Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Zaur Kazımov, zaurmk@hotmail.com, Bakı (16.10.2017) (Oxunub: 136 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15993)
1. Hüquqi şəxs öz təsisçisindən faizsiz borc müqaviləsinə əsasən əvvəlcədən almış olduğu vəsaiti geri qaytararkən təsisçi və hüquqi şəxs üçün hansısa vergi öhdəliyi yaranırmı?
2.Bizim zavod istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olur, bilmək istəyirik ki, biz kassa aparatı quraşdırmaqla, pərakəndə satışla məşğul ola bilərikmi? Əgər mümkündürsə, hansı qanunu prosedurlardan keçməliyik? "Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" qanunda var ki, qadağandır:
5.1. Topdansatış ticarət obyektlərindən mallar hüquqi şəxslərə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə müqavilələr əsasında satılır. Topdansatış ticarəti ilə məşğul olan ticarət obyektlərində malların pərakəndə satışı qadağandır. Pərakəndə ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən təsərrüfat obyektlərindən, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən pərakəndə qaydada alınmış ərzaq mallarının, o cümlədən spirtli və spirtsiz içkilərin, tütün və tütün məmulatlarının sonradan pərakəndə satışı qadağandır.
3.Biz istehsal etdiyimiz malın nə qədərini satmalıyıq ki, bu fəaliyyət pərakəndə satış hesab olunsun?
4.Mülki hüquq müqaviləsi ilə işləyənlər hansı vergiyə gəlb olunurlar?

1. Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxs və onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır. Təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən təsisçi tərəfindən hüquqi şəxsə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü və 18-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, qeyd olunan müddəadan göründüyü kimi, topdansatış ticarət obyekt kimi qeydiyyatda olan ticarət obyektlərində pərakəndə satışın həyata keçirilməsi qadağan olunur, lakin həmin müddəa topdansatış fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisinin malların ümumiyyətlə pərakəndə satışının həyata keçirilməsini qadağan etmir.

Malların pərakəndə satışı pərakəndə ticarət sahəsində həyata keçirilməli olduğunu nəzərə alaraq vergi ödəyicisi belə bir obyekti vergi orqanında təsərrüfat subyekti (obyekti) kimi uçota qoymalı və “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında ərizə”nin 7.3.2-ci xanasında xüsusi qeyd etməlidir. Bundan başqa, nağd hesablaşmaların aparılması üçün NKA-nı, nağdsız hesablaşmaların aparılması üçün isə Pos-terminalı qeydiyyata qoymalıdır.

Vergi uçotuna alınan zaman xüsusi qeyd aparılmadıqda “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə”sində topdansatışla yanaşı pərakəndə ticarətlə məşğul olacağı barədə dəqiqləşmə aparmalıdır

Fəaliyyətinizin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq etməli olduğunuz hərəkətlər (təsərrüfat subyetinin uçota alınması, NKA-nın və POS-terminalın qeydiyyatı, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü və 34-cü maddələri, Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin  3 aprel 2014-cü il tarixli 94 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişAzərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”.

3. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan Qaydalara əsasən bilavasitə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan, yalnız şəxsi, ailə, məişət və digər bu kimi məqsədlər üçün istehlak olunan malların satışını həyata keçirən ticarət fəaliyyəti pərakəndə satışa aid edilir. Şəxsi, ailə, məişət və digər bu kimi istehlak təyinatı istisna olmaqla, sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi üçün alınan malların satışını həyata keçirən ticarət fəaliyyəti isə topdansatış hesab olunur.

Göründüyü kimi, pərakəndə və topdansatış məfhumları dövriyyə ilə deyil, ilk növbədə satılan malların təyinatı ilə fərqləndirilir.

Bax: Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin  3 aprel 2014-cü il tarixli 94 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişAzərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”.

4. Cavab: Bildiririk ki, mülki-hüquqi müqavilələr əsasında vergi orqanlarında uçotda olmayan fiziki şəxslər xidmətlərin yerinə yetirilməsinə cəlb olunduqda onlara edilən ödənişlərdən xidmətin sifarişçisi olan vergi ödəyicisi tərəfindən ödəmə mənbəyində Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlir vergisi hesablanıb bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Mülki-hüquqi müqavilələr əsasında işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb olunmuş fiziki şəxslər vergi orqanlarında uçotda olan şəxslər olduqda onlara edilən ödənişlər ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmur. Bu zaman gəliri əldə edən şəxslər tətbiq etdikləri vergitutma metodundan (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi) asılı olaraq müvafiq vergiləri hesablayıb bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödəyir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 77-ci, 101.1-ci və 150.1.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Süleymanov, Bakı (16.10.2017) (Oxunub: 87 dəfə, ID: 15992)
Əgər müəssisənin fəaliyyət növləri arasında pərakəndə satış fəaliyyəti yoxsa, həmin müəssisə pərakəndə satışla məşğul olursa hansı cəzə tədbiri nəzərdə tutulur?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin fəaliyyəti “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə”sində göstərilməli olan məlumatdır.

Vergi ödəyicisinin uçot məlumatlarında (vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınma haqqında ərizədə qeyd olunan rekvizitlərdə) dəyişiklik haqqında məlumatın təqdim edilməməsinə görə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bundan başqa, malların pərakəndə satışı nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulması ilə müşayiət olunduqda Vergi Məcəlləsinin 58.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyaları tətbiq olunur.

Digər tərəfdən, mövcud qaydalara riayət etmədən pərakəndə ticarətlə məşğul olan şəxsə qarşı digər məsuliyyət təbirlərin tətbiq edilib-edilməməsi barədə əlavə məlumatı ticarətdə norma və qaydalara riayət etmə sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirməli olan İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.2-ci və 58.7-ci maddəsləri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2014-cü il tarixli 111 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 3.0.46-cı bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf Vəliyev Elxan, valiyevr@gmail.com (16.10.2017) (Oxunub: 54 dəfə, ID: 15991)
,
Əsas fəaliyyəti hazırlıq kursları olan müəssisə, müəssisədə tədris alan şagirdlər üçün özünün daxili istehsalı olan kitab hazırlayır. Bu kitabın hazırlanması (1 kitab ) üçün müəyyən xəclər çəkilir (kitabda olan materialların hazırlanması, kitabın səhifələnməsi, kitabın dizaynı və s. xərclər). Kitab hazır olduqdan sonra bu kitabdan müəyyən nüsxədə (miqdarda) çapa verilir və çap üçün də xərclər çəkilir. Sualım ondan ibarətdir ki:
1. Əgər istehsal olunan bir kitab yalnız 1 tədris ili üçün hazırlanırsa (yəni növbəti illərdə artıq yeni kitab istehsal olunacaq) o halda, kitabın istehsalı və nüsxələrin (sayının) artırılması üçün çəkilən xərclər birbaşa xərclərin çəkildiyi vaxt gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilə bilərmi?
2. Əgər istehsal olunan kitab bir tədris ili üçün deyil, bir neçə tədris ili üçün nəzərdə tutulubsa bu halda istehsal olunan kitaba çəkilən xərclər və nüsxələrin (sayının) artırılması üçün çəkilən xərclər gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilməlidirmi, edilməlidirsə hansı formada?

