Hörmətli vergi ödəyiciləri!

VERGİ BORCLARINIZIN SİLİNMƏSİ ÜÇÜN AMNİSTİYADAN YARARLANMAĞA TƏLƏSİN!


Axtar
Facebook Twitter YouTube Play market AppStore
az|рус|eng
Əlaqə

Azərbaycan Respublikası vergilər nazirinin
30 noyabr  2015-ci il tarixli 1517040101825900
nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

 

Dövlət vergi orqanlarında vətəndaşların qəbulu

Q A Y D A L A R I

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. “Dövlət vergi orqanlarında vətəndaşların qəbulu Qaydaları” (bundan sonra - Qaydalar) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin, “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” 2015-ci il 30 sentyabr tarixli 1308-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanununun, Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 12 iyun tarixli 141-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”nin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin, "Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli 429 nömrəli Fərmanının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 29 dekabr tarixli 52 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan əcnəbi vətəndaşların, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin (bundan sonra - vətəndaşlar) dövlət vergi orqanlarında qəbulu qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Vergi orqanlarında vətəndaşların qəbulu müvafiq qaydada təsdiq olunmuş qrafik əsasında mərkəzləşdirilmiş şəkildə ayda bir dəfədən az olmamaqla həyata keçirilir. Vətəndaşları müraciətə baxan subyektlərin rəhbərləri və ya digər vəzifəli şəxsləri qəbul edirlər.

1.3. Qəbul qrafiki vergi orqanlarının qəbul üçün nəzərdə tutulmuş girişində, hər kəs üçün aydın görünən yerdə yerləşdirilmiş monitorda fasiləsiz olaraq nümayiş etdirilir, habelə Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində (www.taxes.gov.az) yerləşdirilir.

1.4. Bu Qaydalarda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.4.1. Dövlət vergi orqanları – Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi (bundan sonra – Nazirlik) və bilavasitə ona tabe olan vergi orqanları;

1.4.2. Struktur bölmə – Nazirliyin aparatı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyi və onun yerli orqanları, nazirlik yanında departamentlər, ərazi vergilər departamentləri və idarələri, rayon vergilər şöbələri və Tədris Mərkəzi;

1.4.3. Struktur vahid – Nazirliyin aparatında Nazirliyin Aparatı, baş idarə (baş idarənin tərkibinə daxil olan idarə, şöbə və bölmələr istisna olmaqla), idarə (idarənin tərkibinə daxil olan şöbə və bölmələr istisna olmaqla), müstəqil şöbələr (bölmələr), müşavir xidməti şöbələri (bölmələri), digər struktur bölmələrdə idarə (idarənin tərkibinə daxil olan şöbə və bölmələr istisna olmaqla), müstəqil şöbələr (bölmələr);

1.5. Nazirliyin aparatında və digər struktur bölmələrində vətəndaşların qəbulu, bununla bağlı təşkilati-metodiki rəhbərlik və bu Qaydaların tələblərinə əməl olunmasına ümumi nəzarət Nazirliyin Aparatı tərəfindən həyata keçirilir.

1.6. Digər struktur bölmələrdə vətəndaşların qəbulu və bu Qaydaların tələblərinə əməl olunmasına nəzarət Koordinasiya şöbəsi (bölməsi) – bu struktur vahid mövcud olmadığı struktur bölmələrdə isə kargüzarlıq xidməti və ya bu işin aparılmasına məsul vəzifəli şəxs tərəfindən həyata keçirilir.

2. Vətəndaşların qəbulunun təşkili 

2.1. Qəbula gələn vətəndaş bu Qaydaların 1.5-ci və 1.6-cı bəndlərində nəzərdə tutulmuş strukturların əməkdaşları və ya vəzifəli şəxs tərəfindən dinlənilir və müraciəti qeydiyyata alınır

2.2. Qəbul qrafikinə uyğun olaraq vətəndaşlar aidiyyəti vəzifəli şəxslərin qəbuluna yazılır və qəbul məlumatları AVİS Qəbul menyusu vasitəsilə həmin vəzifəli şəxsə göndərilir.

