Axtar
az|рус|eng
Sual - Cavab
"Sual-cavab" bölmәsi vasitәsilә hәr bir kәs vergi sistemi ilә bağlı maraqlandığı mövzuda mövcud sualları ilә bizә müraciәt edә bilәr

Sual-Cavab bazası üzrə axtarış

SİZİN SUAL

Sizi maraqlandıran suallarla bağlı Vergilәr Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə dә müraciәt edә bilәrsiniz

>
"Sual-cavab" bölməsi vasitəsilə siz artıq verilən cavabları 5 ballıq sistemlə qiymətləndirə bilərsiniz. Qiymətləndirmə 2 formada aparılır:
1. Sual-cavab bölməsində istənilən suala verilən cavabla tanış olub, həmin cavabı qiymətləndirə bilərsiniz.
2. Sual-cavab bölməsinə sual göndərən şəxsin e-mail ünvanına məktub göndərilir və o, sualına verilən cavabı qiymətləndirə bilər.
Suallar Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu departamenti tәrәfindәn cavablandırılmışdır
      
Əmirov Asif Firudin, intelligent83@yahoo.com, Abşeron, Digah qəsəbəsi (17.07.2018) (Oxunub: 68 dəfə, Orta qiymət: 4, ID: 17241)
1. Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü maddəsində göstərilir ki, Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hallarda həyata keçirilə bilər:. Burada hansı verginin hesablanması aydın deyil. Məcəllədə 9 növ vergi müəyyən edilmişdir. 14.3-cü maddədə vergi deyəndə hansı vergi nəzərdə tutulur?
2. Vergi Məcəlləsinin 142.1-ci maddəsində göstərilir ki, Aktivlərini əvəzsiz əsasla və ya güzəştli qiymətlə təqdim edən şəxsin gəliri bu qayda ilə təqdim edilən aktivin bazar qiyməti və onun bu Məcəllənin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilən dəyəri arasındakı fərqdən ibarətdir. Eyni halda ƏDV bazar qiyməti ilə hesablana bilərmi? Qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinin 161.3-cü maddəsində bazar qiymətinə istinad edilmir.

1. Cavab: Bildiririk ki, vergi-dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. Bazar qiyməti isə malın (işin, xidmətin) tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti deməkdir. Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların (işlərin, xidmətlərin) qiyməti tərəflərin əməliyyatda (əqddə) təsbit etdikləri qiymət qəbul edilir. Əks hal sübuta yetirilmirsə, bu qiymət bazar qiyməti kimi qəbul edilir. Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü maddəsi konkret vergi növünü əhatə etmir.

Bununla belə vergi ödəyicisinin dövlət vergi orqanına bu və ya digər əməliyyatda malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin bu maddədə göstərildiyindən fərqli qaydada müəyyənləşdirilməsi barədə sübutlar vermək hüququ vardır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsi.

2. Cavab: Bildiririk ki, müraciətinizdə qeyd etdiyiniz Vergi Məcəlləsinin 161.3-cü maddəsində vergi tutulan əməliyyatın dəyərinin bu Məcəllənin 159-cu maddəsində göstərilən qaydada müəyyən edildiyi qeyd edilmişdir. Məcəllənin 159.4-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə və digər şəxslərə mal verməsi, iş görməsi və ya xidmət göstərməsi, habelə barter əməliyyatı vergi tutulan əməliyyat sayılır.

Göstərilənlərə əsasən Məcəllənin 142-ci maddəsinə əsasən təqdim olunan aktivin dəyəri əqd və ya müqavilədə göstərilən qiymətlər əsasında (bazar qiymətinin tətbiqi halları olduqda Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsinə uyğun olaraq) müəyyən edilir. Aktivlərin mübadiləsi, əvəzsiz əsasla və ya hədiyyə verilməsi, əmək haqqı şəkilində təqdim edildiyi, güzəştli qiymətlərlə təqdim edildiyi hallarda isə daxilolmanın məbləği Vergi Məcəlləsinin 14-cü maddəsinə uyğun olaraq bazar qiymətləri ilə hesablanır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14.3-cü142.1-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 4

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elmir Seyidov, seyidov.elmir@inbox.ru, Saatlı (17.07.2018) (Oxunub: 53 dəfə, ID: 17240)
Salam. Mən bilmək istəyirəm ki, kənd icra nümayəndəsi və kənd bələdiyyəsi neçə hektara icarə müqaviləsi bağlaya bilər? Yaxud icarə müqaviləsi bağlaya bilərlər yoxsa yox?

Bildiririk ki, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları dövlət mülkiyyətində olan aşağıdakı torpaqları icarəyə verə bilərlər:

-    dağ-mədən sənayesinin, ehtiyatları təsdiq edilmiş faydalı qazıntı yataqlarının, magistral boru kəmərlərinin, sənaye, nəqliyyat, rabitə, energetika, mühüm meliorasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin yerləşdiyi torpaqlar;

-    meşə fondu torpaqları;

-    Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin dibi də daxil olmaqla su fondu torpaqları;

-    yay və qış otlaqlarının torpaqları;

-    dövlət elmi-tədqiqat və tədris müəssisələrinin, onların təcrübə bazalarının, maşın-sınaq stansiyalarının, dövlət sort-sınaq, baytarlıq, fitosanitar nəzarəti xidmətlərinin, toxumçuluq və damazlıq müəssisələrinin torpaqları;

-    sağlamlaşdırma və istirahət təyinatlı torpaqlar.

Bələdiyyə orqanları tərəfindən bələdiyyə mülkiyyətində olan ehtiyat fondu torpaqları və fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsində olan torpaqlar icarəyə verilə bilər.

Dövlət və bələdiyyə torpaqlarının icarəyə verilməsinin qanunverilikdə məhdudlaşdırılması barədə isə aidiyyəti üzrə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 11 dekabr 1998-ci il tarixli 587-IQ nömrəli Qanununun 5-ci və 10-cu maddələri, ““Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Gündüz Kərimov, gunduz_kerimov@yahoo.com (17.07.2018) (Oxunub: 47 dəfə, ID: 17239)
1. ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi üçün VM-nin 176-cı maddəsində nəzərdə tutulan elektron vergi hesab-fakturaları ümumiyyətlə məcəllədən çıxarıla bilər. Onsuz da 2017-ci ildən etibarən bütün vergi ödəyiciləri elektron qaimə verməyə borcludurlar. Əvəzləşdirmə Vergilər Nazirliyinin bazasında olan elektron qaiməyə əsasən də aparıla bilər. Elekton vergi hesab-fakturasını ləğv etməklə sahibkarları əlavə iş yükündən,informasiya bazasını isə əlavə yüklənmədən azad etmək olar.Bu mümkündürmü?
2.VM-nin 166-cı maddəsindən (vergi tutulan əməliyyatın aparıldığı vaxt ) müvafiq olaraq "elektron vergi hesab fakturası" ifadəsi və "30 gün müddəti" çıxarıla bilər. Elektron qaimənin verildiyi tarix vergi əməliyyatının tutulduğu dövr kimi qəbul oluna bilər. Bu mümkündürmü?

1 cə 2. Cavab: Bildiririk ki, “Sual-Cavab” rubrikasının məqsədi vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədi ilə onların elektron müraciətlərinin cavablandırılması prosesini əhatə edir. Bu xidmət vasitəsi ilə verilən cavablar vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində izahedici xarakteri daşıyır.

Bununla belə, sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi, özəl sektorun fəaliyyətinin genişləndirilməsi, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olaraq, vergi sistemində də son dövrlərdə geniş islahatlar aparılır. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün sahibkarların, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələrinin fikir və təklifləri mütəmadi olaraq öyrənilir. Buna əsasən vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə dair konkret, əsaslandırılmış təklifləriniz aidiyyəti üzrə saytımızın Vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərinizi bizə yaza bilərsiniz rubrikasına göndərə bilərsiniz.

