Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Ramil Cəfərzadə Məhəmməd, ramil.jafarzada@gmail.com, Daşkəsən (26.04.2017) (Oxunub: 166 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 15233)
Fiziki şəxs vergi ödəyicisidir. Xidmət sahəsi sifarişçi şirkətin işçilərinə yemək verməkdir. Sifarişçi şirkətlə müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir. Yemək xidməti göstərən fiziki şəxsin aylıq əməliyyatlarının ümumi həcmi 12000 manatla 25000 manat arasında dəyişir. Sualım aşağıdakılardır:
1. Mühasibatlıq hansı ödəmə metodu ilə aparılmalıdır?
2. Bəyannamə nə vaxt göndərilməlidir?
3. Hansı vergilər tutulmalıdır?
4. Tutulmalı olan vergilər hansı faizlə tutulmalıdır?
5. Adı çəkilən fiziki şəxs adələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərmi?
6. DSMF ödənişləri haradan ödənilməlidir?
7. Vergi ödənişləri haradan ödənilməlidir və hansı qaydada?
8. Cari vergi ödəmələri hansı aylıq, rüblük, yoxsa illik ödənilməlidir?
9. Bəyannamə necə hazırlanmalıdır?
10. Bu xidməti aparmaq vergiyə aid olan əlavə nələr vardır?

1. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur. Vergi ödəyicisi vergi ili ərzində eyni metodu tətbiq etmək şərti ilə vergilərin uçotunu kassa metodu və ya hesablamalar metodu ilə apara bilər.

Mühasibat uçotunun təşkili və aparılması isə Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən bu barədə suallarınız ilə əlaqədar Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 130-cu maddəsi.

2-5, 7-10. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin tətbiq etdiyi vergitutma metodundan (sadələşdirilmiş vergi, ƏDV və gəlir vergisi) asılı olaraq müvafiq vergilər hesablanıb dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir əldə edən və vergi uçotuna sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi kimi alınan şəxs verginin məbləğini hesabat rübü ərzində hər hansı xərc nəzərə alınmadan təqdim edilmiş mallara (işlərə xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin həcminə Bakı şəhərində 4 faiz, digər regionlarda isə 2 faiz tətbiq etməklə hesablayır. Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olaraq sadələşdirilmiş vergitutma sistemini seçmiş vergi ödəyiciləri müvafiq olaraq 8% tətbiq etməklə vergini hesablayır.

Hesablanmış verginin məbləği hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi” ilə bəyan edilir və hesablanmış vergi isə həmin tarixdən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödənilir. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ƏDV və gəlir vergisindən azaddır.

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün gəlir vergisi üzrə vergitutma metodunu seçən fiziki şəxs əldə edilən ümumi gəlirdən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilən xərclər və icbari ödənişlər çıxdıqdan sonra qalan məbləğdən 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisini hesablayıb hesabat ilinən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Gəlir vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməli və hesablanmış vergini həmin müddətdə dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Fərdi sahibkar hesabat ili ərzində rübdə bir dəfə olmaqla rüb qurtardıqdan sonra 15 gündən gec olmayaraq Vergi Məcəlləsinin 151-ci maddəsində qeyd olunan qaydada gəlir vergisi üzrə hesablanmış cari vergi ödənişinin məbləğini büdcəyə ödəməli, hesabat ili başa çatdıqdan sonra isə bəyannamənin təqdim olunmasınadək büdcə ilə son haqq-hesabı etməlidirlər.

 Eyni zamanda ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan və sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməyən ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisi tərəfindən növbəti ayın ilk 10 günü ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verilməklə ƏDV qeydiyyatına alınmalı, aparılan əməliyyatların dəyərinə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV tətbiq edilməklə hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ƏDV bəyannaməsi vergi orqanına təqdim edilməli və hesablanmış vergi dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Vergi və ya cari vergi ödənişi müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün, ancaq bir ildən çox olmamaqla vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz tutulur.

Gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən bəyannamələrin göndərilməsini və vergilərin ödənilməsini elektron qaydada yerinə yetirə bilərsiniz. Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki “Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin vergi orqanına onlayn təqdim edilməsi”, “Elektron bəyannamənin qəbulu” və “ Vergi və digər büdcə daxilolmalarının internet vasitəsilə ödənilməsi” elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Vergi nəzarətinin səmərəli təşkili məqsədi ilə vergi ödəyicisi vergilərini vergi uçotunda olduğu ərazi üzrə Dövlət Xəzinədarlığı orqanlarında yerləşən müvafiq hesaba ödəməlidir. Vergilər Nazirliyinin www.taxes.gov.az rəsmi internet saytının “Xidmətlər” bölməsinin “E-Xidmətlər” alt bölməsindəki “Büdcə rekvizitləri barədə məlumatın verilməsi” elektron xidmət hissəsində yerləşdirilmiş “Dövlət Xəzinədarlığı orqanlarında vergi və digər büdcə ödənişləri köçürüləcək hesablar üzrə axtarış sistemi”nə daxil olaraq Dövlət Xəzinədarlığı orqanlarında vergi və digər büdcə ödənişləri köçürüləcək hesablar” adlı ekranın “VÖEN” qrafasına öz VÖEN-ninizi daxil etməklə dövlət xəzinədarlığı orqanlarında vergi və digər büdcə ödənişləri köçürüləcək bank hesabları barədə müvafiq məlumatı əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda gücləndirilmiş elektron imzanızı (o cümlədən Asan İmzanızı) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrənizi istifadə etməklə rəsmi internet saytımızın “Vergiləri necə ödəyək?” bölməsində göstərilmiş “Onlayn kargüzarlıq” alt bölməsi vasitəsi ilə” və ya həmin bölmədə göstərilmiş “Hökumət Ödəniş Portalı (gpp.az) vasitəsi ilə” ödəniş kartının məlumatlarından istifadə etməklə də ödənilməli olan vergi məbləğini dövlət büdcəsinə ödəyə bilərsiniz. Bu barədə daha ətraflı məlumatı səhifəzimin “Vergilərini necə ödəyək?” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən materiallarla, bəyannaməninin göndərilməsi barədə məlumat almaq üçün isə “Bəyannamə” bölməsinin “Bəyannamələrin doldurma qaydaları” hissəsində yerləşdirilmiş video təlimatlarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin Vİİ, X, XI və XVII fəsilləri.