Bildiririk ki, istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan çox olan maddi aktivlərə çəkilən xərclər amortizasiya ayırmaları şəklində Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq gəlirdən çıxıla bilər.

Dəyərinə və ya istifadə müddətinə görə əsas vəsaitlərə aid edilməyən və gəlirin əldə olunmasında istifadə olunan aktivlərin dəyəri biləvasitə gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci, 108-ci və 114-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sevinc A., sevinjazizzade@gmail.com, Bakı (16.10.2017) (Oxunub: 59 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15990)
Salam. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi cari rübdə Sumqayıt şəhərində hər birinin ümumi sahəsi 8.000 m2 olan (yaşayış sahəsi 6500 m2, qeyri-yaşayış sahəsi 1500 m2) iki yaşayış binasının tikinti-quraşdırma işlərinə başlamışdır. Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi verildikdən sonra öhdəlik tam yerinə yetirilənədək hər rüb üzrə büdcəyə ödənilməli olan sadələşdirilmiş verginin məbləği nə qədər olmalıdır?

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergitutma sistemini seçmiş bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla, tikilən binanın hər mərtəbəsinin ümumi sahəsi (yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri daxil olmaqla) vergitutma obyektidir. 

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi göstərilən vergitutma obyektinin hər kvadratmetri üçün 45 manat məbləğin binanın yerləşdiyi zonadan asılı olaraq müəyyən edilmiş əmsallara (Sumqayıt şəhəri üzrə 1.5) vurulması yolu ilə hesablanır.

Tikilən binanın qeyri-yaşayış sahələri üzrə sadələşdirilmiş vergi isə hesablanmış məbləğə əlavə olaraq 1,5 əmsal tətbiq edilməklə hesablanır.

Bina tikintisi fəaliyyəti üzrə sadələşdirilmiş vergitutma metodunu tətbiq edən şəxslər tərəfindən hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini tikinti-quraşdırma işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim edirlər. Bəyannamə vergi orqanına təqdim edildikdən sonra hesablanmış vergi bərabər hissələrlə 10 faiz həcmində hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq öhdəlik tam yerinə yetirilənədək dövlət büdcəsinə ödənilir.

Qeyd edək ki, vergi məbləğinin hesablanması üçün saytımızın “Faydalı” bölməsinin “Vergi kalkulyatoru” hissəsində yerləşdirilmiş “Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi məbləğinin hesablanması” hesablayıcı kalkulyatorundan istifadə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.3-cü220.8-ci, 220.8-1-ci və 221.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qəşəm Hüseynov Qulu oğlu, qasham61@mail.ru (16.10.2017) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15989)
Salam. ƏDV ödəyicisiyəm. Hüquqi şəxs kimi bina tikintisi ilə məşğul oluram və sadələşmiş metodunu seçmiş olsaq, eyni zamanda başqa yerdə kommersiya fəaliyyəti kimi məşğul olsam paralel olaraq ƏDV ödəyicisi kimi qala bilərəmmi? Sağ olun.

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergitutma metodunu seçmiş bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər digər fəaliyyətdən əldə edilən gəlirləri üzrə ƏDV ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Bu zaman həmin şəxslər tərəfindən bina tikintisi fəaliyyəti üzrə və digər fəaliyyət növü üzrə gəlirlərin və xərclərin uçotu ayrılıqda aparılır.

Eyni zamanda xatırladırıq ki, sadələşdirilmiş vergitutma metodunu seçmiş bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən həmin binaların tikintisi üzrə alınmış mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilən ƏDV məbləğləri əvəzləşdirilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 130-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rasim Əliyev Balabəy, ra_75mail@ru, Bakı (16.10.2017) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15988)
VÖEN açmış fiziki şəxslə film çəkilişi barədə müqavilə imzalanıb. Bu işlə əlaqədar o, ezamiyyətə də gedəcək. Həmin ezamiyyə haqqı 4% sadələşmiş vergiyə cəlb olunurmu?

Bildiririk ki, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş “İşçilərin ezamiyyə Qaydaları”na əsasən ezamiyyə haqqı mülki-hüquqi müqavilə ilə xidmət göstərən vergi ödəyicisinə deyil, rəhbərin sərəncamı (əmri) ilə daimi iş yerindən müəyyən olunmuş müddətə başqa yerə xidməti tapşırığı yerinə yetirmək üçün gedən əmək müqaviləsinə əsasən işləyən muzdlu işçiyə ödənilir.

            Sorğunuzda qeyd edilən halda fərdi sahibkara ezamiyyə ilə əlaqədar ödənilən məbləğ xidmət haqqının məbləğinə aid edilir və ümumi qaydada vergiyə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218-ci, 219-cu və 220.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18.01.2012-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş İşçilərin ezamiyyə Qaydaları

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Pərvin Möhübova Zahid, parvin.mohubova@gmail.com, Bakı (16.10.2017) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15987)
1. AAA Sığorta Agentliyi MMC müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında sığorta agenti olaraq fəaliyyət göstərir. Agentlik müqavilə əsasında sığorta şirkətlərinin sığorta məhsullarının satılmasında sadəcə sığorta agenti kimi çıxış edir. Agentliyin vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadan artıq olmur. Bu halda Agentlik “Nağdsız hesblaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanuna və Vergi Məcəlləsinə əsasən İişçi heyəti ilə hesablaşmada, yəni əmək haqqı və ona bərabər tutulan digər ödənişləri hansı ödəniş formasından (nağd yoxsa nağdsız) istifadə etməklə həyata keçirməlidir? Və yaxud əmək haqqının nağd şəkildə ödənilməsində hər hansı məhdudiyyət varmı? Zəhmət olmasa, qeyd olunanlara tərəfinizdən cavab veriləndə, qanunvericiliuin tələblərinə uyğun konkret istinadları göstərin.
2. AA MMC-yə məxsus internet portalına (alış-veriş) istifadəçilər tərəfindən mütəmadi daxil edilən məlumatlar portalın daha sürətli və dinamik işləməsi üçün əlavə server ehtiyatına ehtiyac yaradır. Bu səbəbdən də AA MMC online şəkildə “Microsoft” şirkətinin Virtual Maşın xidmətindən istifadə edərək öz server ehtiyatını təmin edir və aylıq istifadə haqqına uyğun xidmət haqqını Microsoft şirkəti tərəfindən online təqdim edilmiş hesaba əsasən AA MMC özünə məxsus AZN korparativ biznes kartından ABŞ dolları ilə ödəyir. Bu halda Azərbaycan rezidenti olan AA MMC (18% ƏDV ödəyicisidir ) qeyri-rezident olan Microsoft şirkətinə ödədiyi ödənişə görə dövlət büdcəsinə hansı vergi mükəlləfiyyəti üzrə vergini ödəyir və hansı vergi bəyannaməsini təqdim edir. Aylıq təxmini 200 ABŞ dolları məbləğində ödəniş edilir. Xahiş edirəm ki, göstərilən təxmini məbləğ üzrə izahlı aydınlıq gətirəsiniz.
3. A müəssisəsi vəzifə maaşı 500 manat olmaqla işçi ilə əsas iş yeri üzrə (əmək kitabçasının olduğu yerdə) 14 mart 2017-ci il tarixində əmək müqaviləsi bağlamışdır və mart ayının sonu işçiyə 264 manat əmək haqqı hesablanarq ödənilmişdir. Əmək Məcəlləsinin 131-ci maddəsinə əsasən işçinin birinci iş ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ əmək müqaviləsinin bağlandığı andan etibarən altı ay işlədikdən sonra yaranır. Həmin şəxs 25 sentyabr tarixində məzuniyyət hüququndan istifadə etmişdir. Əmək Məcəlləsinin 140-cı maddəsinə əsasən məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqı hesablanarkən 12 təqvim ayından az işləyib məzuniyyətə çıxan işçinin orta aylıq əmək haqqı onun faktiki işlədiyi tam təqvim aylarına əsasən hesablanır. Bununla əlaqədar olaraq dəqiqləşdirmək istəyirik ki, mart ayı üçün hesablanmış əmək haqqı sentyabr ayına məzuniyyət hesablanan zaman orta əmək haqqının müəyyən edilməsi üçün nəzərə alınır? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