Bax: Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş Fiziki və hüquqi şəxslərlə sual-cavab” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədov Hümbət Məhəmməd, humbet54@gmail.com (17.07.2018) (Oxunub: 50 dəfə, ID: 17238)
Bizim Şirkət Türkiyədə olan şirkətdən 80.000 USD dəyərində avadanlıq alır və həmin təşkilat avadanlığı Azərbaycanda Bakı şəhərində quraşdırılması üçün 32.500 USD məbləğində xidmət haqqı alır. Bu 32.500 USD xidmət haqqı vergiyə necə cəlb olunur? ÖMV və ƏDV-si və ƏDV bəyanəməsində necə bəyan edilir xahiş edirəm ətraflı misalla izah verəsiniz.

Bildiririk ki, xaricdən gətirilən avadanlıq gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq rezident müəssisə tərəfindən idxal edildikdən sonra xarici şirkətə avadanlığın quraşdırılması ilə bağlı edilən ödənişlərdən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutularaq növbəti rübün 20-dən gec olmayaraq “Ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi” ilə bəyan edilərək dövlət büdcəsinə ödənilir.

Həmçinin, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmədən iş görən və ya xidmət göstərən qeyri-rezident şəxs həmin işlər və ya xidmətlər üzrə ƏDV ödəyicisi sayılır və vergi agenti tərəfindən ƏDV-nin hesablanması, ödənilməsi və bəyannamənin təqdim edilməsi Vergi Məcəlləsinin 169-cu maddəsi ilə tənzimlənir.

Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmişdirsə, ƏDV-nin hesablanması Vergi Məcəlləsinin 169.3-cü maddəsinə uyğun olaraq qeyri-rezident tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərin müvafiq aktla təsdiq edilərək qəbul edildiyi ayın ƏDV bəyannaməsində, qeyri-rezident tərəfindən yerinə yetiriləcək işlərin dəyəri qabaqcadan ödənildiyi halda Vergi Məcəlləsinin 169.7-ci maddəsinə uyğun olaraq ödəmənin aparıldığı ayın ƏDV bəyannaməsində, ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi isə Vergi Məcəlləsinin 169.4-cü maddəsinə əsasən qeyri-rezident tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərə görə hesablanmış ƏDV-nin dövlət büdcəsinə ödənişinin həyata keçirildiyi ayın ƏDV bəyannaməsində əks etdirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 125.1.5-ci, 159.2-ci, 167-ci, 168.1.5-ci169-cu maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Eyvazov, farid.eyvazoff@gmail.com, Bakı (17.07.2018) (Oxunub: 37 dəfə, ID: 17237)
Vergi ödəyicilərinin şəxsi hesab vərəqəsində təsdiqlənməmiş azalmalar sətri mövcuddur və bu sətrdə qeydlərin edilməsi vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi məlumatlar əsasında səhvən hesablanmış verginin azaldılması hüququnu məhdudlaşdırır. Təsdiqlənməmiş azalmalar hansı qanunverici aktla tənzimlənir və vergi ödəyicisi bu tip azalmaları hansı şərtlər daxilində təsdiqlədə bilər?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannaməsi bidirişlə bağlı olmadıqda həmin bəyannamə üzrə Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalarının müddəalarına uyğun olaraq kameral vergi yoxlaması aparılır. Kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisi tərəfindən vergi bəyannaməsinin vergi orqanına təqdim edildiyi vaxtdan 30 iş günü müddətində keçirilir. Vergi ödəyicisi tərəfindən kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış vergi məbləği mübahisələndirilərsə bu zaman vergi ödəyicisinin özünün və ya onun nümayəndəsinin iştirakı ilə araşdırma aparılmaqla vergi orqanı tərəfindən aşağıdakı qərarlardan biri qəbul edilir:

- Kameral vergi yoxlamasının nəticəsi tam ləğv edilir;

- Kameral vergi yoxlamasının nəticəsi qismən ləğv edilir;

- Kameral vergi yoxlamasının nəticəsi qüvvədə saxlanılır;

- Səyyar vergi yoxlanılmasının keçirilməsi məsələsinə baxılması üçün materiallar audit strukturuna göndərilir.

Həmçinin, kameral yoxlama aparmaq üçün vergi ödəyicisindən təqdim olunmuş bəyannamə ilə bağlı sənədlərdə olan məlumatlar arasında ziddiyyət və ya səhv aşkar edildikdə vergi orqanı vergi ödəyicisindən əlavə məlumat, sənəd və izahat tələb edə bilər.

Əlavə olaraq bildiririk ki, hər bir vergi ödəyicisinin və ya başqa vəzifəli şəxsin vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət etmək hüququ vardır. Hüquqlarınızın pozulduğunu hesab etdiyiniz təqdirdə özünüz və ya səlahiyyətli nümayəndəniz vasitəsi ilə ətraflı məlumatla Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1)vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 37-ci, 62-ci və 70-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və 22.09.2016-ci il tarixdə 15201609071400 nömrə ilə Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş “Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalar”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tofiq Bəhramov, tofiq_1975_255@mail.ru, Bakı (17.07.2018) (Oxunub: 52 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17236)

Kameral yoxlama məktubu gələndə aşağıda qeyd olunur ki, izahatlar və yaxud təsdiqedici sənədlər 5 gün ərzində nazirliyə təqdim olunmalıdır. Lakin nə 37-ci maddədə, nə də digər maddələrdə bu "5 gün" məsələsi qeyd olunmayıb. 195 Çağrı Mərkəzi də təsdiqlədi ki, Məcəllədə bu qeyd olunmayıb. Sual: hansı əsaslara və yaxud qanuna əsasən mən sənədləri və ya izahatları 5 gün ərzində göndərməliyəm, əgər bu heç bir qanunda öz əksini tapmayıb?

Bildiririk ki, Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və 22.09.2016-cı il tarixdə 15201609071400 nömrə ilə Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş “Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydaların 2 nömrəli əlavəsi üzrə “Kameral vergi yoxlaması üçün zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında məktub”da sorğunuzda qeyd edilən müddət göstərilmişdir (http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=35845).

Bax: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il tarixli 1617050000011400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və 22.09.2016-ci il tarixdə 15201609071400 nömrə ilə Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş “Bəyannamələrin kameral vergi yoxlamalarının aparılmasına dair Qaydalar”nın (1 nömrəli əlavə) 2 nömrəli əlavəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əhmədli Hüseyn Zaur, huseyn.ehmedli88@gmail.com, Bakı (17.07.2018) (Oxunub: 35 dəfə, ID: 17235)
Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz: bələdiyyə mülkiyyətində olan məssisənin gəlir vergisini vergi orqanları yoxlaya bilərmi? Bilərsə hansı qaydalarla tənzimlənir?

Bildiririk ki, dövlət vergi orqanları vergi nəzarətinin təmin olunması üsulu kimi vergi ödəyicilərində səyyar vergi yoxlamalarını apara bilərlər.

Vergi ödəyicisi dedikdə, Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, o cümlədən də bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələr, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi başa düşülür.

Göründüyü kimi, dövlət vergi orqanları bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrdə səyyar vergi yoxlamasını aparmaq hüququndadırlar.

