Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Zamin Melikov, m.zamin17@gmail.com (23.06.2017) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15542)
1. Bir vergi ödəyicisi digər vergi ödəyicisindən mal alışını nağd qaydada edə bilərmi?
2. Ezamiyyə xərcləri nağd ödənilə bilərmi?
3. Notaruslara nağd ödəniş edilə bilərmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, malları alan vergi ödəyicisi “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan həddlər daxilində hesablaşmaları, o cümlədən də malların alışı ilə bağlı nağd qaydada apara bilər.

Qanunun 3.3-cü maddəsinə qeyd edilən nağdsız hesablaşmalar üzrə məhdudiyyətlərlə (müvafiq istisnalar nəzərə alınmaqla) aşağıdakı vergi ödəyiciləri əhatə olunur:

1) Təqvim ayı ərzində mal (iş, xidmət) alınması zamanı hesablaşmalarının ümumi məbləği 30.000 manatdan artıq olan:

- ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış bütün vergi ödəyiciləri;

- vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan, sadələşdirilmiş vergini tətbiq edərək ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri;

2) Təqvim ayı ərzində mal (iş, xidmət) alınması zamanı hesablaşmalarının ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan digər vergi ödəyiciləri.

Sözügedən Qanunda malları təqdim edən vergi ödəyicisinə nağd hesablaşmaların aparılmasına məhdudiyyət qoyulmur.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən kompensasiya xarakterli ödənişlər (o cümlədən də işçinin xərclərini kompensasiya edən ezamiyyə xərcləri) nağdsız qaydada ödəniləməlidir.

Bax: Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.4-cü maddəsi.

3. Cavab: Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda notariuslara nağd ödənişlərin edilməsi məhdudlaşdırılmamışdır.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 11.2-ci maddəsində isə dövlət rüsumunun qəbulu zamanı ödəyiciyə dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən rəsmi sənədin (mədaxil qəbzi, kassa mədaxil orderi və s.) verilməli oldğu bildirilir.

Bununla belə, nağdsız hesablaşmaların təşviqi baxımından notariusa ödənişlərin nağdsız qaydada edilməsi məqsədəuyğundur.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu, “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2001-ci il tarixli  223-IIQ nömrəli Qanunun 11.2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kərimov Sirac Zakir, sirac_k@mail.ru, Oğuz (23.06.2017) (Oxunub: 42 dəfə, ID: 15541)
Salam. Müəssisədə (dövlət müəssisəsi) 16.01.2017-ci il tarixdə əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti haqqında əmr verilərək işçiyə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin "a" bəndinə əsasən töhmət verilmişdir.
Yenidən 10.05.2017-ci il tarixdə həmin müəssisədə həmin işçiyə (birinci töhmətin verilməsindən 4 ay keçməmiş) Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin "b" bəndinə əsasən, sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib.
Bir daha yenidən 05.06.2017-ci il tarixdə həmin işçilərə Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin "b" bəndinə əsasən, sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib.
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 72-ci maddəsinin "ə" bəndində göstərilir ki, "əmək funksiyasını pozduğuna görə əvvəllər işəgötürən tərəfindən verilmiş intizam tənbehindən nəticə çıxarmayaraq, altı ay ərzində təkrarən əmək funksiyasını pozması" əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması halı hesab edilir ki, həmin məcəllənin 70-ci maddəsinin "ç" bəndində göstərildiyi kimi (işçi öz əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, yaxud bu Məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda) onunla bağlanmış əmək müqaviləsi İşəgötürən tərəfindən ləğv edilməlidir.
Xahiş edirik köməklik göstərəsiniz ki, yuxarıda sadalanan hallarda müəssisənin baş mühasibi hansı tədbirləri görə bilər və yaxud həmin işçilərə iyun ayı üçün olan dövr əzrində verilmiş tabelə əsasən əmək haqqı hesablayıb ödəyə bilərmi?
Göstərəcəyiniz köməkliyə görə əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum məbləğdən aşağı olmayan əmək haqqı almaq əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas hüquqlarından biridir.

Göründüyü kimi, əmək müqaviləsinə xitam verilməyən işçinin əmək haqqını almaq Əmək Məcəlləsi ilə təsbit olunmuş hüququdur.

Bununla belə, əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyən işçiyə qarşı görülməli olan tədbirlər barədə ətraflı məlumatı bu sahədə səlahiyyətli qurum olan  Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Əmək Məcəlləsinin 9-cu, 154.1-ci155-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir İmanov Əli, samir_imanov_1980@mail.ru, Bakı (23.06.2017) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 15540)
Müəsissəmiz beynəlxalq yük daşımaları ilə məşğuldur. Yüklərin daşınması üçün qeyri-rezident daşıyıcılar ilə müqavilə bağlanır. Qeyri-rezidentə ödəniş olunarkən 13.2.33-cü maddəni nəzərə alaraq (Beynəlxalq daşıma — yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınma sayılır.) VM-nin 125.1.4. Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən nəqliyyat xidmətləri üçün— 6 faiz, 125.1.9. bu Məcəllənin 13.2.16.14-1-ci maddəsinə göstərilən ödəmələr в– 10 faiz və 169.1 maddələrinə uyğun olaraq в– 18 faiz dərəcələrində vergi hesablanır və büdcəyə ödənilir. Ancaq 13.2.33-cü maddədə dəyişiklik olunub Beynəlxalq daşıma — yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınma sayılır ləğv olunaraq, Beynəlxalq daşıma в– yüklərin, sərnişinlərin, baqajın və poçtun daşıma sənədləri əsasında müxtəlif nəqliyyat növləri ilə Azərbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə (təyinat) məntəqəsi ilə digər dövlətdəki təyinat (göndərilmə) məntəqəsi arasında daşınmasıdır əlavə olunub bunun üçün biz hesablamanı necə aparmalıyıq?

Vergi Məcəlləsində edilən dəyişiklik nəticəsində vergitutmada yaranan fərqli yanaşmanın mahiyyətini şərti misal əsasında izah etmək istərdik.

Dəyişikliyə qədər mallar Bakıdan Dərbəndə daşındıqda, qeyri-rezidentin daşımalar üzrə göstərdiyi xidmətin Azərbaycanda həyata keçirilən hissəsi 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilir və bu hissəyə görə ödənilən məbləğdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur, xidmətin Dağıstan ərazisindəki həyata keçirilən hissəsi isə ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilir və bu hissəyə görə ödənilən məbləğdən ödəmə mənbəyində 6 faiz dərəcə ilə vergi tutulurdu.

Dəyişiklikdən sonra Bakı-Dərbənd istiqamətində daşınmanın tam hissəsi ƏDV-yə sıfır (0) faiz dərəcə ilə, daşınmaya görə qeyri-reidentə ödənilən məbləğdən isə ödəmə mənbəyində 6 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalıdır.

Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə edilən ödənişlərə münasibətdə isə Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməmişdir və belə ödənişlər əvvəlki qaydada vergiyə cəlb olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.14-1-ci, 13.2.33-cü, 125.1.4-cü165.1.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir, sado86@mail.ru, Bakı (23.06.2017) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 15539)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan şəxs 2017-ci ildə əmlak vergisi ödəyicisi olduğu halda hesablanmış amortizasiya məbləğini növbəti il (2018-ci il) vergitutma metodunu dəyişərək mənfəət vergisini seçdikdə 2017-ci ilin amortizasiya məbləğini 2018-də gəlirdən çıxılan xərclərinə əlavə edə bilərmi?

Bildiririk ki, amortizasiya ayırmalarının hesablanması və gəlirdən çıxılması hüququ yalnız mənfəət vergisinin ödəyicilərinə verilir, sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri bunu edə bilməz.

Eyni zamanda, mənfəət vergsinin dövrü təqvim ilidir və bu səbəbdən də 2017-ci ilin xərclərinin 2018-ci ildə gəlirdən çıxılması qəbuledilməzdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin  114-cü129-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəmziyyə Abdunova Azər, abdinova93@mail.ru (23.06.2017) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 15538)
B şirkəti A şirkətinə məxsus olan əmlakı icarəyə verir.Bu halda B şirkəti icarəyə verdiyi yerə görə vergi ödəməlidirmi? Nəzərə alsaq ki, əmlak B şirkətinə məxsus deyil.Və əgər B şirkəti verginin hər hansı bir formasını ödəməlidirsə bu, Vergi Məcəlləsinin hansı maddəsinə əsaslanır?

Əmlakın B şirkəti tərəfindən A şirkətindən icarəyə götürüldüyü qənaətinə gələrək bildiririk ki, mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin əmlak yalnız icarə müqaviləsində ifadə olunmuş A şirkətinin razılığı ilə üçüncü şəxsə verilə bilər.

Subicarədən əldə olunan gəlir isə Vergi Məcəlləsinin 104-cü maddəsinə uyğun olaraq digər gəlirlərlə birgə hüquqi şəxsin mənfəət vergisinsinə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci maddəsi, Mülki Məcəllənin 683.1-ci700.1-ci maddələri, “İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 aprel 1992-ci il tarixli 114 nömrəli Qanununun 7.2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Leyla Əfəndiyeva Nemət qızı, afandiyeva2013@gmail.com, Bakı (23.06.2017) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15537)
1. Əsas vəsaitlərə hesablanan amortizasiya və əsas vəsaitlərin təmir xərclərinin ardıcıllığını nümunə ilə izahı.
2. Əsas vəsaitlərin təmir xərcləri təyin olunmuş hədd üzrə az və ya artıq məbləğ olarsa necə əks etdirmək olar?
3. Əsas vəsaitin qalıq dəyəri, amortizasiya və təmir xərclərini hər bir əşya üzrə ayrı-ayrılıqda yoxsa hər bir kateqoriya üzrə hesablamaq olar?
4.Əgər əsas vəsaitə il ərzində əlavə ehtiyat hissəsi alınan zaman amortizasiya və təmir xərci hansı şəkildə və hansı ardıcıllıqla hesablanmalıdır?
5. 2017-ci il üzrə əsas vəsaitlərin amortizasiya və təmiri faizlərini bilmək istərdim.
6. Amortizasiya hesablanmayan əsas vəsait təmir olunarsa və ya yeni ehtiyat hissəsi alınarsa xərci necə göstərmək lazımdır? Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

1 və 4. Cavab: Bildiririk ki, cari il üçün gəlirdən çıxılan təmir xərclərinin məbləği əsas vəsaitlərin müvafiq kateqoriyası üzrə əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərindən Vergi Məcəlləsinin 115.1-ci maddəsində qeyd olunan dərəcə ilə hesablanır. Faktiki təmir xərclərin həmin məbləğdən artıq hissəsi və hesabat ilində alınmış yeni əsas vəsaitlərin dəyəri kimi əsas vəsaitlərin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə əlavə edilir, əmələ gələn məbləğdən isə təqdim edilmiş, ləğv olunmuş əsas vəsaitlərin dəyəri, habelə qalıq dəyəri 500 manatdan və ya ilkin dəyərin 5 faizindən az olan əsas vəsaitlərin dəyəri çıxılır.

Qeyd olunan hesablama qaydasının vizual təsvir etmək üçün onu Sizə düstur şəklində təqdim edirik:

ƏVcqd = ƏQD+CDD+TX-T-L-S.

Burada:

ƏVcqd - əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üzrə cari ilin sonuna qalıq dəyəri

ƏQD - əsas vəsaitlərin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyəri (həmin il üçün hesablanmış amortizasiya  məbləği çıxıldıqdan sonra qalan dəyər);

CDD – Vergi Məcəlləsinin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq cari ildə daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyəri;

TX - cari ildə Vergi Məcəlləsinin 115-ci maddəsinə əsasən müəyyən edilən təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi;

T - vergi ilində təqdim edilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri;

L - ləğv edilmiş əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri;

S - qalıq dəyəri 500 manatdan və ya ilkin dəyərin 5 faizindən az olan əsas vəsaitlərin dəyəri.

Bu hesablamaların nəticəsində formalaşan əsas vəsaitlərin kateqoriya üzrə cari ilin sonuna qalıq dəyərindən müvafiq dərəcə ilə amortizasiya ayırmaları hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114-cü115-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, əsas vəsaitlərin təmir xərclərinin faktiki məbləği bu hədd ilə müəyyənləşdirilən məbləğdən az olduqda, hesabat ilində gəlirdən təmir xərclərinin faktiki məbləği çıxılır, növbəti vergi illərində isə təmir xərclərinin gəlirdən çıxılan məbləğ həddi hesabat ilində yaranmış fərq qədər artırılır.

Müəyyən edilən məhdudlaşdırmadan artıq olan məbləğ cari vergi ilinin sonuna əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərinin artmasına aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 115.1-ci115.2-ci maddələri.

3. Bildiririk ki, əsas vəsaitlərin amortizasiya ayırmaları hər bir əsas vəsaiti üzrə deyil, əsas vəsaitlərin kateqoriyası (məsələn, nəqliyyat vasitələri kateqoriyası) üzrə hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114.4-cü maddəsi.

5. Cavab: Bildiririk ki, əsas vəsaitlərin amortizasiya ayırmaları Vergi Məcəlləsinin 114.3-cü, təmir xərclərinin normaları isə Vergi Məcəlləsinin 115.1-ci maddəsində qeyd olunur.

