Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!


Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Oktay Axundov Tofiq, vusal3232@bk.ru, Quba (17.03.2017) (Oxunub: 62 dəfə, Orta qiymət: 2.5, ID: 15063)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi yeni uçota duran fiziki şəxs kənd təsərrüfat istehsalı ilə məşğul olduğuna görə qanunla hazırda bu növ vergidən azaddır. İşçi qüvvəsi də işlətmir. O, güzəştin qüvvədə olduğu (daha doğrusu vergi ödənilməyən) hesabat dövrləri üçün vergi orqanına mütləq olaraq bəyannamə təqdim etməlidirmi? Vergi ödəyiciləri arasında belə bir fikir də səslənir ki, qanunla vergidən azad edilmiş bu qəbildən olan ödəyicilər yalnız məcburi dövlət sosial sığortasını ödəyir və təkcə ƏƏSMN yanında DSMF orqanına hesabat verirlər. Bu, nə dərəcədə doğrudur?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan vergi ödəyicilərini müvafiuq vergi növlərindən azad etmişdir bəyannamələrin təqdim olunmaması barədə Məcəllədə müvafiq maddə (maddələr) nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 2.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elman Mehdiyev, elman_29@mail.ru (17.03.2017) (Oxunub: 79 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 15062)
Mallar gömrükdən keçərkən ƏDV ödənilib və əvəzləşdirilib. Malların bir hissəsi istifadə müddəti ilə əlaqədar istifadəyə yararsız hala düşdüyünə görə müvafiq prosedur üzrə silinmişdir. Bu halda həmin əməliyyat üzrə dövriyyə ƏDV-yə cəlb olunan dövriyyə hesab olunur və carı hesabat verilir. Lakin həmin əməliyyatlar üzrə əvvəllər aparılmış əvəzləşdirmə hüququ itir. Bu halda həmin ƏDV-ni (əvəzləşmə hüququ itdiyinə görə) mən malın maya dəyərinə aid edə bilərəmmi?

Bildiririk ki, sahibkarlıq məqsədləri üçün idxal edilən mallar ödəniş formasından asılı olmayaraq əvəzləşdirilir.

Digər tərfdən isə, vergi ödəyicisi malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə və müvafiq əvəzləşdirmə alırsa və ya almaq hüququna malikdirsə, fövqəladə hallardan başqa malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması vergi tutulan əməliyyat sayılır.

Bu baxımdan da tərəfinizdən idxal edilmiş malların dəyərinə gömrükdə hesablanan ƏDV məbləği əvəzləşdirilməli, eyni zamanda qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada mallar silinən zaman malların ƏDV nəzərə alınmadan formalaşan dəyərinə ƏDV tətbiq olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci, 161.3-cü176.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Yarməmmədov Aydın Xalid, aydin.0264@mail.ru (17.03.2017) (Oxunub: 61 dəfə, ID: 15061)
Müəssisə mal-material istehsalı ilə məşğul olmaq istəyir. Bununla əlaqədar istehsal olunacaq hazır məhsulun kalkulyasiyası (əsasəndə hazır məhsula silinən xammalın normativləri) hansı səlahiyyətli təşkilat tərəfindən tərtib olunmalı və təsdiqlənməlidir? Kalkulyasiyanın müəssisədaxili tərtibi və təsdiqi qanuna müvafiqdirmi?

Bildiririk ki, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə, o cümlədən məhsulların kalkulyasiyasına dair məlumatın verilməsinə Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Gülüş Ağayeva Ağahəsən, gulus@e-mail.ru, Astara (17.03.2017) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 15060)
Mən Astara rayonunun Sağlazüzə kəndinin tam orta məktəbində kitabxanada işləyirdim. Həmin məktəbin direktoru ilə əmək kitabçasıyla müqavilə bağlamışdım işləyirdim, amma həmin məktəbin direktoru məni məktəbin kitabxanasından heç bir səbəb olmadan zorla işdən çıxardı. Ona dəfələrnən dedim ki, müqavilə bağlamışam. O mənə dedi ki, səni işdən azad edirəm. Mən müqavilə ilə işə daxil olmuşam heç bir səbəb olmadan məni niyə işdən çıxardı? Sizdən xahiş edirəm ki, bu barədə bizə köməklik göstərəsiniz və mən həmin məktəbə kitabxanaya işə qayıtmaq istəyirəm bu barədə tədbir görməyinizi xahiş edirəm. Həmin məktəbin direktoru Əhmədəsəd Quliyevdir.

Bildiririk ki, əmək münasibətləri zamanı yaranan əmək mübahisələlərinin, iddia olunan əmək qanunvericiyinin pozuntu hallarının həlli ilə əlaqədar əmək qanunvericiliyi metodologiyasının tətbiqi sahəsində səlahiyyətli qurum olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsəduyğundur.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramin İbrahimov Əbülfəz, ibrahimovramin.new@gmail.com, Bakı (17.03.2017) (Oxunub: 66 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 15059)
Orta əmək haqqının hesablanması qaydası məlumdur. Mənim sualım son 12 ayda aylıq gəlirdə artım baş veribsə, bu halda orta əmək haqqının hesablanması qaydası ilə bağlı idi. Bir daha sualım: son 12 ay üzrə işçinin aylıq maaşında dəyişiklik baş veribsə bu halda orta aylıq əmək haqqı necə hesablanır?

Bildiririk ki, müraciətizin Vergilər Nazirliyinin “Sual-cavab” bölməsində artıq qəbul olunduğunu nəzərə alaraq tərəfimizdən əmək haqqlarının ədədi orta göstəricisi kimi formalaşan orta əmək haqqının məbləğinin Əmək Məcəlləsində qeyd olunan hesablanma qaydası barədə Sizə 09.03.2017-ci il tarixdə (İD: 14959) ümumi məlumat verilmişdir.

