Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Ramil Məhərrəmov Əli, ramil1984@yahoo.com, Bakı (06.08.2018) (Oxunub: 102 dəfə, ID: 17252)
26.12.2017-ci il tarixli ID: 16341 nömrəli sualıma ətraflı cavab verdiyiniz üçün minnətdaram. Sualıma verdiyiniz cavabınıza əsasən, daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərməyən qeyri-rezident hüquqi şəxs tərəfindən iştirak payının satılması 104.3-cü və 125.1.5-ci maddələrə uyğun olaraq xərclər çıxılmadan 10% ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmalıdır. Bunu ona əsaslandırdız ki, 125.1.5-ci maddədəsində qeyd olunmuş “Azərbaycan mənbəyindən əldə edilən digər gəlirlər” ifadəsi həmçinin iştirak payının satılmasından yaranan gəlirlərə də şamil edilir. Bu konteksdə öyrənmək istərdim ki, Vergilər Məcəlləsinin 104.4-cü maddəsində qeyd olunmuş qeyri-rezidentin hüquqi şəxsin daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan tərəfindən əmlakın təqdim edilməsi hallara hansı əməliyyatlar aiddir. Vergilər Məcəlləsinin 13.2.21-ci maddəsində qeyd olunmuş əmlak anlayış qədər geniş anlayışdır. Bu halda qeyri-rezident hüquqi şəxs 104.4-cü maddəsinə istinadla iştirak payının təqdim edilməsi əmlakın təqdim edilməsi kimi qiymətləndirərək yaranan gəlirlərdən xərcləri nəzərə alınmaqla vergi tutululmasını tələb edə bilər mi? 149.6-ci maddəsində göstərilmiş prosedurdan keçməyərək?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün “əmlak” dedikdə hər hansı daşınan və ya daşınmaz əmlak, o cümlədən qeyri-maddi aktivlər, dövriyyə vəsaitləri və mülkiyyət hüququnun digər obyektləri nəzərdə tutulur.

Bununla yanaşı Vergi Məcəlləsinin 104.4-cü maddəsinin müddəalarına əsasən Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan əmlak təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident müəssisəsinin təqvim ili ərzində Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi bu növ ümumi gəlirindən bu Məcəllədə göstərilən və həmin dövrdə bu cür gəlirə aid olan xərclər çıxıldıqdan sonra vergi tutulur. Göründüyü kimi maddənin müddəaları Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan əmlak təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident müəssisəyə münasibətdə tətbiq olunur.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.6-cı maddəsinin müddəalarına əsasən rezident hüquqi şəxsdə iştirak payının satılmasından və ya başqasına verilməsindən əldə edilən gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlirə aid edilmişdir.

Vergi Məcəlləsinin 125.1.5-ci maddəsinə əsasən qeyri-rezidentin muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlər istisna olmaqla, işlərin görülməsindən və ya xidmətlərin göstərilməsindən əldə edilən gəlirlər, o cümlədən bu Məcəllənin 13.2.16.2-ci, 13.2.16.10-cu (Azərbaycan Respublikasında saxlanılan və ya istifadə edilən əmlak üçün alınan royalti şəklində gəlir istisna olmaqla), 13.2.16.12-ci (Azərbaycan Respublikasındakı daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsindən əldə edilən gəlir istisna olmaqla) və 13.2.16.14-cü maddələrində göstərilən xidmətlərdən alınan gəlir və Azərbaycan mənbəyindən əldə edilən digər gəlirlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur.

Ödəmə mənbəyində vergi tutulması mümkün olmayan hallarda qeyri-rezident şəxsin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirləri üzrə vergi öhdəlikləri həmin qeyri-rezidentin özü tərəfindən vergi orqanında uçota alınaraq gəlir (mənfəət) vergisinə cəlb edilməklə və ya onun təyin etdiyi vergi agenti tərəfindən yerinə yetirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.2-ci, 13.2.16.6-cı, 13.2.16.10-cu, 13.2.16.12-ci, 13.2.16.14-cü, 104.4-cü125.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vəliyev İlham Yaşar, avia666@live.ru (20.07.2018) (Oxunub: 275 dəfə, Orta qiymət: 4.3, ID: 17251)
Hüquqi şəxsin təsisçisi və direktoru hüquqi şəxsə aid olan mənzili 5 ildən sonra və ya hüquqi şəxsin fəaliyyəti dayandırıldıqdan sonra mənzili təsisçi oz adına necə keçirə bilərmi? Bunun üçün hansı qanun və ya məcəlləyə istinad edilir?

 Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridirlər. Hüquqi şəxs tərəfindən balansında olan daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi zamanı həmin əmlakın təqdim edilməsi üzrə müqaviləni təsdiq edən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilir və bu təqdimetmədən əldə edilən gəlirlər mənfəət vergisi məqsədləri üçün vergi tutulan gəlirlərə aid edilmir.

Eyni zamanda aparılmış əməliyyat ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmədiyindən, həmin daşınmaz əmlaka görə ƏDV ödənilib əvəzləşdirildiyi halda ödənilmiş və əvəzləşdirilmiş ƏDV-nin məbləği təqdimetmənin baş verdiyi ayın ƏDV bəyannaməsində yenidən hesablanmaqla dövlət büdcəsinə bərpa edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 3.5-ci, 150.1.9-cu159-cu218.4.3-cü, 219.3-1-ci219.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 10    Orta qiymət: 4.3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf Həsənov, rrauf_80@mail.ru, Gəncə (20.07.2018) (Oxunub: 205 dəfə, Orta qiymət: 2.6, ID: 17250)
Xaricdən təmirə gələn mal gömrükdən keçən zaman gömrük bəyannaməsi tərtib edilir və gömrük ərazisində emal kimi qəbul edilir. İdxal olunan mal təmirdən sonra ixracatdçıya, yəni xaricə geri göndərilir. Sual: ƏDV bəyannaməsi tərtib edilən zaman idxal və ixrac məbləğləri bəyannamədə qeyd edilirmi?

Bildiririk ki, malların idxalı zamanı gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri ödənişin formasından asılı olmayaraq ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verir, malların ixracı isə ƏDV-yə sıfır (0) faiz dərəcə ilə cəlb olunur ki, qeyd edilən göstəricilər də vergi orqanına təqdim edilən ƏDV bəyannaməsinin müvafiq sətirlərində əks etdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 165.1.3-cü176.5-ci maddələri və Vergilər Nazirliyinin 13.01.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş ƏDV-nin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 2.6

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynzadə Cavid Vasib, cavid.vasifoglu33@gmail.com, Bakı (20.07.2018) (Oxunub: 202 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17249)
Mən Bilgəh qəsəbəsində bir obyektdə plastik qapı pəncərə sexində işləyirdim. Mən orada sadəcə işçi idim. Günlərin bir günü vergi işçiləri gəldi. Təbii ki, müdür uzun müddət vergi ödəmədiyindən ona böyük miqdarda cərimə düşürdü. Onun adında VÖEN olduğundan mənim adıma VÖEN açıldı və cərimə mənim adıma yazıldı. Mən dəfələrlə müdürə xatırlatsam da o bu işin üstünə düşmədi. Xahiş edirəm mənə bu barədə kömək edin. Mənim 1 manat qazancım olmadığı halda mən 40 manat necə ödəyə bilərəm? Sizdən xahişim VÖEN-i öz adımdan çıxartmaqda mənə kömək eləyin.

