Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Müseyib Ələkbər Əli, museyib.e@gmail.com, Tovuz rayonu (23.04.2018) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 16921)
Salam. Əvvəllər mənim adıma VÖEN açılmışdı. Amma sonradan bu hesab deaktiv edildi. Sadəcə bilmək istəyirəm, bu hesabın adında borc qalıbmı? Online axtarışda adım çıxmadı. Ona görə də dəqiqləşdirə bilmədim.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 17.04.2018-ci il tarixdə (İD: 16897) cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Habil Nəbiyev Heydər, habil.nabiyev@basf.com, Bakı (23.04.2018) (Oxunub: 34 dəfə, ID: 16920)
AR qanunlarına görə fəaliyyət göstərən "A" şirkətinin şifarişi əsasında, xarici ölkədə fəaliyyət göstərən "B" şirkəti, AR qanunlarına görə fəaliyyət göstərən "C" şirkətinə ticari mal göndərir. "B" şirkəti tərəfindən malın fakturası "A" şirkətinə şərti olaraq 1000 USD olaraq təqdim olunur. "A" şirkəti gömrük əməliyyatının aparılması məqsədilə "C" şirkətinə şərti olaraq 1100 usd faktura təqdim edir. "C" şirkəti 1100 USD üzərindən bütün gömrük xərcləri və rüsumları və gömruk ƏDV və gömrük vergisini ödəyir. "A" şirkəti â– satıcı "B" şirkəti â– mal göndərən "C" şirkəti â– alıcı Sual: Bu əməliyyat sonu olaraq "A" şirkətinin 100 USD ticarət əlavəsinə görə ƏDV öhdəlikləri yaranırmı? Əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk.

Sorğunuzdan malların “A” şirkəti tərəfindən idxal edilərək Azərbaycan Respublikası ərazisində “C” şirkətinə təqdim edildiyi qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyd olunan halda malların təqdim edilməsi ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil edir və təqdim edilmiş həmin malların dəyərindən ümumi qaydada 18 faiz dərəcə ilə ƏDV hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159.1-ci161.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Emin Teymurxanlı, eminteymurxanli@gmail.com, Xırdalan şəhəri (23.04.2018) (Oxunub: 33 dəfə, ID: 16919)
Salam. Universitetdə saat hesabı qaydada dərs deyən müəllimlər VÖEN təqdim etdikdə fiziki şəxs kimi xidmət müqaviləsi bağlaya bilərlərmi? Əvvəlcədən bildirmək istəyirəm ki, e-qaimə vurmaq üçün kod siyahısında bu tipli xidmət növləri var 9985421100 ali təhsilin birinci pilləsində xidmətlər 9985421200 ali təhsilin birinci pilləsində sair xidmətlər 9985421300 ali təhsilin ikinci pilləsində xidmətlər 9985421400 ali təhsilin ikinci pilləsində sair xidmətlər 9985421500 ali təhsilin üçüncü pilləsində xidmətlər 9985421600 ali təhsilin üçüncü pilləsində sair xidmətlər. Saat hesabı qaydada deyilən dərsə görə verilən pul bu kateqoriyaya aid edilirmi? 97.3.2. muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir; 99.1. muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirlər sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən, gəlirlərdən ibarətdir.

Bildiririk ki, vergi ödəyiciləri ilə müxtəlif xidmətlərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə cəlb olunmuş fiziki şəxslər arasında əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq əmək müqaviləsi və ya mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq mülki-hüquqi müqavilə bağlana bilər.

Əmək müqaviləsi işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir. Bu zaman işçi və işəgötürən arasındakı münasibətlər Əmək Məcəlləsinin müddəaları ilə tənzimlənir. Tərəflər arasında mülki-hüquqi müqavilə bağlandığı halda isə onlar arasındakı münasibətlərə Əmək Məcəlləsinin müddəaları şamil edilmir.

Eyni zamanda bildiririk ki, sorğunuzda qeyd edilən fəaliyyət, yəni ali məktəblərdə təhsil xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar elektron qaimə-faktura tərtib edilərkən müvafiq olaraq 9985421100 (Ali təhsilin birinci pilləsində xidmətlər), 9985421300 (Ali təhsilin ikinci pilləsində xidmətlər) və 9985421500 (Ali təhsilin üçüncü pilləsində xidmətlər) kodlarından istifaədə edilə bilər.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Mülki Məcəllənin 2.2-ci 6-cı maddələri, Əmək Məcəlləsinin 3-cü 6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nadir, nadirbaki@inbox.ru, Sumqayit (23.04.2018) (Oxunub: 26 dəfə, ID: 16918)
Salam. Sadə vergi bəyannaməsində daşınmaz əmlak üzrə əlavə 2 bölməsi doldurulduqda digər bəyannamə ödəmə mənbəyində vergi (icarə üzrə) bəyannaməsi göndərmədikdə 40 manat maliyyə sanksiyası yazıla bilərmi? Yoxsa icarə vergisi üzrə həm sadə vergi həm ödəma mənbəyindən vergi bəyannaməsi hər ikisi doldurulub göndərməlidir.

Bildiririk ki, eyni məzmunlu sorğunuz 17.04.2018-ci il tarixdə (İD: 16902) cavablandırılmışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vəfa Əliyeva Tofiq, vafa420@mail.ru, Bakı (20.04.2018) (Oxunub: 75 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16917)
Salam. İşçi 09-10 Aprel Yevlax və Gəncəyə ezam edilib. 1. Ezamiyyə vəsiqəsində 09 Aprel Bakıdan çıxış, 09 Aprel Yevlaxa giriş, 09 Aprel Yevlaxdan çıxış, 10 Aprel Gəncəyə giriş, 10 Aprel Gəncədən çıxış, 10 Aprel Bakıya giriş kimi təsdiqlənib və hotel qəbzi Gəncədəki hoteldən 40 manat məbləğində alınmışdırsa, bu halda işçiyə norma daxili ezamiyyə xərci nə qədər verilməlidir?
2. Audit şirkəti ilə 2017 ci ilin auditi ilə bağlı müqavilə bağlanılıb və xidmət 2018-ci ilin fevral-mart aylarında yekunlaşacaq. Bu halda müqavilədə nəzərdə tutulan xidmət haqqını hesablama metodu üzrə 2017-ci ilin xərcləri kimi qəbul etmək olarmı, yoxsa xidmət 2018-də təhvil verildiyi üçün 2018-ci ilin xərci olmalıdır?

