Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Nərmin, nermin121@inbox.ru (21.02.2018) (Oxunub: 66 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16680)
Fərdi sahibkar kimi öz adıma olan obyekti bir vətandaşa icarəyə vermişəm. Əlavə olaraq saç ustası kimi özəl olaraq fəaliyyət göstərirəm. Bilmək istərdim saç ustası kimi sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərəmmi?

Bildiririk ki, əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edən şəxslər bu fəaliyyətlə yanaşı, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda, əldə edilən gəlirlərin və xərclərin uçotunu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparmaqla digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə sadələşdirilmiş vergini tətbiq edərək hesabat rübündüən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi” ilə vergi öhdəliklərini bəyan etmək hüququna malikdirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 218-ci, 219-cu221.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlham Hacı-Əzizov İsfəndiyar, ilham.auditor@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 16679)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06.10.2016-cı il tarixli 401 saylı Qərarına əsasən, qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ixrac təşviqi ödənilərkən mənfəət (gəlir) vergisinə gəlb olunmalıdırlarmı? Əgər olunmalıdırlarsa həmin məbləğ mənfəət (gəlir) vergisi bəyannaməsinin hansı bölməsində (sətrində) əks olunmalıdır? Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinə ixracın təşviqi məqsədilə faktiki ixrac olunan qeyri-neft məhsullarına görə ödənilən vəsaitin vergidən azad edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığından həmin gəlirlər ümumi qaydada mənfəət vergisinə cəlb olunur və “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin 217-ci “Yuxarıdakı bəndlərdə nəzərdə tutulmayan digər gəlirlər (o cümlədən mənfəət vergisindən azad edilən gəlirlər)” sətirində əks etdirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci106-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zahid Bağırov Gülhəsən, zahid.bagirov1967@gmail.com, Lənkəran şəhəri (21.02.2018) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16678)
İlin əvvəlinə binanın balans dəyəri 50000 manat qalıq dəyəri 30000 manat olub. İl ərzində binaya 600 manat amortizasiya hesablanmasına baxmayaraq onun təmirinə 900 manat xərc çəkilib. İlin sonuna onun qalıq dəyəri nə qədər olacaq?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd etdiyiniz halda əsas vəsait olan binanın əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyəri (həmin il üçün hesablanmış amortizasiya məbləği çıxıldıqdan sonra qalan dəyər) 30.000 manat olarsa, bu dəyərin üzrəinə cari ildə Vergi Məcəlləsinin 115-ci maddəsinə əsasən müəyyən edilən təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi (900-(30.000*2%)=300) əlavə edilir (30.000+300=30.300) və hesablanmış amortizasiya ayırması (2121 manat) çıxılaraq vergi ilinin sonuna olan qalıq dəyəri müəyyənləşdirilir.

Eyni zamanda nəzərinizə çatdırırıq ki, hər hansı kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üzrə vergi ili üçün müəyyən olunmuş amortizasiya normalarından aşağı norma tətbiq olunduqda, bunun nəticəsində yaranan fərq növbəti vergi illərində amortizasiyanın gəlirdən çıxılan məbləğinə əlavə oluna bilər (sorğunuzda qeyd etdiyiniz halda 30.300*7%=2121-600=1521 manat).

Bax: Vergi Məcəlləsinin 114 -cü> və <115.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Murad Nəsibov, nasibov_murad@yahoo.com, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 26 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16677)
Şirkət xammal satır və satılmış xammalın emalı üçün öz mülkiyyətində olan avadanlığı alıcıya istifadəyə verir. Əgər xammal 2 il müddətində müntəzəm və Satıcı-nın tələb etdiyi miqdarda alarsa, iki ilin sonunda satıcı alıcıya avadanılığı bağışlayacaqdır. Bu halda əməliyyatların maya dəyəri və vergi tutulması məsələləri barədə şərh verməyinizi xahiş edirik.

Bildiririk ki, mülkiyyətdə olan əmlakın digər şəxsə əvəzsiz istifadəyə verilməsi vergitutma məqsədləri üçün əmlakın icarəyə verilməsi kimi dəyərləndirilməli, bazar qiymətləri ilə qiymətləndirilməsi və müvafiq qaydada mənfəət verigisinə cəlb olunmalıdır

Avadanlığın digər şəxsə bağışlanması isə malın təqdim olunması hesab olunmalı, bazar qiyməti nəzərə alınmaqla mənfəət vergisinə cəlb olunmalı, avadanlığın qalıq dəyəri isə gəlirdən çıxılmalıdır.

Bununla yanaşı, hüquqi şəxs ƏDV ödəyicisi olduqda, bağışlama əqdi ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyat hesab olunmaqla Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq vergiyə cəlb olunmalıdır.

Məlumat üçün bildiririk ki, gələcəkdə həyata keçiriləcək vergi tutulan əməliyyatlar üzrə vergi öhdəliklərinin və vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrin vergi orqanı tərəfindən əvvəlcədən müəyyən edilməsi üçün müvafiq məbləğdə dövlət rüsumunu ödəməklə vergi orqanına müraciət edə bilərsiniz. Vergi orqanının sözügedən hal üzrə qərarı qərar qəbul edilən əməliyyatla bağlı münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda əməliyyat baş tutanadək dəyişiklik baş verdiyi hallar istisna olmaqla 3 il müddətində məcburi hüquqi qüvvəyə malik olur. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu, 13.2.49-1-ci, 77-1-ci, 104.1-ci, 108-ci, 142-ci, 159-cu161-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 700-cü732-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mətanət Məmmədova Rəşid, mamedova.matanat@inbox.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 42 dəfə, ID: 16676)
Fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərirəm. 4 % sadələşdirilmiş vergi ödəyicisiyəm. Satdığım mallar İran İslam Respublikasından karqo vaistəsi ilə gətirdirəm. Hec bir alış sənədi əldə edə bilmirəm. Özüm satış əməliyatlarını elektron qaimə-fakturasına üzrə verib, hesablaşma hesabına ödəməklə aparıram. Bilmək isləyirəm ki, İran İslam Respublikasından gələn malları üçün necə sənəd toplaya bilərəm və ya sənədlərin yığılmaması mənə gələcəkdə problem yarada bilərmi?