1.Cavab: Bildiririk ki, iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatına əsasən sorğunuzda qeyd edilən fəaliyyət növü Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il 14 noyabr tarixli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş “İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı” (üçüncü versiyası AZT029-2008, Bakı-2008) rəsmi nəşrinin K seksiyasının 66-cı bölməsi, 662-ci qrup, 6622 sinif kodlarına əsasən xidmət sahəsinə aid edildiyindən əməliyyatlarınızın həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olarsa işçilərin əmək haqları nağd qaydada ödənilə bilər.

Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, nağd hesablaşmalarınızın ümumi məbləği təqvim ayında 15.000 manatdan çox olmamalıdır

 Bax: "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü3.4.4-cü maddələri, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il 14 noyabr tarixli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş “İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı” (üçüncü versiyası AZT029-2008, Bakı-2008).

2. Cavab: Bildiririk ki, qeyri-rezident şəxsə server ehtiyatlarından istifadəyə görə ödənilən haqdan xidmətin alıcısı Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşdiyindən 18 faiz dərəcəsi ilə ƏDV hesablanmalı, əməliyyatın aparıldığı ay üçün verilən ƏDV-nin bəyannaməsində əks etdirilməli və dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bundan başqa, rezident müəssisə tərəfindən qeyri-rezidentə ödənilən xidmət haqqından ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutularaq növbəti rübün 20-dən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan edilməli və dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Qeyd edək ki, xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan hər hansı əməliyyat onun həyata keçirildiyi gün Mərkəzi Bankının rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə manatla hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125-ci, 150-ci,168.1.5-ci, 169-cu və 173-cü maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, Əmək Məcəlləsinin 140-cı maddəsinə uyğun olaraq 12 təqvim ayından az işləyib məzuniyyətə çıxan işçinin orta aylıq əmək haqqı onun faktiki işlədiyi tam təqvim aylarına əsasən hesablanmalıdır.

Qeyd olunan məsələ barədə ətraflı məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə səlahiyyətli qurum olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Əmək Məcəlləsinin 140.2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayev Qulam Ağa, agayevqulam@gmail.com, Bakı (16.10.2017) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 15986)
Növbəti müsabiqəyə sənəd qəbulu nə vaxt olacaq? Dəqiq bir vaxt deyin, zəhmət olmasa.

Bildiririk ki, sonuncu müsabiqəyə sənəd qəbulu 13.09.2017-ci il tarxədək həyata keçirilmiş, müsabiqənin test imtahanı mərhələsinin isə 21.10.2017-ci il tarixdə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə vergi orqanlarında vakansiyalar yarandıqda həyata keçirilir və müsabiqə barədə KİV-də, habelə səhifəmizdə (www.taxes.gov.az) müvafiq elanlar verilir. Vergi orqanlarına növbəti işə qəbulla bağlı elanlar olduqda saytımızdan bu ünvanda tanış ola bilərsiniz (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=musabiqe&news=93).

Bax: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tağı Tağızadə Kamal, tagi.tagizade@rambler.ru, Bakı (13.10.2017) (Oxunub: 91 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15985)
İD: 15961 sualıma verdiyiniz cavab əhatəli deyil. Əqd nə mənaya gəldiyi barədə məlumatlıyıq. Sizdən öyrənmək istədiyim VM 14-cü maddədə konkret olaraq təsərrüfat əqdi qeyd olunub. Əgər əqdin başqa növü olarsa o zaman bu maddə öz qüvvəsini itirirmi? Və təsərrüfat əqdi dedikdə konkret hansı əməliyyatlar üzrə bağlanan müqavilələr nəzərdə tututlur?. Və əgər Mülki Məcəllədən sitat gətirirsinizsə Mülki Məcəllə MADDƏ 324.4. - 5. qeyd olunur - 324.5 . Müqavilənin bağlanması üçün iki tərəfin razılaşdırılmış iradə ifadəsi (ikitərəfli əqd) və ya üç və ya daha çox tərəfin razılaşdırılmış iradə ifadəsi (çoxtərəfli əqd) zəruridir. 324.5. İradə ifadəsinin təfsiri zamanı onun həqiqi məzmunu təkcə hərfi mənaya görə deyil, həm də ağlabatan mühakimə əsasında müəyyənləşdirilməlidir.
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, mən əqddə şərtlərdə qoya bilərəm. O zaman mən verilən vəsaitin əvəzsiz, faizsiz verilməsini (faizə pul verilməsi qanunla tənzimlənir) qeyd edə bilərəm.
Mülki Məcəllə Maddə 390. Müqavilə azadlığı 390.1. Fiziki və hüquqi şəxslər azad surətdə müqavilələr bağlaya və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər. Onlar bu Məcəllədə nəzərdə tutulmayan, lakin ona zidd olmayan müqavilələr də bağlaya bilərlər. Maddə 397. Əvəzli və əvəzsiz müqavilələr - 397.2. Müqaviləyə görə bir tərəf digər tərəfdən haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz almadan ona nə isə verməyi öhdəsinə götürürsə, həmin müqavilə əvəzsiz sayılır.
Zəhmət olmasa, indi dolğun əsaslandırımış cavab verin nə üçün mən müqavilədə faizsiz göstərdiyim halda faiz hesablanmalıdır.