6. Cavab: Bildiririk ki, amortizasiya olunmayan, köhnəlmə (amortizasiya) hesablanmayan əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilmiş xərclər gəlirdən çıxılmır və əsas vəsaitlərin balans dəyərini artırır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 115.2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zakir, zakirwm1@yandex.ru, Bakı (23.06.2017) (Oxunub: 24 dəfə, ID: 15536)

Между резидентом ("А) и нерезидентом ("Б) заключен агентский договор. Резидент - юридическое лицо, налогоплательщик АР, плательщик НДС;нерезидент - юридическое лицо, налогоплательщик в России,плательщик НДС. Согласно контракту, агент(А) осуществляет сбор средств на территории АР, и безналичным путём перечисляет их нерезиденту(Б). Нерезидент, в свою очередь, выплачивает вознаграждение(комиссию) агенту. Сбор средств осуществляется за:
1) Пополнение электронных кошельков(WebМoney, Уandex Мoney и т.д.)
2) Пополнение счетов мобильных операторов(МTS, Beeline, Мeqafon и т.д.)
3) Покупку игровых валют(онлайн-игры, соц.сети и пр.).
В контракте прописываются названия услуг и % вознаграждения(комиссии) агента, в актах же прописываются суммы(оборот), отдельно по каждой услуге. И также в акте прописывается сумма вознаграждение(комиссия) агента, подлежащая выплате нерезидентом в пользу агента. Валюта контракта - рубли. Тип контракта - предоплата. То есть резидент перечисляет нерезиденту определенную сумму в качестве "аванса"(для будущих платежей). Аванс может быть возвращен по желанию агента или в случае расторжения контракта.
Вопросы следующие:
1. Какой налог(и) должен платить агент?
2. С какой суммы должен взиматься налог(с комиссии агента/оборотов в акте/авансов)? 3. Прошу максимально подробно расписать 1 и 2 пункты касательно налогов заранее спасибо за ответы.

Делая из Вашего запроса вывод об оказании нерезидентом телекоммуникационных услуг (мобильные услуги), а также услуг посредством компьютерных сетей, Интернета и других электронных сетей населению Азербайджанской Республики, сообщаем, что местом оказания подобных услуг для целей НДС является местонахождение потребителей услуг, то есть Азербайджанская Республика.

Поэтому резидент в качестве налогового агента обязан начислить на выплачиваемую нерезиденту сумму НДС согласно статье 169 Налогового кодекса, а также удерживать из выплачиваемой суммы нерезиденту суммы 10% налог у источника выплат.

Что касается непосредственно налоговых обязательств самого резидента,то, учитывая тот факт, что резидент является налогоплательщиком НДС и его функции по двустороннему договору, исходя из указанного Вами, заключаются в услугах по сбору платежей от потребителей и перечислении их нерезиденту, предоставляющему услуги, то для резидента стоимостью налогооблагаемой операции в целях НДС является плата, которую налогоплательщик получит или имеет право получить от нерезидента.

Необходимо также подчеркнуть, что авансовые платежи также являются объектом налогообложения НДС.

Плата за услуги нерезиденту является также объектом налогообложения в целях налога на прибыль, авансовые платежи в налогооблагаемую прибыль не включаются.

Вместе с тем, допуская некоторую вероятность не совсем верного истолкования написанной Вами информации и понимания нами ситуации, мы бы рекомендовали Вам для уточнения интересующей Вас информации непосредственнообратиться в центры обслуживания налогоплательщиков, имея при этом на руках соответствующие документы, подтверждающие указанные операции, или сделать письменный запрос в Министерство по налогам, с приложением тех же документов.

Смотри: статьи 13.2.16, 125.1.5, 104.1, 159.2, 162.1, 166, 168.1.5, 169 Налогового Кодекса, Закон Азербайджанской Республики «О телекоммуникации» от 14 июня 2005 года №– 927-IIQ.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mərahim Mirzəliyev Vaqif, merahim87@mail.ru, Kürdəmir rayonu (23.06.2017) (Oxunub: 42 dəfə, ID: 15535)
Salam. Mən Kürdəmir rayonu Şilyan kəndində balaca ərzaq mağazası işlədirəm.Vergini və Sösial Müdafiə Fonduna keçəcək ödənişləri hər ay ödəyirəm və bilmək istəyirəm ki, balaca 12 kvadrat metirlik mağazanı işlətmək üçün başqa hara pul ödəmək lazımdır? Biz kənddə yaşadığımızdan bir az məlumatımız az olduğuna görə bizi tez-tez müxtəlif qoltuğu papkalılar narahat edir, hərə bir qəbz yazıb pul istəyir.Xahiş edirəm bizi məlumatlandırasınız.

Bildiririk ki, fərdi sahibkarın ödənişləri bələdiyyə orqanlarına (reklam lövhələri olduqda), kommunal xidmətlərinin satıcılarına, mühafizə xidmətlərini göstərənlərə və s. bu kimi müxtəlif istiqamətlərdə aparıla bilər.

Ödənişlərin edilməsi ilə bağlı müraciət edən şəxslərin təmsil etdiyi strukturların adını öyrənərək tələblərinin əsaslı olması barədə məhz həmin qurumlara müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Roman Tağıyev İlqar, roman.tagiyev.84@mail.ru, Bakı (23.06.2017) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 15534)
Salam.01.01.2017-ci il tarixə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs 01.01.2017-ci il tarixdən ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata durmuşdur.2017-ci ilin I rübü üçün həmin hüquqi şəxsə vergi orqanı tərəfindən 521 manat mənfəət vergisi hesablanmışdır. Faktiki həmin I rüb üçün hüquqi şəxs ziyanla işləmişdir və məlum olduğu kimi 01.01.2017-ci il tarixə kimi mənfəət vergisi ödəyicisi olmamışdır.Həmin hesablanmış 521 manat mənfəət vergisinin silinməsi və bundan sonra hesablanmaması üçün mən hara və nə formada müraciət etməliyəm. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicilərinin mənfəət vergisi və ya gəlir vergisi üzrə cari vergi ödəmələri təqvim ili ərzində rüblər üzrə artan yekunla Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən müvafiq vergi dərəcələrinə əsasən mənfəətdən və ya gəlirdən verginin məbləğinin 75 faizindən az olmamaq şərti ilə hesablanır.

Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyiciləri rüb başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində cari vergi ödəmələrini aparmalı və rüb ərzində mənfəətdən və ya gəlirdən hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına arayış təqdim etməlidirlər, müvafiq arayışı təqdim etmədikləri halda, vergi orqanı cari vergi ödəmələrinin məbləğini Vergi Məcəlləsinin 67-ci maddəsinə uyğun olaraq əlaqəli məlumatlar əsasında hesablayır və vergi ödəyicisinə müvafiq bildiriş göndərir.

Sorğunuzda qeyd edilən məsələ ilə əlaqədar qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına rəsmi şəkildə sərbəst ərizə forması ilə müraciət etməyiniz məqəsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 67-ci151-ci maddələri.  

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir Şəmiyev Nadir oğlu, samirshemiyev@mail.ru, Bakı (23.06.2017) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15533)
1.MMC müvəqqəti likvidliyini təmin etmək üçün fiziki şəxsdən borc müqaviləsi ilə faizlə borc cəlb edə bilərmi? Bu halda hesablanmış faizlərə hansı vergi tətbiq olunmalıdır?
2. MMC öz təsisçisindən borc müqaviləsi ilə faizli borc cəlb edə bilərmi?
3. Lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxs öz uçotunu kassa metodu ilə qura bilərmi?

Bildiririk ki, müəyyən müddətə və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təminatla və ya təminatsız müəyyən məbləğdə borc verilən pul vəsaiti kredit sayılır, kreditlərin verilməsi isə bankların və bank olmayan kredit təşkilatının fəaliyyətinə aid edilərək lisenziya tələb edən fəaliyyət növlərinin siyahısına daxil edilmişdir. Müvafiq olaraq da lisenziyası olmayan fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən ona məxsus pul vəsaitlərin faiz ödəmək şərti ilə digər şəxsə verilməsi qanunun tələblərinə uyğun deyildir.

