Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Toğrul Mahmudov Əli, togrulmahmudov2213@mail.ru, Bakı (19.11.2018) (Oxunub: 64 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17576)
ƏDV ödəyicisi olan “A” hüquqi şəxs (emal zavodu) işçilərinin qidalanma ehtiyaclarının ödənilməsi zəruriyyəti ilə əlaqədar daşınmaz əmlakını (yeməkxana binasını) vergi ödəyicisi olan “B” fiziki şəxsə əvəzsiz istifadəyə vermişdir. “A” hüquqi şəxs 100 faizlə dövlətə məxsus sərbəst mənfəəti olan (büdcədən maliyyələşməyən) vergi ödəyicisidir. Yuxarıda qeyd olunanları əməliyyat üzrə “A” hüquqi şəxsin hansı vergi öhdəliklərinin olduğu barədə ətraflı məlumat verməyinizi sizdən xahiş edirəm.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin mülkiyyətdə olan əmlakın digər şəxsə əvəzsiz istifadəyə verilməsi vergitutma məqsədləri üçün əmlakın icarəyə verilməsi kimi dəyərləndirildiyi üçün icarə müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilməli, həmin müqavilədə mütləq qaydada bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla icarə haqqı göstərilməli, vergi tutulan gəlirlərə aid edilməklə bu gəlirdən mənfəət verigisi hesablanaraq bəyan edilməklə büdcəyə ödənilməlidir.

Bununla yanaşı, həmin hüquqi şəxs ƏDV ödəyicisi olduqda, bu əməliyyat ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat hesab olunmaqla Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq ƏDV-yə cəlb olunmalıdır.

Əks təqdirdə isə vergi öhdəlikləri müəyyənləşdirilərkən əmlakı istifadəyə verən hüquqi şəxsə Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsinə əsasən müəyyən olunan bazar qiymətləri tətbiq olunaraq vergi hesablanacaqdır.

Bax: Mülki Məcəllənin 700-ci732-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 14.3.5-ci, 124.3-cü, 124.4-cü, 159-cu, 218.5.2-ci maddələri və “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həmid Hüseynov Samid, hamid.huseyn@gmail.com (19.11.2018) (Oxunub: 72 dəfə, ID: 17575)
MMC-nin təsisçisi dəyişən zaman hansı vergi öhdəlikləri yarana bilər? MMC-nin əsas vəsaitinin olub-olmamasının bu vergi öhdəliyinə təsiri varmı?

Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsdə təsisçi dəyişikliyi həmin hüquqi şəxsin təsisçiləri tərəfindən iştirak paylarının digər təsisçilərə təqdim eilməsi (satılması) anlamını verir.

İştirak payları digər şəxslərə təqdim etdiyi (satdığı) halda alqı-satqı müqaviləsinin bağlandığı tarixə aktivlərin xalis dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı müsbət fərqdən, habelə iştirak payları aktivlərin xalis dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim edildikdə onların satış qiyməti ilə nominal dəyəri arasındakı fərqdən rezident təsisçi fiziki şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsinin 101.2-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcələrlə gəlir vergisi, rezident təsisçi hüquqi şəxslər tərəfindən isə Vergi Məcəlləsinin 105.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanaraq bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir. Bu zaman qeyd edilən təsis payı digər şəxsə təqdim edildikdə, həmin hüquqi şəxsin balansında olan aktiv və passivlər də nəzərə alınmalıdır.

Rezident hüquqi şəxsin təsisçisi olan qeyri-rezident şəxs tərəfindən həmin rezident hüquqi şəxsdəki təsis paylarının (iştirak paylarının) rezident şəxslərə təqdim edilməsindən əldə olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilməklə ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir. Qeyd edilən gəlirin ödəmə mənbəyində vergi tutulması mümkün olmayan hallarda isə qeyri-rezident şəxsin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirləri üzrə vergi öhdəlikləri həmin qeyri-rezidentin özü tərəfindən vergi orqanında uçota alınaraq gəlir (mənfəət) vergisinə cəlb edilməklə və ya onun təyin etdiyi vergi agenti tərəfindən yerinə yetirilir.

Bununla belə, hüquqi şəxslərin təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmş faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalı, həmin dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün bu dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq qeydiyyat orqanına ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizədə baş vermiş dəyişiklik göstərilməli və həmin dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər təqdim edilməlidir. Təsisçi dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün yeni təsisçinin (təsisçilərin) qərarı, yeni təsisçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, dəyişikliyi təsdiq edən sənəd (alqı-satqı, bağışlama, dəyişmə müqavilələri) müvafiq ərizə forması ilə birlikdə hüquqi şəxsin qeydiyyatda olduğu vergi orqanına təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.6-cı, 96.1-ci, 99.3.8-ci, 101.2-ci, 104.1-ci, 125.1.5-ci, 142.1-ci, 143-cü, 149.1-ci, 164.1.17-ci maddələri və Azərbaycan Respublikasının12.12.2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestri haqqındaQanunun 9.1-ci və 9.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qurbanov Əziz Samir, edik@mail.ru, Goranboy (19.11.2018) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 17574)
Salam. Sığorta agentləri sadələşdirilmiş vergi hesabatı verirlər. Mən bilmək istəyirəm ki, mən sığorta agenti kimi fəliyyət göstərəcəm, hansı vergi hesabatını verməliyəm?

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməli olan verginin məbləği haqqında vergi orqanlarına “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”ni verməli və həmin müddətdə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə suallarla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Şöhrəddin Şərəfəddin, Seref@Pal.az, Gəncə (19.11.2018) (Oxunub: 58 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17573)
Babadan nəvəyə daşınmaz əmlak hədiyyə olaraq bağışlanırsa buna görə nə qədər vergi rüsumu tutulur?

Bildiririk ki, babanın hədiyyə verdiyi yaşayış sahəsində nəvə 5 ildən az müddətdə qeydiyyatda olduğu halda təqdim olunma ümumi qaydada vergiyə cəlb olunmalıdır.

