Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Elgün Zeynalov, Elgun-013@mail.ru, Bakı (24.05.2018) (Oxunub: 2 dəfə, ID: 17042)
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduqda 4 %-lik vergi ilə bərabər 14%-lik gəlir vergisi də ödəməlidir?
Başqa sualım budur ki, xaricdən kommersiya məqsədi ilə idxal olunan mallar üçün gömrük rüsumları və ƏDV yalnız gömrük keçid məntəqəsində ödənilməlidir, yoxsa gömrük və vergi orqanların regional idərələrinə ödənilə bilər?

1. Cavab: Bildiririk ki, sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən (ümumi hasilatının həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən Bakı şəhərində 4%, digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2% dərəcə ilə vergini hesablayaraq dövlət büdcəsinə ödəyirlər.

Bununla yanaşı, vergi ödəyicisinin işəgötürən qismində muzdlu işçilərinə hesablanan aylıq gəlirdən, habelə  vergi orqanlarında uçotda olmayan fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə görə ödənilən məbləğdən ödəmə mənbəyində Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində göstərilən dərəcələrlə, yəni gəlir 2500 manatadək olduqda 14 %, 2500 manatdan çox olduqda isə 350 manat üstəgəl 2500 manatdan çox olan məbləğin 25 faiz miqdarında gəlir vergisini hesablayaraq tutmaq öhdəliyi də yaranır.

Bununal belə, əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltindən gəlir əldə edən fiziki şəxslər eyni zamanda bu fəaliyyətlərlə yanaşı, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda, Vergi Məcəlləsinin 218.1-ci maddəsinin, 218.2-ci və 218.3-cü maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla, digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququna malikdirlər. Bu halda fiziki şəxs tərəfindən əmlakın icarəyə verilməsi və royalti üzrə əldə edilən gəlirlərin və xərclərin uçotu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparır, həmin fəaliyyətlərdən əldə olunan gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir kimi 14 faiz dərəcə ilə gəlir vergisinə, digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirləri isə sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 99.3.3-cü, 101.1-ci, 124-cü, 150-ci, 218.5.4-cü, 220-ci221.7-ci maddələri. 

2. Cavab: Bildiririk ki, mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində Vergi Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və digər qanunları ilə müəyyən edilmiş hüquqları və vəzifələri gömrük orqanları həyata keçirirlər. Belə ki, ƏDV-dən azad edilən idxal malları istisna olmaqla vergi ödəyiciləri, o cümlədən də sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri tərəfindən idxal edilən mallara görə idxal zamanı ƏDV dövlət gömrük orqanları tərəfindən  tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilir. Bu baxımdan malların idxalı zamanı gömrük rüsumunun və ƏDV-nin ödənilməsi ilə bağlı ətraflı məlumatı almaq üçün  bu sahədə səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-7 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20-ci25-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2012-ci il tarixli, 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cavid İmanov Cavanşir, imanov.cavid@gmail.com, Bakı (23.05.2018) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17041)
Mən müştəridən 18.03.2018 tarixində avans almış, 26.03.2018 tarixində mal satmış, 01.04.2018 tarixində elektron hesab faktura vermişəm. Bu əməliyyat ƏDV bəyannaməsində hansı ay üçün qeyd olunmalıdır?

Bildiririk ki, avans şəklində aparılan ödəmədən sonrakı 5 gün ərzində ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturası verilmirsə, vergi tutulan əməliyyat ödəmə həyata keçirildikdə aparılmış sayılır.

Müvafiq olaraq əməliyyat mart ayının bəyannaməsində əks olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.2-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseynov Sadıq Hüseyn, eli@mail.ru, Ağstafa (23.05.2018) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 17040)
Mənə məxsus fərdi yaşayış evinin 1-ci mərtəbəsi boşluqdu, burada yaşayış nəzərdə tutulmamışdır hündürlüyü yasayış sahəsinin normasından kiçikdir bu sahədə avtomobil saxlanması nəzərdə tutulub.Yerli İcra hakimiyyətinin eskiz lahiyəsinə əsasında mənə məxsus fərdi yaşayış evinin texniki pasportu hazırlanarkən dövlət reyestrində qeydiyyatı aparılmış və evin 1-ci mərtəbəsi ümumi sahəsi 132 kv.m qaraj kimi göstərilmişdir. Vergi Məcəlləsinə əsasən qaraj sahəsinə əmlak vergisi hesablanmalıdırmı?

Bildiririk ki, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən binalar və ya onların hissələri əmlak vergisinin vergitutma obyektini təşkil edirlər.

İnsanların yaşaması, fəaliyyəti, təbiət təsirlərindən qorunması, onlara sosial, mədəni və məişət xidmətlərinin göstərilməsi, istehsalat sahələrinin yerləşdirilməsi, maddi dəyərlərin saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş qapalı həcm-fəza quruluşuna malik olan tikinti obyekti bina anlayışı ilə əhatə olunur.

Bu baxımdan da qaraj da əmlak vergisinin vergitutma obyektini təşkil edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.54-cü və 197.1.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramin Nəcəfzadə (23.05.2018) (Oxunub: 27 dəfə, ID: 17039)
1. Bilmək istərdik ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı (heyvandarlıq, əkinçilik, həyətyanı təsərrüfat və.s) kreditlər verilərkən fiziki şəxslərin VÖEN və müvafiq bankda sahibkar hesabının açılması tələb olunurmu?
2. Rayon yerlərində bazar daxilində xırda ticarətlə (pal-paltar, müxtəlif əşyalar, süd məhsulları, göy-göyərti, toyuq-cücə satışı və.s) məşqul olan şəxslərə və ya şəxslər qrupuna mikrokreditlər verilərkən həmin şəxslərdən VÖEN və bankda sahibkar hesabı tələb olunurmu?

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan hər 2 hal sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunduğundan belə fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər vergi uçotuna durmalı, bu fəaliyyət çərçivəsində istifadə edəcəkləri bank hesabının açılması üçün vergi orqanına ərizə ilə müraciət edərək şəhadətnamə-dublikat almalı və yalnız onun əsasında bank hesabı açmalıdırlar.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.37-ci, 34.1-ci35.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tağızadə Tağı Kamal, tagi.tagizade@rambler.ru, Bakı (23.05.2018) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 17038)
1. VM - 109.5. Əmək haqqı kartlarının alınmasına çəkilən xərclər istisna olmaqla, fiziki şəxsin fərdi istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri gəlirdən çıxılmır. Sual belədir (konkret izahli cavab istəyirəm mümkünsə) Mən hüquqi şəxsəm (ƏDV ödəyicisiyəm) və işçilərimə əmək haqqı ödəyirəm. Ödədiyim əmək haqqına görə bankın tutduğu bank komissiyasını xərcə yazmalıyam yoxsa yox?
2. Yenə də hüquqi şəxsəm dövriyyəm 200 min manatdan çoxdur və ƏDV ödəyicisiyəm. İşçimin birini xaricə ezamiyyətə göndərirəm. Uçuş biletini müəssisə olaraq bank köçürmə yolu ilə aldım. Əmrə əsasən işçiyə NK müəyyən etdiyi günlük normalara əsasən pulunu ödəməliyəm. Əsas məsələ ezamiyyət kompensasiya xarakterli olduğu üçün “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanuna əsasən nağdsız olmalıdır. Bu bəlli. Amma necə: - mən işçinin özünə məxsus hər hansı bir VİSA və ya Master karta kassadan götürüb aparıb bankomatdan "cash in" edə bilərəmmi ? - və ya müəssisənin cari hesabında həmin işçinin özünə məxsus olduğu fərdi kartına köçürmə edə bilərəmmi? Zəhmət olmasa sonda daha məsləhət olunan formanı (ezamiyyətlə bağlı) izah edərdiniz.

