Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər suallar və cavablarda
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. “Sual-cavab” bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. “Sual-cavab” bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
      
Aysel Nəsirova, a.nasirova91@gmail.com, Bakı (16.01.2019) (Oxunub: 69 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17770)
Salam. Xarici şirkətin nümayəndəliyi kimi fəaliyyət göstərən zaman burdakı filialin vergi öhdəlikləri hansılardır? İşçilər xaricdəki şirkətlə müqavilə bağlayıbsa müəssisə və işçilər hansı vergiləri ödəməlidirlər?

Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident müəssisə bu fəaliyyətdən əldə etdiyi mənfəətindən, yəni daimi nümayəndəliyi ilə bağlı Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi ümumi gəlirdən Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq həmin gəlirin əldə edilməsinə çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra qalan məbləğindən 20 faiz dərəcəsi ilə mənfəət vergisini ödəyir. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident nümayəndəliklə bağlı fəaliyyəti üzrə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada gəlir və xərclərinin uçotunu aparmalıdır. 

Eyni zamanda, nümayəndəlik tərəfindən təqdim edilmiş malların (işlərin, xidmətlərin) həcmi 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olduqda onun Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsinə uyğun olaraq məcburi ƏDV qeydiyyatına alınmasına dair öhdəliyi yaranır.

Bununla belə, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyindən mənfəət vergisindən əlavə olaraq bu daimi nümayəndəliyin xalis mənfəətindən həmin qeyri-rezidentə köçürdüyü (verdiyi) hər hansı məbləğdən 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.

Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi tərəfindən işçilərə ödənilən əmək haqqından ödəmə mənbəyində Vergi Məcəlləsinin 101.1-ci və 101.1-1-ci maddələsinə əsasən gəlir vergisi tutulur .

Bax: Vergi Məcəlləsinin 19-cu, 101.1-ci, 101.1-1-ci, 155.1-ci, 150-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ramin Salmanov Qəhrəman, ramin1218@mail.ru (16.01.2019) (Oxunub: 31 dəfə, ID: 17769)
Lisenziya əsasında fəaliyyət göstərən A şirkəti müştərilərə komunal və ya digər sahələrdə ödənişlərin rahat həyata keçirilməsi üzrə xidmət göstərir. A şirkətinin gəlirləri bu ödənişlər zamanı ödənişi alan Z (məsələn işıq idarəsi) təşkilatı tərəfindən verilən faizlərdən formalaşır. İşıq enerjisi sərfiyyatına görə borcu yaranmış B şirkəti isə Z şirkətinə olan işıq borcunun əsas məbləğini A şirkətinin hesabı vasitəsi ilə Z təşkilatının hesabına ödəyir. ƏDV məbləğini Z təşkilatının ƏDV depozit hesabına tam ödəyir. Z təşkilatıda satdığı enerjiyə görə qaimə faktura və EVHF-ni B şirkətinə göndərir. B şirkətinin məqsədi A şirkətinin vasitəsi ilə ödənişdən əsas borc məbləğindən bonus faizi əldə etməkdir. Bu halda B şirkətinin ƏDV â–ni depozit hesab vasitəsi ilə ödədiyini və Z təşkilatından EVHF-ni aldığını nəzərə alsaq B şirkəti bu məbləği gəlirdən çıxılan xərcə sala və ƏDV-ni əvəzləşdirə biləcək?

Bildiririk ki, ƏDV ödəyicisi tərəfindən alınmış elektron vergi hesab-fakturasında göstərilən malların (işlərin və xidmətlərin) ƏDV-siz dəyəri nağdsız qaydada həmin malları (işləri və xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına köçürüldükdə və həmin mallar (işlər və xidmətlər) kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulduqda ödənilən ƏDV məbləği əvəzləşməyə qəbul edilir.

 Sorğunuzda alınmış elektron vergi hesab-fakturasında göstərilən malların (işlərin və xidmətlərin) ƏDV-siz dəyəri nağdsız qaydada həmin malları (işləri və xidmətləri) təqdim edən şəxsin hesabına “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun müddəalarına uyğun olaraq nağdsız şəkildə, ƏDV-nin məbləği isə ƏDV-nin depozit hesabına köçürüldünə əsasən ƏDV-in əvəzləşdirilməsinə və ödənişin xərcə salınmasına hər hansı bir məhduduiyyər nəzərdə tutulmamışdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 175.-ci maddəsi, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mikayıl Abdiyev Fəhrəddin, mikailabdiyev@gmail.com, Bakı (16.01.2019) (Oxunub: 50 dəfə, Orta qiymət: 2, ID: 17768)
Salam. Firma xarici ölkənin Azərbaycan Respublikasındakı filialıdır və sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olaraq çalışır. Xaricidə yerləşən ana firma üçün tender sənədlərinin hazırlanması xidmətini göstərir və göstərdiyi xidmətə görə hesab faktura kəsir. Dövriyyəsi 200.000 AZN-dən azdır. Yeni qanunvericiliyə görə filial sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olacaq yoxsa ƏDV ödəyicisi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz.

Qeyd olunanlara əsasən, digər hüquqi şəxsə xidmət göstərdiyinizi nəzərə alaraq sizin sadələşmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququnuz olmadığından 1 yanvar 2019-cu il tarixdən mənfəət vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlisiniz.