Qanunun tələblərinə uyğun olmayan fəaliyyət nəticəsində gəlirin əldə olunması həmin şəxsi vergi öhdəliklərindən azad etmir və bu şəkildə faiz gəlirlərini ödəyən vergi ödəyicisi 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergini tutmalı, bəyan etməli və dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Təsisçi ilə təsis olunan şəxslər qarşılıqlı şəxslər hesab olunduğundan təsisçiyə ödənilən faizlərdən gəlir vergisi hesablanarkən bazar qiymətləri nəzərə alına bilər.

Gəlir və xərclərin aparılması ilə əlaqədar bildiririk ki, Vergi Məcəlləsində vergi ödəyicisinə vergi ili ərzində eyni metodu tətbiq etmək şərti ilə vergilərin uçotunu kassa metodu və ya hesablamalar metodu ilə aparmaq hüququ verilmişdir.

Kredit siyasətinə, habelə maliyyə institularına, o cümlədən də lombardlarda uçotun aparılmasına dair əlavə məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü, 18-ci, 123-cü və 130-cu maddələri, Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 16 yanvar tarixli, 590-IIQ nömrəliBanklar haqqında Qanununun 1.0.9-cu və 38.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 mart 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnaməsi”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Azər Əsədov Cavad, azerasadov87@gmail.com, Yevlax (21.06.2017) (Oxunub: 79 dəfə, ID: 15532)
Bilmək istərdim ki, dövlət sifarişi ilə tikilən qeyri-yaşayış tipli binaların tikintisindən hansı vergi növü tutulmaqdadır? ƏDV tutulurmu?

Bildiririk ki, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tikilən binalara görə yaranan vergi öhdəliklərini yerinə yetirilməsi üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş 2 mümkün metoddan (sadələşdirilmiş vergitutma metodu və ya ƏDV və gəlir (mənfəət) metodu) birini seçə bilər. Bu zaman həmin şəxslər tikinti-quraşdırma işlərinə başladıqları andan 30 gün müddətində seçdikləri metod barədə vergi orqanına məlumat verirlər. Şəxsin seçdiyi vergitutma metodunu həmin tikinti-quraşdırma işləri başa çatanadək dəyişdirmək hüququ yoxdur.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün, dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla, tikilən binanın yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, o cümlədən təqdim edilmək üçün ayrıca tikilən fərdi, şəxsi yaşayış və bağ evlərinin sahələri sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektidir

Bina tikintisi fəaliyyəti üzrə sadələşdirilmiş vergitutma metodunu tətbiq edən şəxslər tərəfindən hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini tikinti-quraşdırma işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim edirlər. Bəyannamə vergi orqanına təqdim edildikdən sonra hesablanmış vergi bərabər hissələrlə 10 faiz həcmində hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq öhdəlik tam yerinə yetirilənədək dövlət büdcəsinə ödənilir. Bu halda hüquqi şəxslər ƏDV-nin, mənfəət vergisinin və əmlak vergisinin, fiziki şəxslər isə ƏDV-nin və gəlir vergisinin ödəyicisi hesab edilmirlər.

Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququnda istifadə etməyən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ümumi qaydada ƏDV-nin, mənfəət vergisinin və əmlak vergisinin ödəyicisi sayılır. Bu halda vergi ödəyicisi yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilmə dəyərindən ƏDV-ni, təqdim edilmədən əldə edilən gəlirlər ilə gəlirdən çıxılan xərclər arasındakı fərqdən yaranan mənfəətdən mənfəət vergisini və həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlaka görə əmlak vergisini hesablayaraq bəyan etməklə büdcəyə ödəməlidir.

Qeyd olunanlar vergi qanunvericiliyinin ümumi prinsiplərini əhatə edir, lakin sorğunuzda müəyyən məqamların aydın olmadığını nəzərə alaraq daha konkret və təfərrüatlı məlumatın alınması üçün müvafiq təsdiqedici sənədləri əlavə etməklə rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 154.6-cı, 218.1.3-cü, 218.3-cü, 219.3-cü, 220.8-ci221.5-ci, maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mustafa Kiziltan Zeki, mustafakiziltan@gmail.com, Ankara/Türkiye (21.06.2017) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 15531)
Akademik çalışmada kullanılmak üzere Azerbaycanın 1992-2015 yılları arasında uygulamış olduğu Kurumlar vergisi oranlarına ihtiyacım var. Edinilen bilgiler akademik etik çerçevesinde atıf yapılarak kullanılacaktır. Gereğini saygılarımla bilgilerinizden arz ederim.

Sorğunuzdan 1992-2015-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin dərəcələri haqqında məlumat əldə etmək istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, mənfəət vergisinin dərəcəsi 1997-1998-cı illər ərzində 32 %, 1999-cu ildə 30%, 2000-2002-cı illər ərzində 27%, 2003-cü ildə 25%, 2004-2005-ci illər ərzində 24%, 2006-2009-cu illər ərzində 22 %, 2010-cu ildən isə 20% olmuşdur.

Vergi dərəcələrinin dinamikası barədə məlumatlarla rəsmi saytımızın “Statistika-Hesabat” bölməsinin “Vergi dərəcələrinin dinamikası” altbölməsi vasitəsi ilə tanış ola bilərsiniz. (http://www.taxes.gov.az/modul.php?lang=&name=statistika&page=25#)

Eyni zamanda 1991-1996-cı illər ərzində qüvvədə olmuş “Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda mənfəətin məbləğindən və ödəyicilərin kateqoriyasından asılı olaraq fərqli vergi dərəcələri müəyyən edildiyini nəzərə alaraq (http://e-qanun.az/framework/10223)  link vasitəsi ilə bu barədə ətraflı məlumat ala bilərsiniz. 

     Bax: Vergi Məcəlləsinin 105-ci maddəsi (müxtəlif illərin redaksiyasında), 9 noyabr 1991-ci il tarixli 258-XII nömrəli “Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (qüvvədən düşüb), 24.12.1996-cı il tarixli 221-IQ nömrəli “Müəssisələrin və təşkilatların mənfəət vergisi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (qüvvədən düşüb).

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şəhriyar Bayramzadə Rasim, shahriyarb@yahoo.com, Bakı (21.06.2017) (Oxunub: 86 dəfə, ID: 15530)
1. İşçi ezamiyyətə gedərkən ezamiyyə üçün avans ödənişini onun əmək haqqı kartına ödəmək olar?
2. İşçiyə ezamiyyə üçün ödənilmiş avans səhvən normadan artıq ödəndiyi təqdirdə ayın sonu əmək haqqı ödənilərkən bu məbləğ qədər az ödəmək olar?

1. Cavab: Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən işçilərə ödənilən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatlar nağdsız qaydada ödəniləməlidir.

Ezamiyyə xərcləri mahiyyət etibarı ilə səfər zamanı işçinin xərclərini kompensasiya etməli olduğunu nəzərə alaraq yuxarıda qeyd olunan məhdudiyyət belə xərclərin ödənilməsi zamanı nəzərə alınmalıdır.