1. Cavab: Bildiririk ki, plastik kartlar vasitəsi ilə əmək haqqının ödənilməsi ilə bağlı bank tərəfindən tutulan komissiya gəlirin əldə olunması ilə bağlı xərc kimi Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda dövriyyəsi müəyyən olmuş həddən yüksək olan vergi ödəyicisi tərəfindən işçiyə ödənilən əmək haqqı onun tərəfindən verilmiş plastik kart vasitəsi ilə naşdsız qaydada ödənilməlidir.

Kompensasiya xarakterli ezamiyyə xərcləri də məhz işçinin həmin kartına mədaxil edilməlidir.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Əliyev, elchinaliyev1955@gmail.com (22.05.2018) (Oxunub: 72 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17037)
Bizim şirkət avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalara görə, şəxsi adamlara nağd pul ödəyərək, onların beynəlxalq pasportları əsasında, respublika üzrə təsdiq olunmuş kassa məxaric orderləri tərtib edir. Adı çəkilən sənədlər nağd ödənişin rəsmləşdirilməsi üçün kifayət edirmi?

Sorğunuzdan beynəlxalq daşıma xidmətinə görə rezident və qeyri-rezident şəxslərə ödəniş etdiyiniz qənaətinə gələrk bilidiririk ki, müəssisələr tərəfindən özlərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərini təmin etmək məqsədilə aparılan məxaric əməliyyatları “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunla  müəyyən olunmuş hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Belə ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi ödəyicisi xidmətləri sahibkarlıq subyektlərindən aldıqda xidmətlərin alışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sənədlər (elektron qaimə-faktura və elektron vergi hesab-faktura) almaqla, vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərdən aldıqda isə Mülkü Məcəllənin tələblərinə uyğun şəkildə hazırlanmış müqavilə tərtib etməklə ilə sənədləşdirməlidir.

Bununla belə, beynəlxalq daşıma xidmətinin göstərilməsi sahibkarlıq fəaliyyəti sayılmaqla həmin xidmətləri göstərən şəxslər üçün vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olur.

Belə ki, mülki hüquqi müqaviləyə əsasən beynəlxalq daşıma xidməti vergi uçotunda olmayan rezident fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirildikdə həmin şəxsə ödənilən xidmət haqqından Vergi Məcəlləsinin 150.1.7-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan vergi dərəcələri ilə ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı, bəyan edilməli, büdcəyə köçürülməli və aparılan ödəmə barədə vergi orqanına məlumat verilməlidir.

Eyni zamanda xatırladırıq ki, vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmədən və ya xüsusi razılıq tələb olunan sahələrdə bu razılıq olmadan gəlir götürmək məqsədi ilə fiziki şəxs tərəfindən göstərilən fəaliyyət qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti sayılır və qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti Vergi Məcəlləsinin, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin və Cinayət Məcəlləsinin müddəalarına əsasən müvafiq məsuliyyətə səbəb olur. 

Qeyd edilən daşıma xidməti vergi uçotunda olan rezident fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirildikdə, vergi öhdəliklərini həmin xidməti göstərən fiziki şəxlərlər tərəfindən bəyan edilərək dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bu daşıma xidməti qeyri-rezident fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirildikdə isə həmin şəxslərə ödənilən xidmət haqqından Vergi Məcəlləsinin 125.1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulan dərəcələrlə ödəmə mənbəyində vergi tutulmalı, bəyan edilməli və büdcəyə köçürülməlidir.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair ətraflı məlumatın alınması üçün isə səlahiyyəti qurum olan Maliyyə Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5-ci, 16.1.11-6-cı, 17-ci, 19.1-ci, 58-ci, 73-cü78.3-cü96-cı, 101.1-ci125.1.4-cü150-ci maddələri, Mülki Məcəllənin 389-cu maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3. 3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bayramov Əli Mətləbə, elibayramov171@gmail.com, Bakı (22.05.2018) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17036)
VM-nin 133.4-cü maddəsinə açıq şəkildə izah verməyinizi xahiş edirəm. Bu maddədə göstərilən hallarda müqavilənin və ya borc öhdəliyinin vaxtı bir neçə hesabat dövrünə düşərsə və xərc hansı qaydada çəkilmiş sayılır?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 133.4-cü maddəsi ilə müəyyən edilmişdir ki, borc öhdəlikləri üzrə faizlər ödənilərkən və ya əmlakın icarəyə götürülməsi müqabilində ödəmə həyata keçirilərkən, əgər borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsinin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, hesabat ilində gəlirdən çıxılmalı olan və faktiki ödənilən faizlərin (icarə haqqının) məbləği həmin il üçün hesablanan faizlərin (icarə haqqının) məbləği deməkdir.

Buradan başa düşülür ki, borc öhdəliyinin və ya icarə müqaviləsinin müddəti bir neçə hesabat dövrünü əhatə edirsə, faizlərin (icarə haqqının) əvvəlcədən və ya sonradan ödənilməsindən asılı olmayaraq hesabat ilində gəlirdən çıxılmalı olan faiz (icarə haqqı) kredit və ya icarə müqaviləsində göstərilmiş və müvafiq hesabat ilinə aid edilən hədlərdə gəlirdən çıxılır.

Misal. Kassa metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi cari ilin yanvar ayının 1-dən 3 il müddətinə ofis icarəyə götürmüşdür. İllik icarə haqqı 7.500 manat olmaqla 3 il üzrə 22.500 manat icarə haqqı vergi ödəyicisi tərəfindən həmin ilin yanvar ayında ödənilmişdir.

Bu halda, 7.500 manat icarə haqqı cari ildə, 15.000 manat ödənilmiş icarə haqqı isə hər il üzrə 7.500 manat olmaqla növbəti 2 ildə gəlirdən çıxılan xərcə aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 133.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Namiq Musayev, namiq987654321@mail.ru, Bakı (22.05.2018) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 17035)
Fərdi sahibkar müqavilə əsasında Rusiya federasiyasından yük daşıyır. Rusiya federasiyasının vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilən vəsait (yük daşıma xidməti üzrə) Azərbaycan Respublikasının vergi ödəyicisi tərəfindən bankdan nağdlaşdıran zaman hansı rüsüm və vergi ödənişləri etməlidir?