Bildiririk ki, səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə, habelə vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə Vergi Məcəlləsinin 130.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda Vergi Məcəlləsinin 58.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyası tətbiq olunur.

Göründüyü kimi, müvafiq təsdiqedici sənədlərin olmaması vergi ödəyicisinə münasibətdə maliyyə sanksiyalarının tətbiqinə əsas verir. Bunu nəzərə almağınızı və malların alışının təsdiq edən sənədlərin malların satıcısandan tələb edilməsini, idxal olunan malların bəyan edilməsini tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.8-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmməd Məmmədov, mammad1980@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 51 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16675)
Mənim mağazam var. Satış zamanı mən 20,2 manatlıq mal satmışam. Amma səhvən mən çeki 202 manata vurdum. Bu halda mənə 400 manat maliyyə sanksiyası tətbiq olunacaq? Təşəkkür.

Bildiririk ki, əhali ilə nağd pul hesablaşmaları zamanı alıcıya təqdim edilməli olan NKA çekinin verilməməsinə və ya ödənilmiş məbləğdən aşağı məbləğ göstərilməklə verilməsinə görə maliyyə sanksiyası tətdiq edilir. NKA çekində səhvən artıq məbləğin göstərilməsinə görə maliyyə sanksiyasının tətbiqi isə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Eyni zamanda bildiririk ki, yaranamış uyğunsuzluq barədə uçotda olduğunuz vergi orqanına sərbəst məzmunlu məktubla (səhv vurulmuş çekin surətini əlavə etməklə) yazılı və ya elektron şəkildə müraciət etməyiniz məqsəduyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.7-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elmira Quliyeva, elmira.quliyeva@mail.ru (21.02.2018) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 16674)
Sualım ümidsiz borclara aiddir. Müəssisənin uzun illər ərzində ödənilməmiş (mühasibat balansında, mənfəət vergi bəyannaməsində hər il göstərilir) debitor borcları yığılıb qalır. Debitor borclar əsasən 2000- 2003-cü ilədək olan borclardan ibarətdir. Müəssisə həmin umidsiz borc olan debitor borclarını vergi ilində xərclərinə salaraq silmək istəyir. Vergi Məcəlləsinin 111.2-ci maddəsinə əsasən “Ümidsiz borc məbləğinin gəlirdən çıxılmasına vergi ödəyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc məbləğinin dəyəri olmayan borc kimi silindiyi vaxt yol verilir”. Müəssisə debitor borc məbləğini mühasibat kitablarında silmək istəyir. Çünki debitor borcu olan müəssisələr ya ləğv edilib, ləğv edilməyənlər də işlərinin olmaması,və s. bəhanələrlə ödəməyiblər. Borcların iddia müddəti keçdiyinə görə məhkəməyə də müraciət etmək olmur. Xahiş edirəm Vergi Məcəlləsinin Maddə 111. “Ümidsiz və şübhəli borcların gəlirdən çıxılması” maddəsi mənə misallarla izah edərdiniz. Ümidsiz debitor borcların xərcə salınaraq silinməsinin müddəti varmı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 111-ci maddəsi malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar əvvələr gəlir kimi vergiyə cəlb olunmuş, lakin sonrakı dövrlərdə ödənilməmiş debitor borclarının ümidsiz borc hesab olunması və müvafiq məbləğin gəlirdən çıxılmasını tənzimləyir.

Göründüyü kimi, maddənin tətbiqi bir neçə şərtlə şərtləndirilir:

- verg ödəyicisi uçotu hesablama metodu ilə aparmalı idi;

- debitor borc yalnız malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsindən əmələ gəlməli idi;

- ümidsiz borc kimi silinən məbləğ əvvəlki debitor borcun yarandığı dövrdə gəlir kimi nəzərə alınmalı və vergiyə cəlb olunmalı idi.

Qeyd olunan şərtlər yerinə yetirildikdə vergi ödəyicisi ümidsiz bor kimi təsnifləşdirilən debitor borcu ümidsiz borc kimi təsdiqləndiyi və mühasibat kitablarında sildiyi halda gəlir (mənfəət) vergisinin məqsədləri üçün xərc kimi nəzərə ala bilər.

Əlavə olaraq qeyd edək ki, kreditor tərəfindən ümidsiz borc kimi silinən məbləğ əks tərəfin gəliri hesab olunmaqla vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.5-ci111-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Taleh Qasımov Hüseyn, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 58 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16673)
Mənim bu nömrəmə sms gəlib 0503591786 orda yazılıb ki, sizin vergi idarəsində elektron qutunuzda 14 ədəd oxunulmamış sənədiniz vardir. Bu nəyi bildirir və mən fəaliyyət göstərmirəm fəaliyyətimi dondurmuşam! Xahiş eləyirəm bunu dəqiqləşdirəsiniz!

Bildiririk ki, vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış hər bir vergi ödəyicisi üçün İnternet Vergi İdarəsində fərdi elektron qutu yaradılır. Elektron qutusu olan vergi ödəyicilərinə sənədlər (uyğunsuzluq məktubları, bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar və s.) onların fərdi elektron qutusuna göndərilir.  Vergi orqanından göndərilən hər hansı sənədin yalnız kağız daşıyıcısında göndərilməsi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, digər hallarda fərdi elektron qutusu olan şəxslərlə yazışmalar elektron formada aparılır. Qeyd edək ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən istənilən sənəd rəsmi statusa malikdir.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Elektron qutuya göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az internet saytına (İnternet Vergi İdarəsinə) daxil olaraq açılan pəncərədə “Giriş” düyməsini sıxıb “Sistemə giriş səhifəsi”ndə istifadəçi kodu, parol, şifrəni yazıb və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) olduqda müvafiq məlumatları daxil edib “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olaraq “Gələnlər” qovluğuna keçid etmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məmməd Məmmədov, mammad1980@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16672)
Mənim ID: 16611 sualımı yaxşı cavablandırdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Həmin sualın davamı kimi əlavə sual vermək istərdim: əgər mənə 2017-ci il ərzində ciddi hesabat blank olmayan mədaxil qəbz verilibsə, o halda satıcıya nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq olunacaq? Mənim fikrimcə: yanvar 2017 üçün 400 manat, fevral 2017 üçün - 800 manat, qalan 9 ayın hər ayı üçün - 1200 manat. Cəmi: 12 000 manat. Xahiş edirəm, hesablayıb, söyləsiniz, nə qədər maliyyə sanksiyaları tətbiq olunmalıdır?