1. Cavab: Bildiririk ki, ezamiyyə xərclərinin norması və verilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları” ilə tənzimlənir.

Sorğunuzda qeyd olunanlar Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından bu barədə məlumat almaq üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax:Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”.

2. Cavab: Bildiririk ki, hesablama metodu ilə vergi uçotunu aparan şəxs tərəfindən xərcin nəzərə alınması üçün qanunvericiliklə tələb olunan şərtlərindən biri əqddə və ya müqavilədə iştirak edən bütün tərəflər əqd və ya müqavilə üzrə özlərinin bütün öhdəliklərini yerinə yetirmişlər, yaxud müvafiq məbləğlər qeyd-şərtsiz ödənilməsidir.

Sorğunuzdan göründüyü kimi, audit şirkəti tərəfindən xidmətlər yalnız 2018-ci ildə yerinə yetirilərək təhvil veriləcəkdir. Müvafiq olaraq da, auditlə bağlı çəkilmiş xərc sifarişçi tərəfindən yalnız 2018-ci ildə xərc kimi nəzərə alına bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 136-cı maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamil, kamilresul13@inbox.ru, Sumqayıt (20.04.2018) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 16916)
Salam. Fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə ev qulluqçusu, xəstələrə, qocalara və uşaqlara qulluq xidməti, dayə, fərdi sürücülük, ev təsərrüfatında təmizlik, bağban, aşpaz, gözətçi və digər analoji işlər - bu bölümdə adı hallanan işlər üzrə fəaliyyət ancaq fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə çalışanlara aiddir yoxsa fərqi yoxdur, bu fərdi sahibkar və ya özəl müəssisə də ola bilərmi? Məsələn, gözətçi özəl müəssisədə müqavilə ilə sabit vergi ödəyicisi ola bilərmi?

Bildiririk ki, sözügedən maddədə fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə müəyyən işlər görən fiizki şəxslər sadalanır. Digər məkanlarda iş görən və ya xidmət göstərən fiziki şəxslərin sabit vergini tətbiq etmək hüququ yoxdur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Samir, bugunseher1989@mail.ru, Bakı (20.04.2018) (Oxunub: 65 dəfə, ID: 16915)
Salam.
1.Ofisiant xidməti kimi restoranlarda fəaliyyət sabit vergi ödəyicisi ola bilərmi? Qanunda qeyd edilir aşpaz, gözətçi və digər analoji işlər. Analoji iş buna aiddirmi?
2. Sabit vergi ödəyicisi DSMF ödəniş edirmi və nə qədər?
3. Rüblük hesabatlar təqdim edirmi? (vergi, DSMF, Statistika).

1. Cavab: Bildiririk ki, sözügedən maddədə fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə müəyyən işlər görən fiziki şəxslər sadalanır. Ofisiant müştərilərə xidmət göstərən Ictimai iaşə obyektinin işçisi olduğundan həmin maddənin hazırki redaksiyası ofisiantlara şamil edilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsi.

2 və 3. Cavab: Bildiririk ki, sabit verginin ödəyiciləri vergi orqanına bəyannamə təqdim etmir.

 “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 12-ci maddəsinə əsasən fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər məcburi dövlət sosial sığortası ilə əhatə olunurlar.

Sosial ayırmaların hesablanması və bəyan edilməsi prosedurları barədə ətraflı məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, statistik hesabatların təqdim olunması ilə bağlı məlumatı isə Dövlət Statistika Komitəsinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.8.3-cü maddəsi, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanunu.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəbrayılova Jalə Bəxtiyar, cjalika@mail.ru, Mingəçevir (20.04.2018) (Oxunub: 48 dəfə, ID: 16914)
Salam. Mən Vergilər Nazirliyinə hazırlaşmaq istəyirəm. Növbəti imtahan nə zaman olacaq?

Bildiririk ki, vergi orqanlarında işə qəbul “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq aparılır.

Həmin qaydalara əsasən vergi orqanlarına işə qəbul vakansiyalar yarandıqda iki mərhələdən ibarət olan müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir.

Vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar müsabiqə barədə KİV-də, habelə saytımızda müvafiq elanlar verilir. Elanda müsabiqəyə çıxarılan vakant vəzifələrin siyahısı verilərək həmin vəzifələrə müvafiq ixtisas üzrə ali təhsili olan şəxslərə müsabiqədə iştirak etmək imkanı yaradılır.

Hal-hazırda belə müsabiqənin keçirilməsi barədə məlumat verilməmişdir.

Bax: Vergilər Nazirliyinin 24.06.2014-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş Dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla əlaqədar sənədlərinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqənin keçirilməsi, ehtiyat kadrların formalaşdırılması və idarə edilməsi Qaydaları.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tağı Tağızadə Kamal, tagi.tagizade@rambler.ru, Bakı (20.04.2018) (Oxunub: 61 dəfə, ID: 16913)
Salam. Fəaliyyətim tam olaraq ƏDV-dən azaddır. Lakin ay ərzində ƏDV ödəməklə xidmətlər almışam. Dövriyyəm tam olaraq ƏDV-dən azad olduğu üçün alışda ödədiyim ƏDV-ni əvəzləşdirə bilmirəm. Bu halda o yığılmış əvəzləşəsi ƏDV-ni digər xərclər kimi nəzərə ala bilərəmmi? Yoxsa malın dəyərinə əlavə etməliyəm. Xahiş edirəm konkret və izahlı cavab verəsiniz.

Bildiririk ki, vergi ödəyicisinin əvəzləşdirilməsinə hüququ olmayan ƏDV məbləği Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 109-cu və 143-cü maddələrinin tələblərinə uyğun olaraq malların və ya xidmətlərin dəyərinə aid edilərək gəlirin əldə olunması ilə bağlı çəkilən xərc kimi gəlirdən çıxıla bilər.