Bildiririk ki, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanır. Bundan əlavə vergi ödəyicisi əldə etdiyi gəlirdən tətbiq etdiyi vergitutma sisteminə uyğun olaraq vergini hesablayıb dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 96-cı, 104-cü, 219-cu220.12-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elvin Məmmədov Şaiq, mammadli.999@gmail.com, Bakı şəhəri (22.05.2018) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 17034)
“GULAE” MMC-yə məxsus VÖEN-ə (1003163861) hesablanmış hər hansı bir vergi, cərimə, yaxud hər hansı bir məbləğ varmı? Sözügedən VÖEN hal-hazırda istifadə olunmur, fəaliyyət tam dayanıb. Gələcəkdə cərimə tətbiq edilə bilərmi?

Bildiririk ki, şəxsi hesab vərəqəsi məlumatlarına əsasən “GULAE” MMC-nin (VÖEN: 1003163861) 21.05.2018-ci il tarixinə vergi borcu yoxdur.

Vergi borcunuz barədə məlumatı:

1)  Vergilər Nazirliyinin 195-1 Çağrı Mərkəzinə zəng edərək “3” düyməsini seçib öz VÖEN-nizi daxil edib “#” düyməsini sıxmaqla;

2)  Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytının "Xidmətlər" bölməsinin "E-xidmətlər" alt bölməsindəki "Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi" elektron xidmətinə aid pəncərəyə VÖEN-nizi daxil etməklə;

3)  Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə;

4)  Gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən “Asan İmza”nız) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrəniz olduqda, onlardan istifadə edilməklə “İnternet Vergi İdarəsi”ndən (“E-bəyannamə & ƏDV-DH & ŞHV”/ “Məlumat axtar” / “Şəxsi hesab vərəqəsi”);

5)  İkitərəfli SMS xidməti”nə qoşulmaqla əldə edə bilərsiniz.

Bu barədə geniş məlumatı saytımızın “Ana səhifəsində” yerləşdirilmiş “Vergi borcu barədə məlumatı daha tez necə əldə etməli?” adlı qaçan sətrə daxil olmaqla əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda bildiririk ki, vergi ödəyicisinin vergi borcu barədə məlumat kommersiya sirri hesab edilməsə də, onun fəaliyyət göstərib-göstərməməsi barədə məlumat, habelə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra uçot baza məlumatları kommersiya və (və ya) vergi sirri hesab olunan məlumat sayılır,  “Sual-cavab” bölməsində isə kommersiya və (və ya) vergi sirri təşkil edən məlumatlar verilmir.

Vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə dair digər məlumatların üçüncü şəxslərə verilməsi yalnız vergi ödəyicisinin razılığı ilə mümkündür.

Bununla belə, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci30-cu33-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Göyüşov Feyzi, fgoyushov@yahoo.com (22.05.2018) (Oxunub: 44 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17033)
Güzəştli vergi tutulan ölkə rezident müəssisəyə xidmət göstərir və belə halda VM-nin 125.1.5-ci maddəsinə əsasən rezident müəssisə 10% vergi ödəmə edir. Sual olunur ki, əlavə olaraq VM-nin 125.1.9-cu maddəsinə əsasən 10% vergi ödənişi edilməlidirmi? Beləliklə cəmi 20% ÖMV vergi ödənişi olacaqdır.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını Vergi Məcəlləsi müəyyən edir.

Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəliri kimi müəyyən edilən və qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki daimi nümayəndəliyinə aid olmayan qeyri-rezident tərəfindən rezident şəxslərə Vergi Məcəlləsinin 125.1.5-ci maddəsində qeyd edilən işlərin görülməsinə və ya xidmətlərin göstərilməsinə görə ona ödənilən məbləğdən ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulmalıdır.

Eyni zamanda, güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və  qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə edilən ödənişlər 10 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.14-1-ci, 125.1.5-ci125.1.9-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüqar Ceferov Zeynal, vuqar.ceferov.88@list.ru, Bərdə şəhəri (22.05.2018) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17032)
İki azyaşlı uşağım var və yoldaşım işləmir. Vergi Məcəlləsinin 102.5-ci maddəsində gostərilən 50 azn güzəşt hüququm varmı? Var isə iş yerimə hansı sənədləri verməliyəm?

Bildiririk ki, sorğunuzda göstərilən halda fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində muzdlu işlə əlaqədar əldə etdiyi gəlir himayəsində 3 nəfər olması ilə əlaqədar müvafiq təsdiqedici sənədlər (ər və arvaddan birinin güzəştdən istifadə edib-etməməsi barədə onların əsas iş yerindən işəgötürənin arayışı və Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada yerli icra hakimiyyəti və ya bələdiyyələr tərəfindən verilmiş arayış) təqdim edildiyi andan etibarən 50 manat məbləğində azaldılır.

Təsdiqedici sənədlər təqdim olunmayan dövr üzrə vergi güzəştinin nəzərə alınması isə vergi qanunvericiliyində nəzərdə tutulmamışdır.

Xatırladırıq ki, təqaüd, pensiya və işsizlikdən sığorta ödənişi alan şəxslər (uşaqlardan başqa), dövlət təminatında olan şəxslər (texniki-peşə məktəblərinin şagirdləri, uşaq və körpə evlərində tərbiyə alanlar), xüsusi məktəblərin şagirdləri və internat evlərində olan, saxlanmasına görə qəyyumlardan haqq alınmayan uşaqlar, habelə tam dövlət təminatındakı məktəblər yanında internatlarda olan uşaqlar himayədə olanlara aid edilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci, 102.1.6-cı, 102.5-ci, 102.6-cı və 102.8-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli, 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şeyxzadə Kənan Yaqub, kenan923@mail.ru, Bakı şəhəri (22.05.2018) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 17031)
Mən adıma aktiv olduğu VOEN-in istifadəsini dayandırmaq istəyirəm. Mən Bakıda yaşayıram, qeydiyyatda olduğum ünvan Astara şəhəridir. Mən VOEN-in Bakı şəhərində istifadəsini necə dayandıra bilərəm?

Bildiririk ki, fəaliyyətinizi müvəqqəti dayandırmaq üçün vergi orqanına “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”ı təqdim etməlisiniz. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməlidir. Qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir.

Gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması mümkündür.

Bu barədə daha ətraflı səhifəmizin “Xidmətlər” bölməsinin “E-Xidmətlər” altbölməsindəki “Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament və ya Vergilər Nazirliyinin rəsmi youtube səhifəsində yerləşdirilən videotəlimat vasitəsilə (https://www.youtube.com/watch?v=EhBmLAuG2-0&t=83s) tanış ola bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci16.3-cü  38.3.8-ci maddələri, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli müvafiq Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elvin Abışov Qüdrət, Abishov19@gmail.com, Xırdalan (22.05.2018) (Oxunub: 43 dəfə, ID: 17030)
Mən 2006-2010 məzunuyam. Azərbaycan memarlıq və inşaat universitetini bitirmişəm. Fakultəm İnşaat fakültəsidir, ixtisasım Sənayə və mülkintiki tikintidir. Bilmək istəyirəm ki, mən bu diplomla və ya ixtisasım üzrə sizin keçirdiyiniz imtahanda iştirak edə bilərəm? Vergi orqanında işləmək istərdim.

Bildiririk ki, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı elanlar olduqda saytımızda namizədlər üçün qoyulmuş tələblər, o cümlədən ixtisaslar barədə məlumatlar yerləşdirilir. Işə qəbulla bağlı elanlarla, o cümlədən ən son yerləşdirilmiş 30.04.2018-ci il tarixli elan ilə müəyyən edilmiş müsabiqə şərtləri barədə məlumatlar ilə saytımızdan bu ünvanda tanış ola bilərsiniz.

Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə (012) 403-81-35 nömrəli telefona müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zahid Bağırov Gülhəsən, zahid.bagirov1967@gmail.com, Lənkəran şəhəri (22.05.2018) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17029)
ƏDV ödəyici işçilərinə səyyar vergi yoxlamasının əhatə etdiyi dövrdə iki ardıcıl aylarda əmək haqqını nağd qaydada ödəyibsə maliyyə sanksiyası və cərimə necə tutulmalıdır?

Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq  əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları nağdsız qaydada ödəməlidirlər.

Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə ödənişi nağd qaydada həyata keçirən vergi ödəyicilərinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir:

Onu da qeyd edək ki, vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları hər pozuntuya münasibətdə ayrıca tətbiq edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 53.6-cı58.7-1-ci maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vasif Mürvətov, vmurvetov@inbox.ru (22.05.2018) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 17028)
1. AR rezidenti xaricdən mal gətirilməsi üçün daşıma xidməti göstərmiş qeyri-rezidentə ödəmələr edərkən vergi agenti olaraq hansı vergi öhdəlikləri və hesabat mükəlləfiyyətləri yaranacaq? ƏDV yoxsa ÖMV?
2. AR VM Maddə 159.5 - Vergi ödəyicisi malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə və müvafiq əvəzləşdirmə alırsa və ya almaq hüququna malikdirsə, belə mallardan (işlərdən, xidmətlərdən) qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsi, fövqəladə hallardan başqa malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması vergi tutulan əməliyyat sayılır.
AR VM Maddə 175.2 - Bir hissəsi vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyəti, digər hissəsi isə başqa məqsədlər üçün nəzərdə tutulan vergiyə cəlb edilən əməliyyatlara görə nağdsız qaydada ƏDV-nin depozit hesabı vasitəsilə ödənilmiş (mal, iş və xidmət təqdim edənin bank hesabına birbaşa nağd qaydada ödənişlər istisna edilməklə) və malların idxalı üçün vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab fakturaları üzrə onun tərəfindən ödənilmiş ƏDV-nin məbləği sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə olunan malların (işlərin, xidmətlərin) xüsusi çəkisinə görə müəyyənləşdirilən ƏDV-nin məbləği qədər əvəzləşdirilir.
Sual 1: Vergi ödəyicisi ƏDV-ni ödəməklə əldə etdiyi malları (işləri, xidmətləri) qeyri-kommersiya məqsədləri (109.3 - yəni yemək və ya əyləncə ilə, eyni zamanda işçilərlə bağlı olmayan qeyri-kommersiya fəaliyyəti nəzərdə tutulmur) üçün istifadə etdikdə, müvafiq olaraq ƏDV hesablana (159.5), eyni zamanda əvəzləşdirilə (175.1) bilərmi?
Sual 2: 175.2 də başqa məqsədlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu maddədə olan "başqa məqsədlər" ifadəsini qeyri-kommersiya məqsədləri kimi başa düşmək olarmı? Olarsa, niyə eyni məqsədlər üçün bir maddə ƏDV-ni "tam" hesablamağa məcbur edir, digər maddə isə "qismən" əvəzləşdirməyə?

1. Cavab: Bildiririk ki, daşıma xidməti göstərmiş qeyri-rezidentə ödəmələr edərkən vergi agenti ödənilməli olan məbləğdən 6 faiz dərəcə ilə vergini tutaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə ödəmə tutulan rübdəın sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq bəyan etməli və tutulmuş verginin həmin müddətdə büdcəyə ödəməlidir.

Qeyri-rezidentin həyata keçirdiyi beynəlxalq daşıma xidməti vergi agentində ƏDV-nin hesablanması və bəyan edilməsi üzrə öhdəlik yaratmır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 17-ci, 13.2.16-cı, 13.2.33-cü, 125.1.4-cü, 150-ci, 161.1.4-cü169-cu maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, məzmun etibarı ilə dolayı vergi növünə aid edilən əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi mexanizmi və proseduralarına əsasən ƏDV konkret müəssisəsinin yükü olmayıb, təkrar istehsal prosesində zəncirvari olaraq istehlakçıların üzərinə keçirilir. ƏDV universal xarakter daşıyaraq istehsal və tədavül prosesinin hər bir mərhələsində alqı və satqı arasındakı fərqdən ödənilən vergi kimi çıxış edir. Vergi ödəyiciləri təchizat zənciri çərçivəsində alınan və növbəti mərhələrə satılan (digər müəssisəyə və ya istehlakçılara) məhsullar və xidmətlər üçün ödənilmiş ƏDVni geri ala bilərlər, lakin son istehlakçının ƏDV-ni geri qaytarmaq imkanı olmur.

Sahibkarlıq məqsədləri üçün deyil, qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə malların son istehlakı anlamını verərək bu məqsədlər üçün istifadə olunan mallara görə ödənilən vergi məbləği əvəzləşdirilmir, əvəzləşdirildikdə onların dəyərinə ƏDV tətbiq olunur.

ƏDV-nin hesablanması zamanı vergi ödəyicisinin büdcə qarşısında olan vergi öhdəliyi ƏDV tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdən ibarətdir. Vergi Məcəlləsinin 159-cu maddəsi də ƏDV-nin vergitutma obyektini, Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi isə ödənilmiş verginin əvəzləşdirilməsini tənzimləyən maddələrdir.

Bu baxımdan da ƏDV ödəməklə əldə edilən mallara görə ödənilən vergi məbləği əvəzləşdirildiyi halda və sonradan həmin mallar qeyri-kommersiya məqsədləri istifadə edildikdə onların dəyərinə Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq ƏDV tətbiq edilməklə əvəzləşdirilən ƏDV məbləğini büdcəyə bərpa etməlidir.

ƏDV ödəməklə əldə edilən mallara görə ödənilən vergi məbləği Vergi Məcəlləsinin 175.4-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq əvəzləşdirilmədiyi halda və sonradan həmin mallar qeyri-kommersiya məqsədləri istifadə edildikdə onların dəyərinə ƏDV artıq tətbiq olunmur.

