Hörmətli istifadəçilər! Bu bölmə vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyən hüquqi və fiziki şəxslər vergi orqanları ilə münasibətləri zamanı bəzi prosedurlar, habelə öz vergi öhdəlikləri barədə məlumat ala bilərlər.I. Vergi ödəyicisinin vergi orqanında qeydiyyatı


Fiziki şəxslərin vergi uçotu

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı

II. Bank hesabının açılması/bağlanması

III. Filialın, nümayəndəliyin və digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) uçota alınması/ uçotdan çıxarılması

IV. NKA-nın qeydiyyata alınması/qeydiyyatdan çıxarılması

V. ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat/ ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatının ləğviI. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlir üzrə fiziki şəxslərin vergi öhdəlikləri

II. Fərdi sahibkarlar, hüquqi şəxslərin vergi öhdəlikləri

1. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri
2 Gəlir vergisinin ödəyiciləri olan fərdi sahibkarların vergi öhdəlikləri
3. Mənfəət vergisinin ödəyiciləri olan hüquqi şəxslərin vergi öhdəlikləri
4. ƏDV ödəyicilərinin vergi öhdəlikləri

Vergi məsələləri ilə bağlı əlavə məlumatların alınması üçün Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinə və ya qeydiyyatda olduğunuz (yaşadığınız ərazi üzrə) vergi orqanının Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciət edə bilərsiniz.