2.3. Aidiyyəti vəzifəli şəxsin vətəndaşı qəbulu ilə bağlı qəbul etdiyi qərar barədə AVİS Qəbul menyusuna daxil edilən məlumat əsasında Nazirliyin aparatında Nazirliyin Aparatı, digər struktur bölmələrdə isə bu Qaydaların 1.6-cı bəndində nəzərdə tutulan müvafiq struktur və ya vəzifəli şəxs tərəfindən vətəndaşın qəbulu təşkil edilir və ya ona müvafiq izahat verilir.

2.4. Vətəndaş şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və ya şəxsiyyətini müəyyən edən rekvizitlər və ya elektron imza olduqda elektron xidmətlər vasitəsilə qəbula yazılır.

Qəbul üçün müraciət edən vətəndaş şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir, lakin həmin sənədin vətəndaşın üzərində olmaması onu dinləməməyə əsas vermir. Bu zaman Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bağlı müvafiq məlumatlar Nazirliyin mövcud informasiya resursları vasitəsilə əldə olunur. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə bağlı isə onların özlərinin vediyi məlumat əsasında qeydiyyat aparılır.

2.5. Vətəndaşların qəbulu bunun üçün ayrılmış xüsusi “Qəbul otağı”nda həyata keçirilir. Qəbul otağı zəruri texniki vasitələr, habelə müvafiq qanunvericilik aktları və internet şəbəkəsinə qoşulmuş kompüterlə təchiz edilməlidir.

2.6. Qəbula gələn vətəndaşlar barədə müvafiq məlumatlar (Video qəbul edilmiş vətəndaşlar istisna olmaqla) AVİS-in Kargüzarlıq altsisteminin Qəbul menyusuna (bundan sonra “AVİS Qəbul menyusu”) daxil edilir.

Nazirliyin aparatında vətəndaşların qəbulunun təşkili

2.7. Nazirilyin aparatında vətəndaşların qəbulu vergilər naziri tərəfindən təsdiq olunmuş qrafik əsasında aparılır.

2.8. Vergilər nazirinin qəbuluna yazılmaq üçün yazılı müraciət etmiş hər bir vətəndaşa qəbul barədə məlumat verilir və zərurət olduğu hallarda aidiyyəti vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbul edilməsi üçün nazirliyə dəvət edilir və dinlənilir.

2.9. Hər il növbəti il üçün təsdiq olunmuş qəbul qrafiki barədə Nazirliyin mətbu orqanlarında və internet saytında (www.taxes.gov.az) məlumat verilir, bir nüsxəsi isə dekabr ayının sonunadək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilir. Təsdiq olunmuş qəbul qrafikində il ərzində dəyişiklik olduqda, yenidən təsdiq olunmuş qəbul qrafikinin bir nüsxəsi Nazirliyin mətbu orqanlarında və internet saytında (www.taxes.gov.az) məlumat verilməklə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilir.

2.10. Qəbul qrafikində rəhbər vəzifəli şəxslər haqqında aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

2.10.1. vəzifəsinin tam adı;

2.10.2. adı, atasının adı və soyadı;

2.10.3. qəbul günləri və saatları;

2.10.4. qəbul yerinin ünvanı, qəbul otağının və xidməti otağın şəhər və daxili telefon nömrələri.

2.11. Qəbul qrafiki Nazirliyin Aparatı tərəfindən aşağıdakı prinsiplər əsasında tərtib olunur və təsdiq üçün vergilər nazirinə təqdim edilir:

2.11.1. vergilər nazirinin qəbulu – ayda bir gün (cəmi 6 saat);

2.11.2. vergilər nazirinin birinci müavini və vergilər nazirinin müavinlərinin qəbulu – həftədə bir gün (cəmi 3 saat);

2.11.3. struktur vahidlərin rəhbərlərinin qəbulu – həftədə iki gün (cəmi 4 saat);

2.11.4. Nazirliyin Aparatında vətəndaşların qəbulu - həftənin iş günləri saat 9:00-dan 18:00-dək.

2.12. Qəbul qrafikində göstərilən şəxslər müəyyən olunmuş vaxtda qəbulu həyata keçirə bilmədikdə qəbul digər məsul vəzifəli şəxs tərəfindən (hərəkət və ya hərəkətsizliyindən şikayət verilmiş şəxs istisna olmaqla) aparılır, bu mümkün olmadıqda isə qəbul başqa vaxta keçirilir.

2.13. Vətəndaşların vergilər naziri, vergilər nazirinin birinci müavini və müavinləri, struktur vahidlərin rəhbərlərinin qəbuluna yazılması Nazirliyin Aparatı tərəfindən həyata keçirir.