Bununla belə qeyd olunmalıdır ki, bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdə mənfəət vergisinin hesablanmasının və ödənilməsinin düzgünlüyünü araşdırmaq məqsədi ilə dövlət vergi orqanlarının keçirdiyi səyyar vergi yoxlamalarında bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı da iştirak edə bilər. Bunun üçün bələdiyyə bu bənddə göstərilən səyyar vergi yoxlamalarında bələdiyyənin vergi xidməti orqanının iştirakı barədə dövlət vergi orqanına müraciət etməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 8.1.4-cü, 13.2.1-ci, 13.24-cü23.1-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının 17 iyun 2003-cü il tarixli, 478-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnaməsi”nin 3.3-cü bəndi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Bilal Qurbanov Fəxrəddin, milan_30@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 81 dəfə, ID: 17234)
Avtosalon hansı mükəlləfiyyətnən işləməlidi? Hansı öhdəlikləri var, hansı hesabatlar verilməlidi?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət növü sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir və fəaliyyətə başlamazdan əvvəl hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərmək istəyən şəxs vergi orqanında vergi uçotuna alınmalı, hüquqi şəxs təsis olunduqda isə həmin hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. Qeyd olunan hallarda təqdim edilməli olan sənədlər fərqlidir və həmin sənədlər barədə, habelə qeydiyyat üçün yerinə yetirməli olan prosedurlar barədə “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsinin “Fiziki şəxslərin vergi uçotu” və “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı” hissələrindən müvafiq məlumatı əldə edə bilərsiniz.

VÖEN əldə etdikdən sonra təsərrüfat obyektinin (subyektinin) vergi uçotuna alınması üçün mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin, icarə müqaviləsinin və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər sənədin surətlərini əlavə etməklə “Vergi ödəyicisinin filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması haqqında Ərizə” ilə obyektin yerləşdiyi ərazi üzrə vergi orqanına müraciət etməlisiniz.

Vergi öhdəlikləriniz isə vergi uçotuna alınarkən təqdim etdiyiniz ərizədə seçdiyiniz vergitutma sisteminə və yaranan vergitutma obyektlərinə uyğun olaraq müvafiq vergilərdən (sadələşdirilmiş vergi və ya gəlir vergisi, ƏDV) ibarət olacaqdır.

Qeyd olunan vergitutma sistemlərinin istər vergitutma bazasında, istər vergi tutulan dəyərində, istərsə də ümumiyyətlə inzibatçılığında müəyyən özəllikləri və xüsusiyyətləri vardır və bu fərqlər barədə, habelə qeydiyyatla bağlı prosedurlar barədə ətraflı məlumatı “Sahibkarın vergi bələdçisi” bölməsindən, əlavə məlumata zərurət yarandıqda isə Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə (195-1) və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 33-cü, 34-cü maddələri, VIII, X, XI, XIVXVII fəsilləri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tural Çərkəzli, turaleconomics@mail.ru, Bakı (14.07.2018) (Oxunub: 85 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17233)
1. Təqdim edilmiş qaiməyə əsasən ƏDV ödəyicisi digər ƏDV ödəyicisinə malın dəyərini ödəyərkən qarşı tərəfə ƏDV daxil məbləği nağd şəkildə ödəyir.Bu zaman ƏDV-nin nağd şəkildə ödənişinə görə Vergi Məcəlləsində sanskiya tutulmuşdur. Bilmək istəyirəm ki, nağd ödənilən ƏDV-ni xərcə silmək olurmu? Göstərilən xərcə görə nağd ödəniş gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər olduğundan ƏDV-si əvəzləşə bilmədiyinə görə xərcə silinməyi mümkündürmü?
2. Daxil olmuş xidmət üçün olan avans məbləğini ƏDV bəyannaməsinin əlavə 3 bölməsinin 301.2.7-ci sətirində qeyd edirik, həmin göstərilən avans məbləğini eyni zamanda ƏDV bölməsinin vergilərin hesablanması bölməsində hesabat dövründəki dövriyyə üzrə alt bölməsinin 301.1-ci sətrindədə (malların təqdim edilməsi,işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi üzrə əməliyyatlar) dövriyyəyə daxil etməliyik?

1. Cavab: Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq əvəzləşdirilməsinə icazə verilməyən ƏDV məbləği malların və ya xidmətlərin dəyərinə aid edilir və gəlirin əldə olunması ilə bağlı olduqda vergi tutulan gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 58.6-ci, 108-ci 175.8-ci maddələri.

2. Cavab: Bildiririk ki, təqdim ediləcək işlərin və xidmətlərin hesabına əvvəlcədən alınmış ödənişlər ƏDV bəyannaməsinə 3 nömrəli Əlavənin 301.2.7-ci sətrində, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi üzrə əməliyyatlar 301.2-ci sətrində, təqdim edilmiş mallar (işlər, xidmətlər) üzrə ƏDV-nə cəlb olunan dövriyyələrin məbləği CƏMİ isə 301-ci sətrində əks etirilir.

Bax: Vergilər Nazirinin 06.06.2018-ci il tarixli əmri ilə  təsdiq  edilmiş “Əlavə dəyər vergisinin bəyannaməsinin” 3 -li Əlavəsinin tərtib edilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Çingiz Mustafayev, evronik-108@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 64 dəfə, ID: 17232)
Xaricdən reklam üçün köçürülən pul ƏDV-dan azaddır ya yox? Bizim şirkətə Kanadadan il ərzində 200.000 Azn-ı keçən məbləğ daxil olacaq və bu vəsait dərhal başqa bir şirkətə reklam xarakterli servisə görə köçürüləcək. Bizim şirkət tranzit kimi çıxış edəcək. Biz ƏDV-dan azadıq ya yox?

Bildiririk ki, rezident tərəfindən qeyri-rezident şəxsə göstərilən reklam xidmətlərinin alıcısı olan qeyri-rezident Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yerləşdiyi və bu xidmətlər onların Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi ilə bilavasitə bağlı olmadığı halda, belə xidmətlərin təqdim olunması ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb edilir.

 Bunlarla yanaşı respublika ərazisində rezident tərəfindən göstərilən reklam xidmət isə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş ümumi qaydada 18 faiz dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 159.2-ci, 165.1.3-cü168.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ümid Məmmədli, high5@box.az, Oğuz, Bayan kəndi (14.07.2018) (Oxunub: 46 dəfə, ID: 17231)
Bildiyimiz kimi, "Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə"yə əsasən əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş sığortaolunanlara ilk 14 təqvim günü üçün sığortaedənin vəsaiti hesabına, qalan günlər üçün isə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət ödənilir. Bundan başqa, uşağın anadan olmasına görə verilən birdəfəlik müavinət, uşağın 3 yaşın tamam olanadək ona qulluqla bağlı verilən müavinətlər və digər bu kimi müavinətlər məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına DSMF tərəfindən ödənilir. Sualım budur ki, muzdlu işlə əlaqdər ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsinini tərtib edərkən yuxarıda sadaladığım müavinətlər - gəlir kimi bəyannamədə göstərilmələdir? Əgər göstərilməlidirsə muzdlu işlə əlaqədar hesablanmış gəlirin məbləğ təsnifatı hesablanarkən hansı göstəricilərdə qeyd olunmalıdır? 

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qurumları tərəfindən digər işəgötürənlərin işçilərinə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirliməsinə görə ödənilən müavinətlərin bəyannamədə əks etdirilməsi məqsədi ilə Vergilər Nazirliyinin 06.06.2017-ci il tarixli 1817040100368600 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin “Muzdlu işlə əlaqədar Hesablamalar” və “Hesabat dövrünün 1-ci, 2-ci və 3-cü ayı üzrə hesablamalar” bölmələrinə “AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında DSMF-nun qurumları tərəfindən digər işəgötürənlərin işçilərinə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətlər üzrə hesablamalar” adlı 901-1-ci, 901.4-1-ci, 901.5-1-ci və 901.6-1-ci sətirlər əlavə edilmişdir. 