Bununla yanaşı, aydın olmayan məqamlar barədə daha ətraflı məlumatın alınması üçün əmək qanunvericiliyi metodologiyasının tətbiqi sahəsində səlahiyyətli qurum olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməli olduğunuz bildirilmişdir. Belə ki, əmək qanunvericiliyinin nüansları barədə məlumatın vergitutma sahəsində deyil, bilavasitə əmək qanunvericiliyi sahəsində ixtisaslaşan mütəxəssislərdən əldə edilməsi məlumatın əhatəliyi və dolğunluğu nöqteyi-nəzərindən daha məqsəduyğundur.

Bu baxımdan da, Əmək Məcəlləsinin aidiyyəti maddələrinin, habelə Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 1999-cu il tarixli 137 nömrəli Əmri ilə təsdiq olunmuş “Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin geniş Siyahısı”nın müddəalarının hər hansı şərhi ilə bağlı müvafiq qurumun 195-5 Çağrı Mərkəzinə (və 142) müraciət etməyinizi Sizə tövsiyə edirik.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2011-ci il tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hasanova Samirə Yaşar, Bakı (17.03.2017) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15058)
Mən VÖEN açmışdım bir ildən artıqdır, amma fəaliyyətə başlaya bilmədim. Vergi məlumatı verirdim. İndi bağlamaq istəyirəm VÖEN-i. Bunun üçün nə etmək lazımdır?

Bildiririk ki, vergi ödəyicilərinin vergi uçotundan çıxarılması və fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması prosedurları fərqlidir.

Fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq istəyən vergi ödəyicisi “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”ı təqdim etməlidir. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməli, qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə isə fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir.

Gücləndirilmiş elektron imzası (o cümlədən Asan İmzası) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəsi olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılmasıelektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.

Fəaliyyətə xitam vermək və vergi uçotundan çıxmaq üçün isə vergi ödəyicisi uçotda olduğu vergi orqanına Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə və vergi şəhadətnaməsi vergi orqanından təhvil götürüldüyü halda onun əsli təqdim edilməlidir.

Vergi orqanı tərəfindən fiziki şəxs vergi uçotundan çıxarıldıqda ona verilmiş VÖEN vergi ödəyicilərinin uçot məlumat bazasında ləğv edilmiş kimi arxivləşdirilir və ona “Vergi ödəyicisinin uçotdan çıxarılması haqqında Bildiriş” göndərilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci, 16.3-cü, 30-cu34.5-ci, 34.7.3-cü  və 38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları,  Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 24 dekabr 2012-ci il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlamenti.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Natiq Müslümov Vahid, natiq430@mail.ru, Şabran (17.03.2017) (Oxunub: 41 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15057)
MPM 355-7.6 maddəsi ilə VM-nin 24.0.2-1 maddələri (fiziki və hüquqi şəxslərin vergi borcuna görə ölkədən getməsinin müvəqqəti məhdudlaşdırılması) arasında ziddiyət var. Öyrənmək istəyirdim bu maddələdən hansı əsas götürülür?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında həmin Məcəllənin 2.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 2.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ceyhun Babayev Haci, Ceyhun-babayev89@mail.ru (17.03.2017) (Oxunub: 64 dəfə, ID: 15056)
Egər mən 2500 manatdan artiq maaş aliramsa məndən tutulan ədv (25%) bütün məbləğə aiddir? Yoxsa 2500-dən artiq olan məbləğ nə qədərdirsə həmin məbləğə? Yəni əvvəl alırdım 1900 azn və bunun ədv-si məndən 17% çıxılırdı. İndi alıram 2600 azn. Bilmək istəyirdim həmin 100 manatın 25%-i tutulacaq məndən ya ümumi 2600-ün?

Bildiririk ki, muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdən, yəni əmək haqqından, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya faydadan, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzdlu işdən alınan gəlirdən muzdlu işlə əlaqədar gəliri ödəyən işəgötürən şəxs gəlir ödənilərkən ödəmə mənbəyində gəlir vergisi hesablanaraq tutulmalıdır. Muzdlu işçinin azadolma və güzəşt hüququ olmadıqda onun vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda 14 faiz, 2500 manatdan çox olduqda isə 350 manat üstəgəl 2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur.

Bununla belə, 01.01.2017-ci il tarixdən qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli məbləğində olan hissəsi, yəni 155 manat gəlir vergisindən azad edilir.

Məlumat üçün bildiririk ki, muzdlu işdən gəlir əldə edən şəxslərin əmək haqlarından gəlir vergisi ilə yanaşı 3 faiz məbləğində Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna məcburi sosial sığorta ayırmaları, habelə Həmkarlar İttifaqının üzvü olan işçilərdən bundan əlavə müxtəlif təşkilatlarda fərqli olan faiz dərəcəsi ilə üzvlük haqları hesablanaraq tutulur.

Sorğunuzda qeyd edilən halda isə 2600 manatın 2500 manatadək olan hissəsi 14% dərəcə ilə, 100 manatı isə 25% dərəcə ilə gəlir vergisinə cəlb edilərək ümumilikdə 375 manat (350+25) gəlir vergisi hesablananaraq tutulacaqdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 101-ci102.1.6-cı maddələri, Azərbaycan Respublikasında 2017-ci il üçün yaşayış minimumu haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 450-VQ nömrəli Qanunu. Azərbaycan Respublikasının 25 dekabr 2007-ci il tarixli 519-IIIQ nömrəli “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Qanununun 1.1.14-cü maddəsi, Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli “Sosial sığorta haqqında” Qanununun 15-ci maddəsi, “Həmkarlar ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 24 fevral 1994-cü il tarixli 792 nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Valeh Humbetov Panah, valehhumbetov47@gmail.com, Qax, Qorxan kəndi (17.03.2017) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 15055)
Vergilər Nazirliyi ilə Partnyorluq nə deməkdir?

