Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
İrada İsrafilova, irada_07@mail.ru, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 56 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17814)
Vergi ödəyicisi olan agent lotereya biletlərinin komissiyon qaydada parakəndə satışı ilə məşğul olur. Agent hansı fəaliyyət kodundan istifadə etməlidir?

Sorğunuzda qeyd etdiyiniz fəaliyyəti (lotoreya biletlərinin satışı) “92000 HƏVƏSLƏNDİRİCİ OYUNLARIN KEÇİRİLMƏSİ SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT” fəaliyyət növünü seçərək  həyata keçirə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Həsənov Fəyyar, elnurhasanov199@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17813)
Salam. 2016 ci ilin mənfəət vergi bəyanaməsində zərərlə cıxmışam. 2017 ci ilin mənfəət vergi bəyanaməsində mənfəətlə cıxmışam amma 2016 ci ilin zərərin mənfəət vergi bəyanaməsinin otən ilin zərəri qrafasında göstərməmişəm. 2018 ci ilin mənfəət vergi bəyanaməsində 2016 ci ilin zərərin göstərər bilərəm? Əgər göstərə bilmərəmsə Vergi Məcəlləsinə əsasən izahat istəyirik. Qeyd edim ki, mənfəət vergi bəyannaməsində ötən 5 ilin zərərinin göstərilməsi üçün sətirlər əlavə edilib.

Vergi Məcəlləsinin 121.1-ci maddəsinə əsasən müəssisənin gəlirlərdən çıxarılmasına yol verilən xərclərinin gəlirdən artıq olan hissəsi beş ilədək davam edən sonrakı dövrə keçirilir və illər üzrə məhdudiyyət qoyulmadan həmin illərin mənfəəti hesabına kompensasiya edilir.

Vergi Məcəlləsinin 157.3.3-cü maddəsində göstərilən hallar istisna olmaqla, vergi ödəyicisi mənfəət (gəlir) vergisinin ödəyicisi olduğu tarixədək yaranmış zərərlər, habelə Məcəllənin 114-cü115-ci maddələrində nəzərdə tutulan amortizasiya və təmir xərcləri normalarından aşağı norma tətbiq edilməsi nəticəsində yaranan və növbəti illərə keçirilən məbləğlər növbəti ilin gəlirləri hesabına kompensasiya edilmir.

Yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla siz məhdudiyyət olmadan 5 ilədək olan dövrün zəzərini kompensasiya edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aqil Eyvazov Aftandil, a.eyvazov79@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17812)
Salam. Yağdəyişmə xidməti göstərən servisdə VÖEN-ə malik usta (yeri özü icarəyə götürüb) müştərinin avtomobilinin yağını dəyişməsi ilə bağlı göstərdiyi xidmətə görə nəzarət kassa aparatı (NKA) istifadə etmədən müvafiq ciddi hesabat blankı olan mədaxil qəbzini müştəriyə təqdim edə bilərmi? Eyni zamanda, yağdəyişmə zamanı istifadə etdiyi yağ satış sayılırmı? VM-nin 13.2.11-ci maddəsinə əsasən "Xidmətlərin göstərilməsi (işlərin görülməsi) zamanı istifadə olunan mallar ayrıca təqdim edilmirsə və ya xidmətin (işin) dəyərinə daxil edilməyən kompensasiyalı xərclər müqavilədə və ya ödəniş sənədlərində ayrıca göstərilmirsə, həmin mallar və ya xərclər xidmətin (işin) ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir.” Burada istifadə olunmuş yağın dəyəri mədaxil qəbzində göstərilməlidirmi? Ümumilikdə göstərilmiş bu xidmətə görə alınmış vəsaiti NKA olmadan mədaxil qəbzi ilə rəsmiləşdirmək olarmı?

Cavab1. Bildiririk ki, göstərilən xidmətin müqabilində ciddi hesabat blankı olan və ödənişi təsdiqləyən mədaxil qəbzi verilməlidir.

Cavab 2. Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci maddəsinə əsasən mal ayrıca təqdim olunmursa xidmətin tərkib hissəsi hesab olunur. Qeyd olunan maddəyə əsasən sorğunuzda mühərrik yağı xidmət göstərilən zaman ayrıca təqdim edilmirsə xidmətin tərkib hissəsi sayılır və bu zaman xidmətin müqabilində ciddi hesabat blankı olan və ödənişi təsdiqləyən mədaxil qəbzi verilməlidir. Xidmət göstərilmədiyi halda mühərrik yağı ayrıca təqdim olunarsa pərakəndə ticarət fəaliyyəti hesab olunur və satış  NKA tətbiq edilməklə həyata keçirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.11-ci, 16.1.8-ci, 16.1.9-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramin Səfərov, ramin.safarov@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17811)
Salam. Mən fiziki şəxs kimi VÖEN ilə bir neçə şirkətlə müqavilə əsasında onlara korporativ hüquqi xidmət göstərirəm. Aylıq xidmət haqqım 2000 manat təşkil edir. Əvvəllər bu məbləğdən 4% yəni 80 manat sadələşdirilmiş vergi ödəyirdim. 2019-cu ildən sonra yeni qaydalara əsasən neçə faiz və nə qədər məbləğdə vergi ödəməliyəm? Qeyd edim ki, mənim xərcim yoxdur. çünki xidmət göstərdiyim şirkətlərin işimi görürəm.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz. Buna əsasən fərdi sahibkar kimi digər hüquqi şəxslərə xidmət göstərdiyinizi nəzərə alaraq sizin sadələşmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququnuz olmadığından 1 yanvar 2019-cu il tarixdən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz.

