunması barədə məlumat verəsiniz.

Vergi Məcəlləsinin 13.2.33-cü maddəsinə əsasən beynəlxalq daşıma – yüklərin, sərnişinlərin, baqajın və poçtun daşıma sənədləri əsasında müxtəlif nəqliyyat növləri ilə Azərbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə (təyinat) məntəqəsi ilə digər dövlətdəki təyinat (göndərilmə) məntəqəsi arasında daşınmasıdır.

Bununla yanaşı Vergi Məcəlləsinin 125.1.4-cü maddəsinin müddəalarına əsasən  Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən nəqliyyat xidmətləri üçün rezident müəssisəsinin və ya sahibkarın ödəmələri ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 6 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur.

Eyni zamanda yükün xarici ölkədəki məntəqədən Azərbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə (təyinat) məntəqəsinə qədər daşınması üzrə nəqliyyat xidmətlərinin göstərilməsi ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla, sintigam7@gmail.com (29.11.2018) (Oxunub: 180 dəfə, Orta qiymət: 4.4, ID: 17588)
Salam. Hüquqi şəxs kommersiya fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə fiziki şəxsdən icarəyə əmlak götürür. İcarə müqaviləsinin şərtlərinə görə kommunal xərcləri icarəyə götürən (hüquqi şəxs) ödəməlidir. Bütün kommunal müəssisələrdə kod fiziki şəxsin adına olduğuna görə onlar göstərilən xidmətlərə görə elektron qaimə faktura təqdim etmirlər. Belə olan halda hüquqi şəxs (icarəyə götürən) həmin xərcləri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edə bilər?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər tərəfindən kommunal xərclərin ödənilməsi yalnız nağdsız qaydada (bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri (mobil telefon aparatları, kompüter və digər avadanlıq) ilə) həyata keçirilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 71-1.1- ci maddəsinə əsasən qanunla müəyyən edilən hallarda fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs onlara elektron qaimə-faktura verir. Müvafiq Məcəllənin 176.4-cü maddəsinə əsasən ƏDV-nin ödəyiciləri olmayan alıcılara pərakəndə mal göndərildikdə və ya xidmət göstərildikdə, elektron vergi hesab-fakturası əvəzinə qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya qəbz və ya çek verilə bilər.

Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır. Vergi Məcəlləsinin digər bir 109.8-ci maddəsində qeyd edilir ki, nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, sorğunuzda qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı bildiririk ki, icarəçi bağlanılmış icarə müqaviləsini əsas götürməklə sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə etdiyi əmlakın sahibinin adına müvafiq kommunal müəssisələrin təqdim etdikləri xərclərin dövrlər üzrə bölgüsünün də əks olunduğu sənədlər əsasında, ödədiyi kommunal xərcləri gəlirindən çıxa bilər.

 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1.1-ci, 108-ci, 109.8-ci176.4-cü maddələri, Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.1-ci və 3.4.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.