Bax: Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.4-cü maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, ezam olunan işçiyə ezamiyyətə getməzdən əvvəl ezamiyyətin müddətinə uyğun olaraq pul avansı verilir. İşçi ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra ezamiyyət ilə əlaqədar xərclədiyi vəsaitlərin məbləği haqqında avans hesabatını (təsdiqedici sənədlər əlavə etməklə) 3 gün ərzində təqdim etməlidir.

Müvafiq olaraq avans hesabatı əsas götürülməklə ödənilmiş avans məbləğlə bağlı mühasibatlıq ezam olunmuş işçi ilə yenidən haqq-hesab apararaq artıq ödənilmiş məbləğin qaytarılmasını (və ya gələcək dövrlərdə ödənilməli olan əmək haqqı ilə əvaəzləşririlməsini) təmin edə bilər.

Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair ətraflı məlumatın alınması üçün səlahiyyəti qurum olan Maliyyə Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin ezamiyyə qaydaları”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bəxtiyar Yusifli, y.baxdiyar@gmail.com, Bakı (21.06.2017) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 15529)
Bir qeyri-rezident firma bizə mal göndərir və həmçinin daşınmasını da invoysda göstərir. Misal: bir invoys yazır və 1.000 kq mal * 2 usd =2.000 və daşıma xidməti 1000 kq *0.30 USD =300 USD. Yekun 2.300 USD invoys kəsir mal göndərən şirkət. Yəni malı bizə satan da, daşımasını edən də eyni şirkətdir. Bu zaman isə nə baş verir: gömrükdə 2.300 USD-nin 15% və 18%-ni hesablayırlar. Yəni tək malın qiymətindən deyil, həmçinin invoysda ayrıca qeyd olunmuş məbləğdir gömrükdə bir dəyərə çıxarıb 15% və 18% ƏDV hesablayırlar.
1. Belə olan təqdirdə nə dərəcədə ədalətlidir ki, mal alan rezident müəssisə daşıma xidmətinə görə gömrükdə 15%+18 % ödəyir, həm də 6% ödəmə mənbəyində vergi ödəyir?
2. Biz buna görə 6% ödəmə mənbəyində vergi verməliyikmi? Yəni 300 USD-ya görə 15% idxal rüsumu + 18% ƏDV + 6% ödəmə mənbəyində vergi ödənilir.
Bu məsələni gömrük qanunvericiliyi ilə də araşdırb əsaslandırılmış cavab yazmağınızı xahiş edirəm. Ümid edirəm ki, bu gömrük orqanlarının səlahiyyətindədir deyib, bizi uzaqlaşdırmayacaqsınız. Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

1-2 Cavab: Bildiririk ki, vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir.

Malların göndərilməsinə, işlərin görülməsinə və ya xidmətlərin göstərilməsinə yardımçı xarakter daşıyan malların göndərilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi onların bir hissəsi sayılır.

Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal olunan malların gömrük dəyəri müəyyənləşdirilərkən həmin malların sığorta xərcləri, gömrük ərazisinə daxil olduğu yerədək nəqliyyat xərcləri və həmin yerədək yüklənmə və boşaldılma xərcləri bu malların gömrük dəyərinə aid edilir.

Sorğunuzdan belə qənaətə gəlinir ki, malların satıcısı müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq eyni zamanda təqdim olunmuş malların daşınmasını da yerinə yetirərək rezident şəxsə təhvil verir. Bu da daşıma xərclərinin malların formalaşan qiymətinə daxil edildiyi və ayrılıqda ödənilmədiyi anlamını verir, qeyri-rezidentə edilən ödənişlərin daşıma ilə bağlı hissəsindən ödəmə mənbəyində verginin tutulmamasına dəlalət edir.

Bununla belə, gömrük qiymətinin formalaşmasının özəllikləri barədə daha ətraflı məlumatı vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində səlahiyyətli qurum olan Vergilər Nazirliyindən deyil, gömrük qanunvericiliyi sahəsində səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsindən əldə etməyiniz daha məqsədəuyğundur. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125.1.4-cü162.1-ci maddələri, Gömrük Məcəlləsinin 317-ci318-ci maddələri, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Rüstəmov, ilham333@list.ru, Bakı (21.06.2017) (Oxunub: 63 dəfə, ID: 15528)
01.01.2017-ci il tarixindən əvvəl (misal: 2016-cı, 2015-ci, 2014-cü illər üzrə) hüquqi şəxsin təsisçisindən alınmış borcların qaytarılması hazır ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununa əsasən hansı forma nağd yoxsa nağdsız qaytarılmalıdır?
Əgər nağd qaytarıla bilərsə bu zaman “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan 30.000 və 15.000 limit nəzər alınmalıdır yoxsa 01.01.2017-ci il tarixindən əvvəl alınmış borc olduğu üçün məbləğdən asılı olmayaraq tam məbləğdə nağd qaytarıla bilər?
Qeyd edim ki, təsisçidən alınmış borcların 01.01.2017-ci il tarixindən əvvəl alınmasına dair müvafiq tədiqedici sənədlər var.

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə borc pul vəsaitinin qaytarılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması isə yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü və 3.4.6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamal Axundov Ağa, kamal_palid@mail.ru, Bakı (21.06.2017) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15527)
ƏDV-nin əvəzləşdirməsini mənə izah edərdiniz mümkünsə misal ilə. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergi növlərindən biri olan, məzmun etibarı ilə dolayı vergi növünə aid edilən əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi mexanizmi və proseduralarına əsasən ƏDV konkret müəssisəsinin yükü olmayıb, təkrar istehsal prosesində zəncirvari olaraq istehlakçıların üzərinə keçirilir. ƏDV universal xarakter daşıyaraq istehsal və tədavül prosesinin hər bir mərhələsində alqı və satqı arasındakı fərqdən ödənilən vergi kimi çıxış edir.

ƏDV-nin hesablanması zamanı vergi ödəyicisinin büdcə qarşısında olan vergi öhdəliyi ƏDV tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdən ibarətdir.

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı isə əlavə dəyər vergisi ticarət əlavəsindən hesablanan verginin məbləğidir.

Əvəzləşdirmə dedikdə, vergi ödəyicilərinin hesabat dövrü ərzində həyata keçirdikləri əməliyyatlar (Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı istisna olmaqla) çərçivəsində ödədikləri ƏDV məbləğlərinin Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq verilən elektron vergi hesab-fakturalara və ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini təsdiq edən sənədlərə əsasən nəzərə alınması başa düşülür.

Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsi üçün:

- verginin məbləği xüsusi ƏDV-nin depozit hesabına və bu hesab daxilində aparılan əməliyyatlarda ödənilməlidir;

- malın (işin xidmətin) dəyəri nağdsız qaydada (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) ödənilməlidir;

- alınmış mal (iş, xidmət) sahibkarlıq fəaliyyəti çərçivəsində istifadə olunmalıdır;

- vergi ödəyicisinə təqdim olunan mallara (işlərə, xidmətlərə) elektron vergi hesab-fakturaları verilməlidir.

Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal sənədləri ödənişin formasından asılı olmayaraq verginin əvəzləşdirilməsinə əsas verir.