Sizə 13.02.2018-ci il tarixdə (ID: 16611) verilmiş cavaba əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında vergi orqanı vergi nəzarəti tədbirinin keçirilməsi barədə qərar qəbul etdiyi halda keçirilmiş nəzarət tədbiri zamanı nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulması halları aşkar edilərsə vergi ödəyicisinə təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 400 manat, 2-ci dəfə yol verdikdə 800 manat, üç və daha çox dəfə yol verikdə isə 1.200 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olmaqla ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulması halları aşkar edildikdə isə təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə 2.000 manat məbləğində, ikinci dəfə yol verildikdə 4.000 manat məbləğində, üç və daha çox dəfə yol verildikdə 6.000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax : Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu, 38-ci, 50-ci58.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur, Zaur.Suleymanov@aac.az (21.02.2018) (Oxunub: 41 dəfə, ID: 16671)
1. Xarici şirkətin daimi nümayəndiliyi xarici şirkətə ödənilməli olan ödənişi nağd qəbul edib, öz məqsədləri üçün istifadə edə bilərmi?
2. 144.2-maddəsinin interpretasiyasını verməyinizi xahiş edirəm.Tutaq ki, A MMC qalıq dəyəri 40.000 Azn olan aktivini 2015-ci ildə 40.000 Azn-ə satmış və onun yerinə, 45.000 Azn-ə eyni kateqoriyalı əsas vəsait almışdır. 2016-cı ildə, vergi ödəyicisnin iradəsindən asılı olmayaraq, həmin əsas vəsati də 47.000-ə satmışdır. Burada, satılan əsas vəsait görə əldə olunan gəlirin, əvəzedilən əsas vəsaitinin qalıq dəyəri olan, 40.000 Azn-lə əlaqələndirilməsi necədir?

1. Cavab: Bildiririk ki, vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezidentlə onun Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi ayrı-ayrı şəxslər kimi qəbul olunduğuna görə baş ofisə ödənilməli olan vəsait nümayəndəliyinin sərəncamında qaldıqda və onun tərəfindən öz məqsədləri üçün istifadə olunduqda, həmin məbləğ nümayəndəliyin gəliri hesab olunmaqla vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.12-ci və 104.1-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, sözügedən maddədə  aktivin ləğv edildiyi, yaxud özgəninkiləşdirildiyi ildən sonrakı ilin axırınadək daxilolmaları analoji aktivə və ya eyni xarakterli aktivə təkrar investisiya etməklə aktiv qərəzsiz, yaxud onun sahibinin iradəsindən asılı olmayaraq məhv edildikdə, ləğv olunduqda və ya özgəninkiləşdirildikdə əvəzedici aktivin dəyəri müəyyən edilmişdir. Əvəzedici aktivin dəyəri əvəz olunan aktivin məhv edildiyi, ləğv olunduğu və ya təqdim edildiyi vaxtdakı ilk dəyəri nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir.

Göründüyü kimi, maddədə alınmış ödənişlərin eyni xarakterli və ya analoji aktivin alınması məqsədini daşıdığı üçün ödənişlər həmin ana olan bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir və aktivin sahibi tərəfindən alınmış daxilolmalar eyni xarakterli və ya analoji aktivə təkrar investisiya edildiyi halda belə məhvetmə, ləğv etmə və ya təqdim etmədən yaranmış gəlir və ya zərər vergitutulan gəlir müəyyən edilərkən nəzərə alınmır.

Bu maddə üzrə yaranan gəlirin (zərərin) məbləği aktivin məhv edildiyi, ləğv edildiyi və ya təqdim edildiyi vaxtdakı qalıq dəyəri ilə alınmış daxilolmalar arasındakı fərqdən ibarətdir. Daxil olmuş məbləğ növbəti ilin sonunadək təkrar investisiya məqsədilə istifadə edilmədikdə, təkrar investisiya edilməyən məbləğdən yaranan gəlirə Vergi Məcəlləsinin 144-cü maddəsinin müddəaları tətbiq edilmir və Vergi Məcəlləsinin 142-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergi ödəyicisinin gəlirləri hesablanır.

Qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, 144.2-ci maddə Vergi Məcəlləsinin 3.10-cu maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq vergi ödəyicisində sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 144-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Ədalətli Sərraf, edaletlferd@gmail.com, Masallı rayonu (21.02.2018) (Oxunub: 31 dəfə, ID: 16670)
Mən elektronik əşyalar (telefon ve ya aksesuarlar vəs. kimi ) satılan bir mağaza açmaq fikrim var. Dövlət vergisi üçün VÖEN açmaq lazım imiş. Qısaca sualım vergi ödəməyim üçün hansı proseduranı izləməliyəm (Ümumi olaraq VÖEN açmaq üçün mənim yaşadığım əraziyə görə).

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edildiyi üçün fəaliyyətə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Fiziki şəxs vergi uçotuna vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada alına bilər. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “ASAN imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

“ASAN imza” sertifikatlarının verilməsi ASAN xidmət mərkəzində və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində həyata keçirilir. “Asan imza” üçün müraciət edən şəxs tərəfindən ilk növbədə hər hansı mobil operatordan (Azercell, Bakcell, Nar Mobile) “Asan imza” SİM kartı əldə edilməli, daha sonra tələb olunan digər sənədlərlə ASXM-ə müraciət edilməlidir.