Əqdlə bağlı 7 oktyabr 2017-ci il tarixdə (İD: 15961) verilən cavaba əlavə olaraq bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 14.3.3-cü maddəsində qeyd olunan təsərrüfat əqdi vergi ödəyicisinin fəaliyyətindən irəli gələn, öhdəliklərin, pul vəsaitlərinin, malların, xidmətlərin və s. tədavülünü özündə ehtiva edən bir məvhumdur. Bu baxımdan təsisçinin təsis olunan hüquqi şəxsə borcun verilməsi təsərrüfat əqdlərə aid edilir.

Sorğunuzda qaldırılan vergitutma aspekti ilə bağlı bildiririk ki, vergitutmanın ümumi əsaslarının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənməsi Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci maddəsində, təsərrüfat əqdlərinin vergiyə cəlb olunması zaman bazar qiymətlərinin nəzərə alınması Vergi Məcəlləsinin 14.3-ci maddəsində, qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslərin müəyyən olunması Vergi Məcəlləsinin 18.2-ci maddəsində, qarşılıqlı şəxslər arasında verilmiş borc məbləğinə hesablanmalı olan faizlərin məbləğinin müəyyənləşdirilmə mexanizmi Vergi Məcəlləsinin 110-cu maddəsində, faizlərin vergiyə cəlb olunması Vergi Məcəlləsinin 123.1-ci maddəsində qeyd olunmuşdur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci, 14.3-cü, 18.2-ci, 110-cu123.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq2972_12@hotmail.com, Bakı (13.10.2017) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 3.5, ID: 15984)
Salam. Mənim İD: 15956 sualımın 2-ci bəndi ilə bağlı bir əlavə sualım var. Mənim fevral ayında 900 manat qeyri-rezidentə görə büdcəyə artıq ödənişim var (900 Azn). Növbəti aylarda mən qeyri-rezidentə görə əlavə vergi hesablasam, həmin məbləği əvəzləşdirə biləcəm? Əgər hə, onda hansı ayda?

Bildiririk ki, qeyri-rezident şəxsə əvvəlki dövrlərdə artıq ödənilmiş məbləğlər müqabilində müqavilə üzrə müvafiq xidmətlər göstərildiyi (işlər görüldüyü) və qeyri-rezidentin göstərdiyi xidmətlərə (gördüyü işlərə) görə hesablanmış ƏDV dövlət büdcəsinə ödənildiyi halda Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq ƏDV məbləği büdcəyə ödənildiyi ayda bəyan edilməklə əvəzləşdirilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 169-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Abdullayeva Nərgiz Mərdan qızı, cabbarlin75@kmail.com, Sumqayıt (13.10.2017) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 15983)
Sahibkarlıq uçotu haqqında şəhadətnamə aldıqda verilən müqavilə və pin kod olan sənəd itirildikdə vergi haqqında hesabatı elektron qaydada vermək mümkündürmü? Yeni sənədin alınması üçün nə etmək lazımdır?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən bəyannamənin elektron qaydada göndərilməsi istifadəçi kodu, parol və şifrə ilə yanaşı gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsi ilə mümkündür.

Eyni zamanda bildiririk ki, istifadəçi kodu, parol və şifrəniz itirildikdə yeni parol və şifrənin əldə etmək üçün “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə” ilə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz vasitəsilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”, vergilər nazirinin 19.05.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları(Xidmət kodu: 2.6), vergilər nazirinin 27.02.2015-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında” Ərizənin doldurulma Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlqar, ilqar.1986@hotmail.com (13.10.2017) (Oxunub: 110 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 15982)
Salam. Şirkətin direktoru hər hansı bir halda özü-özü ilə müqavilə bağlaya bilərmi əmək portalında.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin rəhbəri və digər işçiləri ilə əmək müqaviləsi bağlanarkən işəgötürən qismində həmin hüquqi şəxs çıxış edir.

Hüquqi şəxsin təsisçilərinin təsis müqaviləsində və ya iştirakçılarının ümumi yığıncağının qərarında hüquqi şəxsin adından onun rəhbəri ilə əmək müqaviləsi bağlamaq və əmək müqaviləsi bildirişini elektron informasiya sisteminə daxil etmək səlahiyyəti təsisçilərdən birinə həvalə oluna bilər. Bu halda, təsisçi əmək müqaviləsi bildirişini elektron imzadan istifadə etməklə elektron informasiya sisteminə daxil edilməsini həyata keçirə bilər. Əgər bunun həyata keçirilməsi texniki cəhətdən mümkün olmazsa, onda hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına alındıqdan və rəhbəri barədə məlumat hüquqi şəxsin dövlət reyestrinə daxil edildikdən sonra hüquqi şəxsin rəhbəri elektron imza üçün Sertifikatın əldə edilməsi ilə bağlı Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinə müraciət edərək “İş” tipli sertifikat alır. Bundan sonra hüquqi şəxsin rəhbəri özü ilə hüquqi şəxs arasında bağlanmış əmək müqaviləsinin bildirişini müstəqil olaraq elektron imzadan istifadə etməklə elektron informasiya sisteminə daxil edə bilər.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 6 iyun 2014-cü il tarixli, 183 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nəcəf Məmmədov Məmməd, memmedoqlu70@mail.ru, Sumqayıt (13.10.2017) (Oxunub: 61 dəfə, ID: 15981)
60 kv.m sahəsi olan yaşayış mənzildə 12 nəfər qeydiyyatdadırsa, o mənzilin əmlak vergisi ilə digər mənzildə isə 1 nəfəq vətəndaş qeydiyatdadırsa, bu 2 mənzilin əmlak vergisində nə kimi fərq nəzərdə tutulub? Azərbaycan Respublikasinin 1 vətəndaşı necə kv.m ərazidə vergisiz yaşaya bilər.

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri (binalar) əmlak vergisinin vergitutma obyektini təşkil edir. Bu zaman əmlak vergisinin məbləği mənzildə qeydiyyatda olanların sayından asılı olmayaraq binanın sahəsinə uyğun olaraq hesablanır.