Eyni zamanda bildiririk ki,  gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Sorğunuzda qeyd olunduğu kimi aylıq gəliriniz 2000 manat, illik gəlirin 24000 manat, gəlirdən çıxılan xərclər olmadığı halda vergi öhdəliyiniz aşağıdakı qaydada hesablanacaq.

(24000-0) *20%=4800

4800-75%= 1200

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Rzayev Mübariz, vusalrza@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 17810)
Salam. Vergi Məcəlləsinin 114.5-ci maddəsinə əsasən binalar, tikililər və qurğular üçün amortizasiya ayırmaları hər tikili üzrə ayrılıqda aparılır, digərlərində isə kateqoriya üzrə aparılır. (Mebellər vahidinin ilkin dəyəri amortizasiya məbləği son qalıq divan 1 000,00 200,00 800,00 Stol 550,00 110,00 440,00 Stul 300,00 60,00 240,00 Cəmi 1850,00 370,00 1480,00) Bu nümunədə cəmi mebel kateqoriyası üzrə ilkin dəyər 1850 azn götürülüb 370 azn amortizasiya hesablanıb son qalıq cəmi 500 azn olanadək əsas vəsait kmi saxlanılıb amortizasiya olunacaq və 500-dən kiçik olsa silinəcək? Yoxsa tək-tək baxılmaqla ümumiyyətlə stul əsas vəsait siyahısında olmayacaq, amortizasiya hesablanmayacaq, stol ilin axırında dəyəri 500-dən az olduğu üçün silinəcək, divan isə son qalığı 500 azn olanadək əsas vəsait kimi amortizasiya olacaq?

Bildiririk ki, istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan çox olan maddi aktivlərə çəkilən xərclər amortizasiya ayırmaları şəklində Vergi Məcəlləsinin 114-cü maddəsinə uyğun olaraq gəlirdən çıxıla bilər.

Vergi Məcəlləsinin 114.8-ci maddəsinə əsasən ilin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyəri 500 manatdan və ya ilkin dəyərinin 5 faizindən az olduqda, qalıq dəyərinin məbləği gəlirdən çıxılır.

Dəyərinə və ya istifadə müddətinə görə əsas vəsaitlərə aid edilməyən və gəlirin əldə olunmasında istifadə olunan aktivlərin dəyəri biləvasitə gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci108-ci və 114-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aynurə Həsənova Novruz, pedaqoq_86_23@mail.ru, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 37 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17809)
Salam. Təhsil Nazirliyi sifarişçi olaraq icraçı kimi ekspertlərlə (məktəb müəllimləri ilə) satınalma müqaviləsi bağlayır. Əlavə xidmət sayıldığından ödəniş əməkhaqqı kartının hesabına köçürülərkən köçürülən məbləğin 39%-i tutulur, fiziki şəxs kimi VÖEN hesabına köçürülərkən isə vergi ödəyicisi kimi 4% vergi ödənilirdi. İndi edilmiş dəyişikliyə əsasən hər iki ödəniş halında nə kimi dəyişiklik var?

Bildiririk ki, qeyd etdiyiniz fəaliyyət  (ekspertlik) sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur və siz fərdi sahibkar kimi digər hüquqi şəxsə (sorğunuzda Təhsil Nazirlyinə) xidmət göstərdiyiniz üçün sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnuz yoxdur. Qeyd olunanlara əsasən sahibkarlıq fəaliyyətinizdən əldə etdiyiniz gəlirdən Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş xərcləri çıxmaqla 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi ödəməlisiniz. 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil Əliyev, Ramil728@box.az, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17808)
Salam. Mən Bakının Qaradağ rayonunda Sahil qəsəbəsində bərbər işləyirəm. Bilmək istərdim 2019-cu ilin yanvarın 1-dən etibarən aylıq nə qədər vergi ödəməliyəm? Bəyannamə təqdim etməliyəmmi? Xidmət göstərərkən müştəriyə qəbz verməliyəmmi? 2019-cu il yanvarın 1-dən nə qədər sosial sıgorta haqqı ödəməliyəm? DSMF-ə bəyannamə təqdim etməliyəmmi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan (qadın və ya kişi bərbərləri olmasına fərq qoyulmadan) şəxslər aylıq 15 manat məbləğə Bakı şəhəri üçün 2 əmsalı tətbiq etməklə 30 manat sadələşdirilmiş vergi ödəyir. Qeyd olunan şəxslərin vergi öhdəliklərini “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” əldə etməklə sadələşdirilmiş qaydada yerinə yetirməsi həmin şəxsləri nağd pul hesablaşmaları zamanı alıcıya bu Məcəllənin 16.1.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq qəbz və digər ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək öhdəliyindən azad etmir.