ƏDV ödəməklə əldə edilən mallara görə ödənilən vergi məbləği əvəzləşdirildiyi halda və sonradan həmin malların bir hissəsi sahibkarlıq məqsədləri üçün deyil, digər məqsədlər, o cümlədən də qeyri-kommersiya məqsədləri istifadə edildikdə həmin malların əvəzləşdirilməsi zamanı Vergi Məcəlləsinin 175.2-ci maddəsinin müddəaları əsas götürülür. Misal olaraq, vergi ödəyicisi alınmış 1.000 kq sementin 500 kq-nı digər vergi ödəyicisinə satdıqda, qalan 500 kq isə qeyri-kommersiya məqsədləri üçün (yeməkxana, kitabxana və s.) sərf etdikdə, ödənilən ƏDV məbləğinin yalnız satılmış sementə uyğun olan hissəsi, yəni 50% əvəzləşdirilə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Leyla Əfəndiyeva Nemət, afandiyeva2013@gmail.com, Bakı (22.05.2018) (Oxunub: 44 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17027)
1: Mənfəət vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs MV bəyannaməsindən əlavə dövriyyə ilə bağlı digər məlumatı hansı formada AR Vergi Nazirliyinə təqdim etməlidir. Vergini hansı şəkildə ödəməlidir? (Məsələn, ictimai təşkilatdır gəlirin əsas hissəsini maliyyə yardımı və üzvlük haqqı təşkil edir, az da olsa sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir olur. İllik MV bəyannaməsini təqdim edən zaman heç bir vergi hesablanmır Maddə 151.1 və ya 151.2 bu müəssisəyə şamil edilirmi?)
2: Dividend necə hesablanır mənfəət və sadələşdirilimiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsdə? Bununla əlaqədar hansı növ bəyannamə təqdim edilir?
3: Sadələşdirilmiş vergi ödəyici olan hüquqi şəxs icarəyə götürdüyü obyektlə əlaqəli hansı bəyannamə təqdim etməlidir? ÖMV və ya Sadələşdirilmiş VB Əlavə?

1. Cavab: Bildiririk ki, tətbiq olunan metdoddan asılı olmayaraq hər rüb üçün cari vergi məbləğinin hesablanması zamanı əsas amil kimi hüquqi şəxsin əvvəlki ildə hesabladığı mənfəət vergisinin məbləği çıxış edir. Bir halda həmin məbləğin ¼ əsas götürülür, digər halda isə cari vergi ödəmələri cari rübdəki gəlirin məbləğini keçən ilin ümumi gəlirində (gəlirdən çıxılan məbləğlər nəzərə alınmadan) verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala vurmaqla müəyyən edilir.

Vergi ödəyicilərinin əvvəlki hesabat ilində fəaliyyətləri olmadıqda və ya mənfəət vergisi tətbiq edilmədiyi təqdirdə isə mənfəət vergisi üzrə cari vergi ödəmələri Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən edilir.

Bu baxımdan da, sorğunuzda qeyd olunan şəxsin cari vergi məbləği Vergi Məcəlləsinin 151.5-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.

Həmin maddənin müddəalarına əsasən əvvəllər fəaliyyəti olmadıqda və ya mənfəət vergisi tətbiq edilmədiyi təqdirdə mənfəət vergisi üzrə cari ödəmələrin hesablanması üçün cari ildə rüblər üzrə artan yekunla vergi tutulan gəliri müəyyən etməklə alınmış məbləğdən 20 faiz dərəcə ilə mənfəət vergisi hesablanır, rüb başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına “Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında  Arayış” kağız və ya elektron formada təqdim edilir və hesablanmış məbləği büdcəyə köçürülür.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 151-ci maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, dividend dedikdə hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı etdiyi ödəniş başa düşülür.

Hüquqi şəxsin təşkilati formasından asılı olaraq xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi Mülki Məcəllənin 90-1-ci (“Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə mənfəətin bölüşdürülməsi”) və 106-3 (“Səhmdar cəmiyyətinin mənfəəti və dividendlər”) maddələrində öz əksini tapmışdır.

Dividendin ödənilməsi, ondan verginin tutulması, bəyan edilməsi və ödənilməsi üzrə öhdəliklər hüquqi şəxsin üzərinə qoyulur. Bu səbəbdən də hüquqi şəxs tərəfindən ödənilən dividendin 10 faizini tutmalı, vergi tutulan rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan etməli və tutulmuş vergini həmin müddətdə dövlət büdcəsinə köçürməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci150-ci maddələri, Ìülki Məcəllənin 90-1-ci 106-3.2-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, ödəmə mənbəyindən vergini yalnız icarə haqqlarından tutmalı olan sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin 4-cü bölməsini və Əlavə 2 təqdim etməklə üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirmiş olurlar.

Lakin hesabat rübü ərzində sadələşdirlmiş verginin ödəyicisinin icarəyə götürülmüş əmlak üçün ödənilən icarə haqqından başqa digər ödənişlərdən (dividend, faiz, qeyri-rezidentlərə ödəmələr və s.) ödəmə mənbəyində verginin tutulması öhdəliyi də yaranarsa, bu halda “Sadələşdiirlmiş verginin bəyannaməsi”nin 4 nömrəli bölməsi və həmin bəyannaməyə 2 nömrəli əlavə doldurulmur və həmin hesabat dövrü üçün icarəyə götürülmüş əmlak üçün ödənilən icarə haqqı və digər ödənişlər əks olunmaqla tərtib edilmiş “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” tərtib edilərək vergi orqanına təqdim edilir.

Bax: Vergilər Nazirinin 16 oktyabr 2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş ““Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fuad Məmmədov, fuadnm@gmail.com (22.05.2018) (Oxunub: 28 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17026)
Biz şirkət olaraq daxili marketinq planına əsasən fəaliyyət göstərməliyik. Bizimlə əməkdaşlıq edən "Podrat müqaviləsi" əsasında çalışan (mal satışı dövrüyyəmizin birbaşa onlardan asılıdır) onlarla podradçıların olması gözlənilir. Uçot siyasətimizi biz belə qurmaq niyyətindəyik. Məsələn, idxal olunan malın maya dəyərini 1 Azn olaraq götürsək bu malı biz pərakəndə satış olaraq 2,50 Azn (ƏDV-siz), yəni 150% ticarət əlavəsi ilə satırıq. Bununla yanaşı malları "Podrat müqaviləsi" əsasında çalışan və bunun əsasında dövrüyyəmizi böyüdən Podratçılara xüsusi olaraq 1,00 Azn, yəni maya dəyəri ilə sata bilərik. Ümumilikdə 2 cür satış kateqoriyası mövcuddur. Yəni
Kateqoriya 1) Qaimə fakturada, pərakəndə satışda malı (1 ədəd) 2,50 Azn satırıq , endirim etməyib kassaya 2,50 Azn (+ƏDV) mədaxil edib və NKA çekini alınan pula əsasən 2,50 Azn (+ƏDV) vurub satış qiymətinə satırıq.
Kateqoriya 2) malı (1əd.) 2,50 Azn satırıq, 1,50 Azn endirim edib və kassaya 1,00 Azn (+ƏDV) mədaxil edib və NKA çekini alınan pula əsasən 1,00 Azn (+ƏDV), yəni maya dəyərinə satırıq.
Lakin ümumi (1 aylıq) yekun olaraq (endirimli və endirimsiz satışın cəmi olaraq) kalkulyasiya etdikdə satılan mallar üzrə ticarət əlavəsi 100% təşkil edir . Zəhmət olmasa bu ənənəvi olmayan satış-uçot siyasətini nəzərdən keçirib bizə rəy verməyinizi xahiş edirik.
Vergilər Nazirliyi mal satışını bazar qiymətinə satılmaq barədə məlumatlandırır (bu barədə ətarflı məlumatı haradan almaq olar?) biz endirimlər etdikdə bəzi şəxslərə maya dəyəri dəyərində satırıq lakin, ümumilikdə ticarət əlavəsi 100 % təşkil edir (Yəni 1 manatlıq mal 2 azn satılır) . Xahiş edirik, yuxarıda yazılan satış siyasəti barədə bizə köməklik edəsiniz.