Bildiririk ki, vergi partnyorluğu vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında münasibətlərin vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə könüllü şəkildə bağlanmış niyyət razılaşması əsasında qurulmasıdır. Vergi hesabatlarını Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş müddətlərdə təqdim edən, vergiləri tam həcmdə və vaxtında ödəyən, muzdlu işçilərininin sayını və əmək haqlarını düzgün bəyan edən, mühasibat uçotunu beynəlxalq və ya milli uçot standartlarına əsasən aparan, gücləndirilmiş elektron imzaya sahib olan və yazışmaların elektron şəkildə aparılmasına üstünlük verən, saxta sənədlər (o cümlədən ciddi hesabat sənədləri) qəbul və təqdim etməyən (əmtəəsiz əməliyyatlar aparmayan), son 3 il ərzində iqtisadi sahədə cinayətin törədilməsinə görə barəsində cinayət təqibi aparılmayan (bəraətverici əsaslarla icraatına xitam verilmiş cinayət işləri istisna olmaqla) vergi ödəyiciləri “Partnyor vergi ödəyicisi statusu” əldə edə və Yaşıl Dəhlizə qoşula bilərlər.

Yaşıl Dəhlizə həm Vergilər Nazirliyinin, həm də vergi ödəyicisinin təşəbbüsü ilə qoşulmaq mümkündür. Vergilər Nazirliyi mütəmadi olaraq qeyd olunan meyarlara cavab verən vergi ödəyicilərini müəyyən edir və onlara “Partnyor vergi ödəyicisi statusunun əldə edilməsi barədə” unikal koda malik bildiriş verir.

Vergi ödəyicisi Partnyor vergi ödəyici statusunun əldə olunması üçün vergi orqanlarına müraciət etdikdə, həmin müraciət vergi orqanlarının müvafiq struktur vahidi tərəfindən araşdırılır, vergi ödəyicisinin fəaliyyəti göstərilən meyarlara uyğun gəldiyi halda ona “Partnyor vergi ödəyicisi statusunun əldə edilməsi barədə” bildiriş verilir, uyğun gəlmədiyi halda isə onun fəaliyyətinin göstərilən meyarlara tam və ya qismən uyğun olmaması barədə məlumat verilir.

Bu haqqda daha ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin www.taxes.gov.az rəsmi internet saytının “Aktual” bölməsindəki “Yaşıl dəhliz” hissəsindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.49-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Pərvanə Səmədzadə Faiq, pervane.samedzade@gmail.com, Bakı (17.03.2017) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15054)
Respublika ərazisinə hüquqi şəxs tərəfindən idxal olunan 5 karat almaza görə ödənilən aksiz vergisi hansı formada hesablanır?

Bildiririk ki, idxal olunan emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almazın bir ədədinin miqdarı 1 karatdan yuxarı olduqda, aksizin məbləği aksiz dərəcəsi (400 manat) ilə almazın faktiki miqdarının hasilinə Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş əmsallar tətbiq edilməklə hesablanır.

Qeyd etdiiniz halda aksizin məbləği 10.000 manat (5*400*5) olacaqdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 190.4.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Dilbər Nuriyeva Fikrət, nuriyeva.dilber@gmail.com, Bakı (17.03.2017) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 15053)
Müəssisəmizin təsisçiləri Türkiyyə vətandaşlarıdılar. Müəssisə yarandığından sonra şirkətimizin ofisində ehtiyyac olunan kompyüter, printer, mebeller ve sair avadanlıgları ötən illər ərzində Türkiyyədən göndəriblər (Nizamnamə kapitali olaraq deyil) və həmin avadanlıgların qiyməti 50000 (əlli min ) ABŞ dolları təşkil edir. Sualımız bundan ibarətdir ki, Həmin 50000 ABŞ dollari alış tarixindəki 0.7844 məzənnə görə balansda geyd olunmuşdur. 2016 dekabrında isə məzənnə 1.7707 olduguna görə, 2016 ci ilin mənfəət bəyannaməsində tənzim olunarkən şirkətin təsisçilərə olan 50000 ABŞ dollar kreditor borcuna məzənnə fərgi hesablanmalıdırmı? Və ya kreditor borcu təsisçilərə olduğundan məzənnə fərginin hesablanması ehtiyac yoxdurmu? 

Bildiririk ki, mənfəət vergisinin ödəyicisi olan müəssisənin hesabında (o cümlədən bank hesabında) olan vəsaitlərin qalığı, habelə debitor və kreditor borc məbləğləri xarici valyutada olduqda həmin xarici valyuta ilə vergi ilinin sonuna olan qalıqların bu valyutanın hesabat dövrünün sonuna olan rəsmi məzənnə əsasında hesablanmış manat ekvivalenti ilə dəyərinin mühasibat balansında əvvəlki məzənnə ilə əks olunan dəyəri arasındakı fərq müvafiq qaydada mənfəət vergisi bəyannaməsi təqdim etməli olan şəxsin maliyyə nəticələrinə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci, 69-cu129-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elvin Həsənli Barat, 933elvin@gmail.com, Bakı (17.03.2017) (Oxunub: 31 dəfə, ID: 15052)
Mənim mərc oyunları oynadığım saytların, AR idman mərc oyunlarının operatoru ilə müqavilə bağlayıb və ya bağlamadığı barədə haradan məlumat ala bilərəm?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən məsələ Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmədiyindən mərc oyunlarının operatoruna müraciət etməyiniz tövsüyə olunur. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Astanov Səyavuş Siyasət, siyavushastanov@gmail.com, Bakı (17.03.2017) (Oxunub: 18 dəfə, ID: 15051)
Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan və ya son məhsul vəziyyətinə çevrilən mallar (işlər və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal olunan eyni malların təklif edilən qiymətinin 20 faizinə qədər həcmində güzəştli düzəliş tətbiq edilir. Bu mövzuyla əlaqədar olaraq sualım belədir. Ölkə daxilində bir istehsalçı zavod və həmin zavoddan eyni malı alıb satan müəssisə tenderdə iştirak etmişdir. Qiymətlərə görə istehalçı zavod digər firmaya nisbətən yüksək qiymət təklif edib və məğlub olmuşdur. Biz qiymətləndirmə apararkən İstehsalçı zavoda 20 % güzəşt tətbiq etməliyikmi? (Məlumat olaraq, təklif olunan mallar yerli mallardır. İstehsalçı zavodun öz malını digər firma daha ucuz qiymətə təklif edib).