 Bu zaman verginin məbləği satılan mənzilin sahəsinin hər kvadratmetrinə 15 manat, həmçinin Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunan müvafiq əmsalın tətbiqi yolu ilə müəyyən olunur.

Daşınmaz əmlakın yerləşdiyi torpaq sahəsi də sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektini təşkil edir. Verginin məbləği yaşayış fondunun, həyətyanı sahəsinin və bağ sahəsinin tutduğu torpaq sahəsinin hər kvadratmetrinə 0,5 manat, habelə torpağın yerləşdiyi ərazi üzrə tətbiq olunan əmsal tətbiq edilməklə müəyyən olunur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə suallarla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsi 218.4.3-cü220.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fuad İbrahimli Allahyar, fuad-197878@mail.ru, Füzuli (19.11.2018) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 17572)
Mənim Horadiz şəhərində 20 kvadrat metrlik obyektim var, lakin bu bölgədə ticarət zəif olduğuna görə necə vaxtdır işləmirdi. İcarəyə verəndən bir ay sonra məmurlar gəlib deyirlər ki, 400 manat ver bizə gətirək kassa qoyaq. Bu nə qədər düzgündür? Mən başqa bir yerdən kassa aparatı alıb quraşdıra bilərəmmi və mən fəaliyyəti olmadığı halda VÖEN almalıyammı?

Bildiririk ki, icarəyə verilən təsərrüfat subyektində nəzarət kassa aparatını icarəyə verən şəxs deyil, ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan həmin obyekti icarəyə götürən şəxs qoymalıdır.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi orqanları tərərfindən nəzarət kassa aparatlarının satışı həyata keçirilmir. Nəzarət kassa aparatının vergi orqanlarında uçota qoyulması isə ödənişsizdir.

Əlavə olaraq nəzərinizə çatdırırıq ki, fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız halda bu fəaliyyətə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Bu barədə ətraflı məlumat ilə Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytında Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsində tanış ola, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı

əlavə məlumata zərurət yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü34-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mehmanov Ramil Rahil, ramil_8181@mail.ru, Tərtər (19.11.2018) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17571)
Fiziki şəxslər 15.000 (on beş min) manat qədər nağd alış-veriş edə bilərlərmi? Və bu Vergi Məcəlləsində harada göstərilir?

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Qeyd olunan müddəa vergi ödəyiciləri tərəfindən malların alışını tənzimləyir, vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərin nağdsız alış-verişi məhdudlaşdırılmır.

Cavabın əsaslandırılması: Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü və 3.5-ci bəndləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Habil Nəbiyev, habil.nabiyev@basf.com (19.11.2018) (Oxunub: 38 dəfə, ID: 17570)
Almaniyada fəaliyyət göstərən şirkət Azərbaycan Respublikasına birbaşa satdığı mallardan, Azərbaycan Respublikasında yerləşən və təsis etdiyi şirkətə komissiya ödəyərsə, Azərbaycan Respublıkasında yerləşən şirkət həmin məbləğ üzərindən ƏDV ödəməlidirmi? Xahiş edirəm ki, cavabı VM-nin müvafiq maddələrinə əsaslanmaqla cavablayasınız.

Bildiririk ki, rezident olmayan və Azərbaycan Respublikasında ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməmiş şəxsin rezident agentinin Azərbaycan Respublikasına mallar göndərilməsi zamanı ƏDV-nin məqsədləri üçün malların göndərilməsi Vergi Məcəlləsinin 172.3-cü maddəsinə əsasən agent tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat sayılır. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 172.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Xaliqzade Ruslan, Cavidd_091@mail.ru, Bakı (19.11.2018) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 17569)
Vergi orqanında işləyib sonradan çıxıb yenidən qayıtmaq üçün müsabiqənin vaxtı gözləməlidir yoxsa bir başa vergi orqanında işləmək üçün sənəd vermək olar? Yaş həddi varmı vergi orqanında işləyibsə? Ətraflı məlumat yazardınız zəhmət olmasa.

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Sorğunuzun “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı olduğu üçün Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Onu da xatırladırıq ki, vergi orqanlarına işə qəbul Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”na əsasən keçiririlir.

Bax: Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin  24 iyun 2014-cü il  tarixli1417040100819300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişDövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Imanov Cavanşir, imanov.cavid@gmail.com, Bakı (19.11.2018) (Oxunub: 33 dəfə, ID: 17568)
1. Sizə müraciətimin səbəbi olaraq bildirmək istəyirəm ki, podratçı ilə bağlanmış Xidmət müqaviləsinin AR Vergi Məcəlləsinin 13.2.11- ci maddəsinin tələblərinə uyğun olub-olmamağı barədə yardımçı olasınız. Detallı olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, podratçı verdiyimiz sifariş əsasında beton qarışığı istehsal edir və istehsal olunan beton qarışığını bizim müştərilərə çatdırılması xidmətini göstərir. Beton qarışığının istehsalı zamanı zəruri olan materiallar müəssisənin maliyyə durumundan asılı olaraq bəzi vaxtlarda müəssisə tərəfindən (bütün hallarda sement ilə təchiz olunması mütləq şəkildə müəssisənin öhdəliyindədir), bəzi hallarda isə podratçı tərəfindən təchiz olunur. Podratçı tərəfindən təchiz olunan materillardan asılı olaraq xidmətin dəyəri müxtəlif qiymətlərlə müəyyən olunmuşdur.Yuxarıda açıqlaması verilən əməliyyatın AR Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci maddəsində qeyd olunan Xidmət sayılırmı və eyni zamanda podratçı ilə tərəfimizdən bağlanmış Xidmət Müqaviləsi AR Vergi Məcəlləsinin tələblərini pozmur? Baş verən əməliyyat Xidmət göstərmə əməliyyatı deyilsə, onda hansı əməliyyat sayılır və qanunvericiliklə necə tənzimlənir? Xahiş edirəm bununla bağlı suala konkret cavab verərdiniz.
2. Sizdən aşağıdakı məsələ ilə bağlı rəsmi rəy verməyinizi xahiş edirəm. Malların təqdim edilməsi və e-qaimənin verilməsi 31.08.2018 tarixdə baş vermişdir. AR VM-nin 68.1 və 68.2-ci maddələrini nəzərə alsaq bu əməliyyat üçün 30 gün müddəti hansı tarixdə başlayır və son müddət hansı tarixə təsadüf edir?
3. 28.06.2018 tarixdə mal təqdim edilmiş və e-qaimə verilmişdir. 29.06.2018 tarixdə EVHF verilmişdir. Bu əməliyyat üçün iki dəfə ödəmə olmuşdur. 28.06.2018 və 16.07.2018 tarixlərdə. Hesabat dövrü hansı tarixə nəzərə alınmalıdır? Mümkünsə köməklik göstərərdiniz.