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatına durmaq öhdəliyi Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsinə əsasən vergi tutulan əməliyyatların həcmi ardıcıl 12 ayın istənilən ayında (aylarında) 200 min manatdan artıq olduqda yaranır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 2

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nazlı Vidadi q. Əhmədova, nazliahmad@yahoo.com, Bakı (16.01.2019) (Oxunub: 52 dəfə, ID: 17767)
Salam. Məsləhət xidmətləri göstərən və sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fərdi sahibkar 2018-ci ilin dekabr ayında həmin tarixədək göstərilmiş xidmətlərə görə müştərisinə elektron qaimə-faktura göndərmişdir. Müştəri, maliyyə durumunun çətin olmasını əsas göstərərək ödənişi 2019-cu ilin yanvar ayında edə biləcəyini bildirmişdir. AR Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən, sözügedən sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi 1 yanvar 2019-cu il tarixindən etibarən gəlir vergisinin ödəycisi olur. Sual: həmin xidmət haqqı 2019-cu ilin yanvar ayında ödənildikdə, sadələşdirilmiş ya gəlir vergisinə cəlb ediləcək?
Qeyd: 195 xidmətindən bu suala cavab olaraq bildirildi ki, elekton qaimə-faktura 2019-cu ilə qədər göndərildiyindən və xidmətlərin göstərildiyi dövr də 2019-cu ilə qədər olduğundan, sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunacaq.

Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan sahibkar üçün vergitutma obyekti təqdim olunmuş mallara, görülmüş işlərə və ya göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan hasilat, habelə satışdankənar gəlirlərin (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər istisna edilməklə) həcmidir.

Sorğunuzda vergi ödəyicisi sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğu dövrdə təqdim olunan xidmətə görə əldə etdiyi gəlirlərə görə xidmətin təqdim olunduğu dövrdə qüvvədə olan vergi dərəcəsi ilə ( Bakı şəhərində 4%, digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2 %) vergi ödəyəcək.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vəli Əliyev Əkbər, vergi74@mail.ru, Bakı (16.01.2019) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 17766)
Salam. Fərdi sahibkar digər vergi ödəyicilərinə xidmət göstərir. 2018-ci ildə e-qaimə əsasında göstərilmiş 1000 manat xidmətin haqqı 2019-cu ildə ödənilir. 2019-cu ildə isə həmin sahibkar VM-nin 218.5.10-cu maddəsinə əsasən gəlir vergisinin ödəyicisi olacaq. Bu zaman 2018-ci ildə göstərilmiş xidmətin 2019-cu ildə əldə etdiyi hasilatı hansı qaydada vergiyə cəlb olunacaq? Fərdi sahibkar 2019-cu ildə həm vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxsə, həm də vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olan şəxsə xidmət göstərir. Hər biri üçün xidmətin dəyəri şərti olaraq 1000 manat (cəmi 2000 manat) təşkil edir. Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxsə göstərilən xidmətin hasilatı 2% dərəcə ilə sadələşmiş vergiyə cəlb edilə bilərmi?

1.Cavab: Bildiririk ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan sahibkar üçün vergitutma obyekti təqdim olunmuş mallara, görülmüş işlərə və ya göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan hasilat, habelə satışdankənar gəlirlərin (ödəmə mənbəyində vergi tutulmuş gəlirlər istisna edilməklə) həcmidir.

Sorğunuzda vergi ödəyicisi sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğu dövrdə təqdim olunan xidmətə görə əldə etdiyi gəlirlərə görə xidmətin təqdim olunduğu dövrdə qüvvədə olan vergi dərəcəsi ilə (Bakı şəhərində 4%, digər şəhər və rayonlarda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2 %) vergi ödəyəcək.

2.Cavab: Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz.

Qeyd etdiyiniz şəxsin fərdi sahibkar kimi digər vergi ödəyicilərinə xidmət göstərdiyini nəzərə alaraq həmin şəxs 1 yanvar 2019-cu il tarxidən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vüsalə, vusalavusala77@mail.ru, Yevlax şəhər (16.01.2019) (Oxunub: 28 dəfə, ID: 17765)
Salam.Yaşadığımız həyət evinin sahəsi 4,5 sot = 450 m 2-dır.Və ünvanın sənədi mənim adımadır. Yevlax Bələdiyyəsindən məktub şəklində həyat yoldaşımın adına kodlaşdırılmış məktub göndərilib ki,2003-cü ildən bu günə 125 manat Bələdiyyəyə borcunuz var: Sualım. 1.Məktub kimin adına gəlməlidir? 2.Səhifənizdən rüsumu götürüb hesabladım.Mənim hesabıma əsasən illik 9 manat ödəməliyik. 4,5 sot sahənin 120 m2-ını ev tutur,330 m2- boş torpaqdır.Bu sahə üçün nə qədər rüsum ödəməliyəm. 3.Əgər xəbərdarlıq 25.10.2018-ci ildə gəlibsə ,mən əvvəlki 4 ayın da illik rüsumunu ödəməliyəm?

Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir.

Müvafiq orqanlar tərəfindən hər il iyulun 1-dək fiziki şəxslərə torpaq vergisi hesablanılır və tədiyə bildirişləri avqustun 1-dən gec olmayaraq onlara çatdırılır və bərabər məbləğlərdə 15 avqust və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq ödənilir.

Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri (bundan sonra bina adlandırılacaq), həmçinin yerindən və istifadə edilibedilməməsindən asılı olmayaraq

su və hava nəqliyyatı vasitələri əmlak vergisinin vergitutma obyekti sayılır.

Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalara görə əmlak vergisi onların yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi tərəfindən hesablanır,  tədiyə bildirişi isə avqust ayının 1-dən gec olmayaraq onlara çatdırılır və cari il üçün verginin məbləği bərabər hissələrlə — həmin il avqustun 15-dək və noyabrın 15-dək ödənilir.

