Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!


Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

Ən çox verilən suallar

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Araz Qurbanlı Həsənqulu oğlu, araz.qurbanli@mail.ru, Sumqayıt (17.02.2017) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14781)
Mən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisiyəm. 12 ay ərzində dövriyyəm neçə min manat olduqda mən ƏDV ödəyicisi oluram? Əvvəl 120.000 Azn idi. Eşitdiyimə görə indi 200 000 Azn olub. Doğrudurmu, olubsa hansı tarixdən belədir? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, 01.01.2016-ñı il tarixdən etibarən sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan artıq olan şəxslər (mütləq qaydada sadələşdirilmiş vergini tətbiq etməli olan vergi ödəyiciləri istisna olmaqla) ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.

Bununla yanaşı, ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməkdən imtina edərək sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüquqdan istfadə edə bilərlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci, 218-ci220.1-1-ci maddələri, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1384-IVQD nömrəli Qanunu

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Lalə Fərhadlı, Limamverdiyeva@gmail.com (17.02.2017) (Oxunub: 59 dəfə, ID: 14780)
Xammal idxalı zamanı 15% idxal vergisi malın toplam məbləgı + nəqliyyat xərcinin üzərinə əlavə edilir? Və belədirsə bu qayda hansı maddədə öz əksini tapır?

Bildiririk ki, vergi tutulan idxalın dəyəri malların Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük dəyərindən və mallar Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən ödənilməli olan rüsumlardan və vergilərdən (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) ibarətdir. Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal olunan malların gömrük dəyəri müəyyənləşdirilərkən həmin malların sığorta xərcləri, gömrük ərazisinə daxil olduğu yerədək nəqliyyat xərcləri və həmin yerədək yüklənmə və boşaldılma xərcləri bu malların gömrük dəyərinə aid edilir.

Qeyd olunanlar Gömrük Məcəlləsinin, habelə “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müvafiq maddələri ilə tənzimlənir.

Bununla bağlı daha ətraflı məlumatı səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-6 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməziniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20.5-ci maddəsi, Gömrük Məcəlləsinin 317-ci318-ci maddələri, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Sultan, kamil.bgt@gmail.com (17.02.2017) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14779)
2016-cı il oktyabr ayında müəssisə və müəssisənin təsiscisi aralarında faizsiz borc müqaviləsini bağlayıblar. Müqaviləyə əsasən təsisçi müəssisəyə qeri qaytarmağ sərtilə 4 ay müddətinə faizsiz borc verir. 2016-cı il ərzində təsisçi müəssisənin xəzinəsinə müqavilə ilə nəzərdə tutulan vəsait nağd ödəyir. 2017-ci ildə müəssisə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu rəhbər tutaraq borclu olduqu vəsaiti öz bank hesabından təsiscinin bank hesabına köcürmək istəyir. Lakin bank bu əməliyyatı aparmağa icazə vermir bildirir ki, vəsait təsisçiyə nağd şəkildə qaytarılmalıdır. Yəni bildirirlər ki, təsisçi müəssisənin xəzinəsinə vəsaiti nağd ödəyibsə müəssisədə bank hesabından vəsaiti nağd şəkildə çıxarıb xəzinəsinə mədaxil etməli və sonradan təsisçiyə nağd ödəməlidir. Sualım belədir:
1) Bankın tələbini əməl etdikdə müəssisə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu pozmuş olur ya yox?
2) “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu pozmuş olursa müəssisəyə qarşı Vergi Məcəlləsində hansı sanksiyalar və cərimələr nəzərdə tutulur?

Cavab: Bildiririk ki, müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə qaytarılan faizsiz borc pul vəsaiti “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər. Qanunun 3.4.6-cı maddəsinə əsasən müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Qeyd edilən Qanunda vergi ödəyicilərinin nağdsız ödənişlər barədə banklara təqdim edilmiş ödəniş tapşırıqlarından imtina etməsi nəzərədə tutulmamışdır.

Nağdsız hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulması ilə bağlı bildiririk ki, Vergi Məcəlləsində Qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 1-ci və 3-cü maddələri, Vergi Məcəlləsinin 58.7-1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Tərlan Mustafayev, tarlan.mustafaev@mail.ru (17.02.2017) (Oxunub: 61 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14778)
Salam. Cəmiyyətimizin fəaliyyəti son illər ərzində yalnız inzibati binanın icarəyə verilməsindən ibarətdir və yalnız bir nəfər işçimiz var. Vergi Məcəlləsində son dəyişikliklərlə əlaqədar yalnız pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərin işçilərə əmək haqqlarını nağd ödəməyə icazəsi var. İnzibati binanın icarəsi xidmət sahəsinə aid edilirmi və bu halda biz işçinin əmək haqqını nağd şəkildə ödəyə bilərikmi?

Cavab: Bildiririk ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.4-cü maddəsinə əsasən əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər əmək haqlarını nağd qaydada ödəyə bilərlər.

İcarə fəaliyyəti də malların təqdim edilməsi sayılmayan, nəticələri maddi ifadə kəsb edən fəaliyyət olaraq xidmət anlayışı ilə əhatə olunduğundan cəmiyyətin ardıcıl 12 ay ərzində dövriyyəsi 200.000 manatdan artıq olmadıqda sorğunuzda qeyd olunan işçiyə əmək haqqı nağd qaydada ödənilə bilər.

Bax“Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ramil Abdullayev Şakir, ramilabdullayev@bk.ru, Bakı şəhəri (17.02.2017) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 14777)
Bu bölmədə kimə və necə şikayət edə bilərəm və necə müraciət edə bilərəm?

Bildiririk ki, “Sual-cavab” elektron xidməti vergi ödəyicilərinin və ya vətəndaşların vergilərlə bağlı müraciətlərini vergi mütəxəssislərinə ünvanlayaraq qısa müddətdə cavab alma proseslərini əhatə edir.

Şikayətlər edilməsi üçün saytımızın “Müraciətlər” bölməsinin müvafiq altbölmələrindən yaralanmaq olar: “Vergilər nazirinə onlayn müraciət”, “Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya və digər hüquqpozma halları barədə məlumatın onlayn verilməsi”, “Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi”, “Vergilər Nazirliyinin Apellyasiya Şurasına müraciətin onlayn təqdim edilməsi” və “Vergi orqanlarına müraciət” kimi altbölmələrə müraciət edə bilərsiniz.