Qeyd olunan şəxslər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı Sosial sığorta haqqında Qanunun 2019-cu il yanvarın 1-dək qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq ödənilir, 2020-ci il yanvarın 1-dən isə minimum aylıq əməkhaqqının 25 faizi miqdarında ödənilməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sevda, sevda_gunes@mail.ru, Sumqayıt (23.01.2019) (Oxunub: 47 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17807)
Salam. Iki ixtisas üzrə işləmək istəyirəm. Fəaliyyət növüm dərzi və saç ustasıdır. Işçim yoxdur. Mən fərdi sahibkar kimi 2 faizlik vergi ödəmək istəyirəm. Sabit vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməyim vacibdir?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən fərdi qaydada dərzi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər aylıq 10 manat məbləğə Bakı şəhərində 2 əmsalı tətbiq etməklə, bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər isə aylıq 15 manat məbləğə Bakı şəhərində 2 əmsalı tətbiq etməklə 30 manat sabit vergi ödəyir və verginin ödənilməsi barədə qəbz əldə edirlər.

Vergi Məcəlləsinin 218.4.4-cü maddəsində göstərilən fiziki şəxslər  Məcəllənin 220.10-cu maddəsində müəyyən olunan fəaliyyət növlərindən bir neçəsi ilə məşğul olduğu halda “Sabit verginin ödənilməsi haqqında qəbz”i hər bir fəaliyyət növü üçün ayrılıqda alırlar.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Məcəllənin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növlərini “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almaqla həyata keçirmək vergi ödəyicisinin hüququ deyil və onun vəzifələrinə aid edilmişdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mehman Vəliyev Vəli, veliyevmehman1@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17806)
Salam. Lisenziya tələb olunan sahədə hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstəririk. İşçi sayı 4 nəfər 12 aylıq əməliyyatların həcmi 200 000 manatdan aşağıdır. Bilmək istərdik Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən sonra biz sahibkarlığın hansı katiqoriyasına aidik, hansı vergi növü üzrə vergi ödəməliyik və vergi məbləğini necə hesablamalıyıq?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməzlər.

Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 saylı qərarına əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri dedikdə işçilərinin orta siyahı sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200 min manat və az olan sahibkarlıq subyektləri nəzərdə tutulur.

Ona görə də lisenziya tələb edən fəaliyyət növü olduğundan müəssisəniz mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlidir. Mikro sahibkarlığın qeyd olunan meyarlarına uyğun gəldiyi halda, mənfəət vergisin 75 faizində və əmlak vergisindən azad olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 106.1.20-ci, 218.5.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəmaləddin Xanəhmədov İxtiyar, cxhanehmedov@gmail.com, Lənkəran (23.01.2019) (Oxunub: 53 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17805)
Salam. Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər nə vaxtdan tətbiq olunacaq? Gəlir vergisi ilə bağlı maaşların doğru göstərilməsi nə zamandan qüvvəyə minəcək?

Bildiririk ki, “Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1.6.2-ci, 1.22.2-ci, 1.23.2-ci və 1.23.9-cu (Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 58.15-ci maddəsinə münasibətdə) maddələr istisna olmaqla) 2019-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülzar Məmmədova Rza, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 48 dəfə, ID: 17804)
Salam. Yeni dəyişikliyə əsasən DSMF hesabatları vergi idarəsinə hansı proqramda veriləcək?

Bildiririk ki, 2018-ci ilin IV rübündən etibarən məcburi dövlət sosial və işsizlik sıgortası üzrə hesabatlar Vergilər Nazirliyinə təqdim olunmalıdır. Hesabatları İnternet Vergi İdarəsinin müvafiq bölməsi vasitəsilə onlayn rejimdə və ya BTP proqramı vasitəsilə oflayn rejimdə hazırlaya bilərsiniz. Ətraflı təlimatla Yardım bölməsindən tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bəylər Vəliyev Aslan, veliyevbeyler@inbox.ru, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17803)
Salam. Mənə Məşğulluq İdarəsində təqdim etmək üçün VÖEN-inim olmaması haqqında arayış təqdim etmək lazımdır. Bu arayışı elektron qaydada əldə etmək mümkündürmü?

Bildiririk ki, fəaliyyətinizin olub-olmaması barədə arayış almaq üçün gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda, onlardan istifadə etməklə İnternet vergi idarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Yeni müraciət” bölməsindən elektron qaydada, poçt vasitəsi ilə və ya qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanının vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə kağız daşıyıcısında sərbəst formada ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz. Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin olub-olmaması barədə arayış 5 iş günü müddətində verilir.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 19.05.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları”(Xidmət kodu: 5.1. 2).