Hər hansı səbəbdən vergi uçotu üçün ərizəni elektron qaydada təqdim etmək mümkün olmadıqda vergi uçotuna alınmaq üçün fiziki şəxs özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsi ilə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və fiziki şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə yaşadığı yer (şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilən) üzrə vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməlidir. Müvafiq sənədlər vergi orqanına daxil olduğu gündən sonrakı 1 gün müddətində fiziki şəxs ödənişsiz olaraq vergi uçotuna alınır.

Bundan sonra malların pərakəndə satışını həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan təsərrüfat subyekti (obyekti) olan mağaza yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanında uçota qoyulmalı və həmin təsərrüfat subyektində (obyektində) əhali ilə nağd və nağdsız hesablaşmalar aparıldıqda sahəsindən asılı olmayaraq NKA və POS-terminallar quraşdırılmalı, hesablaşmalar nağdsız qaydada bank vasitəsi ilə aparıldıqda isə bankda hesablaşma hesabı açılmalıdır.

Ödənilməli vergilər isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçilmiş vergitutma sisteminə və vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq yaranan öhdəliklərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV, icarəyə götürülən əmlak olduqda icarəyə verənə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində tutulan vergi və s.) ibarət olacaqdır.

Belə ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğunuz və vergi tutulan əməliyyatınızın həcmi ardıcıl 12 ay (aylar) ərzində 200.000 manatdan artıq olmadığı halda xərcləriniz nəzərə alınmadan rüb ərzində satışdan əldə olunan hasilatın həcmindən müvafiq dərəcələrlə (Bakı şəhəri üzrə 4 faiz, digər şəhər və rayonlarda 2 faiz) sadələşdirilmiş vergini, gəlir vergisinin ödəyicisi olduğunuz təqdirdə il ərzində satışdan əldə etdiyiniz gəlirlə həmin gəlirin əldə olunması üçün çəkilən sənədləşdirilmiş və Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun gəlirdən çıxıla bilən xərclərin fərqindən 20 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi hesablayaraq ödəməlisiniz.

ƏDV ödəyicisi olduğunuz halda yuxarıda qeyd olunan qaydada hesablanan gəlir vergisi ilə yanaşı təqdim olunan malların dəyərinə 18 faiz dərəcə ilə ƏDV də tətbiq olunmalıdır.

Sahibkarlıq fəaliyyətinizi muzdlu işçi cəlb etməklə həyata keçirdiyiniz halda isə onunla əmək müqaviləsi bağlamalı və bağlanmış əmək müqaviləsinin məlumatlarını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron informasiya sisteminə daxil edərək onun hüquqi qüvvəyə minməsi üçün müvafiq bildiriş əldə etməlisiniz.

Fiziki şəxsin vergi orqanında uçota alınması, fəaliyyətin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq edilməli hərəkətlər (təsərrüfat subyektinin uçota alınması, nağd və nağdsız hesablaşmaların rəsmiləşdirilməsi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və s.) barədə daha ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytının (www.taxes.gov.az) “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci, 33.1-ci, 33.2-ci, 33.3-cü, 33.4-cü, 34.1-ci, 34.2-ci34.5-ci maddələri, VIII, X, XI və XVII fəsilləri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları” və Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament ilə tənzimlənir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mamedov Fuad Valeryevic, fuadmamedov322@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 26 dəfə, ID: 16669)
Hardadi bu elektron qutu, mənə sms gəlib ki, məndə 4 oxunulmamış elektron mesaj var, necə oxuyum men bunu, hardan qeyydiyatan keçim mən, etraflı başa salardız, heç mənə birinci ikinci üçüncü mesaj gələndə heç telefonuma sms gəlməmişdi ki, məndə oxunulmamış mesajlar var, cox sag olun.

Bildiririk ki, vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış hər bir vergi ödəyicisi üçün İnternet Vergi İdarəsində fərdi elektron qutu yaradılır. Elektron qutusu olan vergi ödəyicilərinə sənədlər (uyğunsuzluq məktubları, bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar və s.) onların fərdi elektron qutusuna göndərilir.  Vergi orqanından göndərilən hər hansı sənədin yalnız kağız daşıyıcısında göndərilməsi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, digər hallarda fərdi elektron qutusu olan şəxslərlə yazışmalar elektron formada aparılır. Qeyd edək ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən istənilən sənəd rəsmi statusa malikdir.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Elektron qutuya göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az internet saytına (İnternet Vergi İdarəsinə) daxil olaraq açılan pəncərədə “Giriş” düyməsini sıxıb “Sistemə giriş səhifəsi”ndə istifadəçi kodu, parol, şifrəni yazıb və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) olduqda müvafiq məlumatları daxil edib “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olaraq “Gələnlər” qovluğuna keçid etmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yunusov Eynur Vidadi, eynury@mail.ru, Şəmkir rayon (21.02.2018) (Oxunub: 17 dəfə, ID: 16668)
Mənim elektron qutumda 9 ədəd oxunmamış sənədim var. Onları necə oxuyum?

Bildiririk ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ənvər Şirinov Həsən, Balakən rayon (21.02.2018) (Oxunub: 17 dəfə, ID: 16667)
Vergilər nazirliyindən internet vergi idarəsində olan elektron qutunuza oxunulmamış sənədiniz vardir yazır. Necə baxa bilərəm?

Bildiririk ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənov Ramil Sənham, Neftçala rayonu (21.02.2018) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 16666)
Mənə VÖEN: 6500680242 belə bir kod mesaj vasitəsilə telefonuma gəlib. Bunun nə olduğunu mənə deyərdiniz.

Bildiririk ki, “6500680242” Sizə məxsus VÖEN, yəni vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsidir.