Belə ki, fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan binaların sahəsinin (yaşayış sahələrinə münasibətdə — onların 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin)  hər kvadrat metrinə görə Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əmsallar tətbiq edilməklə əmlak vergisi hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci, 198.1.1-ci və 199.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamran Rəsulov, kamran0801@mail.ru (13.10.2017) (Oxunub: 53 dəfə, ID: 15980)
Salam. ƏDV ödəyicisi olan A şirkəti sentyabr ayında 500 min manat dəyərində 2 texnika idxal edib. İdxalda 90 min manat ƏDV ödəyib. Bundan başqa, 600 min manat dəyərində VM 164.34-cü maddəsinə müvafiq olaraq (bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların idxalı və satışı) əlavə 1 avadanlıq idxal edib və ƏDV ödəməyib. A şirkəti 500 min manat dəyərində 2 texnikanı 550.000+18% ƏDV (99.000 manat) olmaqla, VM 164.34-cü maddəsinə uyğun olaraq 630 min manata (ƏDV-dən azad) satıb. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq hesabat dövründə ümumi dövriyyəsi (550 min manat+630 min manat) 1 180 000 manat, idxalda ƏDV məbləği 90.000 min manat olmuşdur.
175.4-cü maddəyə əsasən ƏDV tutulan dövriyyənin ümumi dövriyyədəki xüsusi çəkisi 500 000/ 1 180 000 =42%
Beləliklə, A şirkəti 90.000*0.42 = 37.800 manat ƏDV əvəzləşdirmək hüququna malikdir. Yerdə qalan 52.200 manat xərclərə aid edilir. Müəssisə bu xərci VM 164.34-cü maddəsi ilə idxal etdiyi avadanlığa görə çəkdiyi üçün həmin avadanlığın satışına əlavə etməlidir. Beləliklə, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün idxalda və satışda ƏDV-dən azad edilmiş kənd təsərrüfatı avadanlığı bu yolla bahalaşır və nəticədə kənd təsərrüfatının inkişafına kömək əvəzinə ziyan vurulur. Məntiqlə yanaşsaq 164.34-cü maddə ilə satılmış avadanlıq ƏDV əvəzləşdirilməklə alınmışdırsa 175.4-cü maddə tətbiq edilməlidir. Əgər avadanlıq idxalda da, satışda da ƏDV-dən azaddırsa niyə başqa əməliyyatların ƏDV-sinə müdaxilə edilməlidir?
Ümid edirəm ətraflı cavab yazacaqsınız. 175.4-cü və 164.34-cü maddələrini copy paste etməklə kifayətlənməyəcəksiniz.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatlarla yanaşı, ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar aparılarkən həmin əməliyyatlara aid olan mallar (işlər, xidmətlər) üzrə uçot sənədləşdirilmiş məlumatlar əsasında ƏDV ödənilməklə və ƏDV-dən azad edilməklə mədaxil edilən malların (işlərin, xidmətlərin) satışı üzrə uçot ayrı-ayrılıqda (ƏDV-dən azad olunan malların satışı üzrə ayrılıqda sənədləşdirilmiş məlumatlar mövcud olduqda) aparıldığı halda ƏDV tutulan əməliyyatlar üçün alınmış mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə uyğun olaraq tam məbləğdə əvəzləşdirilir.

Mallar (işlər, xidmətlər) üzrə uçot sənədləşdirilmiş məlumatlar üzrə ayrı-ayrılıqda aparılmadıqda ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi Vergi Məcəlləsinin 175.4-cü maddəsinə uyğun olaraq aparılmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Emil, emilseferli@yahoo.com (12.10.2017) (Oxunub: 96 dəfə, ID: 15979)
Salam hörmətli vergi əməkdaşları! Bəzi sualları cavablandırarkən qeyd edirsiniz ki, təsisçi, təsisçisi olduğu müəssisəyə borc verdiyi hala borcun verildiyi dövrdə verilən kreditlərin faiz dərəcəsinə uyğun faizlər hesablanmalı, ödəyərkən ödəmə mənbəyindən 10 % vergi tutulmalı, dövlət büdcəsinə ödənilməli və hesablanan faiz məbləği gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilməlidir.
1. Müəssisə 1-ci halda təsisçiyə əsas borcu ödəyib faiz borcunu ödənilmirsə ÖMV dövlət büdcəsinə ödənilməlidirmi? 2-ci halda əsas və faiz borcunu ödəmirsə ÖMV dövlət büdcəsinə ödənilməlidirmi?
2. Müəssisə uçotunu hesablaşma metodu ilə aparırsa əsas və faiz borcu ödənilmədiyi halda hesablanmış faizləri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edə bilərmi?
3. Azərbaycan Respublikası qanunlarında hər hansı bir fiziki və yaxud hüquqi şəxsin digər fiziki və yaxud hüquqi şəxsə borc verməsində məhdudiyyətlər nəzərdə tutulubmu? Yəni bu fəaliyyət lisenziya tələb edən fəaliyyətlərə aiddirmi? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

1. Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxslə onun təsisçisi mülki hüququn ayrı-ayrı subyektləri olmaqla vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılır. Təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən təsisçi tərəfindən müəssisəyə faizsiz verilmiş borc məbləği qaytarılarkən həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla hesablanmalı olan faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü110-cu maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında faizsiz borc məbləği üzrə tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə faktiki olaraq faiz öhdəliyi yaranmadığından gəlirdən çıxılan xərc elementi formalaşmır. Maliyyələşdirmə xidmətinin həyata keçirilməsi zamanı dövlət büdcəsinə ödənilməli verginin məqsədləri üçün hesablanmış faizlər yalnız vergitutma məqsədləri üçün tətbiq edilir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

3. Cavab: Bildiririk ki, hüquqi və fiziki şəxslər mülkiyyətində olan maddi və qeyri-maddi əmlaka sərəncam vermək, o cümlədən də özünəməxsus pul vəsaitlərini borc vermək hüququndadır.

Dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallarla əlaqədar fəaliyyət növləri istisna olmaqla, sahibkarlıq fəaliyyətinin lisenziya tələb olunan bütün növləri üzrə lisenziyalar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verildiyindən lisenziya ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün həmin Nazirliyə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Mülki Məcəllənin 6.2-ci, 389-cu və 739-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur, Zaur.Suleymanov@aac.az (12.10.2017) (Oxunub: 55 dəfə, ID: 15978)
Salam. Tutaq ki, A MMC-nin İngiltərədə daimi nümayəndəliyi var. Digər istehsalçı B MMC A MMC-nin İngiltərədəki daimi nümayəndəliyi ilə müqavilə bağlayıb mallarını ixrac edir. Həmin ixrac olunmuş malların pulunu A MMC özü ödəyə bilərmi, ümumiyyətlə vergi qanunvericiliyinin A MMC və onun daimi nümayəndəliyi ilə münasibətlərinə yanaşması necədir?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən halda vergi qanunvericiliyi baxımından hüquqi şəxsin xarici dövlətdə yerləşən daimi nümayəndəliyinin əvəzinə B MMC-ə malların dəyərinin ödənilməsinə məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır.