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnur Mirzaxanov İlqar, elnur-mirzexanov1980@mail.ru, Sabirabad (23.01.2019) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 17802)
Salam. Bilmək istərdim mülkü-hüquqi müqavilə ilə il 2018-ci ildə il ərzində bir aylıq işləyən şəxs 631.23 manat əmək haqqından dövlət sosial müdafiə fonduna nə qədər vəsait ödəməlidir?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz. Buna əsasən fərdi sahibkar kimi digər vergi ödəyicilərinə xidmət göstərdiyini nəzərə alaraq sorğunuzda qeyd olunan şəxs vergi orqanında uçotda olduğu halda gəlir vergisi ödəyicisi kimi xərclər çıxılmaqla 20 % vergi ödəməlidir. O da nəzərə alınmalıdır ki, 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır. Bu halda qeyd olunan şəxslər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı Sosial sığorta haqqında Qanunun 2019-cu il yanvarın 1-dək qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq ödənilir, 2020-ci il yanvarın 1-dən isə minimum aylıq əməkhaqqının 25 faizi miqdarında ödənilməlidir.

Mülki-hüquqi müqavilə ilə çalışan şəxs vergi orqanında uçotda olmadığı halda, gəliri ödəyən şəxs tərəfindən ödəmə mənbəyində 14 faiz məbləğində gəlir vergisi, 25 % məbləğində sosial sığorta haqqı tutularaq büdcəyə ödənilməlidir.

Bax: VM 102.1.30-cu218.5.10-cu maddələr, “Sosial Sığorta haqqında” Azərbaycan Respuiblikasının qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Salmanov Aslan, ilham_s86@mail.ru (23.01.2019) (Oxunub: 31 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17801)
Salam. Müəssisə ketrinq fəaliyyəti ilə məşğuldur, digər bir müəssisə (özəl məktəb) ilə müqavilə bağlayıb və orada oxuyan şagirdlərə yemək hazirlayıb verir. 2019-ci il yanvar ayından dövriyyəsi 200000 manatı keçir, işçi sayı 30 nəfərdir. Bu qeyd olunan müəssisə 2019-ci ildən ərizə yazıb sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qalaraq 8 faiz dərəcə ilə hesabat verə bilər?

Bildiririk ki, vergitutma məqsədləri üçün İctimai iaşə fəaliyyəti - fəaliyyət göstərdiyi xidmət obyektinin ərazisində və ya səyyar qaydada alıcıya istehlak məqsədilə hazırlanmış (bişirilmiş) qida (yeyinti) məhsullarının təqdim edilməsi ilə əlaqədar sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur.

Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilərlər.

Sorğunuzda qeyd olunan müəssisənin fəaliyyəti ictimai iaşə fəaliyyəti hesab olunduğu üçün əldə olunan ümumi hasilatdan, o cümlədən satışdankənar gəlirlərdən 8 % dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi ödəməklə fəaliyyət göstərə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.56-cı, 218.1.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elşad Hüsənli Eynulla, elshadhusanli@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 17800)
Salam. Fiziki şəxs olaraq VÖEN ilə kurs və ya tədris mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən şəxs yeni qaydalara əsasən sadələşdirilimiş vergidən istifadə edə biləcəkmi?prosedur barədə ətraflı izahat almaq istəyirəm.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz.

Qeyd olunan dəyişikliyə əsasən əhaliyə xidmət göstərdiyiniz halda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olaraq ümumi gəlirlərinizdən xərclər çıxılmadan 2% dərəcə ilə vergi ödəməlisiniz.

Fərdi sahibkar olaraq digər digər vergi ödəyicilərinə fəaliyyət məqsədləri üçün xidmət göstərdiyiniz halda gəlir vergisinin ödəyicisi olaraq fəaliyyət göstərməlisiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin VIII, IX, X Fəsilləri, 218.5.10-cu , 220-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aysel Orucova Elşən, orucovaaysel83@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 24 dəfə, ID: 17799)
Salam. Mən VÖEN almaq istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm?

Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi orqanlarında uçot və qeydiyyat prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Sahibkarın vergi bələdçisi” , “Vergi bəyannaməsini verən şəxslər”“Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri” bölmələrindən əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Günel İsmayılova İlqar, gunel.ilqarqizi@gmail.com (23.01.2019) (Oxunub: 30 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17798)
Salam. Mən Türkiyədən kitab sifariş vermək istəyirəm . Kitablar cəmi 90 USD ( kargo daxil) edir. “Bank of Baku”dan bildirdilər ki şəxsiyyət vəsiqəsi ilə hər hansısa filialına yaxınlaşıb 90 USD ödəmə edə bilərəm və bundan əlavə 30 USD komissiya haqqı tutulacaq. Bilmək istərdim ki, komissiya haqqı məcburidirmi? Mən bu əməliyyatı əlavə komissiya olmadan necə edə bilərəm?

Bildiririk ki, virtual ticarət meydanlarından malların elektron ticarət qaydasında alışına sayından asılı olmayaraq yerli bank və ya xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən ƏDV tətbiq olunmur.