Sorğunuzda qeyd edilən məsələ Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmədiyindən aidiyyəti üzrə İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsüyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elvin Mustafayev, Şəki rayonu (17.03.2017) (Oxunub: 41 dəfə, ID: 15050)
Zəhmət olmasa deyərdiniz. Yaşayış binalarının əmlak vergisi hesablanarkən evin eyvanı və digər yardımkı tikililər-eyvanlar, damlar və s. əmlak vergisinə cəlb edilirmi?

Bildiririk ki, fiziki şəxsin əmlak vergisi hesablanarkən onun xüsusi mülkiyyətində olan binaların yaşayış sahəsinin 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin hər kvadrat metrinə görə Vergi Məcəlləsinin 198-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əmsallar tətbiq edilir.

Mənzil Məcəlləsinin müddəalarına əsasən yaşayış sahəsi dedikdə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq daşınmaz əmlak hesab edilən və vətəndaşların daimi yaşaması üçün yararlı olan (müəyyən edilmiş sanitariya və texniki norma və qaydalara, qanunvericiliyin digər tələblərinə cavab verən) ayrıca sahə başa düşülür.

Yaşayış sahəsinin ümumi sahəsi vətəndaşların yaşayış sahəsində yaşaması ilə əlaqədar onların məişət və digər ehtiyaclarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan yardımçı sahələrin (balkon və ya eyvanlar istisna olmaqla) sahəsi daxil olmaqla həmin yaşayış sahəsinin bütün hissələrinin sahəsinin məcmusundan ibarətdir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci, 198.1.1-ci maddələri, Mənzil Məcəlləsinin 12.2-ci12.5-ci maddələri 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rəvan, revan.isayev@gmail.com (17.03.2017) (Oxunub: 28 dəfə, ID: 15049)
Sizə Google adsense’lə qazanılan puldan vergi tutulub, tutulmamasını soruşmuşdum və sizdən cavab olaraq tutulduğunu qeyd etmişdiniz. Mən sahibkar deyiləm və sadəcə ildə bir dəfə 100$ civarında məbləğ gələcək, yəni daimi qazanc deyil. Məsələ belədiki, mənə 109$ göndərilib və 92.86 $ çatıb. Və məndə ətraflı məlumat istərdimki məbləğin neçə faizi tutulub və hansı maddəyə uyğun oıaraq?

Bildiririk ki, sorğunuz 07.03.2017-ci il tarixdə (ID: 14955) müvafiq qaydada cavablandırılmışdır. Bir daha qeyd edirik ki, vergi ödəyicisi əldə etdiyi gəlirdən gəlir vergisini özü hesablayıb, vergi orqanına bəyan etməklə dövlət büdcəsinə ödəməlidir. Əldə etdiyiniz gəlirdən hansı əsaslarla hər hansı məbləğin tutulması ilə bağlı müvafiq banka müraciət etməyiniz tövsüyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 149-cu221-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fərid Kərimov, managerkerimov@gmail.com, Bakı (17.03.2017) (Oxunub: 21 dəfə, ID: 15064)
Mən tezliklə veb sayt yaratmaq istəyirəm. Amma ola bilsin ki, gələcəkdə bu veb saytdan reklam gəliri və digər gəlir əldə edə bildim. Bunun üçün, ilk olaraq vergi nöqteyi nəzərdən qeydiyyatdan keçməliyəm? Bunun üçün hansı sənədləri təqdim etməyim vacibdir? Çünki mənim ilk 6-9 ay ərzində gəlirimin olmayacağını nəzərə alsaq, bu zaman da mən qeydiyyatdan keçməliyəm? Zəhmət olmasa bu və buna oxşar hallar zamanı nə etməli olduğumu bildirəsiniz.

Bildiririk ki, gəlirin əldə olunub-olunmamasından asılı olmayaraq hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs vergi uçotu haqqında ərizəsini sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək vergi orqanına verməlidir.

Vergi uçotuna alınmaq üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” ilə yanaşı tərəfinizdən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surəti təqdim edilməlidir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi orqanlarında uçot prosedurları və vergi öhdəlikləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən materiallarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Elxan Həbillayev, habillayev9@mail.ru (17.03.2017) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 15048)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin aylıq dövriyyəsi 15.000 manata çatmırsa, hüquqi və ya fiziki şəxslər üçün 2017-ci ilin aprel ayından əmək haqqını nağdsız hesablaşmaya keçməsi vacibdirmi?

Bildiririk ki, 2017-ci ilin yanvar ayının 1-dən etibarən əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatlar yalnız nağdsız qaydada ödənilir.

Göründüyü kimi, yalnız əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər əmək haqqı üzrə ödənişləri “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.3-cü maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq nağd qaydada həyata keçirə bilərlər.