Bildiririk ki, mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasının Maliyyə Nazirliyinin səlahiyytlərinə aid edildiyini nəzərə alaraq sorğunuzda qeyd olunan qaydada uçotun qanunvericiliyə uyğun təşkil edilməsi barədə məlumat alınması üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Onu da bildiririk ki, malların təqdimolunma qiymətlərinin formalaşmasını vergi qanunvericiliyi məhdudlaşdırmır. Lakin Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsi 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 30 faizdən çox dəyişdikdə vergilərin hesablanması bazar qiymətlərinin əsas götürülməsini təsbit edir.

Sorğunuzdan göründüyü kimi, mallar bazar qiymətindən 60% (1,5 manat*100% : 2,5 manat) aşağı qiymətə satıldığını nəzərə alaraq vergi öhdəliyi müəyyən olunarkən hər bir halda təqdimolunma qiyməti kimi bazar qiyməti nəzərə alınmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Hüseyn Hüseynov Nəsib, husseynh@mail.ru, Bakı (22.05.2018) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17025)
Sualım qeyri-rezidentin Azərbaycan Resublikasındakı fəaliyyəti ilə əlaqədar əldə etdiyi gəlirindən tutulan ÖMV və həmçinin həmin qeyri-rezidentin güzəştli vergi tutulan ölkədə (GVTÖ) qeydiyyatdan keçmiş olmasında dolayı ona ödənilən məbləğin yenidən ÖMV -nə cəlb olunması ilə bağlıdır. Misal üçün, AR rezidentinə beynəlxalq rabitə xidməti göstərən qeyri-rezident hüquqi şəxs Andorrada qeydiyyatdan keçmişdir. AR rezidenti tərəfindən qeyri-rezident hüquqi şəxsə 1.000 USD bank vasitəsi ilə ödənilmişdir. Bu halda vergilər necə hesablanmalıdır, daha doğrusu hansı məbləğdən.
1. (1000/0.94)=1063.83; 1063.83*6%=63.83; 1063.83*10%=108.38
2. (1000/0.84)=1190.48; 1190.48*6%=71.43; 1190.48*10%= 109.05
3. (1000/0.94)=1063.83; 1063.83*6%= 63.83; (1000/0.9)=1111.11; 1111.11*10%=111.11
Xahiş edirəm ki, hər iki verginin hesablama bazasını və vergi məbləğini qeyd edəsiniz.

Bildiririk ki, rezident şəxsin müəyyən xidmətlər göstərmiş qeyri-rezident şəxs qarşısında müqavilə öhdəliyi vergi məbləği nəzərə alındıqdan sonra ödənilməli olan məbləğlə (“netto” məbləği ilə) ifadə olunduqda, rezident şəxs ödənilməli olduğu vergi məbləğini (məbləğlərini) həmin məbləğin üzərindən hesablamalıdır.

Bu halda şərti rəqəmlərə uyğun olaraq ümumilikdə 190,48 manat ((1000/0,84)*(6%+10%)) ödəmə mənbəyində vergi tutulmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Arif Tahirov,, tahirov.arif@box.az, Şəki rayonu (22.05.2018) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 4.5, ID: 17024)
Sualım budur ki, işçiyə əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətdən gəlir vergisi həmin ayda hesablanmış əmək haqqı ilə birgə toplanaraq 173 manat (2018-ci il üzrə yaşayış minimumu) azaldıldıqdan sonra tutulmalıdır? Ya əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətdən birbaşa 14 % gəlir vergisi tutulur?

Bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzdlu işdən alınan gəlirdir.

Əmək haqqı dedikdə, müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin məcmusudur.

Müvafiq olaraq, sorğunuzda qeyd olunan halda əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinət muzdlu işlə əlaqədar alınan aylıq gəlirin tərkib hissəsi kimi ay ərzində muzdlu işlə əlaqədar alınan digər gəlirlərlə toplanmaqla və ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli çıxılmaqla işəgötürən tərəfindən gəlir vergisi hesablanaraq tutulur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 102.1.4-cü, 102.1.6-cı150.1.1-ci maddələri, Əmək Məcəlləsinin 154-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 4.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vasif ƏLiyev Hacıbala, vasif_aliyev_2015@bk.ru, Zərdab rayonu (22.05.2018) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17023)
Əgər vətəndaş ev tikibsə, o evin vergisi hər kvadrat metrə görə neçə qəpikdən hesablanır? Xahiş edirəm mən yazılı poçt vasitəsi ilə bu sualın cavabın göndərəsiz.

Bildiririk ki, fiziki şəxsin əmalk vergisi hesablanarkən onun xüsusi mülkiyyətində olan binaların sahəsinin (yaşayış sahələrinə münasibətdə - onların 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin) hər kvadratmetrinə Vergi Məcəlləsinin 198-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş vergi dərəcələri tətbiq edilir.

Qeyd etdiyiniz məlumatlara əsasən əmlak Zərdab rayonunun kəndində yerləşdiyi halda bu dərəcə 0,1 manat təşkil edəcəkdir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, “Sual-cavab” elektron xidməti vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir. “Sual-cavab” bölməsinə daxil olmuş müraciətin cavabının yazılı qaydada müraciət edən şəxsin ünvanına və ya elektron poçt ünvanına göndərilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əli Beydullayev, alibeydullayev@bcoc.az (22.05.2018) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 17022)
Aktivlər idxal olunan zaman gömrükdə ödənilən idxal gömrük rüsumu (15%) və gömrük sənədləşdirilməsi ilə əlaqədar ödənilən xidmət haqqları aktivlərin dəyərinə daxil edilirmi?

Bildiririk ki, vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal olunan malların gömrük dəyəri müəyyənləşdirilərkən həmin malların sığorta xərcləri, gömrük ərazisinə daxil olduğu yerədək nəqliyyat xərcləri və həmin yerədək yüklənmə və boşaldılma xərcləri bu malların gömrük dəyərinə aid edilir.

Bununla bağlı daha ətraflı məlumatı səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-6 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməziniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20.5-ci maddəsi, Gömrük Məcəlləsinin 317-ci318-ci maddələri, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü maddələri. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mahizər Məmmədova, mahizer.mammadova@vertivco.com, Bakı (22.05.2018) (Oxunub: 46 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17021)
İş görüşməsi zamanı şirkətin işçisinin qonaqlarin nahar yeməyinə çəkdiyi xərcləri (ödəniş çekləri və əmək haqqı kartından silinməsi qəbzi təqdim olunub) işçiyə geri qaytarmaq üçün hansı sənədləşmələr tələb olunur, bu ödəniş işçinin əmək haqqının üzərinə əlavə olunur, yoxsa təsərrüfat xərci kimi rəsmiləşdirilir? Əgər əmək haqqının üzərinə əlavə olunursa, necə rəsmiləşdirilir (Əlavə əmək haqqı, yemək xərcləri və yaxud başqa adla? Hansı sənədlər əlavə olunur?)? Təsərrüfat xərci kimi rəsmiləşdirilərsə, hansı sənədlər tələb olunur və bu əməliyyat zamanı hansı vergilər yaranır?