Banklar tərəfindən tutulan hər hansı komissiya haqqı barəsində aidiyyatı üzrə banklara müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin  169.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nəsimi Əbilov, sydi.office@yandex.ru (23.01.2019) (Oxunub: 22 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17797)
Salam. Media orqanı təsis etmək üçün hüquqi ya fiziki şəxs kimi qeydiyyatdan keçmək tələb olunur?

Kütləvi informasiya vasitələrini dövlət orqanları, bələdiyyələr, siyasi partiyalar (yalnız mətbu nəşrlər üçün), ictimai birliklər, idarə, müəssisə və təşkilatlar, Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlar təklikdə və ya başqaları ilə birlikdə təsis etmək hüququna malikdirlər.

Bax: “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (3-cü fəsil)

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İntiqam Seyfulla, sintigam7@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 33 dəfə, ID: 17796)
Salam. KOB klaster reyestrinə qeydiyyata düşmək üçün şirkət hansı prosedurlardan keçməlidir? Bunun üçün hansı tələblər mövcuddur?

Vergi Məcəlləsin 13.2.78-ci maddəsinə əsasən KOB klaster şirkəti dedikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının  müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının  müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə razılaşdırmaqla mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) KOB klaster şirkətinin şəhadətnaməsi verdiyi hüquqi şəxs nəzərdə tutulur.

Müvafiq meyarlar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra sorğuda qaldırılan məsələ barədə məlumat veriləcəkdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhəmmdər Kərimli, emilio.kerimli@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 54 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17795)
Azərbaycan rezidenti olan müəssisənin vergi ilinin sonuna ümumi mənfəəti 159500 manatdır o cümlədən bu müəsissənin AR hüdüdlarınan kənarda əldə etdiyi gəlirindən mənfəəti 55000 manat olarsa , ümumi mənfəətindən (159500) bu məbləgi (55000) xərc olaraq çıxıla bilərmi? Xarici ölkədəki faiz dərəcəsi 18% dir.

Rezident müəssisənin  gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirdən ibarətdir. Rezidentlərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün bu Məcəllə ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir.

Bununla yanaşı Vergi Məcəlləsinin 127-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınır. Bu zaman nəzərə alınan məbləğ Azərbaycan Respublikasında həmin gəlirdən və ya mənfəətdən müəyyən edilmiş dərəcələrlə tutulan verginin məbləğindən çox olmamalıdır. 

Eyni zamanda vergi qanunvericiliyinə əsasən hesablanmış mənfəət vergisi məbləğindən Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirlərdən gəlirin əldə olunduğu dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq ödənilmiş mənfəət vergisinin məbləğləri çıxılmaqla qalan məbləğ dövlət büdcəsinə ödənilir. Rezident müəssisə tərəfindən Azərbaycanda vergi ödənilərkən xarici ölkədə ödənilmiş mənfəət vergisinin nəzərə alınması üçün həmin xarici ölkənin vergi orqanı tərəfindən xaricdə vergi ödənilməsini təsdiq edən müvafiq sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət vergi orqanlarına təqdim edilir.

Qeyd edilənlərə əsasən mənfəət vergisinin bəyannaməsi təqdim edilərkən ümumi hesablanmış mənfəət vergisindən xaricdə ödənilmiş verginin məbləği çıxıldıqdan sonra qalan məbləğ vergiyə cəlb edilir

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 96.1-ci, 97.1-ci, 104.1-ci, 108-ci127-ci maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


A.Məmmədov, axmammadov@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17794)

Bundan öncə verdiyim sualı (ID: 17598) cavablandırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Lakin tərəfinizdən verilən cavab aydın olmadığı üçün sualımı bir az daha sadə formada təkrarlamaq istəyirəm. ABC Co. şirkətinin Azərbaycanda filialı var. Filial Azərbaycandakı fəaliyyəti çərçivəsində XYZ MMC-dən 10,000+1,800 (ƏDV) dəyərində mal, iş (xidmət) alır. XYZ MMC 10,000+1,800 olaraq Filiala e-qaimə və elektron vergi hesab-faktura kəsir. Alınmış mal, iş (xidmət) üçün ABC Co. Şirkəti (baş ofis) öz ölkəsindəki bank hesabından XYZ MMC-yə 10,000 ödəniş edir. Filial isə mal, iş (xidmət) üçün 1,800 ƏDV-ni XYZ MMC-nin ƏDV Depozit hesabına ödəyir. Bundan sonra Filial XYZ MMC-yə ödədiyi 1,800 ƏDV-nin əvəzləşdirir. Sual: Filialın ödədiyi 1,800 məbləği əvəzləşdirməsi Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi çərçivəsindədirmi?

Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə əsasən bu maddədə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, əvəzləşdirilən ƏDV-nin məbləği vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödəmələr üzrə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilən vergi məbləği sayılır.

Bunlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci176.4-cü maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə dair”  3 sentyabr 2015-ci il tarixli Qərarının 3-cü hissəsində qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci176.4-cü maddələrinin mənasına görə təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin ƏDV-siz dəyəri yalnız nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) tam olaraq ödənildikdə, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarla ödənildikdə vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab fakturası üzrə ödənilmiş vergi məbləği əvəzləşdirilən ƏDV məbləği sayılır. 

Qeyd olunanlara əsasən sualda göstərilən halda qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən ona təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) görə ödənilmiş ƏDV məbləği Vergi Məcəlləsinin 175.1-ci maddəsinə uyğun olaraq əvəzləşdirilə bilər. Filial sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı halda ödənilən ƏDV əvəzləşdirilmir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Balaşov Nəbi, samirbalas@yahoo.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 50 dəfə, ID: 17793)
Müəssisə həm kənd təsərrüfatı, həm də ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olur. Məlum olduğu kimi 1-ci fəaliyyət mənfəət vergisindən azaddır.
1) Mənfəət vergisi hesablanması hansı qaydada aparılır?
2) Müəssisənin ümumi idarəetməsi ilə bağlı xərclər (həm ticarət həm də kənd təsərrüfatı ilə birbaşa bağlı olmayan) vergitutma məqsədləri üçün mənfəətin hesablanması zamanı hansı qaydada bölüşdürülür?

Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci maddəsinə əsasən rezident müəssisə üçün vergitutma obyekti onun mənfəətidir. Vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə bu Məcəllənin X fəslində göstərilən, gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərq mənfəətdir.

Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən bu fəsilə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Qeyd edilənlərə əsasən kənd təsərrüfatı faəliyyətindən əldə edilən gəlirlər mənfəət vergisindən azad edildiyindən, həmin fəaliyyət üzrə çəkilən xərclər gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir. Ticarət fəaliyyəti ilə bağlı əldə edilən gəlirlərlə həmin fəaliyyət üzrə gəlirdən çıxılan xərclər arasındakı fərq isə Vergi Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə əsasən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisinə cəlb edilir.

Bunlarla yanaşı müəssisənin ümumi idarəetməsi ilə bağlı xərclər ticarət və kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri üzrə dövriyyələrin ümumi dövriyyədəki payına uyğun olaraq mütənasib qaydada bölüşdürülür.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 104-cü, 105-ci, 106-cı108-ci maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Elyarov, turalsearch@gmail.com, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 49 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17792)
Salam.
1. Bələdiyyələrə ödənilən torpağın icarə haqqı üzrə ödənişə görə bələdiyyə mütləq şəkildə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsə elektron qaimə verməlidirmi?
2. Hüquqi şəxs elektron qaiməni tələb etməsinə baxmayaraq bələdiyyənin elektron qaimə verməməsində hər hansı qanun pozuntusu varmı?
3. Elektron qaimə verilməsə göstərilən icarə haqqını xərc kimi nəzərə ala bilərikmi?
4. .Fiziki şəxs (öz adına VÖEN-i vardır) sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədilə icarəyə obyekt götürüb. Öz adına olan obyekti satış sahəsindən uzaqda olduğu səbəbindən digər şəxsə icarəyə verib. Bu zaman fiziki şəxsin öz adına olan obyektini icarəyə verdiyinə görə aldığı icarə məbləğindən 14 faiz tutularaq ödəniş edilir.Bu zaman fiziki şəxsin obyektini icarə verdiyi üçün elektron qaimə qarşı tərəfə verilməlidirmi? Verilməlidirsə cəmi məbləğə yoxsa 14 faiz tutulandan sonra yerdə qalan məbləğə elektron qaimə veriləcək?

Vergi Məcəlləsinin 01.01.2019-cu il tarixdən qüvvədə olan 16.1.11-6.2-ci maddəsinə əsasən dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və büdcə təşkilatları tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi ilə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura vermək istisna edilmişdir.

Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsinə əsasən nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz (bu Məcəllənin 16.1.11-6.1-ci, 16.1.11-6.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan şəxslər tərəfindən verilən qəbz və ya digər ciddi hesabat blankları istisna olmaqla) malların (işlərin, xidmətlərin) alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur.

Qeyd olunanlara əsasən bələdiyyələr tərəfindən icarəyə verilmiş torpağa görə icarəçiyə elektron qaimə-fakturanın verilməsi qanunvericilikdə istisna edildiyindən icarəçi tərəfindən icarə haqqı ilə bağlı çəkilmiş xərclər ona verilmiş bank ödəniş sənədləri, qəbz və ya digər ciddi hesabat blankları əsasında gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilə bilər.

Bununla yanaşı fiziki şəxs tərəfindən icarəyə verilmiş əmlaka görə elektron qaimə-faktura tam məbləğə, yəni icarə müqaviləsində göstərilən məbləğə təqdim edilməlidir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 16-cı, 71-1-ci, 109-cu124-cü maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yasin Şirinov Rza, yasinshirinov@mail.ru, Beyləqan (23.01.2019) (Oxunub: 38 dəfə, ID: 17791)
Mövsümi kənd təsərrüfatı işlərinə cəlb edilmiş fiziki şəxslərin, yerinə yetirdikləri iş və xidmətlərə görə əldə etdikləri qazancları hansısa vergi öhdəliyi yaradırmı?