Sorğunuzdan mobil nömrənizə göndərilən mesajın məzmunu tam aydın olmadığından və sistemdə qeyd olunan mobil nömrəyə hər hansı mesajın göndərildiyi müəyyən edilmədiyindən müraciətinizi dəqiqləşdirməklə yenidən müraciət etməyiniz tövsiyə edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur, Zaur.Suleymanov@aac.az (21.02.2018) (Oxunub: 31 dəfə, ID: 16665)
Tutaq ki, A MMC B MMC-dən bələdiyyələr və ya dövlət orqanlarından icarəyə götürülmüş torpaqların icarə hüququnu satın alır. Bu zaman bu icarə hüququ qeyri-maddi aktiv sayılırmı? Bu alqı-satqı ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatdırmı? Sizin cavabınıza görə iddia qaldıracağımıza görə, xahiş edirəm çox dəqiq cavab verəsiniz.

Bildiririk ki, Torpaq Məcəlləsinin müddəalarına əsasən dövlət və bələdiyyə torpaqları mənfəət əldə etmək məqsədilə fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, icarə əsasında verilir. Torpağın istifadəsi haqqında sənədlərdə nəzərdə tutulduğu hallarda torpağın istifadəçisi onu icarəyə verə bilər.

Göründüyü kimi, dövlət və bələdiyyə torpaqlarını icarəyə götürmüş şəxslər tərəfindən həmin torpaqların yenidən icarəyə verilməsinə yalnız müvafiq sənədlərdə nəzərdə tutulduğu halda yol verilə bilər.

Qeyd edilənlərə əsasən, eyni zamanda müraciətinizin məzmunu tam aydın olmadığından sorğunuzu dəqiqləşdirərək zəruri təsdiqedici sənədləri əlavə etməklə rəsmi qaydada müraciət etdiyiniz halda sorğunuza münasibət bildirilə bilər.

Bax: Torpaq Məcəlləsinin 51-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sakit Əliyev, sakas@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 41 dəfə, ID: 16664)
ƏDV ödəyicisi olan şirkət yanvar ayında vergi orqanında qeydiyyatda olan hüququ şəxsdən 100.000 AZN dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları almış və dəyərini nağd formada ödəmişdir. Bu cür ödəniş nağdsız hesablaşmalar haqqında Qanuna uyğunmu? Uyğun deyilsə maliyyə sanksiyası hansı şəxsə tətbiq olunacaq?

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsinin tələblərinə əsasən ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız, yəni bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri ilə) həyata keçirilməlidir.

Həmin Qanunun 3.3-cü maddəsinin tələblərinin pozulmasına görə ödənişi həyata keçirən vergi ödəyicisinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsi, Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Emil Əhmədov Rafael, ahmadov_emil@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 48 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16663)
Hüquqi şəxs olaraq (ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən müəssisə) “Azərsu” ASC-yə olan kommunal ödənişi işçiyə təhtəlhesab məbləğ kimi (30 000 azn-dən yuxarı olmamaq şərtilə) verərək və işçi də özünə məxsus plastik kartla ödəniş edərsə, bu gələcəkdə müəssisə üçün hər hansısa bir problem yarada bilərmi? Əvvəlcədən öz minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun aparılmasında əsas prinsiplərdən biri müəssisənin maliyyə hesabatlarında informasiyanın düzgün təqdimatı onun maliyyə vəziyyətinin və fəaliyyətinin maliyyə nəticələrini qərəzsiz, təhrifsiz, manipulyasiyasız və ya əhəmiyyətli faktları gizlətmədən, mahiyyətin formadan üstünlüyü konsepsiyası əsasında, mümkün qədər obyektiv əks etdirməsini nəzərdə tutur. Bu o deməkdir ki, Konseptual Əsasların və ya müvafiq Milli Mühasibat Uçotu Standartının tanınma meyarlarına uyğun gələn və hesabat tarixinə və ya hesabat dövründə mövcud olan aktivlərə, öhdəliklərə, kapitala, gəlirlərə və xərclərə təsir göstərmiş bütün təsərrüfat əməliyyatları və digər hadisələr maliyyə hesabatlarında düzgün əks etdirilməlidir.

Hüquqi şəxsin əməkdaşının “Azərsu” ASC üçün üçüncü şəxs hesab olunduğunu nəzərə alaraq, sorğunuzda qeyd olunan şəkildə hesablaşmanın aparılması cəmiyyət tərəfindən ödənişin hüquqi şəxsin borcunun ödənişi kimi tanınmamasına əsas verəcəkdir.

Digər tərəfdən, bankomat verilən çıxarışının müəssisənin təyinatı üzrə çəkdiyi xərci təsdiqləyən sənədin identikləşdirilməsində də müəyyən çətinliklər yarana bilər.

Bax: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 23 iyul 2007-ci il tarixli I - 73/1 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişKommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Səfərov, o.seferli@mail.ru (21.02.2018) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16662)
Hüquqi şəxs ləğv edilən zaman onun hərraca çıxarılan daşınmaz əmlakının satışından əldə olunmuş məbləğ vergiyə cəlb olunurmu? Cəlb olunursa hansı vergi növləridir. Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, hüquqi şəxsin balansında olan daşınmaz əmlakın hərrac nəticəsində digər şəxsə təqdim edilməsi əməliyyatı sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilir.

Belə ki, daşınmaz əmlak üzrə hərracı udmuş şəxslə hərracın təşkilatçısı arasında hərracın nəticələri haqqında imzalanmış protokolun müqavilə qüvvəsinə malik olduğunu, hərracdan əldə olunmuş daşımaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin dövlət qeydiyyatı üçün hərracın nəticələrinə dair yekun protokolla yanaşı həmin daşınmaz əmlakın açıq hərracdan əldə olunmasına dair notariat qaydasında təsdiq olunmuş şəhadətnamənin əsas hesab olduğunu nəzərə alaraq notarius daşınmaz əmlakın açıq hərracdan əldə olunmasına dair şəhadətnamələri təsdiq edərkən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergini hesablamalı və satıcı tərəfindən hesablanmış vergi məbləğlərinin notariusun depozit hesabına köçürülməsini təmin etməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu218.4.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sakit Əliyev, sakas@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 59 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16661)
Hüquqi şəxs vergi orqanında qeydiyyatda olan fiziki şəxsə icarə haqqına görə nağd ödəniş etmişdir. Bu cür ödəniş “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanuna uyğunmu? Uyğun deyilsə maliyyə sanksiyası hüquqi şəxsəmi yoxsa fiziki şəxsə tətbiq olunacaq?