1. Cavab: Bildiririk ki, xidmət (iş)dedikdə malların təqdim edilməsi sayılmayan, nəticələri maddi ifadə kəsb edən fəaliyyət xidmət (iş) sayılır. Xidmətlərin göstərilməsi (işlərin görülməsi) zamanı istifadə olunan mallar ayrıca təqdim edilmirsə və ya xidmətin (işin) dəyərinə daxil edilməyən kompensasiyalı xərclər müqavilədə və ya ödəniş sənədlərində ayrıca göstərilmirsə, həmin mallar və ya xərclər xidmətin (işin) ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir.

Qeyd olunanlar vergi qanunvericiliyinin ümumi prinsiplərini əhatə edir, lakin sorğunuzda müəyyən məlumatların tam aydın olmadığını nəzərə alaraq həmin məsələnin vergitutma aspektlərinin dolğun və ətraflı cavablandırılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə sözügedən əməliyyata dair məlumatı və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci maddəsi.

2 və 3. Cavab: Bildiririk ki, elektron qaimə-fakturanın hazırlanaraq qeydə alındığı (göndərildiyi) tarix həmin elektron qaimə-fakturanın verilmə tarixi sayılır. Vergi Məcəlləsinin 166.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan 30 günlük müddət axımı isə elektron qaimə-faktura üzrə malların təqdim olunduğu tarixdən sonrakı gündən hesablanır.

ƏDV üzrə vergi tutulan əməliyyatın vaxtı həmin əməliyyat üçün ödəmə 30 gün müddətində həyata keçirildikdə ödəmənin həyata keçirildiyi 30-cu gün qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş günü, ödəmə 30 gündən sonra həyata keçirildikdə isə ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxtın son günü qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş günü sayılır.

Ödəmə dedikdə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası əsasında 30 gün ərzində eyni vaxtda malların (işlərin, xidmətlərin) ƏDV-siz dəyərinin həmin malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV məbləğinin isə ƏDV-nin depozit hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulur.

Sorğunuzun 3-cü bəndində qeyd olunan halda malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim ediləməsi ilə bağlı verilmiş ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasında göstərilən məbləğ iyul ayında tam ödənildikdə ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı kimi iyul ayı hesab olunacaqdır. Əks halda vergi tutulan əməliyyatın vaxtı malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edildiyi vaxt, yəni iyun ayı olacaqdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 68-ci, 166.1-ci, 176.3-cü maddələri və “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları” və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 sentyabr tarixli 156 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”nın 2.4-cü bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mustafayev Rizvan İskəndər, rizvan.mustafayev.1976@mail.ru, Yevlax (19.11.2018) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 17567)
Mənə yardımçı olun zəhmət olmasa. Boş bəyannamə göndərmək istəyirəm ancaq göndərə bilmirəm yazilir ki, səhfvdir. Zehmet olmasa yardim edin.

Bildiririk ki, qeyd etdiyiniz hal üzrə hər hansı texniki problem mövcud deyildir.

Elektron xidmətlər və onların tətbiqi zamanı yaranan xətalar ilə bağlı ətraflı məlumatı  saytımızın “Xidmətlər” bölməsinin “Xətaların izahı” altbölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Vergilər Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərdən istifadə zamanı çətinlik yarandıqda operativ köməklik göstərilməsi üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəsul Süleymanov Nazim, suleymanov.rasul@gmail.com, Bakı (19.11.2018) (Oxunub: 36 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17566)
Sualım iştirak paylarının alışı ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən rezident hüquqi şəxs digər Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən rezident hüquqi şəxsin iştirak payı səhmlərinin 50%-ni almaq istəyir. Alan şirkət hüquqi şəxsin nominal qiyməti 10 manat olan səhminə 6 manat vermək niyyətindədir. Yəni nizamnamə kapitalında qeyd olunan hər səhm üçün 4 manat az. Bilmək istərdik bu halda səhmləri nominal qiymətindən aşağı aldığına görə alıcı rezident hüquqi şəxsə hər hansı vergi yükü yaranır ya yox?

Bildiririk ki, hüquqi şəxs tərəfindən digər hüquqi şəxsə məxsus səhmlərin nominal dəyərindən aşağı qiymətə əldə edilməsi ilə bağlı gəlir həmin hüquqi şəxsin satışdankənar gəlirlərinə aid edilir və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş ümumi qaydada mənfəət vergisinə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Mahmudov Mahmud, anar632@gmail.com (19.11.2018) (Oxunub: 25 dəfə, ID: 17565)
Bildiyiniz kimi, qiymətli kağızlar alındığı zaman ödənilən məbləğ qiymətli kağızın alış qiyməti və son kupon ödənişi günündən alış gününə qədər yığılmış faizlər məbləğinin cəminə bərabər olur. Növbəti kupon ödənişi tarixində isə kupon ödənişinin məbləği tam olaraq əldə edilir, yəni qiymətli kağızı alıdığımız zaman ödədiyimiz faiz məbləğini də geri alırıq. Məsələn: tutaq ki, nominal dəyəri 100 manat və faiz dərəcəsi 15% olan qiymətli kağızı aldığımız zaman 105 manat ödəmişik və bunun 101 manatı əsas məbləğ, 4 manatı isə həmin günə qədər yığılmış faizlərdir. Növbəti kupon ödənişi tarixində 15 (100*0.15) manat əldə edirik, hansı ki, bunun 4 manatı alış zamanı ödədiyimiz yığılmış faizlərdir. MHBS-a əsasən faiz gəlirləri 15-4=11 manat olur və həmin 4 manat isə faiz gəliri deyil, çünki, həmin 4 manatı qiymətli kağızı əldə edən zaman öz ödədiyimiz məbləğdir. Vergi qanunvericiliyinə əsas həmin 4 manatı neçə tanımalıyıq? Bu faiz gəliri sayılır ya yox?