Tədiyyə bildirişində fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı, ünvanı, o cümlədən Ötən dövrlər üzrə vergi borcu və faiz məbləği göstərilir.

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan  əmlakın  Yevlax şəhərində yerləşdiyi qənaətinə gələrək əmlaka görə illik 18 manat ((120-30)x0.20=18) manat, torpağa görə isə 1 manat 35 qəpik  ((450/100)x0.30=1.35) vergi ödəməlisiniz.

Eyni zamanda Vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövri qurtardıqdan sonra 3 il ərzində vergi ödəyicisinin vergisini, faizləri və maliyyə sanksiyasını hesablamaq və hesablanmış məbləği yenidən hesablamaq, verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış (yenidən hesablanmış) məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövri qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər.

Sorğunuzda qeyd olunan digər məsələlərlə bağlı aidiyyatı üzrə bələdiyyəyə müraciət etməyiniz tövsiyə olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sənubər Əliyeva, Xırdalan (16.01.2019) (Oxunub: 56 dəfə, ID: 17764)
Salam. Mən fərdi sahibkar kimi tərcümə fəaliyyəti ilə məşğulam. Yeni vergi dəyişikliklərindən sonra hansı vergini ödəməliyəm: sadələşdirilmiş, yoxsa gəlir vergisi? Əgər gəlir vergisi ödəyicisi olacağamsa, xərcləri necə hesablamaq mümkündür? Mən hazırda ipoteka krediti, yaxud daxili kredit götürməyi planlaşdırıram. Kreditə ödənilən məbləğ xərc hesab ediləcəkmi?

Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin (bu Məcəllənin 218.4.1-ci220.10-cu maddələrində nəzərdə tutulan şəxslər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla) Sadələşdiirlmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.

Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Vergi Məcəlləsinin  109-cu maddəsinə əsasən qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olan xərclərin, Əmək haqqı kartlarının alınmasına çəkilən xərclər istisna olmaqla, fiziki şəxsin fərdi istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan gəlirdən çıxılmasına yol verilmir.

Qeyd olunanlara əsasən, sorğunuzda qeyd olunan kredit ödənişləri gəlirin əldə olunması ilə bilavasitə bağlı olmadığı üçün onların xərc kimi göstərilməsi nəzərdə tutulmamışdır. 

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Novruz, novruz_ali@mail.ru, Bakı (16.01.2019) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 17763)
Salam. 2019-cu ildən 2 iş yeri olanlar üçün əmək haqqından gəlir vergisi 14 faiz hesablanacaq? Bu vergi dərəcəsi əmək kitabçası olmayan iş yerinə də aiddir? Vətəndaşın 8000 manata qədər əmək haqqında 14 faiz güzəşt əldə etmək hüququ var?

Vergi Məcəlləsinin 101.1-2-ci maddəsinə əsasən iki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir.

Qeyd olunanlara əsasən sorğunuzda qeyd olunan əmək haqqlarının hər ikisi neft –qaz olmayan və qeyri-dövlət sektorundan olduğu halda 8000 manata qədər olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 101.1-1-ci və 101.1-2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Sübhan Allahverdiyev, supan1989@box.az (16.01.2019) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 17762)
Salam Əleykum! Sualım karqo ilə malın gətirilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının Qanunverciliyinə əsasən və ya tam qanuni şəkildə hər ay ölkəyə kommersiya məqsədli 20 futluq konteyner mal gətirmək istəyirəm. Xaricdən malı ölkəyə qanuni yolla gətirmək üçün hansı prosedurları var və hansı sənədlər lazımdır? Malı gətirmək üçün mən nələr etməliyəm? Zəhmət olmasa mənə mərhələ-mərhələ izah edərdiniz.

Bildiririk ki, mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində Vergi Məcəlləsi, Azərbaycan   Respublikasının  Gömrük Məcəlləsi və digər qanunları ilə müəyyən edilmiş hüquqları və vəzifələri gömrük orqanları həyata keçirirlər. Belə ki, ƏDV-dən azad edilən idxal malları istisna olmaqla vergi ödəyiciləri, o cümlədən də sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri tərəfindən idxal edilən mallara görə idxal zamanı ƏDV dövlət gömrük orqanları tərəfindən tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilir.

Bu baxımdan malların idxalı zamanı gömrük rüsumunun və ƏDV-nin ödənilməsi ilə bağlı ətraflı məlumatı almaq üçün  bu sahədə səlahiyyətli qurum olan Dövlət Gömrük Komitəsinin 195-7 Çağrı Mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 20-ci və 25-ci maddələri və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2012-ci il tarixli, 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Məmmədov Elton, mferid880@gmail.com, Mingəçevir (16.01.2019) (Oxunub: 44 dəfə, ID: 17761)
Salam. Mənim 15 kv. metr ərazilik mağazam var. Mağazada ərzaq, siqaret, spirtli içkilər və s. satılır. Mən bu ildən hansı vergi ödəyicisi olmalıyam? Hal hazırda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisiyəm.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin XI fəslinin müddəaları nəzərə alınmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan əməliyyatların həcmi 200.000 manat və ondan az olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilər.