Bildiririk ki, bilavasitə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər vergi orqanına təqdim etdikləri müvafiq ərizə əsasında vergi uçotuna alınırlar. Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri isə Vergi Məcəlləsinin 16-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini vaxtlı-vaxtında yerinə yetirməyə borcludur, əks halda onlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyət tədbirləri görülə bilər.

Vergi uçotunuzun ləğv edilməsi üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” və uçota alınmanı təsdiq edən şəhadətnamə ilə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə gəlməklə və ya gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən ASAN İmzanız) olduqda, vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotunuzun ləğv edilməsi üçün ərizə təqdim edə bilərsiniz.

Qeyd olunan normativ hüquqi aktlara əsasən vergi orqanında müvafiq prosedurlar (aktiv bank hesablarının bağlanılması, vergi ödəyicisinin nəzarət-kassa aparatının, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçotdan çıxarılması, vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsinə vergi borcunun ödənilməsi, təqdim edilməmiş bəyannamələrinin təqdim edilməsi, son səyyar vergi yoxlaması və s.) başa çatdırıldıqdan sonra fiziki şəxs vergi uçotundan çıxarılır və bu barədə ona məktub göndərilir.

Fiziki şəxsin ləğv edilməsi ilə əlaqədar yerinə yetirilməli olan prosedurlar barədə ətraflı məlumatı internet səhifəmizin müvafiq bölməsindən (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=1294) əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16-cı, 34.7.3-cü38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları” və 27 yanvar 2017-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədova Nigar İbrahim, ms.ni.ka@mail.ru, Gəncə (20.07.2018) (Oxunub: 158 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17248)
Vergi idarəsinə imtahan vermək üçün test imtahan proqramında dəyişikliklər baş verib. Bu barədə hardan məlumat alabilərik? Test imtahan proqramının son variantını necə tapaq?

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Vergi orqanlarında işə qəbulla bağlı müraciətlərin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərinin həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə yaratmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hicran Muradova, hbmuradova@gmail.com, Bakı (20.07.2018) (Oxunub: 189 dəfə, Orta qiymət: 2.6, ID: 17247)
Müəssisə əsasən xarici şirkətlərlə işləyir. Xarici partnyorlar işlə bağlı Azərbaycana gələndə görüşlər olur. Bu zaman təbii ki, xərclər çəkilir (yemək və digər). Həmin xərclər sırf iş prosesi ilə bağlı xərclərdi. Belə olan halda həmin xərclər gəlirdən çıxılır?

Bildiririk ki, sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakter daşıyan vergi ödəyicisinin bu cür fəaliyyət çərçivəsində çəkilən əyləncə və sosial xərcləri istisna olmaqla əyləncə və yemək xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Qeyd edilənlərə əsasən xarici nümayəndələrlə keçirilən görüşlə bağlı çəkilmiş yemək xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 109.3-cü109.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 2.6

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elşən Mustafayev Elxan, info@egeconsulting.az, Bakı (20.07.2018) (Oxunub: 102 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17246)
Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezidenti təmsil edir və daimi nümayəndəliyin hesablaşma hesabına qeyri-rezident tərəfindən ödənilən pul vəsaitləri yalnız Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyin xərclərinin (əmək haqqı xərcləri, icarə xərcləri, kommunal xərclər və s.) qarşılanması üçündür və bundan başqa hesablaşma hesabına heç bir pul vəsaitləri daxil olmur. Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq aşağıda verilən sualı cavablandırmağınızı xahiş edirik : Qeyri rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinin xərclərinin (əmək haqqı xərcləri, icarə xərcləri, kommunal xərclər və s.) qarşılanması üçün ödənilən pul vəsaitləri bilavasitə daimi nümayəndəliyin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir kimi qiymətləndirilirmi?

Müraciətinizdən göründüyü kimi, nümayəndəlik Azərbaycanda fəaliyyət göstərməklə qeyri-rezidentin maraqlarını təmsil edir, müəyyən xidmətlər göstərir və bununla əlaqədar olaraq ona baş ofis tərəfindən vəsait köçürülür ki, bu da Vergi Məcəlləsinə əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti sayılır. 

Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident müəssisə bu fəaliyyətdən əldə etdiyi mənfəətindən, yəni daimi nümayəndəliyi ilə bağlı Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi ümumi gəlirdən Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq həmin gəlirin əldə edilməsinə çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğindən 20 faiz dərəcəsi ilə mənfəət vergisini ödəyir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident nümayəndəliklə bağlı fəaliyyəti üzrə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəlir və xərclərinin uçotunu aparmalıdır. 

Xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinin fəaliyyəti üzrə əldə etdiyi mənfəətini birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadıqda onun mənfəəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01.03.2001-ci il tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin, əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”na uyğun olaraq konkret halda Azərbaycan Respublikasında məhsul (iş, xidmət) satışından gəlirin məbləği, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətlə əlaqədar olan xərclərin məbləği və ya Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyin işçilərinin sayı meyarlarından biri qəbul edilməklə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəyi əsasında vergi ödəyicisi ilə müvafiq vergi orqanı arasında razılaşdırılmış şərti üsulla müəyyən edilir. 

Eyni zamanda, nümayəndəlik tərəfindən təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) həcmi 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olduqda onun Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsinə uyğun olaraq məcburi ƏDV qeydiyyatına alınmasına dair öhdəliyi yaranır.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 83.9-cu, 104.2-ci, 108-ci, 130.1-ci, 155.1-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 mart 2001-ci il tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Akif Zeynalov, portofinom@mail.ru, Bakı (20.07.2018) (Oxunub: 116 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17245)
Mənfəət vergisinin ödəyicisi olan təmir müəssisəsi xarici müəssisə ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən xaricdən aldığı sifariş əsasında xaricdən idxal olunan avadanlığı təmir etdikdən sonra geriyə ixrac edəcək. Misal üçün, qalıq dəyəri 1.000 manat olan həmin avadanlıq ölkəyə idxal edildikdə YGB-də həmin qalıq dəyər ilə yəni 1.000 manat ilə rəsmiləşdirilir. Qeyd edim ki, həmin avadanlıq idxal edildikdə Azərbaycanın rezidenti olan təmir müəssisəsinin adına rəsmiləşdirilir, yəni YGB rezidenti təmir müəssisəsənin adına olur. Təmir müəssisəsi həmin avadanlığa ümumilikdə 500 manat dəyərində təmir edir, daha sonra geriyə ixrac etdikdə gömrük rəsmiləşdirilməsində ilkin qalıq dəyəri ilə çəkilmiş təmir xərci toplanaraq avadanlığın dəyəri 1.500 manat dəyərində YGB ilə rəsmiləşdirilir (1.000+500=1.500). Bu əməliyyatda rezident təmir müəssisəsi üçün təmir üçün əlavə aldığı xidmət haqqı istisna olmaqla mənfəət vergisi üçün vergitutma obyektdi yaranırmı? Yaranırsa hansı məbləğ mənfəət vergisi üçün vergitutma obyektdi yaradır? Xahiş edirəm konkret çəkdiyim misallar əsasında rəqəmləri qeyd edəsiniz. Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyicisi tərəfindən malların idxalı zamanı gömrük orqanlarına ödənilmiş ƏDV məbləğləri ödənişin formasından asılı olmayaraq Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə uyğun olaraq əvəzləşdirilir. İdxal edilmiş malların ixracı isə ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilir.