Müvafiq altbölməyə mürasiətlərin edilməsi proseduru barədə məlumatı “Xidmətlər” bölməsinin “Elektron xidmətlər” altbölməsində yerləşdirilən inzibati reqlamentlərdən əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda, əsaslandırılmış şikayətlə Vergilər Nazirliyinin 195-1 Çağrı Məkəzinə də müraciət etmək imkanınınz vardır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Zahid Bağırov Gülhəsən, bagirov.zahid@mail.ru, Lənkəran şəhər (17.02.2017) (Oxunub: 36 dəfə, ID: 14776)
ƏDV-sinin üzvi olan hüquqi şəxs 01.01.2017-ci il tarixdən idxal və ixrac əməliyyatında ödənişləri bir baş gömrük idarəsinin hesabına edə bilərmi?

Bildiririk ki, vergilərin, gömrük rüsumları və yığımlarının, qanunla müəyyən edilmiş inzibati cərimələrin, maliyyə sanksiyalarının və faizlərin ödənilməsi nağdsız qaydada ödənilməlidir.

Nağdsız hesablaşma dedikdə, aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

- bir şəxsin bank hesabından digər şəxsin bank hesabına köçürülməklə (o cümlədən ödəniş alətləri (ödəniş kartları, ödəniş tapşırığı və s.) və ödəniş vasitələri (mobil telefon aparatları, kompüter və digər avadanlıq) ilə həyata keçirilən hesablaşmalar;

-  ödəniş terminalları ilə həyata keçirilən hesablaşmalar;

- birbaşa nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə həyata keçirilən hesablaşmalar.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.1-ci və 3.4.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Rüfət, muhasib1az11@mail.ru, Bakı (17.02.2017) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 14775)
Salam. Dividend gəliri rezident müəssisə tərəfindən təsisçilərinə və yaxud səhmdarlarına xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi ilə bağlı ödənilən dividenddən 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur….109.8. Nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur. Sadə bir misal ilə deyim. Sadələsdirilmiş vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ilin sonu 1.000 manat dövriyyə olub, ondan 500 manat kassadan xərclənib. Onun 300 manatı nəzarət-kassa aparatının çeki ilə olan xərclər, digər 200 manat isə qaimə-faktura ilə xərcə aid edilib. Bu halda təsisçi dividend alırsa 10 faiz dərəcə hansı məbləğdən hesablanır: 1.000-500=500*10%=50 Azn və ya 1.000-200=800*10%=80 Azn? Çox sağ olun.

Bildiririk ki, malların alışını yalnız NKA çeki ilə təsdiqləyə bilən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi həmin mallara çəkilən xərcləri gəlirdən çıxa bilmir və müvafiq olaraq həmin ödəyicinin lazımi qaydada təsdiqlənməmiş xərcləri hesabına onun sərəncamında qalan gəlirləri artacaqdır.

Eyni zamanda, dividendlər müəyyən olunarkən yalnız zəruri sənədlərlə təsdiqlənmiş xərclər deyil, eyni zamanda sadələşdirilmiş verginin məbləği də çıxılmalı və qalan məbləğdən 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulmaq şərti ilə dividend ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci122.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədyarova Məlahət Nifti qızı, azerimmc@yahoo.com, Bakı şəhəri (17.02.2017) (Oxunub: 51 dəfə, ID: 14774)
“Azəri” MMC müəssisəsi 21.12.2009-cu il tarixindən Daşınmaz Əmlakın İcarəsi ilə məşğul olur. “Azəri” MMC müəssisəsinin 2009-cu ildən bu günədək təsisçilər qarşısında 4 578 851.30 (dörd milyon beş yüz yetmiş səkkiz min səkkiz yüz əlli bir manat 31 qəpik) manat borc öhdəliyi yaranmışdır. Bizim müəssisə yaranmış borc öhdəliyini icarədən daxil olan vəsait hesabına təsisçilərə qaytarırdı (yəni müəssisənin 6 nəfər təsisçici var). Qanun təsdiq edilməmişdən əvvəl vergi odəyicisi ay ərzində hec bir məhdudiyyət qoyulmadan istənilən məbləğdə nağd qaydada hesablaşmalar uzrə odənişlər apara bilirdisə, yeni tətbiq edilən Qanuna əsasən vergi odəyicilərinin statusundan asılı olaraq təqvim ayı ərzində umumi məbləği aşağıda qeyd edilən məbləğdən artıq olan hesablaşmalar üzrə odənişlərin yalnız nağdsız qaydada həyata kecirilməsi muəyyən edilmişdir: ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrun istənilən ayında (aylarında) 200 min manatdan artıq olan ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi odəyicilər 30.000 manatdan; Digər vergi odəyiciləri 15.000 manatdan. Bizim təsisçilər qarşısında olan borc öhdəliyimiz 15.000 manatdan artıq olduğu üçün qanuna görə maliyyə sanksiyası tətbiq edilib ediməyəcəyi barədə 195 Çağrı Mərkəzinə müraciət etdik. 195 Çağrı Mərkəzinin nümayəndəsi bu haqqda məlumat verərək bildirdi ki, əgər təsisçinin borcu qaytarılırsa bu zaman maliyyə sanksiyası tətbiq olunmaya bilər, lakin bu haqqda Vergilər Nazirliyinə yazılı müraciət edərək cavab almağımızı bildirdilər. Bizə bu haqqda ətraflı məlumat verməyinizi xahiş edirik. Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.

Bildiririk ki, müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə qaytarılan faizsiz borc pul vəsaiti “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər. Qanunun 3.4.6-cı maddəsinə əsasən müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Təsisçi tərəfindən bank hesabındakı vəsaitin nağdlaşdırılmasının vergiyə 1% dərəcə ilə cəlb olunması təsisçinin vergi ödəyicisi olduğu təqdirdə baş verir, təsisçi ödəyici olmadıqda vergi tutulmur.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü və 3.4-cü maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 220.12-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Qasımov Şahin Elman, shahin_gasimov@mail.ru, Bakı şəhəri (17.02.2017) (Oxunub: 42 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 14773)
Salam. Mənim dostum e-baydan öz şirkəti üçün məhsul sifariş etməli olub. Ödəniş etmək üçün isə PayPal-da qeydiyyatdan keçmək lazım gəlib. PayPal-dan şirkət kimi qeydiyyatdan keçmək mümkün olmadığı üçün işçilərdən birinin adı ilə qeydiyyatdan keçmək məcburiyyətində qalıb və buna müvəffəq olub. Lakin sifariş etmiş olduğu məhsulun dəyərini şirkət (koorporativ) kart vasitəsilə həyata keçirib. Məhsul artıq alınıb. Xahiş edirəm belə olan hallarda şirkət kartından məhsulun alınması üçün istifadə (sərf) edilən məbləğin hansı hesabatda necə göstərilməli olduğu barədə mənə məlumat verin. Qeyd : Nəzərinizə çatdırım ki, sözügedən məhsul e-bayın təşəbbüsü ilə birbaşa iş yerinə (ofisə) çatdırılmışdır. Yəni şirkət bunun üçün gömrük haqqı ödəməmişdir.