 Qeyd olunanlara əsasən sizin vergi tutulan əməliyyatlarınızın həcmi  12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manat və ondan az olduğu halda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci218.1.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yusif, yusuf-rasulzade@inbox.ru, Bakı (16.01.2019) (Oxunub: 32 dəfə, ID: 17760)
Salam. Müəssisə 2005-ci ildən ƏDV ödəyicisidir. Müəssisənin balansında olan əmlak icarə verildiyi üçün yenidən fəaliyyət bərpa olunub. Müəssisədə 1 işçi var. Aylıq dövriyyə 1000 manat təşkil edir. Müəssisə ƏDV ödəyicisi olmasına baxmayaraq yanvar ayından etibarən mikro sahibkarlıq subyekti kimi fəaliyyət göstərə bilərmi? Müəssisəmiz 2019-cu ildən əmlak və torpaq vergisi ödəməlidirmi?

Bildiririk ki , Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 saylı qərarına əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri dedikdə işçilərinin orta siyahı sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200 min manat və az olan sahibkarlıq subyektləri nəzərdə tutulur.

106.1.20. mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75 faizi mənfəət vergisindən azaddır.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 199.14-cü maddəsinə əsasən Mikro sahibkarlıq subyekti olan şəxslər əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar.

Qeyd olunan şəxslərə aid torpaq vergisində hər hansı bir azadolma və ya güzəşt nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Suliddin Musayev Novruz, Bərdə (15.01.2019) (Oxunub: 148 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17759)
Salam. 01.01.2019 tarixindən DSMF hesabatları elektron qaydada necə təqdim olunacaq?

Bildiririk ki, 2018-ci ilin IV rübündən etibarən məcburi dövlət sosial və işsizlik sıgortası üzrə hesabatlar Vergilər Nazirliyinə təqdim olunmalıdır. Hesabatları İnternet Vergi İdarəsinin müvafiq bölməsi vasitəsilə onlayn rejimdə və ya BTP proqramı vasitəsilə oflayn rejimdə hazırlaya bilərsiniz. Ətraflı təlimatla Yardım bölməsindən tanış ola bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəna, rena1985@inbox.ru, Bakı (15.01.2019) (Oxunub: 141 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17758)
Salam. Dərzilik fəaliyyəti ilə məşğul oluram. Ay ərzində 200-300 manat dövriyyəm olur. Mən aylıq 2 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmalıyam ya sabit vergi ödəyicisi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən fərdi qaydada dərzi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər aylıq 10 manat məbləğə Bakı şəhərində 2 əmsalı tətbiq etməklə 20 manat sabit vergi ödəyir və verginin ödənilməsi barədə qəbz əldə edir. Dərzi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi orqanına bəyannamə təqdim etmək öhdəlikləri yaranmır.

Məlumat üçün qeyd edək ki, vergi ödəyicisi “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz”i almaq üçün yazılı müraciət etdikdə, sadələşdirilmiş verginin ödənilməsini təsdiq edən ödəniş sənədini müraciətinə əlavə edir, elektron qaydada müraciət etdikdə isə, ödənişi müraciətin edildiyi zaman elektron qaydada həyata keçirir. Ödəniş sənədində vergi ödəyicisinin VÖEN-i göstərilməlidir. Vergi ödəyicisi hesablanmış sabit vergini tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödədikdən sonra ona müvafiq olaraq kağız daşıyıcısında və ya elektron qaydada“Sabit verginin ödənilməsi haqqında qəbz” verilir.

Əsas: VM 220.10-cu maddə

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Araz Qurbanlı, araz.qurbanli@mail.ru (15.01.2019) (Oxunub: 98 dəfə, ID: 17757)
Salam. Mən hal hazırda icarəyə götürdüyüm (30 kv.metr sahə) dönənxananı avadanlıqla birlikdə sub icarəyə vermək istəyirəm. Mən sadələşmiş vergi ödəyicisiyəm. Bunun üçün hansı əməliyatları və hansı ardıcıllıqla yerinə yetirməliyəm?

İcarə müqaviləsində icarə obyektinin ikinci əldən icarəyə (subicarəyə) verilə biləcəyi nəzərdə tutulmuşdursa, ikinci və üçüncü tərəflər arasında icarə müqaviləsi bağlanmalı və subicarəyə götürən tərəfindən icarə haqqı ödənilməlidir.

Bu halda subicarəyə götürən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olduğu halda , subicarəyə verən şəxsə ödənilən icarə haqqından ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 14 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisini tutmalı, tutulmuş vergini hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə köçürməli və həmin müddətdə vergi orqanına “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim etməlidir.

Subicarəyə verən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olduğu halda ona icarəyə verən şəxsə ödədiyi icarə haqqından ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan 14 faiz dərəcəsi ilə gəlir vergisini tutmalı, tutulmuş vergini hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə köçürməli və həmin müddətdə vergi orqanına “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” təqdim etməlidir.

Subicarəyə verən şəxs vergi ödəyicisi kimi uçotda olmadığı halda isə, əmlakını icarəyə verən fiziki şəxs özü vergi orqanında vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna durmalı və bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirdən 14 faiz dərəcə ilə vergi hesablamalı, hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq “Gəlir vergisi bəyannaməsi”ni vergi orqanına təqdim etməklə həmin müddətdə də hesablanmış gəlir vergisinin məbləğini dövlət büdcəsinə ödəməlidir.

İcarə haqqından gəlir əldə edən fiziki şəxslərdən yuxarıda qeyd edilmiş qaydada ödəmə mənbəyində vergi tutulmuşdursa və ya onun tərəfindən ödənilmişdirsə, həmin gəlirlərdən bir daha vergi tutulmur.

Əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltidən gəlir əldə edən şəxslər bu fəaliyyətlə yanaşı, digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olduqda Vergi Məcəlləsinin 218.1-ci, 218.2-ci218.3-cü maddələrinin müddəaları nəzərə alınmaqla, digər fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirlərə sadələşdirilmiş vergini tətbiq etmək hüququna malikdirlər. Bu halda əmlakın icarəyə verilməsi, royalti və digər fəaliyyət növləri üzrə əldə edilən gəlirlərin və xərclərin uçotu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparılır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Elyarov, turalsearch@gmail.com, Bakı (15.01.2019) (Oxunub: 120 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17756)
Salam. İşçi əsas iş yerindən 800 manat əmək haqqı alır, əlavə iş yerindən isə 450 manat əmək haqqı alır. Bu zaman əlavə iş yerindən aldığı 450 manatda gəlir vergisindən (14%) azaddır ya əlavə iş yeri olduğuna görə azadolma burada tətbiq edilmir?

Vergi Məcəlləsinin 101.1-1-ci maddəsinə əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirləri 8000 manatadək olduqda verginin dərəcəsi 0 (sıfır) faiz təşkil edir.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 101.1-2-ci maddəsinə əsasən İki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir.

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən sorğunuzda qeyd olunan  əmək haqlarının neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən şəxsə aid olduğu halda gəlir vergisindən azad edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Nəbi Soltanov Yaşar, Bakı (15.01.2019) (Oxunub: 89 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17755)
Salam. 2019-cu ildə işçinin əmək haqqından tutulmalar hesabına əmək haqqının 36-40 manat civarında azalması doğru məlumatdır?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirləri 8000 manatadək olduqda verginin dərəcəsi 0 (sıfır) faiz təşkil edir.

Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda həmin məbləğin 200 manatadək olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır.

Qeyd olunanlara əsasən sorğunuzda göstərilən məlumat doğru deyil.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 101-ci102-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mikayıl Abdiyev Fəhrəddin, mikailabdiyev@gmail.com, Bakı (15.01.2019) (Oxunub: 103 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17754)
Salam. Firma sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olaraq fiziki şəxslərə elektrik quraşdırma xidmətləri göstərir və dövriyyəsi 200 000 AZN-dən azdır. Yeni qanunvericiliyə görə şirkət sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olacaq yoxsa ƏDV ödəyicisi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz.  Qeyd olunanlara əsasən , vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) xidmət göstərdiyiniz halda sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi əldə etdiyiniz gəlirdən xərclər çıxılmadan 2 % sadələşdirilmiş vergi , digər şəxslərə xidmət göstərdiyiniz halda əldə etdiyiniz gəlirdən xərclər çıxılmala 20 % dərəcə ilə mənfəət vergisi ödəməlisiniz. Vergi Məcəlləsinin 106.1.20-ci maddəsinə əsasən mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75 faizi mənfəət vergisindən azaddır.

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatına durmaq öhdəliyi Vergi Məcəlləsinin 155.1-ci maddəsinə əsasən vergi tutulan əməliyyatların həcmi ardıcıl 12 ayın istənilən ayında (aylarında) 200 min manatdan artıq olduqda yaranır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 106.1.20-ci, 155.1-ci218.5.10-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Zaur, Zaur_suleymanov_1985@mail.ru, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 257 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17753)
Salam, əgər bir şəxs agent kimi fəaliyyət göstərirsə və onun gəliri agent faizindən ibarətdirsə həmin şəxsin fiziki şəxs kimi, yoxsa MMC kimi qeydiyyata düşməsinin müsbət və ya mənfi tərəfləri hansılardır?
2. Əgər firma adından malları agent kimi satan şəxs, eyni zamanda 15 firma üçün agent fəaliyyəti göstərirsə, 15 kassa aparatı qoymalıdır, yoxsa 1?
3. Agent fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsin anbarına olan mal qalığına münasibətdə vergi orqanları hansı addımları ata bilər? Yəni bu mal firmanın malı heab olunurmu? Firmanın anbar qalığına aid edilirmi? Firma agentə elektron qaimə faktura verməlidirmi?

Cavab 1. Qeyd etdiyiniz fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyti hesab olunur. Həmin fəaliyyət üzrə sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmaqla, o cümlədən fərdi sahibkar kimi həyata keçirmək olar. Vergi orqanlarında uçot və qeydiyyat prosedurları (kommersiya hüquqi şəxslərin (o cümlədən xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxslərin) qeydiyyata alınması) və vergi öhdəlikləri barədə ətraflı məlumatı rəsmi internet səhifəmizin Sahibkarın vergi bələdçisiVergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin verilmə müddətləri” bölmələrindən və ya Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz. 

Cavab 2. Bildiririk ki, fəaliyyətinizi həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulan təsərrüfat subyekti (obyekti) yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanında uçota qoyulmalı, Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsi nəzərə alınmaqla təsərrüfat subyektində (obyektində) əhali ilə nağd pul hesablaşmaları ciddi hesabat blankları vasitəsi ilə və ya NKA quraşdırılmaqla bu hesablaşmalar NKA vasitəsi ilə aparılmalıdır. Sualınıza cavab olaraq, qeyd etdiyiniz şəxs fəaliyyətini bir təsərrüfat subyektindən (obyektdən) həyata keçirirsə bir ədəd NKA quraşdırılması tələb olunur.

Cavab 3. Vergi Məcəlləsinin 58.8.2-ci maddəsinə əsasən səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinin  sahibliyində olan malların alışını təsdiq edən qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura, idxal mallarına münasibətdə idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal edildikdə isə Vergi Məcəlləsinin 130-1-ci 130.1-1-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadığı halda təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların dəyərinin 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq olunur.