Sorğunuzda qeyd edilən halda 1.500 manat məbləğ mənfəət vergisinin bəyannaməsində avadanlığın təqdimolunma dəyəri olaraq gəlir kimi tanınır.

Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların (işlərin, xidmətlərin) qiyməti tərəflərin əməliyyatda (əqddə) təsbit etdikləri qiymət qəbul edilir. Əks hal sübuta yetirilmirsə, bu qiymət bazar qiyməti kimi qəbul edilir.

Bununla belə, idxalda müxtəlif gömrük prosedurlarının tətbiq oluna biləcəyini, habelə sorğuda bəzi məqamların tam aydın olmadığını nəzərə alaraq qeyd olunan məsələnin vergitutma aspektlərinin dolğun və ətraflı cavablandırılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə sözügedən əməliyyata dair məlumatı dəqiqləşdirməklə və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci maddəsi, vergilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Mənfəət vergisinin bəyannaməsinin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhməd Cabbarov Ağarza, n.cabbarlı@mail.ru, Bakı (20.07.2018) (Oxunub: 121 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17244)
Mən 2017-ci ilin mart ayının 10-dək sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olaraq fəaliyyət göstərmişəm. 2017-ci ilin mart ayında sahibi olduğum mağaza dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında göstərişlə bağlı sökülüb. Mən bu barədə vergi orqanlarına xəbər verib nəzarət-kassa aparatını təhvil verib fəaliyyətimi dayamdırmışam. Sualım budur ki, mağazada olan mal qalığının silinməsi üçün hara müraciət etməliyəm?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdıqda vergi orqanına təqdim olunan “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında Arayış”ın “Mal qalığı” adlı 4.5.1-ci sətrində fəaliyyətini dayandırdığı tarixə mövcud aktivlərinin qalıq dəyəri (manatla) göstərilir. Eyni zamanda, vergi ödəyicisi bu vergi üzrə fəaliyyətin dayandırılması ilə əlaqədar “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”ni Əlavələri ilə birlikdə təqdim etməli və bəyannamənin 1 saylı əlavəsinin “Mallar” adlı 1.3.2-ci sətrində hesabat dövrünün sonuna sütununda müvafiq məlumatları əks etdirməlidir.

Həmçinin, təşkilati-hüquqi formasından və mülkiyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, habelə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq mühasibat uçotunu tənzimləyən Milli Mühasibat Uçotu Standartlarını, onların tətbiqi üzrə Şərhlər və Tövsiyələri, habelə Qaydaları işləyib hazırlamaq Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrinə aid edildiyindən aktivlərin silinməsi ilə bağlı ətraflı məlumat əldə etmək məqsədi ilə aidiyyəti üzrə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Qeyd olunanlarla bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 13.01.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nə Əlavə ¹– 1-in (Fiziki şəxslər üçün) doldurulması Qaydası”, Vergilər Nazirliyinin 12.01.2016-cı il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş «Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış» formasının doldurulması Qaydası”, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Süleymanlı Yəhya Rafiq, yahya.suleymanli@mail.ru, Xırdalan (20.07.2018) (Oxunub: 109 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17243)
Mən 2017-ci ildə ixtisarla əlaqədar işdən azad olunmuşam. AR Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin "b" bəndinə əsasən işdən azad olunan zaman həmin məcəllənin 77-ci maddəsinə uyğun ödənilən təminatlardan (Xəbərdarlıq müddəti əvəzinə 2 aylıq birdəfəlik ödəmə; 3 aylıq işdən çıxma müavinətlər) gəlir vergisi tutulmalıdır? Əgər həmin vergi tutulursa, bu hansı qanunvericilik aktına əsasən reallaşır? Qeyd etmək istəyirəm ki, AR Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsinə görə işçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə AR Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar gəlir vergisindən azaddır.

Bildiririk ki, əmək müqaviləsi Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin “a” və “b” bəndləri ilə ləğv edilərkən işçiyə işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir.

bir ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqı miqdarında;

bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,4 misli miqdarında;

beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,7 misli miqdarında;

on ildən çox əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı iki misli miqdarında.

Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsinə əsasən işçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar gəlir vergisindən azad edilir.

Müvafiq olaraq işçilərin sayının və ştatların ixtisarı zamanı qeyd olunan qaydada onlara ödənilən vəsait gəlir vergisinə cəlb olunmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsi, Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şirinov Akif Vəzir, akif.zaur@mail.ru, Bakı (20.07.2018) (Oxunub: 113 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17242)
Müəssisə ay ərzində təqdim etdiyi malları həmin ayda dövriyyəyə daxil edərək (malların dəyəri növbəti ayda 30 gündən tez ödənilərsə) həmin ay üçün ƏDV hesablayıb dəyərini ödəyərsə, bu vaxt hər hansı vergidən yayınma baş verirmi və yaxud maliyyə sanksiyası nəzərdə tutulurmu?

Bildiririk ki, verginin hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Sorğunuzda qeyd olunduğu kimi, növbəti ayda göstərilməli olan vergi məbləği azaldılacağı halda vergi ödəyicisinə münasibətdə yuxarıda sözügedən maliyyə sanksiyası tətbiq oluna bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əmirov Asif Firudin, intelligent83@yahoo.com, Abşeron, Digah qəsəbəsi (17.07.2018) (Oxunub: 141 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17241)
1. Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü maddəsində göstərilir ki, “Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər:”. Burada hansı verginin hesablanması aydın deyil. Məcəllədə 9 növ vergi müəyyən edilmişdir. 14.3-cü maddədə vergi deyəndə hansı vergi nəzərdə tutulur?
2. Vergi Məcəlləsinin 142.1-ci maddəsində göstərilir ki, “Aktivlərini əvəzsiz əsasla və ya güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxsin gəliri bu qayda ilə təqdim edilən aktivin bazar qiyməti və onun bu Məcəllənin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı fərqdən ibarətdir”. Eyni halda ƏDV bazar qiyməti ilə hesablana bilərmi? Qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinin 161.3-cü maddəsində bazar qiymətinə istinad edilmir.

1. Cavab: Bildiririk ki, vergi-dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. Bazar qiyməti isə malın (işin, xidmətin) tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti deməkdir. Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların (işlərin, xidmətlərin) qiyməti tərəflərin əməliyyatda (əqddə) təsbit etdikləri qiymət qəbul edilir. Əks hal sübuta yetirilmirsə, bu qiymət bazar qiyməti kimi qəbul edilir. Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü maddəsi konkret vergi növünü əhatə etmir.