6. Cavab: Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna edilən ödənişlər barədə məlumat almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməyinizi tövsiyə edirik

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural H., tur-h@mail.ru (26.04.2017) (Oxunub: 123 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 15232)
2017-ci ilin aprel ayından etibarən ƏDV ödəyiciləri təqdim etdikləri avans hesab-fakturaya və əldə olunan avans məbləğ üzrə elektron qaimə-faktura təqdim etməlidirmi? Qeyd edək ki, şirkət avans ödəniş olduğundan malın satışı, xidmətin göstərilməsi ilə bağlı qaimə-faktura və ya təvil-təslim aktı təqdim etmir.

Elektron qaimə-faktura Nazirlər Kabinetinin “Elektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na uyğun olaraq tərtib edilməklə, elektron formada hazırlanan və malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxs tərəfindən fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə təqdim edilən ilkin uçot sənədidir. Elektron qaimə-faktura mal (iş, xidmət) təqdim edilməsini rəsmiləşdirən sənəd olduğundan avans ödənişlərə görə elektron qaimə-fakturanın verilməsi tələb edilmir.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 14.03.2017-ci il tarixli 89 nömrəliElektron qaimə-fakturanın formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elsevən Səfərov Fərhad, e.seferov@expressbank.az, Bakı şəhəri (26.04.2017) (Oxunub: 97 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15231)
Kəndli yetişdirdiyi kənd təsərrüfatı məhsulunu xidmət müəssisinə satır. Yeni təsdiq olunmuş "Nağdsız hesablaşmalar haqqında Qanuna" əsasən hüquqi şəxs fiziki şəxsə (kəndliyə) ödənişi nağd formada necə aparmalıdır və kəndlidə satdığı k/t məhsulunun dəyərini nağd şəkildə necə almalıdır?

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanunun 3.5-ci bəndinə əsasən vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsullarının qəbulunun nağd qaydada aparılmasının mümkünlüyü qeyd olunur.

Vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur.

Vergi ödəyicisi malları sahibkarlıq subyektlərindən aldıqda malların alışına dair qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura, ƏDV ödəyiciləri olduqda eyni zamanda elektron vergi hesab-fakturasının verilməsi tələb edilir, mallar vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərdən alındıqda isə “Malların alış aktı” tərtib edilir və və belə malların anbara təhvil verilməsi “Malların təhvil-qəbul aktı” ilə sənədləşdirilir. Malların alış aktı”nda satıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatlarının (FİN, seriyası və nömrəsi) göstərilməsi mütləqdir. 

Bununla yanaşı, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü, 71-ci, 73-cü130-cu maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.5-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19.04.2017-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişİctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydaları

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Leyla İmanova, leylaimanova@mail.ru (26.04.2017) (Oxunub: 73 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15230)
A müəssisədə əsas vəsait var, ƏDV ödəyicisidir, amma bu müəssisədən o biri B müəssisəyə pay olaraq bu əsas vəsaitləri B müəssisənin balansına keçirtmək istəyirlər və B müəssisə təsisçi olmaq şərtiylə belə olanda A şirkəti hansı vergiləri ödəməlidir və B şirkəti hansi vergiləri ödəməlidir.

Bildiririk ki, müraciətinizin mahiyyəti aydın olmadığını nəzərə alaraq sorğunuzu dəqiqləşdirməklə ətraflı şəkildə yenidən müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

Eyni zamanda xatırladırıq ki, müəssisəinin təsisçisi olan hüquqi şəxs tərəfindən nizamnamə kapitalına pay şəklində qoyulmuş əmlakın nominal dəyəri həddində geri götürülməsi vergitutma obyekti yaratmır.

Bununla belə, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kəmalə Yusifova, yusifova-kamala@mail.ru (26.04.2017) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15229)
Elmi dərəcəyə görə ödənilən vəsait ikinci iş yerində də ödənilə bilərmi?

Bildiririk ki, əmək haqqının hesablanmasına dair ətraflı və dolğun məlumatın alınması məqsədi ilə aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xudatlı Orxan Vəlyəddin, orxanxudatli@yahoo.com, Bakı şəhəri (26.04.2017) (Oxunub: 87 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15228)
Fiziki şəxslə xidmət müqaviləsi bağlanılarkən həmin fiziki şəxsin VÖEN-i mütləq olmalıdırmı?? Fiziki şəxsə xidmətinin qarşılığı olaraq ödəniş onun bank hesabınamı köçürülməlidir, yoxsa nağd olaraq verilə bilərmi və sonuncu sual olaraq əgər fiziki şəxsin VÖEN-i olmadan onunla xidmət müqaviləsi imzalansa və onun ödəməli olduğu 2 faizlik vergini fiziki şəxsin yerinə hüquqi şəxsin vəzifəli şəxsi ödəsə mümükündürmü ??

Bildiririk ki, vergi ödəyiciləri ilə müxtəlif xidmətlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə cəlb olunmuş fiziki şəxslər arasında əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq əmək müqaviləsi və ya mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq mülki-hüquqi müqavilə bağlana bilər.

Vergi ödəyicisi tərəfindən işçilərlə əmək müqaviləsi bağlandıqda və ya mülki-hüquqi müqavilələr əsasında vergi orqanlarında uçotda olmayan fiziki şəxslər xidmətlərin yerinə yetirilməsinə cəlb olunduqda onlara edilən  ödənişlərdən ödəmə mənbəyində Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlir vergisi hesablanıb bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Mülki-hüquqi müqavilələr əsasında işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb olunmuş fiziki şəxslər vergi orqanlarında uçotda olan şəxslər olduqda onlara edilən ödənişlər ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmur. Bu zaman gəliri əldə edən şəxslər tətbiq etdikləri vergitutma metodundan (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi) asılı olaraq müvafiq vergiləri hesablayıb bəyan edilməklə dövlət büdcəsinə ödəyir.

Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü bəndinə əsasən müvafiq qanunun 3.5-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Qanunun həmin maddəsi ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan vergi ödəyicilərinə münasibətdə 01.01.2017-ci il tarixdən, digər vergi ödəyicilərinə münasibətdə isə 01.04.2017-ci il tarixdən qüvvəyə minmişdir.

Eyni zamanda, əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər nağd qaydada əmək haqqının verə bilərlər, digər fəaliyyətə məşğul olan şəxslər əmək haqqını nağdsız qaydada ödəməlidirlər.

Bax: Mülki Məcəllənin 2.2-ci, 6-cı və 390-cı maddələri, Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci 150.1.7-ci maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əliyev Hüseynağa Teymur, huseynaga.aliyev@gmail.com, Bakı şəhəri (26.04.2017) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15227)
1. Hüquqi ünvanın dəyişilməsi üçün nə lazımdır?
2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin yenisin təsdiq edilməsi üçün?
3. Fəaliyyət növünün dəyişilməsi, Fəaliyyət növünün dəyişmək üçün: Qanunla qadagan olunmayan xidmət sözünü əlavə etmək üçün nə etmək lazımdır?
4. Nizamnaməyə və Fəaliyyətində Pay dəişikliiyi etmək üçün nə edilməlidir?

1. Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxslərin, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filiallarının təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi dövlət reyestrində qeydiyyata alınmalıdır. Bu zaman dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün həmin dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 iş günündən gec olmayaraq hüquqi ünvan kommersiya qurumunun qeydiyyata alındığı ərazi vergi orqanının xidmət göstərdiyi ərazi hüdudlarından kənara dəyişməsi hallarında qurumun yeni hüquqi ünvanı üzrə qeydiyyat orqanına, digər hallarda isə həmin qurumun qeydiyyatını aparmış orqana  “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında Ərizə”yə (ərizədə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəddə qeyd olunan ünvan əks etdirilərək müvafiq xanalar doldurulmaqla) hüquqi ünvanın dəyişməsi barədə təsisçinin (təsisçilərin) qərarı, nizamnaməyə dəyişiklik, qeydiyyat şəhadətnaməsinin əsli və yeni hüquqi ünvanı təsdiq edən sənəd əlavə edilməklə müraciət edilməlidir. Hüquqi şəxslərin və xarici hüquqi şəxslərin filial və ya nümayəndəliklərinin təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklər, habelə hüquqi şəxslərin dövlət reyestrində onlar barədə qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi yalnız dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra qüvvəyə minir.

Eyni zamanda bildiririk ki, belə dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün 40 iş günü müddətində və müəyyən edilmiş qaydada müraciət olunmamasına görə - vəzifəli şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iki min beş yüz manatdan üç min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Bax: Mülki Məcəllənin 47.2-ci maddəsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 405-ci maddəsi, Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 4.5-ci, 9-cu, 11.3-cü, 12.8-ci, 13-cü, 14.1.2-ci maddələri.

2. Cavab: Sualınızdan yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almaq istədiyiniz qənaətinə gələrək bildiririk ki, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən aidiyyəti üzrə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

3. Cavab: Bildiririk ki, uçota alınarkən vergi orqanına təqdim etdiyiniz ərizədəki fəaliyyət növünün dəyişdirilməsi üçün yeni fəaliyyət növünü müvafiq xanada qeyd etməklə qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanının əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müvafiq ərizə forması (hüquqi şəxs olduqda “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında Ərizə”, fiziki şəxs olduqda “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə”) təqdim olunmalıdır.

Gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda isə Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən qeyd olunan əməliyyatı elektron qaydada yerinə yetirə bilərsiniz. Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki “Hüquqi şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi” və ““Fiziki şəxsin uçot məlumatlarının onlayn dəyişdirilməsi”elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlər vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü 34-cü maddələri.

4. Cavab: Bildiririk ki, hüquqi şəxslərin, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filiallarının təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi dövlət reyestrində qeydiyyata alınmalıdır. Bu zaman dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün həmin dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 iş günündən gec olmayaraq vergi orqanına dəyişiklik aparılması məqsədilə təqdim edildiyini işarə edilərək “Qurumun dövlət qeydiyyatından (vergi uçotundan) çıxarılması haqqında Ərizə” və dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər (nizamnamədə dəyişiklik edildikdə edilmiş dəyişiklik və ya yeni redaksiyada təsdiq edilmiş nizamnamə (2 nüsxədə), nizamnamədə dəyişiklik edilməsi haqqında təsisçinin (təsisçilərin) qərarı, pay dəyişikliyi edildikdə dəyişikliyin hansı qaydada edilməsindən asılı olaraq müvafiq təsdiq edici sənədlər) təqdim edilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, belə dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün 40 iş günü müddətində və müəyyən edilmiş qaydada müraciət olunmamasına görə - vəzifəli şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iki min beş yüz manatdan üç min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 405-ci maddəsi, Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 4.5-ci, 9-cu, 11.3-cü, 12.8-ci, 13-cü, 14-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qocayev Rahib Əflatun, Ağdaş rayonu (25.04.2017) (Oxunub: 94 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15226)
Mart ayında operativ vergi nəzarəti zamanı sənədsiz materiallar aşkar edilmiş və akt tərtib edilmişdir. Aktda göstərilən materiallar bildiyim kimi mədaxil olunmalı və mühasibat yazlışı verilməlidir. Bilmək istərdim mən ƏDV ödəyicisi mədaxil olunmuş materialları satışa verdikdə ƏDV-ni necə hesablamalıyam? Qeyd: mədaxil olunmuş materiallar ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən gömrük bəyannaməsi əsasında alınmışdır.

Bildiririk ki, ƏDV ödəyicisi tərəfindən malların təqdim olunması ƏDV üzrə vergitutma obyektini təşkil edir və bu baxımdan da operativ vergi nəzarəti zamanı aşkar edilən mədaxil edilməmiş mallar uçota alındıqdan sonra təqdim olunarkən onların vergitutulan dəyərinə 18 dərəcə ilə ƏDV tətbiq olunmalıdır.

Mədaxil olunmuş mallar qanunpozuntusuna yol vermiş vergi ödəyicisi tərəfindən deyil, digər şəxslər tərəfindən gömrükdə rəsmiləşdirildiyindən vergi ödəyicisinin həmin mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə də hüququ yoxdur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Göyüşov Feyzi, goyushovf@gmail.com, Abşeron rayonu (25.04.2017) (Oxunub: 99 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15225)
İşlər və xidmətlər göstərən təşkilata səyyar vergi yoxlaması açıbsa satışın və satış vaxtının müəyyən edilməsi üçün göstərilən işlərin və xidmətlərin təsdiqi üçün e-qaimə-faktura və ya vergi hesab-faktura kifayət edirmi yoxsa təhvil-təslim aktları və xidmət aktları olmalı və alıcı təsdiq edən sənədlər olmalıdırmı? Yəni təhvil-təslim aktlarının olması mütləqdirmi?

Bildiririk ki, 01.04.2017-ci il tarixdən etibarən ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və ya vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə malları təqdim edərkən, işləri görərkən və xidmətləri göstərərkən elektron qaimə-fakturalarını təqdim etməlidirlər.

Müvafiq olaraq sözügedən vergi ödəyiciləri üçün elektron qaimə-fakturanın təqdim olunması mütləq xarakter daşıyır.