Malların satışının həyata keçirilməsi məqsədi ilə malların  agentlərə təhvil verilməsi üzrə vəkalət verən şəxs tərəfindən agentə elektron qaimə-faktura təqdim edilmir. Qeyd olunan əməliyyat müvafiq qaydada sənədləşdirilir və xidmətin göstərilməsi ilə bağlı tərəflər arasında müqavilə bağlanılır.

Agentin anbarında olan malların digər şəxsə (vəkalət verənə) aid olduğunu təsdiq edən sənədlər  (“Malların komissiyaya qəbul edilməsi ilə bağlı tərəflər arasında müqavilə”, “Malların təhvil-qəbul aktı” ) mövcud olmadığı halda vergi Məcəlləsinin 58.8.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan sanksiyalar tətbiq olunur.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Anar Mahmudov, anar632@gmail.com, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 346 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17752)

Nazirlər Kabineti təsdiq etdiyi “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”na əsasən, illik gəliri 200 min AZN-dən aşağı olan və heçbir işçisi olmayan sahiblarlar "Mikro sahibkar" kateqoriyasına aiddirmi? İllik gəliri 200 min AZN-dən aşağı olan fiziki şəxs özü tək xidmət müqaviləsi ilə xidmət göstərdiyi zaman 75% güzəşt tətbiq olunacaqmı?

Bildiririk ki, Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 saylı qərarına əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri dedikdə işçilərinin orta siyahı sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200 min manat və az olan sahibkarlıq subyektləri nəzərdə tutulur.

Qərara əsasən sahibkarların mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkar kimi müəyyənləşdirilməsi üçün “işçilərin orta siyahı sayı” və “illik gəlir” meyar göstəricilərindən daha yüksək olanı əsas götürüldüyü üçün, işçisi olmayan şəxslər də mikro sahibkar hesab olunur və vergi güzəşti əldə edir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Günay Rəhimova Məmmədrəhim, info@gunayrahimova.com, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 321 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17751)
Fərdi sahibkar olaraq tərcümə xidməti göstərirəm. Dövriyəm 12 ay ərzində 200,000 manatdan azdır. Heç bir xərcim yoxdur. Vergi məcəlləsinin 102.1.30. (mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirinin 75 faizi) maddəsinə edilmiş dəyişiklikdən yaralana bilərəmmi?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilməz.

Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 saylı qərarına əsasən mikro sahibkarlıq subyektləri dedikdə işçilərinin orta siyahı sayı 1-10 nəfər, illik gəliri 200 min manat və az olan sahibkarlıq subyektləri nəzərdə tutulur.

Qeyd olunan meyarlara cavab verən fərdi sahibkarlar adıçəkilən vergi güzəştindən istifadə edə bilərlər.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Asif Həsənov, anko361@mail.ru (11.01.2019) (Oxunub: 273 dəfə, Orta qiymət: 3.67, ID: 17750)
Salam, mən fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məğulam. VÖEN-im var. Mənim fəaliyyətim ticarətlə bağlıdır. Daha doğrusu sifarişlər əsasında hüquqi şəxslərə müxtəlif növ malların satışını həyata keçirirəm. (əsasən kənd təsərüfat malları) Bu malları topdan satış ticarət mərkəzlərində və kənd təsərüfat mallarının satış mərkəzlərindən alıb onlara çatdırıram. Qeyd etmək istəyirəm ki dövriyəm ardıcıl 12 ayda 200 000 manatdan az olur. 01.01.2019 cu il tarixdən Vergi Məcəlləsində və Sosial Haqqında qanunda edilən dəyişikliklərdən sonra mən vergiləri nə cür hesablamalıyam?

Bildiririk ki, qeyd etdiyiniz fəaliyyət vergi Məcəlləsinin 13.2.63-cü maddəsininə əsasən topdansatış ticarət fəaliyyəti hesab olunur. Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Buna əsasən topdansatış qaydasında ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkar 1 yanvar 2019-cu il tarixdən gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir.

Qeyd olunan şəxslər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı Sosial sığorta haqqında Qanunun 2019-cu il yanvarın 1-dək qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq ödənilir, 2020-ci il yanvarın 1-dən isə minimum aylıq əməkhaqqının50 faizi miqdarında ödənilməlidir .

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.63-cü , 218.5.9-cu maddələri, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2.1-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 3    Orta qiymət: 3.67

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Xədicə Əliyeva Cavanşir, xadka.aliyeva@gmail.com, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 240 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17749)
Salam. E-qaimənin formasında imzalar olan yerdə mütləq imzalanmalıdır və möhür olmalıdır yoxsa boş qala bilər? Düzgün qaydası necədir?

“Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları”na əsasən Vergi ödəyicisi alıcıya elektron qaimə-fakturanı elektron formatda təqdim edir. Elektron qaimə-faktura vergi ödəyicisi tərəfindən müvafiq qaydada hazırlanıb təsdiq edildikdə, İnternet Vergi İdarəsi vasitəsilə avtomatik olaraq alıcının bu səhifədə yaradılmış şəxsi elektron qutusuna (e-qutu) ötürülür. 

 Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olan, lakin elektron qutusu olmayan alıcıya elektron qaimə-faktura ştrix-kod əks olunmaqla çap edilir və mal (iş, xidmət) hüquqi şəxs olan vergi ödəyicisinin imza və möhürü ilə, fiziki şəxs olan vergi ödəyicisinin isə imzası ilə (möhür olduqda möhürlə) təsdiqlənməklə təqdim edilir.

Bax: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 mart 2017-ci il tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları” .