Bununla belə vergi ödəyicisinin dövlət vergi orqanına bu və ya digər əməliyyatda malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin bu maddədə göstərildiyindən fərqli qaydada müəyyənləşdirilməsi barədə sübutlar vermək hüququ vardır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, müraciətinizdə qeyd etdiyiniz Vergi Məcəlləsinin 161.3-cü maddəsində vergi tutulan əməliyyatın dəyərinin bu Məcəllənin 159-cu maddəsində göstərilən qaydada müəyyən edildiyi qeyd edilmişdir. Məcəllənin 159.4-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə və digər şəxslərə mal verməsi, iş görməsi və ya xidmət göstərməsi, habelə barter əməliyyatı vergi tutulan əməliyyat sayılır.

Göstərilənlərə əsasən Məcəllənin 142-ci maddəsinə əsasən təqdim olunan aktivin dəyəri əqd və ya müqavilədə göstərilən qiymətlər əsasında (bazar qiymətinin tətbiqi halları olduqda Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsinə uyğun olaraq) müəyyən edilir. Aktivlərin mübadiləsi, əvəzsiz əsasla və ya hədiyyə verilməsi, əmək haqqı şəkilində təqdim edildiyi, güzəştli qiymətlərlə təqdim edildiyi hallarda isə daxilolmanın məbləği Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsinə uyğun olaraq bazar qiymətləri ilə hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü142.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elmir Seyidov, seyidov.elmir@inbox.ru, Saatlı (17.07.2018) (Oxunub: 134 dəfə, ID: 17240)
Salam. Mən bilmək istəyirəm ki, kənd icra nümayəndəsi və kənd bələdiyyəsi neçə hektara icarə müqaviləsi bağlaya bilər? Yaxud icarə müqaviləsi bağlaya bilərlər yoxsa yox?

Bildiririk ki, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları dövlət mülkiyyətində olan aşağıdakı torpaqları icarəyə verə bilərlər:

-    dağ-mədən sənayesinin, ehtiyatları təsdiq edilmiş faydalı qazıntı yataqlarının, magistral boru kəmərlərinin, sənaye, nəqliyyat, rabitə, energetika, mühüm meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin yerləşdiyi torpaqlar;

-    meşə fondu torpaqları;

-    Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin dibi də daxil olmaqla su fondu torpaqları;

-    yay və qış otlaqlarının torpaqları;

-    dövlət elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrinin, onların təcrübə bazalarının, maşın-sınaq stansiyalarının, dövlət sort-sınaq, baytarlıq, fitosanitar nəzarəti xidmətlərinin, toxumçuluq və damazlıq müəssisələrinin torpaqları;

-    sağlamlaşdırma və istirahət təyinatlı torpaqlar.

Bələdiyyə orqanları tərəfindən bələdiyyə mülkiyyətində olan ehtiyat fondu torpaqları və fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar icarəyə verilə bilər.

Dövlət və bələdiyyə torpaqlarının icarəyə verilməsinin qanunverilikdə məhdudlaşdırılması barədə isə aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 11 dekabr 1998-ci il tarixli 587-IQ nömrəli Qanununun 5-ci və 10-cu maddələri, ““Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gündüz Kərimov, gunduz_kerimov@yahoo.com (17.07.2018) (Oxunub: 135 dəfə, ID: 17239)
1. ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi üçün VM-nin 176-cı maddəsində nəzərdə tutulan elektron vergi hesab-fakturaları ümumiyyətlə məcəllədən çıxarıla bilər. Onsuz da 2017-ci ildən etibarən bütün vergi ödəyiciləri elektron qaimə verməyə borcludurlar. Əvəzləşdirmə Vergilər Nazirliyinin bazasında olan elektron qaiməyə əsasən də aparıla bilər. Elekton vergi hesab-fakturasını ləğv etməklə sahibkarları əlavə iş yükündən,informasiya bazasını isə əlavə yüklənmədən azad etmək olar.Bu mümkündürmü?
2.VM-nin 166-cı maddəsindən (vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt ) müvafiq olaraq "elektron vergi hesab fakturası" ifadəsi və "30 gün müddəti" çıxarıla bilər. Elektron qaimənin verildiyi tarix vergi əməliyyatının tutulduğu dövr kimi qəbul oluna bilər. Bu mümkündürmü?

1 cə 2. Cavab: Bildiririk ki, “Sual-Cavab” rubrikasının məqsədi vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə onların elektron müraciətlərinin cavablandırılması prosesini əhatə edir. Bu xidmət vasitəsi ilə verilən cavablar vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində izahedici xarakteri daşıyır.

Bununla belə, sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi, özəl sektorun fəaliyyətinin genişləndirilməsi, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olaraq, vergi sistemində də son dövrlərdə geniş islahatlar aparılır. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün sahibkarların, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələrinin fikir və təklifləri mütəmadi olaraq öyrənilir. Buna əsasən vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə dair konkret, əsaslandırılmış təklifləriniz aidiyyəti üzrə saytımızın Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərinizi bizə yaza bilərsiniz rubrikasına göndərə bilərsiniz.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Hümbət Məhəmməd, humbet54@gmail.com (17.07.2018) (Oxunub: 160 dəfə, ID: 17238)
Bizim Şirkət Türkiyədə olan şirkətdən 80.000 USD dəyərində avadanlıq alır və həmin təşkilat avadanlığı Azərbaycanda Bakı şəhərində quraşdırılması üçün 32.500 USD məbləğində xidmət haqqı alır. Bu 32.500 USD xidmət haqqı vergiyə necə cəlb olunur? ÖMV və ƏDV-si və ƏDV bəyanəməsində necə bəyan edilir xahiş edirəm ətraflı misalla izah verəsiniz.

Bildiririk ki, xaricdən gətirilən avadanlıq gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq rezident müəssisə tərəfindən idxal edildikdən sonra xarici şirkətə avadanlığın quraşdırılması ilə bağlı edilən ödənişlərdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutularaq növbəti rübün 20-dən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan edilərək dövlət büdcəsinə ödənilir.

Həmçinin, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmədən iş görən və ya xidmət göstərən qeyri-rezident şəxs həmin işlər və ya xidmətlər üzrə ƏDV ödəyicisi sayılır və vergi agenti tərəfindən ƏDV-nin hesablanması, ödənilməsi və bəyannamənin təqdim edilməsi Vergi Məcəlləsinin 169-cu maddəsi ilə tənzimlənir.

Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, ƏDV-nin hesablanması Vergi Məcəlləsinin 169.3-cü maddəsinə uyğun olaraq qeyri-rezident tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərin müvafiq aktla təsdiq edilərək qəbul edildiyi ayın ƏDV bəyannaməsində, qeyri-rezident tərəfindən yerinə yetiriləcək işlərin dəyəri qabaqcadan ödənildiyi halda Vergi Məcəlləsinin 169.7-ci maddəsinə uyğun olaraq ödəmənin aparıldığı ayın ƏDV bəyannaməsində, ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi isə Vergi Məcəlləsinin 169.4-cü maddəsinə əsasən qeyri-rezident tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərə görə hesablanmış ƏDV-nin dövlət büdcəsinə ödənişinin həyata keçirildiyi ayın ƏDV bəyannaməsində əks etdirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125.1.5-ci, 159.2-ci, 167-ci, 168.1.5-ci169-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Eyvazov, farid.eyvazoff@gmail.com, Bakı (17.07.2018) (Oxunub: 101 dəfə, ID: 17237)
Vergi ödəyicilərinin şəxsi hesab vərəqəsində təsdiqlənməmiş azalmalar sətri mövcuddur və bu sətrdə qeydlərin edilməsi vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi məlumatlar əsasında səhvən hesablanmış verginin azaldılması hüququnu məhdudlaşdırır. Təsdiqlənməmiş azalmalar hansı qanunverici aktla tənzimlənir və vergi ödəyicisi bu tip azalmaları hansı şərtlər daxilində təsdiqlədə bilər?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannaməsi bidirişlə bağlı olmadıqda həmin bəyannamə üzrə Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalarının müddəalarına uyğun olaraq kameral vergi yoxlaması aparılır. Kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisi tərəfindən vergi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edildiyi vaxtdan 30 iş günü müddətində keçirilir. Vergi ödəyicisi tərəfindən kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış vergi məbləği mübahisələndirilərsə bu zaman vergi ödəyicisinin özünün və ya onun nümayəndəsinin iştirakı ilə araşdırma aparılmaqla vergi orqanı tərəfindən aşağıdakı qərarlardan biri qəbul edilir:

- Kameral vergi yoxlamasının nəticəsi tam ləğv edilir;

- Kameral vergi yoxlamasının nəticəsi qismən ləğv edilir;

- Kameral vergi yoxlamasının nəticəsi qüvvədə saxlanılır;

- Səyyar vergi yoxlanılmasının keçirilməsi məsələsinə baxılması üçün materiallar audit strukturuna göndərilir.

Həmçinin, kameral yoxlama aparmaq üçün vergi ödəyicisindən təqdim olunmuş bəyannamə ilə bağlı sənədlərdə olan məlumatlar arasında ziddiyyət və ya səhv aşkar edildikdə vergi orqanı vergi ödəyicisindən əlavə məlumat, sənəd və izahat tələb edə bilər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, hər bir vergi ödəyicisinin və ya başqa vəzifəli şəxsin vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət etmək hüququ vardır. Hüquqlarınızın pozulduğunu hesab etdiyiniz təqdirdə özünüz və ya səlahiyyətli nümayəndəniz vasitəsi ilə ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 37-ci, 62-ci və 70-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və 22.09.2016-ci il tarixdə 15201609071400 nömrə ilə Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş “Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalar”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tofiq Bəhramov, tofiq_1975_255@mail.ru, Bakı (17.07.2018) (Oxunub: 152 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 17236)

Kameral yoxlama məktubu gələndə aşağıda qeyd olunur ki, izahatlar və yaxud təsdiqedici sənədlər 5 gün ərzində nazirliyə təqdim olunmalıdır. Lakin nə 37-ci maddədə, nə də digər maddələrdə bu "5 gün" məsələsi qeyd olunmayıb. 195 Çağrı Mərkəzi də təsdiqlədi ki, Məcəllədə bu qeyd olunmayıb. Sual: hansı əsaslara və yaxud qanuna əsasən mən sənədləri və ya izahatları 5 gün ərzində göndərməliyəm, əgər bu heç bir qanunda öz əksini tapmayıb?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və 22.09.2016-cı il tarixdə 15201609071400 nömrə ilə Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş “Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydaların 2 nömrəli əlavəsi üzrə “Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub”da sorğunuzda qeyd edilən müddət göstərilmişdir (http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=35845).

Bax: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və 22.09.2016-ci il tarixdə 15201609071400 nömrə ilə Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş “Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalar”nın (1 nömrəli əlavə) 2 nömrəli əlavəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədli Hüseyn Zaur, huseyn.ehmedli88@gmail.com, Bakı (17.07.2018) (Oxunub: 95 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17235)
Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz: bələdiyyə mülkiyyətində olan məssisənin gəlir vergisini vergi orqanları yoxlaya bilərmi? Bilərsə hansı qaydalarla tənzimlənir?

Bildiririk ki, dövlət vergi orqanları vergi nəzarətinin təmin olunması üsulu kimi vergi ödəyicilərində səyyar vergi yoxlamalarını apara bilərlər.

Vergi ödəyicisi dedikdə, Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, o cümlədən də bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələr, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi başa düşülür.

Göründüyü kimi, dövlət vergi orqanları bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrdə səyyar vergi yoxlamasını aparmaq hüququndadırlar.

Bununla belə qeyd olunmalıdır ki, bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdə mənfəət vergisinin hesablanmasının və ödənilməsinin düzgünlüyünü araşdırmaq məqsədi ilə dövlət vergi orqanlarının keçirdiyi səyyar vergi yoxlamalarında bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı da iştirak edə bilər. Bunun üçün bələdiyyə bu bənddə göstərilən səyyar vergi yoxlamalarında bələdiyyənin vergi xidməti orqanının iştirakı barədə dövlət vergi orqanına müraciət etməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 8.1.4-cü, 13.2.1-ci, 13.24-cü23.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 17 iyun 2003-cü il tarixli, 478-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnaməsi”nin 3.3-cü bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bilal Qurbanov Fəxrəddin, milan_30@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 157 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17234)
Avtosalon hansı mükəlləfiyyətnən işləməlidi? Hansı öhdəlikləri var, hansı hesabatlar verilməlidi?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət növü sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fəaliyyətə başlamazdan əvvəl hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərmək istəyən şəxs vergi orqanında vergi uçotuna alınmalı, hüquqi şəxs təsis olunduqda isə həmin hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. Qeyd olunan hallarda təqdim edilməli olan sənədlər fərqlidir və həmin sənədlər barədə, habelə qeydiyyat üçün yerinə yetirməli olan prosedurlar barədə “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsinin “Fiziki şəxslərin vergi uçotu” və “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı” hissələrindən müvafiq məlumatı əldə edə bilərsiniz.

VÖEN əldə etdikdən sonra təsərrüfat obyektinin (subyektinin) vergi uçotuna alınması üçün mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər sənədin surətlərini əlavə etməklə “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında Ərizə” ilə obyektin yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanına müraciət etməlisiniz.