Bildiririk ki, işçi tərəfindən təhtəlhesab şəxs müəyyən xərclər, o cümlədən də qonaqların qarşılanması və s. ilə bağlı çəkilən xərclər müvafiq sənədlərlə təsdiqləndikdə, həmin şəxsə verilən məbləğ onun gəliri hesab olunmur.

İşçi müvafiq sənədlərlə onun sərəncamına verilən məbləğin xərclənməsini təsdiqləyə bilmədikdə isə bu məbləğ onun gəliri hesab olunmaqla müvafiq qaydada gəlir verigisinə cəlb olunur.

Maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair ətraflı və dolğun məlumatın verilməsi ilə əlaqədar səlahiyyətli qurum olan Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci və 98.2-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rauf, raufgarayev83@gmail.com (22.05.2018) (Oxunub: 67 dəfə, ID: 17020)
May ayının 7-də mənim sualıma belə formada cavab vermisiniz. Vergi orqanlarında işə qəbulla bağlı müraciətlərin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərini həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur. Qeyd edilən telefon nömrəsinə may ayının 11-də səhər saat 9:45-dən saat 15:30-a kimi dayanmadan zəng vurdum. Amma təəssüflər olsun ki, zəngimə cavab verən olmadı. Mənim sualım cavabsız olaraq qaldı.

Bildiririk ki, vergi orqanlarının kadrlarla komplektləşdirilməsi məsələləri vergi qanunvericiliyinə və vergi qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı vergi inzibatçılığına aid olmadığından, eyni zamanda kadr siyasətinin aparılmasında spesifik məqamların olmasını nəzərə alaraq “Sual-cavab” bölməsi tərəfindən müsabiqənin təşkilinin xüsusiyyətləri ilə bağlı sualların cavablandırılması nəzərdə tutulmamışdır.

Bu baxımdan da tərəfimizdən səlahiyyətlərimiz çərçivəsində Sizi maraqlandıran məsələyə dair məlumatın alınması üçün İnsan resursları departamentinə rəsmi qaydada məktubla və ya telefon əlaqəsi yaratmaqla müraciət etməyiniz tövsiyə olunmuşdur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tarverdiyev Kamran Şirvan, kamrantverdiyev@gmail.com (22.05.2018) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17019)
Müəssisə işçisinə 2016-cı ilin yanvar ayının 1-də 6 ay müddətinə illik 20 faiz olmaqla 12.000 manat kredit vermişdir. Borcun verilmə şərtinə görə hesablanmış faizlərin hər ay ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Kreditin verildiyi vaxt banklararası kredit hərracında faiz dərəcəsi 30 faiz olmuşdur. İşçi maddi vəziyyətinin pisləşməsi səbəbindən ərizə yazmış və fevral ayı üçün ödəniləsi faiz məbləği işəgötürən tərəfindən işçiyə bağışlanmışdır. Eyni zamanda 2016-cı ilin fevral ayında sığorta təşkilatına işçinin könüllü tibbi sığortası üçün 300 manat və işçiyə məxsus şəxsi avtomobilin sığortası üçün 500 manat sığorta haqqı ödəmişdir. İşçinin fevral ayı üzrə aylıq vəzifə maaşı 350 manat olarsa aylıq gəlir vergisi nə qədər olacaq?

Bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir - əmək haqqı, bu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda, o cümlədən əvvəlki iş yerindən, yaxud gələcək muzdlu işdən alınan gəlirdir.

Fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda - bu tipli ssudalar üzrə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsinə uyğun faizlə ödənməli olan məbləğlə aşağı faiz dərəcəsinə uyğun ödənməli olan məbləğ arasındakı fərq, habelə işçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda - həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar alınan gəliri hesab olunur.

Eyni zamanda, işçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda - ödənən vəsaitin məbləği də işçinin gəliri hesab olunur. İşəgötürən tərəfindən ödənilən bütün növ icbari sığorta və könüllü tibbi sığorta haqları isə gəlir vergisindən azaddırlar.

Qeyd olunan maddələrinin müddəalarına əsas götürərək hesablamaları müstəqil olaraq aparmağınızı tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci, 98.2-ci102.1.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayev Fərid Ağaxan, ferid-agayev1205@mail.ru, Bakı (22.05.2018) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17018)
Alqı-satqı ilə məşğul olan müəssisə real dövriyyəsini 2 dəfədən çox azaldaraq göstərirsə və o kiçildilmiş dövriyyəyə əsasən vergi ödəyirsə, belə müəssisə barəsində nə tədbirlər görülür?

Bildiririk ki, kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək vergi orqanının hüququ kimi təsbit olunur.

Vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya vergitutma obyektinin gizlədilməsinin (azaldılmasının) əlamətləri müəyyən edildikdə vergi orqanları tərəfindən növbədənkənar vergi yoxlaması, habelə operativ vergi nəzarəti tədbirləri həyata keçirilə bilər.

Operativ vergi nəzarəti zamanı müəyyən olunan real dövriyyə kameral qaydada verginin hesablanmasına, səyyar vergi yoxlamasında müəyyən olunan kənarlaşma isə əlavə verginin və maliyyə sanksiyasının tətbiqinə əsas verir.

Onu da xatırladırıq ki, qarşılaşdığınız vergidən yayınma və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə ətraflı məlumatla qeyri-anonim olaraq Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 23.1-ci, 38.3-cu, 50-ci və 58-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elvin Məlikov Ələsgər, elvin_melikov@mail.ru, Neftçala şəhəri (22.05.2018) (Oxunub: 39 dəfə, ID: 17017)
Youtube vasitəsi ilə qazandığım pul bank kartıma keçmir. Deyilənə görə vergi ilə bağlıdır. Bu hansı formada edilir? Ətraflı izah etsəniz şad olaram. VÖEN-i hansı qaydada etməliyəm?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün şəxsiyyət vəsiqəsi) surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən təqdim olunan ərizədə vergi mükələfiyyətini seçərkən seçiminizi fiziki şəxslərin gəlir vergisinin xeyrinə etməlisiniz.