Vergi ödəyicisinin vergi üstünlüyü əldə etmək məqsədilə əməliyyatlar apardığı aşkar edildiyi halda, aparılan belə əməliyyatlara görə ödənilməli olan verginin 50 faizi məbləğində maliyyə sanksiyasının tətbiq edilməsi vergi orqanlarının hüquqlarına aid edilmişdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.69-cu 23.1.6-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Süleyman Bəbirov Alı, suleyman.babirov@yahoo.com, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 52 dəfə, ID: 15977)
Hörmətli Vergilər Nazirliyi! Xahiş edirik aşağıdakı sualın cavablandırılmasına köməklik edəsiniz. A rezident müəssisəsi B qeyri-rezident müəssisə ilə 100$ dəyərində material alınması üçün müqavilə imzalamışdır. Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq 10$ avans ödənişi həyata keçirilmişdir. A rezident müəssisə eyni zamanda C qeyri-rezident müəssisə ilə tikinti müqaviləsi imzalamış və B müəssisəsi ilə bağlanmış material müqaviləsinin hüquq və öhdəliklərini C müəssisəsinə ötürmüşdür. Yəni materiala görə qalıq 90$ ödənişi A müəssisəsindən C müəssisəsinə ödəniləcək və C müəssisəsi B müəssisəsinə ödəniş həyata keçirəcəkdir. Materialın gömrüyə 100$ dəyərində C müəssisəsinin adından A müəssisəsinin adına gələcəkdir. A müəssisəsi də eyni zamanda 18$ (gömrük rüsumu şərti olaraq sıfıra bərabərdir) ƏDV-ni büdcəyə ödəyib əvəzləşdirməsi nəzərdə tutulubdur. Suallar isə aşağıdakı şəkildədir:
1) ƏDV-yə görə ödənilmiş 18$ ƏDV məbləğini tam olaraq əvəzləşdirilməsi Vergi Məcəlləsi üçün zidd olmadığı nəzərdə tutulubdur. Yanaşma ilə əlaqədar münasibət bildirməyinizi xahiş edirik.
2) C müəssisəsinin adından gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün 100$ dəyərində materialın 10$ əvvəlcədən A müəssisəsinə ödənildiyindən A müəssisəsi öz hesabatlarında həmin məbləği materiala görə borc üçün tam olaraq əvəzləşdirə bilərmi? Yəni 90$ C müəssisəsinə və hüquq və öhdəliklərin keçməsindən əvvəl ödənilmiş 10$ avans ödənişinin gömrük rəsmiləşdirilməsində C-yə olan borcla əvəzləşdirilməsi hər hansı vergi pozuntusu sayılırmı?
3) Yuxarıda qeyd edilən prosesdə, yəni hüquq və öhdəliklərin bir müəssisədən digərinə keçirilməsində vergi məqsədləri üçün hər hansı kənarlaşma müşahidə edilmişdirmi? Xahiş edirik hər bir suala fərdi yanaşasınız. Təşəkkür edirik.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan məsələnin vergitutma aspektlərinin dolğun və ətraflı cavablandırılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə sözügedən əməliyyata dair məlumatın bəzi tam aydın olmayan (xüsusi ilə sualın 2-ci hissəsinə dair) məqamların dəqiqləşdirməklə və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şəhriyar Yusifli Qurban oğlu, shahriyar_1990@hotmail.com, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 15976)
Salam. Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə çevrilməsi ilə bağlı zəruri olan məlumatları, habelə bunun üçün yerinə yetirilməli olan mərhələ ardıcıllığını qeyd etməyiniz Sizdən xahiş edirəm. Ümumiyyətlə ilk növbədə hansı addımlar atılmalıdır?

Bildiririk ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsi hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsinə aid edilir. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili onun təsisçilərinin (iştirakçılarının) və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanının qərarı ilə həyata keçirilə bilər.

Bir növdən olan hüquqi şəxs digər növdən olan hüquqi şəxsə çevrildikdə (təşkilati-hüquqi formanın dəyişməsi) yenidən təşkil edilmiş hüquqi şəxsin hüquq və vəzifələri təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir. Təhvil aktı hüquqi şəxsin yenidən təşkili haqqında qərar qəbul etmiş təsisçiləri (iştirakçıları) və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanı tərəfindən təsdiq edilir

Təhvil aktında yenidən təşkil edilmiş hüquqi şəxsin bütün kreditorları və borcluları barəsində öhdəliklərinin hamısı, o cümlədən tərəflərin mübahisə etdikləri öhdəliklər üzrə hüquqi varislik haqqında müddəalar olmalıdır.

Hüquqi şəxsin yenidən təşkili haqqında qərar qəbul etmiş hüquqi şəxsin təsisçiləri (iştirakçıları) və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanı hüquqi şəxsin yenidən təşkili barəsində onun kreditorlarına yazılı bildiriş göndərməyə borcludurlar. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin kreditorunun ixtiyarı var ki, yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin borclu olduğu öhdəliklərə xitam verilməsini və ya onların vaxtından əvvəl icra olunmasını və zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etsin.

Eyni zamanda bildiririk ki, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.1-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxslərin, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filiallarının təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmş faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalıdır. Hüquqi şəxs yeni yaranan hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alındığı andan yenidən təşkil edilmiş sayılır. Həmin Qanunun 9.2-ci maddəsinə görə dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün həmin dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizəyə çevrilmə barədə qərar, təhvil aktı, hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsi barədə qəzetdə dərc edilmiş elan, yeni təsdiq edilmiş nizamnamə (hüquqi varislik barədə məlumat göstərilməklə), yeni rəhbər təyin edilmə barədə sənədlər də əlavə olunur.

Bax: Mülki Məcəllənin 55-58-ci 92-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il, tarixli 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Qanununun 9-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xəyyam Həsənov Məhəmməd, xeyyam_hesenov@mail.ru (12.10.2017) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 15975)
Mən VÖEN-min pin kodunu itirmişəm. Hara yaxınlaşmalıyam, bir zəhmət deyərdiz.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi Vergilər Nazirliyi ilə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrənin birinci dəfə əldə edilməsi üçün vergi uçotunda olduğu vergi orqanına, hər hansı səbəbdən yeni istifadəçi kodu, parol və şifrənin əldə edilməsi üçün isə ərazi prinsipi nəzərə alınmadan istənilən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilər.

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası” və Vergilər Nazirliyinin 19.05.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları”(Xidmət kodu: 1.7 və 2.6).

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zamin, m.zamin17@gmail.com, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 55 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15974)
ƏDV ödəyicisisi olan bir Azərbaycan şirkəti xaricdə yerləşən qeyri-rezident şirkətdən proqram təminatının lisenziyasını alıb yerli şirkətə satır. Bu royaliti hesab edilir və ödəmə mənbəyindən 14% vergi hesablanır. Bu əməliyyatdan ƏDV hesablanmır. Lisenziyanı digər yerli şirkətə satışı zamanı ƏDV hesablanmalıdırmı?

Bildiririk ki, proqram təminatı qeyri-maddi aktivlərə aid edilir və proqram təminatının alqı-satqısı əməliyyatı üzrə ödənişlər royalti hesab olunmur. Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən qeyri-rezident tərəfindən proqram təminatının satışı və tam istifadə hüquqlarının verilməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün xidmət (iş) sayılmaqla ümumi qaydada ƏDV-yə cəlb edilir.

Bununla yanaşı, rezident şəxs tərəfindən proqram təminatının respublika ərazisində digər şəxsə satışı da ƏDV üzrə vergitutma obyekti yaradır.