Bildiririk ki, qiymətli kağızların alınması ilə bağlı çəkilən xərclər onun dəyərinə, həmin qiyməti kağızlarla bağlı dividend, faizlər və s. formada əldə edilən ödənişlər isə satışdankənar gəlirlərə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qədimov Mərdayıl Fərhad, begi712@mail.ru (16.11.2018) (Oxunub: 74 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17564)
Yazıb Sizə bildirirəm ki, Mən Bakı şəhəri Balaxanı qəsəbəsində 1971-ci ildən əmim oğlu Nəzərov Musa Bəynəzər oğlu ilə qeydiyyatsız yaşayıram evin mənə aid olan hissəsində komunallar mənim adıma, ona aid olan hissədə onun adınadır. 14.10.2018-ci ildə evə sənəd almışam bütün ev mənim adımadır. İndi əmim oğlunun payını verməliyəm notarius deyir qeydiyyatın heç kim yoxdu vergi ödəməlisən. Mənim icra numayəndəliyindən sənədim var ki, anam da, mən də, yoldaşım və uşaqlar 1971-ci ildən burda yaşayırıq evin sənədi olmadığına görə qeydiyyata düşə bilməmişik. Sualım budur: mən vergi ödəməliyəm?

Bildiririk ki, fiziki şəxsin 5 ildən az dövrdə yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahəsinin təqdim edilməsi zamanı müqaviləni təsdiq edən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilir.

 Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218.4.3-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tağıyev Nahid Şəmkir, nhdtgyv2017@gmail.com, Sumqayıt (16.11.2018) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17563)
Vergi ödəyicisi tərəfindən 2017-ci ildə tikilən bina həmin ilin sonunda müvafiq qurum tərəfindən sökülmüşdür. Həmin binanın tikintisinə 300.000 manat xərc çəkilmişdir. VM-nin 109.1-ci maddəsinə əsasən əsas vəsaitlərin qurulmasına və kapital xarakterli digər xərclər gəlirdən çıxıla bilməz, çünki VM-nin 114-cü maddəsinə əsasən həmin əsas vəsaitin tikintisinə çəkilən xərc sonrakı hesabat illərində amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxılır. Sualım ondan ibarətdir ki, tikildiyi hesabat ilində sökülən binaya çəkilən xərc, sonrakı hesabat illərində amortizasiya ayırmaları formasında xərcə salınmadığından, həmin hesabat ilində mənfəət vergisi bəyannaməsində gəlirdən çıxılan xərc kimi nəzərə alına bilərmi?

Bildiririk ki, gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Sorğunuzda qeyd olunan halda hər hansısa gəlirin əldə edilmədiyi qənaətinə gəlindiyindən çəkilmiş xərcin də gəlirdən çıxılması nəzərdə tutulmur.

Bununa belə, sorğunuzda qeyd olunan məsələnin vergitutma aspektlərinin dolğun və ətraflı cavablandırılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə sözügedən əməliyyata dair məlumatı və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Namiq Ələkbərov Tofiq, namik.alekberov@gmail.com, Bakı (16.11.2018) (Oxunub: 74 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17562)
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş mədaxil qəbzi (ciddi hesabat blankı) üzrə ödənilmiş mehmanxana xərci, ezamiyyədə olmuş işçiyə təşkilat tərəfindən ödənilməlidir?

Bildiririk ki, işçi ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra ezamiyyət ilə əlaqədar xərclədiyi vəsaitlərin məbləği haqqında avans hesabatını 3 gün ərzində təqdim etməlidir.

Pul avansı ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına uyğun ezamiyyət günləri üçün tələb olunan xərclərdən (gündəlik, mehmanxana, rabitə, şəhərdaxili nəqliyyat və s.) və nəqliyyat xərclərindən ibarətdir.

Mehmanxana xərcləri işçiyə ezamiyyətdə olduğu müddətdə hər təqvim günü üçün (yolda olduğu müddət nəzərə alınmadan) ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsi daxilində müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında, təsdiqedici sənədlər təqdim edilmədiyi hallarda isə ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsinin 50 faizi miqdarında ödənilir.

Ezamiyyənin rəsmiləşdirilməsinə dair əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aynur Kərimova, aynur_kerimova@hotmail.com, Bakı (16.11.2018) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17561)
İstifadə edilməyən ötən illərin əmək məzuniyyəti işçiyə ödənilən zaman a) işçi işdən çıxdıqda, b) işçi işləyən zaman gəlir vergisi necə hesablanmalıdır? İşçinin əmək müqaviləsi 05 yanvar 2015-ci ildən qüvvədədir. 01 noyabr 2018-ci ildə işdən çıxır və istifadə etmədiyi 2015, 2016, 2017-ci illərə görə əmək məzuniyyəti və son haqq-hesab 01 noyabr 2018-ci ildə ödənilməlidir. Ödəniş necə hesablanmalıdır? Maddəyə istinad etməklə

Bildiririk ki, əvvəlki illərdə istifadə olunmamış əmək məzuniyyətinə görə işçiyə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin kompensasiya haqları hər il üzrə ayrı-ayrılıqda, tam olmayan sonuncu iş ilinin kompensasiya haqqı isə onun verildiyi ayın əmək haqqı ilə birlikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq gəlir vergisinə cəlb olunur.