Bildiririk ki, maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının sənədləşdirilməsinə dair məlumatın verilməsinə zərurət yarandıqda Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edildiyindən aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz  tövsiyə olunur.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mətanət Məmmədova Rəşid qızı, mamedova.matanat@inbox.ru, Bakı (17.02.2017) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 14772)
Salam. 2016-ci ilin dekabr ayında sadələşdirilmiş vergi ilə işləyən fiziki şəxsə, gələcəkdə istehsal ediləcək malın materialının tədarükü üçün avans olaraq sifarişçi tərəfindən pul ödənmişdir. Fiziki şəxs kassa aparatı ilə əməliyyat apardığı üçün kassaya mədaxil orderi sifariş etməmiş və ödəniş haqqında sifarişçiyə mədaxil orderi təqdim etməmişdir.
Sual 1. Kassa mədaxil orderini 2017-ci ilin fevral ayında sifariş edildiyi halda 2016-ci ilin dekabr ayı tarixinə yazılıb sifarişçiyə təqdim oluna bilərmi?
Sual 2. Pul 2016-ci ilin dekabr ayı ərzində ödənib, mal isə yanvar 2017-ci ildə qaimə uzrə verilib. Bu satış əməliyyatı 2016-ci ilin 4-cü rübünə yoxsa 2017-ci ilin 1-ci rübünə aid edilib hesabat salınmalıdır?

1. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa, tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etməyə borcludur. Gəlirlərin və xərclərin uçotunu hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq aparırlar. Vergitutma məqsədləri üçün gəlirlər və xərclər Vergi Məcəlləsinə əsasən müəyyən edilir.

Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotunun aparılmasında əsas prinsiplərdən biri də informasiyanın dövrdən dövrə ardıcıl olaraq tanınmasını, qiymətləndirilməsini və təqdim edilməsini özündə ehtiva edən ardıcıllıq prinsipidir.

Müvafiq olaraq mal qalıqları indiki dövrdə deyil, onların alındığı dövrdə rəsmiləşdirilməklə mədaxil edilməli idi.

Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi ilə bağlı ətraflı məlumatı Maliyyə Nazirliyindən, topdansatış ticarətin aparılmasının prinsipləri barədə isə ətraflı məlumatı İqtisadiyyat Nazirliyindən əldə etməyiniz tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu130-cu maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, sadələşdirilçmiş verginin vergitutma obyektini təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilatın, habelə satışdankənar gəlirlərin (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər istisna edilməklə) həcmi təşkil edir.

Bu baxımdan dəyəri 2016-cı ilin sonuncu rübündə ödənilən, lakin 2017-ci ilin birinci rübündə təqdim olunan mallar “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”ndə I rübdə əks olunmalıdır.  

Bax: Vergi Məcəlləsinin 219.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Zakir Vəliyev Müzəffər, zakir6262@mail.ru, Bakı şəhəri (17.02.2017) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 14771)
01.01.2017-ci il tarixə müəssisənin sərəncamında olan rəsmiləşdirilməmiş malların rəsmiləşdirilməsi hansı qaydada aparılacaq?

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 09 fevral 2017-ci il tarixdə cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Xanməmmədova Leyla Yuriyevna, khan_leyla@mail.ru (17.02.2017) (Oxunub: 33 dəfə, ID: 14770)
Azərbaycan şirkəti (rezident) özü istehsal olunmuş məhsulu, Dubay şəhərində sərgidə nümayiş etdirəcək. Sərgidə iştirak edilməsinə görə xarici şirkətə ödəniş edərkən, rezidentin hansı vergi öhdəliklər yaranır?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentə beynəlxalq sərgidə iştirakla bağlı edilən ödənişlərdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutularaq növbəti rübün 20-dən gec olmayaraq bəyan edilməli və dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bundan əlavə, qeyri-rezident tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda həyata keçirildiyindən ƏDV üzrə vergitutma obyektini yaratmadığından qeyri-rerzidentin göstərdiyi xidmətə görə ƏDV tətbiq edilmir.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.18-ci, 13.2.11-ci, 125.1.5-ci, 159.2-ci, 168.1.5-ci169-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Ayşa, aysha_kerimova@mail.ru, Ayşa Kərimova (17.02.2017) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 14769)
Salam «Nağdsız hesablaşmalar haqqında» Qanunun 3.4.9-cu bəndinə müvafiq olaraq turagentlərlə hesablaşmalar nağdsız qaydada aparılmalıdır. Avia biletləri və turpaketləri (avia bilet, transfer, otel, sığorta və s.) turizm şirkətlərindən alan fiziki şəxslərdən nağd ödənişin alınması və şirkətin nümayəndəsi tərəfindən həmin ödənişin bank hesaba daxil edilməsi mümkündürmü?

Bildiririk ki, 01.01.2017-ci il tarixdən etibarən “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının Qanununun digər müddəalarından asılı olmayaraq turagentlərə ödəmələri edən müştərilər statusundan asılı olmayaraq pul vəsaitlərini yalnız nağdsız qaydada turagentlərin hesablarına ödəməlidirlər.

Sözügedən Qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikası ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığını, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsini stimullaşdırmaq, bank sisteminin inkişafını sürətləndirməkdir.

Göründüyü kimi, əsas məqsəd hesablaşmaların şəffaflığının təmin olunması və nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsidir və bu məqsədlərə nail olmaq üçün vacib vasitə kimi hər bir şəxsə nağdsız hesablaşmaların ayrılmaz tərkib hissəsi olan plastik kartlardan istifadənin təşviqidir.

Bu baxımdan da nağdsız qaydada ödəmələri qəbul etməli olan şəxs tərəfindən özünə məxsus plastik kartlar vasitəsi ilə müştərinin əvəzinə ödəmələrin edilməsi Qanunun tələblərinə ziddir.

Bununla belə qeyd olunmalıdır ki, biletlərin ayrılıqda, turizm məhsulunun tərkib hissəsi olmadan satışı həyata keçirildikdə həmin biletlərin dəyəri nağd qaydada ödənilə bilər.

 Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 1-ci və 3.4-cü maddələri, “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 iyun 1999-cu iltarixli 674-IQ nömrəli Qanununun 1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Həbibli Əli Elsad oğlu, eli.hebibov@mail.ru (17.02.2017) (Oxunub: 29 dəfə, ID: 14768)
Salam. Fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuluq. İcarəyə götürdüyümüz obyektin sahibi (fiziki şəxs) dünyasını dəyişib. Bu barədə vergi orqanına məlumat verilməlidirmi və yaxud hansısa hərəkət edilməlidirmi? İndi icarə haqqı rəhmətə gedənin ailə üzvünə ödənilir (ödəmə mənbəyində də vergi tutulur). Onu da qeyd edim ki, icarə müqaviləsi bağladığımız (rəhmətə gedən) şəxs də vergi ödəyicisi idi (VÖEN-i vardı). Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsinin əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini, habelə sair əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini mülki qanunvericilik müəyyənləşdirir. Mülki hüquq subyektləri arasında yaranmış mülki münasibətlər çərçivəsində tərəflərin vergi öhdəliklərinin müəyyən olunması vergi qanunvericiliyinə və onun tələblərinə əsaslanır.

Bununla əlaqədar bildiririk ki, vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs vəfat etdikdə onun ölüm haqqında şəhadətnaməsi əsasında vergi uçotundan çıxarılır. Yeni icarədar vergi ödəyicisi olmadıqda ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 14 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisi tutulmalı, tutulmuş vergi hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə köçürülməli və həmin müddətdə vergi orqanına “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim edilməlidir.

Bax: Mülki Məcəllənin 2.2-ci, 6-cı390-cı maddələri, Vergi Məcəlləsinin 34.7.3.3-cü, 124-cü150-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Həziyev Mürşüd Nəriman oğlu, Murshud-Heziyev@rambler.ru, Şirvan şəhəri (17.02.2017) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 14767)
2017-ci il üçün əmək haqqının vergi tutulmayan hissəsi nə qədərdir? (2016-cı ildə 136 manat olub)

Bildiririk ki, 01.01.2017-ci il tarixdən qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli məbləğində olan hissəsi, yəni 155 manat gəlir vergisindən azad edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsi, Azərbaycan Respublikasında 2017-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 450-VQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Həsən Həsənov, Delta@79mail.ru, Bakı (17.02.2017) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 14766)
Hörmətli vergi əməkdaşları. Bizim sualımız barter haqqındadır. Əgər mümkünsə konkret misala uygun olaraq sualı cavablandırasınız. Rezident hüquqi şəxs ona məxsus olan 11.800 manat (ƏDV daxil) avadanlıgı 2017-ci ilin yanvar ayında digər rezident hüquqi şəxsə 11.800 manat (ƏDV daxil) ehtiyat hissələrinə barter edir, bu zaman qarşılıqlı olaraq elektron vergi hesab-fakturalar (təsdiq edici sənədlər də daxil olmaqla hesab-faktura, qaimə-faktura) təqdim olunmalıdırmı,əvəzləşdirmə olmalıdırmı, olmalıdırsa nə zaman olmalıdır.

Bildiririk ki, sorğunuzda qyed olunan əməliyyat Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq sənədlərlə (qaimə-faktura və ya elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası) rəsmiləşdirilməlidir.

Barter müqaviləsi əsasında əməliyyatlar aparılarkən, habelə debitor və kreditor borclarının əsas məbləği ödənilməyərək qarşılıqlı qaydada əvəzləşdirilərkən həmin əməliyyatlara görə verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə ƏDV məbləğləri ƏDV-nin depozit hesabına nağdsız qaydada ödənildiyi halda həmin məbləğlər əvəzləşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.63-cü, 71-1-ci, 175.1-ci176-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mikayıl, mikayil@gmail.com, Bakı şəhəri (17.02.2017) (Oxunub: 45 dəfə, ID: 14765)
Salam. Vergi Məcəlləsinə əsasən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə 1% dərəcəsi ilə ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulur. Mən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisiyəm. Göstərdiyim xidmətin dəyəri müştərilər tərəfindən bank hesabıma oturulur. Həmin dəyərdən 4 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi ödəyirəm. Lakin həmin dəyəri nağdlaşdıranda yenidən 1 faiz bank ödəmə mənbəyindən sadələşdirilmiş vergi tutur. Eyni əməliyyatdan iki dəfə vergi tutmaq olarmı? Bank hesabıma oturulan məbləğ mənim gəlirim sayılır, həmin gəlirə görə 4 faiz sadələşdirilmiş vergi ödədiyim halda bank tərəfindən tutulan 1 faiz ödəmə mənbəyindən sadələşdirilmiş vergi Vergi Məcəlləsinin 3.5-ci maddəsinə əsasən ziddiyyət təşkil edir. Xahiş edirəm sualı geniş və izahlı şəkildə cavablandırasınız.

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində mülki döviyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığının artırılması, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəz edilməsinin stimullaşdırılması, pul dövriyyəsinin tənzimlənməsi, bank sisteminin inkişafı məqsədi ilə bu sahədə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanun qəbul edilmiş, eyni zamanda Vergi Məcəlləsində də müvafiq əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.

Bu sırada edilmiş dəyişiklərdən biri də, banklardan nağd pul vəsaitlərinin çıxarılmasının məhdudlaşdırılması məqsədi ilə hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə banklar və poçt rabitəsinin milli operatorları tərəfindən 1% dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş verginin tutulmasına və hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq hesablanmış vergini bəyan etməklə dövlət büdcəsinə köçürülməsinə dair Vergi Məcəlləsinə 16.1.11-8-ci, 150.1.12-ci, 150.3-3-cü və 220.12-ci maddələrin əlavə edilməsidir.

Eyni zamanda, nəzərinizə çatdırırıq ki, bu dəyişiklik vətəndaşlara deyil, yalnız vergi ödəyicilərinə şamil edilir.