Bununla yanaşı, Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2009-cu il tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”nın müddəalarına uyğun olaraq elektron qaimə-faktura malların (işlərin, xidmətlərin) alıcıya təqdim edilməsi barədə məlumatları özündə əks etdirən sənədlər (müqavilələr (əqdlər), təhvil-təslim aktları, malların alınması üçün vəkalətnamə və s.) əsasında doldurulur və bu barədə məlumat elektron qaimə-fakturanın "Əsas" rekvizitində öz əksini tapır.

Göründüyü kimi, vergi qanunvericiliyi təhvil-təslim aktlarının tərtib olunmasını istisna etmir, onların mövcud olduqda belə digər ilkin uçot sənədləri kimi aktlar əsasında elektron qaimə-fakturanın təqdim olunmasının məcburi olduğunu qeyd edir.

Təhvil-təslim aktları ilə təsərrüfat əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin məcburi olub-olmaması barədə məlumatın alınması üçün Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2009-cu il tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Pərvanə Baxşalıyeva İsmayıl, parvana.bk@mail.ru, Bakı (25.04.2017) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15224)
Mən fiziki şəxs kimi vergi ödəyicisiyəm? Mənim adıma qutuda məktub olması ilə bağlı telefonuma 2 dəfə bildiriş gəlib. Mən o məktubu oxumaq üçün nə etməliyəm?

Bildiririk ki, Baxşalıyeva Pərvanə İsmayıl qızı (VÖEN 1304652412) hal-hazırda vergi uçotundadır.

Vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az rəsmi internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz (https://www.youtube.com/watch?v=93Ve_DeyQX8&feature=youtu.be).

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mikayıl, muhasibazn@mail.ru, Bakı (25.04.2017) (Oxunub: 112 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15223)
Əmək müqaviləsi elektron bazaya yükləndikdən sonra kağız versiyada əmək müqaviləsi yazılıb köhnə qaydada yenidən imzalatdırmaq vacibdirmi? Kağız formasında əmək müqaviləsi olmadıqda hər hansı cərimə yazılırmı? Niyə Əmək Məcəlləsində kağız formada yazılan əmək müqaviləsi barədə bir məlumat yoxdur?

Bildiririk ki, Əmək Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq əmək müqaviləsi bildirişi əmək müqaviləsinin bağlanılmasının, ona dəyişiklik edilməsinin və ya xitam verilməsinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının elektron informasiya sistemində (bundan sonra - elektron informasiya sistemi) elektron qaydada qeydiyyata alınması məqsədi ilə işəgötürən tərəfindən həmin elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsi ilə daxil edilən elektron sənəddir

Əmək müqaviləsi (kontraktı) isə işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir.

Göründüyü kimi, tərəflər arasında yazılı şəkildə müqavilənin bağlanması Əmək Məcəlləsinin tələbidir.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. 

Bax: Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Aygün Məmmədova, Mingəçevir (25.04.2017) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15222)
Mənə anamdan 1 otaqlı mənzil miras qalıb. Ailəmlə birgə həmin evdə yaşayıram. Onu adıma keçirmək üçün bələdiyyədən almalı olduğum sənəd üçün məndən 132 AZN istəyirlər. Bu sənədlərin dövlət rüsumunu nə qədər olduğunu bilmək istəyirəm. Xahiş edirəm bir məlumat verin.

İlk növbədə bildiririk ki, Qanun üzrə vərəsəlik şəhadətnaməsinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin səhifəsində tanış ola bilərsiniz .

Onu da bildiririk ki, Qanun üzrə vərəsəlik şəhadətnaməsinin verilməsi zamanı “Dövlət rüsumu haqqında” Qanuna əsasən Qanunla müəyyən edilən bütün növbəli vərəsələr üçün dövlət rüsumunun məbləği 20 manat, vərəsə digər fiziki və ya hüquqi şəxs olduqda isə 40 manat təşkil edir.

Bununla yanaşı, sözügedən notariat proseduru həyata keçirilən zaman təqdim edilməli olan bəzi sənədlər alınarkən müvafiq ödənişlər edilməlidir (misal olaraq, daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsinə görə 10 manat və s.).

Qeyd olunları nəzərə alaraq bələdiyyələrin müvafiq hüquqi proseduru həyata keçirməyə səlahiyyətin olub-olmaması və tələb olunan sənədlərin müqabilində ödənilməli olan haqlar barədə daha dolğun məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2001-ci il tarixli 223-IIQ nömrəli Qanunun 10.9 və 26.6-cı maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  18 aprel 2006-cı il tarixli 391 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elsevər Xəlilov Əliyəsər, elsever_azerimed@mail.ru, Şəki (25.04.2017) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15221)
Mən aprel ayinin 15-də keçirilən vergi orqanlarında işə qəbulla bağlı keçirilən imtahanda iştirak etmişəm. Balım az olub. Bilmək istəyirəm ki, cavab kitabçam üzrə balımı təkrar hesablatdıra bilərəmmi?

Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə 4038135 nömrəsinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mehman İsayev Mirzağa, mehman-isayev@mail.ru (25.04.2017) (Oxunub: 104 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15220)
“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.4 maddəsinə aid olan odənişləri müəssisənin işçisinə nağd pul verməklə həmin işçinin ödəniş terminalları ilə həyata keçirilən hesablaşmaları nağdsız hesablaşma sayılırmı? Qanunauyğundurmu?

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 3.1-ci maddəsinə əsasən nağdsız hesablaşmalara

- bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri (mobil telefon aparatları, kompüter və digər avadanlıq) ilə həyata keçirilən hesablaşmalar;

- ödəniş terminalları ilə həyata keçirilən hesablaşmalar;

- birbaşa nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar aid edilir.

Digər tərəfdən, hər iki tərəf vergi ödəyicisi olan şəxs arasında hesablaşmalar üzrə nağdsız ödəniş yalnız şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilə bilər.