Belə ki, həmin bəyannamənin 1-ci hissənin 901-1 kodlu sətrində Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qurumları tərəfindən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətin ilk 14 təqvim günündən sonrakı günlərə görə ödənilən hissəsi üzrə müavinət ödənilmiş digər işəgötürənlərin işçilərinin sayı, onlara hesablanmış müavinətin və bu müavinətla əlaqədar verginin məbləğlərinin cəmli, 2-ci hissənin 901.4-1, 901.5-1 və 901.6-1 kodlu sətirlərində isə hesabat dövrünün 1-ci, 2-ci və 3-cü aylarında Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qurumları tərəfindən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətin ilk 14 təqvim günündən sonrakı günlərə görə ödənilən hissəsi üzrə müavinət ödənilmiş digər işəgötürənlərin işçilərin sayı, onlara  hesablanmış müavinətin və bu müavinətla əlaqədar verginin məbləği qeyd edi­lir.

Bəyannamənin qeyd edilən sətri yalnız Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qurumları tərəfindən doldurulur və bu rəqəmlər bəyannamə təqdim edənin cəm rəqəmlərinə daxil edilmir.

Bununla belə, sorğunuzda qeyd edilən digər dövlət müavinətləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ödənildiyi üçün həmin dövlət müavinətləri işəgötürən tərəfindən təqdim edilən “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”ndə əks etdirilmir.

Bax: “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 18 fevral 1997-ci il tarixli 250-IQ nömrəli Qanununun 6-cı maddəsi və Vergilər Nazirinin 06.06.2018-ci il tarixli əmri ilə  təsdiq  edilmiş Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi Qaydası.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kərimov Vəli, kerimov.v@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 50 dəfə, ID: 17230)
ƏDV və mənfəət vergisi ödəyicisi olan hüquqi şəxs (Satıcı), mülkiyyətində olan yaşayış sahəsini (mənzili) fiziki şəxsə (Alıcıya) satır. Notarius tərəfindən müvafiq əqd rəsmiləşdirildikdə VM-nin 150-ci maddəsinə əsasən ödəmə mənbəyində müvafiq vergi tutulur. Onu da qeyd etmək istəyirik ki, mənzilin satış qiyməti onun qalıq dəyərindən yüksəkdir. Bu halda Satıcı hüquqi şəxsin bu əqdlə əlaqədar əlavə hansı vergi öhdəlikləri yaranır? İzahlı cavabınıza görə əvvəlcədən təşəkkürümüzü bildiririk.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridirlər. Hüquqi şəxs tərəfindən balansında olan daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi zamanı həmin əmlakın təqdim edilməsi üzrə müqaviləni təsdiq edən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi hesablanaraq dövlət büdcəsinə ödənilir və bu təqdim etmədən əldə edilən gəlirlər mənfəət vergisi məqsədləri üçün vergi tutulan gəlirlərə aid edilmir.

Eyni zamanda aparılmış əməliyyat ƏDV-nin vergitutma obyektini təşkil etmədiyindən, həmin daşınmaz əmlaka görə ƏDV ödənilib əvəzləşdirildiyi halda ödənilmiş və əvəzləşdirilmiş ƏDV-nin məbləği təqdim etmənin baş verdiyi ayın ƏDV bəyannaməsində yenidən hesablanmaqla dövlət büdcəsinə bərpa edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 3.5-ci, 150.1.9-cu159-cu218.4.3-cü, 219.3-1-ci219.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Əsədullayeva Lalə Arif, lala.asadullayeva@gmail.com, Bakı (14.07.2018) (Oxunub: 67 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17229)
1. Direktor və hüquqi şəxs arasında maliyyə yardımı kimi faizsiz borc müqaviləsi bağlanıb. İndi bu məbləğ qeri qaytarılırsa vergiyə cəlb olunmalıdırmı?
2. Təsisçi yox, direktora qaytarılan məbləğ kassadan nağd qaytarıla bilər? MMC-nin dövriyyəsi 15000 azdır.

1. Cavab: Bildiririk ki, təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə vergilərin hesablanması bazar qiyməti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Qeyd edilənlərə əsasən müəssisənin direktorunun və ya təsisçinin hüquqi şəxsə faizsiz verilmiş borc məbləğinə həmin borcun aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə oxşar müddətə verilmiş kreditlər üzrə faizlərin səviyyəsi nəzərə alınmaqla faizlər hesablanmalı və ödənilən faiz məbləğlərindən ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergi tutulub dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bunlarla yanaşı, borc müqavilələri faizlə şərtləndirildiyi halda Vergi Məcəlləsinin 110-cu maddəsinin müddəalarına əsasən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslərin bir-birinə ödədikləri faizlərin faktiki məbləği (hesablamalar metodundan istifadə edildikdə - ödənilməli faizlərin məbləği) faizlərin aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə, oxşar müddətə verilmiş banklararası kredit hərracında olan və ya hərraclar keçirilmədiyi təqdirdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dərc etdiyi banklararası kreditlər üzrə faizlərin orta səviyyəsinin 125 faizdən artıq olmamaqla gəlirdən çıxılır.

Eyni zamanda bildiririk ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30.000 manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 15.000 manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 14-cü110-cu maddələri, Nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanunu.

2. Cavab: Bildiririk ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən müəssisə tərəfindən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan təsisçi fiziki şəxslərə və ya digər şəxslərə borc pul vəsaitinin qaytarılması “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.3-cü maddəsində qeyd edilən hədlər daxilində nağd qaydada həyata keçirilə bilər.

Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında qeydiyyatda olan təsisçiyə və ya digər şəxsə faizsiz pul vəsaitlərinin qaytarılması isə yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir.

Bax: “Nağdsız hesablaşmalar haqqındaAzərbaycan Respublikasının 16 dekabr 2016-cı il tarixli 461-VQ nömrəli Qanununun 3.3-cü və 3.4.6-cı maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kamal Məmmədzadə, kamal1974@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 60 dəfə, ID: 17228)
Ləğv prosessində olan şirkətin 2009-cu ilin əvvəlindən 2012-cil ilin axırına qədər olan dövr ərzində müəyyən məbləğdə debitor borcları əmələ gəlib. Şirkət vergilərin uçotunu kassa metodu ilə aparır. Suallarımız belədir:
1. Vergi ödəyicisi debitor borcunu borclu olan şirkətə bağışlayırsa, həmin borc məbləğini gəlirdən çıxa bilərmi? Debitor borcunun bağışlanılması hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?
2. Vergi ödəyicisi vergi uçotu hesablama metodu ilə aparsaydı, yaranmış ümidsiz debitor borcunu gəlirdən çıxa bilərdimi?
3. Borclu olan vergi ödəyicisində həmin ödənilməmiş əsas borc və ƏDV məbləği üzrə hansı vergi öhdəlikləri yaranır? 

1 və 2. Cavab: Bildiririk ki, vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq təqdim edilmiş mallara, görülmüş işlərə və göstərilmiş xidmətlərə görə debitor borcun formalaşması ilə gəlirlərin tanınması gəlirlərin və xərclərin uçotu hesablama metodu ilə aparıldıqda baş verir.

Malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar əvvələr gəlir kimi vergiyə cəlb olunmuş, lakin sonrakı dövrlərdə ödənilməmiş debitor borcları ümidsiz borc hesab olunur və müvafiq məbləğ gəlirdən çıxılır.

Bu halda:

- verg ödəyicisi uçotu hesablama metodu ilə aparmalı;

- debitor borc yalnız malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsindən əmələ gəlməlidir;

- ümidsiz borc kimi silinən məbləğ əvvəlki debitor borcun yarandığı dövrdə gəlir kimi nəzərə alınmalı və vergiyə cəlb olunmalıdır.