Bax: Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, Vergi Məcəlləsin 16.1.11-8-ci, 150.1.12-ci, 150.3-3-cü220.12-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Əsgərov Raul Maqsud oğlu, raulasgar@gmail.com, Bakı şəhəri (17.02.2017) (Oxunub: 40 dəfə, ID: 14764)
Salam. Fərdi sahibkar və ya hüquqi şəxs öz cari bank hesabından daha səmərəli istifadə edə bilmək üçün plastik biznes kartı (plastik debit kart) alıb adi marketlərdə mal və məhsulların alışı üçün istifadə edərsə, həmin əməliyyatlardan əldə etdiyi POS terminal qəbzləri nağdsız əməliyyat hesab edilirmi və belə əməliyyatlar Vergi Məqsədləri üçün xərc olaraq mənfəətdən silinə bilərmi? Başqa cür desək, bunun üçün də həmin marketlərdən ciddi hesabat blankları olan qaimə-faktura almaq tələb olunurmu? Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, POS-terminallar vasitəsi ilə ödənişlərin aparılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanuna uyğun olaraq nağdsız hesablaşmalara aid edilir.

İstər POS-terminalların qəbzləri, istərsə də onlarla yanaşı alıcılara verilən NKA çekləri xərc sənədləri hesab edilmir və xərclərin çıxılması üçün alıcının tələbi ilə satıcı xərclərin çıxılmasına əsas verən qaimə-fakturanı və ya elektron qaimə-fakturanı təqdim etməlidir.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.1-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-ci71-1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fəridə Əliyeva, feridepasha@hotmail.com, (17.02.2017) (Oxunub: 26 dəfə, ID: 14763)
Salam. Mən hazırda sərbəst tərcümə fəaliyyəti ilə məşğulam. Fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmək və fəaliyyətimi qanuniləşdirmək istəyirəm. Bunun üçün hara müraciət etməliyəm? Qeydiyyatdan keçdikdən sonra gəlir vergisi, yoxsa sadələşdirilmiş vergi ödəyəcəyəm? Və mənə etdiyim tərcümə üçün ödəniş edən bütün şəxslərlə müqavilə bağlamalıyammı? Qeyd edim ki, rayon qeydiyyatındayam.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığınız günədək yaşayış (qeydiyyat) yeri üzrə vergi orqanına müraciət edərək vergi uçotuna alınmalısınız. Vergi uçotuna alınma kağız daşıyıcısında “Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” və ona əlavə olunmuş şəxsiyyət vəsiqəsinin surətinə əsasən həyata keçirilir. Kağız daşıyıcısında müraciət şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndə (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə vergi orqanına gəlməklə və ya poçt vasitəsi ilə edilir.

Vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada da vergi uçotuna alına bilərsiniz. Elektron qeydiyyat gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən “Asan imza”) əsasında İnternet Vergi İdarəsi portalı (www.e-taxes.gov.az) vasitəsi ilə aparılır.

Vergi öhdəlikləriniz isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV, icarəyə götürülən əmlak olduqda icarəyə verənə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində tutulan vergi, muzdlu işçi olduqda muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan vergi və s.) ibarət olacaqdır.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə daha ətraflı məlumat almaq üçünSahibkarın vergi bələdçisi” bölməsində yerləşdirilən materiallarla tanış ola, əlavə suallar yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Onu da bildiririk ki, mülki hüquq münasibətinin subyektlərinin iradə ifadəsi olan əqdlər tərəflər arasında yazılı formada bağlanmaqla yanaşı şifahi formada da bağlana bilərlər.

Bununla belə, yazılı müqavilə onun iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini əhatə edərək xidməti yerinə yetirən və onu sifariş edən şəxsin maraqlarını müdafiə edir, gələcəkdə yarana biləcək mübahisələrin məhkəmə yolu ilə həllində böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-34-cü maddələri, Mülki Məcəllənin 6.2-ci329-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Fuad, fuad_tagizade@inbox.ru, Tovuz (17.02.2017) (Oxunub: 31 dəfə, ID: 14762)
Salam. Bilmək istərdim ki, müəssisə öz fəaliyyətini dayandırarkən müəssisə rəhbərinə yəni işəgötürən elektron qaydada özünə necə xitam verə bilər? Zəhmət deyilsə təlimat verərdiniz.

Bildiririk ki, qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Mübariz Nuriyev Əli, mubariznuriyev@yahoo.com, Bakı şəhəri (17.02.2017) (Oxunub: 29 dəfə, ID: 14761)
96.2-ci maddənin 2-ci abzasında qeyd olunur: vergiyə cəlb olunan gəlir, konkret dövrdə Azərbaycan mənbələrindən daimi nümayəndəliklə bağlı əldə edilən ümumi gəlirlə həmin dövrdə bu gəlirlərin əldə edilməsi ilə əlaqədar çəkilən və gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdir. Burda qeyd olunan "konkret dövr" nə deməkdir? Nəyi əhatə edir? "Konkret dövr" sözünü "vergi ili" anlayışı ilə eyniləşdirmək olarmı?
2) 98.3-cü maddədə qeyd olunur: Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi gəlirə daxil deyildir. Burada qeyd olunan "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" hansıdır?
3) 102.1.14.2-ci maddədə qeyd olunur: müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin məbləğləri Burada qeyd olunan "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" hansıdır?
4) 102.1.21-ci maddədə qeyd olunur: Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslərin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlir (əmək haqqından tutulan gəlir vergisi istisna olmaqla) — qanunvericiliyə uyğun olaraq sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq — 7 il müddətinə. Burada qeyd olunan "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" hansıdır?
5) 102.3-cü maddədə qeyd olunur: I və II qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başqa), sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 manat məbləğində azaldılır. Bu maddəyə əsasən deyə bilərikmi, AR-da muzdlu işlə işləmə yaşı 18-dən aşağıdır? Bu yaş məsələləri hansı qanunvericilik ilə tənzimlənir?
6) 106.1.9-cu maddədə qeyd olunur: Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda hüquqi şəxsin qərarı ilə onun özünün və onun tam mülkiyyətində olan rezident törəmə müəssisələrinin birinin balansından digərinin balansına əvəzsiz olaraq verilən aktivlərin dəyəri; Burada qeyd olunan "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" hansıdır?
7) 106.1.10-cu maddədə qeyd olunur: Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən bir hüquqi şəxsin balansından əvəzsiz olaraq digər şəxsin balansına verilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri; Burada qeyd olunan "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" hansıdır?

1.  Cavab: Bildiririk ki, gəlir vergisinin ödəyiciləri, o cümlədən də  Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident vergi ödəyicisi üçün vergitutma dövrü vergi ili, yəni təqvim ilidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 129-cu maddəsi.

2. 3. 4. 6 7. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 98.3-cü və 102.1.14.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Vergi Məcəlləsinin 102.1.21-ci, 106.1.9-cu və 106.1.10-cu maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir.