Göründüyü kimi, Qanunun tələbi mümkün vasitələrlə ödəmələrin nağdsız qaydada aparılmasından ibarətdir, 2 vergi ödəyicisi arasında baş verən əməliyyata əlavə məhdudiyyət qoyularaq belə ödəmələrin bilavasitə bank hesabları daxilində aparılması təsbit olunur.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Akif Şirinov Vəzir, akif.zaur@mail.ru, Bakı (25.04.2017) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15219)
İdxal ilə məşğul olan müəssisə xaricdən idxal malı alıb və gömrük orqanına idxal malın dəyərindən ƏDV ödəyib. Müəssisə malı idxal edəndə ƏDV ödəyicisi olmamışdır. Malı idxal edəndən sonra 5 gün sonra könullu olaraq ƏDV ödəyicisi olmuşdur. Malı idxal edəndə hesabatda ƏDV bəyannaməsində gömrükdə ödədiyi ƏDV-ni əvəzləşdirməmişdir. ƏDV ödəyicisi olduğu dövrdə idxal malı satarkən həmin malı ƏDV-yə cəlb etməmişdir. Həmin malın üzərinə qoyulan ticarət əlavəsindən ƏDV hesablamışdır və ƏDV bəyannaməsində ƏDV-yə cəlb edilən dövriyyə sətrində malın üzərinə qoyduğu ticarət əlavəsini qeyd edərək, ticarət əlavəsindən hesabladığı ƏDV-ni göstərmişdir. ƏDV-dən azad olunan mal qrafasında heç nə qeyd etməmişdir. Çünki, idxal olunan mal ƏDV-dən azad olunan mal deyildir. Sadəcə olaraq mal alınarkən ƏDV ödəyicisi olmamışdır. ƏDV bəyannaməsinin Əlavə ¹– 3â–ün 3-cü bölməsində (Əlavə dəyər vergisi cəlb olunan əməliyyat sayılmayan dövriyyə barədə məlumat) 328-ci sətrdə Vergi Məcəlləsinin 159.7-ci maddəsinə əsasən əməliyyatlar sətrində həmin təqdim edilmiş malın dəyəri qeyd edilmişdir. Belə olan halda vergi orqanının həmin idxal malının bütövlükdə təqdim olunma dəyərinin ƏDV-yə cəlb edilməsini tələb etməsi düzgündürmü? Həmin mal idxal olunarkən müəssisə ƏDV ödəyicisi olmadığı üçün Gömrükdə malın dəyərindən ödənilən 18 faiz ƏDV-ni əvəzləşdirməmişdir.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 159.7-ci maddəsinin müddəaları ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatda olan vergi ödəyicilərinin ƏDV ödənilməklə apardığı əməliyyatlara tətbiq edildiyindən, ƏDV ödəyicisi olmayan dövrdə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyat nəticəsində əldə edilən malların ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alındıqdan sonra təqdim edilməsi ƏDV tutulan əməliyyat sayılır.

Eyni zamanda, ticarət əlavəsindən ƏDV-nin hesablanması hal-hazırda qüvvədə olan vergi qanunvericiliyində yalnız respublika ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışına münasibətdə tətbiq edilir.

Müvafiq olaraq idxal edilmiş mallar təqdim olunarkən ƏDV əlavə edilmiş ticarət əlavəsi deyil, malların tam satış dəyərindən hesablanmalı və bu da bəyannamənin 301-ci sətrində, Əlavə 3-ün 301.1.7-ci sətrində öz əksini tapmalıdır.

Əlavə olaraq qeyd edək ki, gömrükdə ödənilən ƏDV-nin məbləğinin əvəzləşdirilməsi vergi ödəyicisinin gömrük rəsmiləşdirilməsinin aparıldığı tarixdən əvvəlki tarixdə ƏDV qeydiyyatına dayandıqda mümkündür. Qeydiyyat keçmiş tarixlə aparıldıqda, vergi ödəyicisi qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən vergiyə cəlb edilən əməliyyatlar üzrə ƏDV ödəməlidir və vergi ödəyiciləri üçün müəyyən edilmiş qaydada vergi məbləğlərini əvəzləşdirmək hüququna malikdir. Müvafiq əməliyyatlar vergi ödəyicisi tərəfindən verilən birinci bəyannamədə əks etdirilməlidir. Bu əməliyyatlar bəyannamənin verildiyi ay ərzində baş vermiş əməliyyatlar sayılır. Bu halda vergi ödəyicisi bəyannamədə əks etdirilmiş əməliyyatlar üçün ƏDV üzrə elektron vergi hesab-fakturaları təqdim etmək hüququna malikdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 153-cü, 159-cu177.5-ci maddələri, vergilər nazirinin 20.08.2015-ci il tarixli 1517040101183800 ¹–-li Əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin” 1¹–-li Əlavəsinin tərtib edilməsi Qaydası”, vergilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin” 3¹–-li Əlavəsinin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Məmmədov, orkhanmammadov15@gmail.com, Bakı (25.04.2017) (Oxunub: 98 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15218)
Mən tərəfimdən verilən sualın 6-cı punktla bağlı sualım var (İD 15092). Siz dəqiq cavab vermədiniz. Sadəcə maddəni köçürdünüz. İndi icazə verin mən Sizə ətraflı izah edim: ƏDV ödəyicisi nağdsız hesablaşmalar qanunu pozanda (bizim halda, 30.000 limiti keçəndə) və buna baxmayaraq, işçilərə yenə də nağd qaydada pul ödəyəndə, həmin vergi ödəyicisi heç bir maliyyə sanksiyalara məruz qalmaycaq, çünki onun işçiləri vergi ödəyiciləri deyil. Əgər səhv yazmışamsa, onda düzgün cavabı ətraflı izah edin. İndi isə 1 sualım var:
“A” Vergi ödəyicisi “Nağdsız hesablaşmalar haqqında”Qanunu pozaraq, Gömrük Komitəsinə olan borcu, rüsumu və digər tutulmaları birbaşa nağd qaydada Gömrük Komitəsinin bank hesabına köçürür. Bu halda, Vergilər Nazirliyi Gömrük Komitəsinə maliyyə sanksiyaları yazacaq?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi dedikdə Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan istənilən şəxs, yəni istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi başa düşülür və müəyyən funksiyanı icra edən bir dövlət orqanı kimi Xəzinədarlıq vergi ödəyicisi məfhumu ilə əhatə olunmur.

Müvafiq olaraq qeyd etdiyiniz gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı büdcəyə ödənilməli olan ödənişlərin aparılmasında da maliyyə sanksiyasının tətbiq edilməsinə əsas yaranmır.

05.04.2017-ci il tarixdə (İD: 15092) verilən cavabla bağlı bildiririk ki, həmin cavabda nağdsız hesablaşmaların pozulması ilə bağlı vergi qanunvericiliyində tətbiq olunan maliyyə sanksiyası barədə məlumat verilmişdir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-ü maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 13.2.1-ci 13.2.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Miriyev Əfqan, anarmiriyev75@gmail.com, Bakı (25.04.2017) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15217)
Turizm fəaliyyəti ilə məşqul olan hər hansı bir MMC (sadələşmiş vergi odəyicisi) vergini necə odəməlidir
1. AR vətəndaşına 2.300 dollara Türkiyə Respublikasında istirahət etmək üçün tur paket satıb. Bu məbləğin 2.000 dolları turpaketin qiymətidir, 300 dolları MMC-nin qazancıdır. Bu halda MMC-nin vergi öhdəliyi necə yaranır: 2.300-un 4 % yoxsa 300 dolların 4 faizini büdcəyə ödəməlidir?
2. MMC aviabilet satıb biletin qiyməti 200 manatdır və 200 manatın 15 manatı MMC-yə xeyir kimi aviaşirkət tərəfindən verilib. Bu zaman MMC-nin vergi öhdəliyi necə olur? 15 manatın vergisi büdcəyə ödənilir yoxsa 200 manatın vergisi?
3. MMC 200 manatlıq aviabileti 250 manata satıb. Aviaşirkət 15 manat MMC-yə ödəniş edib. Bu zaman MMC-nin vergi ohdəliyi necə yaranır?