Bax:Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü və 3.4.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əsğərov Adil Kamil, qebele-mikmk@mail.ru, Qəbələ (17.03.2017) (Oxunub: 19 dəfə, ID: 15047)
Müəssisəmiz ƏDV ödəyicisi olmaqla təsərrüfat hesabli dövlət Müəssisəsidir. Əsas fəaliyyətimiz (zibillərin daşınması) kommunal xidmət gostərməkdən ibarətdir. Qəbələ şəhərində yerləşən ictimai yasayış binaları Müəssisəmizin balansındadır və həmin binalardakı mənzillər demək olar 99% özəlləşdirilmişdir. Bizi narahat edən basqa məsələdir. Sovet dönəmində Qəbələ şəhərində mövcud olmuş Rusiya dövlətinə məxsus hərbi şəhərcikdə yerləşən ictimai yasayış binaları (22 ədəd) Rayon İcra Hakimiyyəti Başcısının sərəncamı ilə Müəssisəmizin balansina verilmişdir. Hal hazırda həmin binalardakı mənzıllərin 80%-də mülki vətəndaşlar yaşayır və orada özəlləşmə prosesi hələlik getmir. Xahiş edirik açıqlama verəsiniz. Müəssisə həmin binalar üçün əmlak vergisi ödəməlidirmi? Əvvəlcədən təşəkkür edirik.

Bildiririk ki, müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri əmlak vergisinin vergitutma obyekti sayılır və vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının orta illik qalıq dəyəri götürülür. Bu səbəbdən də müəssisələr balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyərindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada əmlak vergisi hesablayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 197.1.3-cü, 198.2-ci və 202-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Yarməmmədov Aydın Xalid, aydin.0264@mail.ru (17.03.2017) (Oxunub: 20 dəfə, ID: 15046)
1. Müəssisə kənd təssərüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşqul olur və qanunvericiliyə müvafiq olaraq torpaq vergisindən başqa digər vergilərdən azaddır. Müəssisə hal-hazırda balansında olan texnikaları (traktorları) digər şəxslərə satmaq niyyətindədir. Bununla əlaqədar müəssisənin hansı vergi öhdəlikləri yaranır? Qeyd üçün bildirirəm ki, həmin texnikalar təxminən 4-5 il bundan əvvəl alınıb və müəssisənin mühasibatlığında onlara amortizasiya ayırmaları hesablanmayıb.
2. Müəssisə digər müəssisəyə qaytarilması şərti ilə (3 il müddətinə) borc pul vəsaiti köçürmüşdür. Borcun verilməsi müqavilə ilə rəsmiləşdirilmiş və təsdiqlənmişdir. Bununla əlaqədar həmin müəssisələrin vergi öhdəliyi yaranırmı? Hər iki müəssisənin təsisçisi eyni adam olduğu halda hansı öhdəliklər yaranır? Ümumiyətlə pul vəsaiti hansı müddətədək verildikdə borc sayılır?

1. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən azadolma yalnız kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı fəaliyyətindən əldə edilən gəlirə tətbiq edilir. Əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən əldə edilən gəlir isə sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlir hesab edilir və müəssisənin tətbiq etdiyi vergitutma sistemindən asılı olaraq ümumi qaydada sadələşdirilmiş vergiyə və ya mənfəət vergisinə  cəlb olunur. 

Eyni zamanda müəssisənin bir əqd və ya müqavilə üzrə əməliyyatının ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olduqda və ya ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manatdan artıq olduqda həmin əməliyyatı həyata keçirən şəxs ƏDV ödəyicisi hesab edilir və ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur. Hüquqi şəxs ƏDV ödəyicisi olduğu təqdirdə əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirdən mənfəət vergisi və ƏDV hesablayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.5-ci, 104-cü, 106.1.14-cü, 155-ci, 157-ci, 159-cu, 164.1.18-ci, 219.1-ci  219.7-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, borc müqaviləsinə görə təsisçiləri eyni şəxs olan bir hüquqi şəxsin digərinə pul vəsaitini mülkiyyət hüququ digərinə keçirmədən və hər hansı əlavə haqq ödənilməsi öhdəliyi götürdülmədən borc kimi verilən və qaytarılan vəsaitin onu verən və alan tərəflərdə hər hansı vergi öhdəliyinin yaratması Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır. 

Hüquqi şəxs tərəfindən pul şəklində borc əvəzsiz olaraq digər hüquqi şəxsə verildikdə və ya sonradan bağışlandıqda isə, bu zaman həmin pul vəsaitlərini alan hüquqi şəxsin gəliri hesab olunmaqla müvafiq qaydada vergiyə cəlb edilməli və müvafiq qaydada satışdankənar gəlir kimi bəyan olunmalıdır.

Onu da xatırladırıq ki, müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə qaytarılan borc pul vəsaiti “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər. Qanunun 3.4.6-cı maddəsinə əsasən müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: Mülki Məcəlləsinin 739.1-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 3.2-ci, 104.1-ci219.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İsa Əzimov Qaraş, azimov1968_68@mail.ru, Cəlilabad (17.03.2017) (Oxunub: 48 dəfə, ID: 15045)
İşçilərə 8 mart qadınlar günü münasibətilə verilən pul mükafatından gəlir vergisi tutulur? 100 manat pul mükafatı martın 7-də odənilmişdir, mart ayının əmək haqqı ay tamam olduqdan sonra veriləcək. istər ayrıca, istərsə də əmək haqqıyla birgə ödənilərsə necə olur?

Bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzdlu işdən alınan gəlirdir. Əmək haqqı dedikdə, müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin məcmusudur.