Göstərilən tələblərə əsasən ödənilən ƏDV məbləğinin büdcədən əvəzləşdirilməsinə vergi qanunvericiliyində məhdudiyyət qoyulmur.

Qeyd olunanların daha aydın başa düşülməsi üçün diqqətinizə şərti məbləğlər üzərində bir misal təqdim edirik: ƏDV ödəyicisi hesabat dövrü ərzində alınan mallara görə malı satan ƏDV ödəyicisinin hesablaşma hesabına 100 manat, ƏDV-nin depozit hesabına isə 18 manat ödəmişdir. Bununla yanaşı, 100 manat dəyərində mal idxal olunmuş və gömrük orqanlarına 18 manat vergi ödənilmişdir. Alınmış mallar hesabat ayında 354 manata (300 manat malın dəyəri, 54 manat ƏDV məbləği) başqa şəxsə satılmışdır. Bu halda sözügedən vergi ödəyicisinin ƏDV üzrə büdcə qarşısında olan vergi öhdəliyi 18 manat (54-18-18=18 manat) təşkil edir.

 Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədyarova Məlahət Nifti, azerimmc@yahoo.com (19.06.2017) (Oxunub: 149 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15526)
"Azəri" MMC müəssisəsi hüquqi şəxs olaraq təqvim ayı ərzində bankdan nağd şəklidə 30.000 azn məbləğində pul vəsaiti kassaya mədaxil edərək bu vəsaiti fiziki şəxs olan və VÖEN olmayan təsisçinin borcu kimi qaytara bilərmi? Qaytara bilərsə bunun üçün hansı sənədlər və maddələr nəzərdə tutulur və tələb olunur? Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə borc pul vəsaitinin qaytarılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Nağd pul vəsaitlərinin kassadan məxarici müvafiq qaydada tərtib olunmuş kassa məxaric orderləri ilə rəsmiləşdirilir, lakin təsisçiyə nağd vəsaitin ödənilməsinin sənədləşdirilməsi haqqında ətraflı və dolğun məlumatı Maliyyə Nazirliyindəm əldə etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Xatırladırıq ki, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.12-ci maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü və 3.4.6-cı maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Quliyev Tapdıq İlqar, maharramvusala@gmail.com (19.06.2017) (Oxunub: 75 dəfə, ID: 15525)
Mənim mobil nömrəmə VÖEN üzrə sms gəlib ki, sizin internet vergi idarəsində olan elektron qutunuzda 7 oxunulmamış məktub var. Mən necə o poçta girib baxmalıyam ki, nə smslərdi gələn. Mən VÖEN-də axı elektron poçt qeyd etməmişəm.

Bildiririk ki, vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış hər bir vergi ödəyicisi üçün İnternet Vergi İdarəsində fərdi elektron qutu yaradılır. Elektron qutusu olan vergi ödəyicilərinə sənədlər (uyğunsuzluq məktubları, bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar və s.) onların fərdi elektron qutusuna göndərilir.  Vergi orqanından göndərilən hər hansı sənədin yalnız kağız daşıyıcısında göndərilməsi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, digər hallarda fərdi elektron qutusu olan şəxslərlə yazışmalar elektron formada aparılır. Qeyd edək ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən istənilən sənəd rəsmi statusa malikdir.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az rəsmi internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz (https://www.youtube.com/watch?v=93Ve_DeyQX8&feature=youtu.be).

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Nazim Kazım, nazim-2781@mail.ru, Şamaxı şəhəri (19.06.2017) (Oxunub: 85 dəfə, ID: 15524)
Bildiyimiz kimi vergi orqanlarında işləmək üçün tələb olunan maksimum yaş həddi 35-dir. Bilmək istərdim gələcəkdə bu yaş həddinin artırılacağı gözlənilirmi və yaxud da həmin yaşdan yuxarı, məsələn 36, 37 yaşda, işləmək istəyənlərə hər hansı güzəşt varmı? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, müvafiq ixtisas üzrə elmi dərəcəsi olan, ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, yüksək peşə hazırlığına və ya iş təcrübəsinə malik şəxslərə münasibətdə yaş həddinə məhdudiyyət nəzərdə tutulmur.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumatın alınması üçün Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları idarəsi ilə 4038135 telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli müvafiq Əmri ilə təsdiq olunmuş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydalarının 10-cu və 17-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əsmər Qocayeva Həmid, chemist592@gamil.com, Zaqatala rayonu (19.06.2017) (Oxunub: 98 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 15523)
Youtube kanalı üzərindən gəlir əldə edən şəxs vergi ödəyicisi olurmu? Olursa hara müraciət etmək lazımdır?

Bildiririk ki, rezident vergi ödəyicisinin gəliri onun Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlir hesab olunduğundan, rezident vergi ödəyicisi “Youtube” videohostinqi vasitəsi ilə əldə edilən gəliri sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir hesab olunmaqla gəlir vergisinin vergitutma obyektini təşkil edir və belə gəliri əldə edən fiziki şəxs vergi orqanında vergi uçotuna duraraq müvafiq qaydada üzərinə düşən vergi öhdəliklərini yerinə yetirməlidir.

Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirin vergiyə cəlb olunması barədə ətraflı məlumatı saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsinin “Gəlir vergisinin ödəyiciləri olan fiziki şəxslərin vergi öhdəlikləri” hissəsindən əldə edə ilərsiniz.

Vergi uçotuna alınma isə kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə fiziki şəxsin yaşadığı ərazi üzrə vergi orqanının əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə edilir.

Fiziki şəxs vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilər. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Qeyd olunanlarla əlaqədar əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü, 34-cü97-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sveta Aliyeva, s.aliyeva@mail.ru, Bakı (19.06.2017) (Oxunub: 70 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15522)
1. Hüquqi şəxslər tərəfindən mülkiyyətində olan obyektin təqdim edilməsi zamanı notarius tərəfindən hesablanmış sadələşdirilmiş vergi hüquqi şəxslər üçün hansı xərc tipinə aid edilir?
2. Mülkiyyətində ümumi sahəsi 153 kv.m olan yaşayış sahəsini hüquqi şəxs satır. Yerləşdiyi ərazi üzrə zona əmsalı 0,75-ə bərabərdirsə verginin aşagıdakı kimi hesablanması düzgündürmü? 153 kv.m * 15 * 0,75 = 1721.25 manat.
3. Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri təqdim edilən zaman sadələşdirilmiş vergi üçün hesablama qaydası eynidirmi? Yalnız zonalar üzrə əmsal dəyişir? Xahiş edirik izah edəsiniz.

1. Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxsin mənfəət vergisinin ödəyicisi olmasına baxmayaraq həmin şəxsin mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahəsinin təqdim olunması sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur və hesablanmış verginin məbləğindən alqı-satqı əməliyyatını təqsdiqləyən notarius ödəmə mənbəyində vergini tutaraq dövlət büdcəsinə köçürməlidir.