Bax: Əmək Məcəlləsinin 135-ci, 140-cı 144.2-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 101.1-ci102.1.6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Heydərli, heyder096@gmail.com, Bakı (16.11.2018) (Oxunub: 71 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17560)
100.000 manatlıq avtomobili 10.000 manata 5 illiyə icarəyə götürülmüşdür, İcarəyə götürən şirkət buna amortizasiya hesablaya bilər?
İcarəyə götürən avtomobil balansda əks olunmalıdır?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq vergitutma məqsədləri üçün amortizasiyanın hesablanması yalnız vergi ödəyicisi tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada uçota alınmış əsas vəsaitərə münasibətdə aparılır.

Bu baxımdan da icarəyə götürən şəxs avtonəqliyyat vasitəsini bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq uçota aldıqda amortizasıya ayırmalarını hesablayaraq gəlirdən çıxa bilər.

İkinci sualınızla əlaqədar bildiririk ki, icarəyə verilən əmlak tərəflərin arasında bağlanmış müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq istər icarəyə verənin, istərsə də icarəyə götürənin balansında uçota alına bilər.

Əsas vəsaitlərin uçotu ilə bağlı geniş və dolğun məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsi, “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sədullayev Rəşad Rahib, resad.sedu@gmail.com (16.11.2018) (Oxunub: 56 dəfə, Orta qiymət: 3.5, ID: 17559)
Fiziki şəxsin sahibkar olaraq bank hesabına bu il oktyabr ayının əvvəlində 280 manat pul köçürülmüşdür. Sahibkar bu puldan nə qədər vergi ödəyəcək və son ödəmə tarixi nə vaxtdır? Vaxtında ödənilməzsə cərimə nə qədər olacaq?

Sorğunuzdan sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyi barədə soruşulduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan sahibkar üçün vergitutma obyektini təqdim olunmuş mallara, görülmüş işlərə və ya göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan hasilat, habelə satışdankənar gəlirlərin (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər istisna edilməklə) həcmi vergitutma obyektidir.

Odur ki, sorğunuzda sözügedən halda mal (iş, xidmət) təqdim olunubsa, vergitutma əməliyyatı 4-cü rübdə baş vermiş hesab olunur, 21 yanvar 2019-cu il tarixədək müvafiq bəyannamə təqdim olunmalı və hesablanan vergi məbləği ödənilməlidir.

Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri fəaliyyət göstərdikləri ərazidən və əməliyyatlarının xarakterindən asılı olaraq hesabat dövrü ərzində əldə edilmiş ümumi hasilatdan yaranan vergi öhdəliklərini 2 faiz və ya 4 faiz dərəcə ilə hesablamaqla dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Bununla yanaşı Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri 4 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunurlar.

Respublikanın digər şəhər və rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri 2 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunurlar.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq 2 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi, vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu yerlə deyil, faktiki olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerə görə müəyyənləşdirilir. Bu zaman həmin fəaliyyətin respublikanın regionlarında göstərilməsi ilə yanaşı, onun bu fəaliyyəti göstərdiyi regionda istehsal sahəsinin, daşınmaz əmlakının və işçi qüvvəsinin olması da zəruridir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsi 219.1-ci220.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Elyarov, turalsearch@gmail.com, Bakı (16.11.2018) (Oxunub: 44 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17558)
Qarşılıqlı əlaqəli 2 sualım vardır.
1. Daşınmaz əmlakı icarəyə verən müəssisənin binanın daxili və xarici hissələrinin təmiri nəticəsində 10.000 manat məbləğində təmir xərci yaranmışdır. Müəssisənin əvvəlki illərindən 12.000 manat istifadə edilməmiş bölüşdürülməmiş mənfəəti yaranmışdır. Yaranmış 10.000 manatlıq təmir xərcini müəssisənin əvvəlki illərinin bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına (12.000 manatın 10.000 manat təmir xərcinə istifadəsi) silinməsi mümkündürmü? Mümkündürsə bölüşdürülməmiş mənfəətin təmir xərcinə yönləndirilməsi hər hansı vergi öhdəliyi yaratmır ki? Xahiş edirəm suala aydın şəkildə konkret bəli və xeyr olaraq cavab verəsiniz.
2. Əgər təmir xərcinin bölüşdürülməmiş hesabına silinməsi mümkündürsə mənfəət bəyannaməsinin əlavəsində bölüşdürülməmiş mənfəətdən təqdim edilmə və ya silinmə hissəsinə yazmaqla yekunlaşdırırıq?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin təmir xərcləri Vergi Məcəlləsinin 115.1-ci maddəsində müəyyən edilən həddlərdə gəlirdən çıxılır. Təmir xərclərinin müəyyən edilmiş normadan artıq olan məbləği cari vergi ilinin sonuna əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin artırılmasına aid edilir və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq amortizasiya ayırmaları şəklində gəlirdən çıxılır.

Bununla belə, Vergi Məcəlləsinin müddəaları, yalnız təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləğini məhdudlaşdırır və vergi ödəyicilərinin digər mənbələr, o cümlədən də bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına təmir işlərini həyata keçirməsini qadağan etmir.

Bölüşdürülməmiş mənfəətin istifadəsi “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin Əlavə 1-nin “Əvvəlki illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət” sətirinin “Təqdim edilmiş, silinmiş və ləğv edilmişdir” sütünlarından birində göstərilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 15.8-ci maddəi, vergilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli 1717040100030800 ¹–-li Əmri ilə təsdiq edilmiş ““Mənfəət vergisinin bəyannaməsi’nə Əlavə ¹– 1-in tərtib edilməsi Qaydası”

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Alparslan Oğuz Nadir, oguzalparslan7@gmail.com (16.11.2018) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 17557)
Mən sentyabrın 19-u “Avşar Company” adı ilə hüquqi şəxs olaraq şirkət açdım və şirkətin sənədləri Cəlilabad rayon poçtuna göndərilməli, eyni zamanda mənə e-mail vasitəsi ilə bildiriş gəlməli idi. Lakin heç bir xəbər yoxdur.