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları tərəfindən mövsümi xarakterli işlərin görülməsinə cəlb edilmiş vergi orqanlarında uçotda olmayan fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə görə onlara aparılan ödənişlərdən gəliri ödəyən şəxs tərəfindən ödəmə mənbəyində Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlir vergisi, habelə ödənişlərin tam məbləğindən 25 faiz dərəcə ilə məcburi sosial sığorta haqları tutulur.  

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 101-ci, 150-ci və “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 14-cü maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sadiq Quliyev Həbib, sadig_guliyev@bk.ru, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 17790)
Müəssisə 01.08.2018-ci il tarixindən ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatıdan keçməli idi. Lakin o ərizəni sentyabr ayında vermiş və 01.10.2018-ci il tarixdən ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata alınıb. Bununla əlaqədar aşağıdakılara aydınlıq gətirmənizi xahiş edirəm:
1. Mənfəət vergisinin hesablanmasında oktyabr-dekabr aylarının gəlir və xərclərini nəzərə almalıyam, yoxsa avqust-dekabr aylarının? (Mənfəət vergisi üzrə mükəlləfiyyət 01.10.2018-ci il tarixdəndir.)
2. Əgər kameral və ya səyyar vergi yoxlaması ilə müəyyən olunsa ki, ƏDV qeydiyyatı 01.08.2018-ci ildən məcburi qaydada qüvvəyə minməli idi və bu dövrdən başlayaraq ƏDV bəyannaməsi verilməli idi, onda avqust-sentyabr aylarında ödənilmiş ƏDV məbləğləri əvəzləşdirilməlidirmi?
3. Müəssisənin apardığı əməliyyatların böyük bir hissəsi ƏDV-yə sıfır dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlardır. Səyyar vergi yoxlaması vaxtı avqust-sentyabr ayları üçün ƏDV-yə sıfır dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlara görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunmalıdır?

Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsinə əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər, o cümlədən bu Məcəllənin 218.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş hüquqdan istifadə etməyən ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər (bu Məcəllənin 218.4.1-ci, 218.4.2-ci218.4.3-cü maddələrində göstərilənlər istisna olmaqla) bu Məcəllənin 157.3.1-ci maddəsində göstərilən tarixdən 10 gün ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

Müəssisə məcburi ƏDV qeydiyyatına alınmasına dair öhdəliyi yarandığı tarixdən etibarən ƏDV və mənfəət vergisinin ödəyicisi hesab olunur.

Vergi ödəyicisi tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) alışı üzrə ödənilmiş ƏDV məbləğləri Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə əsasən əvəzləşdirilə bilər.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 155-ci maddəsinə müvafiq olaraq vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV üzrə qeydiyyat məcburi olduğu halda, qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərilməsinə görə vergi ödəyicisinə ƏDV üzrə qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərdiyi bütün dövr ərzində büdcəyə ödənilməli olan ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 58-ci, 155-ci157-ci maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elnarə Aslanova, elnara_aslanova@mail.ru, Bakı (23.01.2019) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 17789)
Salam. Hüquqi şəxs icarədar (ƏDV ödəyiçisi deyil) daşınmaz əmlakını başqa bir hüquqi şəxsə icarəyə verir. Azərİşıq, AzərSu, AzəriGaz tərəfindən tərtib edilmiş hesab fakturalar və E-qaimələr hər ay icarədarın adına gəlir. Lakin icarə müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, kommunal xidmətlərindən istifadəsinə qörə hər ay yaranan borclarin ödənilməsi icarəçinin öhdəsinə aid edilir. Belə ki, icarəçi hər ay, yaranan borcun məbləğini icarədarın hesabina köçürür, və icarədar öz növbəsində həmin məbləği Azərİşığın hesabına köçürür. Azərsuyun sayğacı Smart olduğundan, icarəçi tərəfindən karta məbləğ yüklənir. İcarədarla icarəçi arasında elektron sənədləşmə (e-qaimə) olmalıdırmı? Və ya haqq-hesabın aparılması üçün müqavilənin şərtləri kifayət edər? İcarəçi tərəfindən ödənişlərin aparılması üçün icarədar hansı sənədləri təqdim etməlidir?

İcarəyə götürülmüş obyekt üzrə kommunal xərclərin hüquqi şəxs (icarəçi) tərəfindən digər hüquqi şəxsə (icarəyə verən) və ya icarəyə verənin xeyrinə kommunal xidmətlər göstərən təşkilatın hesabına ödənilməsi tərəflər arasında bağlanmış icarə müqaviləsində nəzərdə tutulduğu halda, həmin ödənişlər icarəçinin gəlirdən çıxılan xərclərinə aid edilir.