Qeyd olunan şərtlər yerinə yetirildikdə vergi ödəyicisi ümidsiz borc kimi təsnifləşdirilən debitor borcu ümidsiz borc kimi təsdiqləndiyi və mühasibat kitablarında sildiyi halda gəlir (mənfəət) vergisinin məqsədləri üçün xərc kimi nəzərə ala bilər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 111-ci maddələri.

3. Cavab: Bildiririk ki, rezident şəxsə bağışlanmış borc pul vəsaitləri onun gəliri hesab olunmaqla satışdankənar gəlir kimi bəyan edilərək ümumi qaydada mənfəət (gəlir) vergisinə cəlb olunmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16.5-ci97.1-ci, 101.3-cü104-cü105-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Yusif Həsənzadə Rafail, yusifhasanzade@gmail.com, Sumqayıt (14.07.2018) (Oxunub: 41 dəfə, ID: 17227)
A şirkəti ilə B şirkəti arasında 100.000 manatlıq (ƏDV xaric) müqavilə bağlanıb. Müqaviləyə uyğun olaraq işlər 10 ay ərzində 2018-ci ilin fevral ayından 2018-ci ilin noyabr ayınadək yerinə yetiriləcək və hər ay 10.000 manatlıq akt imzalanacaq. Həmçinin müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq B şirkəti A şirkətinə 2018-ci ilin yanvar ayında müqavilə dəyərinin 15%-ni 15.000 manat avans olaraq köçürüb (hər ay üçün 1500 manat avans). Hər ay da B şirkəti A şirkətinə 8.500 manat pul köçürəcək. ƏDV vergi bəyannaməsi aylar üzrə hansı məbləğdə həyata keçirilməlidir?
Birinci variant: Yanvar 2018 dövrü üzrə - 15.000 AZN; Fevral 2018 dövrü üzrə - 0 AZN (çünki 10.000 AZN yanvarda avans kimi bəyan edilib); Mart 2018 dövrü üzrə - 5.000 AZN (çünki 5.000 AZN yanvarda avans kimi bəyan edilib); Aprel 2018 dövrü üzrə - 10.000 AZN; May 2018 dövrü üzrə - 10.000 AZN və s.
İkinci variant: Yanvar 2018 dövrü üzrə - 15.000 AZN; Fevral 2018 dövrü üzrə - 8.500 AZN (çünki 10.000 manatın 15%-i yanvarda bəyan edilib); Mart 2018 dövrü üzrə - 8.500 AZN (çünki 10.000 manatın 15%-i yanvarda bəyan edilib); Aprel 2018 dövrü üzrə - 8.500 AZN (çünki 10.000 manatın 15%-i yanvarda bəyan edilib); May 2018 dövrü üzrə - 8.500 AZN (çünki 10.000 manatın 15%-i yanvarda bəyan edilib) və s.

Sorğunuzdan bağlanmış müqavilə üzrə xidmətlərin müntəzəm göstərildiyi qənaətinə gələrək bildiririk ki, xidmətlər müntəzəm və ya daimi əsasda göstərildiyi halda xidmətlərin göstərilməsi vaxtı bu əməliyyatın hər hansı hissəsi üçün hər dəfə ƏDV-nin elektron vergi hesab-fakturasının verildiyi vaxt, yaxud ödəmə əvvəl həyata keçirilmişdirsə, əməliyyatın hər hansı hissəsinin ödənildiyi vaxt sayılır.

Bununla belə, sorğunuzda qeyd olunan halda müqavilənin şərtləri, tərəflərin vəzifə və öhdəliklərinin aydın olmadığını nəzərə alaraq və vergitutma aspektlərinin ətraflı cavablandırılmasının təmin olunması məqsədi ilə aydın olmayan məqamlar barədə ətraflı izahat verməklə, eyni zamanda bağlanmış müqavilələri təsdiqləyən zəruri sənədləri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 166.3-cü maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Elçin Rzayev Seyidağa, r_elcin@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 30 dəfə, ID: 17226)
Müqavilə üzrə "B" qeyri-rezident müəssisəsi "A" rezident hüquqi şəxsdən 10.000 USD (şərti dəyər) dəyərində mühəndislik xidmətinin göstərilməsi üçün 20 faiz dəyərində (2.000 USD) avans tələb edir. 2.000 USD avans məbləği ödənilməzdən əvvəl "A" müəssisəsi "B" müəssisəsindən bank qarantiyası (financial bonds) tələb edir. "B" müəssisəsi özünün rezidenti və müştərisi olduğu ölkədəki bankdan qarantiya alaraq "A" müəssisəsinə 150 USD satır. Sual: "A" rezident müəssisəsinin bank qarantyasına görə "B" qeyri-rezident müəssisəyə ödəməli olduğu 150 USD üzrə hansı vergi öhdəlikləri yaranır? (qeyri-rezidentin ƏDV-si? ÖMV?).

Bildiririk ki, bank zəmanəti kreditor qarşısında borclunun pul öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəliyi təsdiqləyən, mahiyyət etibarı ilə müştəri göstərilən müddətdə borcunu ödəyə bilmədiyi halda, bankın bu öhdəliyi öz üzərinə götürməsini ifadə edən sənəddir. Bu cür zəmanətlər ya bankın zəmanət məktubu formasında, ya da vekseldə onun yazısı (aval) formasında tərtib oluna bilər.

Bu baxımdan da əlavə ödənilən məbləğin xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı olduğu qənaətinə gələrək bildiririk ki, həmin məbləğ də ƏDV-yə və ödəmə mənbəyində tutulan vergiyə cəlb olunmalıdır.

Bununla belə, sorğunuzda qeyd olunan halda müqavilənin şərtləri, tərəflərin vəzifə və öhdəliklərinin aydın olmadığını nəzərə alaraq və vergitutma aspektlərinin ətraflı cavablandırılmasının təmin olunması məqsədi ilə aydın olmayan məqamlar barədə ətraflı izahat verməklə, eyni zamanda bağlanmış müqavilələri təsdiqləyən zəruri sənədləri əlavə etməklə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə və ya rəsmi qaydada Vergilər Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı, 125.1.5-ci, 159.2-ci168.1.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Qasımov Mikayıl Əliş, mikayil_62@mail.ru (14.07.2018) (Oxunub: 49 dəfə, ID: 17225)
Mənim Sizə ünvanladığım sualıma yenidən dəqiqləşdirmək zərurəti yaranmışdır. Sualı təkrarən qeyd edirəm: müəssisə işçilərini iş vaxtı nahar fasiləsində yeməklə təmin etmək məqsədi ilə özünün istehsal sahəsində və ofisində yeməkxana təşkil edib. Yeməkxanada çalışan işçilərdə adi qaydada fərdi əmək müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərir. Yeməkxana üçün sərf olunan bütün vəsaitlər müəssisənin mənfəəti hesabına həyata keçirilir. Yeməkxana ilə bağlı bütün xərclər müəssisənin gəlirin əldə edilməsi ilə əlaqədar xərclərə aid edilmir. Bu sahədə çalışan işçi-heyət üçün hesablanan əmək haqqı fonduna nəzərən 22 % DSMF və işgötürənin hesabına 0,5% işsizlik sığortası hesablanır. Bu sual ilə əlaqədar 14.06.2018-ci il tarixdə tərəfinizdən verilən cavabın konkretləşdirilməsi baxımından bir daha dəqiqləşdirilmək üçün 20.06.2018-ci il tarixdə Vergilər Nazirliyinin 195-1 Çağrı Mərkəzinə zəng etdim və sualı hal-hazırda qeyd olunan məzmunda onlara verdim. Onlar tərəfindən mənə 22 % DSMF və işgötürənin hesabına 0,5% işsizlik sığortası qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər olduğu üçün Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən gəlirin əldə edilməsi ilə əlaqədar xərclərə aid edilməsinin mümkünlüyü barəsində cavab verildi. Sizin verdiyiniz cavab da isə qeyri-istehsal sahəsinə aid edilən 22 % DSMF və işgötürənin hesabına 0,5% işsizlik sığortasının gəlirin əldə edilməsi ilə əlaqədar xərclərə aid edilməməsi qeyd olunur. Eyni zamanda Sizin cavabda Vergi Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə istinad edilmişdir. Ona görə də Sizdən xahiş edirəm suala bir daha dəqiqlik gətirmək məqsədi ilə cavablandırasınız.

Bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər gəlirdən çıxılır. Buna əsasən müəssisə tərəfindən işçilərlə bağlı çəkilən yemək xərcləri gəlirdən çıxılmayan xərc olduğundan həmin xərclər, o cümlədən bu xərclərə görə hesablanmış sosial sığorta ayırmaları müəssisənin sərbəst mənfəəti hesabına maliyyələşdirilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 108-ci109.3-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Tağıyev Nahid Şəmkir, nhdtgyv17@gmail.com, Sumqayıt (10.07.2018) (Oxunub: 134 dəfə, Orta qiymət: 3, ID: 17224)
Vergi ödəyəcisi hər hansı bir bankla kredit müqaviləsi bağlayır və bank həmin vəsaiti vergi ödəyicisinin sahibkarlıq hesabına yerləşdirir. Vergi ödəyicisi həmin vəsaiti nağd qaydada çıxararkən bank 1 faiz sadələşdirilmiş vergi tutur. Vergi ödəyicisinin ümumi hasilatı və ya satışdankənar gəliri olmayan vəsaitdən 1 faiz SV-nin tutulması nə qədər düzgündür?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasında vergitutmanın ümumi əsasları, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydaları Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunur.

Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş verginin tutulması da Vergi Məcəlləsinin 220.12-ci maddəsində göstərilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 1.1-ci və 220.12-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 3

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Turan Cəfərova, turan.jafarova@yahoo.com (10.07.2018) (Oxunub: 145 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17223)
Zəhmət olmasa bu halda gəlir vergisi hesablanmasının düzgün yolunu göstərin: işçinin vəzifə maaşı 2.550 AZN-dir, müharibə əlili olduğu üçün 400 AZN və 3 övladı olduğu üçün 50 AZN güzəştləri var?

Bildiririk ki, sorğunuzda qeyd olunan halda hər iki güzəşt çıxıldıqdan sonra yerdə qalan məbləğdən 14 faiz dərəcə ilə ((2550-400-50)*14%) gəlir vergisi hesablanmalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.2.7-ci  102.5-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Mirfail Məmmədov Faiq, mirfail92@mail.ru, Saatlı (10.07.2018) (Oxunub: 124 dəfə, Orta qiymət: 2.5, ID: 17222)
Cənab Prezidentin yeni verdiyi sərəncam və imzaladığı fərmana əsasən ölkəyə xaricdən gətirilən mobil cihazlara vergi tətbiq olunacaq. Mən bilmək istəyirəm bu vergi nə vaxt tətbiq olunacaq? Həmin vergi tətbiq olunan vaxta qədər biz mobil cihazları əvvəlki qaydada dövlət rüsumu ödəyərək qeydiyyatdan keçirə bilərikmi? Sərəncamda verginin qanuna uyğunlaşdırılmasına 3 ay vaxt verilib....Bu nə deməkdir, yəni 3 ay müddətinə verginin məbləği müəyyənləşdirilənə qədər biz telefonlarımızı əvvəlki qaydada qeydiyyatdan keçirə biləcəyikmi? Ümumiyyətlə bu sərəncam və fərman haqqında bir anlaşılan izah versıniz çox sevinərəm. 

Bildiririk ki, mobil cihazların qeydiyyata alınması zamanı dövlət rüsumunun tətbiqini tənzimləyən “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu” 2018-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.

Qeyd olunan qanuna əsasən satış və digər sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən idxal olunarkən gömrük rüsumu və ƏDV tutulmaqla rəsmiləşdirilmiş mobil cihazlar istisna olmaqla, fiziki şəxs tərəfindən şəxsi istehlakı üçün ölkəyə gətirilən mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə dövlət rüsumu tutulmalı, mobil cihazların qeydiyyata alınmasına görə dövlət rüsumunun məbləğləri isə hər il üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmalıdır.

Mobil cihazların qeydiyyatı ilə bağlı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə müraciət etməyiniz daha məqsədəuyğundur.

Bax: “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 27 iyun 2018-ci il tarixli 1187-VQD nömrəli Qanunu, ““Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 iyun tarixli 1187-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26 dekabr tarixli 621 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 iyun 2018-ci il tarixli 149 nömrəli Fərmanı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 2    Orta qiymət: 2.5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Vəliyev, veliyevs@outlook.com, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 121 dəfə, ID: 17221)
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan "A" şəxsi digər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan "B" şəxsinə 70.000 manatlıq avadanlığı hədiyyə etdiyi halda "A" və "B" şəxsləri üçün ayrılıqda hansısa vergi öhdəliyi yaranır?

Bildiririk ki, mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi, natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr, həmçinin girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi malların təqdim edilməsi sayılır.

Həmçinin, digər müəssisələrin fəaliyyətində payçı kimi iştirakdan gəlir, müəssisəyə məxsus səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər, habelə mal və xidmət (iş) istehsalı və satışı ilə bilavasitə bağlı olmayan əməliyyatdan götürülən digər gəlirlər, o cümlədən cərimə və zərərin ödənilməsi şəklində alınmış məbləğ, xarici valyuta əməliyyatları üzrə artan məzənnə fərqi, qanunvericiliyə müvafiq iddia müddəti keçmiş kreditor deponent borc məbləğləri vergi ödəyicisinin satışdankənar gəlirləri hesab edilir.

Göstərilənlərə əsasən sorğunuzda qeyd edilən halda “A” şəxsi tərəfindən “B” şəxsinə hədiyyə edilən avadanlıq “A” şəxsi üçün malların təqdim edilməsindən gəlir, “B” şəxsi üçün isə satışdankənar gəlir hesab olunmaqla sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.10-cu, 13.2.12-ci, 14-cü, 108-ci, 142-ci, 143-cü  <159.4-cü> maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Kənan Bəşirov Gündüz, besirov.k@gmail.com, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 96 dəfə, ID: 17220)
Mən elektron ticarətlə məşğul olmaq istəyirəm, ancaq məhsullar ölkədən xaricdədir və satış da ölkədən xaricdə olacaq. Yəni mən sadəcə burdan idarə edəcəm və qazandığım pulu da burada istifadə edəcəm. Bunun üçün vergi ödəməliyəm? Əgər ödəməliyəmsə hansı vergiləri ödəməliyəm?

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikasının rezidenti hesab edilən fiziki şəxslərin xarici ölkədə əldə olunan gəliri həmin şəxsin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlir kimi qəbul olunur, bu gəliri əldə edən şəxs Azərbaycan Respublikasında vergi uçotuna dayanaraq xaricdə əldə etdikləri gəlirlərini “Gəlir vergisinin bəyannaməsi”ni təqdim etməklə bəyan etməli və hesablanmış gəlir vergisini ödəməlidir.