Bildiririk ki, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Qanunun müddəalarına uyğun olaraq sürətli elektron dövlət qeydiyyatı həyata keçirildiyi andan sonra dövlət qeydiyyatına alınmış yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi, dövlət reyestrindən çıxarışı və nizamnaməsi elektron ünvanına real vaxt rejimində göndərilir.

Müvafiq sənədlər “Avşar Company” (VÖEN: 8302741901) dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq” hissəsində yaradılan elektron ünvanınıza göndərilmişdir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il tarixli 560-IIQ nömrəli Qanununun 2.0.13-cü və 5-1.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülnarə Bəhlul Əliyeva, zgulnare@gmail.com (16.11.2018) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17556)
Müəssisəmiz müxtəlif ərzaq və məişət mallarının satışı fəaliyyəti ilə məşgul olur. 2018-ci ilin iyun ayında Vergi orqanı tərəfindən Operativ vergi nəzarəti qaydasında mal-material uçotunun düzgünlüyünün yoxlaması keçirilmiş və yoxlama zamanı Vergi Məcəlləsinin 50.5-ci maddəsinə əsasən müəssisənin müxtəlif daxili sənədləri və elektron daşıyıcı olan kompyuterlərini qərara əsasən götürmüşlər. Müəssisənin mühasibat sənədlərinin bəziləri itirildiyi üçün sənədlər qismən təqdim edilmişdir. Operativ yoxlama keçirmək mümkün olmamışdır. Bundan sonra 2018-ci ilin sentyabr ayında növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirilməsi haqqında bildiriş təqdim edilmişdır. Sual: 2018-ci ilin iyun ayında Vergi orqanı tərəfindən Operativ vergi nəzarəti qaydasında götürülmüş sənədləri və elektron daşıyıcı olan kompyuterdə olan məlumatlardan 2018-ci ilin sentyabr ayında açılmış növbəti səyyar vergi yoxlaması zamanı mənbəyi bəlli olan məlumat kimi istifadə etməsi nə qədər qanuna müvafiq olduğunu izah etməsini sizdən xahiş edirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 67-ci maddəsinə əsasən səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər təqdim edilmədikdə, ərazi və ya binalara (yaşayış binası (sahəsi) istisna olmaqla) daxil olmağa icazə verilmədikdə, mühasibat uçotunu aparmadıqda və ya mühasibat uçotunu müəyyən edilmiş qaydada aparmadıqda, mühasibat və hesabat sənədləri məhv olunduqda (itirildikdə), həmçinin vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi hər hansı başqa səbəblərdən mümkün olmadıqda, vergi orqanlarının ödənilməli olan verginin məbləğini vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan məlumatlardan istifadə etməklə hesablamaq hüququ vardır.

Vergi Məcəlləsinin 67.1-ci maddəsində əlaqəli məlumatlara əsasən hesablanacaq vergi məbləğinin halları göstərilmişdir. Bu hallardan biri də vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlardır.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq Vergi orqanı tərəfindən Operativ vergi nəzarəti qaydasında götürülmüş sənədlər və elektron daşıyıcı olan komputerdə olan məlumatlardan mənbəyi bəlli olan məlumat kimi istifadə etmək olar.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elvin Şahməmmədov Sədrəddin, sh.elvin@rocketmail.com, Bakı (13.11.2018) (Oxunub: 93 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17555)
1. 2018-ci ilin ııı rübü üçün onlayn bəyannaməni təqdim etmiş və təsdiq məktubunu da almışam. Bəs həmin rüb üçün gəlirimdən hesablanmış və bəyannaməyə əsasən vergini necə ödəməliyəm?
2. Sözügedən rüb üzrə müvafiq hesabatı "Asan İmza" vasitəsilə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna təqdim etmək üçün "Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə hesabatların təqdim edilməsi" bölməsindən "Yeni Hesabat" yaratmaq üçün bütün əmrləri yerinə yetirsəm də "Bölüşdür" komandasında "Siz Avqust ayı üçün 1 sığortaolunanın məlumatını daxil etmisiniz. Lakin bu rəqəm 0 olmalıdı" yazısı çıxır ki, səbəbi bilmirəm. Xahiş edirəm ki, köməklik göstərəsiniz

1.Cavab: Sorğunuzdan 2018-ci ilin 3-cü rübü üçün təqdim edilmiş Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi üzrə vergilərin ödənilməsi barədə soruşulduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, rüb üzrə hesablanmış vergilər bəyannamənin təqdim edilməsinin son müddətinədək (2018-ci ilin 3-cü rübü üzrə 22.10.2018-ci il tarixədək) tam həcmdə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi nəzarətinin səmərəli təşkili məqsədi ilə vergi ödəyicisi vergilərini vergi uçotunda olduğu ərazi üzrə Dövlət Xəzinədarlığı orqanlarında yerləşən müvafiq hesaba ödəməlidir. Vergilər Nazirliyinin www.taxes.gov.az rəsmi internet saytının “Xidmətlər” bölməsinin “E-Xidmətlər” alt bölməsindəki “Büdcə rekvizitləri barədə məlumatın verilməsi” elektron xidmət hissəsində yerləşdirilmiş “Dövlət Xəzinədarlığı orqanlarında vergi və digər büdcə ödənişləri köçürüləcək hesablar üzrə axtarış sistemi”nə daxil olaraq “Dövlət Xəzinədarlığı orqanlarında vergi və digər büdcə ödənişləri köçürüləcək hesablar” adlı ekranın “VÖEN” qrafasına öz VÖEN-ninizi daxil etməklə dövlət xəzinədarlığı orqanlarında vergi və digər büdcə ödənişləri köçürüləcək bank hesabları barədə müvafiq məlumatı əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda gücləndirilmiş elektron imzanızı (o cümlədən Asan İmzanızı) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrənizi istifadə etməklə rəsmi internet saytımızın “Vergiləri necə ödəyək?” bölməsində göstərilmiş “Onlayn kargüzarlıq” alt bölməsi vasitəsi ilə” və ya həmin bölmədə göstərilmiş “Hökumət Ödəniş Portalı (gpp.az) vasitəsi ilə” ödəniş kartının məlumatlarından istifadə etməklə də ödənilməli olan vergi məbləğini dövlət büdcəsinə ödəyə bilərsiniz. Bu barədə daha ətraflı məlumatı səhifəzimin “Vergilərini necə ödəyək?” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 68-ci221.3-cü maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilmiş hallar ilə əlaqədar aidiyyət üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyyə olunur. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənova Günel Agasəd, h1992@mail.ru, Xırdalan (13.11.2018) (Oxunub: 112 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17554)
Mən Bakı dövlət İqtisadiyyat və Humanitar kollecin Maliyyə və vergi hüququ fakultəsini bitirmişəm. Məni hər hansı bir vergi və ya maliyyə idarəsində işlə təmin edə bilərsiz? İşə ehtiyacım var, amma heç yer götürmür. Adi bir iş olsun razıyam.