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamran Həsənov Telman, Kamran32.93@mail.ru, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 181 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17748)
Salam. Mən VÖEN açdırsam və işsiz qalıb onu bağlatdırmaq istəsəm bunu neçə gün ərzində etmək tələb olunur? VÖEN 2-3 il ödəniş olunmadan açıq qalarsa, bunun üçün cərimə nəzərdə tutulubmu?

Bildiririk ki, vergi ödəyicilərinin vergi uçotundan çıxarılması və fəaliyyətinin  müvəqqəti  dayandırılması prosedurları fərqlidir. 

Belə ki, fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq istəyən vergi ödəyicisi “Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və  ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında arayış”ı təqdim etməlidir. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməli, qeyd olunan müddət bitdikdə fəaliyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət edilmədikdə isə fəaliyyətinin dayandırılması haqda müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən etibarən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir və müvafiq bəyannamələrin vergi orqanına təqdim olunması üzrə öhdəlik yaranır.

Gücləndirilmiş elektron imza (o cümlədən Asan İmza) və ya istifadəçi kodu, parol və şifrə olduqda Vergilər Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəsi portalı üzərindən fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn rejimdə dayandırılması mümkündür.

Bu barədə ətraflı məlumatı səhifəmizin “E-Xidmətlər” bölməsindəki Fiziki şəxsin fəaliyyətinin onlayn dayandırılması” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament vasitəsi ilə əldə edə bilərsiniz.

Vergi uçotunuzun ləğv edilməsi üçün “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında ərizə” və uçota alınmanı təsdiq edən şəhadətnamə ilə şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəniz (notarial qaydada təsdiq edilmiş etibarnamə ilə) vasitəsi ilə uçotda olduğunuz vergi orqanına və ya onun əhatə dairəsinə aid olan vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə gəlməklə və ya gücləndirilmiş elektron imzanız (o cümlədən ASAN İmzanız) olduqda, vergi orqanına gəlmədən elektron qaydada vergi uçotunuzun ləğv edilməsi üçün ərizə təqdim edə bilərsiniz.

Fiziki şəxsin ləğv edilməsi ilə əlaqədar yerinə yetirilməli olan prosedurlar barədə ətraflı məlumatı internet səhifəmizin müvafiq bölməsindən (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=1294) əldə edə bilərsiniz.

Eyni zamanda gəlirin olmadığı halda vergi ödənilməsi tələb olunmur. Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda, vergi orqanına vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq “Vergi öhdəliyinin yaranmaması barədə arayış” təqdim edilməlidir.Vergi Məcəlləsində müəyyən olunmuş vergi hesabatını və ya nəzərdə tutulmuş arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) qərarına əsasən 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Amil Əsədov, asadovamil@inbox.ru, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 165 dəfə, Orta qiymət: 4.75, ID: 17747)
Salam. Vergi Məcəlləsinə yeni dəyişiklərdən sonra məcburi köckünlərə hesablanan gəlir vergisindən güzşətlər öz köhnə qaydasında qalacaqmı? Yoxsa o güzəştlər ləğv olunacaqmı?

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 102.4.5-ci maddəsinə əsasən məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində azaldılır.

Qeyd olunan maddədə hər hansı bir dəyişiklik nəzərdə tutulmamışdır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4.75

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gündüz Şıxalılı Zülfüqar, gunduzshixalili92@gmail.com, Sumqayıt (11.01.2019) (Oxunub: 142 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17746)
Salam. Mən BDU-nun Tarix fakültəsinin Regionşünaslıq ixtisasını (Qafqaz üzrə) bitirmişəm. Bu ixtisasla vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı keçirilən müsabiqədə iştirak edə bilərəmmi?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyi tərəfindən 07.01.2019-cu il taxrixində müsabiqə elan edilmişir və rəsmi internet səhifəsinin (www.taxes.gov.az) “İşə qəbul. Müsabiqələr” bölməsində yerləşdirilmişdir. Elanda müsabiqədə iştirak etmək üçün şərtlər, o cümlədən ixtisas tələbləri barədə məlumat öz əksini tapmışdır. Dövlət vergi orqanlarında vəzifələrin tutulması üçün ixtisas tələbləri kimi bir qayda olaraq hüquqşünaslıq, iqtisadiyyat və idarəetmə istiqamətlərinə uyğun ixtisaslar üzrə ali təhsil nəzərdə tutulmuşdur.

Əlavə olaraq bildiririk ki, dövlət vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı ətraflı məlumatı Vergilər Nazirliyinin İnsan resursları departamentinə aidiyyəti üzrə (rəsmi və ya (012) 403-81-35 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlamaqla), eləcə də Bakı şəhərində və regionlarda fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Ümumi qiymətlərin sayı: 4    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Həmid Hüseynov Samid, hamid.huseyn@gmail.com, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 319 dəfə, ID: 17745)
Mən xidməti müqavilə ilə bir şirkətdə maliyə işlərinə kömək edirəm və aylıq 1000 AZN xidmət haqqı alıram. İndiyə qədər aldığım xidmət haqqından 4% sadələşmiş vergi, yəni 40 AZN və 26 manat DSMF ödəmişəm. 01.01.2019-cu ildən bu ödənişlər nə qədər olacaq?

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu il tarixdən qüvvəyə minmiş müddəalarına əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur. Buna əsasən digər hüquqi şəxsə xidmət göstərən fərdi sahibkar gəlir vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərir və əldə etdiyi gəlirlərdən xərclər çıxılmaqla 20% dərəcə ilə vergi ödəyir. O da nəzərə alınmalıdır ki, 1 yanvar 2019-cu ildən mikro sahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərinin 75 faizi gəlir vergisindən azaddır.