Hüquqi şəxs tərəfindən təqdimolunma əməliyyatı ƏDV-yə cəlb olunmur, eyni zamanda təqdim olunma nəticəsində əldə olunan gəlir mənfəət vergisinin vergi tutulan gəlirinə aid edilmir, ödəmə mənbəyində nptarius tərəfindən tutulmuş vergi də gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci, 218.4.3-cü, 219.3-1-ci, 219.5-ci220.8-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı ödənilməli olan vergi məbləği yaşayış sahəsinin hər kvadratmetrinə baza məbləği olan 15 manat, yaşayış sahəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə zona əmsalı vurulmaqla müəyyən olunur (sorğunuza əsasən - 153 m2*15*0,75 manat)

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218.4.3-cü, 219.3-1-ci220.8-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 412 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”.

Cavab: Bildiririk ki, yaşayış sahəsinin təqdim olunmasından ödənilməli olan vergi məbləği yaşayış sahəsinin hər kvadratmetrinə baza məbləği olan 15 manat, yaşayış sahəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə müəyyən olunan zona əmsalı, təqdim olunan bina qeyri-yaşayış sahəsi olduqda isə bu göstəricilər əlavə olaraq 1,5 yüksəldici əmsala vurularaq hesablanır

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218.4.3-cü, 219.3-1-ci, 220.1-ci, 220.8-ci220.8.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2015-ci il tarixli 412 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil Aliyev, ramil728@box.az, Bakı (19.06.2017) (Oxunub: 87 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15521)
ƏDV ödəyicisi olan müəssisə ümumi dəyəri 50.000 manat olan əsas vəsait və materialı vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxsə nağd şəkildə satarsa bu əməliyyata görə ƏDV ödəyicisi olan satıcıya Vergi Məcəlləsinin 58.7-1- ci maddəsinə əsasən maliyyə sanksiyası tətbiq edilə bilərmi?

Bildiririk ki, hüquqi şəxs tərəfindən ona məxsus əmlakın nağd qaydada satılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda məhdudlaşdırılmadığından hüquqi şəxsə münasibətdə Vergi Məcəlləsinin 58.1.7-1-ci maddəsi tətbiq edilmir.

Bununla belə, nağdsız hesablaşmaların təşviqi baxımından vergi ödəyicisi olmayan şəxs tərəfindən malın dəyərinin nağdsız qaydada ödənilməsi məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.1.7-1-ci maddəsi, "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr  2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Qadir Ağəhməd, qadir1970@mail.ru, Ağsu şəhəri (19.06.2017) (Oxunub: 100 dəfə, ID: 15520)
Son bir il üzrə əmək haqqı və aldığım mükafat 17.000 (on yeddi min) manat təşkil edir. Əmək haqqı 4.720 manat qalan hissəsini isə mükafat təşkil edir. İstifadə etmədiyim məzuniyyət günləri 199 gün təşkil edir. Mənə çatası son haq-hesabın məbləği barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, məzuniyyət vaxtı üçün ödənilən orta əmək haqqı onun hansı iş ili üçün verilməsindən asılı olmayaraq məzuniyyətin verildiyi aydan əvvəlki 12 təqvim ayının orta əmək haqqına əsasən müəyyən edilir.

Məzuniyyət günlərinin əmək haqqını müəyyən etməkdən ötrü məzuniyyətdən əvvəlki 12 təqvim ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini 12-yə bölməklə orta aylıq əmək haqqının məbləği tapılır və alınan məbləği ayın təqvim günlərinin orta illik miqdarına - 30,4-ə bölmək yolu ilə bir günlük əmək haqqının məbləği müəyyən edilir. Bu qayda ilə müəyyən edilmiş bir günlük əmək haqqının məbləği, məzuniyyətin müddətinin təqvim günlərinin sayına vurulur.

Əmək məzuniyyətləri hesablanması barədə daha ətraflı məlumatın alınması üçün səlahiyyətli qurum olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Ödənilməli olan kompensasiyanın vergiyə cəlb olunmasına gəldikdə isə əvvəlki illərdə istifadə olunmamış əmək məzuniyyətinə görə işçiyə kompensasiya ödənilərkən tam iş illərinin (misal olaraq, 2014-2015, 2015-2016 iş illərinin) kompensasiya haqları hər iş il üzrə ayrı-ayrılıqda, tam olmayan sonuncu iş ilinin (2016-2017) kompensasiya haqqı isə onun verildiyi ayın əmək haqqı ilə birlikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq gəlir vergisinə cəlb olunur.

Əvvəlki illərə görə ödənilən kompensasiyadan gəlir vergisi hesablanarkən ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli nəzərə alınmır, tam olmayan sonuncu iş ilinin kompensasiya haqqı isə verildiyi ayın əmək haqqı ilə birlikdə hesablanan zaman ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli vergitutulan gəlirdən çıxılır.

Bax: Əmək Məcəlləsinin 140-cı və 144.2-ci maddələri, Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 101-ci, 102.1.6-cı150-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Məmmədov, orkhanmammadov15@gmail.com (19.06.2017) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15519)
POS Terminalın quraşdırılmamasına görə hansı sanksiyalar (cərimə) tətbiq olunur?

Bildiririk ki, POS-terminalların qurşadırılmamasına görə maliyyə sanksiyasının tətbiqi Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Teymur Rüstəmov Tofiq, teymurrustamov909@gmail.com, Zaqatala şəhəri (19.06.2017) (Oxunub: 95 dəfə, ID: 15518)
Mən tanınmış bir qida şirkətdə işləyirdim. 1.000-1.200 azn maaşa razılaşmışdım. 8 ay işləyəndən sonra ixtisarlaşma oldu və mən ixtisara düşdüm. Məşğulluğa müraciət edib,iş yerindən arayış alanda məlum oldu ki,şirkət vergidən yayınmaq üçün, mənə müqavilədə 1.000 azn yerinə 200 azn yazıb. Buna görə də mənə aylıq müavinət az hesablanıb. Şirkətə vergidən yayınmaya görə cəza düşürmü? Mən hansısa yolla haqqımı tələb edə bilərəmi?

Bildiririk ki,  əmək müqaviləsi (kontraktı) işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir. Əmək müqaviləsində işçi və işəgötürənin öhdəlikləri (həmçinin əmək haqqı) göstərilir və hər iki tərəfin imzası ilə təsdiqlənir. Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə 1.000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Eyni zamanda verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) 50 faizi miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Əmək qanunvericiliyinin pozulması halları ilə əlaqədar qeyri-anonim olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 58.10-cu maddəsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İsgəndərov Sədrəddin Veys, sadraddino@rambler.ru (19.06.2017) (Oxunub: 56 dəfə, ID: 15517)
1. Qanunvericilikdə bələdiyyələrə hansı məbləğdə nağd şəkildə pul vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulur?
2. Maddi yardımlar vətəndaşların yalnız hesablarına köçürülməlidirmi?

1. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri, habelə vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan, sadələşdirilmiş vergini tətbiq edərək ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyiciləri, o cümlədən də bələdiyyə orqanları təqvim ayı ərzində mal (iş, xidmət) alınması zamanı ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olmamaq şərti ilə nağd hesablaşmalar apara bilərlər.

Bax: "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunun 3.3-cü maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər maddi yardımı nağd qaydada verə bilərlər, digər fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər maddi yardımı nağdsız qaydada ödəməlidirlər.

Əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədli Vüqar Əhməd, maliyeci640@mail.ru, Ağdaş rayonu (19.06.2017) (Oxunub: 73 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15516)
1."Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri ücün gəlirlərin və xərclərin ucotunun aparılması" Qaydasında göstərilən "Malların təhvil-qəbul aktı","Malların təsərrüfatdaxili yerdəyişməsi qaimə-fakturası", "Yük avtonəqliyyatı ücün yol vərəqi"ndən istifadə edilmədikdə hansı məsuliyyət tədbiri nəzərdə tutulur?
2. ƏDV ödəyicisi olan fiziki şəxs 2017-ci ilin fevral ayında 150.000 manatlıq mal alıb və pulunu köçürmə yolu ilə ödəyib. Həmin malları pərakəndə ticarət yolu ilə mart ayında nağd qaydada satıb. Satışdan gələn pulu vergiləri və digər icbari ödənişləri ödədikdən sonra fiziki şəxs nağd qaydada götürə bilər yoxsa hüquqi şəxsdə olduğu kimi təsisçi şəxs müəssisəyə mal almaq üçün verdiyi pulu ayda 30.000 (ƏDV ödəyiciləri ücün) manatdan çox nağd götürə bilməz?

1. Cavab: Bildiririk ki, səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə, habelə vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektronqaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə Vergi Məcəlləsinin 130.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda Vergi Məcəlləsinin 58.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyası tətbiq olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 130.1-1-ci 58.8-ci maddələri

2. Cavab: Bildiririk ki, fərdi sahibkar vergi öhdəliklərini yerinə yetirdikdən və müvafiq qaydada rəsmiləşdirmə apardıqdan sonra nağd pul vəsaitlərini şəxsi istehlak məqsədləri üçün istifadə edə bilər.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı hesablaşmalar aparıldıqda isə təqvim ayı ərzində 30.000 manatdan artıq hesablaşmalar üzrə ödənişlər ƏDV ödəyicisi tərəfindən yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir

Əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz

Bax: "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İmanov Vilayət Əli, vilayat.imanov@mail.ru (19.06.2017) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 15515)
Azərbaycan rezident şirkəti beynəlxalq yükdaşıma ilə məşğul olur və Gürcüstan şirkəti ilə müqavilə bağlayaraq Rusiyadan Gürcüstana avtomobil nəqliyyatı ilə 2.000 dollara yük daşıyır.Bu zaman Gürcüstan şirkəti tərəfindən beynəlxalq yük daşımaya görə Azərbaycan şirkətinə 2.000 dollar ödənilir. Azərbaycan şirkətidə öz növbəsində həmin yükə görə daşıyıcı rezident fiziki və hüquqi şəxslərə və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslərə müqavilə bağlayaraq 1.800 dollar ödəyir. Bu zaman Azərbaycan şirkətinin hansı vergi öhdəlikləri yaranır və hansı vergiləri ödəməlidir? Ətraflı cavab verməyinizi xahiş edirəm.

Yüklərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olmadan Rüsiya Federasiyasından Gürcüstana birbaşa daşındığı qənaətinə gələrək bildiririk ki,sorğunuzda sözügedən rezident şirkət əldə etdiyi gəlirdən mənfəət vergisi hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Eyni zamanda rezident şirkət ona göstərilən xidmətlərə görə qeyri-rezident hüquqi və fiziki şəxslərə edilən ödənişlərdən 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergini tutub büdcəyə ödəməlidir.

Rezident şirkətə xidmətləri göstərən rezident hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar vergi öhdəliklərini özləri bəyan etməli və yerinə yetirməlidirlər.

Xidmətin müqabilində gəlir əldə edən rezident fiziki şəxs vergi ödəyicisi olmadığı təqdirdə isə pulu ödəyən rezident şirkət tərəfindən ödəmə mənbəyində vergi tutularaq dövlət büdcəsinə köçürülməlidir və eyni zamanda ödənilmiş məbləğlər haqqında vergi orqanına məlumat verilməlidir.

Bununla belə, sorğunuzda aydın olmayan məqamların olduğunu nəzərə alaraq sorğunuzu dəqiqləşdirərəksözügedən əməliyyata dair əlavə məlumatı və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 10-cu, 73-cü, 95-ci, 103.1-ci, 105.1-ci,125.1.5-ci150.1.7-ci maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


N. Şabanov, nemtsabanov@gmail.com (19.06.2017) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15514)
Sualıma 09.06.2017-ci il tarixdə cavab verdiyinizə (ID: 15478)görə təşəkkür edirəm.Ancaq açıqlama verməyinizi xahiş edirəm ki, fərdi sahibkarın öz pulunu pərakəndə satış üçün mal alışına qoyması və satışdan sonra öz pulunu geri götürməsi “faizsiz pul vəsaitlərini və digər ayırmaları nağd qaydada ödəyən və qəbul edən şəxs” kimi necə qiymətləndirilə bilər? Bu halda pul vəsaiti kiməsə nə ödənilmir, nə kimdənsə qəbul edilmir.Pulun sahibi eyni adamdır. Xahiş edirəm ətraflı cavab verəsiniz.

09.06.2017-ci il tarixdə sorğunuza verilən cavabda(ID: 15478) Vergi Məcəlləsinin 58.7.1-6-cı maddəsinin müddəaları barədə məlumatın verilməsi Sizin sorğunuzda həmin maddənin fərdi sahibkara münasibətdə tətbiq edilib-edilməsinin soruşulduğundan irəli gəlirdi.

Bildiririk ki, fərdi sahibkar vergi öhdəliklərini yerinə yetirdikdən və müvafiq qaydada rəsmiləşdirmə apardıqdan sonra nağd pul vəsaitlərini şəxsi istehlak məqsədləri üçün istifadə edəbilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Muşviq Bayramov, mushviq.bayramov.economist@mail.ru (19.06.2017) (Oxunub: 78 dəfə, ID: 15513)
400 AZN ödəyərək istifadə məqsədilə kompüter almışam və istifadə müddəti 1 ildən çoxdur. Bu zaman vergi nöqteyi-nəzərindən bu əsas vəsait sayılacaq yoxsa xərcə silinəcək? VergiMəcəlləsinin 13-cü maddəsinin müvafiq bəndində qeyd əsas vəsaitlərlə bağlı mütləq hər 2 şərt yerinə yetirilməlidir deyə tələb qeyd edilməyib.

Bildiririk ki, vergitutma məqsədləri üçün istifadə edilən anlayışların izahı Vergi Məcəlləsinin 13-cü maddəsində qeyd edilmişdir. Həmin maddəyə əsasən  əsas vəsait dedikdə istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan çox olan amortizasiya edilməli olan maddi aktivlər başa düşülür. Qeyd edilən cümlədə istifadə edilən “və” bağlayıcısı hər iki şərtin olmalı olduğu mənasını verir. Sorğunuzda qeyd olunan kompüterin dəyəri 500 manatdan az olduğuna görə əsas vəsait hesab edilməyərək xərcə silinməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13-cü maddəsi

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.