Bax: Vergi Məcəlləsininin 13.2.8-ci, 13.2.9-cu, 13.2.11-ci, 159.2-ci168.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rafiq İlyasov, rafiq2972_12@hotmail.com, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15973)
Salam. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi (dövriyyəsi 200 mindən aşağıdır) kağız qaimənin əvəzinə elektron qaimə verə bilər?

Bildiririk ki, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər 01.04.2017-ci il tarixdən etibarən, digər vergi ödəyiciləri, o cümlədən də sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri isə 01.01.2018-ci il tarixdən elektron qaimə-fakturanı tətbiq etməlidirlər.

Bax: “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 16 dekabr 2016-cı il tarixli 454-VQD nömrəli Qanunun 2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənov Rəşad Novruz oğlu, rashad.hasanov23@gmail.com (12.10.2017) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15972)
Salam.
1) İxrac olunan mallar üçün Azərbaycan Respublikasında hansı vergilər tətbiq olunur?
2) Əvəzləşmə aparılırsa, hansı qaydada? Təşəkkürlər.

1-2. Cavab: Sorğunuzdan ƏDV ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərdiyiniz qənaətinə gələrək  bildiririk ki, ƏDV ödəyicisinin xarici dövlətə mallarının ixracı ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb olunur.

Sıfır (0) dərəcəsi ilə ƏDV tutulan əməliyyatlar vergitutulan əməliyyatlara aid edilir və belə əməliiyatları aparan şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə uyğun olaraq  mallar (iş, xidmətlər) təqdim edilərkən ödənilmiş ƏDV-nin məbləği əvəzləşdirilə bilər.

Eyni zamanda ixrac olunan malların təqdim edilməsindən əldə edilən gəlir gəlir (mənfəət) vergisinin məqsədləri üçün vergitutma obyektini təşkil edir.

Bundan əlavə, ƏDV ödəyicisinin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərindən və vergitutma obyektlərinin mövcudluğundan asılı olaraq digər vergi öhdəlikləri də yarana bilər (muzdlu işlə əlaqədar əldə olunan gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi və s.).

Əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz

Bax: Vergi Məcəlləsinin 150-ci, 165.1.3-cü175-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Məmmədov, info@bakinar.com, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 38 dəfə, ID: 15971)
Salam. MMC xaricdən alınmış məişət avadanlığını lizinq yolu ilə 5 il müddətinə icarəyə verir. 5 ilin sonunda avadanlıq alıcının mülkiyyətinə keçir. Eyni zamanda avdanlığın bir qisminin alqı-satqı vasitəsilə birbaşa satışını həyata keçirir. Lizinq şirkətinin fəaliyyəti üçün lisenziya tələb olunmur. Eyni zamanda qanunvericilikdə maliyyə xidməti olduğu üçün ƏDV-dən azad edilmişdir. Lakin ümumi dövriyyə, həm satış üzrə, həmdə lizinq üzrə dövriyyə birlikdə 200.000 Azn-dən az təşkil edir. Bu halda lizinq üzrə dövriyyədən də 4% sadələşdirilmiş vergi ödəniləcəkdirmi? Sağ olun.

Bildiririk ki, lizinq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş vergini tətbiq edə bilməzlər, ƏDV öhdəliyi yaranmadığı halda həmin şəxslər mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlidirlər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, idxal olunmuş əmlakın lizinq şirkəti tərəfindən təqdim olunması maliyyə xidməti hesab olunmur və ƏDV ödəyicisi üçün vergitutma obyektini təşkil edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 140-cı218.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnarə Tahirzadə Bəylər, Elnara.Tahirzade@accessbank.az, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 15970)
Salam. ASAN İmza sertifikatının alınması üçün işlədiyim idarə əməkdaşlarının adından çıxış etmək üçün mənə Əlavə 8-Etibarnamə təqdim edilir. Həmin etibarnamənin tərtibatına aid sualım var. Orada qeyd olunana - "Həmin etibarnamə ilə" hissəyə Etibarnamə verən şəxsin adı, soyadı qeyd edilir ya idarənin adı?

Bildiririk ki, Əlavə 8 fiziki şəxs və ya hüquqi şəxsin ( o cümlədən, dövlət hakimiyyəti və ya yerli özünüidarəetmə orqanlarının) rəhbəri tərəfindən təmsilçiliklə bağlı verilən etibarnamə formasıdır. Qeyd edilən etibarnamə formasında  “həmin etibarnamə ilə” sözlərindən sonra etibarnamə hüquqi şəxsin rəhbəri tərəfindən verilirsə rəhbərin deyil hüquqi şəxsin öz adı və hüquqi şəxsin möhürü üzərindəki mətn qeyd edilir, etibarnamə fiziki şəxs tərəfindən verildikdə isə fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı və möhürü olarsa onun üzərindəki mətn qeyd edilir.

Bax: Vergilər nazirinin 29 fevral 2016-cı il tarixli 1617040100324000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi Təlimatı

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayev Qulam Ağa, agayevqulam@gmail.com, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 15969)
Salam. Bildiyimə görə, axırıncı dəfə işə qəbul imtahanı oktyabr 1-də olub. Sualım ondan ibarətdir ki, növbəti dəfə işə qəbul imtahanı nə vaxt keçiriləcək?

Bildiririk ki, məlumatınız doğru deyil. Belə ki, sonuncu müsabiqəyə sənəd qəbulu 13.09.2017-ci il tarxədək həyata keçirilmiş, müsabiqənin test imtahanı mərhələsi isə 21.10.2017-ci il tarixdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müəyyən etdiyi yerdə və vaxtda keçiriləcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şamil Nooyev Nürəddin oğlu, shamo888@mail.ru, Balakən rayonu (12.10.2017) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 15968)
Vergi Məcəlləsinin 199.4.4-cü maddəsinə əsasən, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman müəssisələrinin yalnız bu sahələrin təyinatı üzrə istifadə etdiyi obyektlərinin dəyəri vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının dəyərindən azaldılır. Olimpiya idman komplekslərinin balansıda olan və onun ərazisində yerləşən kotteclərin orta illik dəyəri əmlak vergisi üzrə vergitutma obyekti sayılırmı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin sözügedən maddəsində qeyd olunan güzəşt bilavasitə müvafiq sahələrdə təyinatı üzrə istifadə olunan əmlaka münasibətdə tətbiq olunmalıdır.