Bu halda rezidentin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi öhdəliklərinin müəyyən olunması zamanı nəzərə alınır. Bu zaman rezident digər dövlətdə ödənilən gəlir vergisini və ya gəlirdən hesablanan digər vergini xərc kimi gəlirdən çıxa bilmir, xaricdə vergiyə cəlb olunan gəlirləri də daxil olmaqla, bütün gəlirlərindən bu gəlirdən çıxıla bilən bütün xərcləri çıxır, yaranan fərqdən Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan vergi dərəcələri ilə gəlir vergisini hesablayır, hesablanmış vergi məbləğindən xaricdə ödənilən gəlir vergisini və ya gəlirdən hesablanan digər vergini çıxır, yerdə qalan məbləği isə büdcəyə ödəyir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.5.1-ci, 33-cü, 34-cü, 97-ci və 127-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Asif Əmirov Firidun, intelligent83@yahoo.com, Abşeron, Digah (10.07.2018) (Oxunub: 60 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17219)
1. ƏDV-nin bəyannaməsində vergiyə cəlb edilən əməliyyatlarla yanaşı, ƏDV-dən azad olan əməliyyatlar da göstərilməlidir. ƏDV-dən azad olan əməliyyatların bəyannamədə əks etdirilməsi üçün həmin əməliyyatların hansı hesabat dövrünə aid olması müəyyənləşdirilməlidir. Lakin Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsi vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxtı müəyyən edir. ƏDV-dən azad olan əməliyyatların bəyannamədə əks etdirilməsi üçün həmin əməliyyatların vaxtı hansı maddəyə əsasən müəyyən ediləcək?
2. Vergi Məcəlləsi qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsinin 2 əsas formasını müəyyən edir. Əgər qeyri-rezident Azərbaycanda daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərərsə onlar rezident vergi ödəyiciləri üçün müəyyən edilmiş qaydada, yəni gəlirlərdən xərcləri çıxmaqla gəlir və mənfəət vergisi ödəyirlər. Əgər qeyri-rezident Azərbaycanda daimi nümayəndəlik yaratmadan fəaliyyət göstərərsə bu zaman onlar gəlirlərdən xərcləri çıxmadan ödəmə mənbəyində gəlir və mənfəət vergisinə cəlb edilirlər. Məntiqi düşüncə ilə yanaşsaq qeyri-rezidentlərin ƏDV-yə cəlb edilməsi də eyni formada aparılmalıdır. Yəni, daimi nümayəndəliklər üzrə ƏDV bəyannamə formasında, daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentlər üzrə ƏDV isə ödəmə mənbəyində tutulmalıdır. Lakin Vergi Məcəlləsinin 125.1-ci maddəsində həmin maddənin daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezidentlərə aid olduğu birbaşa göstərilsə də, 169.1-ci maddədə bu hal qeyd edilməmiş və vergi ödəyicisi ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezident kimi təsnifləşdirilmişdir ki, bu da daimi nümayəndəliyi olan qeyri-rezidentləri də əhatə edir. Sual ondan ibarətdir ki, ardıcıl 12 aylıq dövrdə vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200.000 manatdan az olan qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərdikləri xidmətlərə görə 169.1-ci maddəyə uyğun olaraq agent tərəfindən ƏDV-yə cəlb edilməlidirlərmi?
3. Vergi Məcəlləsinin 113-cü maddəsinə əsasən Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən xərclər (əsas vəsaitlərin alınması və qurulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital xarakterli digər xərclər istisna olmaqla) gəlirdən çıxılır. Vergi Məcəlləsinin digər 114.2.1-ci maddəsində deyilir ki, elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən əvadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər amortizasiya edilmir. Yuxarıda göstərilən maddələrə əsasən belə bir sual formalaşır: - özəl tibb müəssisəsi özünün gələcək fəaliyyətində istifadə etmək üçün dəyəri 700.000 manat, istifadə müddəti 10 il olan laboratoriya avadanlığı alarsa həmin avadanlığı gəlirindən hansı formada çıxmalıdır (amortizasiya etməlidir, yoxsa 10 il keçdikdən sonra birbaşa xərcə salmalıdır)? 

1. Cavab: Bildiririk ki, ƏDV-dən azad olunan əməliyyatların vaxtı da Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsinə əsasən müəyyən olunur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

2. Cavab: Bildiririk ki, vergi uçotunda olan, lakin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin gördüyü işlər, göstərildiyi xidmətlər vergi agenti tərəfindən ƏDV-yə cəlb olunmur, həmin nümayəndəliklər vergi öhdəliklərini mükəlləfiyyətlərinə uyğun olaraq özləri müəyyən edir və yerinə yetirir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin XI fəsli.

3. Cavab: Bildiririk ki, istifadə müddəti 1 ildən çox və dəyəri 500 manatdan çox olan avadanlığın alınması ilə bağlı xərclər kapital xarakterli xərc hesab olunduğuna görə həmin aktivin dəyəri gəlirdən amortizasiya ayırmaları şəklində çıxılmalıdır.

Məlumat üçün bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 114.2.1-ci maddəsi elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlara aid edilir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 13.2.17-ci, 109.1-ci, 113-cü114-cü maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəsulzadə Ülviyyə Orxan, r.ulviya@rambler.ru, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 78 dəfə, Orta qiymət: 1, ID: 17218)
Salam. İşçilərin ezamiyyə qaydalarına əsasən mehmanxana xərcləri - işçiyə ezamiyyətdə olduğu müddətdə hər təqvim günü üçün (yolda olduğu müddət nəzərə alınmadan) ödənilir. Bilmək istərdim, əgər işçi bir günlük respublika daxilində ezamiyyətə gedirsə, bu bir günlük ezamiyyət yolda olduğu müddət kimi tanınmır və bu zaman ezamiyyə xərclərinin bir günlük normasının mehmanxana xərcləri üçün müəyyən edilmiş hissəsinin 50 faizini vergi ödəyicisinin gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilirmi? Yoxsa 50 faiz mənfəət hesabına silinməlidir? 

Bildiririk ki, Maliyyə Nazirliyinin müvafiq Qərarına əsasən daimi yaşayış yerinə qayıtmaq imkanı olan ezam olunan işçiyə belə bir yerə ezam olunduğu zaman yalnız müvafiq təsdiqedici sənədlər əsasında yol xərci ödənilir.

İşçinin hər gün ezam olunma yerindən özünün daimi yaşayış yerinə qayıda bilməsi məsələsi hər bir konkret halda məsafənin uzaqlığı, nəqliyyat əlaqəsinin şəraiti, yerinə yetirilən tapşırığın xarakteri, həmçinin də işçiyə istirahət üçün şərait yaradılmasının vacibliyi nəzərə alınmaqla, ezam olunan işçinin işlədiyi təşkilatın rəhbəri tərəfindən həll edilir.

Göründüyü kimi, çəklimiş nəqliyyat xərcləri (ezam olunma yerinə getmək və qayıtmaq, ölkədaxili xərclər) təqdim edilən sənədlər əsasında ödənilir və Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilən norma daxilində faktiki ezamiyyə xərcləri kimi gəlirdən çıxılır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 109.7-ci maddəsi, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 2012-ci il tarixli Q-01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 1

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Orxan Həşimov Səfər, eleskerovcavidan@gmail.com, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 58 dəfə, ID: 17217)
Sualım sonradan ləğv olunmuş elektron VHF-lər ilə bağlıdır. Hər hansı VHF aprel ayında satıcı tərəfindən göndərilib və həmin dövr üçün təqdim olunmuş ƏDV bəyannaməsinin 308-ci sətrinə daxil edilib (əvəzləşdirilib). Lakin, may ayının sonuncu günündə göndərilmiş VHF satıcı tərəfindən dəqiqləşdirilmişdir. Bu halda bildiyiniz kimi, ƏDV bəyannaməsinə və Əlavə 1-ə dəqiqləşmə verilməlidir. Eyni zamanda, yeni VHF may ayı tarixi ilə göndərildiyi səbəbindən aprel ayına görə göndərilmiş Əlavə 1-də göstərilməsi mümkün olmur. Bu halda müvafiq əvəzləşdirilməli ƏDV məbləği hansı dövr üçün olan ƏDV bəyannaməsində göstərilməlidir? Həmçinin, müvafiq məbləğ ƏDV bəyannaməsinin hansı sətrinə daxil edilməlidir?