Bununla yanaşı icarəyə verilmiş obyektin kommunal xərclərinə görə icarəyə verən hüquqi şəxsə təqdim edilən elektron qaimə-fakturanın təkrar olaraq icarəçiyə verilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi və “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanunu

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Əliyev Tapdıq, gonzalo1987@mail.ru, Masallı (21.01.2019) (Oxunub: 200 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 17786)
Salam. Mən “Azərbaycan Dəmir Yolları İdarəsi”nin anbardar vəzifəsində işləyən şəxsin əmək haqqından vergi tutulması barəsdə məlumat almaq istəyirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş 101.1-4-cü maddəsinə əsasən Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir. Buna əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra sorğuda qaldırılan məsələ barədə məlumat veriləcəkdir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində “Əmək haqqından tutulmaların hesablanması kalkulyatoru” istifadəyə verilmişdir. Kalkulyatordan istifadə etməklə  siz əmək haqqınızdan tutulmalar barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Məmmədov Fərhad, Justinlake89@mail.ru, Bakı (21.01.2019) (Oxunub: 170 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17785)
Salam, mən Azərbaycanda xarici ölkənin Bakıdakı səfirliyində işləyirəm. Vergi məcəlləsinə edilmiş sonuncu dəyişikliklərə görə mənim əmək haqqım gəlir vergisindən azad olurnurmu?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş 101.1-4-cü maddəsinə əsasən Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir. Buna əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edildikdən sonra sorğuda qaldırılan məsələ barədə məlumat veriləcəkdir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində “Əmək haqqından tutulmaların hesablanması kalkulyatoru” istifadəyə verilmişdir. Kalkulyatordan istifadə etməklə  siz əmək haqqınızdan tutulmalar barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sultan Garibov, garibov.sultan@gmail.com, Sumqayıt (21.01.2019) (Oxunub: 161 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17784)
Salam. 2018-ci ildə illik dövriyyəm 200 min manatdan aşağıdırsa 2019-cu ilin birinci rübü ərzində vergi hesabatının təqdim edilməsi zamanı 10 min manatlıq gəlir üçün nə qədər vergi ödəməliyəm? Mənə apreldə ödəməli olacağım vergi məbləği maraqlıdır.

Qeyd olunan şəxs sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğu halda əldə olunan gəlirlərdən xərclər çıxılmadan 2 faiz vergi ödəməlidir (10000x2%=200).

Sualınızın 2019-cu ildən etibarən gəlir vergisi ödəyicisi olan şəxslərə aid olduğu halda bildiririk ki, gəlir vergisi üzrə hesabat dövrü il olduğu üçün bəyannamələr illik formada hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq təqdim edilir.

Cari vergi ödəmələri isə rüb başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində ödənilir, cari vergi ödəmələri hesabat ili başa çatdıqdan sonra yenidən haqq-hesab edilir və bu zaman hesablanmış cari vergi məbləği hesabat üzrə vergi məbləğindən çox olduğu halda artıq hesablanmış cari vergi və ona uyğun faiz məbləğləri azaldılır.

Əvvəlki ildə gəlir vergisi ödəyicisi olmadığınız halda siz 151.5-ci maddədə nəzərdə tutulan qaydada, mənfəətdən və ya gəlirdən verginin məbləğinin 75 faizindən az olmamaqla cari vergini hesablamalısınız və bu barədə rüb başa çatdıqdan sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq arayış təqdim etməlisiniz. Sorğunuzda xərclərin olmadığı üçün hesablama bu qaydada aparılacaq.

cari vergi ödəməsi  (10000x20%)x 75%=1500

mikro sahibkarlar üçün güzəşt tətbiq edildikdə 1500-75%=375.

Siz 2019-cu ilin 1-ci rübü ərzində 375 manatdan az olmayaraq cari vergi ödəməsi ödəməklə, aprel ayının 15-dən gec olmayaraq vergi orqanına bu barədə arayış təqdim etməlisiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Məmmədov Elton, mferid880@gmail.com, Mingəçevir (21.01.2019) (Oxunub: 161 dəfə, Orta qiymət: 3.33, ID: 17783)
Salam. Gələn ildən yeni nəsil kassa aparatları tətbiq ediləcək. Bu kassa aparatları Vergilər Nazirliyin hesabına qoyulacaq, yoxsa sahibkarın öz hesabına?

2019-cu ilin yanvar ayından etibarən vergi ödəyiciləri yeni nəsil kassa aparatlarını qeydiyyatdan keçmiş operatorlardan əldə edəcəklər. Operator-yeni nəsil kassa aparatlarının satışı və texniki xidmətlərin göstərilməsi ilə  məşğul olan hüquqi şəxsdir. Həmçinin qeyd etmək istəyirik ki, ödəyicilərin yeni kassa aparatları ilə  təmin edilməsi 2019-cu ilin 2-ci rübündən etibarən mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Yeni nəsil kassa aparatlarının tətbiqi barədə müvafiq layihə hazır olduqdan sonra bu barədə vergi ödəyicilərinə məlumat veriləcək.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.