Vergitutma ilə bağlı əlavə suallar yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci, 109-cu143-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Leyla, leyla@inbox.ru, Bakı (20.04.2018) (Oxunub: 33 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16912)
Salam. Mən fərdi sahibkar fəaliyyətimi 10 aprel müvəqqəti dayandırdım, bu 2-ci rüb dövr ərzində kassaya 550 manat pul daxil olub. Soruşmaq istərdim, mən 2-ci rüb sadə vergi bəyannaməsini nə vaxt hansı tarixədək göndərməliyəm, fəaliyyət dayandıqdan sonra neçə gün müddətində (və o halda bəyannamə növü olaraq nə qeyd olunmalıdır (cari, dəqiqləşmiş, ləğv olma))?. Digər halda 2-ci rüb üzrə iyul 20 tarixi təqdim edə bilərəmmi? Mənə deyiblər ki, fəaliyyət dayandıqda 10 gün müddətində bəyannamə göndərməlisən, əks halda cərimə 40 manat yazılır.

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdıqda, Vergi Məcəlləsində müəyyən olunmuş müddətdən, yəni hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim edilməlidir.

Odur ki, tərəfinizdən 2018-ci ilin 2-ci rübü üzrə cari bəyannamə 10 gün müddətində deyil, cari ilin 20 iyul tarixinədək vergi orqanına təqdim olunmalıdır.

Onu da bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi üzrə fəaliyyətin dayandırılması ilə əlaqədar Sadələşdirilmiş verginin (yekun) bəyannaməsi onun Əlavələri ilə birlikdə təqdim edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi və Vergilər Nazirinin 16 oktyabr 2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş ““Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur Rüstəmov, rustamov_86@mail.ru, Bakı (20.04.2018) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 16911)
Salam. Mən Bakı şəhərində hal-hazırda sərnişin daşınma ilə məşğul olan online taxi şirkəti (Taxify) ilə partner qismində müqavilə bağlayıb, həmin şirkətin 50 maşınını öz açacağım partner şirkətin tabeçiliyində əməkdaşlıq etməyi planlaşdırıram. Aylıq ümumi dövriyyə 10,000 Azn (partner) isə yəni mənim quracağım şirkətimin təmiz qazancı 1000 (%10) Azn təşkil edəcəyi halda mən nə qədər vergi ödəməliyəm? Müştəri tərəfindən ödəniş nağd və nağdsiz formada həyata keçirilir.

Bildiririk ki, mülki hüquq münasibətləri subyektlərinin hüquqi vəziyyətini, mülkiyyət hüququnun və başqa əmlak hüquqlarının əmələ gəlməsinin əsaslarını və həyata keçirilməsi qaydasını, müqavilə və digər öhdəlik münasibətlərini, habelə sair əmlak münasibətlərini və onlarla bağlı olan şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini mülki qanunvericilik müəyyənləşdirir. Mülki hüquq subyektləri arasında yaranmış mülki münasibətlər çərçivəsində tərəflərin vergi öhdəliklərinin müəyyən olunması vergi qanunvericiliyinə və onun tələblərinə əsaslanır.

Sorğunuzda müəyyən məlumatların tam aydın olmadığını nəzərə alaraq həmin məsələnin vergitutma aspektlərinin dolğun və ətraflı cavablandırılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə sözügedən əməliyyata dair məlumatı və təsdiqedici sənədləri təqdim etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyiniz məqsədəmüvafiqdir.

Bax:  Mülki Məcəllənin 2.2-ci, 6-390-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramal, ramalbaki111@inbox.ru, Sumqayıt (20.04.2018) (Oxunub: 38 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16910)
Salam. Bilmək istərdim, mən sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olan fərdi sahibkar bu ayın 15-i öz fəaliyyətimi müvəqqəti dayandırdığım halda mən icarə vergisi üzrə ödəmə mənbəyindən vergi ödəməliyəm ya yox? İş fəaliyyətim yoxdur. Amma obyekt, kassa qeydiyyatda olduğu üçün hələ də mənim adıma qeydiyyatdadır. Mən icarə haqqı ödəmirəm, çünki fəaliyyətim yoxdur. Beləliklə, fəaliyyəti 5 il müvəqqəti dayandırdıqda icarə üzrə vergi öhdəliyi qalırmı ya yox?

Bildiririk ki, icarəyə götürülmüş obyektdə fəaliyyət uzun müddət ərzində dayandırıldıqda, vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılmasına baxmayaraq icarəyə verən şəxslə bağlanmış müqavilənin şərtləri öz hüquqi qüvvəsini itirmir və vergi ödəyicisinin ödəmə mənbəyində vergi tutmaq öhdəliyi də qüvvədə qalır, vergi ödəyicisi buna riayət etmədikdə isə vergi orqanı tərəfindən kameral qaydada vergi məbləğinin hesablanmasına əsas yaranır.

Qeyd olunan halın aradan qaldırılması üçün tərəfinizdən icarə müqaviləsinə xitam verilməli, bunun nəticəsi kimi isə təsərrüfat subyektinin (obyektinin) yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanına (o cümlədən əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə) “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) bağlanması haqqında Arayış” və “Nəzarət-kassa aparatının qeydiyyata alınması (qeydiyyatdan çıxarılması) haqqında Ərizə” təqdim edilməklə təsərrüfat subyektinin (obyektinin) və NKA-nın qeydiyyatdan çıxarılması məqsədəmüvafiqdir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elşən Hüseynov, muhasibatliq_xidmetleri@inbox.ru, Bakı (20.04.2018) (Oxunub: 41 dəfə, ID: 16909)
Salam. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisə satışı yerli və xarici bazarda həyata keçirir. Bildiyiniz kimi, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları tərəfindən həyata keçirilən satışların dövriyyəsi ƏDV-dən azaddır. Bilmək istəyirəm ki,
1) müəssisə aldığı EVHF və YGB-na görə ödədiyi ƏDV məbləğini əvəzləşdirə bilərmi?
2) Xaricə satdığı mallar ƏDV-dən azad yoxsa ƏDV-ya 0 % dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunan dövriyyə sayılır? Vergi Məcəlləsinə istinad edərək suala ətraflı cavab yazmağınızı xahiş edirəm!

1. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV-dən azad olunan, yaxud ƏDV-ə cəlb edilməyən əməliyyatlar aparan şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175.6-cı maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, malların icxracı sıfır (0) dərəcəsi ilə ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatlara aid edilir, belə əməliyyatlar ƏDV cəlb olunan əməliyyatlar hesab olunur və bu əməliyyatları aparan şəxslər tərəfindən mallar alınarkən Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq ödənilən vergi məbləği əvəzləşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəşad İsayev İsa, Rashad85.85@mail.ru (20.04.2018) (Oxunub: 44 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16908)
Mən Razində icarəyə yer götürmək istəyirəm. Telefon aksessuarlarının satışı. 5 kvadrata yaxın yerdir. Mən 1 ay işləyib baxmaq istəyirəm ki, satış var ya yox. Əgər satış varsa, 2-ci aydan vergi ödəməyə başlayacağam, nə lazımdırsa bilmirəm. Yəni vergi hansısa vaxt verirmi ki, mən yoxlayım satışımı?

Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyində sorğunuzda qeyd olunan şəkildə vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsindən müddətli güzəştin verilməsi nəzərdə tutulmamışdır.

Bununla belə nəzərinizə çatdırırıq ki, hər hansı bir vergi tutulan dövr üzrə (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi üçün bu rübdür, gəlir vergisinin ödəyicisi üçün – təqvim ili, ƏDV ödəyicisi üçün isə - təqvim ayıdır) dövriyyəniz olmadıqda və vergi öhdəliyiniz yaranmadıqda, tərəfinizdən hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq vergi orqanına “Vergi öhdəliyinin yaranmaması barədə Arayış” təqdim edilməklə büdcəyə vergi ödənilməyə bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.2-ci 77-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ələsgərova Məlahət Rakif, malahat@ite.az, Bakı (20.04.2018) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 16907)
Türkiyədə olan klinikanın Bakıda ofisi açılır və şirkət Azərbaycanda hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçir. Şirkətin məqsədi həmin klinikanı burda təmsil etmək və tanıtmaqdır. Bakıda görülən işlərdən şirkət heç bir gəlir əldə etmir. Lakin işçilərinin xərclərini ödəyir və ofis icarə haqqını. Bu halda şirkətin Vergilərə hansı öhdəliyi yaranır? Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçdiyi halda Vergilərə nəsə ödəniş etməlidirmi?

Müraciətinizdən göründüyü kimi, nümayəndəlik Azərbaycanda fəaliyyət göstərməklə qeyri-rezidentin maraqlarını təmsil edir, müəyyən xidmətlər göstərir və bununla əlaqədar olaraq ona baş ofis tərəfindən vəsait köçürülür ki, bu da Vergi Məcəlləsinə əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti sayılır. 

Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident müəssisə bu fəaliyyətdən əldə etdiyi mənfəətindən, yəni daimi nümayəndəliyi ilə bağlı Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi ümumi gəlirdən Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq həmin gəlirin əldə edilməsinə çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğindən 20 faiz dərəcəsi ilə mənfəət vergisini ödəyir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident nümayəndəliklə bağlı fəaliyyəti üzrə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəlir və xərclərinin uçotunu aparmalıdır. 

Xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinin fəaliyyəti üzrə əldə etdiyi mənfəətini birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadıqda onun mənfəəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01.03.2001-ci il tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin, əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”na uyğun olaraq konkret halda Azərbaycan Respublikasında məhsul (iş, xidmət) satışından gəlirin məbləği, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətlə əlaqədar olan xərclərin məbləği və ya Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyin işçilərinin sayı meyarlardan biri qəbul edilməklə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəyi əsasında vergi ödəyicisi ilə müvafiq vergi orqanı arasında razılaşdırılmış şərti üsulla müəyyən edilir. 

Eyni zamanda, nümayəndəlik tərəfindən təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) həcmi 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olduqda onun Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsinə uyğun olaraq məcburi ƏDV qeydiyyatına alınmasına dair öhdəliyi yaranır.

Nəzərə almaq lazımdır ki, vergitutma məqsədləri üçün malların (işlərin, xidmətlərin) qiyməti tərəflərin əməliyyatda (əqddə) təsbit etdikləri qiymət qəbul edilir. Əks hal sübuta yetirilərsə vergilər bazar qiyməti nəzərə alınmaqla hesablana bilər.

Əlavə məlumata zərurət yarandıqda Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və ya vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü, 83.9-cu, 104.2-ci, 108-ci, 130.1-ci, 155.1-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 mart 2001-ci il tarixli 55 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı hallarda mənfəətin (gəlirin) hesablanması Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kazım Qasımov Mövsüm oğlu, kazimqasimli@mail.ru (20.04.2018) (Oxunub: 14 dəfə, ID: 16906)
05.04.2018-ci il tarixdə qeyd olunan mobil nömrəyə SMS vasitəsi ilə məlumat gəlib: sizin, (VÖEN: 8100194362) Internet Vergi Idarəsində olan elektron qutunuzda 14 ədəd oxunmamiş sənədiniz vardir. Xahiş edirəm bu barədə ətraflı məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm!

Bildiririk ki, vergi orqanı ilə elektron sənəd mübadiləsi haqqında müqavilə bağlamış hər bir vergi ödəyicisi üçün İnternet Vergi İdarəsində fərdi elektron qutu yaradılır. Elektron qutusu olan vergi ödəyicilərinə sənədlər (bildirişlər, xəbərdarlıqlar, məlumatlar, uyğunsuzluq məktubları və s.) onların fərdi elektron qutusuna göndərilir.  Vergi orqanından göndərilən hər hansı sənədin yalnız kağız daşıyıcısında göndərilməsi tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, digər hallarda fərdi elektron qutusu olan şəxslərlə yazışmalar elektron formada aparılır. Qeyd edək ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən istənilən sənəd rəsmi statusa malikdir.

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin elektron qutularına göndərilmiş sənədlər 5 gün ərzində oxunulmadıqda bu barədə onların mobil telefon nömrəsinə oxunulmamış məktublar barədə müvafiq məzmunlu SMS göndərilir.

Vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az rəsmi internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mustafayeva Nəzakət Firudin qızı, mustafayeva-nezaket@mail.ru, Sumqayıt şəhəri (20.04.2018) (Oxunub: 40 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16905)
Mənim yoldaşıma iş təklifi gəlib. Aylıq əmək haqqı 3.000 manat. Yoldaşım müharibə veteranıdır. Bilmək istəyirdim ki, ona gəlir vergisi necə hesablanacaq?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən muzdla işləyən və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış fiziki şəxsin əmək kitabçasının olduğu əsas iş yerində güzəşt hüququ verən sənədlərdən (müharibə veteranı vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin arayışı, müvafiq dövlət orqanlarının arayışları) biri təqdim edildiyi halda, həmin şəxsin hesablanmış 3.000 manat əmək haqqından güzəştin məbləği (400 manat) çıxılır və yerdə qalan məbləğin 2.500 manatdan artıq olan hissəsindən (3.000-400-2.500) 25 faiz dərəcə ilə vergi hesablanır, 2.500 manatdan hesablanmış 350 manat vergi isə (2.500*14%) cəmlənir. Bu halda müvafiq olaraq fiziki şəxsdən hesablanaraq tutulmalı olan gəlir vergisinin məbləği müharibə veteranı üçün 350+25=375 manat təşkil edəcəkdir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci, 102.2.7-ci və 102.8-ci maddələri , Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısı”nın 1.7-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Məmmədli Hümbət, orxanmammadlit@gmail.com, Bakı (20.04.2018) (Oxunub: 34 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16904)
Salam. Banka qoyduğumuz əmanətə görə əldə etdiyimiz faiz gəlirlərini bizə bank ödəyəndə ödəmə mənbəyində vergi tutulur? Burada iki hal var, mən həm vergi ödəyicisi kimi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyim gəlirimi banka əmanət kimi qoyanda və bank mənə həmin əmanətə görə faiz gəliri ödəyəndə həmin faiz gəlirindən bank tərəfindən vergi tutulmalıdır?
İkincisi isə vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxs kimi qoyanda necə tutulmalıdır?
Zəhmət olmasa bu iki variantı cavablandırardınız. Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, 2016-cı ilin fevral ayının 1-dən etibarən 7 il müddətində yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri gəlir vergisindən azad edilmişdir.

Qeyd olunan güzəşt həmin şəxsin vergi ödəyicisi olub-olamamasından asılı olmayaraq əmanət qoymuş hər bir fiziki şəxsə şamil olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Məmmədli Hümbət, orxanmammadlit@gmail.com, Bakı (17.04.2018) (Oxunub: 110 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16903)
Salam. Vergi Məcəlləsinin 102.1.7-ci maddəsini tam başa düşə bilmirəm. Əntiq əşyaların təqdim edilməsi vergidən azaddır yoxsa vergiyə cəlb olunur? Əvvəlcədən təşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən qiymətli daşlardan və metallardan, qiymətli daşlar və metalların məmulatlarından, incəsənət əsərlərindən, əntiq əşyalardan və vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən və ya istifadə edilmiş əmlakdan başqa, daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsindən gəlir gəlir vergisindən azad edilir.

Maddənin mətnindən göründüyü kimi, ümumən daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsi gəlir vergisindən azad edilsə də, belə əmlakın bəzi növlərinin, o cümlədən də əntiq əşyaların təqdim olunması bü güzəştlə əhatə olunmur  və bu əmlakdan əldə olunan gəlir gəlir vergisinə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.7-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mahir Sayılov Qadir, mahir.sayilov@hotmail.com, Sumqayıt şəhəri (17.04.2018) (Oxunub: 76 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 16901)
Vergilər Nazirliyinə qəbul üçün müsabiqə elan edilmişdi. Lakin 26.12.2017 tarixində yenilənən xəbərdə imtahan vaxtı qeyd edilmədi və hələ də imtahan barədə heç bir xəbər yoxdur. Qəbul imtahanı olacaqmı? Olacaqsa nə vaxt olacaq? Olmayacaqsa səbəbi nədir? Cavablandırsanız minnətdar olaram.

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Müvafiq müraciətinizin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərini həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya 4038135 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nadir, nadirbaki@inbox.ru, Sumqayıt (17.04.2018) (Oxunub: 103 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16902)
Salam. Sadə vergi bəyannaməsində daşınmaz əmlak üzrə əlavə 2 bölməsi doldurulduqda digər bəyannamə ödəmə mənbəyində vergi (icarə üzrə) bəyannaməsi göndərmədikdə - 40 manat maliyyə sanksiyası yazıla bilərmi? Yoxsa icarə vergisi üzrə həm sadə vergi, həm ödəmə mənbəyində vergi bəyannaməsi hər ikisi doldurulub göndərməlidir?

Bildiririk ki, “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi” formasına Əlavə 2-nin hazırki redaksiyada əlavə edilməsinin əsas məqsədi əmlakı icarəyə götürərək fəaliyyət göstərən vergi ödəyicisinin bütün öhdəliklərinin 1 vahid formada bəyan edilməsinin təmin olunmasıdır.

Bu baxımdan da tərəfinizdən yalnız əmlakın icarəsi ilə bağlı olan hesablanmış gəlir və tutulmuş vergi barədə eyni məlumatların “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”ndə təkrarən bəyan edilməsi tələb olunmur və müvafiq olaraq da həmin bəyannamənin təqdim olunmamasına görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunmur.

Lakin hesabat rübü ərzində sadələşdiirlmiş verginin ödəyicisinin icarəyə götürülmüş əmlak üçün ödənilən icarə haqqından başqa digər ödənişlərdən ödəmə mənbəyində verginin tutulması öhdəliyi də yaranarsa, bu halda “Sadələşdiirlmiş verginin bəyannaməsi”nin 4 nömrəli bölməsi və həmin bəyannaməyə 2 nömrəli əlavə doldurulmur və həmin hesabat dövrü üçün icarəyə götürülmüş əmlak üçün ödənilən icarə haqqı və digər ödənişlər əks olunmaqla tərtib edilmiş “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” tərtib edilərək vergi orqanına təqdim edilir.