Vergi öhdəlikləriniz isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV) ibarət olacaqdır.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu fərqlər barədə, habelə qeydiyyatla bağlı prosedurlar barədə ətraflı məlumatı “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsindən, əlavə məlumata zərurət yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü, 34-cü maddələri, VIII, X, XI, XIVXVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Çərkəzli, turaleconomics@mail.ru, Bakı (14.07.2018) (Oxunub: 146 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17233)
1. Təqdim edilmiş qaiməyə əsasən ƏDV ödəyicisi digər ƏDV ödəyicisinə malın dəyərini ödəyərkən qarşı tərəfə ƏDV daxil məbləği nağd şəkildə ödəyir.Bu zaman ƏDV-nin nağd şəkildə ödənişinə görə Vergi Məcəlləsində sanskiya tutulmuşdur. Bilmək istəyirəm ki, nağd ödənilən ƏDV-ni xərcə silmək olurmu? Göstərilən xərcə görə nağd ödəniş gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər olduğundan ƏDV-si əvəzləşə bilmədiyinə görə xərcə silinməyi mümkündürmü?
2. Daxil olmuş xidmət üçün olan avans məbləğini ƏDV bəyannaməsinin əlavə 3 bölməsinin 301.2.7-ci sətirində qeyd edirik, həmin göstərilən avans məbləğini eyni zamanda ƏDV bölməsinin vergilərin hesablanması bölməsində hesabat dövründəki dövriyyə üzrə alt bölməsinin 301.1-ci sətrindədə (malların təqdim edilməsi,işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi üzrə əməliyyatlar) dövriyyəyə daxil etməliyik?

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq əvəzləşdirilməsinə icazə verilməyən ƏDV məbləği malların və ya xidmətlərin dəyərinə aid edilir və gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduqda vergi tutulan gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.6-ci, 108-ci 175.8-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, təqdim ediləcək işlərin və xidmətlərin hesabına əvvəlcədən alınmış ödənişlər ƏDV bəyannaməsinə 3 nömrəli Əlavənin 301.2.7-ci sətrində, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi üzrə əməliyyatlar 301.2-ci sətrində, təqdim edilmiş mallar (işlər, xidmətlər) üzrə ƏDV-nə cəlb olunan dövriyyələrin məbləği CƏMİ isə 301-ci sətrində əks etirilir.

Bax: Vergilər Nazirinin 06.06.2018-ci il tarixli əmri ilə  təsdiq  edilmiş “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin” 3 ¹–-li Əlavəsinin tərtib edilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Çingiz Mustafayev, evronik-108@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 129 dəfə, ID: 17232)
Xaricdən reklam üçün köçürülən pul ƏDV-dan azaddır ya yox? Bizim şirkətə Kanadadan il ərzində 200.000 Azn-ı keçən məbləğ daxil olacaq və bu vəsait dərhal başqa bir şirkətə reklam xarakterli servisə görə köçürüləcək. Bizim şirkət tranzit kimi çıxış edəcək. Biz ƏDV-dan azadıq ya yox?

Bildiririk ki, rezident tərəfindən qeyri-rezident şəxsə göstərilən reklam xidmətlərinin alıcısı olan qeyri-rezident Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yerləşdiyi və bu xidmətlər onların Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi ilə bilavasitə bağlı olmadığı halda, belə xidmətlərin təqdim olunması ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilir.

 Bunlarla yanaşı respublika ərazisində rezident tərəfindən göstərilən reklam xidmət isə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş ümumi qaydada 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159.2-ci, 165.1.3-cü168.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ümid Məmmədli, high5@box.az, Oğuz, Bayan kəndi (14.07.2018) (Oxunub: 83 dəfə, ID: 17231)
Bildiyimiz kimi, "Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə"yə əsasən əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş sığortaolunanlara ilk 14 təqvim günü üçün sığortaedənin vəsaiti hesabına, qalan günlər üçün isə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət ödənilir. Bundan başqa, uşağın anadan olmasına görə verilən birdəfəlik müavinət, uşağın 3 yaşın tamam olanadək ona qulluqla bağlı verilən müavinətlər və digər bu kimi müavinətlər məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına DSMF tərəfindən ödənilir. Sualım budur ki, muzdlu işlə əlaqdər ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinini tərtib edərkən yuxarıda sadaladığım müavinətlər - gəlir kimi bəyannamədə göstərilmələdir? Əgər göstərilməlidirsə muzdlu işlə əlaqədar hesablanmış gəlirin məbləğ təsnifatı hesablanarkən hansı göstəricilərdə qeyd olunmalıdır? 

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qurumları tərəfindən digər işəgötürənlərin işçilərinə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirliməsinə görə ödənilən müavinətlərin bəyannamədə əks etdirilməsi məqsədi ilə Vergilər Nazirliyinin 06.06.2017-ci il tarixli 1817040100368600 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin “Muzdlu işlə əlaqədar Hesablamalar” və “Hesabat dövrünün 1-ci, 2-ci və 3-cü ayı üzrə hesablamalar” bölmələrinə “AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında DSMF-nun qurumları tərəfindən digər işəgötürənlərin işçilərinə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətlər üzrə hesablamalar” adlı 901-1-ci, 901.4-1-ci, 901.5-1-ci və 901.6-1-ci sətirlər əlavə edilmişdir. 

Belə ki, həmin bəyannamənin 1-ci hissənin 901-1 kodlu sətrində Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qurumları tərəfindən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətin ilk 14 təqvim günündən sonrakı günlərə görə ödənilən hissəsi üzrə müavinət ödənilmiş digər işəgötürənlərin işçilərinin sayı, onlara hesablanmış müavinətin və bu müavinətla əlaqədar verginin məbləğlərinin cəmli, 2-ci hissənin 901.4-1, 901.5-1 və 901.6-1 kodlu sətirlərində isə hesabat dövrünün 1-ci, 2-ci və 3-cü aylarında Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qurumları tərəfindən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətin ilk 14 təqvim günündən sonrakı günlərə görə ödənilən hissəsi üzrə müavinət ödənilmiş digər işəgötürənlərin işçilərin sayı, onlara  hesablanmış müavinətin və bu müavinətla əlaqədar verginin məbləği qeyd edi­lir.

Bəyannamənin qeyd edilən sətri yalnız Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qurumları tərəfindən doldurulur və bu rəqəmlər bəyannamə təqdim edənin cəm rəqəmlərinə daxil edilmir.

Bununla belə, sorğunuzda qeyd edilən digər dövlət müavinətləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödənildiyi üçün həmin dövlət müavinətləri işəgötürən tərəfindən təqdim edilən “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”ndə əks etdirilmir.

Bax: “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanununun 6-cı maddəsi və Vergilər Nazirinin 06.06.2018-ci il tarixli əmri ilə  təsdiq  edilmiş Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kərimov Vəli, kerimov.v@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 85 dəfə, ID: 17230)
ƏDV və mənfəət vergisi ödəyicisi olan hüquqi şəxs (Satıcı), mülkiyyətində olan yaşayış sahəsini (mənzili) fiziki şəxsə (Alıcıya) satır. Notarius tərəfindən müvafiq əqd rəsmiləşdirildikdə VM-nin 150-ci maddəsinə əsasən ödəmə mənbəyində müvafiq vergi tutulur. Onu da qeyd etmək istəyirik ki, mənzilin satış qiyməti onun qalıq dəyərindən yüksəkdir. Bu halda Satıcı hüquqi şəxsin bu əqdlə əlaqədar əlavə hansı vergi öhdəlikləri yaranır? İzahlı cavabınıza görə əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridirlər. Hüquqi şəxs tərəfindən balansında olan daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi zamanı həmin əmlakın təqdim edilməsi üzrə müqaviləni təsdiq edən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilir və bu təqdim etmədən əldə edilən gəlirlər mənfəət vergisi məqsədləri üçün vergi tutulan gəlirlərə aid edilmir.