Bildiririk ki, icarəyə verənlərə icarə haqqlarının ödənilməsi icarəyə verənin vergi orqanında uçotda olub-olmamasından asılı olmayaraq “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Həmin Qanunun 3.3-cü maddəsinin tələblərinin pozulmasına görə ödənişi həyata keçirən vergi ödəyicisinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ləman Məmmədova Nurəddin, topcu.ied@mail.ru, İsmayıllı rayonu (21.02.2018) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 16660)
Mən orta məktəbdə müəllim işləyirəm. Himayəmdə 9 yaşında qızım uşaq serebral iflici xəstəliyi təyinatı ilə 74 manat sosial pensiya alır. Əmək haqqımın hesablaması 440 manatdır. Həyat yoldaşım dövlət idarəsində işləyir. Zəhmət olmasa mənə düşən gəlir vergisindəni güzəştləri və gəlir vergisi güzəştlərinin hansımıza aid edildiyini izah edərdiniz.

Bildiririk ki, muzdlu işlə əlaqədar alınan əmək haqqından gəlir vergisi hesablanarkən daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərin öz istəti ilə onlardan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır.

Lakin bu güzəşt hüququ yalnız əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) həyata keçirilir və aşağıda qeyd olunan sənədlərin birinin təqdim edildiyi andan yaranır:

- himayədə olma faktı barədə məhkəmə orqanlarının qərarı;

- ər və arvaddan birinin güzəştdən istifadə edib-etməməsi barədə onların əmək kitabçasının olduğu işəgötürənin arayışı;

- uşağın doğulması haqqında şəhadətnamənin surəti;

- birgə yaşamaq haqqında mənzil-kommunal istismar sahələrinin yaxud icra hakimiyyəti nümayəndəliklərinin arayışları;

- Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şəhər, rayon şöbəsinin arayışı.

Eyni zamanda bütün fiziki şəxslərin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olarsa ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli (173 manat) məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azad ediləcəkdir.

Allah şəfa versin!

Bax: Vergi Məcəlləsininin 102.1.6-cı, 102.4.4-cü və  102.8-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 4 yanvar 2001-ci il tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şükran Pərvizoğlu, parvizoglu@gmail.com, Biləsuvar (21.02.2018) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 16659)
"Fərdi Firma" -nı necə MMC-ə çevirmək olar? Hüquqi prosedurlar zəhmət olmasa yazardınız.

Bildiririk ki, firmanın məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə çevrilməsi hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsinə aid edilir. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili onun təsisçilərinin (iştirakçılarının) və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanının qərarı ilə həyata keçirilə bilər.

Bir növdən olan hüquqi şəxs digər növdən olan hüquqi şəxsə çevrildikdə (təşkilati-hüquqi formanın dəyişməsi) yenidən təşkil edilmiş hüquqi şəxsin hüquq və vəzifələri təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir. Təhvil aktı hüquqi şəxsin yenidən təşkili haqqında qərar qəbul etmiş təsisçiləri (iştirakçıları) və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanı tərəfindən təsdiq edilir

Təhvil aktında yenidən təşkil edilmiş hüquqi şəxsin bütün kreditorları və borcluları barəsində öhdəliklərinin hamısı, o cümlədən tərəflərin mübahisə etdikləri öhdəliklər üzrə hüquqi varislik haqqında müddəalar olmalıdır.

Hüquqi şəxsin yenidən təşkili haqqında qərar qəbul etmiş hüquqi şəxsin təsisçiləri (iştirakçıları) və ya hüquqi şəxsin nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanı hüquqi şəxsin yenidən təşkili barəsində onun kreditorlarına yazılı bildiriş göndərməyə borcludurlar. Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin kreditorunun ixtiyarı var ki, yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin borclu olduğu öhdəliklərə xitam verilməsini və ya onların vaxtından əvvəl icra olunmasını və zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etsin.

Eyni zamanda bildiririk ki, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.1-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxslərin, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filiallarının təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də qeydə alınmş faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalıdır. Hüquqi şəxs yeni yaranan hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alındığı andan yenidən təşkil edilmiş sayılır. Həmin Qanunun 9.2-ci maddəsinə görə dəyişikliyin qeydiyyata alınması üçün həmin dəyişikliyin baş verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə müraciət edilməlidir. Ərizəyə çevrilmə barədə qərar, təhvil aktı, hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsi barədə qəzetdə dərc edilmiş elan, yeni təsdiq edilmiş nizamnamə (hüquqi varislik barədə məlumat göstərilməklə), yeni rəhbər təyin edilmə barədə sənədlər  və digər zəruri təsdiqedici sənədlər əlavə olunur.

Bax: Mülki Məcəllənin 55-58-ci 92-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 12 dekabr 2003-cü il, tarixli 560-IIQ nömrəliHüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və reyestri haqqında Qanununun 9-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Hüseynli Cəfər, chingiz_cafarov@yahoo.com (21.02.2018) (Oxunub: 26 dəfə, ID: 16658)
Mənim VÖEN hesabım var, lakin hesabıma daxil ola bilmirəm. İstifadəçi ID yoxdur. Mobil nömrəmə gələn məktubda göstərilir ki, elektron kabinetimdə oxunmamış məktublarım var. Mənə necə köməklik göstərə bilərsiniz?

Bildiririk ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz.

Onu da qeyd edək ki, istifadəçi kodu, parol və şifrə itirildikdə (və ya unudulduqda) yeniləri əldə etmək üçün “Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizə” ilə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə vasitəsi ilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməlisiniz. Qeyd edilən sənədlər təqdim edildikdən sonra 1 gün müddətində qapalı zərfdə Sizə elektron sənəd mübadiləsinin aparılması üçün istifadəçi kodu, parol və şifrə məlumatları təqdim ediləcəkdir.