Müvafiq olaraq verilən mükafat muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir kimi ay ərzində muzdlu işlə əlaqədar hesablanan digər gəlirlərlə toplanmaqla işəgötürən tərəfindən ödəmə mənbəyində gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 101.1-ci və 150.1.1-ci maddələri, Əmək Məcəlləsinin 154-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Emin Əliyev, emin-aliyev@mail.ru, Bakı (17.03.2017) (Oxunub: 29 dəfə, ID: 15044)
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən yerli şirkət Rusiya Federasiyasından aldığı malların Azərbaycan Respublikasına daşınması üçün Rusiya Federasiyasına məxsus şirkətə ödədiyi vəsaitə görə ödəmə mənbəyində har hansı bir vergini ödəməlidirmi?

Bildiririk ki, Rusiya Federasiyasından aldığınız malların daşınması qeyri-rezident tərəfindən həyata keçirildiyi üçün nəqliyyat xidmətlərinin müqabilində qeyri-rezidentə ödənilən gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunur və eyni zamanda qeyri-rezidentin daşımalar üzrə göstərdiyi xidmət Azərbaycan Respublikasının ərazisində həyata keçirilən hissəsi ƏDV-nin vergitutma obyektini yaradır. Belə ki, qeyri-rezident tərəfindən daşımalar üzrə göstərdiyi xidmətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində həyata keçirilən hissəsi 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilməli və bu hissəyə görə ödənilən məbləğdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalı, xidmətlərin Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən digər ölkədəki məntəqə arasında həyata keçirilən hissəsi isə ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilməli və bu hissəyə görə ödənilən məbləğdən ödəmə mənbəyində 6 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.17-ci, 13.2.33-cü, 125.1.4-cü, 125.1.5-ci150.1.7-ci159-cu  165.1.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hüseynov Məhəmməd Abbasəli, m.huseynov@azmiu.edu.az (17.03.2017) (Oxunub: 22 dəfə, ID: 15043)
Üçüncü qrup əlillik dərəcəsi olan şəxslər əmək pensiyası aldığı halda əmək pensiyasının 50%-i tutulursa, iş yerindən əlavə gəlir vergisindən azad edilə bilərmi?

Bildiririk  ki, vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilir. Vergi Məcəlləsindən başqa digər  normativ  hüquqi  aktlarda  vergi azadolmaları və güzəştləri ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutula bilməz. 3-cü qrup əlilliyə görə gəlir vergisində azadolunma Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 2.4-1-ci maddəsi

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Vüsalə Əliyeva, vüsale-eliyeva-1987@mail.ru, Bakı (16.03.2017) (Oxunub: 59 dəfə, ID: 15042)
Mən yeni vergi ödəyicisiyəm. Mənim mobil nömrəmə sms gəlib ki, mənim internet vergi idarəsində olan elektron qutumda 1 ədəd oxunmamış sms var. Mən onu necə açım oxuyum və hara daxil olmalıyam oxumamaq üçün.

Bildiririk ki, vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış hər bir vergi ödəyicisi üçün İnternet Vergi İdarəsində fərdi elektron qutu yaradılır. Elektron qutusu olan vergi ödəyicilərinə sənədlər (uyğunsuzluq məktubları, bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar və s.) onların fərdi elektron qutusuna göndərilir.  Vergi orqanından göndərilən hər hansı sənədin yalnız kağız daşıyıcısında göndərilməsi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, digər hallarda fərdi elektron qutusu olan şəxslərlə yazışmalar elektron formada aparılır. Qeyd edək ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən istənilən sənəd rəsmi statusa malikdir.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Elektron qutuya göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az internet saytına (İnternet Vergi İdarəsinə) daxil olaraq açılan pəncərədə “Giriş” düyməsini sıxıb “Sistemə giriş səhifəsi”ndə istifadəçi kodu, parol, şifrəni yazıb və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) olduqda müvafiq məlumatları daxil edib “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olaraq “Gələnlər” qovluğuna keçid etmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Hüseynov Saleh Seyidməmməd, Salehstv@yandex.ru, Sumqayıt (16.03.2017) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 15041)
Hər hansı bir dövlət universiteti və ya ali məktəbi digər bir şirkətə müqavilə əsasında elmi tədqiqat işi aparır və nəticə alır. Bu nəticə şirkət tərəfindən bəyənilir və müqviləyə uyğun olaraq ali məktəbin bank hesabına müqavilədə nəzərdə tutulan məbləği ödəyir. Ali məktəb də həmin məbləgin müəyyən hissəsini elmi-tədqiqat işini aparan işçilərin arasında bölür və ödəyir. Bu ödənən məbləğ əmək haqqı və mükafat şəkilində deyil. Xahiş edirik bu prosesdə vergitutma obyekti yaradan ödənişləri göstərin.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunanlara əsasən şirkətə mülki hüquqi müqavilə əsasında xidməti göstərən şəxs qismində ayrı-ayrı işçilər deyil, dövlətə məxsus təhsil ocağı çıxış edir.

Müvafiq olaraq təhsil ocağı vergi ödəyicisi statusuna uyğun olaraq şirkətdən aldığı vəsaiti müvafiq qaydada mənfəət və ya sadələşdirilmiş vergiyə cəlb etməli, ƏDV ödəyicisi olduqda isə mənfəət vergisi ilə yanaşı eyni zamanda şirkət üçün göstərilən xidmətlərin dəyərinə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-ni tətbiq etməlidir.

Digər tərəfdən, təhsil ocağının öz işçilərinə layihədə iştirakla bağlı olaraq əlavə məbləğlərin verilməsi muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir kimi təsnifləşdirilməlidir və həmin işçilərin gəlirləri Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində qeyd olunan dərəcələrlə gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır.