Bax: “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 avqust 2000-ci il tarixli 393 nömrəli Fərmanı.

5. Cavab: Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında işçilərlə işəgötürənlər arasında yaranan əmək münasibətlərini, habelə onlarla müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları, hüquqi şəxslər arasında həmin münasibətlərdən törəyən digər hüquqi münasibətlər Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir və qeyd olunan normativ aktın 42.3-cü maddəsinə əsasən 15 yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs hesab edilmiş şəxslə əmək müqaviləsi bağlanıla bilməz.

Əmək münasibətləri barədə əlavə məlumat əldə etmək üçün aidiyyəti üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etməyiniz tövsiyyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Arzu, arzu258@mail.ru, Bakı (09.02.2017) (Oxunub: 274 dəfə, Orta qiymət: 3.6, ID: 14760)
Əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 (iki yüz min) manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatlar. Sualım bələdir. ƏDV ödəyicisi olan aylıq dövriyyəsi 1.500 AZN olan tək bir direktor işçisi olan şirkət əmək haqqın nağd qaydada ödəyə bilərmi? Şirkət sadəcə obyekt icarə verir. Başqa fəaliyyət yoxdur.

Bildiririk ki, yalnız əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər işçilərinin əmək haqlarını nağd qaydada ödəyə bilərlər. Digər vergi ödəyiciləri isə, o cümlədən də əmlakı icarəyə verməklə məşğul olan şəxslər işçilərinin sayından və fəaliyyət növlərindən asılı olmayaraq işçilərə əmək haqqını yalnız nağdsız qaydada ödəməlidirlər.

Cavabın əsaslandırılması: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 10    Orta qiymət: 3.6

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nigar, nazim1523@inbox.ru, Bakı (09.02.2017) (Oxunub: 226 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 14759)
Nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur. Ciddi hesabat blankı kassa mədaxil orderi xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunurmu? Və ya ciddi hesabat blankı olan mədaxil qəbzi xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunurmu? Əgər xərc təsdiq edən sənəd kimi hüquqi qüvvəsi yoxdursa nə üçün ləğv olunmur?

Bildiririk ki, ciddi hesabat blankları olan kassa mədaxil orderi və mədaxil qəbzi nağd pul vəsaitlərinin mədaxili əks etdirən formalar olaraq müvafiq vəsaitlərin uçotunun aparılmasını təmin edir.

Kassa mədaxil orderi, mədaxil qəbzi, habelə NKA çekləri malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab edilmirlər.

Bununla belə, pərakəndə ticarət obyektlərindən malların alınmasına görə nəzarət kassa-aparatının çeki ilə yanaşı ciddi hesabat blankı olan qaimə-faktura alındığı halda həmin malların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilir.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən malların sahibkarlıq subyektlərindən alışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sənədlərlə (qaimə-fakturalar, elektron qaimə-fakturalar, elektron vergi hesab-fakturalar, idxal gömrük bəyannamələri, müqavilələr və s.) təsdiqlənməli, vergi uçotunda olmayan (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan) ayrı-ayrı fiziki şəxslərdən alışı isə zəruri məlumatları (malların adını, miqdarını, qiymətini və digər xarakterik göstəricilərini, satıcının şəxsiyyətini müəyyənləşdirən məlumatları) özündə cəmləşdirən alış aktı ilə rəsmiləşdirməlidir.

Onu da qeyd edək ki, 01.01.2017-ci il tarixdən qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 130.1-1-ci maddəsində iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydalarının müəyyən olunması təsbit olunur, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanında verilən tapşırığa əsasən Vergilər Nazirliyi tərəfindən hazırlanan həmin qaydalarda o cümlədən alış aktının xüsusi formasının işlənməsi də nəzərdə tutulur.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.8-ci, 16.1.3-cü, 14.6.5-ci, 58.8-ci, 71-ci, 71-1-ci, 73-cü, 130-cu143-cü maddələri, Mülki Məcəllənin 20-ci fəsli, “Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Nazim, nazim1523@inbox.ru, Sumqayıt (09.02.2017) (Oxunub: 203 dəfə, Orta qiymət: 3.5, ID: 14758)
1.Yuxarıda qeyd olunanlardan asılı olmayaraq aşağıdakı hesablaşmalar yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilir: digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatlar; Əgər şirkətdə 1 drektor işləyirsə, onun əmək haqqısı nağd qaydada yoxsa bank hesabından ödənməlidir? Əmək haqqların bank hesabından ödəmək məcburdurmu? Nağd qaydada ödəmək olarmı? Şirkətin hesablaşma hesabı yoxdur.
2. Fərdi sahibkar restoran xidməti göstərir və lazım olan ərzaqları bazardan alır. Alınmış malların pulun kassadan nağd ödənir. Sonra akt tərtib olunub imzalanır, vəsait silinir. Olan çeklər xərc kimi akta əlavə olunur. Yəni qanun ilə istifadə olunmuş vəsait xərc sayılırmı? (sahibkar sadələşdirlmiş vergi ödəyicisidir).
3. Fiziki şəxs öhdəliklərin yerinə yetirdikdən sonra kassada olan vəsaiti hər ayın axırı nağd götürə bilərmi? Yəni dividend ödəmədən.
4. Bankomat və ya poçt vasitəsi ilə ödənilən kommunal xərclərin çeki gəlirdən çıxan xərc kimi qəbul olunurmu?
5. Bir sahibkara digər fərdi sahibkar 1 günlük məsləhət xidməti verir, bu halda xidmət haqqın mədaxil qəbzi ilə ödəmək olarmı? Yoxsa bank hesabına köçürülməlidir? Onu da deyim ki, bu ilki vergilərdə olan yeni dəyişikliklər əsəbləri zəif insanlar üçün deyil.

1. Cavab: Bildiririk ki, yalnız əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər işçilərinin əmək haqlarını nağd qaydada ödəyə bilərlər. Digər vergi ödəyiciləri isə işçilərinin sayından və fəaliyyət növlərindən asılı olmayaraq işçilərə əmək haqqını yalnız nağdsız qaydada ödəməlidirlər.

Cavabın əsaslandırılması: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.4-cü maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən malların sahibkarlıq subyektlərindən alışı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sənədlərlə (qaimə-fakturalar, elektron qaimə-fakturalar, elektron vergi hesab-fakturalar, idxal gömrük bəyannamələri, müqavilələr və s.) təsdiqlənməli, vergi uçotunda olmayan (sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan) ayrı-ayrı fiziki şəxslərdən alışı isə zəruri məlumatları (malların adını, miqdarını, qiymətini və digər xarakterik göstəricilərini, satıcının şəxsiyyətini müəyyənləşdirən məlumatları) özündə cəmləşdirən alış aktı ilə rəsmiləşdirməlidir.