Bildiririk ki, elektron vergi hesab-fakturanın dəqiqləşdirilməsi elektron vergi hesab-fakturası təqdim edildikdən sonra Vergi Məcəlləsinin 163-cü maddəsində nəzərdə tutulan qaydada vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi üçün əsas verən hallar üzə çıxdıqda (əməliyyat tam və ya qismən ləğv edildikdə, o cümlədən mal tam və ya qismən geri qaytarıldıqda, əməliyyatın xarakteri dəyişdikdə, qiymətlərin aşağı düşməsi və s.) qiymətləndirmə bazasında dəyişikliyın baş verdiyi hesabat dövründə aparılır.

Vergi tutulan əməliyyatda dəqiqləşdirilmə aparılan hallarda bəyannamədə büdcəyə çatası ƏDV-nin məbləği düzgün göstərilməmişdirsə, büdcəyə ödənilməli olan ƏDV-nin məbləği həmin halların yarandığı hesabat dövrü (sizin halda – may ayı) üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş bəyannamədə dəqiqləşdirilir. Bu zaman vergi tutulan əməliyyatın azalmasından və artırılmasından asılı olaraq 318-ci və ya 319-cu sətirlərdə düzəliş edilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 176-cı175.5-ci maddələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2009-cu il tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə Qaydaları”.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Ağayeva Leyla Rafiq, agayeva.leyla@llist.ru (10.07.2018) (Oxunub: 57 dəfə, ID: 17216)
Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 77-ci maddəsinə əsasən işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edildikdə və ya işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə işçilərə orta əmək haqqından az olmamaqla işdənçıxarma müavinəti ödənilir. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasinin qanununun 15-ci maddəsinə görə işçilərin sayının azaldılması, ştatların ixtisar edilməsi və ya işçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verilərkən birdəfəlik ödənilən məbləğlər məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan gəlir növlərinə aid edilmişdir. Bilmək istərdik ki, yeni ixtisar qaydasına əsasən ixtisar edilən işçilərə ödənilən müavinətə görə vergi tutulmalıdırmı?

Bildiririk ki, əmək müqaviləsi Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin “a” və “b” bəndləri ilə ləğv edilərkən işçiyə işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir.

bir ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqı miqdarında;

bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,4 misli miqdarında;

beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,7 misli miqdarında;

on ildən çox əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı iki misli miqdarında.

Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsinə əsasən işçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar gəlir vergisindən azad edilir.

Müvafiq olaraq işçilərin ixtisarı zamanı qeyd olunan qaydada onlara ödənilən vəsait gəlir vergisinə cəlb olunmamalıdır.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsi, Əmək Məcəlləsinin  70-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Fərid Əhmədov İbrahim, farid-akhmedov@yandex.ru, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 76 dəfə, ID: 17215)
Salam. Bilmək istəyirəm ki, Moskva əyalətləri (məsələn, , ) üçün günlük ezamiyyət xərci nə qədərdir? Günlük xərc Moskva ilə eynidirmi?

Bildiririk ki, müvafiq qərara əsasən Rusiya Federasiyasının ərazisinə ezam olunan işçiyə 150 ABŞ dolları məbləğində ezamiyyə xərcinin əvəzinin ödənilməsi nəzərdə tutulsa da, həmin ölkənin 2 şəhəri, o cümlədən də Moskva şəhəri istisna edilərək bu şəhərlər üçün gündəlik norma 240 manata qədər artırılmışdır.

Onu da qeyd edək ki, Moskva vilayətində yerləşən Dubna şəhəri Moskva şəhərinin inzibati ərazisinə daxil deyildir.

Sözügedən mövzu barədə daha ətraflı və dolğun məlumatın alınması üçün aidiyyəti üzrə Maliyyə Nazirliyinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik.

Bax: Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli Qərarı.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Rəhimova Səidə Nadir,, saem71@mail.ru, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 63 dəfə, ID: 17214)
Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə 2018-ci ilin yanvar ayında edilən dəyişiklərə görə 77-ci maddənin 3-cü bəndinə əsasən işçilərin ixtisarı zamanı onlara müəyyən məbləğdə işdən çıxarma müavinəti verilməlidir. Bilmək istərdik ki, həmin müavinət ödənilərkən məbləğdən vergi tutulmalıdırmı? Xahiş edirik mövzu ilə bağlı köməklik göstərəsiniz.

Bildiririk ki, əmək müqaviləsi Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin “a” və “b” bəndləri ilə ləğv edilərkən işçiyə işəgötürən tərəfindən həmin işəgötürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə (əmək müqavilələrinə) uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir.

bir ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqı miqdarında;

bir ildən beş ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,4 misli miqdarında;

beş ildən on ilədək əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı 1,7 misli miqdarında;

on ildən çox əmək stajı olduqda – orta aylıq əmək haqqının azı iki misli miqdarında.

Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsinə əsasən işçilərin sayının və ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar gəlir vergisindən azad edilir.

Müvafiq olaraq işçilərin ixtisarı zamanı qeyd olunan qaydada onlara ödənilən vəsait gəlir vergisinə cəlb olunmur.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 102.1.4-cü maddəsi, Əmək Məcəlləsinin  70-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


Verdiyev Toğrul Namiq, Togrulverdiyev@gmail.com, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 80 dəfə, Orta qiymət: 5, ID: 17213)
Bilmək istərdim ki, taksi fəaliyyətilə məşğul olanlar vergi hesabatı verməlidirlər?

Bildiririk ki, yalnız avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri bu fəaliyyətə görə vergi orqanlarına bəyannamə vermirlər.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 221.4.5-ci maddəsi.

Ümumi qiymətlərin sayı: 1    Orta qiymət: 5

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram


İbrahimov Rövşən İbrahim, ibrahimovrovshan@mail.ru, Bakı (10.07.2018) (Oxunub: 53 dəfə, ID: 17212)
2015-ci ilin noyabr ayında reklam xidməti göstərmişik, ancaq o dövrdə VHF yazılmayıb və dövriyyədə də əks etdirilməyib. Hal-hazırda həmin əməliyyat üzrə qaimə-faktura təqdim edilmədən VHF yaza bilərikmi? 2015-ci il üzrə səyyar vergi yoxlaması olub, indiki dövrdə dövriyyəni göstərə bilərikmi?

Bildiririk ki, vergi ödəyicisi tərəfindən dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar yalnız vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının başlandığı günədək təqdim edilə bilər.

Digər tərəfdən, səyyar vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra yoxlama zamanı aşkar edilməyən və vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan halların vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarına könüllü olaraq bəyan edilməsi mümkündür. Bu məqsədlə vergi ödəyiciləri tərəfindən könüllü vergi açıqlaması edildiyi halda bu barədə vergi orqanına forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən hesabat təqdim edilməli, təqdim edilmiş hesabat üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən yalnız hesablanmış vergi məbləği büdcəyə ödənilməlidir.

Bax: Vergi Məcəlləsinin 72.5-ci, 72.5-1> və <72.5-2-ci maddələri.

Ümumi qiymətlərin sayı: 0    Orta qiymət: 0

Yekun qiymət  Terminlər lüğəti | Facebook | Twitter | Youtube | Instagram
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.


Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2018

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.