Bax: vergilər nazirinin 16 oktyabr 2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi və ona Əlavə ¹– 2”in tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramil, ramil.cafarov.00@mail.ru, Xırdalan şəhəri (17.04.2018) (Oxunub: 100 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16899)
Salam. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fərdi sahibkar ƏDV ödəyicisindən mal (iş, xidmət) alır. Satıcı tərəfin göndərdiyi e-qaiməyə əsasən əsas məbləğ və ƏDV bir yerdə satıcının bank hesabına ödənilir. Sualım budur ki,
1. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan alıcı e-qaimədən əlavə satıcıdan VHF tələb etməlidirmi və VHF olmamasına görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunurmu?
2. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ƏDV-ni qarşı tərəfin depozit hesabına deyil, bank hesabına ödəyə bilər?

1. Cavab: Bildiririk ki,  ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və vergi tutulan əməliyyat aparan şəxs malları, işləri və ya xidmətləri qəbul edən şəxsə elektron vergi hesab-fakturasını verməyə borcludur.

ƏDV-nin ödəyiciləri olmayan alıcılara pərakəndə mal göndərildikdə və ya xidmət göstərildikdə, elektron vergi hesab-fakturası əvəzinə elektron qaimə-faktura və ya qəbz və ya çek verilə bilər.

Bu baxımdan da sorğunuzda qeyd olunan halda ƏDV ödəyicisi tərəfindən elektron vergi hesab-fakturasının verilməsi qanunvericilikə istisna olunmur.

Bununla belə, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisində elektron qaimə-faktura olduqda elektron vergi hesab-fakturasının olmaması maliyyə sanksiyasının tətbiqini istisna edir. 

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.8-ci176-cı maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV ödəyiciləri, habelə ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda olmayan səhmlərinin və paylarının 50 faizindən çoxu dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və büdcə təşkilatları tərəfindən mallar, xidmətlər (işlər) alınarkən onlara verilmiş elektron vergi hesab-fakturaları üzrə ƏDV-nin məbləği ƏDV-nin depozit hesabına köçürülməlidir, əks halda tələbə riayət etməyən vergi ödəyicisinə Vergi Məcəlləsinin 58.6-cı maddəsində qeyd olunan maliyyə sanksiyası tətbiq olunur.

Digər vergi ödəyiciləri, o cümlədən də sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən ƏDV məbləğinin mütləq qaydada ƏDV depozit hesabına ödənilməsi tələbi mövcuq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur.

Bununla belə, fəaliyyətin şəffaflığının təmin edilməsi məqsədi ilə elektron vergi hesab-fakturası ilə əldə edilmiş malların dəyərini ödəyərkən ƏDV məbləğinin ƏDV depozit hesabına ödənilməsi tövsiyə olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.6-ci175.1-ci175.8-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Cəfərova Fatma Zülfüqar qızı, ahad61@mail.ru, Salyan rayonu (17.04.2018) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16898)
Salam. Telefonuma gələn məlumatda yazılır ki: Sizin oxunmamış sənədiniz var. Mən burada o sənədləri tapa bilmirəm (VOEN 7001340302). Xahiş edirəm köməklik göstərəsiniz. Təşəkkür edirəm.

Bildiririk ki, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin elektron qutusuna göndərilən sənədlərlə tanış olmaq üçün Vergilər Nazirliyinin www.e-taxes.gov.az rəsmi internet portalına daxil olaraq istifadəçi kodu, parol, şifrə və ya gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) vasitəsilə İnternet Vergi İdarəsinin “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF” bölməsinə daxil olub “Gələnlər” qovluğuna keçmək lazımdır.

Bu barədə daha ətraflı məlumatı İnternet Vergi İdarəsinin “Yardım” bölməsindən əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda, qeyd olunanlar barədə videotəlimatla “Youtube” videohostinqdə də tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Müseyib Ələkbər Əli, museyib.e@gmail.com, Tovuz rayonu (17.04.2018) (Oxunub: 62 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 16897)
Salam. Əvvəllər mənim adıma VÖEN açılmışdı. Amma sonradan bu hesab deaktiv edildi. Sadəcə bilmək istəyirəm, bu hesabın adında borc qalıbmı? Online axtarışda adım çıxmadı. Ona görə də dəqiqləşdirə bilmədim.

Sorğunuzdan fəaliyyətinizi müvəqqəti qayandırdığınız qənaətinə gələrək bildiririk ki, vergi borcunuz barədə məlumatı Vergilər Nazirliyinin 195-1 Çağrı Mərkəzinə zəng edərək “3” düyməsini seçib öz VÖEN-nizi daxil edib “#” düyməsini sıxmaqla və ya saytımızın "Xidmətlər" bölməsinin "E-xidmətlər" alt bölməsindəki "Vergi borcu barədə məlumatın verilməsi" elektron xidmətə aid pəncərəyə VÖEN-nizi daxil etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bununla yanaşı, vergi borcu ilə bağlı məlumat vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edilməklə, gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda, onlardan istifadə edilməklə “İnternet Vergi İdarəsi”dən (“E-bəyannamə & ƏDV-DH & ŞHV” “Məlumat axtar” “Şəxsi hesab vərəqəsi”) və ya İkitərəfli SMS xidmətinə qoşulmaqla əldə edilə bilər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nərmin, nermin121@inbox.ru, Bakı (17.04.2018) (Oxunub: 57 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 16900)
Salam. Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi fiziki sahibkar - Əlavə 2 (daşınan və daşınmaz əmlak üçün ödənilən ödəmə mənbəyində tutulan verginin hesablanması). Bilmək istərdim bu əlavə 2 kimlər doldurur. Bu əlavə 2 təqdim etdikdən sonra ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsini təqdim etmək lazımdır? Yəni ötən illərdə biz icarə üzrə öhdəlik vergi üzrə ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsini təqdim edirdik. İndi bu vacibdirmi?

Bildiririk ki, “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi” formasına Əlavə 2-nin hazırki redaksiyada əlavə edilməsinin əsas məqsədi əmlakı icarəyə götürərək fəaliyyət göstərən vergi ödəyicisinin bütün öhdəliklərinin 1 vahid formada bəyan edilməsinin təmin olunmasıdır.

Bu baxımdan da tərəfinizdən yalnız əmlakın icarəsi ilə bağlı olan hesablanmış gəlir və tutulmuş vergi barədə eyni məlumatların “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”ndə təkrarən bəyan edilməsinə ehtiyac yoxdur.