Əlavə suallarınız yarandıqda ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 101.1-ci, 104.1-ci219.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Xəlilov Firudin Əlyar, Xelilov279@gmail.com (16.03.2017) (Oxunub: 52 dəfə, ID: 15040)
Ev tikmək üçün torpaq (20x20) 400 m2, bu torpaqda 100 m2 yaşayış sahəsi tikilib. Əmlak vergisin bu 100 m2 görə hesabladıq. Torpaq vergisin yerdə qalan 300 m2 görə yoxsa 400 m2 (100 m2 yaşayış sahəsinin altında qalan torpaq) görə hesablanacaq?

Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində fiziki şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri vergitutma obyekti sayılır.

Bu baxımdan da qeyd etdiyiniz halda torpaq vergisi torpağın ümumi sahəsindən, o cümlədən də tikililərin altında olan torpağın sahəsindən, yəni 400 m2-dən hesablanmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 205-ci, 206-cı  208-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İbrahimova Ədilə Hikmət, adi.adrenalina@gmail.com, Bakı (16.03.2017) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 15039)
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında işlə əlaqədar olaraq, VÖEN açılması qoyulan tələblərdən biri olmuşdur. Bu zaman əmək haqqından neçə faiz vergi tutulacağını öyrənmək istərdim.
Əmək haqqının mayın sonu-iyunun əvvəli köçürüləcəyini biliriksə, mart ayında VÖEN açılması zamanı əlavə xərclər ola bilərmi?

Bildiririk ki, işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi (kontrakt) bağlayaraq əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan əmək funksiyasının yerinə yetirilməsinə görə ödənilən əmək haqqından Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan dərəcə ilə gəlir vergisi tutulmalıdır

Lakin sorğunuzda qeyd olunanlardan göstərilən xidmətlərin mülki hüquq münasibətləri çərçivəsində vergi orqanında vergi uçotunda olan fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirildiyi başa düşülür. Belə olan təqdirdə isə fiziki şəxslərin vergi öhdəlikləri ödənişsiz vergi uçotuna alınarkən təqdim etdikləri ərizədə seçilən vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV) ibarət olacaqdır.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu fərqlər barədə ətraflı məlumat almaq üçün Sahibkarın vergi bələdçisi bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Bununla belə, vergi uçotuna alınan fiziki şəxs fəaliyyəti olmasa belə fəaliyyəti dayandırmadıqda müəyyən olunmuş müddətlərədə müvafiq bəyannaməni və ya fəaliyyətin olmaması barədə arayışı təqdim etməlidir, əks vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq oluna bilər.

Əlavə suallarınız yarandıqda ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.34-cü, 58-ci, 101.1-ci, 150.1-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 2.2-ci6-cı maddələri, Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsi. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sahmar Agayev Salam, agayev.sahmar@list.ru, Lənkəran (16.03.2017) (Oxunub: 65 dəfə, ID: 15038)
Mən sosial yardıma görə VÖEN açmışam, bilmək istərdim o hazırdır?

Bildiririk ki, vergi şəhadətnaməniz hazırlanmışdır. Şəhadətnaməni əldə etmək üçün şəxsiyyət vəsiqənizlə 6 saylı Ərazi Vergilər İdarəsinə müraciət edə bilərsiniz.

Məlumat üçün bildiririk ki, Hazır sənəd barədə məlumat elektron xidmət vasitəsi ilə müraciət vərəqəsinin nömrəsini, ad, soyad və ata adını və ya FİN-i daxil etməklə müraciətiniz ilə əlaqədar cavab sənədlərinin hazır olub-olmaması barədə məlumatı müstəqil olaraq əldə edə bilərsiniz.

Bax:  Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 27 yanvar 2017-ci il tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş” “Hazır sənəd bərədə məlumatın verilməsielektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramil Cəfərzadə Məhəmməd, ramil.jafarzada@gmail.com, Daşkəsən (16.03.2017) (Oxunub: 55 dəfə, ID: 15037)
Qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi gəlirdən mənfəət vergisi neçə faizlə hesablanır?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident müəssisəsi daimi nümayəndəliyi ilə bağlı Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi ümumi gəlirindən Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq həmin gəlirin əldə edilməsinə çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğindən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi ödəyir.  

Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ilə bağlı olmayan ümumi gəliri isə xərclər çıxılmadan Vergi Məcəlləsinin 125-ci maddəsində qeyd olunan dərəcələrlə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104-cü, 105-ci125-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Bəxtiyar Yusifli, y.baxdiyar@gmail.com, Bakı (16.03.2017) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 15036)
Bir ƏDV ödəyicisi MMC bir neçə sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri ilə komisyonçu-komitent (agent) müqaviləsi bağlayır. Şərtlər belədir ki, bu bir neçə sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri ƏDV ödəyicisinin mallarını ƏDV ödəyicisinin təyin etdiyi qiymətdən satacaqlar və əvəzində satışlarının 1% müqabilində xidmət haqqı alacaqlar.
1. Burada bir neçə sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri yalnız aldıqları 1% xidmət haqqına görə olan məbləğmi olacaq?
2. ƏDV ödəyicisi bu bir neçə sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə hər birinə müvafiq olaraq aparıb satdıqları malın dəyərində hansı sənəd yazmalıdır? (qaimə-faktura, EVHF və s. ?)
3. Bu bir neçə sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri digər 3-cü şəxsərə (vergi ödəyiciləri olanlar mal aldıqlarına görə sənəd istəyirlərsə) malları satarkən öz adından sənəd verməlidirmi? Yoxsa ƏDV ödəyicisi adından qaimə-fakturamı aparıb verməlidir? Əgər ƏDV ödəyicisi adından aparıb qaimə-faktura verəcəksə bu zaman bu satış agentin deyildə elə ƏDV ödəyicisinin öz şatışı sayılmayacaqmı?
4. Əgər bu bir neçə sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərindən biri nəzarət-kassa aparatı qoyaraq satış etmək məcburiyyətində olsa kassanı öz adınamı qoymalıdır? Öz adına qoyub satış etdikdə kassanın aylıq Z hesabatında bütün satışın dəyəri oturacaq və vergi öhdəliyi çoxalmış olacaq (halbuki 1% vergi öhdəliyi var bu necə nəzərə alınacaq).
5. Bu bir neçə sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri topdan satış edirsə 3-cü şəxslərə qaimə-fakturanı öz adlarındanmı yazmalıdırlar?
6. ƏDV ödəyicisi MMC yarmarkada iştirak etmək istəyir və bunun üçün lazımı izn alınıb. O satışlarını necə rəsmiləşdirəcək yarmarkada? Kassa qoymalıdırmı? Kassa qoymayacaqsa əgər yığılan pulları necə mədaxil edəcək?