Eyni zamanda aparılmış əməliyyat ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmədiyindən, həmin daşınmaz əmlaka görə ƏDV ödənilib əvəzləşdirildiyi halda ödənilmiş və əvəzləşdirilmiş ƏDV-nin məbləği təqdim etmənin baş verdiyi ayın ƏDV bəyannaməsində yenidən hesablanmaqla dövlət büdcəsinə bərpa edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 3.5-ci, 150.1.9-cu159-cu218.4.3-cü, 219.3-1-ci219.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əsədullayeva Lalə Arif, lala.asadullayeva@gmail.com, Bakı (14.07.2018) (Oxunub: 141 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17229)
1. Direktor və hüquqi şəxs arasında maliyyə yardımı kimi faizsiz borc müqaviləsi bağlanıb. İndi bu məbləğ qeri qaytarılırsa vergiyə cəlb olunmalıdırmı?
2. Təsisçi yox, direktora qaytarılan məbləğ kassadan nağd qaytarıla bilər? MMC-nin dövriyyəsi 15000 azdır.

1. Cavab: Bildiririk ki, təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən müəssisənin direktorunun və ya təsisçinin hüquqi şəxsə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bunlarla yanaşı, borc müqavilələri faizlə şərtləndirildiyi halda Vergi Məcəlləsinin 110-cu maddəsinin müddəalarına əsasən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslərin bir-birinə ödədikləri faizlərin faktiki məbləği (hesablamalar metodundan istifadə edildikdə - ödənilməli faizlərin məbləği) faizlərin aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə, oxşar müddətə verilmiş banklararası kredit hərracında olan və ya hərraclar keçirilmədiyi təqdirdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dərc etdiyi banklararası kreditlər üzrə faizlərin orta səviyyəsinin 125 faizdən artıq olmamaqla gəlirdən çıxılır.

Eyni zamanda bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü110-cu maddələri, Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

2. Cavab: Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə və ya digər şəxslərə borc pul vəsaitinin qaytarılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə və ya digər şəxsə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması isə yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü və 3.4.6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamal Məmmədzadə, kamal1974@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 105 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17228)
Ləğv prosessində olan şirkətin 2009-cu ilin əvvəlindən 2012-cil ilin axırına qədər olan dövr ərzində müəyyən məbləğdə debitor borcları əmələ gəlib. Şirkət vergilərin uçotunu kassa metodu ilə aparır. Suallarımız belədir:
1. Vergi ödəyicisi debitor borcunu borclu olan şirkətə bağışlayırsa, həmin borc məbləğini gəlirdən çıxa bilərmi? Debitor borcunun bağışlanılması hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
2. Vergi ödəyicisi vergi uçotu hesablama metodu ilə aparsaydı, yaranmış ümidsiz debitor borcunu gəlirdən çıxa bilərdimi?
3. Borclu olan vergi ödəyicisində həmin ödənilməmiş əsas borc və ƏDV məbləği üzrə hansı vergi öhdəlikləri yaranır? 

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq təqdim edilmiş mallara, görülmüş işlərə və göstərilmiş xidmətlərə görə debitor borcun formalaşması ilə gəlirlərin tanınması gəlirlərin və xərclərin uçotu hesablama metodu ilə aparıldıqda baş verir.

Malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar əvvələr gəlir kimi vergiyə cəlb olunmuş, lakin sonrakı dövrlərdə ödənilməmiş debitor borcları ümidsiz borc hesab olunur və müvafiq məbləğ gəlirdən çıxılır.

Bu halda:

- verg ödəyicisi uçotu hesablama metodu ilə aparmalı;

- debitor borc yalnız malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsindən əmələ gəlməlidir;

- ümidsiz borc kimi silinən məbləğ əvvəlki debitor borcun yarandığı dövrdə gəlir kimi nəzərə alınmalı və vergiyə cəlb olunmalıdır.

Qeyd olunan şərtlər yerinə yetirildikdə vergi ödəyicisi ümidsiz borc kimi təsnifləşdirilən debitor borcu ümidsiz borc kimi təsdiqləndiyi və mühasibat kitablarında sildiyi halda gəlir (mənfəət) vergisinin məqsədləri üçün xərc kimi nəzərə ala bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 111-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, rezident şəxsə bağışlanmış borc pul vəsaitləri onun gəliri hesab olunmaqla satışdankənar gəlir kimi bəyan edilərək ümumi qaydada mənfəət (gəlir) vergisinə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.5-ci97.1-ci, 101.3-cü104-cü105-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yusif Həsənzadə Rafail, yusifhasanzade@gmail.com, Sumqayıt (14.07.2018) (Oxunub: 79 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17227)
A şirkəti ilə B şirkəti arasında 100.000 manatlıq (ƏDV xaric) müqavilə bağlanıb. Müqaviləyə uyğun olaraq işlər 10 ay ərzində 2018-ci ilin fevral ayından 2018-ci ilin noyabr ayınadək yerinə yetiriləcək və hər ay 10.000 manatlıq akt imzalanacaq. Həmçinin müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq B şirkəti A şirkətinə 2018-ci ilin yanvar ayında müqavilə dəyərinin 15%-ni 15.000 manat avans olaraq köçürüb (hər ay üçün 1500 manat avans). Hər ay da B şirkəti A şirkətinə 8.500 manat pul köçürəcək. ƏDV vergi bəyannaməsi aylar üzrə hansı məbləğdə həyata keçirilməlidir?
Birinci variant: Yanvar 2018 dövrü üzrə - 15.000 AZN; Fevral 2018 dövrü üzrə - 0 AZN (çünki 10.000 AZN yanvarda avans kimi bəyan edilib); Mart 2018 dövrü üzrə - 5.000 AZN (çünki 5.000 AZN yanvarda avans kimi bəyan edilib); Aprel 2018 dövrü üzrə - 10.000 AZN; May 2018 dövrü üzrə - 10.000 AZN və s.
İkinci variant: Yanvar 2018 dövrü üzrə - 15.000 AZN; Fevral 2018 dövrü üzrə - 8.500 AZN (çünki 10.000 manatın 15%-i yanvarda bəyan edilib); Mart 2018 dövrü üzrə - 8.500 AZN (çünki 10.000 manatın 15%-i yanvarda bəyan edilib); Aprel 2018 dövrü üzrə - 8.500 AZN (çünki 10.000 manatın 15%-i yanvarda bəyan edilib); May 2018 dövrü üzrə - 8.500 AZN (çünki 10.000 manatın 15%-i yanvarda bəyan edilib) və s.