2.14. Vətəndaşlar növbəlilik prinsipi əsasında qəbul günü və ya qabaqcadan aşağıdakı qaydada qeydiyyata alınırlar:

2.14.1. şəxsən müraciət etməklə;

2.14.2. Elektron xidmət (intenet səhifəsi) vasitəsi ilə müraciət etməklə;

2.14.3. Nazirliyin Çağrı Mərkəzinə zəng etməklə;

2.14.4. Məktub və teleqram vasitəsilə.

2.15. Vətəndaş şəxsən müraciət etdikdə onun soyadı, adı, atasının adı, yaşayış və ya iş yeri, müraciət etdiyi məsələnin mahiyyəti, əvvəllər bu məsələ ilə əlaqədar müraciət edib-etməməsi halları araşdırılır.

2.16. Vətəndaşlar vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qəbuluna Nazirliyin rəsmi internet səhifəsi (www.taxes.gov.az) və onlayn kargüzarlıq vasitəsilə elektron qaydada da müraciət edə bilər. Vətəndaş elektron xidmət vasitəsilə müraciətində qəbulunda olmaq istədiyi şəxsi, qəbul vaxtını, öz soyadını, adını, atasının adını, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsini, müraciət etdiyi məsələnin mahiyyətini, əvvəllər bu məsələ ilə əlaqədar müraciət edib-etməməsini, habelə özünün əlaqə vasitələrini (telefon nömrəsini və (və ya) elektron poçt ünvanını) göstərməlidir.

2.17. Vergilər naziri, vergilər nazirinin birinci müavini və müavinləri, struktur vahidlərinin rəhbərlərinin qəbuluna yazılmış vətəndaşlar barədə məlumatlar həmin vəzifəli şəxslərə Nazirliyin Aparatı tərəfindən verilir.

2.18. Qəbula yazılan vətəndaşların uçotu Nazirliyin Aparatı tərəfindən aparılır.

Digər struktur bölmələrdə vətəndaşların qəbulunun təşkili

2.19. Digər struktur bölmələrdə vətəndaşların qəbulu struktur bölmənin rəhbəri tərəfindən müvafiq qaydada təsdiq olunmuş qrafik əsasında aparılır.

2.20. Qəbul qrafikində rəhbər vəzifəli şəxs barədə aşağıdakı məlumatlar əks olunur:

2.20.1. vəzifəsinin tam adı;

2.20.2. adı, atasının adı və soyadı;

2.20.3. qəbul günləri və saatları;

2.20.4. qəbul yerinin ünvanı, qəbul otağının və xidməti otağın şəhər və daxili telefon nömrələri.

2.21. Qəbul qrafiki bu Qaydaların 1.6-cı bəndində nəzərdə tutulan müvafiq struktur və ya vəzifəli şəxs tərəfindən aşağıdakı prinsiplər əsasında tərtib olunur:

2.21.1. struktur bölmə rəhbərinin qəbulu - həftədə üç gün (cəmi on iki saatdan az olmamaq şərti ilə);

2.21.2. struktur bölmə rəhbərinin müavinləri və struktur vahidlərin rəhbərlərinin qəbulu – həftənin iş günləri (bütün iş günü ərzində);

2.21.3. məsul şəxs tərəfindən qəbul – həftənin iş günləri (bütün iş günü ərzində).

2.22. Struktur bölmənin rəhbəri əmrlə struktur bölmədə qəbul işini həyata keçirmək üçün məsul vəzifəli şəxsi təyin edir və bu məqsəd üçün ayrılmış xüsusi “Qəbul otağı”nda vətəndaşların qəbul edilməsini təmin edir.

2.23. Hər il növbəti il üçün təsdiq olunmuş qəbul qrafiki barədə Nazirliyin mətbu orqanlarında və internet saytında məlumat verilir, dekabr ayının 20-dək Nazirliyin Aparatına təqdim edilir. Təsdiq olunmuş qəbul qrafikində il ərzində dəyişiklik olduqda, yenidən təsdiq olunmuş qəbul qrafikinin bir nüsxəsi Nazirliyin mətbu orqanlarında və internet saytında (www.taxes.gov.az) məlumat verilməklə, təsdiq olunduğu tarixdən etibarən 5 gün ərzində Nazirliyin Aparatına təqdim edilir.