Fiziki şəxs yalnız uçota alınması haqqında şəhadətnaməni aldıqdan sonra bank idarəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan hesab aça bilər. Bunun üçün o, vergi orqanına “Bankda hesab açılması məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın alınması üçün Ərizə” ilə müraciət etməli, vergi orqanı bu ərizə əsasında 2 gündən gec olmayaraq şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verir və ya elektron qaydada bilavasitə müvafiq banka göndərir.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “Xidmətlər” bölməsinin  “E-Xidmətlər” alt bölməsindəki “Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsi ilə, “Banklarda hesabların açılması üçün şəhadətnamə-dublikatın verilməsi”nə aid izahlı videotəlimdan (https://youtu.be/NvYWAXmt_8c) və eyni zamanda İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Vergi uçotu ilə bağlı prosedurlar, habelə qeyd olunan vergitutma sistemləri barədə daha ətraflı və dolğun məlumatın alınması üçün saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsi ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü, 34-cü35-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ədalət Ələmdar İbrahimov, adalat72@mail.ru, Bakı (22.05.2018) (Oxunub: 33 dəfə, ID: 17016)
1. Avtonəqliyyat vasitələri ilə beynəlxalq və tranzit yükdaşımaları üzrə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsin bu fəaliyyətdən hansı vergi öhdəlikləri yaranır?
2. Şirkət avtonəqliyyat vasitələri ilə Beynəlxalq və tranzit yükdaşımaları üzrə fəaliyyət göstərir. Öz balansında olan nəqliyyat vasitələri və yükün mənşə ölkəsindən asılı olaraq Rusiya, Ukrayna, Belarus, Almaniya, Estoniya və digər ölkələrin nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə Azərbaycana yük daşıyır. Maşınların əsasını soyuducu refrijeratorlar təşkil edir.
Bu daşımalarla bağlı xərc sənədləri əldə etmək mümkün olmur, yəni 2-ci, 3-cü ölkələrdə (Rusiya, Ukrayna, Estoniya və s.) yükün daşınması ilə bağlı çəkilən xərcləri (yanacaq xərci, pullu yollardan istifadə, gömrük, dayanacaq, terminal, tərəzi, təmir xərcləri, yemək xərci və digər xeyli sayda xərclər) Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə uyğun olaraq gəlirin əldə edilməsi ilə əlaqədar xərc sənədləri kimi rəsmiləşdirmək olmur. Nəticədə, vergi orqanları tərəfindən bank hesabımıza daxil olan vəsaitdən xərc nəzərə alınmadan 20% mənfəət vergisi hesablanır. Hansı ki, beynəlxalq yükdaşıma fəaliyyətindən əldə olunan gəlir 2-3% təşkil edir. Qeyd olunanlarla əlaqədar real mənfəət vergisinin hesablama qaydasında köməklik göstərəsiniz.
Nəzərinizə çatdırım ki, vergi orqanları tərəfindən Nazirlər Kabinetinin 55 saylı qərarı ilə təsdiq olunmuş "Vergi ödəyicisinin mənfəəti birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin hesablanması Qaydaları"nın tətbiqi nəzərə alınmır.

1. Cavab: Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən beynəlxalq və tranzit yükdaşımaları üzrə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs mənfəət vergisinin, 12 ardıcıl ay ərzində vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olduqda isə (və ya könüllü surətdə ərizə ilə müraciət etdikdə) ƏDV-nin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilər.

Mənfəət və ya ƏDV ödəyicisi kimi hüquqi şəxsin üzərinə düşə bilən vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı saytımızın “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 104.1-ci, 155.1-ci, 159-cu və 218.4.1-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin) və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid edilmişdir və vergi ödəyicisi vergi öhdəliklərinin yaranmasına, habelə vergi agenti kimi vergi tutmaq öhdəliyinin yaranmasına səbəb ola bilən əməliyyatları sənədləşdirməyə borcludur.

Odur ki, müxtəlif dövlətlərdə yer almış tərəf müqabillərindən zəruri olan sənədlərin alınması sorğunuzda qeyd olunan hüquqi şəxsin qanunvericiliklə üzərinə qoyulan bir tələbdir. Hüquqi şəxs həmin tələbə hər hansı səbəbdən riayət etmədikdə xərc sənədlərinin olmaması nəticəsində onun vergi tutulan mənfəəti artır.

Əlavə olaraq məlumat üçün xatırladırıq ki, qeyri-rezident şəxslərin beynəlxalq daşıma xidmətləri ilə bağlı əldə etdikləri gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlir hesab olunduqda 6 faiz dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunmalıdır.

Onu da qeyd edək ki, müvafiq Qaydalar vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması qaydalarını müəyyən edir. Vergi orqanlarının ödənilməli olan verginin məbləğinin şərti rentabellik normasına əsaslanaraq hesablanması səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər təqdim edilmədikdə, ərazi və ya binalara (yaşayış binası (sahəsi) istisna olmaqla) daxil olmağa icazə verilmədikdə, mühasibat uçotunu aparmadıqda və ya mühasibat uçotunu müəyyən edilmiş qaydada aparmadıqda, mühasibat və hesabat sənədləri məhv olunduqda (itirildikdə), həmçinin vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi hər hansı başqa səbəblərdən mümkün olmadıqda baş verə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.3-cü, 67.14-cü, 71.1-ci83.9-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sultan Ömərov Möhübbət, Omersultan@mail.ru, Sumqayıt şəhəri (16.05.2018) (Oxunub: 191 dəfə, Orta qiymət: 4.43, ID: 17015)
Salam. Müəssisəmiz ƏDV ödəyicisidir. Müəssisə öz işçilərini yeməklə təmin edir. Buna görə müəssisəyə VHF göndərilmişdir. Sualım ondan ibarətdir ki, bu VHF-nı əvəzləşdirə bilərikmi?

Bildiririk ki, işçilərin yemək xərclərinin təmin olunması məqsədilə ödənilən ƏDV məbləğinin əvəzləşdirilməsinə əsasən yol verilmir.  

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 7    Orta qiymət: 4.43

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Akif, portofinom@mail.ru, Bakı (16.05.2018) (Oxunub: 158 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17014)
İşəgötürən tərəfindən işçiyə məxsus işçinin şəxsi avtomobilinin könüllü sığortası üçün işəgötürən tərəfindən sığorta təşkilatına ödənilən vəsait işçinin aylıq muzdlu gəlirinə daxil edilir, yoxsa işçinin aylıq gəliri hesab edilmir?

Bildiririk ki, işçinin şəxsi avtomobilinin könüllü sığortası üçün işəgötürən tərəfindən sığorta təşkilatına ödənilən vəsait muzdlu işçinin xərclərinin əvəzinin ödənilməsi hesab olunmaqla muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir kimi işəgötürən tərəfindən ödəmə mənəbəyində gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır

Bax: Vergi Məcəlləsinin 98.1-ci98.2.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Məhbubə, nma_461@mail.ru, Bakı (16.05.2018) (Oxunub: 125 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17013)
Gömrükdən sərhədi keçəndə aldığım maşının Gürcüstanda tətbiq olunan vergisini hara yaxınlaşıb geri ala bilərəm orda? Məsələn, Türkiyədə hava limanında vergi pəncərəsinə çeklə yaxınlaşdım aldığım bütün əşyaların vergitutmalarını geri qaytardılar.

Bildiririk ki, bəzi dövlətlər tərəfindən alıcıların fəallığının artırılması məqsədi ilə tətbiq edilən, “tax free” adını daşıyan istehlak məqsədləri üçün nəzərdə tutulan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) geri qaytarılması mexanizmi xarici vətəndaşlara şamil olunur və məzmun etibarı ilə dövlət tərəfindən həmin dövlətin ərazisində alınan mallara görə ödənilən verginin dövlətin ərazisini tərk edən edən zaman qaytarılmasını nəzərdə tutur.

Bu baxımdan Gürcüstan Respublikası ərazisində əldə olunmuş mallara görə ödənilən ƏDV məbləğinin geri qaytarılması, Gürcüstan Respublikasının qanunvericiliyində belə mexanizmin tətbiq olunduğu nəzərdə tutulduğu halda, yalnız həmin dövlətin sərhəd məntəqələrində yaradılmış xüsusi köşklərdə mümkün ola bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.