Lakin hesabat rübü ərzində sadələşdiirlmiş verginin ödəyicisinin icarəyə götürülmüş əmlak üçün ödənilən icarə haqqından başqa digər ödənişlərdən ödəmə mənbəyində verginin tutulması öhdəliyi də yaranarsa, bu halda “Sadələşdiirlmiş verginin bəyannaməsi”nin 4 nömrəli bölməsi və həmin bəyannaməyə 2 nömrəli əlavə doldurulmur və həmin hesabat dövrü üçün icarəyə götürülmüş əmlak üçün ödənilən icarə haqqı və digər ödənişlər əks olunmaqla tərtib edilmiş “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” tərtib edilərək vergi orqanına təqdim edilir.

Bax: vergilər nazirinin 16 oktyabr 2017-ci il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmiş “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi və ona Əlavə ¹– 2”in tərtib edilməsi Qaydası”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İlkin Sadıqzadə, deyirmanci@gmail.com, Tovuz rayonu (17.04.2018) (Oxunub: 62 dəfə, Orta qiymət: 4.75, ID: 16896)
Salam. Müəssisə əhalidən süd tədarük etməklə süd məhsulları (qatıq, şor, smetan, yağ, pendir və s.) istehsal edir və satışını həyata keçirir. Vergi Məcəlləsinin 164.1.18. maddəsində göstərilir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr - 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə ƏDV dən azaddır. Həmin məcəllənin 159.1. maddəsində isə göstərilir ki, malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı tətbiq edilən ticarət əlavəsi və vergi tutulan idxal vergitutma obyektidir. Belə olan halda meəssisə öz məhsullarının satışını həyata keçirən zaman hansı formada ƏDV hesablanmalıdır. Əvvəlcədən təşşəkkürümü bildirirəm.

Bildiririk ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı dedikdə sənaye üsulu (o cümlədən xüsusi broyler təsərrüfatları, avtomatlaşdırılmış tövlə sistemləri və sair) da daxil olmaqla, heyvanların və quşların yetişdirilməsi, bəslənməsi, diri şəkildə olarkən onlardan məhsulların (ilkin formada, yarımfabrikat kimi istifadə olunaraq yeni məhsula çevrilmədən, kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən, konservləşdirilmədən) əldə edilməsi, bitkiçilik məhsullarının becərilməsi başa düşülür.

Pərakəndə satış anlayışı isə malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin)  son istehlak məqsədi ilə və yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki (sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin tələbi ilə elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası) təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyətini əhatə edir.

Sorğunuzdan göründüyü kimi, müəssisə əhalidən süd məhsullarını alaraq onları emal edir və satışını təşkil edir.

Bu səbəbdən də qeyd olunan fəaliyyət Vergi Məcəlləsinin 164.1.18-ci maddəsi ilə tənzimlənmir.

Digər tərəfdən, emal nəticəsində hazırlanmış məhsullar müəssisəyə məxsus təsərrüfat subyektləri (obyektləri) vasitəsi ilə bilavasitə əhaliyə deyil, digər vergi ödəyicilərinə məxsus ticarət obyektlərinə təqdim olunarsa, Vergi Məcəlləsinin 159.1-ci və 174.3-cü maddələrinin müddəaları da nəzərə alınmır və digər vergi ödəyicilərinə təqdim olunan məhsulların dəyərinə müəssisə ümumi qaydada ƏDV hesablamalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.62-ci, 153-cü, 159.1-ci, 174.3-cü164.1.18-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.75

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsal Səlimov, vusal_selimov@yahoo.com (17.04.2018) (Oxunub: 55 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 16895)
Salam. VÖEN-i olmayan fiziki şəxs bankda olan cari hesabı vasitəsilə mağazadan mal almaq istəyir. Bu məqsədlə cari hesabından mağaza sahibi olan hüquqi şəxsin bank hesabına köçürmə edir və köçürmə sənədi ilə yaxınlaşaraq malını alır. Bu halda, hüquqi şəxs VÖEN-olmayan fiziki şəxsə hansı sənədi təqdim etməlidir? Hüquqi şəxs bank hesabına köçürülmüş vəsaitə POS-terminal ödənişi kimi yanaşıb kassa çeki təqdim edə bilərmi? Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd edilmiş proses nə dərəcədə doğrudur və hansı sənədləşməni tələb edir? Əvvəlcədən təşəkkürlər.

Bildiririk ki, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən istehlakçı 14 gün ərzində qüsurlu malın geri qaytarılmasının və ya dəyişdirilməsinin təmin edilməsini tələb edə bilər.

Qanuna əsasən istehlakçının tələbinə qəbz, mal və ya kassa çeki, zəmanət müddəti olan mallar üzrə isə texniki pasport və ya onu əvəz edən digər sənəd təqdim edildikdə baxılır.

Məhz bu səbəbdən də, sorğunuzda qeyd olunan halda pərakəndə ticarət obyektində satılan mala NKA çekinin verilməsi məqsədəuyğundur.

Əlavə olaraq onu da qeyd edək ki, vergitutma məqsədləri üçün eyni məbləğin həm hesablaşma hesabı, həm də nəzarət-kassa aparatına daxil edilməsi halı nəzərə alınaraq bu əməliyyatlara bir əməliyyat kimi baxılmalı və bəyannamə tərtib edilərkən əməliyyatların biri nəzərə alınmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.9-cu, 16.1.11-1-ci173.2-ci maddələri, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 19 sentyabr tarixli 1113 nömrəli Qanununun 7-ci və 17-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 3 aprel tarixli 94 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları”nın 4.1-ci və 5.37-ci bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tofiq Bəhramov, tofiq_1975_255@mail.ru, Bakı (17.04.2018) (Oxunub: 56 dəfə, Orta qiymət: 4.33, ID: 16894)
Salam. Kameral yoxlama gələndə orada qeyd olunur: "C1, C2, B1, B2 sətrlərdə fərq yaranır". Bu "C" və "B" sətirləri nə deməkdir?