2.24. Struktur bölmə rəhbəri, struktur bölmə rəhbərinin birinci müavini, struktur bölmə rəhbərinin müavinləri və struktur vahidlərinin rəhbərlərinin qəbuluna yazılmış vətəndaşlar barədə məlumatlar həmin vəzifəli şəxslərə bu Qaydaların 1.6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş struktur və ya vəzifəli şəxs tərəfindən verilir.

2.25. Qəbula yazılan vətəndaşların uçotu bu Qaydaların 1.6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş struktur və ya vəzifəli şəxs tərəfindən aparılır.

3. Vətəndaşların video qəbulu

3.1. Videoqəbulda iştirak etmək məqsədilə vətəndaş Nazirliyin internet səhifəsinin (www.taxes.gov.az) “Müraciətlər” bölməsinin “Vətəndaşların video qəbulu” xidmətinə daxil olaraq “Video qəbul qeydiyyatı” başlığını seçir. Açılmış ekranın “Video qəbula elektron müraciət” adlı xüsusi müraciət formasının müvafiq qrafalarını dolduraraq “Göndər” düyməsi vasitəsilə aidiyyəti üzrə göndərir.

3.2. Doldurulmuş müraciət forması avtomatik olaraq Nazirliyin elektron ünvanına göndərilir.

3.3. Vətəndaş tərəfindən bu Qaydaların 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müraciət formasının doldurulması zamanı hər hansı çatışmazlıqlara yol verilərsə, Nazirliyin Aparatı tərəfindən həmin vətəndaşla əks-əlaqə yaradılır və çatışmazlıqlar barədə məlumat verilir. Vətəndaş tərəfindən bu çatışmazlıqlar aradan qaldırılaraq, yenidən müraciət olunduqda müraciət qəbul olunur.

3.4. Bu Qaydaların 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müraciət formasının məzmunu bütün tələblərə cavab verirsə həmin müraciət Nazirliyin Aparatı tərəfindən qeydiyyata alınır və vətəndaşa Nazirliyin məsul vəzifəli şəxsi ilə birbaşa video-əlaqə yaratmaq üçün tarix, saat və məkan haqqında məlumat verilir.

3.5. Nazirliyin aparatının aidiyyəti vəzifəli şəxsləri ilə birbaşa video əlaqə yaratmaq məqsədilə vətəndaş müraciətində qeyd etdiyi ərazi üzrə yerli vergi orqanına və ya Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinə dəvət olunur.

3.6. Videoqəbul zamanı vətəndaş video bağlantının köməkliyi ilə Nazirliyin aparatının aidiyyəti vəzifəli şəxsinə öz müraciətini ünvanlayıb 30 dəqiqə müddətində real rejimdə onu maraqlandıran suallara cavab almaq imkanı əldə edir.

3.7. Videoqəbul prosesi avtomatik olaraq yazılır və yazının elektron formada saxlanılması təmin edilir.

3.8. Nazirliyin aidiyyəti vəzifəli şəxsləri tərəfindən onlayn video konfranslar keçirilə bilər. Onlayn video konfransda iştirak etmək məqsədilə müraciətlərin qəbul edilməsi, qeydiyyatı və ona baxılması bu Qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir.

4. Vətəndaşların qəbulu prosesi

4.1. Vətəndaşlar əvvəlcədən məlumat verilən günlərdə və saatlarda qəbul edilməlidirlər. Müraciətə baxılması ilə əlaqədar təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi tələb edildikdə və digər zəruri hallarda vətəndaşlar dərhal qəbul edilməlidirlər. 4.2. Aidiyyəti vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşların qəbulu növbəlilik prinsipinə uyğun olaraq təmin edilir.

4.3. Qəbul zamanı vətəndaşların müraciəti diqqətlə öyrənilir və müvafiq izahatlar verilir.

4.4. Müraciətin əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilmədikdə vətəndaşa şifahi cavab verilir və bu barədə AVİS-də müvafiq qeydlər aparılır. Müraciətə baxılmaq üçün xüsusi yoxlama keçirmək, əlavə materiallar tələb etmək, yaxud başqa tədbirlər görmək lazım gəldiyi hallarda vətəndaşa rəsmi müraciət etməsi tövsiyə olunur.