1 və 2 Cavab: Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsin digər hüquqi şəxsə göstərdiyi vasitəçilik xidmətləri ilkin sənədlərlə (komissiya müqaviləsi, təsərrüfat əqdlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ödəmə sənədləri, hesab fakturalar və təsdiqedici digər sənədlərlə) təsdiq edildiyi halda sadələşdirilmiş vergiyə komissiya haqqının məbləği (300 dolların və 15 manat müvafiq olaraq) cəlb olunmalıdır. Əks təqdirdə isə sadələşdirilmiş vergi müştəridən alınan ümumi məbləğdən hesablanmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi.

3. Cavab: Bildiririk ki, komissiya müqaviləsinə görə bir tərəf (komisyonçu) digər tərəfin (komitentin) tapşırığı ilə muzd müqabilində öz adından, lakin komitentin hesabına bir və ya bir neçə əqd bağlamağı öhdəsinə götürür. Komisyonçu komitentin göstərişlərinə əməl etməli, o cümlədən qiymətlərin limitini gözləməlidir.

Bu baxlmdan sorğunuzda qeyd olunan halda komitentin (aviaşirkətin) qiymət intizamına riayət etməyən ödəyici üçün vergiyə cəlb  olunan məbləğ kimi onun müştəridən əldə etdiyi tam məbləğ qəbul olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi, Mülki Məcəllənin 808.1-ci 810.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gülşən Ağayeva Yusif, g.aghayeva@gaghay.com, Bakı (25.04.2017) (Oxunub: 31 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15216)
AR-nın Vergi Məcəlləsinin 99.3.7-ci bəndinə uyğun olaraq, təqvim ili ərzində alınan mirasların məbləği qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirə aiddir. Eyni zamanda, Məcəllənin 102.1.3-cü bəndinə əsasən təqvim ili ərzində alınan mirasların dəyərinin 20.000 manatadək olan hissəsi fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azaddır. Bu o deməkdir ki, ailə üzvü olmayan bir şəxsdən alınan mirasın məbləğindən bir təqvim ili ərzində 20.000 manat çıxmaqla, 101.2-ci bəndə uyğun olaraq 25% vergi çıxılacaq. Buna baxmayaraq, mirasın ƏDV-yə cəlb edilib-edilməməsi məsələsi açıq qalır. Belə ki, ƏDV məqsədləri üçün Məcəllənin 159.1-ci bəndinə uyğun olaraq malların təqdim edilməsi vergi obyektidir. 13.2.10-cu bənd "malların təqdim edilməsini - mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçinin girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi" kimi müəyyənləşdirir. Mirasın əldə edilməsini mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına, yəni miras qoyan tərəfindən miras əldə edənə verilməsi kimi də başa düşülə bilər. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, əldə edilən mirasın hansı əsaslarla ƏDV-yə cəlb edilib-edilməməsi barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm.

Bildiririk ki, ƏDV sahibkarlıq fəaliyyəti, yəni şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi mənfəətin (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlirin) götürülməsi olan fəaliyyət çərçivəsində tətbiq olunan vergi növü olduğu üçün miraslar fiziki şəxslərin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərinə aid edilir.

Müvafiq olaraq mirasın bir fiziki şəxsdən digər fiziki şəxsə verilməsi ƏDV məqsədləri üçün vergitutma obyektini təşkil etmir, mirası verən fiziki şəxs isə ƏDV ödəyicisi hesab olunmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.28-ci, 13.2.37-ci, 154-cü 159.2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid Zeynallı İsmail, zcavid.work@gmail.com (25.04.2017) (Oxunub: 65 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15215)
Bizdə böyük işlərdə işin müəyyən hissəsi görüldükdən sonra həmin tamamlanmış hissəyə təhvil-təslim aktı tərtib olunur. Bu halda elektron qaimənin tərtib olunması mütləqdir? Yəni işin hər təhvil-təslim olunan hissəsinə görə elektron qaimə tərtib olunur, yoxsa iş tam tamamlandıqdan sonra həmin işə bir elektron qaimənin tərtib olunmasl kifayət edir?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2009-cu il tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”nın müddəalarına uyğun olaraq elektron qaimə-faktura Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsində yaradılmış elektron qaimə-faktura sistemində malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisi tərəfindən hazırlanır.

Elektron qaimə-faktura malların (işlərin, xidmətlərin) alıcıya təqdim edilməsi barədə məlumatları özündə əks etdirən sənədlər (müqavilələr (əqdlər), təhvil-təslim aktları, malların alınması üçün vəkalətnamə və s.) əsasında doldurulur və bu barədə məlumat elektron qaimə-fakturanın "Əsas" rekvizitində öz əksini tapır. 

Müvafiq olaraq işi təhvil-təslim akti əsasında təqdim edən şəxs təhvil-təslim aparıldıqca elektron qaimə-faktura tərtib etməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2009-cu il tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Günay İskəndərova İsmayıl, iskenderovagunay7@gmail.com (21.04.2017) (Oxunub: 126 dəfə, Orta qiymət: 3.4, ID: 15214)
Öncədən sualıma cavab verəcəyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Mən bilməkistəyirəm ki, mövcud MMC-nin adını dəyişib başqa ad qoymaq istəyiriksə bizə hansı Nizamnamə, qərar forması və başqa hansı lazımi sənədlər lazımdır və bunların formasını necə əldə edə bilərəm?