Qeyd olunan şəxslər tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı Sosial sığorta haqqında Qanunun 2019-cu il yanvarın 1-dək qüvvədə olan müddəalarına uyğun olaraq ödənilir, 2020-ci il yanvarın 1-dən isə minimum aylıq əməkhaqqının 25 faizi miqdarında ödənilməlidir.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Şahin Seyidov Fəxrəddin, sahinseyidov1998@gmail.com, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 196 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17744)

Salam. Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən qeyri-neft sektorunda çalışan işçilərin muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirlərin məbləği 8000 manatadək olduqda gəlir vergisi sıfır dərəcə ilə hesablanır.Dəqiqləşdirmək istəyirik ki, 2 yerdə - əsas və əlavə iş yerində ümumilikdə 900 manat əmək haqqı alan işçiyə də bu güzəşt tətbiq edilirmi?

Vergi Məcəlləsinin 101.1-2-ci maddəsinə əsasən iki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir.

Qeyd olunanlara əsasən sorğunuzda qeyd olunan əmək haqqlarının hər ikisi qeyri-neft və qeyri-dövlət sektorundan olduğu halda gəlir verigsindən azaddır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 101.1-1-ci101.1-2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 5    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ceyhun Mustafayev Süleyman, mustafayev_69@mail.ru, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 117 dəfə, ID: 17743)
Salam. Mən bildirmək istəyirdim ki, İran Respublikasının vətəndaşı Bakı şəhərində kommersiya fəaliyyəti (telefon mağazası) ilə məşğul olmaq üçün müəssisə yaratmaq istəyir. Bunun üçün hansı sənədlər tələb olunur?

Sorğunuzdan qeyri-rezident fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxs yaratmaq istədiyi qənaətinə gələrək bildiririk ki, qeyd edilən formada hüquqi şəxsin yaradılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı saytımızın “Bir pəncərə” bölməsinin eyniadlı pəncərəsindən əldə edə bilərsiniz.

Yaradılan hüquqi şəxsin təşkilati forması Mülki Məcəllənin 4-cü fəslində göstərilən istənilən formada təsisçilər tərəfindən müstəqil şəkildə müəyyən olunur.

Yeni yaranmış hüquqi şəxs vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyi ərizədə seçdiyi vergitutma metoduna uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin, mənfəət vergisinin və ya əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərə bilər. Qeyd olunan vergitutma sistemələrinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istər ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır.

Vergitutma sistemi ilə bağlı ümumi məlumatın alınması, habelə hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı daha ətraflı məlumatn əldə olunması məqsədi ilə “Sahibkarın vergi bələdçisi” “ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Bəxtiyar Ramiz, bextiyar_111@mail.ru, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 225 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17742)
Salam. Yeni dəyişikliyə əsasən fiziki şəxslər gəlirlərinin 75 faizinə güzəşt əldə etdikdən sonra hesablanan 20 faiz vergini rüblük hesabatı təqdim etdikdən sonra ödəməlidir? Bu 75 faiz güzəşt nə vaxtdan tətbiq ediləcək? Rübün yoxsa ilin sonunda?

Vergi Məcəlləsinin 102.1.30-cu maddəsinə əsasən mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirinin 75 faizi gəlir vergisindən azad olunur.

Qeyd olunan güzəşt Vergi Məcəlləsinin 151-ci maddəsində göstərilən cari vergi ödəmələri ödənilən zaman nəzərə alınır.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Bəxtiyar Ramiz, bextiyar_111@mail.ru, Bakı (11.01.2019) (Oxunub: 188 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17741)
Salam. 2019-cu ildən etibarən gəlir verginə cəlb ediləcək mikrosahibkarlıq subyektlərinin gəlirlərindən 75 faiz güzəşt edildikdən sonra çıxılacaq xərclərə hansı xərclər daxildir? Ümumiyyətlə e-qaimə alınan xərclərdən basqa hansı halda təsdiqlənəcək? Yəni sahibkarın cari hesablaşma hesabına bağlı olan bank kartından nağdsız qaydada xərclədiyi vəsait xərc kimi tanınırmı? Bura müəyyən obyektlərdə POS terminallar vasitəsilə aparılan nağdsız ödənişlər aid edilir. Gəlir vergisinin bəyannaməsi rüblük arayış formasında ya illik bəyannamə kimi təqdim olunacaq? Əgər rüblük arayış olacaqsa rübün müvafiq ayları ərzində çəkilmiş xərcləri göstərmək olacaqmı?

Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-cı maddəsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura vermək vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır.

Vergi Məcəlləsinin 109.8-ci maddəsinə əsasən Nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz (bu Məcəllənin 16.1.11-6.1-ci – 16.1.11-6.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan şəxslər tərəfindən verilən qəbz və ya digər ciddi hesabat blankları istisna olmaqla) malların (işlərin, xidmətlərin) alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur.

Eyni zamanda bildiririk ki, gəlir vergisi üzrə hesabat dövrü il olduğu üçün bəyannamələr illik formada hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq təqdim edilir.

Cari vergi ödəmələri isə rüb başa çatdıqdan sonra 15 gün ərzində ödənilir, Cari vergi ödəmələri hesabat ili başa çatdıqdan sonra yenidən haqq-hesab edilir və bu zaman hesablanmış cari vergi məbləği hesabat üzrə vergi məbləğindən çox olduğu halda artıq hesablanmış cari vergi və ona uyğun faiz məbləğləri azaldılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-6-cı, 108-ci, 109-cu, 149-cu151-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.