4.5. Vətəndaşın qəbulu zamanı onun müraciətində qaldırılan məsələnin digər müraciətə baxan subyektlərin və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətinə aid olduğu aşkar edilərsə, müraciət edən şəxsə aidiyyəti üzrə müraciət etmə qaydası izah olunur.

4.6 Vətəndaşın şifahi müraciəti ilə bağlı qəbula dair qeydiyyat-nəzarət vərəqəsində qeyd aparılır. Şifahi müraciətdəki məsələlərin həlli əlavə araşdırma aparılmasını tələb etmədikdə vətəndaşın razılığı ilə müraciət qəbul zamanı şifahi qaydada cavablandırılır. Qəbul zamanı vətəndaşın müraciətini şifahi qaydada cavablandırmaq mümkün olmadıqda müraciət yazılı şəkildə təqdim olunur. Belə müraciətin qəbul edilməsi, qeydiyyatı və ona baxılması qaydası “Dövlət vergi orqanlarında kargüzarlığın aparılması və vətəndaş müraciətlərinə baxılması Qaydaları”na uyğun olaraq həyata keçirilir.

4.7. Şəffaflığın artırılması məqsədilə vergi orqanlarında vətəndaşların xüsusi qəbul otağında qəbulu prosesi audio-video çəkilişlə həyata keçirilir.

4.8. Qəbulun nəticəsi barədə “Qəbul qeydiyyat vərəqi” doldurularaq vətəndaş tərəfindən imzalanır və AVİS Qəbul menyusuna daxil edilir.

Nazirliyin aparatında vətəndaşların qəbulu prosesi

4.9. Vergilər iazir onun qəbuluna yazılmış vətəndaşları qəbul edir, müraciətlərin mahiyyətini öyrənir, zəruri olduqda vergilər nazirinin birinci müavinini və müavinlərini, aidiyyəti struktur vahidlərin rəhbərlərini və ya vəzifəli şəxsləri dəvət edir, müraciətlərin araşdırılması və araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq lazımi tədbirlərin görülməsi üçün konkret tapşırıqlar verir. 

4.10. Vergilər nazirinin birinci müavini və müavinləri onların qəbuluna yazılmış vətəndaşları qəbul edir, müraciətlərin mahiyyətini öyrənir, zəruri olduqda aidiyyəti struktur vahidlərin rəhbərlərini və ya vəzifəli şəxsləri dəvət edir, müraciətlərin araşdırılması və araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq lazımi tədbirlərin görülməsi üçün konkret tapşırıqlar verir.

4.11. Struktur vahidlərin rəhbərləri və ya vəzifəli şəxslər vergilər naziri, vergilər nazirinin birinci müavini və müavinləri tərəfindən verilmiş tapşırıqlarla əlaqədar müraciətlərə, eləcə də onların bilavasitə qəbulunda olmuş vətəndaşların müraciətlərinə aşağıdakı qaydada baxırlar:

4.11.1. müraciətlərin mahiyyətini diqqətlə öyrənir, zəruri olduqda lazımi sənədlər tələb edir, məsələnin həlli üçün zəruri olan digər tədbirlər görürlər;

4.11.2. müraciətə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə baxır, görülmüş tədbirlər haqqında müraciət etmiş vətəndaşa əsaslandırılmış cavab verirlər (cavab yazılı və ya şifahi ola bilər).

4.12. vətəndaşa cavab verildikdən və bu barədə Nazirliyin Aparatı tərəfindən AVİS Qəbul menyusunda müvafiq qeydlər aparıldıqdan sonra müraciət baxılmış hesab olunur.

4.13. Vətəndaşların müraciətləri Nazirliyin Aparatı tərəfindən ildə iki dəfədən az olmayaraq ümumiləşdirilərək təhlil edilir.

Digər struktur bölmələrdə vətəndaşların qəbulu prosesi 

4.14. Struktur bölmə rəhbəri onun qəbuluna yazılmış vətəndaşları qəbul edir, müraciətlərin mahiyyətini öyrənir, zəruri olduqda struktur bölmə rəhbərinin birinci müavinini, struktur bölmə rəhbərinin müavinlərini, aidiyyəti struktur vahidlərin rəhbərlərini və ya vəzifəli şəxsləri dəvət edir, müraciətlərin araşdırılması və araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq lazımi tədbirlərin görülməsi üçün konkret tapşırıqlar verir.