Sorğunuzdan bağlanmış müqavilə üzrə xidmətlərin müntəzəm göstərildiyi qənaətinə gələrək bildiririk ki, xidmətlər müntəzəm və ya daimi əsasda göstərildiyi halda xidmətlərin göstərilməsi vaxtı bu əməliyyatın hər hansı hissəsi üçün hər dəfə ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt, yaxud ödəmə əvvəl həyata keçirilmişdirsə, əməliyyatın hər hansı hissəsinin ödənildiyi vaxt sayılır.

Bununla belə, sorğunuzda qeyd olunan halda müqavilənin şərtləri, tərəflərin vəzifə və öhdəliklərinin aydın olmadığını nəzərə alaraq və vergitutma aspektlərinin ətraflı cavablandırılmasının təmin olunması məqsədi ilə aydın olmayan məqamlar barədə ətraflı izahat verməklə, eyni zamanda bağlanmış müqavilələri təsdiqləyən zəruri sənədləri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Rzayev Seyidağa, r_elcin@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 60 dəfə, ID: 17226)
Müqavilə üzrə "B" qeyri-rezident müəssisəsi "A" rezident hüquqi şəxsdən 10.000 USD (şərti dəyər) dəyərində mühəndislik xidmətinin göstərilməsi üçün 20 faiz dəyərində (2.000 USD) avans tələb edir. 2.000 USD avans məbləği ödənilməzdən əvvəl "A" müəssisəsi "B" müəssisəsindən bank qarantiyası (financial bonds) tələb edir. "B" müəssisəsi özünün rezidenti və müştərisi olduğu ölkədəki bankdan qarantiya alaraq "A" müəssisəsinə 150 USD satır. Sual: "A" rezident müəssisəsinin bank qarantyasına görə "B" qeyri-rezident müəssisəyə ödəməli olduğu 150 USD üzrə hansı vergi öhdəlikləri yaranır? (qeyri-rezidentin ƏDV-si? ÖMV?).

Bildiririk ki, bank zəmanəti kreditor qarşısında borclunun pul öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəliyi təsdiqləyən, mahiyyət etibarı ilə müştəri göstərilən müddətdə borcunu ödəyə bilmədiyi halda, bankın bu öhdəliyi öz üzərinə götürməsini ifadə edən sənəddir. Bu cür zəmanətlər ya bankın zəmanət məktubu formasında, ya da vekseldə onun yazısı (aval) formasında tərtib oluna bilər.

Bu baxımdan da əlavə ödənilən məbləğin xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı olduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, həmin məbləğ də ƏDV-yə və ödəmə mənbəyində tutulan vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bununla belə, sorğunuzda qeyd olunan halda müqavilənin şərtləri, tərəflərin vəzifə və öhdəliklərinin aydın olmadığını nəzərə alaraq və vergitutma aspektlərinin ətraflı cavablandırılmasının təmin olunması məqsədi ilə aydın olmayan məqamlar barədə ətraflı izahat verməklə, eyni zamanda bağlanmış müqavilələri təsdiqləyən zəruri sənədləri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı, 125.1.5-ci, 159.2-ci168.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qasımov Mikayıl Əliş, mikayil_62@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 87 dəfə, ID: 17225)
Mənim Sizə ünvanladığım sualıma yenidən dəqiqləşdirmək zərurəti yaranmışdır. Sualı təkrarən qeyd edirəm: müəssisə işçilərini iş vaxtı nahar fasiləsində yeməklə təmin etmək məqsədi ilə özünün istehsal sahəsində və ofisində yeməkxana təşkil edib. Yeməkxanada çalışan işçilərdə adi qaydada fərdi əmək müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərir. Yeməkxana üçün sərf olunan bütün vəsaitlər müəssisənin mənfəəti hesabına həyata keçirilir. Yeməkxana ilə bağlı bütün xərclər müəssisənin gəlirin əldə edilməsi ilə əlaqədar xərclərə aid edilmir. Bu sahədə çalışan işçi-heyət üçün hesablanan əmək haqqı fonduna nəzərən 22 % DSMF və işgötürənin hesabına 0,5% işsizlik sığortası hesablanır. Bu sual ilə əlaqədar 14.06.2018-ci il tarixdə tərəfinizdən verilən cavabın konkretləşdirilməsi baxımından bir daha dəqiqləşdirilmək üçün 20.06.2018-ci il tarixdə Vergilər Nazirliyinin 195-1 Çağrı Mərkəzinə zəng etdim və sualı hal-hazırda qeyd olunan məzmunda onlara verdim. Onlar tərəfindən mənə 22 % DSMF və işgötürənin hesabına 0,5% işsizlik sığortası qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər olduğu üçün Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən gəlirin əldə edilməsi ilə əlaqədar xərclərə aid edilməsinin mümkünlüyü barəsində cavab verildi. Sizin verdiyiniz cavab da isə qeyri-istehsal sahəsinə aid edilən 22 % DSMF və işgötürənin hesabına 0,5% işsizlik sığortasının gəlirin əldə edilməsi ilə əlaqədar xərclərə aid edilməməsi qeyd olunur. Eyni zamanda Sizin cavabda Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə istinad edilmişdir. Ona görə də Sizdən xahiş edirəm suala bir daha dəqiqlik gətirmək məqsədi ilə cavablandırasınız.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər gəlirdən çıxılır. Buna əsasən müəssisə tərəfindən işçilərlə bağlı çəkilən yemək xərcləri gəlirdən çıxılmayan xərc olduğundan həmin xərclər, o cümlədən bu xərclərə görə hesablanmış sosial sığorta ayırmaları müəssisənin sərbəst mənfəəti hesabına maliyyələşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci109.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tağıyev Nahid Şəmkir, nhdtgyv17@gmail.com, Sumqayıt (10.07.2018) (Oxunub: 177 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17224)
Vergi ödəyəcisi hər hansı bir bankla kredit müqaviləsi bağlayır və bank həmin vəsaiti vergi ödəyicisinin sahibkarlıq hesabına yerləşdirir. Vergi ödəyicisi həmin vəsaiti nağd qaydada çıxararkən bank 1 faiz sadələşdirilmiş vergi tutur. Vergi ödəyicisinin ümumi hasilatı və ya satışdankənar gəliri olmayan vəsaitdən 1 faiz SV-nin tutulması nə qədər düzgündür?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergitutmanın ümumi əsasları, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydaları Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunur.

Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş verginin tutulması da Vergi Məcəlləsinin 220.12-ci maddəsində göstərilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci və 220.12-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Turan Cəfərova, turan.jafarova@yahoo.com (10.07.2018) (Oxunub: 224 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17223)
Zəhmət olmasa bu halda gəlir vergisi hesablanmasının düzgün yolunu göstərin: işçinin vəzifə maaşı 2.550 AZN-dir, müharibə əlili olduğu üçün 400 AZN və 3 övladı olduğu üçün 50 AZN güzəştləri var?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda hər iki güzəşt çıxıldıqdan sonra yerdə qalan məbləğdən 14 faiz dərəcə ilə ((2550-400-50)*14%) gəlir vergisi hesablanmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.2.7-ci  102.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.