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Müvafiq müraciətinizin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı məsələlərin həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlamaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mikayıl, maqnit@mail.ru, Bakı (13.11.2018) (Oxunub: 97 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17553)
Niyə bizdə bəzi qanunlar yerində deyil. Məsələn: nağd və nağdsız alınan əmək haqqı barədə. Yuxarıda qeyd olunanlardan asılı olmayaraq aşağıdakı hesablaşmalar yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilir: - əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 (iki yüz min) manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatlar; Bu qanuna görə əmək haqqını kartla ancaq dövriyyəsi 12 ayda 200.000 manatdan yüksək olan məcbur qaydada tələb olunur. Lakin ölkədə çoxluq təşkil edan kiçik sahibkarlara aid deyil və sahibkarda öz işçisinə əmək haqqını nağd qaydada təqdim edir. Ən maraqlısı odur ki, heç bir bank nağd qaydada əmək haqqı alan işçiye kredit vermək istəmir. Yəni elə fərdi sahibkarı və müəssisə işçisini ciddi qəbul etmir. Sahibkar isə belə bir qanunun məcbur olmadığı üçün işçiyə əmək haqqını kartla ödəmək istəmir. Məncə bu qanunda bütün dövriyyəsindən aslı olmayaraq hamı üçün kart sistemi tətbiq olmağı vacib sayılmalıdır.

Bildiririk ki, “Sual-Cavab” rubrikasının məqsədi vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə onların elektron müraciətlərinin cavablandırılması prosesini əhatə edir.

Sorğunuzda qeyd edilən məhdudiyyətlər isə Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.4-cü maddəsi ilə tənzimlənir.

Sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi, özəl sektorun fəaliyyətinin genişləndirilməsi, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olaraq, vergi sistemində də son dövrlərdə geniş islahatlar aparılır. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün sahibkarların, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələrinin fikir və təklifləri mütəmadi olaraq öyrənilir. Buna əsasən vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə dair konkret, əsaslandırılmış təkliflərinizi aidiyyəti üzrə saytımızın Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərinizi bizə yaza bilərsiniz rubrikasına göndərə bilərsiniz.

Bax:Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.4-cü maddəsi və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Salahov Famil Yavər, famil514@mail.ru, Qəbələ (13.11.2018) (Oxunub: 98 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17552)
Bilmək istəyirik ki, təsisçi təsis etdiyi hüquqi şəxsə onunla aralarında olan borc müqaviləsi əsasında faizsiz borc pul verərsə, bu zaman hüquqi şəxs təsisçidən aldığı borc məbləğini geri qaytararkən onun dövlətə hər hansı vergi öhdəliyi yaranirmi?

Bildiririk ki, təsisçi tərəfindən müəssisəyə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə borc pul vəsaitinin qaytarılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması isə yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü, 18-ci, 58.7-1-ci, 110-cu, 123.1-ci,  150-ci maddələri, "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Azər Səmədov Aqil, azersamadov@hotmail.com (13.11.2018) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17551)
İki rezident şirkət arasında müqavilə xarici valyuta ilə bağlana bilərmi, bu şərtlə ki, ödəniş manatla həyata keçiriləcək? Əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, alınan mallar xaricdən gətirilir.

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən Azərbaycan Respublikasında pul vahidi manatdır və yalnız xarici fiziki və ya hüquqi şəxslərlə mülki münasibətlər zəminində pul öhdəliyi xarici valyuta ilə ifadə oluna bilər. Digər hallarda, o cümlədən 2 rezident arasında bağlanan müqavilələrdə pul öhdəliyi manatla ifadə edilməlidir. Mülki Məcəllədə müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozmaqla bağlanmış əqd isə etibarsız hesab edilir. 

BaxMülki Məcəllənin  337-ci 439-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülnarə Bəhlul Əliyeva, zgulnare@gmail.com (13.11.2018) (Oxunub: 60 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17550)
Müəssisəmiz müxtəlif ərzaq və məişət mallarının satışı fəaliyyəti ilə məşgul olur. 2018-ci ilin iyun ayında Vergi orqanı tərəfindən Operativ vergi nəzarəti qaydasında mal-material uçotunun düzgünlüyünün yoxlaması keçirilmiş və yoxlama zamanı Vergi Məcəlləsinin 52.5-ci maddəsinə əsasən müəssisənin müxtəlif daxili sənədləri və elektron daşıyıcı olan kompyuterlərini qərara əsasən götürmüşlər. Müəssisənin mühasibat sənədlərinin bəziləri itirildiyi üçün sənədlər qismən təqdim edilmişdir. Operativ yoxlama keçirmək mümkün olmamışdır. Bundan sonra 2018-ci ilin sentyabr ayında növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirilməsi haqqında bildiriş təqdim edilmişdır. Sual: 2018-ci ilin iyun ayında Vergi orqanı tərəfindən Operativ vergi nəzarəti qaydasında götürülmüş sənədləri və elektron daşıyıcı olan kompyuterdə olan məlumatlardan 2018-ci ilin sentyabr ayında açılmış növbəti səyyar vergi yoxlaması zamanı mənbəyi bəlli olan məlumat kimi istifadə etməsi nə qədər qanuna müvafiq olduğunu izah etməsini sizdən xahiş edirəm.