4.15. Struktur bölmə rəhbərinin müavinləri, struktur vahidlərin rəhbərləri və ya vəzifəli şəxslər vətəndaşları qəbul edir, struktur bölmə rəhbəri tərəfindən verilmiş tapşırıqlar ilə əlaqədar müraciətlərə, eləcə də onların bilavasitə qəbulunda olmuş vətəndaşların müraciətlərinə aşağıdakı qaydada baxırlar:

4.15.1. müraciətin mahiyyətini diqqətlə öyrənir, zəruri olduqda lazımi sənədlər tələb edir, məsələnin həlli üçün lazım olan digər tədbirlər görürlər;

4.15.2. müraciətə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə cavab verirlər (cavab yazılı və ya şifahi ola bilər);

4.16. Vətəndaşa cavab verildikdən və bu barədə bu Qaydaların 1.6-cı bəndində nəzərdə tutulan müvafiq struktur və ya vəzifəli şəxs tərəfindən AVİS Qəbul menyusunda müvafiq qeydlər aparıldıqdan sonra müraciət baxılmış hesab olunur.

5. Vətəndaşların səyyar qəbulu 

5.1. Müraciətə baxan subyektlərin rəhbərlərinin və digər vəzifəli şəxslərinin səyyar və videoqəbullar, o cümlədən onlayn konfranslar keçirmək hüququ vardır. Bu cür qəbul zamanı təqdim edilən müraciətlərin qəbul edilməsi, qeydiyyatı və ona baxılması qaydası bu Qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir.

Vergilər naziri tərəfindən ölkənin müxtəlif bölgələrində vətəndaşların səyyar qəbulu (bundan sonra – səyyar qəbul) həyata keçirilə bilər.

5.2. Səyyar qəbulun keçirilməsi ilə bağlı elan qəbulun keçirilməsindən ən azı 5 iş günü əvvəl kütləvi informasiya vasitələrində və Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində (www.taxes.gov.az) yerləşdirilir.

5.3. Səyyar qəbulda iştirak etmək məqsədilə yalnız həmin qəbulun keçirildiyi bölgənin əhatə etdiyi inzibati-ərazi vahidlərində (rayon və şəhərlərdə) qeydiyyatda olan vətəndaşlar qəbul edilmələrinin səbəblərini göstərməklə bu Qaydaların 2.14-cü bəndində müəyyən olunmuş qaydada qəbula yazılırlar.

5.4. Qəbula yazılan vətəndaşların müraciətləri Nazirliyin Aparatı tərəfindən təhlil edilir və vergi orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərlə bağlı müraciət etmiş vətəndaşların vergilər naziri tərəfindən səyyar qəbulda iştirakı təmin edilir.

5.5. Vətəndaşların səyyar qəbulu onların müraciətlərinin qeydiyyata alınma tarixlərinə uyğun olaraq ardıcıllıqla həyata keçirilir.

5.6. Qəbul zamanı vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilərək Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid məsələlərin əksəriyyəti yerindəcə həll edilir və ya vətəndaşlara qanunvericiliyə uyğun şəkildə ətraflı izahatlar verilir. Yerində həll edilməsi mümkün olmayan müraciətlərin araşdırılması və qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll edilməsi üçün aidiyyəti vergi orqanlarına müvafiq tapşırıqlar verilir. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan məsələlər barədə vətəndaşlara ətraflı izahatlar verilərək, həmin müraciətlər baxılması üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərilir.

5.7. Keçirilmiş qəbulların nəticələri mütəmadi olaraq Nazirliyini Aparatı tərəfindən təhlil edilir və bu barədə ümumiləşdirilmiş məlumatlar Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində (www.taxes.gov.az) yerləşdirilərək, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına məlumat verilir.

6. Məsuliyyət

6.1. Bu qaydaların tələblərinin pozulması qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məsuliyyətə səbəb olur.

 
Səhifəmizdə hər hansı səhv və ya qeyri-dəqiq məlumat gördükdə, həmin mətni seçib
Ctrl+Enter düymələrini sıxaraq bu barədə bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik.

Mükafatlar və nailiyyətlər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
2002 - 2016

* Diqqət! Elektron müraciətlərinizi (təklif, ərizə, şikayət) səhifəmizin "Onlayn müraciətlər" bölməsi vasitəsilə təqdim etməyiniz xahiş olunur.