Bildiririk ki, dövlət qeydiyyatı məlumatlarında dəyişiklik edilməsi üçün müraciət “Kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında Ərizə”formasında edilir. Bu zaman müraciət edən ərizədə onun dəyişiklik aparılması məqsədilə təqdim edildiyini işarə edir və kommersiya hüquqi şəxsin adını (adı dəyişdikdə yeni adını) və VÖEN-nin, habelə nizamnamənin dəyişiklik edilmiş məlumatlarının yeni redaksiyasını qeyd edir. Ərizəyə aparılacaq dəyişikliyi təsdiq edən sənədlər (qərar və s.), kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, möhür, habelə nizamnaməyə dəyişiklik əlavə edilməlidir. 
Aparılan dəyişiklik nəticəsində qurumun adı və ya hüquqi ünvanı dəyişikliyə məruz qalırsa, bu halda reyestrdən çıxarışla birgə qeydiyyat şəhadətnaməsi də vergi orqanı tərəfindən yenidən hazırlanıb təsdiq olunur. 
Cəmiyyətin yeni adının dövlət qeydiyyatına alınması üçün qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla Milli Gəlirlər Departamentinin Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı idarəsinə müraciət edilməlidir. 

Hüquqi şəxslərin qeydiyyatına dair ərizə və sənəd nümunələrini Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinin “Bir Pəncərə” bölməsinin Lazımı sənədlər” alt bölməsindən,  kommersiya hüquqi şəxsin məlumat dəyişikliyi üçün lazımı sənədlərin siyahısı ilə “Xidmətlər” bölməsinin Vahid standartlaralt bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 3.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Qaffarov Raufoğlu, zaur-qafarov@yandex.com, Şəki (21.04.2017) (Oxunub: 114 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15213)
Nağdsız hesablaşma â– pul nişanlarından istifadə etmədən ödəniş sənədləri vasitəsilə həyata keçirilən ödənişdir. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Nizamnaməsinə görə, Direktor Cəmiyyətin adndan vəkalətnaməsiz fəaliyyət göstərir, Cəmiyyətin operativ idarə edilməsini həyata keçirir, üçüncü şəxslərlə münasibətdə, o cümlədən məhkəmədə cəmiyyəti təmsil edir, Ümumi yığıncağın təsdiqinə verilən sənədləri hazırlayır, Cəmiyyətin adından əqdlər bağlayır, rəsmi sənədləri imzalayır, Cəmiyyətin işçilərini vəzifəyə təyin edir, başqa işə keçirir, vəzifəsindən azad edir, onların vəzifə maaşlarını müəyyən edir, onların barəsində həvəsləndirmə və tənbeh tədbirlərinin tətbiqedilməsi haqqında əmrlər verir. Həmin direktor məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə aldığı mala (işə, xidmətə) görə digər vergi ödəyicisinə borcunu nağd pul vəsaiti ilə ödədikdən sonra xərclənmiş məbləğlərin müfaviq hesabata əsasən məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən ödəniş tapşırığı ilə təhtəl hesab şəxsin (direktorun) bank hesabına köçürülməsi (təhtəl hesab şəxslərlə hesablaşmaların nağdsız qaydada həyata keçirilməsi) əməliyyatının məhdud məsuliyyətli cəmiyyət üçün nağd və ya nağdsız qaydada aparılmış əməliyyat sayılması barədə məlumat verilməsini xahiş edirəm.

Sorğunuzda qeyd edilən halda aparılmış əməliyyat nağdsız qaydada aparılmış əməliyyat hesab edilir.

Bax:Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Həşimov Səfər, eleskerovcavidan@gmail.com (21.04.2017) (Oxunub: 125 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15212)
Sualım sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin məcburi ƏDV qeydiyyatına keçməsi ilə bağlıdır. Əgər vergi ödəyicisi may ayının 1-də məcburi ƏDV qeydiyyatına keçəcəksə, aprel ayı üçün sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinə zaman verilməlidir? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən halda aprel ayı üzrə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi hesabat dövründən sonrakı ayın (iyul ayının) 20-dən gec olmayaraq təqdim edilməldir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elman Əhmədov, ahmadov.elman@gmail.com, Baki (21.04.2017) (Oxunub: 171 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15211)
Salam. “Nağdsız hesablaşmalar haqqınnda” AR Qanununa əsasən, mənim icarəyə verdiyim ticarət obyektinin icarə haqqı mənə necə ödənilməlidir? İcarə haqqı bir ay üzrə 700 AZN keçmir.

Bildiririk ki, icarəyə verənlərə icarə haqqlarının ödənilməsi icarəyə verənin vergi orqanında uçotda olub-olmamasından asılı olmayaraq “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmmədov Etibar Vasifoğlu, etibar-memmedov-72@mail.ru, Yevlax (21.04.2017) (Oxunub: 151 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15210)
Mənim verdiyim ərizəyə əsasən Vergilər Nazirliyi "İlk İnşaat" türk şirkətini 5.000.000-na yaxın cərimə etdi. Yəni dövlətə bu qədər xeyir verildi. Ancaq mənə buna görə heç bir ya mükafat, ya da heç bir hədiyyə edilmədi. Niyə? Sizdən cox xahiş edirəm nəzərə alasınız.

Vergilər Nazirliyi ilə etdiyiniz əməkdaşlığınıza görə təşəkkürümüzü bildirərək qeyd edirik ki, vergi ödəyiciləri tərəfindən vergidən yayınma halları barədə vergi orqanına məlumat bildirilməsinə görə şəxslərin mükafatlandırılması vergi qanunvericiliyində və inzibatçılığında nəzərdə tutulmamış və Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilməmişdir. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Surəddin Qurbanov, sureddin1986@gmail.com, Bakı (21.04.2017) (Oxunub: 82 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15209)
Salam. Mən ’TAX ID’-mi necə öyrənə bilərəm?

“Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi” xidmətindən istifadə edərək “Ada görə” axtarış etməklə və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) zəng etməklə VÖEN-izə dair məlumatı edə bilərsiniz.

Bax: Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24.12.2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tamerlan Qasımov Əsgəroğlu, tamerlanqasimov@mail.ru, Bakı (21.04.2017) (Oxunub: 100 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 15208)
Salam. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs ƏDV ödəyicisi olmayan hüquqi şəxsə müqavilə əsasında müəyyən xidmətlər göstərir. Həmin xidmətlərin müqabilində ödənilən vəsaitə görə vergiləri hansı tərəf və hansı məbləğdə ödəməlidir?

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs təqdim etdiyi mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər istisna edilməklə) həcmindən  xərclər nəzərə alınmadan ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatının həcmi 200.000 manat və ondan az olduqda Bakı şəhərində 4 faiz, digər ərazilərdə 2 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergini hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməldiir.

Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olduğunuz halda hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim etməklə həmin müddətdə hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə ödəməlisiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci, 220.1-ci221-ci maddələri

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Azər Ağayev, cuneyt.kozan@inbox.ru (21.04.2017) (Oxunub: 99 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 15207)
Salam. Kommersiya banklarının və sığorta təşkiatlarının mənfəət vergisi neçə faizdir?