Bildiririk ki, kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək vergi orqanının hüququ kimi təsbit olunur.

Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya vergitutma obyektinin gizlədilməsinin (azaldılmasının) əlamətləri müəyyən edildikdə vergi orqanları tərəfindən növbədənkənar vergi yoxlaması, habelə operativ vergi nəzarəti tədbirləri həyata keçirilə bilər.

Səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər təqdim edilmədikdə, mühasibat uçotunu aparmadıqda və ya mühasibat uçotunu müəyyən edilmiş qaydada aparmadıqda, mühasibat və hesabat sənədləri məhv olunduqda (itirildikdə), həmçinin vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi hər hansı başqa səbəblərdən mümkün olmadıqda, vergi orqanlarının ödənilməli olan verginin məbləğini əlaqəli məlumatlardan, o cümlədən vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumatlardan  istifadə etməklə hesablamaq hüququ vardır.

Operativ vergi nəzarəti zamanı müəyyən olunan real dövriyyə kameral qaydada verginin hesablanmasına, səyyar vergi yoxlamasında müəyyən olunan kənarlaşma isə əlavə verginin və maliyyə sanksiyasının tətbiqinə əsas verir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 23.1-ci, 38.3-cu, 50-ci, 58-ci67.1.9-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nazrin ibrahimova Taleh, nazrin.ibrahimova@hotmail.com, İstanbul (13.11.2018) (Oxunub: 91 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17549)
Almanyadan Azərbaycana maşın gətirmək istəyirik, bunun üçün hansı işləmlər lazımdır və gömrük vergisi nə qədərdir?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan minik avtomobilləri idxal zamanı gömrük orqanları tərəfindən əlavə dəyər vergisinə və aksizə cəlb olunurlar, eyni zamanda həmin şəxslərdən hər bir avtomobilə görə müvafiq gömrük rüsumları tutulur.

ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və ya yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir.

Aksiz Azərbaycan Respublikası ərazisinə idxal olunan minik avtomobillərinin mühərrikinin həcminə Vergi Məcəlləsinin 190.4-cü maddəsində qeyd olunan dərəcələr tətbiq olunmaqla hesablanır.

Mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində Vergi Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və digər qanunları ilə müəyyən edilmiş hüquqları və vəzifələri gömrük orqanları həyata keçirirlər. Bu baxımdan idxal zamanı gömrük rüsumunun, ƏDV-nin və aksizlərin ödənilməsi ilə bağlı ətraflı məlumatı almaq üçün bu sahədə səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-7 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bununla belə, sorğunuzda qeyd olunan avtomobillərin respublikaya satış məqsədləri üçün gətirilməsi isə artıq sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur, bu fəaliyyətlə məşğul olan fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başlanan günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna durmalısınız.

Vergi uçotuna alındıqdan sonra edilməli hərəkətlər, o cümlədən bank hesabının açılması, vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilər barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən məlumatlarla tanış ola, fəaliyyətlə bağlı əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20.5-ci, 25-ci33-cü, 34-cü162.1-ci, 190.4-cü maddələri, VIII, IX, X, XI, XVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İmanov Heydər Mütalib oğlu, imanovh086@mail.ru, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 119 dəfə, ID: 17548)
Salam! Bilmək istərdim ki, əgər direktor təsisçisi olduğu hüquqi şəxsin (ƏDV və Mənfəət vergisi ödəyicisi) bank hesabından birbaşa təsisçi borcunu ay ərzində bir dəfə olmaqla 30000 (otuz min) manat məbləğində pulu nağdılaşdıraraq götürə bilərmi? Qeyd etməliyəm ki, həmin şəxsin fərdi sahibkar kimi vergi orqanında qeydiyyatı var, lakin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılmış, həmçinin heç bir bankda cari hesabı yoxdur.

Bildiririk ki, təsisçi tərəfindən müəssisəyə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və təsisçiyə ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə borc pul vəsaitinin qaytarılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada, vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması isə yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü, 18-ci, 110-cu, 123.1-ci,  150-ci maddələri, "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsmayılov Emil, emil.ismayilov@hotmail.com, Bakı (12.11.2018) (Oxunub: 98 dəfə, ID: 17547)
Salam. Əgər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinə xaricdən vəsait daxil olursa, bu zaman vergi orqanına sənəd kimi nə təqdim edilməlidir? Xaricdən daxil olan vəsait üçün elektron qaimə-faktura yazıla bilmədiyi halda nə edilməlidir? Qeyd edim ki, mal alışından bəhs edilmir. Göstərilən xidmətlə bağlı mədaxildən bəhs olunur.

Bildiririk ki, rezident şəxsin qeyri-rezident şəxsə göstərdiyi xidmətlər bu xidmətlərin göstərilməsi nəticəsində əldə edilən gəlirin ödənilməsinə əsas verən və gəliri əldə edən şəxsin həmin gəlirin faktiki sahibi olduğunu sübut edən təsdiqedici sənədlər (bağlanmış müqavilələr, invoyslar, təhvil-təslim aktları, ödəniş sənədləri  və s.) əsasında müəyyən edilə bilər. 

Bununla belə, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının, o cümlədən göstərilən xidmətlərin sənədləşdirilməsinə dair Sizi qane edə biləcək ətraflı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə mühasibat uçotunun təşkili və aparılması sahələrində tənzimlənməni həyata keçirən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.