Bildiririk ki, bəyannamələrin müvafiq sətirlərində qeyd edilən “C” hərfi göstəricilərin aylıq, “B” hərfi isə rüblük olduğunu bildirir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 6    Orta qiymət: 4.33

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramazan Aslanov, aramazan@lenta.ru, Bakı şəhəri (16.04.2018) (Oxunub: 66 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 16893)
1.Əhaliyə satmaq üçün bina tikintisi ilə məşğul olan şirkət, ƏDV mənfəət ödəyicisi olmağı seçərsə və kassa metodunu tətbiq edərsə bu halda 138-ci maddəyə əsasən gəlirini xərclərə əsasən müəyyən etmək məcburiyyəti aradan qalxır, doğrudurmu? Yəni mənfəət bəyannaməsində faktiki ödədiyi xərcləri və faktiki mədaxil olunan gəliri əks etdirməklə mənfəət vergisini hesablayır doğrudurmu?
2. VM 77-1 maddəsinə əsasən bəzi məqamları dəqiqləşdirmək istərdim. 1. əgər şirkət bina tikintisi ilə bağlı vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar almaq üçün müraciət edirsə bu halda 77-1.2 maddəyə əsasən hələ tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl konkret hansı sənədləri ərizəyə əlavə etməlidir? 2. 77-1.4. maddəyə əsasən qərar 30 iş günü müddətində qəbul edilir. Əgər şirkət müraciəti edib və yalnız bundan sonra, ancaq həmin 30 iş günü bitənədək işlərin görülməsinə başlayarsa, bu hal qərarın qəbul edilməsindən imtinaya və ya qəbul edilmiş qərarın qüvvədən düşməsinə səbəb ola bilərmi? 3. 77-1.7. maddəyə əsasən qərar vergi orqanı tərəfindən hər bir vergi ödəyicisinə və hər bir vergi tutulan əməliyyata münasibətdə ayrılıqda qəbul olunur. Yəni əgər müraciətdə mənfəət, ƏDV, ÖMV və sair vergilər barədə qərar qəbul olunması nəzərdə tutulursa hər bir vergi mükəlləfiyyəti üzrə də ayrıca qərar və hər biri üzrə 500 manat dövlət rüsumu ödənilməlidir? 4. Yenə 77-1.7. maddəyə əsasən qərar 3 il müddətində məcburi hüquqi qüvvəyə malik olur. 3 il bitdikdən sonra əməliyyatlar hələ bitməyib davam edirsə, vergi ödəyicisi həmin qərarın tətbiq olunmasını istəsə bu mümkündürmü və prosedur necə baş verir? əgər vergi ödəyicisi qəbul edilən qərardan razı deyilsə bu halda qərar ləğv edilə və vergi ödəyicisi adi qaydada işlərini davam etdirə bilərmi? Bu prosedur ancaq 77-1.15. maddəyə əsasən baş verir, yaxud 77-1. Maddədə qeyd olunamyan başqa prosedurlar da var?

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 138-ci maddəsinin tələbləri vergi uçotunu hesablama metodu ilə aparan və bina tikintisi faliyyəti üzrə sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmayan vergi ödəyicilərinə şamil edilir.

Kassa metodu ilə uçot aparan vergi ödəyicisi isə gəliri əldə edəndə və ya gəlir onun sərəncamına veriləndə, bu gəliri nəzərə almalı və gəlirdən öz xərclərini yalnız bu xərcləri çəkdiyi zaman çıxmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 131-133-cü  138-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən həyata keçiriləcək iri məbləğli əməliyyatlar üzrə vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi və vergi risklərindən sığortalanmaq məqsədi ilə vergi öhdəlikləri hüquqi nəticələr doğurmazdan əvvəl vergi orqanları ilə razılaşdırıla bilər. Bu zaman hər bir belə əməliyyatın dəyəri 10 milyon manatdan az olmamalı və hər bir vergi tutulan əməliyyat üzrə vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsinə görə 500 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilməlidir.

Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi üçün tərəfinizdən həyata keçirəcəyiniz əməliyyat ilə, qeyd etdiyiniz halda bina tikintisi fəaliyyəti ilə bağlı təsdiqedici sənədlər, həmin əməliyyat üzrə vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrə dair qeydləriniz və qərarın qəbulu üçün zəruri hesab etdiyiniz digər məlumatlar ərizəyə əlavə edilməlidir.

Eyni zamanda bildiririk ki, ərizədə qeyd olunan əməliyyat artıq baş tutmus olduqda vergi orqanı tərəfindən qərarın qəbul edilməsindən imtina edilir.

Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə Qərar həmin əməliyyatla bağlı münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda əməliyyat baş tutanadək dəyişiklik baş verdiyi  hallar istisna olmaqla 3 il müddətində məcburi hüquqi qüvvəyə malik olur. 

Vergi ödəyicisi Qərarla razılaşdığı halda bu əməliyyat üzrə qeyd olunan öhdəlikləri yerinə yetirir. Vergi ödəyicisindən bu əməliyyat üzrə Qərarda göstərilən vergi öhdəliyindən fərqli vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi tələb edilə bilməz. Bununla belə, vergi ödəyicisi üçün bu qərar məcburi xarakter daşımadığından, o bu qərarla razılaşmaya bilər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, vergi ödəyicisi vergi orqanı tərəfindən vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qəbul edilmiş qərardan, habelə həmin qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı imtinadan  narazı olarsa inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət verə bilər.

Qeyd olunanlar barədə ətraflı məlumat almaq üçün saytımızın “Faydalı” bölməsinin “Vergilərə aid nəşrlər” alt bölməsində yerləşdirilmiş “Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki vəsait”dən istifadə edə bilərsiniz.

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı əlavə məlumatı Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin <77-1- ci> maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mahmudov Vüqar Xanlar, mahmudov.vugar@list.ru, Mingəçevir (12.04.2018) (Oxunub: 136 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 16892)
Salam. Mən vergi sahəsində fəaliyyətimi davam etdirmək istəyirəm. İmtahanın vaxtı və hansı kitablardan istifadə olunur.

Bildiririk ki, “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə izahedici xarakterli cavablar verilir.

Müvafiq müraciətinizin “Sual-cavab” bölməsi vasitəsi ilə deyil, vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqənin təşkilati məsələlərinin həllini təmin edən Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamenti tərəfindən cavablandırıldığını nəzərə alaraq aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya 4038135 telefon nömrəsi ilə əlaqə qurmaqla) müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.