Onu da qeyd edək ki, 01.01.2017-ci il tarixdən qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 130.1-1-ci maddəsində iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydalarının müəyyən olunması təsbit olunur, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanında verilən tapşırığa əsasən Vergilər Nazirliyi tərəfindən hazırlanan həmin qaydalarda o cümlədən alış aktının xüsusi formasının işlənməsi də nəzərdə tutulur.

Xatırladırıq ki, malların dəyərini ödəyən vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilmiş məbləğlər və ödənişi alan şəxs haqqında alış aktında qeyd olunmalı məlumatlar vergi orqanına təqdim edilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.8-ci, 16.1.3-cü, 14.6.5-ci, 71-ci, 71-1-ci, 73-cü, 130-cu143-cü maddələri, Mülki Məcəllənin 20-ci fəsli, “Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-cü il tarixli 118 nömrəli qərarı.

3. Cavab: Bildiririk ki, fiziki şəxs tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesabından çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanır.

Məlumat üçün bildiririk ki, dividendin ödənilməsi xalis mənfəətin təsisçilər arasında bölüşdürlməsi anlamını verərək yalnız hüquqi şəxsə aiddir, fiziki şəxslər əldə etdiyi gəliri digər təsisçilərlə bölüşmədən istifadə edə bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci220.12-ci maddlələri.

4. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda xidmət haqlarının poçt və ya bank vasitəsilə, habelə ödəniş terminalları və pos-terminal vasitəsilə ödənilməsi zamanı əldə olunan qəbzlər vergi ödəyicisinin çəkilən xərclərini təsdiq edən sənəd hesab edilir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəliQanununun 3.1.1-ci və 3.2-ci maddələri.

5. Cavab: Bildiririk ki, xidmətlərin sifarişçisi tərəfindən göstərilən xidmətin dəyərinin nağd qaydada ödənilməsi “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla aparıla bilər.

Cavabın əsaslandırılması: “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 3.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


İsmayılov Aslan Cabbar oğlu, iaslan@mail.ru, Sumqayıt (09.02.2017) (Oxunub: 156 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 14757)
Salam. Bilmək İstəyirəm ki, vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqində olan artıq ödəməni necə geri qaytarmaq olar? Vergi Məcəlləsində artıq ödəmələrin geri qaytarılması mexanizmi necədir? Xahiş edirəm cavablandırın.

Bildiririk ki, vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış məbləğlərindən artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğləri digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilir və ya vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir. Bundan sonra artıq ödəmələr vergi ödəyicisinin yazılı müraciəti əsasında müvafiq inzibati prosedurlar yerinə yetirilməklə 45 gün ərzində qaytarılır.

Vergi ödəyicisi büdcəyə artıq ödəmələrin qaytarılması üçün qeydiyyatda olduğu vergi orqanına ərizə ilə müraciət etməlidir. Ərizədə vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN-ni), bank rekvizitləri, artıq ödəmələrin məbləği, onların yaranma tarixləri və səbəbləri göstərilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 87-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 23 fevral tarixli 48 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinə qaytarılması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Akif Quliyev Arif oğlu, akifarifoglu@mail.ru, Bakı (09.02.2017) (Oxunub: 118 dəfə, ID: 14756)
Salam. Mülkiyətçi təqaüdçüdirsə onun mənzili əmlak vergisindən azad və ya güzəşt hüququna malikdirmi?

Bildiririk ki, fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan binaların sahəsi əmlak vergisinin vergitutma obyektini təşkil edir və yaşayış sahəsinin 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin hər kvadrat metrinə Bakı şəhəri üzrə müəyyən olunan 0,4 manat vergi dərəcəsi, habelə Nazirlər Kabineti tərəfindən Bakı şəhərinin zonaları üzrə müəyyən olunan müvafiq əmsal tətbiq edilməklə əmlak vergisi hesablanmalıdır.

Lakin binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla, pensiyaçılara 30 manat məbləğində güzəşt nəzərdə tutulmuşdur.

Bununla yanaşı xatırladaq ki, yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqların sahəsi 10.000 kvadrat metrədək olduqda, Bakı şəhərində ödənilməli olan verginin məbləği hər 100 kvadratmetrinə görə 0,6 manat təşkil edir. Ayrılıqda bir neçə şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan tikililərin altında qalan və ya onlara xidmət üçün ayrılmış torpaq sahələrinə görə vergi onlara məxsus tikili sahələrinə mütənasib surətdə hesablanır.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq bələdiyyələr öz ərazilərində vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcəsini azaltmaq barədə qərar qəbul edə bilərlər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 197.1-ci, 198.1-ci, 199.3-cü, 206.3-cü208.4-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Orxan Məmmədov, orkhanmammadov15@gmail.com, Bakı (09.02.2017) (Oxunub: 134 dəfə, Orta qiymət: 3.33, ID: 14755)
Salam. Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il tarixli, 55 nömrəli qərarı ancaq səyyar və operativ yoxlamalarda tətbiq oluna bilər?
2. Siz qeyd etmişdiniz ki, notariuslar bankdan pul vəsaitləri nağdlaşdıranda, banklar onlardan 1% sadələşdirilmiş vergi tutmayacaq. Nəzərinizə çatdırıram ki, Vergi Məcəlləsinin 220.12-ci maddəsinə əsasən "Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş vergi hesablanır". Notariuslar hüquqi şəxs statusuna malikdilər və notariuslar üçün 1% sadələşdirilmiş vergidən hər hansı bir azadolma qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb. Hesab edirəm, siz sualı səhv cavablandırmısınız.

1. Cavab: Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən Qaydalar vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması qaydalarını müəyyən edir.

Göründüyü kimi, həmin Qaydaların tətbiq dairəsi yalnız səyyar vergi yoxlamaları və ya operativ nəzarət tədbirləri ilə məhdudlaşdırılmır.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 mart 2001-ci il tarixli 55 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydalar”.