Qapalı zərf özünüz tərəfindən götürüldükdə şəkilli vergi şəhadətnaməsi və ya şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənəd, digər şəxs tərəfindən götürüldükdə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə tələb olunur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası, vergilər nazirinin 19.05.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları(Xidmət kodu: 1.7), vergilər nazirinin 27.02.2015-ci il tarixli müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş Elektron sənəd mübadiləsi haqqında Ərizənin doldurulma Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


, zakaryya@rambler.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 49 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16657)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyisi hansı halda ƏDV-i qeydiyyatına ərizə verməyə borcludur.
- əvvəlki 12 aylarda hasilatın həcmi 200.000 Azn keçdikdə
- əvvəlki 12 aylarda dövriyyənin həcmi 200.000 Azn keçdikdə?

Bildiririk ki, ƏDV-nin vergitutma bazasını malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi təşkil etdiyindən, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat üçün ərizə ikinci halda, yəni vergi ödəyicisinin vergi tutulan dövriyyəsi 200.000 manatdan artıq olduqda verilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci və 218.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fariz Xudakərim Yunisli, yunisli_fariz@mail.ru, Abşeron rayonu (21.02.2018) (Oxunub: 32 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16656)
Mən Culfa Rayon Vergilər Şöbəsində qeydiyyatda olan verdi ödəyicisiyəm. Faktiki olaraq Abşeron rayon Digah qəsəbəsində yaşayıram. İstəyirəm ki, faktiki yaşadığım yer üzrə (Abşeron Rayon Vergilər İdarəsi) vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata düşəm. Xatırladım ki, Digah qəsəbəsində mənə məxsus həyətyanı sahədə tikdiyim evdə yaşayır, bütün kommunal ödənişlərimi ödəyirəm. Yəni konkret ünvanım bəllidir. Xahiş edirəm, bu məsələdə mənə yardımçı olasınız.

Bildiririk ki, yaşayış yeriniz üzrə qeydiyyata alınmaq üçün faktiki qeydiyyatda olduğunuz vergi orqanına “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə”yə zəruri təsdiqedici sənədləri (yaşayış yerindən arayış, vergi uçotu haqqında şəhadətnamə) əlavə etməklə müraciət etməlisiniz.

Yeni ünvan üzrə vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınması (yəni əvvəlki vergi orqanından uçotdan çıxarılması və yeni vergi orqanında uçota alınması) ərizə vergi orqanına daxil olduqdan sonra 15 gün müddətində həyata keçirilməlidir.

Bax: VM-nin 34-cü maddəsi, VN-nin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli 1517050000003100 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şinğarov Şinğar Nurulla, shinqar_1954@ mail.ru, Qusar (21.02.2018) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 16655)
Biz sənaye üsulu ilə iri buynuzlu mal qara yetişdiririk. Yetişdirdiyimiz mal qaranı kəsərək ət şəklində satırıq. Satdığımız həmin ət məhsulu vergidən azadır və ya vergiyə cəlb olunmalıdır?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə əsasən heyvanların yetişdirilməsi, bəslənməsi, diri şəkildə olarkən onlardan məhsulların əldə edilməsi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı hesab edildiyindən, heyvanların kəsilərək təqdim edilməsi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına aid edilmir və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş ümumi qaydada vergiyə cəlb olunur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax:  Vergi Məcəlləsinin 13.2.60-cı13.2.61-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur, Zaur.Suleymanov@aac.az, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 43 dəfə, ID: 16654)
1. Sadələşmiş vergi ödəyicisi olan müəssisə öz əmlakını digər müəssisəyə əvəzsiz təqdim edirsə, mal təqdim edən üçün hər hansı vergi öhdəliyi yaranırmı? Sadələşmiş vergi öhdəliyi yaranması üçün həm mal təqdim edilmə olmalıdır, həm də əldə edilmiş hasilat olmalıdır. Xahiş edirəm bunu nəzərə alın. Çünki 195-ə zəng edəndə, dedilər ki, əvəzsiz vermə, mal təqdim etmədir.
2. Sadələşmiş vergi ödəyicisi olan müəssisə əmlakını vergi orqanlarında qeydiyyatı olmayan fiziki şəxsə icarəyə verirsə əlavə vergi mükəlləfiyyəti yaranırmı? Hansı vergiləri ödəməliyik?
3. Kənd Təsərrüfatı sahəsində vergidən azad olma (01.01.2014-01.01.2019) yalnız fiziki şəxsləri əhatə edirmi? Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan hüquqi şəxslərə heç bir azadolma nəzərdə tululmayıb?

1. Cavab: Sorğunuzdan hüquqi şəxsin balansında olan daşınmaz əmlakın digər hüquqi şəxsə əvəzsiz əsasla təqdim edildiyi qənaətinə gələrək bildiririk ki, vergi qanunvericiliyində bağışlama əqdi təqdim olunma hesab edilir və hüquqi şəxs tərəfindən daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi (Vergi Məcəlləsinin 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş təqdim edilmə halları istisna olmaqla) zamanı təqdim etmə üzrə müqaviləni təsdiq edən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu, 150.1.9-cu218.4.3-cü maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edənlərin bu fəaliyyət üzrə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.

Belə ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs əmlakını icarəyə verərsə, əmlakın icarəyə verilməsi fəaliyyəti ilə əlaqədar mənfəət vergisinin ödəyicisi olmalı, bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən həmin gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı çəkilmiş xərcləri çıxdıqdan sonra qalan məbləğdən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablayaraq hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddət ərzində də hesablanmış mənfəət vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Həmçinin əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edən şəxslər bu fəaliyyətlə yanaşı, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda, əldə edilən gəlirlərin və xərclərin uçotunu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparmaqla digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə sadələşdirilmiş vergini tətbiq edərək hesabat rübündüən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsini” ilə vergi öhdəliklərini bəyan etmək hüququna malikdirlər.