1. Cavab: Bildiririk ki, rezident hüquqi şəxsin digər hüquqi şəxsə göstərdiyi vasitəçilik xidmətləri ilkin sənədlərlə (komissiya müqaviləsi, təsərrüfat əqdlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ödəmə sənədləri, hesab fakturalar və təsdiqedici digər sənədlərlə) təsdiq edildiyi halda sadələşdirilmiş vergiyə komissiya haqqının məbləği cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi.

2, 3 və 5. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və vergi tutulan əməliyyat aparan şəxs malları, işləri və ya xidmətləri qəbul edən şəxsə elektron vergi hesab-fakturasını verməyə borcludur. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyən şəxsin elektron vergi hesab-fakturası verməyə hüququ yoxdur.

ƏDV-nin ödəyiciləri olmayan alıcılara pərakəndə mal göndərildikdə və ya xidmət göstərildikdə, elektron vergi hesab-fakturası əvəzinə qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya qəbz və ya çek verilə bilər. 

Komitentlə komisyonçu arasında baş verən maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlrının sənədləşdirilməsi ilə bağlı məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqəsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 176-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

4. Cavab: Bildiririk ki, nəzarət kassa aparatı əhali ilə nağd hesablamaları aparan vergi ödəyicisinin öz adına qeydiyyata alınmalıdır.

Komisyonçu tərəfindən komitentin mallarının nağd qaydada satışı zamanı kassa çeki alıcıdan alınmış malın tam dəyərinə vurulmalıdır, lakin bəyannamə təqdim olunanda dövriyyə kimi NKA çekinin Z hesabatının göstəricisi deyil, komisyonçuya satış xidmətlərinə görə verilən haqq (sorğunuza əsasən – 1%) qeyd olunmalıdır. Bu halda ödənilməli olan vergi məbləğinin müəyyən edilməsi məqsədilə vergi orqanına təqdim olunan sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin 804-cü sətrində satış üzrə göstərilən xidmətə görə ödənilən haqqın məbləği, 801-ci, 802-ci və 803-cü sətirlərində isə müvafiq olaraq rübün 1-ci, 2-ci və 3-cü aylarında malların satışı ilə bağlı təqdim edilən xidmətlərin dəyəri əks etdirilməlidir. Eyni zamanda hesabat rübü ərzində satılmış malların dəyərinin nəzarət-kassa aparatına vurulmuş ümumi məbləği barədə məlumat isə sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinə əlavə olunmuş məktubla  vergi orqanına təqdim olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 15.1.14-cü219.1-ci maddələri,

6. Cavab: Bildiririk ki, səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti ciddi hesabat blankları (misal olaraq, mədaxil qəbzi) ilə aparıla bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.8.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Asim Axundov Yasin, aaqshin@mail.ru, Bakı (16.03.2017) (Oxunub: 84 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 15035)
07.03.2017-ci il tarixdə PayPal vasitəsi ilə, Ebay saytından əmək haqqı kartımla 608 USD, yəni 1079.14 manat məbləğində mal almaq üçün ödəniş etmişəm. Lakin kartımdan əlavə olaraq 192,32 manat əlavə pul çıxıldı. Hansı əsasa görə? Xahiş edirəm izah edəsiniz. Əlavə olaraq hansı hallarda onlayn alış-verişdən hansı şərtlərlə və nə qədər pul tutulur.

Bildiririk ki, 01.01.2017-ci il tarixdən qüvvədə olan Vergi Məcəlləsində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda otel xidmətlərinin və aviabiletlərin sifarişi üzrə xidmətlər istisna olmaqla, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezident tərəfindən elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin göstərilməsi Azərbaycan Respublikasında ƏDV üzrə vergiyə cəlb olunur.

Virtual ticarət meydanlarından, o cümlədən də www.ebay.com saytından  malların elektron ticarət qaydasında satışının ƏDV-yə cəlb olunması isə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmur.

Bununla belə, sorğunuzdan ABŞ-da qeydiyyata alınmış Paypal ödəniş sistemində olan pul kisəsinə plastik kartınızdan ödənişin aparıldığı qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyri-rezidentə məxsus elektron pul kisəsində yaradılan hesaba pul köçürülərkən, əməliyyatı həyata keçirən yerli bank, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya “Azərpoçt” MMC tərəfindən ödənişin aparılmasına görə tətbiq olunan ödəmə mənbəyində verginin dərəcəsi 10 faiz təşkil edir.

Bank tərəfindən tutulan əlavə məbləğlər barədə məlumatı aidiyyəti üzrə müştərisi olduğunuz bankdan əldə etməyiniz məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125.1.9-cu168.1.5-ci  169-cu maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.