Kotteclər idman komplekslərinin ərazisində yerləşməsinə baxmayaraq idman təyinatlı obyekt olmadığını nəzərər alaraq həmin əmlak vergiyə ümumi qaydada cəlb olunmalıdırlar.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 199.4.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tofiq Bəhramov, tofiq1989_19@mail.ru, Naxçıvan MR (12.10.2017) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15967)
Mənim ixtisasım vergidir və mən sizə çətin sual verəcəm, lakin xahiş edirəm, tam ciddi cavablandırasınız və maddələri köçürüb, cavab yazmayasınız. ƏDV ödəyicisi hüquqi şəxs ancaq kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı ilə məşğuldur. Lakin bu iş sezon işidir. Yəni, iyun, iyul, avqust aylardan başqa məhsul satmır. Məntiqnən növbəti 9 ay ərzində müəssisə bu fəaliyyətlə bağlı nə pul ödəsə (Məcəllənin bütün tələblərinə uyğun olaraq), həmin məbləğləri əvəzləşdirəcək. Məcələlnin 175.6-cı maddəsində qeyd edilib: ƏDV-dən azad olunan, yaxud ƏDV-ə cəlb edilməyən əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən bu maddə ilə müəyyən edilmiş qaydada ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir. Lakin mən azad olunan əməliyyat aparmıramsa, niyə əvəzləşmə hüququmu itirim? Hesab edirəm, bu maddə aydın yazılmayıb. Xahiş edirəm, məntiqi izah edəsiniz və maddələri köçürməyəsiniz (Sizin saytınızda bir neçə insanlar şikayət edir ki, maddələri köçürürsünüz). Təşəkkür.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergi növlərindən biri olan, məzmun etibarı ilə dolayı vergi növünə aid edilən ƏDV universal xarakter daşıyaraq istehsal və tədavül prosesinin hər bir mərhələsində alqı və satqı arasındakı fərqdən ödənilən vergi kimi çıxış edir.

Qeyd olunan yanaşmadan irəli gələrək, sorğunuzda sözügedən hüquqi şəxs tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilib-əvəzləşdirilməməsi onun fəaliyyətinin mahiyyətindən, ilk növbədə də həmin şəxsin kənd təsərrüfatı məhsullarının yalnız alqı-satqısı ilə və ya bilavasitə özü istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı ilə məşğul olmasından asılı olaraq müəyyən olunur.

Belə ki, yalnız digər şəxslərdən alınmış məhsulları satan hüquqi şəxs satılan mallara ümumi qaydada ƏDV tətbiq etməlidir və bu səbəbdən də alınmış mallara görə ödənilən ƏDV məbləğini əvəzləşdirmək hüququndadır.

İstehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının təqdim edən şəxs isə təqdim olunan malların dəyərinə ƏDV tətbiq etməkdən azaddır. Öz növbəsində, ƏDV-dən azad olunan fəaliyyətlə məşğul olan şəxs əldə etdiyi mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilən ƏDV-ni əvəzləşdirmək hüququnu itirir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədyarova Məlahət Nifti, azerimmc@yahoo.com, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 43 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15966)
Mən bu sualı bir dəfə vermişəm. Lakin daha ətraflı cavab verməyinizi xahiş edirəm. Əvvəlcədən minnətdarlığımı biıldirirəm. “Azəri” MMC müəssisəsi Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, Bakı-Salyan şosesinin 15 km-də yerləşən ərazidə təsisçilərinin maliyyə vəsaitləri hesabına inzibati anbar kompleksləri inşa edərək tikinti işlərini başa çatdırmışdır. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra tikintinin istismara verilməsi üçün tələb olunan bütün sənədlər dövlət orqanları tərəfindən (Bakı şəhəri İcra hakimiyyəti, AR FHN, AR Dövlət Şəhərsalma və arxitektura Komitəsi, Qaradağ rayon icra hakimiyyəti, AR FHN Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi, AR FHN Dövlət Yanğın nəzarəti Xidməti, rəy və istismara qəbul aktları alınmışdır. Həmin sənədlər AR Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinə tərəfimizdən təqdim edilmişdir, lakin müəyyən səbəblər üzündən texniki pasport və Reyestrdən Çıxarış alınmamışdır. Mənim sualım belədir:
1.“Azəri” MMC-nin Texniki Pasportu və Reyestrdən Çıxarışı yoxdursa balansında əsas vəsaitlərin istismara verilməsi hesabına sala bilərmi?
2. Sala bilərsə köhnəlmə hesablaya bilərmi?

Bildiririk ki, amortizasiya ayırmaları müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlər üzrə hesablanır.

Əsas vəsaitlərin istismara və balansa qəbulu qaydaları ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət olunması tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsən Həsənov, Delta@79mail.ru, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 29 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15965)
Vergi Məcəlləsinin 13.2.57-ci maddəsində tikinti-quraşdırma işlərinə başlama anı göstərilmişdir ki, (Müvafiq dövlət orqanlarının verdiyi razılıqdan sonra) bu da verginin hesablanmasına başlanılması üçün əsas hesab edilir. Tutaq ki, hüquqi şəxs özunə məxsus torpaq sahəsində podradçı cəlb etməklə inzibati bina inşa etdirir və sifarişçi tərəfindən təhvil-təslim aktı ilə təhvil alınaraq Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reystri Xidmətinə çıxarışın alınması üçün müraciət edilmişdir. Sualımız inzibati binaya (əsas vəsaitə) amortizasiyanın hesablanmasına nə zamandan başlanması haqqındadır, yəni təhvil-təslim aktı ilə podratçıdan qəbul olunduğu zamanmı, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reystri Xidmətinə cıxarışın alındığı zamanmı və yaxud hansısa rəsmi dövlət orqanının (qurumunun) tikilmiş inzibati binanın istismara qəbul edildiyi zamandanmı?

Bildiririk ki, amortizasiya ayırmaları müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlər üzrə hesablanır.

Əsas vəsaitlərin istismara və balansa qəbulu qaydaları ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə müraciət olunması tövsiyə olunur.   

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şahin Gülmətov İsabala, shahin.gulmetov@mail.ru, Bakı (12.10.2017) (Oxunub: 73 dəfə, Orta qiymət: 1.8, ID: 15964)
Təsisçinin təsisçisi olduğu hüquqi şəxsə borc müqaviləsi əsasında verdiyi vəsaiti geri qaytardıqda bildirdiyinizə əsasən 10 faiz ödəmə mənbəyindən vergi tutulur. Sizin bildirdiyinizə əsasən bu formada büdcəyə Hesablama 1-ə əsasən 1 500.00 Azn vergi öhdəliyi yaranır. Hesablama 1 : 100 000.00 (təsisçidən alınmış məbləğ)*15%= 15.000 (təsisçinin gəliri)*10%=1500 (ÖMV)
Hesablama 2-yə əsasən təsisçinin gəliri Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən müəssisə xərcə salarsa, onda müəssisənin daha az vergi öhdəliyi yaranır. Hesablama 2:100000.00*15%*20%=3 000.AZN Bu uyğunsuzluğa aydınlıq gətirməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında faizsiz borc məbləği üzrə tərəflər arasında bağlanmış müqavilədə faktiki olaraq faiz öhdəliyi yaranmadığından gəlirdən çıxılan xərc elementi formalaşmır. Maliyyələşdirmə xidmətinin həyata keçirilməsi zamanı dövlət büdcəsinə ödənilməli verginin məqsədləri üçün hesablanmış faizlər yalnız vergitutma məqsədləri üçün tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 1.8

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.