Əmlakını icarəyə verən hüquqi şəxsin 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) icarə xidməti və digər xidmətlərin cəmi 200.000 manatdan artıq olduqda onun tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verilməlidir. Əməliyyatların cəmi 200.000 manat və ondan az olduqda isə ƏDV məqsədləri üçün məcburi qeydiyyat öhdəliyi yaranmır.

Həmçinin bir əqd və ya müqavilə üzrə əmlakını icarəyə verən hüquqi şəxs tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatın ümumi dəyəri 200.000 manatdan artıq olduqda, bu əməliyyat ƏDV tutulan əməliyyat sayılır və həmin əməliyyatı həyata keçirən hüquqi şəxs bu əməliyyatın aparıldığı günədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

Vergi ödəyicisi ƏDV qeydiyyatına alındığı halda əmlakın icarəyə verilməsi və digər fəaliyyəti mənfəət vergisinə və ƏDV-yə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci, 105.1-ci, 124 -cü>, <149-cu, 155.1-ci, 159-cu, 173-cü, 218-ci, 219-cu və 221.7-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, 01.01.2014-cü tarixdən 5 il müddətinə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri mənfəət vergisindən, həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlakları əmlak vergisindən, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr ƏDV-dən azad edilmiş, istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə etdikləri hasilatın həcmi isə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektinə daxil edilməmişdir. İstehsalçı tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının emal olunduqdan sonra satışına isə bu güzəştlər şamil olunmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.60-cı, 106.1.14-cü, 164.1.18-ci, 199.9-cu və 219.7-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tofiq Bəhramov, tofiq_1975_255@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16653)
"A" hüquqi şəxs (ƏDV ödəyicisi) "B" hüquqi şəxsə (ƏDV ödəyicisi) "1C" proqramına görə 2 illik lisenziya verir. Lisenziyanın dəyəri 50 000 manat. Sual: Lisenziyanı verən "A" hüquqi şəxs həmin məbləğə ƏDV hesablamalıdırmı? Mən fikirləşirəm, bu royaltidir (çünki istifadə hüquqları veririk) və bu baxımından ƏDV hesablamaq lazım deyil. "A" müəssisəsi qeyri-rezidentdən lisenziya alanda, ƏDV hesablamır, ancaq 14% royalti hesablayır. Fikirləşirəm ki, eyni yanaşma rezident müəssisələrə də tətbiq olunmalıdır.

Bldiririk ki, qeyri-maddi aktivlər, o cümlədən proqramm təminatı üzərində istifadə hüququnun digər şəxslərə verilməsi ƏDV-nin məqsədləri üçün xidmət (iş) sayılmaqla ümumi qaydada 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilir.

Əlavə olaraq onu da bildiririk ki, proqramm təminatına görə qeyri-rezidentə edilən royalti ödənişlərinə də 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanıb dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.9-cu, 13.2.11-ci, 13.2.23-cü, 159.1ci>, <169-cu173-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həsənov Canbulad Xəyalət, kamalkamalov1969@mail.ru, Bakı (21.02.2018) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 16652)
VM-nin 172.4.3-cü maddəsinə əsasən "Digər şəxs tərəfindən agentə verilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinə ƏDV daxil edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, agent malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısına (sifarişçisinə) elektron vergi hesab-fakturası verə bilməz." Belə olan halda aşağıdakı suallara cavab verməyinizi xahiş edirəm.
1. Agent malların alıcısına e-Qaimə verə bilərmi?
2. e-Qaimə verə bilərsə qaimənin doldurulması zamanı xanalar (ƏDV-yə cəlb olunan, cəlb olunmayan və.s) necə doldurulmalıdır?
3. e- Qaimə Verə bilməzsə, agentdən mal alan alıcıya gələcəkdə VM-nin 58.8-ci maddəsinin tətbiqi necə olacaq?

Bildiririk ki, qanunvericiliyə əsasən elektron qaimə-faktura hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara malları təqdim edən, işləri görən və xidmətləri göstərən şəxslər tərəfindən təqdim edilir. Odur ki, alıcılara elektron qaimə-faktura satıcı ilə müştəri arasında vasitəçilik fəaliyyəti göstərən agent tərəfindən deyil, satıcı tərəfindən təqdim edilir.

Eyni zamanda bildiririk ki, agent tərəfindən malların satışı üzrə vəkalət verənə (satıcıya) göstərilən xidmətə görə  elektron qaimə-faktura təqdim edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 71-1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlqar Abbasov Adil, ilqar-abbasov@inbox.ru, Xırdalan şəhəri (21.02.2018) (Oxunub: 58 dəfə, ID: 16651)
Bilmək istərdim ki, hansı müəssisələrdə və hansı hallarda məcburi qaydada audit keçirilməlidir? Ümumiyyətlə məcburi audit keçirilməsi tələbi hansı qanun maddəsində göstərilmişdir?

Bildiririk ki, “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən audit yoxlaması könüllü qaydada (təsərrüfat subyektinin öz təşəbbüsü ilə) olmaqla yanaşı məcburi qaydada, yəni təsərrüfat subyektləri tərəfindən qanunla bilavasitə nəzərdə tutulmuş hallarda həyata keçirilə bilər.

Qanunvericiliyə əsasən məcburi audit keçirməli olan şəxslər sırasına publik hüquqi şəxslər, siyasi partiyalar, ictimai əhəmiyyətli qurumlar, dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə iştirak edən, həmçinin büdcədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrılan kommersiya təşkilatları, investisiya fondları, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslər, sığorta şirkətləri, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, səhmdar cəmiyyətlər və s. aid edilmişdir.

Bax: Mülki Məcəllənin 91.4-cü107.6-cı maddələri, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2004-cü il tarixli 716-IIQ nömrəli Qanununun 12-ci, 12-1-ci və 14.6-cı maddələri, “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 992 nömrəli Qanununun 2-ci maddəsi, “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 22 oktyabr 2010-cu il tarixli 1101-IIIQ nömrəli Qanunu, “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 15 may 2015-ci il tarixli 1284-IVQ nömrəli Qanunu, “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 25 dekabr 2007-ci il tarixli 519-IIIQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2017

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.