Cavab: Bildiririk ki, “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 25-ci maddəsinə əsasən notariat fəaliyyəti əsas məqsədi mənfəət əldə etməyə yönəlməyən fəaliyyət olduğundan Vergi Məcəlləsinin 13.2.27-ci maddəsinə uyğun olaraq belə fəaliyyət qeyri-kommersiya fəaliyyəti hesab edilir. Müvafiq olaraq notariuslar fərdi sahibkar məfhumu ilə əhatə olunmur və Vergi Məcəlləsinin 220.12-ci maddəsinin müddəaları onlara şamil edilmir.

Cavabın əsaslandırılması: “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 26 noyabr 1999-cu il tarxli 762-IQ nömrəli Qanununun 25-ci maddəsi, Vergi Məcəlləsinin 13.2.27-ci, 13.2.37-ci220.12-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Pərvanə Məcidova, asc8516@hotmail.com (09.02.2017) (Oxunub: 196 dəfə, Orta qiymət: 4.4, ID: 14754)
Salam. Zəhmət olmasa ətraflı cavablandırın.
1) ƏDV ödəyicisi olan hüquqi şəxslər üçün qanunda nəzərdə tutulan bankdan pul vəsaitinin çıxarılma limiti nə qədərdir? Bankdan çıxardığımız limit qədər məbləği nağd qaydada, dəftərxana ləvazimatının alınmasına, yanacağın alınmasına, icarə haqqının ödənilməsinə, işçilərə avansın verilməsinə, işçilərə maddi yardımın verilməsinə, ATƏ alınmasına və sair kimi məbləği xərcləsək (qaimə-faktura, mədaxil orderi, kassa çeki varsa) alınmış nağd yanacaq, icarə haqqını xərcə salmaq mümkündürmü?
2) Bankdan nəzərdə tutulan limitdən aşagı və ya yuxarı məbləğdə çıxarılan vəsaitlərdən 1% sadələşdirilmiş vergi məbləği tutulacaqdır. Tutulan 1% sadələşdirilmiş vergi məbləği xərcə düşürmü?
3) Heç bir vergi ödəyicisi olmayan (VÖEN-i olmayan) şəxsdən obyekt icarəyə götürmüşəm və kassa məxaric orderi ilə nağd ödəniş etmişəm, qarşılığında mənə heç bir ciddi uçot blankı, ödənişi təsdiq edən sənəd verməyibsə, mən bu cür ödədiyim icarə haqqını xərcə sala bilərəmmi?
4) ƏDV ödəyicisi olan hüquqi şəxs istehsal etdiyi malı (pərakəndə satışla) öz maqazinlərində nağd qaydada, yəni kassa çeki ilə satırsa kassaya cari ayda daxil olan nağd qaydada vəsait 120.000 min manatdırsa, ondan 30.000 manatı nağd qaydada xərcləyirsə, kassada qalan 90.000 manatın uçotu neçə aparılmalıdır? Zəhmət olmasa ətraflı cavablandırın. Çox sağ olun.

1. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV ödəyicisinə məhdudiyyət bankdan pulun çıxarılmasına deyil, 30.000 manatdan artıq məbləğdə nağd qaydada mal (iş, xidmətlərin) alınması ilə bağlı hesablaşmaların aparılmasına qoyulur.

Gəlirin əldə edilməsi məqsədi ilə malların (işlərin, xidmətlərin) nağd qaydada alınması müvafiq şəkildə rəsmiləşdirildikdə gəlirdən çıxıla bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 108-ci130-cü maddələri, “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, nağd qaydada bank hesablarından pul çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcə ilə tutulan sadələşdirilmiş vergi məbləği “Mənfəət vergisi bəyannaməsi”nin “Hesabat dövründə gəlirlərin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər” adlı ikinci hissəsinin 233.5-ci sətrində əks etdirilməlidir.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsi 119-cu maddəsi, vergilər nazirinin 13.01.2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Mənfəət vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”ı.

3.  Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi tutulan gəlirin (mənfəətin) dəqiq əks etdirilməsi üçün sənədləşdirilmiş məlumat əsasında gəlirlərinin və xərclərinin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmağa borcludur. Sənədlərlə təsdiqlənməyən xərc isə gəlirdən çıxılmır.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 130-cu maddəsi.

4. Cavab: Bildiririk ki, pul vəsaitlərinin saxlanması və hərəkətinin təşkili barədə məlumatları Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına və ya Mərkəzi Banka müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Cavabın əsaslandırılması: Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 16 yanvar tarixli, 590-IIQ nömrəli “Banklar haqqında” Qanununun 38.1-ci maddəsi, "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə monitorinqi xidmətinin Hüquq və metodologiya şöbəsi haqqinda Əsasnamə”nın 6.16-cı bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 4.4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədova Qərənfil Sahib, challenge_91@mail.ru, Bakı şəhəri (09.02.2017) (Oxunub: 93 dəfə, Orta qiymət: 2.5, ID: 14753)
Salam. 2015-ci ildə VÖEN açaraq fəaliyyət göstərməyə başladım, lakin az müddətdən sonra fəaliyyətim olmadığından 2019-cu ilə qədər ərizə verərək fəaliyyətimi dayandırdım. 2017-ci il yanvar ayında şəxsiyyət vəsiqəmi yeniləmişəm. Bilmək istəyirəm ki, bununla bağlı müvafiq qeydiyyat orqanına müraciət etməliyəm yoxsa yox.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi orqanında uçota alınmaq üçün verdiyi ərizə formasında olan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verdikdə, dəyişiklik baş verən gündən 40 gün müddətində vergi orqanına məlumat verməlidir.

“Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında Ərizə”nin 4-cü hissəsində şəxsiyyət vəsiqəsinin məlumatlarının qeyd olunduğunu nəzərə alaraq Sizin tərəfinizdən müvafiq ərizə təqdim olunmalıdır.

Əks halda uçot məlumatlarıının dəqiqləşdirilməməsinə görə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq oluna bilər.

Cavabın əsaslandırılması: Vergi Məcəlləsinin 34.3-cü58.2-ci maddələri, vergilər nazirinin  06 mart 2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş Fiziki şəxsin vergi uçotu haqqında ərizə” formasının doldurulması Qaydası”.

 

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 2.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube


Məmmədova Cəmilə Məmməd, memmedova_c@mail.ru, Bakı (09.02.2017) (Oxunub: 108 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 14752)
Salam. Mən işə qəbul imtahanında 42 bal yıgmışam. Sadəcə siyahıda məlumatlara baxa bilmişəm. Bununla bağlı kimlə əlaqə saxlayım?

Bildiririk ki, müsabiqə ilə əlaqədar Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları idarəsi ilə (012) 4038135 telefonla əlaqə saxlamağınız tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.