Bildiririk ki, hüquqi şəxslərin fəaliyyət növündən asılı olmayaraq respublikada 20 faiz təşkil edən mənfəət vergisinin vahid dərəcəsi tətbiq olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 3.6-cı105.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Toğrul Məmmədov İlham, tgmammadov@gmail.com (21.04.2017) (Oxunub: 79 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15206)
Fiziki şəxs kimi olan VÖEN-i necə bağlaya bilərəm? Minnətdaram.

Bildiririk ki, vergi ödəyicilərinin vergi uçotundan çıxarılması və fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması prosedurları fərqlidir.

Fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq istəyən vergi ödəyicisi “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”ı təqdim etməlidir. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməli, qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə isə fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir.

Gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı saytımızın “Xidmətlər” bölməsinin “E-Xidmətlər” alt bölməsindəki Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Fəaliyyətə xitam vermək və vergi uçotundan çıxmaq üçün isə vergi ödəyicisi uçotda olduğu vergi orqanına Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə və vergi şəhadətnaməsi vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda onun əsli təqdim edilməlidir.

Vergi orqanı tərəfindən fiziki şəxs vergi uçotundan çıxarıldıqda ona verilmiş VÖEN vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirilir və ona “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərilir.

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə xitam verildikdə vergi orqanı tərəfindən məlumat Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna göndərilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci, 16.3-cü, 30-cu, 34.5-ci, 34.7.3-cü, 34.7.4-cü38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament və 24 dekabr 2007-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu arasında sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin dövlət qeydiyyatı, vergi və sosial-sığorta uçotu məlumatlarının mübadiləsi haqqında Razılaşma”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zeynal, Zaynal_quliyev@inbox.ru, Bakı (21.04.2017) (Oxunub: 100 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15205)
NKA xidmətdən ay üzrə 1.000 manat vurulub, amma mən vergi hesabatında bu ay üzrə 1.500 göstərirəm və 60 manat vergi ödəyirəm. Bu halda vergi yoxlamaya gəldikdə deyə bilərmi niyə kassa aylıq 1.000 vurulub, amma hesabat 1.500 göndərmisən?
Bir də ki, mən kassa kitabına aylıq 1.500 yazıb daxil edirəm, yəni NKA 1.000 manat olsa da mühasibat sənədlərində 1.500 göstərirəm, yəni çox yazıram. Bu nə qədər düzdür?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur. Gəlirlərin və xərclərin uçotunu hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq aparırlar. Vergitutma məqsədləri üçün gəlirlər və xərclər Vergi Məcəlləsinə əsasən müəyyən edilir.

Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun aparılmasında əsas prinsiplərdən biri məlumatların etibarlılığı, yəni yanlış (qərəzli) fikirlər mövcud olmayan informasiyanın təqdim olunmasıdır.

Digər prinsip isə müəssisənin maliyyə hesabatlarında informasiyanın düzgün təqdimatı onun maliyyə vəziyyətini və fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini qərəzsiz, təhrifsiz, manipulyasiyasız və ya əhəmiyyətli faktları gizlətmədən, mahiyyətin formadan üstünlüyü konsepsiyası əsasında, mümkün qədər obyektiv əks etdirməsini nəzərdə tutur. Bu o deməkdir ki, Konseptual Əsasların və ya müvafiq Milli Mühasibat Uçotu Standartının tanınma meyarlarına uyğun gələn və hesabat tarixinə və ya hesabat dövründə mövcud olan aktivlərə, öhdəliklərə, kapitala, gəlirlərə və xərclərə təsir göstərmiş bütün təsərrüfat əməliyyatları və digər hadisələr maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirilməlidir.

Müvafiq olaraq tərəfinizdən uçot düzgün qurulmalı və bu uçota uyğun olaraq da vergi hesabatı təqdim olunmalıdır.

Vergi məbləğinin artırılmasına vergi qanunvericiliyində maliyyə sanksiyası tətbiq olunmur, bir şərtlə ki sorğunuzda artırılmış vergi məbləği bəyan olunan digər vergi məbləğinin azaldılmasına səbəb olmasın – bu zaman azaldılan məbləğə 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilə bilər.

Məlumat üçün onu da bildiririk ki, mühasibat uçotu subyekti tərəfindən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının və müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı quruma təqdim edilməli olan digər hesabat və məlumatların qanunvericiliyə müvafiq olaraq hazırlanması, təqdim olunması, dərc edilməsi, o cümlədən hesabatlarda və qanunvericiliyə əsasən tələb olunan digər məlumat formalarında informasiya və göstəricilərin tam və ya düzgün əks etdirilməməsinə, həmçinin uçot sənədlərinin saxlanılması ilə əlaqədar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydaların pozulmasına görə vəzifəli şəxslər 300 manatdan 400 manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər 1.500 manatdan 2.000 manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci130-cu maddəsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 462-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 23 iyul 2007-ci il tarixli I - 73/1 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Roman Tağıyev İlqar, roman.tagiyev.84@mail.ru (21.04.2017) (Oxunub: 163 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15204)
1) Kassada nə qədər məbləğdə pul qalığı saxlamaq olar və hansı müddətdə? Əgər kassada 50.000 manat pul qalığı 1 aydan cox müddətə saxlanarsa bu zaman qanunla hansı tədbirlər nəzərdə tutulur?
2) Firma fəaliyyətini 5 illik müvəqqəti dayandırarkən firmanın müəyyən məbləğdə mal və əsas vəsait qalıqları olur və bunu da təqdim etdiyi hesabatda əks etdirir. Növbəti 5 il müddətinə müvəqqəti fəaliyyətini dayandırarkən mal və əsas vəsait qalıqları necə tənzimlənməlidir? Bu mal və əsas vəsait qalıqları hansı müddətə kimi fəaliyyət saxlanılanadək dura bilir?

1. Cavab: Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına və ya Mərkəzi Banka müraciət etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 16 yanvar tarixli, 590-IIQ nömrəli “Banklar haqqında” Qanununun 38.1-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 mart 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Nizamnaməsi”.

2. Cavab: Bildiririk ki, fəaliyyətini müəyyən dövrə dayandıran şəxsin sərəncamında qalan aktivlər fəaliyyətin bərpası zamanı da vergi ödəyicisinin uçotunda olmalıdır, əks tədirdə aktivlərin olmaması vergitutma məqsədləri üçün malların təqdim olunması kimi dəyərləndirilir.

Aktivlərin uçotunun aparılması prosedurası barədə ətraflı məlumatı Maliyyə Nazirliyindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.